L. Charvát. Au 999.9, 25 mm, 7,32 g, st.punc, zn. výrobce. Ra

Komentáře

Transkript

L. Charvát. Au 999.9, 25 mm, 7,32 g, st.punc, zn. výrobce. Ra
SÁLOVÁ AUKCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ZLATO
Česká republika
Medaile: Karel IV., Karlštejn. Autor: L. Charvát. Au 999.9, 25 mm,
7,32 g, st.punc, zn. výrobce. Raženo 50 ks - č. 048. Etue. Certifikát.
Medaile: Císař Rudolf II., 1552-1612, portrét zpředu, atributy. Au
999.9, 25 mm, 7,28 g, st.punc, zn.výrobce. Raženo 100 ks - č. 008.
Etue. Certifikát.
Šalamounovy ostrovy
5 dollar 2011, Au .999, 12 mm, 1,244 g. Plexietue.
Vanuatu
50 vatu, Au .999, 12 mm, 1,244 g. Plexietue.
ČECHY
čeští stavové (1619-1620)
24 krejcar 1619, Kutná Hora, Šebestián Hölzl. 7,78 g. Halačka MKČ,
typ 574. nep. nedoraž.střed, tečky koroze, jinak pěkný
24 krejcar 1620, Praha, Pavel Škréta. 7,56 g. Halačka MKČ, typ 568.
nep. nedoraž.střed, tečky koroze, jinak pěkný
Olomouc
Karel II. Liechtenstein (1664-1695)
XV krejcar 1694 SAS. 5,74 g. S-V 390/61-F1. sbírkový kus
Slezsko
Ferdinand II. (1617-1637)
groš 1626 HR, Vratislav, Riedel, patina
Leopold I. (1657-1705)
XV krejcar 1694, Vratislav, MMW - Martina Maxmilián Wackerl. 6,38
g. Halačka nezná, Hölhuber, č. 94.1. 20. nep. v ploše L vada střížku
Josef I (1705-1711)
3 krejcar 1706 CB, nep.nedoraž.
Slezsko-Olešnice
Christian Ulrich (1697-1704)
trojník 1699, okr.
ČESKOSLOVENSKO (1918-1939)
10 haléř 1927, nep.vada střížku
10 hal. 1929 =R=
10 hal. 1933 =R=
10 hal. 1933 =R=, nep.hranka
20 haléř 1921
50 hal. 1925 =R=
50 hal. 1927 =R=
1 Kč 1930 =R=
5 Kč 1925, nep.skvr., rysky; 1926 nep.skvr.
5 Kč 1928, vlnovky krátké (var. a)
5 Kč 1929, vlnovky dlouhé, skvr.
5 Kč 1930, nep.rysky, černá tečka
10 Kč 1928 TGM, 20 Kč 1937 TGM
20 Kč 1933, 1934
1
proof
4400
proof
4500
proof
600
proof
600
-1/1-
2400
-1/1-
2600
0/0
1200
-1/1-
120
téměř 0/0
1400
-1/2
100
1/1-
90
0/0
1/1-0/1
0/0
0/0
1/11/11/1
2 ks
-1/1
0/0
1/1
téměř 0/0
2 ks
0/0
2 ks téměř 0/0
120
280
180
220
100
180
140
70
220
100
90
80
200
180
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SLOVENSKO (1939-1945)
10 Ks 1944 bez křížku, vlas.rysky
10 Ks 1944 bez křížku
10 Ks 1944, 1944 var. - s křížkem a bez křížku
20 Ks 1941 s křížkem, na R vlas.rysky, hr.
50 Ks 1944 Jozef Tiso, vlasové rysky na L
50 Ks 1944 Jozef Tiso, vlasové rysky
ČESKOSLOVENSKO (1945-1953)
50 haléř 1953 =R=, nep.vada střížku
1 Kčs 1947 a var. čísl. letop.
ČESKOSLOVENSKO (1953-1960)
25 Kčs 1954 - 10. výročí SNP
25 Kčs 1954 - 10. výročí SNP
25 Kčs 1955 - 10. výročí osvobození
10 Kčs 1957 - J. A. Komenský
10 Kčs 1955 - 10. výročí osvobození. Orig. plexietue.
10 Kčs 1957 - Jan Amos Komenský. Orig. plexietue.
10 Kčs 1957 - Willenberg. Orig. plexietue.
ČESKOSLOVENSKO (1961-1990)
25 hal. 1962 (-0/0-), 1963 (0/0)
25 hal. 1962, 1963, 1964 =R= nep.ryska
10 Kčs 1965 - Jan Hus
10 Kčs 1967 - Academia Istropolitana
10 Kčs 1968 - Národní divadlo
25 Kčs 1969 - SNP
25 Kčs 1970 - SND
100 Kčs 1980 - Petr Parléř
100 Kčs 1986 K. H. Mácha
100 Kčs 1987 - Akademie Banská Štiavnica
100 Kčs 1990 - Jan Kupecký
10 Kčs 1966 - 1100 let Velké Moravy. Orig. plexietue.
10 Kčs 1970 - SND. Orig. plexietue.
25 Kčs 1970 - 25. výročí osvobození. Orig. plexietue.
100 Kčs 1971 - Josef Mánes. Orig. plexietue zapečeť.
20 Kčs 1972 - Andrej Sládkovič. Orig. plexietue zapečeť. nep.pat.
57
50 Kčs 1972 - J. V. Myslbek. Orig. plexietue zapečeť. nep.pat.
58
50 Kčs 1973 - Josef Jungmann. Orig. plexietue zapečeť. nep.pat.
59
60
61
100 Kčs 1974 - Bedřich Smetana. Orig. plexietue zapečeť.
50 Kčs 1974 - Ján Jesenský. Orig. plexietue zapečeť.
50 Kčs 1975 - S. K. Neumann. Orig. plexietue zapečeť. nep.pat. u
opisu
100 Kčs 1976 - Viktor Kaplan. Orig. plexietue zapečeť.
50 Kčs 1977 - Ján Kollár. Orig. plexietue zapečeť.
100 Kčs 1977 - Václav Hollar. Orig. plexietue zapečeť.
50 Kčs 1978 - Zdeněk Nejedlý. Orig. plexietue zapečeť. nep.pat. u
opisu
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
62
63
64
65
2
0/0
téměř 0/0
2 ks
0/1
0/1
1/0
1/1
60
100
150
100
100
100
0/0
0/0
200
150
-0/00/0
1/01/1
proof
proof
proof
180
120
180
80
460
550
550
-0 až 0
0- až 1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
proof
proof
proof
140
240
260
260
190
1700
180
260
110
150
150
420
1300
340
600
proof
550
proof
400
proof
proof
proof
360
550
340
proof
proof
proof
proof
500
600
550
600
proof
550
2 ks
2 ks
3 ks
66
67
68
100 Kčs 1978 - Julius Fučík. Orig. plexietue zapečeť.
50 Kčs 1978 - 650. výročí mincovny Kremnica. Orig. plexietue
zapečeť.
100 Kčs 1978 - 600. výročí úmrtí Karla IV. Orig. plexietue zapečeť.
69
70
50 Kčs 1979 - IX. sjezd KSČ. Orig. plexietue zapečeť.
100 Kčs 1979 - Ján Botto. Orig. plexietue zapečeť. nep.pat. u opisu
71
100 Kčs 1980 - Bohumil Šmeral. Orig. plexietue zapečeť. nep.pat. u
opisu
100 Kčs 1980 - Ján Botto. Orig. plexietue zapečeť.
Sada oběžných mincí 1980, PVC folie
Sada oběžných mincí 1981, PVC folie
Sada oběžných mincí 1982, PVC folie
Sada oběžných mincí 1982, modrý PVC obal
Sada oběžných mincí 1983, PVC fólie
Sada oběžných mincí 1984, PVC fólie.
Sada oběžných mincí 1984, PVC fólie
ČSFR (1990-1992)
100 Kčs 1990 - 100 let Velké pardubické
100 Kčs 1990 - 100 let Velké pardubické, nep.pat.
100 Kčs 1990 - Bohuslav Martinů
Česká republika (1993-)
200 Kč 1993 - ústava
200 Kč 1993 - 1 výročí ústavy ČR. Plexietue. Karta.
200 Kč 1994 - katedrála sv. Víta, 650. výročí založení pražského
arcibiskupství
200 Kč 1994 - katedrála sv. Víta. Plexietue. Karta.
200 Kč 1994 - ochrana životního prostředí, karta
200 Kč 1994 - vylodění spojenců v Normandii. Plexietue. Karta.
200 Kč 1994 - 125. výročí koněspřež. tramvaje v Praze. Plexietue.
Karta.
200 Kč 1995 - 50. výročí vítězství nad fašismem. Plexietue.
200 Kč 1995 - 125. výročí nar. P. J. Šafaříka. Plexietue. Karta.
200 Kč 1996 - Svolinský, 100. výročí narození, karta
200 Kč 1996 - 200. výročí narození J.B. Gasparda Debureau, karta
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
96
97
200 Kč 1996 - Česká mše vánoční J. J. Ryby, karta
200 Kč 1996 - 200. výročí České mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
Plexietue. Karta.
200 Kč 1997 - 1000. výročí smrti sv. Vojtěcha
200 Kč 1998 - 600. výročí založení kláštera na Slovanech - Emauzy
98
99
200 Kč 1998 - 650. výročí založení Karlovy university, karta
200 Kč 1998 - 800. výročí korunovace Přemysla Otakara I., karta
100
101
102
103
104
200 Kč 1999 - 100. výročí narození Ondřeje Sekory, karta
200 Kč 2000 - 700. výročí měnové reformy Václava II., karta
200 Kč 2001 - počátek nového tisíciletí
200 Kč 2001 - počátek nového tisíciletí. Plexietue. Karta.
200 Kč 2002 - zavedení jednotné měny euro, karta
94
95
3
proof
460
proof
420
proof
proof
650
550
proof
550
proof
proof
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
téměř 0/0
0/0
420
420
120
120
120
120
100
120
120
0/0
0/0
0/0
130
150
150
0/0
0/0
320
320
0/0
0/0
0/0
0/0
300
400
300
380
0/0
0/0
0/0
0/0
300
380
340
300
0/0
0/0
300
300
0/0
0/0
360
300
0/0
0/0
300
300
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
300
300
300
350
480
300
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
200 Kč 2002 - 750. výročí úmrtí Zdislavy z Lemberka, karta
200 Kč 2002 - 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským
správcem, karta
200 Kč 2002 - 150. výročí narození M. Alše, karta
200 Kč 2004 - vstup ČR do EU
200 Kč 2004 - 450. výročí vydání Kralické bible.
200 Kč 2005 - 200. výročí bitvy u Slavkova, karta
200 Kč 2006 - 500. výročí úmrti Matěje Rejska, karta
200 Kč 2006 - 700. výročí vymření Přemyslovců po meči, karta
200 Kč 2006 - 100. výročí narození Jaroslava Ježka. Plexietue.
Karta.
200 Kč 2010 - 150. výročí narození Alfonse Muchy, karta
200 Kč 2010 - 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny, karta
200 Kč 2010 - 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny. Plexietue.
200 Kč 1993 - 1. výročí schválení ústavy ČR. Etue, certifikát, karta.
200 Kč 1995 - 50. výročí založení OSN. Orig. etue, karta.
200 Kč 1998 - 600. výročí založení kláštera na Slovanech - Emauzy.
Etue, certifikát, karta.
200 Kč 1998 - 800. výročí korunovace Přemysla Otakara I. Etue,
certifikát, karta.
200 Kč 1999 - 100. výročí narození Ondřeje Sekory. Etue, certifikát,
karta.
2000 Kč - konec milenia. Ag .999, 31,10 g + Au .9999, 3,111 g. Etue
exluziv.
200 Kč 2000 - 700. výročí měnové reformy Václava II. Etue,
certifikát, karta.
200 Kč 2001 - počátek nového tisícitetí. Orig. etue, karta.
200 Kč 2002 - 750. výročí úmrtí Zdislavy z Lemberka. Etue,
certifikát, karta.
200 Kč 2002 - 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským
správcem. Etue, certifikát, karta.
200 Kč 2002 - 150. výročí narození M. Alše. Etue, certifikát, karta.
200 Kč 2004 - vstup ČR do EU. Etue, certifikát, karta.
200 Kč 2004 - 450. výročí vydání Kralické bible. Etue, certifikát,
karta.
200 Kč 2005 - 200. výročí bitvy u Slavkova. Etue, certifikát, karta.
200 Kč 2006 - 500. výročí úmrti Matěje Rejska. Etue, certifikát,
karta.
200 Kč 2006 - 700. výročí vymření Přemyslovců po meči. Etue,
certifikát, karta.
200 Kč 2008 - vstup do Schengenského prostoru. Orig. etue, karta.
200 Kč 2009 - mistrovství světa v klasickém lyžování. Orig. etue,
karta.
200 Kč 2009 - 100. výročí dosažení severního pólu. Orig. etue,
karta.
200 Kč 2009 - Keplerovy zákony. Orig. etue, karta.
200 Kč 2010 - 150. výročí narození Alfonse Muchy. Etue, certifikát,
karta.
4
0/0
300
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
350
300
300
300
300
300
300
0/0
0/0
360
300
0/0
300
0/0
380
proof
proof
300
4400
proof
400
proof
400
proof
400
proof
3600
proof
proof
400
5500
proof
400
proof
400
proof
proof
500
400
proof
500
proof
400
proof
400
proof
400
proof
400
proof
440
proof
proof
460
420
proof
400
138
142
143
144
200 Kč 2010 - 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny. Etue, certifikát, karta.
200 Kč 2010 - Gustav Mahler. Orig. etue, karta.
200 Kč 2010 - Alfons Mucha. Orig. etue, bez karty.
200 Kč 2010 - sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.
Orig. etue, karta.
200 Kč 2011 - Jiří Mellantrich. Orig. etue, karta.
200 Kč 2011 - Jiří Mellantrich. Orig. etue, bez karty.
200 Kč 2012 - 400. výročí úmrtí Rudolfa II. Etue, certifikát, karta.I193
145
146
Slovensko (1993-)
100 Sk 1993 - Vznik Slovenskej republiky. Plexietue, karta.
200 Sk 1994 - K 50. výročiu vylodenia v Normandii. Plexietue, karta.
139
140
141
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
200 Sk 1995 - K 50. výročiu narodenia P. J. Šafaříka. Plexietue,
karta.
200 Sk 2002 - Ľudovít Fulla, 100. výročie narodenia. Plexietue,
karta.
200 Sk 2003 - Imrich Karvaš, 100. výročie narodenia. Plexietue,
karta.
200 Sk 2003 - Jozef Škultéty, 150. výročie narodenia. Plexietue,
karta.
200 Sk 2005 - 350. výročie korunovácie Leopolda I. Plexietue, karta.
168
169
500 Sk 1994 - národný pak Slovenský ráj
500 Sk 1997 - Pieninský národní park
500 Sk 1999 - 500. výročí ražby tolarů
500 Sk 1999 - 500. výročí ražby tolarů. Etue.
500 Sk 1999 - 500. výročie razby tolarových mincí v Kremnici.
Plexietue, karta.
500 Sk 1999 - Tatranský národní park
500 Sk 2001 - národní park Malá Fatra
500 Sk 2005 - národní park Slovenský kras
500 Sk 2006 - národní park Muránská planina
500 Sk 2008 - národní park Nízké Tatry
1000 Sk 1993-2003 - 10. výročí vzniku Slovenské republiky. Ag,
43,6 x 43,6 mm. Etue, certifikát.
2 euro 2013 - Konštantýn a Metod, 1150 výročie príchodu na Velkou
Moravu. Karta s plexietuí, obálka.
10 euro 2010 - Drevené chrámy karpatského oblúka. Etue. Karta.
Certifikát.
10 euro 2011 - Ján Cikker, 100. výročie narodenia. Etue. Karta.
Certifikát.
10 euro 2011 - Memorandum národa slovenského. Etue. Karta.
Certifikát.
10 euro 2012 - Anton Bernolák, 250. výročie narodenie. Etue. Karta.
Certifikát.
10 euro 2012 - Majster Pavol z Levoče. Etue. Karta. Certifikát..
10 euro 2013. Národná banka Slovenska, 20. výr. vzniku. Karta.
170
171
20 euro 2009 - národní park Poloniny
20 euro 2009 - národní park Velká Fatra
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
5
proof
proof
proof
400
460
380
proof
proof
proof
1100
420
400
proof
400
0/0
120
0/0
240
0/0
240
0/0
240
0/0
240
0/0
240
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
240
460
460
500
7000
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
900
460
500
500
500
500
proof
1000
proof
250
proof
600
proof
860
proof
860
proof
proof
800
800
0/0
0/0
proof
700
700
700
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
20 euro 2011 - Pamiatková rezervácia Trnava. Etue. Karta.
Certifikát.
20 euro 2012 - Pamiatková rezervácia Trenčín. Etue. Karta.
Certifikát.
RAKOUSKO
Albrecht IV., Albrecht V., Wilhelm
Vídeňský fenik s čtyřrázem, W - A, 0,52 g. Rad. č.7. nep.nedoraž.
Vídeňský fenik s čtyřrázem, W - A, 0,46 g. Rad. č.7. nedoraž. v levé
části
František I. (II.) (1792-1835)
1 a 3 krejcar 1800 C (Praha)
20 krejcar 1807 D (Salzburg)
Ferdinand I. (1835-1848)
2 krejcar 1848 A
6 krejcar 1848 A
6 krejcar 1848 C
tolar levantský Marie Terezie 1780 S.F. Novoražba. Ag, 40,5 mm,
28.16 g. čištěn
tolar levantský Marie Terezie 1780 S.F. Novoražba. Ag, 41 mm,
28.06 g.
tolar levantský Marie Terezie 1780 S.F. Novoražba. Ag, 28,06 g.
191
192
193
194
195
UHRY
Ferdinand I. (1835-1848)
20 krejcar 1845 B Madona
revoluční ražby
20 krejcar 1848 K.B.
Egy (1) krajczár 1848 b.zn.
Egy (1) krajczár 1849 NB, vada střížku
Három (3) krajczár 1849 NB, nep.rysky
Hát (6) krajczár 1849 NB
RAKOUSKÉ ZEMĚ
Rakouské Nizozemí, Josef II. (1780-1790)
2 liard 1789, minc. Brusel
Lombardsko-Benátsko
1 centesimo 1849 ZV, mír.prohnutý
3 centesimi 1849 ZV
5 centesimi 1849 ZV, vada střížku
1 centesimo 1852 M - IMPERO AVSTRIACO
1 centesimo 1852 M - IMPERO AVSTRIACO, v této kvalitě =R=
196
197
198
199
200
201
202
1 centesimo 1852 V - IMPERO AVSTRIACO
3 centesimi 1852 M - IMPERO AVSTRIACO
3 centesimi 1852 M - IMPERO AVSTRIACO
3 centesimi 1852 V - IMPERO AVSTRIACO
5 centesimi 1852 M - IMPERO AVSTRIACO
5 centesimi 1852 V - IMPERO AVSTRIACO, nep.ďubka
1 soldo 1862 A
184
185
186
187
188
189
190
6
2 ks
proof
1500
proof
1400
1-
70
1-
60
1/1
2/1-
90
200
1/1
téměř 0/0
0/0
180
200
400
0/0
120
proof
160
proof
440
-2/1-
140
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
220
160
300
420
260
2-/1-
280
1/1
0/0
1/1
0/1
80
240
260
500
1/1
1/1
-0/1
-1/1
0/1
0/0
1/1
1/1
850
200
120
120
320
340
360
160
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
1 soldo 1862 A
RAKOUSKO, RAKOUSKO-UHERSKO
František Josef I. (1848-1916)
1/4 krejcar 1851 A
1/4 krejcar 1851 A, tečka za A.
1/4 krejcar 1851 A, bez tečky za A. vada stř.
1/4 krejcar 1851 B
1/2 krejcar 1851 A
1/2 krejcar 1851 B
1/2 krejcar 1851 B, patina
1 krejcar 1851 A
1 krejcar 1851 B, opr.hr.
2 krejcar 1851 A, nep.rysky
2 krejcar 1851 B, nep.rysky
3 krejcar 1851 A, nep.rysky
3 krejcar 1851 B, nep.rysky, nep.hr.
6 krejcar 1849 A, špičková kvalita
6 krejcar 1849 A, rysky na R, nep.hranka
6 krejcar 1849 A, na L patina
6 krejcar 1849 C, nep.rysky na R
20 krejcar 1852 A
20 krejcar 1852 A, špičková kvalita
20 krejcar 1852 B
20 krejcar 1853 A, nep.hranka
20 krejcar 1853 A
20 krejcar 1854 A
20 krejcar 1854 B, nep.rysky
20 krejcar 1855 A
20 krejcar 1855 B
20 krejcar 1856 B
5/10 krejcaru 1858 A
5/10 krejcaru 1858 B
5/10 krejcaru 1859 A
5/10 krejcaru 1860 A
5/10 krejcaru 1864 A =R=
5/10 krejcaru 1864 B =R=
5/10 krejcaru 1865 A
5/10 krejcaru 1866 A =R=
5/10 krejcaru 1877 b.zn. =R= nep.hr.
5/10 krejcaru 1881 b.zn.
5/10 krejcaru 1882 K.B.
5/10 krejcaru 1885 b.zn.
5/10 krejcaru 1885 b.zn. (1/0), 1 krejcar 1885 b.zn. (1/1)
5/10 krejcaru 1885 b.zn. - malý a velký orel, krásná patina
5/10 krejcaru 1885 b.zn., špičková kvalita
5/10 krejcaru 1885, 1 krejcar 1868 K.B
5/10 krejcaru 1891 b.zn.
1 krejcar 1858 A, na L skvr.
7
téměř 0/0
120
téměř 0/0
1/11/1
0/0
0/0
0/0
-1/10/0
0/1
0/0
0/1
1/1
0/0
0/0
1/10/0
1/1
0/0
0/0
0/0
téměř 0/0
0/0
0/0
téměř 0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
-1/10/0
1/1téměř 0/0
1/10/0
-0/0
téměř 0/0
0/0
0/02 ks
1 až 0
2 ks
1/1
0/0
2 ks
1/1
téměř 0/0
téměř 0/0
50
80
90
100
60
100
90
30
80
120
130
150
400
280
90
120
180
500
800
800
700
750
600
800
700
800
700
140
180
40
120
180
320
120
180
180
120
200
100
90
320
80
80
100
80
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
1 krejcar 1858 B
1 krejcar 1859 A
1 krejcar 1859 B
1 krejcar 1860 A
1 krejcar 1861 A
1 krejcar 1861 B
1 krejcar 1862 B =R=
1 krejcar 1878 b.zn.
1 krejcar 1879 b.zn.
1 krejcar 1881 b.zn.
1 krejcar 1885 b.zn., nep.hr.
1 krejcar 1891 b.zn.
1 krejcar 1868 K.B, špičková kvalita
1 krejcar 1868 K.B.
1 krejcar 1869 K.B.
1 krejcar 1872 K.B., škr
1 krejcar 1878 K.B. =R=
1 krejcar 1881 K.B. nep.skvr.
1 krejcar 1882 K.B., přeražba
1 krejcar 1883 K.B. =R=
1 krejcar 1885 K.B., střížek prasklý
1 krejcar 1886 K.B., nep.škr.
1 krejcar 1887 K.B.
1 krejcar 1888 K.B., nep.rysky
1 krejcar 1891 K.B., zn. Fiume =R=
1 krejcar 1892 K.B.. zn. Fiume =R=
4 krejcar 1860 A, nep.rysky
4 krejcar 1861 A, nep.hr.
4 krejcar 1861 B, nep.rysky
4 krejcar 1864 B =R=, nep.hr.
4 krejcar 1868 K.B
5 krejcar 1858 A
5 krejcar 1859 A, nep.rysky
5 krejcar 1863 A, =R= vryp, hr.
5 krejcar 1864 A
10 krejcar 1868 b.zn., prosvítá Cu na L
10 krejcar 1869 b.zn.
10 krejcar 1869 b.zn. (2/1-), 1872 b.zn. (-1/0-)
10 krejcar 1870 b.zn.
10 krejcar 1871 b.zn. =RR=, vada stř.
10 krejcar 1872 b.zn., na L neg. pera orla
10 krejcar 1872 b.zn., na L neg. pera orla
10 krejcar 1869 K.B. dlouhý opis
10 krejcar 1870 K.B - krátký opis, mělká ražba, vada stř.
20 krejcar 1868 b.zn.
20 krejcar 1869 b.zn.
20 krejcar 1870 b.zn.
