Kanárské ostrovy a Tenerife - Základní Škola Nová Bystřice

Komentáře

Transkript

Kanárské ostrovy a Tenerife - Základní Škola Nová Bystřice
Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice
Hradecká 390, 378 33, Nová Bystřice
Absolventská práce ze zeměpisu
Kanárské ostrovy a Tenerife
Zpracovala: Linda Zimolová, žákyně 9. A ZŠ a MŠ Nová Bystřice
Vedoucí: Mgr. Václav Šilhan
Školní rok 2015/2016
Kanárské ostrovy a Tenerife
Prohlášení
Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které
jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou
uvedeny v seznamu použité literatury.
V Nové Bystřici dne: 8. dubna 2016
Linda Zimolová
Kanárské ostrovy a Tenerife
Poděkování
Chtěla bych poděkovat panu Mgr. Václavu Šilhanovi za odborné vedení, za pomoc
a rady při zpracování této práce.
Kanárské ostrovy a Tenerife
Anotace
Tato práce s názvem Kanárské ostrovy a Tenerife byla zpracována jako absolventská
práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na
historii a na současnost Tenerife.
Kanárské ostrovy a Tenerife
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................... 5
Makaronézie ............................................................................................................................... 6
Kanárské ostrovy ........................................................................................................................ 7
Příroda ........................................................................................................................................ 8
Historie ..................................................................................................................................... 10
Guančové .................................................................................................................................. 10
La Palma ................................................................................................................................... 12
El Hierro ................................................................................................................................... 14
Gran Canaria ............................................................................................................................. 15
Fuerteventura ............................................................................................................................ 16
Lanzarote .................................................................................................................................. 17
Povídání s Petrem Zimolou – Čechem žijícím na Tenerife ...................................................... 18
Tenerife..................................................................................................................................... 19
Příroda ...................................................................................................................................... 20
Pico de Teide ............................................................................................................................ 22
Kultura ...................................................................................................................................... 25
Zábava ...................................................................................................................................... 27
Jídlo a nápoje ............................................................................................................................ 32
Neaktivní sopečné strany.......................................................................................................... 33
Otázky pro domorodce ............................................................................................................. 34
Doporučená místa ..................................................................................................................... 39
Španělské slovíčka.................................................................................................................... 40
Vlastní zážitky z Tenerife ......................................................................................................... 41
Závěr ......................................................................................................................................... 42
Kanárské ostrovy a Tenerife
Úvod
Možná si říkáte, proč jsem si vybrala toto téma. Vybrala jsem si ho, neboť ráda objevuji
nové kouty světa. Každý stát má své tradice, zvyky a samozřejmě krásnou přírodu. Toto
všechno mají i Kanárské ostrovy, a proto mě možná tak okouzlily. Tenerife je zvláštní hlavně
tím, že se liší počasím na severu a na jihu, ale o tom vám řeknu až déle. Naposledy jsem byla
na Tenerife teď o prázdninách. Poprvé jsem se na dovolené zaměřila nejen na moře, ale i na
vnější krásu ostrova. Co bych také chtěla zmínit, je, jakými jazyky se tam domluvíte. Víte
vůbec, jak se na ty krásné ostrovy podívat? Jestli ne, ráda Vám to povím. V mé absolventské
práci se nejdříve zaměřím celkově na Kanárské ostrovy a poté na Tenerife. Zabrousím trochu
do historie, ale více se soustředím na současnost a budoucnost.
5
Kanárské ostrovy a Tenerife
Makaronézie
Na začátek absolventské práce bych začala neobvyklým slovem Makaronézie neboli
šťastné ostrovy. Tento pojem už je mnoho let starý, tudíž ho lidé možná ani neznají, ale
znamená výhodnou strategickou polohu čtyř ostrovů - Kapverdských, Kanárských, Madeiry
a Azorských. Kanárské ostrovy byly útočištěm při dávných mořeplaveckých výpravách.
Kromě výhodné a strategické polohy mají ještě další společné znaky. Jsou spojovány i se
sopečnou činností. Mnohé rozdíly jsou v oblastech hospodářství, které se zase opírá
o zemědělství, rybolov a samozřejmě o cestovní ruch.
6
Kanárské ostrovy a Tenerife
Kanárské ostrovy
Kanárské ostrovy se řadí svou krásou k nejnavštěvovanějším souostrovím. Najdeme je
na mapě u severního Atlantiku, přibližně 100 km západně od pobřeží Maroka a Západní
Sahary, tedy blíže k africké než k evropské pevnině. Zde vytvářejí mírný oblouk.
Ostrovy jsou rozděleny na 2 části, východní ostrovy - Lanzarote, Fuerteventura a Gran
Canaria, a západní - Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro. Jsou součástí Španělska
a sedmi hlavních ostrovů a šesti menších ostrůvků. Souostroví Kanárských ostrovů je
sopečného původu (Tenerife, La Palma a Lanzarote).
Sopečná činnost na Kanárských ostrovech souvisí jednak s přítomností stabilní horké
skvrny ve svrchním plášti, nad kterou se posouvá litosférická deska, jednak s průběhem
hlubokých tektonických zlomů od severoafrického pohoří Atlas.
Rozloha Kanárských ostrovů je 7447 km² a žije tam 1,6 milionů obyvatel. Většina
z nich obývá spíše Tenerife a Gran Canaria. Co také stojí za zmínku, je, že ve Španělsku
vládne král jménem Filip VI., nikoliv prezident. Když už se bavíme o politice, musím napsat,
že Tenerife a Gran Canaria se střídají každé dva roky, kde bude hlavní město. Kanárské
ostrovy mají dvě hlavní města: Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria.
Hospodářství je spíše založeno na cestovním ruchu. Když se někdo rozhodne zavítat na
nějaký z těchto ostrovů, musí vědět, že umí mluvit španělsky či anglicky. Kanárské ostrovy
jsou od nás vzdáleny přibližně 5 hodin a 30 minut. Když tam chcete být brzo, musíte letět.
Lodí by to trvalo mnohem déle.
Mnoho lidí si myslí, že Kanárské ostrovy jsou odvozeny od papoušků kanárků. Není to
pravda. Kanárské ostrovy jsou z latinského pojmenování psů ''canis''. Je to proto, že tento
ostrov byl znám tím, že ho hlídali velcí a divocí psi.
Kanárské ostrovy mají dohromady 13 ostrovů, z toho je 7 největších:
El Hierro
Fuerteventura
Gran Canaria
La Gomera
La Palma
Lanzarote
Tenerife
7
Kanárské ostrovy a Tenerife
Příroda
Kanárské ostrovy jsou sopečného původu, vynořily se nad hladinou před mnoha
miliony let. Lanzarote a Fuerteventura jsou nejstarší. Zbylé ostrovy jsou mladší a leží ve stínu
centrálního kužele obklopeného menšími kužely a územím pokrytým ztuhlou lávou.
