LADAN Zplyňovací kotle na dřevo

Komentáře

Transkript

LADAN Zplyňovací kotle na dřevo
LADAN
Zplyňovací kotle na dřevo
Výrobce se zabývá výrobou ekologických zplyňovacích kotlů na kusové dřevo.
Kotle vyrábí dle modelu v rozsahu výkonu 8 – 42 kW a na základě dlouholetých
zkušeností z kvalitních atestovaných materiálů. Kotle LADAN splňují všechny
požadavky, kladené na ekologii a ochranu životního prostředí.
- kotel je určený pro vytápění rodinných domů, malých provozů, dílen a podobných
objektů
- předepsaným palivem pro kotel LADAN je suché dřevo do max. vlhkosti 20 %
- možnost nepřetržitého hoření 8 až 12 hodin
- vysoká účinnost, tlakový ventilátor
- moderní desing
- nízká spotřeba paliva
- možnost nastavení teploty topení a temperování
- regulace otáček ventilátoru
- minimální množství odpadu
- automatické odstavení kotle při vyhoření paliva
Pyrolytický kotel LADAN 18 kW, 25 kW a 40 kW s elektronickou regulací s
možností ovládání pokojovým termostatem a oběhového čerpadla.
Tlakový ventilátor. Velkoobjemová přikládací komora z 6 mm kotlového plechu
nebo z nerezového materiálu.
Záruka na kotlové těleso – 2 roky.
Všeobecný popis:
Nabízíme Vám ekologické kotle na dřevo o výkonu 18, 25 a 40 kW. Teplovodní
kotle jsou určené pro vytápění bytů, rodinných domů a menších průmyslových
objektů - hal.
Kotle jsou konstruované výlučně pro spalovaní dřeva. Jako palivo je možné použít
jakékoliv suché dřevo, hlavně polena - štěpky do maximální délky 550 mm. Není
vyloučené používání také vlhčího dřeva, přičemž se sníží jmenovitý výkon kotle
a prodlouží doba hoření. Velký zásobník paliva nahradí a odstraní nejpracnější
operace při úpravě dřeva - jeho dělení a řezání na příslušné kusy.
Doporučuje se přikládat dřevo poštípané na rozměr 10 - 15 cm.
Ušetří se tím nejen fyzická námaha, ale také čas potřebný na tuto práci. Popel
představuje cca1-2 % z množství dodaného paliva (čištění cca1 krát týdně.)
Vzhledem na nízkou tvorbu škodlivin je provoz těchto kotlů přínosem pro životní
prostředí.
Jedná se o osvědčený typ zplyňovacího kotle na dřevo s jednoduchým ovládáním.
Kotle jsou vyráběné z ocelového kotlového plechu o šířce 6 mm (vnitřní část) a 4
mm (vnější část) nebo z nerezového materiálu 4 mm silného. Tvarovky v kotli jsou
vyrobené ze speciálního žárobetonu, takže mají vysokou pevnost, životnost
a tepelnou odolnost.
Těleso kotle je vyrobené jako svařenec z ocelových plechů. Tvoří ho násypka paliva,
která je ve spodní části opatřená žáruvzdornou tvarovkou s podlouhlým otvorem
(tryskou) pro průchod spalin. Pod tryskou je dohořívací prostor s keramickými
tvarovkami. V zadní části kotle je svislá trubkovnice, která v horní části přechází do
sběrného kanálu, kde je komínová klapka. Zadní část sběrného kanálu je opatřená
odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Na přední straně se nachází ventilátor
s regulační klapkou přívodu vzduchu.
Těleso kotle je z vnější strany tepelně izolované minerální vlnou Nobasil, hrubé 20
mm, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotle. Primární a sekundární
vzduch je předehřívaný a v ideálním poměru rozvedený do spalovacího prostoru
a trysky.
Kotle se principem spalování výrazně liší od běžných kotlů na pevné paliva.
Spalování je řešené na principu generátorového zplyňování za vysoké teploty (cca
1 100 °C). Hoření dřevo - plynu je podporované ventilátorem, který vhání spalovací
primární vzduch do ohniště a sekundární do trysky. Tento systém spalování je
maximálně ekonomický, přičemž dochází k úspoře paliva až o 40%. Provoz kotlů
klade minimální nároky na obsluhu vzhledem k automatickému provozu kotle.
Obsah násypky postačí na cca 8 až 12 hodin provozu při středním výkonu. Při
útlumovém režimu vydrží kotel prohořívat až 24 hod.
Toto všechno zabezpečuje digitální regulace opatřená mikroprocesorem.
2
Technické parametry:
Typ kotle
LADAN
18
Výkon kotle
Objem palivové šachty
Rozměr dvířek (v x š)
