Stáhněte si č. 7 v PDF - Česká společnost pro údržbu

Komentáře

Transkript

Stáhněte si č. 7 v PDF - Česká společnost pro údržbu
18 Zeštíhlení údržby
32 Skladování náhradních dílů
ISSN 1803-4535
12 Frekvenční měniče
www.udrzbapodniku.cz
Olej dobrý,
všechno dobré
Mazání je rozhodující součástí
efektivní strategie údržby
14
ÚVODNÍK / EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Odborná spolupráce
Petr Moczek
Vratislav Nechuta
Viktor Svobodník
Martina Bojdová
Monika Galbová
Zdeněk Mrózek
Milan Bronclík
Petr Klus
REKLAMA
Account Manager
František Cvik
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Šéfredaktor
Jack Smith
Redaktoři
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Šéfredaktor
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
Fax: +420 558 711 187
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Vážení čtenáři,
je to tady! Konec roku s pořadovým číslem 2009, pokud si vystačíme s gregoriánským
kalendářem, je na průmyslovém trhu spojen s velkým očekáváním. Jedna z největších recesí
v historii naprosto změnila dosavadní pravidla hry a slušně zahýbala s rozložením sil v každém
segmentu, kterým se (společně s Vámi) zabýváme. Asi nikdy v moderní historii se v průmyslu
nezměnilo tolik jako v tomto roce a mnohým nezbývá než čekat, jestli tento trend zůstane trvalým. Kolik toho bylo způsobeno neznámou proměnnou, která v hlavách manažerů zněla jako
„Tuhle krizi sporťák asi nevyřeší, co?“, a z jaké části byly změny opravdu vynuceny celkovým
ochladnutím ekonomiky, to mohou dále vyhodnocovat třeba všichni analytici světa. Pravdou
však zůstane, že již nic nebude jako doposud. Jsou ovšem všechny změny naprosto nezbytné?
Nejsou. Ano, myslím to naprosto vážně a troufám si tvrdit, že nejde pouze o myšlenku šitou
pomyslnou horkou jehlou. Jak správně tušíte, řeknu vám také proč. Stejně jako v džungli platilo
vždy i v obchodě, že přežijí pouze ti nejsilnější, o čemž nás přes mnohé protesty církve přesvědčil již Darwin. Přizpůsobit se je nejzákladnější podmínkou přežití a je jedno, jestli venku
padají čísla HDP nebo třeba trakaře. Nejúspěšnější společnosti a lídři trhu se shodují, že krize
opravdu trhem řádně zahýbala, nicméně nemohou přeci naprosto změnit své strategické plány.
Možná některé méně důležité investice odloží, ale politiku si musí zachovat stejnou. Pro opačné chování mě napadá příklad ze sféry sportu, konkrétně aktuální (relativní) neúspěch českého tenisového týmu ve finále Davis Cupu. Jste kapitán Španělů. Máte v týmu Nadala, který
na antuce prohrál snad tolik zápasů, kolik má prstů na jedné ruce. Přesto máte zprávy o tom,
že celkově se tenistům zrovna na tomto povrchu nedaří. Půjdete hrát na trávu, nebo na osvědčenou jistotu? „B“ je správně.
To samé by mělo platit také pro obchod a třeba i pro sektor údržby, který nás asi nejvíce zajímá. Společnosti, které si myslí, že si pomohou odstraněním nákladů spojených s tímto sektorem,
jsou více než bláhové. Možná je to žhavé místo, které dočasně vypomůže ve statistikách cash
flow, ovšem dlouhodobě je to cesta k záhubě. Nedávno mi byl doporučen jeden zajímavý článek,
který má pro toto skvělou vypovídající hodnotu. Zabýval se najímáním tzv. ponzi manažerů
pro naprostou likvidaci údržby v podniku. V Ponziho schématu svěřují investoři provozovateli
fondu peníze za účelem jejich zúročení, avšak tyto peníze provozovatel dále neinvestuje, ale
namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům, většinou těm, kteří
investovali dříve. Tento systém funguje do doby, dokud přicházejí noví investoři a prostředky
se dají vyplácet ostatním. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze na vyplácení, fond krachuje. Věřím, že ředitelům, kteří vědí o údržbě asi tolik jako já o astrofyzice, připadají prvotní
čísla úspor po zákrocích tohoto manažera až magická. Ve chvíli, kdy začnou selhávat první
stroje a ředitel se pomalu hroutí z naskakujících nákladů způsobených prostoji ve výrobě, již
„operuje“ odpovědný ponzi manažer v jiné společnosti, kde provádí obdobná zvěrstva za neuvěřitelné honoráře dalšímu naivnímu nadřízenému.
Domnívám se, že Vás nejednou autoři našich článků přesvědčili, že údržba není náklad bez
žádné přidané hodnoty a své opodstatnění určitě má. Pokud tedy nyní sedíte nad rozpočtovými čísly pro příští rok, zvažte znovu hodnotu u položky ÚDRŽBA AKTIV. Ne vždy je potřeba
milionových investic, abyste dosáhli úspor, které jsou i bez existence fiktivní platební karty
prostě k nezaplacení. My v redakci se snažíme sledovat všechny nejaktuálnější trendy, abychom je mohli tlumočit Vám, našim věrným
čtenářům. Nehodláme totiž v naší snaze o nejvyšší informovanost
v oboru Řízení a údržba průmyslových podniků nikterak polevovat.
Přeji Vám ničím nerušenou četbu, vydatnou vánoční večeři i velkolepé novoroční oslavy a samozřejmě mnoho (a nejen obchodních)
úspěchů v příštím roce …
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Lukáš Smelík
Nevyžádané texty nevracíme.
Šéfredaktor
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
Reed Business Information.
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 •
1
NOVINKY
8
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Konec s nadměrným
opotřebením čidla
ve svařovací buňce
OBSAH
4
10 ELEKTROTECHNIKA
Inteligentní motorová řídicí
centra – cesta k úsporám
energie a ke zvýšení
produktivity
12 Frekvenční měniče střídavých
motorů přinášejí více než jen
úspory energie
14 TÉMA Z OBÁLKY
Olej dobrý, všechno dobré
18 ÚDRŽBA & SPRÁVA
Zeštíhlení údržby
umožňuje úspory a eliminuje
neziskové činnosti
TÉMA
Z OBÁLKY
14
20 PŘÍLOHA
– IT SYSTÉMY V ÚDRŽBĚ
Systémy softwarového řízení
údržby se derou na výsluní
českého a slovenského trhu
24 CMMS: 7 kroků k úspěchu
26 AUTOMATIZAČNÍ
TECHNIKA
Strategie zavádění
technologie Ethernet
v průmyslových aplikacích
28 Ukládání dat na odnímatelných
zařízeních si razí cestu
do výrobních podniků
30 LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Využití potenciálu
automatizovaných
skladovacích a vyhledávacích
systémů
32 Sklad náhradních dílů
může být zázračná zbraň
36 PRODUKTY
40 UDÁLOSTI
48 ZAOSTŘENO
Vliv systému softwarového
řízení výkonnosti
na energetickou efektivitu
Přeložené texty jsou v tomto časopise
umístěny se souhlasem redakce časopisu “Plant Engineering Magazine USA”
vydavatelství Reed Business Information,
člena uskupení Reed Elsevier Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu Reed Business
Information. Plant Engineering je registrovanou ochrannou známkou, jejímž majitelem
je vydavatelství Reed Business Information.
Olej dobrý,
všechno dobré
V dnešním podnikatelském prostředí s rostoucím tlakem konkurence je nutností maximální produktivita, což platí zejména pro malé
a středně velké podniky. Tyto podniky obvykle nemohou konkurovat
všeobecným možnostem jejich větších konkurentů, pokud jde o objem
výroby. Navíc je faktem, že větší konkurenti často mají více zařízení,
více lidí a zdrojů než malé nebo středně velké podniky.
Prosinec 2009
Číslo 5 (7), Ročník II
Přední technický časopis věnovaný otázkám řízení a údržby průmyslových závodů
8
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Konec s nadměrným
opotřebením čidla ve
svařovací buňce
Ve svařovacích buňkách v celé zemi se používají všelijaká čidla od různých
výrobců.
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Zeštíhlení údržby umožňuje úspory a eliminuje
neziskové činnosti
18
Když slyšíme slovo „zeštíhlení“, co nás obvykle napadne? Znamená to „být
schopen udělat více za méně peněz“? Zmenšení rozměrů? Snížení nákladů?
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Sklad náhradních dílů
může být zázračná
zbraň
32
Skladovací místnosti sektoru údržby obvykle slouží jako skladiště pro materiál, který se používá jen v ojedinělých případech a jinak není potřebný.
ZAOSTŘENO
48
Vliv systému softwarového řízení
výkonnosti na energetickou efektivitu
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 •
3
NOVINKY
ABB a Fortum připravují rozsáhlou chytrou síť pro projekt udržitelného města
Společnost ABB bude spolupracovat na společném vývojovém
projektu se skandinávskou energetickou firmou Fortum na návrhu
a instalaci rozsáhlé chytré sítě v novém obvodu města Stockholm.
Tento výzkumný a vývojový projekt otestuje koncept flexibilní
energetické sítě s nízkými emisemi v oblasti Stockholm Royal
Seaport; projekt je součástí širší iniciativy omezit do roku 2020
emise ve švédském hlavním městě o dvě třetiny. Jedná se o jeden
z 16 globálních projektů, které jsou podporovány z programu
Clintonovy iniciativy na ochranu klimatu pro udržitelný městský
růst se soustředěním na udržitelnou a efektivní výrobu energie,
její přenos a distribuci.
ABB a Fortum vypracují řadu řešení, která zajistí, že přebytečná energie vyprodukovaná z obnovitelných zdrojů v městském
obvodu samotném (ze zdrojů, jako jsou například střešní solární
panely) bude moci být převáděna do elektrické sítě, elektrická
zařízení budou moci elektřinu ze sítě odebírat nebo ji tam zpět
posílat, elektřinu bude možné skladovat a bude zajištěna vyšší
flexibilita a transparentnost v rozvodné síti, což umožní snížit
spotřebu i emise. Nový městský obvod ve Stockholmu bude
zahrnovat 10 000 obytných jednotek, 30 000 kanceláří a bude
se zde nacházet i inovační centrum, jehož cílem bude prezentovat
nejnovější technologie, které se zkouší a využívají.
„Co se týká rozsahu, jedná se o velký skok vpřed ve vývoji
chytřejších a flexibilnějších městských sítí, které jsou schopny
integrovat distribuované a obnovitelné zdroje energie a pomáhají
realizovat vizi udržitelných měst,” uvedl Bazmi Husain, vedoucí
iniciativy chytrých sítí v ABB.
„Kromě vyhledávání energeticky účinných řešení, která pomáhají reagovat na klimatické změny, je nutné, aby tyto nově vyví-
jené sítě umožňovaly i aktivnější účast spotřebitelů energie,” říká
Per Langer, generální ředitel Fortum Sweden.
Nový vývoj je nedílnou součástí úsilí města Stockholm o snížení emisí CO2 do roku 2020 a snahy, aby do roku 2030 fosilní
paliva z obvodu Royal Seaport zcela zmizela. Dosažení těchto
ambiciózních environmentálních cílů může napomoci právě lokální
výroba energie a pružnější a lépe reagující elektrická síť. ABB má
představu chytré sítě založené na celooborových standardech,
přičemž tato síť bude podporovat stabilní, zabezpečený, efektivní
a ekologicky udržitelný energetický systém.
Rovněž umožní využití systémů, které řídí odezvu na zákaznickou poptávku a které umožňují místním výrobcům a spotřebitelům, aby komunikovali s provozovatelem sítě a trhem energie
a aby snižovali zátěže ve špičce a zvyšovali efektivitu.
Zdroj: ABB, s. r. o.
Ředitelem JE Dukovany bude Tomáš Žák, dosavadní ředitel útvaru údržby
Novým ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany se od
1. ledna 2010 stane Tomáš Žák, dosavadní ředitel útvaru Asset
Management – technologie. Na pozici ředitele elektrárny tak
vystřídá Zdeňka Linharta, který
se rozhodl odejít z postu ředitele elektrárny a ze Skupiny ČEZ
k 31. prosinci 2009.
Pozici ředitele v energetické společnosti ČEZ opouští
po sedmi letech náročné práce
Ing. Zdeněk Linhart. Podle
svých slov hodlá i nadále působit v jaderné energetice, které
věnoval převážnou část svého
profesního života. „Jadernou
4
•
Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
elektrárnu předávám ve velmi dobrém stavu a v klíčových projektech elektrárny je na co navazovat,“ říká Zdeněk Linhart.
Cíle nového ředitele Jaderné elektrárny Dukovany tak navazují
na dosavadní směřování elektrárny. Jsou to jak prodloužení provozu stávajících čtyř bloků za rok 2015 (projekt LTO), tak příprava
lokality Dukovany pro budoucí možnost výstavby nového zdroje.
„Nejvyšší prioritou je pro mne obnova personálu, se kterou je
spojeno prodloužení provozu elektrárny. Zároveň cítím potřebu
intenzivní komunikace, otevření se elektrárny jak vůči úřadům
státní správy a dozorným orgánům, tak vůči zbytku společnosti.
To vše je ovšem nutno provést při udržení výborných provozních
a bezpečnostních výsledků elektrárny, která dnes patří k nejdůležitějším a nejvýnosnějším zdrojům společnosti ČEZ,“ nastínil své
plány Tomáš Žák.
Zdroj: ČEZ, a. s. – Jaderná elektrárna Dukovany.
Aktuality týkající se vaší firmy zasílejte na: [email protected]
Hennlich investuje 100 milionů
do výzkumného a vývojového centra
Přes 100 milionů korun bude investovat litoměřická společnost
Hennlich Industrietechnik do rozšíření svého areálu, ve kterém
vznikne také nové výzkumné a vývojové centrum. Zhruba třetinu
prostředků na rozvoj získá firma z Operačního programu podnikání
a inovace spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie.
Investice, která dvojnásobně rozšíří stávající areál Hennlich
Industrietechnik, směřuje do dlouhodobě perspektivních oborů,
u nichž je možné očekávat další významný rozvoj. „Náš vývoj
a výzkum bude směřovat do produktů z oblasti ochrany životního
prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie. To jsou obory,
kterými se již zabýváme, ale cítíme šanci se v nich ještě výrazněji
prosadit nejen na domácím trhu,“ řekl jednatel Hennlich Industrietechnik Pavel Šumera.
Do rozšíření areálu se Hennlich pouští i přes současný pokles
ekonomiky. „Projekt je naší investicí do budoucího rozvoje firmy.
Jde o dlouhodobě plánovaný záměr, na který nemá vliv konkrétní
fáze ekonomického cyklu,“ uvedl Pavel Šumera. Firma již získala
rozhodnutí o přidělení více než 30milionové dotace z programu EU. „Pro rozšíření areálu jsme již také získali stavební povolení.
První práce by měly začít ještě v letošním roce. Dokončení stavby
plánujeme v roce 2011,“ dodal Pavel Šumera.
Nová budova poskytne prostory pro výrobní halu a výzkumné
a vývojové centrum. „Výrobní činnosti budou mít přímou návaz-
nost na výzkumné, vývojové a inovační aktivity tohoto centra.
V nové budově bude také prostor pro zřízení firemní školky,“
uvedl jednatel
Celý areál výzkumného a vývojového centra bude sloužit jako
laboratoř a simulační zařízení pro výzkum, vývoj a testování
obnovitelných zdrojů energií, jako jsou například biopaliva či
geotermální energie nebo vývoj a výroba nakládacích zařízení.
„Výsledky výzkumu následně využijeme ve výrobní části areálu.
Díky tomu budeme moci realizovat náš dlouhodobý plán zvýšit
podíl vlastní výroby na našich podnikatelských aktivitách,“ uzavřel
Pavel Šumera.
Zdroj: Hennlich Industrietechnik spol. s r. o.
Hutní montáže investovaly do obřího jeřábu, jakých je v Evropě jen pár
Firma Hutní montáže, a.s., společnost ze strojírenské skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP investovala 114 milionů korun
do unikátního pásového jeřábu, který je teprve druhým strojem
tohoto typu v České republice.
Nosnost jeřábu je 600 tun a je tedy určen pro manipulaci se
speciálními břemeny, jakými jsou například části energetických
systémů elektráren. V rámci Evropy se takovýchto strojů pohybuje
jen několik desítek a na celém světě se ročně na zakázku vyrábí jen
pár těchto obřích strojů. Přepravu jeřábu na místo prací zajišťuje až
35 kamionů, montáž zařízení na místě pak trvá v průměru tři dny.
„Je to skutečně unikátní stroj. Naše firma počítá s jeho nasazováním na energetické zakázky. Ať už skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, nebo i externích zákazníků, kteří si najímají naše
jeřábnické práce. Momentálně je tento stroj nasazen na výstavbě
paroplynové elektrárny v Malženicích u Jaslovských Bohunic
na Slovensku,“ vysvětlil generální ředitel Hutních montáží Miroslav Přecechtěl. Po stavbě slovenské elektrárny by měl kolos podle
něj pracovat na obnově české elektrárny v Tušimicích, kde bude
pravděpodobně po celý příští rok.
Obří pásový jeřáb se dokáže posouvat po zpevněném povrchu
i s uchopeným břemenem. Jeho rameno přitom měří až 168 metrů.
Díky tomu je schopen náročných manipulací s technologickými
celky, což zrychluje a zefektivňuje montážní práce.
Společnost Hutní montáže ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP v posledních 12 měsících (tedy od loňského listopadu)
investovala do nákupu jeřábů celkem přes 200 milionů korun.
„Cílem je udržení naší pozice lídra v nosných oborech, tedy
zejména v oblasti montáží energetických zařízení, chemických
a papírenských technologií a velkých ocelových konstrukcí, včetně
dopravních a mostních děl,“ poznamenal Přecechtěl.
Obnova technologie podle něj zajistí větší soběstačnost Hutních
montáží při jednotlivých velkých projektech. Obnova montážních
mechanizmů byla nevyhnutelná také z důvodu efektivity jejich
provozu. Původní montážní mechanizace již vykazovala značné
náklady na opravy, byla morálně i technicky starší. Obnovou se
značně zvýší spolehlivost mechanizace.
Zpracovala: Eva Kijonková
Zdroj: www.vitkovice.cz
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 •
5
KALEIDOSKOP
Nové produkty můžete zasílat na: [email protected]
DIAGO® 2010: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení
29. ročník mezinárodní vědecké konference pod společnou
záštitou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Asociace technických diagnostiků ČR, o.s. proběhne
2. a 3. února 2010 v prostorách hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm. Konference je znovu zaměřena na měřicí metody, přístroje
a systémy používané v údržbě k objektivnímu zajišťování technického stavu, na řešení systémů údržby, na provozní zkušenosti
z údržby strojů a zařízení, na řešení problematiky provozní údržby.
Mezi odbornými garanty a mezinárodním pořadatelským výborem naleznete řadu významných jmen českého průmyslu z řad
akademiků i zástupců odborné praxe.
Akce pro rok 2010: pozvěte svého životního partnera (manžel,
manželka, snoubenec, snoubenka, milenka atd...) za cenu ubytování, po dobu přednášek může doprovod využít společenského
i sportovního zařízení hotelu a okolí (bar, bazén, sauna, turistika
– Valašské muzeum v přírodě...)
6
•
Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Tematické okruhy:
Monitorovací systémy technického stavu
Tribotechnická diagnostika objektu a maziv
Vibrační diagnostika a monitorování technického stavu
Modální a strukturální analýzy objektu
Termodiagnostika
Diagnostika elektrických točivých strojů
Informační a řídicí systémy údržby
Teorie systémů údržby
Praktické zkušenosti z nasazení technické diagnostiky
Nasazení a využití technické diagnostiky k zajištění jakosti
chodu a jakosti nových výrobků, resp. opravy
Technická diagnostika a provozní spolehlivost
Vzdělávání v technické diagnostice a údržbě
Certifikace způsobilosti osob v technické diagnostice
Ustavování strojních systémů
Více informací a přihláška na www.atdcr.cz
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 •
7
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Konec s nadměrným opotřebením
čidla ve svařovací buňce
Dave Bird, Balluff
V
e svařovacích buňkách v celé zemi se používají
všelijaká čidla od různých výrobců. Tyto snímače
jsou určeny k indikaci polohy upnutých dílů, přítomnosti dílů (vzájemného zapadnutí) a k ověření
vzhledu při realizaci různých svařovacích pochodů
v automobilovém průmyslu i mimo něj. Mnozí výrobci zemědělských zařízení, zařízení k topení, větrání a klimatizaci,
výrobci nábytku, lékařských přístrojů, leteckých i kosmických
zařízení a přístrojů, kteří formují a svařují kovové komponenty, žijí v jakémsi nešťastném paradigmatu.
Tím paradigmatem je, že výrobce všeobecně akceptuje fakt,
že systémy čidel, používaných při svařovacích postupech, vyžadují intenzivní údržbu a velmi častou výměnu. Vysoké náklady
na údržbu a provoz jsou jednoduše součástí tohoto programu.
Hovořili jsme dokonce s manažery jakosti z různých oborů,
kteří nám volali a říkali: „Potřebuji od vaší firmy 5–6 čidel za co
nejnižší cenu. Jestliže nemohu vyřešit problém nadměrného
opotřebení čidla, možná že bych se měl zaměřit na co nejnižší
cenu a současně se snažit o to, aby výměna čidla trvala kratší
dobu než 30 sekund. Vyhrává ten s nejnižší cenou a nejrychlejším doručením.“
Rovněž jsme slyšeli: „Potřebujeme výdejní automat od vaší
společnosti spolu s velkým objemem zboží do konsignačního
skladu, abychom měli v případě potřeby zajištěný materiál
nezbytný pro rychlou výměnu. Propalujeme čidla jako na běžícím páse, a když nemáme na skladě některé z čidel používaných v kriticky důležitých místech svařovací buňky, můžeme
celý provoz zavřít.“
Levná čidla a rychlá dodávka absolutně nejsou odpovědí
na nižší náklady a vyšší produktivitu kriticky důležité svařovací operace.
Proces výměny čidla
Jak se tyto druhy scénáře vyvíjely až do tohoto okamžiku?
Začíná to konstrukcí svařovací buňky nebo specifikací poskytnutou zákazníkem, jenž kupuje tento stroj. Preferovaná značka
čidla by mohla být specifikována v soupisu materiálu, ale je
možno očekávat řadu problémů, pokud nebude přesně specifikován typ kovu, který se svařuje, hmotnost komponent, problémy související se zatížením dílů, způsob svařování (MIG,
TIG, laser, odporové svařování atd.) nebo to, kde budou umístěna čidla a jak blízko svaru.
Výrobci svařovacích buněk mají často svoji základní domácí
normu pro čidla, montážní pomůcky a pro schopnost připojení,
která není nutně specifická pro danou aplikaci (například všeobecně používaná čidla instalovaná v lehčené plastové manžetě), ale tyto výrobky jsou mimořádně levné a je možno je
8
•
Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
integrovat na úrovni subdodavatele základních zařízení. Pokud
tomu tak je, připravte se na problémy. Systém lehčeného čidla
vám může pomoci projít procesem schvalování dílů do sériové
výroby nebo procesem schvalování likvidace odpadů. Ovšem
používané systémy čidel, které nejsou konstruoványa, aby odolávala tvrdým podmínkám, jaké jsou při takových výrobních
procesech, jakým je svařování, jsou od prvního dne odsouzeny
k předčasné poruše.
Induktivní bezdotyková čidla jsou obecně konstruována,
aby fungovala déle než 100 000 hodin, pokud jsou používána
v podmínkách stanovených výrobcem. Ale kolik čidel selže
při plynulém provozu a teplotě od -20 do +70 °C? Navíc nelze
vyloučit prskání při svařování, těžké nárazy, zvýšenou teplotu prostředí a teplotní extrémy při procesu svařování. To se
ani nezmiňujeme o hromadění strusky a o ohýbání spojek,
což způsobuje předčasné poruchy, zejména jestliže výstupní
geometrie není správně provedená.
