newsletter 3/2011

Komentáře

Transkript

newsletter 3/2011
newsletter 3/2011
,
ERA21 – 2/2011, Detail.cz-sk-pl-hu
Průvodce Budapešť motto Cecil Balmond intro Momenty Lucia Nimcová Téma Stavební detail Josef
Chybík Rozhovor Všchny kóty v hlavě rozhovor Marcely Steinbachové s Mirko Baumem Realizace Krytý
plavecký bazén v Litomyšli Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Radek Štefka / D.R.N.H. | Správa
lesů města Písku Martin Rajniš, Martin Kloda, David Kubík / e-MRAK | Muzeum polského letectví v Krakově
Justus Pysall, Peter Ruge / Pysall.Ruge Architekten / Bartłomiej Kisielewski | Bytový dům Ostravská brána
LadislavKuba, Tomáš Pilař | Návštěvnické centrum arciopatství Pannonhalma Dick Sikkes, Éva Albel / RS |
Roeleveld–Sikkes | Rodinný dům ve Zlíně Libor Chovanec, Luděk Rýzner / OK PLAN Architects | Akátová věž
v Židlochovicích Pavel Jura | MÓLO – kultúrny pavilón v Martine Martin Lepej, Michal Riabič / uniform architects | Náměstí Herberta Hoovera ve Varšavě Maciej Miłobędski, Olgierd Jgiełło, Jerzy Szczepanik–Dzikowski,
Marcin Sadowski / JEMS architekci | Kongresové centrum Zlín Eva Jiřičná / Eva Jiricna Architects / AI –
Design idea Particip č. 124 Tomáš Vaněk příloha Trendy v osvětlování Jiří Plch | Podlahoviny z hlediska
požární bezpečnosti staveb Pavel Neudert | Okno do světa dveří Vladimír Holý | Faktory ovlivňující kvalitu
oken Radka Sedmidubská | Stavební veletrhy Brno 2011 Jana Tyrichová
A co BUDE dál? Číslo 3/2011 pro vás připravuje novozélandská kurátorka architektonické sekce Pražského
qua­driennale Dorita Hannah a budeme se v něm zabývat performativními aspekty současné architektury,
například v realizacích Diller Scofidio + Renfro, Carlose Martineze + Pipilotti Rist, Zahy Hadid, Teddyho Cruze,
Richarda Wilsona, O.M.A. a mnoha dalších. Kritické texty pro nás píší například Serge Von Arx, Nick Kapica,
Omar Khan, Rachel Hann nebo Carol Brown.
Vydání časopisu ERA21 2/2011 finančně podpořili:
Nadace české architektury
PRITZKER PRO SOUTA DE MOURA Letošním no­­
site­lem Pritzkerovy ceny se stal portugalský architekt
Eduardo Souto de Moura. Podle poroty „jeho práce
vyžaduje intenzivní poznání, ne letmý pohled. A stejně
jako poezie dokáže emotivně mluvit k těm, kteří si najdou čas na to, aby poslouchali,˝ uvedli porotci. Souto
de Moura navrhl například fotbalový stadion v portugalském městě Braga, kde se v roce 2004 konalo ně­­
kolik zápasů mistrovství Evropy, nebo budovy Muzea
Pauly Regoové nedaleko Lisabonu. Více informací na­­
lez­­nete na adrese www.pritzkerprize.com.
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA Až do 4. dubna
probíhá v GJF na pražském Betlémském náměstí 5a
výstava Bow-Wow: House Behaviorology. Poslední
den výstavy bude mít v kině Světozor v 19.00 přednášku
Momojo Kaidžima, ženská polovina dua Bow-Wow. Pro
následující výstavu SIAL, která potrvá od 13. dubna
do 22. května, vybral Rostislav Švácha na 40 plánů,
20 modelů a 25 klíčových projektů ve velkoformátové
prezentaci, aby přiblížil návštěvníkům známá i méně
známá díla členů SIALu. Více informací naleznete na
adrese www.gjf.cz.
2
PŘEDNÁŠKA V DOXU V pondělí 4. dubna v 18.00 za­hájí
Slávka Ferenčuhová přednášku Práce s pamětí v ar­­chi­
tek­tuře a urbanismu, která se soustředí na záměrné pro­
měny městského veřejného prostoru s ohledem na vztah
k minulosti / přítomnosti, na plánovité utváření urbánní
identity (jako součásti urbanismu a plánování) a na post­
socialistický příklad vyrovnávání se s minulostí v měst­
ském prostoru. Slávka Ferenčuhová působí na Katedře
