ročenka v pdf - OK Lokomotiva Pardubice

Komentáře

Transkript

ročenka v pdf - OK Lokomotiva Pardubice
ROČENKA 2001
1
ROK 2001
Začalo nové tisíciletí. A orientační běžci Lokomotivy Pardubice do něho vykročili správným směrem. Rok
2001 byl v činnosti oddílu velmi úspěšný. Dařilo se nám především po sportovní stránce, výborně jsme
uspořádali významnou světovou akci Evropské utkání dorostu 2001, dařilo se nám i v dalších oblastech
naší činnosti. Na následujících stránkách této ročenky se o všem dozvíte podrobně.
Počet členů: Ke dni sčítání máme evidováno 203 členů, většina z nich je aktivních. Stále jsme druhým
nejpočetnějším oddílem v republice (po SKOB Zlín), v počtu registrovaných členů pak oddílem
zdaleka největším. Stále více nám chybí žactvo, za to přibývá veteránů.
Finance: Obrat oddílu se v letošním roce přiblížil miliónu. Do toho se výrazně promítlo pořádání EUD,
kde byly vysoké příjmy, ale tomu i odpovídající vysoké náklady. Hlavním zdrojem financí jsou
příspěvky členů, příjmy z pořádání závodů, dotace z ČSOB na talentovanou mládež a především
příspěvky od města na různé účely, občas získáme nějaké prostředky z darů či reklam. Poděkování
patří těm, kteří se starají o zajištění potřebných finančních zdrojů tak, aby byly pokryty naše výdaje. Ty
jsou značně vysoké, především hodně stojí doprava na závody, vklady, ale nákladné je i pořádání
závodů, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky). Oddíl ale zatím hospodaří s mírným
přebytkem, který dává klid pro další sezónu.
Organizační činnost: Nic se nezměnilo. Oddíl řídí Petr Klimpl za nemalé podpory hospodáře Pepy Málka
a Karla Haase, významnou roli sehrávají trenéři jednotlivých skupin. Vše o činnosti oddílu lze nalézt
v měsíčníku Jantar, který vydává redakční rada ve složení Petr Klimpl, Honza Fukátko, Honza
Žemlička, Lenka a Zuzka Klimplovy. Stále aktuální je i internetová stránka oddílu (za prostor na
serveru děkujeme firmě JAS). Dost informací lze nalézt i ve vývěsních skříňkách, o našich výsledcích
se lze dost dočíst na pardubických stránkách MF Dnes, v Pernštejnu i na krajských stránkách
Pardubických novin.
Pořádání závodů: Celé snažení letos směřovalo k úspěšnému uspořádání Evropského utkání dorostu
spojeného s oblastním mistrovstvím jednotlivců a štafet. Uspěli jsme. Účastníci z 19 zemí odjížděli
z Železných hor (centrum na Seči, klasika ve Rváčově, štafety v Horním Bradle) spokojeni. Jak
jednotlivci, tak štafety byly vyhodnoceny ve Východočeské oblasti jako nejlepší závody roku. Celou
akci připravil organizační výbor pod vedením Petra Klimpla, mnoho práce odvedl Mirek Nožička,
Karlos Haas, Péťa Fencl. Ale i ostatní přiložili ruku k dílu – úspěšné pořádání bylo výsledkem práce
téměř stovky pořadatelů. Dále jsme pořádali Rodinné štafety v Horním Bradle (výborně hodnocené
závody po všech stránkách), 4 závody Ligy pardubických škol, okresní finále AŠSK na Hůrkách, 3
závody Zimní hradubické ligy (Závodiště, Kuňka kros a krátkou trať na Dubině) a 8 závodů
Pardubického zimního poháru. Všechny akce jsme zvládli dobře, bez zásadních technických
a organizačních problémů.
Mapy: Pro EUD 2001 jsme vydali 4 mapy – Babáky (Miroslav Nožička, 1:15000), Roudný (Miroslav
Nožička, 1:15000), Monako (Vladimír Vícha, Miloš Lulay, Miroslav Nožička, Jiří Nožička, 1:15000) a
Junior Centrum Seč (Miroslav Nožička, Jiří Nožička a Jana Roudná, 1:5000).
Tréninky: Využívali jsme tradičních pardubických možností (tělocvičny, atletický tunel, atletická dráha na
stadiónu na Dukle, úterní mapové a čtvrteční běžecké tréninky, soustředění – v zimě v Kořenově a
v Petříkově, o zasněžených velikonocích v Novém Boru, v květnu v Šindelové a v Budislavi, tábor na
Mlýnku, běžecké soustředění na Pláních, na konci prázdnin Zderaz a v říjnu Prkenný důl).
Pochopitelně základem přípravy byly tréninky individuální či v menších tréninkových skupinách. Opět
se zvýšila kvalita běžeckých tréninky, především díky Karlu Haasovi a Jardovi Fridrichovi, rezervy
jsou ve využívání mapových tréninků. Poděkování patří všem trenérům, kteří se v našem oddíle o
tréninky starají (Klimplovi, Čermáková, Víchovi, Juračkovi, Herman, Bolech, Fridrichovi, Kaplan,
Haas, Lulay).
Sportovní výsledky: Naše závodní činnost byla velmi rozsáhlá, o čemž svědčí výsledkový servis na
dalších stránkách této ročenky. Dva naši závodníci se nominovali na MSJ v Maďarsku a Martina
Dočkalová skvělým výkonem přispěla k zisku štafetového stříbra. Rozhodně svým vystoupením
nezklamal ani Zbyněk Štěrba. Na EUD 2001 startovali 4 naši zástupci, všichni se dobrými výsledky
podíleli na vítězství obou českých družstev v týmové soutěži, skvělým individuálním výsledkem se
2
ROČENKA 2001
zaskvěla Veronika Krčálová, která vyhrála závod jednotlivců v D16, což bylo základem pro její
vyhlášení nejlepší dorostenkou ČR v OB v roce 2001. Pavla Fukátková se podílela na zisku zlata
štafety mladších dorostenek. A určitě nesmíme zapomenout na Honzu Kaplana, který jako trenér
seniorské reprezentace přispěl velkou měrou k zisku bronzové medaile štafety mužů na MS ve finském
Tampere. Byli jsme úspěšní i na domácích závodech. Na mistrovstvích ČR v OB jsme získali 17
medailí (4 – 9 – 4) – nejvíce ze všech oddílů v ČR. Zvlášť cenné je dlouho očekávané zlato z M ČR
družstev dorostu, dva individuální tituly získala Veronika Krčálová a jednou Jaroslav Krčál. Dorost
vyhrál Českou ligu klubů. Naši závodníci zvítězili v žebříčku A (Pavla Fukátková a Martina
Dočkalová), v Silva cupu (Pavla Fukátková), v žebříčku B (Zuzka Hermanová, Jana Juračková sen.,
Miroslav Nožička a Jarda Fridrich) i v mnoha kategoriích Východočeského pohár. Úspěšná byla nejen
naše mládež, hodně se zlepšili i dospělí – trio mužů Tomáš Udržal, Aleš Jirásek a Honza Hovorka je
v první padesátce v Rankingu HSH, Marta Štěrbová je dokonce na 19. místě, Lenka Klimplová získala
stříbro na M ČR v nočním OB. Výrazných úspěchů dosáhli i veteráni – Iva Knapová a Miroslav
Nožička vyhráli Veteraniády ČR. Ne vše se nám ale povedlo. Především mrzí, že se příliš nedaří našim
nejmladším, konkrétně v žácích moc nadějí v současné době nemáme. Ale ne vždy vychází úplně
vše….
Řada našich závodníků letos zkusila i další z o-disciplín – MTBO (orientační závody na horských
kolech). Nejblíže k úspěchu měl v dorostencích Jan Žemlička, který na M ČR na klasické trati dojel
pátý. Jediným medailovým úspěchem je tak vítězství Mirka Nožičky ve Veteraniádě ČR na klasice.
NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2001
ORIENTAČNÍ BĚH
SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa juniorů
Mistrovství Evropy dorostu
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů
2. místo Martina Dočkalová ve štafetě juniorek
1. místo Veronika Krčálová na klasické trati – D16
Pavla Fukátková ve štafetách D16
2. místo Veronika Krčálová ve štafetách D16
5. místo Ondřej Prášil ve štafetách H18
6. místo Filip Bolech ve štafetách H16
7. místo Pavla Fukátková na klasické trati D16
1. místo dorost
9. místo dospělí
Česká liga klubů
1. místo dorost
12. místo dospělí
Mistrovství Vč. oblasti
4. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR
1. místo Veronika Krčálová na klasické trati – D16
Veronika Krčálová v supersprintu – D16
Jaroslav Krčál v supersprintu – H18
‹
3
ROČENKA 2001
Žebříček A 2001
Silva cup 2001
Český pohár štafet 2001
Žebříček B 2001
Veteraniáda ČR
2. místo Lenka Klimplová v nočním OB – D21
Martina Dočkalová v nočním OB – D18
Martina Dočkalová v supersprintu – D18
Jaroslav Krčál v nočním OB – H18
Zbyněk Štěrba v supersprintu – H18
Veronika Krčálová na krátké trati – D16
Pavla Fukátková v nočním OB – D16
štafeta dorostenců (Krčál, Prášil, Štěrba)
štafeta dorostenek (Krčálová, Dočkalová, Fukátková)
3. místo Zbyněk Štěrba na klasické trati – H18
Zbyněk Štěrba v nočním OB – H18
Veronika Krčálová v nočním OB – D16
Pavla Fukátková v supersprintu v D16
1. místo Pavla Fukátková – D16
Martina Dočkalová – D18
1. místo Pavla Fukátková – D16
2. místo Veronika Krčálová – D16
3. místo Martina Dočkalová – D18
Zbyněk Štěrba – H18
2. místo dorostenci H18
3. místo dorostenky D18
1. místo Zuzana Hermanová – D14
Jana Juračková – D40
Miroslav Nožička – H45
Jaroslav Fridrich – H55
1. místo Miroslav Nožička na dlouhé trati – H45
Miroslav Nožička na klasické trati – H45
Iva Knapová na klasické trati – D35
štafeta – H45 (Knap, V. Farář, Nožička)
2. místo Ladislava Víchová v nočním OB – D40
Jaroslav Matyk v nočním OB – H35
3. místo Václav Roudný v nočním OB – H40
Václav Farář v nočním OB – H45
Iva Knapová na dlouhé trati – D35
Iva Knapová na krátké trati – D35
Jana Juračková na krátké trati – D40
Mistrovství Vč. oblasti
1. místo Zuzana Hermanová – D14
Východočeský pohár
1. místo Michaela Marešová – D12D (jaro)
Tereza Rousková – D12D (podzim)
Zuzana Hermanová – D14 (jaro)
Jana Juračková – D16
Daniela Petrová – D18
Iva Knapová – D21C
Ladislava Víchová – D35D
Miroslav Nožička – H35C
Jaroslav Fridrich – H55
MTBO
JEDNOTLIVCI
Veteraniáda ČR
1. místo Miroslav Nožička na klasické trati – H40
•
4
ROČENKA 2001
JAK PLYNUL ROK 2001
Prosinec 2000:
ÿ Proběhla první kola Zimní hradubické ligy – po dvou krosech (Klokan kros a Malá cena Velké
verandy) jsme pořádali krátkou trať na závodišti za rekordní účasti téměř 300 závodníků,
prosincový program dovršil Vánoční sprint v Hradci Králové.
ÿ Naplno začaly tréninky.
ÿ Proběhl tradičně úspěšný společenský večer v Černé za Bory.
ÿ Na pořadu byly i tři závody Pardubického zimního poháru – vedle sprintu na Závodišti, který
byl společný se ZHL, se běžel Podvečerní sprint a na Štědrý den Sakra fryšná trať.
ÿ Vítězstvím ve vánočním maratónu srovnali veteráni historický stav na 4:4.
Leden:
ÿ Prvním závodem roku 2001 byl Kuňka kros pořádaný Béďou a Honzou za rekordní účasti.
ÿ PZP zavítal do Kokešova na mapu Sekerka.
ÿ Na Mísečkách se jely LOBy, v dresu NPA jsme mohli vidět i některé naše závodníky (Aleš
Jirásek, Jarda Vávra, Dušan Stránský, Ondra Prášil).
ÿ Další závod PZP se běžel na super dlouhých tratích v okolí města na rozmoklém sněhu.
ÿ ZHL měla na pořadu běh kolem Labe s mapou nazvanou Třebešský ptáček.
ÿ Všechny tréninkové skupiny se připravovaly v pardubických podmínkách - tělocvičny, běžecké
tréninky, atletický tunel, občas výjezd na běžky, běhalo se i na Monaku.
Únor:
ÿ Martina Dočkalová a Jarda Krčál byli vyhlášeni mezi nejlepšími sportovci Pardubicka 2000,
Karlos Haas byl oceněn mezi nejlepšími trenéry a družstvo dorostu mezi kolektivy.
ÿ Na sobotní dvoukolý sprint PZP na Studánce navázal nedělní Brutus kros v Roudničce počítaný
do ZHL.
ÿ Dorost odjel spolu se ZBM na víkendové běžecké soustředění do Vracova.
ÿ Další závod ZHL jsme připravili ve Studáneckém lese s centrem na hřišti ZŠ Dubina.
ÿ Na Vinici byl připraven další závod PZP – kros kombinovaný se scorelaufem.
ÿ Začali jsme připravovat EUD 2001.
Březen:
ÿ První víkend se běžely dvě klasiky – ta na UMĚ se počítala do PZP jako finálový závod, ta na
Dehetníku do ZHL.
ÿ 7. ročník PZP vyhráli Tomáš Udržal a Zuzka Klimplová.
ÿ Soustředění o jarních prázdninách byla v Kořenově pod vedením Víchů a v Petříkově pod
vedením Juračků.
ÿ Tradiční hradecká dlouhá trať s názvem Jarní pohár se běžela v Hrobišti za poměrně malé účasti
LPU (kolize s jarními prázdninami), tím skončila i ZHL.
ÿ Štafety Jarního poháru se počítaly do České ligy klubů – výborně začaly naše ženy, které
doběhly překvapivě na výborném 2. místě za TBM.
ÿ Prvním závodem začal Východočeský pohár, v Mělčanech pořádala DOB za chladného počasí
na mapě nezvyklého měřítka 1:13000.
ÿ Jarní společenský večer oddílu se vydařil, tentokráte byl v restauraci Kozlovka (na Sile).
ÿ Začaly pravidelné mapové tréninky v okolí Pardubic.
ÿ Přes 340 závodníků běželo 3. kolo Ligy škol na Dubině.
ÿ I 2. kolo Vč. poháru se běžel za velkého chladna – tentokráte ho pořádala SHK v Kocbeřích.
Duben:
ÿ Třetí závod Vč. poháru se běžel v Kostelecké Lhotě na mapě Sklenářka.
ÿ Opět velký počet dětí se zúčastnil 4. kola Ligy škol na Studánce – XXXI. ročník celkově
vyhrála ZŠ Závodu míru, po roční odmlce se tak na první místo vrátila historicky nejúspěšnější
škola.
ÿ Velikonoční soustředění v Novém Boru proběhlo na sněhu a za značného chladna.
ÿ Někteří veteráni si zaběhli v zasněženém Kokořínsku 3 denní závody Prague Easter.
ROČENKA 2001
5
ÿ Další kolo Vč. poháru připravila NPA ve Staré Pace na mapě Staropacké hory.
ÿ První mistrovství ČR v roce 2001 pro nás dopadlo úspěšně. V nočním závodě v okolí Nové Vsi
u Chotěboře jsme sice nic nevyhráli, ale ziskem 6 medailí (stříbro Fukátková, Dočkalová, L.
Klimplová, Krčál; bronz Krčálová a Štěrba) jsme byli nejúspěšnějším oddílem mistrovství. Také
veteráni si odnesli 4 umístění na stupních vítězů, ale ani oni nevyhráli.
ÿ Začaly tréninky na atletické dráze na stadiónu na Dukle.
ÿ Na mapě Pipenec připravili Štěrbovi velmi náročný závod, který byl Okresním finálem AŠSK a
počítal se do Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice. Někteří strávili na trati i 3 hodiny.
ÿ Na další šampionát (dlouhá trať v Antonínově dole u Jihlavy) odjela jen minivýprava LPU,
ostatní dali přednost soustředěním. Výborně zaběhl Aleš Jirásek, který skončil na 9. místě mezi
muži, Léňa Koberová obsadila v ženách také 9. místo, Zuzka Klimplová v nabité kategorii
juniorek doběhla sedmá, Mirek Nožička vyhrál veteraniádu, Iva Knapová přidala 3. místo.
ÿ Nejlepší dorostenci a dospělí jeli do Šindelové, kde na Favoritu měli pod vedením Karlose
zaměřovací soustředění na první vrchol sezóny.
ÿ Zbytek oddílu se soustředil ve skalnatých terénech v okolí Budislavi.
Květen:
ÿ Na další závod Vč. poháru pozvali pořadatelé z PHK závodníky do Vyhnánova.
ÿ Talentované žactvo oblasti pokračovalo po závodě ve Vyhnánově svým soustředěním.
ÿ Honza Kárník běžel ve Švédsku největší světové štafety Tiomila.
ÿ Velký svátek orientačního běhu v Pardubicích. S centrem na Perštýnském náměstí se běžel
úvodní závod PWT. Diváci mohli na trati v okolí pardubického zámku a na starém městě vidět
v akci nejlepší světové orientační běžce (vyhráli Dán Mogensen a Švýcarka König-Salmi).
ÿ Začal Český pohár v MTBO za poměrně velké účasti závodníků LPU.
ÿ Akademici měli svůj šampionát v Bečově – Lenka Klimplová získala na klasice bronz, dobře
zaběhli i Tomáš Udržal a Zuzka Klimplová.
ÿ Ve Studenci u Sokolova začala sezóna celostátních soutěží, běžely se 2 klasiky. LPU po letech
měla zastoupení v obou elitních kategoriích (v mužích Udržal, v ženách Štěrbová). Vedlo se
našim dorostencům – Dočkalová a Štěrba vyhráli po jednom závodě a v druhém skončili na 2.
místě, dvakrát druhá byla i Fukátková, další vítězství přidala Iva Knapová v D21A, ve
veteránech (H45) byl nejlepší Honza Knap.
ÿ Další závod žebříčku A zavedl závodníky do Orlických hor. Pořadatelé ze SNA našli pro
klasiku náročný terén (mapa Vrchmezí), z našich se nejvíce dařilo Martině, která doběhla druhá,
Mirek Nožička suverénně vyhrál H45, v D14 byla nejlepší Zuzka Hermanová. Nepříjemné
zranění si v závěru trati přivodil Zbyněk Štěrba.
ÿ Neděle patřila zajímavé krátké trati, která se běžela v okolí autokrosového závodiště
v Dobřanech. V hlavních kategoriích jsme na stupních vítězů viděli Verču Krčálovou, Ondru
Prášila, Aleše Jiráska a Lenku Klimplovou (ta dokonce vyhrála D21A), ve veteránech přidal
vítězství Honza Knap.
ÿ V regionálním kole soutěží AŠSK ve Studenci vyhrála Verča Krčálová, ZŠ Závodu míru
obsadila mezi základními školami 3. místo, pardubické gymnázium pak mezi středními školami
místo druhé.
ÿ V rámci atletické středy na Dukle běželi i o-běžci. Velmi kvalitní čas na desítku zaběhl Jarda
Krčál (34:32).
ÿ Jičínští pořadatelé využili zbytků map Zámecký les a za centrum dalšího závodu Vč. poháru
zvolili Hřídelec.
ÿ Na M ČR v MTBO ve scorelaufu. které se konalo v Řásné, jsme měli opět početné zastoupení.
