Informuje Radí Pomáhá

Komentáře

Transkript

Informuje Radí Pomáhá
e
j
u
m
r
Info adí
R á
h
á
m
o
P
Infomační bulletin firmy Medynamis, s.r.o. 2007 – 2008
Co všechno máme pro Vás připravené
Co všechno máme pro Vás připravené ..................................................................................... 2
Elixíry zdraví a mládí....................................................................................................................... 3
Několik slov o firmě ....................................................................................................................... 4
Co je beta glukan? ........................................................................................................................... 5
Progresivní pitný režim .................................................................................................................. 7
Glukanové oleje v akci.................................................................................................................... 8
Rádi soutěžíte? ...............................................................................................................................11
Symfonie bylin ................................................................................................................................13
Dr. Triglufit doporučuje...............................................................................................................15
Irisdiagnostika ................................................................................................................................17
Nadační fond Sebepoznání ........................................................................................................18
Nakladatelství Medynamis, s.r.o.,.............................................................................................18
Centrum preventivní a alternativní medicíny Počátky zdraví ........................................20
Dr. Triglufit, představitel zdravého životního stylu, informuje: .....................................21
Poradny Medynamis .....................................................................................................................22
Dr. Triglufit – partner Vašeho zdraví představuje novinky...............................................23
Kalendář a kolekce přírodních produktů Dr. Triglufita – mistra prevence ..................24
To, co den co den děláte, určuje,
jakým způsobem a jak dlouho budete žít.
y
ed
n a mi s
R
R ZD
ZMĚ
AV Í
en
Ý RO
N OV
ěř
en
ov
y
erget ick
o
M
Kurt Tepperwein
2—
Elixíry zdraví a mládí
Tak jak si člověk váží Sebe sama, tak se jeho vnitřní harmonie odráží na jeho zdraví, na jeho
vzhledu a na jeho chování.
Ze všeho nejvíce člověka ovlivňuje to, jak se cítí a jakou má náladu. Tyto ukazatele podmiňují
jeho momentální zdravotní stav.
Zdraví je dynamický proces - obrazně řečeno, každou hodinu se měnící a není žádným tajemstvím, že otázky jak změnit tento stav, jak zpomalit stárnutí, jak zůstat mladý, trápí lidstvo již
od pradávna.
Je to hledání tzv. kamene mudrců.
A přece. Představte si, že objevíte skupinu odborníků, kteří ve své práci již využívají pro mnohé neuvěřitelný „zázrak“.
Mají elixír zdraví a mládí. V neměnitelném řádu a systému moderního zdravého člověka,
který přijali za svůj životní styl, využívají kapky - extrakt z hlívy ústřičné - jako aktivátor imunitního systému, jenž, jak je známo, je nejlepším lékařem živého organismu.
Přípravky jsou vyráběné na nejvyšší úrovni z přírodních zdrojů tím nejšetrnějším způsobem.
Glukanovka, Hiragex, Zaruglex a řada dalších doplňků stravy - pomocníků při řešení celé škály
chorob - nabízí nejen tělu chybějící základní vitamíny, minerály a stopové prvky, ale i pro Duši
více než potřebnou energii.
Samostatnou řadu přípravků tvoří bylinné symfonie s nepřeberným výběrem účinných látek,
jež chutnají jako čerstvé lesní plody. V extraktech bylin a různých druhů ovoce můžete najít
opět své zdraví a při respektování rad vnitřního hlasu - své intuice - i recept, jak si ho dlouhodobě udržet.
Kámen mudrců i elixír zdraví a mládí nepředstavují pouze „zázračné kapky“, ale jedná se
o komplex nebolestivých a nenásilných metod, terapií a přirozených způsobů vedoucích
k tomu, jak se nemocí zbavit. Jde o to, jak opětovně nastolit vrozenou regeneraci a schopnost
organismu vytvářet neustále vhodnější podmínky pro pevné zdraví, a tím i schopnost zpomalit,
ne-li zastavit stáří.
Pointa receptu používání tzv. elixíru zdraví a mládí je v tom, že za prvé člověk si zdraví vědomě nedevastuje. Za druhé, že upřímně požádá o pomoc a postupně se dopodrobna dovídá, co
zapříčinilo jeho tělesné, psychické a energetické problémy. A za třetí - z nastoupené cesty – najít
klíč k tomu, jak si poradit se sebou samým - již nesejde.
Podstata působení tzv. elixíru zdraví a mládí není v klasickém léčení, ale v uvědomování
a v pochopení toho, co zapříčiňuje konkrétní nemoci.
Je to systém informací na sebe navazujících v jednoduché posloupnosti.
Cesta za elixírem zdraví a mládí nevede přes užívání chemických léků, jenž projevy nemocí
utlumují, ale vede do poraden Medynamis.
Součástí procesu uzdravování těla i Duše je v poradnách Medynamis i péče o pokožku, která
je nejvíce viditelným obrazem vnitřní harmonie člověka.
Říká se, že pokožka je zrcadlem dějů uvnitř organismu. I oblast kožních chorob je odrazem
systému stravování a pitného režimu člověka. Vědecké studie dokazují, že nemocný trávicí systém „upozorňuje“ na vážné problémy organismu i skrze lidskou kůži.
—3
Několik slov o firmě
Existuje lidové rčení:
Zdravý člověk má tisíce přání, ale nemocný má pouze jedno – být zdravý.
Zdraví je jako zahrádka, o kterou když se člověk nestará, nemůže si jí užívat.
Člověk se topí v řece protichůdných informací, jež ho denně zaplavují až po krk. Marně se
chce dovědět, které z těch informací jsou správné a hlavně, které jsou pro něj, jako pro originál.
Většina lidí si myslí, že jsou zdraví do té doby, než navštíví lékaře. Kdo se zabývá více zdravím
než nemocemi, umí život naplno prožít a ne protrpět.
Firma Medynamis, s.r.o. vyrábí harmonizující a imunitu podporující energetické přípravky na
bázi beta glukanů z hlívy ústřičné téměř deset let.
Mezi více než třiceti přípravky posouzenými Zdravotním ústavem a schválenými Ministerstvem zdravotnictví ČR existuje několik, které sami klienti považují pro ně za nejúčinnější a nejefektivnější.
Jsou to přípravky, které mají již po krátké době užívání nepřehlédnutelné pozitivní účinky.
Přípravky HIBMAC „C“, HIPAH „C“ a HIRAKAPS „C“ forte se propracovaly na přední místo
v pomoci klientům při znovunavrácení zdraví ve spojení s elixírem zdraví a mládí – s pitím čisté
pitné vody zásadně před jídlem.
Ve vyspělých státech je zaběhnutý systém péče o zdraví. Nemalé prostředky se vynakládají
na prodloužení zdravého života lidí, ale ještě větší finanční prostředky se vydávají na léčení
vážně narušeného organismu.
Firma Medynamis se zabývá více zdravím než nemocemi, ale především prevencí – to znamená podávat lidem informace jak neonemocnět.
Statistiky jsou neúprosné a informují o neustálém nárůstu civilizačních onemocnění. Konzumní a nezdravý způsob života přináší sice jistý druh komfortu, ale nezřídka za cenu zdraví.
I tento problém je řešitelný. Vzhledem k tomu, že existuje jako devátý div světa samoregenerace organismu, je možné po změně přístupu ke způsobu života navodit v těle člověka takové
podmínky, které nemoci nedávají šanci a jsou schopné přinavrátit zdraví.
Jsme otevřeni těm, kteří hledají cestu jak poznat nejdříve sebe, aby pak mohli porozumět
i jiným.
y
ed
n a mi s
ĚR
OZM
ZDR
AV Í
4—
en
ÝR
N OV
ěř
en
ov
erget icky
o
M
Při práci s více než deseti tisíci klienty, jež byli v naší péči, se nám ještě nestalo, že bychom