Je zde krásná fauna a flóra. Přes 1800 druhů neobvyklých rostlin a mnoho zvířat. Je
jasné, že na Kanárských ostrovech je teplo, a proto se zde daří citrusům, fíkům, kávovníku,
olivám. Ostrovy jsou příjemným domovem pro různé ptáky, ještěrky, delfíny, kosatky nebo
velbloudy. Hodně mě překvapilo, že v těchto teplých oblastech mají skot, ovce či koně.
Kanárské ostrovy jsou spíše hornaté, ale na kolo jsou jako stvořené. Pro zdatné cyklisty
je doporučený výšlap k hoře Teide, ale je to opravdu náročné, protože když stoupáte a je
35°C, není to příjemné. Kanárské ostrovy jsou totiž vrcholy sopek vyzvednutých ze dna
Atlantského oceánu pohybem zemské kůry. Když se zemská kůra zkrabatila, dostalo se
puklinami žhavé magma ven.
La Gomera je nejvíce proslulá svým ohromujícím pralesem, který je zařazen do
památek UNESCO. Hory na Kanárských ostrovech znamenají útočiště pro pestrou řadu
rostlin, kterým se daří v různých nadmořských výškách. Na Kanárských ostrovech je hodně
proslulá květina se jménem Erysimum scoparium, u nás známá květina fialka, je to takový
malý fialový keřík, ale je k nalezení ve vyšších polohách (Teide).
8
Kanárské ostrovy a Tenerife
Národní parky
Timanfaya je Národní park na ostrově Lanzarote. Leží v jihozápadní části ostrova. Má
rozlohu 51 km² a byl založen v roce 1974. Park tvoří oblast pokrytá ztuhlou lávou, bez
veškerých rostlin. Má kopcovitý až mírně hornatý charakter, s nadmořskou výškou okolo 500
metrů. Svým zbarvením připomíná povrch Marsu. V roce 1730 a následně v roce 1824 zde
došlo k velkému sopečnému výbuchu.
Garajonay je Národní park, který se nachází na ostrově La Gomera. Park je unikátní pro své
vavřínové lesy, známé jako laurisilva (prales), a zabírá plochu okolo 40 km2. O pět let
později byl celý park vyhlášen přírodní památkou světového dědictví. Roste tam okolo 450
druhů různých rostlin, vřesovce stromovité a jalovce. Na nejvyšší vrchol ostrova a parku
Garajonay (1 484 m) se lze dostat po turistických trasách. Návštěvnické centrum leží blízko
obce Las Rosas.
Teide je Národní park, který se nachází na ostrově Tenerife. V parku se nalézá sopka Pico de
Teide, která patří k nejvyšším sopkám světa. Rozloha parku je necelých 190 km². V parku se
nachází rozmanité vulkanické a geologické útvary např. Roque Cinchado (slavný kámen).
V roce 2007 byl park vyhlášen přírodní památkou světového dědictví UNESCO.
Caldera de Taburiente je název starší neaktivní sopky, nacházející se na ostrově La Palma.
Sopka je součástí národního parku Parque nacional de la Caldera de Taburiente. Vznikla na
základech staršího štítového vulkánu. Výsledný tvar Caldera de Taburiente nebyl výsledkem
vulkanismu, ale erozivní činnosti v kráteru sopky. V rámci kaldery se později vyvinul mladší,
ale již neaktivní stratovulkán.
9
Kanárské ostrovy a Tenerife
Historie
Osídlení Kanárských ostrovů sahá do doby minimálně prvního tisíciletí před naším
letopočtem. Původní obyvatelstvo, které ostrovy obývalo před ovládnutím Španěly v 15.
století, bylo severoafrického původu a souhrnně se označuje jako Guančové. Guančové žili
převážně usedle v malých vesnicích, používali kamenné nástroje a věnovali se jednoduchému
zemědělství. Jejich jazyk je doložen jen fragmentárně v podobě několika vět a jednotlivých
slov (včetně základních číslovek), i z těchto zbytků je však zřejmé, že jazyk patřil do
berberské skupiny afroasijské jazykové rodiny. Po pádu římské říše se na nějakou dobu na
Kanárské ostrovy zapomnělo.
Dobytí Kanárských ostrovů
Kanárské ostrovy znovu objevili středomořští námořníci. Kapitán Lanzarotto zakotvil
právě na ostrově Lanzararote a podle tohoto kapitána se tak jmenuje. Ve 14. století vysílali
Italové, Portugalci a Katalánci své lodě ke Kanárským ostrovům a odtud si přiváželi levné
pracovní síly (otroky) a kožešiny. Město Santa Cruz de La Palma bylo důležitým přístavem
pro námořníky plující do Nového světa.
Guančové
Původní obyvatelé Kanárských ostrovů se jmenovali Guančové neboli “synové
Tenerife”. Byli velmi urostlí, vysocí, s modrýma očima. Nikdo neví, proč a jak na tyto ostrovy
přišli. Dokonce nikdo neví, jakým jazykem mluvili. Nástroje si vyráběli hrubým opracováním
dřeva, kamenů a kostí.
10
Kanárské ostrovy a Tenerife
Přehled Kanárských ostrovů
Tenerife – ostrov s největší rozlohou a největším počtem obyvatel, velmi oblíbený u turistů.
Gran Canaria – druhý nejlidnatější ostrov s krásnou přírodou – je ze všech
nejnavštěvovanější.
Lanzarote – nejvýchodněji položený ostrov s nádhernou sopečnou krajinou.
Fuerteventura – druhý největší ostrov, součást provincie Las Palmas.
La Palma – menší ostrůvek sopečného původu.
La Gomera – malý ostrůvek, vhodný zejména na pěší turistiku a procházky.
El Hierro – nejmenší z ostrovů, nemá ideální podmínky pro koupání a není tak moc
navštěvovaný.
Rozloha
(km2)
Počet
obyvatel
Hlavní město
Provincie
El Hierro
278
10 753
Valverde
Santa Cruz de Tenerife
Furerteventura
1659
100 929
Puerto del Rosario
Las Palmas de Gran
Canaria
Gran Canaria
1560
829 597
Las Palmas de Gran
Canaria
Las Palmas de Gran
Canaria
La Gomera
370
22 622
San Sebastián de La
Gomera
Las Palmas de Gran
Canaria
La Palma
706
86 528
Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de Tenerife
Lanzarote
845
139 506
Arrecife
Las Palmas de Gran
Canaria
Tenerife
2 034
906 854
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Ostrov
11
Kanárské ostrovy a Tenerife
La Palma
La Palma je s plochou 706 km² pátým největším ostrovem Kanárského souostroví.