ÿ Po celý měsíc pokračovaly intenzivní přípravy na EUD 2001.
Červen:
ÿ V Třemešku u Oskavy skončila jarní část celostátních žebříčků. V kopcovitém terénu v sobotní
zkrácené trati přímo deklasovala své soupeřky Martina Dočkalová, 3. místo přidal Filda Bolech.
Nedělní klasickou trať dobře zaběhla Marta Štěrbová – 5. místo, Jarda Krčál a Aleš Jirásek
skončili na 2. místě, třetí místa obsadily Páďule Fukátková a Martina Dočkalová.
6
ROČENKA 2001
ÿ Po skončení závodů v Třemešku byla Martina Dočkalová nominována na MSJ!
ÿ Byli určeni i závodníci, kteří poběží EUD na Seči, z LPU se této cti dostalo Pavle Fukátkové,
Veronice Krčálové, Filipu Bolechovi a Ondrovi Prášilovi.
ÿ Žebříček B se běžel ve východních Čechách. Na zkrácené trati v Polomi (VAM) vyhráli Zuzka
Hermanová a veteráni Jana Juračková, Mirek Nožička a Jarda Fridrich, Bára Sůvová skončila
druhá. Na klasice v Rohoznici (SHK) vyhráli Mirek Nožička a Jarda Fridrich, Zuzka
Hermanová a Jana Udržalová přidaly 2. místa.
ÿ Školy bojovaly v celostátním finále na Kopečku u Olomouce. ZŠ Závodu míru skončila na 5.
místě mezi základními školami, Páďule Fukátková obsadila 2. místo v jednotlivcích.
ÿ Ve skalnatém okolí Šemanovic na Kokořínsku se běželo mistrovství ČR na krátké trati. Po
semifinále jsme byli spokojeni, krutým postupovým klíčem prošlo do finále 14 závodníků LPU.
V odpoledním finále si doběhla Verča Krčálová pro stříbro, dalším se už příliš nedařilo. Ve
veteraniádě skončily Jana Juračková a Iva Knapová na bronzovém stupínku.
ÿ V nedělních velmi náročných štafetách opět v Šemanovicích dorostenky vyhrály, dorostenci
skončili na 2. místě, což znamenalo jasné vedení v lize klubů. Ženy doběhly osmé.
ÿ V nominačkách na MSJ v Kudlovské dolině potvrdila Martina Dočkalová 2. místem
oprávněnost své nominace na MSJ. Své soupeře, ale i reprezentační trenéry šokoval Zbyněk
Štěrba 2. nejlepším časem za bezkonkurenčním Smolou a byl zařazen do výpravy na MSJ do
maďarského Miskolce.
ÿ V Pardubicích vrcholily přípravy na EUD 2001.
ÿ Poslední jarní závod Vč. poháru připravili vrchlabští pořadatelé v Malých Svatoňovicích.
ÿ Marta Štěrbová zaběhla výborně první úsek na velkých štafetách Jukola v dresu finského klubu
KooVee, v následných nominačkách na MS, které se běžely nedaleko Tampere, se jí nedařilo.
ÿ Červnové Malé ceny Monaka se zúčastnil velký počet závodníků LPU, někteří z nich ještě
dlouho do večera hledali ztraceného Martina Kiace.
ÿ EUD 2001 – centrum na Seči, deštivá klasika ve Rváčově, štafety v Horním Bradle. Úsilí celého
kolektivu pořadatelů vedlo k téměř bezchybnému výsledku. Verča Krčálová si doběhla
s náskokem jediné vteřiny pro titul individuální mistryně Evropy, Páďule Fukátková byla ve
vítězné štafetě dorostenek, Ondra Prášil a Filda Bolech také svými výkony nezklamali.
V oblastním přeboru vyhrála Zuzka Hermanová, dobře běžely štafety našich žákyň. Pro LPU
úspěšný víkend po sportovní i pořadatelské stránce.
ÿ Zuzka Hermanová vyhrála jarní část Východočeského poháru žactva.
ÿ Běžely se první prázdninové vícedenní Cena střední Moravy v Jívové.
ÿ Trojice našich bikerů jela bez úspěchu velmi drsné mistrovství ČR štafet a na dlouhé trati ve
Smržovce.
Červenec:
ÿ Bečov 2001 – tříetapové závody v OB a dvě mistrovství ČR v MTBO. Po třech etapách si pro
cenu za první místo šly Zuzka Hermanová a sestry Klimplovy, mezi dorosteneckými bikery si
dojel Honza Žemlička pro 5. místo na krátké trati a Mirek Nožička vyhrál veteraniádu na
klasické trati.
ÿ Na MSJ v maďarském Miskolci dobré výkony obou našich závodníků ve všech závodech
korunovala vynikajícím výkonem ve štafetách Martina Dočkalová, která dofinišovala pro
stříbrnou medaili českých juniorek. Ve výpravě na MSJ byla i masérka Zuzka Brožková, Lenka
Klimplová tam působila jako novinářka a zhruba desítka Pardubáků tam byla jako diváci.
ÿ Mirek a Jiřin Nožičkovi odjeli na měsíc mapovat do Číny.
ÿ Potřinácté jely děti na Mlýnek, přes 70 dětí tam strávilo dva týdny (téměř celé deštivé).
ÿ V Potštejně se konaly 3 denní závody Grand prix Vamberk. Jednu etapu běželi i účastníci
Mlýnku, po třech etapách si vybojovala vítězství jen Jana Juračková v D40.
ÿ Botas Vysočina cup, který se běžel v okolí Proseče (Toulovcovy Maštale), byl tradičně deštivý.
My jsme si odvezli vítězství v D21A (Dočkalová), H21A (Kárník) a H45 (Knap).
ÿ Pavla Fukátková, Martina Dočkalová a Zbyněk Štěrba odjeli na dvoutýdenní tréninkový camp
do Norska a Švédska.
ROČENKA 2001
7
ÿ Tragické poslední červencové pondělí. V Sakařově ulici naráží opilá řidička do dvojice jedoucí
na kole – Mireček Španiel podléhá v nemocnici smrtelným zraněním, těžce zraněná Martina
Baštová bojuje v nemocnici o život.
Srpen:
ÿ Desítky orientačních běžců se naposledy rozloučily s Mirečkem.
ÿ Honza Kaplan se jako trenér výrazně podílel na úspěšném vystoupení české reprezentace na MS
v Tampere, bronzová medaile mužů České republiky byla největším překvapením v šampionátu.
ÿ V Tampere byl i Petr Klimpl (jednání IOF), Lenka Klimplová (novinářka), Libor Kříž a Marta
Štěrbová (diváci).
ÿ V pěkných terénech v okolí Starého Města pod Landštejnem (Grand prix jižní Čechy) nemají
pardubičtí závodníci moc náladu na závodění.
ÿ Pětidenní závody Bohemia 2001 zavedly přes 2000 závodníků do skalnatých terénů v okolí
Jetřichovic. Při vyhlášení vítězů dostává tradiční novoborské sklo řada pardubických závodníků:
Kiacová, Hermanová, Sůvová, Krčálová, Fukátková, Dočkalová, Štěrba, Krčál, Kříž.
ÿ Skupina dorostenců trénuje společně se ZBM na Pláních (chata NPA).
ÿ Třídenní závody v pěkných terénech kolem Markoušovic běží jen Jarda Farář a Béďa Klimpl.
ÿ Dvoje souběžné tříetapové závody ve skalách 10 km od sebe – krásný New Balance cup ve
Valečově a nepovedené Pěkné prázdniny v Českém ráji v Kacanovech. Ve Valečově nemáme
na nejvyšším stupni nikoho, v Kacanovech vyhrál Mirek Nožička, ale nejvíce se mluví
o Tomáši Udržalovi, který pořadatelům přestavěl špatně umístěnou kontrolu.
ÿ Čtyři Pardubáci jsou na Vysočině na soustředění se ZBM.
ÿ Martina Dočkalová je odvezena s těžkým zápalem plic do nemocnice.
ÿ Dolaďovací soustředění našich nejlepších ve Zderazi pod vedením Karlose se vydařilo.
ÿ Poslední prázdninový víkend tradičně patřil Ceně východních Čech – tentokráte v letovisku
Dachovy u Hořic pod taktovkou PHK. Ceny za vítězství si odnesly Míša Marešová, Zuzka
Hermanová a Renata Čermáková.
ÿ Malá pardubická výprava běžela na brutálních závodech West cup v Nejdku.
Září:
ÿ Český pohár štafet pokračoval dvěma závody v Bradlecké Lhotě. Na nepříliš dobře postavených
tratích se v sobotu daří našemu žactvu a veteránům, ženy dobíhají na výborném 4. místě.
V neděli se zase daří mužům – vynikající čtvrté místo tria Hovorka, Jirásek, Udržal. Oslabeným
dorosteneckým štafetám se ani jeden den nedaří vybojovat umístění na stupních vítězů.
ÿ Celostátní žebříčky skončily posledními závody v okolí Brna. V sobotní krátké trati
v Černovicích běželo hned pět závodníků LPU v elitě. A zvláště trojice mužů zaběhla výborně –
všichni tři skončili do 15. místa. Vítězství v D16 získala Pavla Fukátková. V nedělní klasice ve
Veverské Knínici se nám nedařilo, poprvé nikdo z LPU nebyl na stupních vítězů.
ÿ V celkovém hodnocení ŽA vybojovaly Pavla Fukátková a Martina Dočkalová 1. místo.
ÿ Žebříček B skončil ve skalách. Na krátké trati v Nedamově je nejlepším umístěním 2. místo
Mirka Nožičky, nedělní klasiku v Medonosech vyhrává Zuzka Hermanová.
ÿ Čtyři vítězové žebříčku B jsou z LPU – Zuzka Hermanová, Jana Juračková, Mirek Nožička a
Jarda Fridrich.
ÿ Jarda Krčál získává na ME v radiovém OB 4 mistrovské tituly v juniorské kategorii, Verča
Krčálová přidává zlato a 2 bronzy a Karel Koudelka veteránské stříbro.
ÿ Šampionát na klasice se poprvé běžel dvoukolovým systémem. Pořadatelé z PHK připravili
v lese Závora s centrem ve Chvalči velmi náročné tratě. Ze sobotního semifinále postoupilo 12
pardubických závodníků, největším překvapením byl postup Libora Kříže a především Honzy
Kárníka v mužích. Nedělní finále výborně zaběhla Verča Krčálová, která získala mistrovský
titul, Zbyněk Štěrba vybojoval bronzovou medaili. Ve veteraniádě stáli na nejvyšším stupni Iva
Knapová a Mirek Nožička.
ÿ Opět přes 300 dětí si přišlo zazávodit na 1. kolo XXXII. ročníku Ligy škol do Studáneckého
lesa, dobíhalo se na hřiště ZŠ Dubina.
8
ROČENKA 2001
ÿ O páteční státním svátku 28. září se běžel první podzimní závod Východočeského poháru. Déšť
a mlha udělaly z tratí na Haničce v Orlických horách velmi těžký závod.
ÿ Lesy v okolí Lipnice n. S. byly dějištěm štafetového mistrovství. Obě naše dorostenecké štafety
doběhly na 2. místech, za zmínku také stojí i dobré výkony béčka i céčka našich dorostenek.
Moc se nedařilo dospělým. Nejstarší veteráni doběhli první.
ÿ Konečně! Prestižní titul v dorosteneckých družstvech patří Lokomotivě Pardubice. Štafeta
Krčál, Fukátková, Matyk, Krčálová, Prášil, Dočkalová, Štěrba neměla konkurenci a jasně
vyhrála. Výborně běželi i dospělí, do poloviny závodu byli v čele, nakonec z toho bylo 9. místo.
A Zuzka Hermanová se podílela na zisku mistrovského titulu družstva východních Čech.
Úspěšný den!
ÿ Dorost vyhrál Českou ligu klubů 2001!
Říjen:
ÿ Východočeský pohár pokračoval závodem ve Vrbicích, který na mapě Kapraď připravil VAM.
ÿ Poslední letošní šampionát (supersprint) pořádali zlínští pořadatelé v Rožnově p. P. Na tratích
ve skanzenu se nám dařilo – Jarda a Verča Krčálovi získali mistrovské tituly, Martina
Dočkalová a Zbyněk Štěrba vybojovali stříbro, Pavla Fukátková přidala bronz; dobře běžely i
ženy – Marta Štěrbová a Lenka Klimplová skončily na 6. a 7. místě.
ÿ Silva cup 2001: první místo získala Pavla Fukátková, druhá skončila Verča Krčálová a třetí
Martina Dočkalová a Zbyněk Štěrba.
ÿ Nezvykle v neděli se běžel závod Vč. poháru – SNA připravil bahnité tratě v Sedloňově na
mapě Vrchmezí.
ÿ Orientační běh se dostal na pořad Pardubického městského festivalu. Opět přes 300 dětí přišlo
na 2. kolo Ligy pardubických škol, které se běželo na Pipenci.
ÿ Další kolo Východočeského poháru se běželo v lesích nad Českou Třebovou v Přívratu.
ÿ Martina Dočkalová a Zbyněk Štěrba úspěšně reprezentovali na Evropském poháru juniorů ve
Francii.
ÿ Mapa Strážník, známé shromaždiště v Mříčné – to bylo dějiště dalšího závodu Vč. poháru.
ÿ Na železničářském M ČR v Potštejně skončil Petr Šabatka v mužích druhý, Honza Knap vyhrál
veterány.
ÿ Rodinné štafety se zapsaly do podvědomí orienťáckého národa jako moc pěkná akce.
Nezklamal ani letošní 9. ročník, dvojice Karlos a Kipli se svými pomocníky připravila v Horním
Bradle opět nádherné závody, z pardubických rodin byli nejrychlejší Roudní.
ÿ V nově zmapovaném prostoru nad rekreačním střediskem v Pekle u Trutnova pokračoval dalším
kolem Východočeský pohár.
ÿ Podzimní oddílové soustředění se tradičně konalo v Prkenném dole, zpestřením byla účast na
tradičních trutnovských Parakrmelcích (tentokráte na motokrosovém závodišti).
Listopad:
ÿ Poslední kolo Vč. poháru se běželo opět v Sedloňově (tentokrát v zamlženém), pro změnu
pořádal SRK a tratě byly postaveny na mapě Kobylinka.
ÿ Vítězi Vč. poháru se stali Jana Juračková ml., Dája Petrová, Iva Knapová, Laďka Víchová,
Mirek Nožička a Jarda Fridrich.
ÿ Družstva dorostu, dospělých a veteránů vyhrála oblastní mistrovství družstev, žactvo skončilo
až na 4. místě.
ÿ Jubilejní desátý ročník pardubické veteraniády proběhl v Pusté Kamenici u Kubíků.
ÿ Reprezentace ČR 2002: dospělí – trenér Honza Kaplan, sledovaní Marta Štěrbová; junioři –
Martina Dočkalová, Zbyněk Štěrba; dorost – Zuzka Hermanová, Pavla Fukátková, Verča
Krčálová, Filda Bolech, Jarda Krčál a Ondra Prášil.
ÿ Na semináři trenérů a stavitelů tratí na Seči své zkušenosti přednášeli ostatním Karel Haas,
Lenka Klimplová a Petr Klimpl.
ÿ Verča Krčálová byla vyhlášena nejlepší dorostenkou roku 2001 v České republice.
ÿ Martina Dočkalová a Ondra Prášil byli oceněni mezi nejlepšími sportovci pardubického
sportovního gymnázia v roce 2001.
ROČENKA 2001
9
JAK KDO BĚHAL V ROCE 2001
Přípravka (D, H 10): Stejně jako v loňském roce – hodně kluků a téměř žádné dívky. Naši nejmladší
začínají s orientačním během. Letos z nich byla nejúspěšnější trojice Vojta Weisbauer, Honza
Macl a Hoňan Čermák, ale snaží se i ostatní.
Mladší žactvo (D, H 12): V klucích snese přísnější měřítko jen Lukáš Hovorka, který se přes drobné
zdravotní problémy stále postupně zlepšuje. Na jaře celkem solidně běhal Péťa Čermák, pak už
nikoho nemáme. Úplně opačná situace je v žákyních. Velmi vyrovnaná skupina ambiciózních
děvčat, která sice zatím nepatří k úplné špičce v oblasti, ale co nebylo letos, může být hned příští
rok – děvčata na to nadáním i tréninkovou pílí mají. Jasně nejlepší z nich byla Zuzka Kiacová (3.
místo v jarní části Východočeského poháru), solidně běhaly Hanka Lennerová, Tereza
Nádvorníková, na jaře Jana Knapová, neztratila se Anežka Bolechová, objevem roku se stala
Míša Marešová, slibně se ukazují další nováčci Tereza Rousková a Míša Procházková, a tak jen
Dáša Weisbauerová je smutná – z několika pokusů jí těsně uniklo vytoužené béčko.
Starší žactvo (D, H 14): Trio děvčat běhalo dobře. Zuzka Hermanová nemá v Čechách konkurenci –
vyhrála žebříček B, oblastní mistrovství, jarní Vč. pohár, podílela se na zisku mistrovského titulu
družstva Vč. oblasti, solidně běhala i štafety dorostenek – po zásluze byla nominována do
dorosteneckého výběru ČR. Na špici v oblasti i v ŽB se pohybovala i Bára Sůvová, škoda že
nemá tak vyrovnané výkony (asi i tím, že pro spoustu jiných zájmů nemá moc času chodit na
tréninky). Na jaře se podstatně zlepšila Květa Mrštíková, fyzicky je na tom výborně, když
k tomu ještě přidá lepší mapu, tak to bude dobré. Výkony kluků byly zklamáním. Proti loňsku se
zhoršil Péťa Fiala, také od talentovaného Ondry Kopeckého se čekalo více. Tomáš Matyk má
rozhodně na daleko lepší výsledky, ale jeho absence často vyplývající z lenosti ho srazily do
průměru. Tam se pohyboval i Honza Kroupa, ten si ani neobnovil béčko, bez fyzičky to prostě
nejde. V průběhu roku se stále mírně zlepšoval Kuba Hurda.
Dorostenky (D 16 a 18): V D16 Páďule Fukátková ovládla dlouhodobé soutěže – vyhrála ŽA i Silva
cup, ovšem v individuálních závodech se jí až tak moc nedařilo – medaile získala na M ČR
v nočním a v supersprintu, ovšem na EUD obsadila výborné 7. místo a přispěla k vítězství
štafety mladších dorostenek. V individuálních závodech vládla Verča Krčálová. Vyhrála klasiku
na EUD, získala mistrovský titul na domácím šampionátu na klasice i v supersprintu, další
medaile přidala v nočním a na krátké trati. A když spolu s Páďulí a Martinou slavily úspěchy i ve
štafetách a v družstvech, byla po právu vyhlášena nejlepší dorostenkou roku v republice. Docela
solidně zvládla sezónu i Iveta, škoda zranění v jarní části. Jejím nejlepším výsledkem bylo 5.
místo v supersprintu, ale dobře běhala i ve štafetách. Hanička Roháčková bojovala se svým
zdravím, ale hlavně s mnoha jinými zájmy a svůj velký talent nedokázala zúročit... V béčkovém
žebříčku si dobře vedla Jana Udržalová a vybojovala si áčko, což je při minimálním tréninku
skoro zázrak. Získat áčko se nepodařilo Janě Juračkové, protože se v rozhodujícím období
zranila, trochu si to vynahradila vítězstvím ve Východočeském poháru. Ve starších dorostenkách
vyhrála Martina Dočkalová díky výborným jarním výkonům žebříček A, při své premiéře na
MSJ vybojovala v jednotlivcích dvě vynikající umístění ve druhé desítce a rozhodujícím podílem
přispěla ke stříbrné mistrovské medaili českých juniorek. Pak však přišla nemoc, která ji vyřadila
z boje o nejcennější mistrovský titul na klasice, po téměř zázračném uzdravení přispěla
k úspěchům našich štafet a družstev. A když k tomu přidala i výborné vystoupení na podzimním
Evropském juniorském poháru, nelze jinak než hodnotit její sezónu opět jako výbornou. Šárka
Víchová se připravovala na maturitu a nejlepším výsledkem bylo 9. místo na mistrovství ČR na
krátké trati. Vyrovnanou skupinu dorostenek máme v dalším sledu. Z nich potěšila především
snad už konečně zdravá Dája Petrová, která vítězstvím ve Východočeském poháru, ale
především výkony ve štafetách naznačila, že by se mohla vrátit mezi nejlepší – tam, kam patřila
před svými zdravotními problémy. Ale i výsledky Jany Roudné, Katky Juračkové, Martiny
Baštové a Ivy Vaníčkové nebyly špatné. Škoda, že Lenka Šponarová se rozhodla věnovat jedině
biatlonu, i ona by určitě patřila mezi nejlepší. Celkově byly dorostenky svými výkony ozdobou
výsledků našeho oddílu v roce 2001.
