Katalóg Chirurgické šijacie materiály - t

Komentáře

Transkript

Katalóg Chirurgické šijacie materiály - t
Chirurgické šicí materiály
Chirurgisches Nahtmaterial
Chirurgické šijacie materiály
Surgical sutures
Katalog materiálů / Katalóg materiálov
Gasamtkatalog / Catalogue
CHIRANA T. Injecta
CZ Společnost CHIRANA T. Injecta 
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. je pokračovatelem tradice výroby
chirurgických šicích materiálů, která sahá až do roku 1930.
Vysoce kvalitní chirurgické šicí materiály jsou na trh dodávané
pod tradiční značkou Chirmax, která je zárukou kvality
a kontinuity. Klasické materiály jako catgut a hedvábí byly
doplněny velkým množstvím syntetických vláken. V současné
době vyrábí naše firma více než 1 200 individuálních produktů
vstřebatelných i nevstřebatelných šicích materiálů.
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. vyrábí chirurgické šicí materiály
podle nejnovějšího výzkumu a technologie. Každý individuální
výrobní proces podléhá přísné vědecké kontrole kvality. Neustálá
kontrola mechanických a mikrobiologických vlastností jsou
nejvyšší prioritou. Výroba se uskutečňuje podle zásad správné
výrobní praxe a v souladu s normou kvality ISO 13485. Od roku
1999 má naše společnost právo označovat své výrobky značkou
CE.
SK Spoločnosť CHIRANA T. Injecta
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. je pokračovateľom tradície výroby
chirurgických šijacích materiálov, ktorá siaha až do roku 1930.
Vysoko kvalitné chirurgické šijacie materiály sú na trh dodávané
pod tradičnou značkou Chirmax, ktorá je zárukou kvality
a kontinuity. Klasické materiály ako catgut a hodváb boli
doplnené veľkým množstvom syntetických vlákien. V súčasnej
dobe vyrába naša firma viac než 1 200 individuálných produktov
vstrebateľných i nevstrebateľných šijacích materiálov.
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. vyrába chirurgické šijacie materiály
podľa najnovšieho výskumu a technológie. Každý individuálný
výrobný proces podlieha prísnej vedeckej kontrole kvality.
Neustálá kontrola mechanických a mikrobiologických
vlastností sú najvyššou prioritou. Výroba sa uskutočňuje podľa
zásad správnej výrobnej praxe a v súlade s normou kvality ISO
13485. Od roku 1999 má naša spoločnosť právo označovať
svoje výrobky značkou CE.
D Das Unternehmen
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. ist der Nachfolger von der langen
Tradition der Herstellung chirurgischen Nahtmaterialien, die aus
dem Jahr 1930 stammt. Die hochwertige chirurgische
Nahtmaterialien sind auf den Markt unter dem Traditionsmarke
Chirmax geliefert, die ein Garant für Qualität und Kontinuität ist.
Klassische Materialien wie Catgut und Seide wurden im Laufe
der Jahre durch eine Vielzahl synthetischer Fasern ergänzt und
ergeben heute eine moderne Produktpalette resorbierbarer und
nicht resorbierbarer Fadensorten, die inzwischen mehr als 1 200
verschiedene Einzelprodukte umfaßt.
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. stellt chirurgische Nahtmaterialien
nach dem neuesten Stand von Forschung und Technik her.
Jeder
Produktions­schritt
unterliegt
einer
strengen
wissenschaftlichen Qualitätskontrolle. Ständige Prüfungen der
mechanischen
Eigenschaften
sind
dabei
ebenso
selbstverständlich wie die mikrobiologische Kontrolle.
Die Herstellung nach den Regeln der Good Manufacturing
Practice (GMP) ist ebenso installiert wie ein umfassendes
Qualitätssicherungssystem nach der ISO 13485.
Die Zertifizierung aller Produkte mit dem CE-Zeichen erfolgte
im Jahre 1999.

GB The company
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. is the successor of the long
tradition of surgical sutures manufacture which dates back to
1930. High-quality surgical sutures are supplied to the market
under the traditional brand name Chirmax which is
a guarantee of quality and continuity. Classical materials such
as catgut and silk have been supplemented by a large
number of synthetic fibres. The result is the current modern
product range of absorbable and non-absorbable sutures
which for the meantime amounts to more than 1 200
individual products.
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. manufactures surgical sutures in
line with state of the art technology. Each individual
production process is subject to strict scientific quality control.
Continual inspection of both mechanical and micro­biological
characteristics is given top priority.
Production takes place in accordance with GMP guidelines
and a comprehensive quality management system in line with
ISO 13485 has been implemented.
All products were awarded the CE mark in 1999.
Chirurgické šicí materiály
Chirurgické šijacie materiály
Název, barva
Názov, farba
Materiál
Materiál
Použití
Použitie
Specifické vlastnosti
Špecifické vlastnosti
Vstřebatelnost
Vstrebateĺnosť
vstřebatelné
Monolac
fialová
přírodní
Chirlac
rapid braided
fialová
přírodní
Chirlac
braided
fialová
přírodní
Polydox
fialová
syntetický monofil
z polymeru
kyseliny glykolové
a ε−kaprolaktonu
kůže, GIT anastomózy, urologie,
gynekologie
po 7 dnech 60 % (barvený) a 50 %
(nebarvený), po 2 týdnech 30 %
(barvený) a 20 % (nebarvený), původní
mechanické pevnosti, kompletní
resorpce po 90 až 120 dnech, probíhá
hydrolýzou
minimální akutní zánětlivá reakce
syntetický
pletený
potahovaný
(polymer kyseliny
glykolové)
obecná, plastická a oční chirurgie,
gynekologie, stomatochirurgie (kůže, podkoží,
episiotomie, sliznice, spojivka, všude,
kde je vhodná krátkodobá podpora rány
a rychlá resorpce)
po 5 dnech 60 % původní mechanické
pevnosti, ztráta pevnosti po 12-14
dnech, probíhá hydrolýzou
povrchová úprava polyglaktinem 370
a stearátem vápníku, minimální
tkáňová reakce
syntetický pletený
potahovaný
(polymer kyseliny
glykolové)
obecná, plastická a oční chirurgie,
ortopedie, traumatologie, gynekologie,
neurochirurgie (měkké tkáně, střeva, svaly,
fascie, GIT anastomózy,
parenchymové orgány, podvazy
drobných cév, ligatury)
po 14 dnech 75 %, po 3 týdnech
50 % původní mechanické pevnosti,
kompletní resorpce po 80–90 dnech,
probíhá hydrolýzou
povrchová úprava polykaprolaktonem a
stearátem vápníku, minimální
tkáňová reakce
syntetický
monofil z polymeru
polyesteru
poly(p−dioxanonu)
obecná chirurgie, ortopedie, gynekologie,
urologie (fascie, svaly, GIT anastomózy,
měkké tkáně, vazy, vhodný pro pomalu
se hojící tkáně, které vyžadují delší
jištění rány)
po 6 týdnech 50 % původní mechanické
pevnosti, do 90 dnů po implantaci
resorpce minimální, kompletní resorpce
mezi 180-210 dny, probíhá hydrolýzou
minimální akutní zánětlivá
reakce, prodloužená podpora rány (až
do 6 týdnů)
nevstřebatelné
Chiraflon
modrá
Chiralen
modrá, černá
Silon monofil
modrá
černá
Tervalon
zelená
Tervalon Plus
zelená, bílá
Silon braided
Orsilon
braided
syntetický
monofil
(polyvinyliden-difluorid, PVDF)
cévní chirurgie, kardiochirurgie,
ortopedie, plastická a oční chirurgie (cévy,
šlachy, fascie, intradermální steh)

−
inertní vlákno, nedráždivé, optimálně
hladké, výborně uzlitelné, slabý
pamětový efekt, nepodléhá
enzymatické degradaci
syntetický
monofil
polypropylen
kardiovaskulární chirurgie, ortopedie,
plastická a oční chirurgie (cévy, fascie,
šlachy, intradermální steh)

−
inertní vlákno, nedráždivé, optimálně
hladké a hydrofobní, nepodléhá
enzymatické degradaci
syntetický
monofil
polyamid - 6
kůže, oční chirurgie, plastická chirurgie

−
hladký neporézní povrch, vysoká
pevnost v uzlu, degradace po 1 roce
syntetický pletený
polyester
s povrchovou
úpravou
obecná, plastická, kardiovaskulární chirurgie,
všude tam, kde je potřeba absolutní
nevstřebatelnosti

−
mimořádně velká pevnost, výborná
snášenlivost v tkáni, povrchový potah
polymerem, nepodléhá enzymatické
degradaci
syntetický
pletený polyester
spovrchovou
úpravou PTFE
speciální pletený šicí materiál vhodný pro
kardiovaskulární chirurgii, absolutně
nevstřebatelný, potažený PTFE

−
mimořádná velká pevnost, výborná
snášenlivost v tkáni, povrchový potah,
nepodléhá enzymatické degradaci, nízká
kapilarita nitě, hladký průchod tkáněmi
syntetický
pletený
polyamid
obecná chirurgie, neurochirurgie
(svaly, fascie, peritoneum, GIT, bronchy,
podvazy)

−
Orsilon má částečnou povrchovou
úpravu - snižuje kapilaritu nitě, vlákno má
zvýšenou pevnost, degraduje po 1 roce
přírodní pletené
hedvábí
přírodní skané
hedvábí
obecná, oční chirurgie,
stomatochirurgie