neobjevili prvotní příčiny jejich chorob. A to proto, že nehledáme příčiny mezi důsledky na fyzickém těle, ale tam, kde naprostá většina jistě tkví - v psychickém a energetickém rozměru člověka.
Co je beta glukan?
Beta glukan je přírodní polysacharid složený z mnoha jednotek glukózy. Glukan je obsažen
ve většině rostlinných buněk, ale glukan s největším biologickým účinkem je beta 1,3 – D glukan izolovaný z hlívy ústřičné (Pleurotrus ostreatus). Glukanové přípravky firmy Medynamis mají
maximální účinnost aniž by dráždily žaludeční sliznici nebo vyvolávaly nežádoucí alergické reakce či negativní vedlejší účinky. A jelikož aktivují přímo buňky imunitního systému, nemůže nastat
problém rezistence, tak častý jako u antibiotik. Použití přírodních stimulujících látek přitom vede
k rychlejšímu uzdravení, aniž by bylo tělo člověka zaplavováno chemickými látkami.
Jak beta glukan účinkuje?
Beta glukan se specificky váže především na makrofágy. Makrofágy jsou buňky, které hrají klíčovou úlohu v obranných reakcích těla při napadení choroboplodnými zárodky. Makrofágy tvoří
jakousi první linii v neustálé bitvě o zdraví, kterou v těle vede imunitní systém s viry, bakteriemi
a toxiny. Po rozpoznání bakterií následuje celý sled dějů, který zahrnuje zabíjení bakterií, ničení
virů, zabíjení nádorových buněk a uvolňování dalších mediátorů imunitních reakcí. Makrofágy
jsou buňky, které neustále kolují všemi orgány těla s jediným cílem, najít a zničit všechno cizí.
Tvoří tak vlastně jakousi armádu neustále připravenou k zásahu.
GLUKANOVKA - receptura ověřená tradicí
Cena: 360 Kč
Univerzální nápoj z přírodní lékárny obsahující extrakt z hlívy ústřičné
a bylinný macerát s 18 %, 16 % a 14 % alkoholu. GLUKANOVKA je známá svým mnohostranným působením na lidský organismus. Příznivé
účinky jedlé léčivé houby hlívy ústřičné jsou dány jejím mimořádným
složením, zejména obsahem beta-1,3-D glukanu, který je považován za
jeden z nejúčinnějších imunostimulátorů. Mimo beta-1,3-D glukanu
obsahuje tento přírodní extrakt řadu zdraví prospěšných látek, jako
jsou aminokyseliny, vitamíny, proteiny, mastné nenasycené kyseliny,
steroly, aj. Prokázány byly i účinky na zmírnění následků radioaktivního
0,5 l
16 % vol.
a ionizujícího záření a pozitivní vliv na snížení cholesterolu v krvi. Známy jsou účinky GLUKANOVKY proti stresům a depresivním stavům,
čímž navozuje pocit klidu a vyrovnanosti, což je v dnešní stresové době působení mimořádně
příznivé. GLUKANOVKA je jediný „alkoholický“ nápoj na našem trhu, který Vašemu zdraví
neškodí, nýbrž mu prospívá. Doporučuje se užívat 1 až 2 kalíšky denně, větší množství neškodí. S GLUKANOVKOU vykročíte k pevnému zdraví!!
GLUKANOVKA je preventivní a podpůrný doplněk zdravé výživy. Pomáhá: při posilování
imunitního systému při úpravách krevního tlaku při blokaci rozbujnělého cholesterolu při
prevenci proti infekčním nemocím zejména při předcházení stresovým a depresivním stavům a při navozování dobré nálady a celkové pohody podporuje přirozenou mikroflóru žaludku a střev, a tím i trávení, dezinfikuje dutinu ústní a dásně, příznivě působí na detoxikaci
mandlí.
Přípravky obsahující přirozený extrakt z jedinečné, jedlé a léčivé houby, získané šetrnými výrobními postupy bez chemických příměsí, jsou světovými unikáty mezi nepřeberným
množstvím různých imunostimulátorů. Blahodárně působící v harmonii glukanů, vitamínů,
minerálů (jmenujme např. vitamíny: skupiny B; minerály: železo, hořčík, draslík, sodík, zinek,
selen, chrom, měď, bor, jód; steroly: lovastatin a 18 esenciálních a neesenciálních kyselin
potřebných pro organismus - to vše ve stopových množstvích). Dalšími látkami získanými
macerací pečlivě vybraných léčivých bylin a koření se GLUKANOVKA může považovat za vynikající „přírodní lék“. Tento špičkový český výrobek má prokazatelné pozitivní účinky, které
se projeví po střídmém užívání 2 až 3 balení, zejména při posilování imunitního systému
a regeneraci jater. Tak tedy GLUKANOVKA právě proto, abychom systematicky a cílevědomě
posilovali tělo i ducha, ale zejména abychom předcházeli mnohým civilizačním chorobám.
Jemný zákal, který tvoří drobné částečky účinných látek, není na závadu, spíše naopak.
Obsah:
0,5 l
M
WPM
130%6$50'$;&$)3&16#-*$
—5
HIRAGEX
Cena: 140 Kč
Extrakt z hlívy ústřičné s beta-1,3-D-glukanem obsahuje aktivní biologické látky, které mají imunostimulační a antioxidační vlastnosti. Hlíva
ústřičná obsahuje lidskému organizmu prospěšné vitamíny B1, B2, B3,
B5, B6, B, C, K, proteiny, steroly a minerály, které aktivují imunitní systém člověka. Především účinný polysacharid glukan v HIRAGEXu izolovaný šetrným způsobem, aby nebyla narušena přirozená harmonie
látek obsažených v hlívě ústřičné, působí jako zachycovač volných radikálů a oxidantů. HIRAGEX pomáhá při snižování hladiny cholesterolu,
úpravě krevního tlaku a posiluje srdečně - cévní systém.
V současném období nárůstu infekčních, nádorových a civilizačních
chorob přicházíme s nabídkou neobyčejného produktu – s extraktem
z hlívy ústřičné (Pleorutos ostreatus) - zaměřeným na použití v oblasti prevence a podpory
zdraví. Hlíva ústřičná obsahuje jeden z nejúčinnějších světově uznávaných imunostimulátorů
- beta-1,3-D-glukan a další účinné a zdraví prospěšné látky jako aminokyseliny, mevinolin,
vitaminy, proteiny, tuky, mastné kyseliny a steroly. Hiragex je jedním z prvních výrobků celé
řady „z přírodní lékárny“ využívajících imunostimulačních účinků beta-1,3-D glukanu. Jedná
se o dieteticko-podpůrný přípravek, který dokáže výrazně ovlivnit nejen vaše zdraví, ale i průběh nepříjemných onemocnění.
Doporučené užívání: 1 kávová lžička 1x až 3x denně
po dobu 1-2 měsíců.
Obsah:
100 ml
ZARUGLEX
Cena: 120 Kč
Působí jako přírodní antibiotikum a jako imunostimulátor, blokátor růstu bakterií a škodlivých mikroorganismů. Nejvíce se osvědčil v boji proti virovým onemocněním, novotvarům a zejména proti nepříznivým
účinkům ionizujícího záření. Svým složením pomáhá při podpoře činnosti močového měchýře, dvanácterníku a stimuluje imunitní systém
lidského organismu. Přípravek obsahuje pouze přírodní suroviny.
Dávkování:
3x denně 1 kávová lžička
Obsah:
100 ml
Firma Medynamis s.r.o. na více než desetitisících klientech pozoruje účinky různých kombinací
bylinných extraktů z léčivé houby hlívy ústřičné. Téměř osmileté studium výsledků prokázalo, že
tyto účinky nepůsobí pouze na fyzický, nýbrž i na psychický a energetický rozměr člověka.
Výzkumy potvrzují dlouhodobou účinnost těchto ryze přírodních produktů na různé zdravotní
potíže, avšak v neodmyslitelné kombinaci s pitím čisté pitné vody před jídlem (ne však z vodovodu).
6—
Progresivní pitný režim
První pití:
Po probuzení, ne později než v 6,00 až 6,20 – dvě mocca lžičky Hiragexu do
20 ml čisté pitné vody
Druhé pití: Před snídaní do 3 dcl čisté pitné vody (mírně perlivé) – dvě mocca lžičky Hiragexu
Třetí pití:
cca 2 hod. od upití vody, kterou jste pili před snídaní – dvě mocca lžičky Zaruglexu do 2 dcl vody (mírně perlivé)
Čtvrté pití: Před obědem do 4-5 dcl čisté pitné vody (mírně perlivé) jedna mocca lžička Hiragexu
Po upití cca 1-2 loků obohacené vody o Hiragex a před ochutnávkou jídla vypijeme 20 ml
(malá štamprle) glukanového přípravku Medic Ex s obsahem léčivých bylin Tato harmonická
směs je pravým pohlazením pro tělo a duši.
Páté pití:
cca 2 hod. od upití vody, kterou jste pili před obědem – dvě mocca lžičky Zaruglexu do 3 dcl vody (mírně perlivé)
Šesté pití:
Před večeří do 3 dcl čisté pitné vody (mírně perlivé) dvě mocca lžičky Hiragexu
Sedmé pití: cca 2 hod. od upití vody, kterou jste pili před večeří – dvě mocca lžičky Zaruglexu do 2 dcl až 3 dcl čisté pitné vody
Upozornění:
nepijeme vodu převařenou a už vůbec ne vodu z vodovodu, ale balenou max.
mírně perlivou (Toma, Bonaqua, Dobrá voda)
vodu v láhvi před nalitím protřepeme 24-26x
glukanové energetické přípravky protřepeme před nakapáním do příslušného