20 krejcar 1872 b.zn. =RR=, prasklé razidlo
8
téměř 0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
-0/00/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/0
1/1
0/0
téměř 0/0
1/1
0/0
0/0
0/1
téměř 0/0
téměř 0/0
0/0
0/0
téměř 0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1
2 ks
-0/2
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
-1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
100
100
120
120
120
80
120
70
70
100
40
80
100
100
100
80
400
180
220
320
140
120
140
160
300
400
450
550
450
400
460
220
180
300
340
160
180
80
150
1200
120
150
400
200
180
240
140
2800
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
1/4 zl. 1857 A =R=
1/4 zl. 1858 A, menší hodnota
1/4 zl. 1858 B, menší hodnota, nep.hry
1/4 zl. 1859 A
1/4 zl. 1859 B, hranky ražbou
1/4 zl. 1860 B
1/4 zl. 1861 A, nep.vada stř., čištěn
1/4 zl. 1862 A, větší průměr střížku, nep.ryska
1/4 zl. 1864 A =R=
zlatník 1858 A, hranky ražbou
zlatník 1858 B, nep.vlas.škr.
zlatník 1859 A, REX A.A.
zlatník 1859 A, REX.A.A.
zlatník 1859 A, REX.A.A., nep.vlas.rysky
zlatník 1859 B, nep.vlas.škr.
zlatník 1860 A, REX A.A.
zlatník 1860 A, REX A.A.
zlatník 1860 A, REX.A.A.
zlatník 1860 A, REX.A.A., nep.vlas.rysky
zlatník 1861 A, REX A.A.
zlatník 1862 A
zlatník 1863 A
zlatník 1869 A, nep.vlas.škr.
zlatník 1875 b.zn.
zlatník 1876 b.zn.
zlatník 1877 b.zn., hranky ražbou
zlatník 1878 b.zn., hranky ražbou
zlatník 1879 b.zn., hranky ražbou
zlatník 1880 b.zn., hranky ražbou
zlatník 1881 b.zn., hranky ražbou
zlatník 1882 b.zn., nep.vlas.škr.
zlatník 1883 b.zn., nep.vlas.rysky
zlatník 1884 b.zn., nep.hr.ražbou
zlatník 1885 b.zn., nep.vlas.škr.
zlatník 1886 b.zn., nep.vlas.škr.
zlatník 1887 b.zn., nep.hry ražbou
zlatník 1888 b.zn.
zlatník 1888 b.zn., hr., rysky
zlatník 1888 b.zn., nep.hr.ražbou
zlatník 1889 b.zn.
zlatník 1890 b.zn.
zlatník 1891 b.zn., nep. hr.ražbou, vlas.rysky
zlatník 1871 K.B., nep. hr.ražbou, vlas.rysky =R=
zlatník 1875 K.B., nep. hr., vlas.rysky
zlatník 1876 K.B., nep. vlas.rysky
zlatník 1877 K.B., nep. vlas.rysky
zlatník 1878 K.B.
zlatník 1878 K.B., lestěné razidlo, na R. 2 čer.tečky
9
0/0
0/0
0/0
téměř 0/0
0/0
téměř 0/0
1/0
téměř 0/0
0/0
téměř 0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/10/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
1200
260
1000
220
240
300
200
260
800
300
500
200
200
200
800
240
140
200
200
240
320
400
1200
400
280
240
280
200
280
240
380
260
280
240
200
200
140
120
260
220
260
300
1200
800
500
400
360
500
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
zlatník 1879 K.B., nep.vlas.rysky
zlatník 1880 K.B., nep.vlas.rysky
zlatník 1881 K.B., širší štít
zlatník 1881 K.B., užší štít
zlatník 1881 K.B., užší štít, nep.vlas.rysky
zlatník 1883 K.B., nep.vlas.rysky
zlatník 1884 K.B., velmi nep.ďubka a hranka
zlatník 1885 K.B., velmi nep.ďubka, vlas.rysky
zlatník 1886 K.B., vlas.ryska
zlatník 1887 K.B., nep.hranka
zlatník 1888 K.B., nep.hranka, nep.vlas.rysky
zlatník 1889 K.B., Chaurova zn., nep.vlas.rysky, hranka
zlatník 1889 K.B., nep.ďubka, nep.vlas.rysky
zlatník 1891 K.B., se zn. Fiume (Rijeka), nep.vlas.rysky
4 krejcar 1868 K.B, skvr. - replika, hvězdička
20 krejcar 1868 K.B. (hvězdička na A). Novoražba. Špičková kvalita.
361
Příbramský zlatník 1875. Novoražba. Zn. R. Ag .925, 13,32 g, 3
puncy.
Příbramský zlatník 1875. Novoražba. Zn. R , M. MS zlac., 10,9 g.
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
260
360
600
300
300
300
360
600
360
400
400
300
360
850
600
0/0
1300
proof
850
proof
proof
400
400
proof
850
proof
400
proof
400
0/0
1800
5 ks téměř 0/0
1/1
0/0
0/0-0/0-
160
120
120
480
650
Příbramský zlatník 1875. Novoražba. Zn. R , M. Cu, 11,52 g,
Banskoštiavnický zlatník 1878. Novoražba. Zn. R , M. Ag .925, 12,48
g, 2 puncy.
Banskoštiavnický zlatník 1878. Novoražba. Zn. R , M. MS zlac.,
10,88 g.
Banskoštiavnický zlatník 1878. Novoražba. Zn. R , M. Cu, 11,5 g.
2 zlatník kutnohorský 1887. Novoražba. Zn. R74. Kolářský , M. Ag,
36 mm, 22,34 g.
korunová měna
1 haléř 1893, 1894, 1895, 1896, 1897
1 haléř 1897 b.zn.
1 haléř 1898 =R=
1 haléř 1899 =R=
1 haléř 1900 =R=
1 haléř 1901, 1902, 1903, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914,
1915, 1916 st.znak
1 haléř 1916 st. a nový znak
1 haléř 1916 st. znak
1 fillér 1893, 1894, 1895, vše K.B.
1 fillér 1896 K.B. =R=
1 fillér 1897 K.B. =R=
1 fillér 1898 K.B. =RR=
1 fillér 1899 K.B.
1 fillér 1900 K.B.
1 fillér 1901 K.B. =R=
1 fillér 1902 K.B.
2 haléř 1893, 1894
2 haléř 1896, 1897, 1898, 1899
10
11 ks
2 ks
-0/00/1
0/0
3 ks
0/1
0/00/0
téměř 0/0
téměř 0/0
0/0
-0/00/0
2 ks
0/0
4 ks téměř 0/0
240
220
110
220
160
260
1200
80
80
180
50
50
160
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
2 haléř 1900 (1/1), 1901 (0-/0-) =R=
2 haléř 1902, 1903, 1904
2 haléř 1905
2 haléř 1906, 1907, 1908 (0/0), 1909 (1/1), 1910
2 haléř 1911, 1912 nep.skvr., 1913, 1914, 1915
2 fillér 1894, 1895, 1896, 1897, vše K.B
2 fillér 1898 K.B
2 fillér 1899 K.B
2 fillér 1901 K.B, nep.skvrnky
2 fillér 1904 K.B (1/1) =R=, 1905 K.B (0/0), 1906 K.B (1/1)
2 fillér 1907 K.B
2 fillér 1908 K.B, 1909 K.B, 1910 K.B vada střížku =R=
2 fillér 1914 K.B, 1915 K.B
10 haléř 1893, 1894, 1895, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911
10 haléř 1893, 1894, 1895, 1907, 1908, 1909; 1915, 1916 starý a
nový znak
10 haléř 1915, 1916 st.znak, 1915 nový znak
10 fillér 1893 K.B, 1894 K.B, 1895 K.B, 1908 K.B, 1909 K.B.
10 fillér 1915 K.B. CuNiZn
10 fillér 1915 K.B. Fe =R=
20 haléř 1893, 1894, 1895, 1911
20 haléř 1907
20 haléř 1908
20 haléř 1909
20 haléř 1914
20 fillér 1894 K.B (0/0), 1907 K.B, 1908 K.B (oba 1/1), 1914 (0/0)
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
1 K 1899 b.zn., špičková kvalita
1 K 1900 b.zn., nep.hranka, nep.ryska
1 K 1901 b.zn.
1 K 1901 b.zn. (2 ks), 1902 b.zn (1 ks)
1 K 1901 b.zn., špičková kvalita
1 K 1902 b.zn., nep.rysk.
1 K 1903 b.zn.
1 K 1904 b.zn.
1 K 1905 b.zn.
1 K 1912 b.zn
1 K 1913, 1914, 1915, b.zn.
1 K 1913, 1914, 1915, b.zn.
1 K 1913, 1914, 1915, b.zn.
1 K 1914 b.zn., nep.ryska
1 K 1914, 1915 b.zn.
1 K 1908 - 60 let vlády
1 K 1894 K.B.
1 K 1896 K.B., nep.rysky na R
5 koruna 1908 - 60 let vlády. rysky, hr.
5 koruna 1907 K.B., rysky na L i R
2 ks
3 ks
-0 až 1
0 až 1
téměř 0/0
0 až 1
0/0
0/01/1
-1/1-0/1
0 až 1
téměř 0/0
-0/00 až 1
0 až 1
160
70
160
90
100
80
80
60
30
180
220
80
40
180
1/1
0/0
0/0
0/0
téměř 0/0
4 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
100
40
100
30
500
80
130
100
120
160
4 ks
280
650
600
280
250
280
360
120
220
320
55
160
160
160
70
120
80
100
200
400
400
5 ks
5 ks
4 ks
3 ks
3 ks
2 ks
8 ks
9 ks
3 ks
5 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
2 ks
11
0 až 1
0/0
0/0
-1/0
2/10/0
0/0
-2/12/2
2/10/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1
0/0
-1/1
-1/1
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
Karel I. (1916-1918)
2 haléř 1916, 1917, 1918 Fe
2 haléř 1918 (1/1); 20 haléř 1918 (téměř 0/0)
2 fillér 1916, 1917, 1918 vše K.B., Fe
10 fillér 1918 K.B. Fe
10 fillér 1920 K.B. Fe. Ražba Maďarska.
20 haléř 1916 (1/1), 1917, 1918 (téměř 0/0), Fe
20 fillér 1916, 1917, 1918, vše K.B., Fe
20 fillér 1920 K.B., Fe. Ražba Maďarska.
20 fillér 1921 K.B., Fe. Ražba Maďarska. =R=
NĚMECKÉ STÁTY
Bavorsko, Maximilian II. (1848-1864)
1 krejcar 1862. KM 473
tolar spolkový 1860. KM 468 nep.hr.
Hessen-Darmstadt, Ludwig III. (1848-1877)
1 krejcar 1870. KM 339
Norimberk
fenik (před r. 1457)
Prusko
Friedrich II. (1740-1786)
1/24 tolaru 1782 A, KM 15, patina
1/6 tolaru 1772 E, Ag 0,52, 5,34 g. KM 21 nedoraž., skvr.
Friedrich Wilhelm III. (1797-1840)
1/6 tolaru 1823 A. KM 411.1
Friedrich Wilhelm IV. (1840-1861)
1/12 tolaru = 2 1/2 silber groschen 1843 A. KM 444
Wilhelm I. (1861-1888)
1 silbergroschen 1870 A. KM 485.1
Sasko
Friedrich August II. (1836-1854)
2 nové groše (20 pf.) 1853 F. KM 220
Johann I. (1854-1873)
1/2 nového groše (5 pf.) 1856 F. KM 253
1 nový groš (10 pf.) 1861 B. KM 254a
Sayn-Wittgenstein-Sayn, Gustaf Adolf (1657-1701)
2/3 tolaru 1676, 15,31 g. KM 63, Davenport 918. Špičková kvalita.
NĚMECKO
císařství
20 pfennig 1887 A, CuNi. KM 9.1
20 pfennig 1890 A, CuNi. KM 13
25 pfennig 1910 A, Ni. KM 18
50 pfennig 1877 G, Ag .900, 2,77 g. KM 8
Výmarská republika (1918-1933)
1 marka 1924 F, Ag .500, 5 g. KM 42
1 RM 1925 D, Ag .500, 5 g. KM 44
1 RM 1925 E, Ag .500, 5 g. KM 44
12
3 ks
2 ks
3 ks
1/1
1 až 0
1/1
1/1
1/1
3 ks
téměř 0 až 1
3 ks
1/1
1/1
téměř 0/1
60
160
180
450
250
60
80
180
500
-1/1
lepší 2/2
60
320
1/1
60
1/-
130
1/1
3/2
75
40
2/1
120
2/1
75
2/1
70
1/1
80
-1/1
0/0
60
80
0/0
4000
-1/11/1
0/0
-2/2
220
340
180
150
1/1
-1/1
-1/1
140
140
150
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
3 RM 1929 G - pres. Hindenburg - přísaha, Ag .500, 15 g. KM 63
nep.rysky na L
III. říše
2 RM 1933 E. KM 79. nep.rysky na R
10 DM 2000 F - Karel Veliký 1200 let, dóm v Cáchách
20 marka 1972, Wilhelm Pieck. KM 42. 1 černá tečka
Anglie, Alžběta I. (1558-1603)
6 pence 1594, Ag. Seaby 2578a. =R= část opisu mírně nedoraž.
Benátky
1 soldo (17. stol.), na R střed nedoraž.
1 soldo (17. stol.), na R střed nedoraž.
Francesco Molino (1746-1755)
6 denari, střed nedoraž., okr., patina
Bulharsko
25 leva 1990 - XVI. ZOH Albertville 1992. Ag .925, 23.4 g. KM 195.
Raž. 46.000 ks.
Černá Hora
10 para 1906 (1/1), nep.rysky, 1908 špičková kvalita. KM 3
Dánsko
1 öre 1888 CS (1/1); 10 öre 1899 VBP, Ag .400, 1,44 g, ďubka, (-1/1); 25 öre 1874 CS, Ag .600, 2,36 g (2/1-). KM 792.1, 795.2, 796.1
1 öre 1907 VBJ/GJ (1/1); 1 öre 1910 VBJ/GJ (-1/1); 10 öre 1916
VBJ/GJ, Ag .400, 1,44 g; 10 öre 1919 HCN/GJ, Ag .400, 1,46 g. KM
804, 818.1, 818.2
Estonsko
1 kroon 1934, KM 16
Gdańsk
1 pfennig 1923, vada střížku. KM 140
10 pfennig 1932, vada střížku. KM 152
Itálie
Napoleon I. (1804-1814)
1 centesimo 1808 V
1 soldo 1809 M
Vittorio Emanuele II. (1861-1878)
50 centesimi 1867 M / BN (Milano). Ag .900, 2,44 g
Jersey
2 libry 1981, pozlac. KM 52
Jugoslávie, Petar II. (1934-1945)
20 dinara 1938, Ag .750, 9 g, vlas.rysky. KM 23
Litva
5 litai 1936 Jonas Basanavicius, Ag
Lotyšsko
1 santims, 2, 5 santimi, 10, 20, 50 santimu 1922. KM 1 až 6
1 lats 1924, Ag .835, 5 g. KM 7. nep.rysky
2 lati 1925, Ag .835, 10 g. KM 8. nep.rysky na R
5 lati 1929 Ag .835, 25 g. KM 9 rysky, nep.pat.,hry
5 lati 1931 Ag .835, 25 g. KM 9 rysky, nep.pat. na R
13
-0/0-
1700
-0/0proof
téměř 0/0
380
260
55
-2/2
700
-1/2
2/2
160
160
2/2-
140
proof
200
2 ks
1 až 0
120
3 ks
1 až 2
150
4 ks
0- až 1-
150
1/1
140
1/11/1-
60
100
2/1
1/1
90
180
-1/1
100
0/0
140
1/1
100
1/1
80
0/10/1
0/1
1/1
0/1-
180
100
160
250
260
6 ks
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
Maďarsko
5 pengö 1943 BP - Admirál Horthy. KM 523
Man
Zasnoubení prince Waleského a Diany Spencer 29.7.1981. 1 crown
(2 ks). Pozlaceno. Specielní kazeta z umělé hmoty. Kazeta nep.
škráb.
Nizozemí-Západní Frížsko
1 duit 1765. KM 125
Nizozemí
1 cent 1858. KM 307.2
1 cent 1876. KM 100 - v této kvalitě =R=
1 cent 1903. KM 133
10 cent 1904, Ag .640, 1,39 g. KM 136
Norsko
25 öre 1922. KM 381. skvrnk.
Papežský stát
1 baiocco 1801, nep. nedoraž. v opisu. KM 111.1
Pius IX. (1846-1878)
10 soldi (50 centesimi) 1867 (r. XXII), Ag .835, 2,50 g. KM 187
Polsko
Zikmund I. Starý (1506-1548)
1/2 groš 1511, nep.nedoraž. v opisu
Zikmund III. Vasa (1587-1632)
półtorak (16)24. Saurma 2866, Zagorski 235
Jan Kazimír (1648-1668)
solidus pro Litvu 1666. Zagorski 533 patina
Polsko (pod Ruskem), Nikolaj I (1825-1855)
10 groszy 1840 MW, KM 113a
republika
10 złotych 1932 Kobieta, Ag .750, 21,98 g. KM 22 nep.ryska
10 złotych 1933 Kobieta, Ag .750, 22,14 g. KM 22 nep.rysky
10 złotych 1933 Sobieski, Ag .750, 21,96 g. KM 23
10 złotych 1933 Traugut, Ag .750, 21,94 g. KM 24
10 złotych 1934 Pilsudski - Legiony, Ag .750, 22,06 g. KM 26
10 złotych 1934 Pilsudski, Ag .750, 22,1 g. KM 29 =R=
10 złotych 1935 Pilsudski, Ag .750, 22,1 g. KM 29
10 złotych 1936 Pilsudski. Ag .750, 21,94 g. KM 29
10 złotych 1937 Pilsudski, Ag .750, 22,02 g. KM 29 nep.ryska
10 złotych 1938 Pilsudski, Ag .750, 22,02 g. KM 29 =R=
10 złotych 1939 Pilsudski, Ag .750, 22,06 g. KM 29
Rakousko, republika
1 schilling 1925, 1926, Ag .640, 6 g.
Rusko
Michail Fjodorovič (1613-1645)
drátová kopějka, Ag
Pavel I. (1796-1801)
1 kopějka 1800, minc. nedoraž.
14
2 ks
0/0
75
0/0
190
1/1-
100
téměř 0/0
0/0
0/0
lepší 2/1-
120
120
100
120
1/1
100
-1/1-
120
-1/1-
100
2/1-
100
-2/1-
80
-1/1-
80
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
300
200
500
600
850
380
220
260
260
300
400
1/1
120
1/2
140
2/2
150
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
Nikolaj I. (1825-1855)
1 kopějka 1854 EM (Jekatěrinburg)
1 kopějka 1842, minc. nedoraž. (CM)
Alexandr II. (1855-1881)
1 kopějka 1862 KM, Suzun
Nikolaj II. (1894-1917)
1/4 kop. 1898 СПБ. KM 47.1
1/2 kop. 1900 СПБ. Uzd. 3827
1/2 kop. 1899, 1909, 1911 СПБ. KM-Y 48.1
1 kop. 1913 СПБ, nep. setř. střed znaku. KM-Y 9.2
1 kop. 1914 СПБ, 1/2 kop. 1913 СПБ. KM-Y 9.2, 48.1
5 kop. 1909 СПБ / ЭБ, 1912 СПБ / ЭБ, Ag .500, 0899 g. KM 19a1;
10 kop. 1915 b.zn. / BC, Ag .500, 1,8 g; 15 kop. 1913 СПБ / BC, Ag
.500, 2,7 g. KM 20a3, 21a2
5 kop. 1911 СПБ, Cu. KM 12.2, nep. setřelý střed
5 kop. 1912 СПБ / ЭБ (1/1-). KM-Y 19.1. 10 kop. 1911 СПБ / ЭБ
(0/0), 1913 СПБ / BC (-0/0-), 1914 СПБ / BC (0/1). 1915 b.zn. / BC
(1/0), 1916 b.zn. / BC (0/0). Vše Ag .500. KM-Y 20a.2, a.3
10 kop. 1901 СПБ / ФЗ, 1902 SPB / AP, 1903 СПБ / AP, 1907 СПБ
/ ЭБ, 1910 СПБ / ЭБ, 15 kop. 1906 СПБ / ЭБ, 20 kop. 1905 СПБ /
AP, Ag .500, 3,59 g
10 kop. 1902 СПБ / AP (-2/2), 1913 СПБ / BC (0/0), 1914 СПБ / BC
(0/0); 15 kop. 1914 СПБ / BC (1/1), 1915 b.zn. / BC (1/1); 20 kop.
1912 SPB / ЭБ (1/1), 1915 b.zn. / BC (1/1), 1916 b.zn. / BC (0/0).
Vše Ag .500. KM-Y 21a.2, 21a.3, 22a.1, 22a.2
10 kop. 1911 СПБ / ЭБ, 1912 СПБ / ЭБ, 1913 СПБ / BC, 1914 СПБ
/ BC, 1915 b.zn. / BC. KM 21c2, a3
10 kop.1914 СПБ / BC, Ag .500.,1,8g, KM-Y 20a.2
10 kop. 1915 b.zn. / BC. Ag .500. KM-Y 20a.3
15 kop. 1907, 1908, 1909, vše СПБ / ЭБ; 1914 СПБ / BC. Ag
.500.,2,7g, KM-Y 21a.2
15 kop. 1907, 1908, 1909, vše СПБ / ЭБ; 1914 СПБ / ЭБ. Ag .500.
KM-Y 21a.2
15 kop. 1908 СПБ / ЭБ, 1913 СПБ / BC, 1914 СПБ / BC, 1915 b.zn.
/ BC. Ag .500. KM-Y 21a.2, a.3
15 kop. 1912 СПБ / ЭБ, 1913 СПБ / BC, 1914 СПБ / BC, 1915 b.zn.
/ BC. Ag .500. KM-Y 21a.2, a.3
15 kop. 1915, 1916, obě b.zn. / BC. Ag .500. KM-Y 21a.3 špičková
kvalita
20 kop. 1875 СПБ / HI (2/2), 1901 СПБ / ФЗ (3/2), 1903 СПБ / AR,
1907 СПБ / ЭБ (-1/1-). Ag .500. 3,6g KM-Y 21a.1
20 kop. 1906 СПБ / ЭБ, prosv.Cu (1/1), 1909, 1911, 1912, vše СПБ
/ ЭБ (0/0), Ag .500, 3,59 g. KM 22a1
20 kop. 1912 СПБ / ЭБ (1/1); 1913, 1914 oba СПБ / BC; 1915, 1916
oba СПБ / ЭБ. KM-Y, 22a.1, 22a.2
20 kop. 1913 СПБ / BC. Ag .500, 3,6 g. KM-Y 22a1
20 kop. 1915 b.zn. / BC, KM 22a.2
20 kop. 1915 b.zn. / BC, KM 22a.2
20 kop. 1915 b.zn. / BC. KM 22a.2. Špičková kvalita.
Rusko, federace
25 rublů 2012 - XXII. ZOH Soči 2014 - zvířátka. CuNi
15
2/2
2/2
150
150
-1/1-
120
téměř 0/0
-0/1
3 ks
-0/1
1/1
2 ks
0/0
220
100
240
50
150
4 ks
0 až 1
jinak 1/1
80
100
6 ks
0 až 1-
110
7 ks
2/2
100
8 ks
0 až 2-
150
5 ks
6 ks
6 ks
0/1
0 až 1
0 naž 0-
120
130
140
4 ks
0 až 1-
120
4 ks
0 až 1
130
4 ks
0/0-
140
4 ks
0 až 1
130
2 ks
0/0
150
4 ks
3 až 1-
100
4 ks
0/1
120
-0/1
téměř 0/0
5 ks téměř 0/0
2 ks
0/0
2 ks
0/0
240
80
280
120
200
0/0
75
5 ks
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
Salzburg arcibisk.
Adalbert (1168-1177)
fenik, z 1/4 nedoraž., prasklý střížek
Johann II. (1429-1441)
Fenik s čtyřrázem. Rad. VII/1a nedoraž.
Fenik s čtyřrázem. Rad. VII/1a
fenik s čtyřrázem, Rad. VII/2, nep nedoraž. v hor.části
Fridirich IV. (1441-52) / Zikmund I. (1451-62)
fenik s čtyřrázem, Rad. VII/9, berla a hvězdy na R vyraženy slabě
2 fenik (1/2 krejcar) b.l. =R=
Arnošt Bavorský (1540-1554)
2 fenik (1/2 krejcar) 1541, nedoraž. levý štít
2 fenik (1/2 krejcar) 1547
Jan Jakub Khuen-Belasi (1560-86)
2 fenik (1/2 krejcar) 1571, nedoraž.
Wolfgang Theodor z Raitenau (1587-1612)
2 fenik (1/2 krejcar) (15)88
Sigismund v. Schrattenbach (1753-1771)
1/2 pfennig 1755
Srbsko, Milan Obrenovič III. (1860-1868)
10 para 1868. KM 3
Švédsko
Oscar II. (1872-1907)
1 öre 1891. KM 528
10 öre 1899, Ag .400, 1,4 g. KM 530
Gustaf V. (1907-1950)
10 öre 1919, Ag .400, 1,46 g. KM 780
Švýcarsko-Luzern
1 batzen 1808 (10 rappen). KM 101
Švýcarsko-St. Gallen
1 krejcar b.l. K. KM 50
Švýcarsko
1 rappen 1887 B. KM 3. =R=
2 rappen 1897. KM 4
5 rapen1967 B,10 rapen 1989 B, 20 rapen 1984 b.z.,1 frank 1944 B,
1, 2, 5 Franků 1968 B. KM 24, 29a, 27, 26, 24a1, 21a1, 40a1
7 ks
563
564
565
566
567
Velká Británie
50 pence 1984 - 50. výročí vylodění spojenců v Normandii. Specielní
kazetka s mnoha foto.
MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ - ORIENT
Osmanská říše
Murad II., akče r. 834, Ag
Mahmed II., akče r. 875, Ag
Selim I., akče r. 918, Ag
Sulejman I., akče r. 926, Ag, nedoraž.
16
-1/1-
140
1-/1/-
100
120
1/-
100
1/11/-
95
100
2/1/-
65
85
1/-
85
1/-
85
1/2
150
2/1
100
téměř 0/0
1/1
120
100
-0/1
50
-1/1-
200
1/1
200
0/0
0/0
150
150
0/1
180
proof
180
-1/11/1
-1/1
-1/1-
120
120
100
80
568
Turecko, Abdul Hamid II. (1876-1909)
1 piastr (kuruš) 1293 [AH], rok vlády 32 (1905 AD), Ag .830, 1,21 g.
5 piastr (kuruš) 1293, rok vlády 32, Ag .830, 6,01 g. KM 735, 737
2 ks
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ - ZÁMOŘÍ
Austrálie
1 penny 1948 P (Perth). KM 36 =R= (vzácná mincovna)
50 cent 1966 Ag .800, 13,28 g. KM 67 nep.č.tečka
50 cent 2014 - velý bílý žralok, Ag .999, 1/2 oz. Plexietue.
Bhútán
300 ngultrum 1992 - XVII. ZOH Lillenhammer 1994. Ag .925, 31,47
g. KM 74. Raž. 40.000 ks. Plexietue.
300 ngultrum 1994 - XXVI. LOH Atlanta 1996. Ag .925, 31,57 g. KM
73. Raž. 30.000 ks. Plexietue.
200 ngultrum 1996 - XXVI. LOH Atlanta 1996. Ag .500, 10,02 g. KM
86. Raž. 10.000 ks. Plexietue.
neobsazeno
Ceylon
10 cent 1913, Ag .800, 1,66 g. KM 104
Cookovy ostrovy
60. výročí vylodění spojenců v Normandii. 1 dollar 2004 s motivem
vylodění. Plexietue s pískem pláže.
Čína-Che Kiang, Feng (1851-1861)
10 cash, kor.
Čína
10 cash (10 wen) b.l. (1920). KM 303a
Indie, Muhammad Šáh
1/2 rupie (1721-1738), Ag, 18-19 mm, 5,81 g.