−
nízká tažnost, měkkost,
poddajnost, snadná uzlitelnost,
degradace po 1 roce
bílá
Silk braided
černá
Silk twisted
modrá, černá, bílá
Chirurgisches Nahtmaterial
Surgical sutures
Name / Farbe Name /
Colour
Material
Structure
Anwendung
Application
Eigenschaften, Resorption Properties, Absorption
resorbierbar / absorbable
Monolac
Für die kurzzeitige Verbindung von Weichgeweben und für
Ligaturen, wenn ein resorbierbarer Faden verwendet werden
kann. Urologie, Gynäkologie, plastische Chirurgie,
Gastro−Intestinal− Chirurgie.
Monofil, hohe Zugfestigkeit, glatte Oberfläche, excellente Handhabung. Rasche Resorption.
Monolac violett besitzt nach 7 Tagen noch ca. 60 % (natur ca. 50 %) und nach 14 Tagen ca.
30 % (natur 20 %) der Anfangsfestigkeit. Der Massenabbau ist nach ca. 90-120 Tagen
beendet.
Designed for use in general soft tissue approximation,
urology, gynecology, plastic and gastrointestinal surgery.
Monofilament with high tensile strength and excellent handling properties. Monolac violet
retains 7 days after implantation ca. 60 % (natural ca. 50%) and after 14 days ca. 30%
(natural ca. 20%) of its original tensile strength. Absorption is completed between 90-120
days.
Polyglycolsäure,
geflochten und
beschichtet
Wenn eine kurzzeitige Unterstützung und schnelle Resorp­tion
erforderlich sind. Hautnähte, plastische Chirurgie, Episiotomie,
Urologie, Mund− und Kieferchirurgie.
Hydrophob beschichtet, kein Kapillareffekt. Ein Faden mit hoher Zugfestigkeit. Nach
5 Tagen besitzt er noch ca. 60 % der Anfangsfestigkeit, nach 12 bis 14 Tagen ist keine
messbare Festigkeit mehr vorhanden. Vollständige Materialabsorption nach 30–40 Tagen.
violet and natural
Braided suture from Polyglycolic
acid-coated
Closure of skin, particularly in paediatric surgery, gynaecology
(e.g. episiotomies), ophthalmic surgery (e.g. conjunctiva suturing)
and for circumcision of oral mucosa.
The thread is coated with an absorbable substance. This reduce the capillary effect. High
tensile strength. 5 days after implantation approximately 60 % of its original tensile strength
remains. All of the original tensile strength is lost by appr. 12 to 14 days post impl.
Completely materialabsorption 30–40 days.
Chirlac braided
Polyglycolsäure,
geflochten und
beschichtet
Allgemeinchirurgie, für Darmnähte, Muskeln und Faszien,
Parenchymalorgane, zum Abbinden von kleinen Gefässen.
violett und natur
violet and natural
Chirlac
rapid braided
Copolymer aus polyglycolsäure
und ε−Caprolacton
Monofilament from Glycolide and
ε−caprolactone
violett und natur
violett und natur
violet and natural
Braided suture from Polyglycolic
acid−coated
Polydox
Monofil aus Poly-p-dioxanon
violett
Monofilament from Poly
(p-dioxanone)
violet
For use in general soft tissue approximation and/or ligation, for
the adaptation of muscles and fasciae, for suturing of parenchymal
organs, peripheral nerves, for ligatures of small vessels and for
intradermal suturing.
Für langsam heilende Gewebe, bei denen eine Unterstützung
über einen längeren Zeitraum nötig ist.
For use in general soft tissue approximation. These sutures are
particularly useful where the combination of an absorbable and
extended wound support is desirable.
Durch hydrophobe Beschichtung kein Kapillareffekt. Sehr hohe Zufestigkeit. Nach 14
Tagen noch ca. 75 % und nach 21 Tagen ca. 50 % der Anfangsfes-tigkeit. Vollständiger
Abbau nach ca. 80-90 Tagen.
The thread with high tensile strength is coated with an absorbable substance. This reduces
the capillary effect. 14 days after implantation appr. 75 % of its original tensile strength
remains. 21 days after implantation appr. 50 % of its original tensile strength remains.
Absorption is completed after 80-90 days.
Der Faden ist monofil, mit einer völlig glatten Oberfläche und hervorragender
Hand­habung. Der Faden besitzt nach 6 Wochen noch ca. 50 % seiner ursprünglichen
Festigkeit. Nach ca. 180 –210 Tagen ist er vollständig resorbiert.
Monofilament with excellent knotting properties and high tensile strength. 6 weeks post
implantation the thread remains ca. 50 % of its original tensile strength. After 180-210 days
it is completely absorbed.
nicht resorbierbar / non-absorbable
Chiraflon
Monofiler Faden aus PVDF
(ähnlich Teflon)
Verwendung in der kardiovaskulären Chirurgie; für Nähte von
Faszien, Sehnen und intradermale Nähte.
Physiologisch völlig inert, reizlos im Gewebe. Sehr geschmeidig mit besten
Knoteigenschaften.
blue
Monofilament from PVDF
(similar to Teflon)
In all surgical branches, cardiovascular surgery, orthopedics,
traumatology (tendons), plastic and ophtalmologic surgery
(optimal temporary easily removable suture).
Physiological inert. Very smooth, best knotting properties. Easy to handle. No capillary
effect.
Chiralen
Monofil aus Polypropylen
Kardiovaskulare Chirurgie, Orthopädie, plastische Chirurgie.
blau, schwarz
Glatte, porenfreie Oberfläche; gleichmässiges Gleiten im Gewebe. Auch für infizierte
Wundgebiete geeignet.
Monofilament from Polypropylene
In all surgical branches, especially cardiovascular surgery,
orthopedics, traumatology (tendons), plastic and ophtalmologic
surgery (optimal temporary easily removable suture).
Smooth, nonporous surface. No capillary effect. Suited for stitches in infected wounds.
Monofiler Faden aus
Polyamid – 6
Plastische Chirurgie, Hautnähte. Nicht für dauernde
Unterstützung!
Glatte, porenfreie Oberfläche, sehr hohe Knotenreisskraft. Verliert nach längerer Zeit im
Gewebe seine Festigkeit!
Monofilament from Polyamide – 6
Silon monofil is suitable for plastic and general surgery and
whenever the skin is sutured. Depending on the site of
implantation and wound condition, the skin suture is normally
removed within 30 days.
Very smooth, best knotting properties. Easy to handle. Loss of tensile strength after long time
implantation.
grün
Geflochtener
Polyesterfaden,
spezialbeschichtet
Für alle Bereiche der Chirurgie. Wird überall dort eingesetzt,
wo dauerhaft ein nicht resorbierbarer Faden angezeigt ist.
Hohe Reissfestigkeit, beste Gewebeverträglichkeit, wegen hydrophober Beschichtung
kein Kapillareffekt. Nur geringer Sägeeffekt.
Braided suture from
polyester-fiber, coated
Tervalon is applicable whenever non−absorbability and low friction
passage through tissues are needed. It is useful in many applications
including for cardiovascular use. Tervalon is suitable for permanent
continuing suture and for long termed intradermal suture.
High tensile strength, well tolerated from the tissue. No capillary effect. Low friction.
green
Geflochtener Polyesterfa­den,
PTFE beschichtet
Speziell (sehr dicht) geflochtener Polyesterfaden für die
Cardiochirurgie. Beschichtet mit PTFE.
Hohe Reissfestigkeit, beste Gewebeverträglichkeit, dank der hydrophoben Beschichtung
kein Kapillareffekt. Nahezu ohne Sägeeffekt.
green, white
Braided polyester suture, coated
with PTFE
Special designed for cardiovascular surgery. The PTFE coating
reduces dead space.
High tensile strength, no capillary effect and very low friction.
Silon braided
Geflochtener Polyamid­faden
Alle Operationsbereiche, Muskeln, Faszien, Peritoneum und
Gastro−Intestinal Trakt.
Hohe Reißkraft, guter Knotensitz, geschmeidig. Verliert nach längerer Zeit
im Gewebe seine Festigkeit!
Silon/ Orsilon braided is suitable for suturing skin, subcutaneous
tissue, transversely cut muscles, fascia, peritoneum, the organs
of the gastrointestinal tract and blood vessels ligation.
High tensile strength, safe knotting properties. Loss of tensile strength after
long time implantation
Geflochtener Seidenfaden
Ophthalmologie, Kieferchirurgie, Haut, Subcutis, Faszien und
Peritoneum.
Hydrophob beschichtet, kein Kapillareffekt. Verliert nach längerer Zeit
im Gewebe seine Festigkeit!
blue, black
Braided silk suture
Silk braided is suitable for suturing skin, subcutaneous tissue,
fascia, peritoneum and the organs of the gastrointestinal tract.
Hydrophobe coated, no capillary effect. Loss of tensile strength after
long time implantation.
Silk twisted
Natur gezwirnt
blau, schwarz, weiss
blue, black, white
Natural twisted
blau
blue, black
Silon monofil
blau, schwarz
blue, black
Tervalon
Tervalon Plus
grün, weiss
Orsilon braided
weiss
white
Braided sutures from polyamide
Silk braided
blau, schwarz
Evropský lékopis
Eur. Pharmakopöe
Európsky liekopis
Eur. Pharmacopoeia
CZ Evropský lékopis
Evropský lékopis sjednocuje v evropských zemích třídění
a označení průměrů chirurgických šicích materiálů. Evropský
lékopis předpisuje desetinné třídění a metrické označení, tzn.,
že jednotka značení představuje 1/10 mm, takže vlákno
označené jako 3,5 má průměr 0,35 mm. Tabulka uvádí
srovnání mezi metrickým a „historickým“ (americkým)
značením.
SK Európsky liekopis
Európsky liekopis zjednocuje v európskych krajinách triedenie
a označenie priemerov chirurgických šijacích materiálov.
Európsky liekopis predpisuje desatinné triedenie a metrické
označenie, tzn., že jednotka značenia predstavuje 1/10 mm,
takže vlákno označené ako 3,5 má priemer 0,35 mm. Tabuľka
uvádza porovnanie medzi metrickým a „historickým“
(americkým) značením.
D Europäische Pharmakopöe
Die Veröffentlichung der Europäischen Pharmakopöe (Ph.
Eur.) bewirkte im europäischen Raum eine Standardisierung
von
Fadensortierung
und
Stärkenbezeichnung
für
chirurgisches Nahtmaterial. Die Ph.Eur. schreibt eine
Dezimalsortierung und eine metrische Stärkenbezeichnung
vor. Diese gibt den Fadendurchmesser in 1/10 mm an; so hat
ein Faden der Stärke 3.5 einen Durchmesser von 0,35 mm.
Die Stärkentabelle gibt einen Vergleich zwischen den
metrischen und den USP Stärkenbezeichnungen.
GB European Pharmacopoeia
The publication of the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.)
resulted in a standardization of the classification of threads
and gauges of surgical suture material. The Ph. Eur. specifies
a decimal classification and metric coding for the gauges. It
quotes a thread diameter of 1/10 mm, so that the thread
gauge of 3.5 has a diameter of 0,35 mm. The following table
of the gauges gives a comparison of the metric and the USP
gauge coding.
EP/
Metric
USP
Ø (mm)
Ø (mm)
Vstřebatelné monofilní materiály
Resorbierbare Monofilamente
Vstrebateľné monofilné materiály
Absorbable monofilaments
0.2
10–0
0,020–0,029
–
0.3
9–0
0,030–0,039
–
0.4
8–0
0,040–0,049
–
0.5
7–0
0,050–0,069
0,050–0,094
0.7
6–0
0,070–0,099
0,095–0,149
1
5–0
0,100–0,149
0,150–0,199
1.5
4–0
0,150–0,199
0,200–0,249
2
3–0
0,200–0,249
0,250–0,339
2.5
–
0,250–0,299
–
3
2–0
0,300–0,349
0,340–0,399
3.5
0
0,350–0,399
0,400–0,499
4
1
0,400–0,499
0,500–0,570
5
2
0,500–0,599
0,571–0,610
6
3+4
0,600–0,699
–
7
5
0,700–0,799
–
8
6
0,800–0,899
–
Typy jehel
Nadeltypen
3/8 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
3/8 Kreis; Rundkörpernadel
3/8 kruhového tvaru, ihla s guľatým telom
3/8 circle; round−body−needle
Typy ihiel
Types of needles
asymptotická jehla s kulatým tělem
a trokaršpicí
asymptotisch; Rundkörpernadel, Trokarspitze
asymptotická ihla s guľatým telom
a trokaršpicou
asymmetric; round−body−needle, trocar point
tvar rybářského háčku, kulaté tělo
Hakenförmig, Rundkörpernadel
tvar rybárského háčku, guľaté telo
Hook shaped, round−body−needle
3/8 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
a trokaršpicí
3/8 Kreis; Rundkörpernadel, Trokarspitze
3/8 kruhového tvaru, ihla s guľatým telom
a trokaršpicou
3/8 circle; round−body−needle, trocar point
1/2 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
1/2 Kreis; Rundkörpernadel
1/2 kruhového tvaru, ihla s guľatým telom
1/2 circle; round−body−needle
ski−jehla, kulaté tělo
Ski Form, Rundkörpernadel
ski−ihla, guľaté telo
Ski needle; round−body
1/2 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
1/2 Kreis; Rundkörpernadel
1/2 kruhového tvaru, ihla s guľatým telom
1/2 circle; round−body−needle
Typy jehel
Nadeltypen
1/2 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem,
zvlášť silná jehla
1/2 Kreis; Rundkörpernadel, extra stark
1/2 kruhového tvaru, ihla s guľatým telom,
zvlášť silná ihla
1/2 circle; round−body−needle, extra strong
Typy ihiel
Types of needles
1/2 kruhového tvaru, čtyřhranný průřez těla,
prodloužená ostrá špice, vyrobeno z tvrdší
a pevnější slitiny
1/2 Kreis; Rundkörpernadel, schlank
1/2 kruhového tvaru, štvorhranný prierez tela,
predlžená ostrá špička
1/2 circle; rectangular−body−needle, slim
5/8 kruhového tvaru, kulaté tělo
5/8 Kreis; Rundkörpernadel
5/8 kruhového tvaru, guľaté telo
5/8 circle; round−body−needle
rovná, kulaté tělo
Gerade Rundkörpernadel
rovná, guľaté telo
Straight round−body−needle
1/2 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
a trokaršpicí
1/2 Kreis; Rundkörpernadel, Trokarspitze
1/2 kruhového tvaru, ihla s guľatým telom
a trokaršpicou
1/2 circle; round−body−needle, trocar point
rovná, celořezná jehla
Gerade Nadel, schneidend
rovná, celorezná ihla
Straight needle, cutting
1/2 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
a trokaršpicí
1/2 Kreis; Rundkörpernadel, extra stark,
Trokarspitze
1/2 kruhového tvaru, zvlášť silná ihla
s guľatým telom a trokaršpicou
1/2 circle; round−body−needle, extra strong,
trocar point
3/8 kruhového tvaru, celořezná jehla
s mikrohrotem
3/8 Kreis; schneidende Nadel, Mikrospitze
3/8 kruhového tvaru, celorezná ihla
s mikrohrotom
3/8 circle; cutting needle, micropoint
3/8 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
a tupou špicí
3/8 Kreis; Rundkörpernadel, stumpfe Spitze
3/8 kruhového tvaru, ihla s guľatým telom
a tupou špicou
3/8 circle; round−body−needle, blunt point
1/2 kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
a tupou špicí
1/2 Kreis; Rundkörpernadel, stumpfe Spitze
1/2 kruhového tvaru, ihla s guľatým telom
a tupou špicou
1/2 circle; round−body−needle, blunt point
3/8 kruhového tvaru, celořezná jehla
3/8 Kreis; schneidende Nadel
3/8 kruhového tvaru, celorezná ihla
3/8 circle; cutting needle
1/2 kruhového tvaru, celořezná jehla
1/2 Kreis; schneidende Nadel
1/2 kruhového tvaru, celorezná ihla
1/2 circle; cutting needle
Formy balení
Lieferformen
Formy balenia
Delivery forms
CZ Formy balení
Balení šicích materiálů Chirmax je bezpečné a funkční. Nabízí
snadnou manipulaci a optimální mechanickou a
bakteriologickou ochranu. Všechny materiály jsou sterilní a
připravené k okamžitému použití. Jsou baleny ve foliovém
nebo hliníkovém sáčku. V každém jednotlivém balení je 24
sáčků (2 tucty).
SK Formy balenia
Balenie šijacích materiálov Chirmax je bezpečné a funkčné.
Ponúka jednoduchú manipuláciu a optimálnu mechanickú a
bakteriologickú ochranu. Všetky materiály sú sterilné a
pripravené k okamžitému použitiu. Sú balené vo fóliovom
alebo hliníkovom sáčku. V každom jednotlivom balení je 24
sáčkov (2 tucty).
Chirmax krátkometráž
Šicí materiály v různých délkách.
Chirmax atraumatický šicí materiál
Šicí materiály v různých délkách jsou díky spojení s vrtanými
atraumatickými jehlami připraveny ihned k použití. Písmenem
A jsou označeny odtrhávací jehly.
Chirmax Chirapack
3 m šicího materiálu na cívce (20 sáčků v jednom balení)


D Lieferformen
Die Verpackungen der Chirmax Nahtmaterialien sind sicher
und funktionell. Sie bieten eine einfache Handhabung und
optimalen mechanischen und bakteriologischen Schutz. Alle
Materialien sind steril Entnahme fertig in einem
Aluminiumbeutel. In der Versandpackung befinden sich 24
Folien (2 DZ).
Chirmax krátkometráž
Šijacie materiály v rôznych dĺžkach.
Chirmax atraumatický šijací materiál
Šijacie ma
Chirmax Kurzfadenpackung
Nahtmaterialien in vorgeschnittenen Längen.
Chirmax Atraumatisches Nahtmaterial
Nahtmaterialien in vorgeschnittenen Längen, armiert mit einer
gebohrten Nadel – dadurch optimaler Übergang von der
Nadel zum Faden. Abziehnadeln sind mit einem A hinter der
Nadelbeschreibung gekennzeichnet.
Chirmax Chirapack
Nahtmaterial (3 m) auf einem Fadenspender.
Versandbox mit 20 Folien
Chirmax short threads
Pre−cut length surgical sutures.
Chirmax atraumatic sutures
Pre−cut length surgical sutures, armed with a drilled
end needle, ready for use.
Removable needles are marked with an A behind
the needle description.
Chirmax Chirapack
3 m of suture material in a thread spool, ready for use.
Sales unit contains 20 individual packs
Písmenom A sú označené odtrhávajúce ihly.
Chirmax Chirapack
3 m šijacieho materiálu na cievke (20 sáčkov v jednom balení)


GB Delivery forms
The packaging of Chirmax’s surgical suture material is stable,
friendly−use and functional. It provides optimal mechanical
and bacterial safety. The sutures are ready for use in a sterile
foil or aluminium pack.
Each sales unit contains 24 individual packs (2 doz).
Vysvětlivky
Kennzeichnung
Vysvetlivky
Labelling
průměr vlákna dle Amerického lékopisu
Fadenstärke USP
barva
Farbe
průměr vlákna dle Evr. lékopisu
Fadenstärke EP
počet a délka vlákna
Fadenzahl und Länge
katalogové číslo
Bestellnummer
typ jehly
Nadeltyp
značka CE
Kennzeichnung
doba expirace
Verfalldatum
číslo šarže*
Chargen-Nr*.
viz návod k použití
Beipackzettel beachten
výrobce
Hersteller
Data matrix kód
Data-Matrix Code
pro jednorázové použití
Nur für den Einmalgebrauch
Y – doba exspirace v letech
PP – číslo série výrobku
TT – týden výroby
RR – rok výroby
SK *Definícia čísla šarže: YPPTTRR
Y – dĺžka exspirácie v rokoch
PP – číslo serie výrobku
TT – týždeň výroby
RR – rok výroby
D *Definition der Chargennummer: YPPTTRR
GB *Batch number: YPPTTRR
Y – Lebensdauer in Jahren
PP – Herstellnummer
TT – Herstellwoche
RR – Herstelljahr
Y – Shelf life in years
PP – Production number
TT – Week of production
RR – Year of production
Identifikační štítky
Identifikačné štítky
Identifikationsetikett
Identification label
Určené k vlepování do chorobopisů.
Určené k vlepovaniu do chorobopisov.
Zur schnelleren Aufzeichnung.
For a quick registration
CZ
*Definice čísla šarže: YPPTTRR
Štítky obsahují:





název materiálu
číslo šarže
dobu exspirace
katalogové číslo
výrobce
Das Etikett enthält:
Štítky obsahujú:










Materialnamen
Chargennummer
Verfalldatum
Bestellnummer
Hersteller
názov materiálu
číslo šarže
dobu exspirácie
katalogové číslo
výrobcu
The lable contains:





name of material
batch number
expiration date
catalogue number
producer
Capromesh síťky
Capromesh Netze
CZ Capromesh síťky
Částečně vstřebatelné
Částečně vstřebatelná sterilní monofilní chirurgická síťka je
utkaná z vláken tvořených dvěma složkami. Vstřebatelnou a
nevstřebatelnou. Vstřebatelnou složku tvoří segmentovaný
kopolymer glykolidu a ε−kaprolaktonu. Po vstřebání složky
poly (glykolid−ε−kaprolakton) zůstává v těle pacienta
nevstřebatelná polypropylenová síťka, jejíž struktura a
velikost jsou optimálně navrženy s ohledem na fyziologický
tlak, kterému je vystavena břišní stěna. Elasticita v obou
směrech, která je navzdory pevnosti síťky vysoká, zaručuje
dobrou pružnost a tím bezpečné přizpůsobení se různým
anatomickým strukturám.
Indikace: Operativní ošetření hernií, zeslabení břišní stěny a
fasciálních defektů vyžadujících dlouhodobé vyztužení pro
důkladné prohojení.


D Capromesh Netze
Teilresorbierbar
Das sterile, teilweise resorbierbare chirurgische Netz ist aus
monofilen Fasern gewoben. Diese bestehen aus einer
resorbierbaren und einer nichtresorbierbaren Komponente. Die
resorbierbare Komponente ist aus einem segmentierten
Glykolidcopolymer und ε−Caprolacton. Die nicht resorbierbare
Komponente besteht aus einer Polypropylenfaser. Nach
Resorption der resorbierbaren Komponente verbleibt im Körper
des Patienten das nichtresorbierbare Polypro-pylennetz,
dessen Struktur und Größe im Hinblick auf den auf die
Bauchwand wirkenden, physiologischen Druck optimal
konzipiert ist. Die Elastizität in beiden Richtungen, die trotz der
Festigkeit des Netzes hoch ist, garantiert eine gute Flexibilität
und hierdurch eine sichere Anpassung an verschiedene
anatomische Strukturen.
Indikationen: Operative Behandlung von Hernien, der
Schwächung der Bauchwand und Fasziendefekten, die für das
gründliche Verheilen eine langfristige Stützung erfordern.
Capromesh síťky
Capromesh sieťky
Capromesh Netze

Capromesh nesnes
Kat. číslo / Kat. číslo
Rozměr / Rozmer
Art. Nr. / Cat. No
Grösse / Size
PC 0611
6 cm x 11 cm
PC 1015
10 cm x 15 cm
PC 1515
15 cm x 15 cm
PC 3030
30 cm x 30 cm
Capromesh sieťky
Capromesh meshes
SK Capromesh sieťky
Čiastočne vstrebateľné
Čiastočne vstrebateľná sterilná monofilná chirurgická sieťka je
spletená z vlákien tvorených dvoma zložkami. Vstrebateľnou
a nevstrebateľnou. Vstrebateľnú zložku tvorí segmentovaný
kopolymér glykolidu a ε−kaprolaktonu. Po vstrebaní zložky
poly (glykolid−ε−kaprolakton) ostane v tele pacienta iba
nevstrebateľná polypropylenová sieťka, ktorej štruktúra a
rozmery sú optimálne vyvinuté s ohľadom na fyziologický tlak,
ktorému je vystavená brušná stena. Vysoká elastičnosť
obidvoma smermi zaručuje dobrú pružnosť a poddajnosť a
tým bezpečné prispôsobenie sa rôzným anatomickým
štruktúram.
Indikácie: Operatívne ošetrenie hernií, zoslabenie brušnej
steny a fasciálnych defektov vyžadujúcich dlhodobé vystuženie
pre dôkladné zahojenie.


GB Capromesh meshes
Partially absorbable
The sterile partially absorbable composite mesh is made
from two components: an absorbable and non−absorbable.
Capromesh composed of an absorbable segmented
copolymer
of
glycolide
and
ε−caprolactone
and
non−absorbable polypropylene monofilament fiber. After
absorption of the absorbable part, only the polypropylene
mesh remains in the body. The structure and the size of this
remaining mesh are optimally designed for the physiological
stress, which the abdominal wall is subject to.
Indication: Capromesh is indicated in the operative treatment
of fascial defects, in particular hernias, weakened abdominal
wall, healing of which required long−term bridging or
strengthening the damaged structures.