10
ROČENKA 2001
Dorostenci (H 16 a 18): V mladších dorostencích po zimním tréninkovém výpadku měl Filda
Bolech docela solidní jaro – to mu vyneslo 7. místo v ŽA, dobře zaběhl i na EUD (14. místo).
Podzim byl však daleko horší, v podstatě neuspěl na žádném mistrovství. Prostě ho nějak ten
orienťák přestal bavit. Škoda, se svým talentem i předchozí tréninkovou pílí by měl na to, aby
byl špičkou ve své kategorii. Před tragickou havárií výborně běhal Mireček Španiel…. Na nějaké
lepší výsledky rezignoval Honza Herman – škoda. Péťánek Fukátko se snažil, ale na výsledcích
to až na výjimky znát nebylo. Daleko více jsme čekali od velké skupiny kluků ročníku 86, ale
jejich přístup k tréninku už předem vylučoval nějaké lepší výsledky. Silnou skupinu jsme měli
v H18, ale celkové výsledky už tak přesvědčivé nebyly. Zbyňďovy výsledky ovlivnilo zranění
v nejnepříhodnější době – uprostřed jarních žebříčků. Pak se dokázal pro mnohé značně
překvapivě po vynikajícím výkonu nominovat na MSJ do Maďarska, tam jako nováček podal
solidní výkony a rozhodně nezklamal. Na podzim si vyběhl medaile na M ČR na klasice a
v supersprintu, přispěl k medailím v štafet a klubů. Výborná sezóna, ovšem k plné spokojenosti
chyběl alespoň jeden titul v individuálním závodě. Po zimní operaci nohy se Jarda Krčál stále
nemohl dostat do závodnické pohody, ta přišla až po obrovském úspěchu na ME v ROB. Na
šampionátu štafet, klubů i v supersprintu podal vynikající výkony a s jeho závěrem sezóny vládla
určitě spokojenost. A Jarda ví, kde má rezervy, a ještě příští rok bude v dorostu – uvidíme.
Zklamáním byl Ondra Prášil. Po celkem dobrém jaru (nominace na EUD a tam velmi solidní 13.
místo v jednotlivcích a 5. ve štafetách) se rozhodl, že bude poznávat jiné krásy života, což mělo
značný vliv na jeho životosprávu a tím i na výsledky. Podzim byl výsledkově o poznání slabší.
Baron se sám bude muset rozhodnout, co chce dělat dál, pokud povede takový život jako
v poslední době, tak se už příliš do popředí výsledkových listin neprosadí a určitě nebude
přínosem pro kolektiv našeho oddílu (Barone, vzpamatuj se!). Se sezónou určitě není spokojen
ani Jarouch Matyk, snad jen v jednom závodě ŽA prodal to, co v něm je. Asi byl trochu
„utočený“, přece jen zvýšil objem tréninku skoro dvojnásobně, což by se ale určitě ale určitě
mělo projevit v příštím roce. Áda Zitka na nejlepší neměl, tolik toho nenatrénoval a moc mu to
nešlo ani mapově. Sám se rozhodl, že v příštím období se bude více věnovat pořádání závodů,
mapování a dalším potřebným činnostem pro oddíl. Další skupina kluků má pak už velmi značný
výkonnostní odstup, ani nejlepšímu z nich Honzovi Žemličkovi se nepodařilo obhájit béčko.
Juniorské kategorie (D20 a H20): V juniorkách Zuzka Klimplová opět pokračovala v klesající
tendenci úspěšnosti, jen výjimečně se dostala do první desítky, přes zimu sice dost trénovala, ale
prodat to neuměla. Velmi solidně běhala po celý rok Jarka Vaníčková. V H20 se rozhodně více
čekalo od Jirky Knížka, fyzicky má na nejlepší, ale mapově a psychicky to nezvládl - škoda.
V rámci svých možností běhala dvojice Honza Fukátko a Zdenátko Odvody, Petr Šabatka toho
po problémech ve škole moc nenaběhal.
Ženy (D21): Marta Štěrbová byla až do zahájení jarní orienťácké sezóny v USA, kde především
běhala atletiku, na mapu se moc nedostala. To se projevilo značnou nevyrovnaností výkonů. Ale
celkově to byl výsledkově lepší průměr. Lenka Klimplová začala sezónu velmi dobře, stříbrnou
medailí z nočního mistrovství. Vzhledem k tomu, že toho z různých důvodů zase tak moc
nenatrénovala, rozhodla se běhat áčka a ne elitu. Ani v áčkách se jí příliš nedařilo. A tak snad jen
s výsledkem na mistrovství ČR na klasice a v supersprintu může být spokojena. Do první
rankingové stovky se probojovala Léňa Koberová především výsledky na závodech Vč. poháru,
hodně se zlepšila Marta Vlčovská (zato Eva se moc OB nevěnovala), v oblasti docela dobře
běhaly Zuzka Brožková, Hanka Valentová i Bára Fukátková.
Muži (H21): Naše nejlepší trio se podstatně zlepšilo. Tomáš Udržal navázal na své solidní výsledky
z juniorů, v Rankingu je na 30. místě, velmi dobře zaběhl šampionát ČR na klasické trati. Na svá
vynikající umístění v mládežnických kategoriích se vzpomněl Aleš Jirásek, běhal výborně po
celý rok, výsledkem je 9. místo na mistrovství na dlouhé trati a posun do elitní čtyřicítky
v Rankingu. A k této dvojici se přidal i Honza Hovorka – první rankingová padesátka. Jen škoda,
že tomuto triu nejdou lépe štafety. Pár výborných výsledků zaznamenala dvojici Libor Kříž a
Honza Kárník, zvlášť překvapil jejich postup do finále mistrovství na klasice. V druhé stovce
Rankingu nás ještě zastupuje Péťa Fencl a Karlos Haas, kteří na trénování moc času nemají.
ROČENKA 2001
11
Letos se moc nedařilo Martinimu Farářovi a Jarýnovi Vávrovi, vyrovnané solidní výkony
podával Petr Fridrich. Celkově lze říci, že se naši muži proti minulému roku dost zlepšili.
Veteráni (H, D 35 a výše): Veteráni se postupně stávají ozdobou našich výsledků. Na veteraniádách
se mezi nejlepšími objevují jména Iva Knapová, Jana Juračková, Laďka Víchová, Vašek
Roudný, Jarda Matyk, Mirek Nožička, Vašek Farář; žebříček B vyhráli Jana Juračková, Mirek
Nožička a Jarda Fridrich, úspěšní byli naši borci i ve Východočeském poháru. Řada z veteránů
však běhá hlavně pro pěkný pocit a na závody jezdí i za dobrou partou.
Výsledky hlavních závodů a soutěží roku 2001 najdete na dalších stránkách této ročenky. V oddíle
máme vedle těch, kteří se velmi často objevují v popředí výsledkových listin, i další, bez jejichž
práce v jiných oblastech by oddíl nemohl fungovat. S tímto pohledem si prohlížejte i výsledkovou
část této ročenky.
12
ROČENKA 2001
NAŠI NEJLEPŠÍ 2001
Nejlepší závodník oddílu
VERONIKA KRČÁLOVÁ
- 1. místo na Mistrovství Evropy dorostu 2001 v jednotlivcích, 2. místo ve štafetách
- 1. místo na M ČR na klasické trati 2001 v D16
- 1. místo na M ČR v supersprintu 2001 v D16
- členka vítězného družstva dorostu na M ČR klubů a v České lize klubů
- 2 stříbrné (štafety, krátká trať) a 1 bronzová (noční OB) medaile na M ČR 2001
- 2. místo v Silva cupu 2001
- vítězka ankety „Nejlepší dorostenec ČR v OB 2001“
Nejlepší junior a muž
ALEŠ JIRÁSEK
- 9. místo na M ČR v OB na dlouhé trati 2001 v kategorii mužů
- 31. místo v Rankingu HSH 2001 mužů
Nejlepší juniorka a žena
LENKA KLIMPLOVÁ
- 2. místo na M ČR v nočním OB 2001 v kategorii žen
- 7. místo na M ČR v supersprintu 2001 v kategorii žen
- 14. místo na M ČR na klasické trati 2001 v kategorii žen
Nejlepší starší dorostenka
MARTINA DOČKALOVÁ
- 2. místo na Mistrovství světa juniorů 2001 ve štafetách
- 14. místo (krátká trať) a 16. místo (klasika) na MSJ 2001
- 1. místo v žebříčku A 2001 v D18
- 3. místo v Silva cupu 2001 v D18
- členka vítězného družstva dorostu na M ČR klubů a v České lize klubů
- 3 stříbrné medaile z M ČR 2001 (štafety, noční OB, supersprint)
Nejlepší starší dorostenec
ZBYNĚK ŠTĚRBA
- 33. (krátká trať) a 63. (klasika) místo na MSJ 2001
- člen vítězného družstva dorostu na M ČR klubů a v České lize klubů
- 3. místo v Silva cupu 2001 v H18
- 2 stříbrné (štafety, supersprint) a 2 bronzové (klasika, noční OB) medaile na M ČR 2001
Nejlepší mladší dorostenka
PAVLA FUKÁTKOVÁ
- 7. místo na Mistrovství Evropy dorostu 2001 v jednotlivcích, 1. místo ve štafetách
- 1. místo v žebříčku A 2001 v D16
- 1. místo v Silva cupu 2001 v D16
- členka vítězného družstva dorostu na M ČR klubů a v České lize klubů
- 2 stříbrné (štafety, noční OB) a bronzová (supersprint) medaile na M ČR 2001
Nejlepší mladší dorostenec
FILIP BOLECH
- 14. místo na Mistrovství Evropy dorostu 2001 v jednotlivcích, 6. místo ve štafetách
- 7. místo v ŽA 2001 v H16
- 8. místo v Silva cupu 2001 v H16
Nejlepší starší žákyně
ZUZANA HERMANOVÁ
- 1. místo v žebříčku B v D14
- 1. místo v družstvu Východočeské oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva
- 1. místo ve Východočeském poháru – jaro v D14
- 1. místo na oblastním přeboru jednotlivců v D14
- 5. místo na M ČR štafet v D18
Nejlepší mladší žákyně
ZUZANA KIACOVÁ
- 3. místo ve Východočeském poháru – jaro v D12
- 6. místo ve Východočeském poháru – podzim v D12
- 8. místo v družstvu Východočeské oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva
ROČENKA 2001
Nejlepší žák
LUKÁŠ HOVORKA
- 12. místo ve Východočeském poháru – podzim v H12
Nejlepší nejmladší žák
VOJTĚCH WEISBAUER
- 5. místo ve Východočeském poháru – jaro v H10
Nejlepší veterán
MIROSLAV NOŽIČKA
- vítěz Veteraniády ČR na klasice, na dlouhé trati a ve štafetách v H45
- vítěz ŽB v H45
- vítěz Východočeského poháru v H35C
Nejlepší veteránka
IVA KNAPOVÁ
- vítězka Veteraniády ČR na klasické trati v D35
- vítězka Východočeského poháru v D21C
Objev roku
MICHAELA MAREŠOVÁ
- 1. místo ve Východočeském poháru – jaro v D12D
- 5. místo na oblastním mistrovství v D12
- 8. místo ve Východočeském poháru – podzim v D12C
Nejlepší trenér
KAREL HAAS
- trenér úspěšných dorostenců oddílu
SPONZOŘI ODDÍLU
Město Pardubice
GEOVAP s. r. o., Pardubice
JAS s. r. o., Pardubice
INFINITY a. s., Pardubice
ERA a. s., Pardubice
Alena Hovorková, Pardubice
TSD Kutil, Netušil a Odvody, Pardubice
IDEA s. r. o., informační systémy, Pardubice
EKOCHEM 94 s. r. o., Pardubice
TITAN - rehabilitace, Pardubice
Pekárna Sezemice - Mareš Miroslav
GASCO s. r. o., Pardubice
PROXIM s. r. o. Pardubice
Zasílatelství Železník, s. r. o. Pardubice
JORIST s. r. o., Praha
AWOS s. r. o., Pardubice
Commercial spol. s r. o. Pardubice
Iveta Marešová - Šmídl transport
Sušárna mléka CZ, a. s.
Barum Continental s. r. o.
SILUETA - pardubická tiskárna, s. r. o.
Karosa a. s. Vysoké Mýto
STERA 3000 s. r. o. Pardubice
13
14
ROČENKA 2001
ODDÍLOVÝ ŽEBŘÍČEK 2001
Poř. Jméno
Kat.
1. Fukátková Pavla
D16
2. Štěrba Zbyněk
H18
3. Krčálová Veronika
D16
4. Krčál Jaroslav
H18
5. Dočkalová Martina
D18
6. Jirásek Aleš
H21
7. Prášil Ondřej
H18
8. Udržal Tomáš
H21
9. Hovorka Jan
H21
10. Klimplová Lenka
D21
11. Štěrbová Marta
D21
12. Klimplová Zuzana
D20
13. Knapová Iva
D40
14. Matyk Jaroslav
H18
15. Nožička Miroslav
H45
16. Bolech Filip
H16
17. Kárník Jan
H21
18. Knap Jan
H50
19. Hermanová Zuzana
D14
20. Španiel Miroslav(+) H16
21. Kříž Libor
H21
22. Duchová Iveta
D16
23. Farář Václav
H45
24. Juračková Jana
D40
25. Fridrich Jaroslav H55
26. Knížek Jiří
H20
27. Farář Jaroslav
H50
28. Sůvová Barbora
D14
29. Haas Karel
H21
30. Roháčková Hana
D16
31. Koberová Lenka
D21
32. Víchová Šárka
D18
33. Fencl Petr
H21
34. Udržalová Jana
D16
35. Zitka Adam
H18
36. Víchová Ladislava D40
37. Kubíková Květa
D50
38. Juračková Jana
D16
39. Vávra Jaroslav
H21
40. Roudný Václav
H40
41. Štěrba Pavel
H45
42. Roudná Jana
D18
43. Fukátko Jan
H20
44. Čermáková Renata
D35
45. Matyk Jaroslav
H35
46. Hermanová Dana
D40
47. Herman Jan
H16
48. Juračka Vojtěch
H45
49. Odvody Zdeněk
H20
50. Farář Martin
H21
51. Mrštíková Květa
D14
52. Kiacová Zuzana
D12
53. Fridrich Petr
H21
54. Petrová Daniela
D18
55. Fiala Petr
H14
56. Vaníčková Jaroslava D20
57. Dočkalová Jiřina
D45
58. Lulay Miloš
H45
59. Kopecký Ondřej
D14
60. Cinkan Zdeněk
H35
Body 1999
1907
1
1878
2
1874 17
1812
4
1811
1
1807 11
1787
1784
5
1750
7
1725
9
1705 54
1678
8
1593 38
1569 10
1497 19
1493 12
1435 34
1414 28
1410 18
1402 20
1391 79
1390 26
1390 30
1376 39
1358 27
1338 25
1311 32
1296 22
1295 33
1295 15
1291 73
1279 14
1277 67
1253 36
1242 13
1227 23
1204 74
1197 31
1192 41
1171 91
1167 40
1158 37
1140 56
1132 45
1122 108
1118 97
1116 47
1113 42
1108 51
1106 21
1102 75
1086 87
1081 52
1074
1052 43
1039 78
1034 59
1024 63
1004 102
978 46
61. Třasák Milan
62. Bolech Jiří
63. Matyk Tomáš
64. Nožičková Libuše
65. Juračková Kateřina
66. Vaníčková Ivana
67. Nožička Jiří
68. Odvodyová Dana
69. Koudelka Karel
70. Marešová Michaela
71. Baštová Martina
72. Lišková Magdaléna
73. Klimplová Alena
74. Šabatka Petr
75. Málek Josef
76. Klimpl Petr
77. Lennerová Hana
78. Vlčovská Marta
79. Žemlička Jan
80. Kiac Jiří
81. Šrollová Zdeňka
82. Kroupa Jan
83. Duch Zdeněk
84. Mrštík Václav
85. Hurda Jakub
86. Herman Jan
87. Fukátko Petr
88. Kober Michal
89. Sáňka Bedřich
90. Nádvorníková Tereza
91. Knapová Jana
92. Fukátková Barbora
93. Weisbauer Vojtěch
94. Baštová Alena
95. Čepelka Petr
96. Valentová Hana
97. Čermák Jan
98. Držka Štěpán
99. Vícha Vladimír
100. Mrštíková Hana
101. Hovorka Lukáš
102. Weisbauerová Dag.
103. Vlčovská Eva
104. Macl Jan
105. Víchová Radka
106. Knapová Lenka
107. Hovorka Pavel
108. Bolechová Anežka
109. Štěrbová Lenka
110. Hostinský Jiří
111. Kafka Miloš
112. Nováková Eliška
113. Malá Marie
114. Brožková Zuzana
115. Sůva Petr
116. Kaplan Jan
117. Lennerová Eva
118. Kašparová Eva
119. Šabatka Jan
120. Sůva Petr
121. Ouředníková Zuzana
H45
H40
H14
D40
D18
D18
H21
D18
H60
D12
D18
D16
D45
H20
H60
H45
D12
D21
H18
H35
D50
H14
H18
H50
H14
H45
H16
H21
H50
D12
D12
D20
H10
D40
H50
D21
H10
H21
H40
D45
H12
D12
D21
H10
D21
D10
H21
D12
D45
H45
H16
D14
D50
D21
H20
H35
D45
D21
H18
H45
D18
976
974
963
962
959
957
948
945
940
940
934
933
928
916
897
893
870
858
848
838
827
823
815
802
780
779
762
756
754
752
738
738
732
719
716
711
686
680
657
646
646
633
630
629
627
624
622
622
621
612
610
609
605
597
590
539
526
522
518
497
485
60
72
64
57
66
98
24
50
122
49
35
29
44
89
55
109
68
140
82
84
100
95
106
71
80
149
76
160
48
58
92
61
88
83
119
145
85
143
69
112
16
137
139
133
70
131
94
118
110
104
129
81
62
126
125
138
90
96
15
ROČENKA 2001
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Horáček Josef
Lenner Miroslav
Procházka Tomáš
Procházková Mich.
Jirák Stanislav
Horáková Monika
Čermák Petr
Chmelík Jiří
Vávra Jaroslav
Seidl Jakub
Kalík Lukáš
Kroupa Jan
Procházka Tomáš
Rousková Tereza
Weisbauerová Bl.
