otevřený krajský a okresní přebor čtyřčlenných družstev

Komentáře

Transkript

otevřený krajský a okresní přebor čtyřčlenných družstev
MKŠS Ostrava, VV OŠS Karviná a šachový oddíl Baník Havířov
pořádá
OTEVŘENÝ KRAJSKÝ A OKRESNÍ PŘEBOR
ČTYŘČLENNÝCH DRUŽSTEV
v rapid šachu,
Ředitel turnaje: Jiří Novák
tel.: 608 835 333
email: [email protected]
www. sachyhavirov.cz
Termín konání: 28. 09. 2012.
Místo konání: Hostinec „U Šimaly“. Havířov – Prostřední Suchá, Fryštátská 958/38.
Prezentace: Od 800do 845 hodin.
Systém hry: Švýcarský systém na 9 kol.
Tempo hry: Každý hráč má 15 minut na partii.
Rozhodčí:
RNDr. Petr Bulava, rozhodčí 1. třídy , turnaj je řízen počítačem.
Stravování: V přilehlé restauraci - možno objednat domácí guláš – uveďte v přihlášce (výjimečně i
jiné jídlo dle nabídky).
Přihlášky:
Zasílejte do 27. září 2012 na emailovou adresu ředitele turnaje.
900 hodin
Časový rozvrh: Zahájení:
1.-5. kolo:
900 – 1200
Přestávka na oběd: 1200 – 1300
6.-9. kolo:
1300 – 1530
Vyhlášení vítězů:
1530
Hodnocení:
Hlavním hodnocením družstev je součet bodů ze všech partií (olympijský systém).
Ceny:
1. cena 4 000 Kč, 2. cena 3 200 Kč, 3. cena 2 000 Kč, 4. cena 1 000 Kč, 5. cena 600 Kč.
Krajský přebor: 1. cena 800 Kč, 2. cena 400 Kč, 3. cena 300 Kč, 4. cena 200Kč.
Okresní přebor: 1. cena 400 Kč, 2. cena 200 Kč, 3. cena 100 Kč,
Nejlepší hráči 1. až 4. šachovnice: 250 Kč.
Zvláštní ceny: Nejstarší a nejmladší účastník, nejúspěšnější žena a tři náhodně
vylosovaná družstva, která neobsadila oceněná místa. Zvláštní ceny se budou vydávat
při účasti min. 15 družstev.
Startovné:
600 Kč za družstvo, které smí být složeno ze 4 hráčů + 1 náhradník. Družstvo musí být
složeno z hráčů jednoho oddílu. Hrát za družstvo může i hráč, který v oddíle hostuje.
U předem nepřihlášených družstev se vklad zvyšuje na 700 Kč.
Těšíme se na setkání v příjemném prostředí restaurace „U Šimaly“. Pořadatel si vyhrazuje právo
nepřijmout přihlášku družstva při prezentaci, pokud by došlo k překročení kapacity hracích místností.
Za pořadatele
Jiří Novák
ředitel turnaje