Chiralen síťky
Chiralen Netze
Chiralen sieťky
Chiralen meshes
CZ Chiralen síťky
Nevstřebatelné
Syntetická sterilní chirurgická Chiralen síťka je spletena z
absolutně nevstřebatelných, nebarvených, polypropylenových
vláken. Vlákna mají hladký a hydrofobní povrch, biologicky jsou
zcela inertní. Vysoká elasticita v obou směrech zaručuje dobrou
pružnost a poddajnost. Síťku je možné stříhat na požadovaný
tvar či velikost, aniž by se její okraje roztřepily. Síťka se dodává
v síle cca 125 g/m2 nebo „light“ cca 55 g/m2.
Indikace: Operativní ošetření hernií a fasciálních defektů
vyžadujících dlouhodobé vyztužení (překrytí).
SK Chiralen sieťky
Nevstrebateľné
Syntetická sterilná chirurgická Chiralen sieťka je spletená
z absolutne nevstrebateľných, nefarbených, polypro-pylénových
vlákien. Vlákna majú hladký a hydrofobný povrch, biologicky sú
celkom inertné. Vysoká elastičnosť obidvoma smermi zaručuje
dobrú pružnosť a poddajnosť. Sieťku je možné strihať na
požadovaný tvar a veľkosť bez toho, aby sa jej okraje rozpriadali.
Sieťka sa dodáva v sile cca 125 g/m2 alebo „light“ cca 55 g/m2.
Indikácie: Operatívne ošetrenie hernií a fasciálnych defektov
vyžadujúcich dlhodobé vystuženie (prekrytie).
Chiralen Netze
Nichtresorbierbar
Sterile chirurgische Netze aus biologisch inertem, unge­färbtem
monofilen Polypropylen. Die in verschiedenen Größen
erhältlichen Netze besitzen eine hohe Reißkraft und sind sehr
elastisch. Sie gewähren eine sichere Defektüberbrückung,
besitzen ein gutes Handling und lassen sich leicht zuschneiden.
Chiralen Netze sind in der Stärke von ca. 125 g/m2 oder in
‚light‘ mit ca. 55 g/m2 lieferbar.
Idikationen: Zur operativen Behandlung von Hernien und
Fasziendefekten, die eine langfristige Überdeckung erfordern.
GB Chiralen meshes
Non absorbable
Sterile surgical undyed meshes from polypropylene. Chiralen
meshes are available in different sizes. They show high strength
and a high flexibility. Chiralen meshes are available in a weight of
app. 125 g/m2 or in the version with a weight of app. 55 g/m2.
Indication: Chiralen meshes are indicated in the operative
treatment of fascial defects, in particular hernias that require
long−term bridging of damaged structures.
Chiralen síťky
Chiralen sieťky
Chiralen síťky light
Chiralen sieťky light
Chiralen Netze
Chiralen meshes
Chiralen Netze light
Chiralen meshes light

Kat. číslo / Kat. číslo
Rozměr / Rozmer
Kat. číslo / Kat. číslo
Rozměr / Rozmer
Art. Nr. / Cat. No
Grösse / Size
Art. Nr. / Cat. No
Grösse / Size
PM 0611
6 cm x 11 cm
PL 0611
6 cm x 11 cm
PM 0715
7,6 cm x 15 cm
PL 1515
15 cm x15 cm
PM 1015
10 cm x 15 cm
PL 1530
15 cm x 30 cm
PM 0151
15 cm x 15 cm
PL 3030
30 cm x 30 cm
PM 0303
30 cm x 30 cm


Fix-clip
CZ Fix-clip (fixační svorky) Kat. číslo FS 0030
Intradermální steh s fixačními svorkami Fix−clip pro optimální
kosmetický výsledek u řezných ran.
 Vlákno není třeba jistit uzly
 Zajištění konců vlákna fixačními svorkami
 Po zahojení rány se jedna svorka odstřihne
 Snadné odstranění vlákna z kůže táhnutím druhé
svorky
 Použití pro 1– 2 EP (USP 5/0–3/0)



D Fix-clip Art. Nr. FS 0030



 Durchstechung der Haut nur an zwei Punkten
 Fixierung durch Fix-Clip; keine Knoten
 Schutz durch beiliegende Kunststoffunterlagen
 Leichtes Entfernen nach Wundheilung, erster Clip
wird abgeschnitten
 Fadenentfernung durch Ziehen am zweiten Clip
 Für Fadenstärken Ep 1– 2 (USP 5/0–3/0)
Minimální invazivní chirurgie
Minimal invasive Chirurgie
Kat. číslo / Kat. číslo
Materiál / Material
Art. Nr. / Cat. No
Material / Material
MS 0123
MS 0124
SK Fix-clip (fixačné svorky) Kat. číslo FS 0030
Intradermálný steh s fixačnými svorkami Fix−clip pre
optimálný kozmetický výsledok u rezných ran.
 Vlákno nie je treba istit uzlami
 Zaistenie koncov vlákna fixačnými svorkami
 Po zahojení rány sa jedna svorka odstrihne
 Jednoduché odstranenie vlákna z kože tiahnutím
druhej svorky
 Použitie pre 1– 2 EP (USP 5/0–3/0)