Chalupa Oldřich
Kaštánek Petr
Kroupa Filip
Král Václav
Lulayová Iva
Rebeka Milan
Stránský Dušan
Lulayová Zuzana
Rebeka Tomáš
Čermák Petr
Rebeková Pavla
Perner Heda
Kiac Martin
Roudná Eva
Lulayová Věra
Žemlička Jakub
Dvořák Luboš
Nádvorník Pavel
H21
H16
H35
D12
H35
D18
H12
H50
H55
H12
H18
H45
H10
D12
D35
H45
H16
H21
H16
D21
H40
H21
D16
H14
H35
D10
D21
H10
D35
D45
H16
H21
H40
480
460
456
452
447
445
416
412
405
395
394
388
379
368
356
351
351
342
339
339
297
296
295
285
278
278
278
273
270
254
227
214
210
142
53
151
147
154
111
115
146
86
130
93
124
65
107
99
157
120
113
136
152
141
105
166
116
134
156
179
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
Maclová Jana
Louman Petr
Příhoda Jaromír
Hameršmídová Pavla
Jirák Stanislav
Truhličková Jitka
Zitka Lukáš
Chmelíková Jana
Nývlt Zbyněk
Gregor Josef
Semonský Martin
Ptáček Adam
Kmoníčková Marta
Nožička Pavel
Šponarová Lenka
Trojan Jiří
Richter Jiří
Kašparová Zdena
Příhoda Jaromír
Jakl Jakub
Hostinský Petr
Richter Tomáš
Kuřátko Jiří
Petr Jakub
Louman Tomáš
Vobořil Martin
Kaiserová Lucie
Javůrková Zuzana
Hlaváček Daniel
Novotný Jan
Novotný Miroslav
Brezovský Petr
D35
H14
H10
D21
H10
D45
H10
D21
H12
H12
H10
H10
D21
H21
D18
H16
H10
D65
H35
H16
H21
H16
H12
H14
H16
H14
D21
D12
H10
H10
H40
H10
209
204
198
196
175
160
152
138
135
116
115
109
102
101
98
94
93
88
76
75
69
66
64
62
50
46
44
35
32
23
17
5
161
144
114
183
162
128
101
127
169
3
175
173
150
135
172
164
153
165
103
178
-
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
STATISTIKA
POČET ČLENŮ
žákyně
dorostenky
ženy
celkem
18
19
44
81
žáci
dorostenci
muži
celkem
28
22
72
122
žactvo
dorost
dospělí
úhrnem
46
41
116
203
LICENCE
Orientační běh:
R: Štěrbová, Koberová, L. Klimplová, Udržal, Z. Klimplová, A. Jirásek, Dočkalová, J. Hovorka
(celkem 8)
A: Knížek, Štěrba, Víchová, J. Matyk, Krčál, Prášil, Španiel(+), Fukátková, Roháčková, Krčálová,
Udržalová, Bolech, Duchová, Sůvová, Hermanová (15)
B: J. Fukátko, Odvody, J. Vaníčková, Roudná, I. Vaníčková, Odvodyová, K. Juračková, Zitka,
Petrová, Šponarová, Baštová, Herman, Lišková, J. Juračková, Mrštíková, Fiala, Kopecký, T.
Matyk, Kiacová, Bolechová, Knapová, Lennerová, Nádvorníková, Rousková, Procházková,
Marešová, Hovorka (27)
16
ROČENKA 2001
VÝSLEDKY 2001
ORIENTAČNÍ BĚH
I. OFICIÁLNÍ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Mistrovství světa juniorů – 9. – 16. 7. 2001 – Miskolc (HUN)
krátká trať:
klasika:
štafety:
‹
W: 14. Dočkalová
M: 33. Štěrba
W: 16. Dočkalová
M: 63. Štěrba
W: 2. ČR (Brožková, Rufferová, Dočkalová)
M: 12. ČR B (Štěrba, Zvěřina, Dlabaja)
Mistrovství Evropy dorostu – 22. – 24. 6. 2001 – Seč (CZE)
klasika:
štafety:
Družstva:
D16: 1. Krčálová, 7. Fukátková
H16: 14. Bolech
H18: 13. Prášil
D16: 1. ČR A (Fukátková, Hrušková, Zatloukalová), 2. ČR B (Panchártková,
Uvízlová, Krčálová)
H16: 6. ČR B (Holas, Skyva, Bolech)
H18: 5. ČR B (Procházka, Gazdačko, Prášil)
1. ČR A( mj. Fukátková), 2. ČR B (mj. Krčálová, Bolech, Prášil)
II. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
Mistrovství ČR v nočním OB – 21. 4. 2001 – Nová Ves u Chotěboře (CTB)
D16: 1. Kalenská (SJC), 2. Fukátková, 3. Krčálová, 9. Roháčková
D18: 1. Przyczková (TRI), 2. Dočkalová
D20: 1. Stehnová (DKP), 8. Klimplová
D21: 1. Navrátilová (TRI), 2. Klimplová
H16: 1. Rajnošek (VRB), 8. Španiel
H18: 1. Dlabaja (TZL), 2. Krčál, 3. Štěrba, 5. Matyk, 6. Prášil, 14. Zitka, 16. Žemlička
H20: 1. Vlach (PHK), 9. Odvody, 10. Fukátko
H21: 1. Štěpánek (TBM), 12. J. Hovorka, 18. A. Jirásek
Veteraniáda: D40: 2. Víchová
H35: 2. Matyk
H40: 3. Roudný, 5. Vícha
H45: 3. V. Farář, 4. Hostinský
Mistrovství ČR v OB na dlouhé trati – 28. 4. 2001 – Antonínův důl (SJI)
D18: 1. Przyczková (TRI), 17. Roháčková
D20: 1. Brožková (SJC), 7. Klimplová
D21: 1. Stará (TBM), 9. Koberová
H18: 1. Dlabaja (TZL), 33. Prášil
H21: 1. Zřídkaveselý (ZBM), 9. A. Jirásek
Veteraniáda: D35: 3. Knapová
D40: 10. Nožičková
H35: 10. Kiac
H45: 1. Nožička, 6. Knap, 15. Farář, 18. Štěrba
H50: 5. Farář
ROČENKA 2001
17
Mistrovství ČR v OB na krátké trati – 9. 6. 2001 – Šemanovice (DKP)
D16: 1. Kousalová (SJC), 2. Krčálová, 7. Fukátková, 22. Juračková, 24. Roháčková
D18: 1. Przyczková (TRI), 5. Dočkalová, 9. Víchová
D20: 1. Stehnová (DKP), 11. Klimplová
D21: 1. Lepšíková (BOR), 9. Klimplová
H16: 1. Palas (SJC), 16. Španiel
H18: 1. Erlebach (JIL), 13. Krčál, 14. Prášil, 16. Matyk, 17. Štěrba
H20: 1. Smola (TZL), 9. Udržal, 22. Fukátko
H21: 1. Horáček (VLI), 26. J. Hovorka, 29. Udržal
Veteraniáda: D35: 3. Knapová
D40: 3. Juračková, 7. Víchová, 8. Hermanová
H35: 13. Matyk
H40: 24. Roudný
H45: 14. Farář, 15. Juračka, 22. Klimpl, 23. Herman
H50: 13. Knap
Mistrovství ČR v OB na klasické trati – 22. – 23. 9. 2001 – Chvaleč (PHK)
D16: 1. Krčálová, 7. Fukátková, 24. Hermanová, 29. Sůvová, 30. Duchová, 56. Juračková
D18: 13. Víchová, 22. Roudná
D20: 1. Klechová (TBM), 10. Klimplová, 36. Vaníčková
D21: 1. Pekárková (TZL), 14. Klimplová, 15. Štěrbová
H16: 1. Holas (TUR), 23. Bolech, 53. Herman
H18: 1. Dlabaja (TZL), 3. Štěrba, 8. Krčál, 14. Prášil, 31. Matyk, 45. Zitka
H20: 1. Vodička (SJC), 30. Knížek, 31. Fukátko, 36. Odvody
H21: 1. Jedlička (DLI), 19. Udržal, 30. Kříž, 32. Kárník, 37. Jirásek, 58. Hovorka, 73. Fencl
Veteraniáda: D35: 1. Knapová
D40: 10. Víchová, 13. Juračková, 16. Hermanová, 25. Baštová
D45: 10. Klimplová, 15. Dočkalová, 19. Mrštíková
D50: 7. Kubíková
H40: 33. Roudný
H45: 1. Nožička, 10. V. Farář, 29. Třasák, 33. Štěrba
H50: 5. Knap, 16. J. Farář, 37. Mrštík
H55: 11. Fridrich
Mistrovství ČR v OB štafet – 29. 9. 2001 – Lipnice n. S. (JHB)
D18: 1. PHK, 2. LPU (Krčálová, Dočkalová, Krčálová), 5. LPU (Duchová, Sůvová, Hermanová),
8. LPU (Petrová, J. Juračková, Víchová), 23. LPU (Udržalová, Mrštíková, Roudná)
D21: 1. TBM, 14. LPU (Štěrbová, Chmelíková, Z. Klimplová)
H18: 1. TZL, 2. LPU (Krčál, Prášil, Štěrba), 14. LPU (Matyk, Bolech, Zitka), 27. LPU (Herman,
Žemlička, Fukátko)
H21: 1. DLI, 20. LPU (J. Hovorka, A. Jirásek, Udržal), 32. LPU (Kříž, Fencl, Kárník)
Veteraniáda: D35: 4. LPU (Juračková, Čermáková, Knapová), 8. LPU (Baštová, Nožičková,
Víchová)
H35: 19. LPU (Cinkan, Roudný, Matyk), 28. LPU (Bolech, Vícha, Lulay)
H45: 1. LPU (Knap, V. Farář, Nožička), 4. LPU (J. Farář, Fridrich, Štěrba), 10.
LPU (Třasák, Sáňka, Herman)
Mistrovství ČR v OB klubů – 30. 9. 2001 – Lipnice n. S. (JHB)
Dorost: 1. LPU (Krčál, Fukátková, Matyk, Krčálová, Prášil, Dočkalová, Štěrba), 16. LPU
(Bolech, Petrová, Herman, Víchová, Zitka, Duchová, Žemlička)
18
ROČENKA 2001
Dospělí: 1. PHK, 9. LPU (Hovorka, Štěrbová, Kříž, L. Klimplová, A. Jirásek, Z. Klimplová,
Udržal), 29. LPU (Knížek, Koberová, Stránský, Brožková, Fencl, Chmelíková, Kárník), 43. LPU
(Fukátko, Valentová, R. Jirásek, Fukátková, Odvody, J. Vaníčková, Kroupa)
Žactvo: 1. Vč. oblast (Beneš, Doležalová, O. Henych, Mádlová, Jirčáková, Kubát, Hermanová,
Holas), 8. Vč. oblast (mj. Kiacová), 11. Vč. oblast (mj. Knapová), 16. Vč. oblast (mj. Sůvová)
Veteraniáda: 6. LPU (Knap, Juračková, Kaplan, Knapová, Nožička), 21. LPU (Štěrba, Čermáková,
V. Farář, Nožičková, Matyk), 24. LPU (Roudný, Víchová, Fridrich, Baštová, Bolech), 31. LPU
(Cinkan, Klimplová, J. Farář, Dočkalová, Lulay), 35. LPU (Třasák, Štěrbová, Sáňka, Maclová,
Herman)
Mistrovství ČR v supersprintu OB – 6. 10. 2001 – Rožnov p. R. (TZL)
D16: 1. Krčálová, 3. Fukátková, 5. Duchová
D18: 1. Przyczková (TRI), 2. Dočkalová
D20: 1. Brožková (SJC), 6. Klimplová
D21: 1. Stará (TBM), 6. Štěrbová, 7. Klimplová
H16: 1. Palas (SJC), 14. Herman, 23. Bolech
H18: 1. Krčál, 2. Štěrba, 19. Prášil, 22. Zitka
H20: 1. Mrázek (DKP), 12. Knížek, 13. Fukátko
H21: 1. Zřídkaveselý (ZBM), 16. J. Hovorka, 19. Jirásek
Veteraniáda: H35: 5. Roudný
H45: 8. Štěrba, 9. Klimpl, 11. Herman
Mistrovství Vč. oblasti na klasické trati – 23. 6. 2001 – Rváčov (LPU)
D12: 1. Mádlová (SHK), 5. Marešová, 6. Lennerová, 7. Kiacová, 8. Nádvorníková, 19. Bolechová
D14: 1. Hermanová, 5. Mrštíková, 13. Nováková, 16. Sůvová
H12: 1. Kubát (PHK), 13. Hovorka, 21. Čermák
H14: 1. Beneš (SJC), 14. Kopecký, 15. Fiala, 21. Kroupa, 27. Hurda
Mistrovství Vč. oblasti štafet – 24. 6. 2001 – Horní Jelení (LPU)
D14: 1. SHK, 2. LPU (Sůvová, Mrštíková, Hermanová), 4. LPU (Nádvorníková, Lennerová,
Kiacová), 13. LPU (Marešová, Rebeková, Bolechová)
H14: 1. SJC, 8. LPU (Fiala, Kroupa, Kopecký), 19. LPU (Hovorka, Čermák, Hurda)
III. SOUTĚŽE DRUŽSTEV
Česká liga klubů - Diadora cup 2001
Do České ligy klubů - DIADORA CUPu 2001 byly zařazeny závody:
1. 18. 3. štafety
Hrachoviště
PHK
5. 9. 9. štafety
Bradlecká Lhota SJC
2. 6. 5. štafety
Lukov
TZL
6. 29. 9. M ČR štafet Lipnice n. S.
JHB
3. 10. 6. štafety
Šemanovice
DKP
7. 30. 9. M ČR klubů Lipnice n. S.
JHB
4. 8. 9. štafety
Bradlecká Lhota SJC
Dospělí:
1. USK Praha
2. Tesla Brno
3. OK 99 Hradec Králové
4. SC Jičín
5. Spartak Rychnov n. Kn.
6. Dukla Liberec
7. SKOB Zlín
8. SK Žabovřesky
Celkem
158
157
142
141
120
120
108
98
1.
29
30
16
35
25
0
27
19
2.
0
0
0
0
35
0
0
45
3.
45
38
25
16
3
30
34
21
4.
32
45
19
21
26
30
5
13
5.
18
37
21
36
32
30
17
0
6.
34
37
41
29
7
30
24
6
7.
47
35
55
41
27
0
23
7
19
ROČENKA 2001
9. SK Praga
10. SK Jamnice
11. Kotlářka Praha
12. Lokomotiva Pardubice
13. SKI OB Šternberk
14. OK 24 Praha
15. Sl. TU Liberec
Dorost:
1. Lokomotiva Pardubice
2. OK Jilemnice
3. SKOB Zlín
4. Kotlářka Praha
5. OK 99 Hradec Králové
6. ŠSK Vrbno p. P.
7. Junior Prostějov
8. SC Jičín
9. SK Praga
10. Slávie Hradec Králové
11. SK Žabovřesky
12. ATIS sport Bruntál
13. Slovan Luhačovice
14. Sparta Praha
15. SK UP Olomouc
97
95
94
91
81
69
58
20
30
24
27
0
14
0
0
16
0
0
23
0
0
32
11
17
15
0
29
0
23
10
27
19
23
10
26
22
18
18
26
26
13
18
16
12
22
8
9
13
14
17
31
21
19
4
13
0
Celkem
186
161
142
135
130
120
118
100
94
87
77
59
58
58
49
1.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
0
0
0
0
0
35
25
0
0
0
23
26
21
0
30
3.
51
21
34
38
34
7
24
21
17
13
9
12
11
19
0
4.
33
44
31
21
31
30
29
22
17
21
15
10
15
15
8
5.
33
41
31
35
31
8
39
31
7
22
18
11
11
9
8
6.
47
29
36
41
34
24
25
26
25
17
13
1
7
0
3
7.
55
47
41
9
19
31
23
0
35
27
21
0
0
15
0
Oblastní mistrovství družstev 2001
Dorost
1. Lok. Pardubice
2. Slávie Hrad. Král.
3. OK 99 Hrad. Král.
4. OK Jilemnice
5. Sp. Rychnov
6. Sp. Vrchlabí
7. KOB Choceň
8. OB Vamberk
9. ZŠ Albrechtice
10. Lok. Trutnov
356
308
278
249
203
122
112
65
56
44
Žactvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Slávie Hr. Král. A
SC Jičín
OK 99 Hr. Král.
Lok. Pardubice A
Sp. Rychnov A
OB Vamberk
Sp. Vrchlabí
OK Jilemnice
Slávie Hr. Král. B
KOB Dobruška
SK Studenec
Lok. Pardubice B
Sokol Kunvaůd
SK Nová Paka
Dospělí
1. Lok. Pardubice 1319
2. OK 99 Hrad. Král. 1113
3. Sp. Rychnov
750
4. KOB Dobruška
537
5. Sp. Vrchlabí
494
6. Slávie Hrad. Král. 457
7. SC Jičín
424
8. OK Jilemnice
286
9. SK Nová Paka
284
10. OB Vamberk
274
Celkem
2002
1944
1875
1806
1730
1594
1535
1530
1349
1072
821
812
768
637
Veteráni
1. Lok. Pardubice 1747
2. OK 99 Hrad. Král. 1220
3. Slávie Hrad. Král. 902
4. OB Vamberk
744
5. OK Jilemnice
731
6. SC Jičín
641
7. Lok. Trutnov
483
8. Sp. Rychnov
432
9. Start Náchod
389
10. KOB Kostelec
347
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
275 P 284 262 278 287 258 272 300 272 281 261 271 286
286 279 253 276 248 P 262 207 232 246 241 292 255 271
260 266 265 287 P 268 230 248 202 182 228 261 252 174
245 270 255 251 258 218 246 202 225 211 245 268 232 258
227 246 233 246 248 201 207 229 256 198 236 251 236 P
210 223 211 195 240 209 228 195 P 239 197 169 181 225
213 243 168 129 226 196 P 175 212 186 205 217 201 192
160 168 167 183 221 181 225 213 234 197 205 P 201 213
171 P 220 172 194 187 176 167 190 185 180 172 164 152
P 154 91 137 122 126 156 146 131 132 147 146 134 170
112 127 114 117 117 102 105 97 123 56 74 58 100 111
76 98 133 66 100 141 81 96 113 94 98 124 81 103
60 67 56 75 50 82 66 P
81 127 139 110 70 119
52 82 61 P
83 103 68 51 80 97 99 78 66 82
20
ROČENKA 2001
IV. ŽEBŘÍČKY
Kozel cup 2001
Závody zařazené do KOZEL CUPu 2001:
1. 12. 5. klasická trať Studenec
BSO
2. 13. 5. klasická trať Studenec
BSO
3. 19. 5. klasická trať Sedloňov
SNA
4. 20. 5. krátká trať
Dobřany
SRK
ŽENY
Celkem
1.
2.
3.
11.
Macúchová Zuzana
Chudíková Barbora
Klapalová Marcela
Štěrbová Marta
MUŽI
1.
2.
3.
27.
39.
42.
Horáček Michal
Hora Zbyněk
Losman Petr
Udržal Tomáš
Jirásek Aleš
Hovorka Jan
5.
6.
7.
8.
2. 6.
3. 6.
15. 9.
16. 9.
zkrácená trať
klasická trať
krátká trať
klasická trať
Třemešek
KSU
Třemešek
KSU
Černovice
TBM
Vev. Knínice VBM
TBM
JAM
SRK
LPU
143
124
119
50
1.
30
14
8
6
2.
30
23
20
0
3.
30
23
4
8
4.
23
30
0
1
5.
0
30
23
7
6.
0
1
20
18
7.
20
12
30
0
8.
30
18
26
11
VLI
PGP
PHK
LPU
LPU
LPU
Celkem
163
153
138
36
20
16
1.
31
18
17
9
0
0
2.
13
25
35
3
0
0
3.
