Техническая спецификация СТАНДАРТ

Komentáře

Transkript

Техническая спецификация СТАНДАРТ
Technická specifikace Praha Dejvice
STANDARD
Technická specifikace je nadřazena údajům uvedeným v legendách a popisech jednotlivých výkresů
projektové dokumentace a je nedílnou přílohou smlouvy s klientem.
1.
Základy – stávající stav


2.




.
Nosný systém celého objektu bude tvořit ŽB monolitický skelet v kombinaci s monolitickými
stěnami a zděným systémem.
V suterénu - obvodové stěny z ŽB. Zachovaná část sklepních prostor s klenbami tvoří
vnitřní svislé nosné konstrukce litinové sloupy a po obvodě zděné stěny
Svislé nosné kce. – ŽB monolitické konstrukce v kombinaci s keramickým zdivem.
V nadzemních podlažích - obvodový plášť vyzděn mezi sloupy skeletu z keramických tvárnic
Mezibytové stěny z keramických tvarovek, vnitřní příčky z keramických příčkovek
Vodorovné konstrukce




4.
ŽB základová deska tl. 250mm založena na velkoprůměrových pilotách, v části suterénu
stropní konstrukce podporována stávajícími litinovými sloupy a stávajícími kamennými
stěnami.
Základová deska bude na podkladním betonu se štěrkopískovým podsypem
Svislé konstrukce

3.
.
.
Ve sklepě v severovýchodní části jsou zachovány stávající klenbové stropy.
Nad klenebnými pásy je vybetonován ŽB rošt roznášející zatížení nadzemních podlaží
Stropy v nadzemních podlažích – železobetonové monolitické
Střecha - plochá nebo pultová s tepelnou izolací a krytinou dle PD
Hlavní schodiště - železobetonové, prefabrikát uložený na akusticky tlumících prvcích,
vč. ocelového zábradlí s dřevěným madlem
Úpravy povrchů


.
Venkovní fasáda – plášť zateplen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální
vlny, na povrchu upraven silikátovou tenkovrstvou jemnozrnnou omítkou
Vnitřní omítka – jednovrstvá sádrová hlazená
5. Podlahy







.
Suterénní prostory, garáže, sklepy - povrchově impregnovaný beton hlazený
Společné prostory – bezespárá stěrková podlaha
Hlavní schodiště - povrchově impregnovaný beton hlazený
Podesty, chodby ve schodišťových prostorách – bezespárá stěrková podlaha
Dlažba WC, koupelna – keramická dlažba Gloss ( antracita, azul, crema, blanco, malva, moka,
marron ), spár. hmota šedá
Dlažba zádveří, chodba – keramická dlažba Dafne ( šedo-bílá, šedá, černá, sv.béžová, béžová,
hnědá ), spár. hmota šedá
Na terasách a balkonech bude betonová dlažba na terčích
Dlažby dodává firma Siko koupelny a.s. , www.siko-koupelny.cz
V případě nadstandartních dodávek lze také navštívit firmu Los Kachlos s.r.o.,
www.loskachlos.cz
1/5

Ostatní plochy - plovoucí laminátová podlaha KPP Exclusive vč.soundprotect podložky –
8 mm, zat. tř.32 - výběr z 10 dekorů, parozábrana 0,2 mm včetně pokládky a lišt,
Plovoucí laminátové podlahy dodává firma Kratochvíl parket profi, s.r.o. , www.kpp.cz
6.
Výplně otvorů














.
Okna, balkónové dveře a prosklené stěny budou plastové, bílé, zasklení izolačním dvojsklem
vnitřní parapety – DTD s fólií
Vstupní dveře do domu systémové hliníkové, s přerušeným tepelným mostem, dveře a okna
s parapetem nižším než 800mm zasklené izolačním bezpečnostním ( dle ČSN ) dvojsklem,
Vchodové dveře k budově + veškeré dveře společ. prostor na čip, vč. sklepů – klíče
Prosklené stěny v posledním podlaží budou plastové výrobky, s přerušeným tepelným
mostem, zasklení dvojsklem
Vstupní dveře do bytu – protipožární, PP EI 30 D3, CPL, RAL, typ A1 plné, bezpečnostní
třída III, vč.bezp.kování Rostex R1 Astra s vložkou FAB BT3, kukátko bez jmenovky, vše PÚ
nerez mat 7200, masiv práh s těsněním, závěsy Nikl sat
Vnitřní dveře –
Křídla hladká plná CPL, RAL standard, , typ A1 plné, vč. mušle hranatá MP 1696 + čelní
úchyt hranatý MP 3119, PÚ nerez , obložková dělená zárubeň, posuvné dveře do stav. pouzdra
standard u dveří šířky 600 - 900 mm
Křídla hladká plná CPL, RAL standard, typ A1 plné, vč. kování , obložková zárubeň CPL,
RAL standard u dveří šířky 600 - 900 mm
Křídla hladká plná CPL, RAL standard, typ A5 matelux čirý vč. kování , obložková zárubeň
CPL, RAL standard u dveří šířky 600 - 900 mm ( u dveří mezi chodbou a obývacím pokojem
dle PD)
Křídla hladká plná CPL, RAL standard, typ A1 plné, vč. kování , obložková zárubeň CPL,
RAL standard u dveří šířky 600 - 900 mm ( WC zámek )
Kování typu AC T servis, TIPA hranatá rozeta, PÚ nerez (kovová rozeta) + zámek DOZ nebo
WC s rozetovým kováním ( u PP EI 30 D3 vložka FAB )
Větrací mřížka ve spodní části dveří ( dveře na WC, do koupelny )
Větrací mřížka ve spodní + horní části dveří ( dveře do šatny )
Vnitřní dveře a obložkové zárubně dodává firma Gerbrich, s.r.o. , www.gerbrich.cz
7.
Izolace proti vodě – stávající stav