GB Fix-clip Cat. No. FS 0030







Pierce the skin at two points only
No suture knots
Fixation with two clips
After wound healing easy removement, cut off one of
the clips
 Easy suture removement by pulling out of the second
clip
 For threads EP 1– 2 (USP 5/0–3/0)
Minimálná invazívná chirurgia
Minimal invasive surgery
EP
USP
Chirlac viol;Loop + Applic.
3
Chirlac viol;Loop + Applic.
3,5
MS 0125
Chirlac viol;Loop + Applic.
MS 0126
Chirlac viol;Loop + Applic.
MS 1124
Silon mon.bl.Loop+Applic.
Kus
/
Kus
Délka / Dĺžka
Stück / Piece
Länge / Length
2/0
1
0,70 m
0
1
0,70 m
4
1
1
0,70 m
5
2
1
0,70 m
3,5
0
1
0,70 m
OČNÍ CHIRURGIE / MIKROCHIRURGIE
Kódy jehel / Nadeltypen / Kódy ihiel / Type of needles
GLZ
VLZ
DLZ
HLZ
DR
rovná spatula - gerade Spatula - rovná spatula - straight spatulated
1/4- kruh. tvaru spatula - 1/4- Kreis Spatula - 1/4- kruh. tvaru spatula - 1/4- circle spatulated
3/8- kruh. tvaru spatula - 3/8- Kreis Spatula - 3/8- kruh. tvaru spatula - 3/8- circle spatulated
1/2- kruh. tvaru spatula - 1/2- Kreis Spatula - 1/2- kruh. tvaru spatula - 1/2- circle spatulated
3/8- kruh. tvaru, jehla s kulatým tělem - 3/8- Kreis; Rundkörpernadel
3/8- kruh. tvaru, ihla s guľatým telom - 3/8- circle; round-body-needle
DSM 3/8- kruh. tvaru, celořezná s mikrohrotem - 3/8- Kreis; schneidend, Mikrospitze
3/8- kruh. tvaru, celorezná ihla s mikrohrotom - 3/8- circle; cutting, micropoint
Výrobek
Material
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka /Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Chirlac violet
braided
1 x DLZ 6,4 / 200 µm
0.4
0.5
8/0
7/0
1 x 30 cm
1 x 30 cm
MI 1419
MI 1420
Chirlac violet
braided
2 x DLZ 6,4 / 200 µm
0.4
8/0
1 x 30 cm
MI 1426
Chirlac violet
braided
2 x VLZ 8,0 / 350 µm
0.7
6/0
1 x 45 cm
MI 1610
Chirlac violet
braided
2 x VLZ 8,0 / 350 µm
1
5/0
1 x 45 cm
MI 1710
OČNÍ CHIRURGIE / MIKROCHIRURGIE
Kódy jehel / Nadeltypen / Kódy ihiel / Type of needles
GLZ
VLZ
DLZ
HLZ
DR
rovná spatula - gerade Spatula - rovná spatula - straight spatulated
1/4- kruh. tvaru spatula - 1/4- Kreis Spatula - 1/4- kruh. tvaru spatula - 1/4- circle spatulated
3/8- kruh. tvaru spatula - 3/8- Kreis Spatula - 3/8- kruh. tvaru spatula - 3/8- circle spatulated
1/2- kruh. tvaru spatula - 1/2- Kreis Spatula - 1/2- kruh. tvaru spatula - 1/2- circle spatulated
3/8- kruh. tvaru, jehla s kulatým tělem - 3/8- Kreis; Rundkörpernadel
3/8- kruh. tvaru, ihla s guľatým telom - 3/8- circle; round-body-needle
DSM 3/8- kruh. tvaru, celořezná s mikrohrotem - 3/8- Kreis; schneidend, Mikrospitze
3/8- kruh. tvaru, celorezná ihla s mikrohrotom - 3/8- circle; cutting, micropoint
Chiralen black
monofil
1 x DLZ 6,4 / 200 µm
0.2
10/0
1 x 15 cm
MI 1219
Chiralen black
monofil
2 x DLZ 6,4 / 200 µm
0.2
10/0
1 x 23 cm
MI 1220
Chiralen black
monofil
2 x GLZ 16 / 150 µm
0.2
10/0
1 x 23 cm
MI 1280
Silon black
monofil
2 x DLZ 6,2 / 150 µm
0.2
10/0
1 x 30 cm
MI 1225
Silon black
monofil
1 x DR 3,75 / 75 µm
0.2
10/0
1 x 13 cm
MI 2248
Silon black
monofil
1 x DR 5,1 / 75 µm
0.2
10/0
1 x 13 cm
MI 2246
Silon black
monofil
1 x DR 5,1 / 100 µm
0.3
9/0
1 x 13 cm
MI 2345
Silon black
monofil
1 x DR 6,5 / 150 µm
0.4
8/0
1 x 15 cm
MI 1240
Silk blue
twisted
2 x HLZ 8 / 200 µm
0.4
8/0
1 x 30 cm
MI 1430
Silk black
twisted
2 x DSM 8 / 230 µm
0.5
7/0
1 x 45 cm
MI 1550
Kardiochirurgie
TERVALON plus – braided; green and white
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka /Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkungen
2 x HRT 17
3
2/0
4 x 75 cm green
4 x 75 cm white
with pledgets
3 x 3 mm
TG 5335
Long pack
2 x HRT 17
3
2/0
4 x 75 cm green
4 x 75 cm white
with pledgets
6 x 3 mm
TG 5635
Long pack
2 x HRT 25
3
2/0
4 x 75 cm green
4 x 75 cm white
with pledgets
6 x 3 mm
TG 5645
Long pack
2 x HRs 22
3
2/0
4 x 75 cm green
4 x 75 cm white
TG 5665
Long pack
2 x HRs 25
3
2/0
4 x 75 cm green
4 x 75 cm white
TG 5675
Long pack
Kardiochirurgie
CHIRALEN monofil blue
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka /Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkungen
2 x DRT 8
0.5
0.5
7/0
7/0
1 x 60 cm
1 x 60 cm
PP 6291
PP 5991
Long pack
Short pack
2 x DRT 8 black
0.7
0.7
6/0
6/0
1 x 60 cm
1 x 60 cm
PP 6295
PP 5995
Long pack
Short pack
2 x DRT 10
0.5
0.5
7/0
7/0
1 x 60 cm
1 x 60 cm
PP 6301
PP 5901
Long pack
Short pack
2 x DRT 13
0.7
1
0.7
1
2
2
2
2
2
2
6/0
5/0
6/0
5/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
1 x 60 cm
1 x 60 cm
1 x 60 cm
1 x 75 cm
1 x 120 cm
1 x 90 cm
1 x 120 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
PP 6312
PP 6315
PP 5911
PP 5312
PP 6335
PP 6337
PP 5935
PP 5934
PP 6347
PP 5944
Long pack
Long pack
Short pack
Short pack
Long pack
Long pack
Short pack
Short pack
Long pack
Short pack
2 x DR 8
0.7
0.7
6/0
6/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PP 6325
PP 5925
Long pack
Short pack
2 x HR 13
1
1
5/0
5/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 6355
PP 5222
Long pack
Short pack
2 x HR s 18 black
1
1
5/0
5/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 6365
PP 5965
Long pack
Short pack
2 x HR s 22
1.5
1.5
4/0
4/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 6375
PP 5975
Long pack
Short pack
HR s 27
2
2
3/0
3/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 6276
PP 5976
Long pack
Short pack
2 x HRT 17
2 x HRT 25
Monolac monofil
CZ Monolac je syntetický, vstřebatelný, monofilamentní
chi­rurgický šicí materiál z kopolymeru glycolidu a
ε−capro­lactonu. Materiál má povrchovou úpravu, která je
neantigenní a není fibroproduktivní. Vlákna jsou dodávána
obarvená fialovým nedráždivým barvivem D&C Violet No. 2
(Color Index Nr. 60725) nebo neobarvená. Monolac vyvolává
minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních. Postupná ztráta
pevnosti v tahu a absorpce probíhá hydrolýzou. Polymer je
degradován na adipovou kyselinu, která je následně vstřebána a
metabolizována organismem. Absorpce vlákna se projevuje
postupnou ztrátou pevnosti v tahu a v postupném rozplynutí
materiálu. Implantační studie na zvířatech ukazují, že nebarvené
vlákno si po 7 dnech zachovává 50 %, barvené vlákno 60 %
původní mechanické pevnosti a po 14 dnech nebarvené vlákno
20 % a barvené vlákno 30 % původní mechanické pevnosti. Ke
kompletní absorpci materiálu dochází mezi 90 až 120 dny.
Indikace: Monolac je vhodný pro spojení měkkých tkání a k
ligaturám tam, kde je potřebné použití vstřebatelného
materiálu.
Reakce v tkáni: Mírná zánětlivá reakce.
Kontraindikace: Nepoužívat při stehu tkání, které expandují
nebo jsou pod napětím, nebo vyžadují dlouhodobou
mechanickou podporu. Nebarvený Monolac nesmí být použit k
uzávěru břišní stěny a fascie.
SK Monolac je chirurgický syntetický vstrebateľný monofilament
z kopolyméru glycolidu a ε−caprolactonu. Vlákna sú farbené
fialovým nedráždivým farbivom D&C Violet No. 2 (Color Index
Nr. 60725) alebo nefarbené. Monofilné vlákno nie je antigénne
ani pyrogénne a vyvoláva minimálnu akútnu zápalovú reakciu v
tkanivách. Postupná strata pevnosti v ťahu a resorpcia prebieha
hydrolýzou. Polymér je degradovaný na kyselinu adipovú, ktorá
je postupne resorbovaná a metabolizovaná organizmom.
Resorpcia vlákna sa prejavuje postupnou stratou pevnosti v
ťahu, bez viditeľnej zmeny hrúbky vlákna. Implantačné štúdie na
zvieratách ukazujú, že farbené vlákno si po 7 dňoch zachováva
60 %, nefarbené 50 % pôvodnej mechanickej pevnosti a po 14
dňoch farbené vlákno 30 % a nefarbené vlákno 20 % pôvodnej
mechanickej pevnosti. Ku kompletnej resorpcii materiálu
dochádza medzi 90 až 120 dňami.
Indikácie: Monolac je vhodný pre spojovanie mäkkých tkanív,
tam, kde je potrebné použitie vstrebateľného materiálu.
Reakcia v tkanive: Mierna zápalová reakcia.
Kontraindikácie: Nepoužívať pri stehoch tkání ktoré expandujú,
alebo sú pod napätím, alebo vyžadujú dlhodobú mechanickú
podporu. Nefarbený Monolac sa nesmie používať na zošívanie
abdominálneho a aponeurotického väziva.
D Monolac ist ein rasch absorbierbares Monofil aus
Glycolid und ε−Caprolacton Copolymer. Es ist unbeschichtet
und besitzt eine glatte und porenfreie Oberfläche. Die
Gewebepassage ist sehr gut. Der Faden zeigt weder
Kapillareffekt noch Sägewirkung.
Monolac besitzt eine sehr hohe Zugfestigkeit und einen
gleichmäßigen Durchmesser. Der Faden ist weich aber nicht
gummiartig, äußerst flexibel und hervorragend zu
handhaben. Der Knotensitz ist sehr gut. Monolac hat
keinerlei antigene oder pyrogene Eigenschaften. Es wird
eingefärbt mit D & C violett Nr. 2 (CI 60725) oder naturfarben
in den Stärken EP 0.7 (USP 6/0) bis EP 3.5 (USP 0)
geliefert.
Während der Absorption durch Hydrolyse zeigen sich nur
geringste Gewebereaktionen. Das Material wird zu Adipinsäure
abgebaut, die vom Körper vollständig metabolisiert wird. Erst
findet ein Reißkraftverlust und danach ein Verlust an Masse
statt. Monolac violett besitzt nach 7 Tagen noch ca. 60 % (natur
50 %) und nach 14 Tagen noch ca. 30 % (natur 20 %) der
Anfangsfestigkeit. Nach etwa 90-120 Tagen ist das Material
vollständig abgebaut.
Anwendungsgebiete: Monolac steril ist zur Verbindung von
Weichgeweben und für Ligaturen überall dort geeignet, wo ein
resorbierbarer Faden verwendet werden kann. Monolac findet
Anwendung in Urologie, Gynäkologie, plastischer Chirurgie und
in der gastrointestinalen Chirurgie
Gewebereaktionen: Das Material bewirkt eine milde
Entzündungsreaktion.
Gegenanzeigen: Monolac sollte für Nähte in Geweben die sich
ausdehnen, die sich unter Spannung befinden oder die eine
langdauernde mechanische Unterstützung benötigen, nicht
benutzt werden.
GB Monolac is a quick absorbable monofilament, produced
from Glycolide and ε−Caprolactone copolymer. The thread is not
coated and has a smooth, non porous surface. The passage
through the tissue is very easy. The thread has no capillary effect
and shows no sawing effect. Monolac has a high tensile strength
and an even, symmetrical diameter. The thread is soft , but not like
a rubber. It shows high flexibility and best handling properties. The
knot security is high. Monolac has no antigenic or pyrogenic
properties. It is available violet colored (with D & C violet No. 2; CI
60725) or natural in the sizes from EP 0.7 (USP 6/0) to EP 3.5
(USP 0).
Monolac is absorbed in the body by hydrolysis. During absorption
the material elicited only a very slight inflammation. The material is
degraded into adipic acid, which is completely metabolized in the
body.The process begins with a loss of tensile strength, later the
loss of mass follows. Monolac violet retains 7 days after
implantation approximately 60 % (natural 50 %) of its original
tensile strength. After 14 days it will be approximately 30 % (natural
20 %). After approximately 90-120 days the material is completely
absorbed.
Indications: Monolac sterile is designed for soft tissue
approximation, when an absorbable suture is beneficial.
Monolac is used in urology, gynaecology, plastic surgery and in
the gastrointestinal surgery.
Reaction in tissue: Slight initial inflammatory reaction in tissue.
Interaction: Sterile Monolac should not be used in tissues
which may undergo expansion, stretching or distension or which
may require long−term mechanical support.
MONOLAC monofil violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 13
0.7
1
1.5
1
1.5
6/0
5/0
4/0
5/0
4/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0251
MV 0252
MV 0253
MV 0256
MV 0257
HR 22
1.5
2
3
4/0
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0261
MV 0262
MV 0263
2 x HR 22
3
2/0
1 x 45 cm
MV 0963
HR 27
1.5
2
3
2
2
4/0
3/0
2/0
3/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 70 cm
MV 0265
MV 0266
MV 0267
MV 0366
MV 2266
HR 30
2
3
3.5
3/0
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0269
MV 0273
MV 0274
HR 35
3
3.5
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0271
MV 0272
HR 40
3.5
4
0
1
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0276
MV 0277
HR s 18
1.5
4/0
1 x 70 cm
MV 1256
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
HR s 22
2
3/0
1 x 70 cm
MV 1262
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
HR s 27
3
2/0
1 x 70 cm
MV 1267
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
GR 20
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0406
MV 0407
HR 18
2 x HR 27
Zvláštnost
Bemerkung
MONOLAC monofil violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HRX 35
3.5
0
1 x 90 cm
MV 0381
HRX 45
4
1
1 x 90 cm
MV 0390
HRX 50
3.5
4
0
1
1 x 90 cm
1 x 90 cm
MV 0394
MV 0395
4
1
1 x 150 cm
MV 4540
DRT 13
0.7
6/0
1 x 45 cm
MV 0544
HRT 17
1.5
4/0
1 x 70 cm
MV 0561
HRT 25
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0581
MV 0582
Zvláštnost
Bemerkung
Loop
MONOLAC monofil violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
0.7
1
6/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
MV 0230
MV 0231
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 15
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
MV 0234
MV 0235
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 19
1.5
4/0
1 x 45 cm
MV 0237
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 12
0.7
1
6/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
MV 0201
MV 0202
DS 15
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
MV 0205
MV 0206
DS 19
1.5
2
1.5
2
2
3
4/0
3/0
4/0
3/0
3/0
2/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0215
MV 0216
MV 0211
MV 0212
MV 0223
MV 0224
DS 30
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MV 0227
MV 0228
HS 18
1.5
4/0
1 x 70 cm
MV 0313
GS 60
2
3/0
1 x 70 cm
MV 0466
DS 25
MONOLAC monofil natural
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 13
1
5/0
1 x 70 cm
MN 0252
DSM 12
0.7
1
1.5
1
1.5
6/0
5/0
4/0
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
MN 0230
MN 0231
MN 0232
MN 0234
MN 0235
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 19
1.5
2
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
MN 0237
MN 0238
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 25
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MN 0248
MN 0249
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 12
0.7
1
6/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
MN 0201
MN 0202
DS 15
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
MN 0205
MN 0206
DS 19
1
1.5
2
1.5
2
1.5
2
3
5/0
4/0
3/0
4/0
3/0
4/0
3/0
2/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
MN 0214
MN 0215
MN 0216
MN 0211
MN 0212
MN 0222
MN 0223
MN 0224
DSM 15
DS 25
Zvláštnost
Bemerkung
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
Chirlac rapid braided
CZ
Chirlac rapid braided je syntetický, vstřebatelný,
pletený chirurgický šicí materiál z polymeru glykolové
kyseliny. Materiál má povrchovou úpravu, která je neantigenní
a není fibroproduktivní. Vlákna jsou dodávána obarvena
fialovým nedráždivým barvivem nebo neobarvená. Chirlac
rapid vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních.
Postupná ztráta pevnosti v tahu a absorpce probíhá
hydrolýzou. Polymer je degradován na glykolovou kyselinu,
která je následně vstřebána a metabolizována. Absorpce
vlákna se projevuje postupnou ztrátou pevnosti stehu, bez
viditelné změny tloušťky vlákna. Implantační studie na
zvířatech ukazují, že vlákno si po 5 dnech zachovává cca 60
% původní mechanické pevnosti. Ke kompletní ztrátě původní
mechanické pevnosti dochází až po 12–14 dnech.
Indikace: Chirlac rapid je určen pro spojení měkkých tkání
všude tam, kde je vhodná krátkodobá podpora rány a kde
je vhodná rychlá absorpce šicího materiálu. Chirlac rapid je
určen pro šití kůže, v dětské chirurgii, gynekologii
(episiotomie), v oční churirgii (sutura spojivky) a zubní
chirurgii pro šití sliznice dutiny ústní.
Reakce v tkáni: Mírná zánětlivá reakce.
Kontraindikace: Nepoužívat při stehu tkání, které expandují
nebo jsou pod napětím, nebo vyžadují dlouhodobou
mechanickou
podporu,
nepoužívat
pro
ligatury,
kardiovaskulární a nervové tkáně.
SK Chirlac rapid braided je syntetický, vstrebateľný,
pletený chirurgický šijací materiál z polyméru glykolovej
kyseliny. Materiál má povrchovú úpravu, ktorá je neantigénna
a nie je fibroproduktívna. Vlákna sú dodávané prifarbené
fialovým nedráždivým farbivom alebo neprifarbené. Chirlac
rapid vyvoláva minimálnu akútnu zápalovú reakciu v
tkanivách. Postupná strata pevnosti v ťahu a absorbcia
prebieha hydrolýzou. Polymer je rozložený na glykolovú
kyselinu, ktorá je následne vstrebaná a metabolizovaná.
Absorbcia vlákna sa prejavuje postupnou stratou pevnosti stehu,
bez viditeľnej zmeny hrúbky vlákna. Implantačné štúdie na
zvieratách ukazujú, že vlákno si po 5 dňoch zachová cca 60 %
pôvodnej mechanickej pevnosti. Ku kompletnej strate pôvodnej
mechanickej pevnosti dochádza až po 12–14 dňoch.
Indikácie: Chirlac rapid je určený pre spojenie mäkkých
tkanív všade tam, kde je vhodná krátkodobá podpora rany a
kde je vhodná rýchla absorpcia šijacieho materiálu. Chirlac
rapid je určený pre šitie kože, v detskej chirurgii, gynekológii
(pisiotómia), v očnej chirurgii (sutura spojivky) a zubnej
chirurgii pre šitie sliznice dutiny ústnej.
Reakcia v tkanive: Mierna zápalová reakcia.
Kontraindikácie: Nepoužívať pri stehu tkanív, ktoré
expandujú alebo sú pod napätím, alebo vyžadujú dlhodobú
mechanickú
podporu,
nepoužívať
pre
ligatury,
kardiovaskulárné a nervové tkáne.
D
Chirlac rapid braided ist ein synthetisches,
resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial, das aus dem
Polymer der Glykolsäure hergestellt wird. Es ist hydrophob
beschichtet. Die Fasern sind mit einer von der FDA
zugelassenen Farbe violett gefärbt oder naturfarben. Im
Gewebe verursacht Chirlac rapid nur eine minimale
Entzündungsreaktion. Es wird durch Hydrolyse zu Glycolsäure
abgebaut, die absorbiert und metabolisiert wird. Die Absorption
des Fadens äußert sich zunächst durch einen Verlust der
