rijen 2014 - DIS ÚK ns

Komentáře

Transkript

rijen 2014 - DIS ÚK ns
ŘÍJEN 2014
Rozhovor se senátorkou
Parlamentu ČR za SZ a bývalou
zástupkyní ombudsmana
Jitkou Seitlovou
(str. 2)
číslo 21.
O BIBLI
(str. 3)
OSOBNOST MĚSÍCE
Eva Kantůrková
(str. 3)
PADÁM JAKO BŮH
Novinky z DIS ÚK 
Fejeton Petry Kameničkové
(str. 3)
Kdo nás podporuje?
(str. 4)
OSOBNOSTI LIDEM!
Jste spokojení se současným prezidentem?
(str. 4)
„Skutečnou chybou je chybu nenapravit.“
Konfucius
dis-uk.weebly.com
Rozhovor se senátorkou Parlamentu ČR za SZ a bývalou zástupkyní
ombudsmana Jitkou Seitlovou
Co se Vám vybaví, když se řekne Senát PČR?
Kultivovaná komora Parlamentu, kde se lidé se zkušenostmi, podle nejlepšího vědomí jako zástupci regionů, za které byli zvoleni, snaží být
nápomocni správným zákonům a rozhodnutím, tak aby byly ku prospěchu lidem naší země. Tak bych si to alespoň přála.
Jaký máte názor na KSČM?
Tato politická strana se nedokázala vypořádat s minulostí a zcela neprominutelnými činy jejího totalitního režimu. A to ani v současných
základních postojích. To je vážný problém její parlamentní existence vůbec.
Máte nějaké oblíbené rčení či přísloví?
Je jich mnoho, která se v různých životních situacích stávají případnými. To, které mne provází stále zní: „ Před nikým se nepovyšuj a před
nikým se neponižuj“.
Jak trávíte volný čas?
S rodinou, v lese, na zahradě, na kole a, když je čas a rostou, taky na houbách.
Jaké knihy čtete?
Mám ráda historické romány. Nedávno jsem se vrátila k Sienkiewiczově Potopě. Ze zcela jiného žánru je pro mne skvělý a stále překvapující
Stephen King. Jeho „Dobrý žák“ je nečekaně iritujícím příběhem, který je bohužel až velmi současný.
Jste spokojená se současným prezidentem?
Je to prezident naší země a je u nás dobrým zvykem prezidenta respektovat. Ve volbách ale nebyl mým favoritem.
Jste pro legalizaci konopí?
Nemyslím, že tato otázka nepatří aktuálně mezi nejnaléhavější. Nejsem v této věci rozhodnuta. Určitě ale bude smysluplné se do budoucna
zabývat pozitivy a riziky spojenými s touto problematikou.
Jaké jednání pro Vás bylo nejtěžší?
Jedním z nejtěžších jednání byl případ, kdy po rozchodu rodičů zůstala dcera s otcem na jiném kontinentu. Otec bránil jejímu návratu k
matce a psychický stav dcery, která se na mne obracela o pomoc, vedl k velmi vážným obavám. Díky ochotě a s pomocí všech, na které jsem
se obrátila, nakonec vše dobře dopadlo. Obecně lze říci, že nejtěžší byla pro mne vždy jednání, kdy jsem se ocitla bezmocná proti
nespravedlnosti nebo nezákonnosti. Když jsem neměla možnost, kompetenci, nebo právní předpis jak postiženým účinně pomoci.
Jaká témata chcete v Senátu především řešit?
Z případů, které jsem šetřila jako zástupkyně ombudsmana vím, že ve funkci státu a práva je mnoho oblastí, kde musí dojít k změnám a
nápravě. Snad nejnaléhavější se jeví zcela děravá sociální síť, kde na jedné straně utíkají miliardy na parazitujících podnikavcích se sociálním
bydlením a přitom chybí péče a zázemí pro zdravotně postižené seniory, lidi bezmocné nebo rodiny s postiženými dětmi. Stav naší dopravní
infrastruktury je katastrofální. Nemám dojem, že se zlepšuje. Naopak zvlněná D 47, sesuv na D8, nesprávný časový plán D 1 a prodlužování
oprav, praskající nový Lochkovský most, přetížené silnice ve městech a přibývající výmoly a díry. Kde je chyba? Opravdu za to může jen
nedostatek finančních prostředků a nedostatečné zákony? Stěžejní oblastí, které bych se chtěla věnovat je dostupnost a vymahatelnost
práva. Soudní procesy jsou zbytečně zdlouhavé a nevedou v mnoha případech k účinné nápravě. Nedostatečně formulovaná legislativa
bezplatné právní pomoci vylučuje řady těch, kteří by ji skutečně potřebovali. Znalecké posudky nejsou nestranné ale poplatné těm, kdo si je
lépe zaplatili. Myslím, že nutně potřebujeme nový občanský soudní řád a řadu dalších změn v systému. Stejně tak jsem rozhodnuta věnovat