Indie-Farrukhabad (Bengálsko)
1 rupie (1806-1819), Ag, 26,3 mm 11,14 g. Cr 844 (5) nep.naprasklý
střížek
Britská Indie-Bombay
1/4 anna 1249/1833, minc. Kalkata. Cu, 25,3 mm, 6,26 g. KM 232
1/1
téměř 0/0
proof
150
130
320
proof
280
proof
280
proof
75
1/1
50
proof
180
-1/1-
240
téměř 0/0
70
0/0
280
-0/0-
280
1/1
120
0/0
180
2/1-
180
-1/11/1
-1/1
240
500
90
2/1
120
2/1
140
2/11/1
320
50
1/2 anna 1251/1835, minc. Madras. Cu, 30,7 mm, 12,66 g. KM 447.1
585
586
587
588
1 rupie 1835. Ag .917, 30,5 mm, 11,51 g. KM 450.1 =R=
2 anna 1841, Bombay. Ag .917, 1,44 g. KM 460.3. vlas.škr.
1/4 rupie 1840, minc. Kalkata. Ag .917, 19,3 mm, 2,82 g. KM 453.2
589
1/2 rupie 1840, Bombay. Ag .917, 24,2 mm, 5,74 g. KM 456.1
nep.ďubka
Viktorie (1837-1901)
1 rupie 1840, minc. Kalkata. Ag .917, 30,5 mm, 11,43 g. KM 458.1.
skvrna
1/12 anna 1862, Kalkata. Cu, 17,5 mm. KM 465 nep.hr.
591
70
1/4 anna 1251/1835, minc. Bombay. Cu, 25,3 mm, 6,6 g. KM 446.2
Britská Indie
Východoindická společnost
1/2 rupie 1835, minc. Kalkata. Ag .917, 24,4 mm, 5,66 g. KM 449.2
590
1/1-
17
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
1/4 anna 1862, Kalkata. Cu 25,4 mm. Typ B/II. KM 467 hr.
1/2 anna 1862, Bombay. Cu 30,5 mm. KM 468
2 anna 1862, Bombay, Ag .917, 15,6 mm, 1,43 g. KM 469
1 rupie 1862, Bombay. Ag .917, 30,7 mm, 11,7 g. KM 473.1
nerovný střížek
1/12 anna 1869, Bombay. Cu, 18 mm. KM 483
1/4 anna 1897, Kalkata. Cu 25,4 mm. KM 486 hr.
2 anna 1890, Kalkata, Ag .917, 15,4 mm, 1,4 g. KM 488
1/4 rupie 1898, Kalkata. Ag .917, 19,2 mm, 2,91 g. KM 490
1/2 rupie 1899, Kalkata. Ag .917, 24,3 mm, 5,74 g. KM 491
1 rupie 1900, Kalkata. Ag .917, 30,6 mm, 11,54 g. KM 492
Edward VII. (1901-1910)
1/12 anna 1905, Kalkata. Cu, 17,4 mm, 2,14 g. KM 497
1/4 anna 1905, Kalkata, Cu, 25,5 mm, 6,34 g. KM 501
1 anna 1907 B, Bombay, portrét s královskou korunou. CuNi, 3,68 g.
KM 504
2 anna 1907, Kalkata. Ag .917, 15,5 mm, 1,45 g. KM 505
1/4 rupie 1907, Kalkata. Ag .917, 19,5 mm, 2,89 g. KM 506
1/2 rupie 1910, Kalkata. Ag .917, 24,5 mm, 5,83 g. KM 507
1 rupie 1907, Kalkata. Ag. 917, 30,6 mm, 11,58 g. KM 508
Jiří V. (1910-1936)
1/12 anna 1916, Kalkata. Bronz, 17,2 mm, 1,66 g. KM 509
1/12 anna 1936, Kalkata. Bronz, 17,4 mm, 1,62 g. KM 509
1/2 pice 1936, Kalkata. Bronz, 21 mm, 2,4 g. KM 510
1/4 anna 1920, Kalkata. Bronz, 25,4 mm, 4,76 g. KM 512
1 anna 1924, Kalkata (?). CuNi, 13boká, cca 21 mm, 3,88 g. KM 513
620
2 anna 1917, Kalkata. Ag .917, 15,3 mm, 1,46 g. KM 514
2 anna 1919, Kalkata. CuNi, 4 boká, 21,1 mm, 5,66 g. KM 516
4 anna 1920, Kalkata. CuNi, mnohoúhelník, 6,78 g. KM 519
1/4 rupie 1919, Kalkata (?). Ag 917, 19,5 mm, 2,88 g. KM 518
1/2 rupie 1921, Kalkata. Ag 917, 24,4 mm, 5,84 g. KM 521
1 rupie 1918, Kalkata. Ag 917, 30,6 mm, 11,65 g. KM 524
Jiří VI. (1936-1952)
1 pice 1945 FC, nízká široká koruna. Bronz, 26,3 mm, 1,9 g. KM 533
621
622
623
624
625
626
627
628
629
1/12 anna 1941, Bombay. Bronz, 17,2 mm, 1,6 g. KM 527
1/4 anna 1942. Bronz, 25,3 mm, 4,8 g. KM 531
1/2 anna 1944. Ni MS, 4boká, 17,4 mm, 3,06 g. KM 534b.2
1 anna 1944. CuNi, 3,96 g. KM 537
2 anna 1946. CuNi, 4 boká, 22,5 mm, 5,8 g. KM 542
1/4 rupie 1945, Bombay. Ag .500, 19,2 mm, 2,92 g. KM 547
1/4 rupie 1947, Bombay. CuNi, 19 mm, 2,88 g. KM 548
1/2 rupie 1945. Ag .500, 24,2 mm, 5,84 g. KM 552
1/2 rupie 1947, Bombay. CuNi, 24 mm, 5,76 g. KM 553 hr.,škr.
630
1 rupie 1942, Bombay. Ag .500, 30,5 mm, 11,58 g. KM 557.1
nep.rysky
1 rupie 1944, Bombay. Ag .500, 30,5 mm, 11,68 g. KM 557.1
nep.ryska
631
18
1/1
-2/1
1/1
70
100
120
-0/0
-0/1
-1/1
2/1
-0/02/1-1/1-
340
60
50
80
120
130
260
-0/1
2/1
80
60
-1/1
2/1
-1/11/0
-1/1-
35
40
90
180
260
téměř 0/0
1/1
téměř 0/0
-0/0-
30
35
30
30
-0/0-1/0
2/1
2/1-1/1
0/0
-1/0
40
85
50
50
90
180
240
0/0
0/0
1/1
-1/11/1
-1/1
0/0
-1/1-0/0
50
30
30
20
40
40
140
30
90
-1/1-
25
-0/0-
220
-0/0
320
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
1 rupie 1947, Bombay. CuNi, 28 mm, 11,66 g. KM 559 nep.rysky
Portugalská Indie, Carlos I.
1/4 tanga 1903 (MCMIII), KM 15
Nizozemská východní Indie (Indonézie)
1 duit 1805, opis IN DEO.EST.SPES.NOSTRA, var. KM 50.2
1 duit 1735 = 1/16 guldenu, minc Dodrecht (rozeta). KM 70
1 duit 1744. KM 70 hnědá patina
1 duit 1750 = 1/16 guldenu, minc Dodrecht (rozeta). KM 70
1 duit 1780 = 1/16 guldenu, minc Dodrecht (rozeta). KM 70
1/2 duit 1808 = 1/32 guldenu, minc. Hoorn (hvězda). KM 75
1/2 duit 1809 = 1/32 guldenu, minc. Hoorn (hvězda). KM 75
1 duit 1807 = 1/16 guldenu, nápis INDIA.BATAV: , minc. Hoorn
(hvězda). KM 76
1 duit 1808 = 1/16 guldenu, nápis INDIA.BATAV: , minc. Hoorn
(hvězda). KM 76 nep.koroze, nep.hr, čištěno
1 duit 1790. Utrecht. KM 111.1 černá patina
1 duit 1790 = 1/16 guldenu, minc. Utrecht. KM 111.2
1 duit 1790 = 1/16 guldenu, minc. Utrecht. KM 111.2
1/2 duit 1754, minc. Utrecht. KM 112.2. nep.hr. a ďubka
2 duits 1790, minc. Utrecht. KM 118. vada střížku
1 duit 1754. Zeeland. KM 152.2
1 duit 1786. Zeeland. KM 152.2 nedoraž.
1 duit 1790 Zeeland, letopočet (1) nedoraž., krajový střížek. KM
152.2
1/2 cent 1859 (U) - Utrecht. KM 306
1/2 cent 1914 (U), 1945 (P). KM 314.1 a 2
1 cent 1856 (U). KM 307.2
1 cent 1857 (U). KM 307.2
1 cent 1858 (U). KM 307.2
1 cent 1914 (U). KM 315
1 cent 1936 (U). KM 317
1 cent 1937 (U). KM 317
1 cent 1938 (U), 1939 (U). KM 317
1 cent 1942 (U), 1945 D, P. KM 317
2 1/2 centu 1857 (U). KM 308
2 1/2 centu 1858 (U). KM 308
2 1/2 centu 1897 (U). KM 308
2 1/2 centu 1899 (U). KM 308
2 1/2 centu 1945 P. KM 316
5 centů 1921 (U). KM 313
5 centů 1922 (U). KM 313
1/10 guldenu 1912 (U), Ag .720, 1,25 g. KM 311
1/10 guldenu 1920 (U), 1930 (U) (0/0). KM 311
1/10 guldenu 1941 S, 1942 S. KM 311
1/10 guldenu 1945 P, S. KM 311
1/4 guldenu 1920 (U). KM 312
1/4 guldenu 1921 (U). KM 312
1/4 guldenu 1938 (U), 1941 P, 1945 S. KM 319
19
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
-0/0
50
1/1
140
0/0
0/0
1/1-1/1
-1/1
-0/01/1
120
140
110
90
80
80
70
1/1
100
-1/12/1téměř 0/0
téměř 0/0
1/1
-0/1
-1/1-1/1-
80
100
150
200
80
120
100
100
1/1
téměř 0/0
-0/0-1/1
-1/1
-0/01/1
téměř 0/0
téměř 0/0
téměř 0/0
téměř 0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
-1/11/1
0/0
0/10/0
0/0
0/0
0/0
0/0
90
120
80
80
80
90
80
70
70
90
100
180
180
150
150
60
80
100
100
100
100
90
120
120
150
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
699
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
Kanada
25 cent 1915. Ag .925, 5,81 g. KM 24 =RR= n.škráb.
5 dollar 1973, olympiáda Montreal 1976. Ag .925, 24,3g. KM73
nep.rysky
Sada 12 ks 1/4 dollarových mincí k uvítání roku 2000. Specielní
barevný karton, vejčitý tvar, 300 x 135 mm
neobsazeno
Libérie
5 dollar 2000 - XXVII. LOH Sydney 2000. CuNi. KM 735. Plexietue.
Raženo 20.000 ks.
5 dollar 2009 - Napoleon Bonaparte. Plexietue.
5 dollar 2011 - gen. Erwin Rommel. Plexietue.
5 dollar 2011 - gen. Žukov. Plexietue.
Malajsko
1 cent 1940, KM 2
Mexiko
-1/0-
280
téměř 0/0
320
0/0
200
0/0
proof
proof
proof
50
120
120
120
0/0
30
0/0
150
-1/1
340
0/0
0/0
160
120
téměř 0/0
80
0/0
50
téměř 0/0
80
proof
120
0/0
0/0
50
120
-1 až 1
-1/1
1 až 1-
90
90
60
0/0
180
0/0
140
25 pesos 1968 - XIX. LOH Mexico 1968. Ag .720, 22,37 g. KM 479.1
Nepál, Surendra Vikrama (1847-1881)+
1 mohar 1800 (1878 AD), Ag, 5,6 g
Nový Zéland
Sada mincí 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů, 1 dollar 1967. Zalito v umělé
hmotě.
1 dollar 1986 - návštěva královny, CuNi. Orig. etue. KM 56
Palestina
1 mil 1927 (1. ročník). KM 1
neobsazeno
neobsazeno
Samoa i Sisifo
1 tala 1976 - XXI. LOH Montréal 1976, CuNi. KM 22. Etue s
popisem. Raženo 40.000 ks.
Straits Settlements
1/2 cent 1916. KM 28
neobsazeno
Tristran da Cunha (sv. Helena)
1 crown 2009, CuNi
Turks and Caicos Islands
5 crowns 1992 - XVI ZOH Albertsville 1992 + XXV. LOH Barcelona
1992. CuNi. KM 68
5 crowns 1995, CuNi. KM 133
USA
1 cent 1897 (1/1), 1906 (-1/1-)
V cent 1899
1 dime 1945 D Mercury, 1958 D Roosevelt. Ag .900, 2,5 g
1/2 dollar 1982 - 250. výročí narození George Washington.
Plexietue.
Sada mincí s motivem 6 prezidentů: 1 cent, 5 cent, 1 dime, 1/4, 1/2 a
1 dollar 1974. Zalito v umělé hmotě.
neobsazeno
20
2 ks
2 ks
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
NOUZOVÉ, ÚČELOVÉ A PROPAGAČNÍ ZNÁMKY
Čechy, Československo
Známka: HODAČ JAROSLAV / 1/4 v ornamentu. MS, 21,5 mm
nep.prosv.Cu, hr.
Známka: Jar. Hodač, Želeč / 1/4 bez ornamentu. MS, 21 mm, skvrna
na R
Známka: Jaroslav Hodač / 1/4 v ornamentu, malé číslice. MS, 21
mm, nep.hr.
Známka: v kružnici 1, oboustranně. MS, 19 mm
Známka anonymní: hodnota 6 / písm. S přes O. Bílý kov, 22 mm,
kor. pod čísl. a písm.
Pramen n.p. (40./50. léta 20. stol.): (1) 003 // záloha / 1 / Kčs; (2)
003 // záloha / 2 / Kčs; (3) 001 // záloha / 3 / Kčs; (4) 003 // záloha / 3
/ Kčs; (5) 003 // záloha / 5 / Kčs; (6) 003 // záloha / 10 / Kčs. Al 26
mm, 2,25 g.
Prior n.p. (60. léta 20. stol.): (1) 10 (hal.), Al 18.9 mm, 0,7 g; (2) 1
Kčs, Al, 22,1 mm, 1,1 g; (3) 1 Kčs, mosaz, 22,1 mm, 3,1 g
Pivní zámka (19./20. stol). V. KOUNOVSKÝ / MLADÁ BOLESLAV //
1/2 L. Cu, 22,15 mm, 3,37 g. škráb.
Praha
Předplatní známka (30. léta 20. stol.): RAJDLŮV / RESTAURANT /
LÜTZOWOVA 17 // OBĚD. (Václav Rajdl, dnes Opletalova ul.)
Mosaz, 22,7 mm, otvor 1,2 mm, 3,25 g. KLS neuvádí. =R=
Reklamní známka (20.-30. léta 20. stol.): HOTEL SOKOLSKÝ
DOMOV // ČS SOKOL. Cu, 23 mm, 3,98 g. KLS neuvádí, KN
00/03a. =R= několik ďubek na L
Zálohová známka: JAROSLAV ŚAFR / HOSTINEC / "NA KLÍNĚ" // 2
Kr. Mosaz, 23 mm, otvor pro zavěšení 1,8 mm,3,2 g. KLS 144.
0/1
80
1/1
40
1/1
1/1
80
35
1/1
40
6 ks
0 až 1
30
3 ks
1/-
30
1/1
60
1/1
70
1/1
70
1/1
70
1/1
50
1/1
50
téměř 0/0
70
1/1
30
1/1
50
1/1-
35
0/0
0/0
160
140
1/11/1
130
140
Známka na výtah (20.-30. léta 20. stol. - P-XVI., Smíchov, Fibichova
ul. č. 1286/5): 2 h. // ornamenty. Mosaz, 21,5 mm, 2,53 g
Známka na výtah České zemské hasičské jednoty (20.-30. léta 20.
stol.): .Č.Z.H.J. // -0-. Mosaz, 22,2 mm, 4,3 g
Praha-Žižkov (Karlov 11), známka hodinového hotýlku (19./20. stol).
FR. ČADEK // 2. Cu, 22,4 mm, 3,48 g. KLS č. 33 uvádí chybně.
Německo
Město Schmollin, nouzovka 10 pfennig 1920, Fe, 21 mm
Nürnberg, S-Bahn, známka na 20 pf. Hodnota, opis / stojící postava.
Al, 8hran, 24 mm
Rakousko-Uhersko
Známka v hodnotě 2 haléřů, Potravinový sklad císař. a král. st. drah
v Plzni / poprsí ženy, opis v němčině. MS, 18 mm
Zajatecký tábor Freistadt, 20 haléř 1915. FREISTADT / K.G.L . skvr.
Krödig, 2 haléř b.l.
Ludvík XIV. (1643-1715). Navarra. Početní peníz, mosaz, 19 mm,
1,04 g. vada stř. u hrany, skvrna
Početní pení: LUDOVICUS MAGNUS. Mosaz, 22 mm, 1,48 g
21
724
725
726
727
728
729
MEDAILE A PLAKETY ČS PREZIDENTŮ
T.G.M. Úmrtní medaile 14.9.1937. Bronz, 60 mm, 81,04 g. Floss 55c
Pomník T.G.M. v České Třebové / znak města. Autor: T.R.Dušek.
MS SP. 60 mm, 133,76 g. Luxusní etue. (Raženo 100 ks v
Kremnici.)
Pomník T.G.M. v České Třebové / znak města. Autor: T.R.Dušek.
MS BP. 60 mm, 133,78 g. Luxusní etue. (Raženo 100 ks v
Kremnici.)
140. výročí narození T.G.M. 1990. Cu 31 mm, 13,84 g. Stužka.
Certifikát.
2 euro T.G.M. 1997, 60. výročí úmrtí. 26 mm, 8.98 g. Plexietue.
Český Těšín. K PŘÍLEŽITOSTI ODHALENÍ POMNÍKU T.G.M. V
ČESKÉM TĚŠÍNĚ 28.9.2010. Postava prezidenta na koni, opis /
velký státní znak, opis TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK 1850-1937,
le ZASL0UŽIL SE O STÁT. Sign. SOU (Soušek). Sn, 50 mm, 42,06
g. Vydalo Muzeum Těšínska. Etue, certifikát.
731
T. G. Masaryk, portét zpředu v oválu. dole 1999 a 5000 Kč
bankovka rub a líc / český lev, nahoře ČESKO. Cu pozlac, 50 mm,
52,2 g. Plexietue, certifikát.
Dr. Edvard Beneš, president Republiky Československé 1935.
Jednostranná medaile na zvolení prezidentem. Sig. JB (Jaroslav
Brůha). Bronz, 170 mm, 661 g. No 02.005 nep. tečky měděnky
733
734
735
736
737
738
739
740
741
260
0/0
220
1/1
80
1/1
80
0/0
34
0/0
65
proof
180
proof
180
1/-
500
1/-
80
0/0
65
proof
750
0/0
0/0
200
70
0/0
800
0/1
260
0/0
380
proof
460
Masarykovo gymnasium v Brně. Bronz, 60 mm, 85,14 g, Floss 71
730
732
0/0
K. Gottwald. Jednostranná medaile, Bronz. plech, 80 mm, tl. 1,7
mm, 70,78 g. No 04.002
2 euro Václav Havel 1936-2011 - 75. narozeniny. 26 mm, 8.98 g.
Medaile zakladatelů Československa. Portréty T.G.M., Ed. Beneše,
M. R. Štefánika, malý st. znak. / Velký státní znak, opis. MS pozlac.,
70 mm, 106,78 g. Plexietue, certifikát, plast. obal
MEDAILE NUMISMATICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
Záslužná medaile. 1979. Bronz, 76 mm, 161,3 g. F-M A1/16
75 let numismatické spol. Ag .960, 33 mm, 9,7 g. F-M A1/36
ČNS Brno
Přemysl Otakar II. 700. výročí úmrtí, 1278. K. Zeman. Ag .900, 42
mm.49,50 g, 3 puncy na hraně. A5/9
ČNS Česká Lípa
40 let pobočky 1947-1987, Ag .925, 42 mm, 32,8 g, 3 puncy, č. 30.
V. Oppl, SMK 1987. F-M A8/1A skvrna
Upomínka na císařské manévry Zákupy 1899-1999. Poprsí FJI
zprava / pohled na manévry. Ag .925, pat. na starostříbro, 30 mm, tl.
4 mm, 24,56 g. R. Lahoda, Jablonec n.N. Certifikát. (Raženo 25 ks.)
ČNS Hradec Králové
35, výročí založení pobočky 1956-1991 a 125. výročí bitvy u Hradce
Králové. J, a P. Harcubovi. Ag .900, 42 mm, 42,66 g. 3 puncy na hr.
A14/16
22
742
743
744
745
746
747
Upomínka na císařské manévry Zákupy 1899-1999. Poprsí FJI
zprava / pohled na manévry. Ag .925, pat. na starostříbro, 30 mm, tl.
2,5 mm, 14,16 g. R. Lahoda, Jablonec n.N. Certifikát. (Raženo 85
ks.)
ČNS Cheb
Záslužná medaile. Bronz tm., 90 mm, 373 g. F-M A15/10 =R=
20 let od založení pobočky 1969-1989. 2tolarová medaile. Ag .900,
40 mm, 31,86 g, puncováno. F-M A15/14 =R=
ČNS Liberec-Jablonec
Žeton na 25. výročí založení pobočky 1949-1979. Znaky měst / líc
pražského groše Václava II. Ag .900, 27 mm, 3,36 g
ČNS Nymburk-Poděbrady
Hanuš Bohman, 1903-1980, akad. malíř, občan Nymburka. Portrét
zleva. Pohled na Nymburk. Na R znak města, opis. Autoři: Charvát,
Hradecká. Ag .925, patinováno na starostříbro, 40 mm, 38,36 g.
Plexietue.
50. výročí založení ČNS, pobočky Nymburk-Poděbrady 1961-2011.
Charakteristické objekty Poděbrad a Nymburka, znaky měst. Autoři:
J. Vančura, I. Hradecká, ražba Triga Praha. Ag .925, pat. na
starostříbro, 50 mm, 45,6 g. I. série, nečísl., 2 puncy na hraně.
748
50. výročí založení ČNS, pobočky Nymburk-Poděbrady 1961-2011.
Charakteristické objekty Poděbrad a Nymburka, znaky měst. Autoři:
J. Vančura, I. Hradecká, ražba Triga Praha. Jednostr. medaile.
Tombak patin., 50 mm, 41,46 g. II. série, čísl. 1. Etue. Raženo 5 ks.
749
50. výročí založení ČNS, pobočky Nymburk-Poděbrady 1961-2011.
Charakteristické objekty Poděbrad a Nymburka, znaky měst. Autoři:
J. Vančura, I. Hradecká, ražba Triga Praha. Jednostr. medaile.
Tombak poměď., 50 mm, 41,68 g. II. série. Etue. Raženo 5 ks.
750
50. výročí založení ČNS, pobočky Nymburk-Poděbrady 1961-2011.
Charakteristické objekty Poděbrad a Nymburka, znaky měst. Autoři:
J. Vančura, I. Hradecká, ražba Triga Praha. Jednostr. medaile.
Tombak postř., 50 mm, 42,02 g. II. série, čísl. 5. Etue. Raženo 5 ks.
751
50. výročí založení ČNS, pobočky Nymburk-Poděbrady 1961-2011.
Charakteristické objekty Poděbrad a Nymburka, znaky měst. Autoři:
J. Vančura, I. Hradecká, ražba Triga Praha. Jednostr. medaile.
Tombak pozlac., 50 mm, 42,04 g. II. série, čísl. 4. Etue. Raženo 5
ks.
ČNS Olomouc
50 let numismatické práce 1922-1972. Ag .900, 50 mm, 67,74 g,
puncy na hr. B-K A28/17B. Raženo 20 ks.
50 let od založení pobočky, 1929-1979, Ag .900, 40 mm, 28,84 g. 3
puncy. B-K A28/25A
ČNS Ostrava
Ostravští sběratelé. Fe, 120 mm, 234 g. F-M A30/9
ČNS Pardubice
Jan z Pernštejna, 400. výročí úmrtí 1548-1948. Portrét zprava / znak
Pernštejnů, opis. Sig. B. Jarý, SMK, 1948. Ag .900, 40 mm, 36,24 g,
punc na hraně. Vydal Kroužek numismatiků v Pardubichích. A31/3A
752
753
754
755
756
I. sjezd numismatiků východních Čech 1957. Jarý. Ag .900, 22 mm,
3,86 g, bez punců. F-M A31/4A
23
0/0
200
0/0
2000
0/0
2800
0/0
50
0/0
850
0/-
900
1/-
550
1/-
500
1/-
500
0/-
500
1/1
440
0/0
320
1/1
360
0/0
650
0/0
50
757
758
759
25 let pobočky, 1954-1979. D. Zahradník. Ag .900, 42 mm, 25,26 g,
3 puncy na R. F-M A31/5
50 výročí založení pobočky 1954-2004. Ag .925, 35 mm, 18,12 g, 3
puncy na R. F-M A31/ČNS Plzeň
Upomínka na 100. schůzi 1923-1937. Autor: Otakar Walter. Ag .987,
40 mm, 31,86g + Bronz, 40 mm, 27,04 g. F-M A32/1 =RR=
2 ks
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
ČNS Příbor
20. výročí založení pobočky 1956-1976. Ag .900, 33 mm, 6,44 g, 3
puncy. F-M A34/2
20. výročí založení pobočky, 1976-1996. Autor: Bičiště, Ag .900, 33
mm, 6,8 g. B-K 34/2
35. výročí založení pobočky 1956-1991. Ag .900, 33 mm, 13 g.
Exluzivní etue, zapečeťená. F-M A34/4C. Raženo 20 ks.
Pečeť města Příbora z r. 1615. (1993.) Ag .900, puncováno, 36 mm,
17,06 g. F-M A34/5C. Raženo 11 ks.
ČNS Teplice
25. výročí založení pobočky 1951-1976. Ag .999 (nepuncováno), 32
mm, 16,58 g. B-K A38/2B
50 let pobočky 1951-2001, Julius Payer (1841-1915). Vitanovský. Ag
.925, pat. na starostříbro, 40 mm, 41,4 g, 3 puncy, čísl 4. F-M A38/50. výročí založení pobočky 1951-2001. Ag .925, puncováno, pat. na
starostříbro, 20 mm, 6,42 g. Plexietue. F-M neuvádí.
ČNS Uherské Hradiště
10. výročí pobočky 1970-1980, J. Jurčák. Ag .900, 40 mm, 29,5 g. 3
puncy. Plexietue. F-M A41/1
ČNS Ústí nad Orlicí
20 výročí založení pobočky 1961-1981. Dušek. Ag .900, pat. na
starostříbro, 30 mm, 16,54 g. 3 puncy. A 43/3
Sdružení hradeckých sběratelů, 260 let od zavedení 20 krejcarů.