Reißfestigkeit. Implantationsstudien zeigen, daß der Faden nach
5 Tagen noch ca. 60 % der Anfangsfestigkeit besitzt. Nach 12
bis 14 Tagen ist keine messbare Festigkeit mehr vorhanden.
Indikationen: Chirlac rapid eignet sich für Nähte weicher
Gewebe, wenn nur eine kurzzeitige Unterstützung des
Gewebes erforderlich ist. Chirlac rapid wird verwendet zu
Hautnähten, in der Kinderchirurgie, bei Episiotomien,
Zirkumzisionen und Schleimhautnähten in Mund−, Kiefer−
und Gesichtschirurgie. Auch in der Ophthalmologie wird
Chirlac rapid gebraucht.
Gewebereaktionen: Das Material bewirkt eine milde
Entzündungsreaktion.
Gegenanzeigen: Chirlac rapid sollte für Nähte in Geweben
die sich ausdehnen, die sich unter Spannung befinden, oder
die eine Unterstützung von länger als 6 Tage benötigen, nicht
benutzt werden. Chirlac rapid ist nicht geeignet für Ligaturen,
zur Anwendung am Herzen, am zentralen Kreislaufsystem
oder am Nervengewebe.
GB Chirlac rapid braided is a synthetic absorbable braided
surgical suture composed of a polymer of glycolic acid. The
substances contained in the coating and suture are
nonantigenic and noncollagenous. Sterile Chirlac rapid is
available dyed or undyed. Product elicits a minimal acute
inflammatory reaction in tissues. Progressive loss of tensile
strength and absorption of Chirlac rapid occurs by hydrolysis,
where the polymer degrades to glycolic acid which is
subsequently absorbed and metabolized by the body.
Absorption begins as a loss of tensile strength without
appreciable loss of mass. Five days post implantation
approximately 60 % of its original tensile strength remains. All of
the original tensile strength is lost by approximately 12 to 14
days post implantation.
Indication: Sterile Chirlac rapid is designed for the use in
general soft tissue approximation where only short term wound
support is required and where the rapid absorption of the
suture would be beneficial. Chirlac rapid is indicated for
closure of skin, particularly in paediatric surgery, gynaecology
(e.g. episiotomies), ophtalmic surgery (e.g. conjunctiva suturing)
and for circumcision of oral mucosa.
Reaction in tissue: Slight initial inflammatory reaction in
tissue.
Interaction: Sterile Chirlac rapid should not be used in the
tissues which may undergo expansion, stretching or distension
or which may require a long−term mechanical support longer
than seven days. Chirlac rapid suture is not for use in ligation,
cardiovascular and neurological tissues.
CHIRLAC rapid braided violet
přířezy - vorgeschnitten
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
3.5
4
5
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
PR 0012
PR 0013
PR 0014
PR 0015
PR 0016
PR 0017
PR 0018
1
1.5
2
3
3.5
4
5
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
PR 0022
PR 0023
PR 0024
PR 0025
PR 0026
PR 0027
PR 0028
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
3.5
4
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
PR 0042
PR 0043
PR 0044
PR 0045
PR 0046
PR 0047
Chirapack - 20 ks / box
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4
5
4/0
3/0
2/0
0
1
2
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
PR 0003
PR 0004
PR 0005
PR 0006
PR 0007
PR 0008
CHIRLAC rapid braided violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
DS 12
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PR 0202
PR 0203
DS 15
1.5
2
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PR 0206
PR 0207
DS 19
1
1.5
2
3
2
3
5/0
4/0
3/0
2/0
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0210
PR 0211
PR 0212
PR 0213
PR 0224
PR 0225
DS 30
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0234
PR 0235
HS 18
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0423
PR 0424
HS 21
1,5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0300
PR 0301
HS 40
4
5
1
2
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0457
PR 0458
HS 48
3.5
0
1 x 70 cm
PR 0466
HS 55
4
5
1
2
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0476
PR 0477
HRT 37
3.5
3
3.5
4
3
3.5
4
0
2/0
0
1
2/0
0
1
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 120 cm
1 x 120 cm
1 x 120 cm
PR 0593
PR 0597
PR 0598
PR 0599
PR 0697
PR 0698
PR 0729
DS 25
HRTX 50
Zvláštnost
Bemerkung
CHIRLAC rapid braided violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 13
1
1.5
5/0
4/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0254
PR 0255
HR 18
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0256
PR 0257
HR 22
1.5
2
3
4/0
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0261
PR 0262
PR 0263
HR 27
2
3
3.5
3/0
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0266
PR 0267
PR 0268
HR 35
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0270
PR 0271
3.5
0
1 x 90 cm
PR 0372
HR 40
3
3.5
4
2/0
0
1
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PR 0275
PR 0276
PR 0277
HR 60
3.5
0
1 x 120 cm
PR 1281
HRX 27
4
1
1 x 70 cm
PR 0432
HRX 35
3
3.5
4
2/0
0
1
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
PR 0380
PR 0381
PR 0382
HRX 40
3.5
4
5
0
1
2
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
PR 0385
PR 0386
PR 0387
HRX 45
4
1
1 x 90 cm
PR 0390
HRX 50
4
5
1
2
1 x 90 cm
1 x 90 cm
PR 0395
PR 0396
Zvláštnost
Bemerkung
CHIRLAC rapid braided natural
Přířezy – vorgeschnitten
EP
USP
Délka
Länge
Kat. čislo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
3.5
5/0
4/0
3/0
2/0
0
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
PQ 0012
PQ 0013
PQ 0014
PQ 0015
PQ 0016
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4/0
3/0
2/0
0
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
PQ 0043
PQ 0044
PQ 0045
PQ 0046
Chirapack - 20 ks / box
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4/0
3/0
2/0
0
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
PQ 0003
PQ 0004
PQ 0005
PQ 0006
CHIRLAC rapid braided natural
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
1
1
1.5
1
1.5
5/0
5/0
4/0
5/0
4/0
1 x 70 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PQ 0198
PQ 0202
PQ 1203
PQ 0206
PQ 0207
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 19
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PQ 0212
PQ 0213
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 15
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PQ 1216
PQ 1217
DS 19
1.5
1.5
4/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 70 cm
PQ 0216
PQ 1226
DS 25
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PQ 0224
PQ 0225
DS 30
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PQ 0234
PQ 0235
HS 21
2
3/0
1 x 70 cm
PQ 0301
HR 13
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PQ 0252
PQ 0253
HR 18
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PQ 0256
PQ 0257
HR 22
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PQ 0262
PQ 0263
HR 40
3.5
0
1 x 70 cm
PQ 0276
3
3.5
2/0
0
1 x 90 cm
1 x 90 cm
PQ 0375
PQ 0376
DSM 15
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
Chirlac braided
CZ Chirlac braided (Chirlac pletený) je vstřebatelný
syntetický chirurgický šicí materiál s mimořádně vysokou
pevností v tahu, vyrobený z homopolymeru kyseliny glykolové
(kys. hydroxyoctová). Materiál vykazuje homogenní strukturu i
povrch, při průniku tkání má malé tření a velmi dobře se uzlí.
Vlákna jsou dodávána obarvena fialovým nedráždivým
barvivem nebo neobarvená. Chirlac je pokryt vrstvou rovněž
vstřebatelné substance. Tato úprava snižuje kapilární efekt,
zároveň snižuje tzv. pilový efekt materiálu při zachování
výborné uzlitelnosti. Chirlac je v tkáni odbouráván
jednoduchou hydrolýzou. Jeho štěpné produkty jsou v těle
metabolizovány. Po 21 dnech zachovává 50 % mechanické
pevnosti. Ke ztrátě pevnosti dochází asi po 32 dnech, ke
kompletní absorbci dochází mezi 80.–90. dnem.
Indikace: Chirlac je vhodný pro spojení měkkých tkání,
rozštěpených svalů a fascií, parenchymových orgánů, periferních
nervů, pro podvazy drobných cév, intradermální steh kůže.
Reakce v tkáni: Mírná zánětlivá reakce.
Kontraindikace: Nepoužívat při stehu tkání, které expandují
nebo jsou pod napětím, či vyžadují dlouhodobou mechanickou
podporu.
SK Chirlac braided (Chirlac pletený) je vstrebateľný
syntetický chirurgický šijací materiál s mimoriadne vysokou
pevnosťou v ťahu, vyrobený z homopolyméru kyseliny
glykolovej
(kys.
hydroxyoctová).
Materiál
vykazuje
homogénnu štruktúru aj povrch, pri prieniku tkanivom má
malé trenie a veľmi dobre sa uzlí. Vlákna sú dodávané
prifarbené fialovým nedráždivým farbivom alebo neprifarbené.
Chirlac je potiahnutý vrstvou rovnako vstrebateľnej
substancie. Táto úprava znižuje kapilárny efekt, rovnako ako
znižuje tzv. pílový efekt materiálu pri zachovaní výbornej
uzliteľnosti. Chirlac je v tkanivách odbúravaný jednoduchou
hydrolýzou. Jeho rozpadové produkty sú v tele
metabolizované. Po 21 dňoch zachovává 50 % mechanickej
pevnosti. K strate pevnosti dochádza asi po 32 dňoch, ku
kompletnej absorbcii dochádza medzi 80.–90. dňom.
Indikácie: Chirlac je vhodný ku spojeniu mäkkých tkanív,
rozštiepených svalov a fascií, parenchýmových orgánov, periferných
nervov, na podväzy drobných ciev, intradermálny steh kože.
Reakcia v tkanive: Mierna zápalová reakcia.
Kontraindikácie: Nepoužívať pri stehu tkanív, ktoré
expandujú alebo sú pod napnutím alebo vyžadujú dlhodobú
mechanickú podporu.
D Chirlac braided ist ein geflochtenes, synthetisches,
absorbierbares Nahtmaterial aus dem Homopolymer der
Hydroxy−Essigsäure
(Glycolsäure)
mit
sehr
hoher
Reißfestigkeit. Den Faden zeichnen seine einheitliche
Flechtstruktur, eine gleichmäßige Oberfläche, eine geringe
Reibwirkung und der gute Knotensitz aus. Die Chirlac –
Fäden sind mit einer resorbierbaren Beschichtungsmasse
überzogen. Diese bewirkt eine Verringerung des
Kapillareffektes, eine ausgezeichnete Fadengriffigkeit sowie
eine Verringerung der Sägewirkung unter Beibehaltung eines
sicheren Knotensitzes. Der Chirlac – Faden wird im Körper
durch Hydrolyse abgebaut. Die Abbauprodukte werden vom
Körper vollständig metabolisiert. Die Fadenabsorption äußert
sich zuerst durch einen Verlust an Reißfestigkeit. Nach 21
Tagen besitzt der Faden noch ca. 50 % seiner
Anfangsfestigkeit, nach ca. 32 Tagen ist keine messbare
Festigkeit mehr vorhanden. Nach ca. 80-90 Tagen ist der
Faden vollständig abgebaut.
Anwendungsgebiete: Chirlac eignet sich für Nähte weicher
Gewebe, für Muskeln und Faszien, Parenchymalorgane, der
peripheren Nerven, zum Abbinden von kleinen Gefäßen und
zu intradermalen Nähten der Haut.
Gewebereaktionen: Das Material bewirkt eine milde
Entzündungsreaktion.
Gegenanzeigen: Chirlac sollte für Nähte in Geweben die sich
ausdehnen, die sich unter Spannung befinden, oder die eine
langdauernde mechanische Unterstützung benötigen, nicht
benutzt werden.
GB Chirlac braided is an absorbable, synthetic suture
material of extremely high tensile strength made of the
homopolymer of hydroacetic acid (glycolic acid). The thread
has a homogeneous structure and surface, which gives it low
frictional properties, and holds firmly without slipping when
knotted. Chirlac threads are coated with an absorbable
substance. This reduces the capillary effect, gives the threads
excellent holding properties and diminishes the tendency to
cut into the flesh, while ensuring at the same time that the
knots hold firmly. Chirlac threads are degraded in the body by
a simple hydrolytic process. The degraded products are
metabolized completely in the body. Absorption begins as a
loss of tensile strength without appreciable loss of mass. 21
days after implantation appr. 50 % of its original tensile
strength remains. All of the original tensile strength is lost by
appr. 32 days after implantation. Absorption of Chirlac is
essentially complete after 80-90 days.
Indications: Sterile Chirlac is designed for use in general soft
tissue approximation and/or ligation, for the surgical adaptation of
muscles and fasciae, for suturing of parenchymal organs,
peripheral nerves, for ligatures of small vessels and for intradermal
suturing.
Reaction in tissue: Slight initial inflammatory reaction in tissue.
Interaction: Sterile Chirlac should not be used in tissues which
may undergo expansion, stretching or distension or which may
require long−term mechanical support.
CHIRLAC braided violet
Přířezy - vorgeschnitten
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
3.5
4
5
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
PG 0012
PG 0013
PG 0014
PG 0015
PG 0016
PG 0017
PG 0018
1
1.5
2
3
3.5
4
5
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
PG 0022
PG 0023
PG 0024
PG 0025
PG 0026
PG 0027
PG 0028
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
3.5
4
5
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
PG 0042
PG 0043
PG 0044
PG 0045
PG 0046
PG 0047
PG 0048
1.5
2
3
3.5
4
5
4/0
3/0
2/0
0
1
2
5 x 70 cm
5 x 70 cm
5 x 70 cm
5 x 70 cm
5 x 70 cm
5 x 70 cm
PG 0053
PG 0054
PG 0055
PG 0056
PG 0057
PG 0058
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
2
3
3.5
4
5
3/0
2/0
0
1
2
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
PG 0064
PG 0065
PG 0066
PG 0067
PG 0068
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4
5
4/0
3/0
2/0
0
1
2
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
PG 0083
PG 0084
PG 0085
PG 0089
PG 0087
PG 0090
1.5
2
3
3.5
4
5
4/0
3/0
2/0
0
1
2
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
PG 0003
PG 0004
PG 0005
PG 0006
PG 0007
PG 0008
Chirapack - 20 ks / box
CHIRLAC braided violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 10
1
5/0
1 x 70 cm
PG 0248
HR 13
1
1.5
2
1
1.5
1.5
2
1
1.5
2
3
1.5
2
3
2
3
1.5
2
1.5
1.5
2
3
3.5
3
2
3
2
3
3.5
5/0
4/0
3/0
5/0
4/0
4/0
3/0
5/0
4/0
3/0
2/0
4/0
3/0
2/0
3/0
2/0
4/0
3/0
4/0
4/0
3/0
2/0
0
2/0
3/0
2/0
3/0
2/0
0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
4 x 70 cm
4 x 70 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0252
PG 0253
PG 0250
PG 0254
PG 0255
PG 0258
PG 0259
PG 0242
PG 0256
PG 0257
PG 0260
PG 0261
PG 0262
PG 0263
PG 0322
PG 0323
PG 0526
PG 0527
PG 0245
PG 0265
PG 0266
PG 0267
PG 0268
PG 0367
PG 0537
PG 0538
PG 0269
PG 0273
PG 0274
HR 18
HR 22
HR 27
HR 30
Zvláštnost
Bemerkung
CHIRLAC braided violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 35
2
3
3.5
3
3.5
4
3
3.5
4
3/0
2/0
0
2/0
0
1
2/0
0
1
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0270
PG 0271
PG 0272
PG 0374
PG 0375
PG 0376
PG 0275
PG 0276
PG 0277
3
3.5
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 75 cm
PG 0278
PG 0279
FR 27
3
2/0
1 x 70 cm
PG 0610
FR 38
3
3.5
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0620
PG 0621
HRN 50
4
1
1 x 90 cm
PG 0686
tupá špice
Stumpfe Spitze
DRN 60
4
1
1 x 100 cm
PG 0699
tupá špice
Stumpfe Spitze
GR 20
1.5
2
3
4/0
3/0
2/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 90 cm
PG 0406
PG 0407
PG 0399
HR 40
HR 60
Zvláštnost
Bemerkung
délka / Länge
CHIRLAC braided violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HRX 13
3.5
0
1 x 70 cm
PG 0414
HRX 22
2
3
3.5
3/0
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0420
PG 0421
PG 0422
HRX 27
3
3.5
4
3
3.5
4
2/0
0
1
2/0
0
1
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
PG 0430
PG 0431
PG 0432
PG 0435
PG 0436
PG 0437
HRX 35
3
3.5
4
3
3.5
4
3.5
4
5
3.5
4
5
4
4
5
4
5
2/0
0
1
2/0
0
1
0
1
2
0
1
2
1
1
2
1
2
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 150 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
PG 0280
PG 0281
PG 0282
PG 0380
PG 0381
PG 0382
PG 0285
PG 0286
PG 0287
PG 0385
PG 0386
PG 0387
PG 4040
PG 0290
PG 0291
PG 0390
PG 0391
4
5
4
5
5
3.5
1
2
1
2
2
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 110 cm
1 x 70 cm
PG 0295
PG 0296
PG 0395
PG 0396
PG 0393
PG 0398
HRX 40
HRX 45
HRX 50
J-RX 22
Zvláštnost
Bemerkung
Loop
délka / Länge
CHIRLAC braided violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HRT 13
1.5
4/0
1 x 70 cm
PG 0551
HRT 17
2
1
1.5
2
1.5
2
3
3/0
5/0
4/0
3/0
4/0
3/0
2/0
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0567
PG 0560
PG 0561
PG 0562
PG 0580
PG 0581
PG 0582
HRT 30
3.5
4
0
1
1 x 70 cm
1 x 90 cm
PG 0586
PG 0589
HRT 37
3
3.5
3
3.5
4
2/0
0
2/0
0
1
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
1 x 90 cm
PG 0592
PG 0593
PG 0597
PG 0598
PG 0599
ART 30 black
1.5
4/0
1 x 45 cm
PG 0630
HRT 25
Zvláštnost
Bemerkung
asymptotická,
trokar špice
asymptotisch,
Trokarspitze
HR s 18
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 1256
PG 1257
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
HR s 22
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 1262
PG 1263
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
HR s 27
3
2/0
1 x 70 cm
PG 1267
2
3/0
1 x 45 cm
PG 1366
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
HR s 18 black
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 2256
PG 2257
HR s 22 black
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 2262
PG 2263
HR s 27 black
3
3.5
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 2267
PG 2268
prodloužená ostrá
špice, černé jehly
Schlanke Nadel,
schwarz
prodloužená ostrá
špice, černé jehly
Schlanke Nadel,
schwarz
prodloužená ostrá
špice, černé jehly
Schlanke Nadel,
schwarz
CHIRLAC braided violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
1
5/0
1 x 45 cm
PG 0302
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 12
0.7
1
1.5
1.5
2
6/0
5/0
4/0
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PG 0201
PG 0202
PG 0203
PG 0206
PG 0207
1.5
2
3
1
1.5
2
3
2
3
4/0
3/0
2/0
5/0
4/0
3/0
2/0
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0211
PG 0212
PG 0213
PG 0214
PG 0215
PG 0216
PG 0217
PG 0223
PG 0224
3
3.5
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0234
PG 0235
DS 15
DS 19
DS 25
DS 30
CHIRLAC braided violet
HS 18
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0424
PG 0425
HS 21
1.5
4/0
1 x 70 cm
PG 0300
HS 25