Jak je možné vymanit se z koloběhu
Takže jak opustit koloběh tvořený rozsáhlou údržbou a častými výměnami v souvislosti se svařovacími operacemi rozhodujícího významu?
Poslouchejte, jak je možno zvrátit paradigma související se
svařovací buňkou při výrazném snížení doby neplánovaného
odstavení stroje, snížení počtu nutných výměn čidel a podstatném zvýšení zisku vaší organizace. Není to tak složité,
ale vyžaduje to určitý zvrat.
Zaprvé, znovu prozkoumejte, jak se vaše svařovací čidla
používají, a zaměřte se na podstatné problémy. Je možno dosáhnout rychlé návratnosti investic, která bude přímo úměrná úsilí
věnovanému zkvalitnění systémů svařovacích čidel.
Analyzujme také prvopříčinu poruchy před tím, než se pustíme do řešení problémů souvisejících s řízením dodavatelského řetězce. Rychlé vydávání pomocí výdejních automatů
pouze zmírní situaci, ale soustavné vyměňování čidel neřeší
spotřebu čidel jako takovou.
Zkontrolujte váš systém senzorů postupně ve všech svařovacích buňkách. Pokud nejsou postupy dokumentovány, vždy převáží subjektivní přístup; dokumentace toho, co se děje s vaším
svařovacím programem v souvislosti s čidly, umožní změnit
subjektivní přístup v objektivní a manažeři na všech úrovních
organizace budou informováni o místech, kde hrozí zvlášť velké
riziko poškození čidel. Dokumentace také nutí organizaci analyzovat prvopříčinu předčasných poruch a zjišťovat, na který
problém se má zaměřit jako první. Váš dodavatel čidel vám
může pomoci při této kontrole všech „horkých míst“, jednoho
po druhém, ve všech svařovacích komorách a výsledkem může
být kompletní zpráva, jež stanoví plán, jak začít se zkvalitněním nějakého systému senzorů.
Rovněž se musíte ujistit, že jste zakrytovali všechna induktivní bezdotyková čidla. Předpokládá se, že čidla nemají kontakty. Těžké ochranné montážní systémy z oceli nebo poniklované mosazi, v nichž je tělo čidla skryto, umožňují rychlou
výměnu a fungují jako chladič, jenž odvádí teplo z elektroniky
čidla, která má zásadní význam.
Také vám mohou zaručit správnou mezeru mezi čelem čidla
a cílem. Mechanické upevnění je stejně důležité jako senzor
sám. Pro každé místo ve svařovací komoře zvolte vhodné čidlo
specifické pro danou aplikaci.
Jiná doporučení
Dále uvádíme několik dalších doporučení, jak můžete zlepšit vaši strategii se zaměřením na čidla:
• Plášť konektoru čidla by měl být z co nejrobustnějšího
materiálu. Plášť konektoru z TPE (termoplastický eleastomer)
je velmi pružný a odolný proti teplu, svařovací strusce a proti
poškrábání, nicméně loupe se jako PVC.
• Dodržujte správnou výstupní geometrii. Většina výrobců
součástí, z nichž se vyrábí svařovací zařízení, integruje jen
jeden typ konektoru čidla – přímou verzi. Jestliže kabel vychází ven v pravém úhlu vzhledem ke svorkové skříňce a působí
na něj teplo, ohyb a napětí, konektor předčasně praskne vždy,
jakmile se napětí uvolní. Upgrade pravoúhlých konektorů čidel
zaručí dlouhou životnost. Vyberte konektor s jasně svítícími
kontrolkami (LED) stavu a napájení; v tmavé komoře umožňují
pracovníkům údržby rychlejší a snadnější ověření funkce čidla.
• Všechny konektory chraňte silikonovým pláštěm. Tento
silikonový materiál výborným způsobem chrání proti účinkům
svařovací strusky a proti vlivům materiálu rozstřikovaného při
svařování. Takový materiál se odráží a neulpívá na povrchu;
silikonový materiál nelze poškodit dokonce ani roztaveným
hliníkem. Dnes se tento materiál dodává i v podobě velkých
plátů, aby bylo možno i rozsáhlé plochy odstínit proti jiskrám
(vznikajícím při svařování), které by jinak mohly poškodit
řadu ventilů, velké svazky kabelů, vzduchová potrubí, hydraulická potrubí, efektory nechráněného konce robotů, svařovací podstavce.
• Celý systém svařovacích senzorů utěsněte a skryjte. Jemně
rozptýlený svařovací kov si najde cestu i do těch nejmenších
bodů, zvláště v otvorech v silikonovém opláštění. Použijeme-li
jako těsnění čirý samotavicí obal (který umožňuje viditelnost
LED) a budeme-li věnovat pozornost detailům a předvídat, kde
se budou koncentrovat svařovací úlomky, bude systém ještě
pevnější a robustnější.
• Spusťte školicí program preventivní údržby. Proškolení zajistí, že váš nově modernizovaný systém bude správně
udržován a zaručí příznivé provozní chování i v budoucnosti. Provádění vstřícné preventivní údržby systému bude mít
za následek, že si všichni uvědomí, jak opravit např. vroubky
na opláštění, a lidé budou držet krok s nejlepší praxí v oboru,
který se plynule vyvíjí. Souvislé zdokonalování nikdy nekončí.
• V rámci upgradu proveďte také měření a výsledky porovnejte s předcházejícím systémem. Vedení podniku potřebuje
vědět, kolik peněz se ušetřilo v důsledku upgradu svařovací
buňky. V mnoha případech je možno v prvních 12 měsících
dosáhnout úsporu v hodnotě stovek tisíc dolarů tím, že se zre-
Před instalací ochrany je čidlo vlevo nezakrytováno, přestože se nachází v místě,
kde hrozí poškození. Použijeme-li zakrytování a ochranný povlak, bude čidlo plně
chráněno proti nepříznivým vlivům.
Horká svařovací struska přilne na plochy čidel i jejich těla a způsobuje
předčasné poškození čidel ve svařovacích buňkách.
dukují neplánované odstávky strojů v jedné nebo dvou větších
svařovacích buňkách. Když se přidají úspory na cenách materiálu, jsou výsledky vždy ohromující.
• Když budete kupovat další svařovací buňku, požádejte
o spolupráci zástupce firmy, která vyrábí vaše čidla. Když se
poradí s vaším personálem, může dojít k závěru, jaký typ čidla
(bod po bodu) by se měl koupit, jaké by se měly použít ochranné díly k montáži do náročného prostředí a jaký typ konektoru
s opláštěním – maximálně utěsněný – je vhodný k instalaci
do nového stroje, aby se minimalizovalo riziko opětovného
pádu zpět do paradigmatu svařovací buňky.
Informace o autorovi
Dave Bird je manažer pro rozvoj obchodu, který pracuje
v divizi Metalforming and Robotic Welding společnosti Balluff.
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 •
9
ELEKTROTECHNIKA
Inteligentní motorová řídicí
centra – cesta k úsporám energie
a ke zvýšení produktivity
Keith Blodorn, Rockwell Automation
Tyto inteligentní MCC rovněž zvládají určité nedostatky
v konfiguraci a v řízení dat, které mohou vznikat v sítích
na úrovni zařízení. Patří k nim:
• Nedostatky související se spolehlivostí a f lexibilitou,
jež se projevují v typické architektuře „daisy-chain“ (uzavřený cyklus), jako je přidání nových jednotek nebo náhodné
přerušení řetězce, které může ovlivnit jednotky již začleněné
v tomto vytvořeném spojení o úroveň níže a případně způsobit odstavení zařízení.
• Potenciální poškození nechráněných kabelů v hlavní
i pobočné linii sítě při tažení a instalaci jiných silových kabelů.
• Integrace dat, s nimiž pracuje systém ovládání motoru,
do systému řízení celého závodu a jejich vytřídění z množství
dat dostupných v síti s cílem nalézt potřebné informace.
Úplná integrace
Síťová ovládací centra motorů optimalizují provozní vlastnosti, zvyšují
efektivitu využití a chrání majetek.
V
ýrobci soustavně hledají nové cesty ke zvýšení produktivity, ke zdokonalení procesů a k lepšímu využívání jejich rezerv produktivity. Technici závodu
mohou v tomto úsilí sehrát důležitou roli, jelikož
pomohou vybrat a realizovat takové metody řízení, které snižují náklady, šetří čas a zvyšují intenzitu toku
informací v automatizovaných systémech. Protože nabízených možností je nesčetně mnoho, mohou technici přehlédnout jeden z klíčů k úspěchu: zapracování technologických
novinek do systémů pro ovládání motorů.
Stalo se tradicí, že motorová řídicí centra (MCC, motor
control centres) zahrnují jen natvrdo připojené elektromechanické komponenty. Tyto komponenty sice představují výkonnou součást MCC, ale pokroky v polovodičové technologii
umožnily vznik inteligentnějších programovatelných zařízení,
která toho dělají více, než jen zapínají a vypínají nějaký motor.
Soudobé MCC monitorují proud tekoucí motorem a tepelnou
kapacitu, provádějí ochranné funkce spojené s vyhledáváním
a odstraňováním závad a také umožňují podrobnou diagnostiku, jež napomáhá redukovat trvání odstávek.
10 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Inteligentní MCC integruje hlavní komponenty systému
(komunikace, hardware a software), aby řešil tyto problémy.
Zatímco dřívější verze MCC s komunikačními sítěmi obsahovaly různé obměny těchto elementů, dnešní verze využívají sladěný design, který uváženým způsobem integruje tyto
elementy do podoby unifikovaného řešení.
Standardní instalace MCC vyžaduje rozsáhlé vzájemné
propojení, dokumentaci a testování přímo „v terénu“. Předem
otestované a zkonfigurované inteligentní MCC vám dodají ve stavu připraveném k instalaci. Komunikační kabely se
instalují a testují při výrobě MCC, zatímco softwarové obrazovky přicházejí výrobcem zkonfigurované pro specifický
MCC. Navíc jsou inteligentní zařízení předem naprogramována a obsahují nastavení přenosové rychlosti, počtu uzlů,
vybavovacího proudu nadproudové ochrany a jiná nastavení.
Schopnosti komunikační sítě jsou instalovány přímo v srdci
inteligentního MCC. Tato síť nahrazuje tradiční vzájemné propojení sloužící k řízení motoru jediným komunikačním vodičem. V ideálním případě mají všechny tyto jednotky vstupní
body, jež slouží k monitorování zařízení, jako je odpojovací
spínač, stykač, relé přetížení nebo řídicí jednotka. Navíc je
zde modul sledování sítě nebo síťové propojovací zařízení,
které spojuje MCC s řídicí sítí závodu a sbírá a distribuuje
data týkající se zařízení v MCC.
Typ MCC, který jste si zvolili pro vaši aplikaci, může mít
významný dopad na celkovou cenu, na dobu instalace a na možnosti monitoringu. Proto je důležité, aby technici pečlivě
zhodnotili hlavní komponenty inteligentního systému MCC.
Vyzkoušená síť s otevřenou komunikací – Trend směrem k otevřeným sítím (na rozdíl od autorizovaných sítí) má
jasné a dobře doložené výhody. Tato síť by měla poskytovat
služby, jejichž kvalita je dostatečně prokázána, nabízet nízkou cenu za uzel a měla by být mezi dodavateli a uživateli
široce akceptována.
Optimalizovaná fyzická konstrukce – Tradiční přístup pro
vedení síťových kabelů v MCC umožňuje horizontální i vertikální připojení. I když tato metoda funguje, zvažte následující,
lépe optimalizované přístupy:
• Hlavní a vedlejší přívody instalovány – Tento design
pomáhá uživatelům vyhnout se potenciálnímu poškození
komunikačních kabelů v průběhu instalace a údržby.
• Nezávislé, snadno připojitelné součásti přívodů – Tato
konfigurace poskytuje nezávislé, snadno přístupné porty zjednodušující instalaci, vytahování, přemísťování a přidávání
zásuvných jednotek. Tato konfigurace je vhodná především
pro architekturu „daisy-chain“, v níž přemístění nebo přidání
nějaké jednotky MCC vyžaduje přerušení řetězce a zařazení
níže ve struktuře umístěných jednotek provozu.
Konfigurace softwaru již ve výrobě – Chceme-li integrovat
elementy inteligentního hardwaru MCC a poskytovat užitečné
informace v reálném čase, s minimálními náklady a úsilím,
měl by inteligentní MCC být již při dodání vybaven zkonfigurovaným balíkem monitorovacího softwaru. Tento software
přidává určité okno do MCC a do zařízení s ním souvisejícího.
Rovněž eliminuje potřebu vytvářet nákladné individuálně
přizpůsobené obrazovky MCC ve vizualizačním softwaru,
takže výsledné řešení je skutečné „plug-and-play“.
Snadná instalace
Centra MCC se obvykle dodávala bez vnitřního propojení a bylo nutné provést složité propojení v místě instalace,
dokumentaci, testování a integraci systému. Protože inteligentní centrum MCC přijde od výrobce ve stavu připraveném
k instalaci, po předběžných testech a konfiguraci, je doba
příprav ke spuštění do provozu mnohem kratší.
Jiným aspektem, který má rozhodující význam pro účinný start a odstraňování závad, je podrobná dokumentace, jež
bývá velmi často nekompletní, nebo ji někdo někam založil.
V případě inteligentního MCC mohou uživatelé získat přístup
k elektronické dokumentaci na tomtéž počítači, na kterém se
provozuje monitorovací software. Tím je uživatelům umožněno znázornit stav MCC v reálném čase a zobrazit výkresy CAD, příručky uživatele a také informace o náhradních
dílech, týkajících se specifických jednotek MCC.
Inteligentní centrum MCC poskytuje uživatelům zásadně
důležité informace potřebné k minimalizaci odstávek nebo
k jejich eliminaci. Dálkový přístup k datům, která se týkají řízení motoru, umožňuje rovněž omezit působení nebezpečných napětí a zvýšit bezpečnost osob v průběhu spouštění do provozu a při odstraňování závad. Tyto informace
zahrnují upozornění na nenormální provoz, identifikaci příčin výpadku, automatický záznam události a elektronickou
dokumentaci.
Střediska pro ovládání motorů řídí funkce motorů a připojují zařízení
v závodě k centralizovanému inteligentnímu ovládání motorů.
tění do provozu i doby potřebné pro dokumentaci. Úspory
jsou výsledkem výrazného omezení požadavků na kabeláž.
Zvláště je třeba zmínit se o tom, že uživatelé potřebují méně
kabelů a méně propojovacích zařízení, jako jsou svorkovnice,
I/O moduly řídicího systému a přechodová relé.
K jiným výhodám patří zkrácené časy věnované inženýrské
a plánovací práci a také spouštění do provozu. V porovnání
s běžnou instalací MCC hlásí uživatelé inteligentních MCC
snížení výdajů za instalaci až o 15 %. Navíc mohou uživatelé
dosáhnout úspor na provozních nákladech pomocí zdokonalené diagnostiky, což má za následek rychlejší vyhledávání
a odstraňování závad, takže se zkrátí doba odstávky.
Jak se zdokonalují schopnosti inteligentních zařízení, inteligentní systémy MCC nabízejí technikům závodů vynikající
možnost, jak s výhodou využívat pokročilou technologii těchto
řídicích systémů. Technici závodů „sklízejí ovoce“ v podobě snížení celkových nákladů v důsledku zdokonalené diagnostiky, zlepšené spolehlivosti systému, flexibility projektu
a zjednodušeného zapojení kabelů.
Sklízení ovoce
Informace o autorovi
Inteligentní centra MCC mohou přinést význačnou úsporu
nákladů v důsledku zkrácení doby projekce, instalace, spouš-
Keith Blodorn je produktový manažer ve společnosti
Rockwell Automation.
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 11
ELEKTROTECHNIKA
Frekvenční měniče střídavých
motorů přinášejí více než jen
úspory energie
Jacob Kimball, Schneider Electric
F
rekvenční měniče střídavých motorů mohou být účinnými nástroji, neboť významnou měrou zvyšují energetickou hospodárnost. A i když jde skutečně o klíčový přínos pro každé průmyslové zařízení, je to pouze
začátek. Díky schopnostem diagnostiky zabudované
do těchto měničů se lze například vyhnout dlouhodobým provozním výpadkům. K výhodám patří též eliminace zmeškaných
dodacích lhůt a tím i vyčítavých dotazů od zákazníků, což může
snížit kredit podniku a potenciálně znamenat nemalé náklady.
A aby bylo možné plně využít toho, co frekvenční měniče nabízejí, je nezbytné, aby manažeři průmyslového zařízení
pochopili jejich celistvý přínos, nejen přínos dosažený snížením spotřeby energie. To je důležité zejména pro průmyslová
odvětví, která nepoužívají zařízení s proměnlivým zatížením
točivého momentu, jako jsou odstředivá čerpadla a ventilátory, kde úspory energie nejsou zdaleka tak snadno dosažitelné.
Ostatní výhody mohou být ovšem stejně lákavé.
Energetické úspory a zkvalitňování
výrobního procesu
Mezi výhody plynoucí z užití frekvenčních měničů střídavých motorů patří
distribuované řízení, redukce kabelových rozvodů a doby jejich instalace
a snížení nákladů na údržbu.
12 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Potenciál energetických úspor spojených se zavedením
frekvenčních měničů střídavých motorů nelze samozřejmě
popřít, jelikož je zvláště významný u zařízení s proměnli-
Distribuované řízení –
vým točivým momentem,
Frekvenční měniče vybajako jsou například čerpaPotenciál energetických úspor spojevené aplikacemi progradla a ventilátory, kde spomovatel ného logického
třeba energie roste s druhou
ných se zavedením frekvenčních měniřízení snižují potřebu vnějšímocninou rychlosti. U těchho řízení a dalších PLC jedto zařízení má malá změna
čů střídavých motorů nelze samozřejnotek, neboť jsou schopné
rychlosti za následek velké
samy ovládat a řídit procesy,
změny ve spotřebě energie.
mě popřít, jelikož je zvláště významný
které jsou s činností pohonů
Jednoduše řečeno, čím déle
spojené.
systém běží nižší než plnou
u zařízení s proměnlivým točivým
Ruční řízení – Lokálrychlostí, tím více energie
ní řízení umožňuje provoz
se ušetří. Tyto úspory lze
momentem...
pohonné motorové jednotpr ůběžně zvyšovat optiky, pokud není řídicí zařímalizací str uktury energetických sazeb společnosti v závislosti na zavedené praxi zení nutné nebo dokonce nefunguje správně.
Redukce kabelových rozvodů a doby jejich instalace – Freka provozních podmínkách dané společnosti.
Při využití v zařízeních pro zdvihání a manipulaci, zpra- venční měniče střídavých motorů s přídavným komunikačním
cování dřeva, obrábění, broušení a leštění mají drobné změny zařízením lze řídit a sledovat prostřednictvím komunikační sítě
v rychlosti za následek poměrně malé snížení spotřeby ener- přes jeden nebo dva kabely. Tyto kabely se ve srovnání s běžgie. Ačkoli to není patrné okamžitě, významné úspory ener- nými I/O kabely propojují velmi jednoduše.
Snížení nákladů na personál – Jako součást automatizovagie u zařízení s vyšším příkonem či u dlouhodoběji aktivních
ných a řídicích aplikací umožňují měniče snížit počet pracovzařízení se mohou projevit až v průběhu času.
U zařízení s neproměnlivým točivým momentem se úspory níků v určitých pracovních procesech tím, že lze tyto pracovní
energie díky regulaci otáček běžně projeví zlepšením výko- síly účinněji vytížit.
Pobídky a úlevy – Na předmětná zařízení jsou často nabízeny
nu. Jinými slovy, schopnost měničů řídit rychlost a točivý
moment umožňuje výrobcům zlepšit kvalitu, snížit tvorbu hotovostní slevy i další stimuly spojené s realizacemi opatření
odpadu a zvýšit celkovou produkci – to vše se na trhu projeví v oblasti energetické účinnosti. Existují rovněž státní a federální
daňové výzvy a programy, o nichž má rovněž smysl uvažovat.
jako konkurenční výhody.
Zjednodušení – Jak se technologie měničů rychlosti stříVýborným příkladem je jeřáb a zdvihací zařízení. Frekvenční měniče střídavých motorů mohou řídit otáčky motoru davých motorů průběžně zdokonaluje, lze je využít i pro činv celém rozsahu jeho pohybu, což umožňuje omezit potenci- nosti, které dříve vyžadovaly mnohem složitější stejnosměrné
motorové pohony, servosystémy, spouštěče hvězda-trojúhelník,
ální škody na zdvihací nebo nakládací technice.
Nové speciální měniče dovedou eliminovat kolísání při- reverzační spouštěče nebo kroužkové motory.
Vyrovnání odběrových špiček a omezování odběru energie
způsobením rychlosti zdvihacích zařízení na základě údajů
o proměnných veličinách, jako je hmotnost nákladu, jeho – Kromě poplatků za odběr energie (kWh) si dodavatelé účtupoloha a podmínky dané prostředím. To je rozhodující kvůli jí i za špičkové odběry (kW). Poplatky za špičkové odběry se
prevenci škod na používaných zařízeních a pro zvýšení pra- stanovují buď dle hodnot okamžitého odběru, nebo se počítají
covního výkonu při nakládce břemen o rozličných hmotnos- jako průměry z odběrových hodnot stanovených v 15minutotech. V některých případech lze zpětné rychlosti bez zátěže vých intervalech. Omezování odběru je někdy nabízeno jako
zvýšit nad úroveň plné rychlosti nastavením výstupu měniče řešení ke snížení spotřeby energie v zátěžovém období. Spíše
než koordinovat odstávky je lepší využít měniče k zamezenad 60 Hz.
ní dosažení nejvyšších odběrových hodnot snížením rychlosti
pohonných motorů.
To byl zatím začátek
Ale existuje i mnoho dalších výhod, které lze připojením
frekvenčních měničů postupně získat.
Realizace
Snížení nákladů na údržbu – Frekvenční měniče střídavých
Jako u každé automatizační a regulační techniky je správná
motorů snižují zatížení mechanických či hydraulických pře- instalace a zprovoznění frekvenčních měničů střídavých motovodovek a spojek, čímž se snižují náklady na údržbu a opravu rů klíčovým faktorem proto, aby zařízení fungovalo maximáltěchto zařízení.
ně spolehlivě a aby se všechny výše uvedené výhody mohly
Zkrácení prostojů – Měniče mohou být použity ke sledování dostavit. Nejjednodušším řešením je kontaktovat důvěryhodzměn zatížení pro predikci mechanického opotřebení, napří- nou dodavatelskou firmu, systémového integrátora nebo dodaklad u ložisek. Tím se lze vyhnout dlouhodobějším prostojům. vatele automatizačních řídicích systémů, který zná konkrétní
Opravy a údržbu zařízení je pak možné vykonat dříve, než informace týkající se těchto aplikací. Oplátkou by mělo být
dojde k nadměrnému mechanickému opotřebení, což zabraňuje zavedení nejlepšího řešení automatizačního a řídicího systému
nákladným nouzovým odstávkám a opravám.
k uspokojení těchto potřeb.
Snížení nákladů na vybavení – Vzhledem k tomu, že frekvenční měniče jsou připojeny přímo k pohonným jednotkám, Informace o autorovi
jsou zpravidla levnější než stejnosměrné pohony a mechanické
Jacob Kimball je produktový specialista na měniče rychlosti
pohonné systémy.
střídavých motorů a pracuje pro společnost Schneider Electric.
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 13
TÉMA Z OBÁL
OBÁLKY
KY
Olej dobrý,
všechno dobré
Mazání je rozhodující součástí efektivní strategie údržby.