se pro mne tradičním oblastem ochrany zdraví a kvalitě prostředí, ve kterém žijeme (snížení hlukové zátěže, znečistění ovzduší). Nemohu se
smířit ani s tím, že v našem regionu stále chybí protipovodňonová opatření…
Co byste na závěr vzkázala našim čtenářům?
Nenechte se zmanipulovat žádnými mocnými, používejte vlastní rozum a buďte dobrými, odpovědnými a odvážnými lidmi. Na každém z nás
záleží, jak tady budeme žít.
www.dis-uk.weebly.com www.facebook.com/disukcz
2
O BIBLI
Teologický článek Bc. Oldřicha Kalouse
Mezi lidmi je rozšířený názor, že v každém náboženství je zrnko pravdy a proto není podstatné, kterou cestu k
Bohu si zvolíme. Důležité je, že člověk věří, nachází ve svém životě oporu a žije v naději v posmrtný život. Na druhé
straně však v Božím slově v Bibli čteme, že k Bohu vede jen jedna cesta a je jen jeden prostředník mezi Bohem a
lidmi - JEŽÍŠ! Jiný způsob není. Proto v životě člověka je nejdůležitější jaký postoj k Ježíši Kristu zaujme. Který názor
je správný? Co na toto říká slovo Boží Bible? Bible nám podává jasnou a vyčerpávající informaci, jak se lidé mohou
k Bohu dostat. Člověk, který se vlastní vinou oddělil od milujícího Boha a žije v porušeném světě, kde vládne hřích,
se už nemůže zachránit. Je od Boha natolik vzdálen, že mu nepomohou žádné snahy o lepší život, dokonce ani
žádné náboženství a rituály. Jedině Bůh- Svtořitel a Pán vesmíru tuto situaci ve své nepředstavitelné moci vyřešil.
Bible nám podává radostnou zprávu, že to udělal z lásky k nám. Poslal svého Syna -Pána Ježíše Krista, který prolil
svou krev na kříži za naše hříchy a vykoupil Bohu lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Jediný, kdo tedy může zachránit člověka, je Boží
Syn, Ježíš Kristus. On sám říká: " Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (Bible Janovo evangelium 14/6). Není
tedy třeba náboženská cvičení, ani členství v nějaké církvi, společnosti či organizaci, žádný prostředník, kněz či guru, ani dobré skutky, nebo
sociální angažovanost atd. Před věčnou smrtí zachraňuje pouze víra, že Ježíš za mě zemřel a že ho přijímám jako Spasitele a Pána mého
života. " Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 12/46).
Co musíme učinit? Bible pokračuje informací, že Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži, ale třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebe a žije! I
když ho nevidíme, můžeme s ním kdekoli a kdykoli navázat kontakt skrze modlitbu. On rozumí každému jazyku. Nejde mu o dobře
formulovaná slova nebo dokonalé věty, ale o postoj našeho srdce a vědomí. Prostě modlit se třeba tímto způsobem: Pane Ježíši Kriste,
děkuji Ti za dnešní den, že jsi mě provázel a předcházel v práci, na cestě z práce a do práce, za jídlo, a prosím tě pomoz mě prosím s touto
věci.... A provázej a předcházej mě, ať se vše děje dle tvé vůle, ne dle mé lidské, protože ty to vše řídíš nejoptimálněji. Děkuji Ti za vše.
Amen. Každý, kdo přijal Pána Ježíše Krista do svého života, stává se Božím dítětem. Z toho pak přirozeně plyne touha prohlubovat s ním svůj
vztah, pravidelně se k němu obracet v modlitbě a více ho poznávat čtením Bible. Takový člověk pak zároveň hledá další lidi, kteří také mají s
Pánem Ježíšem Kristem kontakt skrze modlitbu a čtení Bible, prostě ho znají jakoby osobně. Ale těch možností je celá řada, jak se sdílet a
komunikovat s lidmi, kteří mají podobné myšlení. Buď v místě svého bydliště navštívit evangelický kostel či modlitebnu katolické či nějaké z
větví evangelické církve a chodit pravidelně na poslouchání Božího slova a komunikovat tam s lidmi, kteří jsou ve víře dál. Prostě se sdílet a
navazovat přátelství a komunikaci se stejně či podobně smýšlejícími lidmi. Další možnost je sledování třeba křesťanských TV u nás třeba TV
NOE či rádií u nás třeba rádio PROGLAS. Či navazovat s lidmi věřícími komunikaci skrze internet. Tolik ve zkratce o Pánu Ježíši a proč v něho
věřit a o něho se opírat.