Celkový počet obyvatel je okolo 85 000, z nichž 16 200 žije v hlavním městě Santa Cruz de la
Palma a přibližně 20 000 v Los Llanos de Aridane. Santa Cruz de La Palma je jedno
z nejpůvabnějších měst na Kanárských ostrovech. Vyniká řadou moderních domů a malebným
historickým jádrem. Nejvyšším vrcholem ostrova je Roque de los Muchachos, která měří
2426 m.
Ostrovu La Palma říkají tamní obyvatelé La Isla Bonita (Krásný ostrov) nebo také La
Isla Verde (Zelený ostrov). Oba tyto názvy mají své opodstatnění, neboť celý ostrov je
pokrytý bujnou vegetací. La Palma se řadí k nejzelenějším místům ostrovů.
La Palma je spíše atraktivnější pro turisty, kteří chtějí objevovat přírodní krásu ostrova.
Je zde rozmanitá krajina počínaje sopečnou oblastí El Pinar a konče bujnými, takřka
tropickými lesy Los Tilos. Pobřežní vody La Palmy oplývají bohatým podmořským životem,
a tudíž přitahují hlavně potápěče.
Na vrcholku Roque de los Muchachos se nachází hvězdárna, kde jsou jedny z největších
dalekohledů světa. Podle astronomů je tento ostrov ideální k pozorování noční oblohy
a výhled, který se odsud naskytne, je skutečně úžasný.
12
Kanárské ostrovy a Tenerife
La Gomera
La Gomera je s rozlohou 370 km² druhý nejmenší ostrov Kanárského souostroví.
Celkový počet obyvatel je 23 000. Tím, že je to malý ostrov, lidé jsou moc hodní. Hlavním
městem ostrova je San Sebastián de la Gomera neboli ''Ospalé město''. Západně od náměstí se
tyčí Torre del Conde, je to gotická věž. Tato věž připomíná tamějším lidem povstání ve městě.
Lidé se domnívají, že vládce Hermán Peraza se zabarikádoval právě v této věži, protože měl
poměr s jednou princeznou. Guančové se chtěli pomstít tomuto vládci, ale nepovedlo se,
protože Beatriz, choť vládce, všechny Guančany usmrtila na tomto ostrově. Turisté tam
připlouvají z Tenerife, a to jenom na jeden den. Ostrov byl v minulosti mnohem větší, ale
erozí se zmenšil o více než polovinu. Nejvyšší bod Garajonay měří 1484 m. Ostrov se stal
symbolem moderní civilizací nedotčené přírody.
La Gomera se nemůže pochlubit historickými památkami, ale zato má velice krásné
skalnaté vrcholy, vavřínové lesy, hluboké rokle. Představuje oázu klidu. K nejvýznamnějším
lákadlům La Gomery náleží národní park Garajonay.
Zajímavosti: 6. září 1492 se na ostrově zastavil Kryštof Kolumbus na své cestě přes
Atlantský oceán, při níž později objevil Ameriku. Obyvatelé ostrova se mimo jiné domlouvají
pískáním.
Aktivity: Golf a trekování.
13
Kanárské ostrovy a Tenerife
El Hierro
El Hierro má plochu 278 km², je nejmenší a nejzápadnější z Kanárských ostrovů. Žije
zde 8000 obyvatel a jsou velice nábožensky založení, a proto se každý rok konají náboženské
oslavy. Hlavní město je Valverde. El Hierro je také nazývaný Ferro nebo Isla del Meridiano.
Místní obyvatelé mu říkají ,,La Isla Chiquita''(malý ostrov). Na tomto ostrově nenaleznete
žádný velký hotel. Tento ostrov Vám poskytne relax, na toto místo se nenechávají dovézt
společenští lidé, ale naopak romantici, kteří chtějí být sami. Celé jeho místo je pod ochranou
UNESCO. Lze tu nalézt sopečné bazény nebo jalovcové porosty, kterým vítr zohýbal kmeny.
El Hierrem procházel i nultý poledník.
Nejvyšší hora Malpaso měří 1501 m. Třetina ostrova díky zemětřesení se odtrhla od
severní části a zmizela pod hladinou, a tím vznikl záliv EL Golfo. Na tomto ostrově je 500
sopek, ale poslední sopečná erupce byla před 200 lety. V dnešní době je nazýváme spící
sopky. Na El Hierru dříve byly kmeny Bimbachos, když dobyly ostrov, většina padla za oběť
obchodníkům s otroky.
Na tomto ostrově není žádný tradiční průmysl, naopak je zde hodně umělecké výroby,
zejména hrnčířství, tkaní a řezbářství. Turisté si kupují místní výrobky na vesnických trzích,
kde je o zábavu postaráno díky hudbě a tanečníkům.
Aktivity: potápění, cyklistika, rybaření, paragliding.
14
Kanárské ostrovy a Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria má rozlohu 1 560 km², je to třetí největší ostrov Kanárských ostrovů
a současně třetí nejstarší. Hlavním městem je Las Palmas de Gran Canaria. Celkem obyvatel
je 710 000 a z toho 400 000 obyvatel žije v hlavním městě Las Palmas de Gran Canaria, což
je nejrozlehlejší město na Kanárských ostrovech. Má přezdívku ,,Miniaturní kontinent''. Tuto
přezdívku má proto, že v jeden den můžete prožít všechna roční období.
Tento krásný ostrov je známou turistickou destinací. Nachází se východně od Tenerife
a západně od ostrova Fuerteventura. Ostrov je sopečného původu a je hornatý. Směrem
k pobřeží jsou hluboké kaňony. Nejvyšší bod Pico de Las Nieves se nachází v nadmořské
výšce 1 949 m. Fauna a flóra Gran Canarie jsou jedinečné, protože Kanárské ostrovy nebyly
nikdy spojeny s pevninou.
Ostrov má okrouhlý tvar. Rozděluje ho horské pásmo na dvě klimatické zóny. Severní
část je vlhčí a úrodnější. Jižní část je suchá. Gran Canaria je společně s Tenerife
nejvyhledávanějším Kanárským ostrovem. Gran Canaria se může pyšnit krásnou krajinou.
K největším účelově vystavěným turistickým střediskům ve Španělsku patří
Maspalomas, jsou to podél písečné duny a chráněné přírodní rezervace Dunas de Maspalomas
vybudované moderní obrovské hotely, restaurace atd.
Aktivity: Tento ostrov nabízí spíše sportovnější aktivity, jako např. golf, tenis, horskou
turistiku, vodní sporty a rybolov. Můžete se vydat na Gran Tour, Jeep Safari nebo
Multiacuatic.