2008/2014, sig. Souček. Al, 40 mm, 6,7 g.
SNS. Za zásluhy o rozboj numismatiky, III. st. Autoři: Housa,
Poldaufová. Tombak patin., 60 mm, 133,8 g. I/9b
MEDAILE ČECHY, ČESKOSLOVENSKO, ČR
Zemědělstvá rada pro království České. Český lev / Za zásluhy o
zemědělství, česko-německý text. (A) na hraně. Ag, 42 mm
Vojenská akademia v Hranicích, 1930. Težký kulomet, postava s
vavř. věncem, dole nápis. Sig. Šidlík. Jednostranná plaketa. Bronz
40 x 65 mm, 51,52 g. Zvláštní etue.
Škola na důstojníky dělostřelectva, 1937, VI. cena. Na R dva běžci.
Sig. KAVAN. Bronz, 54 mm, 56,76 g
75 let československé mince - 1921-1996. Uprostřed 20 hal. (1921),
pozlacený, opis / ve vavřínovém věnci původní velký státní znak. Ag
.9999, 40 mm, 29,16 g. 3 puncy. Vydala Zlatá koruna. Plexietue
Operace Antropoid, atentát na Heydricha. Starý státní velký znak.
Nesig. Ag .333, 35 mm, hm. 15,1 g, 3 puncy. Plexietue.
Pražské povstání a SNP. Starý státní velký znak. Nesig. Ag .333, 35
mm, hm. 15,18 g, 3 puncy. Plexietue.
Medaile na zavedení jednotné evropské měny euro. Jiří z Poděbrad.
Ag, 50 mm
24
0/0
240
0/0
120
0/0
4200
0/0
70
0/0
75
0/0
130
0/0
160
0/0
190
1/1
360
1/1
70
proof
260
1/1
120
0/0
45
0/0
180
0/0
1200
0/-
180
1/1
160
proof
500
proof
180
proof
180
proof
1000
778
10. výročí vzniku české měny 1993-2003. Pražský hrad, český lev,
líc a rub 1 Kč mince, opis / 10. výročí založení České mincovny,
razič, v kroužku zn. jablonecké mincovny a ČM. Sig. MW. Ag .959,
40 mm, 29.18 g. 2 puncy. Plexietue. vlas.rysky
779
ČS. LETCI PŘI VYLODĚNÍ SPOJENCŮ V NORMANDII - D. DAY
6.6.1944. / Britská koruna, perutě 310, 311, 312, 313. Sig. Ch
(Charvát). MS postř. 31 mm, 10,48 g. Plexietue. Orig. etue.
780
Židovská synagoga. Svícen / Holocaust, nápis v hebrejštině. Sig.
VITANOVSKÝ. Ag ?, 40 mm, 27,28 g
60. výročí konce II. svět. války. L: bojiště, let. 1945-2005, opis, R:
vlajky vítězných mocností. L. Kozák. Ag. 999, 50 mm, 42,22 g.
luxusní etue, certifikát.
Vstup do Schengenského prostoru, prosinec 2007. / Český lev nad
mapu Evropy. Ag .999, 34 mm, 16,3 g, 2 puncy. Razila ČM.
Plexietue.
Universitas Carolina Pragensis. Facultas Mathematica Physicaque.
Karel IV. Autor: Kolářský. Bronz, 80 mm, 184,34 g. Etue 113 x 187
mm. Baše I., str. 40, č. 72
František Drtikol, 1883-1961. Portrét zprava / ženský akt. Sig.
VĚNEČEK. Ag .999, 37 mm, 31,04 g, 3 puncy. Plexietue. Exkluzivní
etue. Razila firma PMI.
J. V. Frič, politik, básník, publicista, 1829-1891, portrét zprava.
Jednostr. plaketa, pálená hnědá hlína, 213 x 286 mm.
Medailonek na zásnuby Františka, rytý. Ag nepunc., ovál 35 x 23
mm, spona
Mistra Jan Hus, poprsí zleva, kolem trnová koruna, opis Milugte . se
. / . prawdy . kaž . / dému . přegte . Autor: Šimonovský.
Jednostranná plaketa Cu, tm. pat., 81 x 104 mm, 192,71 g. Sbírkový
kus.
Josef Jungmann, nar. 16.6.1773 + 16. list. 1847. Portrét / pomník v
Praze. Sig. Kvasnička. Sn, 30 mm, 7,86 g, raž. ouško
781
782
783
784
785
786
787
788
789
500 let korunovace Jiřího z Poděbrad, 1458-1958. Poprsí zleva / erb
kunštátský. Sig. Špánek. Bronz, 29 mm, 8.94 g. Lakováno.
790
500 let korunovace Jiřího z Poděbrad, 1458-1958. Poprsí zleva / erb
kunštátský. Sig. Špánek. Ag .900, 29 mm, 12,22 g. 2 puncy na
hraně. Plexietue.
500 let mírových snah Jiřího z Poděbrad 1464-1964. Poprsí zleva /
pečeť krále. Sig. Špánek. Tombak, 29 mm, 15,88 g. Závěsný štítek
se sponou, 31 x 10 mm. Poděbrady květen-září 1964
791
792
793
794
Jan Amos Komenský. Portrét zleva, kniha, na ní lipová ratolest,
1956-1958, rekonstrukce poamníku a znovuodhalení. Sig. JS.
Jednostr. plaketa, MS pozlaceno, 35 mm, 22,09 g.
K. H. Mácha, 1810-1836. 150. výročí úmrtí 1986. Portrét zleva / pták
při pravený k vzletu (volnost). Sig. km (M. Knobloch). Bronz, 70 mm,
148,64 g.
Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský. Vzpomínková medaile
na výročí úmrtí panovníků. Dvojportrét, opis / velký znak císařství.
Autor: Charvát. Pakfong, 25 mm, 8,28 g. Plexietue.
25
proof
400
proof
240
proof
300
proof
1000
proof
340
1/1
100
proof
650
1/-
150
1/-
60
0/-
180
0/0
140
0/0
80
proof
240
0/0/0
90
0/-
130
1/1
130
proof
120
795
Ch. Garrique Masaryková, 1850-1923. (Hlava zleva.) Hvězda čs.
paní a dívek, československým matkám na věčnou pamět, 1938.
Sig. K.OTÁHAL. Ag .987, 35 mm, 14,9 g. Začínající patina.
796
Dr. H.C. Jan Masaryk ministr zahraničí republiky Československé,
*14.9.1886 +10.3.1948. Na paměť udělení čestného doktorátu
filosof. fakultou Masarykovy university v Brně 13. ledna 1948. Bronz,
patinovaný, 60,6 mm, 95,6 g. drob. úder v opisu na R.
797
Božena Němcová, 1820-1862. Portrét zleva, opis / labuť vztyčená ke
slunci, opis. M. Knobloch. Bronz postř., 60 mm, 87,33 g.
798
799
800
801
FRANTIŠEK PALACKÝ HISTORIOGRAF KRÁL. ĆESKÉHO
(poprsí) / NA PAMĚT OSLAVY STÝCH NAROZENI OTCE
NÁRODA 14. ČERVNA 1898. Sig. ANTONÍN POPP / RAZIL PICHLPRAHA. Bronz, tm.pat., 55 mm, 74,78 g
Přemysl Otakar II. 700. výročí bitvy 26.8.1278. V. A. Kovanič. Bronz,
59 mm, 84,9 g
Přemysl Otakar II., založení královského města Nymburka. Portrét
zprava, opis / pohled na starobylou část města, znak, opis: MĚSTO,
KTERÉ ROKU 1275 ZALOŽIL KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ. Autor: M.
Vitanovský. Ag .925, mat., 40 mm, 33,53 g. 2 puncy na L. Vydal
Spolek Otakar o.s. Městec Králové, razila TRIGA-K Praha. Certifikát
č. 11, Etue.
Rudolf II. 450 výročí narození. Poprsí zpředu / opis, insignie. Ag
.999, 25 mm, 7 g. 3 puncy. L. Charvát. Plexietue. Č. 28, certifikát.
802
Prof Dr. Josef Šusta. ČAVaU svému předsedovi k sedmdesátinám,
1874-1944. Sig. M. Beutler. Bronz, 65,5 mm, 99,46 g.
803
Vlastimil Tusar, předseda v|ády 1919-1920. Portrét zleva.
Jednostranná plaketa z r.1924. Sig. JM. MS 117 x 143 mm, 316 g.
nep.skvrnky
Svatý Václav - patron české země. Stojící postava ve zbroji, nápis:
Svatý Václave ... / sedící světec, opis. Autor: Charvát. Ag .999, 25
mm, 7,02 g. 2 puncy; č. 09, ražba LUCID Jablonec n.Nis. Plexietue.
804
805
806
807
808
809
810
1000 let od úmrtí sv. Václava 929-1929. Bronz 26 mm a 31,5 mm,
8,91 g a 15,68 g. raž. ouško a kroužek pro zavěšení. Karnet-Kyselý,
Praha XI.
300. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. Ag, 38 mm, 29,28 g.
Vyd. Českolipský spolek Verein für Heimatforschung, Abteilung
Numismatik, 1934. Sbírkový kus.
Svatý Václav - z cyklu "Největší osobnosti českého národa". Portrét
zprava / český lev. Ag .999, 34 mm, 14,98 g, 3 puncy. Ražba firma
NAP. Plexietue.
Sv. Václav z cyklu "Největší osobnosti českého národa". Ag .999,
punc,, 34 mm, 16,18 g.
Božena Němcová - z cyklu "Největší osobnosti českého národa".
Portrét zpředu / český lev. Ag .999, 40 mm, 29,22 g. Ražba ČM.
Plexietue.
Čelákovice. Spolek okrašlovací a zahrádkářů. Pro krásu domova.
Strom života / sedící žena. (1918-1938.) Bronz, 39 mm, 39,86 g.
26
2 ks
-1/1
220
-1/1-
150
1/1
150
1/1
260
1/1
140
1/1
900
proof
180
1/1
260
-1
180
proof
100
0/0
90
0/0
4000
proof
360
proof
180
proof
500
0/0
180
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
V. Priessnitz - 1799-1851, portrét zleva / Lázně Karlova Studánka,
MDCCLXXXV. Sig. L. Havelka 1985. MS postř., pat. na starostříbro,
40 mm, 32,3 g. hr.
Všeobecná zemská a jubilejní výstava 1891 v Praze. Nápis český a
německý. Lev držící listinu s letop. 1791 - 1891. Sig. BRAUN. Bronz,
43,6 mm, 39,94. Původní etue s let 1891, mírně setřelý povrch.
Všeobecná zemská jubilejní výstava 1891 v Praze. Český a
německý text / český lev, roh hojnosti, let. 1791-1891. Sig. BRAUN.
Cu pat., 43,5 cm, 38.94 g. Nádherná, krásná patina.
KUTNOHORSKÝ MINCWERK W PRAZE, v kruhu IBP / sv. Václav.
Ag .987, 28 mm, 2,56 g. Razil I. B. Pichl, Praha.
Vzpomínka na Jubilejní výstavu v Praze MCMVIII / poprsí císaře,
opis, let. 1848-1908. Text český. Nesig. Fe pat. na Cu, 60 mm,
62,42 g. Výr. Železárny Komárov.
Vzpomínka na Jubilejní výstavu v Praze MCMVIII / poprsí císaře,
opis, let. 1848-1908. Text český. Nesig. Fe, 60 mm, 57,86 g. Výr.
Železárny Komárov.
Vzpomínka na Jubilejní výstavu v Praze MCMVIII / poprsí císaře,
opis, let. 1848-1908. Text český. Nesig. Fe postř., 60 mm, 60,06 g.
Výr. Železárny Komárov.
ERINNERUNG AN DIE JUBILÄUMS AUSSTELLUNG IN PRAG
MCMVIII / poprsí císaře, opis, let. 1848-1908. Nesig. Fe patin. na
Cu, 60 mm, 60,28 g. Výr. Železárny Komárov - Eisenwerke
Komorau.
ERINNERUNG AN DIE JUBILÄUMS AUSSTELLUNG IN PRAG
MCMVIII / poprsí císaře, opis, let. 1848-1908. Nesig. Fe postř., 60
mm, 57,58 g. Výr. Železárny Komárov - Eisenwerke Komorau.
1/1
150
0/0
480
0/0
400
-0/0-
90
1/1
420
1/1
400
1/1
420
0/0
400
0/0
420
0/0
440
1/1
500
1/1
80
1/1
160
0/0
180
1/1
140
0/0
160
2 ks téměř 0/0
180
ERINNERUNG AN DIE JUBILÄUMS AUSSTELLUNG IN PRAG
MCMVIII / poprsí císaře, opis, let. 1848-1908. Nesig. Fe pozlac., 60
mm, 54,8 g. Výr. Železárny Komárov - Eisenwerke Komorau.
Na paměť padesátého výročí položení základního kamene
Národního divadla. Scéna z položení zákl. kamene / lípa, polonahý
člověk, 16.5.1868-1918, NÁROD SOBĚ. Sig. O ŠPANIEL. Zn, tm.
pat, 75 mm, 115,59 g. Krásná medaile.
Pamětní medaile: VE PROSPĚCH SPOLKU PRO / ČESKÉ /
FERIÁLNÍ / OSADY / MĚST. PRAHY A PŘEDMĚSTÍ, perlovec //
UPOMÍNKA / ĎETSKÉ SLAVNOSTI / NA OSTR. / VELKÝCH
BENÁTKÁCH., perlovec. Nesig., nedat. (19./20.stol.). Cín, 31 mm,
ražené ouško, 5,38 g. patina
SVU Mánes. Na paměť 5. května 1945. Sig. SOPR. Litá medaile,
bronz, 59 mm, 90,18 g.
SVU Mánes. Na paměť 5. května 1945. Sig. SOPR. Litá medaile,
bronz, 59 mm, 91,54 g.
Praha. Celostátní výstava psů 1949. Sig. A. Odehnal. Sn, pat. na
starostříbro, 45 mm, 11,56 g. hranka
Č.K.S. Karlín - 50 let založení 1885-1935. znak Karlína, císařská
koruna, lipové snítky / vavřín. snítka s letopočty, XXXI. MOCHOV.
Nesig. Bronz, 47 mm, 35,42 g.
Sloupnice. Upomínka na okresní slanost svatováclavskou v roce
1912 / sv. Václav na koni, opis. Al, ovál 28 x 35 mm, 2,28 g, raž.
ouško.
27
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
20 let ČSR - Vysoké n/Jiz - Nedejme se 1868-1918-1938. / Meeting
horského lidu na Petruškových vrších 14.8.1938. Sn, 31 mm 4,16 g,
raž ouško, trikolora.
Národní parky: Krkonoše, Šumava, České Švýcarsko, Podyjí. Ag
.999, 34 mm, 16,22 g, 16,24 g, 16,08 g, 16,26 g. Autor: Majka
Wichnerová. Exluzivní dřevěná etue, plexietue, certifikát.
Banská Štiavnica. 700 let banského práva. A. Peter. Ag .987, 28
mm, 4,78 g.
Kremnica 1328. Pohled na historickou část, hlava ženy / brána. Sig,
L. Bodi. Ag .925, puncováno, desetiboká (á 27,5 mm). Orig.
exkluzivní etue, zapečetěno.
Štátna mincovňa Kremnica n.p.. 650 rokov 1328-1978. Razič,
výrobky / státní vyznamenání. A.P. (Andrej Peter). Ag (?), 42 mm,
32,54 g. Nepuncováno.
Českomoravská stavební spořitelna. Dům, logo, hist. část Prahy. Ag
.959, 34 mm, 16,26 g, 2 puncy. 2006. Plexietue. Exkluzivní etue.
Zentiva Praha. Pametní medaile 2003. Sig. OPPL. Ag .959, 34 mm,
16,06 g. Certifikát (chybně jakost .999), č.1. Plexietue. Exkluzivní
etue.
100 let výroby aut 1855-1995. 1. vyrobené auto, logo L&K /
nejnovější model Škoda Favorit, logo Škoda auto. Nesig. Bílý kov,
patinovaný na starostříbro, 50 mm, 49,38 g. Etue.
VŽASKG - 150 let od založení 1828-1978. Pohled na provozy. Sig.
A.P (Andrej Peter). Ag. 750, 35 mm. Etue 50 x 50 mm, zapečetěno.
0/0
90
proof
1000
0/0
50
proof
100
0/0
100
proof
340
proof
360
1/1
100
proof
280
-0/0-
100
0/0
400
téměř 0/0
180
0/0
260
1/1
50
0/0
100
1/1
80
1/-
100
-1/-
80
1/-
50
Mons. Dr. J. Burian, předseda Jednoty katolických tovaryšů.
Upomínka na 50tileté trvání a svěcení praporu jednoty v Praze 18521902. Razil Šmakal-Praha. Sn, 34 mm, 11,54 g, raž ouško.
ZEMSKÁ JEDNOTA ŽIVNOST. SPOLEČ. OKRES. JEDNOTA
ODBOR. SVAZU NA MORAVĚ. Znak Moravy, koruna / alegorická
postava, atrbuty živností. Sig. Hans Schneider. Mosaz, 50 mm,
36,86 g. Krásná medaile.
Celostátní jednota králíkářů v Rep. Československé v Praze. Za
úspěch v králíkářství. Králík. / lipové ratolesti. Mosaz, 39 mm, 26,16
g.
Řečice: Hasičská medaile - Upomínka na XXV. letnice 13.10.1907 /
hasičské atributy. ?osaz, 34,5 mm, 15,38 g, raž ouško.
Medaile - cena: VELKÉ MEZINÁRODNÍ ZÁVODY / ČESKÉHO /
KLUBU / VELOCIPEDISTŮ / V PRAZE 1883 // ve vavřín. věnci rytýá
text: DRUHÉMU / v jízdě mladších / velocipedistů. Cu, 40 mm, raž.
ouško, závěs, 28,26 g.
ČOS "Za vítězství". Cvičící sokolka se stuhou / lipová větévka, opis.
Autor: A. Odehnal. Bronz, 45 mm, 31,12 g, lak.
Zdar XI sletu v Praze 1948, raž. ouško, Ag, punc na oušku, 16 mm,
2,31 g, nep.patina. No XI.37a
Zimní soutěž na moto Jawa 1934. Motocyklista. Nesig. Mosaz,
trojúhelník 84 x 84 x 90 mm, 58,32 g.
Soutěž moto. Motocyklista na Jawě, obrysy hor, vavřínová snítka.
Nesig. Fe pocín., neprav tvar 62 x 82 mm, 21,98 g. patina, skvr.
XXI. mezinárodní Heinzova motocyklová soutěž 27.-29.V.1950.
Portrét zakladatel zleva, opis. Sig. BABKA. Litá medaile, mosaz,
50,5 mm, 52,12 g.
28
847
Mistrovství ČSR. Velká soutěž Jeseníky 15.6.1958. Vyd. Krajský
automoto-klub Olomouc. Nesig. Mosaz, 72 mm, 35,04 g
848
Celostátní přebor ministerstva vnitra. Znak ČSSR na 5cípé hvězdě,
vavřín. snítky, znak TJ RUDÁ HVĚZDA. Nesig. Mosaz pozlac.,
červený smalt, ovál 57 x 68 mm, 50,42 g. Ražba: ZUKOV PRAHA 3.
849
INTERNATIONAL SIX DAYS TRIAL KRKONOŠE 1972. Postava
závodníka v přilbě, opis / MOTOKOV PRAHA, Medaile ze 2 částí
slisovaných, 50 mm / 40 mm, pozlac a postř. ražené ouško, závěs,
stužka 31 x 10 mm, s granáty, řetěz pozlac. Etue exkluziv, 112 x 112
mm, trikolora.
Armáda ČR. Setkání nejlepších sportovců 1995. Dutý odznak:
znaky, Čech, Moravy a Slezska, zkřížené meče. MS, 50 mm. Štítek,
MS, 60 x 20 mm. Exkuzivní etue.
ZOH Nagano 1998. Český olympijský výbor. Nesig. Ag. 900, 31 mm,
13,02 g, 2 puncy. Plexietue.
ZOH Slat Lake City 2002. Český olympijský výbor. Vlajka / český
lev. Sig. L. KOZÁK. Ag. 959, 34 mm, 15,98 g, 2 puncy. Plexietue.
Exkuziní etue.
100 let FK Viktoria Žižkov, 2003. Ag .999, pozlac., 34 mm, 16 g.
Plexietue. Etue (samet).
ME ve fotbale 2004 Portugalsko. Fotbalista / ČMFS, znak republiky.
Sig. HP (Petr Horák), L\L (L. Lietava, rytec). Ag. 9999, 34 mm, 16,22
g, 2 puncy. Pelxietue, Exkluzivní etue. Certifikát
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
Mayský kalendář. / Kresby mayské kultury. Nesig. MS pozlac. 70
mm, 118,81 g. Plexietue.
MEDAILE RAKOUSKO-UHERSKO
Rakousko
50 let panování F.J.I. 1848-1898. Poprsí císaře zprava, opis / sedící
Austria, opis. Sig. JOS. TAUTENHAYN. Bronz, 60 mm, 94,28 g.
Nádherná, krásná patina.
Upomínka na 60 let panování F.J.I. 1848-1908. Dvojportrét mladého
a starého císaře v oválu / nápis něm., vavřín. věnec. Bronz, 33 mm,
16,38 g, raž. ouško. ČS 1638
Medailka na narozeniny císaře, 1830-1910 a na 62. rok vlády, se
vsazeným 1 hal. 1910. Al, 33 mm, 3,56 g. (Pro štěstí.)
Medailka na narozeniny císaře, 1830-1913 a na 65. rok vlády, se
vsazeným 1 hal. 1913. Al, 33 mm, 3,6 g. (Pro štěstí.)
Arcivévoda Karel a Žofie, dvojportrét, 1922. Jednostr. medailka, Cu,
25 mm, 6,4 g
F.J.I. a Alžběta. Dvojportrét zprava, opis / dvouhlavý orel, na prsou
znak rakouský a bavorský. Ag .999, punc., 35,5 mm, 14,68 g. Vídeň,
1987. Plexietue.
Císař Karel I. (1887-1922) a císařovna Zita (1892-1984), dvojportrét.
/ nový rakouský znak. Ag .999, 35,5 mm, 14,88 g, 3 puncy.
Uhry
F.J.I. (1848-1916)
Větší peníz na korunovaci v Budíně 8.6.1867 latinský, Ag, 24 mm,
5,48 g
Menší peníz na korunovaci v Budíně 8.6.1867 latinský, Ag, 20 mm,
3,3 g
Větší peníz na korunovaci v Budíně 8.6.1867 maďarský, Ag, 23 mm,
5,48 g
29
1/-
60
0/-
80
0/0/0
100
0/-/0
140
proof
320
proof
340
proof
180
proof
320
proof
200
0/0
420
téměř 0/0
160
0/0
80
0/1
80
1/-
150
proof
240
proof
300
0/0
1200
0/0
800
-0/0-
1200
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
Menší peníz na korunovaci v Budíně 8.6.1867 maďarský, Ag, 20
mm, 3,29 g
Alžběta
Větší peníz na korunovaci v Budíně 8.6.1867 latinský, Ag, 24 mm,
5,5 g
Menší peníz na korunovaci v Budíně 8.6.1867 latinský, Ag, 20 mm,
3,28 g
Větší peníz na korunovaci v Budíně 8.6.1867 maďarský, Ag, 23 mm,
5,5 g
Menší peníz na korunovaci v Budíně 8.6.1867 maďarský, Ag, 20
mm, 3,3 g
Marie Terezie, tolar 1763 K.B. (typ Huszár 1675) - replika. Ag, 30
mm, 28,06 g
MEDAILE NĚMECKO
Bavorsko
Ludvík II., protrét zprava / znak s "N", faksimile podpisu, datum
25.8.1845-13.6.1886. Sig. NP. Bílý kov, pat., 38 mm, 22,16 g, raž.
ouško.
Prusko
Výstava květin 14.3.1895. Mosaz, 23 mm, 3,72 g, raž. ouško.
Sasko
Svěcení praporu válečných veteránů, Mittweida 24.7.1881. Sn, 30,5
mm, 11,04 g, raž.ouško. světlá patina, hranka
Německo
Medaile na velmi krátkou vládu Friedricha III. (9.3.1888-15.6.1888).
Ag ?, 28,5 mm, 7,6 g. nep.hr.
Otto von Bismarck, portrét zprava. / Nápis. 6.únor 1888. Mosaz, 40
mm, 27,26 g, raž. ouiško. nep.skvrnka
Cyklistická medaile, 1926, III. místo. Mosaz, 8boká o stranách 16
mm, 22,44 g.
Pomník germánského velitela Arminia Hermanna, osvoboditele od
římského jařma / TACITUS ANNALLII.88. Sig. E. von BANDEL. Sn,
41,5 mm, 23,16 g. hranky, rysky
Friedrich Wilhelm III. a Nepoleon, dvouportrét. Jena 1806-2006. Cu,
30,5 mm, 12,96 g, raž, ouško.
MEDAILE OSTATNÍ
Itálie
Milán, Galeazzo Maria Sforza (1466-1476), testone z let 1472-1474,
Ag 40 mm, 29,8 g. Upomínková ražba s motivem nejkrásnější mince
své doby.
Monaco
Knížecí rodina 1982. Znak knížectví, medaile a mince euro, opis. /
Mapa Evropy. MS postř. a pozlac, 50 mm, 53,20 g. Plexietue.
Nizozemí
Narození prince Willema Alexandra. Královna Juliana a princezna
Beatrix s nvorozencem v náručí. / Čáp nese prince, opis. 1967.
Mosaz, 60 mm, 49,82 g
Rakousko
Museum Francisco-Carolinum v Linci - k oslavě 50 let trvání 1883.
Korunovaný znak. / Ve vavřínovém věnci nápis. Bronz, 48 mm,
56,16 g
Žeton na 500 let ražby prvních tolarů: Maximilián I. 1477-1977 /
znak. Nesig. Ag, nepuncováno, 25,5 mm, 6,34 g.
30
0/0
800
0/0
1400
0/0
1000
0/0
1200
0/0
800
0/0
500
1/1
160
téměř 0/0
90
1/1
220
1/1
150
1/1
160
1/1
130
1/1-
160
0/0
120
1/1
150
proof
180
0/0
130
1/1
650
0/0
80
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
Rumunsko
Medaile za překročení Karpat a Dunaje v r. 1913. Výjev překročení
Dunaje, nad vojáky anděl / uprostřed orlice portrét Carola I., opis.
