Montážní návod - DL

Komentáře

Transkript

Montážní návod - DL
Stmívatelné elektronické přeřadníky Tridonic
Řídící modul denního osvětlení DSI-TLE
S řídícím modulem TLE lze řídit tři skupiny svítidel(řady) po max.100ks PCA nebo
PHD,PD-TD nebo TEL v závislosti na denním osvětlení. Řízení probíhá plynule mezi 1-3-10100%(dle použitého předřadníku) dle řídící křivky, která je naprogramována pro každou
skupinu zvlášt´.
Technická data
Jmen.napětí
Povolené vst.napětí
Příkon
Řídicí vedení k DSI
DSI signál
Řídící oblast
Sensorové vedení
Status –LED
Testovací tlač.
Povolená teplota okolí
Krytí
Třída izolace
Pouzdro
Montáž
Vestavná šířka
Připojovací svorky
230V/50Hz
207-264V 50-60Hz
cca 7W
NYM 2*1,5mm2(H05VV-U 2*1,5)
Max 250m z každého vývodu
12V (manchester code)
100-1%
NYM 2*1,5mm2 max 250m
Ukazatel provozního stavu
Test výstupů DSI
0-50Stup.C
IP 20
II
nehořlavý PC, bezhalogenové
Na lištu 35mm, EN 50022
140mm
0,75-2,5mm2
Osazení svorek
N,L
On/Off
Man/Auto
T , T
Sensor in
DSI Out
připojení síťového napětí
Svorky k připojení běžného vypínače, PIR čidla
nebo spínacích hodin(dolní svorka na svorku L)
Svorky k připojení běžného vypínače(dolní svorka na svorku L
Svorky k připojení běžného ovladacího tlačítka
(dolní svorka na svorku L)
Svorky S1 a S2 k připojení čidla LSD
3 DSI výstupy (Grp1/Grp2/Grp3): vždy dvojice svorek D1 a D2
k připojení výstupníhp vedení DSI pro až 100ks PCA nebo
PHD,PD-TD nebo TEL.
Poznámky k instalaci
1) V případě potřeby je možno připojit více vypínačů či tlačítek paralelně.
2) Na svorky L,N se sít´ připojí bez přerušení. Všechny připojené vstupy musí být připojeny
na jednu fázi. Spodní vsorky vstupů On/Off, Man/Auto a T , T jsou vnitřně spojeny
se svorkou L. Proud vnitřiho propojení nesmí přesáhnout 1A.
3) Přenos DSI signálu probíhá prostřednictvím funkčního malého napětí(nejedná se o
bezpečné malé napětí). Použijte běžný instalční materiál pro 230V 50Hz.
4) Správné zapojení a funkčnost výstupů DSI je možno zkontrolovat pomocí testovacího
tlalčítka a vestavěné diody :
Stavy-Dioda
zap, občas bliká
zap,dvakrát blikne
stále bliká
vypnuto
bliká(0,5s zap/0,5s vyp)
OK
uložení systémového bodu řídící křivky
chyba na straně výstupu
-zkrat na vedení DSI
-porucha zdroje
-přerušení nebo zkrat na senzor.vedeni S1/S2
zdroje se nastaví na max.hodnotu
bez síťového napětí
testovací mod
Testovací tlačítko
-stisknout testovací tlačítko 1s až 5s – připojená svítidla mění hodnotu mezi maximální a
minimální hodnotou.
zapojení a funkce výstupů DSI je OK
-testovací tlačítko přidržet déle než 5s testovací mod bude ukončen
Manuální ovládání
Tlačítka a vypínače připojené na svorky On/Off, Man/Auto a T ,
všechny tři řady.
T
ovládají vždy
Zapnout/Vypnout
Přes vstup On/Off lze osvětlení zapnout a vypnout. Na místě pro spínací hodiny nebo PIR
čidlo může být připojen i spínač úrovně.
Provoz ručně/automaticky
Přes vstup Man/Auto lze odpojit řízení osvětlení na základě změny intenzity denního
osvětlení. Při přepnutí na ruční ovládání(spínač zapnut) se zdroje nastaví na maximální
úrověň. Pomocí tlačítek T ,T
lze úroveň nastavit na požadovanou hodnotu, která se
nebude měnit se změnou intenzity denního.
Při přepnutí zpět do automatického režimu, se hodnota nastaví na naprogramovanou hodnotu.
Poznámka:
DSI-TLE má vždy v paměti uložen poslední hodnotu urovně osvětlení. Po zapnutí se
soustava nastaví na tuto poslední hodnotu.
Více světla/méně světla-stmívání
Pokud je spínač On/Off v poloze On, je možno soustavu ovládat pomocí tlačítek T ,T
To znamená zapínat , vypínat a stmívat.
.
Ovládání dvojicí tlačítek
Vstupy T
a T
připojeny samostaně .
Zap/Vyp
Více světla
Méně světla
krátké stisknutí na T neboT
dlouhý stisk na T
dlouhý stisk na T
Ovládání jedním tlačítkem
Vstupy T ,T připojeny přes jedno tlačítko.
Zap/vyp
Více/méně světla
krátký stisk tlačítka
dlouhý stisk talčítka
Programování
Řídící modul DSI-TLE řídí osvětlení pomocí řídících křivek, které se nastavují pro každou
skupinu(řadu )svítidel. Skupiny jsou max.3. Průběh řídících křivek se stanoví pomocí dvou
bodů.
Pomocí tlačítek T ,T
lze soustavu řídit ručně.Křivky jsou přitom pouze přechodně
posunuty. Po vypnutí a zapnutí soustavy, je soustava opět řízena pomocí předem
naprogramovaných průběhů.
Programování denních systémových bodů
Nastavení se provede při dostatku denního osvětlení, nejlépe tehdy, pokud má řada u oken
nastavenu nejnižší úroveň.
1.Pomocí tlačítek pro skupiny(řady) nastavíme pro každou požadovanou hodnotu.
2. Hodnotu uložíme tak, že stiskneme tlačítko SysB každe skupiny(řady). Pokud je hodnota
uložena , blikne dioda dvakrát.
Programovaní soumrakových bodů
Nastavení se provede po setmění, kdy je denní příspěvek již zanedbatelný.
1.Pomocí tlačítek pro skupiny(řady) nastavíme pro každou požadovanou hodnotu.
2. Hodnotu uložíme tak, že stiskneme tlačítko SysA každe skupiny(řady). Pokud je hodnota
uložena , blikne dioda dvakrát.
Poznámky:
-Každá ze tří křivek může být programována samostatně. Může se také začít programovaním
soumrakových bodů.
-Systémové body všech tří křivek se mohou nastavit také najednou. Po nastavení požadované
úrovně všech tří skupin(řad) stiskneme na cca 2sek. Tlačítko na senzoru LSD. DSI-TLE
hodnoty přiřadí automaticky k denímu nebo soumrakovému bodu na zakládě hodnoty
osvětlennosti na čídle LSD. Hraniční hodnota je 312lx. I v tomto případě není pořadí
programování obou bodů předepsáno. Rozhodující pro přiřazení je hodnota osvětlennosti na
čidle LSD.
-Nové systémové body se uloží pouze tehdy, dojdeli tím ke změně řídící křivky.
Ochrana proti přeprogramování
Řídící modul DSI-TLE může lze proti nechtěnému přeprogramování uzamknout.
-Ochrana zapnuta/vypnuta
Vypněte napájení modulu DSI-TLE. Stiskněte tlačítka T ,T
a soustavu znovu zapněte.
Pokud se pokusíte při zapnuté ochraně uložit nový systémový bod, připojená svítidla krátce
zablikají.
K tomuto překladu používejte vždy originální návod, neboť tem obsahuje vysvětlující
obrázky.