15
Kanárské ostrovy a Tenerife
Fuerteventura
Ferteventura je nejdelším z Kanárských ostrovů. Podle rozlohy je druhý největší ostrov.
I když je druhý největší, tak patří k nejméně osídleným ostrovům. Rozloha tohoto ostrova je
1659km . Fuerteventura je také nazývána ,,Nejkrásnější pláže Atlantiku“. Hlavním městem je
Puerto del Rosario. Fuerteventura je druhý a nejrozlehlejší ostrov. Oproti jiným ostrovům je
o mnoho chudší na historické památky. Fuerteventuře se také dá říkat ,,ostrov koz“, protože
jiné zvíře tady skoro nepotkáte. Místní kozí sýr se řadí k nejlepším sýrům na světě. Fuerteventuru lidé objevili o mnoho déle než ostatní Kanárské ostrovy, a proto ještě není tak dobře vyvinut průmysl. Dříve sem nechtěli lidé jezdit, ale teď se návštěvnost zvyšuje díky nádherné
krajině.
Aktivity: Opalování na krásných bílých plážích, vodní sporty (surfing, windsurfing).
16
Kanárské ostrovy a Tenerife
Lanzarote
Lanzarote zvané též jako ,,ohňový nebo sopečný ostrov”. Poutá pozornost třemi
stovkami sopek. Většinu rozlohy pokrývá ztuhlá láva, která má barvu černou a růžovou a díky
tomu vznikl Národní park Timanfaya. Lanzarote se lidé bojí navštívit, protože jsou tam
aktivní sopky. Na tomto ostrově je přirozené, že volně tam pobíhají velbloudi a jsou využívaní
v zemědělství a v turistickém ruchu. Hlavním městem je Arrecife a rozloha činí 845km 2.
Lanzarote je čtvrtý největší ostrov ze všech Kanárských ostrovů. Krásná krajina, která zatím
nebyla dotčena lidmi. Lanzarote je známé tím, že je zde hodně vinic s kvalitním vínem. Ze
všech Kanárských ostrovů bylo Lanzarote objeveno jako první. Při cestě po Lanzarote si lze
všimnout jednoho z nejslavnějších místních rodáků Césara Manrique, který se proslavil
architektonickými návrhy, které až doteď ladí s místní krajinou. Na ostrově je celkem 87
pláží.
Aktivity: Vyjet si džípem nebo lodí po krásné přírodě nebo do Národního parku. Podívat se
pod mořskou hladinu ponorkou, výlet na kole, potápění.
17
Kanárské ostrovy a Tenerife
Povídání s Petrem Zimolou – Čechem žijícím na Tenerife
Na Tenerife už žiji 13 let. Když jsem ještě chodil na základní školu, tak jsem vůbec
nevěděl, čím bych chtěl být. Nakonec jsem se rozhodl pro střední hotelovou školu se
zaměřením na cestovní ruch. Škola mě moc bavila, proto se také mé povolání od školy
pohybuje kolem hotelnictví, stravování a cestovního ruchu. V současné době žiji na
Kanárských ostrovech, respektive na ostrově Tenerife. Když jsem se rozhodl, že zůstanu
právě na Tenerife, vůbec jsem netušil, že si jej můžu takhle oblíbit. Začal bych úplně od
začátku. Nejdříve jsem sem letěl jen tak na dovolenou a zalíbily se mi tu ty kopce, ta vyprahlá
místa, krásná městečka, usměvaví lidé, ale hlavně to, že je tady stálé počasí. A také jsem zde
našel svoji přítelkyni, s níž jsme si koupili malý byt. Byt se nachází v přímořském městečku
a v urbanizaci, ve které můžeme užívat tři bazény. Nebudu mluvit jenom o kladech tohoto
ostrova, ale i o záporech. Je tu velká nezaměstnanost, která se pohybuje kolem 30%. Lidé
shání pořád práci, uživíte se tady hlavně v oboru kuchař, číšník, prodavač.... Já i má
přítelkyně musíme pracovat denně, volna máme velice málo. Já navíc pracuji i v noci, neboť
jsem zaměstnán jako recepční ve velice navštěvovaném hotelu Paradise ve městě Los
Christianos. Krásné jsou tu i karnevaly, které probíhají většinou v hlavních městech.
Co bych změnil? Měla by se zvýšit bezpečnost, již to není tak klidný ostrov, jakým
býval před časem. Také bych zlepšil sportovní i kulturní vyžití a možnosti vzdělání.
18
Kanárské ostrovy a Tenerife
Tenerife
Můj pohled
Na Tenerife jsem byla poprvé s rodiči, když mi byly dva roky. Letěli jsme s rodiči
a oběma babičkami a bydleli jsme u mého strýce Petra. Ten v té době bydlel v bytě pár metrů
od moře a s bazénem vedle domu. Z této dovolené si samozřejmě nepamatuji vůbec nic, ale
poté jsme tam jezdili skoro každý rok. Když mi bylo přibližně šest let, tak jsme letěli za
Petrem a čekalo nás milé překvapení. Na letišti nebyl jenom on jako minulá léta, ale
i jeho přítelkyně, kterou nikdo z nás neznal. Jak šla léta, tak jsem si postupně začínala všímat,
jak je tento ostrov okouzlující. Minulý rok jsem tam byla a napadlo mě, že když se mi ten
ostrov tak líbí, proč bych si ho nemohla vybrat jako téma absolventské práce. Nedokážu
s jistotou říct, jestli bych si vybrala Tenerife za svůj domov, zda bych tam chtěla žít. Hlavním
problémem je zde voda. Tam, kde bydlí můj strýc Petr, si nemohou normálně z kohoutku
pustit vodu a napít se. Pitná voda se musí kupovat. Mohu vám říct, není to žádná legrace.
Nebo španělština je dost těžký jazyk, ale jak říká můj taťka, všechno jde, když se chce,
a podle toho se řídím dodnes.
Základní informace o ostrově
Tenerife je největší ostrov ze souostroví Kanárských ostrovů. Nachází se jihozápadně od
Evropy, více než 1000 km od Španělska, ale jen 200 km od Afriky. Zabírá 2034 km². Hlavním
městem je Santa Cruz de Tenerife. Žije zde téměř 900 000 obyvatel. A s návštěvností soupeří
s ostrovem Gran Canaria. Tenerife se také říká ,,ostrov věčného jara“, a to díky stálému počasí
na ostrově. V jazyce Guančů znamenalo Tenerife ,,zasněžená hora“.