množství čisté pitné vody 24 -26x a zamíchat (ne kovovou lžící)
půl hodiny před jídlem vypijeme sklenici voda pro aktivaci enzymů
Velké množství civilizačních nemocí vzniká právě z nedostatku čisté pitné vody v trávicím
systému v pravý čas.
Citlivost lidského organismu na absenci vody je až překvapující.
Říká se, že bez jídla člověk vydrží i několik týdnů, ale bez vody sotva pár dní.
—7
Glukanové oleje v akci
EXTRA OLEJÍČEK
(kapky)
Cena: 90 Kč
Doplněk stravy EXTRA OLEJÍČEK svým složením podporuje činnost
žaludku a tvorbu žluči, ale především pomáhá posílit imunitní systém
lidského organismu. Přípravek obsahuje pouze přírodní suroviny bez
chemických přísad a konzervačních látek.
Dávkování:
2x denně 10 kapek před jídlem po dobu 20 dní
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců měsíců
ALFA OLEJÍČEK
(kapky)
Cena: 160 Kč
Doplněk stravy ALFA OLEJÍČEK svojí harmonií a složením podporuje činnost trávícího ústrojí člověka a přírodní suroviny obsažené v tomto přípravku bez chemických přísad vylučují veškeré nebezpečí vedlejších
negativních účinků.
Dávkování:
15 kapek denně před jídlem po dobu trvání potíží
Obsah:
50 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců měsíců
BETA OLEJ
(kapky)
Cena: 110 Kč
Doplněk stravy BETA OLEJ příznivě působí na posílení imunitního systému a pomáhá podporovat činnost trávícího ústrojí. Aktivní látky
obsažené v tomto přípravku, především beta glukan, jsou zdrojem
energie pro přirozené ochranné buňky lidského organismu. Přípravek
obsahuje pouze přírodní suroviny bez chemických přísad a konzervačních látek.
Dávkování:
2x denně 1 kávovou lžičku po jídle (ráno a večer)
po dobu 14 dní a po 30 dnech je možné
užívání opakovat
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců
ALFA GEX
(kapky)
Cena: 110 Kč
Doplněk stravy ALFA GEX podporuje přirozenou ochranu lidského organizmu – imunitního systému a pomáhá regulovat vegetativní funkce.
Dávkování:
2x denně (ráno a večer) 5 kapek po jídle
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců
8—
PANKREOIL
(kapky)
Cena: 90 Kč
Doplněk stravy PANKREOIL svým složením napomáhá trávení, ale především posiluje imunitní systém lidského organismu. Přípravek obsahuje pouze přírodní suroviny bez chemických přísad a konzervačních
látek.
Dávkování:
3x denně 15 kapek před jídlem po dobu 15 dní
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců
SALGEX
(kapky)
Cena: 100 Kč
Doplněk stravy SALGEX svým složením napomáhá vylučování nežádoucích látek z těla, podporuje paměť a pomáhá posilovat imunitní systém
lidského organismu. Přípravek obsahuje pouze přírodní suroviny bez
chemických přísad a konzervačních látek.
Dávkování:
3x denně 20 kapek před jídlem po dobu 15 dní
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců
BUBIGLEX
(kapky)
Cena: 110 Kč
Doplněk stravy BUBIGLEX svým složením podporuje činnost močových
cest a stimuluje imunitní systém lidského organismu. Přípravek obsahuje pouze přírodní suroviny bez chemických přísad a konzervačních
látek.
Dávkování: 1x denně 10 kapek před spaním po dobu 10 dní a potom
za 21 dní zopakovat tuto proceduru (celkem vhodné opakovat 3x)
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců
DUŠGEX
(kapky)
Cena: 110 Kč
Doplněk stravy DUŠGEX svým složením pomáhá uvolnit dýchací cesty
a podporuje vykašlávání nežádoucích látek z těla a pomáhá posilovat
imunitní systém lidského organismu. Přípravek obsahuje pouze přírodní suroviny bez chemických přísad a konzervačních látek.
Dávkování:
3x denně 20 kapek před jídlem po dobu 20 dní
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců
—9
NIRYGLEX
(kapky)
Cena: 80 Kč
Doplněk stravy NIRYGLEX svým složením napomáhá činnosti vylučovacího systému a stimuluje přirozenou ochranu organismu – imunitní
systém. Pomáhá vytvářet příznivé podmínky pro zvýšení vitální energie
člověka. Přípravek obsahuje pouze přírodní suroviny bez chemických
přísad a konzervačních látek.
Dávkování:
3x denně 15 kapek před jídlem po dobu 20 dní
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců
MODENVIN
(kapky)
Cena: 80 Kč
Doplněk stravy MODENVIN svým harmonickým složením biologicky
aktivních látek, zdrojem kterých jsou především alfa glukany, napomáhá pozitivně ovlivnit činnost trávícího systému, krvetvorbu a imunitní
systém – přirozenou ochranu lidského organismu. Přípravek obsahuje
pouze přírodní suroviny bez chemických přísad a konzervačních látek.
Dávkování:
1x denně 15 kapek před spaním po dobu 3 měsíců
Obsah:
25 ml
Doba trvanlivosti: 12 měsíců
PLEUIMUN
Regenerační pleťový krém
230 Kč
Lehký pleťový krém bez konzervačních látek, bez barviv se sníženou parfemací a se zklidňujícím lipovým extraktem, je vyroben jako moderní
emulgel. Na pokožce vytvoří ochranný polysacharidový film, z něhož se
do ní dlouhodobě vstřebává účinná látka – beta glukan. Zvyšuje ochranu před vlivem nežádoucích účinků volných radikálů a před UV zářením.
Vykazuje velmi příznivou odezvu na problematické typy pokožky se
sklonem k tvorbě komedonů, na pokožku s lupenkou a nebo atopickým
ekzémem. Potlačuje tvorbu nežádoucích mikroorganismů a reguluje
produkci kožního mazu. Stabilizuje optimální pH pokožky, napomáhá
její regeneraci a postupně dochází k vymizení problematických míst na
kůži.
Imunostimulační krém PLEUIMUN firmy Medynamis, s.r.o. v originální harmonii vitamínů,
sterolů, statinů a minerálů, které obsahuje hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je nejenom
osvěžující a hojivé pohlazení, ale především podporuje přirozenou ochranu těla díky pozitivnímu působení jednoho z nejúčinnějších imunostimulátorů bez vedlejších negativních
projevů – beta blukanu.
Pleuimun krém má antibakteriální a současně vyživující účinky zejména pro makrofágy jako
buňky imunitního systému – zachytávače oxidantů.
Vaše tělo i duše si zaslouží tento utišující „balzám“, který vám Pleuimun krém nabízí.
Dejte šanci svému tělu i duši a ochraňte vaši narušenou pokožku před radioaktivním zářením
slunečních paprsků, které procházejí dírami v ochranné ozónové vrstvě naší planety.
10 —
Rádi soutěžíte?
Firma MEDYNAMIS, s.r.o. za sponzorské podpory firem VEDYNA, s.r.o. a PROMEDY, s.r.o.
organizuje v rámci svých obchodních aktivit soutěž pro prodejny nabízející přírodní produkty a doplňky zdravé výživy pod názvem Prodejna plná sluncí.
Jedná se o přípravky – doplňky stravy, které mají atesty MZ ČR a ZÚ.
Soutěž se bude vyhodnocovat čtvrtletně za účasti notáře a vítěz obdrží jako odměnu
částku 50 tis. Kč.
Dalších devět prodejen ze soutěžících, které se umístí v první desítce bude finančně
a nebo věcně odměněno.
Přírodní energetické přípravky firmy Medynamis, s.r.o. s hlavní účinnou složkou beta
glukanem jsou na trhu v ČR již devět let a těší se veliké oblibě.
Značná část přípravků je již na www.medynamis.cz a v současné době část přípravků prochází změnou designu kvůli prezentaci produktů i na zahraničním trhu.
Symbolem vyhlašovatele soutěže je slunce, které je součástí obalů a etiket jeho produktů.
Podmínky soutěže jsou velmi jednoduché.
Do soutěže se může přihlásit prodejna, která:
1. Odebere měsíčně glukanové přípravky od firmy Medynamis, s.r.o. v hodnotě min. 3000
(tří tisíc korun českých) s 30% rabatem z každého produktu.
2. V rámci informovanosti veřejnosti o produktech firmy Medynamis, s.r.o. zabezpečí doporučí měsíčně min. 1 zájemce o irisdiagnostické vyšetření v Centru preventivní a alternativní medicíny „Počátky zdraví“ v Dolních Počátkách. Tento produkt bude ohodnocený pomocí
bodů s tím, že za 1 zájemce o irisdiagnostiku bude 50 bodů a za 3 a více (rodina) zájemců na
jeden termín bude 100 bodů za každého jednotlivce.
3. Platby za produkty budou probíhat pouze v rámci hotovostního styku.
Každé uvedené kriterium bude bodované a hodnocené transparentně tak, aby si všechny
zúčastněné prodejny mohly sami vypočítat své průběžné a konečné umístění v soutěži.
Soutěž bude podporována reklamní kampaní v oblíbeném týdenníku KVĚTY a v rádiu HEY
