Stiahnuť ako PDF

Komentáře

Transkript

Stiahnuť ako PDF
Martin Kochan
Meno: Mgr. MgA. Martin Kochan
Telefón: +421 918 644 177
E-mail: [email protected] , [email protected]
Vzdelanie
2008 - 2010
Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, Rybářská 125/13/15, 60300 Brno
Ateliér figurativního sochařství 1, Vedúci ateliéru doc. ak.soch. Michal Gabriel
2007 - 2002
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2.stupeň
ZŠ v kombinácii predmetov prírodopis-výtvarná výchova
2002 - 2001
Civilná vojenská služba v kulturnosvetovom centre DIVA - výroba dobových hudobných nástrojov. Tulipánová
14, Trnava 917 01 (Miro Švický)
1999 - 1995
Stredné odborné učilište Lesnícke v Banskej Štiavnici, odbor: umelecko-remeselné spracovanie dreva
(maturita)
1993 - 1995
Súkromná umelecká škola v Trnave (Doc. Akad. mal.B.Baláž)
Výstavy
Biela noc, Noc súčasného umenia, Košice, 2012
SKULPTÚRY, AMT project, Bratislava, 2012
MEDZCENTRUM III. BANSKÁ ST A NICA contemporary, Banská Štiavnica, 2012
Biela noc, Noc súčasného umenia Košice 2011
Artbanka Museum of Young Art, Praha 2011
Outdoor gallery, Objekt strážený psom, Nitra 2011
Ekofest, Trnava, Amfiteáter, Ekologický benefičný festival, 2011
Multiplace, GJK Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava, 2011
Rukami a srdcom, Voderady, Umelecký festival, 2010
Ekofest, Trnava, Amfiteáter, Ekologický benefičný festival, 2010
Akce Zet, Ústí nad Labem, Galerii Emila Filly, 2010
Výstava atelieru Sochařství 1. Fakulty výtvarných umění
VUT Brno, Praha, Dox, 2010
Katedrály Periférie klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3
Trnava 2010, samostatná výstava fotografií a objektov
Výstava ateliéru Sochařství 1. Fakulty výtvarných umění
VUT Brno Divadlo Reduta. 2009
Výstava „BEST OF KLAUSURY“, Praha, The Chemistry Gallery, 2009
Nic na odiv…? Praha Kateřinská zahrada, 2009, intervencia do priestorov parku
Trnavský džezík 2008
Trnavské záhradné slávnosti: 2008, 2006, 2005
Kvalita super no problem - intervencia galérie hit do eventu Europa jezt Mak 2004
Jazyky
Nemecký jazyk pasívne, Anglický jazyk pasívne
Osobitné vedomosti
práca s počítačom - 3d max, Corel Draw, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Windows, Word, Excel, Internet.
Záujmy
2d/3d grafika, sochárstvo, maľba, odborná literatúra, šport - zdravá výživa
Referencie
Mgr. art Michal Moravčík
PhDr. Vladimír Beskid