Podobné dokumenty

Návod k instalaci a používání

Návod k instalaci a používání - poloha „Test“: k sepnutí dojde za každého osvětlení, neboť soumrakový spínač není aktivní (zpoždění vypnutí je nastaveno na minimální hodnotu – cca 2 s). • „Zkušební chůzí“ si ověřte, kde snímač ...

Více

stáhnout - PC NEXT sro

stáhnout - PC NEXT sro Dálkové ovládání 1 Stereo phone jack pro audio výstup s bateriemi 1 Stereo phone jack pro audio vstup 1 Phone jack pro I/R sensor Y kabel

Více

Den richtigen Fadenkopf für mein Modell finden

Den richtigen Fadenkopf für mein Modell finden BS400, BX440, BX540, G3CR, G4CR, J40FD, J400G, J400GX, J480, J4BD, JQG4K, JQT200, JLQT200, JQ40, JQ50, K10, K20, K40D, KLQ20, KQ20, KQP20B, KQ30, KQ30B, KQ40, KT10, KT15R, KT17R, KT18R, KT30R, LPQ2...

Více

smluvní výroba elektroniky

smluvní výroba elektroniky Pájení ve vlně (Pb & Pb free) Pájení robotem (Pb & Pb free) Pájení ruční (Pb & Pb free) Konformní lakování a zalévání Funkční testování Programování a testování Instalace uživatelského prostředí Po...

Více

Technický list - Armatury a potrubní díly, sro

Technický list - Armatury a potrubní díly, sro nutno brát zřetel na typ šroubu v oblasti čepových partií. V případě klapky s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením

Více