Profil, jako i v celostátním časopise Počátky zdraví z Nakladatelství Medynamis nákladem
20 tis. ks. Sponzorem soutěže, který přispívá na ceny pro nejlepší prodejny je VEDYNA, s.r.o
a PROMEDY, s.r.o.
Soutěž započne 1. 10. 2007 a její první část bude trvat do 31. 12. 2007. Výsledky 1. kola soutěže budou vyhodnoceny do 15. 1. 2008.
Druhé kolo soutěže započne dnem 1. 1. 2008 a bude ukončené do 31. 3. 2008. Výsledky 2. kola
soutěže budou vyhodnoceny do 15. 4. 2008.
Do druhého kola se mohou přihlásit nové prodejny i prodejny, které soutěžily v prvním kole.
Hodnotit se bude odběr produktů vyhlašovatele soutěže a počet bodů získaných při
zabezpečování zájemců o irisdiagnostiké vyšetření v Centru preventivní a alternativní medicíny Počátky zdraví v Dolních Počátkách.
Výsledky soutěže budou vyhlášené za účasti notáře a zveřejněné v časopise Počátky zdraví.
Deset nejúspěšnějších oceněných a patnáct dalších umístěných zástupců soutěžících prodejen bude pozvaných na slavnostní vyhodnocení do areálu Centra preventivní a alternativní
medicíny Počátky zdraví za účasti mediálních partnerů této soutěže.
— 11
Ceny pro deset nejúspěšnějších soutěžících prodejen o titul Prodejna plná sluncí:
1. cena odměna 50 tis. Kč + 2 trička s nápisem „Prodejna plná sluncí“
2. cena odměna 30 tis. Kč + 2 trička s nápisem „Prodejna plná sluncí“
3. cena odměna 10 tis. Kč + 2 trička s nápisem „Prodejna plná sluncí“
4. cena jednodenní pobyt v Centru preventivní a alternativní medicíny pro 2 osoby
5. cena „Košík zdraví“ – produkty v hodnotě 3 tis. Kč
6. cena „Košík zdraví“ – produkty v hodnotě 2 tis. Kč
7. cena „Košík zdraví“ – produkty v hodnotě 1 tis. Kč
8. cena Tři publikace – skripta z Nakladatelství Medynamis
9. cena 2 trička s nápisem Dr. Triglufit
10. cena 1 tričko s nápisem Dr. Triglufit
Soutěžící prodejny budou označené logem – symbolem soutěže formou letáku, což bude
předmětem i reklamní kampaně jako upozornění na konkrétní prodejní místa produktů
Medynamis.
Vyhlašovatel soutěže „Prodejna plná sluncí“ firma Medynamis, s.r.o. věnuje 5 % z prodejní
ceny svých produktů na konto Nadačního fondu Sebepoznání, číslo účtu 169526518/0600
pro projekt na pomoc handicapovaným dětem do 12 let a dospělým.
Proč byste se měli zapojit do soutěže o 50 tis. Kč a další hodnotné ceny?
1. Za pár týdnů Vám Vaši klienti poskytnou důkazy, jak jim glukanové přípravky od firmy
Medynamis navrátili ztracené zdraví. Glukanovými přípravky si můžete pomoci i vy sami.
2. Účastí v soutěži si zabezpečíte prezentaci Vaší prodejny nejen v časopise „Počátky zdraví“,
který bude vycházet celostátně v min. nákladu 20 tis. kusů.
3. Celoplošná reklama přírodních glukanových přípravků od firmy Medynamis bude měsíčně
uváděná v oblíbeném časopise KVĚTY, v rádiu HEY Profil a v časopise „Počátky zdraví“.
4. 30 % pro Vás z každého prodaného výrobku, který si vyberete podle zájmů zákazníků není
nabídka k zahození.
5. Umístěním se na 1. místě získáte 50 tis. Kč odměnu.
6. Do dalšího kola můžete mít takové zkušenosti, abyste si udrželi tu nejlepší pozici v soutěži
i v dalším kole.
7. Glukanové přípravky, které budete nabízet, můžete i cestou vlastních zkušenosti doporučit
svým nejbližším a známým.
8. Na závěr otázka: Nabídl Vám někdo takovou reklamu, jakou Vám nabízíme prostřednictvím soutěže „Prodejna plná sluncí“ za pouhé 3 tis. Kč měsíčně, které Vám přinesou
30 % zisku?
9. Každý dobrý vedoucí prodejny si lehce vypočítá, že odběrem produktů firmy Medynamis
v celkové hodnotě 9 tis. Kč (za tři měsíce) může získat nejenom jednu z výše uvedených
cen.
12 —
Symfonie bylin
Symfonie bylin ANNO
(kapky)
Cena: 270 Kč
Symfonie bylin „ANNO“ je vhodným doplňkem stravy, který působí protizánětlivě, pozitivně ovlivňuje detoxikaci organismu a pomáhá odstraňovat negativní vedlejší účinky chemických léků. Obsahuje cenné biogenní látky, posilující odolnost a přirozenou ochranu organismu. Při
užívání Symfonie bylin „ANNO“ v souvislosti s pravidelným pitím čisté
pitné vody před jídlem si tělo vytváří dostatečné množství protilátek
pro řešení mnoha nepříjemných chorob. Symfonie bylin „ANNO“ s úspěchem pomáhá řešit zánětlivá onemocnění, ale i srdeční potíže.
Symfonie bylin BOOS
(kapky)
Cena: 270 Kč
Symfonie bylin „BOOS“ pozitivně působí na metabolismus tuků, posiluje nízkou hladinu imunitního systému a efektivně řeší v souvislosti
s pitím čisté pitné vody před jídlem konkrétní závislosti. Harmonie látek
extraktu bylin, hlívy ústřičné a lesních plodů borůvek i ostružin spolupůsobí při onemocnění dýchacího systému. Tento výjimečný přípravek
si pochvalují především lidé, kteří trpí každodenní nespokojeností
a nechutí komunikovat s blízkým okolím.
Symfonie bylin BRANA
(kapky)
Cena: 270 Kč
Symfonie bylin „BRANA“ se svým složením vyznačuje především jako
antioxidant, jenž pozitivně zasahuje do všech nemocí a vztahů. Tento
efektivní doplněk stravy decentně ošetřuje imunitní systém v situaci,
kdy se obrátil proti svému nositeli, tedy „BRANA“ úspěšně ovlivňuje
autoimunitní onemocnění. Symfonie bylin „BRANA“ se osvědčila jako
přípravek při potížích v rámci respiračních chorob a aktivně napomáhá
při léčení nádorových onemocnění. V oblasti psychického rozměru člověka dodává sílu a odvahu řešit přirozené lidské touhy.
Symfonie bylin HRUANA
(kapky)
Cena: 270 Kč
Symfonie bylin „HRUANA“ ve spojení s extraktem z hrušky je přípravek,
který zkvalitňuje člověku život, pomáhá při zpomalování stárnutí a zvyšuje jeho přirozenou ochranu. Pomáhá udržovat přirozenou hladinu
cukru v krvi a spolupůsobí při snižování nadměrné hmotnosti. Pozitivně
ovlivňuje problémy spojené s nervovými zakončeními a výrazně se
podílí na řešení následků po náhlé mozkové příhodě. Látky obsažené
v této Symfonii bylin dále spolupůsobí při odstraňování ledvinových
kamenů a při zdravotním problému zvaném ischias. Snižuje pocit zoufalství a pomáhá při navozování pocitu upřímnosti.
— 13
Symfonie bylin MAESTRO
(kapky)
Cena: 270 Kč
Symfonie bylin „MAESTRO“ ve spojení s extraktem z vlašských ořechů je
mimořádně účinný produkt s antibakteriálními účinky. Kromě jiného
pomáhá řešit záněty, virová onemocnění, nedostatečnost slinivky, ale
především stejně tak jako ostatní přípravky této řady, posiluje imunitní
systém. Aktivně se podílí při řešení zhoubných nádorů a pozitivně ovlivňuje srdečně-cévní činnost. Účinky vlašských ořechů jsou po staletí známé jako aktivátory mozkové činnosti a není tomu jinak ani při užívání
Symfonie bylin „MAESTRO“, jež úspěšně zlepšuje paměť, pomáhá při
řešení stresů a umírňuje agresivitu uživatele.
Symfonie bylin O.K.
(kapky)
Cena: 270 Kč
Symfonie bylin „O.K.“ jako vyvážený extrakt pečlivě vybraných bylin, hlívy ústřičné, oliv a kmínu je ojedinělý přírodní produkt. V souvislosti
s pravidelným pitím čisté pitné vody před jídlem má nepřehlédnutelné
pozitivní účinky především na imunitní systém, mízní a cévní systém.
Širokospektrální záběr tohoto doplňku stravy pozitivně doplňuje, kromě
jiného různá bolestivá onemocnění, gynekologické problémy a nádorová onemocnění. Přípravek Symfonie bylin „O.K. v rámci svého psychického rozměru řeší i pocity beznaděje a vnitřního nesouladu s vnějším
okolím.
Symfonie bylin PAPANA
(kapky)
Cena: 270 Kč
Symfonie bylin „PAPANA“ zmírňuje problémy kožních onemocnění, a tím
že má synergický efekt, kdy jedna složka podporuje ostatní, řeší současně i příčiny těchto problémů, které vznikají v trávicím systému. Pomáhá
snižovat vedlejší účinky chemických léků a negativní projevy po chemoterapii. Podobně jako ostatní produkty této řady Symfonie bylin, „PAPANA“ posiluje nízkou hladinu imunitního systému, pomáhá řešit zdravotní problém selhávání ledvin a pozitivně ovlivňuje průběh onemocnění
cirhózou jater. Psychický rozměr Symfonie bylin „PAPANA“ se projevuje
v pozitivním ovlivňování negativního projevu vztahovačnosti a hypochondrie.