Bílý kov, pat. na starostříbro, 33 mm, 14,28 g, bez ouška.
1/1-
60
1/1
180
-1/1-
200
1/1-
260
-1/1
180
1/1
85
1/1
550
-1/1
100
proof
220
proof
340
proof
320
proof
340
proof
340
0/0-
80
1/1
40
proof
130
Sňatek rumunské princezny Marie a srbského krále Alexandra I.,
červen 1922. Dvojportrét. / datum, opisy. Sig. THOZEFBUCURESTI. Sn, 32 mm, 4,18 g, raž ouško. na L několik ďubek
Rusko
Alexandr I. Portrét zleva / anděl sedící na lvu, opis. Texty v němčině.
Mosaz, 20 mm, 1,82 g. jemná ražba
Nikolaj I. Portrét zprava, opis. / Postava anděla nad věčným ohněm,
opis něm. (Slava vítězům). MS 20 mm, 1,95 g. nep. meděnka na L
Velká Británie
Viktorie I. Korunovační žeton. Westminster, 28. června 1838. Portrét
královny / Výjev z korunovace. Sn, 24 mm, 5,56 g.
Žeton královny Viktorie I. Portrét zleva, letop. 1853. / Sedící muž s
knihou, opis KEEP YOUR TEMPER. Sig. A, M. Bronz, 22,5 mm,
3,78 g
Medaile na zlatou svatbu premiéra Gladstonea, 25. června 18391889. Sn, 60 mm, 75,64 g. nep rysky na L, nep.hranky (2x)
Žeton krále Edwarda VII. a královny Alexandry 1902. Dvojportrét /
Sv. Jiří zabíjí draka. MS, 21,5 mm, 4,04 g, raž. ouško. Lak.
Evropa
Zavedení jednotné evropské měny "EURO" 1.1.2002 / Mapa Evropy.
Ag, puncováno .999, 34 mm, 16,12 g
Medaile na zavedení eura. Francie. Historická část Paříže, oběž.
mince, let. 2002. / Mapa Evropy. Ag .999, okr. a střed zlaceny, 40
mm, 20,02 g, 3 puncy. Plexietue.
Medaile na zavedení eura. Irsko. Historická část Dublinu, oběž.
mince, let. 2002. / Mapa Evropy. Ag .999, okr. a střed zlaceny, 40
mm, 20,04 g, 3 puncy. Plexietue.
Medaile na zavedení eura. Řecko. Historická část Athén, oběž.
mince, let. 2002. / Mapa Evropy. Ag .999, okr. a střed zlaceny, 40
mm, 19.98 g, 3 puncy. Plexietue.
Medaile na zavedení eura. Vatikán. Pohled na Vatikán, 1 euro,
papež Jan Pavel II., let. 2002. / Mapa Evropy. Ag .999, okr. a střed
zlaceny, 40 mm, 20,04 g, 3 puncy. Plexietue.
Persie ?
Kávová medailka - dávána při zakoupení kávy: Panovník zpředu,
opis latinkou S. M. I. LE CHACH / DR. PERSE. Mosaz, pozlac., 14,4
mm, 0.46 g.
Sýrie
19. výročí uchopení moci stranou BAAS 8.3.1963. Mosaz, 35 mm,
20,27 g, ražené ouško.
USA
John F. Kennedy, 35. prezident USA. Portré zpředu / opis (Velký
americký prezident). MS, pozlac., 34 mm, 13,98 g. Plexietue.
MEDAILE CÍRKEVNÍ
31
901
902
903
904
905
906
907
908
200 let arcidiecéze Olomoucké, 1777-1977. Chrám / sv. Václav v
přilbě zleva. Sig. M (Myszak). Bronz, pat. 59 mm, 83,06 g.
Hlava Ježíše Krista zprava. / Muž vede ženu, nápis DIE HOFFUNG
GELEITET DURCH DIE WEISHEIT. Sn, 29 mm, 15,94 g. rysky
FALERISTIKA
Československo (1918-1939)
Revoluční medaile, paříž. vydání s podpisem medailéra (19181919). Bronz, 41,5 x 46,5 mm, stuha 42 mm, v hor. části sešitá. VM
6, SN 6a
Čechy a Morava
Český lev - k 25. výročí republiky (1943 ?), I. třída. Korunovaný zlatý
lev v čirém skle, průměr 31 mm, závěs, stužka trikolora, 31 x 10
mm.
Český lev - k 25. výročí republiky (1943 ?), I. třída. Korunovaný zlatý
lev v čirém skle, průměr 31 mm, jiný závěs a stužka, 31 x 7 mm,
římská II (Fe).
ČSR, ČSSR
Stužky s miniaturami: Za zásluhy o obranu vlasti (2x), PS VB (1x),
ČSPO (2x)
Stužky k medailím (bez upínání): Za službu vlasti (2x), Za
upevňování přátelství - I., I., III. stupeň, Za ochranu hranic, 30. výr.
osvobození, k medaili SNB, za slžbu v SNB, 25. výr. Února
Čestný odznak SNB - II. typ, těžká verze. Mosaz, 40 mm. stužka 24
x 11 mm, krabička s červ. podložkou. M. Kubeš č. 5.
909
Vyznamenání Za službu v SNB. MS postř., pat. na starostříbro, 35
mm. Etue. (Kubeš: SNB v letech 1945-1989, str. 14, č.2) Nošeno.
910
Medaile Za zásluhy o lidové milice, II. třída. Autor: Heyduk J. Bronz.
2 stužky. S-N 162, VM 54. Luxusní etue modrá, potisk zlatý.
911
(1) Vyznamenání "Za mimoriadne zásluhy", matriční č. -05102-.
Bronz pozlac., smalt, stuha se sponou. Stužka s miniaturou. Orig.
etue. (2) Čestný odznak "Za socialistickou péči - III. stupeň".
Tomnak pozlac., smalt, 25 mm, jehlice.
Zasloužilý zlepšovatel, zlatý stupeň. Rudá hvězda, znak ČSSR, v
kartuši dole opis. MS, karmín smalt, pozlaceno, 45 x 35 mm. Stužka
28 x 12 mm, spona.
Soubor medailí k 20., 30., 40. výročí osvobození. SN 171, 174, 175
912
913
0/0
220
-1/1-
150
0/0/1
120
0/0/1
150
0/0/1
120
5 ks
1/-
50
10 ks
1/-
100
1/1
80
1/1-/1
80
1/1/1
150
0/0/0
30
0/-/0
300
1/1/1
90
1/1/1
150
1/1/1
160
0/0/1
320
0/0/1
320
2 ks
3 ks
914
Medaile "Za pracovní obětavost", I. vyd. (1955-1960). Autor: J. V.
Skála. Bronz, 33 mm, stuha 38 mm, nošená. VM 48, SN 156
915
Český rybářský svaz 1969-1989. Za obětavou práci v rybářství.
Bronz, 35 mm, stuha š. 32 mm. Stužka 32 x 12 mm - modrý s 3
žlutými proužky. nep.skvr.
Česká republika (1993-)
Armáda ČR, vojenský kříž CVA, 3. stupeň. Bronz cca 47 x 47 mm,
stužka 40 x 12 mm. (Asociace českých veteránů.)
Armáda ČR, vojenský kříž CVA, 2. stupeň. Ag či bronz postř. cca 47
x 47 mm, stužka 40 x 12 mm. (Asociace českých veteránů.)
916
917
32
918
919
920
921
922
923
924
925
UN FORCES. Základna mírových sil OSN Český Krumlov. Znak
OSN, znak ČR / pohled na historickou část města. Sig. MN (Michal
Vitanovský). MS pozlac., 35,5 mm, stužka modrá, š. 40 mm, spona.
Bulharsko
Řád pracovní slávy. Obecný kov, smalt, 40 mm, stuha v národ.
barvách.
Řád hvězdy socialistické práce. Bílý kov, patin. na starostříbro,
neprav. tvar, stuha v národních barvách (5úhelník).
Řád Záslužná hvězda. 5cípá hvězda, bílý smakt, okr. pozlac., na
kartuši (bílý kov) lev pozlac., 40 x 40 mm. Stuha bílá s proužkem
červeným a zeleným.
Kuwait
Za boje v Perském zálivu. Plachetnice, let. 1991, znak, nápis v
arabštině / mapa. 40 mm, závěs v podobě věnce, stuha 36 mm.
Stužka 36 x 10 mm, v národních barvách.
Nizozemí
Medaile "deportovaných". Voj. Wermachtu zatýká občana. Ag
pozlac, 27 x 42 mm, závěs, stuha modrá s 2 bílými proužky š. 38
mm, vavřínová snítka pozlac., nápis F.N.T.D.R. / N.V.W.
Rakousko-Uhersko
Vojenská jubilejní pamětní medaile, vyd. 1898. Bronz, zlatistě
pokov., 34,3 mm, stuha. VM I/32-B; Marko 396b. rysky
Záslužná medaile "DER TAPGERKEIT", II. třída, nahradní kov, vyd.
1914-1917, sig. TAUTENHAYN. Bronz štříbřitě pokovená, 31,5 mm,
struha. VM 1/5/X-H; Marko 231e. oboustr.rysky, hranka, čištěno
926
Karlův vojenský kříž, vyd 1916. Zn, stuha. VM II/18; Marko 419a
927
Vyznamenání "Ochránci alpské přírody", II. třída, uprostřed květ
protěže. Nepravidel. tvar, postř., smalt, cca 33 x 37 mm, spona
928
929
930
931
932
933
Rumunsko
XX. výročí 23.8.1944-1964 (protifaštistické povstání). Mosaz, vejčitý
tvar, 32 x 38 mm, stuha (tvar V) v národních barvách. Stužka, 23 x
10 mm. Etue 75 x 130 mm v barvě okrové.
Rusko
Záslužná hvězda generála Margelova. Velká rudá hvězda, portrét /
Sláva a velká čest, snítka. Bílý kov, rudý smalt. 47 x 47 mm. Stuha
do V rudá s šedým proužkem,
Za službu u specielních jednotek. Samopal, nad ním dvouhlavý orel,
věnec, opis / opis. Stuha do V, karmínová, s 3 černými proužky na
žlutém podkladu.
Sasko
Vojenští veteráni Ebersbach. Dva lvi drží znak s korunou, dole
nápis. Mosaz, pozlac., 28 x 43 mm, stuha zeleno-bílá; část úchytu
chybí
Vojenští veteráni po 25 letech. Mosaz, tvar stužky, uprostřed 25,
dubové snítky. Na očku miniatura medaile s. čísla S39, spona.
Rozměr cca 50 x 40 mm.
Velká Británie, Jiří VI.
Záslužná hvězda za boje v Itálii. Šesticípá hvězda, koruna, opis THE
ITALY STAR, monogram krále. Bronz, 38 x 44 mm, stuha š. 34 mm.
33
0/0/1
340
0/-/1
260
1/1/1
240
1/-/1
320
1/1/1
180
0/0/0
500
1/1/1
75
1-/1-/1
90
1/1/1
75
1/-
80
1/1/1, 1
240
0/0/1
240
0/0/1
280
0/-/2
480
0/0/1
240
1/-/1
600
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
ODZNAKY
Čechy, Československo
Odznaky 20 let republiky: (1) obrys mapy červeně, plast bílý, (2)
obraz mapy bíle, plast černý; trikolora, špendlík
Odznak: Sláva našim osvoboditelům 1945. Beneš a Stalin, obrys
Hradčan. Cu, 25 x 37 mm
T.G.M., protrét v brigadýrce zleva. Naše pohraničí je a zůstane vždy
české, 1948. Al, 26 mm, jehlice.
(1) Dvouletce zdar. Tvar republiky. MS, 40 x 15 mm, řetízek, spona.
(2) Odznak ve tvaru číslice "1", v kruhu 1947-48 28.X. Fe poměď.,
14 x 27 mm, spona
Straky u Nymburka a Praha, Národní dožínky. MS, 15 mm a 18 x 32
mm. Oba smalt červený a modrý.
Za ochranu hranic. Mosaz, smalt, ovál 15 x 21 mm, jehlice. Výr.
ZUKOV PRAHA 3. Krubl, str. 108, tab. 31/1
Vojenský odznak "Příslušník vzorné jednotky", tvar pavézy. Lehká
slitina, smalt v barvách trikolory, 29,5 x 39 mm, šroub s maticí.
Krubl, obr. 28, str. 105.
I. sjezd jednotného svazu dopravních zaměstnanců ČSR, Praha 15.16.VIII. 1936. Unie železničních zaměstnanců 1896-1936. Mosaz
postř., 30 / 39 x 43 mm, jehlice.
JEDNOTA ZŘÍZENCŮ ČESKOSLOV. DRAH. Mosaz, smalt (barvy
vlajky), 19 mm, jehlice.
Sjezd 75níků v Jindř. Hradci 27.-29 VI. 1936. sig. JVD. Bronz, nepr.
tvar, spona.
40 LET ČS. STRANY NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ. Rodina s
dítětem, vlajka, lipové ratolesti. Sig. LHOTÁK. MS, 21,5 x 30 mm,
jehlice. Ražba Kremnica. K odznaku připojen slavnostní uzel v
barvách trikolory.
Odznaky: (1) ČNS - ústředí Praha. Bronz, 14,5 mm (2) ČNS, pob.
Nymburk-Poděbrady, Ag .925, 18,5 mm, 2,41 g.
VI. všesokolský slet Praha 1912, pamětní odznak. Fe pocín., 30 x 50
mm. No.s VI.11
VI. všesokolský slet v Preaze 1912. Al, 19 x 28 mm. Ražba KarnetKyselý, Žižkov. No VI.14a
Soubor odznaků Sokola: VI. slet 1912 - 1 ks, No.s VI.11; VII. slet
1920 - 4 ks VII. 16a, 16b, 17b, 02a; IX. slet 1932 - 2 ks, IX.09a bez
med., IX.12a bez kokardy; X. slet 1938 - 4 ks X.09a, 11a, 12a, b,
bez stužky; XI. slet 1948 - 6 ks XI.03b, 08a, 09a, 31a, 13a (zlac.
setřeno), 13c. Župa krkonošská - Víchová n.Jiz - 2 ks; středočeská 1 ks; kladenská - 1 ks, ostatní - 4 ks. + Orel. slet. Plzeń 1938 - 1 ks.
Vše na podložce 250 x 210 mm.
VII. všesokolský slet Praha 1920, slavnostní pamětní odznak. (1)
Bronz, 31 mm, jehlice, (2) Bronz, 31 mm, klopový. No.s VII.16a, 17a
VII. všesokolský slet Praha 1920, slavnostní pamětní odznak. MS
poměď., 31 mm, (1) jehlice, (2) klopový. No.s VII.16b, 17b
VII. všesokolský slet v Praze 1920. Sletový odznak pro dorost. Cu,
42 x 28 mm, bez stužky. Ražba Kremnica. No VII.01a
VIII. všesokolský slet v Praze 1926. Slavnostní sletový odznak.
Autor: Šejnost. Bronz pat., 30 x 26 mm. Ražba Kremnica. No
VIII.09a. Barva vlaječky mírně zašlá.
34
2 ks
1, 1
40
0/-
50
0/-
60
2 ks
1/-
50
2 ks
1/-
40
0
100
1/-
40
1
140
1
130
0
120
2 ks
1 až 1-
50
2 ks
1, 1
30
0/-
60
1/-
80
26 ks
1/-
360
2ks
1
80
2ks
1
80
1/-
60
1/-
70
953
954
955
956
957
X. všesokolský slet v Praze 1938. (1) Sletový odznak pro žactvo.
Bronz pat., 21 x 30 mm. Ražba Provazník a spol. Praha VII. No
X.09a. bez stužky (2) dtto pro členstvo. Autor: Kužel. Bronz 36 x 36
mm, 2 otvory pro uchycení, vlaječka 30 mm. Ražba Kremnica. No
X.13b.
XI. všesokolský slet v Praze 1948. (1) Sletový odznak dospělé
cvičence. Znač. VH. Bronz, 25 x 45 mm. Ražba Kremnica. No
XI.09a. (2) Odznak pro příslušníky vojska. Znač. VH. Bronz 25 x 45
mm. Ražba Kremnica. No.s. XI 11a
Zájezd ČOS do Plzně 1929, sig. V Koukolíček, razil Pichl - Praha.
Bronz, cca 50 x 35 mm, spona, stužka trikolora.
Krkonošská župa, Víchová n.Jiz. Den dorostu a žactva 24.25.VI.1933. Bronz 27/19 x 39 mm, jehlice
Nymburk. Slet župy Tyršovy 20.-21.VI.1936. Sokol, v pozadí
historická část města. Sig. HE. Mosaz poměď, 32,5 mm, jehlice.
958
Kouřim - župa Tryšova - slet 1937. Pichl, Praha. Bronz, 36 x 31 mm.
959
960
Sokol v letu. Mosaz, 50 x 13 mm, spona
III. dělnická olympiáda v Praze 1934. 4 postavy mezi natickými
sloupy. Sig. Josef RÁVA. MS, 30,5 x 37,5 mm, spona.
Železničáři brannosti. Brno 22.V. 1938. Sig. ČK. Mosaz, 34 x 29
mm, jehlice
Jilemnice, mírová slavmost 1951. Fe, smalt červený a bílý, 21 x 35
mm
Klatovy. Pomník padlým v 1. svě. válce, 28.X.1922. Al, 22,5 x 30
mm, jehlice.
Mladá Boleslav, II. hraničářská pouť 1938. Sklo modré, 27 x 30 mm,
jehlice. Výrobce: F. Halama, Alšovice 56, Želez. Brod.
Praha. (1) Sjezd řemesla 1946 ÚS ČSR, MS, 26 mm, jehlice. (2)
Slovanská zemědělská výstava v Praze 1948. Cu pomosaz., nepr.
tvar, 22,5 x 31 mm, jehlice
Obchodní pomocnictva (na čsl. drahách). Mosaz, neprav. tvar,
jehlice.
T.G.M. (1) Odhalení pomníku v Prostějově 28.X.1946, um. hmota
barvy bronzu, 30,5 mm, jehlice; (2) Prezident v brigadýrce čelně,
mosaz, ovál 13 x 19 mm, jehlice; (3) Znovuodhalení pomníku BrnoBohunice, 7.IX.1947, mosaz, 12,5 x 25,5 mm, jehlice; (4) K úmrtí
prezidenta, portrét, opis, data 1850-1937, mosaz, 19 mm, jehlice
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
2 ks
1/-
80
2 ks
1/-
80
1
35
1
60
1/-
80
1/1-
80
70
1/-
60
1
130
1/-
40
1
60
1
120
1/-
50
1
70
4 ks
1/-
160
4 ks
1/-
100
4 ks
0/-
50
1/-
95
0/-
140
2ks
2 ks
(1) Dr. Ed. Beneš, poprsí zprava, opis. MS, 11 x 15,5 mm. (2) K.
Gottwald, hlava zprava, opis únor 1948, MS, 20,5 mm, jehlice. (3) K.
Gottwald, poprsí zleva, 50 let KSČ Karviná. MS, pat. na starostříbro,
18 mm, jehlice. ZUKOV Praha. (4) V. Havel, protrét zprava, opis. V.
Havel / Jistota. Al, elox. zlat., 16 x 26 mm.
M. Jan Hus na hranici. (1) MS pozlac. světl., (2) MS pozlac tm., (3)
Cu, (4) MS, 21 x 31 mm, spec. úchyty.
Maďarsko
Hvězda s meči, symboly socialismu. Dole HADITORNA (=vojenský
turnaj). Bílý kov, tm. patin., 37 x 37 mm, spec úchyt.
RAJPARANCSNOK - ÉLEN RÁJÓ (velitel čety), 1. třída. Mosaz,
ovál 27 x 40 mm, smalt (nár. barvy), spec úchyt.
35
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
Německo
Živnostenský střední stav buď jednotný. Lipsko 25.6.1933. Kolo s
kladivem, nad tím přilba s perutěmi, nahoře orlice a hákový kříž. Fe
pomosaz., 28 x 56 mm, spona.
Rakousko ?
F.J.I. a Wilhelm II. Dvojportrét bez opisu. Klopový odznak, 22,5 mm.
1
260
0
150
1
240
N
700
0
N
50
50
N
0-
650
480
N
50
0, 01
1
1
1
11
1
1
1
0
50
110
130
130
130
120
110
120
120
130
120
N
N
N
N
N
34
35
40
40
90
0
0
N
1
1
110
44
220
110
400
N
0
80
130
Rumunsko
Bukurešť. G. V. EINTRACHT 1857 (spolek Svornost). Střed: lyra
zlac., v modrém oválu, vnější ovál bílý, opis. Vsazeno v kartuši,
zanč. na rubu A B WIEN VII. BURGASSEL 40. 34 X 45 mm, spona.
Exluzivní zásobník o 6 tablech s cca 900 ks různých odznaků,
některé vícekrát. 300 x 300 mm. Perfektní stav.
PAPÍROVÁ PLATIDLA
Československo (1918-1939)
1 Kč 15.4.1919, s. 266. Ba 7
1 Kč 15.4.1919, s. 266. Ba 7
Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)
500 K 24.2.1942, II. vydání, s. Ba č. 734015. Ba 36
500 K 24.2.1942, II. vydání, s. Ea č. 077728. Ba 36
Československo (1944, 1945-1953)
100 K 1944, s. KX č. 839679, SPCIMEN. Ba 59a
10 Kčs b.l. (1945), s. PS č. 975268, s. RF č. 696750 perf. 3 m.d.. Ba
71
1000 Kčs 16.5.1945 s. C08 č. 478925 Ba 78c
1000 Kčs 16.5.1945 s. C10 č. 475711. Ba 78c, slabě přeIož.
1000 Kčs 16.5.1945 s. C11 č. 477783. Ba 78c, slabě přeIož.
1000 Kčs 16.5.1945 s. C11 č. 477784. Ba 78c, slabě přeIož.
1000 Kčs 16.5.1945 s. C11 č. 477786. Ba 78c, slabě přeIož.
1000 Kčs 16.5.1945 s. 21B č.114076. Ba 78b
1000 Kčs 16.5.1945 s. C21, č. 448568. Ba 78c
1000 Kčs 16.5.1945 s. 21C, č. 448872, Ba 78c
1000 Kčs 16.5.1945 s. 23C, č. 442445, Ba 78c, s|.pře|ož.
1000 Kčs 16.5.1945 s. 26C č,451129. Ba 78c
Československo (1953-1960)
1 Kčs 1953, s. BV č. 768566 - GOZNAK. Ba 86a
3 Kčs 1953, s KV č. 112899, STC Praha. Ba 87b, perf. 3 m.d.
3 Kčs 1953, s. PB č. 112739 - STC. Ba 87b
5 Kčs 1953, s. MS č. 184638 - STC. Ba 88b
10 Kčs 1953, s. MK č. 002626 - STC. Ba 89b
ČSSR (1961-1990)
100 Kč 1961, s. X10, č.709511. Ba 98c
20 Kčs 1988, s. H27 č. 986585. Ba 105
100 Kčs 1989, s. A13 č. 586007. Ba 106
500 Kč 1973, s. U45, č. 755946. Ba 101
1000 Kčs 1985, s. C56 š. 127890. Ba 102
Tuzexové poukázky
0,50 TKčs, II. 1989, č. 01825094
1 TKčs 1977/IV, č. 15547335
36
2 ks
1010
1 TKčs 1973/III, č. 0525416 s. Z. Reparovaná, otiska fialové barvy
na R, okr. pošpiněny =R=
5 TKčs 1974/III, č. 10439815
10 TKčs VI / 1989, č. 00645786
20 TKčs I / 1989, č. 00959375
50 TKčs III / 1990, č. 01605961, nep.netr.dol. okr.
100 TKčs X / 1989, č. TU 0269670
Česká republika (1993-)
100 Kčs 1961 / 100 Kč s. G07 č. 032390, kolek 100C. Ba CZ 1e
1011
100 Kčs 1961 / 100 Kč s. G43 č. 378572, kolek 100C. Ba CZ 1e
1012
1013
20 Kč 1994, s. A34 č. 183961. Ba CZ 10
20 Kč 1994 s B11 č. 561393 s razítkem "Ukončení oběhu bankovek
1.9.2008"
1000 Kč 1993 s. A79 č. 377934. Ba CZ 8 nep.přelož.
Slovensko
100 Ks 7.10.1940, II. vydání, s. C6 č. 554455. SPECIMEN. Ba 49a
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
50 Ks 15.10.1940, s. Hv č. 241653. SPECIMEN. Ba 50
500 Ks 12.7.1941, s. 8Nk č. 028093. Ba 52
500 Ks 12.7.1941, s. 3Jo č. 051230. Ba 52
100 Ks 2.10.1940, s. H8 č. 395851, I. vydání, kolkovaná, SPCIMEN
nahoře. Na 2 rozích nep. skvr. od lepu
100 Ks 2.10.1940, s. F7 č. 687814, II. vydání, kolkovaná, SPCIMEN
nahoře. Na 2 rozích nep. skvr. od lepu
500 Ks 12.7.1941, s. 3Jo č. 051253. Kolek B. Ba 64
100 Kčs 1961 / 100 Ks s. G86 č. 407440. Ba SK 3d. lehce přelož.
PAPÍROVÁ PLATIDLA - EVROPA
Bulharsko
1, 2, 5, 10 a 20 leva, s. BA, БG, EЦ, BC, AЦ. Pi 93 až 97
Lotyšsko
5 lati 1992/2009
Maďarsko
1 milion pengö 16.11.1945 s. N 234 č. 012280; 10 milionů pengö
16.11.1945 s O267 č. 032293; 100 milionů pengö 18.3.1946 s P057
č. 051327; 1 miliarda pengö 18.3.1946 s. R077, č. 019032. Pi 122125
200 forintů 1998 s. FE č. 4938812
Německo, Výmarská rep.
100000 marek 1.2.1923, s. N č. 04890548. Ro 82a
2 miliony marek 23.7.1923, s. EDa č. 069344. Ro 89a
Německo-Sasko
10 Goldpfennig - 1/24 dollaru, 22.11.1923, Míšeň, s A, č. 73319,
oranž., obtisk aversu na rub. str.
10 Goldpfennig - 1/24 dollaru, 29.10.1923, Drážďany, s. F, č. 89252,
zelená
Německo
Obsazená území spojenci za II. svět. války, 50 marek 1944, vyd.