sociologie FSS MU, kde vyučuje zejména urbánní socio­
logii. Výzkumně se zajímá o historii a proměny urbánního
plánování (zej­mé­na ve střední Evropě), městskou každo­
dennost a spe­cifika postsocialistických měst. Více informací naleznete na adrese www.dox.cz.
LETNÁ SOBĚ! Architektonická iniciativa Letná sobě!
pořádá sérii veřejných diskuzí a architektonických
procházek věnovaných budoucnosti této čtvrti. Dis­
kuze se konají v prostorách poskytnutých Národním
technickým muzeem v pražské Kostelní ulici 42. V tom­
to akademickém roce jsou plánovány dvě – 5. dubna
a 31. května. První z nich se bude zabývat otázkou
veřejného prostoru na Letné, druhá se zaměří na téma
tranzitní dopravy. S tím je úzce spojena otázka tunelu
www.arkosforum.com
Blanka a dopadů této stavby na dopravu v celém
hlavním městě. Architektonické procházky a diskuze,
na něž byli pozváni odborníci i představitelé městské
části a magistrátu hlavního města, budou doplněny
pikniky pořádanými na místech, o kterých bude řeč.
Více informací naleznete na adrese www.letnasobe.cz.
PŘEDNÁŠKA VE FIDUCII Ve středu 6. dubna v 18.00
odstartuje v ostravském antikvariátě Fiducia na
ostravské Nádražní ulici 30 přednáška Rostislava
Šváchy nazvaná Nové vize modernosti 1985–1995.
Přední čeští architekti neoficiální scény se v sedm­
desátých a osmdesátých letech 20. století zajímali
o západní postmodernismus, včetně jeho sklonů k historismu. V letech 1988–1992 se však jejich orientace
změnila. Ke slovu se opět dostávaly hodnoty modernosti, ať už přijímaly neofunkcionalistickou anebo
aktuálnější minimalistickou podobu. Lze to dobře sledovat na projektech Aleny Šrámkové, Emila Přikryla,
Josefa Pleskota nebo sdružení A.D.N.S. Přednáška se
zaměří na tento obrat a jeho reflexi v tehdejší česká
architektonická teorie a kritice. Více informací
naleznete na adrese www.fiducia.cz.
3
MADE IN AT VOLUME 2 Přednáškový cyklus MADE
IN AT navazuje na projekt MADE IN SK:CZ:AT, který
zahrnoval sérii přednášek architektů ze Slovenska,
České republiky a Rakouska. Cílem je představit mladou generaci architektů a teoretiků působících ve
středoevropském regionu a v tomto geograficko-historickém kontextu hledat společná témata. Ve středu
6. a 13. dubna v 18.00, Fakulta architektury VUT Brno,
aula A310. Více aleznete na sofa.fa.vutbr.cz.
SOUTĚŽ NA TÉMA KLÁŠTER KLADRUBY – LETNÍ
SCÉNA – STAVBA A KONTEXT Architektonická
a pro­jekční společnost HELIKA vyhlašuje 3. ročník
student­ské soutěže pro vysokoškolské studenty ar­­chi­
tekto­nic­kých oborů. Téma soutěže vychází ze záměru
obnovy a re­habilitace národní kulturní památky areálu
bývalého benediktinského kláštera v Klad­ru­bech.
Cílem sou­těž­ního úkolu je návrh letní scény pro 400
diváků. Více informací bude uveřejněno 11. dubna na
adrese www.helika.cz.
VÝSLEDKY 16. ROČNÍKU STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
XELLA Tomáš Benák, Marek Harčarík a Marián Lucký
www.helika.cz
z Fakulty architektury STU v Bratislavě se stali vítězi
16. ročníku architektonické studentské soutěže, kterou
organizuje společnost Xella – výrobce stavebního ma­­
teriálu Ytong. Úkolem soutěžících byl architektonický
návrh přístavby koncertní síně ke stávající funkcionalistické budově Českého rozhlasu na náměstí Míru
v Plzni. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
ví­­tězům se uskuteční 12. dubna v 11.00 v sále P1
pa­vilonu P během veletrhu IBF v Brně. Více informací
naleznete na adrese www.xella.cz/html/czk/cz/studentska-soutez-xella-2010-2011.php.
MĚSTO NAD MĚSTEM – VIZE KARLA PRAGERA Vý­­