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0441
PG 0442
HS 30
3
3.5
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0445
PG 0446
HS 40
3
3.5
4
5
2/0
0
1
2
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0455
PG 0456
PG 0457
PG 0458
4
3.5
1
0
1 x 90 cm
1 x 70 cm
PG 0461
PG 0466
4
1
1 x 90 cm
PG 0469
4
5
1
2
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PG 0476
PG 0477
HS 48
HS 55
CHIRLAC braided natural
Přířezy - vorgeschnitten
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
3.5
5/0
4/0
3/0
2/0
0
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
PN 0012
PN 0013
PN 0014
PN 0015
PN 0016
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
5/0
4/0
3/0
2/0
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
PN 0022
PN 0023
PN 0024
PN 0025
Chirapack - 20 ks / box
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4/0
3/0
2/0
0
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
PN 0003
PN 0004
PN 0005
PN 0006
CHIRLAC braided natural
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
0.7
1
1.5
1
1.5
2
1.5
2
6/0
5/0
4/0
5/0
4/0
3/0
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PN 0201
PN 0202
PN 0203
PN 0206
PN 0207
PN 0208
PN 0212
PN 0213
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 25
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PN 0223
PN 0224
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 12
0.7
1
6/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PN 1201
PN 1202
DS 15
1.5
2
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PN 1206
PN 1207
DS 19
1
1.5
1.5
2
3
3
2
5/0
4/0
4/0
3/0
2/0
2/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 45 cm
PN 1215
PN 1216
PN 1211
PN 1212
PN 1213
PN 1233
PN 1332
DS 30
3
3.5
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PN 1243
PN 1244
HS 18
2
3/0
1 x 70 cm
PN 0424
DSM 15
DSM 19
DS 25
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
CHIRLAC braided natural
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 13
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PN 0252
PN 0253
HR 18
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PN 0256
PN 0257
HR 18 A
1.5
2
4/0
3/0
6 x 0,45 cm
6 x 0,45 cm
PN 0356
PN 0357
HR 22
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PN 0262
PN 0263
HR 27
2
3/0
1 x 70 cm
PN 0266
HRT 17
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
PN 0561
PN 0562
HRT 17 A
1.5
4/0
6 x 0,45 cm
PN 0733
Zvláštnost
Bemerkung
trhací jehla
Abziehnadel
trhací jehla
Abziehnadel
Polydox monofil
CZ Polydox monofil je chirurgické syntetické vstřebatelné
monofilní vlákno z polymeru polyesteru poly(p−dioxanonu).
Monofilní vlákno není antigenní ani pyrogenní a vyvolává
minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních. Postupná
ztráta pevnosti v tahu a resorpce probíhá hydrolýzou.
Polymer je degradován na monomerickou kyselinu
2hydroxyethoxyoctovou, která je postupně resorbována
a metabolizována organizmem. Resorpce vlákna se
projevuje postupnou ztrátou pevnosti v tahu, bez viditelné
změny tloušťky vlákna. Implantační studie na zvířatech
ukazují, že vlákno si po 6 týdnech zachovává cca 50 %
původní mechanické pevnosti. Ke kompletní resorpci
materiálu dochází mezi 180 až 210 dny.
Indikace: Polydox je vhodný pro spojování měkkých tkání,
včetně použití v pediatrické kardiovaskulární chirurgii a v
oftalmologii. Vlákno udržuje svou pevnost v tkáni déle než
jiné vstřebatelné materiály. Toto vlákno je vhodné především
u případů, kde je potřebné kombinovat použití vstřebatelného
materiálu s prodlouženou dobou podpory rány (až do 6
týdnů).
Reakce v tkáni: Mírná zánětlivá reakce.
Kontraindikace: Toto vlákno nesmí být použito v případech,
které vyžadují dlouhodobé přiblížení namáhaných tkání nebo
v kombinaci s protetickými náhradami, jako je například
srdeční chlopeň nebo syntetický implantát.
SK Polydox monofil je chirurgický syntetický vstrebateľný
monofilament z polyméru polyesteru poly(p−dioxanonu).
Monofilné vlákno nie je antigénne ani pyrogénne a vyvoláva
minimálnu akútnu zápalovú reakciu v tkanivách. Postupná
strata pevnosti v ťahu a resorpcia prebieha hydrolýzou.
Polymér je degradovaný na monomerickú kyselinu
2hydroxyethoxyoctovú, ktorá je postupne resorbovaná
a metabolizovaná organizmom. Resorpcia vlákna sa
prejavuje postupnou stratou pevnosti v ťahu, bez viditeľnej
zmeny hrúbky vlákna. Implantačné štúdie na zvieratách
ukazujú, že vlákno si po 6 týždňoch zachováva cca 50 %
pôvodnej mechanickej pevnosti. Ku kompletnej resorpcii
materiálu dochádza medzi 180 až 210 dňami.
Indikácie: Polydox je vhodný pre spojovanie mäkkých tkanív,
vrátane použitia v pediatrickej kardiovaskulárnej chirurgii a v
oftalmickej chirurgii. Vlákno udržuje svoju pevnosť v tkanive dlhšie
než iné vstrebateľné materiály. Toto vlákno je vhodné
predovšetkým v prípadoch, kde je potrebné kombinovať použitie
vstrebateľného materiálu s predĺženou dobou podpory rany (až do
6 týždňov).
Reakcia v tkanive: Mierna zápalová reakcia.
Kontraindikácie: Toto vlákno nesmie byť použité v prípadoch,
ktoré vyžadujú dlhodobé priblíženie namáhaných tkanív alebo v
kombinácii s protetickými náhradami, ako je napríklad srdcová
chlopňa alebo syntetický implantát.
D
Polydox monofil ist ein monofiles, synthetisches,
resorbierbares,
chirurgisches
Nahtmaterial
aus
p−Polydioxanon. Die Fäden sind mit einer von der FDA
zugelassenen Farbe violett gefärbt. Der Faden zeichnet sich
durch gute Handhabungseigenschaften und einen geringen
Memory−Effekt aus. Er ist sehr gut zu Knoten. Im Gewebe
verursacht Polydox nur eine minimale Gewebereaktion. Der
Faden wird durch Wasser langsam hydrolysiert und
anschließend vom Körper metabolisiert. Die Absorption des
Fadens äußert sich zunächst durch einen langsamen Verlust
der Reißfestigkeit. Implantationsstudien zeigen, daß der
Faden nach 6 Wochen noch ca. 50 % der Anfangsfestigkeit
besitzt. Nach ca. 180-210 Tagen ist das Fadenmaterial
vollständig abgebaut.
Anwendungsgebiete: Polydox ist für die Adaption von
Weichgeweben vorgesehen. Es eignet sich besonders für
Anwendungen, bei denen sowohl ein resorbierbarer Faden
als auch eine Unterstützung des Gewebes über einen
längeren Zeitraum (bis 6 Wochen) angebracht erscheint.
Polydox findet in nahezu allen Gebieten der Chirurgie
Verwendung.
Gewebereaktionen: Das Material bewirkt eine milde
Entzündungsreaktion.
Gegenanzeigen: Polydox sollte für Nähte in Geweben die
sich ausdehnen, oder die sich unter Spannung befinden,
sowie bei der Implantation von Prothesen (z. B.
Herzklappen!) nicht benutzt werden.
GB
Polydox is an absorbable, synthetic suture
monofilament, made of p−Polydioxanon with excellent
handling properties. The threads are available violet
coloured. In tissue the thread indicates a slight initial
inflammatory reaction. The Polydox threads are slowly
degraded in the body by a simple hydrolytic process.
Implantation studies show, that after 6 weeks the thread
retains appr. 50 % of its origin tensile strength. The degraded
products are completely metabolised by the body after 180210 days.
Indication: Sterile Polydox is designed for the use in general
soft tissue approximation. These sutures are particularly
useful where the combination of an absorbable and extended
wound support is desirable (fasciae, orthopedics, vascular
anastomosis).
Reaction in tissue: Slight initial inflammatory reaction in
tissue.
Interaction: Sterile Polydox, being absorbable, should not be
used where prolonged approximation of tissues under stress
is required.
POLYDOX monofil violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 10
0.7
1
6/0
5/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0246
DX 0247
HR 13
1
1.5
5/0
4/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0250
DX 0251
HR 18
1
1.5
2
1.5
2
3
5/0
4/0
3/0
4/0
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0257
DX 0258
DX 0259
DX 0261
DX 0262
DX 0263
HR 27
1.5
2
3
4/0
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0265
DX 0266
DX 0267
HR 30
2
3
3.5
3/0
2/0
0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0270
DX 0271
DX 0272
HR 40
3
3.5
4
2/0
0
1
1 x 70 cm
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0275
DX 0276
DX 0277
KR 27
2
3/0
1 x 40 cm
DX 4630
HR 22
Zvláštnost
Bemerkung
ski jehla
Ski - Nadel
Loop
POLYDOX monofil violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
HR s 18
1.5
4/0
1 x 70 cm
DX 1256
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
HR s 22
2
3/0
1 x 70 cm
DX 1262
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
HR s 27
2
3
3/0
2/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 1272
DX 1273
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
HRX 27
3.5
4
0
1
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0431
DX 0432
HRX 35
3.5
4
0
1
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0281
DX 0282
HRX 40
4
5
1
2
1 x 90 cm
1 x 90 cm
DX 0386
DX 0387
HRX 45
4
5
1
2
1 x 90 cm
1 x 90 cm
DX 0390
DX 0391
HRX 50
4
5
1
2
1 x 90 cm
1 x 90 cm
DX 0395
DX 0396
HRX 40
3.5
4
0
1
1 x 150 cm
1 x 150 cm
DX 4035
DX 4040
Loop
Loop
HRX 50
4
5
4
1
2
1
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 200 cm
DX 4540
DX 4550
DX 4542
Loop
Loop
Loop
POLYDOX monofil violet
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
1
5/0
1 x 45 cm
DX 0202
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 15
1.5
4/0
1 x 45 cm
DX 0206
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 19
1.5
2
4/0
3/0
1 x 70 cm
1 x 70 cm
DX 0207
DX 0208
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 19
1.5
2
1.5
2
3
4/0
3/0
4/0
3/0
2/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 70 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
DX 0211
DX 0212
DX 0215
DX 0222
DX 0223
DS 30
3
2/0
1 x 70 cm
DX 0232
HS 18
1.5
4/0
1x 70 cm
DX 0155
HS 21
2
3/0
1 x 70 cm
DX 0166
HS 30
3
2/0
1 x 70 cm
DX 0172
HS 37
3.5
0
1 x 70 cm
DX 0178
DS 25
Chiraflon monofil blue
CZ
Chiraflon monofil blue je syntetické, monofilní,
nev­stře­batelné vlákno vyrobené z PVDF (podobné teflonu).
Z fyziologického hlediska je inertní. V tkáni se chová zcela
nedráždivě. Chiraflon je optimálně hladký a má výbornou
uzlitelnost. Vlákno je charakterizováno vysokou pevností v
tahu. Ani při vysokém zatížení se vlákno neštěpí.
Enzymatické degradaci nepodléhá ani po dlouhodobé
implantaci. Vlákno má velmi slabý paměťový efekt.
Chiraflon je ideální nevstřebatelné vlákno pro chirurgické
využití. Je vhodný k použití v cévní chirurgii, kardiochirurgii,
k šití šlach, fascií a intradermálního stehu.
Indikace: Kardiovaskulární chirurgie, bezpodmínečně při
spojení protézy se stěnou srdce nebo cévy. Obecně vždy,
kdy je třeba dlouhodobé nebo trvalé mechanické záruky
pevnosti tahem namáhané struktury ve všech operačních
oborech, zvláště pak ortopedie, traumatologie (šlachy),
plastická a oční chirurgie (ideální dočasný, snadno
odstranitelný steh).
Reakce v tkáni: Způsobuje minimální počáteční zánětlivou
reakci s následným postupným fibrózním opouzdřením
vlákna. Neinterferuje se stávající infekcí v ráně, uzly se z
rány nevylučují.
Kontraindikace: Vzhledem k absolutní nevstřebatelnosti
nelze použít ke stehům, které pronikají do vnitřního průsvitu
tubulárních struktur zažívacího traktu a vývodných
močových cest.
SK
Chiraflon monofil blue je syntetické, monofilné,
nevstrebateľné vlákno vyrobené z PVDF (podobné teflonu). Z
fyziologického hľadiska je inertné. V tkanivách sa chová úplne
nedráždivo. Chiraflon je optimálne hladký a má výbornú
uzlitelnosť. Vlákno je charakterizované vysokou pevnosťou v
ťahu. Ani pri vysokom zaťažení sa vlákno neštiepi.
Enzymatickej degradácii nepodlieha ani po dlhodobej
implantácii. Vlákno má veľmi slabý pamäťový efekt.
Chiraflon je ideálne nevstrebateľné vlákno pre chirurgické
využitie. Je vhodný k použitiu v cievnej chirurgii,
kardiochirurgii, k šitiu šliach, fascií a intradermálneho stehu.
Indikácie: Kardiovaskulárna chirurgia, bezpodmienečne pri
spojení protézy so stenou srdca alebo cievy. Obecne vždy,
kedy je treba dlhodobej alebo trvalej mechanickej záruky
pevnosti ťahom namáhanej štruktúry vo všetkých operačných
oboroch, hlavne v ortopédii, traumatológii (šľachy), plastickej
a očnej chirurgii (ideálny ako dočasný, ľahko odstránitelný
steh).
Reakcia v tkanive: Minimálna počiatočna zápalová reakcia s
následnou postupnou fibróznou enkapsuláciou vlákna.
Neinterferuje so stávajúcou infekciou v rane, uzly sa z rany
nevylučujú.
Kontraindikácie: Vzhľadom k absolútnej nevstrebateľnosti
nemožno použiť ku stehom, ktoré prenikajú do vnútorneho
priesvitu tubulárnych štruktúr zažívacieho traktu
a vývodných močových ciest.
D Chiraflon monofil blue ist ein monofiler, nicht
resorbierbarer Faden aus PVDF (ähnlich Teflon). Der Faden
ist physiologisch völlig inert. Er verhält sich im Gewebe reizlos
wie Stahl. Chiraflon zeichnet sich durch hohe
Geschmeidigkeit und hervorragende Knüpfeigenschaften
aus. Der Faden überzeugt durch seine hohe Zugfestigkeit.
Ein Spleißen – auch bei großer Beanspruchung – gibt es
nicht. Chiraflon – der ideale nicht resorbierbare Faden für
die Chirurgie.
Anwendungsgebiete: Der Faden findet in allen Gebieten der
Chirurgie immer dann Verwendung, wenn eine lang dauernde
mechanische Festigkeit erforderlich ist. Besonders bewährt
hat sich der Faden in der kardio−vaskulären Chirurgie. Auch
in der Orthopädie, Traumatologie (Sehnen), plastischen
Chirurgie und Ophthalmologie findet er häufig Verwendung.
Gewebereaktionen: Der Faden verursacht eine minimale
Entzündungsreaktion
mit
einer
nachfolgenden
fortschreitenden fibrosen Einkapselung.
Gegenanzeigen: Der Faden darf nicht in das Innere der
Verdauungs- und Harnausscheidungsorgane gelangen.
SK
Chiraflon monofil blue is a monofilament,
nonabsorbable thread made of PVDF (similar to teflon).
Physiologically this thread is completely inert. It is
non−irritating in the tissue like steel. Chiraflon signifies optimal
sleekness and superior knotting properties. The thread is
characterised by its high tensile strength. No splitting occurs
even under great strain.
Chiraflon is the ideal non−absorbable thread for surgery.
Indications: In all cases where the long term or permanent
guarantee of the firmness of the structure under tensile load is
needed – in all surgical branches, especially cardiovascular
surgery, orthopedics, traumatology (tendons), plastic and
ophtalmologic surgery (optimal temporary easily removable
stitch).
Reaction in tissue: Chiraflon elicits a minimal initial
inflammatory reaction in tissues which is followed by gradual
encapsulation of the suture by fibrous connective tissue. It
does not interfere with actual wound infection. The knots do
not extrude.
Interaction: The suture must not penetrate into inner parts of
digestive and urinary tracts.
CHIRAFLON monofil blue
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
0.7
1
6/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
TF 6001
TF 6002
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 15
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
TF 6005
TF 6006
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 19
1.5
2
4/0
3/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TF 6011
TF 6012
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 12
0.7
1
6/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
TF 6101
TF 6102
DS 15
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
TF 6105
TF 6106
DS 19
1.5
2
3
1
1.5
2
3
2
3
2
4/0
3/0
2/0
5/0
4/0
3/0
2/0
3/0
2/0
3/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 45 cm
TF 6111
TF 6112
TF 6113
TF 6110
TF 6115
TF 6116
TF 6117
TF 6122
TF 6123
TF 6126
DS 30
3
3.5
4
2/0
0
1
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TF 6131
TF 6132
TF 6133
DS 38
2
3/0
1 x 75 cm
TF 6140
GS 60
3
2/0
1 x 75 cm
TF 6167
DS 25
CHIRAFLON monofil blue
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 13
1
5/0
1 x 45 cm
TF 6202
HR 18
1.5
4/0
1 x 75 cm
TF 6213
2x HR 18
1
1.5
5/0
4/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TF 6216
TF 6217
2 x DRT 10
0.7
6/0
1 x 75 cm
TF 6301
2 x DRT 13
0.7
1
6/0
5/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TF 6311
TF 6312
HRT 13
0.7
6/0
1 x 45 cm
TF 6421
2 x HRT 17
1
5/0
1 x 75 cm
TF 6332
GR 20
1.5
2
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
TF 6411
TF 6412
GR 60
2
3/0
1 x 75 cm
TF 6462
HRX 50
3.5
4
0
1
1 x 200 cm
1 x 200 cm
TF 5035
TF 5040
Zvláštnost
Bemerkung
Loop
Loop
Chiralen monofil blue
CZ
Chiralen monofil blue je syntetické, monofilní,
nevstřebatelné polypropylenové vlákno hydrofobního
charakteru, které nepodléhá hydrolytickému rozkladu.
Chiralen má hladký neporézní povrch, jež zaručuje čistý a
hladký průnik tkání, aniž by ji traumatizoval. Vlákno
nevykazuje žádný kapilární efekt a je tudíž speciálně vhodné
pro šití v infikovaném terénu.
Indikacie: Kardiovaskulární chirurgie, bezprostředně při spojení
protézy se stěnou srdce nebo cévy, ortopedie, traumatologie
(šlachy), plastická chirurgie (intradermální steh).
Reakce v tkáni: Způsobuje minimální počáteční zánětlivou
reakci s následným postupným fibrózním opouzdřením
vlákna. Neinterferuje se stávající infekcí v ráně, uzly se z
rány nevylučují.
Kontraindikace: Vzhledem k absolutní nevstřebatelnosti
nelze použít ke stehům, které pronikají do vnitřního průsvitu
tubulárních struktur zažívacího traktu a vývodných
močových cest.
SK
Chiralen monofil blue je syntetické, monofilné,
nevstrebateľné polypropylenové vlákno hydrofóbneho
charakteru, ktoré nepodlieha hydrolytickému rozkladu.
Chiralen má hladký neporézny povrch, ktorý zaručuje čistý a
hladký prienik tkanivom, bez toho by ho traumatizoval.
Vlákno nevykazuje žiadny kapilárny efekt a je preto
špeciálne vhodné pre šitie v infikovanom teréne.
Indikácie: Kardiovaskulárna chirurgia, bezprostredne pri spojení