Znakem tohoto ostrova je ještěrka, Teide a Loro park. Na Tenerife je jenom hodinový
rozdíl proti ČR a ostrov je znám také tím, že je tu teplo i v zimě. Hodně lidí sem jezdí na
Vánoce, sice to není jako u nás, že je všechno rozsvícené, ale je tu také krásná atmosféra.
Španělé slaví Vánoce až 25. prosince ráno.
Tenerife je španělské království, tudíž zde vládne král jménem Filip VI. Španělský,
který byl korunován v roce 2014.
Řada lidí jede na Tenerife s tím, že je jedno jestli na sever nebo na jih, ale to se mýlí,
protože na severu si lidé neužijí krásného slunečného počasí, ale vítr. Sever je dobrý v tom, že
si tam mohou lidé zkusit něco nového, co neznají, například windsurfing, ten je přímo dělaný
19
Kanárské ostrovy a Tenerife
na toto počasí.
Dále je důležité říci, že Tenerife má dvě letiště, na severu je to Aerupuerto de Tenerife
Nortea, na jihu Aeropuerto de Tenerife Sur. Z České republiky se lze letadlem na Tenerife
dostat za 5 hodin a 30 minut. Letenky se pohybují okolo 10 000 až 18 000 Kč, ale pro ty, kteří
se bojí letět letadlem, lze také cestovat autem, ale zabere to dlouhou dobu, přibližně dva dny,
protože nejdřív musíte dojet do Německa, poté do Francie, do Španělska a pak přeplout
trajektem na Tenerife.
Příroda
V létě je tu 35°C a v zimě přibližně 25°C. Dá se zde koupat v zimě, ale moře je
chladnější. Na tomto ostrově se pěstují hlavně banány, Tajinate. Žijí tu divocí králíci, mufloni,
velbloudi. Tenerife má hodně podobnou faunu a flóru.
Většina ostrova je hornatá, nejvyšší vrcholy se nachází v centrální části Tenerife. Jsou
jimi nejvyšší hora Španělska a zároveň třetí největší vulkán na světě ze své základny Pico de
Teide (3 718 m) a druhou nejvyšší horou Kanárských ostrovů, rovněž vulkán Pico Viejo
(3 135 m). Celá oblast okolo Teide je součástí Národního parku Teide, také je zapsaná
v seznamu světového dědictví UNESCO. V oblasti se rovněž nachází rozsáhlý kráter Las
Caňadas s průměrem téměř 16 km, původně vulkán, který vybuchl před třemi miliony lety. Na
severu Tenerife leží pohoří Anaga (nejvyšší vrchol 1 024 m). Tenerife je zvláštní v tom, že je
rozdíl, jestli se vydáte na sever nebo na jih. Sever je vlhký se subtropickou vegetací, úrodný,
pěstuje se zde vinná réva, zatímco jih je horký, vyprahlý a kamenitý.
Nejstaršími pohořími na ostrově jsou Anaga, Teno a Adeje (Adeche). Díky tomu, že
Kanárské ostrovy nebyly nikdy spojeny s pevninou, zdejší fauna i flora je odlišná od té na
africkém kontinentu. Vyvinulo se zde mnoho zvláštních druhů.
Zajímavost Tenerife
Jednou ze zajímavostí na Tenerife je hodně zvláštní hřbitov, který je v kopci. Je vidět od
silnice. Když vejdete dovnitř, nevidíte hroby, kam dávají lidé svým nejbližším kytičky, ale
uvidíte všude vedle sebe jenom křížky a místo hrobů místa pro urny.
20
Kanárské ostrovy a Tenerife
Na různých místech se také nacházejí hřbitovy pro domácí mazlíčky. Lidé jim tam dají
křížek, zapálí svíčku a přiloží nějakou věc, kterou to určité zvířátko mělo rádo, např. hračku
nebo pejskům kostičku.
Pico de Teide
Pico de Teide je nejvyšší horou jižní Evropy a zároveň nejvyšší sopkou Evropy, měří
3 718 m. Tato sopka leží na ostrově Tenerife. Poslední výbuch na této sopce byl zaznamenán
v roce 1798, ale Teide je stále spící sopkou. To znamená, že kdykoliv v budoucnosti může
znovu vychrlit lávu (vybuchnout).
Pod touto sopkou (horou) jezdí lanovka, na kterou si můžete počkat i dvě hodiny, ale
zato vás vyveze až do nadmořské výšky 3 550 m. Lanovka stojí 26 eur. Když se ale opravdu
rozhodnete, že chcete vyjít až na samotný vrchol, musíte pěšky a s povolením podél horské
ubytovny. Povolení nestojí žádnou korunu, ale musí se dopředu rezervovat na internetu nebo
telefonicky. Výstup trvá zhruba 6 hodin. Pokud chcete, můžete také využít služeb horského
průvodce. Tato sopka je vidět z celého ostrova. Skládá se ze dvou kráterů. Od zimy do pozdního jara pokrývá její vrchol vrstva sněhu. Pico de Teide ovšem není obyčejná hora, je to stratovulkán – sopka je tvořena lávou a pyroklastickými horninami. Je to třetí nejvyšší sopka na
světě.
Je to symbol ostrova Tenerife. Tento symbol můžete najít na místním pivě DORADA.
Většina sopky Pico de Teide se nachází v národním parku Parque Nacional de las Canadas del
Teide, který byl založen roku 1954.
21
Kanárské ostrovy a Tenerife
Vzadu je vidět sopka Pico de Teide a
po levé straně Roque Cinchando( slavný kámen)
Krajina kolem sopky
Pod vrcholem sopky – fronta na lanovku
22
Kanárské ostrovy a Tenerife
Cedule Národního parku del Teide
Procházka v Národním parku de Teide
23
Kanárské ostrovy a Tenerife
Kultura
Každý stát má svou kulturu, stejně tak Tenerife. Tenerife je zvláštní v tom, že lidé tam
své děti pojmenovávají po různých památkách, státech, ale i světadílech. Každoročně se tam
pořádají karnevaly nebo lidové oslavy na počest patronů daných měst.
Kanárské slavnosti symbolizují samotnou podstatu této krajiny. Jsou barevné, živé, obvykle velmi hlučné, často chaotické a vždy zábavné. Instrumenti hrají na kytaru a tymple, což
je instrumentální hudební nástroj typický především na Kanárských ostrovech.
Velké množství slavností má původ v náboženských svátcích a největší z nich je bezesporu Fiesta del Carmen, která se slaví na všech Kanárských ostrovech a vrcholí 16. července.