Všechny přípravky firmy MEDYNAMIS s. r. o. jsou posouzeny ZÚ HK a HIRAGEX, ALFA OLEJÍČEK,
HIRAKAPS C, ZARUGLEX, GLUKANOVKA MEDINA a MEDIC EX jsou schváleny MZ ČR pod č.j. HEM
-350-22.4.04-10687, OVZ 350-9.8.05-27403
Každý problém je dar od života,
neboť na konci v jeho řešení se vždy skrývá nové poznání.
Romano Guardini
14 —
Dr. Triglufit doporučuje
Dr. Triglufit má řešení, jež uspokojí minimálně 89 % lidí žádajících
v poradnách Medynamis o pomoc. Trojkombinace kapslí HIBMAC „C“,
HIPAH „C“ a HIRAKAPS „C“ forte neléčí sice přímo žádnou konkrétní
nemoc, ale umí bez pochyb posílit a aktivovat imunitní systém člověka
jako nejlepšího lékaře organismu natolik, že změny zdravotního stavu
k lepšímu jsou překvapující. U tisíců klientů bylo zjištěno, že když člověk
zapije dostatečným množstvím (minimálně 3 dcl) zásadně čisté pitné
vody před snídaní kapsle HIBMAC „C“, před obědem HIPAH „C“ a před
večeří HIRAKAPS „C“ forte a uvedenou trojkombinaci bude pravidelně
užívat minimálně 21 dní, jeho neuspokojivé dosavadní laboratorní
výsledky a klinické projevy dosáhnou nepřehlédnutelných pozitivních
změn.
Všechny tři přípravky obsahují dostatek vlákniny, která ve střevech
zvětší svůj objem natolik, aby vytvořená masa dokázala tím nejšetrnějším a nejúčinnějším způsobem vytřít ze střev zbytky nestrávené stravy
a především, aby uskutečnila tak potřebnou detoxikaci tenkého a tlustého střeva.
Dr. Triglufit ve své trojkombinaci účinných látek nabízí systematickou regeneraci organismu za předpokladu, že užívající bude dodržovat
nezbytný pitný režim (čistá pitná voda) a přesné užívání cca 20 min.
před snídaní, obědem a před večeří.
Dávkování:
HIBMAC „C“ 1-3 kapsle před snídaní
HIPAH „C“ 1-3 kapsle před obědem
HIRAKAPS „C“ forte 1-3 kapsle před večeří
Do 30 let 1 kapsle, do 50 let 2 kapsle, nad 50 let 3 kapsle po dobu 21 dní s přestávkou 7 dní.
Zapít dostatečným množstvím (minimálně 3 dcl) zásadně čisté pitné vody.
HIBMAC „C“
Doplněk stravy pod názvem HIBMAC „C“ posiluje buňky imunitního systému. Napomáhá při zmírňování plísňových onemocnění plísní kandidou a prospívá i k nerušenému přenosu impulsů mozku ke svalům.
Podílí se na vytváření rovnováhy mezi kyselinami a zásadami v žaludku,
čímž zmírňuje překyselení žaludku projevující se jako pálení žáhy. Příznivě ovlivňuje činnost štítné žlázy v souvislosti s jejím nepřiměřeným
zvětšováním. Zapitím kapsle dostatečným množstvím čisté pitné vody
(minimálně 3 dcl) před snídaní jsou účinky tohoto přírodního přípravku
z výtažků hlívy ústřičné, z broskve, sušeného macerátu léčivých bylin
a vitamínu C nepřehlédnutelné. V přírodní harmonii látek obsažených
v hlívě ústřičné organismus uživatele tohoto přípravku najde vitamíny
zejména skupiny B - B1, B2, B3, B5, B6, nenasycené mastné kyseliny a mikroelementy zinek,
selen, chrom, měď, bor, jod a další.
— 15
HIPAH „C“
Doplněk stravy HIPAH „C“ pozitivně ovlivňuje zvyšování obranyschopnosti organismu. Pomáhá při zmírňování překyseleného organismu
a tkáňového moku. Spolupůsobí při snižování zanesené lymfy a podporuje odbourávání toxinů formou přirozených vylučovacích cest, a tím
aktivuje zbavování se celulitidy. Zlepšuje činnost organismu při překonávání celkové slabosti. Díky skladbě účinných látek působí jako prevence před předčasným stárnutím buněk. Účinné látky – především
beta glukan 1,3-D neutralizují možnost překyselení krve cestou ochranných buněk imunitního systému. Zapitím kapsle dostatečným
množstvím čisté pitné vody (minimálně 3 dcl) před obědem jsou účinky
tohoto přírodního přípravku z výtažků hlívy ústřičné, z hrušky, ze sušených plodů papájí a vitamínu C nepřehlédnutelné. V přírodní harmonii látek obsažených
v hlívě ústřičné organismus uživatele tohoto přípravku najde vitamíny zejména skupiny B B1, B2, B3, B5, B6, nenasycené mastné kyseliny a mikroelementy zinek, selen, chrom, měď,
bor, jod a další.
HIRAKAPS „C“ forte
y
ed
n a mi s
R
R ZD
ZMĚ
AV Í
en
Ý RO
N OV
ěř
en
ov
erget icky
o
M
Doplněk stravy HIRAKAPS „C“ forte je přirozenou harmonií účinných
látek získaných šetrným způsobem ze špaldové pšenice a z hlívy ústřičné. Podporuje přirozenou obranyschopnost organismu – imunitní systém, příznivě ovlivňuje vylučovací systém a tvorbu červených krvinek
bez vedlejších negativních účinků. Přípravek neobsahuje žádné chemické konzervační látky. Zapitím kapsle dostatečným množstvím čisté pitné vody (minimálně 3 dcl) před večeří jsou účinky tohoto přírodního
přípravku z výtažků hlívy ústřičné, špaldové pšenice, sušené meruňky
a vitamínu C nepřehlédnutelné. V přírodní harmonii látek obsažených
v hlívě ústřičné organismus uživatele tohoto přípravku najde vitamíny
zejména skupiny B - B1, B2, B3, B5, B6, nenasycené mastné kyseliny
a mikroelementy zinek, selen, chrom, měď, bor, jod a další.
Bližší informace o produktech firmy Medynamis a o jejich úspěších na trhu, získáte na:
www.medynamis.cz
www.beta-glukan.cz •••602 775 056, 721 093 939
www.detiazdravi.cz •••602 263 886, 602 263 885
www.glukan.cz •••602 775 045, 602 579 741
www.promedy.cz •••723 723 023, 777 203 507
www.triglufit.cz •••602 775 047, 723 523 311
16 —
IRISDIAGNOSTIKA
OKO – OBRAZ DUŠE I TĚLA
Člověk, ve snaze zbavit se problémů, jenž mu způsobují nemoci, hledá již tisíciletí jejich
řešení. Dnešní uspěchaná doba přináší lidem nejen požitky, ale i plno strastí. Tělesných
i duševních. Pacienti zkoušejí různé léky, hledají lékaře či léčitele, kteří je jejich neduhů zbavují. Otázkou však zůstává do jaké míry a na jak dlouho. Jedním ze způsobů jak nemoci vyhledávat – diagnostikovat je irisdiagnostika. V oku jsou znamení ještě nepropuknutých nemocí.
Z několikaleté praxe tzv. oční diagnostiky je možné bez nadsázky tvrdit, že v oku lze poznat
i to, co nezachytí žádný speciální přístroj. Preciznost a posuzování stádia vývoje a rozsahu
choroby se odvíjí od zkušeností odborníka – konzultanta Medynamis.
Oko je skutečně obraz Duše i těla.
I bělmo je součástí pozornosti irisdiagnostika a znamení na něm „signalizují“ současné
zdravotní problémy. Celková prevence je tím nejlevnějším lékem a nejschůdnější cestou, kterou lze předejít nemocem a problémům dřív než vůbec vzniknou. Nejdůležitějším signalistou
přicházejícího nebezpečí v podobě nemoci, zánětu, bolesti či alergie je imunitní systém. A jen
ten, kdo umí dobře naslouchat svému organismu, tyto varovné signály včas rozpozná. Kdyby
člověk věděl, jakou a kterou nemoc si svým jednáním proti Sobě zapříčiňuje, mohl by jí předejít a tím ušetřit hodně peněz, ale především času stráveného v ordinacích a v nemocnicích.
Pro irisdiagnostika – znalce očí, je oko jako mikrokosmos, do něhož se promítá zdravotní stav
ducha i těla. Více než 3 000 znaků v oku je pro zkušeného odborníka - konzultanta neomylným zdrojem informací především o příčinách a důsledcích nemocí.
Určování diagnózy pomocí irisdiagnostiky a snaha o pozitivní změny zdravotního stavu člověka se co do věrohodnosti a účinnosti nedá srovnat se všemi těmi vyčerpávajícími
a nezřídka nepředstavitelně únavnými a mnohdy bezvýslednými laboratorními i klinickými
vyšetřeními, jenž potíže pacienta ještě rozšiřují.
Irisdiagnostika jako i odezírání znamení z celé tváře je nejenom věda, ale i veliké umění.
Bez návaznosti na lidské duchovno, na jeho nejniternější nitro, nelze najít prvotní příčiny
choroby.
— 17
Nadační fond Sebepoznání
Smrkový Týnec 15, 538 21 Slatiňany
č. ú. 169 526 518/0600
Součástí komplexu činností firmy Medynamis s.r.o. je kromě výroby energetických glukanových produktů a Akademie sebepoznávání i Nadační fond Sebepoznání, jehož je zřizovatelem.
Nadační fond Sebepoznání byl zřízený za účelem aktivní pomoci těm, kteří si sami pomoci
neumí. Jsou to především děti do dvanácti let a mentálně postižení.
V současném období vzniká v programu Nadačního fondu Sebepoznání nový projekt na
pomoc důchodcům a osamoceným lidem, kteří se ještě nevzdávají a chtějí prožít plodný