SSSR, 8místný číslovač. Ro 204c
37
5 ks
4 ks
2
1
0+2
jinak N
2
450
320
420
800
900
1000
N
90
N
N
90
50
20-
80
800
N
N
0
0
85
100
850
1100
N
80
N
N
80
1200
0-
90
N
100
N
120
0- až 1N
50
25
1
1-
80
150
1-
40
1-
40
2
50
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1038 A
1038 B
1039
1040
1041
1041
1041
Obsazená území spojenci za II. svět. války, 100 marek 1944, vyd.
SSSR, 8místný číslovač. Ro 206d
Polsko
20 złotych 20.5.2011 s. MS č. 0055450 - pamětní bankovka Marie
Skłodowska-Curie k udělení Nobelovy ceny za chemii. Certifikát.
Rakousko-Uhersko
1 K 1.12.1916, s. 1383 č. 285115
2 K 1.3.1917, s. 1149 č. 547155
Rakousko
20 schilling 2,7,1967, s. H č. 411205 T. Pi 142
Nouzová platidla spolk. země Salzburg v letech 1914 - 1921, 164 ks,
uloženy v zásobníku o 10 listech (oboustraných), originální
kartonové desky.
PAPÍROVÁ PLATIDLA MIMOEVROPSKÁ
Brazílie: 500 cruzados b.l. (1986) s A 7821043299 A Pi 212, 1000
cruzados b.l. (1989) s. B 0940023797 A. Pi 216. I1160Argentina: 5
australes b.l. č. 10.618.293 A. Pi 324
Kuba
20 pesos b.l. (1985) s. DD č. 131960. Pi FX 9
Macao
10 patacas 8.8.2005 s. AL č. 076398. Pi 80
Malawi
500 kwasha 1.1.1912 s. AB č. 3609244. Pi 61
Mexiko
20 pesos 28.10.2008, s. V č. 6711242, nep. přelož.; 50 pesos
12.6.2012, s. D č. X2428371
Namibie
100 dollar 1993, s. J43 č. 899132. Pi 3
Papua Nová Guinea
10 kina b.l. (1988) s. NCV č. 390232. Pi 96
Peru
500 intis 26.6.1987 s. A č. 8226903 P. Pi 134b; 1000 intis 28.6.1988
s. B č. 3193780 Q. Pi 136b; 5000 intis 28.6.1988 s. A č. 9622906 V.
Pi 137; 10000 intis 28.6.1988 s. A č. 9834081 S. Pi 140
1-
65
N
420
N
N
60
120
N
35
N, 0
1000
N
70
N
200
N
120
N
90
1, N
70
1
200
N
180
N
100
N
40
5 ks
N, 0
280
3 ks
0, 1
90
1-
180
3 ks
2 ks
4 ks
1042
1042 A
1043
1043 A
Thajsko
50 baht s. 4A č. 8900078. Pi 2
20 baht b.l. s. OG č. 5090529; 50 baht b.l. (1997) s. 2E č. 1025461;
100 baht b.l. (1994) s. OB č. 6554915; 500 baht b.l. (2001) s. 3C č.
9158902; 1000 baht b.l. (2001) s OA č. 8475532
Turecko
50000 lir 1970 (1989) s. K21 č. 273369; 100000 lir 1970 (1991) s.
EO7 č. 377134; 250000 lir 1970 (1992) s. D17 č. 024588. Pi 203,
205, 207
Vietnam
100000 dong 1994 (2000) s. BB č. 0190694. Pi 117a
38
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
CENNÉ PAPÍRY, CENINY
(1) Odběrný list na textil a obuv pro ženy od dokončeného 20. roku,
s. Č, řada T, č. 666078. Razítko Národní výbor v Plazích. (2) dtto na
jiné jméno, s. Č, řada T, č. 658259. (3) dtto, ale pro děti od
dokončeného 1 roku do dokončeného 12. roku, s. Č, řada Z, č.
3 ks
353312, částečně odstřiženo. razítko jako předešlé.
Sbírka losů čs. státní loterie, 1981-1984, emise 12x v roce, vždy 12
sérií: A, B, D, H, K, L, M, N, O, P, S, T, některé série chybí, čísla
600 ks
emisí 232 až 279.
Sbírka losů (1) Mimořádná loterie, 1973, 1974, 1979, 1980, 1981,
1983, 1984, 1986 - 40 ks; (2) Jubilejní loterie, 1972, 1977, 1982 celkem 19 ks; (3) Vánoční loterie, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980,
113 ks
1981, 1982, 1983, 1986 - celkem 54 ks
Sbírka losů čs. státní loterie z let 1971-1980 (viz. Miz Mixa: Katalog
losů) - č. loterie 118 - 120, 125 - 127, 130 - 131, 134 -. 135, 143 146, 153, 155 - 156, 160, 168, 171, 176, 178, 182 - 183, 186 - 188,
190, 194 - 195, 199, 201 - 202, 211 - 212, 214 - 215, 200 - 227
60 ks
Arch příspěvkových známek KSČ v nomimál. hodnotě 1 Kčs, celkem
100 ks.
LITERATURA
Goebel, Graz: Ceník mincí národů středomoří od 7. st. před Kristem
až do 476 po Kr. II. vyd. 1940. Brož., 555 str., mnoho vyobrazení.
Rezek M., Vyskočil J.: Vývoj mince na našem území. ČNS pob.
Jihlava, 1986. Brož. 42 str.
Kolníková Eva, Lauko Ferd.: Prolematika mincovníctva Jagellovcov.
SNS pob. Svit-Tatry. Brož, 309 str.
Petráň Zd., Radoměrský P.: Encyklopedie české numismatiky. Libri
Praha, 1996. Brož., 350 str., 1300 hesel a odkazů, 400 pérovek,
fotopříloha.
(1) Kolektiv autorů: Folia numismatica. Supplementum Ad Acta
Musei Moraviae. Moravské zemské muzeum Brno, 1999. Nrož., 125
str. (2) Dtto, 1986. Brož. 79 str.
Günter Schön: Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert, 19. vydání, 850
str., 3500 foto, přes 10000 mincí. Nakl. Battenberg, 1988. Ceny ve 2
verzích.
Kolektiv autorů: Gold- Silbermünzen Deutschland von Anhalt bis
Würzburg. Landesgirokasse Stuttgart 1978. Brož., 111 str.
Kolektiv autorů: Gold- Silbermünzen 1600 - Neuzeit. Ausland.
Landesgirokasse Stuttgart 1978. Brož., 63 str.
Peter Berghaus: Münzgeschichte der Stadt Dortmund.
Stadtsparkasse Dortmund 1958. Váz., 52 str.
Daněk Jiří: Československá nouzová a papírová platidla vydaná v
letech 1914-1945. ČNS pob. Papírová platidla. Praha 1998, I. vyd.
Brož., 152 str.
Bajer Jan: Papírová platidla Československa 1919-1993, České a
Slovenské republiky 1993-1999. Vyd. ELEKTRIS - Jindřich Holna,
1999. Brož., 192 str. textu a vyobrazení.
Hanibal Vladimír: Mimořádné ražby církevních mincí, Papežský stát
od r. 1870, Vatikán od r. 1929. Vyd. ČNS, pob. v Jihlavě 1997. 44
str. vč. vyobrazení.
Nohejlová Emanuela: Výstavní sbírka medailí Národního muzea.
NM Praha 1963. Seznam autorů a majitelů dílen, Brož., 160 str.,
XVI. tab.
39
Z
35
N až 1
300
N až 1
55
N
120
N
80
Z
200
N
10
Z
30
N
80
N
35
N
120
N
50
Z
30
N
50
N
50
N
80
N
35
N
30
1062
1063
1064
1065
1066
1067
Košatka Josef: Mince a medaile Jiřího Harcuby z let 1064-1979.
ČSPDP Praha 1980. Brož., 26 str.
Foukal M., Mrštík J.: 80 let České numismatické společnosti. ČNS
Praha, 1999. Brož., 167 str.
Polakovič Jaroslav: Trnavské medaily a ich autori. Západoslovenské
múzeum Trnava. 52 str.
Kolektiv autorů, NG v Praze: Současné polské medailérství ze
sbírek muzea ve Vratislavi. Brož., 48 str.
Robinson D. B.: Monogramy a iniciály v sovětském medailérském
umění. ČNS pob. Hradec Králové, 1988. Brož.
Sejbal Jiří a kol.: Historie a perspektivy numismatických společností.
60. výr. založení ČNS. ČNS Brno, 1979. Brož. 120 str.
1068
Sejbal Jiří a kol.: Československá numismatika, současný stav,
úkoly a perspektivy. Moravské muzeum v Brně, 1986. Brož., 204 str.
1069
Hlinka Bohuslav: Atentáty na peníze. Svoboda Praha, 1987. 327 str.
1070
Mucha Vladimír: Kujebáci aneb Válečné děje vysokomýtského c. a
k. pěšího pluku č. 98. Vydání autorovo nákladem vlastním a péčí
KPVH Pardubicko. 2011. Brož., 223 str. a přes 190 dobových
fotografií.
(1) Rozkošná Blanka: Židé v Lysé nad Labem, Milovicích a okolí.
Vydání autorky, 2010. Brož., 50 str. včetně fotografií. (2) Kopecký
René: Bedřich Hrozný, život a dílo. Vydal autor za finančního
přispění města Lysá nad Labem, 2011. Brož., 152 str.
1071
2 ks
1072
1073
1074
1075
1076
Kolektiv autorů: Europas Mitte um 1000. Vyd Konrad Theiss,
Stuttgart 2000. Brož., velký formát, 547 str., mnoho barev. a
černobílých vyobrazení.
ARCHIVÁLIE
Legitimace pro účely sociálního pojištění pro: Jan Podešva ze dne
27.VIII.1938.
Pracovní knížka - Arbeitsbuch, Protektorá Čechy a Morava, pro:
Lehká roz Petrášová, Jarmila, Pardubice, vyd. v Praze 5.III.1942,
kulaté razítko.
Dopisnice: Gustav Frištenský, barevná, se všemí získanými
medailemi, 1929; černobílá s pravým podpisem.
RŮZNÉ
Knoflík šlechtický, znak Thurn-Taxisů, opis PERPETUA FIDE. Na R
2 lvi, text °A° - °U° / Ia QUALITÄT. Bílý kov post ř., 29 mm
40
2 ks
N
10
N
50
Z
15
N
15
N
15
Z
15
N
20
N
60
N
100
N
60
N
400
Z
30
N
50
Z
300
1/1-
40
KORESPONDENČNÍ AUKCE
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
ČECHY
Josef II. (1780-1790)
1 grešle 1781 A, nedoraž.
SLEZSKO
Leopold I. (1657-1705)
grešle 1696, Opolí, Wackerl. Halačka 1686 ? obostr.nedoraž
ČESKOSLOVENSKO, ČECHY A MORAVA, SLOVENSKO, ČR
Československo (1918-1938)
2 haléř 1923, 1924
2 haléř 1924, 5 hal. 1923, 1928, 1929, 1931, 1938
5 hal. 1923, 1928, 1938
5 hal. 1938
5 hal. 1938 (4x), 10 hal 1928 (2x), 1937 (5x), 1938 (2x)
10 haléř 1926, 1936, 1937, 1938
10 hal. 1928, 1937, 1938
10 hal. 1933 (-0/0-), 50 hal. 1921 (1/1), 1922 (-1/1-)
10 hal. 1933 =R=
10 haléř 1936, 1936 nep.hr.
10 hal. 1936, 1937, 1938 nep.tečka
10 hal. 1937
10 hal. 1937, 1938
20 hal. 1921, 1922, 1924, 1926, 1928
20 haléř 1921, 1922, 1924, 1927, 1928, 1937
20 hal. 1921, 50 hal. 1922 (3x), 1924, 1 Kč 1922 (6x), 1924, 5 Kč
1925, 1938
20 hal. 1929 =R=
20 hal. 1937, 1938; 25 hal. 1933
25 hal. 1933, var. čísl. 9, 3, 3
50 hal. 1921
50 haléř 1921 patina, 1922, 1924, 1927 =R=
50 hal. 1921, 1922, 1924, 1931
50 haléř 1921, 1927 =R=
50 hal. 1925 =R=
50 hal. 1927 =R=
1 Kč 1922
1 Kč 1922, 1923, 1924 (skvr,), 1931, 1930, 1937, 1938 (obě 0/0)
1 Kč 1922, 1923, 1924, 1925, 1929 (2/1-), 1930 =R=, 1937, 1938,
komplet.
1 Kč 1922, 1923, 1924, 1929 (2/2), 1930 =R=, 1937, 1938
1 Kč 1923 (5 ks), 1924 (6 ks)
1 Kč 1930
1 Kč 1930 =R=
1 Kč 1930 =R= nep.vlas.rysky
1 Kč 1937, 1938
1 Kč 1937, 1938 (2 ks)
41
2/1-
45
2/2
35
1/1
větš. 1/1
1 až 10 až 1
1 až 10/1
0 až 1
-0/1
1/1
1/1
RL
1/11/1
1- až 2
0 až 2
80
90
35
50
25
100
25
40
160
50
40
45
20
50
120
14 ks
1 až 2
-1/1RL
1/1
-1/1
1/1-1/1-1/1
1/11/1-1/1-
80
80
40
60
30
220
60
180
110
130
40
6 ks
0 až 1-
100
8 ks
7 ks
11 ks
4 ks
0 až 1
0 až 1
1/11/1
-0/00/0
1/1-
280
200
35
80
65
120
80
45
2 ks
6 ks
3 ks
8 ks
13 ks
4 ks
3 kd
3 ks
2 ks
3 ks
10 ks
2 ks
5 ks
6 ks
6 ks
3 ks
3 kd
4 ks
4 ks
2 ks
2 ks
12 ks
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1 Kč 1937 - normální + s vyšším obsahem Cu
1 Kč 1938
5 Kč 1925 nep.ryska
5 Kč 1925 nep.ryska a ďubka, začínající patina na R
5 Kč 1925, 1926 nep.skvr., nep.rysky
5 Kč 1929, 1929 var. vlnovek na hraně, začínají dole a nahoře,
dlouhé vlnovky.
5 Kč 1929, 1930
5 Kč 1930, skvr.
5 Kč 1932, vlnovky dlouhé
5 Kč 1932, vlnovky dlouhé
5 Kč 1932, vlnovky dlouhé
5 Kč 1938
5 Kč 1938, 1938 var. vlnovek na hraně
5 Kč 1938, ornament na hraně obráceně
5 Kč 1938, var. vlnovek, krátké a dlouhé
5 Kč 1938, vlnovky na hraně dole a nahoře.
10 Kč 1930, 1931, 1932
10 Kč 1932
10 Kč 1932
10 Kč 1932
10 Kč 1928 TGM, 20 Kč 1937 TGM
10 Kč 1928 TGM, 20 Kč 1937 TGM
10 Kč 1928 TGM, 20 Kč 1937 TGM, vlas. rysky
20 Kč 1933
20 Kč 1933
20 Kč 1933, 1933 var. vlnovek na hraně (dvouvlnovka)
20 Kč 1933, 1934 hr.
20 Kč 1934, 1934 var. vlnovek na hraně, dlouhé vlnovky
Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)
20 hal. 1941 patina, 1942, 19454, 50 hal. 1941
50 hal. 1942; 1 K 1941 hr., 1 K 1943 pat.
Slovensko (1939-1945)
10 hal. 1942, 20 hal. 1942 Al, 50 hal. 1941, 1 Ks 1940, 1 Ks 1942
var. širší čísl. 4, 5 Ks 1939 ležící čárka
20 hal. 1940, 1942 Al, 1943 Al
20 hal 1942, 1943 (2 ks) sl.škr.
50 hal. 1941, 1943 Al
50 hal. 1941 CuNi, 1943 Al nep.vada stř., 1 ks 1940, 1941, 1942
1 Ks 1940, 1941, 1942, 1945 =R=
1 Ks 1945
5 Ks 1939 Ni, zlaceno, 2 var.
50 Ks 1944 J Tiso - 5 výročí republiky
Československo (1945-1953)
20 hal. 1948
20 hal. 1948, 1949, 1950
20 hal. 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 50 hal. 1947, 1948, 1950,
1951, 1952
42
2 ks
0/0
0/0
1/1
1/1-1/1-
40
20
100
80
180
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2/2
2/2
1/12/12/12/10/1
0 až 1
0/0
0 až 1
0 až 1
0 až 1
1/1
0/0
-1/11/1
0/1
0/1
téměř 0/0
1/1
0/0
1/2
0 až 1
110
70
40
130
130
130
25
20
25
30
30
260
140
110
90
180
200
180
260
160
220
180
200
4 ks
3 ks
1 až 11/1-
45
55
6 ks
3 ks
3 ks
2 ks
0 až 1
1/1
0/0
1/1
90
50
15
30
0- až 1
1/1
RL
2 ks
1/1
téměř 0/0
50
80
40
120
110
3 ks
0/0
0/0
40
15
10 ks
0 až 1
50
2 ks
2 ks
2 ks
7 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
5 ks
4 ks
1156
1157
1158
1159
1160
20 hal. 1951, 1952
50 hal. 1947, 1948 (0/0); 50 hal. 1964 (1/1-)
50 hal. 1947 - normální + s vyšším obsahem Cu
50 hal. 1948 - normální + s vyšším obsahem Cu
50 hal. 1947, 1947 var. čísl. 9 a 4, 50 hal. 1948, 1948 var. čísl. 9 a 4
1161
50 hal. 1949, 1949 var. čísl. 9 a 4, 50 hal. 1950, 1950 var. čísl. 9 a 5
1162
50 hal. 1951, 1951 var. čísl. 9 a 5, 50 hal. 1952, 1952 var. čísl. 9, 5 a
2
1 Kčs 1946 var. č. 3 - čísl. 9, 4, 6, var. č. 4 - čísl. 4 úzká a široká.
SZHK
1 Kčs 1946, 2 var. čísl. letop. SZHK var. č. 6
1 Kčs 1946 - normální + s vyšším obsahem Cu
1 Kčs 1947, odlišný materiál, nedokonalý opis, rysky - falzum
1 Kčs 1950, 1951, 1952, 1953 =R=
1 Kčs 1950, 3 var. čísl 9, 5, 0; 1 Kčs 1951, 2 var. čísl 9, 5, 1; 1 Kčs
1952, 2 var. čísl 9, 5
1 Kčs 1953, 1953 var. čísl 9 a 5
2 Kčs 1947, 1947 var. čísl 4 a 7
2 Kčs 1947, 1948
50 Kčs 1947 - 3. výr. SNP; 50 Kčs 1948 - 3. výročí květnového
povstání, 50 Kčs 1949 - J. V. Stalin
100 Kčs 1948 - 30. výr. republiky.
50 Kčs 1949 J. V. Stalin, 100 Kčs 1949 J. V. Stalin
50 Kčs 1949 J. V. Stalin, 100 Kčs 1949 J. V. Stalin
50 Kčs 1949 J. V. Stalin, 100 Kčs 1951 - K. Gottwald
Československo (1953-1960)
1 hal 1953 (3x), 1954, 1955, 1956 (3x var.), 1957, 1958, 1959, 1960,
1962 (x), 1963 =R=, 1986 (2x)
1 hal. 1953, 1954, 1957, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1986
1 hal. 1953, 1953 var., 1962, 1962 var. čísl. letop.
1, 3, 5, a 10 hal. 1954
1 haléř 1953, 1954, 1957, 1959, 1960, 1962; 3 haléř 1953, 1954; 5
haléř 1953, 1954; 10 haléř 1953, 1954, 1956; 25 hal. 1953
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
3 hal 1953, 1954, 1963
3 hal. 1953 (/21x), 1954 (11x)
5 hal. 1953, 1953 var. čísl. 5 a 3
5 hal. 1953, úder na R,10 hal. 1955, rysky na R
10 hal. 1953 Leningrad (-1/1-) a Kremnica (-0/1). SZHK č. 67/91
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
10 hal. 1953, minc. Leningrad, na R vada mater.
10 hal. 1953, 1954, 1955, 1956
10 hal. 1954
10 hal. 1954 (-0/0-), 1956, 1956 var. čísl. 9, 5, 6 (+2/2)
10 hal. 1956, vada mat. na L i R, škr., hr.
10 hal. 1958, nep.ryska
25 hal. 1953, minc. Leningrad
1 Kčs 1957, 1957 var. čísl. letop., 1958, 1958 var. čísl. letop., 1959,
1959 var. čísl. letop.
2 ks
3 ks
2 ks
2 ks
RL
0 až 10/0
0/0
10
30
20
20
4 ks
0 až 1
40
4 ks
1/1
40
5 ks
0/0
45
4 ks
2 ks
2 ks
4 ks
0 až 1
RL
1/1
1/1
RL
50
10
30
300
40
7 ks
2 ks
2 ks
2 ks
0 až 00 až 00/0
RL
60
80
20
10
3 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1/1
0/0
0/0, 1/1
0/0, 1/1
1/1
180
110
260
260
180
17 ks
9 ks
4 ks
4 ks
0/0
-0 až 0
0/0
0 až 1
30
35
20
45
14 ks
3 ks
32 ks
2 ks
0 až1
0/0
0/0
1 až 1-1/1-
90
25
25
25
80
0- až 10/0
4 ks
2 až 1téměř 0/0
3 ks
0- až 2
-1/11/1
1/1
100
120
120
100
50
100
120
80
2 ks
43
6 ks
-1/1-
80
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1 Kčs 1957, 1958, 1959, 1960
ČSSR (1961-1990)
5 hal 1953 (2x), 1962, 1963, 1966, 1967, 1970, 1972 až 1976
5 hal. 1962, 1963, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976
10 hal. 1961 - 1971
10 hal. 1961 až 1964, 1977 (3x)
10 hal. 1961, 1961 var. čísl. let. 9, 6
10 hal. 1962, 1962 var. čísl. let. 9, 6
10 hal. 1963, 1963 var. čísl. let. 9, 6, 3
10 hal. 1963, 3 var. číslic 9, 6, 3
10 hal. 1963 - tečky po stranách letopočku, větší číslice - falzum.
rysky
10 hal. 1967 - 3 var. čísl. let. 9, 6, 7
10 hal. 1969, 1969 var. čísl. let. 9 a 6, 9
25 hal. 1962
25 hal. 1963
50 hal. 1963, 1964, 1965, 1969, 1970, 1971
50 hal. 1978, 1978 var. čísl. 8, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990
1 Kčs 1962, 1963, 1963 var. čísl let., 1964 až 1967, 1969 až 1971
1212
1213
1 Kčs 1971, 1975, 1975 var., 1976, 1977
1 Kčs 1976, 1977, 1979 až 1986, 1989, 1990, 1990 var. čísl. let.
1214
1215
1 Kčs 1989, 1990 - var. čísl. letop.
2 Kčs 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1989, 1990
2 Kčs 1972, 1974, 1975 (2x), 1980
5 Kčs 1966, 1967, 1969, 1975, 1978, 1979, 1980, 1984, 1989, 1990,
1990 var.
5 Kčs 1968, 1970, 1975 (2x), 1978, 1984 var. orn. (2x)
5 Kčs 1974, všechny 3 varianty, u 1 ks nep.pat.
50 Kčs 1990 - Svatá Anežka Česká. Se sig. LK. skvrnky
Sada oběžných mincí 1982, modrý PVC obal. 20 hal. a 1 Kčs 1/1,
jinak téměř 0/0
ČSFR (1990-1992)
5, 10, 20, 50 hal. 1991, 1, 2,. 5 Kčs 1991, 1991 var. ornamentu na
hr., 10 Kčs 1991 M. R. Štefáník
soubor mincí 1990 - 10 Kčs TGM, 5, 2, 1 Kčs, 50, 20, 10 hal.
soubor mincí 1991 - 10 Kčs Štefánik, 5, 2, 1 Kčs, 50, 20, 10 hal. a 5
hal.
soubor mincí 1992 - 10 Kčs Rašín, 1 Kčs, 50, 20, 10 hal.
10 Kčs 1990, 1993 - TGM; 10 Kčs 1993 Štefánik (2x)
10 Kčs 1990 T.G.M., 1991 Štefáník, 1992 Rašín, 1993 T.G.M., 1993
Štefánik
100 Kčs 1990 - 100 let Velké pardubické
100 Kčs 1990 - 100 let Velké pardubické. Začínající.patina.
100 Kčs 1990 - Bohuslav Martinů
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
44
4 ks
1 až 1-
40
12 ks
RL
30
10 ks
0 až 011 kspřevážně 0
7 ks
RL
2 ks
1- až 2
2 ks
0- až 1
2 ks
1/1
3 ks
0/0
30
50
20
30
40
40
60
3 ks
2 ks
10 ks
10 ks
6 ks
1/1
0- až 2
0 až 2
0- až 10 až 10- až 1-
200
50
30
45
45
45
12 ks
0 až 1
50
10 ks
5 ks téměř 0/0
35
35
13 ks
4 ks
0 až 1
RL
70
40
14 ks
5 ks
0 až 1
RL
90
40
11 ks
7 ks
3 ks
0 až 1RL
0/1
-0/0-
90
50
80
80
0/1
100
9 ks
8 ks
0 až 00/0
45
30
8 ks
5 ks
4 ks
0/0
0/0
1/1
20
10
20
5 ks téměř 0/0
0/0
0/0
0/0
45
150
120
150
1231
Česká republika (1993-)
10 hal. 1993 Hamburg a Jablonec, 20 hal. 1993 Hamburg a
Jablonec, 50 hal. Hamburk a Jablonec,10 hal. 1994,1994 var. čís.let.