31
35
0
0
0
0
4.
28
31
35
0
0
0
5.
35
28
16
6
0
0
6.
31
28
35
0
0
0
7.
35
31
0
18
10
16
8.
31
16
0
0
10
0
Žebříček A 2001
Závody zařazené do žebříčku A 2001:
1. 12. 5. klasická trať Studenec
2. 13. 5. klasická trať Studenec
3. 19. 5. klasická trať Sedloňov
4. 20. 5. krátká trať
Dobřany
D16A
1.
9.
20.
22.
Fukátková Pavla
Krčálová Veronika
Duchová Iveta
Roháčková Hana
D18A
1. Dočkalová Martina
22. Víchová Šárka
D20A
1. Stehnová Zuzana
15. Klimplová Zuzana
LPU8552
LPU8557
LPU8654
LPU8553
Rajnošek Zdeněk
Bolech Filip
Španiel Miroslav
Herman Jan
Dlabaja Tomáš
Štěrba Zbyněk
Prášil Ondřej
Krčál Jaroslav
Matyk Jaroslav
Zitka Adam
H20A
1. Smola Michal
18. Knížek Jiří
2.
99.24
96.29
87.21
85.34
2. 6.
3. 6.
15. 9.
16. 9.
3.
-
zkrácená trať
klasická trať
krátká trať
klasická trať
Třemešek
KSU
Třemešek
KSU
Černovice
TBM
Vev. Knínice VBM
4.
5.
6.
7.
8.
69.07 96.56 97.81 102.15 97.29
99.98 86.31 82.87
84.79
79.43 95.24
80.94 75.52 86.76
-
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DKP8150 512.43 103.44 104.55 98.95 96.81 94.52
- 101.40 104.10
LPU8151 414.27 80.22 82.33 74.75 82.58 81.82 79.62 87.32 79.58
VRB8506
LPU8602
LPU8502
LPU8505
Celkem
1.
2.
3.
4.
514.71 102.86 104.20 103.67 101.17
471.89 87.72 90.08 96.37 92.64
447.87 92.74 94.40 93.21 83.18
362.57 86.76 25.65 34.01 86.34
TZL8308
LPU8304
LPU8405
LPU8407
LPU8406
LPU8402
Celkem
1.
510.07 97.20
487.68 99.38
476.14 98.76
461.83 89.08
438.48 81.31
350.88 disk.
H18A
1.
4.
7.
12.
18.
36.
1.
99.60
95.59
83.40
89.31
5.
6.
7.
8.
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LPU8357 508.53 102.82 99.52 102.40 94.57 106.71 97.07
LPU8352 340.26 68.73 40.52 67.82
50.33 62.05 59.56 82.09
H16A
1.
7.
12.
31.
Celkem
398.80
378.16
350.64
342.35
BSO
BSO
SNA
SRK
2.
98.02
102.13
91.39
92.98
91.00
65.73
3.
100.09
94.12
93.21
91.23
83.40
66.32
4.
99.25
98.49
88.56
94.79
79.25
5.
93.07
99.71
80.20
40.36
5.
104.21
87.16
73.42
87.09
78.87
58.75
6.
7.
8.
96.84 100.57 102.81
93.09 83.43 83.53
84.34
disk. 79.84 69.27
6.
102.52
95.63
94.29
99.98
85.08
56.67
7.
100.92
95.96
69.52
76.20
74.06
8.
102.33
94.57
86.39
84.22
65.51
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TZL8131 521.38 103.83 98.52 105.18 101.04 104.99 106.35
LPU8204 413.31 69.66 87.58 83.54 71.94 74.55 64.76 95.70 71.36
21
ROČENKA 2001
SILVA CUP 2001
Do SILVA CUPu 2001 byly zařazeny tyto závody:
1. 21. 4. NOB
Nová Ves
CTB
2. 28. 4. DT
Ant. Důl
SJI
3. 12. 5. klasika
Studenec
BSO
4. 13. 5. klasika
Studenec
BSO
5. 19. 5. klasika
Sedloňov
SNA
6. 20. 5. KT
Dobřany
SRK
7. 2. 6. zkr. trať
Třemešek
KSU
D16
1.
2.
17.
23.
Fukátková Pavla
Krčálová Veronika
Duchová Iveta
Roháčková Hana
D18
1. Przyczková Mich.
3. Dočkalová Martina
24. Víchová Šárka
3
17
11
2
4
4
17
10
3
0
5
10
20
0
0
0
11
11
0
9
0
12
9
20
0
0
13
15
20
11
0
Celkem 1 2
3
4 5
6
7
8
9 10
TRI8461 177 20 20 17 20 20 15 0
20 20 15
LPU8357 145 17 0
20 17 17 11 20 15 11 0
LPU8352 15
0
0
1
0 2
0
0
0
7
0
11
0
0
2
12
20
0
3
13
20
17
0
0
0
0
0
6
0
17
4
0
7
10
0
0
0
8
15
0
0
6
9
9
17
0
0
KSU
DKP
TBM
VBM
PHK
TZL
Rajnošek Zdeněk
Bolech Filip
Španiel Miroslav
Herman Jan
Celkem
VRB8506 167
LPU8602 54
LPU8502 36
LPU8505 6
1
20
0
8
0
2
0
0
0
0
3
20
4
11
2
4
20
6
11
0
5
20
11
6
0
6
20
8
0
2
7
8
15
0
0
8
15
8
0
0
0
0
0
0
Dlabaja Tomáš
Štěrba Zbyněk
Krčál Jaroslav
Prášil Ondřej
Matyk Jaroslav
Zitka Adam
Celkem
TZL8308 174
LPU8304 127
LPU8407 88
LPU8405 63
LPU8406 27
LPU8402 2
1
20
15
17
10
11
2
2
20
0
0
0
0
0
3
11
17
0
13
0
0
4
13
20
6
4
3
0
5
17
9
6
8
0
0
6
17
0
6
15
13
0
7
20
6
5
0
0
0
8
20
13
17
9
0
0
9
17
0
3
2
0
0
Smola Michal
Knížek Jiří
Fukátko Jan
Odvody Zdeněk
Celkem
TZL8131 164
LPU8204 20
LPU8105 9
LPU8206 7
0
0
6
7
1
2
20
0
0
0
3
20
0
0
0
4
11
5
0
0
5
20
0
0
0
6
20
0
0
0
7
20
0
0
0
8
20
0
0
0
9
20
0
0
0
H16
H18
H20
1.
19.
36.
37.
2
0
0
0
0
Třemešek
Šemanovice
Černovice
Vev. Knínice
Chvaleč
Rožnov
3
4 5
6
7
8
9 10 11 12 13
20 20 15 15 15 0
20 20 20 17 13
1
3 1
7
2
4
8
6
3
6
10
1. Stehnová Zuzana
8. Klimplová Zuzana
1.
3.
8.
12.
17.
37.
1
17
15
0
7
3. 6. klasika
9. 6. KT
15. 9. KT
16. 9. klasika
23. 9. klasika
6. 10. supersprint
Celkem 1 2
DKP8150 167 20 0
LPU8151 61
8
9
D20
1.
8.
14.
36.
Celkem
LPU8552 131
LPU8557 110
LPU8654 29
LPU8553 17
8.
9.
10.
11.
12.
13.
9 10
17
2
0
0
11
20
0
0
0
12
15
0
0
0
13
15
0
0
2
10
20
11
0
0
0
0
11
20
10
0
0
0
0
12
20
15
8
2
0
0
13
8
17
20
0
0
0
10
0
11
0
0
11
0
0
0
0
12
0
0
0
0
13
13
4
3
0
Žebříček B-Čechy 2001
Do žebříčku B-Čechy byly v roce 2001 zařazeny závody:
1. 12. 5. klasická trať Studenec
BSO
5. 2. 6.
2. 13. 5. klasická trať Studenec
BSO
6. 3. 6.
3. 19. 5. klasická trať Sedloňov
SNA
7. 15. 9.
4. 20. 5. krátká trať
Dobřany
SRK
8. 16. 9.
D14B
1 LPU8752 Hermanová Zuzana
8 LPU8751 Sůvová Barbora
34 LPU8954 Kiacová Zuzana
D16B
1
4
9
18
SLP8551
LPU8555
LPU8653
LPU8651
Spurná Martina
Udržalová Jana
Juračková Jana
Lišková Magdaléna
Celkem
508.09
450.62
312.06
zkrácená trať
klasická trať
krátká trať
klasická trať
Polom
Rohoznice
Nedamov
Medonosy
VAM
SHK
OKP
FSP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
89.53 96.77 103.37 97.48 106.43 99.69 93.19 101.12
76.46 82.57 91.05 87.04 97.38 50.53 92.58 73.76
16.89 44.41 49.28 84.08 59.02 50.25 37.26 69.43
Celkem
1.
2.
3.
4.
510.82 101.09 93.75 104.19 98.42
486.61 85.57 101.53 89.75 99.65
433.89
- 60.79 92.44
364.69 37.84 80.24 72.50 25.27
5.
106.80
88.69
74.52
71.62
6.
97.13
99.56
89.82
41.22
7.
93.17
72.81
98.35
85.41
8.
100.32
96.12
78.76
54.92
22
ROČENKA 2001
D18B
1
5
9
12
JIL8453
LPU8351
LPU8453
LPU8355
Uvízlová Radka
Roudná Jana
Baštová Martina
Odvodyova Dana
Celkem
1.
2.
3.
4.
509.04 102.36 101.65 103.05 83.66
467.54 94.56 79.93 93.88 95.57
401.26 39.37 76.82 73.30 98.49
365.79
- 81.53
5.
101.47
74.65
75.59
71.25
6.
diskv.
59.57
77.06
76.77
7.
91.18
93.84
72.49
8.
100.51
89.69
63.75
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 DKL8150 Brumková Tereza
511.00 101.55 108.53 102.10 92.64 97.68 101.14
7 LPU8256 Vaníčková Jarosla 440.59 88.04 89.79 84.19 83.50 64.11 82.03 95.07 73.55
D20B
D40B
Celkem
1 LPU6051 Juračková Jana
504.71
9 LPU6151 Hermanová Dana
438.41
10 LPU5851 Víchová Ladislava 437.87
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
99.61 87.22 98.34 101.07 105.62 86.24 0.00 100.07
31.43 82.69 89.03 95.68 75.32 88.68 82.33 75.80
93.98 59.72 84.89 78.73 84.59 77.29 95.65 78.76
D50B
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
538.84 107.12 99.21 107.28
- 86.05 100.00 110.48 113.96
441.53 82.95 96.04 66.32 99.62 60.77 96.60
-
1 VSP5050 Dohnalová Dana
7 LPU4752 Kubíková Květa
H14B
1
21
24
45
53
SJC8702
LPU8701
LPU8704
LPU8805
LPU8807
Holas Štěpán
Fiala Petr
Kopecký Ondřej
Matyk Tomáš
Kroupa Jan
H16B
1 JIL8502 Falta Ondřej
40 LPU8608 Kafka Miloš
H18B
1 TJN8301 Janata Martin
28 LPU8303 Žemlička Jan
H20B
1 SJC8205 Hanzl Tomáš
5 LPU8105 Fukátko Jan
6 LPU8206 Odvody Zdeněk
H35B
1 FYD6400 Macháček Aleš
16 LPU6305 Kiac Jiří
Celkem
512.57
395.69
375.03
292.50
226.26
1.
87.98
92.94
74.59
21.49
2.
91.53
80.95
73.81
44.59
3.
99.56
69.63
82.17
89.43
26.26
4.
106.31
61.90
59.83
65.26
-
5.
101.51
32.26
72.20
64.00
52.00
6.
103.01
75.84
72.26
73.81
45.76
7.
102.09
63.50
65.38
33.89
8.
99.65
76.33
54.20
50.02
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
510.77 100.48 102.45 84.37 97.11 105.27 98.81 103.76 98.34
180.07 30.11 0.00 50.17 30.83 7.51 45.59 23.37 0.00
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
524.48 106.11 99.99 108.76 97.94 107.85 101.77 99.04 92.37
301.41
- 61.61 5.23 61.70 67.38 78.46 32.26
Celkem
506.32
460.51
444.61
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
91.09 91.14 103.35 100.21 101.33 100.28 72.52 101.15
80.71 94.54 95.30 82.48 diskv.
- 95.45 92.74
92.56 81.63 68.00 84.73 93.93 90.93 81.55 82.46
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
531.58 103.38 104.70 98.95 99.60 102.57 104.73 109.53 109.24
262.99 21.07 diskv. 34.98 0.00 46.98
- 83.88 76.08
Krafka Jiří
Roudný Václav
Bolech Jiří
Vícha Vladimír
Celkem
501.19
397.70
380.71
252.27
1.
92.48
59.70
65.82
46.68
Nožička Miroslav
Knap Jan
Farář Václav
Štěrba Pavel
Juračka Vojtěch
Celkem
515.25
479.92
466.76
427.39
424.18
1.
88.98
91.67
85.57
80.40
Celkem
511.83
429.31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
98.30 96.69 100.81 101.11
- 101.96 102.31 105.64
84.45 83.71 72.87 76.82 88.10 95.46 77.59 73.40
Celkem
1 LPU4501 Fridrich Jaroslav 508.27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
91.15 101.22 99.16 97.41 104.34 105.24 75.36 98.31
H40B
1
15
19
30
BOR5500
LPU6102
LPU5904
LPU5801
H45B
1
4
6
11
12
LPU5405
LPU5101
LPU5201
LPU5408
LPU5404
H50B
1 VLI5101 Přinda Oldřich
7 LPU5001 Farář Jaroslav
H55B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
96.97 99.25 98.64 99.08 99.59 104.63 90.25
82.05 85.18 34.60 84.01 86.76
71.29 81.22 55.73 80.72 81.66 57.06 60.28
44.65 0.00 45.23 55.16 58.85 44.75 46.35
2.
100.76
92.09
84.66
87.93
3.
106.96
92.91
82.44
70.66
78.98
4.
102.16
102.64
53.47
51.66
59.51
5.
102.21
90.27
83.62
80.19
81.63
6.
7.
8.
103.47 100.45
93.34
95.48 95.26 92.26
85.89 82.96 88.31
95.24
-
23
ROČENKA 2001
Ranking 2001
D 21
19. Štěrbová Marta, LPU7957, 91489,
8770
3.6.
KSU
D21E
9784(5)
19.5. SNA
D21E
16.9. VBM
D21E
9500(8)
12.5. BSO
D21E
3.11. SRK
D21C
8827(1)
20.10. JIL
D21C
7.10. SNA
D21C
8705(5)
26.5. SJC
D21C
29. Dočkalová Martina, LPU8357, 88539,
8487
17.3. PHK
D21A
9481(2)
30.6. UOL
D21A
16.6. VRL
D21C
8963(1)
11.8. BOR
D20A
20.10. JIL
D21C
8613(2)
25.8. TUR
D21E
10.8. BOR
D20A
8332(2)
20.7. CHT
D21A
43. Klimplová Lenka, LPU7951, 85719,
8217
21.4. CTB
D21
9085(2)
20.5. SRK
D21A
12.5. BSO
D21A
8660(4)
9.5.
EKP
D21
17.3. PHK
D21C
8390(1)
19.5. SNA
D21A
16.9. VBM
D21A
7948(10)
2.6.
KSU
D21A
53. Knapová Iva, LPU6052, 84122,
8064
12.5. BSO
D21A
9187(1)
13.5. BSO
D21A
7.4.
KOS
D21C
8365(5)
27.10. LTU
D21C
20.5. SRK
D21A
8211(10)
26.5. SJC
D21C
19.5. SNA
D21A
8059(21)
17.3. PHK
D21B
62. Klimplová Zuzana, LPU8151, 82325,
7892
9.6.
DKP
D20
8679(9)
28.4. SJI
D20
15.9. TBM
D20A
8337(10)
10.5. EKP
D21
2.6.
KSU
D20A
8063(13)
20.5. SRK
D20A
13.5. BSO
D20A
7927(13)
6.7.
EKP
D20
77. Koberová Lenka, LPU6954, 81234,
7787
28.4. SJI
D21
9033(9)
13.5. BSO
D21A
17.3. PHK
D21A
8376(23)
16.6. VRL
D21C
20.10. JIL
D21C
7838(5)
13.10. CET
D21C
31.3. SHK
D21C
7591(7)
6.10. VAM
D21C
241. Vaníčková Jaroslava, LPU8256, 63604,
6097
3.11. SRK
D21C
6911(16)
20.10. JIL
D21C
6.10. VAM
D21C
6424(30)
7.10. SNA
D21C
31.3. SHK
D21C
6224(37)
16.6. VRL
D21C
12.5. BSO
D20B
5975(6)
19.5. SNA
D20B
247. Vlčovská Marta, LPU7667, 62920,
6031
24.3. DOB
D21C
7157(21)
17.3. PHK
D21A
6.10. VAM
D21C
6437(29)
31.3. SHK
D21C
7.10. SNA
D21C
6054(34)
3.11. SRK
D21C
5.5.
PHK
D21C
5126(39)
31.8. PHK
D21B
283. Brožková Zuzana, LPU7853, 59607,
5714
7.4.
KOS
D21C
7346(12)
27.10. LTU
D21C
7.10. SNA
D21C
6668(23)
28.9. KUN
D21C
26.5. SJC
D21C
6513(25)
24.3. DOB
D21C
20.10. JIL
D21C
0(44)
5.5.
PHK
D21C
301. Valentová Hana, LPU7954, 58047,
5565
27.10. LTU
D21C
6192(33)
7.4.
KOS
D21C
31.8. PHK
D21B
5823(19)
20.10. JIL
D21C
3.11. SRK
D21C
5700(29)
28.9. KUN
D21C
16.6. VRL
D21C
5584(31)
7.10. SNA
D21C
318. Fukátková Barbora, LPU8253, 55818,
5351
21.4. NPA
D21C
6154(29)
31.8. PHK
D21B
24.3. DOB
D21C
5697(47)
31.3. SHK
D21C
13.10. CET
D21C
5337(31)
1.9.
PHK
D21B
20.10. JIL
D21C
5274(39)
16.6. VRL
D21C
329. Kašparová Eva, LPU7854, 54475,
5222
24.3. DOB
D21C
6086(41)
31.3. SHK
D21C
3.11. SRK
D21C
5579(31)
27.10. LTU
D21C
6.10. VAM
D21C
5143(48)
3.8.
SJH
D21B
5.5.
PHK
D21C
5100(40)
26.5. SJC
D21C
330. Víchová Šárka, LPU8352, 54433,
5218
7.4.
KOS
D21C
6860(18)
24.3. DOB
D21C
31.3. SHK
D21C
6224(37)
7.10. SNA
D21C
3.11. SRK
D21C
5821(26)
20.10. JIL
D21C
372. Vlčovská Eva, LPU7956, 47927,
4595
2.6.
VAM
D21B
7341(33)
19.5. SNA
D21A
31.3. SHK
D21C
6702(27)
13.5. BSO
D21A
21.4. NPA
D21C
6446(25)
20.10. JIL
D21C
419. Lulayová Iva, LPU8152, 40033,
3837
20.10. JIL
D21C
4984(40)
11.8. BOR
D20B
13.10. CET
D21C
4241(37)
8.8.
BOR
D20B
31.8. PHK
D21B
3731(32)
1.9.
PHK
D21B
27.10. LTU
D21D
3398(9)
9.8.
BOR
D20B
437. Víchová Radka, LPU7958, 37919,
3635
11.8. BOR
D21C
4746(7)
8.8.
BOR
D21C
9.8.
BOR
D21C
3909(14)
7.10. SNA
D21D
3.11. SRK
D21D
3436(8)
27.10. LTU
D21D
9610(10)
9085(15)
8768(1)
8407(5)
2.6.
22.9.