Předepsaný tah komínu
Zkušební přetlak
Max. pracovní přetlak
Hmotnost kotle
Průměr odtahového hrdla
Výška kotle
Šířka kotle
Hloubka kotle
Krytí elektrických částí
Elektrický příkon
Hydraulická ztráta kotle při 10K
Třída kotle
Účinnost kotle
Teplota spalin při jmenovitém
výkonu
Hmotnostní průtok spalin
Max. hladina hluku
Předepsané palivo
kW
dm3
mm
Pa
bar
bar
kg
mm
mm
mm
mm
IP
W
mbar
18
75
270 x 450
10
4
2
360
160
1 125
595
900
21
70
0,21
3
Průměrná spotřeba paliva
Doporučená velikost paliva
Max. délka polen
Doba hoření při jmenovitém
výkonu
Objem vody v kotli
Připojovací napětí
Rozsah nastavení teploty pro
topení
Rozsah nastavení teploty
temperování
Min. teplota vratné vody při
provozu
Provozní teplota vody
Bezpečnostní ventil Regulus
- teplota vstupní vody
- tlak vstupní vody
- otevírací teplota
kg/h
mm
mm
hod.
5,5
150
350
5,5
7,6
150
550
4,2
9,5
150
550
4,3
l
V/Hz
°C
55
230/50
60-90
75
230/50
60-90
93
230/50
60-90
°C
40-90
40-90
40-90
°C
60
60
60
°C
80-90
80-90
80-90
%
°C
kg/s
dB
223,2
25
25
113
270 x 450
18
4
2
405
160
1 125
595
1 100
21
70
0,31
3
84% - 90%
209
0,018
0,02
57
57
Dřevo do maximální vlhkosti 20%
°C
Bar
°C
Max. 15
2
100
3
40
40
180
270 x 450
23
4
2
465
160
1 370
595
1 100
21
70
0,54
3
144
0,035
57
Rozměrové schéma:
Náčrtek kotle
Schéma přikládací komory:
4
Přikládací komora
Délka komory
590 mm
Schéma kotle LADAN 25 kW:
5
1. Elektronická regulace
2. Horní dvířka
3. Táhlo komínové klapky
4. Přikládací komora
5. Vedení primárního vzduchu
6. Klapka ventilátoru
7. Ventilátor
8. Žárobetonová tryska
9. Clona sekundárního vzduchu
10. Uzávěr dvířek
11. Šamotové cihly
12. Dolní dvířka
13. Horní přední kryt
14. Teploměr
15. Tepelná pojistka / havarijní Termostat /
16. Hrdlo výstupní vody
17. Horní zadní kryt
18. Zatápěcí klapka
19. Víko výměníku
20. Komínové hrdlo
21. trubky výměníku
22. Žárobeton
23. Sekundární vzduch
24. Spalovací komora
25. Směr spalin
26. Hrdlo vratné vody
27. Napouštěcí hrdlo
Montážní předpisy:
Schéma základního zapojení kotle LADAN do systému ÚT:
6
Kotel se může zapojit jen do systému ÚT, jehož kapacita odpovídá výkonu kotle.
Kotel musí být nejkratší cestou napojený na komín. Na komín nesmí být napojené
jiné spotřebiče.
Nedoporučuje se trvalé spojení s vodovodem přes napouštěcí ventil, aby v případě
netěsnosti ventilu nedocházelo k zvýšení tlaku v systému. Max. přetlak je 0,2 MPa.
V místnosti, kde se kotel nachází, musí být zabezpečené dostatečné větrání.
Instalaci kotle mohou vykonávat jen pracovníci odborných montážních firem.
Min. teplota vratné vody na vstupu do kotle je 60 °C.
Kotel je doporučené montovat spolu s akumulační nádrží, jejíž velikost musí
odpovídat čl. 4.2.5, STN EN 303-5.
Kotel je nutné namontovat spolu s čtyřcestným ventilem /duomix/. Ten zabezpečí
teplotu vratné vody 60 °C a ochrání kotel před nízko teplotní korozí. Nedoporučuje
se zapojit kotel do systému s ventilem LADOMAT.
Zplyňování:
V kotlích LADAN se palivo spaluje odlišně jako v klasických kotlích.
V přikládací komoře se palivo nejdřív vysuší a následně se z něho uvolňují plyny.
7
Tyto plyny se za pomoci primárního vzduchu vhánějí do žárobetonové trysky, kde
se smíchají s předehřátým sekundárním vzduchem a následně hoří. Ve spalovací
komoře se při hoření vytváří teplota 800 až 1 000 °C. Přes trubkový výměník potom
odchází spaliny přes komínovou trubku do komína.
Palivo do kotlů LADAN:
v kotlích LADAN se spaluje výlučně suché kusové dřevo s max. 20 % vlhkostí.
Je možné spalovat i piliny, štěpku a brikety, ale jen na vrstvě kusového dřeva.
Jako kusové dřevo se nejvíc doporučuje dřevo smrkové (měkké) a to proto, protože
tvrdé dřevo obsahuje větší množství agresívních kyselin než dřevo smrkové.
Sídlo firmy (Morava):
B AGRO Březová s.r.o.
747 44 Březová 130
okres Opava
tel./ fax: 556 307 292
mobil: 731 948 500
e - mail: [email protected]
www.vigas.cz
Pobočka (Čechy):
B AGRO Březová s.r.o.
396 01 Jiřice 197
okres Pelhřimov
mobil: 605 986 211
8