8.
Řešení pro spodní stavbu – živičné hydroizolace ve skladbách dle PD
Na spodní stavbě bude dvojitá povlaková hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů
Na střechách, střešních terasách, balkonech a lodžiích bude fóliová hydroizolace
Izolace tepelné



9.
.
.
Venkovní fasáda – Zděný plášť zateplen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem
z minerální vlny tl. min.140 mm
Zateplení střechy, podlahy a základů bude provedeno z tepelně izolačních desek v tloušťkách
dle PD
strop garáží bude opatřen tepelnou izolací
Zdravotechnika

.
Zařizovací předměty – počet je stanoven PD
2/5
Popis
Umývátko Shift 50*25
Sada na uchycení umývátka
Baterie umyv. Eurostyle s bidetovou
sprškou
Clic-clac
Rohový ventil 2ks
Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR
Umyvadlo Shift 60*46
Sada na uchycení umyvadla
Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR
Baterie umyvadlová bez výpusti
Clic-clac
Rohový ventil 2ks
Závěsný systém
Tlačítko Bolero CR
Zvukoizolační vložka
Závěsny klozet Shift
Sedátko na klozet Shift
Vana Nora 170*75 bez nožiček
Nožičky k vanám Laguna univerz.
Silfra van.automat TEK CR 47 cm
Vanový sifon
Magnety
Baterie vanová Eurostyle
Sprch. Souprava s držáčkem
Sprch.kout ECS2/90 profil brillant
transparent
Roltechnik ECD2/120 profil brillant,
transparent
Roltechnik ECD01/900 profil brillant,
transparent
Vanička litý mramor čtverec 90
Vč.nohou
Vanička litý mramor obdelník 120x90 vč.
nohou
Sifon ke spr.vaničce prům.90 mm
Sprchová baterie Eurostyle
Tempesta spr.souprava New
Výrobce
Vitra
Multi
Označení, rozměry
4387-003-0997
Sadaum
Grohe
Optima
Schell
Optima
Vitra
Multi
Optima
Grohe
Optima
Schell
Geberit
Geberit
Multi
Vitra
Vitra
Laguna
Laguna
Silfra
Multi
Havos
Grohe
Grohe
Roltechnik
G23125000
VF785
04907
Sifm
4382-003-001
Sadaum
Sifm
G33557001
VF785
04907
110.314.00.5
115.777.46.1
Vlozkawc
4392-003-0075
64-003-009
NO1700
Nohylaguna
Seicrtek
E719
Magnetyst
G33591001
G28676001
ECS2900TBR
Roltechnik
ECD21200TBR
Roltechnik
ECD01900TBR
Anima
LIMNEW90Q
Anima
LIMNEW12090
Multi
Grohe
Grohe
E484CR90
G33590001
G27600000
Zařizovací předměty dodává firma Siko koupelny a.s. , www.siko-koupelny.cz
V případě nadstandartních dodávek lze také navštívit firmu Los Kachlos s.r.o.,
www.loskachlos.cz



Materiál vnitřní kanalizace: systém HT na připojovací a odpadní potrubí, na rozvody
pod stropem garáží potrubí hrdlové z HT/KG, potrubí uložené v zemi systém PVC KG
Materiál vnitřních vodovodů: obecně potrubí pro přívod vody k hydrantům a potrubí volně
vedené mimo instalační jádra – ocelové závitové pozinkované, ostatní plastové
U bytů, které mají předzahrádku anebo u bytů s terasou, budou provedeny vývody vody
pro zalévání.
3/5
Ústřední vytápění
10.