PADÁM JAKO BŮH
Fejeton Petry Kameničkové
Když slyším, že řidiči na českých silnicích si připadají jak v tankodromu díky nechvalně děravým silnicím, ráda bych je ubezpečila, že
chodníky by jim mohly skvěle konkurovat. Samej výmol, hrbol, jamka, tu uvolněná kostka, jinde rovnou vyrvaná. Dámy si o ně své jehly
ulamují, kotníky div nevykloubí, pánové to ve většině případech zdárně vybalancují, dětičky se rovnou posadí. I já zažiju sem tam ten pád,
doslova z výšin a to si vždy připadám jako bůh, že padám rovnou z Olympu. Někdy už raději s radostí zamířím na silnici a rajzuju s
překvapením, jak je zemička krásně rovná, hladka. Kde je ten tankodrom? Div po silnici nadšením neskáču, chodí se lehce, krásně, když se
mám vrátit na chodník, který je pro mne doslova tankodromem pro chodce. Chci být v tu chvíli raději řidičem nebo mít rovnou křídla a
padat z výšin…teda létat jako bůh.
OSOBNOST MĚSÍCE
Eva Kantůrková
Narodila se v roce 1930 v Praze. Eva je českou
spisovatelkou, publicistkou a jednou z významných
disidentek komunismu. Podepsala Chartu 77, jíž byla od 6.
ledna 1985 do 7. ledna 1986 mluvčí. Eva Kantůrková byla
rok vězněna ve vazební věznici za podvracení republiky. V
letech 1990 – 1992 působila jako poslankyně České národní rady. Za její
nejvýznamnější literární dílo je považována autobiografická kniha Přítelkyně z
domu smutku, která byla i zfilmována.
www.dis-uk.weebly.com www.facebook.com/disukcz
3
Novinky z DIS ÚK 
Tento měsíc se stal členem naší neformální neziskové organizace krajský zastupitel, předseda
krajské Komise pro regionální rozvoj a předseda Rady pro rozvoj lidských zdrojů Martin
Strakoš, čímž nám také vyjádřil podporu. Zároveň nám tento měsíc vyjádřila podporu i
poslankyně za ODS Jana Černochová. Dále nás podporuje např. ředitelka české Miss Face a
modelka Taťána Makarenko, či moderátor Frekvence 1 Luboš Xaver Veselý.
Jana Černochová,
poslankyně PČR
Martin Strakoš,
Taťána Makarenko,
krajský zastupitel
modelka
Luboš Xaver Veselý,
moderátor
OSOBNOSTI LIDEM!
Jste spokojení se současným prezidentem?
Nejsem. Nevolil jsem ho. Ale byl zvolen
všelidovým hlasováním a tak mi nezbývá,
než respektovat vůli svých spoluobčanů.
Můj favorit byl někdo jiný, ale Miloš
Zeman mi nevadí.
Václav Láska,
senátor Parlamentu ČR za SZ
Dagmar Waicová,
Vztah k panu prezidentovi mám ve skrze ambivalentní. Na
jednu stranu respektuji jeho vyjádření týkající se obrany a
bezpečnosti České republiky, podpory armádě a podobně.
Na druhou stranu musím odmítnout roli, jakou sehrál loni
v létě po pádu vlády Petra Nečase, kdy se pokusil prosadit
si svoji vládu a napínal ústavou mu svěřené kompetence
až na samou hranici. Podobně mohu mít pochybnosti o
výběru některých jeho spolupracovníků, smířlivých
výrocích na adresu Ruska v případě ukrajinské krize a
podobně. Politicky stojíme každý na jiném břehu,
respektuji jej, ale v mnoha otázkách se neshodneme.
Jana Černochová,
poslankyně PČR
Představení teamu redaktorů pro toto číslo:
zastupitelka Teplic,
krajská zastupitelka,
předsedkyně výboru
ZÚK pro oblast
vzdělání, výchova a
zaměstnanost
Snažím se nehodnotit osoby, ale
jejich činy. S mnohými, zejména
verbálními jednáními prezidenta
Zemana se nemohu ztotožnit.
Eliška Wagnerová,
senátorka Parlamentu ČR za SZ,
bývalá ústavní soudkyně
Ondřej Syrový,
šéfredaktor
Bc. Oldřichwww.dis-uk.weebly.com
Kalous,
Petra Kameničková, www.facebook.com/disukcz
a Ing. Martin Strakoš
redaktor
redaktorka
4

Podobné dokumenty

Jste pro legalizaci konopí? - DIS ÚK ns

Jste pro legalizaci konopí? - DIS ÚK ns Kdo nás podporuje? (str. 3) Křížovka (str. 3)

Více

O BIBLI OSOBNOSTI LIDEM! dis

O BIBLI OSOBNOSTI LIDEM! dis Jitka Jarošová, vedoucí oddělení pro tisk a distribuci novin

Více

není konopí jako konopí

není konopí jako konopí Vím, ještě uběhla krátká doba, ale já věřím. Věřím v návrat a udržení si svého pevného zdraví třeba pod vedením konopí. Děkuji přírodo.

Více