Glen Sharkowicz, Mobil Industrial Lubricants
V
dnešním podnikatelském prostředí s rostoucím tlakem konkurence je nutností maximální produktivita, což platí zejména pro malé a středně velké podniky. Tyto podniky obvykle nemohou konkurovat
všeobecným možnostem jejich větších konkurentů,
pokud jde o objem výroby. Navíc je faktem, že větší konkurenti často mají více zařízení, více lidí a zdrojů než malé nebo
středně velké podniky.
Ať už se vaše společnost specializuje na výrobu jednoduchých šroubů, složitých ozubených soukolí, nebo vysoce
přesných ventilů, má pro dosažení zisku rozhodující význam
efektivní provoz vašeho strojního zařízení.
14 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Součásti obráběcích strojů jsou ve vzájemném aktivním
fyzickém kontaktu, který vyžaduje, aby používaná maziva
efektivně spolupracovala. Olej, kterým mažete kluzná vedení, musí být kompatibilní s řeznými kapalinami, pro něž jste
se rozhodli. U strojních zařízení se nemůžeme vyhnout směšování oleje s chladivem.
Někdy se může stát, že olej nebude možno snadno oddělit
od chladiva, a výsledkem je nadměrné množství znečištěného oleje. Přítomnost znečištěného oleje negativně ovlivňuje
efektivitu využití pracovní kapaliny tím, že se zkrátí efektivní
životnost a změní se provozní chování obráběcího stroje. Nadbytečný znečištěný olej může rovněž způsobit růst bakterií
Lepší postupy mazání vedou
ke zlepšení stavu ložisek
Paul Michalicka, SKF USA
Ř
rozvádějí sílu, která působí při
ízení životnosti valimontáži, rovnoměrně po vnitřvých ložisek s použitím
ním i vnějším kroužku ložiska,
expertních údržbářských
takže ložisko se při montáži
postupů a nástrojů, speciálně
nepoškodí.
vyvinutých pro daný úkol,
Velká ložiska je možno
může pomoci zvýšit dostupnost
montovat pomocí hydraulitechnologického zařízení závoky. V jedné důlní společnosti,
du, snížit náklady na energie
která má ústředí v Alabamě,
a zredukovat náklady na výměnyní používají hydraulicny strojních částí. Tato stratekou matici k instalaci ložisek
gie funguje téměř ve všech průve strojním zařízení pro zpramyslových odvětvích a zvláště
cování minerálních surovin
užitečná je v potravinářském
a pro manipulaci s nimi. Hydprůmyslu, při výrobě oceli, při
raulická matice se skládá z ocetěžbě a chemickém zpracoválového kroužku se závitem
ní surovin.
a drážkou na jedné z vnějších
Provozní životnost ložiska
ploch. Do této drážky se opírá
se obvykle rozděluje na někomezikruhový píst. Tlakový olej
lik etap, tj. instalace ložiska,
vytlačuje píst a ten je schopen
seřízení, mazání, monitorovávyvinout dostatečnou sílu
ní stavu a demontáž. Každá
pro montáž velkých ložisek.
z těchto etap přímo ovlivňuPomocí hydraulických metod
je provozní chování ložiska
se důlní společnosti podařia předpokládanou dobu jeho
lo snížit problémy s montáží
životnosti. Podle výsledků stua tím souvisejícími odstávkadií spolehlivosti mají závady
mi, jejichž náklady představují
související s mazáním, jako je
použití špatného maziva nebo Zajištění správného mazání prodlužuje životnost ložisek a dalších důležitých 5 000 $ za hodinu. Doba instalace ložiska se zkrátila o 50 %,
nedostatečné mazání ložisek, součástí motoru
přičemž v některých případech
na svědomí 36 % předčasných
to bylo i více.
poruch ložisek. Zbývajících 64 %
Montáž ohřátého ložiska pomocí indukčního ohřevu je další
poruch vzniká v různých okamžicích v průběhu životnosti ložisek.
Dodržování přijatého postupu údržby a použití těch správných možností. Indukční ohříváky se mohou přizpůsobit ložiskům, která
nástrojů v každé etapě provozní životnosti může zabránit poru- váží od několika málo liber (0,45 kg) až po více než 80 liber (36
kg), přičemž cyklus ohřevu je bezpečný, řiditelný a trvá jen někochám a zlepšit stav ložisek i jejich provozní chování.
lik minut. Další výhoda: některé indukční ohříváky, včetně těch,
které dodává SKF, automaticky ložiska po ohřevu demagnetizují.
Instalace ložisek
Volba metody instalace závisí na velikosti ložiska. Malá a středně velká ložiska jsou často montována za studena, při použití Ustavení hřídele s ložisky
mechanické síly. K nasunování ložisek na hřídel byste neměli pouPo instalaci ložiska by hřídele měly být správně osově ustažívat provizorní nástroje, jako jsou kusy trubek, protože působící veny.Špatné ustavení může zvýšit vibrace a tření, poškodit těssíla se může přenést na valivé elementy ložiska a to pak poškodit nění ložisek a způsobovat další poruchy. Rovněž může zapříčinit
ještě před tím, než bude uvedeno do provozu.
zvýšenou spotřebu energie. Aby zlepšil provozní chování strojů
Doporučeným řešením jsou specializované nástroje k mon- používaných v pekárně, využívá nyní velký výrobce potravin s centáži ložisek. Takové nářadí se skládá z kroužku odolného proti trálou v Ohiu laserový přístroj k ustavování hřídelů. Ten umožrázu a z objímky. Dodávají se i nástroje, které je možno při- ňuje dosažení větší přesnosti, než které bylo možno dosáhnout
způsobit určitému rozsahu velikostí ložisek. Montážní nástroje dříve aplikovanými manuálními postupy založenými na použití
ŘÍZ
ÍZENÍ
ÍZEN
ENÍÍ A ÚD
ÚDRŽBA
ÚDRŽ
RŽBA
BA
Prosinec
Pros
Pr
osin
inec
ec 2200
2009
0099 • 15
TÉMA Z OBÁLKY
s velkými molekulami. Po spuštění zařízení začne plyn tlačit mazivo
ze zásobníku předem nastavenou
rychlostí. K dispozici jsou i jednotky s olejem.
Existují vícebodové maznice,
které přivádějí mazivo z centrálně
umístěné patrony trubkami dlouhými 15 i více stop (5m). Mazivo může
být dodáváno do osmi i více samostatných mazacích bodů.
Monitorování stavu
Monitorování ložisek za provozu umožňuje managementu závodu posouzení stavu ložisek i celého
stroje. Je možno používat ruční zařízení ke sběru dat, kterými mohou
být měřeny takové parametry, jako
jsou provozní teplota a vibrace. Tato
data je možno analyzovat a zjišťovat
jejich trendy, takže firmy mohou diagnostikovat problémy s předstihem
ještě před tím, než se projeví poruchy, a naplánovat opravy na termíny
předpokládaných odstávek zařízení.
Správná demontáž ložisek je
stejně důležitá jako jejich správná
Laserový přístroj k ustavení hřídele umožňuje provést přesnější měření než při zastaralém a pracném manuálním
montáž. To dokonce platí, i když se
ustavování pomocí pravítek.
demontovaná ložiska mají vyřadit
z dalšího použití, protože nesprávpravítek. Od změny ve způsobu ustavování se zvýšila spolehli- ná demontáž by mohla poškodit jiné komponenty, které se často
vost pekařských strojů a klesly náklady na pracovní síly, jež byly používají znovu (např. hřídele a kryty).
Bezpečnou demontáž zjednodušuje specializované nářadí, jako
potřebné k řešení problémů souvisejících se seřízením. Celková
je stahovák ložisek. Vždy když používáte stahováky zajistěte, aby
výše ročních úspor byla odhadnuta na 9 000 $.
K dispozici jsou i laserové ustavovací přístroje určené pro stro- tahová síla působila na kroužek ložiska uloženého s přesahem.
je poháněné řemenem, u nichž může špatné seřízení řemenice Doporučují se stahováky se třemi rameny, které jsou stabilnější
zvýšit opotřebení jak řemenic tak i řemenů. Vysoce efektivní než dvouramenné. Indukční ohříváky a hydraulické metody jsou
laserové přístroje ustavují přímo drážky řemenic, v nichž se pohy- užitečné při demontáži větších ložisek.
buje řemen, na rozdíl od toho, aby se seřizovala jejich čela. Tím
se výrazně zvyšuje přesnost seřízení bez ohledu na typ nebo Audity údržby
tloušťku řemenice.
Firmy, které chtějí zdokonalit postupy při údržbě ložisek, by
měly zvážit výhodnost komplexních auditů údržby. Tyto audity obvykle provádějí expertní firmy zaměřené na rotační techMazání
Maziva určená k mazání ložisek brání kontaktu kovových ploch nologii, jako je SKF, nebo další konzultanti. Provádějí hloubkomezi částmi ložiska, chrání proti korozi a eliminují průnik nečistot vé přezkoumání aktuálně používané praxe a navrhují způsoby,
do ložiska. Jelikož požadavky na otáčky a výkonové parametry jsou jak ji zdokonalit. Zaměřují se na relevantní problémy v každé
v různých aplikacích rozdílné, jedno víceúčelové mazivo obvykle fázi životnosti ložiska. Chcete-li získat více informací, obraťte se
není nejlepším řešením. Maziva by se měla vybírat na základě na vašeho dodavatele ložisek nebo na autorizovaného distribukritérií specifických pro aplikaci, což souvisí např. s typem ložiska tora rotačních zařízení.
a jeho velikostí, se zatížením a provozními teplotami.
Většina ložisek se maže plastickým mazivem a vyžaduje
Překlad vytvořen ve spolupráci s Jinřichem Zalabou,
periodické domazávání. Přitom může vzniknout problém jakým
Ložiska, a. s.
způsobem dodávat optimální množství maziva. Řešením jsou
automatické maznice, které zajišťují plynulý, regulovaný přítok Informace o autorovi
maziva do ložisek, přičemž odpadá manuální práce a obtížné
Paul Michalicka je obchodní ředitel firmy SKF USA se sídodhadování správného množství maziva, které je nezbytné při lem v Kulpsville, pro oblast Severní Ameriky a specializuje
ručním domazávání. Jeden z oblíbených typů jednobodových se na výrobky potřebné pro údržbu. Můžete ho kontaktovat
maznic využívá plynovou komoru, kde se generuje inertní plyn na adrese [email protected]
16 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
v chladivech rozpustných ve vodě, což je provázeno dusivým
zápachem, zkrácením životnosti chladiva a nelze vyloučit ani
ohrožení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.
Abyste se těmto problémům vyhnuli a pomohli zajistit
hladký chod vašeho zařízení po dlouhou dobu, zvolte vysoce výkonný lubrikant.
Realizace proaktivní strategie
K těm nejlepším opatřením, která může firma přijmout, je
zavedení proaktivního přístupu k údržbě, na rozdíl od reaktivní údržby. Mnohé z nejúspěšnějších společností v průmyslovém sektoru, ať malé, nebo velké, používají strategii proaktivní údržby.
Tato strategie nepohlíží na údržbu zařízení jako na nákladovou položku, nýbrž jako na strategickou investici. Na základě této filozofie údržby došly společnosti k závěru, že když
budou investovat do ochrany svých zařízení, mohou na tom
výrazně vydělat. Projeví se to v podobě výjimečné trvanlivosti a efektivnosti zařízení stejně jako v podobě maximálního
výkonu a produktivity.
Pro mnohé menší firmy, které se specializují na dílenskou
strojní výrobu, má tato filozofie údržby podstatný význam
V mnohých strojních dílnách pár kusů specializovaného zařízení často představuje význačný díl celého provozu firmy.
Jestliže tato zařízení nebudou provozována efektivně, může
to mít negativní dopad na produktivitu firmy a celkový výsledek hospodaření.
Nejdůležitější a nákladově efektivní komponentou úspěšné
strategie proaktivní údržby je realizace komplexního programu analýzy oleje.
Analýza oleje je založena na řadě testů, které pomáhají
určit stav vnitřních součástí a používaných maziv. Máte-li
tuto informaci, můžete prodloužit užitečnou životnost těchto
součástí i maziv, odhalit rané varovné symptomy, jako je kontaminace a opotřebení, a minimalizovat neplánovanou údržbu.
Do rámce dobré analýzy oleje patří tyto aspekty:
• aktualizace záznamů o zařízení a volba vhodných možností analýzy na bázi potřeb zařízení nebo požadavků údržby,
• sledování stavu vzorků v laboratoři,
• přímá opatření na základě výsledků analýzy, požadavky
o sady vzorků,
• sdílení rozhodujících výsledků s kolegy v zabezpečeném
prostředí chráněném heslem.
Modernizace řízení zásob
Jinou důležitou cestou k maximalizaci produktivity malých
a středně velkých podniků je udržování strategie efektivního
řízení zásob.
Pokud jde o řízení zásob, existuje několik faktorů, které
byste měli brát v úvahu. Snad nejdůležitější je uvědomit si, že
náklady na skladové zásoby budou zahrnovat nákupní ceny
materiálů plus náklady související s manipulací a skladováním.
Při zavádění strategie řízení zásob je třeba brát v potaz
i jiné věci, k nimž patří odhad doplňovaného množství a určení
vhodných časových termínů k doobjednávání.
Pro vlastníka podniku nebo manažera údržby je rozhodující komponentou při určování správného objemu a načasování
opakované objednávky přesné změření prostoru, jenž bude
potřebný pro uskladnění. Většina majitelů podniků nechce
Efektivní program mazání je více než jen zajištění správného mazání dílů. Zahrnuje
také efektivní řízení zásob a dodavatelského řetězce.
využívat drahý prostor ke skladování nadbytečných zásob.
Proto je nejlépe pracovat v těsné spolupráci s vašimi dodavateli, abyste vyvinuli efektivní proces realizace cyklu, při
němž jsou dodávky opakovány v okamžiku, kdy docházejí
zásoby z předcházející dodávky.
K těm nejlepším opatřením, která může
firma přijmout, je zavedení proaktivního přístupu k údržbě, na rozdíl od reaktivní údržby.
Nakonec je třeba uvést, že další dobrou zásadou je periodická kontrola produktů a dodávek výrobků, které se ve výrobě
používají – což se týká zvláště maziv.
Jedna cesta k efektivnímu využívání zásob, společná pro
všechny majitele strojních dílen, je přezkoumání seznamu
používaných maziv. Maziva zabírají značný skladovací prostor a často je možno počet skladovaných výrobků snížit tak,
že použijeme účinnější maziva.
Budete-li se řídit výše uvedenými radami, vaše podnikání může být celkově efektivnější, mohou klesnout náklady
na řízení zásob, a co je nejdůležitější, může se maximalizovat produktivita.
Informace o autorovi
Glen Sharkowicz je poradce zaměřený na nabídku průmyslových produktů, který pracuje pro Mobil Industrial Lubricants, www.mobilindustrial.com.
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 17
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Zeštíhlení údržby
umožňuje úspory a eliminuje
neziskové činnosti
Terry Wireman, Vesta Partners
Základní zeštíhlovací iniciativy na úseku
údržby
Efektivní zásady zeštíhlení mohou mít za následek menší míru
nedostatečného využívání pracovních sil
K
dyž slyšíme slovo „zeštíhlení“, co nás obvykle napadne? Znamená to „být schopen udělat více za méně
peněz“? Zmenšení rozměrů? Snížení nákladů? Pokud
tomu tak rozumíme, unikl nám pravý význam tohoto slova.
Jestliže nějakou organizaci považujeme za štíhlou, znamená
to, že pracuje s minimem plýtvání. Štíhlá organizace má vysokou úroveň produktivity a účinnosti. Na místě vyhrazeném pro
tento článek nemůžeme detailně rozebírat toto slovo, ale základ
spočívá v eliminaci tří hlavních typů plýtvání:
• Jakákoli činnost, která nepřináší přidanou hodnotu.
• Plýtvání v důsledku změn.
• Plýtvání způsobené nadměrnými nároky, jež jsou kladeny
na zaměstnance, zařízení nebo systémy.
Většina iniciativ směřujících k zeštíhlení se zaměřuje na proces výroby, ale roste i počet těch, které se orientují na údržbu
a spolehlivost firmy. Jak se zeštíhlení projevuje na úseku údržby? Zde se zeštíhlování zaměřuje na ty údržbářské činnosti,
které nepřidávají hodnotu.
18 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Protože se zeštíhlování zaměřuje na eliminaci tří typů plýtvání, má pro pochopení pojmu „štíhlá údržba“ rozhodující význam
prozkoumání typu plýtvání a jeho vlivu na údržbu. Například
které údržbářské činnosti nepřidávají žádnou hodnotu údržbě?
Existuje řada příkladů nedostatečného využití údržbářských
pracovních sil.
Například ta část pracovní doby, kterou pracovníci reaktivní údržby věnují vlastní práci, představuje obvykle asi 20 %.
Firmy, jež jsou ve své třídě nejlepší, dosahují v průměru 60 %.
To podtrhuje fakt, že údržbářské organizační jednotky se ve většině firem věnují činnostem, které nepřidávají žádnou hodnotu.
Pokud by tyto činnosti byly vypuštěny, vzrostla by produktivita práce údržbářských pracovních sil. Některé organizace se
mohou snažit využít takto ušetřenou produktivitu jako důvod
pro redukci, ale nejprve je třeba probrat jiné oblasti, kde je
možno snížit plýtvání.
Přesčasy by u organizace zaměřené na proaktivní údržbu
měly být menší než 5 %. Jestliže organizace dosahuje vyšší
procento přesčasů, je třeba si položit otázku, zda by nebylo
možné vykonat přesčasové činnosti s nyní dostupnými prostředky za normální (tj. nikoli přesčasovou) hodinovou sazbu. Ve většině firem je to možné. Tím se zredukuje ten podíl údržbářských
prací, které se momentálně provádějí za přesčasovou mzdu.
Uvažte rovněž objem práce, kterou nyní provádějí externí
smluvní partneři. S prostředky, které máte nyní k dispozici
na základě úpravy produktivity stávajících pracovních sil, je
možno zredukovat náklady na externí kontraktory. Mnohé firmy
zjistily, že s vyšší produktivitou údržby jsou nyní schopny samy
provádět práce, které dosud svěřovaly externím partnerům,
a to ekonomičtěji.
Je možné, že po realizaci zásad „štíhlé údržby“ bude počet
pracovníků údržby ve společnosti zbytečně velký? Avšak je
možné, že realizace iniciativ štíhlé údržby, k nimž patří preventivní údržba, efektivní plánování a programy časového plánování či vyšší úroveň výcviku pracovních sil, zabere čas. Je
rovněž pravděpodobné, že v průběhu této doby nastane přirozený úbytek pracovních sil, což bude pomáhat omezit nebo zcela
eliminovat jakékoli propouštění ze zaměstnání.
Zaměření na zásobování, odstávky
Druhá oblast plýtvání, zjištěná v rámci iniciativy štíhlé
údržby, je zásobovací a nákupní funkce potřebná pro údrž-
• Te p e l n é v ý m ě n í k y
bu, opravy a generální opraa chladiče se nečistí se správvy. Typický rozpočet údržby
nou frekvencí.
se obvykle skládá v průměru Mnohé firmy zjistily, že s vyšší produk• Systémy topení, ventilaz 50 % nákladů na pracovní
ce a klimatizace nebyly správsílu a 50 % nákladů na mate- tivitou údržby jsou nyní schopny samy
ně vyladěny.
riál (i když je rozptyl 40 % až
• Ne spr áv ně se ř í ze né
60 % na obě strany přijatelný). provádět práce, které dosud svěřovaly
kotle.
Náklady na tyto činnosti jsou
• Hydraulické systémy
u mnohých společností v mili- externím partnerům, a to ekonomičtěji.
v místech, kde nejsou správonech dolarů.
Nicméně studie ukázaly, že společnosti, které dodržují stra- ně nastaveny odlehčovací a pojistné ventily.
• Nesprávně sestavené spojky.
tegii a postupy zásobování a nákupu pro údržbu „nejlépe ve své
Tento seznam by mohl ještě pokračovat dlouho. Avšak co
třídě“, mohou tyto náklady snížit až o 20 %. K typickým projekdyby spotřeba energie v závodě nebo ve výrobním zařízení
vům plýtvání, které je možno eliminovat, patří:
mohla být snížena například až o 5 %? Jakou úsporu by to
• Eliminace přebytečných položek zásob.
• Eliminace náhradních dílů pro zařízení, které již bylo přineslo celé společnosti?
Když zvážíme, jaké výsledky z hlediska zisku firmy by přiv minulosti zrušeno.
• Seskupení objednávek do vícepoložkových nákupních nesla eliminace první položky ze seznamu plýtvání, na něž se
zaměřuje zeštíhlení, jasně vidíme, proč je zeštíhlení důležité
objednávek.
Navíc je tady eliminace odstávek v důsledku chybějících pro strategii a postupy údržby v dané firmě. Jestliže by firmy
náhradních dílů. Tento druh odstávek má rovněž vliv na schop- zaměřily úsilí na eliminaci všech tří typů plýtvání, mělo by to
nost společnosti implementovat metody štíhlé výroby, protože výrazně pozitivní vliv na ziskovost. V dnešním ekonomickém
bude nutná větší rozpracovanost, aby výroba probíhala hladce. klimatu by realizace principů štíhlé údržby mohla mít rozhoTřetí oblastí, ve které se plýtvá, jsou ztráty energie. Podle dující význam pro přežití firmy.
průzkumu vyžaduje dobře udržované zařízení o 6 až 11 % méně
provozní energie v porovnání se zařízením, které je udržováno Informace o autorovi
špatně. Uvažte, jaké plýtvání energií je spojeno s těmito aspekty:
Terry Wireman je viceprezident společnosti Vesta Partners.
Časopis
o
automobilovom
priemysle,
strojárstve
a
ekonomike
®
a u t o m o t i v e
i n d u s t r y
J o u r n a l a b o u t t h e a u to m o t i ve i n d u s t r y, m e c h a n i c a l e n gi n e e r i n g a n d e co n o m i c s
Základným atribútom koncepcie ai magazine
je poskytovať ucelený obraz rozvoja automobilového
priemyslu v SR a ČR vo vzájomnej väzbe
so strojárstvom a ostatnými odvetviami.
Vydavateľstvo LEADER press, s.r.o. má za sebou
dva roky úspešnej práce v tejto oblasti.
V roku 2010 ai magazine uvedie na trh
vo februári, máji, septembri a decembri.
www.aimagazine.sk
www.leaderpress.sk
automobilky, novinky svetových výrobcov, svet lídrov, materiály, technológie, produkty,
náradie, nástroje, montáž, digitálny podnik
palivá, perspektívne
ŘÍZENÍ A, ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • trhy
19 ,
priemysel a dizajn, ekonomika a financie, inovácie, logistika, eurozóna, veda , výskum,
PŘÍLOHA
IT systémy
v údržbě
IT SYSTÉM Y V Ú DR ŽBĚ
PRŮZKUM TRHU
Systémy softwarového řízení údržby
se derou na výsluní českého
a slovenského trhu
Lukáš Smelík
šéfredaktor
Automatizované systémy řízení údržby získávají stále více příznivců. Využívají je nejen
velké výrobní společnosti, ale i malé firmy zaměstnávající desítky či několik desítek
zaměstnanců. Tyto systémy umožňují nejen řízení strojního zařízení, ale i širšího spektra
hmotného majetku.
P
ro počítačové řízení procesů údržby se zažil
výraz CMMS (Computerized Maintenance
Management Systems). Většina těchto systémů se zaměřuje na základní funkce údržby, které
slouží především ke snižování počtu poruch výrobního zařízení. Nadstavbou těchto systémů se staly
systémy označované jako EAM (enterprise asset
management), u nichž jsou funkce CMMS rozšířeny o správu skladu náhradních dílů, obchodní
zprostředkování náhradních dílů a o servisní služby
nebo nástroje pro prediktivní údržbu. Nejvyšším
stupněm jsou pak moduly pro řízení údržby zabudované přímo ve vyspělých systémech ERP.