Podobné dokumenty

HAKR Hot water fireplace inserts 2013 (pdf - 4 MB)

HAKR Hot water fireplace inserts 2013 (pdf - 4 MB) 12 Kulový ventil / Ball valve 13 Filtr / Filter 14A Bezpečnostní ventil s teplotním čidlem / Safety valve with heat sensor 14B Teplotní čidlo k bezpečnostnímu ventilu / Heat sensor for th...

Více

Návod pro kotel AM Energo

Návod pro kotel AM Energo Tělesa kotlů jsou vyrobena jako svařenec z ocelového plechu. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části opatřena žáruvzdornou keramickou tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin. Pod to...

Více

bezpečnostní list - PD Refractories CZ as

bezpečnostní list - PD Refractories CZ as pracovní prost edky tam, kde je to t eba. Jiná zvláštní opat ení nejsou nutná. 7.2 Skladování: 7.2.1 Podmínky pro bezpe né skladování: Skladovat v suchu. Zabránit vývinu prašnosti. 7.2.2 Limity pro...

Více

PRedAtoR - Kovarson.cz

PRedAtoR - Kovarson.cz se nachází přikládací komora, která je ze spodní části opatřena žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Skrz tvarovku přechází žhavé plyny do dohořívacího prostoru z vernikulitu a žáro...

Více

CosmoTHERM U25 CosmoTHERM U35

CosmoTHERM U25 CosmoTHERM U35 Konstrukce kotle odpovídá požadavkům dle: ČSN EN 303-5 : 2000 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tep...

Více

HEATLOK SOY

HEATLOK SOY rychlost jakou vodní páry pronikají přes větší část materiálu. Norma, která se používá v současnosti pro budovy a průnik vodních par je méně než 1 perm (0.00004L/s.m2 pri 25mm). Nezávislé testy pro...

Více