V každém přístavu, ať už je hlavním na ostrově, nebo tím nejmenším, se tento den slaví s velkou intenzitou. Carmen představuje patronku (ochranitelku) všech námořníků a rybářů, která
je vždy doprovázela na jejich cestách po moři. Buďte přítomni kouzlu námořních procesí kolem pobřeží, kdy i ta nejmenší rybářská vesnice se pochlubí výzdobou svých lodí a vyplouvá
ve velkém na moře k uctění sošky své ochranitelky Carmen. Tyto oslavy jsou vždy obohaceny několikadenními doprovodnými programy pro děti i dospělé. Obyvatelé se nejen veselí
během lodních procesí, ale též v rámci koncertů, divadelních představení, sportovních utkáni
či zábavných programů pro děti. Ve většině měst se obyvatelé oblékají do tradičních kanárských oděvů.
Nejznámějšími slavnostmi Kanárských ostrovů jsou však karnevaly, velkolepé street
párty s opulentní podívanou extravagantních kostýmů a latinskoamerické taneční hudby soupeřící jen s karnevalem v Rio de Janeiro. Každý rok má karneval svou královnu, dámu 3. věku
a dětskou královnu. V roce 1998 Las Palmas jako první uspořádalo také velmi populární soutěž Drag Queen. Za posledních třicet let se karneval stal jednou z hlavních atrakcí ostrova.
Koná se obvykle v únoru, na Tenerife začíná zhruba dva týdny před Popeleční středou a na
ostrově Gran Canaria vychází lidé v extravagantních kostýmech do ulic, když karneval na
Tenerife končí. Celý tento kolotoč trvá přibližně 14 dní.
24
Kanárské ostrovy a Tenerife
Státní svátky
1. ledna - Ano Nuevo / Nový rok
5. ledna - Epifania / Epiphany
19. března - Dia de San José / den svatého Josefa
Koncem března nebo začátkem dubna - Jueves Santo / Zelený čtvrtek
Koncem března nebo začátkem dubna - Viernes Santo / Velký pátek
1. května - Fiesta del Trabajo / Svátek práce
15. srpna - La Asunción / Svátek Nanebevzetí Panny Marie
12. října - Nacional de Espana / národní den
1. listopadu - Todos los Santos / svátek Všech svatých
6. prosince - Dia de la Constitución / Den ústavy
8. prosince - La Inmaculada Concepción / Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
25. prosince - Navidad / Štědrý den
Místa konáni nejdůležitějších oslav:
Gran Canaria – Argunegin, Puerto de Mogan
Tenerife – Puerto de la Cruz, Puerto de Santiago
Lanzarote – Villa Teguise, Playa Blanca, Puerto del Carman (Tías)
Fuerteventura – Giniginamár (Tuineje)
La Palma – Tazacorte, Tijarafe a Garafía
La Gomera – Playa de Santiago (Alajeró), San Sebastián
El Hierro – Tamaduste, Restinga
25
Kanárské ostrovy a Tenerife
Zábava
Tenerife je nejen místem pro odpočinek, ale i pro zábavu, stejně tak pro děti i pro dospělé.
Nejnavštěvovanější místa pro zábavu a adrenalin jsou:
 LORO PARQUE - leží v městečku Puerto de la Cruz na severním pobřeží ostrova.
V překrásné botanické zahradě si prohlédnete přes 4 000 papoušků (asi 350 druhů) i jejich
chovnou stanici, lachtany, delfíny, tučňáky, netopýry, krokodýly, gorilu, jaguára, obří želvy,
expozici orchidejí nebo cizokrajné motýly.
Park nabízí unikátní představení lachtanů, delfínů, velryb Oreca, drezúry dravých ptáků
i cvičených papoušků.
Protože se ostrov Tenerife nachází v hloubi Atlantického oceánu, je další dominantou
parku akvárium s cca 15 000 druhy ryb. V akváriu můžete projít i 18 m dlouhým a 3 m širokým skleněným tunelem a téměř se dotknout žraloků, kteří plují všude okolo Vás.
Loro park jsem měla možnost navštívit a doporučila bych ho hlavně milovníkům zvířat.
Mně, když řekli, že půjdeme do Loro parku, tak jsem si myslela „tolik peněz za pár zvířat“,
ale doslova mě to ohromilo. U vstupu dostanete mapu, díky níž se v parku orientujete a zároveň jsou zde napsány rozpisy (časy a místa) všech show. Nejvíce se mi líbila delfíní show, ta
byla prostě skvělá. Překvapilo mě, že když jsme vešli dovnitř, hned se nás tam ujala paní
a pan fotograf, že se musíme vyfotit, to se u nás moc nevidí. Pokud bychom si tu fotku chtěli
koupit, stála by 10 eur.
Před parkem
Loro show
26
Kanárské ostrovy a Tenerife
Lachtaní show
Delfíní show
27
Kanárské ostrovy a Tenerife

Oasis del Valle
Tento botanický a zoologický park leží pouhých 5 minut od Puerto de la Cruz. Najdete
v něm botanickou zahradu (banány, papayu, mangovníky, kaktusy, strelizie, orchideje atd.),
větší zoologickou zahradu (zebry, velbloudy, lamy, plazy atd.) i mnoho druhů ptáků (papoušky, tukany, pštrosy atd.). Do parku jezdí označený autobus z Puerto de la Cruz.
Toto místo bych vřele doporučila, protože jsem zde měla jedinečnou možnost jet na
velbloudovi.

Monkey Park
Park funguje jako mezinárodní reprodukční park primátů. Nalézá se vedle parku Cactus
Animal, mezi Los Cristianos a Guaza. Tento park nabízí přímý kontakt se zvířaty, setkáte se
tu s různými druhy opic, lemury, pumou, želvami, papoušky atd. Opice se dají i krmit. Jsou
vám nesmírně vděčné a dají se i pohladit.
28
Kanárské ostrovy a Tenerife

Parque del Drago
Parque del Drago leží na severu ostrova v historické vesničce Icod de los Vinos. Mů-
žete v něm obdivovat jedinečné stromy druhu Drago Milenario. Tyto stromy jsou jedním ze
symbolů ostrova. Jejich vzhled je opravdu impozantní. Jsou asi 16 metrů vysoké, obvod kmene měří 6 metrů a koruna 20 metrů v průměru. Hmotnost jednoho stromu se odhaduje na 140
tun. Svým vzhledem připomínají dračí stromy, bachraté džbány nebo láhve. Tento tvar kmenu
má praktický účel. Slouží jako zásobárna vody na pozdější období sucha, kterému musí stromy čelit. Jeho koruna tvoří nespočet jakoby zduřelých větví zakončených chomáči zašpičatělých listů. Červeně zbarvená pryskyřice (říká se jí dračí krev) a ovoce, které na něm roste, se
využívá k zhotovení léčivého pudru.