1232
10 hal. - odlišný tvar hlavy lva - jazyk. Moravec, NL: var. A - 1993
Hamburg, Jablonec, 1994 Jablonec,; obě var. - 1995 až 1997; var. B
- 1998, 1999, 2000, 2003; var. C - 2001; var. D - 2002
1233
1234
10 hal. 1998 - 6 ochylek v minc. značce, nákres
10, 20, 50 hal. 1993, 20 hal. 1994, 50 Kč 1994 (1/1) - vše Hamburg
1235
20 hal. - odlišný tvar hlavy lva - jazyk. Moravec, NL: var. A - 1993
Hamburg, Jablonec, 1994 Jablonec, 1995 Jablonec, 1995 Hamburg
=R=, 1996, 1997; var. B - 1994 Hamburg, Jablonec, 1997; var. C 1997; var. D - 1998 až 2001
20 hal. 1995 Hamburg (2x) =R=, 1995 Jablonec (2x)
20 haléř 1993 (Jablonec). L a R pootočeny o 180°, nep.hranka
50 hal. 1993 Hamburg - A2, A3; 1993 Jablonec - A1, A2; 1994
Jablonec - A2, A3. SZHK č. 117-118
50 hal. 1995 Jablonec - A2, A4; 1996 Jablonec - A2, A4; 1997
Jablonec - A2, A4. SZHK č. 117-118
50 hal. 1997 Jablonec - A2, A4; 2000 Jablonec - A1, A4; 2001
Jablonec - A1, A2. SZHK č. 117-118
50 hal. 2002 Jablonec - A1, A3, A4; 2003 Jablonec - A1; 2005
Jablonec - A1, A2, A3, A4. SZHK č. 117-118
50 hal. 2006 Jablonec a 2007 Jablonec - oba A1, A2, A3, A4. SZHK
č. 117-118
1 Kč 1997 - 3x odlišná plocha minc. značky, nákres
2 Kč 1995 - 2 var. minc. značky
2 Kč 1998 - 5 var. minc. značky. Moravec
2 Kč 2001 - 7 var. sig, autorky, nákres
5 Kč 1995 - 2 var. minc. značky
10 Kč 1994, varianta umístění minc. značky
10 Kč 1995, změna umístění signatury autora
20 Kč 1993 Hamburg, odděl. prst levé přední tlapy
50 Kč 1993, prapor na věži
Mincovní zmetky: 2 Kč 1994 (2x), 1995, 1996, 1 Kč 2008 ?
Sada oběžných mincí 2009 - Jihočeský kraj
Sada oběžných mincí 2010 - Zlínský kraj
Sada oběžných mincí a euromedailí 2004 (13 ks)
Slovensko (1993-)
První sada euromincí 2009
HABSBURKOVÉ
Marie Terezie (1740-1780)
1 haléř 1768, minc. Vídeň, vada střížku, krupičková ražba
1/2 krejcar 1777 S (Smolník)
František I. (II.) (1792-1835)
1 krejcar 1800 C
Uhry
Marie Terezie (1740-1780)
poltura 1763 K.M., Košice. Huszár 1751. vada stř. na R
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
45
8 ks
0/0
25
13 ks
5 ks
0/0
RL
30
15
5 ks
0 až 1
70
15 ks
4 ks
RL
RL
1/1-
100
50
50
6 ks
0 až 0-
25
6 ks téměř 0/0
25
6 ks
0/0
25
8 ks
0/0
25
8 ks
3 ks
2 ks
5 ks
7 ks
2 ks
2 ks
2 ks
0/0
RL
0/0
RL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
25
15
10
40
40
20
30
30
30
50
10
200
200
260
1/1
240
-2/2-2/1-
15
35
-2/2-
20
-2/3-
35
5 ks
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
Ferdinand I. (1835-1848)
20 krejcar 1848 B Madona, na L vada mater., na R just.
Tyroly, Ferdinand I. (1526-1564)
groš b.l. nedoražen
RAKOUSKO, RAKOUSKO-UHERSKO
František Josef I. (1848-1916)
1/4 krejcar 1851 A, 1 krejcar 1851 A
1/2 krejcar 1851 B, přeražba z jiné mince Františka II.
6 krejcar 1849 C, rysky
5/10 krejcaru 1860 A, 1881 b.zn.
5/10 krejcaru 1885 b.zn.
5/10 krejcaru 1891 b.zn. =R=
1 krejcar 1858 B
1 krejcar 1859 A
1 krejcar 1872 K.B, čištěn
10 krejcar 1870 K.B - krátký opis
10 krejcar 1870 K.B., krátký opis, jemná ražba, vada stř.
20 krejcar 1870, nep.hr.
korunová měna
1 hal. 1910, 2 hal. 1912, 1913, 2 fillér 1909 (-1/1)
1 hal. 1914 (1/0), 2 hal. 1913 (1/0), 10 hal. 1909 (0/0)
10 haléř 1915 st. znak, 1916 nový znak
10 haléř a 10 filléry, různé ročníky
10 fillér 1893, 1894, 1895, 1908, 1909
10 fillér 1894 K.B (0/0), 1895 K.B (2/1-), 1908 K.B (0/1), 1909 K.B
(2/1-), 1915 K.B (2/1-)
20 fillér 1892 =R=
20 fillér 1894 K.B, 1911 K.B, 20 fillér 1893 K.B, 1908 K.B (0/0)
1 K 1893 b.zn.
1 K 1893 b.zn.
1 K 1893 b.zn.
1 K 1893 b.zn.
1 K 1894 b.zn.
1 K 1894 b.zn.
1 K 1895 b.zn.
1 K 1895 b.zn.
1 K 1898 b.zn. (2 ks), 1899 b.zn (6 ks), 1901 b.zn (2 ks)
1 K 1899 b.zn.
1 K 1900 b.zn.
1 K 1901 b.zn.
1 K 1902 b.zn.
1 K 1913 b.zn. (1/1) hr., 1915 b.zn. - 7 ks (větš. 0/0)
1 K 1913, 1914, 1915, b.zn., hranka
1 K 1892 K.B.
1 K 1892 K.B.
1 K 1893 K.B.
1 K 1893 K.B.
1 K 1894 K.B.
46
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
24 ks
5 ks
5 ks
4 ks
10 ks
10 ks
10 ks
9 ks
10 ks
7 ks
10 ks
3 ks
10 ks
8 ks
3 ks
9 ks
2 ks
2/2
100
lepší 2/2
80
-1/1
-1/11/1
-1/1
-1/1
1/1
1/1
1/01/1
2/1-1/1-2/2-
120
100
80
80
40
240
60
100
90
140
60
15
0 až 10 až 1
0/0
0 až 1-
45
35
110
24
45
0 až 2
3/2
0- až 13/2
3/2
3/2
-2/2
3/2
-2/2
3/2
2/1
3/2
0/0
-1/1
-1/1
-2/10 až 1
1/0
3/23!2-2/1
3/2
-2/1
45
60
40
460
460
460
420
460
340
460
150
460
150
120
100
110
400
150
150
150
95
400
100
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1 K 1894 K.B. (1 ks), 1895 K.B. (2 ks)
1 K 1894 K.B. (7 ks), 1895 K.B. (3 ks)
Karel I. (1916-1918)
20 haléř 1916 (1/1) skvr., 1918 (0/0), Fe
NĚMECKÉ STÁTY
Bavorsko
Pfennig s čtyřrázem (štít).
Maximilian II. (1848-1864)
1 krejcar 1859, Ag .166, 0,7 g. KM 473
Prusko
Friedrich Wilhelm III. (1797-1840)
1 silbergroschen 1821 A, Ag .222, 1,88 g. KM 470.1 vada stř.,
nep.nedoraž
Friedrich Wilhelm IV. a Wilhelm I.
1 pfennig 1847 A, 3 pfennig 1852 A. KM 451.1, 453.1. 1 pfennig
1861 A. KM 480.1
Wilhelm I. (1861-1888)
3 pfennig 1862 A. KM 482.1
3 pfennig 1864 A. KM 482.1 vlas.ryska
Sasko
Friedrich August II. (1836-1854)
1/2 nového groše = 5 pfennigů 1852 F, jemná ražba
Johann I. (1854-1973)
1 pfennig 1855 F, 2 pfennig 1869 B. KM 248, 251
2 pfennig 1864 B. KM 251
2 pfennig 1864 B, 5 pfennig 1862 B. KM 251, 252
NĚMECKO
2 pfennig 1906 E. KM 16
1/2 marka 1905 J, Ag .900, 2,77 g. KM 17
1/2 marky 1907 A, Ag .900, 2,8 g
5 Rtpf. 1923 D, 1924 A (3x), F, J, 5 Rpf. 1925 A, E, F (2 var. č. 5), J,
1936 A, E
10 Rtpf 1924 E, 10 Rpf 1924 J, 1930 A, 1935 G, 1938 A, 1938 G.
KM 33, 40, 92
50 pf. 1920 D, 1921 F, 1922 A, E, F, 1935 A, A var. č.let., 1935 E, G,
J; 200 M 1923 A, 500 M 1923 F vada stř.
1 pf. 1941 E, 1942 E; 5 pf. 1940 F, J (skvr.), 1944 F; 10 pf. 1943 A,
B
5 pfennig 1941 E, 1942 A, 1943 A, varianty v kresbě orlice
50 pfennig 1940 A, 1940 G =R=. KM 96 nep.rys.
5 RM 1935 D, rysky na R
5 marka 1935 E kostel bez data. KM 83. na R drob.seky z oběhu
1 pfennig 1875 A, 1898 A, 1898 A var., 1906 A, 1908 D, 1913 F,
1915 E, 1923 A, 1924 E, 1924 E var., 1924 F, 1927 E, 1928 D, 1929
A, 1934 A
1 pf. 1917 E Al, 5 pf. 1906 E, 1939 J, 10 pf. 1936 E, 1938 A, 1943 A
47
3 ks
10 ks
3/2
3/2
120
400
2 ks
1/0
30
1/1-
50
-2/1-
25
-1/1-
35
1/1
40
-0/01/1-
70
30
2/2
15
1/1
1/1
1/1
35
25
40
-0/0-2/2
-1/1
50
50
35
13 ks
-1/1-
45
6 ks
0 až 1-
50
12 ks
0 až 1-
45
7 ks
3 ks
1 až 1-1/1-1/10/1-
35
30
90
180
2/2
100
15 ks
1 až 1-
45
6 ks
1 až 1-
40
2 ks
2 ks
2 ks
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1 pfennig 1939 B (0/0), 1939 D; 2 pfennig 1876 A, 1906 G , 1914 A,
1924 F; 10 pfennig 1876 J (-2/1-), 1912 A; 50 pfennig 1920 F, 1921
D, 1935 A; 1 M 1902 D (-1/1-); 3 M 1922 - 3. výročí ústavy, vada
mater. KM 2, 4, 10, 16, 17, 19, 27, 31, 29
5 pfennig 1891 A, 1903 A, 1912 E; 5 Rtpf. 1924 A, 5 Rpf. 1924 A,
1925 D, 1926 A, 1939 E. KM 11, 32, 39, 91
SRN
1 pfennig 1950 D, F, G, 1969 D, 1970 D, 1985 G, 1990 D. KM 105; 2
pfennig 1960 J, 1964 D, 1969 D, 1975 F, 1981 D, 1982 D, 1989 F,
1991 D, 1992 G, 1995 D. KM 106; 5 pfennig 1950 D, 1969 D. KM
107
1 pf. 1960 D, 1969 J, 1978 D, 1981 D, 1983 J, 1984 D; 2 pf. 1988 D;
5 pf. 1984 G, 1994 F, 10 pf. 1950 F, 1968 F, 1971 F, 1976 F, 1979
D, J, 1985 D, 1987 D, 1988 D, 1989 J, 1990 A, D
5 pfennig 1950 F, G, J. KM 107
10 pfennig 1949 J, 50 pfennig 1949 G - BANK DEUTSCHER
LÄNDER. KM 103, 104
10 pfennig 1949 J - BANK DEUTSCHER LÄNDER, 1950 D, 1969 D,
1976 D, 1989 D, F, 1991 G. KM 103, 108
10 pfennig 1949 F, 1950 J, 50 pfennig 1949 G. KM 103, 108, 104.
1339
1340
50 pfennig 1950 D, F, G, J. KM 109.1
50 pfennig 1950 D (-1/1-), 1972 F (0/0), 1980 F (0/0), 1982 F (0/0).
KM 109.1 a 2
1 DM 1950 G, nep.hr., rysky, 1956 J. KM 110
1 DM 1974 F, 1978 F; 2 marka 1973 J - Th. Heuss. KM 110, 127
1341
2 DM Max Planck 1958 G, 1963 G, 1971 D, nep.rysky. KM 116
1342
1343
1344
1345
2 DM Max Planck 1966 F, J. KM 116
2 DM 1971 F - K. Adenauer. KM 124
2 DM 1984 A - Ludwig Erhard. KM 170
1 euro 2002 A, 2 euro 2002 F
NDR
1 pfennig 1948 A, 1949 A skvrnka, 1949 E patina (2/1-), 1950 E,
1952 A, 1952 E, 1953 E. KM 1, 5
1 pfennig1948 A, 1953 A, 5 pfennig 1949, 1950, 1952 A, 10 pfennig
1948 A, 1949 A, 1952 A. KM 1, 5, 2, 6, 3, 7
1, 5 a 10 pfennig 1948 A, patina. KM 1, 2, 3; 1, 5 a 10 pfennig 1949
A, patina, u 1 a 5 pf. vada stř.
5 pfennig 1948 A, 1949 A, 1950 A, 1968 A, 1972 A, 1975 A. KM 2,
9.1 komplet. serie
10 pfennig 1948 A, nep.vada stř.; 1949 A hr., 1950 A, E, 1952 E,
1953 E. KM 3, kompletní serie
50 pfennig 1950 A, Al bronz, KM 4 n.škr., nep.skvr.
1 DM 1956 A, 1962 A, 1963 A; 2 DM 1957 A. KM 13, 14
1 DM 1956 A, 2 DM 1975 A, 5 DM 1969 A - XX let NDR. KM 13, 48,
22.1
20 M 1971 - E. Thälmann; 20 M 1972 - F. Schiller
10 M 1972 - Buchenwald, 10 M 1973 - mezinádní den studentstva
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
20 M 1973 - O. Grotewohl, škráb.
10 marka 1973 A - X. festival mládeže a studentstva v Berlíně,
CuNi, KM 44.
48
13 ks
0 až 2
120
8 ks
0 až 1-
45
19 ks
0/1
50
21 ks
3 ks
1 až 11/1-
65
30
2 ks
-1/1
90
7 ks
0/1
70
3 ks
4 ks
1/10/1
60
60
4 ks
2 ks
0/11/1
30
80
3 ks
-0/1
50
3 ks
2 ks
3 ks
2 ks
0/1
0/1
0/0
0/0
0/0
55
35
25
20
60
7 ks
0 až 2
30
8 ks
0 až 1-
60
6 ks
-1/1-
25
6 ks
0 až 1
30
-0/1-1/14 ks téměř 1/1
30
20
25
3 ks
2 ks
1 až 10/1
40
80
2 ks
0/0
0/1
70
35
0/0
20
6 ks
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
10 M 1974 - 25 let státu, 10 M 1975 - Varšavská smlouva
20 marek 1971 A - Ernst Thälmann. KM 34
EVROPA
Belgie
2 cent 1846. KM 4.2
1 cent 1901 (text franc.), KM 34.1; 2 cent 1876 (text franc.), KM 35.1
10 A 25 centimů 1916. KM 81, 82. skvr.
25 cent 1922; 1 frank 1967, 1989 (oba typy), 1991, 1994, 1995 (oba
typy), 1996; 5 frank 1986, 1988 (oba typy), 1993 (oba typy), 1993
var. čísl. let., 1998; 20 frank 1980, 1981, 1982
Sada mincí: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů. 1 a 2 euro, 1999-2002. Umělá
hmota, zataveno, 93 x 150 mm
Bosna a Hercegovina, 1 KM (konvertibilní marka). Jugoslávie, 10
dinár 1977
Bulharsko
2, 5, 10 stotinek 1912, 10 stotinek 1913, 20 stotinek 1906, 1 lev a 2
leva 1925, 10 stotinek 1951.
50 stotinek 1937 Al bronz. KM 46. 5 leva 1943, CuNi. KM 39b.
10 leva 1943. KM 40b
Černá Hora
10 para 1906 ďubka, 1914 skvr. KM 3
Dánsko, Christian X. (1912-1947)
1 öre 1918 GJ/VR, Fe, skvrnka; 5 öre 1920 GJ/HGN, téměř 0/0. KM
812.1a, 814.2
2 öre 1927 HCN/GJ, KM 827.2; 5 öre 1928 N/GJ, KM 828.2
5 öre 1941 Al, 1943 Zn, 1965; 10 öre 1924, 1 Kr 1962, 1964, 2 Kr
1999.
1/2 Kr. 1924 HCN/GJ, ryska; 1 Kr. 1925 HCN/GJ, prasklý střížek; 2
Kr. HCN/GJ. KM 831.1, 824.1, 825.1
2 Kr. 1926 HCN/GJ, KM 825.1, vada stř.; 1 Kr. 1926 HCN/GJ,
vlas.škr., KM 824.1
Estonsko, 20 senti 2004; Litva, 1 litas 2004 univerzita; Lotyšsko,
10 a 50 santimu 1992
Francie
Ludvík XVI. (1774-1793), 2 sols 1792 W (Lille). KM 89.10 st.po.o.
5 centimes 1919, 10 centimes 1917, 1921, 1922, 1923, 1924, 1939,
25 centimes 1923, 1930, 1931, 1932
10 centimes 1872 A (-2/2-), 25 centímes 1904 (-1/1-), 5 centimes
1924, 1937 (oba 0/0), 1 franc 1946 B Al. KM 815.1 856, 875, 885a2
50 centimes 1922, 1923, 1924, 1926, 1931, 1 frank 1927, 1932, 2
frank 1921, 1923, 1936, 1940.
50 centimes 1942, 1 frank 1942 B, 1947 B, 1949 B, 2 frank 1943 LB
(2x), 1944 LB, 1949 LB, vše Al.
5 frank 1947 Al, nep.skvr. KM 888b1
5 centimes 1969, 1992, 1993, 1996, 1997; 10 centimes 1964 (2x),
1965, 1967, 1968, 1990, 1992; 20 centimes 1963, 1964, 1970, 1981,
1984, 1994, 1996, 1997; 10 frank 1951 B, 1951 B var., 1957; 20
frank 1950 B, 1953 b.zn.
49
2 ks
0/1
0/0
70
60
1/1-
30
2 ks
0/0, 1/1
1/1-
30
30
19 ks
0 až 1
40
téměř 0/0
90
2 ks
0/0
15
8 ks
2 ks
0 až 2
0/0, 1/1
1/1
15
30
25
2 ks
0/1
60
2 ks
1 až 0
1/1
60
40
7 ks
0 až 1-
20
3 ks
1-/1
130
2 ks
1-/1, 1/1
100
4 ks
0 až 1-
30
-2/2
60
11 ks
-1/1-
20
5 ks
0 až 2-
35
11 ks
1- až 2
25
8 ks
0 až 10/0
20
30
25 ks
0 až 1-
35
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1/2 frank 1967, 1968, 1970, 1973, 1993, 1997, 1 frank 1961, 1964,
1965, 1971, 1972, 2 frank 1979, 1981, 1982, 5 frank 1973, 10 frank
1991, 1992
2 frank 1981, 10 frank 1990 bimetal
Sada mincí: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů. 1 a 2 euro, 1999-2002. Umělá
hmota, zataveno, 69 x 137 mm. Certifikát.
Sada mincí: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů. 1 a 2 euro. 1 cent a 2 euro
2000, ostatní 1999. Umělá hmota, zataveno, 93 x 150 mm.
Certifikát.
Irsko
Sada mincí: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů. vše 2002. Umělá hmota,
zataveno, 93 x 150 mm.
Itálie
5 centesimi 1919 R, 20 centesimi 1911 R, 1921 R, 1943 R, 50
centesimi 1941 R
5 lir 1953, 1954, 1955, 1976; 10 lir 1954, 1955, 1956, 1970, 1975 Al;
20 lir 1970, 50 lir 1956, 1964, 1966, 1971, 1974, 1976, 1978, 1999
100 lir 1966, 1968, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981; 100 lir
(redukce průměru) 1994, 1997, 1998, 1945-1995
200 lir 1978, 1979,1995, 200 lir 1993 - 70 let voj. letectva, 200 lir
1994 - 180 let policie, 200 lir 1996 - 100 let akademie financí.
500 lir 1984 R, 1989 R, 1995 R; 500 lir 1947-1997, 500 lir 19791999, 1000 lir 1979 R, mapa Evropy, bimetal.
Jugoslávie
50 para, 1 dinar, 2 dinary 1925, minc. Poissy a b.zn; 50 para, 1 a 2
dinary 1925
5 dinar 1970 F.A.O., 5 dinar 1975 skvr., 10 dinár 1977. KM 56, 58,
62
Kypr
1 mil 1963 Al; 5. 25, 50, 100 mils 1974. KM 38, 39, 40, 41, 42
1 cent 1994, 2 cent 1988, 1991, 5 cent 1988, 2004. KM 53.3, 54.2,
54.3, 55.2, 55.3
1 cent 1994, 2 cent 1993, 5 cent 1995, 10 cent 1990, 20 cent 1990,
50 cent 1994, KM 53.3, 54.3, 55.3, 56.2, 62.1, 66.1
Lotyšsko
2 lati 1925 Ag .835, 10 g. KM 8 vada mater., hry
Lucembursko
2 frank 1924, 1 frank 1990. KM 36, 63
Maďarsko
1 forint 1995, 2000, 2001, 2002, 2003; 2 forint 1992, 1994, 1995,
1997, 1999, 2000; 20 forint 1993, 1994, 1995
Makedonie
5 dinar 1995 F.A.O. 1945-1995. KM 7
Nizozemí
Willem III (1849-1890): 1 cent 1878, 1883. KM 107 (oba 2/1-).
Wilhemina I (1890-1948): 5 cent 1914 (1/1), 1 cent 1948. KM 153,
175
1 cent 1906, 5 cent 1914, 10 cent 1918 Ag .640, 1,43 g; 25 cent
1917, Ag .640, 3,58 g, =R=. KM 132.1, 153, 145, 146.
německá okupace: 1 cent 1942 Zn (1/1), 5 cent 1941 Zn (-1/1), hr.
ražbou
50
17 ks
2 ks
0 až 10/0
45
25
0/0
90
0/0
90
0/0
90
3 ks
1/1
45
18 ks
0 až 1-
36
12 ks
0/0
35
6 ks
0/0
45
6 ks
0/0
45
6 ks
0- až 1
30
3 ks
0/0
30
5 ks
0/0
30
5 ks
větš. 0/0
20
6 ks
0 až 1
30
-1/2
80
2 ks
-1/1-
30
14 ks
0 až 1
20
1/1
15
4 ks
1 až 2
35
2 ks
1/1-
50
1405
1 cent 1962, 1965, 1967, 1970; 5 cent 1980, 1990; 10 cent 1975,
1980; 25 cent 1958, 1965, 1969, 1970, 1974, 1976, 1977, 1980,
1980 var., 1983, 1989, 1991
1 gulden 1967, 1969, 1973, 1980. KM 184a. 1 gulden 1987, 1988,
1993, 1999. KM 205
5 gulden 1988, 1990, 1991. KM 210
Polsko
10 fenigów 1917, 20 fenigów 1918 skvr. KM 6, 7
10 złotych 1975, 1978, 1984 mw, Bolesław Prus. 10 złotych 1975
mw, A. Mickiewicz. 20 złotych 1974, 1975, 1976 mw, M. Nowotko.
KM 73, 74, 69
2 złote 2001 - kardinál Stefan Wyszyński, 100 let narození. 2 złote
2002 . mistrovství světa ve fotbale J. Korea; 2 złote 2003 - generál
Maczek
2 złote 2012 - 150 let národního muzea ve Varšavě
Portugalsko
5 escudos 1990, 1992, 1997, 10 escudos 1986 hr., 1997; 20
escudos 1986, 1987, 1988, 1989
25 esudos 1977, 1980. 50 escudos 1987, 1988, 1989. KM 607,. 610,
636
100 escudos 1989, 1991, 1992, bimetal. KM 645.1
200 escudos 1989, 1991, 1992, bimetal. KM 645.1. Garcia de Orta.
KM 655
Rakousko
100 koruna 1923, 200 koruna 1924. KM 2832, 2833
100 koruna 1924, 2 groše 1926, krásná patina
10 schillig 1975, rysky; 1990
Rumunsko
5 bani 1906 J (0/0), 10 bani 1906 b.zn., 1 leu 1924, 2 lei 1924 (-1/1).
KM 31, 32, 46, 56
1 leu a 2 lei 1924, 1 leu 1963, 100 lei 1994 (2x)
100 lei 1991, 1992, 1994, Mihai Vitearul. KM 111
Rusko
5 kopějek 1839 EM / HA, střed nedoraž. (-2/2-); 5 kopějek 1874 EM
skvrnky (2/1-). KM 141.1, 12.1
Alexandr III. (1881-1894)
1 rubl 1893, Ag .900. 19,996 g. KM 46. hry, rysky, na L ďubky
Nikolaj II. (1894-1917)
1/2 kopějky 1911 СПБ, nep.skvrnka (1/1); 1 kopějka 1916 b.zn.
(téměř 0/0). KM 48.1, 9.3
1 kop. 1901 SPB (2/1-), 2 kop. 1903 SPB(-2/2). KM-Y 9.2
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
20 ks
0 až 1-
40
8 ks
3 ks
1 až 11 až 1-
60
80
2 ks
-1/1
20
7 ks
0 až 1
35
3 ks
0/0
0/0
40
15
9 ks
0 až 1-
25
5 ks
3 ks
0 až 1
1/1
40
35
2 ks
-0/1
40
2 ks
2 ks
1/1
1/1
1/2, -0/0-
30
25
25
4 ks
0 až 15 ks
1 až 0
3 ks téměř 0/0
45
30
30
-2/1-
80
-2/2-
200
2 ks
0 až 1
130
2 ks
0 až 1-
20
3 ks
0/1-
65
1/12/2
40
40
az
1426
1427
1428
1429
5 kop. 1913 СПБ / BC (0/1); 10 kop. 1914 СПБ / BC (-1/1-),
prohnutá. Ag .500, 0,9 g a 1,8 g. KM-X 19.1, 20a.2. Obě stopy po
uchycení.
15 kop. 1908 СПБ / ЭБ, nálitky; 1913 СПБ / BC, nálitky; 20 kop.
1911 СПБ / ЭБ, prosv. Cu. KM 21a2, 22a1
Gebiet des Oberbefehlshabers OST
2 kop. 1916 Fe
5 kop. 1916 Fe
51
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
Rusko, federace
10 kop. 2006, 2008, 1 rubl 2008, 10 rubl 2010 ,2011, 2012; 10 rubl
2009 rep. Kalmykia, 10 rubl 2005 - výr. 1941-1945, oba minc.