protézy zo stenou srdca alebo cievy, ortopédia, traumatológia
(šľachy), plastická chirurgia (intradermálny steh).
Reakcia v tkanive: Minimálna počiatočna zápalová reakcia
s následnou postupnou fibróznou enkapsuláciou vlákna.
Neinterferuje so stávajúcou infekciou v rane, uzly sa z rany
nevylučujú.
Kontraindikácie: Vzhľadom k absolútnej nevstrebateľnosti
nemožno použiť ku stehom, ktoré prenikajú do vnútorneho
priesvitu tubulárnych štruktúr zažívacieho traktu a
vývodných močových ciest.
D
Chiralen monofil blue ist ein monofiler
Polypropylenfaden – ein hydrophober Faden, der keinem
hydrolytischen Abbau unterliegt. Chiralen besitz eine glatte,
porenfreie Oberfläche, die ein sauberes und gleichmäßiges
Gleiten durch das Gewebe garantiert - ohne Sägewirkung.
Der Faden zeigt keinen Kapillareffekt und eignet sich daher
besonders für Nähte in infizierten Wundgebieten.
Anwendungsgebiete: Der Faden findet in allen Gebieten der
Chirurgie immer dann Verwendung, wenn eine lang dauernde
mechanische Festigkeit erforderlich ist. Besonders bewährt
hat sich der Faden in der kardio−vaskulären Chirurgie. Auch
in der Orthopädie, Traumatologie (Sehnen), plastischen
Chirurgie und Ophthalmologie findet er häufig Verwendung.
Gewebereaktionen: Der Faden verursacht eine minimale
Entzündungsreaktion
mit
einer
nachfolgenden
fortschreitenden fibrosen Einkapselung.
Gegenanzeigen: Der Faden darf nicht in das Innere der
Verdauungs- und Harnausscheidungsorgane gelangen.
GB
Chiralen monofil blue
is a monofilament,
non−absorbable thread made from polypropylene. The thread
is hydrofobic, is not subject to degradation by tissue enzymes.
Chiralen has a smooth, non−porous surface that guarantees a
clean and smooth passage through the tissue – with a
minimum amount of trauma. The thread shows no capillary
effect and is therefore specially suited for stitches in infected
wounds.
Indications: In all cases where the long term or permanent
guarantee of the firmness of the structure under tensile load is
needed – in all surgical branches, especially cardiovascular
surgery, orthopedics, traumatology (tendons), plastic and
ophtalmologic surgery (optimal temporary easily removable
stitch).
Reaction in tissue: Chiralen elicits a minimal initial
inflammatory reaction in tissues which is followed by gradual
encapsulation of the suture by fibrous connective tissue. It
does not interfere with actual wound infection. The knots do
not extrude.
Interaction: The suture must not penetrate into inner parts of
digestive and urinary tracts.
CHIRALEN monofil blue
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
0.5
0.7
1
1.5
1
1.5
7/0
6/0
5/0
4/0
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PP 5000
PP 5001
PP 5002
PP 5003
PP 5006
PP 5007
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
1
1.5
2
1.5
2
2
3
3.5
2
3
0.7
1
5/0
4/0
3/0
4/0
3/0
3/0
2/0
0
3/0
2/0
6/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PP 5009
PP 5010
PP 5011
PP 5014
PP 5015
PP 5023
PP 5024
PP 5025
PP 5027
PP 5028
PP 5101
PP 5102
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 15
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PP 5106
PP 5107
DS 19
1
1.5
2
3
1
1.5
2
2
3
3.5
1.5
2
3
2
3
3.5
5/0
4/0
3/0
2/0
5/0
4/0
3/0
3/0
2/0
0
4/0
3/0
2/0
3/0
2/0
0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 5109
PP 5110
PP 5111
PP 5112
PP 5509
PP 5510
PP 5511
PP 5116
PP 5117
PP 5118
PP 5515
PP 5516
PP 5517
PP 5120
PP 5121
PP 5122
DS 38
3
3.5
4
2/0
0
1
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 5131
PP 5132
PP 5133
HS 40
3.5
0
1 x75 cm
PP 6845
DSM 15
DSM 19
DSM 25
DS 12
DS 25
DS 30
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
CHIRALEN monofil blue
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
DR 10
0.7
6/0
1 x 75 cm
PP 5213
2 x DR 10
0.7
6/0
1 x 45 cm
PP 5215
2 x DR 12
1
5/0
1 x 75 cm
PP 5225
HR 18
1
1.5
5/0
4/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 5152
PP 5153
HR 22
1
1.5
2
3
2
3
3.5
5/0
4/0
3/0
2/0
3/0
2/0
0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 90 cm
PP 5158
PP 5157
PP 5156
PP 5155
PP 5163
PP 5164
PP 5561
HR 30
3.5
4
0
1
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 5166
PP 5167
HR 40
3
2/0
1 x 75 cm
PP 5185
HR 27
Zvláštnost
Bemerkung
CHIRALEN monofil blue
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
2 x HR 8
0.5
7/0
1 x 45 cm
PP 5205
2 x HR 10
0.7
1
6/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
PP 5210
PP 5211
2 x HR 18
2
1
3/0
5/0
1 x 75 cm
1 x 90 cm
PP 5235
PP 5237
2 x HR 22
3
2/0
1 x 75 cm
PP 5250
2 x HR 27
3
2/0
1 x 90 cm
PP 5255
DRT 13
0.7
1
6/0
5/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 5309
PP 5310
2 x DRT 10
0.7
6/0
1 x 75 cm
PP 5301
2 x DRT 13
0.7
1
6/0
5/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 5311
PP 5312
2 x HRT 13
0.7
1
6/0
5/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 5321
PP 5322
2 x HRT 17
1
1.5
2
3
5/0
4/0
3/0
2/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
PP 5332
PP 5333
PP 5334
PP 5345
2 x HRT 25
Zvláštnost
Bemerkung
Silon monofil
CZ
Silon monofil je monofilní nevstřebatelné vlákno
vyrobené z polyamidu a má hladký neporézní povrch. Vlákno
je zejména vhodné pro šití kůže a má vysokou pevnost v
uzlu. Dobře se uzlí. Vlákno je dostupné v modré a černé
barvě.
Indikace: Silon monofil je vhodný pro použití zejména v
plastické chirurgii a ke stehům kůže ve všech operačních
oborech.
Reakce v tkáni: Nepatrná zánětlivá reakce na cizí těleso.
Kontraindikace: Silon monofil by neměl být použit v případě
potřeby dlouhodobé mechanické podpory.
SK Silon monofil je monofilné nevstrebateľné vlákno
vyrobené z polyamidu a má hladký neporézny povrch.
Vlákno je najmä vhodné pre šitie kože a má vysokú pevnosť
v uzle. Dobre sa uzlí. Vlákno je dostupné v modrej a čiernej
farbe.
Indikácie: Silon monofil je vhodný k použitiu hlavne v
plastickej chirurgii a ku stehom kože vo všetkých operačných
oboroch.
Reakcia v tkanive: Minimálna zápalová reakcia na cudzie teleso.
Kontraindikácie: Silon monofil by nemal byť použitý v
prípade potreby dlhodobej mechanickej podpory.
D Silon monofil ist ein monofiler Faden aus Polyamid –
mit einer glatten, porenfreien Oberfläche. Der Faden besitzt
eine sehr hohe Knotenreißkraft, ist gut zu knüpfen und eignet
sich durch seine Struktur besonders für Hautnähte. Der
Faden ist in den Farben blau und schwarz erhältlich.
Anwendungsgebiete: Silon Monofil eignet sich besonders
für den Gebrauch in der plastischen Chirurgie und wird
häufig für Hautnähte verwendet.
Gewebereaktionen: Der Faden verursacht eine milde
Entzündungsreaktion.
Gegenanzeigen: Nicht geeignet bei Indikationen, für die eine
dauerhafte Stabilität des Nahtmaterials erforderlich ist.
GB
Silon monofil is a monofilament, synthetic,
non−absorbable thread made from polyamide it has a smooth
non−porous surface. The thread is extremely useful for skin
sutures and has a high tensile strength in knots and knots tie
down easily. The thread is available in a blue and black
colour.
Indication: Silon monofil is suitable especially for plastic and
general surgery and whenever the skin is sutured.
Reaction in tissue: Slight initial inflammatory tissue reaction
to a foreign body.
Interaction: Silon monofil should not be used, when a long
term mechanical support is required.
SILON monofil blue
Přířezy - vorgeschnitten
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
5/0
4/0
3/0
2/0
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
401
402
403
404
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
5/0
4/0
3/0
2/0
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
405
406
407
408
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
5/0
4/0
3/0
2/0
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
409
410
411
412
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
5/0
4/0
3/0
2/0
5 x 75 cm
5 x 75 cm
5 x 75 cm
5 x 75 cm
413
414
415
416
SILON monofil blue
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
DR 8
1
5/0
1 x 45 cm
450
DR 10
1
5/0
1 x 45 cm
451
DR 15
1.5
4/0
1 x 45 cm
4024
DR 18
1.5
2
4/0
3/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
4003
4021
DR 21
2
3
3/0
2/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
SM 2325
SM 2326
DR 31
2
3
3/0
2/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
SM 2330
SM 2331
HR 10
1
5/0
1 x 45 cm
SM 2453
HR 13
1.5
4/0
1 x 45 cm
4125
HR 18
1.5
4/0
1 x 75 cm
4104
HR 22
2
3/0
1 x 75 cm
4106
HRT 13
0.7
1
1.5
6/0
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
SM 2552
SM 2553
SM 2554
HS 12
1
5/0
1 x 45 cm
SM 2305
HS 18
1.5
4/0
1 x 75 cm
4420
HS 25
2
3/0
1 x 75 cm
SM 2311
GS 60
3
2/0
1 x 75 cm
SM 3284
Zvláštnost
Bemerkung
SILON monofil blue
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
0.7
1
1.5
1
1.5
2
6/0
5/0
4/0
5/0
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
SM 2055
SM 2056
SM 2057
SM 2060
SM 2061
SM 2062
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
1
1.5
2
1.5
2
2
3
0.5
0.7
5/0
4/0
3/0
4/0
3/0
3/0
2/0
7/0
6/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
SM 2064
SM 2065
SM 2066
SM 2073
SM 2074
SM 2078
SM 2079
SM 2251
SM 2252
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
0.5
0.7
1
0.7
1
1.5
2
0.7
1
1.5
2
3
1
1.5
2
3
1.5
2
3
2
3
3.5
7/0
6/0
5/0
6/0
5/0
4/0
3/0
6/0
5/0
4/0
3/0
2/0
5/0
4/0
3/0
2/0
4/0
3/0
2/0
3/0
2/0
0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
4328
SM 2255
SM 2256
SM 2260
SM 2261
SM 2262
SM 2263
4332
SM 2266
SM 2367
SM 2368
SM 2369
SM 2366
SM 2267
SM 2268
SM 2269
SM 2372
SM 2373
SM 2374
SM 2270
SM 2271
SM 2272
3
3.5
2
3
3.5
2
3
3.5
2/0
0
3/0
2/0
0
3/0
2/0
0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
SM 2384
SM 2385
4325
SM 2284
SM 2285
SM 2290
SM 2291
SM 2292
DSM 15
DSM 19
DSM 25
DS 10
DS 12
DS 15
DS 19
DS 25
DS 30
DS 38
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
Tervalon braided green
CZ Tervalon braided green je pletená nevstřebatelná
polyesterová nit s povrchovou úpravou Filodell.
Tento hydrofobní povlak výrazně snižuje kapilární efekt.
Rovněž je silně redukován tzv. pilový efekt. Mimořádně
vysoká pevnost a výborná snášenlivost materiálu v tkáni patří
k dalším pozitivním rysům Tervalonu, který je tak použitelný
ve všech oblastech chirurgie (sutura kůže, cév, šlach,
Schwannovy pochvy nervů, použití všude tam, kde je
potřebná záruka absolutní nevstřebatelnosti).
Indikace: Používá se zejména v chirurgii kardiovaskulární
jako steh cévní a všude tam, kde je potřebná záruka absolutní
nevstřebatelnosti a snadný průchod tkání. Používá se k
sutuře šlach a Schwannovy pochvy nervů. Je vhodný jako
trvalý steh pokračovací a dlouhodobější steh intradermální.
Reakce v tkáni: Nepatrná zánětlivá reakce bez prorůstání
vaziva.
Kontraindikace: Vzhledem k absolutní nevstřebatelnosti
nelze použít ke stehům, které pronikají do vnitřního průsvitu
tubulárních struktur zažívacího traktu a vývodných močových
cest.
SK Tervalon braided green je pletená nevstrebateľná
polyesterová niť s povrchovou úpravou Filodell.
Tento hydrofóbny povlak výrazne znižuje kapilárny efekt.
Takisto je silne redukovaný tzv. pílový efekt. Mimoriadne
vysoká pevnosť a výborná znášanlivosť materiálu v tkanive
patrí k ďalším pozitívnym rysom Tervalonu, ktorý je tak
použiteľný vo všetkých oblastiach chirurgie (sutura kože, ciev,
šliach, Schwannovej pošvy nervov, použitie všade tam, kde je
potrebná záruka absolútnej nevstrebateľnosti).
Indikácie: Používa sa hlavne v chirurgii kardiovaskulárnej ako
steh cievny a všade tam, kde je potrebná záruka absolútnej
nevstrebateľnosti a ľahký priechod tkanivom. Používa sa k
suture šliach a Schwannovej pošvy nervov. Je vhodný ako
trvalý steh pokračovací a dlhodobejší steh intradermálny.
Reakcie v tkanive: Minimálna zápalová reakcia bez
prerastania väziva.
Kontraindikácie: Vzhľadom k absolútnej nevstrebateľnosti
nemožno použiť ku stehom, ktoré prenikajú do vnútorneho
priesvitu tubulárnych štruktúr zažívacieho traktu a vývodných
močových ciest.
D Tervalon braided green ist ein Faden aus geflochtenen
Polyesterfasern. Die einzelnen Faserbündel sind mit einer
speziellen
Beschichtung
aus
Ethyl−cellulose
und
Bienenwachs überzogen – eine hydrophobe Beschichtung,
die die Kapillarwirkung des Fadens ganz erheblich senkt.
Auch die Sägewirkung des Fadens wird auf diese Weise stark
reduziert.
Eine
extreme
Reißfestigkeit
und
beste
Gewebeverträglichkeit sind weitere positive Merkmale von
Tervalon, das aufgrund seiner günstigen Eigenschaften in
allen Bereichen der Chirurgie Anwendung findet.
Anwendungsgebiete: Der Faden wird überall dort
eingesetzt, wo eine langdauernde, zuverlässige Naht benötigt
wird. So z. B. für Suturen von Sehnen. Auch in der
kardiovaskulären Chirurgie, der Neurochirurgie und der
Ophthalmologie findet er Verwendung.
Gewebereaktionen: Eine milde Entzündungsreaktion auf
die eine langsam fortschreitende bindegewebartige
Einkapselung erfolgt.
Gegenanzeigen: Der Faden darf nicht in das Innere der
Verdauungs− und Harnausscheidungsorgane gelangen.
GB Tervalon braided green is a braided polyester suture
material with a special coating of ethyl−cellulose and beeswax,
which guarantees effortless tissue passage and excellent
knot−tying characteristics. The extreme tensile strength and
tissue compatibility are further positive characteristics of
Tervalon which is used in all areas of surgery because of its
favourable features.
Indication: Tervalon is applicable wherever nonabsorbability
and low friction passage through tissues are needed. It is
therefore especially useful in suturing tendons, Schwann
sheaths and skin in reconstructive and plastic surgery and
many other applications including cardiovascular use.
Tervalon is suitable for permanent continuing stitch and for
long-term intradermal stitch.
Reaction in tissue: Suture elicits a minimal inflammatory
reaction in tissues which is followed by gradual encapsulation
of the suture by fibrous connective tissue.
Interaction: The suture must not penetrate into inner parts of
digestive and urinary tracts.
TERVALON braided green
Přířezy - vorgeschnitten
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
3.5
4
5
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
TG 4032
TG 4033
TG 4034
TG 4035
TG 4036
TG 4037
TG 4038
1.5
2
3
3.5
4
5
4/0
3/0
2/0
0
1
2
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
TG 4043
TG 4044
TG 4045
TG 4046
TG 4047
TG 4048
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4
5
4/0
3/0
2/0
0
1
2
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
TG 4053
TG 4054
TG 4055
TG 4056
TG 4057
TG 4058
1.5
2
3
3.5
4
5
4/0
3/0
2/0
0
1
2
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
2 x 70 cm
TG 4013
TG 4014
TG 4015
TG 4016
TG 4017
TG 4018
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
6
3+4
4 x 60 cm
TG 4099
Chirapack - 20 ks / box
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4
5
4/0
3/0
2/0
0
1
2
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
TG 4093
TG 4094
TG 4095
TG 4096
TG 4097
TG 4098
TERVALON braided green
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
DR 12
1
5/0
1 x 45 cm
TG 4326
DR 18
2
3/0
1 x 75 cm
TG 4331
DR 21
3
2/0
1 x 75 cm
TG 4336
HR 13
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
TG 4452
TG 4453
HR 18
1.5
2
3
4/0
3/0
2/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TG 4456
TG 4457
TG 4458
HR 18 A
2
2
2
1.5
2
3
3/0
3/0
3/0
4/0
3/0
2/0
1 x 45 cm
6 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TG 5447
TG 5457
TG 5557
TG 4465
TG 4466
TG 4467
HR 27
2
3
3.5
4
3/0
2/0
0
1
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TG 4461
TG 4462
TG 4463
TG 4464
HR 30
2
3
3/0
2/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TG 4315
TG 4316
HRX 35
3.5
0
1 x 75 cm
TG 4320
HR s 22
2
3/0
1 x 75 cm
TG 2485
GR 20
1
1.5
5/0
4/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
TG 4484
TG 4485
HR 22
Zvláštnost
Bemerkung
trhací jehla
Abziehnadel
prodloužená ostrá
špice
Schlanke Nadel
TERVALON braided green
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 12
1
5/0
1 x 45 cm
TG 4513
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DSM 15
1.5
4/0
1 x 45 cm
TG 4518
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 19
2
1.5
2
2
3
3/0
4/0
3/0
3/0
2/0
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TG 4551
TG 4553
TG 4554
TG 4564
TG 4565
DS 30
3
3.5
2/0
0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TG 4575
TG 4576
DS 38
3.5
4
0
1
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TG 4586
TG 4587
HS 12
1
5/0
1 x 45 cm
TG 4502
HS 18
HS 25
1
1.5
2
2
2
5/0
4/0
3/0
3/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
TG 4505
TG 4506
TG 4507
TG 4509
TG 4511
HS 37
3.5
0
1 x 75 cm
TG 4534
HRT 17
1
1.5
2
5/0
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
1 x 45 cm
TG 4622
TG 4623
TG 4624
HRT 17 A
2
3/0
6 x 45 cm
TG 4734
HRTX 50
7
5
1 x 75 cm
TG 4438
DS 25
trhací jehla
Abziehnadel
Silon braided
Orsilon braided
CZ Silon braided/Orsilon braided (Silon pletený/Orsilon
pletený) jsou pletené nevstřebatelné šicí materiály bílé barvy
vyrobené z polyamidových vláken. Tyto materiály jsou dobře
tolerovány ve všech tkáních a snadno se uzlí.
Orsilon je silon pletený upravený speciálním procesem, kdy za
působení zvýšené teploty a tahu dochází k poklesu tažnosti a
částečně povrchové úpravě, která snižuje kapilaritu nitě.
Orientovaná nit má vyšší pevnost.
Indikace: Silon braided/Orsilon braided jsou vhodné pro šití
kůže, podkoží, svalů příčně proťatých, fascií, peritonea a
gastrointestinálního traktu, podvazy cév bez omezení
průsvitem, eventuelně s propichem cévy.
Reakce v tkáni: Zánětlivá reakce mírnější než u pletené
silonové nitě s prorůstáním vaziva mezi vlákna nitě.
Kontraindikace: Nepoužívat v infikovaných tkáních a jejich
okolí. Nesmí proniknout do vnitřního průsvitu žlučových,