20.5.
15.9.
KSU
PHK
SRK
TBM
D21E
D21A
D21E
D21E
9543(13)
8925(2)
8742(15)
8407(17)
9448(1)
8947(1)
8513(8)
8277(1)
25.8.
24.3.
7.10.
3.11.
TUR
DOB
SNA
SRK
D21E
D21C
D21C
D21C
9203(3)
8693(2)
8346(7)
8110(7)
8992(1)
8562(4)
8357(12)
7887(18)
13.5.
23.9.
22.9.
5.7.
BSO
PHK
PHK
EKP
D21A
D21A
D21A
D21A
8886(3)
8505(13)
8334(4)
7880(2)
8730(8)
8364(2)
8208(6)
7936(2)
21.4.
31.3.
24.3.
3.6.
NPA
SHK
DOB
SHK
D21C
D21C
D21C
D21B
8570(1)
8243(3)
8185(5)
7853(17)
8613(7)
8159(12)
7945(9)
7877(1)
17.3.
23.9.
22.9.
12.5.
PHK
PHK
PHK
BSO
D21A
D20A
D20A
D20A
8587(17)
8074(10)
7941(6)
7830(15)
8601(11)
7906(5)
7808(7)
7558(8)
19.5.
12.5.
21.4.
26.5.
SNA
BSO
NPA
SJC
D21A
D21A
D21C
D21C
8447(8)
7880(21)
7754(7)
7427(13)
6718(19)
6318(30)
6198(24)
5953(4)
15.9.
22.9.
21.4.
13.5.
OKP
PHK
NPA
BSO
D20B
D20B
D21C
D20B
6450(5)
6295(19)
6091(30)
5930(7)
7131(43)
6263(36)
5975(25)
4295(31)
13.10. CET
28.9. KUN
21.4. NPA
D21C
D21C
D21C
6827(16)
6098(17)
5852(34)
7143(16)
6625(15)
6145(38)
0(43)
13.10. CET
31.3. SHK
6.10. VAM
D21C
D21C
D21C
6907(13)
6550(32)
5710(41)
6022(36)
5794(34)
5666(26)
5487(41)
31.3.
1.9.
21.4.
24.3.
SHK
PHK
NPA
DOB
D21C
D21B
D21C
D21C
5869(46)
5774(16)
5623(40)
5435(51)
5957(16)
5573(51)
5283(25)
5216(34)
5.5.
26.5.
7.4.
28.9.
PHK
SJC
KOS
KUN
D21C
D21C
D21C
D21C
5771(32)
5491(38)
5281(41)
5213(30)
6063(41)
5367(40)
5136(22)
5014(40)
4.8.
20.7.
7.4.
13.10.
SJH
CHT
KOS
CET
D21B
D21B
D21C
D21C
5620(16)
5272(17)
5109(42)
4975(34)
6585(32)
6153(32)
5650(36)
13.10. CET
5.5.
PHK
26.5. SJC
D21C
D21C
D21C
6227(23)
6149(22)
4764(42)
7136(59)
6634(52)
0(44)
12.5.
20.5.
BSO
SRK
D21A
D21A
7047(50)
6621(49)
4391(9)
3951(13)
3671(30)
3209(17)
16.6.
10.8.
3.11.
VRL
BOR
SRK
D21C
D20B
D21D
4276(38)
3847(15)
3543(7)
4652(8)
3784(4)
3408(7)
10.8. BOR
28.9. KUN
20.10. JIL
D21C
D21D
D21D
3944(14)
3493(4)
3398(8)
24
13.10. CET
ROČENKA 2001
D21D
3149(3)
6.10.
VAM
D21D
3084(13)
H21E
H21E
H21E
H21
9701(17)
9402(23)
9094(24)
8821(5)
23.9.
22.9.
17.3.
9.6.
PHK
PHK
PHK
DKP
H21A
H21D
H21B
H21
9551(19)
9331(2)
8988(1)
8784(27)
H21E
H21A
H21A
H21E
9627(15)
9277(2)
9180(10)
8869(17)
20.5.
3.6.
13.5.
25.8.
SRK
KSU
BSO
TUR
H21A
H21A
H21A
H21E
9456(2)
9268(2)
9008(10)
8667(11)
H21A
H21A
H21
H21A
9316(7)
8893(3)
8800(12)
8711(20)
12.5.
9.6.
2.6.
3.6.
BSO
DKP
KSU
KSU
H21A
H21
H21A
H21A
8975(8)
8890(24)
8797(12)
8654(19)
H21A
H21A
H21
H21C
8764(30)
8182(39)
7776(20)
7569(1)
22.9.
2.6.
24.3.
20.10.
PHK
KSU
DOB
JIL
H21C
H21A
H21C
H21A
8554(7)
8167(49)
7751(1)
7556(17)
H21B2
H21B2
H21A
H21A
8544(6)
8165(4)
7879(11)
7725(2)
12.5.
16.9.
26.5.
2.6.
BSO
VBM
SJC
VAM
H21B1
H21A
H21A
H21B1
8502(3)
8123(17)
7815(18)
7704(13)
H21B2
H21B
H21B2
H21C
8428(8)
7952(16)
7777(10)
7624(17)
13.5.
13.10.
22.9.
11.8.
BSO
CET
PHK
BOR
H21B1
H21C
H21B
H21A
8193(7)
7862(17)
7659(22)
7585(5)
H21L
H21A
H21A
H21E
8118(12)
7945(18)
7709(13)
7465(28)
30.6.
17.3.
26.5.
10.8.
UOL
PHK
SJC
BOR
H21A
H21B
H21A
H21A
8091(10)
7831(21)
7693(21)
7059(17)
H21B2
H21A
H21B
H21A
8273(6)
8035(45)
7486(16)
7065(13)
15.9.
19.5.
14.7.
12.5.
TBM
SNA
VAM
BSO
H21A
H21B1
H21E
H21B1
8246(13)
7890(8)
7155(14)
7006(47)
H21A
H21A
H21E
H21A
8054(14)
7547(19)
7375(9)
6753(37)
14.7.
19.5.
10.5.
5.7.
VAM
SNA
EKP
EKP
H21E
H21B2
H21
H21A
8017(4)
7442(23)
7185(26)
6636(14)
H20A
H20A
H21B
H20A
8124(11)
7339(26)
7098(5)
7006(26)
19.5.
1.9.
16.6.
16.9.
SNA
PHK
VRL
VBM
H20A
H21B
H21C
H20A
7841(15)
7143(5)
7054(8)
6981(21)
H21A
H21A
H21C
H21B
7532(21)
7451(5)
7197(29)
7029(35)
7.10.
19.5.
15.9.
13.5.
SNA
SNA
OKP
BSO
H21C
H21B2
H21B2
H21B1
7487(22)
7305(31)
7094(26)
6937(39)
H21
H21C
H21C
H21B2
7686(8)
7302(28)
6899(11)
6770(2)
19.5.
3.6.
21.4.
8.8.
SNA
SHK
NPA
BOR
H21B2
H21B2
H21C
H21B2
7363(27)
7096(31)
6869(4)
6769(3)
H21B1
H21B2
H21C
H21C
7219(28)
6473(45)
6405(24)
6092(23)
19.5.
21.4.
28.9.
13.5.
SNA
NPA
KUN
BSO
H21B1
H21C
H21C
H21B1
6749(57)
6437(13)
6202(21)
6045(55)
H21C
H21C
H21B
H20B
6707(45)
6430(13)
6013(39)
4391(11)
28.9.
31.8.
6.10.
9.8.
KUN
PHK
VAM
BOR
H21C
H21B
H21C
H20B
6595(10)
6208(25)
5817(46)
3939(16)
H21C
H21C
H21C
H21B
6488(13)
6186(21)
5753(28)
5645(103)
6.10.
14.7.
7.4.
7.10.
VAM
VAM
KOS
SNA
H21C
H21B
H21C
H21C
6423(39)
6163(11)
5675(35)
5629(45)
H 21
30. Udržal Tomáš, LPU8002, 93459,
8742
15.9. TBM
H21E
9720(8)
12.5. BSO
2.6.
KSU
H21E
9495(20)
13.5. BSO
19.5. SNA
H21E
9257(24)
16.9. VBM
3.6.
KSU
H21E
8920(31)
9.5.
EKP
31. Jirásek Aleš, LPU7601, 93014,
8700
23.9. PHK
H21B
9732(5)
16.9. VBM
28.4. SJI
H21
9282(9)
2.6.
KSU
15.9. TBM
H21E
9260(15)
19.5. SNA
12.5. BSO
H21A
8924(10)
6.7.
EKP
49. Hovorka Jan, LPU7907, 89629,
8384
15.9. TBM
H21E
9514(9)
19.5. SNA
20.5. SRK
H21A
8907(7)
27.10. LTU
9.6.
DKP
H21C
8803(8)
21.4. CTB
20.10. JIL
H21A
8734(3)
13.5. BSO
135. Kříž Libor, LPU7804, 82143,
7683
22.4. CTB
H21C
8839(4)
23.9. PHK
16.9. VBM
H21A
8289(14)
3.6.
KSU
15.9. TBM
H21A
8138(17)
10.5. EKP
1.9.
PHK
H21B
7683(1)
8.8.
BOR
139. Kárník Jan, LPU7811, 81886,
7660
22.9. PHK
H21A
8784(8)
3.6.
SHK
23.9. PHK
H21A
8428(32)
20.5. SRK
19.5. SNA
H21B2 7914(8)
20.10. JIL
20.7. CHT
H21A
7732(2)
21.7. CHT
153. Fencl Petr, LPU6901, 80003,
7483
23.9. PHK
H21C
8610(7)
16.9. FSP
3.6.
SHK
H21B2 8060(10)
17.3. PHK
20.5. SRK
H21B2 7810(10)
12.5. BSO
26.5. SJC
H21C
7652(2)
7.10. SNA
162. Prášil Ondřej, LPU8405, 78912,
7381
6.7.
EKP
H21E
8166(34)
25.3. SMB
13.10. CET
H21C
8009(13)
31.3. SHK
24.3. DOB
H21A
7809(27)
27.10. LTU
20.10. JIL
H21A
7541(20)
31.8. PHK
171. Haas Karel, LPU7304, 78350,
7329
20.5. SRK
H21B2 8419(2)
13.5. BSO
4.8.
SJH
H21E
8092(30)
3.6.
KSU
16.9. VBM
H21A
7602(34)
2.6.
KSU
7.4.
KOS
H21C
7152(6)
25.8. TUR
221. Farář Martin, LPU7717, 75816,
7092
3.6.
SHK
H21B1 8171(14)
26.5. SJC
12.5. BSO
H21B2 7652(14)
20.10. JIL
13.10. CET
H21C
7421(25)
15.7. VAM
16.6. VRL
H21A
6952(26)
24.3. DOB
232. Knížek Jiří, LPU8204, 74888,
7005
15.9. TBM
H20A
8607(5)
13.5. BSO
26.5. SJC
H21C
7535(4)
2.6.
KSU
20.5. SRK
H20A
7129(27)
31.8. PHK
7.10. SNA
H21C
7018(28)
12.5. BSO
256. Vávra Jaroslav, LPU7308, 73401,
6866
17.3. PHK
H21B
7577(38)
20.10. JIL
24.3. DOB
H21C
7466(2)
20.7. CHT
12.5. BSO
H21B2 7262(25)
13.10. CET
3.11. SRK
H21A
7030(15)
2.6.
KSU
273. Fridrich Petr, LPU7303, 72247,
6758
4.5.
MLA
H21
7856(4)
6.5.
MLA
5.5.
MLA
H21
7349(9)
13.10. CET
6.10. VAM
H21C
7012(27)
7.4.
KOS
16.6. VRL
H21C
6815(11)
11.8. BOR
394. Nožička Jiří, LPU8001, 66072,
6180
12.5. BSO
H21B1 7396(29)
2.6.
VAM
15.9. OKP
H21B2 6627(34)
20.5. SRK
3.6.
SHK
H21B2 6418(50)
26.5. SJC
5.5.
PHK
H21C
6146(24)
7.4.
KOS
440. Šabatka Petr, LPU8106, 62628,
5858
7.10. SNA
H21C
6826(33)
13.10. CET
27.10. LTU
H21C
6492(21)
3.11. SRK
8.8.
BOR
H20B
6117(1)
1.9.
PHK
11.8. BOR
H20B
5423(3)
10.8. BOR
459. Kober Michal, LPU6702, 61432,
5746
13.10. CET
H21C
6754(43)
20.10. JIL
26.5. SJC
H21C
6360(25)
5.5.
PHK
21.4. NPA
H21C
5980(23)
31.3. SHK
28.9. KUN
H21C
5650(28)
17.3. PHK
25
ROČENKA 2001
479. Fukátko Jan, LPU8105, 59740,
5588
23.9. PHK
H20B
6417(11)
24.3. DOB
31.3. SHK
H21C
6037(22)
15.9. OKP
22.9. PHK
H20B
5818(17)
7.10. SNA
20.10. JIL
H21C
5748(27)
7.4.
KOS
511. Odvody Zdeněk, LPU8206, 57680,
5395
6.10. VAM
H21C
6433(38)
13.10. CET
31.3. SHK
H21C
5829(26)
8.8.
BOR
24.3. DOB
H21C
5676(34)
20.10. JIL
2.6.
VAM
H20B
5280(4)
16.9. FSP
564. Držka Štěpán, LPU7604, 54472,
5095
7.4.
KOS
H21C
6113(22)
16.6. VRL
20.7. CHT
H21B
5838(18)
10.8. BOR
31.3. SHK
H21C
5288(32)
11.8. BOR
9.8.
BOR
H21B2 4154(37)
627. Sůva Petr, LPU8207, 49177,
4600
26.5. SJC
H21C
5783(33)
3.11. SRK
13.10. CET
H21C
5086(60)
6.10. VAM
9.8.
BOR
H20B
4699(8)
10.8. BOR
8.8.
BOR
H20B
3620(19)
21.4. NPA
635. Hovorka Pavel, LPU7908, 48835,
4568
19.5. SNA
H21B1 7850(9)
20.5. SRK
26.5. SJC
H21C
6722(16)
24.3. DOB
15.9. OKP
H21B2 6557(38)
16.6. VRL
683. Štěrba Zbyněk, LPU8304, 44954,
4204
30.6. UOL
H21A
8468(7)
1.9.
NEJ
31.3. SHK
H21C
7403(1)
21.7. CHT
2.9.
NEJ
H21A
0(36)
1.7.
UOL
20.10. JIL
H21C
0(35)
7.10. SNA
734. Horáček Josef, LPU7509, 40804,
3816
6.10. VAM
H21C
6551(35)
20.10. JIL
10.8. BOR
H21B2 5363(26)
1.9.
PHK
9.8.
BOR
H21B2 4309(34)
11.8. BOR
7.10. SNA
H21C
0(49)
21.4. NPA
746. Kaplan Jan, LPU6401, 39370,
3683
17.3. PHK
H21C
6918(10)
3.6.
KSU
20.7. CHT
H21A
6638(15)
2.6.
KSU
21.4. NPA
H21C
0(36)
796. Dvořák Luboš, LPU6801, 33004,
3087
16.6. VRL
H21C
4858(30)
24.3. DOB
26.5. SJC
H21C
4722(38)
21.4. NPA
3.11. SRK
H21C
4547(32)
815. Kroupa Filip, LPU7602, 31403,
2937
13.10. CET
H21C
6220(52)
7.10. SNA
10.8. BOR
H21B2 5181(29)
8.8.
BOR
H21C
H20B
H21C
H21C
6299(23)
5948(5)
5794(42)
5620(36)
13.10.
9.8.
16.9.
3.11.
CET
BOR
FSP
SRK
H21C
H20B
H20B
H21C
6050(57)
5868(1)
5761(5)
5507(27)
H21C
H20B
H21C
H20B
6290(51)
5710(2)
5370(29)
5257(8)
22.9.
12.5.
31.8.
15.9.
PHK
BSO
PHK
OKP
H20A
H20B
H21B
H20B
6080(19)
5678(5)
5334(55)
5250(11)
H21C
H21B2
H21B2
5971(21)
5681(17)
5009(28)
8.8.
5.5.
24.3.
BOR
PHK
DOB
H21B2
H21C
H21C
5871(12)
5623(26)
4924(37)
H21C
H21C
H20B
H21C
5599(26)
4968(51)
4696(7)
0(36)
7.4.
28.9.
11.8.
5.5.
KOS
KUN
BOR
PHK
H21C
H21C
H20B
H21C
5290(37)
4756(37)
4680(7)
0(35)
H21B1
H21C
H21C
7237(25)
6706(12)
0(36)
7.4.
5.5.
KOS
PHK
H21C
H21C
7140(7)
6623(13)
H21A
H20A
H21A
H21C
8121(4)
6850(2)
0(38)
0(49)
1.9.
20.7.
16.6.
NEJ
CHT
VRL
H21A
H20A
H21C
7641(14)
6471(2)
0(36)
H21C
H21B
H21B2
H21D
6204(18)
5019(55)
2986(44)
0(17)
31.8.
8.8.
7.4.
PHK
BOR
KOS
H21B
H21B2
H21C
5406(54)
4966(28)
0(48)
H21B
H21B
6778(39)
6505(60)
20.5.
12.5.
SRK
BSO
H21B2
H21B2
6731(39)
5800(60)
H21C
H21C
4829(40)
4641(34)
6.10.
7.10.
VAM
SNA
H21C
H21C
4805(52)
4602(48)
H21C
H21B2
5788(43)
4811(30)
11.8.
9.8.
BOR
BOR
H21B2
H21B2
5325(21)
4078(39)
Český pohár štafet 2000
Závody zařazené do Českého poháru štafet 2001:
1. 6. 5. štafety
Lukov
TZL
2. 10. 6. štafety
Šemanovice
DKP
3. 8. 9. štafety
Bradlecká Lhota SJC
D18
Celkem
1.
2.
3.
1.
3.
10.
15.
33.
PHK
LPU
LPU
LPU
LPU
A
A
B
C
D
101
89
57
39
6
TBM A
LPU A
Celkem
101
58
D21
1.
10.
H18
1.
2.
15.
36.
TZL
LPU
LPU
LPU
A
A
B
C
H21
1.
17.
33.
DLI A
LPU A
LPU B
Celkem
105
87
44
7
Celkem
135
68
31
4. 9. 9. štafety
Bradlecká Lhota SJC
5. 29. 9. M ČR štafet Lipnice n. S.
JHB
0
0
0
0
0
28
35
17
4
0
35
21
12
11
0
4.
31
23
17
10
3
5.
35
31
23
18
3
1.
0
0
2.
25
18
3.
35
25
4.
31
15
5.
35
12
1.
0
0
0
0
2.
35
31
21
0
3.
35
25
8
7
4.
35
25
11
0
5.
35
31
12
0
1.
0
0
0
2.
45
17
1
3.
45
13
0
4.
45
35
26
5.
45
16
4
26
ROČENKA 2001
Východočeský pohár 2001
Seznam závodů zařazených do soutěží:
1. 24. 3. KOB Dobruška
Mělčany
2. 31. 3. Slávie Hradec Král. Kocbeře
3. 7. 4. KOB Kostelec n. O. Kost. Lhota
4. 21. 4. SK Nová Paka
Stará Paka
5. 5. 5. OK 99 Hradec Král. Vyhnánov
6. 26. 5. SC Jičín
Hřídelec
7. 16. 6. Spartak Vrchlabí
M.Svatoňovice
(8.) 23. 6. Lok. Pardubice
Rváčov
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
28. 9.
6.10.