V současné době nabízí český a slovenský trh
na dvě desítky druhů CMMS, od malých, které
jsou určeny pro jednotlivá zařízení (např. stroje),
po komplexní úpravy systémů. Prostředí se tímto
stává vysoce konkurenčním. Systémy typu CMMS
a EAM jsou k dispozici uživatelům v různých odvětvích, zejména jsou však implementovány v prostředí
průmyslových podniků.
Cesta k dosažení úrovně
západních zemí
I přes rozsáhlý trh s těmito softwarovými nástroji
není užívání těchto systémů u nás tak obvyklé jako
ve vyspělejších zemích.
„V západních zemích je pozice EAM (Enterprise
Asset Management) v rámci informačních systémů podniků ustálena a analytici se tam standardně
zabývají odhadováním trendů a vyhodnocováním
možných vlivů na vývoj v oboru. Naproti tomu
ve střední a východní Evropě (CEE region), tedy
v podstatě v tzv. ‚nových zemích EU‘, se v mnoha
případech zatím jedná vůbec o první přijetí EAM
systému do informačního systému, podnikové praxe
a do manažerského uvažování,“ uvádí Radek Pjajčík ze společnosti IDS Scheer, která je významným partnerem společnosti SAP a certifikovaným
partnerem IBM pro Tivoli Maximo pro celý region západní Evropy. „Hlavním důvodem je to, že
investice do EAM/CMMS řešení je vždy spojena
s dlouhodobým uvažováním a perspektivou, což
Druh informačního systému
pro řízení údržby
45 %
Využívané systémy CMMS
Modul systému ERP
11 %
18 %
Specializovaný
CMMS
42 %
Žádný
47 %
12 %
10 %
5%
M
ax
im
o
Pa
tri
ot
In
r
fo
3%
EA
M
M
Fa
SG
a+
/M
ain
n
te
5%
2%
an
ce
Q
AD
0%
EA
M
M
g
an
ro
w
IM
C
PA
Tx
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
p
Jin
ý
Prosinec 2009 • 21
IT SYSTÉM Y V Ú DR ŽBĚ
PRŮZKUM TRHU
„Energie je největším nepřímým provozním nákladem a představuje více jak
60 % všech provozních a údržbářských
nákladů,“ připomíná Šandor.
by nachází své opodstatnění nejen pro
snadnější sledování a archivování dat.
Mezi největší výhody plynoucí z užívání specializovaných systémů patří podle
respondentů vliv na úroveň skladových
zásob náhradních dílů. Dále má pozitivní
vliv na zvyšování spolehlivosti dodávek
finálních výrobků a na snižování celkových nákladů výroby. Kompletní přehled
výhod můžete nalézt v grafu Hlavní důvody implementace řídicího systému pro
oblast údržby.
„Pomocí našeho softwaru lze plně
řešit oblast preventivní a prediktivní údržby, řešení případných havárií,
skladové hospodářství a nákup materiálů údržby. Velice silná je oblast analýzy, kde jsou náklady rozděleny podle
toho, zda vznikly z důvodu preventivní
údržby, či nutného zásahu,“ vyjmenovává výhody softwaru Michael Hégr, produktový manažer společnosti Minerva
Česká republika. „Poměr těchto hodnot
může firmě ukázat, zda náklady havarijních řešení nepřesahují ‚únosnou‘ mez
a není-li ekonomicky výhodné zakoupit
stroj nový,“ dodává Hégr.
Zajímavý modul pro dnešní nepříznivé
ekonomické období, které přeje zejména
úsporám, přináší společnost Inseko distribuující na našich trzích produkty společnosti Infor. Jejich nové řešení Infor EAM
ASE (Asset Sustainability Edition) umožňuje zakomponovat energetický management a emisi do celkové strategie řízení
majetku a jeho údržby. Efekt se zde projevuje jak snížením nákladů společnosti, tak i v dopadech na životní prostředí.
jsou prvky v CEE stále silně nedostatkové,“ přichází Pjajčík s vysvětlením příčin
tohoto stavu.
Vzrůstající zájem o nákup informačních systémů pro údržbu potvrzuje také
Boris Soukeník, ředitel společnosti Synergit, která na trh přináší produkt SG
Maintenance. Dle jeho mínění je oblast
softwaru řízení údržby záležitostí teprve
posledních dvou až tří let, kdy zákazníci teprve získávají ucelenou představu
o svých požadavcích na tento systém.
„Některé z nich k tomu donutila situace ekonomického boomu v letech 2007 –
2008, kdy mnohé výrobní podniky začaly
vyrábět 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
Zatímco pro údržbu byl dříve dostatečný
časový prostor, v těchto letech přestaly
útvary údržby zvládat potřebné preventivní činnosti,“ uvádí Soukeník a dodává,
„právě tato zkušenost nyní řídí narůstající zájem o údržbu a některé společnosti
přemýšlejí, jak se připravit na situaci, kdy
se opět vrátí konjunktura.“
Hlavním důvodem této expanze je
fakt, že si firmy začínají uvědomovat,
že je to dlouhodobá investice, a teprve historická data z několika minulých
let pomáhají v rozhodování o příčinách
poruch a efektivní preventivní údržbě.
Implementace systému
přináší řadu výhod
Na základě výsledků vyhodnocení
průzkumu trhu, který proběhl formou
rozsáhlé ankety čtenářů našeho časopisu, je patrné, že zabudování systému
pro počítačovou podporu sektoru údrž-
Využívané moduly ERP zahrnující
aplikaci pro podporu řízení údržby
Individuální řešení versus
standardizované systémy
Další otázka v průzkumu měla odhalit,
jaká kritéria jsou rozhodující pro nákup
CMMS. Zde byly odpovědi v souladu
s očekáváním, kdy nejdůležitějším faktorem bylo označeno naplnění specifických potřeb zákazníka. K tomuto připojují dodavatelé systému hypotézu, že je to
způsobeno zejména tím, že každý provoz
je něčím specifický. Proto má každá společnost nabízející tyto systémy vždy tým
zkušených poradců, kteří mohou individuálně přistupovat ke každému řešení,
a samotný produkt se potom přímo uzpůsobí pro specifickou aplikaci. Ovšem ani
toto nemusí být jasně danou záležitostí.
„Pokud se společnost rozhodne zavést
nový EAM systém, volí mezi koupí
a implementací softwarového systému
nebo vyvinutím systému tzv. na míru.
V posledních letech se stalo trendem
užití standardizovaných softwarových řešení,“ říká zástupce společnosti
IDS Scheer Radek Pjajčík.
Hlavním důvodem tohoto trendu je
podle něj fakt, že se systémy na míru
po čase stávají neaktualizovatelnými,
ať už z důvodu případné změny platformy, kterou dodavatel unikátního zákaznického systému nemusí zvládnout, nebo
kvůli rozpadu dodavatelské firmy, jež se
stará o toto řešení. „Dodavatelé těchto
Hlavní kritéria pro výběr řídícího
systému pro oblast údržby
44 %
Značka a věhlas dodavatele
Poměr kvality a ceny
25 %
17 %
Naplnění specifických potřeb
8%
3%
Cena
Kvalita a funkcionalita řešení
Jednoduchost řešení
3%
Potenciál úspor
SA
P
IFS
p
Ap
l
t
ic a
io
ns
22 • Prosinec 2009
Or
ac
le
So
f tl
ab
SQ
L
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
JD
E
dw
ar
ds
Jin
y
ýs
st
ém
ER
P
Tlak vedení
0
10
20
30
IT SYSTÉM Y V Ú DR ŽBĚ
PRŮZKUM TRHU
systémů bývají totiž převážně malé počítačové firmy, které jsou často nestálé,“
vysvětluje Pjajčík.
K těmto skutečnostem se připojuje další
prvek – globalizace ekonomiky, do které
stále častěji vstupují mezinárodních ekonomické skupiny. Pak dříve nebo později
nastupuje striktní požadavek standardizace a zavedení internacionálně osvědčených a použitelných řešení.
Při výběru vhodného řešení pro jednotlivé provozy je rozhodující také jiný
faktor, který závisí na současném stavu
IT vybavení podniku. V případě, že je
ve společnosti již zabudován nějaký ERP
systém, je důležité zachovat jeho kompatibilitu s novým řešením, což už ovšem
bývá pro většinu dodavatelských řešení
samozřejmostí.
Implementace
v průmyslových provozech
Z průzkumu vyplynulo, že softwarové
řešení pro řízení údržby nachází uplatnění
v širokém spektru průmyslových oblastí. „Segmenty průmyslu našeho řešení
údržby – systém QAD EAM (Enterprise
Asset Management) – jsou shodné s obory,
ve kterých implementujeme celopodnikový informační systém QAD Enterprise
Applications. Jedná se především o automobilovou výrobu, strojírenství, potravinářství, elektro a výrobu spotřebního
zboží, kde se vyrábí malosériově, hromadně i na zakázku,“ vyjmenovává Hégr, přičemž tento trend potvrzuje také provedený
průzkum. Mezi respondenty je v největší
míře zastoupena oblast chemických, hutních, strojních a automobilových provozů.
V závislosti na výsledcích průzkumu
se navíc potvrzuje předpoklad, že o nákup
těchto systémů projevují zájem zejména
velké společnosti, kde jsou procesy složité a o jejich správu a údržbu se stará větší
počet zaměstnanců. „ Naše řešení vyžadují zejména větší výrobní firmy, které
mají buď velký počet zařízení, nebo jsou
tato zařízení příliš složitá, či zaměstnávají
velký počet údržbářů – 5 a více,“ potvrzuje Soukeník.
Příklady úspěšných implementací
a výhod z nich plynoucích dokáže uvést ze
svých referencí každý z dodavatelů daných
řešení. „U významného výrobce spotřebního zboží jsme řešili možnost budování znalostní databáze. Když je v případě
nestandardní poruchy její řešení detailně
popsáno, dojde-li na daném stroji nebo
jemu podobném k poruše, lze pomocí
dříve nastavených parametrů rychle vyhledat postup, jak byla stejná nebo podobná
porucha řešena. To samozřejmě šetří čas
odstavení stroje a tím i náklady,“ popisuje
jeden z takovýchto příkladů využití QAD
EAM společnosti Minerva Michael Hégr.
Příklad toho, že i když je u nás obor
softwarového řešení řízení údržby
ještě ve svém počátku, zabývají se jím
také u nás správní odborníci, dokládá
příklad společnosti Synergit: „Velmi
úspěšnou implementaci systému řízení
údržby jsme realizovali ve společnosti
Hlavní důvody implementace řídicího systému
pro oblast údržby (10 nejlepší)
Zaručování shody s OSHA, EPA, ISO 9000
4,5
Minimalizace času stráveného administrativou
4,5
Snížení zmetkovitosti
Sledování skutečného stavu HM
Prodlužování životnosti strojů
Zvyšování plynulosti výroby
Snižování nákladů spojených s opravami
Počet zaměstnanců
5
23 %
5,3
18 %
5,4
5,5
11 %
Zvyšování celkové spolehlivosti závodu
6
Optimalizace skladu ND
Přes všechny argumenty ohledně výhod plynoucích z užívání CMMS
a EAM systémů je pro dnešní dobu typické, že většina nákladnějších investic musela být odsunuta na neurčito. Tento trend
samozřejmě zpomalil také trh se systémy
softwarového řízení údržby.
„Ano, šetří se, kde se dá. Spíše dochází
k odložení rozhodnutí o nákupu softwaru.
Všichni sice chápou, že je to strategická
investice s rychlou návratností, ale nyní
jsou ve výrobních podnicích vážnější
problémy,“ vysvětluje současnou tržní
situaci Soukeník.
Nicméně jako u jiných oblastí v závodech je i zde potřeba pohlédnout za horizont a uvědomit si návratnost této investice
právě v podobě oněch nesporných výhod.
„Dnešní doba nabízí příležitost nastavit
procesy, popřípadě implementovat systém
pokrývající údržbu,“ říká Hégr a zakončuje vysvětlením, proč naopak dnešní
doba přeje budování IT podpory, „v období růstu a plného provozu, kdy se firmy
honily za termíny, na to v mnoha případech nebyl jednoduše čas, nyní je však
vhodná doba tyto procesy připravit a co
nejlépe zefektivnit.“
4,8
5,7
Zvyšování spolehlivosti dodávek
Krize brzdí většinu investic,
softwarová řešení nevyjímaje
41 %
Plánování a analýza nákladů spojených s ND
Snižování celkových nákladů výroby
Kimberly Clark Jaroměř. Výsledky jsou
oceňovány i v porovnání s dalšími podniky této mezinárodní skupiny po celém
světě,“ vyzdvihává přínos Soukeník.
7%
0%
6,2
Do 20
6,4
20–50
51–99
100–199 200–499 Nad 500
6,9
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 23
IT SYSTÉM Y V Ú DR ŽBĚ
PRŮZKUM TRHU
CMMS: 7 kroků k úspěchu
Statistiky jsou alarmující. V minulosti selhalo až 80 % realizací systému CMMS (systém
řízení údržby za pomoci počítače).
Kris Bagadia
PEAK Industrial Solutions
K
dyž přihlédneme k nákladům souvisejícím
s projektem CMMS, je 80 % neúspěšných
realizací pro firmu závažný fakt. Realizace může být ale provedena podle dobře promyšleného plánu tvořeného několika jednoduchými
kroky a každý může využít všechny možnosti,
které CMMS organizaci nabízí. Následuje úvod
k těm krokům, které můžete provést, abyste zajistili úspěšnost realizace CMMS.
Využijte možná poslední
vlnu dotací z EU
na pořízení informačního
systému!
Jedinečný seminář pro výrobní společnosti od agentury CzechInvest, firmy Minerva ČR a poradenské společnosti CVIS Consulting.
Minerva Česká republika oznamuje spojení tří subjektů na časově omezený projekt série regionálních seminářů určených k čerpání dotací
ze strukturálních fondů programu ICT v podnicích. Seminář s názvem
„Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informač ního systému! “ přinese tři jedinečné pohledy na projekty programu
na jednom místě. První pohled od zástupce agentury CzechInvest
Pavla Štěrby přinese informac e o aktuální třetí výzvě programu ICT
v podnicích včetně termínů a nového rozšíření. Pan Štěrba připomene i chyby v žádostech z předchozích výzev. Druhý pohled se bude
věnovat zásadám úspěšné realizace projektu a zkušenos tí z praxe
a přednese jej Petr Sodomka ze společnosti CVIS Consulting. Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva ČR dodá třetí pohled dodavatele
na projekty programu. V příspěvcích zazní zásady výběru vhodného
informačního systému a zkušenosti z úspěšně zrealizovaných projektů.
Seminář je určen zejména zástupců m top managem entu výrobních společno stí do jedenáct i krajů od listopadu 2009 do března
2010. Pro registrované účastníky je seminář zcela zdarma a přihlásit
na ně se mohou na webovýc h stránkác h společno sti Minerva ČR
www.minerva-is.eu v sekci Společnost/Semináře dotace EU. Na stejné
stránce budou průběžně doplňova né aktuální informac e.
Vladimír Bartoš doplnil: „Účastníci dostanou jasné informace o tom,
co by měl umět jejich podnikov ý informační systém, aby účinně podpořil jejich podnikání. Jak vypsat výběrové řízení, aby zvítězil pro ně
nejvhodn ější podnikov ý informač ní systém a v neposlední řadě jak
postupovat, aby pořízení a zavedení podnikového informačního systému bylo v maximální míře zaplaceno z dotací EU. Pokud zástupci
vedení podniků budou chtít v budoucíc h pěti letech pořídit podnikový informační systém, nyní je to možné za minimálních nákladů.“
24 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Stanovte rozsah vašeho projektu
Uspěchaný nákup balíku CMMS často vede
ke spěchu v realizaci. Zastavte se a přemýšlejte
ještě předtím, než ho koupíte. Jednou z pěti hlavních příčin neúspěšné realizace je špatný výběr
CMMS. Pro vaši aplikaci potřebujete ten správný
CMMS a dříve, než si nějaký balík vyberete, je
nutno stanovit rozsah.
Co přesně chcete, aby váš CMMS uměl? Které
moduly jsou zásadně důležité pro vaše podnikání
v daném okamžiku: zařízení, či preventivní údržba? Mohou některé moduly, jako je např. nákup,
chvilku počkat? Jak si představujete, že bude vaše
firma využívat CMMS po dvou letech? A co takhle po pěti? Bude CMMS spolupracovat s ostatními systémy?
Získejte zájem vedení
Často se stává, že výkonný management nemá
jasno, co znamená CMMS a jaké typy zdrojů je
nutno do projektu investovat na začátku a v průběhu realizace. Vedle nákladů na nákup softwaru
jsou zde další výdaje na probíhající údržbu, výcvik,
sběr dat a jejich ukládání, chceme-li vyjmenovat
několik málo příkladů.
Ujistěte se, že jsou tyto náklady zahrnuty
do odhadovaných výdajů na projekt, abyste vyššímu managementu mohli poskytnout plný obraz
o tom, kolik času a prostředků bude projekt vyžadovat. To vám pomůže při získávání jejich souhlasu
pro celý projekt.
Naplánujte váš projekt
Zamyslete se nad realizací od začátku do konce.
Jaké jsou hlavní etapové cíle? Rozhodněte, kdo bude
realizovat CMMS, kdo bude shromažďovat data
a jaké typy dat to budou. Vymyslete nějaké schéma číslování součástí, schéma identifikačních čísel
zařízení, schémata umístění a také si promyslete
rozpočet na materiál a pracovní síly. Jako tým definujte v plánovací fázi kódové tabulky – kódy pro
typ pracovního příkazu, stav pracovního příkazu
a pro ukončenou práci. Toto počáteční plánování
může později eliminovat spoustu nesrovnalostí.
Připravte se na změnu
Nestavte na předpokladu, že všichni vaši zaměstnanci s otevřenou náručí uvítají CMMS. Zaměstnan-
IT SYSTÉM Y V Ú DR ŽBĚ
PRŮZKUM TRHU
ci mohou CMMS považovat za nástroj,
který je v budoucnosti nahradí, a mohou
mít strach, že je může připravit o práci. Je
důležité včas zaangažovat všechny vaše
pracovníky, publikovat informační texty
o připravované změně a pořádat informační schůze, kde zaměstnanci dostanou
odpovědi na svoje otázky. Cílem je, aby
zaměstnanci chystaný projekt považovali
za svou věc a měli zájem na pozitivních
změnách, které může CMMS přinést.
S jakými překážkami mohou vaši současní pracovníci údržby přijít, pokud
jde o sběr dat a jejich vkládání? Kladou
někteří zaměstnanci odpor připravované změně? Jeden nespokojený člověk
může být zdrojem zbytečných překážek, které později vedou k selhání celého programu.
Výcvik
CMMS je promyšlená aplikace vyžadující výcvik všech, kteří systém užívají. Nedělejte chybu v tom, že byste
podcenili vaše požadavky na výcvik.
Bude nutný počáteční výcvik zaměřený na software, pořádaný dodavatelem
CMMS, a také průběžný výcvik (nebo
interní) pro vaše zaměstnance. Každá
organizace realizuje CMMS jiným způsobem a vaši pracovníci potřebují přesně
ten výcvik, který se týká vašeho specifického použití systému CMMS.
Důležitý je také výcvik zaměstnanců
zaměřený na to, jaká terminologie se používá ve vaší firmě – např. rozdíly mezi
pojmy „žárovka“, „světlo“ a „zářivka“
mohou dnes vypadat jako banalita, ale
jejich špatné používání může později vést
k omylům a chybným nákupům. Výcvik
budou potřebovat také nově přijímaní
zaměstnanci. Důležité je i jeho načasování. Časově by měl být výcvik prováděn co možná nejblíže aktuální realizaci.
bude CMMS řídit. Měl by administrativní
asistent na konci pracovního dne do systému zadávat pracovní příkazy, nebo by
měl každý technik údržby zadávat svoje
ukončené pracovní příkazy? Promyslete
každé možné řešení, abyste posoudili pro
a proti specifické situace.
Sběr a zadávání dat
Následná činnost a soustavné
zdokonalování
Sběr všech nutných a užitečných dat,
která budou vaši zaměstnanci zadávat
do CMMS, je obvykle nejvážnější příčinou všech závad v realizaci projektu.
Efektivní sběr všech dat bude s největší
pravděpodobností vyžadovat 6–12 měsíců
práce určených pracovních sil.
Stanovit, která data se mají sbírat
(např. model zařízení, výrobní čísla,
cena, záruční doba, preventivní údržba,
postupy, frekvence a informace o dílech)
a jak se budou shromažďovat, představuje rozhodující součást vašeho realizačního plánu.
Naplánovali jste si realizaci, nakoupili systém a shromáždili data. Když máte
pevně stanovený plán, jak data zadávat
do systému, vyhnete se zmatkům, k nimž
by mohlo později dojít.
Zpočátku je potřeba udělat spoustu
práce, jež souvisí se zadáním všech shromážděných dat do systému. Kdo to udělá?
Je možno si obstarat externí smluvní partnery, nebo pověřit stávající zaměstnance
či dočasné brigádníky. Naštěstí se tato
spousta práce musí udělat jen jednou.
Dále potřebujete najít nejlepší metodu
zadávání každodenních informací, které
Nepoužívejte CMMS jen jako nástroj
k vedení záznamů o vašich zařízeních
a jejich částech. K tomuto účelu poslouží
tabulkový procesor. Ujistěte se, že zcela
chápete funkce CMMS, a naplánujte způsoby, jak vaše využití v budoucnosti zlepšit. CMMS vám dává možnost studovat
velké kvantum dat, která je možno sledovat. Dívá se někdo na data? Jak můžete
posoudit trendy, analyzovat je a provést
nápravná opatření?
Např. mají poruchy souvislost s určitým zařízením nebo dílem? CMMS vám
může pomoci určit, proč se tyto poruchy
objevují. Sledujete a zdokonalujete trvale
provoz vaší údržby?
Až budete postupovat podle těchto
kroků k úspěšné realizaci CMMS, hlídejte si dodatečné informace a strategie
jejich využití.
Informace o autorovi
Kris Bagadia je konzultant a výukový lektor v PEAK Industrial Solutions,
LLC, Milwaukee. Jeho e-mailová adresa
je [email protected]
Snižte své provozní náklady
cíleným řízením údržby strojů a zařízení
QAD Řízení údržby vám poskytne
komfortní sledování a řízení nákladů
v oblastech údržby, náhradních dílů
a řízení projektů.
Výrobní společnosti na svých strojích:
●
●
●
●
●
zvýší produktivitu
sníží čas odstávek
sníží počet oprav a nákupů
využijí lépe času servisního týmu
prodlouží životnost zařízení
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 25
Informujte se, jak snížit své provozní náklady na [email protected] nebo na tel. 386 351 870.
