9. Chemické vlastnosti nerostů

Komentáře

Transkript

9. Chemické vlastnosti nerostů
Přírodopis 9
9. hodina
Chemické vlastnosti nerostů
© Mgr. Jan Souček
Základní škola Meziměstí
9. Chemické vlastnosti nerostů
Chemické složení minerálů
Chemické složení vyjadřujeme
chemickou značkou nebo vzorcem .
Podle chemického složení minerály
můžeme rozdělit např. do devíti tříd
mineralogického systému. Uvedený systém
ale není jediný.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prvky
Sulfidy (sirníky)
Halogenidy (halovce)
Oxidy a hydroxidy
Karbonáty (uhličitany)
Silikáty (křemičitany)
Sulfany apod. (sírany, molybdenany,
wolframany, …)
8. Fosfáty (fosforečnany)
9. Kaustobiolity (organické minerály)
9. Chemické vlastnosti nerostů
Chemické složení
Polymorfie (mnohotvárnost)
Polymorfní nerosty mají stejné chemické složení, ale vznikly za různých
podmínek. Mohou proto krystalovat v různých soustavách.
Příklady: C: diamant - grafit, FeS2: pyrit - markazit.
kalcit
CaCO3
aragonit
9. Chemické vlastnosti nerostů
Izomorfie
Izomorfní minerály mají různé složení,
ale podobné vlastnosti.
Tvoří přirozené řady, např. : kalcit CaCO3
- magnezit MgCO3 - siderit FeCO3.
Stavební částice izomorfních minerálů se
mohou navzájem zastupovat, např. kalcit
může obsahovat hořčík, mangan apod.
CaCO3
CaMg(CO3)2
FeCO3
MgCO3
9. Chemické vlastnosti nerostů
Reakce s kyselinami
K důkazu uhličitanů se používá zředěná kyselina
chlorovodíková (HCl). Uvolňují se bubliny CO2
(šumění). Kalcit a aragonit reagují za studena.
Místo HCl můžeme použít i ocet.
HCl
9. Chemické vlastnosti nerostů
Reakce s kyselinami
Zlato se rozpouští v lučavce královské, což
je směs koncentrované kyseliny dusičné
(HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) v
poměru 1:3.
Lučavka královská,
latinsky aqua regia
neboli královská voda
je dýmavá žlutohnědá kapalina.
V 9. století ji objevil arabský
alchymista Geber. Do roku 1997 byla
jediným známým rozpouštědlem zlata.
Jabir ibn Hayyan zvaný "Geber„
Tento obrázek pochází z Wikimedia Commons
9. Chemické vlastnosti nerostů
Barvení plamene
Řada prvků význačně barví plamen. U
některých nerostů dochází k barvení plamene
již při vsunutí vzorku do plamene, jiné
musíme nejprve ovlhčit kyselinou. Většinou
používáme zředěnou kyselinu
chlorovodíkovou.
Ca
Li
Sr
Na
Ba
Cu
Sb
As
K
Hg
cihlově červená
purpurová
karmínová
žlutá
světle žlutozelená
zelená
velmi slabě zelená
šedomodrá
bleděfialová
šedofialová
Na
Cu
Ca
9. Chemické vlastnosti nerostů

Podobné dokumenty