a zdravý „podzim“ svého života.
Pod záštitou Nadačního fondu Sebepoznání v Nakladatelství Medynamis vycházejí publikace
o zdravém životním stylu, o duchovním a energetickém rozměru člověka, dále jsou organizovány přednášky pro širokou veřejnost, rodiče s dětmi, seniory, diabetiky,…).
Nadační fond Sebepoznání se podílí i na budování Centra preventivní a alternativní medicíny „Počátky zdraví“, kde přivítáme i vás, jestliže jste již našli odvahu nastoupit na cestu za
zdravím.
5 % z prodejní ceny přípravků firmy Medynamis je věnováno na konto Nadačního fondu
Sebepoznání.
Touto cestou chceme vyjádřit upřímné poděkování všem těm, kteří umí obdarovat potřebné
nejenom o Vánocích, ale kteří posílají finanční dary na konto Nadačního fondu Sebepoznání
po celý rok.
Nakladatelství firmy Medynamis, s.r.o.
ve spolupráci s Nadačním fondem Sebepoznání uvedlo v roce 2006 a 2007 na trh tyto publikace:
Cesta za zdravím aneb jak vystoupit z řad pacientů
Je těžké napsat knihu, která uspokojí a poučí většinu lidí z jednoho prostého důvodu. Jak se
říká, tisíc lidí, tisíc chutí.
A chuť či zájem o cokoliv je ryze osobní záležitost každého člověka jako originálu.
Život je přirozený vývoj od jeho zrodu přes jednotlivé etapy ve směru dopředu a říká se, že
nejcennější poklad člověka je zdraví, což v překladu znamená citlivost, nenarušenost a harmonii všech čtyř jeho rozměrů.
Historie i současnost nám dává nevyvratitelné důkazy o tom, co se stane, když se cokoliv ve
správnou dobu a na správném místě nestane.
Skripta pod názvem „Cesta za zdravím aneb jak vystoupit z řad pacientů“ kromě jiných
důležitých informací o vodě jako základu života, o hledání ztraceného zdraví apod. nabízí
hledajícím směrovku, kde začít hledat vnitřní harmonii.
Doporučujeme vám skripta si bez emocí přečíst a dát průchod čistě „chladným úvahám“, opírajícím se o fakta. Obsah těchto skript neslouží k nalévání vědomostí do hlavy jako ve škole,
ale vybízí k porovnávání a vytvoření si vlastních názorů.
18 —
Strava je víc než jídlo aneb člověk je to, co jí
Skripta Akademie sebepoznávání již v názvu napovídají, že „řeč“ bude o jídle, avšak z jiného
úhlu pohledu, než jak by se název jevil hladovému. Na obsahu skript si „pochutná“ hlavně
člověk hladový po informacích - po informacích o Sobě.
Pod zdánlivě monotematickým názvem se skrývá široká škála informací pro člověka, jenž
hledá Sebe sama, jenž věří, že strava není pouze jídlo.
Publikace potvrzuje, že každodenní pokrm a především čistá pitná voda před jídlem jsou
zdrojem informací pro nitro člověka, zdrojem energie a teprve následně je to věc chuti
a uspokojování pocitů.
Hippokrates, „praotec medicíny“, je nejenom autorem myšlenky použité v názvu skript, ale
vyslovil i jinou, neméně důležitou pravdu, že strava má být pro člověka lékem.
Bohužel, pro většinu lidí, neznajících zásady stravování podle jejich genetického kódu a nerespektujících progresivní pitný režim, je více než často strava spíše disharmonií a posléze
nemocí.
Sestavovatelé Zuzana a Viktor Julišovi z přednášek a výzkumů Imry Darborima připravili nejenom pro studenty Akademie sebepoznávání nevyvratitelné informace, které je mohou přivést k přesvědčení, že strava je víc než jenom výplň žaludku a uspokojení chutí.
Psychoanalýza člověka třetího tisíciletí
Pod tímto názvem se v pořadí třetí skripta stávají studijním materiálem Akademie sebepoznávání pro člověka, poznávajícího Sebe sama, a jsou dalším ukazatelem směru k jeho nitru,
ke zdroji originálních informací.
Obsahově publikace nabízí několik forem komunikace a kontaktu člověka se svou Duší, několik praktických metod psychoanalýzy nejdříve Sebe sama a pak i návod jak vidět více u jiných
s možností analyzovat poznatky o nich.
Čtenář se může pokusit nahlédnout do ověřených zkušeností téměř stovky lidí, kteří se rozhodli změnit svůj způsob uvažování, respektovat zákony Vesmíru a citlivě reagovat na změny
kolem sebe.
Je samozřejmé, že se to povedlo každému do takové míry, do jaké se o konkrétní poznání
přičinil.
Skripta obsahují i základní tabulky pro psychotroniky - začátečníky, základní informace
o symbolech a znameních, jež člověk získává cestou své vnitřní duchovní nápovědy.
Psychoanalýza není nic složitého, protože v překladu je to cesta, metoda či rozbor vlastního
nitra, vlastního duchovna. Je to jedna z cest sebepoznávání.
Sestavovatelé Hedvika a Boris Lichničtí se pokusili z přednášek a výzkumů Imry Darborima
přiblížit nejen studentům Akademie sebepoznávání základní informace o přirozených i nepřirozených změnách člověka v jeho rozměru fyzickém, energetickém, ale i duchovním.
— 19
Centrum preventivní a alternativní medicíny Počátky zdraví
Zdravím člověka se zabýváme již několik let. Tato práce se stala pro nás životním stylem
a současně posláním.
Klientů přibývá nejenom z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí a mnozí z nich
vyjadřují potřebu mít místo - oázu, kde mohou načerpat nové síly a inspirace na cestě za
zdravím. Hledají zdroj informací pro znovunavrácení ztraceného zdraví.
Ten, kdo se rozhodne zbavit se svých potíží nejenom tělesných, ale i psychických v poradnách Medynamis, které fungují již několik let po celé ČR, ocení úpravu jídelníčku, přesné
užívání glukanových energetických přípravků a úpravu biohodin podle potřeb svého těla.
Protože v hodnotovém řebříčku současného člověka zdraví není na prvním místě a hektický
způsob života mu neumožňuje věnovat se v dostatečné míře péči o zdraví, často nám klienti
říkají: „Rádi bychom vaše rady zavedli do života, ale existuje také místo, kde můžeme v klidu
začít s naším uzdravováním? Kde se můžeme zbavit svých zlozvyků a zavést nové - zdraví
prospěšné zásady?
Kam bychom mohli jezdit třeba na dovolenou, kde bychom mohli udělat pro své zdraví víc
pod odborným dohledem, abychom načerpali spoustu sil do běžných dní?“
Máme dobrou zprávu.
V Dolních Počátkách nedaleko Sečské přehrady, v lůně překrásné přírody Železných hor
jsme našli místo pro naplnění přání našich stávajících klientů, ale i těch budoucích.
Tak jako každý nápad, který se zdá krásný a bezchybný, se i v našem případě změnil v tvrdou realitu práce a spousty úkolů spojených s jeho realizací. Nenechali jsme se odradit zjištěním, že prací potřebných k rekonstrukci je víc, než jsme si představovali. Nenechali jsme se
zastavit ani tím, že celý projekt bude trvat déle, než jsme si mysleli.
Odměnou bude nové Centrum preventivní a alternativní medicíny – Počátky zdraví
v bývalém penzionu Údolí klidu.
Součástí areálu bude i nově vybudovaná tzv. Hájovna a Koliba – objekty, do kterých by
první návštěvníci mohli vstoupit již koncem října 2007.
Předpokládáme, že celý areál bude zprovozněný v srpnu příštího roku.
Firma Medynamis – záruka nenapodobitelných receptur
přírodních energetických glukanových přípravků ověřených tradicí
20 —
Dr. Triglufit, představitel zdravého životního stylu, informuje:
Himacher
ØN N B
IMÈW Z
F
MJOO
DFS¼UFN
&MJYÈS[
IBD
C Z
ÕT
UÓ J
y L Z I S V u LZ P C P
OØ
ÃO
W Ø UB
ÄT
novinka
Příznivé účinky extraktivních látek z hlívy ústřičné, hrušky a bylinného
macerátu se projevují kromě imunostimulačních vlastností v lidském
organismu i jako radioprotektivní ochrana před ionizujícím zářením
a před nepříznivými účinky ÚV záření skrz narušenou ozónovou vrstvu.
Doplněk stravy HIMACHER napomáhá při tvorbě hormonu melatoninu v šišince mozkové – epifýze, která působí jako chemický spínač při
redukci únavy, stresů a psychické vyčerpanosti.
HIMACHER svým jedinečným složením, zejména účinnou složkou
– beta 1,3-D glukanem, nenasycenými mastnými kyselinami, steroly,
vitamíny a stopovými prvky pomáhá při prokrvování tkání a orgánů
tím, že vytváří příznivé podmínky pro lepší cirkulaci krve a zvyšování její čistoty. Přípravek
patří do ucelené řady přírodních produktů, které jsou energeticky ověřené.
M
WPM
130%6$50'$;&$)3&16#-*$