7.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
Sokol Kunvald
OB Vamberk
Start Náchod
Lok. Č. Třebová
OK Jilemnice
Lok. Trutnov
Spartak. Rychnov
Hanička
Vrbice
Sedloňov
Přívrat
Mříčná
Peklo
Sedloňov
Žactvo – jaro 2001
D10C
(23)
1. Chmelařová Michaela
13. Rebeková Pavla
D12C
1.
3.
11.
12.
13.
19.
22.
(33)
Mádlová Věra
Kiacová Zuzana
Knapová Jana
Lennerová Hana
Nádvorníková Tereza
Weisbauerová Dagmar
Bolechová Anežka
SHK9151
LPU9151
Celkem
SHK8951 1026.86
LPU8954 957.52
LPU9053 874.53
LPU8952 861.47
LPU8953 842.74
LPU8951 732.48
LPU9051 719.12
D12D
(12)
1. Marešová Michaela
D14C
(34)
1. Hermanová Zuzana
5. Sůvová Barbora
11. Mrštíková Květa
LPU8959
LPU8855
Celkem
794.65
PHK9101
LPU9101
LPU9301
LPU9102
LPU9104
LPU9105
LPU9107
LPU9202
Celkem
890.63
754.01
670.80
664.68
588.93
399.09
339.71
276.34
H10C
1.
5.
7.
8.
13.
18.
19.
22.
(33)
Kubát Pavel
Weisbauer Vojtěch
Čermák Jan
Macl Jan
Seidl Jakub
Brezovský Petr
Semonský Martin
Zitka Lukáš
H12C
(39)
1. Kubát Jan
15. Hovorka Lukáš
24. Kuřátko Jiří
Celkem
PHK8902 1061.96
LPU9001 813.20
LPU8902 560.58
H12D
(37)
6. Čermák Petr
H14C
1.
15.
17.
21.
29.
37.
(49)
Beneš Jan
Fiala Petr
Kopecký Ondřej
Matyk Tomáš
Kroupa Jan
Louman Petr
LPU8901
Celkem
732.27
Celkem
SJC8703 1019.39
LPU8701 902.19
LPU8704 897.78
LPU8805 878.01
LPU8807 786.94
LPU8802 673.27
H14D
(23)
2. Hurda Jakub
13. Rebeka Tomáš
Celkem
781.21
Celkem
LPU8752 1005.33
LPU8751 984.52
LPU8753 924.27
D14D
(13)
2. Nováková Eliška
Celkem
843.16
575.01
LPU8702
LPU8810
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
203.38 prumer 144.49 196.48 204.64 209.22 218.51
137.50 72.25 151.46
157.91 128.14
1.
195.45
181.32
179.84
121.64
169.27
170.75
144.17
1.
-
2.
prumer
196.05
183.54
131.51
119.36
172.48
103.28
3.
205.33
157.07
109.81
131.68
149.35
143.00
131.38
2.
3.
200.00 disk.
4.
208.54
203.05
165.31
175.31
146.09
147.36
5.
175.97
166.75
156.81
146.19
129.58
4.
5.
209.87 127.55
1.
2.
3.
4.
193.27 201.98 203.61 187.08
192.64 189.07 161.83 193.85
183.41 130.72 177.94 174.58
6.
202.29
189.52
189.03
177.60
190.87
119.42
159.79
7.
200.75
182.95
170.99
148.09
126.83
97.67
6.
-
7.
243.78
5.
6.
7.
(8.)
199.75 197.59 194.66 202.40
203.82 174.70 205.13 167.05
172.46 188.94 188.15 185.83
1.
2.
3.
4.
5.
6.
76.92 198.25 186.37 195.65 193.40 207.34
1.
168.50
174.23
174.46
disk.
-
7.
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
216.41 200.13 230.94 prumer
220.63
129.87 136.31 184.40 198.29 182.85 188.47
27.13 136.17 186.17 174.23
170.53
166.93 163.43
163.80
104.15 86.54
0.00 83.22 148.96 161.37
137.71
35.41 118.38
107.59
125.33
6.50
121.80 86.08
disk. 115.56
160.78
1.
2.
3.
4.
207.40 202.61 217.84 211.62
177.09 160.26 156.26 150.88
135.04 150.25 164.68
5.
6.
7.
(8.)
prumer 196.78
212.71
152.48
165.63 153.96
110.62
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
143.91 204.01 184.33 172.48 120.49 171.45
1.
199.64
179.36
169.98
162.93
-
2.
202.43
184.88
182.79
182.67
108.05
168.48
3.
196.15
188.05
178.29
176.50
161.17
154.13
4.
207.01
168.80
162.02
101.07
-
5.
187.79
118.36
173.45
163.75
114.43
6.
prumer
184.21
175.41
156.92
7.
-
7.
191.83
161.76
173.13
133.82
79.32
Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
810.75 179.68 204.98 202.36 disk. 206.98 196.43 158.83
599.72
190.52 130.83 160.59 62.63
117.78
Žactvo – podzim 2001
D10C
(36)
1. Kosová Denisa
14. Rebeková Pavla
SRK9151
LPU9151
Celkem
830.04
539.86
(8.)
205.32
185.94
191.39
185.17
136.42
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
213.65 209.09 171.22 196.32 199.79 196.28 prumer
106.11
150.69 153.74 129.33
-
(8.)
206.44
172.67
173.07
165.28
-
27
ROČENKA 2001
D12C
1.
6.
8.
9.
12.
15.
20.
23.
24.
(36)
Jirčáková Martina
Kiacová Zuzana
Marešová Michaela
Lennerová Hana
Nádvorníková Tereza
Knapová Jana
Bolechová Anežka
Weisbauerová Dagmar
Procházková Michaela
SRK8951
LPU8954
LPU8959
LPU8952
LPU8953
LPU9053
LPU9051
LPU8951
LPU8960
Celkem
820.53
776.03
727.40
722.06
697.65
686.79
640.20
593.46
576.30
8.
189.00
111.70
163.17
172.89
158.10
125.80
152.41
163.70
182.70
LPU8970
Celkem
829.41
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
198.66 202.42 205.54 211.92 194.01 209.53 81.15
PHK8851
LPU8751
LPU8752
LPU8753
Celkem
815.13
779.09
766.00
718.35
8.
9.
10.
11.
202.35 207.87 200.98 188.76
171.45 190.40 198.03 196.39
193.88
97.35 156.17 155.65 193.43
12.
203.92
192.83
180.07
187.43
13.
198.01
191.85
192.46
181.32
14.
169.22
199.58
132.59
VRL9101
LPU9102
LPU9301
LPU9101
LPU9110
LPU9104
LPU9111
SJC9102
LPU9202
LPU9109
LPU9107
LPU9203
Celkem
851.55
755.49
710.67
705.53
665.20
655.05
621.26
568.35
557.71
548.93
523.53
519.09
8.
184.69
184.38
168.50
159.97
163.02
141.83
141.67
130.25
disk.
123.29
102.79
-
12.
210.67
146.06
180.67
180.27
164.90
145.99
163.23
151.14
130.36
-
13.
204.89
160.55
178.45
disk.
159.86
125.01
131.38
157.19
122.17
165.66
14.
226.20
176.98
177.84
173.04
155.92
135.71
47.03
-
JIL9002
LPU9001
LPU9002
Celkem
823.96
700.96
253.19
8.
9.
10.
11.
206.60 199.16 202.75 200.02
148.34 145.55 184.39
disk.
12.
13.
prumer 181.85
165.60 184.85
127.91
-
14.
208.63
166.12
125.28
LPU8901
LPU9004
Celkem
642.16
558.65
JIL8702
LPU8701
LPU8704
LPU8807
LPU8702
LPU8805
Celkem
813.43
699.00
658.20
635.53
595.53
342.02
8.
198.35
144.54
162.46
122.84
-
LPU8810
LPU8610
LPU8710
Celkem
492.42
396.08
269.92
8.
9.
10.
167.82
191.47
108.96
-
D12D
(21)
1. Rousková Tereza
D14C
1.
7.
10.
18.
(37)
Machútová Lucie
Sůvová Barbora
Hermanová Zuzana
Mrštíková Květa
H10C
1.
6.
7.
8.
11.
14.
18.
22.
23.
24.
28.
29.
(44)
Krajíček Václav
Macl Jan
Čermák Jan
Weisbauer Vojtěch
Procházka Tomáš
Seidl Jakub
Příhoda Jaromír
Seidl Jakub
Zitka Lukáš
Kiac Martin
Semonský Martin
Ptáček Adam
H12C
(38)
1. Henych Tomáš
12. Hovorka Lukáš
27. Nývlt Zbyněk
H12D
(43)
17. Čermák Petr
23. Gregor Josef
H14C
1.
16.
20.
25.
32.
42.
(50)
Malý Aleš
Fiala Petr
Kopecký Ondřej
Kroupa Jan
Hurda Jakub
Matyk Tomáš
H14D
(24)
10. Rebeka Tomáš
12. Richter Tomáš
15. Petr Jakub
9.
201.59
173.20
188.99
153.82
178.49
151.14
130.13
141.55
9.
182.59
194.43
177.47
141.15
158.22
174.37
179.94
113.68
200.06
153.51
153.51
10.
206.06
195.60
164.81
127.42
177.62
158.46
160.08
88.84
150.93
10.
206.14
182.03
176.91
173.07
163.69
114.98
153.66
143.49
disk.
66.20
145.06
140.58
11.
207.69
194.70
168.57
197.62
182.29
180.47
134.42
138.51
-
11.
208.54
194.65
160.20
178.75
149.92
61.91
disk.
95.24
disk.
59.34
12.
193.19
186.67
177.26
148.84
163.09
142.18
135.51
161.12
101.12
13.
201.66
190.25
182.42
167.20
174.65
159.81
-
14.
prumer
195.48
178.73
184.35
142.36
169.38
167.91
125.06
-
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
171.98 160.35
172.00 136.73 131.53 137.83
119.03 95.53
164.08
180.01
9.
205.39
159.81
165.86
148.90
155.16
10.
197.22
173.72
123.09
125.27
-
11.
201.85
168.98
166.09
140.11
142.25
-
12.
prumer
177.08
173.00
148.29
163.17
186.85
13.
198.82
164.39
153.38
disk.
-
14.
202.83
179.22
153.25
171.40
141.21
-
11.
12.
13.
14.
112.24 32.04 180.33
204.62
160.96
-
28
ROČENKA 2001
Dorost, dospělí, veteráni 2001
D16C (43)
1.
3.
10.
22.
Juračková Jana
Udržalová Jana
Lišková Magdaléna
Lulayová Zuzana
D18C (31)
1.
4.
5.
8.
9.
16.
19.
21.
Petrová Daniela
Juračková Kateřina
Vaníčková Ivana
Roudná Jana
Ouředníková Zuzana
Baštová Martina
Horáková Monika
Odvodyova Dana
D21C (58)
1.
4.
18.
21.
22.
30.
36.
38.
39.
47.
Knapová Iva
Koberová Lenka
Brožková Zuzana
Vaníčková Jaroslava
Vlčovská Marta
Valentová Hana
Fukátková Barbora
Fejková Marcela
Kašparová Eva
Chmelíková Jana
D21D (50)
1. Grohová Jana
11. Víchová Radka
28. Lulayová Iva
D35C (57)
1. Smutná Jana
2. Juračková Jana
5. Čermáková Renata
D35D (52)
1.
7.
10.
12.
31.
32.
36.
Víchová Ladislava
Hermanová Dana
Baštová Alena
Nožičková Libuše
Roudná Eva
Weisbauerová Blanka
Maclová Jana
LPU8653
LPU8555
LPU8651
LPU8551
Celkem
710.62
695.97
627.69
432.23
LPU8454
LPU8353
LPU8358
LPU8351
LPU8456
LPU8453
LPU8455
LPU8355
Celkem
714.78
669.66
663.19
636.07
595.36
538.95
498.18
493.16
LPU6052
LPU6954
LPU7853
LPU8256
LPU7667
LPU7954
LPU8253
SJC7751
LPU7854
LPU7652
Celkem
718.74
686.55
575.71
554.90
545.71
460.92
420.63
409.00
408.07
240.93
1.
2.
102.53 101.79
89.67 93.35
70.18 76.40
69.93
88.53 70.74
53.22 62.07
59.96 54.74
76.68 disk.
68.92 66.47
-
3.
4.
5.
6.
7.
99.43 105.09 102.18 103.83 disk.
77.95 95.11 97.18 93.73 98.45
85.49
disk.
78.82
66.46 73.95 64.09 70.47
61.01 56.25
60.31 55.35 58.72 31.85 56.24
40.70 67.84 72.31 56.27 46.08
66.32
prumer
35.33
55.50 42.58 34.27
-
Celkem
SJC6752 754.96
LPU7958 569.35
LPU8192 224.45
1.
2.
103.23 100.79
-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
97.88 110.48 109.21 prumer 107.10 106.46
84.49
-
Celkem
VAM6291 748.10
LPU6051 699.75
LPU6553 681.92
LPU5851
LPU6151
LPU5752
LPU5751
LPU6554
LPU6351
LPU6653
Celkem
717.11
669.16
631.50
623.58
335.50
326.49
275.18
1.
2.
3.
4.
94.53 84.03 94.09 82.34
101.61
101.84 103.41
86.66 100.61 96.25 85.19
63.62
45.75
1.
98.22
94.95
95.32
59.71
66.07
89.25
2.
3.
4.
76.70 65.43 79.56
93.09 78.91 88.06
96.75
96.86
91.83 87.41
78.02 disk.
89.16
89.14 85.59 100.77
65.58 69.57 54.95
81.00 disk.
5.
80.24
60.36
-
6.
81.68
72.27
56.90
7.
8.
85.35 96.72
92.76 97.88
70.86 94.44
57.20 disk.
9.
10.
11.
12.
90.69 100.78 108.62 102.69
97.81 98.36 95.06 92.53
62.41 85.68 67.71 71.43
10.31 87.71
0.00 49.08
5.
6.
97.92 100.88
95.16 95.23
95.76 39.36
89.67 86.91
79.96 97.61
98.37
73.69 76.09
95.40
-
7.
8.
92.87 102.24
96.49 98.84
81.59 75.15
98.92
81.64
99.00
51.71 73.36
79.03
-
9.
10.
97.21 104.20
92.39 90.58
91.17 disk.
79.82 84.94
84.94
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
104.17 110.21 107.94
95.96 102.18 95.03 92.82 88.10 106.07
98.22 91.39 89.08 89.90 89.35
-
8.
96.15
88.77
83.11
31.02
73.01
63.33
51.45
75.01
0.00
-
11.
100.68
79.45
disk.
disk.
80.32
12.
13.
14.
99.50 104.36 102.91
92.63 86.19 90.98
80.13
106.11
72.64
86.00
66.86 82.24 disk.
disk. disk.
33.35
68.16
9.
10.
11.
12.
13.
14.
91.55 94.37 97.93
103.87 97.58
99.81 91.97 97.68 104.49
93.83
67.40 80.12 84.33 disk.
87.45
82.13 73.47 51.56 88.57
96.39
82.36 67.95 82.97
80.15
59.87 54.31 43.91 70.81 70.17 74.36
38.69 37.66 50.29 58.07
disk.
71.91
60.65
52.77 disk.
39.42 34.88 50.19 71.64
91.76 80.90
68.26
9.
97.91
49.21
55.72
10.
93.12
-
11.
12.
13.
108.59 105.27
93.84 83.12 82.68
82.33
7.
8.
9.
10.
11.
prumer 106.04
98.58
90.21 101.02
98.14 102.59 94.05 91.93 100.55
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
93.25 94.16 96.51 99.68 103.00 103.14 104.57 100.44
94.72 101.58 95.48 93.58 99.32
74.97
90.37 91.04 102.93
75.30
80.22 30.10
101.60 92.88 83.64 105.16 58.69
79.51
66.81 46.99
53.82
36.58
51.24 38.88 31.15 30.20 58.21 50.52
9.27 22.22
0.00
80.83
disk.
13.
14.
86.23 113.19
83.38 91.77
78.85 68.81
71.98
-
9.
99.70
73.81
33.75
80.79
10.
97.34
82.35
17.12
52.24
14.
82.89
86.41
12.
13.
14.
105.49 107.37
97.93 91.36 98.01
95.50 92.88
-
11.
12.
96.43 105.92
89.93 90.03
94.09
86.98
64.37
27.91 52.53
27.27
0.00
13.
14.
87.51 100.34
78.93 94.46
97.05 75.80
66.94
33.64 41.37
34.05
-
29
ROČENKA 2001
D45C (15)
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fejlková Alice
Kubíková Květa
Šrollová Zdeňka
Malá Marie
Mrštíková Hana
Štěrbová Lenka
Lennerová Eva
Dočkalová Jiřina
Lulayová Věra
H16C (48)
1.
15.
22.
25.
27.
30.
36.
Falta Ondřej
Fukátko Petr
Lenner Miroslav
Kafka Miloš
Kaštánek Petr
Král Václav
Žemlička Jakub
H18C (33)
SHK5351
LPU4752
LPU4951
LPU4753
LPU5552
LPU5451
LPU5653
LPU5654
LPU5651
Celkem
776.56
713.09
624.93
554.19
540.61
501.39
491.39
400.44
382.24
1.
2.
124.47 prumer
disk. disk.
91.27 89.89
83.20 76.09
49.58 68.23
84.26
54.87 57.26
77.21 87.46
JIL8502
LPU8503
LPU8605
LPU8608
LPU8607
LPU8604
LPU8606
Celkem
743.85
553.63
483.61
449.06
419.27
396.62
287.60
1.
2.
3.
4.
100.84 102.14 109.62
44.66 59.16
38.54
69.44 64.04
40.15 23.42
8.54 31.27
23.57 22.78 50.53
56.09 47.82 61.78
disk. disk.
-
1.
9.
11.
20.
21.
Khýn Vítězslav
Žemlička Jan
Duch Zdeněk
Šabatka Jan
Kalík Lukáš
ALB8301
LPU8303
LPU8306
LPU8302
LPU8305
Celkem
711.71
630.66
607.57
485.81
483.08
H21C
1.
2.
11.
14.
20.
21.
32.
34.
38.
41.
45.
46.
51.
53.
58.
(106)
Netopil Libor
Fencl Petr
Fridrich Petr
Vávra Jaroslav
Nožička Jiří
Kober Michal
Fukátko Jan
Šabatka Petr
Odvody Zdeněk
Kříž Libor
Hovorka Pavel
Haas Karel
Držka Štěpán
Sůva Petr
Dvořák Luboš
VAM7401
LPU6901
LPU7303
LPU7308
LPU8001
LPU6702
LPU8105
LPU8106
LPU8206
LPU7804
LPU7908
LPU7304
LPU7604
LPU8207
LPU6801
Celkem
699.01
698.28
629.31
620.45
558.42
556.40
493.85
476.14
436.41
406.22
357.65
349.51
334.34
313.43
267.36
H35C (44)
1. Nožička Miroslav
4. Knap Jan
Celkem
LPU5405 724.88
LPU5101 690.42
1.
85.66
74.57
63.92
62.02
66.04
3.
97.48
51.61
30.97
17.79
69.33
39.63
-
2.
3.
99.97 111.40
83.14 74.41
71.99
42.37 76.25
52.04 46.08
4.
5.
92.20
98.95 107.54
79.21 87.19
50.65 59.08
0.00 45.76
70.26 86.22
74.03 82.13
100.26
18.33 57.24
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
92.65 104.71 104.23 117.48 106.69 108.04 95.89
93.92 80.65
108.48 104.85
70.60 69.50
89.51 92.39 67.43 78.16 95.47
disk.
99.33 85.30 44.34 72.02
disk.
3.58
37.39 93.01 86.78 83.48 59.53 100.00
51.23 67.60 disk.
40.22 72.50
disk.
45.97 disk.
96.44
56.47 50.50 49.74 disk.