stava pořádaná CCEA, která v Nové budově Národního
muzea setrvá do 17. dub­na, představuje zájem Karla
Pragera o makrostruktury. Budova býva­lé­ho Federálního
shromáždění – „dům nad domem“ – se stala impulzem pro
architektovu vizi „města nad městem“, které se věnoval od
sedmdesátých let. Ačkoli nikdy nedošlo k její realizaci,
vzbuzuje pozornost svou velkorysostí a patří k významným světovým projektům makrostruktur. Jako součást
výstavy proběhne ve středu 6. dubna v 18.00 v Národním
muzeu (místnost č. 274) promítání filmu Přestavba budovy
4
Národního shromáždění z roku 1968. Více informací na
www.ccea.cz, www.nm.cz.
Putovní výstava YAA Série výstav projektů oce­ně­
ných v soutěži Young Architect Award 2010 se od
11. do 20. dubna představí na katedře architektury
Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, na ulici Ludvíka
Podéště 1875 v Porubě. Více informací naleznete na
adrese www.yaa.cz.
PECHA KUCHA NIGHT V PRAZE Dvaadvacátá praž­
ská Pecha Kucha Night se uskuteční 20. dubna od
20.20 v kině Aero. Předprodej vstupenek začíná 1. dubna
v 0.00 hodin na webových stránkách kina Aero (100
míst) a v otvíracích hodinách na pokladnách kin Aero
(www.kinoaero.cz) a Světozor (www.kinosvetozor.cz).
GALERIE ARCHITEKTURY V BRNĚ 4AM Fórum při­
pra­vilo v galerii na Strobrněnské 18 výstavu Kompaktní
město, která potrvá do 24. dubna. Projekt hledá
odpověď na otázku rozvoje a přežití soudobých megalopolí o desítkách milionů obyvatel. Pětice výtvarníků
z pěti různých zemí bude po celou dobu trvání expozice
www.atrea.cz
tvořit tematické instalace formou kontinuálního workshopu. Více informací naleznete na internetové adrese
www.forum4am.cz.
VYHRAJTE A LEŤTE VSTŘÍC KARIÉŘE I MĚSTŮM
S NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ARCHITEKTUROU Archi­tekto­
nic­ká soutěž Young Architect Award 2011 odstarto­
vala svůj třetí ročník. Originální projekt či specifické
zpracování tématu veřejný prostor sídel zajistí
studentům a ar­chitektům do 33 let pozornost odborné
poroty a atrak­tivní ceny. Autoři nejlepších prací získají
fi­­nan­ční odměnu a dvě letenky ČSA do některého centra evropské architektury (Barcelona, Helsinky, Kodaň,
Pa­­říž). Prostřednictvím portálu iDNES.cz se do hodnocení zapojí i široká veřejnost. Více informací naleznete
na adrese www.yaa.cz.
CENA ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA je
název studentské architektonické soutěže, jejíž první
ročník vyhlašují město Kladno ve spolupráci s Českým
centrem Tokio a architektem Davidem Vávrou. Po­­slu­
chači českých architektonických škol mohou svou
invenci uplatnit ve dvou tématech. Jedním z nich je
5
zástavba volné plochy v centru města Kladna a dru­hým
je konverze industriálního objektu v bývalé průmy­slo­vé
zóně Poldi. Cílem je nejen prezentace architektonic­
kých vizí mladé generace, ale také zpopularizování
znovuobjevené osobnosti architekta Antonína Ray­
monda, jednoho z nejvýznam­nějších českých
architektů působících v zahraničí. Hlavní cenou pro
vítěze soutěže je měsíční stáž v Japonsku u firmy
Raymond Architects, kterou v Tokiu Antonín Raymond
založil. Soutěžní podmínky jsou ke stažení na adrese
www.mestokladno.cz.
SOUTĚŽ o nejlepší urbanistický projekt
Do šestnáctého ročníku studentské soutěže pořádané
FA ČVUT, která proběhla v loňském roce, se zapojilo
třicet účastníků z architektonických škol z Prahy, Brna
a Bratislavy. Nejvýše byl ohodnocen projekt Veřejné
prostory centra Prahy od Marty Mezerové z ateliéru
Maier + Vorel pražské FA. Více informací naleznete na
adrese www.fa.cvut.cz.
www.schueco.cz