slinivkových a močových cest. Nepoužívat v případě potřeby
dlouhouhodobé stability šicího materiálu.
SK Silon braided/Orsilon braided (Silon pletený/ Orsilon
pletený) sú pletené nevstrebateľné šijacie materiály bielej farby
vyrobené z polyamidových vlákien. Tieto materiály sú dobre
tolerované vo všetkých tkanivách a ľahko sa uzlia.
Orsilon je pletený silon upravený špeciálnym procesom, kedy
za pôsobenia zvýšenej teploty a ťahu dochádza k poklesu
ťažnosti a čiastočnej povrchovej úprave, ktorá znižuje kapilaritu
nite. Orientovaná niť má vyššiu pevnosť.
Indikácie: Silon braided aj Orsilon sú vhodné pre šitie kože,
podkožia,
svalov
priečne
preťatých,
peritonea
a
gastrointestinálneho traktu, podväzy ciev bez obmedzenia
priesvitom, eventuálne s prepichom cievy.
Reakcia v tkanive: Zápalová reakcia je miernejšia než u
pletenej silonovej nite s prerastaním väziva medzi vlákna nite.
Kontraindikácie: Nepoužívať v infikovaných tkanivách a
okolo nich. Nesmie prenikať do vnútorneho priesvitu žlčových,
slinivkových a močových ciest. Nepoužívať v prípade potreby
dlhodobej stability šijacieho materiálu.
D Silon braided/Orsilon braided sind geflochtene Fäden aus
weißen Polyamid Multifilamenten. Das Material ist äußerst
gewebeverträglich
und
besitzt
gute
Handhabungseigenschaften. Es läßt sich glatt durch das Gewebe ziehen
und ist einfach zu Knoten. Die Knotenzugfestigkeit ist hoch.
Orsilon besitzt eine höhere Zugfestigkeit, eine geringere
Dehnung, einen verminderten Kapillareffekt und eine glattere
Oberfläche.
Indikationen: Silon braided/Orsilon eignet sich besonders für
Hautnähte, aber auch zur Naht von Subkutis, Muskeln,
Faszien, Peritoneum und Gastrointestinal Trakt. Es wird häufig
zum Abbinden von Gefässen verwendet.
Gewebereaktionen: Der Faden verursacht eine milde
Entzündungsreaktion.
Gegenanzeigen: Nicht in infizierten Geweben und ihrer
Umgebung benutzen. Nicht geeignet bei Indikationen, für die
eine dauerhafte Stabilität des Nahtmaterials erforderlich ist.
GB
Silon braided/Orsilon braided are braided,
non−absorbable white sutures made from polyamide.
Braided sutures from polyamide have excellent tissue
biocompatibility, minimal resistance to tissue passage and high
knot security. Silon braided/Orsilon are characterized by a
strong knot−pull strength.
Positive characteristics of Orsilon are higher tensile strength,
lower extension, reduced capillary effect and a smoother
surface.
Indications: Silon braided/Orsilon is suitable for suturing skin,
subcutaneous tissue, transversely cut muscles, fascia,
peritoneum, the organs of the gastrointestinal tract and blood
vessels ligation.
Reaction in tissue: The suture elicits a minimal initial
inflammatory reaction in tissues which is followed by gradual
encapsulation of the suture by fibrous connective tissue.
Interaction: Silon braided/Orsilon should not be used for
suturing of infected wounds. It should not be used, when
long−term mechanical support is required.
SILON braided white
Přířezy - vorgeschnitten
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
5
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
10 x 45 cm
533
534
535
536
537
538
539
547
548
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
526
527
528
529
530
531
532
557
558
2
2.5
3
3.5
4
5
6
3/0
2/0
0
1
2
3+4
5 x 75 cm
5 x 75 cm
5 x 75 cm
5 x 75 cm
5 x 75 cm
5 x 75 cm
5 x 75 cm
592
593
594
595
596
597
598
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
2 x 75 cm
2 x 75 cm
2 x 75 cm
2 x 75 cm
2 x 75 cm
2 x 75 cm
2 x 75 cm
2 x 75 cm
581
582
583
584
585
586
587
588
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
10 x 70 cm
10 x 70 cm
10 x 70 cm
10 x 70 cm
10 x 70 cm
10 x 70 cm
10 x 70 cm
10 x 70 cm
10 x 70 cm
566
567
568
569
570
571
572
573
574
Chirapack - 20 ks / box
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
SB 2053
SB 2054
SB 2055
SB 2056
SB 2057
SB 2058
SB 2059
SB 2060
SB 2061
ORSILON braided white
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
HR 10
1
5/0
1 x 45 cm
653
HR 13
1.5
4/0
1 x 45 cm
6114
HR 15
1
5/0
1 x 45 cm
OS 2407
HR 18
1.5
4/0
1 x 75 cm
6102
HR 22
2
2.5
3
3/0
2/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
OS 2415
6103
OS 2416
HR 27
3
2/0
1 x 75 cm
OS 2426
HR 30
2.5
3
2/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
6106
6107
DR 15
1.5
4/0
1 x 45 cm
6013
DR 18
1.5
4/0
1 x 75 cm
6001
DR 21
2.5
-
1 x 75 cm
6011
DR 31
2.5
-
1 x 75 cm
6012
Zvláštnost
Bemerkung
ORSILON braided white
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
DS 15
1.5
4/0
1 x 45 cm
6317
DS 19
1.5
4/0
1 x 75 cm
6316
DS 25
2.5
3
2/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
6318
6320
DS 30
2.5
-
1 x 75 cm
6319
HS 18
1.5
4/0
1 x 45 cm
6340
HS 21
1
1.5
2
5/0
4/0
3/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
6344
6345
6346
HS 25
2
3/0
1 x 75 cm
6356
HS 30
3
2/0
1 x 75 cm
6367
Zvláštnost
Bemerkung
Silk braided
CZ Silk braided je pletený přírodní nevstřebatelný šicí
materiál. U Silk braided (hedvábí pleteného) je určité tuhosti
materiálu dosaženo použitím speciální výrobní technologie.
Pletená nit je vyztužena skaným jádrem ze stejného
materiálu. Nit je potažena silikonem, čímž se dosáhne
hydrofobního efektu a výrazně se sníží kapilární efekt. Silk
braided, vyráběný v Chirmaxu, se vyznačuje konstantním
průměrem a vysokou pevností v tahu.
Indikace: Hedvábí je vhodné pro suturu kůže, podkoží, fascií,
peritonea a gastrointestinálního traktu. Značné uplatnění má
zejména v plastické a gynekologické chirurgii.
Reakce v tkáni: Nit je nasákavá a může vyvolat mírnou
tkáňovou reakci.
Kontraindikace: Nepoužívat v infikovaných tkáních a jejich
okolí. Nesmí proniknout do vnitřního průsvitu žlučových,
slinivkových a vývodných močových cest. Nepoužívat v
případě potřeby dlouhouhodobé stability šicího materiálu.
SK Silk braided je pletený prírodný nevstrebateľný šijací
materiál. U Silk braided (hodvábu pleteného) je určitej
tuhosti materiálu dosiahnuté použitím špeciálnej výrobnej
technológie. Pletená niť je vystužená zosúkaným jadrom z
rovnakého materiálu. Niť je potiahnutá silikónom, čím sa
dosiahne hydrofóbneho efektu a výrazne sa zníži kapilárny
efekt. Silk braided vyrábaný v Chirmaxe sa vyznačuje
konštantným priemerom a vysokou pevnosťou v ťahu.
Indikácie: Hodváb je vhodný pre suturu kože, podkožia,
fascií, peritonea a gastrointestinálneho traktu. Velké
uplatnenie má najmä v plastickej a gynekologickej chirurgii.
Reakcia v tkanive: Niť je nasákavajúca a môže vyvolať
miernu tkanivovú reakciu.
Kontraindikácie: Nepoužívať v infikovaných tkanivách a
okolo nich. Nesmie preniknúť do vnútorneho priesvitu
žlčových, slinivkových a vývodných močových ciest.
Nepoužívať v prípade potreby dlhodobej stability šijacieho
materiálu.
D Silk braided ist ein geflochtener Seidenfaden, dem eine
eingearbeitete gezwirnte Seele die nötige Steifheit verleiht.
Die Seide wird durch Silikonisierung wasserabstoßend
gemacht, um ihren ausgeprägten Kapillareffekt zu verringern.
Chirmax Silk braided zeichnet sich durch eine hohe
Reißfestigkeit und leichte Handhabbarkeit aus. Die Seide ist
in den üblichen Lieferformen erhältlich.
Anwendungsgebiete: Seide ist für Nähte von Haut,
Subkutis, Faszien, Peritoneum und im Gastrointestinal Trakt
geeignet.
Gewebereaktionen: Seide kann im Gewebe eine milde
Entzündungsreaktion hervorrufen.
Gegenanzeigen: Nicht in infizierten Wundgebieten und in
ihrer Umgebung benützen. Seide nicht verwenden, wenn eine
dauerhafte Stabilität des Nahtmaterials notwendig ist.
GB Silk braided is a natural, non−absorbable suture
material. To give Chirmax Silk braided a certain stiffness a
special technology is applied. The braided suture is stiffened
by inserting a twisted stem from the same material. The silk is
coated with silicon to achieve water resistance and avoid its
high capillary effect. The Chirmax Silk braided is
characterized by its constant thread diameter and high tensile
strength. The advantages of silk sutures are their extreme
pliability, ease of handling and excellent knot strength.
Indication: Silk braided is suitable for suturing skin,
subcutaneous tissue, fascia, peritoneum and the organs of
the gastrointestinal tract.
Reaction in tissue: Silk braided is a water−soak suture and
may cause minor initial inflammatory reaction in tissue.
Interaction: Silk braided should not be used for suturing of
infected wounds. Silk cannot be used, when a permanent
suture stability is required.
SILK braided black
Přířezy - vorgeschnitten
EP
1
1.5
2
3
3.5
4
5
6
7
USP
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
5
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
1 x 150 cm
317
318
319
321
322
323
324
325
326
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
4/0
3/0
2/0
3 x 45 cm
3 x 45 cm
3 x 45 cm
HB 4033
HB 4034
HB 4035
Chirapack - 20 ks / box
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
2
3
3.5
4
5
6
3/0
2/0
0
1
2
3+4
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
1x3m
HB 3053
HB 3054
HB 3055
HB 3056
HB 3057
HB 3058
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4/0
3/0
2/0
0
12 x 45 cm
12 x 45 cm
12 x 45 cm
12 x 45 cm
HB 3043
HB 3044
HB 3045
HB 3046
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
4/0
3/0
2/0
6 x 45 cm
6 x 45 cm
6 x 45 cm
HB 4043
HB 4044
HB 4045
SILK braided black
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
DR 8
0.5
1
7/0
5/0
1 x 45 cm
1 x 45 cm
350
352
DR 10
0.5
7/0
1 x 45 cm
351
DR 12
1
5/0
1 x 45 cm
3001
DR 15
1.5
4/0
1 x 45 cm
3012
DR 18
1.5
4/0
1 x 75 cm
3003
DR 21
1.5
4/0
1 x 75 cm
3011
HR 10
1
5/0
1 x 45 cm
355
HR 13
1
5/0
1 x 45 cm
3102
HR 18
1.5
4/0
1 x 75 cm
3104
HR 22
2
3/0
1 x 75 cm
3108
GR 20
1.5
2
4/0
3/0
1 x 75 cm
1 x 75 cm
3205
3206
GR 45
3
2/0
1 x 75 cm
3217
5
2
1 x 75 cm
3220
2
3/0
1 x 45 cm
3154
HRT 17
Zvláštnost
Bemerkung
SILK braided black
Jehla / Nadel
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
Zvláštnost
Bemerkung
DSM 19
2
3/0
1 x 45 cm
3534
jehla s mikrohrotem
Nadel mit
Microspitze
DS 12
1
5/0
1 x 45 cm
3313
DS 15
1.5
4/0
1 x 45 cm
3320
DS 25
3
2/0
1 x 45 cm
3345
HS 18
1.5
1.5
2
4/0
4/0
3/0
1 x 45 cm
1 x 75 cm
1 x 75 cm
3402
3405
3406
Ouškové jehly
Öhrnadeln
Uškové ihly
Eye needles
CZ Chirmax chirurgické jehly s pérovými oušky jsou vyrobeny
z vysoce kvalitní nerez oceli. Jsou tepelně zpracovány tak, aby
vykazovaly potřebnou tvrdost a pružnost. Způsob zpracování
jehel i jejich povrchu umožňuje opakované použití po vyčištění
a resterilizaci. Velikosti jehel, tvary průřezu hrotu i těla a různá
zakřivení splňují požadavky všech oborů, ve kterých jsou
ouškové jehly používány.
Balení – jeden sáček obsahuje 12 ks jehel.
SK Chirmax chirurgické ihly s perovými uškami sú vyrobené
z vysoko kvalitnej nerez ocele. Sú tepelne spracované tak,
aby vykazovali potrebnú tvrdosť a pružnosť. Spôsob
spracovania ihiel aj ich povrchu umožňuje opakované použitie
po vyčistení a resterilizácii. Veľkosti ihiel, tvary prierezu hrotu aj
tela a rôzne zakrivenia splňujú požiadavky všetkých oborov, v
ktorých sú uškové ihly používané.
Balení – jeden sáčik obsahuje 12 ks ihiel.
D
Chirmax chirurgische Öhrnadeln werden aus
hochwertigem rostfreiem Edelstahl gefertigt. Für alle
Anwendungsgebiete stehen die benötigten Nadeln zur
Verfügung.
Die Nadeln sind immer zu 12 Stück in einem Folienbeutel
verpackt.
GB Chirmax surgical eye needles are produced from high
quality stainless steel. For all necessities are different kind of
needles available.
The needles are always packed in foil pouches with 12 pieces.
PB ●
1/2-kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem
1/2-Kreis; Rundkörpernadel
1/2-kruhového tvaru, ihla s guľatým telom
1/2-circle; round-body-needle
Jehla / Nadel / Needle
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
HR 61
0
0,65
EY 8002
HR 52
1
0,65
EY 8003
HR 42
2
0,65
EY 8004
HR 36
3
0,55
EY 8005
HR 30
4
0,55
EY 8006
HR 24
5
0,55
EY 8007
HR 20
7
0,55
EY 8009
HR 13
9
0,45
EY 8011
GA ▼ 1/2-kruhového tvaru, celořezná jehla
1/2-Kreis; schneidende Nadel
1/2-kruhového tvaru, celorezná ihla
1/2-circle; cutting needle
Jehla / Nadel / Needle
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
HS 72
0
1,80
EY 8623
HS 60
2
1,60
EY 8625
HS 54
3
1,4
EY 8626
HS 46
4
1,40
EY 8627
HS 38
5
1,3
EY 8628
HS 32
6
1,10
EY 8629
HS 23
8
1,00
EY 8631
GE ▼ 1/2-kruhového tvaru, celořezná jehla
1/2-Kreis; schneidende Nadel
1/2-kruhového tvaru, celorezná ihla
1/2-circle; cutting needle
Jehla / Nadel / Needle
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
HS 80
1
1,30
EY 8601
HS 68
3
1,10
EY 8603
HS 58
5
1,10
EY 8605
HS 50
8
1,00
EY 8608
HS 42
11
0,85
EY 8611
HS 34
14
0,75
EY 8614
HS 28
17
0,65
EY 8617
HS 24,5
19
0,65
EY 8619
GE ▼ 1/2-kruhového tvaru, celořezná jehla
1/2-Kreis; schneidende Nadel
1/2-kruhového tvaru, celorezná ihla
1/2-circle; cutting needle
Jehla / Nadel / Needle
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
HS 20
21
0,55
EY 8621
HS 17,5
22
0,55
EY 8622
BE ▼ 3/8-kruhového tvaru, celořezná jehla
3/8-Kreis; schneidende Nadel
3/8-kruhového tvaru, celorezná ihla
3/8-circle; cutting needle
Jehla / Nadel / Needle
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
DS 58
5
1,10
EY 8405
DS 50
8
1,00
EY 8408
DS 44
10
0,85
EY 8410
BE ▼ 3/8-kruhového tvaru, celořezná jehla
3/8-Kreis; schneidende Nadel
3/8-kruhového tvaru, celorezná ihla
3/8-circle; cutting needle
Jehla / Nadel / Needle
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
DS 36
13
0,75
EY 8413
DS 32
15
0,75
EY 8415
DS 28
17
0,65
EY 8417
DS 24,5
19
0,65
EY 8419
DS 20
21
0,55
EY 8421
DS 17,5
22
0,55
EY 8422
DS 12
24
0,55
EY 8424
E ● 1/2-kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem, zvlášť silná jehla
1/2-Kreis; Rundkörpernadel, extra stark
1/2-kruhového tvaru, ihla s guľatým telom, zvlášť silná ihla
1/2-circle; round-body-needle, extra strong
Jehla / Nadel / Needle
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
HRX 100
0000
1,20
EY 8700
HRX 72
000
1,10
EY 8701
HRX 63
00
1,10
EY 8703
HRX 54
0
1,00
EY 8705
HRX 46
1
1,00
EY 8707
HRX 38
2
0,85
EY 8709
HRX 30
3
0,75
EY 8711
E ● 1/2-kruhového tvaru, jehla s kulatým tělem, zvlášť silná jehla
1/2-Kreis; Rundkörpernadel, extra stark
1/2-kruhového tvaru, ihla s guľatým telom, zvlášť silná ihla
1/2-circle; round-body-needle, extra strong
Jehla / Nadel / Needle
HRX 24
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
4
0,65
EY 8713
5
0,55
EY 8715
6
0,55
EY 8717
HRX 22
HRX 17,5
PC ● Rovná, kulaté tělo
Gerade Rundkörpernadel
Rovná, guľaté telo
Straight round-body-needle
Jehla / Nadel / Needle
Číslo jehly
Průměr drátu (mm)
Kat. číslo
Art.-Nr.
Cat. No.
Nadel Nr.
Needle no.
Drahtdurchmesser (mm)
Wire diameter (mm)
GR 70
00
0,65
EY 8801
GR 52
1
0,65
EY 8803
3
0,55
EY 8804
5
0,55
EY 8805
GR 36
GR 24
Pro veterinární použití
Für den Veterinärgebrauch
Pre veterinárne použitie
For veterinarian use
CHIRLAC braided violet
POLYDOX monofil violet
nové láhve / Spule
nové láhve / Spule
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
2
3
3.5
4
5
6
3/0
2/0
0
1
2
3+4
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
PG 1013
PG 1014
PG 1015
PG 1016
PG 1017
PG 1018
2
3
3.5
3/0
2/0
0
25 m
25 m
25 m
DX 1043
DX 1044
DX 1045
CATGUT plain
CHIRLAC braided violet
láhve / Flasche
nové láhve / Spule
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
2
3
3.5
4
5
3/0
2/0
0
1
2
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
PG 1043
PG 1044
PG 1045
PG 1046
PG 1047
CHIRLAC braided violet
nové láhve / Spule
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
2
3
3.5
4
5
3/0
2/0
0
1
2
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
PG 1023
PG 1024
PG 1025
PG 1026
PG 1027
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
3
3.5
4
5
6
7
3/0
2/0
0
1
2
3
80 m
70 m
50 m
40 m
30 m
25 m
104
105
106
107
108
109
Pro veterinární použití
Pre veterinárne použitie
Für den Veterinärgebrauch
For veterinarian use
SILON braided white
SILK twisted white
láhve / Flasche
láhve / Flasche
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
5
2 x 200 m
2 x 200 m
2 x 140 m
2 x 140 m
2 x 100 m
2 x 70 m
2 x 50 m
2 x 40 m
2 x 30 m
2 x 25 m
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
1
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
5/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
5
2 x 220 m
2 x 140 m
2 x 140 m
2 x 100 m
2 x 70 m
2 x 50 m
2 x 40 m
2 x 30 m
2 x 25 m
302
304
305
306
307
308
309
310
311
TERVALON braided green
SILK braided black
nové láhve / Spule
nové láhve / Spule
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1.5
2
3
3.5
4
5
6
7
8
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
5
6
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
25 m
25 m
TG 0503
TG 0504
TG 0505
TG 0506
TG 0507
TG 0508
TG 0509
TG 0510
TG 0511
1
1.5
2
3
3.5
4
5
6
7
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3+4
5
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
25 m
302 N
303 N
304 N
306 N
307 N
308 N
309 N
310 N
311 N
SILON monofil blue
nové láhve / Spule
EP
USP
Délka
Länge
Kat. číslo
Art.-Nr.
1
1.5
2
3
3.5
4
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
SM 0702
SM 0703
SM 0704
SM 0705
SM 0706
SM 0707
Výrobce / Hersteller / Výrobca / Producer:
CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
Komořanská 2148, 143 00 Praha 4
Česká republika / Tschechische Republik / Czech republic
tel: ++420–241 773 765, 241 773 238, 241 768 407– 8
příjem objednávek / príjem objednávok / Bestellungen / Orders:
++420–241 097 908, 241 097 909
fax: ++420–244 400 910
e-mail: [email protected]
www.chirmax.cz

Podobné dokumenty

Katalóg Chirmax

Katalóg Chirmax The thread with high tensile strength is coated with an absorbable substance. This reduces the capillary effect. 14 days after implantation appr. 75 % of its original tensile strength remains. 21 d...

Více