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Strategie zavádění
technologie Ethernet
v průmyslových aplikacích
Christian Vitale, TURCK
K
a data o stavu zařízení – tedy
dyž v sedmdesátých
informace nezbytné pro zajišletech minulého stotění nepřetržitého a efektivního
letí vz nikla techprovozu podniku – jsou vysílána
nolog ie lokál n ích
z dislokovaného zařízení do jedsítí Ethernet, ujala
noho nebo více PLC systémů,
se jako metoda, jak na úrovni
které pak tato data zpracovákancelářské komunikace rychvají a předávají počítačům či
leji přenášet velké objemy dat.
jiným zařízením na vyšší úrovVysoká datová kapacita Etherni řízení.
netu byla považována za ideální
Hlavní výhodou použití průřešení pro kancelářské sítě, kde
myslové ethernetové sítě je její
více klientů využívá pro sdílení
schopnost rychle předávat proinformací stejnou síť.
cesní data do osobních počítaZatímco osobní počítače jsou
čů nebo PLC systémů kdekoliv
pro Ethernet ideálně připravena světě. Zařízení v Ethernet
ny, průmyslové sítě nižší úrovně Ethernet se stává preferovanou sítí pro vyšší úroveň řízení
sítích využívají systému přiDeviceNet nebo Profibus byly průmyslových aplikací. Prostřednictvím průmyslové sítě Ethernet lze
dělování IP adres, aby mohly
tradičně nejvhodnější pro sprá- procesní data rychle doručit do osobního počítače nebo PLC systému
být sítě „viděny“ uživateli – to
vu I/O (vstupních/ výstupních) kdekoliv na světě.
zpravidla vyžaduje nastavení
dat a jejich použití pro obsluhu
systému někým z firemního
výrobních zařízení. Protokoly
TCP/IP (Transmission Control Protocol – primární transportní IT oddělení. Klíčové přitom je, že jedna síť může být použita
protokol/ Internet Protocol – protokol síťové vrstvy) pak posky- pro všechny informace v rámci celé společnosti.
tují řadu funkcí, které těmto zařízením umožňují prostřednictvím sítě Ethernet komunikovat. Popularita protokolů TCP/IP Stejné sítě, jiné typy zpráv
stále roste, takže prakticky všechny hlavní operační systémy
Zatímco různé protokoly postavené na technologii Etherdnes využívají síť Internet a intranetové sítě pro interní šíření net (například EtherNet/IP a Modbus TCP) používají stejné
informací. Při kombinaci s vhodným strojním zařízením přesa- fyzické vrstvy a mohou pracovat na stejném kabelu, nemuhuje tato komunikační síť brány závodů a umožňuje každému, sejí spolu vždy nutně komunikovat. Zprávy a komunikační
od vyššího managementu přes obchodní partnery a dodavatele protokol jsou v každém z těchto systémů definovány jinak,
až k externím regulačním organizacím, zobrazovat data o stavu a tak zařízení s protokolem Modbus TCP nemůže komunikostrojů a zařízení. Může být využita při plnění programu údržby, vat se zařízeními s protokolem EtherNet/IP. Tento problém
dispečerských řízeních, protokolování události a alarmujících lze přirovnat ke dvěma lidem, kteří se snaží konverzovat, ale
hlášeních nebo zajišťovat připojení k operátorským rozhraním. mluví různými jazyky – oba používají hlasivky, jejich jazyková pravidla jsou ale různá. Dalším nedostatkem Ethernetu
je jeho neschopnost předávat signál a napájet se prostřednicVolba síťového protokolu
Ethernet se rychle stává tou pravou sítí pro vyšší úroveň tvím jednoho kabelu.
Fyzická vrstva Ethernetu umožňuje přenos velkého množřízení průmyslových aplikací, jako je připojení k PLC systémům, počítačům a HMI displejům. Pro využití v průmyslu jsou ství dat a vzájemnou komunikaci mnoha zařízení na velkou
k dispozici různé verze technologie Ethernet, včetně protokolů vzdálenost. Díky širšímu pásmu s přenosovou rychlostí 100
EtherNet/IP a Modbus TCP. Výměna dat prostřednictvím sítě Mbaud zvládne Ethernet obsluhovat objemné množství dat
Ethernet je založena na modelu „producer-consumer" (tvůr- a umožňuje lepší přístup k jednotlivým zařízením. To vše nicce-příjemce): vysílací zařízení vytváří (produkuje) data, která méně vyžaduje prioritizaci datové komunikace, jež probíhá
současně obdrží, respektive odeberou další zařízení. I/O data přes ethernetové přepínače.
26 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Ve srovnání se sítěmi nižší úrovně musí být každé zařízení
v ethernetové síti připojeno k přepínači; tento druh síťového
propojení se označuje jako hvězdová topologie. Tyto přepínače
jsou vybaveny softwarovým prvkem pro prioritizaci dat, který
vymezuje šířku pásma, kde jsou data nejvíce potřeba, takže
do sítě vyšší úrovně se dostanou skutečně jen požadovaná data.
I když představa, že zavést ethernetovou síť je levnější, než
použít sítě nižší úrovně, náklady na následné vybavení přepínači hovoří proti výhodám, které Ethernet poskytuje. Tato
skutečnost, i další čas věnovaný každému síťovému zařízení
a jeho individuálnímu propojení s přepínači, je vhodnější pro
komplexní sítě a zařízení, které poskytují data nezbytná pro
chod celého podniku.
I když je lákavé zavést Ethernet jako jedinou podnikovou síť,
sítě nižší úrovně mají při využití v průmyslových aplikacích stále
své místo. To je způsobeno především tím, že je k dispozici širší
nabídka dostupných produktů pro sítě nižší úrovně a personál
závodů je s touto technologií již seznámen.
Sítě nižší úrovně také umožňují zapojení do lineární topologie – to znamená, že zařízení lze připojovat jedno za druhým –
takže odpadá nutnost přepínačů a dalších rozvodů, které vyžadují
ethernetové sítě. Co uživatel obětuje ve prospěch vyšší úrovně
dostupnosti, lze vynahradit redukcí času věnovaného každému
jednotlivému zařízení a snížením nákladů na realizaci. V podstatě musí uživatelé zvolit, co je důležitější: zda rychle zpracovávat data dostupná kdykoliv a kdekoliv na světě, nebo investovat
do rozšíření nabídky výrobků a mít tak nižší počáteční investici.
To nejlepší z obou sítí
Uživatelé dnes mohou současně využívat to nejlepší, co oba
typy sítí nabízejí, díky braám, které umí přenášet procesní
data ze sítě nižší úrovně do sítě Ethernet. Toto řešení je vhodné zejména pro společnosti, které používají sítě nižší úrovně
a rády by přešly na síť Ethernet, a to bez nákladů na celkové
přebudování podniku. Brána komunikuje se sítí nižší úrovně
prostřednictvím zavedeného přenosového systému, obsahuje
ale ethernetové připojení, které potom předává procesní data
do přepínače, jenž – a to je podstatné – celou síť „zviditelní“,
jako kdyby se jednalo o Ethernet. Proto mohou uživatelé získávat údaje týkající se zařízení zasíťovaných na této úrovni
přes síť Internet pomocí osobního počítače, a to bez nutnosti
přidělení IP adresy každému zařízení.
Jiný postup integruje technologii ethernetového přepínače do I/O modulů. Začlenění přepínače/modulu do systému
neguje požadavky adresované všem zařízením, která jsou před
daným přepínačem/modulem připojena, a umožňuje lineární
topologii propojení sítě. Tato i další technologie se neustále
vyvíjejí, aby pomohly uživatelům překonat některá omezení
Ethernetu, což umožňuje stále více společnostem zužitkovat
mnohé výhody technologie Ethernet, které jim může v dnešním prostředí automatizace nabídnout.
Informace o autorovi
Christian Vitale zastává funkci produktového manažera
ve společnosti Turck.
HLEDÁTE
systémového
integrátora?
Průvodce po informátoru
1
Stanovení podmínek smlouvy
– důležitý krok k výběru
systémového integrátora
2
Abecední seznam firem
10
Hledejte na správném místě:
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA Prosinec 2009
www.integratori.controlengcesko.com
• 27
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Ukládání dat na odnímatelných
zařízeních si razí cestu
do výrobních podniků
David Crump, Opto 22
hraních, která umožňují neomezenou a snadnou výměnu dat.
Schopnost přístroje ukládat data je jedním z hlavních parametrů, které spotřebitelé před nákupem fotoaparátů a další
elektroniky sledují – obdobně tuto možnost oceňují i odborníci
a technici v automatizovaných provozech. Při výběru komponent řídicího systému pro své systémy a zařízení si uvědomují,
že odnímatelné úschovny dat lze využít k mnoha účelům, jako
jsou aktualizace a testování firmwaru na řídicích jednotkách,
zavádění nových řídicích programů a ukládání provozních řídicích a strojových dat.
Omezené možnosti
Odnímatelná a přenosná zařízení pro ukládání dat, jako např. microSD flash
karty, se dnes používají v symbióze s nejnovější generací PAC a PLC systémů
a průmyslových kontrolérů.
V
ysokokapacitní zařízení pro ukládání dat se stávají nezbytným vybavením průmyslových inženýrů
a odborníků v automatizovaných provozech. Tyto
i další osoby pracující v sektoru průmyslu hledají
permanentně způsoby, jak zdokonalovat architekturu kontrolních systémů, aby jejich průmyslové sítě fungovaly
lépe a aby došlo ke snížení nákladů majitelů těchto podniků.
Odnímatelné a přenosné úschovny dat, jako například USB
paměťové disky a paměťové microSD flash karty, které se běžně
používají u spotřebitelských produktů, jako jsou osobní počítače, fotoaparáty a mobilní telefony, si našly cestu i do výrobních provozů, kde mohou být využity ve spojení s nejnovější
generací programovatelných automatických kontrolérů (PAC),
programovatelných logických kontrolérů (PLC) a dalších průmyslových řídicích systémů.
Jedním z klíčových prvků moderních PAC systémů je jejich
využití ve standardizovaných komunikačních a síťových roz-
28 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Ještě donedávna provázela ukládání dat pro průmyslové
aplikace jistá omezení. Neexistoval žádný způsob, jak uchovávat velké množství informací lokálně na kontrolérech, takže
všechna data, která bylo třeba archivovat, bylo nutné portovat
do systému HMI nebo databáze běžících na osobním počítači.
Pokud bylo následně třeba některá data nahrát či zpřístupnit,
byl osobní počítač s hostitelskou databází naprosto nezbytný.
Navíc neexistoval způsob, jak na nezasíťovaných kontrolérech a zařízeních data snadno archivovat. Aby to bylo možné,
museli inženýři a technici k těmto zařízením fyzicky připojovat přenosný počítač. Stejný postup se používal i při aktualizování firmwaru. Nezasíťované zařízení muselo být deaktivováno, připojeno k počítači, poté byl nahrán nový firmware
a přístroj následně restartován. Lze si představit, kolik za tím
bylo usilovné lidské práce (a v mnoha případech stále je), když
měli inženýři a personál totéž provést na několika od sebe
vzdálených zařízeních. Přestože se firemní „černé skříňky“
a sběr dat prostřednictvím speciálních I/O modulů ukázaly
jako alternativní řešení pro ukládání dat, byla tato řešení často
drahá, vyžadovala dodatečné programování, I/O panel zabíral
drahocenný prostor, anebo byla jinak problematická.
Odnímatelné úschovny dat pro průmyslové kontroléry a systémy mohou
být také použity při testování a aktualizaci řídicích programů.
Řešení potřeb uživatelů
Dodavatelé PAC systémů i další výrobci průmyslového hardwaru dnes vycházejí potřebám uživatelů na ukládání dat vstříc
(a vyřešili tak mnoho s tím souvisejících problémů) přidáním
odnímatelných úložišť dat ke kontrolérům, řídicím jednotkám
a provozním automatům. Systémy společností Rockwell Automation Logix, Schneider Electric´s Modicon a Opto 22 (systémy SNAP PAC) podporují například microSD karty nebo jiné
formy odnímatelných flash pamětí. Podpora těchto paměťových karet – z nichž některé jsou vyráběny na zakázku, ostatní
jsou identické s těmi běžně dostupnými na trhu – demonstruje odhodlání dodavatelů poskytnout technikům a inženýrům
komplexní nízkonákladová a jednoduchá řešení na ukládání
dat při realizaci pracovních úkolů.
Odnímatelná flash paměť je malá, levná, nevolatilní, odolná
a má velkou kapacitu. To nabízí uživatelům jednoduchý způsob,
jak zaznamenávat obrovské množství procesních, provozních
a I/O dat. PAC systémy vybavené microSD kartami s kapacitou
několika gigabajtů mohou potenciálně ukládat data po měsíce, nebo dokonce roky. Odlehlá a nezasíťovaná zařízení lze
naprogramovat tak, že shromažďují údaje až do doby, než je
někdo z personálu vyslán paměťové karty načíst.
Odnímatelné úschovny dat pro průmyslové kontroléry a systémy mohou být také použity při testování a aktualizaci řídicích
programů. MicroSD karty nebo USB paměťové disky mohou
být jednoduše a rychle využity při zavádění, testování a výměně řídicích programů. To nabízí technikům nový způsob pro
Ještě donedávna provázela ukládání dat pro průmyslové aplikace jistá
omezení.
experimentování s procesní efektivitou či získávání dat pro
podporu svých vlastních nápadů.
Samostatné ukládání dat může být rovněž přínosné pro
výrobce strojů, OMS systémů a dalších zařízení a systémů
pracujících na bázi automatizovaných jednotek. Pouhé zastrčení odnímatelného paměťového média s novým firmwarem
do automatu nabízí pohodlný způsob, jak tato zařízení aktualizovat v terénu.
Můžeme doufat, že výrobci budou nadále integrovat do svých
produktů technologie pro samostatné ukládání dat, protože budoucnost microSD karet, očekávané datové sběrnice
USB 3.0 a dalších řešení pro úschovu a sběr dat slibuje odnímatelné médium, které bude menší, více než desetkrát rychlejší
a s ještě větší datovou kapacitou.
Informace o autorovi
David Crump je manažer marketingové komunikace ve společnosti Opto 22.
9. VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ
POZOR - MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY!
DO 20.11.2009
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
30. 3. – 1. 4. 2010
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
ABF, a.s., Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1, tel.: 222 891 264-6, fax: 225 291 199, e-mail: [email protected], www.abf.cz
Prosinec 2009 • 29
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Automatizované skladovací a vyhledávací systémy jsou navrhovány dle
individuálních potřeb zákazníka
a maximalizují skladování v minimálním prostoru. Umístění dopravníku
uprostřed je jen jednou z variant,
které tyto flexibilní systémy nabízejí.
Využití potenciálu
automatizovaných skladovacích
a vyhledávacích systémů
Juergen Conrad a Laura Worker, Westfalia Technologies
V
posledních letech vzrostl počet společností, které
investovaly do automatizovaných skladovacích
a vyhledávacích systémů (AS/RS), aby realizovaly
zisk z efektivity a optimalizovaly skladové operace. Od doby, kdy byla tato technologie před 20 lety
poprvé představena, dospěl její vývoj postupně k řešením, která
umožňují dosáhnout maximálního skladovacího prostoru a snížit provozní náklady.
Tyto systémy jsou navrhovány dle parametrů skladovacích
budov a obrátkovost skladovaného zboží. Protože je lze budovat
jako vícepatrové, jsou kompaktnější a poskytují více skladovacího prostoru na mnohem menší ploše. Automatizované systémy umožňují uživatelům skladovat na téže ploše běžně o 40 %
30 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
palet více, než je tomu u konvenčních regálových systémů. A pro
nové sklady to znamená podstatně menší – a nakonec i levnější
– budovu, kterou je třeba postavit, i nižší náklady na její údržbu.
Co je třeba vědět při navrhování systému?
Navržení systému je závislé na skladbě výrobků klienta a jejich obrátkovost, což má vliv na konfiguraci systému
a počet potřebných uliček. Na základě údajů od klienta –
počtu skladových jednotek, obrátkovosti zboží atd. – je systém navržen. Pochopení potřeb klienta je nezbytné proto, aby
byl systém navržen správně a byly zužitkovány technologické
výhody a dosaženy potřebné výsledky. Zboží může být uloženo v blocích nebo řadách, s paletami umístěnými v jedno-
30 %. Pracují na menší ploše
řadých, dvouřadých nebo až
a v těsnějším prostoru, takže
12řadých konfiguracích vedle
je třeba chladit menší zónu.
sebe. Správná šíře uličky je Navržení systému je závislé na skladD í k y t ě mt o ú s p o r á m
důležitá pro manipulaci se
a zefektivnění provozu bude
zbožím s vysokou obrátko- bě výrobků klienta a jejich obrátkozájem o zavádění skladovacích
vostí a rychle se pohybujícívost, což má vliv na konfiguraci systé- a vyhledávacích technologií
mi skladovými jednotkami.
růst. Důležité je projít všechny
Zásad ním pr ůlomem
varianty, které tato technolov odvětví automatizovaných mu a počet potřebných uliček.
gie nabízí, a vybrat si dle údajů
skladovacích a vyhledávacích
o skladování vaší společnosti.
systémů je vytváření hybridních systémů. U hybridních systémů mohou být některé skladovací konfigurace jednořadé, jiné dvouřadé a některé až 12řadé. Informace o autorovi
Jurgen Conrad působí jako ředitel prodeje a Laura WorTo poskytuje flexibilitu umožňující vše nastavit dle skladby
zákazníkovy produkce a obrátkovosti skladovaných výrobků. ker jako marketingová manažerka ve společnosti Westfalia
Hybridní systém má své opodstatnění při skladování rozlič- Technologies.
ných skladových jednotek a v součinnosti s programovatelným
řídicím skladovacím systémem. V případě růstu obrátkovosti
lze uličku prodloužit a skladovací řady rozšířit.
Další technologickou novinkou je možnost umístění dvou
jeřábů nebo zakladačů do stejné uličky. V případě, že se v příštích několika letech očekává vyšší obrátkovost, stačí, aby uživatelé jednoduše přidali do téže uličky druhý stroj. Dva jeřáby
v jedné uličce zvládnou manipulaci i při vyšší obrátkovosti,
navíc jeden jeřáb slouží jako záložní pro případy, kdy jeden
z nich vyžaduje údržbu. Klíčem k tomu je flexibilita řízení
a používání řídicího softwaru pro skladování.
Strategie pro přípravu objednávek se odráží v nakonfigurování systému. Přípravné tunely mohou být integrovány
do pojezdové dráhy a pracovat na bázi pick-to-light, pick-tobelt nebo pick-to-voice technologie. U rychle pohybujícího
se zboží, jehož expedování je řízeno skladovacím softwarem
synchronizovaným s jeřábem nebo systémem řídícím ukládání zásob, se paletové řady automaticky doplní díky neustále
aktualizovanému stavu zásob v systému, který ukládání zásob
spravuje. Pomaleji se pohybující výrobky lze pořádat a doplňovat v dynamických přípravných uličkách, kde budou skladové jednotky průběžně měněny dle aktuálních požadavků Jeřáb pohybující se po kolejnici na podlaze slouží k vyhledávání palet
pro přípravu expedice.
v úložném systému. Foto se svolením Westfalia Technologies.
Nejnovější řešení automatizovaných skladovacích a vyhledávacích systémů integrují jeřáby a dopravníky do pojezdových drah v uličce namísto jejich umístění na konci uličky.
Dopravníky jsou umístěny do pojezdové dráhy sloužící pro
přepravu objednávek a ukládání zboží, což dále snižuje náklady spojené s manipulací se zbožím a pohybem jeřábů. To také
zvyšuje ergonomii a bezpečnost.
Automatizované systémy mají obvykle životnost 20 až 25
let. Návratnost investic lze očekávat zpravidla do tří až pěti
let, což umožňuje uživatelům využít potenciál úspor nákladů
i dalších výhod, které automatizace skladů přináší.
Úspory nákladů počínají redukcí pracovní síly a produkce
odpadů. Výrobky jsou méně často poškozeny a krádeže jsou
eliminovány díky „uzamčení“ zásob. Snižuje se spotřeba balicích strečových fólií pro zajištění zboží na paletách. Náklady
na údržbu jsou u těchto systémů nižší než při užívání vysokozdvižných vozíků, protože leasing, provozní i další náklady
na jejich údržbu jsou odstraněny.
Některá řešení integrují dopravníky do pojezdové dráhy, což zjednodušuje
Tyto systémy mohou též snížit náklady na energie – zejména přepravu i výdej a zlepšuje bezpečnost i ergonomii provozu.
ve skladech chlazeného a mraženého zboží – obvykle o více jak
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 31
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Sklad náhradních dílů
může být zázračná zbraň
Andy Gager, Marshall Institute
S
kladovací místnosti sektoru údržby obvykle slouží jako
skladiště pro materiál, který se používá jen v ojedinělých případech. Neviděl jsem závod, ve kterém by
neměli nějaká tajná skladiště, takové ty „hřbitovy“ nebo
místnosti, kde se v případě potřeby něco najde. Zdá se,
že i ve velmi aktivních organizacích probíhá nekončící bitva mezi
provozem, údržbou, hospodářskou správou a projekcí o to, kdo
a kde bude mít možnost ukládat materiál. V té nejlépe provozované skladovací místnosti jsou náhradní díly, které optimalizují
pohotovost zařízení pro použití a zajišťují, aby průměrná doba
opravy byla soustavně pod kontrolou, zlepšovala se a zkracovala
na minimum. Otázkou je, jak to organizace uskuteční.
32 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Věřte nebo ne, dosažení ideální úrovně zásob je něco jako
zázračná zbraň ve všech výrobních procesech. Některé společnosti považují údržbářské sklady za laciné pojištění pro
případ potřeby, a jiné v nich vidí nutné zlo. Podívejme se na to
jinak. Tyto zásoby jsou cenou, kterou platíme za podnikání
nebo za riskantní manipulaci. Já dávám přednost názoru, že
provoz všech skladů údržby zajišťuje taktickou a strategickou rezervu, kterou platíme proto, abychom mohli provozovat
podnik a měli s jistotou k dispozici správné díly ve správném
okamžiku, za správnou cenu a ve správném množství. Když
tento přístup sladíme s nejlepší údržbářskou praxí, spolehlivostí zařízení a provozu, zaslechneme sladký cinkot peněz.
Organizace by se měly na zařízení dívat jako na produktivní
stroje, jež vydělávají peníze a jsou potřebné k zajištění plynulé výroby spolehlivých a kvalitních produktů.
Co vlastně je ona správná úroveň zásob? Existuje řada
činností, které je třeba provést před tím, než můžeme určit
správnou úroveň zásob. Nazval jsem to „dvoufázový systém
řízení zásob“. První fáze je svou povahou taktická a představuje základ provozu skladu. Jsou to činnosti, které se musí
provádět každý den, aby bylo jisté, že sklad je provozován
efektivně a účinně.
Začneme označením všech těchto položek v našem výrobním zařízení. Patří sem i díly skladované za policemi, skříněmi, šatnami apod. Poté, co jsme zdokumentovali, co máme
a kolik toho je, navrhuji, abychom vyřadili zastaralé, zrušené,
poškozené díly včetně těch „nevím co to je, ale vyhazovat
to nebudu“.
V každém závodě něco takového je a všude pro to mají
nějakou omluvu. Já doporučuji toto: jestliže se něčeho nemůžeme zbavit, uspořádejme to, označme a kontrolujme. Pokud
to skutečně je věc, kterou musíme skladovat, přehodnoťme
ji na kritický nebo hlavní náhradní díl.
Když v těchto záležitostech budeme mít jasno, můžeme
začít zásoby řídit taktičtějším a racionálnějším způsobem.
Předpokládá to realizaci řady procesů, jež zajišťují hospodaření s majetkem firmy. Lidé přicházejí a zase odcházejí,
názvy se mění, ale procesy zůstávají, udržují podnik v chodu
a tvoří páteř úspěšného provozu.
V tuto chvíli navíc nastává druhá fáze, v níž zjistíme některou z následujících specifických metod, jaká úroveň skladových zásob je správná.
Zjistěte správnou maximální a minimální
úroveň zásob
Použijte hladinové plánování stavu zásob všech, nebo
zvolených položek. Při použití tohoto plánování můžete pro
skladové položky zvolit minimální a maximální výši zásob.
Když míra zásob nějaké položky klesne pod minimální úroveň, automaticky se spustí poptávkové řízení s cílem objednat
doplnění zásob, obvykle v maximální výši. Nezapomeňte, že
úspěšnější hladinové plánování bere v úvahu dodací lhůty. Je
velmi důležité, aby informace v plánu položek přesně odpovídaly dodací lhůtě pro jednotlivé skladové položky.
Když bude určena hladina úrovně zásob, je možno sestavit
jednoduchou tabulku zobrazující všechny díly, jejichž zásoba
překračuje maximální úroveň. V průměru platí, že 6 % zásob
má cenu rovnající se 90 % ceny všech skladovaných položek.
V této skupině se obvykle 47 % považuje za přebytek nebo
za překročení maximální úrovně. Jestliže budete ignorovat
výši zásob nebo dovolíte nákup zbytečných kvant, nebudete
si moci koupit ten správný materiál, který potřebujete pro
udržení provozu v chodu.
