Forms Server Extender 8.0 Stručná úvodní příručka

Komentáře

Transkript

Forms Server Extender 8.0 Stručná úvodní příručka
Forms Server Extender 8.0
Stručná úvodní příručka
Tato příručka slouží jako pomůcka při instalaci produktu IBM Forms Server Extender.
Národní jazyková verze: Chcete-li Stručnou úvodní příručku získat v jiném jazyce, použijte soubory PDF z disku
Quick Start DVD.
Přehled produktu
IBM® Forms Server Extender umožňuje instalovat komponenty produktu IBM Forms Server na další počítače. Produkt IBM
Forms Server umožňuje vytváření a dodávání aplikací používajících formuláře XML a dovoluje integraci dat z elektronických
formulářů s aplikacemi na straně serveru.
Produkt IBM Forms obsahuje následující komponenty:
v Komponenta IBM Forms Server – Rozhraní API poskytuje specializované funkce, které rozšiřují možnosti produktu IBM
Forms.
v Komponenta IBM Forms Server – Platforma služeb formulářů poskytuje sadu knihoven, které pomáhají při vývoji
aplikací rozšiřujících produkty Lotus Forms a pracujících s dokumenty XFDL.
v Komponenta IBM Forms Server – Integrátor P8 umožňuje použití produktu IBM Forms s platformou FileNet P8.
v Komponenta IBM Forms Server – Webform Server překládá dokumenty XFDL na dokumenty v jazyce HTML či
JavaScript. To umožňuje uživatelům prohlížet, vyplňovat, podepisovat a odesílat dokumenty XFDL pouze pomocí
webového prohlížeče.
v Produkt IBM Forms Server – Forms Experience Builder umožňuje navrhnout formulář, nastavit pravidla pro vytvoření
sledu prací, implementovat aplikaci a kontrolovat odeslané výsledky prostřednictvím jediného webového rozhraní.
1
Krok 1: Přístup k softwaru
Pokud jste produkt stáhli z webu Passport Advantage, postupujte podle pokynů ve staženém dokumentu, který je
k dispozici na adrese http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=3325&uid=swg24032136.
Tato produktová nabídka obsahuje:
v IBM Forms Server 8.0 – Rozhraní API
v IBM Forms Server 8.0 – Forms Services Platform
v IBM Forms Server 8.0 – P8 Integrator
v IBM Forms Server 8.0 – Webform Server
v IBM Forms Server 8.0 – Forms Experience Builder
2
Krok 2: Vyhodnocení hardwarové a systémové konfigurace
Přečtěte si dokument s podrobnými systémovými požadavky: www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3325
&uid=swg27024231
3
Krok 3: Kontrola základní architektury
Komponenty IBM Forms Server Extender lze také instalovat na samostatné servery. V licenčních informacích ověřte počet
dostupných instalací.
4
Krok 4: Přístup k dokumentaci
?
Úplnou dokumentaci naleznete na wikiwebu produktu IBM Forms na adrese http://www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf/
xpViewCategories.xsp?lookupName=Product%20Documentation.
5
Krok 5: Návrh architektury
Produkt IBM Forms Server poskytuje čtyři komponenty, které lze k implementaci vlastního řešení použít společně nebo
jednotlivě. Před instalaci produktu IBM Forms Server je třeba určit, které komponenty potřebujete, zjistit jejich
požadavky a na jejich základě navrhnout architekturu systému.
Příklady scénářů implementace naleznete v následujících dokumentech:
v http://www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf/archive?openview&title=Deployment%20scenarios&type=cat&cat=De
ployment%20scenarios&sort=I
6
Krok 6: Instalace komponent produktu Server
Nainstalujte komponenty produktu IBM Forms Server potřebné pro vaše řešení. Úplné pokyny pro instalaci naleznete
na wikiwebu produktu IBM Forms:
v Rozhraní API na adrese www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf/dx/Installing_IBM_Forms_API_API_8_DG
v Forms Services Platform na adrese www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf/dx/
Installing_the_Forms_Services_Platform_FSP_8
v P8 Integrator na adrese www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf/dx/
Installing_the_IBM_Forms_Server_P8_Integrator_LFP8_8
v Webform Server na adrese www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf/dx/Installing_Webform_Server_WFS_8
v Forms Experience Builder na adrese www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf/dx/
Installing_Forms_Experience_Builder_FEB_8
Další informace
?
Další informace naleznete v následujících zdrojích:
v wikiweb produktu IBM Forms na adrese http://www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf
v knihovna produktu IBM Forms na adrese www.ibm.com/software/lotus/products/forms/library
v stránka produktu IBM Forms na webu developerWorks na adrese www.ibm.com/developerworks/lotus/products/
forms
v podpora produktu IBM Forms na adrese www.ibm.com/software/lotus/products/forms/support
IBM Forms Server Extender 8.0 Licencované materiály - vlastnictví IBM. © Copyright IBM Corp. 2000, 2012. U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP
Schedule Contract with IBM Corp. IBM, developerWorks, Lotus a Passport Advantage jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti International Business Machines v USA
a případně v dalších jiných zemích. Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.
Číslo položky: CF2X1ML
Vytištěno v Irsku.

Podobné dokumenty

Lotus

Lotus v Komponenta Lotus Forms Server – Platforma služeb formulářů poskytuje sadu knihoven, které pomáhají při vývoji aplikací rozšiřujících produkty Lotus Forms a pracujících s dokumenty XFDL. v Kompone...

Více

eJustice (Ministerstvo spravedlnosti, J. Ladin)

eJustice (Ministerstvo spravedlnosti, J. Ladin) Tvořená soustavou globálního, strategických (3) a specifických (20) cílů Strategie eJustice

Více

IBM Intranet Experience Suite Stručná úvodní příručka

IBM Intranet Experience Suite Stručná úvodní příručka v dokumentaci ke stahování na adrese: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Getting_the_software_wp8. Tento produkt je dostupný jako samostatný produkt. Prohlédněte si licenční smlouvu Interna...

Více

WebSphere Portal and IBM Web Content Manager Stručná úvodní

WebSphere Portal and IBM Web Content Manager Stručná úvodní v dokumentaci ke stahování na adrese: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Getting_the_software_wp8. Tento produkt je dostupný jako samostatný produkt s nabídkou více licenčních možností. Pro...

Více

IBM Customer Experience Suite Stručná úvodní příručka

IBM Customer Experience Suite Stručná úvodní příručka v dokumentaci ke stahování na adrese: http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Getting_the_software_wp8. Tento produkt je dostupný jako samostatný produkt. Prohlédněte si licenční smlouvu Interna...

Více

Menu - Národní knihovna České republiky

Menu - Národní knihovna České republiky popisovat cokoliv (v terminologii schématu jde o popisování „věcí“, angl. „things“), tedy i informační zdroje včetně SOZ. Stručná prezentace bude uvedena na základě volně dostupných propojených dat...

Více