Přípravky, jenž doporučuje Dr. Triglufit byly vyvinuty týmem odborných pracovníků Výzkumné laboratoře N°1-2000 LAB Cz a jsou výsledkem patnáctileté každodenní výzkumné práce
s klienty.
Přírodní produkty firmy Medynamis kromě Dr. Triglufita doporučuje více než osm tisíc spokojených klientů nejenom z ČR.
V každé dobré ZV, prodejně zdraví, v Natur apatykách a v lékárnách, ale i přímo u nás v Centru preventivní a alternativní medicíny „Počátky zdraví“ v obci Počátky nedaleko Seče najdete nejenom Glukanovku, tablety Hibols, Himacher, krém Pleuimun, ale i celou řadu vynikajících přírodních produktů, které umí řešit širokou škálu zdravotních problémů.
Pomocí těchto přírodních již ověřených přípravků můžete posílit svůj imunitní systém a získat dostatek vitální energie jak pro prevenci, tak i pro „boj“ s dlohoutrvajícími nepříjemnými nemocemi.
Dr. Triglufit ubezpečuje: „že interakce přípravků z produkce firmy Medynamis s jinými léčivými přípravky nejsou za dobu min. 15 let známy , takže je můžete užívat bez obav z negativních vedlejších účinků i v tom případě, že již nějaké léky užíváte“.
UMÍME NAJÍT KLÍČ K VAŠEMU ZDRAVÍ!
Mediální partner firmy Medynamis, s.r.o. informující o její aktivitách
na cestě za zdravím je rádio HEY Profil, které vysílá na frekvencích:
Hradec Králové 95,7 mHZ
Pardubice 96,9 mHZ
Vysočina 103, 6 mHZ
Havlíčkův Brod 96,3 mHZ
Trutnov 94,3 mHZ
Čáslav 89,0 mHZ
— 21
PORADNY MEDYNAMIS
v České republice nabízejí
IRISDIAGNOSTIKU, PORADENSTVÍ A KONZULTACE
pro děti a dospělé
…již 5 let cestou irisdiagnostiky pomáháme objevit skryté problémy, které se nedají zjistit
cestou přístrojů a klinických vyšetření. Naši klienti se dozví příčiny zdravotních problémů, kterých se lze zbavit za jejich aktivní účasti.
Při práci s více než deseti tisíci klienty, jež byli v naší péči, se nám ještě nestalo, že bychom
neobjevili prvotní příčiny jejich chorob. A to proto, že nehledáme příčiny mezi důsledky na
fyzickém těle, ale tam, kde naprostá většina jistě tkví - v psychickém a energetickém rozměru
člověka.
Poradny MEDYNAMIS
BLANSKO: Český Červený kříž, Sadová 2, objednávky na vyšetření: 720 225 500; BRNO: Centrum
zdraví a prevence nemocí Brno, Dům lékařských služeb, Bratislavská 2, 4. patro, objednávky na vyšetření: 602 775 056, 721 093 939, 469 674 382; ČERVENÝ KOSTELEC: Městská knihovna, Sokolovská
293, objednávky na vyšetření: 723 723 023; ČESKÉ BUDĚJOVICE: HARMONIE, Senovážné náměstí
9, objednávky na vyšetření: 602 775 045, 602 579 741; HAVLÍČKŮV BROD: Penzion STARR, Žižkova
3070, objednávky na vyšetření: 721 093 939, 602 775 056, 469 674 382; HRADEC KRÁLOVÉ: Andělské centrum CHERUBÍN, Zamenhofova 1081, objednávky na vyšetření: 721 093 939, 602 775 056,
469 674 382; CHRUDIM: BIOMIDA, Harmonie Zdraví,Štěpánkova 89, objednávky na vyšetření:
721 093 939, 602 775 056, 469 674 382; JABLONEC NAD NISOU: Domovy pro seniory, Palackého 65,
objednávky na vyšetření: 602 391 378; JIČÍN: Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, objednávky
na vyšetření: 602 263 886; JIHLAVA: NATUR CENTRUM, nám. Svobody 11, objednávky na vyšetření: 602 579 741; JILEMNICE: Kulturní dům JILM, objednávky na vyšetření: 602 263 886; KRALUPY
NAD VLTAVOU: Salon NIKA, U Zimního stadionu 747, objednávky na vyšetření: 602 579 741; KUTNÁ HORA: MEDYNAMIS, Na Trávníku 757, objednávky na vyšetření: 602 263 886; LIBEREC: ANANDA, Frýdlantská 210/12, objednávky na vyšetření: 723 723 023, 602 775 047, PVT a.s., Voroněžská
144, objednávky na vyšetření: 602 391 378; LITOMYŠL: studio HENRIETTE, Boženy Němcové 167,
objednávky na vyšetření: 721 093 939; MLADÁ BOLESLAV: Klub JANTAR, Staroměstské náměstí 87,
objednávky na vyšetření: 602 775 045; OLOMOUC: FONTÁNA CENTRUM, Horní náměstí 5, 1. patro
Edelmannovy pasáže, objednávky na vyšetření: 469 674 382, 602 775 056; OSTRAVA: KLUB ATLANTIK, Čsl. Legií 7, objednávky na vyšetření: 602 775 045; PARDUBICE: DDM DELTA, Gorkého ulice 2658,
objednávky na vyšetření: 466 633 298, 602 717 646, 721 093 939, MEDYNAMIS, Palackého třída 578,
objednávky na vyšetření: 775 622 631, 720 184 333; PLZEŇ: Štěstíčko, Americká 20, objednávky na
vyšetření: 602 579 741, 602 775 045; POLIČKA: Městská knihovna Polička, objednávky na vyšetření: 602 263 886; PRAHA: MINERVA – oáza zdraví a pohody,Sokolovská 82, Praha 8, objednávky na
vyšetření: 602 775 056, 721 093 939, 469 674 382, Centrum CESTA KE ZDRAVÍ, Vinohradská 172,
Praha 3, objednávky na vyšetření: 602 579 741, 602 775 045; TEPLICE: Regionální knihovna, Lípová
796/ 13, objednávky na vyšetření: 720 225 500; TŘEBÍČ: Bylinky od Ludmilky, Karlovo náměstí 23,
objednávky na vyšetření: 602 775 056, 721 093 939, 469 674 382; ÚSTÍ NAD LABEM: PB-CENTRUM,
Mírové náměstí 3097/37, objednávky na vyšetření: 602 391 378; VYSOKÉ MÝTO: Náměstí Přemysla
Otakara II 94/IV, objednávky na vyšetření: 465 424 034, 720 225 500; ZNOJMO: Palác DAUN, nám. T.
G. Masaryka 23, objednávky na vyšetření: 602 579 741, 602 775 045
Slovenská republika, NITRA: Cabajská 6, budova internátu SOUP, 1. poschodí, číslo dveří 112, objednávky na vyšetření: 0904 409 635, 0903 735 530, 0376 515 143
22 —
Dr. Triglufit – partner Vašeho zdraví představuje
novinku z ucelené řady přírodních produktů firmy Medynamis
«ď ‰À œ` ˜‰ Ê«
Àœ `Õ ŽÌ ÊÊÊ ÊÎ
ÝÓ äÊ Ì> L iÌ
Ohirab – doplněk stravy je efektivním přírodním produktem. Jeho složení má ve své podstatě již staletou tradici, protože vlastnosti houby hlívy ústřičné a špaldové pšenice spolu
s výtažky kvalitních brambor byly používány jako obrovský dar přírody zejména na aktivaci imunitního systému na několika kontinentech naší planety. Ohirab je zdrojem harmonie
vitamínů a minerálů pro podporu trávících enzymů a pro posílení organismu. Výrazné účinky
spokojení klienti pozorují především při problémech žaludku, jater, tenkého a tlustého střeva,
žlučníku, ale i mízy. Doplněk stravy Ohirab v tabletě obsahuje řadu aktivních látek - vitamíny
A, E, C, niacin, kyselinu listovou, biotin a komplex vitamínů B, jako i nenasycené mastné kyseliny a mikroživiny draslík, zinek, selen, měď, chrom, bor, jod, železo, fosfor a vápník.
Ohiras – doplněk stravy jako přírodní prostředek potlačující infekci a viry stimuluje buňky
imunitního systému a sehrává rozhodující roli při odstraňování oxidantů. Tableta Ohiras je
složená ze špaldové pšenice, z hlívy ústřičné a švestek a pozitivně ovlivňuje řešení problémů jater, tlustého střeva, mízy, jícnu, močového měchýře a v neposlední řadě krve. Kromě
vitamínů skupiny B obsahuje nenasycené mastné kyseliny, vitamín A, E, C, K, zinek, selen,
měď, chrom, bor, jod, draslík, mangan, karoten, železo, vápník, hořčík. Tablety Ohiras podporují pročišťování organismu od metabolitů, usazených v zažívacím systému. Napomáhají při
povzbuzování produkce žaludečních šťáv a slin.
Ohiral – doplněk stravy výrazně zlepšuje schopnost organismu při regeneraci buněk imunitního systému a pozitivně ovlivňuje širokou škálu řešení dysfunkcí jednotlivých orgánů.
Tableta Ohiral kromě špaldove pšenice a hlívy ústřičné obsahuje aktivní látky lilku s obsahem
vitamínů A a C a mikroživin hořčíku, fosforu, síry, vápníku a železa, jako i velké množství stopových prvků především mangan, bor, jod, molybden a draslík. Ohiral napomáhá při snižování hladiny LDL cholesterolu v krvi, látkové výměně a při řešení potíží žaludku a střev.
Víte již o účincích nenapodobitelného nápoje s tradiční
ověřenou recepturou Glukanovka?
NEVÍTE?
Z podnětů tisíců spokojených klientů, kteří již osm let
znají přírodní glukanové přípravky nejen z poraden
Medynamis Vám doporučují GLUKANOVKU i v dárkovém
balení.
M
WPM
Nejlepší prevencí je GLUKANOVKA v kredenci.
Na chatě i v práci nemoc nemá šanci!
130%6$50'$;&$)3&16#-*$
— 23
Kolekce přírodních produktů Dr. Triglufita – mistra prevence
2008
MFEFO
ÕOPS
ÃFSWFOFD
CÓF[FO
TSQFO
EVCFO
[¼ÓÈ
LWÇUFO
ÓÈKFO
ÃFSWFO
MJTUPQBE
w w w. m e d y n a m i s . c z
QSPTJOFD

