Republika Nikaragua

Komentáře

Transkript

Republika Nikaragua
REPÚBLICA DE NIKARAGUA
Kateřina Plačková, 153012, 2007
República de Nikaragua
Salve a ti, Nicaragua
Sláva tobě, Nikaraguo
¡Salve a ti, Nicaragua! En tu suelo
ya no ruge la voz del cañón,
ni se tiñe con sangre de hermanos
tu glorioso pendón bicolor.
Sláva tobě, Nikaraguo! Na tvé půdě
již více nezní hlasy děl,
a krev bratrů již neskvrní
tvou dvoubarevnou vlajku.
Brille hermosa la paz en tu cielo,
nada empañe tu gloria inmortal,
¡que el trabajo es tu digno laurel
y el honor es tu enseña triunfal!
Ať mír krásně září na nebi,
a nic nezkalí tvou věčnou slávu,
práce je tvým vavřínovým věncem
a čest je symbol tvého triumfu!
Základní informace

hlavní město: Managua

státní zřízení: republika

vznik:15. 9. 1821 (nezávislost na Španělsku)

měna: 1 Córdoba (NIO) = 100 Centavů

rozloha: 129.494 km2

časové pásmo: -6h

Počet obyvatel: 5.626.000

úřední jazyk: španělština

Další jazyky: angličtina, čibča, misquito, suma
Základní ekonomické ukazatele:

HDP: 2.115 mil. $

služby: 45,60 %, zemědělství: 31,60 %, průmysl: 22,80 %

podíl obyvatelstva pod hranici chudoby: 50,00 %

podíl příjmů nejbohatších 10% ob.: 39,80 %

růst HDP: 5,00%

Inflace: 11%

Nezaměstnanost: 20,00%

export: 631 mil. $


USA 37,7%, Salvador 12,5%, Německo 9,8%, Kostarika 5,1%
import: 1.600 mil. $

USA 34,5%, Kostarika 11,4%, Guatemala 7,3%, Panama 6,9%, Venezuela
5,9%,
Historie v datech – objevení a kolonizace

1502 – objevena K. Kolumbem

1552 – Španělská kolonizace, součástí audiencie Guatemala
Historie v datech – boje o nezávislost (1/2)

15. 9. 1821 nezávislost na Španělsku

1821-1823 připojení regionu k prvnímu mexickému císařství

do r. 1839 byla součástí Spojených středoamerických provincií.

Zlatá horečka Wiliam Wolker


Spor regionů Leónu (liberálové) a Granady
(konservativci)

r. 1856 – Walker se zmocnil úřadu presidenta
(r. 1856 kapitulace, r. 1860 zajat Brity a
popraven honduraskými úřady)
r. 1860 – jednání s Britanií o zrušení britského protektorátu nad Costa de
Moskyto (potvrzeno r. 1905)
Historie v datech – boje o nezávislost (2/2)





1863-1893 – formální existence státních úřadů, faktickou moc místní caudillové
José Santos Zelaya – jeden ze statkářů, liberál, pokus vytvořit silnou vládu
kontrolující celé území státu (úsilí narazilo na zájmy amerických obchodníků)
r. 1912 – 1925 okupace USA, kontrola financí a ozbrojených sil.
2. května 1923 – povstání části armády vedené generálem
Augustínem Césarem Sandinem, který pak partyzánskou
válku až do roku 1934, kdy byl zavražděn
Americko-nikaragujská smlouva z r. 1927 právo Spojených
států na kontrolu celnic, armády, policie a průběhu
prezidentských voleb
Po r. 1945 (Somozovci x Sandinovci)


Anastasio Somoza García – prezidentem od r. 1937

položil základy moci rodiny Somozů (u moci do r. 1979)

zmocnili se pozemkového majetku, průmyslu a získali monopol
na export hovězího dobytka. V Národní gardě měli vlastní
ozbrojenou moc a kontrolovali všechny pozicev Nacionalistické
liberální straně (PLN), která zaručovala režimu
zdání legality v kongresových jednáních i v parlamentních a presidentských
volbách
1961 – 1990 partyzánské války sandinisti x contras

contras - podporované ze Spojených států zahájily partyzánskou válku proti
levicovému (sandinistickému)
režimu (Washington zavedl úplný zákaz obchodu mezi USA a Nikaraguou,
zablokoval půjčky od Světové banky a Meziamerické rozvojové banky).
Poslední volby


volby r. 1996 – zvítězil kandidát pravice Arnoldo Alemán (podpora USA,
otevřený americký trh)
volby r. 2006 – zvítězil kandidát levicové Sandinistické
fronty národního osvobození (FSLN) Daniel Ortega
(pravděpodobný vývoj – orientace na Venezuelu)
Návštěva Nikaragui, r.1999
Navštívili jsme různé
základní školy
Státní i církevní
Kde leží Česká
republika nevěděli ani
učitelé zeměpisu
Granada
 jedno
ze tří největších
měst
Vliv španělské kolonizace
v architektuře
Břeh největšího
nikaraguiského jezera
„Nikaragua“
Jak se žije… ve městě
asfaltka je obvykle jen v
centru města… dál je
vozovka dlážděná … v
okrajových částech už je jen
udusaná hlína
 domy mají primitivní
kanalizaci a přípojku k
elektrické síti
Jak se žije … mimo město
 různé chýše z různě dostupných
materiálů (výjimka nebyli ani železniční
pražce – v Nikaragui byla železnice
oficiálně zrušena)
 žádná kanalizace a elektrická energie
Lidé


Dětská práce je
nejen běžná, ale i
nutná
„děda“ na fotografii
byl partyzán. Zpíval
píseň o tom, jak
Američané plýtvají
penězi, vysílají Apola
do vesmíru a
Nikaragujský lid trpí
hlady…
Příroda

V Nikaragui jsou činné sopky

Výlet do pralesa
Zdroje:


http://www.bedekr.cz/staty/SAmerika/Nikaragua?det=cia_populace.html
http://www.vulgo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=641&I
temid=1

http://www.anticapitalista.com/revo-cz/category/ne-zakladnam/page/3/

http://www.zmag.org/Slovak/houtart-nicaragua.htm

http://www.blisty.cz/art/31141.html

http://www.latinska-amerika.cz/htm/staty/nikaragua.html

http://amo.cz/en/about_us/discussions/archive_of_discussions/index.php?ID
=&shrnuti=ano&IDdiskuse=383

Podobné dokumenty