.
Teplovodní otopná soustava - otopná tělesa s termostatickými hlavicemi, v koupelně
žebříkový radiátor, rozvodné potrubí v instalační šachtě.
Před pevným zasklením bude použita otopná lavice .
Před otevíravou částí okna bude použit topný registr
Rozvody topení pro byty jsou z vícevrstvých plastohliníkových ( Pex-Al-Pex ) trubek.
Otopné žebříky v koupelnách budou s elektrickou patronou
Bytový dům má jako zdroj tepla výměníkovou stanici, napojenou na dálkový teplovod.
V každém bytě budou bytové předávací stanice.
Konstrukce klempířské
11.



.
Parapety z TiZn plechu
Střešní krytina pultových/sedlových střech z TiZn plechu
Oplechování atik, říms se zábradlím v provedení z TiZn plechu
Obklady a dlažby
12.





.
Obklady – samostatné WC do výšky min.1,50 m obklad ukončen plastovým profilem
- koupelna do min. výšky zárubní, tzn. 2,10 – 2,20 m, obklad ukončen plastovým
profilem
Obklad Gloss ( antracita, azul, crema, blanco, malva, moka, marron ), vč. spár. hmoty bílé
Listela Acero 1x100 cm Inox – nerez ( dva průběžné pruhy po obvodu v koupelně a
na sam. WC )
Dlažba WC, koupelna – keramická dlažba Gloss ( antracita, azul, crema, blanco, malva, moka,
marron ), spár. hmota šedá
Dlažba zádveří, chodba – keramická dlažba Dafne ( šedo-bílá, šedá, černá, sv.béžová, béžová,
hnědá ), spár. hmota šedá
Dlažby a obklady dodává firma Siko koupelny a.s. , www.siko-koupelny.cz
V případě nadstandartních dodávek lze také navštívit firmu Los Kachlos s.r.o.,
www.loskachlos.cz
Malby a nátěry
13.

.
Vnější nátěry, vnitřní nátěry, vnitřní malby - dle návrhu architekta v PD
Elektroinstalace, slaboproudá instalace
14.










.
Obývací pokoj – min. 5 x dvojzásuvky, zásuvka sdružená SLP
( telefon, kabelová TV, data ), zásuvka STA
Místnost s kuchyňským koutem – ukončení vývodů 30 cm nad zemí v krabicích, celkem 6 x
okruhů, z toho 1x 400 V (varná deska)
Samostatný zásuvkový okruh pro pračku - 16A dle návrhu v PD
Jedna datová zásuvka (kabelová TV, internet, telefon) - obývací pokoj
Trubkování na internet a TV do všech obytných místností.
Bytový rozvaděč 1 x SLP (kabelová TV, internet, dom.telefon, bytové zabezpečovací
zařízení ... )
SLP – zvonková signalizace vč. domácího telefonu s videohovorem ( kamerou ) –
rozvody do všech bytů s osazením koncových elementů
Bytový rozvaděč 1 x silnoproud
Na každém balkóně nebo terase zásuvka a světlo
Výběr dodavatele datových signálů ( net, TV …. )
4/5


15.
Vypínače i zásuvky typ Schneider Electric barva bílá
Kamerový systém v garážích s napojením na TV
Vzduchotechnika




.
Koupelna, WC – zapuštěné ventilátory s odtahem na střechu
Kuchyň – příprava VZT pro napojení digestoře. Na střeše bude stoupačka zakončena
samotahovou hlavicí – zajištění nepřetržitého malého podtlaku (eliminace přefukování odérů
mezi byty).
Výkon odsávání je dimenzován na max. výkon 300 m3/hod.
Každá necirkulační digestoř musí být vybavena svým ventilátorem a zpětnou klapkou.
Výtahová šachta
16.

.
Železobetonová konstrukce, výtah – typ Schindler
Garáže
17.

.
Každý majitel garážového stání obdrží dálkové ovládání ke společným vjezdovým vratům.
Terasy, předzahrádky
18.
.
 Terasy – částečně pochozí betonová dlažba, zbylá část doplněna kačírkem (rozměry dle PD )

Oplocení –potahované pletivo, lokálně s podezdívkou z lícových cihel
Pozn.1 :
Uvedené materiály a vybavení mohou být (např. z důvodu ukončení jejich
výroby, změny sortimentu dodavatelů, technického vývoje) nahrazeny jinými se
srovnatelnou kvalitou.
5/5

Podobné dokumenty

Technická specifikace domů

Technická specifikace domů Křídla hladká plná CPL, RAL standard, typ A1 plné, vč. kování , obložková zárubeň CPL, RAL standard vč. montáže u dveří šířky 600 - 900 mm Křídla hladká plná CPL, RAL standard, typ A5 matelux čirý ...

Více