Podobné dokumenty

Magazin 28.4.indd

Magazin 28.4.indd „Aj, dnové jdou, dí Panovník Hospodin, že pošli hlad na zemi, ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových,“. Tento citát je ale ze SZ. Apoštol Pavel nás také varuje před svody dn...

Více

Vše o spánku - Zdeňka Židková PSVZ

Vše o spánku - Zdeňka Židková PSVZ radil: "Mezi obědem a večeří se musíte trochu prospat. Uděláte víc práce." Až do roku 1950 se vědci domnívali, že spánek je obdobím, kdy je mozek v podstatě v nečinnosti. Avšak, jak bylo zjištěno ...

Více

Modern Woman 08 - S

Modern Woman 08 - S na týmy specialistů, nadále poroste, stejně jako podíl dětí, narozených pomocí technik asistované reprodukce. Slyšela jsem malé caparty na písku, jak se baví o tom, kdo je a kdo není ze zkumavky. R...

Více

Léčivé účinky hub

Léčivé účinky hub život.. U mumie „ledového muže“ Oetziho let objevené v Alpách staré 5000 byl nalezen pytlík se sušenými houbami. Využití hub v boji proti rakovině je známé již po dlouhou dobu v Japonsku, Koreji, Č...

Více

zde.

zde. Novák M.: β-Glukany, historie a současnost. Konference "Polysaccharidy II", VŠCHT Praha, 2006. Novák M.: Polarimetrie a její význam pro cukrovarnictví. Seminář "145. výročí narození J .J. Friče", N...

Více

Anotace prací 2014

Anotace prací 2014 mikroskopických rozměrů. Tímto úkolem je dopravit určitou reaktivní nebo nestabilní látku na místo určení a zabránit dané látce, aby působila nebo podlehla svému rozkladu dříve, než se dostane na p...

Více

Restrukturace oboru pěstování hub v souvislosti se vznikem nových

Restrukturace oboru pěstování hub v souvislosti se vznikem nových kdy byla také opuštěna řada staveb pro chov prasat a drůbeže, se uprázdnila řada budov. Tyto budovy dnes chátrají a není pro ně vhodné využití. Bylo by proto prospěšné, kdyby se tyto stavby po jedn...

Více

Září 2010 PDF - Klub zdraví Walmark

Září 2010 PDF - Klub zdraví Walmark snížení jen o 19 procent. Z výsledků studie tedy vyplývá, že užívání probiotik po dobu dvou měsíců mělo významný přínos pro děti s atopickou dermatitidou. Zdroj: www.nutraingredients.com

Více