Nadbytečné zásoby jsou rovněž jistým znamením toho,
že údržba pracuje v reaktivním režimu a minimálně spolupracuje se sklady zásob. Umělé navyšování stavu zásob má
přímý dopad na tok financí pro potřeby provozu.
Stejně tak můžeme nalézt takové položky, jejichž zásoby
jsou nižší než minimum. To umožní úseku zásobování, aby
tyto položky doplnil a značně tím snížil riziko vyčerpání
zásob nebo něčeho ještě horšího.
Použijte modely optimálního objednacího
množství
Většina rovnic pro výpočet optimálního objednacího množství porovnává náklady na držení zásob s náklady na vystavení objednávky. Tyto rovnice jsou založeny na vztahu
mezi náklady na vystavení objednávky, náklady na skladování a objemem objednávky. Většina těchto rovnic také
stojí na předpokladu, že požadované množství je konstantní, ceny jsou pevné a skladovací náklady jsou vypočteny.
Nepředpokládá se, že by se využívalo optimálního objednacího množství pro všechny položky, které jsou skladem.
Jen málo společností skutečně počítá náklady na vystavení
objednávky. Většina firem řeší skladovací náklady. Ale jestliže vaše organizace účtuje náklady na dodávky náhradních
dílů, může být těžké toto vypočítat. Skutečnost, že poptávka
je známá a sladěná, je v rozporu s typickým provozem údržby. Přístup založený na optimálním objednacím množství se
nejlépe aplikuje na položku, která je spotřební nebo která se
spotřebovává pravidelně. Takže primárními kandidáty pro
použití této metody a řízení procesu objednávání jsou spotřební položky preventivní údržby nebo náhradní díly, které
se spotřebovávají každý den, každý týden nebo každý měsíc.
Rozhodující náhradní díly
Rozhodující (kritické) jsou ty náhradní díly, které byly jako
takové vytipovány pomocí nějaké metodiky (a nikoli na základě emocionálního rozhodnutí), a je třeba, aby byly po ruce pro
případ nějaké katastrofické poruchy zařízení. Důsledky pro
organizaci by byly tak značné, že odstávka zařízení a výpadek
produkce by byly dražší než nákup a skladování dílů.
Ve většině organizací jsou rozhodující díly známy, protože v minulosti způsobily nějaké traumatické situace, jelikož
nebyly k dispozici, a proto bylo rozhodnuto, že budou nutně
skladem. Mohlo by se to udělat tak, že budeme mít na skladě
od každé položky jeden kus. Protože to není ani rozumné, ani
proveditelné, musí organizace používat nějakou metodiku, která
bude pomáhat při zjišťování těch položek, jež jsou skutečně
rozhodující pro provoz.
Rozhodující náhradní díly jsou něco jako životní pojištění: musíte pojistku mít, ale nechcete ji využít. Tyto náhradní
díly můžeme považovat za položky potřebné k odvrácení rizik
v rámci řízení a omezování možností katastrofálních poruch.
Zastaralé materiály
Zastaralé díly nebo položky s pomalým pohybem zabírají
cenné místo a odčerpávají cenné finance. Obvykle 58 % položek ve skladu náhradních dílů nemá žádný pohyb za dobu delší
než tři roky. Jak se to stalo, že téměř 60 % náhradních dílů
zastaralo? Nadbytek investičního projektu, neznámá rychlost
spotřeby náhradních dílů, technické změny zařízení ovlivňující
soupis materiálů, zařízení vyřazená z provozu a doporučení
OEM, to jsou některé z mnoha důvodů, proč se ve skladech
údržby skladují položky s pomalým pohybem. Nyní je třeba
vyvinout nějaký postup, který tyto problémy vyřeší a zajistí,
že už se něco takového nestane.
Měl by se vytvořit smíšený tým, jenž by vypracoval postup
a provedl uspořádání materiálů. Jedním z možných návrhů
je vytvořit seznam všech materiálů, které za tři roky nebylo
potřeba. Pokud tento seznam bude příliš rozsáhlý, vyberte
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 33
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Použijte plánování min./max. k udržování hladiny zásob
Materiál
10044107
K dispozici
Min.
3
Max
5
Jednotková cena
32
Přebytek
Nedostatek
2.22
Zásoba $
$41.37
Klasifikace
A
0
2
20000591
1
69
415
110
$26,636.46
A
0
68
10047936
6
124
743
18.6
$8,062.60
A
0
118
10053091
19
1
5
1746.37
$5,239.11
B
14
0
10046587
36
1
8
1125
$5,268.15
A
28
0
10041590
3
1
4
1318.62
$3,296.55
C
0
0
10185823
40
10
58
139.16
$4,731.44
C
0
0
jen ty položky, které nenašly žádné využití např. po dobu pěti
let. Potom seznam rozdělte na menší celky, s nimiž se snadněji pracuje – např. elektrické, mechanické, točivé, týkající se
odboru, výrobní linky atd. Tento seznam předejte praktickému
expertovi na danou problematiku, aby ho přezkoumal. Šance
se značně zvýší, jestliže budou materiály správně rozděleny.
Jakmile je nějaká položka potřebná, klasifikujte ji jako kritickou, hlavní nebo jako spotřební položku. Pokud ne, pokračujte stanovením zůstatkové hodnoty nebo sešrotováním dílů.
Strategický sourcing, smlouvy s dodavatelem
Zákazníci nakupující údržbu značně redukují základnu
dodavatelů a vytvářejí integrované vzájemné vztahy s hlavními dodavateli. Vypracovali si technologii procesu objednávka-platba tak, že usnadnili obstarávání materiálu tím, že
předávají objednávky přímo dodavatelům, kteří mají smluvní
partnery na národní nebo regionální úrovni a kteří často používají on-line katalogy.
Dodavatelé služeb údržby nabízejí závodům více technické
pomoci tím, že spolupracují s výrobci, kteří pomáhají v takových
činnostech, jako jsou náhrada výrobků jinými, standardizace
a řízení poptávky. Nyní se stává, že se smluvní strany dohodnou
na atraktivních platebních termínech a na slevách. Jestliže se
intenzita zásobování zvenku sníží o pouhých 10 %, může ziskovost narůst o 20 % až 60 %. Chceme-li strategicky využívat
externí služby a okamžitě se těšit z výhod, máme dvě možnosti
volby: výdejní automaty náhradních dílů a programy pro řízení dodávek dílů od dodavatele nebo z konsignačního skladu.
Výdejní automaty – Typické výdejní automaty náhradních
dílů, vydávající osobní ochranné pomůcky, provozní dodávky,
baterie, řezné nástroje atd., přinesly snížení nákladů na zásobování minimálně o 20 % a více než 40% snížení nákladů
na úseku manuálních činností, jako je objednávání, vedení
zásob a jejich výdej. Pokud se provádějí správně, jsou všechny
výdeje v rámci doobjednání elektronicky přeneseny dodavateli, čímž se tato činnost sama od sebe zruší.
Řízení zásob v konsignačním skladu /u dodavatele (VMI)
– Způsob, jak optimalizovat funkci dodavatelského řetězce,
v němž je dodavatel zodpovědný za udržování skladových
zásob na pracovišti, je také zásobovací strategií, která omezuje finanční závazky a zvyšuje obrat zásob.
Čištění dat, normalizace dat
Více než 50 % společností používá ke klasifikaci zásob normalizované kódy. Ta druhá polovina používá svoje vlastní kódy,
jimž nikdo jiný nerozumí. Jestliže si organizace přizpůsobí
jednotný kódovací systém a použije ho ke klasifikaci a popisu
34 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
pomocí normalizované nomenklatury, bude řídit zásobovací
řetězec s výrazně vyšší účinností a efektivitou za současného
snížení objemu zásob, nákladů a zdrojových strategií.
Tyto výhody umožňují společnostem identifikovat a analyzovat způsoby utrácení peněz, redukovat zásoby omezením
možností pro mnohé položky za současného zlepšení kvality
a specifikací položek. Nakonec to povede ke zvýšení spolehlivosti a umožní to soustředit odborné schopnosti obchodníků
na omezený počet složitých položek, místo aby museli pracovat
na mnoha složitých kusech.
Společnosti, jež rázně očistily svá data, dosáhly 5 až 12%
snížení počtu duplicitních dílů. Jedná se o jednotlivé díly,
které se v libovolném oddělení objevují mnohokrát. Máme-li
vyjmenovat několik málo příkladů, patří sem hlavní seznamy
položek, nákupní systémy, inženýrské systémy, manuály a systémy číslování dílů používané u dodavatele. Existuje mnoho
klasifikačních norem, které je možno použít. Výhod normalizace názvu a popisu skladových položek je velmi mnoho.
Jestliže nomenklaturu důrazně očistíme a normalizujeme,
můžeme zachytit mechanismy, zjistit možnosti, jak ovlivnit
nákup a uzavřít dohody s dodavatelem.
Zjistěte, co momentálně máte doma; odstraňte zbytečnosti, normalizujte zařízení, ovlivněte náklady a stanovte, která
zařízení mají rozhodující význam, čímž omezíte katastrofické poruchy. Jestliže určíte, které náhradní díly jsou rozhodující a které jsou zastaralé, a identifikujete je, zjistíte hladinu
úrovně zásob a budete je řídit, a jestliže budete strategicky
řídit zdroje normalizovaných dílů, můžete najít ten zázračný
prostředek, jímž by měla být správná úroveň zásob v našich
skladech. K tomuto postupu přibalte správnou obchodní praxi
a jste na cestě ke skladu náhradních dílů, jenž bude na světové úrovni, která se stane novým standardem pro váš provoz.
Informace o autorovi
Andy Garger je odborný konzultant v Marshall Institute.
Tématu efektivního řízení zásob náhradních dílů a materiálů údržby se věnují také oborníci na českém trhu. Mezi přední
poradenské společnosti v této oblasti patří bezesporu také firma
Logio, kde se této problematice dlouhodobě věnuje zejména
její projektový manažer Tomáš Hladík. Část jeho příspěvku
k dané problematice naleznete na následující stránce, zbytek
po vydání časopisu také na stránkách www.udrzbapodniku.
cz. Své zkušenosti s ním dále můžete konzultovat prostřednictvím internetové aplikace LinkedIN (www.linkedin.com) v naší
tematické skupině s názvem Řízení a údržba průmyslového
podniku…
>>
Předejděte odstávkám správným
řízením zásob náhradních dílů
Ing. Tomáš Hladík, Ph. D., LOGIO
Řízení zásob náhradních dílů a ostatních materiálů potřebných pro realizaci procesu údržby je specifickou a poměrně
náročnou funkcí údržby. Zejména v energetice, těžkém a chemickém průmyslu mohou firemní zásoby náhradních dílů čítat
desetitisíce různých položek v hodnotě miliard korun. Je proto
zřejmé, že efektivní řízení zásob náhradních dílů může takovým firmám přinést významné úspory provozních nákladů.
Řízení zásob náhradních dílů v údržbě je specifické odlišným přístupem k definování dostupnosti jednotlivých dílů.
Zatímco při strategickém rozhodování o úrovni zákaznických
služeb hotových výrobků (například v sektoru rychloobrátkového zboží – FMCG) se cílový logistický servis běžně pohybuje okolo 90–95 %, v případě údržby je třeba zajistit téměř
100% dostupnost kritických náhradních dílů. Následkem nedostupnosti těchto náhradních dílů v případě poruchy jsou totiž
obrovské ztráty v důsledku zastavení výroby, výpadku produkce a vícenákladů spojených s odstávkou výrobního zařízení
(především v těžkém průmyslu).
bí (týdnů, měsíců) byla spotřeba dílu nulová. Taková občasná
– sporadická – poptávka, zpravidla v počtu několika kusů, je
velmi typická pro náhradní díly a materiály v údržbě.
V praxi se můžeme setkat i s některými speciálními položkami, které jsou charakteristické podobně občasnou spotřebou, ale v řádu stovek až tisíců kusů. Může se jednat například
o spojovací materiál spotřebovaný při opravě poruchy většího
technologického celku apod. Tento typ sporadické poptávky
se v angličtině označuje jako „lumpy demand“.
Sporadická spotřeba se navíc v údržbě často vyskytuje
v kombinaci s dlouhou dodací lhůtou. Při řízení zásob údržby
představuje sporadická poptávka a dlouhá dodací lhůta velmi
obtížný problém, který často vede k velkému přezásobení.
Vedle položek se sporadickou spotřebou se ale v rozsáhlém portfoliu zásob údržby setkáváme také s rychloobrátkovými položkami, jejichž spotřeba je stálá a dlouhodobě vysoká. V praxi se jedná zejména o spojovací materiál. Pro takové
položky je možné uplatnit klasické metody řízení zásob a předpovědi budoucí spotřeby.
Selhání řízení zásob údržby
V praxi se poměrně často ve firmách setkáváme s jevem,
kterému říkáme „selhání řízení zásob údržby“, který bývá
zpravidla provázen třemi typickými projevy:
a) přezásobení – zásoba náhradních dílů a materiálů údržby
(NDM) je nepřiměřeně vysoká
b) deficity – zároveň je často u některých položek nastavena
nedostatečná zásoba a dochází k deficitům
c) rostoucí trend – historicky je rozlišitelný výrazný, ale
neopodstatněný trend nárůstu zásob
Příčina nežádoucího nárůstu úrovně zásob má zpravidla
procesní charakter. Odpovědí na první otázku je tedy optimalizace procesu nákupu a spotřeby NDM – resp. životního
cyklu náhradních dílů ve firmě. Ptejte se tedy, jaké problémy
se v tomto procesu ve vaší firmě vyskytují, například:
kdo může vystavit požadavek na objednávku (POBJ)?
kdo POBJ schvaluje? Jak často? Jednou týdně? Měsíčně?
probíhá vystavení a schválení POBJ elektronicky, nebo
ještě stále na papíře?
má nákup dostatek informací k vyřízení objednávky?
Nebo musí nákupčí volat technikovi kvůli nákupní specifikaci?
jaká je technická úroveň skladu ND? Je zajištěna identifikace dílů? Najdete ve skladu bez problému požadovaný díl?
Teprve úplné vyřešení existujících procesních problémů je
předpokladem pro úspěšnou optimalizaci zásob NDM.
Sporadická spotřeba
Významným specifikem řízení zásob v údržbě je charakter
spotřeby náhradních dílů. Sledujeme-li historii spotřeb typického náhradního dílu, zjistíme, že ve většině sledovaných obdo-
Segmentace
Důležitým krokem při řízení zásob obecně je segmentace
řízeného (zpravidla rozsáhlého) portfolia položek podle vhodných kritérií, například:
ABC analýza zásob v množství a v hodnotě disponibilní
zásoby a podle dalších kritérií
ABC analýza zásob podle spotřeby
ABC analýza podle kritičnosti dílů
segmentace podle četnosti spotřeby v množství a v hodnotě
rozdělení podle dostupnosti položky (běžně dostupný
díl, speciální, zakázkový)
rozdělení na položky se sporadickou a nesporadickou
spotřebou
segmentace podle délky dodacích lhůt (dodavatelský
leadtime)
Cílem segmentace je efektivně rozdělit rozsáhlé portfolio
na skupiny, které vyžadují odlišný přístup při optimalizaci
a mají specifické nároky na plánování a řízení zásob. Dobrý
informační systém pro řízení zásob náhradních dílů umožňuje provádět podobné analýzy a segmentace portfolia snadno
a rychle včetně vizualizace výsledků.
Informace o autorovi
Tomáš Hladík je projektový manažer společnosti Logio,
která je významnou českou poradenskou společností orientující
se na moderní logistické technologie a optimalizaci logistických procesů. Rozšířenou verzi původního článku naleznete
na stránkách www.udrzbapodniku.cz
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 35
NOVÉ PRODUKTY
Měniče společnosti
Siemens pro sluneční elektrárny dosahují
účinnosti 98 %
Siemens doplnil svou řadu
měničů Sinvert pro sluneční elektrárny o přístroje bez transformátoru. Účinnost nových třífázových měničů pro solární panely
je v porovnání s předchozími typy
měničů s transformátory větší o jedno až dvě procenta. V uspořádání s jednou řídicí
a ostatními podřízenými jednotkami (systém master-slave) je tak účinnost 98 % při
výpočtu podle metodiky Euro ETA (vážený průměr). Díky tomu může provozovatel
sluneční elektrárny dosahovat při dodávce energie do rozvodných sítí vyššího zisku.
Při využití nové horní meze vstupního napětí měničů, která namísto dřívějších
900 V činí 1 000 V, lze navíc elektrárnu pořídit s menšími náklady. Do jednotlivých
větví lze totiž například zapojit větší počet solárních panelů a použít menší počet
propojovacích skříněk, resp. vodiče menších průřezů. Měniče nové řady jsou k dispozici se jmenovitými výkony 500, 1 000 a 1 500 kW, k dispozici je také přístroj
o výkonu 2 MW, jenž je v současnosti vůbec nejvýkonnějším měničem bez transformátoru na trhu. Nové měniče Sinvert jsou vhodné k použití ve slunečních elektrárnách středního a velkého výkonu.
Siemens s. r. o.
www.siemens.cz
ACS 2000 – nová dimenze v nabídce
vysokonapěťových měničů
frekvence ABB
Firma ABB jako
jeden z předních
výrobců a dodavatelů měničů frekvence pro řízení otáček
elektrických motorů
uvádí v letošním roce
na trh další významnou a perspektivní
novinku s názvem
ACS 2 000. Získáváme tak zcela nový
prostředek pro dosažženíí významných
ý
ý h úúspor elektrické
l kt i ké energie, které nasazení
měničů frekvence jistě přináší. Instalace tohoto vn měniče frekvence na napětí 6 – 6,9 kV díky ABB systému „tři
dovnitř a tři ven“ nemůže být snadnější. Stačí jednoduše
rozpojit stávající kabel k dosud neregulovanému motoru, zapojit jej na vstup měniče a jeho výstup pak připojit
na motor. Předností je tedy velmi rychlé uvedení do provozu. Vzhledem k patentované víceúrovňové topologii
jsou výstupní proud i napětí blízké sinusovému průběhu,
a měnič tak lze použít i na stávající neregulované motory.
Každého jistě zaujmou jeho velmi malé rozměry a hmotnost. Výkony jsou: 400 – 1 000 kVA, chlazení je vzduchem
a rozměry š x v x h: 1 740 x 2 490 x 1 140 mm.
ABB s. r. o.
www.abb.cz
36 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Přesné odizolovací kleště
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přesný odizolovací nástroj na jemné kabely
Otáčivé naříznutí systémem čtyř nožů v jedné úrovni
Vyříznutí a stažení v jednom pracovním kroku
Plynulé nastavení průměru a délky
Vysoká opakovací přesnost, kvalitní zpracování
Vhodné i na koaxiální kabely, teflon, Kynar a Kapton
Nejlepší kvalita, 100% Swiss made
Maximální vnější průměr kabelu 2,5 mm
Průměr vodiče (podle typu izolace) 0,16...1,5 mm (AWG 15...34)
Maximální odizolovací délka 15 mm
Odizolovací nůž HSS
Hmotnost 90 g
DISTRELEC Ges. m. b. H
www.distrelec.com
Propojení automatizačních
komponent přes síť Ethernet
NPro použití v decentralizovaných systémech průmyslové automatizace nabízí nyní
firma Panasonic Electric Works (PEW) nový
konvertor signálu KS1, který se ve spojení
s programovatelnými automaty Panasonic
řady FP ideálně hodí pro propojení automatizačních komponent nainstalovaných
ve strojích a výrobních zařízeních.
Kompaktní jednotka KS 1 s rozměry
(v x š x h) 90 x 25 x 60 mm je standardně vybavena sériovým rozhraním RS232,
popř. RS485 pro připojení nejrůznějších
koncových přístrojů a ethernetovým rozhraním umožňujícím snímaná data předávat s přenosovou rychlostí 10 Mb/s popř.
100 Mb/s k dalšímu zpracování a monitorování. Konvertor signálu KS1 vyžaduje pro
provoz pouze stejnosměrné napětí 24 V DC,
jeho upevnění na montážní lištu v rozváděči
je velmi jednoduché. Potřebné parametry pro ethernetové spojení se nastavují pomocí softwarového konfigurátoru WD, který PEW poskytuje uživatelům zdarma. Všechny komunikační parametry
pro provoz sériových rozhraní se dají rychle a snadno nastavit pomocí přepínačů (DIP) umístěných
na předním panelu jednotky. Na panelu jednotky jsou LED pro indikaci aktuálního stavu jednotlivých komunikačních linek, což podporuje rychlou diagnózu zejména při uvádění jednotky KS 1
do provozu. Až tři současné ethernetové přístupy ke koncovým přístrojům připojeným přes sériová rozhraní RS232 nebo RS485 poskytují uživateli nezbytný komfort, aby mohl rychle a bezpečně
snímat všechna provozní a procesní data jednotlivých systémů.
Panasonic Electric Works Czech s. r. o.
www.panasonic-electric-works.cz
Nové produkty můžete zasílat na: [email protected]
Automat na výrobu topných rohoží
Elektrické topné rohože se používají pro vytápění obytných místností
a k ochraně venkovních ploch před mrazem. Základem rohože jsou smyčky topného drátu nebo kabelu zafixované v různých šířkách a roztečích.
Smyčky topného kabelu jsou fixovány buď samonosně, nebo k nosné tkanině. Popisovaný automat odvíjí z cívky topný kabel, popř. tkaninu, vytváří
smyčky požadované šířky a rozteče, fixuje topné smyčky a vytváří výstupní
svitek vyrobeného produktu. Svitek lze již mimo stroj rozdělit na požadované délky a opatřit vývody pro připojení elektřiny.
Technické parametry stroje:
šířka rohože:
500 – 1 000 mm
rozteč smyček:
50 – 120 mm
průměr top. kabelu: 2,5 – 6,5 mm
rychlost stroje:
minimálně 80 m/hod
ADAX spol. s r. o.
www.adax.cz
Bezdrátová průmyslová
klávesnice s trackballem
od InduKey
InduKey jako první na světě přichází
na trh s bezdrátovou průmyslovou klávesnicí s trackballem 38 mm, TKS-105a-TB38RF-KGEH-USB.
Klávesnice řady TKS (mikrospínače překryté fólií) ve stolním provedení
s trackballem o průměru 38 mm, má krytí
IP 65 a robustní plastové šasi. USB přijímač s dosahem 10 metrů indikuje stav
přepínačů Caps/Num/Scroll. LED dioda
na klávesnici pak různými barvami informuje o probíhajícím nabíjení (nabíječka je součástí dodávky), nízkém stavu
baterií nebo kvalitě signálu
Klávesnice TKS-105a-TB38-RF-KGEH-USB je ve shodě s předpisy o rádiovém
přenosu dat a k dispozici jsou příslušné certifikáty.
Bezdrátová klávesnice najde uplatnění v aplikacích s požadavkem na pohyblivost obsluhy, vysoké krytí proti prachu a tekutinám a mechanickou odolnost.
FCC průmyslové systémy s. r. o.
www.fccps.cz
Z A D A V Areklamy
TELÉ
Název společnosti
strana
www stránky
telefon
ABF, a. s.
29
www.abf.cz
+420 315 688 406
BRADY s. r. o.
vklad
www.bradyeurope.com, www.seton.cz
+421 233 004 862
Henkel ČR spol. s r. o.
2. str. obálky
www.loctite.cz
+420 220 101 401
LEADER Press s.r.o.
19
www.leaderpress.sk, www.aimagazine.sk
+421 415 652 755
Minerva Česká republika a.s.
25
www.minerva-is.cz
+420 386 351 870
Mitsubishi Electric Europe B. V. – o. s.
4. str. obálky
www.mitsubishi-automation-cz.com
+420 251 551 470
SPIRAX SARCO spol. s r. o.
7
www.spiraxsarco.com
+420 274 001 551
TERINVEST, spol. s r. o.