 Siam Park
Na jihu ostrova, poblíž populárních letovisek Los Cristianos, Las Americas a Fanabe,
nádhernou branou vstoupíte do světa dobrodružství, kaskádovité vodopády, vodní atrakce
i písčité pláže a sluneční terasy. „Ztracené město“ s dobrodružným světem pro malé i velké je
propojené mosty, sítěmi, skluzavkami a jeskyněmi, které nabízí nepřeberné množství zábavy
a překvapení. Tento úžasný park byl vyhlášen 3. nejlepším vodním parkem.
29
Kanárské ostrovy a Tenerife
Tento úžasný vodní park jsem díky mému strýci měla možnost navštívit a je to jeden
z nejlepších vodních parků. Má asi 30 tobogánů, jednu divokou řeku a divoké vlny. Odpočinout si zde můžete, když nemáte malé děti, jako jsme byli před pěti lety my s bratrem.
30
Kanárské ostrovy a Tenerife
Jídlo a nápoje
Jídlo
Každý stát má své tradiční jídlo. Tenerife jich má několik:
Gofio - pražená mouka z pšenice a kukuřice
Ropa Vieja (staré šťávy) - jídlo z bobů, brambor a vepřového masa
Mojos - omáčka z paprik a česneku
Paella - typické jídlo z rýže (je to pokrm podobný rizotu a připravuje se většinou s mořskými
plody)
Cochinillo asado- pečené selátko
Tortilla - omeleta z brambor
Fabada asturiana - syté jídlo z bílých fazolí, několika druhů uzenin a vepřového masa
Mojo conejo al salmore - králík na soli
Es caldón - kaše z kukuřičné mouky
Tapas - chuťovky k vínu a pivu
Jamón ibérico - španělská sušená šunka
Gazpacho - studená rajčatová polévka
Crema Catalana - vaječný krémový desert s karamelovou příchutí
Nápoje
Balaquito - kafe
Dorada - místní pivo
Víno - bílé, červené
Zajímavost: Když přijde Španěl do restaurace, dá si raději víno než pivo.
31
Kanárské ostrovy a Tenerife
Neaktivní sopečné strany
Když se řekne slovo Tenerife, každému z nás naskočí slovo ostrov sopek. A je to
pravda. Sopky nejenom na tomto ostrově, ale po celých Kanárských ostrovech plní svou
činnost. Člověk se ale nemusí bát na tyto ostrovy jezdit, protože většina z nich je dávno
vyhaslá. Pravdou je, že několik sopek je spících. Například poslední výbuch sopky Pico de
Teide byl zaznamenán v roce 1907, nebo jiný na ostrově La Palma 1971. V roce 2014 bylo
zaznamenáno na ostrově El Hierro několik výbuchů, pod mořem doprovázeno častými otřesy
právě na ostrově Tenerife.
Mnohé lidi to odradilo a nechtějí na tyto půvabné ostrovy jezdit, ale přesto se většina
lidí na těchto ostrovech cítí bezpečně, hlavně kvůli tomu, co se teď děje ve světě.
32
Kanárské ostrovy a Tenerife
Otázky pro domorodce
1. Narodil(a) jste se na ostrově Tenerife?
2. Kolik Vám je let?
3. Kde pracujete?
4. Víte něco o České republice?
5. Jaké jsou na ostrově pracovní příležitosti?
6. Jaká je u vás zaměstnanost? (jsou lidé hodně bez práce nebo naopak?)
7. Jaká je na ostrově školní docházka? Jak jsou děti známkované? Pár zajímavostí o škole,
kdy vznikla atd..? Jak dlouho mají prázdniny odkdy dokdy? Jaká je možnost vzdělání?
8. Jaké je kulturní vyžití?
9. Něco málo o politice? Vládne tam král a na jak dlouho?
10. Je na tomto ostrově něco, co láká turisty, aby navštívili právě tento zmiňovaný ostrov?
11. Má ostrov něco tradičního (typického, co ostrov symbolizuje), co by si návštěvník mohl
odvést na památku domů?
12. Co byste doporučil(a) jako zajímavá místa pro turisty?
13. Jaké je národní jídlo?
33
Kanárské ostrovy a Tenerife
14. Máte svůj národní strom?
15. Čím je Tenerife proslulé v pěstovaní? Co se na ostrově pěstuje?
16. Líbí se Vám ostrov Tenerife? Jestli ne, kde byste chtěl žít?
17. Kde by se Vám lépe žilo, na severu nebo na jihu ostrova?
18. Jaký máte názor na migranty, kteří jsou nyní problémem celé Evropy?
Děkuji vám za vaši trpělivost a za moje zvídavé otázky.
34
Kanárské ostrovy a Tenerife
1. domorodec
1. ano
2. 26
3. v hotelu
4. nic
5. převážně
6. velká
7. známkování od 1 do 10 (nejlepší) - od 5 přijatelné
školka 3 - 6 let, škola primaria 6 -12 let, škola secudaria 12 - 16 let
žáci si musí každý rok koupit nové učebnice + vybavení
8. ne velký, ve městech větší
9. rád čtu, ale o politice toho vím málo
10. krásný ostrov plný kontrastů - pláže, hory
11. na ostrově se dodržuje plno tradic a každé město má své oslavy (kroje,procesí). Kozí sýry,
omáčka mojo ,vína, keramika
12. doporučuji navštívit Teide, Gigantes, Orotava a Candelaria - jih ostrova přesycený
13. Gofio, Mojos
14. Drago – „drak“, rostou až 1000 let
15. banány, hrozen, brambory, rajčata
16. hodně jsem cestoval, ale miluju Tenerife
17. raději na jihu kvůli počasí teplejšímu, sever je vlhčí, chladnější
18. jsme malý ostrov, žádní migranti
35
Kanárské ostrovy a Tenerife
2. domorodec
1. ano
2. 37
3. centrála taxi
4. je ve východní Evropě, nic víc
5. hlavně turismus
6. bohužel velká nezaměstnanost
7. Primaria (první stupeň), Secundaria (druhý stupeň), Instituto (střední) a univerzita
8. dost dobré vyžití
9. nefunguje, jak by měla
10. hlavně počasí a hezká místa
11. kanárský zápas (podobné jako sumo) a sopečné kameny
12. národní park Teide a kaňon Masca
13. Es caldón (kaše z mouky), Balaquito (kafe)
14. Dragon
15. banány a brambory
16. miluju ostrov kvůli moři a plážím
17. na jihu kvůli dobrému počasí
18. velký problém a měli bychom všichni pomoci
36
Kanárské ostrovy a Tenerife
3. domorodec
1. ano
2. 32 let
3. v hotelu Paradise park, recepční
4. vyhrála Euro ve fotbale, dobré pivo
5. velké, ale jen v turismu
6. velký problém nezaměstnanost
7. první a druhý stupeň, univerzita
8. málo, pár koncertů a divadel
9. velmi málo, nezajímám se, král Filip a předseda vlády Rajoy
10. hlavně pláže, hory, města
11. mojo a banánový likér
12. Teide, pohoří Anaga a sever ostrova
13. papas arugadas (brambory vařené) s mojo conejo al salmore (králík na soli)
14. Drago
15. banány, brambory, rajčata
16. ano, raději na severu, Puerto De la Santa Cruz
17. sever
18. moc se nezajímám, ale je třeba pomoci
37
Kanárské ostrovy a Tenerife
Doporučená místa
Příroda:
Masca je kaňon a bývalá pirátská osada. Toto místo bych doporučila snad každému, kdo se
nebojí výšek a je si jistý, že má u auta dobré brzdy.