Podobné dokumenty

newsletter 4/2011

newsletter 4/2011 newsletter 4/2011

Více

pritzkerova cena putuje do portugalska

pritzkerova cena putuje do portugalska (Chile), Carlos Jimenez (USA), Glenn Murcutt (Austrálie), Juhani Pallasmaa (Finsko), Renzo Piano (Francie a Itálie), Karen Stein (USA) a Martha Thorne (Španělsko), nejsou stavby oceněného architekt...

Více

Seznam iniciativ a organizací

Seznam iniciativ a organizací Marcela Marková, Martin Horáček a Ondřej Jakubec, za podpory dalších zainteresovaných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Pohnutkou jim k tomu byla nespokojenost s mnoha dosavadními městským...

Více

bow-wow: house behaviorology

bow-wow: house behaviorology Více informací na www.pechakucha.cz. Předprodej vstupenek na webu www.kinoaero.cz, nebo v otvíracích hodinách na pokladnách kin Aero a Světozor (www.kinosvetozor.cz) již od 1. února 2011.

Více

Průvodce povrchových úprav nerezové oceli

Průvodce povrchových úprav nerezové oceli s.2 dole: Eurostar / Nick Derbyshire Design / Charles Birchmore s.4 nahoře: RATP / Atelier Bernard Kohn / Denis Sutton s.4 dole: RATP / Antoine Grumbach, Pierre Schaall / Denis Sutton s.5: Flensbur...

Více

Projektová databáze Pertinax a systémy HMI/SCADA v

Projektová databáze Pertinax a systémy HMI/SCADA v Velkou pozornost budil robot IRB 120 ve verzi FlexBeer, který dokáže uchopit kelí­ mek a čepovat do něj nápoje (obr. 1). Ten­ to robot, jehož „pivní“ verze je zatím určena jen pro marketingové akti...

Více

program

program Na základě svých vlastních realizací bude hovořit o zásadách a využitích této nové architektury, která se v současné době rozvíjí po celém světě. Ať již se jedná o venkovské nebo městské prostředí,...

Více

link >>> PORTFOLIO AKTIVIT 2011 – 2012 PDF

link >>> PORTFOLIO AKTIVIT 2011 – 2012 PDF Environments, Expozice jednoho projektu a mnohé další. Tyto projekty vznikaly ve spolupráci s řadou partnerů z ČR i ze zahraničí, mezi které patří f.e.a. – forum experimentelle architektur Vídeň, K...

Více