47
www.terinvest.com, www.amper.cz
+420 221 992 147
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 37
NOVÉ PRODUKTY
Ještě větší bezpečnost a účinnost s polypropylenovými sorbenty
V každé výrobní firmě, tovární hale, anebo dílně se může při práci vylít nevyžádaná kapalinová substance jako různé oleje, ropné produkty, průmyslové
kapaliny atd. V tomto případě není čas na složitou aplikaci práškových sorbentů, které navíc mohou poškodit drahé stroje.
Pro takové situace jsou nejvhodnější polypropylenové sorbenty, které se díky jednoduché manipulaci snadno a rychle aplikují. Jsou vyrobeny z materiálu MBPP (melt blown polypropylene), který funguje na principu adsorpce, která umožňuje nasávat kapaliny do mezivlakenných prostor. Mají větší sorpční schopnost jako sypké sorbenty, jsou odolné proti
protržení a opotřebení. Nepodléhají vlivům počasí,
mají neomezenou dobu skladování. Jsou dodávány
v různých rozměrech rolí, rohoží, hadů, polštářů anebo
jako víko na sud.
Již brzy uvedeme jako novinku na český trh novou
řadu „Ekologických sorbentů“, které jsou vyrobeny
z minimálně 70 % recyklovaného papíru, mají ještě
větší absorpci a jsou šetrné k našemu prostředí. Kompletní nabídku naleznete na www.seton.cz v sekci
Nebezpečné látky a ochrana životního prostředí.
Seton Central Europe
www.seton.cz
Objednejte si ZDARMA
nový katalog společnosti SETON
Aktuální katalog si může každý zájemce
objednat bezplatně na telefonním čísle:
800 143 403
Objednejte si
bezplatné zasílání
i
s
e
t
j
e
n
d
Obje
é
n
t
a
l
bezp
í
n
á
l
í
zas
Formulář je možné vyplnit v elektronické podobě na www.udrzbapodniku.cz
Bezplatné zasílání je realizováno od nejbližšího čísla.
Pro objednávku nebo prodloužení bezplatného zasílání je nutno vyplnit
formulář a odeslat na adresu redakce Trade Media International s. r. o., Mánesova 536/27, 737 01 Český Těšín nebo na fax: +420 558 711 016
V případě potřeby nás kontaktuje na tel.:+420 558 711 016 nebo na
[email protected]
Jméno .................................. Příjmení …..................................................
Funkce ..................................................................................................
Firma ....................................................................................................
Ulice .................................................................... Číslo…............................
PSČ ...................................... Město…......................................................
Kraj ......................................................................................................
Telefon ...............................................Fax ................................................
E-mail: .................................................................................................
Do kterého odvětví spadají výrobky a služby vaší firmy?
potravinářský průmysl
farmaceutický průmysl
hutnický průmysl
elektronický průmysl
strojní průmysl
elektrický průmysl
textilní průmysl
papírenský průmysl
chemický průmysl
petrochemický průmysl
rafinérský průmysl
hornictví
jiné (uveďte)...................................................................................
Která oblast časopisu je předmětu podnikání vaší firmy nejbližší?
Strojní inženýrství Automatizační technika Logistická řešení
Elektrotechnika
Údržba a správa
38 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Zhodnoťte úroveň článků v dané sekci. (Nejlepší 10)
1
Strojní inženýrství
Elektrotechnika
Automatizační technika
Údržba a správa
Logistická řešení
Produkty
Redakční články
10
Je něco, co vám zatím v časopise chybí?
……………………………………….......................................................
..............................................................................................................
O časopise Řízení a údržba průmyslového podniku jsem se dozvěděl/a:
z výtisku doručeného poštou
z reklamy (jaké)? ...................
z časopisu získaného na veletrzích z jiného zdroje (jakého)?.........
Z jiných odborných časopisů pravidelně čtu:
MM Průmyslové spektrum
Automa
T+T Technika a trh
Automatizace
Technický týdeník
Control Engineering Česko
jiný…...............................................................................................
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů tímto souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a jejich využitím pro vnitřní statistické a marketingové účely.
Máte právo k přístupu ke svým osobním údajům, na jejich aktualizaci nebo odstranění.
Správcem Vašich osobních údajů je Trade Media International s. r. o.
Ano, souhlasím. Datum:
......................................
Podpis: ..................................................................................................
Nové produkty můžete zasílat na: [email protected]
Frekvenční měniče ACOPOSinverter
B+R nedávno rozšířilo svou produktovou skupinu ACOPOS o řadu
frekvenčních měničů: ACOPOSinverter. Spolu se servopohony a krokovými
motory uzavírá nová řada ACOPOSinverter sérii pohonů.
B+R jako dodavatel kompletního řešení pro řízení, vizualizaci a pohonnou technologii, je nyní díky rozšíření svého portfolia o frekvenční měniče
schopno posílit svou pozici na trhu. „Z rozšíření našeho portfolia nejvíce
vytěží stávající zákazníci. Bezproblémová integrace do stávajících strojů
skrze sériové rozhraní X2X nebo POWERLINK snižuje nároky na kabeláž,
vysvětluje Bernard Eder, obchodní ředitel B+R. Kompletní integrace celé
produktové škály frekvenčních měničů do Automation studia následně
zjednodušuje a urychluje uvedení strojů do provozu.
Sérii ACOPOSinverter tvoří tři
verze měničů: ACOPOSinverter
S44, X64 a P84. Díky tomu je
B+R schopno pokrýt výkony
od 0,18 do 500 kW, a splnit tak
požadavky všech výrobců strojů.
Frekvenční měniče lze použít jak
pro jednoduché aplikace, jako
je řízení čerpadel a dopravníků,
až po složité aplikace provázané
servopohony.
B+R automatizace, spol. s r. o.
www.br-automation.com
Miniaturní SNTP server řízený GPS
Potřeba přesného času v sítích LAN je velmi důležitá. Mnoho malých
ethernetových zařízení nemá vlastní obvod reálného času nebo se občas
synchronizuje z určeného časového zdroje. Pro tyto účely byl vyvinut
miniaturní kompaktní SNTP časový server pod názvem GPSNTP. Je vhodný
zejména pro synchronizaci času v lokálních počítačových sítích bez vazby
na Internet, například v technologických sítích. Pomůže i v případech,
kdy je připojení na Internet nestabilní nebo se uživatel nechce spoléhat
na veřejné časové servery.
Přesnou časovou informaci získává GPSNTP server z družicového systému GPS. Tento čas představuje v současné době nejpřesnější dosažitelnou
časovou stupnici. Pro synchronizaci klientů je pak použit běžný protokol
SNTP v4 (Simple Network Time Protocol). Přesnost času je lepší než 2 ms.
Pokud dojde ke ztrátě družicového signálu, pokračuje SNTP server
v generování č asové
informace podle svého
vnitřního časového generátoru. Součástí dodávky
je i aktivní anténa pro
GPS, server pro ni poskytuje napájení. Pro nastavení a kontrolu stavu
obsahuje časový server
interní webové stránky.
GPSNTP časový server je
možné zapůjčit k vyzkoušení a technici dodavatele
jsou připraveni vám poradit s jeho aplikací.
Papouch s. r. o.
www.papouch.com
Katalog
produktů a služeb
Vše potřebné pro úspěšné řízení
a údržbu vašeho závodu nadosah
Kompletní seznam firem
nabízejících výrobky využívané
v průmyslových podnicích
Celoroční distribuce, rozšířená on-line
prezentace, přehledné řazení
do kategorií, několik možností
zápisu firmy…
K AT E G O R I E
Automatická identifikace
Bezpečnost a ochrana životního prostředí
Čerpadla
Diagnostické přístroje
Elektroúdržba – produkty, servis
Facility management – služby, poradenství
Filtrační technika, filtry
HVAC a klimatizace
Kompresory
Ložiska, hřídele, řemeny
Manipulační technika
Mazací nástroje, lepidla a technická těsnění
Nástroje pro běžnou údržbu
Osvětlení průmyslových provozů
Správa budov, výstaveb a pozemků
Systém pro počítačové řízení údržby (EAM, CMMS)
Systémy počítačového řízení výroby
Vzdělávací instituce v oblasti údržby, semináře, školení
Registrujte se již nyní!
Uzávěrka 15. 1. 2010
Pro bližší informace nás kontaktujte
na [email protected]
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 39
UDÁLOSTI
Středoevropské fórum údržby
Místo, kde se rodí spokojené
stroje
Lukáš Smelík, šéfredaktor
P
oslední kvartál roku
se na průmyslovém
trhu tradičně pojí
s mnoha konferencemi, ovšem existuje jedna, kterou by nevynechal nikdo, kdo má evidentní
zájem o oblast údržby hmotného majetku. Znovu jsme
tedy mohli navštívit malebný zámek v Liblicích, kde se
sjela středoevropská údržbářská špička, aby demonstrovala nejmodernější trendy tohoto oboru.
Přesně loni touto dobou jsem se na stránkách našeho časopisu snažil zachytit atmosféru loňského ročníku proklamované
konference pořádané pod záštitou České společnosti pro údržbu (ČSPÚ). Akce se již tradičně konala na počátku listopadu
v Konferenčním centru AV ČR na zámku v Liblicích. Rok se
s rokem sešel a na mne zbyla znovu milá povinnost podělit se
s vámi o zážitky z průběhu v pořadí 6. ročníku tohoto jedinečného kongresu.
Dle slov organizačního výboru bylo hlavní snahou znovu
přilákat co největší množství zahraničních přednášejících, což
se bohužel podařilo pouze částečně. I přes slibný prvotní zájem
muselo i toto setkání čelit kruté realitě posledních měsíců a řada
zahraničních hostů svou účast ve finále zrušila. Nicméně statut mezinárodní konference se podařilo dodržet. Na sympoziu
bylo prezentováno 7 zahraničních příspěvků z celkových 26
přednesených projevů, které vyslechla takřka stovka účastníků z různých organizací pracující na různých stupních podnikových hierarchií.
Výhody plynoucí ze správného řízení a adekvátního vzdělání
V samotném úvodu konference proběhlo předání čestných
vyznamenání třem absolventům kurzu „Manažer údržby“
za jejich nejlepší závěrečné práce, přičemž stále trvající, ba
dokonce rostoucí zájem o vzdělávací programy v této oblasti
je dobrým předpokladem růstu oboru údržby. Když tedy byly
všechny oficiality, včetně zdravice a poděkování obchodním
partnerům, za námi, mohlo se přejít k bohatému dvoudennímu programu.
40 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Zdeněk Votava, výkonný
ředitel ČSPÚ, tak mohl předat pomyslné žezlo v podobě
mikrofonu předsedovi této
organizace Václavu Legátovi,
který se také letos ujal úvodní
přednášky. Jeho projev, který
náležel do části věnující se
managementu údržby, nastínil
světový trend asset managementu (managementu majetku), jenž směřuje k integrovanému managementu údržby.
„V asset managementu jde
o interakci mezi požadavky
fyzického majetku, jeho možnostmi a strategií jeho údržby,“
uvedl Legát a svým výstupem postupně seznámil posluchače
se základními atributy a nástroji uplatňovanými v managementu majetku a jeho údržby.
Plynule na něj, jako by se naše země nikdy nerozdělily,
navázal také Juraj Grenčík, čelní představitel Slovenské společnosti údržby, který si získal pozornost hned úvodním tvrzením: „Najlepšia údržba je žiadna údržba.“ Naštěstí však
ihned všechny posluchače ujistil, že jde pouze o mylný dojem
mnoha ekonomických ředitelů, kteří se zejména nyní musí
vypořádat s hledáním úspor napříč továrnou. Hodnota údržby v době ekonomické krize však není zanedbatelná. „Údržba v čase šetrenia prostriedkov má vel´ký potenciál prispieť
jednak k predlžovaní životnosti zariadení a jednak k menšej
potrebe nových investícií. Rovnako významnou mierou môže
prispievať k lepšej funkčnosti zariadení a znižovaniu spotreby
energie,“ podtrhl výhody údržbářské práce Grenčík.
Na skvělý teoretický rámec hodnotící práci manažerů údržby navázaly neméně přínosné přednášky, jejichž předmětem
bylo převedení myšlenky do účinné praxe. Svými úspěchy
v přístupech k řízení údržby se mohl pochlubit Ivo Komorous za společnost RWE Transgas net a Tomáš Palma s Vítem
Havlů za Českou rafinérskou. Rámcově uzavřela první blok
zástupkyně akademické sféry Věra Pelantová z Technické univerzity v Liberci.
Nutnost neustálého vzdělávání pracovníků údržby byla hlavní proměnnou druhého bloku, v jehož úvodu zazněla první
přednáška v angličtině. Simultánního překladu se brilantním
způsobem zhostil Tomáš Hladík ze společnosti Logio.
Pohádka z továrny
Michal Müller mohl plynule navázat svou vizí, jak bude
vypadat příprava pro budoucnost v souvislosti s požadavky
na zaměstnance a jejich rozvoj. Vycházel z vlastních zkušeností, jež získal při působení ve firmě Bilfinger Berger Industrial Services, předního dodavatele údržbářských služeb. Jeho
zajímavou vizi pak vystřídal příspěvek Vladimíra Jurči, který
informoval o založení nového akreditovaného oboru Technické
fakulty České zemědělské univerzity v Praze, jehož cílem je
vzdělávání kvalifikovaných techniků a manažerů údržby. „Tento
studijní obor s názvem Inženýrství údržby zahájí výuku v akademickém roce 2010/2011,“ lákal potenciální studenty Jurča.
.
Nástroje managementu aneb zkratky o třech písmenech
Třetím tematickým celkem prvního dne konference se staly
nástroje, které jsou užívány při řízení údržbářských činností.
Touto oblastí se zabýval další slovenský odborník Miroslav
Rakyta, jenž se věnoval strategii a celkové koncepci údržby
ovlivňující výkonnost strojů a zařízení. „S tým úzko súvisí
produktivita výrobných procesov, návratnosť investícií, vloženého kapitálu a následne celková výkonnosť firmy. Toto je
potom kritériom pre hodnotenie ekonomickej efektivnosti a produktivity systému údržby,“ vysvětloval Rakyta, podle něhož
je hlavním cílem údržby zabezpečit, aby realizované investice dokázaly po celou dobu své životnosti vytvořit dostatečný
zisk. Od četného skloňování magických písmenek TPM se záhy
díky prezentaci vytvořené Radimem Doležalem a Jaroslavem
Zajíčkem přešlo k neméně frekventované zkratce RCM a jejím
analýzám, jež se zaměřují na ekonomickou optimalizaci údržby zařízení v dlouhodobém horizontu.
Na toto navázal již svou samostatnou prezentací Tomáš Hladík, do té doby překladatel, ze společnosti Logio se svým příspěvkem logistického řešení efektivního řízení zásob náhradních dílů v údržbě. „Pod tlakem probíhající ekonomické krize
hledají některé firmy možnosti okamžitých úspor mimo jiné
oblasti také v rozpočtech údržby. Prodloužení intervalů odstávek, odkládání plánovaných investic do výrobního zařízení
i infrastruktury a odložení preventivní údržby – to jsou rozhodnutí, která jistě vedou k okamžitým úsporám, ale nevyhnutelně povedou k řádově vyšším ztrátám v blízké budoucnosti,“
vysvětlil Hladík a dodal, „po obratu ekonomického vývoje,
který dříve nebo později přijde, budou tyto firmy čelit problémům s nedostatečnou výrobní kapacitou, pohotovostí výrobního zařízení a vysokými provozními náklady.“ Manažeři si
však dle jeho úsudku začínají uvědomovat, že údržba nemusí
být pouze nutné zlo a ve skutečnosti může vytvářet hodnotu.
Specifickou oblastí v údržbě je také řízení zásob náhradních
dílů a ostatních materiálů potřebných pro realizaci procesu
údržby a právě zde existuje řada možností a nástrojů vedoucích
k úsporám. Sluší se snad jen dodat, že tento příspěvek byl oceněn pomyslnou zlatou medailí za nejlepší referát, což vyplynulo z vyhodnocení účastnické ankety po skončení konference.
Diagnostika, pára a další technologie údržby
V posledním bloku náročného dne dostali posluchači možnost seznámit se s prezentacemi mnoha zajímavých diagnostických metod a dalších technologií v oblasti údržby. Jako první
vystoupil Josef Pošta, další z předních členů ČSPU, který upozornil na jeden z řady vlivů, jež vedou k různým defektům
Když jsem se loni vrátil z mezinárodní konference Údržba
2008 zpět do redakce, připadaly mi dny strávené ve víru údržbářských polemik až pohádkové, což evokovalo zejména prostředí
tamějších zámeckých prostor. Nikoho tak snad nepřekvapí, že
i tentokrát jsem nalezl ve svém okolí malou parafrázi na „dobro-vždy-vítězící“ svět. Nedávno jsem se náhodou od nejmladšího člena rodiny dozvěděl, že se blíží premiéra jeho oblíbeného příběhu oživlých hraček, které musí řešit své roztodivné
problémy. V souvislosti s mou profesí mě pak napadlo, jaké
problémy by pánové v Pixaru vymýšleli, kdyby nechali oživnout
stroje ve vašem závodě.
Jistě by v takovémto případě neprohloupili, kdyby pro inspiraci navštívili právě Středoevropské fórum údržby 2009. V tomto
animovaném světě by nejspíš zápletka začínala implementováním nového spokojeného stroje plného nadšení, který čeká
jen na to, aby splnil všechna očekávání vedení a investičního
úseku společnosti. Jenže realita by nebyla tak zářná, jak ji zná
agilní stroj z katalogu (časopis Řízení a údržba průmyslového
podniku… samozřejmě), ale podstatně tvrdší; ostatní, respektive starší stroje by byly „nemocné“ a mnohdy končily na šrotišti
plném nevrlých odpadlíků.
Z této nelichotivé situace by mohl pomoci ven pouze „zkušený“ údržbář (pravděpodobně s hlasem Brada Pitta nebo jiné
celebrity). Ovšem i přes přátelství těchto dvou nesourodých
hrdinů by jejich počínání v oblasti záchrany života strojů naráželo na mnoho překážek, které by vycházely z širokého spektra
témat zmiňovaných ve vedlejším článku. Při vyvrcholení filmu
by byl obměkčen také do té doby nesympatický, byrokratický
ředitel závodu, protože ještě stále pohříchu platí, že neznalost
výhod dobře zvládnuté údržby je největším neduhem mnoha
továren (nejen v České republice)…
Dobrá, přiznávám a konejšivě se omlouvám, opravdu je toto
velice „zkreslená“ představa každodenního boje údržbáře s větrnými mlýny. Ovšem při zapojení špetky fantazie se dá říct, že
oblast údržby by si podobný příběh zasloužila. Ale jelikož mi
z Holywoodu vyjádření k tomuto scénáři ještě nepřišlo, mohu
vám poradit jedinou rozumnou věc. V listopadu roku 2010 jste
všichni srdečně zváni na zámek v Liblicích, kde se bude konat
následující ročník Středoevropského fóra údržby, které vám
může pomoci zaručit vděk nejen vašich strojů. Nabytých vědomostí pak můžete využít také ke zlepšení celkového hospodaření společnosti, jelikož věřit na pohádky dnes bohužel nestačí.
strojního vybavení. „Jedním druhem defektu jsou únavové
lomy, které jsou velmi častou příčinou selhání součástí a konstrukcí namáhaných míjivými či střídavými silami,“ upozornil
Pošta a připomněl, že jsou jimi ohroženy všechny proměnlivě namáhané součásti a konstrukce. Pro zájemce o profesní
certifikace v oboru diagnostiky byl určen příspěvek Františka Helebranta o jednotlivých možnostech nabídky Asociace
technických diagnostiků ČR.
Přesvědčit všechny přítomné o tom, že „má opravdu páru“
o páře, se snažil zástupce společnosti Spirax Sarco. Již tradičně se této společnosti podařilo vyvrátit mýtus, že pára je věc
předpotopní, jelikož ani dnes se bez ní neobejde takřka žádný
provoz. „I dnes, v době moderních informačních technologií,
nanotechnologií atd., je řada výrobních procesů nerealizova-
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 41
UDÁLOSTI
témat, hovor vždy sklouznul k problematice údržby, protože…
čert ani údržbář nikdy nespí. Ovšem naštěstí dostaly slovo také
ženy, které často doprovodily své muže do víru této konference.
Stalo se už dobrým zvykem, že partnerky účastníků kongresu
nezůstávají doma a využívají možností tzv. lady programu,
který nabízí návštěvu historických památek Prahy a Mělníka.
IT řešení ovládlo druhý den
telná bez použití páry,“ uvedl ve své prezentaci Jiří Borovský
a toto tvrzení opřel o výhody plynoucí ze spolupráce s jejich
společností. „Abychom efektivně využívali energii obsaženou
v páře, budeme se snažit používat kvalitní páru, což znamená
páru zbavenou mechanických nečistot (použití filtrů a mikrofilmů), kondenzátu (užití odvaděče kondenzátu), vzduchu
a jiných nekondenzovatelných plynů (pomocí odvzdušňovače).“
Od páry k jádru jsme se mohli dostat prostřednictvím veskrze obrazové prezentace na téma diagnostického měření při
zvyšování výkonu JE V-2 v Bohunicích, což bylo předmětem
referátu Romana Jedličky. Zejména dámy byly velmi zvědavé
na následnou prezentaci, která slibovala věčnost. Ovšem nyní
diamanty neskončily jako okrasa něžnější polovičky údržbářské obce, ale byly užity pro jádrové vrtání. Možnosti renovace diamantových nástrojů právě pro jádrové vrtání vysvětlil
zaměstnanec společnosti HOCHTIEF CZ Jiří Bezděka.
Unikátní způsob jištění šroubových spojů pomocí produktů
společnosti NORD-LOCK mohl díky vtipnému marketingovému tahu předvést Tomáš Konrád přímo každému účastníkovi
na jeho nově získané klíčence, kde postup jištění demonstroval
právě tento funkční reklamní předmět. Když pak již mírně unavené publikum získalo znalosti ohledně využití dynamického
měření výkonových parametrů spalovacích motorů v servisní praxi a přesvědčilo se, že vodu lze použít v průmyslovém
prostředí jako velice užitečný nástroj, mohlo se přejít k neformálnější části dne.
I přes mnohé protesty nakonec všichni vsadili na zdravý
rozum a příjemný večer v zámecké restauraci skončil. V zájmu
všech účastníků totiž bylo šetřit síly na další porci zajímavých
poznatků v rámci programu druhého dne. Řešení v podobě
jedniček a nul je pro oblast údržby na českém, potažmo na slovenském trhu poměrně velké množství, a tak bylo zajímavé
sledovat, jakým způsobem na sebe jednotliví dodavatelé hodlali upoutat pozornost.
„Priebojné spoločnosti chápu, že tradičný prístup k riadeniu
majetku len z pohl´adu údržby už dnes nestačí. V čoraz väčšej miere si uvědomujú, že musia aktivne reagovať na stúpajúce energetické náklady a zvyšujúci sa tlak verejnosti a vlád
v oblasti ochrany životného prostredia,“ vysvětloval Miroslav
Šandor ze společnosti Inseko, proč je důležité i zde uvažovat
o možnostech implementování informačního systému v oblasti
údržby. Jeho prezentaci zelené iniciativy vystřídala prezentace
výhod dalšího řešení, které tentokrát představili zástupci společnosti dataPartner. U jejich řešení Patriot® je údajně největší
výhodou snadná implementace a začlenění do již zabudovaného podnikového informačního systému.
Z opačného úhlu zazněly hlasy stávajících uživatelů jednotlivých řešení, která vycházejí přímo z praxe průmyslových
závodů. Jedné takovéto reference nakonec neplánovaně využili
také zástupci řešení Maximo z dodavatelské firmy IDS Scheer,
která svůj produkt nedávno implementovala pro účely správy
majetku v International Power Opatovice.