Caňadas del Teide je národní plošina sopečná pod vrcholem Teide. Opravdu krásný zážitek,
když nemáte možnost, anebo nechcete až navrchol Teide. Krásný rozhled.
Icod de los vinos je známý strom 7000 letý – Drago
Města:
La Laguna je bývalé hlavní město, krásné historické památky. Toto město je jediné zapsané
v UNESCO.
Candelaria je hlavní katedrála na Kanárských ostrovech.
Orotava se pyšní krásnými historickými památkami.
Garacnido je historický přístav.
38
Kanárské ostrovy a Tenerife
Španělská slovíčka
Ahoj
Hola /ola/
Dobrý den
Buenos Días/ buenos dijas/
Dobré ráno
Buenos Días/ buenos dijas/
Jak se máš?
Qué tal?/ke tal/
Kolik to stojí?
Cuánto cuesta /qvanto kuestá/
Prosím
Por Favor
Děkuji
Gracias/grasjas
Miluji tě
Te quiero/te kiero//
Jak se jmenujete
Cómo se llamausted?/komo se jamauste/
Ano
Sí/si/
Ne
No/no/
Sbohem
Adiós/adjos/
Voda
Aqua/ahua/
Pivo
Cerveza/cervesa/
Promiňte
Perdón/perdon/
Jsem z Česka
Soy de Chequia/soj de čekja/
Omlouvám se
Lo siento/ lo sientó/
Mohu se Vás zeptat?
Les pido /les pido/
39
/por favor/
Kanárské ostrovy a Tenerife
Vlastní zážitky z Tenerife
Jak už jsem se zmiňovala, na tento ostrov jezdím od svých dvou let. Mám tento ostrov
moc ráda. Ráda bych povyprávěla o svých zážitcích.
Začalo to v letadle, kde jedna paní nevydržela můj pláč a požadovala nějaké prášky.
Mamka byla smutná, protože nevěděla, jak mě má utěšit. Jakmile jsem byla větší, jezdili jsme
tam rok co rok. Jednou jsme takhle letěli a nám s bratrem vždy zalehnou uši, tak máme
bonbony. Mně bylo asi tak pět let a mamka mi dala bonbon a mně zaskočil. Letěli jsme
letadlem německé společnosti, tak se naštěstí teta domluvila s letuškou, řekla jí, co se stalo
a ta mi pak pomohla.
Dalším zážitkem by mohl být Siam park. Strýc nám navrhl, že půjdeme do toho
nejlepšího parku s tobogány, tak jsme šli. Babička sice trnula hrůzou, ale naštěstí to přežila,
ostatně jsme to přežili všichni díky jedné cizí paní. Bratr se chtěl podívat na lachtany, ale
jelikož tam byl plot, bratr tam nějak omylem strčil nohu a nemohl ji dostat zpět. Naštěstí tam
s námi byl strýc, poprosil nějakou paní, která nám půjčila krém, kterým jsme mu potřeli nohu
a on ji mohl vyndat. Dodnes se tomu směji.
Třetím zážitkem by mohlo být, jak mě strýc učil španělsky a naučil mě slovo el baňo
por favor (záchod prosím). Já jsem si naivně myslela, že je to něco hezkého, to slovíčko se mi
moc líbilo. Vyšli jsme ven a já to říkala pořád dokola, zpívala si “el baňo, el baňo por favor”
a lidé na mě koukali a smáli se. Až po dlouhé době mi sdělili, že to znamená, že hledám
záchod. Nebo přijdeme do restaurace a já oznamuji, že se mi chce na záchod, a strýc hned
zavolá servírku a říká, ať jí to řeknu, no a já, stydlivá holka, jsem se rozklepala, ale nakonec
jsem to řekla....
40
Kanárské ostrovy a Tenerife
Závěr
Když jsem začínala tuto absolventskou práci, říkala jsem si, že jsem si měla asi vybrat
něco jiného, ale postupem času jsem zjistila, že toto byla ta nejlepší volba. Přiznávám, že
pojem Makaronézie jsem slyšela poprvé.
Díky této absolventské práci jsem se mnoho nových věcí dozvěděla a naučila
vyhledávat věci v knihách i na internetu a procvičila jsem se v českém jazyce.
Když jsem se zeptala několika lidí na Tenerife, co vědí o České republice, tak toho moc
nebylo. Proto bych chtěla, aby lidé z České republiky toho věděli o Kanárských ostrovech co
nejvíce. Moc bych chtěla poděkovat obyvatelům Tenerife za jejich ochotu odpovídat na moje
zvídavé otázky.
Doufám, že tato absolventská práce poslouží k rozšíření znalostí o Kanárských
ostrovech a že se nikdo nebude bát tyto nádherné ostrovy navštívit.
41
Kanárské ostrovy a Tenerife
Seznam použité literatury a zdrojů informací
Vlastní výzkum, dokumentace a pozorování v krajině.
Knihy a publikace:
Kanárské ostrovy- 1. vydání 2003 Dorling Kindersley Limited,London
autor: Ikar, hlavní přispěvatelé: Piotr Paszkiewicz a Hanna Faryna-Paszkiewiczová.
Kanárské ostrovy- vydání 2014, autor: Canaria travel.
Biologie, Chemie, Zeměpis- časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a
středních školách. Ročník 24, číslo 5, 2015.
Elektronické zdroje:
zdroj: www.wikipedie.cz, www.fischer.cz, www.google.cz, www.canariatravel.cz,.
Ostatní:
Rozhovor s lidmi na Tenerife a se strýcem.
Kanárské ostrovy a Tenerife
Fotografická příloha
Kanárské ostrovy a Tenerife
Kanárské ostrovy a Tenerife

Podobné dokumenty

Energie ze slunce - Gehrlicher Solar

Energie ze slunce - Gehrlicher Solar založení Gehrlicher Umweltschonende Energiesysteme GmbH

Více