100.92
99.27
41.19
5.23
56.17
1.98 23.73 39.24
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
109.82 108.11
107.06
prumer
73.95 57.44 40.93 55.83 82.55 51.75 82.85 81.42 73.01 100.68
78.19
73.30
73.59 86.50
37.71 80.53 41.42 79.03 58.28 66.69 37.63 20.21 29.17 82.97
35.02 58.11 disk.
31.52 67.82 82.57 27.39 55.43 disk.
69.79
7.39
63.10 49.75 disk. disk.
43.32 50.07 55.47 60.37
83.77
0.00 16.24 disk.
65.47
disk.
74.93 47.18 disk.
4.
5.
94.83 101.00
97.13
78.47 89.12
68.51 78.03
-
6.
7.
87.64 102.14
90.52
79.13 53.75
46.69 47.57
62.46
8.
94.09
61.54
86.47
31.39
61.07
9.
10.
11.
97.87 95.49 98.27
85.78
100.03
80.82
101.00
67.74 34.11 65.76
83.65 42.78
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
98.21 101.57
91.65 101.47
103.92 prumer
96.73 101.44 100.36 disk.
99.65 100.24 101.28 90.06
92.61
81.84 88.52 92.42 96.23
disk.
90.80
84.00 disk.
99.04 92.88
disk.
86.35 83.62
81.85 90.64
74.04 66.90 78.17 89.26 78.85 80.81 disk.
78.42 disk.
76.73 69.22 80.79 79.64 79.98 49.35 66.52 73.37 54.54
80.32 82.54 67.94
56.21 34.32
58.69
85.65 60.18 80.05
67.20 78.35 disk.
36.27 29.48 73.57 23.11
102.75
101.29 103.96
98.22
87.59
96.05
87.57 86.44 disk.
82.80
96.23 77.74 92.74
46.91 65.90 78.59
67.58
75.36
59.70 disk. disk.
67.99 disk.
41.43 36.26
43.89
46.41
38.35 46.81
30.71 22.11
1.
2.
108.04 104.92
89.54 88.37
14.
prumer
78.65
prumer
30.18
prumer
100.00
-
3.
4.
5.
6.
90.40 108.76 100.53 103.56
98.82 91.29 101.54 91.72
7.
96.23
8.
96.06
12.
99.92
84.92
72.88
74.25
13.
99.00
89.15
83.40
67.51
83.57
14.
95.88
71.32
87.62
49.40
-
11.
12.
13.
14.
102.32
95.70 96.00 98.57 84.81
87.70 76.46
89.64
86.06
disk.
78.86
78.59 87.30
disk.
64.46 72.78 disk.
67.12
77.73
86.32 86.20
69.62 63.81
47.59
38.76
69.29
39.07
9.
10.
11.
12.
96.15
102.91
99.86 101.02 94.35
-
13.
88.41
14.
96.88
30
16.
18.
21.
26.
35.
36.
ROČENKA 2001
Juračka Vojtěch
Cinkan Zdeněk
Roudný Václav
Bolech Jiří
Vícha Vladimír
Matyk Jaroslav
H35D (73)
1.
11.
24.
39.
42.
43.
46.
Trejtnar Pavel
Kiac Jiří
Jirák Stanislav
Procházka Tomáš
Rebeka Milan
Čermák Petr
Nádvorník Pavel
LPU5404
LPU6201
LPU6102
LPU5904
LPU5801
LPU6202
610.82
585.05
574.57
523.38
368.48
365.03
KUN5801
LPU6305
LPU6304
LPU6502
LPU6002
LPU6501
LPU5802
Celkem
724.13
589.29
462.43
321.29
294.38
259.67
233.74
SJC4801
LPU5201
LPU5001
LPU5408
LPU5502
LPU5206
LPU5407
LPU5102
LPU5501
729.34
720.66
688.08
685.72
630.12
573.83
542.51
527.92
448.08
2.
3.
4.
106.09
106.73
100.55 90.51 104.97 94.73
97.83 90.96 97.87 92.89
84.15 87.50 90.98 93.99
88.26 disk.
79.71
80.96 disk.
64.93
79.94 77.08 82.93 59.84
75.08 76.85 76.89
35.52 disk.
73.16
-
SJC3601
LPU5401
LPU4001
LPU3901
LPU5002
LPU4701
LPU5409
LPU5503
LPU4702
LPU4601
LPU5301
Celkem
722.01
705.97
675.91
612.78
595.95
583.10
556.15
481.76
428.95
405.80
318.80
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
disk. 101.68 101.01 103.40 disk. prumer 101.39
102.85 101.59 82.17 100.52 107.97
91.61 94.17 94.69 97.90 98.22 95.41 95.61 114.90
100.31 102.27 88.62 96.76
102.43 88.82 103.28 disk.
88.46
82.81
91.18 disk.
97.35 100.84
83.07 75.39 95.71 72.75 93.52
72.01 69.85 79.81 87.97 89.39
83.31
73.05 disk.
71.96 52.92 49.27 72.72 81.29 69.87 85.56 96.67 51.68 98.64 85.68
72.50 88.03 56.40 88.93 69.77 50.02
80.63 91.11 71.34 79.87 69.06 81.44
73.81
85.11
68.25 84.50
88.11
67.34
77.76 56.98 72.46 78.23
71.78 61.59 47.89
26.08
52.06 64.29 74.88 58.88 50.85 70.93
50.26 27.23 disk.
0.00 55.41 52.48
30.27 40.16 58.31 18.11 58.41
0.00 16.65 62.08 78.18
40.77
42.16
82.74 80.36
82.28 73.42
H45C (41)
1.
2.
5.
6.
11.
20.
23.
24.
30.
Bílek Vratislav
Farář Václav
Farář Jaroslav
Štěrba Pavel
Lulay Miloš
Třasák Milan
Herman Jan
Sáňka Bedřich
Hostinský Jiří
Havlík Jaroslav
Klimpl Petr
Koudelka Karel
Málek Josef
Mrštík Václav
Čepelka Petr
Sůva Petr
Kroupa Jan
Chmelík Jiří
Vávra Jaroslav
Chalupa Oldřich
H55C (10)
1. Fridrich Jaroslav
Celkem
LPU4501 724.23
87.53
75.69
78.61
64.84
36.90
86.88
1.
2.
105.22 104.72
61.13 disk.
45.31 58.00
47.89
disk.
40.63
1.
H45D (46)
1.
2.
4.
11.
12.
13.
15.
23.
28.
31.
39.
85.44
78.56
75.57
68.62
84.00
1.
2.
79.01 104.31
81.33
74.14
63.12
52.43
96.22
93.96
73.21
62.30
43.21
-
81.52
72.78
81.07
49.07
60.98
97.93
3.
4.
5.
76.02 disk. 100.07
23.53 75.54
6.66
65.25 74.86 55.25
20.90 34.38 disk.
51.89 67.06
2.16
disk.
-
71.39
83.66
72.53
46.39
-
89.89
90.93 86.34 79.20
82.61
87.93 20.76 77.23
57.43 disk.
51.90
disk.
63.58
73.08
68.18
37.48
-
6.
7.
8.
9.
10.
55.58 99.89 prumer 102.93 disk.
79.14 disk.
76.15 97.98
78.57 59.24
54.00
33.53 disk.
58.02 68.74 90.80
60.28 48.08
84.36
54.20
33.04 disk.
-
73.79
78.75
88.78
46.94
-
43.41
85.67
82.14
73.12
49.76
-
11.
12.
85.01 103.63
79.05 78.63
71.27 40.46
70.21
51.37 31.48
51.86 50.25
85.23
78.37
75.77
43.80
-
87.25
80.50
85.79
62.06
49.06
-
13.
14.
99.97 104.12
89.33 89.01
0.00
57.97
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
97.64 prumer 108.94
88.74
104.79 99.10 99.50
91.69 102.20 93.90 93.58 104.01 101.11 106.19 82.02 101.62 disk.
94.40
92.92 92.28 97.44 94.69 95.75 103.58 99.27 96.35
82.71 99.34 97.16 103.78
101.74 94.37 81.05 95.34 91.17
84.64 79.61 52.59 96.67 80.99 84.30 97.22 90.26 88.76 81.12
90.32 68.34 68.42 65.02 80.64 79.54 79.19 58.11 93.43 69.77
64.57 75.91 75.46 82.26
58.31 68.93
74.32
49.27 65.76 67.89 64.21 32.25 78.51
78.37
62.92 47.29 46.49 55.36 54.79 59.18 66.40 66.53 45.82 64.55
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
98.24 114.37 100.00 100.00 100.00 100.00 disk.
10.
11.
12.
100.00 105.55 100.00
13.
-
14.
92.21
92.03
75.07
73.10
89.04
62.97
48.34
65.91
14.
91.98
31
ROČENKA 2001
MTBO
•
I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE MTBO
Mistrovství ČR MTBO ve scorelaufu – 26. 5. 2001 – Řásná (TBM)
Ženy: 1. Jakoubová (VSP), 21. Kmoníčková, 30. Kaiserová
Muži: 25. R. Jirásek
Mistrovství ČR MTBO na dlouhé trati – 1. 7. 2001 – Smržovka (SMR)
Ženy: 1. Hrdinová (VSP), 12. Kmoníčková
Mistrovství ČR MTBO na krátké trati – 6. 7. 2001 – Bečov (EKP)
Ženy: 1. Hrdinová (VSP), 19. Kmoníčková, 27. Kaiserová
Dorostenci: 1. Jalový (RBK), 5. Žemlička
Veteraniáda: 5. Nožička
Mistrovství ČR MTBO na klasické trati 7. 7. 2001 – Bečov (EKP)
Ženy: 1. Hrdinová (VSP), 11. Kmoníčková
Dorostenci: 1. Bobek (ABR), 8. Žemlička
Veteraniáda: 1. Nožička
III. ŽEBŘÍČKY MTBO
Český pohár MTBO 2001
Do Českého poháru MTBO 2001 byly zařazeny tyto závody, počítalo se 6 nejlepších výsledků:
1. 5. 5. scorelauf
LCE
Jedovnice
7. 1. 7. dlouhá trať SMR Smržovka
2. 6. 5. klasická trať LCE
Jedovnice
8. 6. 7. krátká trať
EKP
Bečov
3. 26. 5. scorelauf
TBM Řásná
9. 7. 7. klasická trať EKP
Bečov
4. 27. 5. klasická trať TBM Řásná
10. 1. 9. krátká trať
PBM Ochoz
5. 9. 6. krátká trať
TZL
Bzenec
11. 2. 9. klasická trať PBM Ochoz
6. 10. 6. klasická trať TZL
Bzenec
D21
1. Hrdinová Marie
24. Kmoníčková Marta
43. Kaiserová Lucie
Celkem 1
VSP
395 52
LPU
111
LPU
12
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 48 63 48 70 70 70 39 70
12 12
36 16 33
2 10
HE
1. Rygl Jaroslav
37. Jirásek Radek
VBM
LPU
Celkem 1 2 3 4 5
406 48 48 70 63
27 9 2 8 8
6 7 8 9 10 11
63 70 33 57 70 70
H19
1. Krejčí Jan
26. Jirásek Aleš
57. Odvody Zdeněk
63. Fukátko Jan
83. Nožička Pavel
Celkem 1 2 3 4 5
347 63 63 63 63 26
138 26 52 24 36
25
22
4
4
6
TBM
LPU
LPU
LPU
LPU
H18
1. Jalový Vlastimil
20. Žemlička Jan
Celkem 1 2 3 4
413 70 63 70 70
42
6
RBK
LPU
5
7
8
16
9
22
7
8 9 10 11
70 63 70 63
42
9
10 11
63 42
32
ROČENKA 2001
PLÁN ČINNOSTI 2002
Tréninkové skupiny
1. Nejmladší a mladší žactvo (vedou Klimplovi a Čermáková)
2. Starší žactvo (vedou Víchovi)
3. Mladší dorost (vedou Juračkovi a Herman)
4. Dorost (vedou Fridrich a Bolech)
5. Junioři a dospělí (vede Haas)
Ostatní se připravují individuálně.
Společná příprava
- tělocvičny: v době od 15. 10. 2001 do 31. 3. 2002 má oddíl k dispozici týdně 10 hodin v tělocvičnách
- atletický tunel: v době od 1. 12. 2001 do 31. 3. 2002 je k dispozici 1 hodina týdně v atletickém tunelu
- běžecké tréninky: v zimě společné běžecké tréninky podle rozpisu, po 1. 4. 2002 společný trénink všech
skupin ve čtvrtek v lese na Studánce
- mapové tréninky: po 1. 4. 2002 každé úterý pravidelný výjezd na mapu v okolí Pardubic
- soustředění:
2. – 9. 2. (jarní prázdniny)
lyžařské soustředění (Polnička a Petříkov)
28. 3. – 1. 4. (velikonoce)
mapové soustředění (Poustky)
27. 4. – 1. 5.
mapové soustředění (Vranice a ?)
21. – 28. 7.
letní tábor Budislav pro žactvo
9. – 18. 8.
letní tábor Mlýnek pro žactvo
27. – 29. 8.
soustředění pro výkonnostní závodníky (?)
26. – 30. 10. (podzimní prázdniny) soustředění Prkenný důl
Účast na závodech
- podle nominací na MSJ a ME dorostu
- Mistrovství ČR v LOB, OB i MTBO
- žebříček A, žebříček B v LOB, OB i MTBO
- oblastní mistrovství jednotlivců a štafet
- Východočeský pohár
- přípravné závody
- vícedenní prázdninové závody
Pořádání závodů
- závody Pardubického zimního poháru a Zimní hradubické ligy
- 21. 3.
Liga pardubických škol
3. 4.
Liga pardubických škol
- 25. 4.
Olympiáda dětí a mládeže okresu Pardubice
2. 6.
Žebříček B – klasika
- 30. 8. – 1. 9. Cena východních Čech 2002
- 25. 9.
Liga pardubických škol
9. 10.
Liga pardubických škol
- 20. 10.
Rodinné štafety
2. 11.
Východočeský pohár
ZŠ Dubina
Studánka
Ranch Eldorado
Nasavrky
Horní Bradlo
Studánka
Ranch Eldorado
Horní Bradlo
Monako
Vydávání map
Studánka – mapa pro ligu škol a tréninky (J. Nožička)
Veská – mapa pro ligu škol a tréninky (M. Nožička, J. Nožička, J. Roudná, F. Bolech, A. Zitka)
Nasavrky – mapa pro ŽB (M. Nožička, V. Vícha, M. Lulay)
Ekonomické zabezpečení
Vyrovnaný rozpočet ve výši 550 tis. Kč.
33
ROČENKA 2001
KALENDÁŘ 2002
Orientační běh
16. 3.
17. 3.
21. 3.
23. 3.
29. - 31. 3.
29. - 31. 3.
3. 4.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
20. 4.
25. 4.
27. 4.
27. 4.
11. 5.
18. 5.
19. 5.
25. 5.
26. 5.
1. 6.
1. 6.
2. 6.
2. 6.
5. 6.
8. 6.
15. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
22. 6.
23. 6.
28. - 30. 6.
5. - 7. 7.
4. - 7. 7.
12. - 14. 7.
19. - 21. 7.
31. 7. - 4. 8.
9. - 11. 8.
16. - 18. 8.
16. - 18. 8.
24. - 25. 8.
30. 8. - 1. 9.
7. 9.
7. 9.
8. 9.
14. 9.
15. 9.
‹
Jarní pohár – dlouhá trať
Český pohár štafet
Liga pardubických škol
Východočeský pohár
Prague Easter 2002
Veteran cup TUR
Liga pardubických škol
Východočeský pohár
Východočeský pohár
Východočeský pohár
M ČR v nočním OB
Olympiáda škol okresu Pardubice
Východočeský pohár
M ČR v OB na dlouhé trati
Východočeský pohár
Continental cup, ŽA, ŽB-Č – krátká trať
Continental cup, ŽA, ŽB-Č – klasika
M ČR v OB na krátké trati, Continental cup
Česká liga klubů - Diadora cup, Český pohár štafet
Continental cup, ŽA – krátká trať
ŽB-Č – zkrácená trať
Continental cup, ŽA – klasika
ŽB-Č – klasika
Celostátní finále Olympiády škol
Východočeský pohár
Continental cup, ŽA – zkrácená trať
ŽB-Č – krátká trať
Continental cup, ŽA – klasika
ŽB-Č – klasika
Oblastní mistrovství jednotlivců
Oblastní mistrovství štafet
Cena střední Moravy
Závora 2002
Šumperský divočák
Grand prix Vamberk
Botas Vysočina cup 2002
5 dnů OB
Grand prix Jižní Čechy
Štít města Sokolova
Grand prix Silesia
Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji
Cena východních Čech
Východočeský pohár
Česká liga klubů - Diadora cup, Český pohár štafet
Česká liga klubů - Diadora cup, Český pohár štafet
M ČR štafet
M ČR klubů
PHK
PHK
LPU
CET
DKP
TUV
LPU
SHK
PHK
SNA
TBM
LPU
KUN
TJN
DOB
SJC
DOK
NPA
JIL
UOL
CHT
UOL
LPU
PHK
SRK
OSN
BOR
OSN
BOR
SJC
SJC
KON
PHK
KSU
VAM
CHT
SJC
SJH
SJC
JAM
TUR
LPU
TYN
FSP
SCP
SHK
SHK
34
21. – 22. 9.
25. 9.
28. 9.
29. 9.
5. 10.
6. 10.
9. 10.
12. 10.
12. 10.
13. 10.
19. 10.
20. 10.
26. 10.
2. 11.
ROČENKA 2001
M ČR klasika, Continental cup
Liga pardubických škol
Continental cup, ŽA, ŽB-Č – zkrácená trať
Continental cup, ŽA, ŽB-Č – klasika
Česká liga klubů - Diadora cup, Český pohár štafet
Východočeský pohár
Liga pardubických škol
Mistrovství ČR v supersprintu
Východočeský pohár
Východočeský pohár
Východočeský pohár
Rodinné štafety
Východočeský pohár
Východočeský pohár
Lyžařský orientační běh
5. 1.
6. 1.
19. 1.
20. 1.
1. 2.
2. 2.
3. 2.
16. 2.
17. 2.
4. 5.
5. 5.
11. 5.
12. 5.
8. 6.
9. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 8
25. 8.
31. 8.
1. 9.
Œ
Pohár elity, žebříček A, M ČR družstev – zkrácená trať
Pohár elity, žebříček A, M ČR družstev – klasická trať
M ČR v LOB na krátké trati, PE, ŽA, M ČR družstev
M ČR v LOB štafet, M ČR družstev
Pohár elity, žebříček A, M ČR družstev – krátká trať
M ČR družstev – štafety
Pohár elity, žebříček A, M ČR družstev – klasická trať
M ČR v LOB na klasické trati, PE, ŽA, M ČR družstev
Pohár elity, žebříček A, M ČR družstev – krátká trať
MTBO
Český pohár v MTBO – krátká trať
Český pohár v MTBO – scorelauf
Český pohár v MTBO – krátká trať
M ČR v MTBO ve scorelaufu
Český pohár v MTBO – krátká trať
Český pohár v MTBO – klasická trať
M ČR v MTBO na krátké trati
M ČR v MTBO na klasické trati
Český pohár v MTBO – krátká trať
Český pohár v MTBO – klasická trať
M ČR v MTBO štafet
M ČR v MTBO na dlouhé trati
SSU
LPU
PGP
PGP
RBK
NPA
LPU
JAM
SJC
VRL
JIL
LPU
VAM
LPU
•
LTP
LTP
VPM
VPM
EJN
EJN
EJN
CHT
CHT
LCE
LCE
LTP
LTP
VPM
VPM
SJI
SJI
VBA
VBA
VBM
VBM
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Podobné dokumenty