Zejména proto, aby pozorný divák neměl strach, že se již
vše opravdu točí kolem počítačů, zakončily druhý den, respektive celý program konference, ještě speciální témata. Do této
speciální disciplíny kongresu patří přednášky na téma údržby
infrastruktury a těžkých vozidel z hlediska poškození v nákladní dopravě a principy kolem kultury bezpečnosti v údržbě
jaderných elektráren.
Víno, ženy a… zase údržba
Kde ty loňské sněhy jsou…
„Společenský večer se podařil a přispěl k navázání osobních
kontaktů účastníků konference a k neformální výměně zkušeností, poznatků a názorů,“ znělo z úst organizátorů po zhodnocení celkového dojmu z letošního ročníku fóra. Nezbývá než
souhlasit. Mylné mohou být představy, že tato část programu
je pouze o jídle a volné zábavě. Neformální doplňky programu
každé konference jsou neoddělitelnou částí každé úspěšné akce,
protože sdružují řadu zástupců stejného trhu na jednom místě.
Leč ani zde neponechal organizační výbor nic náhodě
a za pozornost se posluchačům odvděčil jedinečným someliérským zážitkem. Za odborného výkladu profesionála měli
zájemci možnost ochutnat lahodná vína pěstovaná přímo v mělnické oblasti a mnozí museli přiznat, že víno v České republice
není v žádném případě výsadou Moravanů. K dobrému vínu
patří dobré jídlo a zejména dobrá konverzace. Ačkoli gurmánský i someliérský prožitek nabízel spoustu jiných debatních
Jako na každé akci, ba dokonce i při každé aktivitě na průmyslovém trhu byl i zde stále cítit dotek nepříjemného ekonomického klimatu. Naštěstí pokles počtu účastníků ani partnerů
této akce nebyl nikterak citelný, rozhovory mezi jednotlivými
účastníky již tak lichotivě nevyzněly.
Stejně jako sníh, nehodlá stále přijít ani opravdové ekonomické uzdravení. Ovšem i když se budu posté opakovat, je toto
výzvou také pro údržbu. Středoevropské fórum údržby 2009
jasně dokázalo, že existuje mnoho nástrojů a postupů, které
mohou vést k řadě úspor a zvyšování spolehlivosti. Pokud tedy
hledáte řešení pro zlepšení hospodaření ve vaší společnosti,
neměli byste hledět na údržbu jako na nutné zlo, ale jako na konkurenční a strategickou výhodu. Využít můžete třeba právě
nabytých zkušeností. A pokud jste letos na konferenci nebyli,
nezoufejte, hned příští rok to můžete napravit…
42 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Týden facility managementu
pod taktovkou IFMA CZ
Lukáš Smelík, šéfredaktor
V
duchu výročních oslav vstupu asociace IFMA se snažil pojmout oblast facility managementu jako součást
na český trh se v první polovině měsíce listo- strategického snižování nákladů. „Celá řada činností není
padu uskutečnil již 10. ročník tradičního setká- potřebná každý den,“ vysvětloval Vyskočil možnosti zapojení zástupců trhu s podpůrnými službami. Týden ní strategického plánování v rámci Centra sdílených služeb.
Ve chvíli, kdy se otevřely dveře druhého, prezentačního
facility managementu (dále jen TFM) pro rok 2009
odstartovala v pondělí 9. listopadu předem avizovaná exkurze sálu, měl před sebou nejeden posluchač nelehký úkol vybrat
do nejvyšší budovy v ČR – budovy Raiffeisenbank, Prague si z nabídky, kde byste jen stěží našli neatraktivní téma. Také
City Tower, načež se následné ráno akce přesunula do prostor já jsem musel mnohdy laborovat mezi oběma sály, abych
hotelu Olympik – Artemis. Zde probíhaly v průběhu celého toho stihl co nejvíce. Hned při první prezentaci jsem trochu
dne přednášky, které nabízely mnoho zajímavých podnětů oportunisticky upřednostnil příspěvek Jana Taláška, který
ze současné (nejen průmyslové) praxe v oblasti nejnovějších představil výhody implementovaného počítačového řešení
pro standardizaci a popisování dat v CAFM od společnosti
trendů facility managementu.
Dopolední část přednášek, i přes vynucenou absenci jedné pit Software, protože také facility management zaznamenává
přednášející, přinesla řadu zajímavých názorů a mnohdy také v poslední době silný vzestup v souvislosti s užíváním softdivoké polemiky, přičemž největší rozruch zaznamenalo beze- warové podpory. A určitě to toho dne nebyla poslední binárně
sporu pojednání o možnostech auditovaní „Facility Manage- laděná lekce, protože v programu jsem měl již dávno zaškrtment systémů“. S tou před dychtivé publikum předstoupili nuto vystoupení společnosti IDS Scheer a užití jejich produkhned v úvodu zástupci společnosti Hein Consulting vedené tu Maximo, čtenářské obci již notoricky známého, a musím
prvním prezidentem společnosti IFMA CZ Ondřejem Štru- konstatovat, že opět potvrdili mnohostrannost jeho uplatnění.
Do nedávné facility managerské praxe nás svými čtyřmi
pem. Po skončení přednášky se opětovně ukázalo, jak komplexní a rozsáhlou disciplínou facility management je, proto- příklady projektů, kterých se přímo účastnil, zasvětil Michael
že představa přínosu sofistikované metody jejího hodnocení Vierecki z poradenské firmy FM Solutions. Pro tento časopis
byla občas přijata s mírnými rozpaky, patrně kvůli evidentní byla stěžejní zejména účast na projektu odstranění podpůrných činností z hlavního předmětu podnikání bývalé papírny
složitosti takovéto operace.
Ještě než se v druhé části programu rozdělili posluchači ve Štětí, nyní člena skupiny Frantschach. V tomto projektu
podle svých preferencí do dvou sálů v rámci jednotlivých představil majitel svou jasnou vizi, kdy věděl, čím se jeho
lidé mají ve výrobě zabývat,
tematických sekcí, oživil proa vše ostatní chtěl řešit vnějgram hodně neortodoxním
šími zdroji. Jak uvedl sám
výstupem Miroslav StřihavVierecki, v té době šlo o proka z Raiffeisenbank, který Facility management není pro průmysjekt výjimečný svým rozsana základě svých zkušenoshem, ale úspory po zavedení
tí se stavbou nové gigantické lové provozy pouze módním výstřelvšech opatření jasně dokázaly
centrály zkoušel odpovědět
správnost této myšlenky.
na otázky „Je inovace důle- kem a může přinést reálné úspory.
Zejména tato prezentace
žitá…? Je to rutina…?“. O její
opět jasně demonstrovala,
kvalitě, kromě několika subjektivních dojmů, které jsem zaznamenal, přesvědčila zejména že facility management není pro průmyslové provozy pouze
finální dotazníková akce, v rámci které návštěvníci hodnotili módním výstřelkem a může přinést reálné úspory, proto by ani
jednotlivé přednášky, kde získal Střihavka pomyslnou druhou u výrobních ředitelů neměl být tento obor opomíjen. V době,
příčku; překonal jej až druhý výstup Ondřeje Štrupa a jeho kdy se společnosti snaží ušetřit doslova každou korunu, přetýmu na téma výběrových řízení na integrovaného FM posky- svědčíte o nutnosti hlídat si náklady spojené s podpůrnými
tovatele. Vlastně tak potvrdil odpověď na otázky položené již procesy např. i manažery, kteří mají facility odborníky občas
v názvu prezentace. „Pokud do toho nedáte srdce, dopadne za pány, kteří jim v případě potřeby přijdou vyměnit praskto jen průměrně,“ zopakoval Střihavka několikrát důležitost lou žárovku. Pro všechny ostatní, kteří mají o této profesi
reálnější představy, mohu snad jen doporučit návštěvu daltvůrčího přístupu nejen v oblasti inovací.
Před posilňujícím obědem se ještě mnozí mohli v závěru šího ročníku TFM. Snad i vy naleznete cenné rady, jež vám
plenární části opět na chvíli stát studenty, když za pomyslnou poskytnou odborníci na slovo vzatí.
katedru předstoupil Vlastimil Vykočil z VŠE Praha, který
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 43
UDÁLOSTI
Ceny FM AWARDS 2009
znají své majitele
V rámci týdne FM byly již tradičně v luxusních
prostorách malého sálu na Žofíně
uděleny ceny v oblasti FM za rok 2009.
Cenu v kategorii Projekt roku 2009 předal zástupce hlavního sponzora, společnosti ALSTANET, s. r. o., Aleš Choutka firmě
OKIN Group a. s. za projekt Integrated Facility Management
Solution (dále IFMS). Hlavní důvody, proč se porota rozhodla
ocenit tento projekt, byly mezinárodní rozměr tohoto projektu
spolu s průlomovým pojetím měření kvality pomocí KPI. Dalším
aspektem byla integrace služeb pod jednoho dodavatele podle
specifikace jím poskytovaných služeb = produktů. Díky tomu je
možné kvalitu nejen hodnotit, ale odvíjet od ní i odměnu tohoto poskytovatele. Konečně aplikovatelnost této myšlenky v celé
skupině Philip Morris staví tento projekt do výjimečné pozice.
Cenu v kategorii Osobnost roku v oblasti facility managementu 2009 předal Bohuslav Kyjánek, prezident IFMA CZ, Milanu
Hamplovi ze společnosti IKA DATA s. r. o., u něhož porota ocenila
zejména přínos v oblasti softwarové podpory.
V kategorii Studentská práce roku 2009 v oblasti facility
managementu uspěla Lucie Klégrová z VŠE Praha se studentskou
prací Řízení podpůrných činností ve společnosti Odenwald CZ
s. r. o. Diplomová práce zaujala porotu zejména svým pohledem
na praktické využití facility managementu ve středním podniku.
Cenu poroty FM AWARDS 2009 za mimořádný počin obdržela společnost Hein Consulting, s. r. o., za spuštění rekvalifikačního vzdělávání facility manažera (FM Institute). Porota ocenila
vyplnění mezery, kterou tvořila dlouhodobá absence odborného
vzdělávání v oboru facility managementu.
Na závěr vyhlašování vítězů FM AWARDS 2009 byla udělena
nová cena Talent roku 2009. Tato cena je udělována studentovi nebo jiné osobnosti za jejich výjimečný přínos v oboru FM.
Součástí tohoto ocenění je navíc odměna ve výši 30 000 Kč.
Cenu spolu se šekem předal zástupce společnosti Alstanet,
s. r. o., hlavního partnera Týdne FM 2009, Monice Vondrákové
z ČVUT Praha za studentskou práci Outsourcing podpůrných
služeb v centrální bance.
44 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Nejen úspora energií byla
tématem konference
Energetický management
Energetické úspory jsou hlavně v době ekonomické recese stěžejním tématem řady akcí. Stejně tomu bylo na konferenci Energetický management
– optimalizace spotřeby energie v průmyslovém prostředí pořádané
21. října 2009 v Praze časopisem Control Engineering Česko. Záštitu
převzala Asociace energetických manažerů (AEM), která byla zastoupena
její výkonnou ředitelkou Zuzanou Šolcovou, jež se zároveň
velmi odborně zhostila moderování úvodní části.
Petr Pohorský, Control Engineering Česko
V
velký problém udržet sounádherných hisčasnou životní úroveň. Lidé
torických prostov Asii, ale třeba i v Africe se
rách Paspova sálu
budou chtít mít stále lépe,“
v budově Pivovaru
podotkl k vysoké spotřebě
Staropramen však
z větší části dovážené enerenergetické úspor y nebygie. „Je důležité snížit enerly jedinou oblastí, o které se
getickou náročnost, ale není
přednášející zmiňovali. Prvto nejlepší způsob, jak omením řečníkem byl Ivan Beneš,
zit emise CO2,“ pokračoval
prezident České společnosti
Pavel Bartoš. „Poškozuje to
pro ekonomiku energetiky,
evropský průmysl. Například
který se o tomto průmyslovém
každoroční nárůst těžby uhlí
sektoru zmiňoval především
v Číně převýší úsporu enerv souvislosti s bezpečností
gií ve výši 20 %, které chce
republiky. „Suverenita souEU dosáhnout do roku 2020,“
visí s energetikou. Stát, který O krizovém energetickém managementu zajímavě hovořil Ivan Beneš,
uvedl viceprezident HK ČR.
nemá zabezpečenu energii, prezident České společnosti pro ekonomiku energetiky.
Jedním z přednášejících
není suverénní,“ připomněl
byl Vladimír Jany pka ze
nedávné problémy s dodávkami z východních zemí. „Pačesova komise (již neexistující společnosti Schneider Electric, který se zaměřil na omezení
nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb energetické náročnosti z pohledu zvýšení efektivity průmysČeské republiky – pozn. autor) dělila energetiku na válečnou lových provozů. „Jakýkoli výrobní objekt je živý organismus,
a krizovou. I ve válečné energetice má ale stát být schopen kde cyklicky probíhají určité procesy. Pokud je nebudeme
zajistit nejen přežití obyvatelstva, ale i jeho základní potřeby sledovat a optimalizovat, budeme slepí a bezzubí,“ upozorzajištěním výroby spotřebního zboží po dobu alespoň něko- nil ředitel Služby zákazníkům Schneider Electric. „V dnešní době se investoři v oblasti energetických úspor nedívají
lika měsíců,“ uvedl v další části své prezentace Ivan Beneš.
Tematicky na jeho názory navázal viceprezident Hospodář- na návratnost vynaložené částky v řádu tří let, jak tomu bylo
ské komory ČR Pavel Bartoš. „Naše generace spotřebovává před lety, ale své peníze chtějí zpět za jeden rok,“ připoneúměrné množství produktů a budoucí pokolení budou mít mněl náročnost svých zákazníků Vladimír Janypka. Zuzana
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 45
UDÁLOSTI
Návody, jak ušetřit energie, poskytla Naděžda Pavelková, produktová a marketingová manažerka společnosti ABB.
Překrásné prostory historického Paspova sálu byly slušně zaplněny odbornou
veřejností.
Šolcová navázala v následné diskusi na důležitost investic
v této oblasti. „Podnikový energetik je jedním z nejdůležitějších lidí a může přinést nezanedbatelné úspory. Je to ale
stále dost podceňovaná funkce. Například jeden můj známý
tvrdí, že takový pracovník je obyčejná figurka na pobavení
mužstva,“ podotkla.
Produktová a marketingová manažerka společnosti ABB
Naděžda Pavelková zdůraznila potřebu použití motorů s vyšší
účinností. „Je to velmi důležitý aspekt při jeho pořízení a cena
by zde neměla být rozhodující. Navíc od roku 2012 se již nebudou smět používat motory s nízkou účinností, prostě si je už
nebudete moci koupit,“ upozornila. Naděžda Pavelková také
zmínila pozitivní vliv, který má na prodej v tomto segmentu
ekonomická recese. „Všude, kam jezdím, zdůrazňuji – používejte frekvenční měniče. A my prodáváme ostošest,“ řekla
v průběhu své přednášky. „Tématem příštích let budou energetické úspory, a přestože to nevyřeší všechny ekonomické
úspory, doporučuji poslouchat manažery, kteří jsou schopni
realizovat pro vás právě takové projekty,“ doplnila moderátorka konference.
Úsporám energií ve formě páry byla věnována i přednáška
Marka Ledabyla z firmy Spirax Sarco. „Kolega přede mnou
zmínil návratnost investic do úspor energií, která se zkrátila za tří let na jeden rok. V případě úniků páry je návratnost
počítána na dny, v některých případech dokonce na hodiny,“
uvedl Marek Ledabyl. Zuzana Šolcová pak v této souvislosti
připomněla provázanost a diferencování jednotlivých úsporných
opatření. „Velké podniky dnes vidí často úspory jen v tom, že
překreslí diagramy, ale předmětem jejich zájmu by měly být
i jiné oblasti,“ apelovala na firemní manažery.
Jedinou výraznou změnou v programu byla změna na moderátorském postu druhé části konference, kdy se pro značné
časové zaneprázdnění omluvil Pavel Bartoš a zdatně jej zastoupil další přednášející Petr Duda z Linde Gas. K zajímavým
přednáškám pak patřil nejen příspěvek zmíněného ředitele
pro výrobu a distribuci Linde Gas, ale i vedoucího oddělení
podpory obnovitelných zdrojů energie Ministerstva průmyslu
a obchodu Pavla Gebauera. Velmi zaujala prezentace Bořivoje
Dadoka, technologa oddělení zabezpečení údržeb, technických zařízení a elektrodiagnostiky z ocelářské společnosti
Třinecké železárny, který vyjmenoval řadu praktických příkladů z oblasti investic do energetických úspor v tomto slezském hutním podniku.
Partneři konference:
ABB s. r. o., Schneider Electric CZ s. r. o., SPIRAX SARCO,
spol. s r. o.
Mediální partneři:
All for power, Ekowatt, PRO-ENERGY a časopis Řízení
a údržby průmyslového podniku
Informace o autorovi
Petr Pohorský je zástupce šéfredaktora časopisu Control
Engineering Česko.
Vladimír Janypka, ředitel Služby zákazníkům Schneider Electric, hovořil
k posluchačům přímo z hlediště.
46 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Prosinec 2009 • 47
ZAOSTŘENO
Vliv systému softwarového řízení
výkonnosti na energetickou efektivitu
Martin Jette, OSIsof t
Ř
ada nových ekologických nařízení a omezení má ce využívání výrobních kapacit. Všechny výrobní procesy jsou
významný dopad na činnost průmyslových podni- na základě správy výkonnosti řízeny pomocí nástroje OSIsoft PI,
ků a jejich finanční výsledky. Programy na snížení který byl použit také v tomto projektu. Aplikací tohoto zavedenéemisí skleníkových plynů, stejně jako jiné energetic- ho softwaru bylo možné získat, zunifikovat, archivovat, zpracoky úsporné programy, tudíž představují významné vat a distribuovat všechna data prostřednictvím tohoto portálu.
Klíčové problémy byly takto identifikovány. Patří mezi ně
výzvy pro mnoho organizací. Kjótský protokol například stanovuje snížení emisí skleníkových plynů o 6 % pod úroveň 90. přetěžování zařízení, které pravidelně generuje vysoké poptávlet minulého století. V roce 2012 navíc kanadská vláda plánuje ky po energii, nedostatečné školení operátorů, nesoulad mezi
zavést program, který bude znamenat snížení emisí dokonce odděleními a nedostatečná správa vytápění a osvětlení. Tato
iniciativa vedla k diagnostice skutečného vztahu mezi výrobou
pod hranici 80 % úrovně 90. let 20. století, a to do roku 2050.
Toto vše je jen začátek. Za posledních 30 let se totiž náklady a spotřebou elektrické energie.
Na konci byla jedna ze dvou elektráren uzavřena, takže firma
na energii trvale zvyšují. Podle většiny vládních agentur spravujících energetické informace vzrostly účty za ropu, zemní dokázala zachránit miliony dolarů. Návratnost investice do tohoto
projektu se pohybovala v rozplyn, uhlí a elektřinu přemezí dvou let.
devším v posledních někoSamozřejmě že zabudování
lika letech.
Váha a stupeň důležitosti energetické- softwarového systému sledováElektřina tvoří přibližně
ní energetického řízení neby20–40 % celkových náklaho hospodářství se dnes řadí na stejlo jediným faktorem úspěchu
dů na provoz průmysloprojektu. Hlavní výhodou této
vých pecí; v průměru dalnou úroveň jako produkce a jakost.
implementace bylo, že zveřejších 30 % souvisí s řízením
ňování příslušných informací
spotřeby vody. Následujícím příkladem je udržování centrálních databází, kde také hraje bylo přístupné v daném místě všem zaměstnancům. Správní rada
prim spotřeba energie. Zajímavá jsou rovněž nově získaná data se domnívá, že to přispělo k prosazování zásad řízení energie
z USA, která uvádějí, že 2 % celkové energie vyrobené v USA jako důležité složky organizační kultury. Větší povědomí jednotse používají k napájení serverů. Některé z nich spotřebují více livých zaměstnanců, pokud jde o analýzu a sledování skutečné
spotřeby pro každou operaci v důsledku této změny, bylo znát.
energie než stotisícová města.
Váha a stupeň důležitosti energetického hospodářství se dnes
Ve finančních zprávách podniků vedou všechny výše uvedené skutečnosti k zavedení nové řady položek v kolonce řadí na stejnou úroveň jako produkce a jakost. Firemní kultura
s názvem „energetické náklady“. V každém případě je důleži- se ve firmě soustřeďuje na princip neustálého zlepšování, takže
té mít na paměti, že je potřeba stále zavádět vhodná opatření i zde se společnosti ustavičně snaží identifikovat další jednoduk zajištění efektivního hospodaření s energií. Tyto akce budou ché a dosažitelné cíle. Inovátorské organizace tvrdí, že projekty
mít příznivý vliv nejen na životní prostředí, ale také na finanč- zaměřující se na komplexní energetický management vyžadují
ní hospodaření společností. A všechny výhody se navíc budou dlouhou dobu návratnosti investic – do 2 až 5 let. Rozhodně ne
za pár měsíců jako u běžných projektů. Ale i tyto mají v dnešní
ve výsledcích projevovat každý rok.
době své opodstatnění.
Při zrodu práce na návrhu dosáhl Kodak bodu, kdy se otázÚspěch v Kodaku
Kodak je dokonalý příklad toho, jaký vliv může mít správné ka hospodaření s energií stala zásadní. V dnešní době je čím
řízení výkonnosti na spotřebu elektrické energie. Společnost dál důležitější faktor přímého dopadu na finanční výsledky, ba
nedávno zahájila proces, jehož hlavním cílem bylo snížit nákla- dokonce přežití podniků. To je vlastně důvod, proč je tak důledy na energii v Kodak Parku, což je obrovská výrobní oblast žité mít pod kontrolou řízení energetických výdajů, sběr a analýzu velkého objemu dat, které mají vliv na dosažení úspěchu.
v New Yorku.
Park má dva závody na výrobu elektřiny, 150 budov a více Ve světle tohoto je efektivní systém řízení výkonnosti nepostranež 11 000 zaměstnanců. Produkce energie zde byla dříve sle- datelným nástrojem pro každou společnost.
dována pomocí různých nekompatibilních systémů automatizace a řízení budov.
Informace o autorovi
Zavádění nových technologií a postupů v oblasti energetiMartin Jette je generální ředitel OSIsoft v Kanadě. Tato
ky mělo být zaměřeno na úpravu řízení dodávek, která měla společnost byla pověřena projektem optimalizace energeticvést ke snížení výrobních nákladů za předpokladu optimaliza- kého hospodářství v Kodak Parku.
48 • Prosinec 2009
ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA
Kvalita pro vás
Anaerobní produkty LOCTITE ®
pro spolehlivý provoz!
Zajišťování závitových spojů
Těsnění trubkových závitů
Plošná těsnění
Plošná těsnění
Upevňování ložisek
a suvných spojů
Anaerobní prostředky Loctite® zabezpečí
potřebné vlastnosti spoje
• Požadovanou konstrukční pevnost
• Trvalou odolnost proti vibracím
• Ochranu proti zadření a korozi
• Definované parametry pro demontáž
Henkel ČR spol. s r. o., Adhesives Special Loctite
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, [email protected], www.loctite.cz
/// Automation-Scholarship /// Automation-Scholarship ///
Navrhnte ízení kižovatky
ve svém domovském mst…
… a vyhrajte hodnotné ceny
Nebezpené kižovatky jsou místo, kde dochází k neustálým
nehodám a zranním. Ve velkých mstech jsou petížené
kižovatky hlavním problémem, kde dopravní zácpy brání
provozu. Pokud byste chtli vyešit tento problém, zúastnte
se naší soutže - navrhnte automatizovanou a inovativní
kižovatku ve svém domovském mst, která usnadní
život chodcm a idim.
Ceny, které mžete vyhrát:
3 x 2000 Euro
2 jízdenky InterRail
3 Mitsubishi projektory
Pro více informací viz:
www.automation-scholarship.com
Pošlete svj projekt do 31.12.2009

Podobné dokumenty