Moskva, bimetal
1 a 2 ruble 1998, 10 rublů 2010, 2011, 2012
Řecko
5 a 10 lepta 1912, 5 drachma 1930 (0/0) rysky, 2 drachma 1962 (1/1). KM 62, 63, 71.1, 82
10 lepta 1912, 2 drachma 1976, 50 drachma 1988. MK 63, 117, 147
20 lepta 1894 A, KM 57
San Marino
10 centesimi 1893 R. KM 2. nedoraž ve středu, prohnutý
500 lir 1984 R - Albert Einstein, bimetal. KM 167
Slovinsko
5 tolarů 1992, 1995, 1995 var č. 5, 1998, 1999; 10 tolarů 2000, 2001,
2004
Srbsko
2 pare 1904, 10 para 1912 vada střížku. KM 23, 19
1 dinar 1915 Ag .835, 5 g; 1 dinar 1942 Zn, kor., čištěn. KM 25.1, 31
Srbsko, Petar I., 2 para 1904 Cu, 50 para 1915 Ag, č. tečky.
Jugoslávie, 10 a 25 para 1920 CuNi
2 dinar 1942 BP, Zn. KM 32 patina
2 dinar 2007
SSSR
10 kop. 1933 nep.skvr., 15 kop. 1933, 20 kop. 1932. 1936. KM 95,
96, 97, 104
1 rubl J. Gagarin 1961, 1963, olympijský 1979 družice
1 rubl 1977, 1978, 1979, 1980, 1980 Olympijské hry Moskva.
1 rubl 1978 60 let SSSR, 1981 Družba s Bulharskem, 1983 K. Marx
Španělsko
5 centimos 1870. KM 53
1 peseta 1975, 1975 var. č.letop., 1984, 1987 - velký průměr;
redukce průměru, Al - 1992, 1994, 1997, 1998, 2000; 5 peset 1990,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
5 pesetas 1969, 1973, 1965. KM 118. 100 pesetas 1983 M, 1993 M.
KM 129, 236
5 peset 1976, 1978, 1979 (letop. 1975), 1981 (letop. 1980), 1983; 10
peset 1983, 1984, 1992; 25 peset 1990 M, 1994 M, 1995 M, 1996 M,
1997 M, 1998 M; 50 peset 1992 M, 1997 M
200 pesetas 1990 M, nep.rysky; 500 pesetas 1985 M. Juan Carlos a
Sofia. KM 172, 147
2 euro 2007
Švédsko
2 öre 1941 Al; 5 öre 1972 U; 10 öre 1959 Ag .400, 1,44 g; 10 öre
CuNi 1965 O, 1969 U; 25 öre 1969 U CuNi; 50 öre 1964 U CuNi; 1
krona 1945 G, 1964 U, obě Ag .400, 7 g; 1 krona 1969 U CuNi; 5
kronor 1972 U CuNi. KM 553, 596, 583, 591, 592, 593, 576, 586,
586a, 597
Švýcarsko
1 rappen 1872 B, KM 3, čištěn, skvr., dr.hr. =R=
52
8 ks
5 ks
0 až 1
0 až 1
30
25
4 ks
0/1-
50
1/1
-1/1
25
30
-1/11/1
60
20
8 ks
0 až 1
20
2 ks
0 až 1
50
1/1-
60
-1 až 2
1/1
0/0
30
15
15
4 ks
1/1
3 ks téměř 0/0
5 ks téměř 0/0
50
30
50
3 ks
0/0
30
1/1-
50
18 ks
0/0
30
5 ks
1/1
30
16 ks
0 až 1
35
2 ks
1/1
0/0
40
80
11 ks
0 až 1
95
-1/1-
80
4 ks
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
2 rappen 1944 Zn. KM 49 =R=
5 rappen 1892 B (2-/1-), 1911 B (2/1), 1966 (0/0), 1/2 frank 1972
(0/0)
5 rappen 1981, 1990 B, 1991 B, 1993 B. KM 26c
10 rappen 1953 B =R=, 1972, 1973, 1974, 1981, 1983, 1989 B, 1990
B, 1991 B, 1992 B, 1993 B. KM 27
20 rappen 1913 B =R=, 1943 B, 1975, 1976, 1985, 1989 B, 1991 B.
KM 29, 29a
1/2 frank 1971 B, 1981 B, 1992 B, 1993 B, 2007 B, 2008 B. KM
23a.1, 23a.3
2 frank 1969 B CuNi. KM 21a1. nep.rysky na L
Velká Británie
1/2 penny 1940, 1942, 1943, 1944, 1947; 1 penny 1912, 1918, 1920,
1921, 1927, 1936, 1937, 1938, 1940, 1945, 1948
1 penny 1920, 1938, 6 pence 1947, 1/2 a 1 new penny 1971, 2 new
pence 1971, 1975, 5 pence 1990 (2x), 10 pence 2012, 20 pence
1982, 50 pence 1997
Jiří VI. (1936-1952). 1/2 crown 1950. KM 875 nep.rysky
Alžběta II. (1952-). 2 shilling (florin) 1965, 1966; 1 libra 1983. KM
906, 933
1/2 a 1 nová penny, 2, 5, 10 a 50 nové pence 1977
2 pence 1971, 1995; 5 pence 1970, 10 pence 1968, 20 pence 1983,
1 libra 1983
2 libry 1997 bimetal. KM 976
MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ - ORIENT
1 piastr (kuruš) 1293 [AH], rok vlády 27 (1902 AD)
5 piastr (kuruš) 1293 [AH], rok vlády 24 (1900 AD), Ag .830, 2,02 g;
10 kuruš 2009, 5000 lir 1994 n.rysky
5 kuruš, 50 kuruš, 1 lira, 2 1/2 liry, 5 lir 1976. KM 890a, 899, 899a2,
893.2, 905
5000 lir 1993, 1994, 1995 oba typy číslic, 1996, 1997. KM 1025,
1029, nep.hr., rysky
10000 lir 1996, 1997; 50000 lir 1999; 100000 lir 1999. KM 1027.1,
1056, 1078
MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ, ZÁMOŘÍ
1 cent 1971, 10 cent 1981, 50 cent 1972 nep.rysky. KM 62, 65, 68
Azerbajdžán: 20 qapik b.l. Kazachstán: 1 tenga 2000, 5 tenga 2002,
20 tenga 2000
Čína: 1 jiao 2007, 5 jiao 2006, 1 jüan 2010. Japonsko: 5 jen. KM
96.2 (1/1)
1/2 peso 1964 (-1/1-) n.škr., 25 cent 1991, 1/2 peso 1989, 1 peso
1992. KM 62, 61a, 73.1, 60.1
Filipíny, 1 piso 1999 (-1/1) rysky. Nový Zéland, 5 cent 1987m 10
cent 1988 (1/1)
1/12 anna 1920. KM 509
1 paisa 1972, 2 paisa 1975, 3 paisa 1971, 5 pasia 1973, 10 paisa
1973, 20 paisa 1971, 25 paisa 1974. Al, nedbalá ražba. KM 592,
603, 597, 619, 615.1, 564, 62a
Indie: 5 paise 1967 Al, 1 rupie 1999. KM 718. Kuwait: 50 fils 1426
(2005). Spojené arabské emiráty: 25 fils 1419 (1998)
1 duit 1734. KM 70 koroze
10 agorot 1986, 1 nový šekel. KM 158, 160
5 rand 2011, bimetal, nep.hranka
53
1/1
40
4 ks
4 ks
0 až 20/0
35
15
11 ks
0/0-
45
7 ks
0 až 1-
70
6 ks
0/0
1/1-
50
40
16 ks
1 až 2
45
12 ks
0 až 1-1/1-
45
40
3 ks
0 až 16 ks většinou 0
110
40
6 ks
1/10/0
60
70
0/0
30
3 ks
0 až 2
65
5 ks
0/0
30
6 ks
0- až 1-
45
4 ks
1/1-
60
3 ks
0- až 1-
35
4 ks
0/1
20
4 ks
0/0, 1/1
20
4 ks
0 až 1-
45
3 ks
1 až 10/0
20
20
7 ks
0 až 1
35
4 ks
0/1
-2/2-0/01/1
20
80
15
45
2 ks
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
Jordánsko, 5 fils 1395 (1975). MK 15. Kuwait, 1 fils 1390 (1971).
KM 9
Kanada
1 cent 1972, 1973, 1979, 1980, 1986, 2001; 10 cent 1986, 1988,
1989, 1998, 2001, 2009; 25 cent 1965, 1985
10 cent 1994 Ag .800, 2,32 g; 10 cent 1968 Philadelphia. KM 51, 73
1 dollar 1989, nep.rysky
100 let konfederace 1867-1967. MS 63, patina. KM 70
Kuba
1 centavo 1963, 5 centavos 1966, 1968, 20 centavos 1968. KM
33.1, 34, 31
Libanon
10 piastres 1968, KM 26; 25 piastres 1961, KM 16.1
Maroko
10, 20 a 50 frank 1371 [AH]. KM (Y) 49, 50, 51
1 a 5 dirham 1407/1987, 10 dirham 1415/1995 (0/0). KM 88, 82, 92
Mexiko
500 pesos 1988, n.hr., rysky; 10 pesos 2007. KM 529
Palestina
2 mils 1927 (1. ročník). KM 2
Singapur
1 cent 1965, 5 cent 1976. KM 1, 2
Straits Settlements
1 cent 1919 (1. ročník). KM 32
Thajsko
1/4. 1/2, 1, 5 a 10 baht - různé letopočty
Uruguay
50 centésimos 1917, Ag .900, 12,5 g
USA
1 cent 1880 Indián (2/2); 1898 (téměř 0/0)
Dime Barber 1905 (-2/1-), Ag .900, 2,34 g; 1916 (-1/1), Ag .900, 2,42
g. KM 113. škráb.
10 cent Roosevelt 1965, 1966, 1967 (2x), 1969, 1987 D; 1/4 dollar
1965 Washington, 1967, 1977, 1978
Východokaribské státy
1 dollar 2012
NOUZOVÉ, ÚČELOVÉ A PROPAGAČNÍ ZNÁMKY
Známka pro štěstí: V čtyřlístku stylizovaný Pražský hrad v paprscích
slunce a letop. 1918 - 1948 // ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA / V JUBILEJNÍM
ROCE / 30 LET REPUBLIKY. Nesig. Mosaz, 22,6 mm, 3,63 g.
Pivní a deputátní známka (viz SZ MK). lisované sklo, barva zelená,
18 mm, 1,82 g.
Pivní a deputátní známka (viz SZ MK). lisované sklo, barva žlutá, 18
mm, 2,01 g.
Pivní a deputátní známka (viz SZ MK). lisované sklo, barva sv.
modrá, 18 mm, 2 g.
Pivní a deputátní známka (viz SZ MK). lisované sklo, čiré, 18 mm,
2,31 g.
54
2 ks téměř 0/0
20
14 ks
0 až 1
30
2 ks
1/0
1/1proof
30
20
80
4 ks
0 až 1-
25
2 ks
1/1
15
1/1
90
3 ks
0 až 1
40
2 ks
1/1
45
1/1
45
0/0
15
1/1
50
0 až 1
35
-2/2
130
2 ks 2, téměř 0
65
2 ks
1/2-
45
10 ks
1 až 1-
25
0/0
30
0/0
15
0/0
50
0/0
50
0/0
50
0/0
50
2 ks
13 ks
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
Pivní a deputátní známka (viz SZ MK). lisované sklo, barva černá,
18 mm, 2,11 g.
Pivní a deputátní známka (viz SZ MK). lisované sklo, barva červená,
18 mm, 1,86 g.
Známka z nářaďovny. ČSAO / ČÁSLAV // Č. 00836. Vrstvený plast,
trojúhelník, 38 x 33,5 mm, otvor 3,8 mm k zavěšení, 2,1 g
Psí známky: (1) Město Jilemnice, Al, 29 x 29 mm. (2) Obec
Třebestovice, Al.
Nymburk, psí známky r. 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011,
2012, 2013. Umělá hmota, různé tvary a rozměry.
Nymburk - město, turistická známka No 988. Pohled na starobylou
část města, opis. Dřevo, 60 mm, úchyt. očko
Nymburk - město, turistická výroční známka - 100. výročí narození
Bohumila Hrabala 1914-2014. Dřevo, 60 mm, úchyt. očko.
1516
Elektrické dráhy hl. města Prahy, doplatek 20 hal. b.l. MS, 18 mm.
1517
(1) Reklamní známka: ŠŤASTNÉ LOSY / BĚLÍK / & / spol. / PRAHA
III // TALISMAN VAŠEHO ŠTĚSTÍ / MILION / OCHRAN / ZN.
Mosaz, 23,5 mm, 3,9 g. (2) Doplatková známka: ELEKTRICKÉ
DRÁHY HLAV MĚSTA PRAHY // DOPLATEK / 20 / HALÉŘÚ. Sig.
P. Mosaz, 18,1 mm, 2,32 g.
Reklamní známka (20.-30. léta 20. stol.): HOTEL SOKOLSKÝ
DOMOV // ČS SOKOL. Mosaz, 23 mm, 3,87 g. KLS neuvádí, KN
00/03b. =R= skvrna, ďubka na L i R
Reklamí známka (20.-30. léta 20. stol.): ODĚVY ROLNÝ VŠEM //
PRO ŠTĚSTÍ TA MINCE PLATÍ / ŠŤASTEN KOHO ROLNÝ ŠATÍ /
1932. Al, 35 mm, 4,36 g.
Chmelová známka JZD Tuchořice. Al, 30 mm, otvor pro zavěšení (2
ks). Anonymní známka hodnoty "1", na R květ.
Známka pro psa: 2008 - CZ / VZTEKLINA VAKC. / VENERINÁRNÍ
KLINIKA / UHERSKÉ HRADIŠTĚ / MAŘATICE / TEL.: 572 579 784
/ 1754. aAl, červeně elox., tavr srdce, 34,1 x 31 mm, otvor 3,4 mm,
1,93 g
Ahold, a.s. - supermarkety Albert: (1) albert v oválu) // 1 / Bertík
(vydání do r. 2008), karton, 23,3 mm. (2) 1 Bertík // 1 Bertík (vydání
z let 2009-2011), karton 24,1 mm. (3) Nadční / albert / fond // 1 /
Bertík (po r. 2012), karton, 25,6 mm
Soubor známek: (1) Liberec, Babylon, (2) Zábavný park DINO, (3)
město Bělá p. Bezdězem, (4) groš pro štěstí.
Německo. Palác obuvi HERMES (20./21. stol.). Reklamní prémiová
známka. Text něm. Nesig. Cu, 29,3 mm, 9,56 g.
Protektorát Čechy a Morava. Telefonní známka Zn; dtto ale
nep.kor.
Konvolut telefonních známek (20.stol.): Čechy a Morava, Maďarsko,
Polsko, Španělsko
Telefonní a telegrafní známky ČSR, Polsko. Bílý kov 23 mm (2 ks),
MS, 19 mm (2 ks).
Parkovací známky a známky do metra. Portugalsko, Německo,
SSSR (2 ks)
Známky různé, různý kov a rozměry: USA 3ks, Německo 1 ks
Německo
Hamburg A.G. Známky 1/100 a 5/100 rentenmark. Znak města, opis.
Al 20,6 mm a 23 mm. koroze
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
55
0/0
60
0/0
60
0/0
25
2 ks
1/-
30
9 ks
1/1
50
1/1
25
1/1
25
7 ks
1/1-
20
2 ks
0/0
20
-1/1-
70
1/1
15
1/1
35
1/-
30
3 ks
0/0
15
4 ks
1/1
30
0/1
15
2 ks
1/1
30
5 ks
0 až 1-
40
4 ks
0/1
20
4 ks
4 ks
1/1
1/1
20
40
2 ks
-1/1-
20
3 ks
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
Rakousko-Uhersko
Známka v hodnotě 2 haléřů, Potravinový sklad císař. a král. st. drah
v Plzni / poprsí ženy, opis v němčině. MS, 18 mm. skvr.
Známka v hodnotě 100 haléřů, Potravinový sklad císař. a král. st.
drah v Plzni / poprsí ženy, opis v němčině. Al, 28 mm. koroze, skvr.,
škráb.
USA
Známka v hodnotě "10". Play money mazuma / portrét, JOHN PAUL
JONES. Al, 16 mm
Královská karibská plavební společnost, herní žeton v hodnotě 1 US
dollaru. Texty anglické. Sig. BP. CuNi, vroubk. hrana, 37,4 mm, 21,1
g
MEDAILE A PLAKETY ČS PREZIDENTŮ
85. narozeniny T.G.M., 1935. O. Španiel. Bronz, pat., 50 mm, tl. 3
mm, 45,93 g.
Kl. Gottwald. Portrét zprava / proletáři ... MS, 50,5 mm, 58,22 g
MEDAILE NUMISMATICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
Mikuláš Adaukt Voigt, 200. výročí narození 1733-1933. Bronz, 30
mm, 8,26 g, F-M A1/2
(1) Waldesovo muzeum v Praze, numismatická výstava 1936 / razič
mincí. Al, 15 mm 0,36 g. Ražba: Karnet a Kyselý. (2) ČNS svým
členům. PF 2003. Al, 24 mm. 1,86 g
50 let numismatické společnosti - Eduard Fiala - svému prvnímu
předsedovi. bronz, 45 mm, 37,74 g. B-K 1/10
Eduard Fiala, zakladatel numismat. spol. Bronz, 70mm, 141,72g, BK 1/11
František Cach. Bronz, 60 mm, 164,94 g. B-K 1/26, F-M uvádí
hmotnost 154,5 g
Vratislav II., výročí korunovace. M. Vitanovský, 1986. Bronz, 42 mm,
32,88 g. F-M A1/27A
Zákon o československé fedraci. Cu, 59 mm, 109,96 g. F-M A1/30
1/2
15
-1/1-
20
0/0
15
0/0
20
1/1
30
0/0
20
1/1
100
0/0
25
1/1
20
1/1
25
1/1
30
1/1
30
0/0
25
1/1
0/0
50
10
0/0
20
proof
40
0/0
40
0/0
40
2 ks
0/0
60
2 ks
1/1
150
0/-
20
2 ks
Ing. Dr. Fr. Cach, 80 let 1905-1985. Autor: Kolářský. Bronz, 60 mm,
160,68 g
ČNS svým členům. PF 2003. Al, 24 mm. 1,82 g
ČNS Brno
Numismatický sjezd v Brně 1961. L. Šafařík. Al, 31 mm, 3,8 g. F-M
A5/4
50 let pobočky, L. Šindelář, 1987. Bronz, 70 mm, 142,6 g. A5/15
129. aukce Brno 19.10.1994, poprsí Ferdinanda IV. / těšínská orlice,
Ag .835 (bez puncu), 21,5 mm, 4,44 g, A 5/23
130. aukce Brno 12.3.1995, Vilém z Rožmberka / rytíř s mečem, Cu,
29,5 mm, 7,02 g, F-M A5/24
137. aukce Brno 31.10.1998, napodobenina 1/2 groše Jana
Lucemburského (Sm 3), MS, 21,5 mm, 4,22 g, nové razidlo + Ag
(bez puncu) 21,5 mm, 4,44 g, F-M A 5/32C, A5/32E
140. aukce Brno 14.4.2000, Pantikapaion / Pegas, bronz pat., cca
24,5 mm, 12,96 g. F-M A5/37A + bronz postř., 24,5 mm, 14,1 g.
A5/37 (raženo 17 ks)
148. aukce Brno, brakteát Václava II., Ag (bez puncu), 22 mm, 0,76
g, F-M A5/50A
56
1553
151. aukce Brno, napodobenina malého groše Rudolfa II z r. 1587,
Ag, 19 mm (bez punce), střížek tlustý 3 mm, 8,08 g, A F-M 5/55E
1554
152. aukce Brno, napodobenina denáru M. Aurelia, Ag (bez punce),
18,5 mm, 3,46 g
153. aukce Brno, početní groš Kutná Hora, klipa 24 x 24 mm, (1) Ag
(bez punce), 3,96 g, (2) Cu, 3,3 g
153. aukce Brno, početní groš Kutná Hora, (1) Ag, 24 mm, 3,34 g,
(2) Cu, 24 mm, 2,64 g
158. aukce Brno, hornické známky, (1) Ag (bez punce), 21 mm, 2,42
g, (2) Cu, 21 mm, 2,06 g
160. aukce Brno, napodobenina malého groše Matyáše II. z r. 1612,
Ag (bez punce), 19,5 mm, tlustý střížek, 8,1 g
160. aukce Brno, napodobenina malého groše Matyáše II. z r. 1612,
(1) Ag (bez punce), 18,5 mm, 1,18 g, (2) Cu, 19 mm, 1,22 g
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
ČNS Česká Lípa
40 let pobočky 1947-1987, bronz, 60 mm, 98,5 g. V. Oppl, SMK
1987. F-M A8/2
40 let pobočky 1947-1987, bronz postř., pat. na starostříbro, 60 mm,
99,11 g. V. Oppl, SMK 1987. F-M A8/2A
ČNS České Budějovice
25 let od založení pobočky 1952-1977. Znak Č. Budějovic / Rudolf
II., opis. J. Malátová, SMK. Bronz, patin., 42 mm 25,38 g. Raženo 20
ks. A7/1C lakováno
25 let od založení pobočky 1952-1977. Znak Č. Budějovic / Rudolf
II., opis. J. Malátová, SMK. Bronz, postř., 42 mm 25,18 g. A7/1D
ČNS Děčín
5 let numismatického kroužku 1962-1967, Al zlatě eloxovaný, 52
mm, 19,7 g. F-M A9/1
Žeton 1. aukce papírových platidel, 1970. Al zlatě eloxovaný, 28
mm, 4,71 g. F-M A9/2
Přátelství a spolupráce s numismatiky a městem Pirnou (NDR). Cu
postř., 32 mm, 14,11 g. F-M A9/3
Žeton 20 let organizované numismatiky, 1982. Cu, 28 mm, tl. 2,3
mm, 10,49 g. F-M A9/4
Žeton 30 let organizované numismatiky a 25 let pobočky, 19621992. MS, 28 mm, 9.98 g. F-M A9/6 skvr.
40 let děčínských numismatiků 1962-2002. Litá kompozice, 32 mm,
9,66 g. skvr.
Žeton na 25 let spolupráce s numismatiky a městem Pirnou (NDR),
2003. Bílý kov, 28 mm, 10,84 g
ČNS Domažlice
10 let pobočky 1972-1982. Bronz pat., 50 mm, 48,26 g. Razil Znak
Malá Skála. F-M A10/1
ČNS Havířov
5 let pobočky 1972-1977. Al litá medaile, tm. patinovaná, 78,5 mm,
67,31 g. F-M A13/1
ČNS Hradec Králové
15 výročí založení pobočky 1956-1971. Bronz, 30,5 mm, 14,54 g. BK A14/3
15. výročí založení pobočky 1956-1971. Bronz postř., 30,5 mm, 16,7
g. B-K A14/3A
57
1/1
60
0/0
60
2 ks
1/1
70
2 ks
1/1
70
2 ks
1/1
40
0/0
80
1/1
50
1/1
40
1/1
150
0/0
280
0/0
300
0/0
100
0/0
50
0/0
60
0/0
60
1/1
30
1/1
20
0/0
40
1/1
50
1/1
100
0/0
20
1/1
25
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
25. výročí založení pobočky 1956-1981. Bronz postř., 42 mm, tl. 3
mm, 28,1 g. B-K 14/5
25. výročí založení pobočky 1956-1981. Bronz postř., 42 mm, tl. 3,5
mm, 35,4 g. B-K ani F-M neuvádí.
25, výročí založení pobočky 1956-1981. Matyáš B. Braun, portrét
zprava / špitál Kuks, opis. M Knobloch. Cu, 42 mm, 36,24 g. A14/5A
25, výročí založení pobočky 1956-1981. Matyáš B. Braun, portrét
zprava / špitál Kuks, opis. M Knobloch. Cu pozlac., 42 mm, 29,24 g.
FM neuvádí.
30. výročí založení pobočky 1956-1986. Bronz postř., 42 mm, 35,18
g. B-K 14/10
30. výročí založení pobočky 1956-1986. Bronz patin., 42 mm, 34,42
g. B-K 14/10A
Petr J. Brandl, 1668 - 1735. Bronz postříbřený, pr. 42 mm, 36,6 g.
Vyd. 1988. FM A14/12. po obvodu část slabě pat.
Matyáš B. Braun 1684-1738. Vyd. 1988. Bronz postř., 42 mm, 36,44
g. F-M A14/13
Fr. Ant. hr Špork, portrét zprava. Špitál Kuks. ČNS, pob. Hradec
Králové. M. Knobloch. MS postř., 42 mm, 35,22 g.
Pamětní kontramarky s letop. 1998 (6x), Cu, 30 mm, 12,42 g.
Miskovitý tvar, zkušební ražba. (Raženo 15 ks). F-M A14/21D
50. výročí založení pobočky 1956-2006. Uprostřed část denáru
Boleslava I. ruka, oštěp. Ag, patinováno, 20 mm, 1,44 g. A/14ČNS Cheb
Žeton na 10 výročí pobočky 1969-1979. Na R rubní str. zvětš.
chebského 3 krejcaru z r. 1743. SnPb, 26 mm, 14,18 g. Autorská
ražba. F-M A15/9
Žeton na 20 let pobočky 1969-1989. Na R replika čtyhranného
chebského feniku. SnPb, 31,5 mm, 17,76 g. F-M A15/16
25 let pobočky 1969-1994. Jednostr. litá medaile, bronz, 42 mm,
21,24 g. Kolářský, bez zn. F-M A15/17A (Raženo 30 ks.)
25 let pobočky 1969-1994. Jednostr. litá medaile, bronz, 42 mm,
24,62 g. Kolářský, se zn. autora. F-M A15/17B
35. výročí založení pobočky 1969-2004. Karel Huss, 1761-1837,
sběratel mincí aj. Z. Kolářský. MS, 40 mm, 26,78 g. F-M A15/ČNS Karviná
10. výročí založení pobočky 1972-1982. Bronz, 71,5 mm, 155,8 g. BK A19/1
ČNS Kladno
10 let pobočky 1976-1986. Autoři B. Spíchal a F. David. Bronz
tmavě patin., 50 mm, 67,86 g. F-M A20/1
10 let pobočky 1976-1986. Autoři B. Spíchal a F. David. Bronz
postř., 50 mm, 66,76 g. F-M A20/1A
ČNS Kroměříž
150. výročí Říšského sněmu v Kroměříži 22.XI.1848 - 7.III.1849.
Bronz pozlac., 50 mm, 64,28 g. K. Zeman, ČM. Vydala 1998
pobočka a město. nep.č.teč.
ČNS Liberec-Jablonec
Kroužek členů Numismatické spol. ČSL. Jablonec n.N. 1957. Silon,
barva slonová kost, 48 mm, 4,62 g. Kopáč. F-M A 25/2
Kroužek členů Numismatické spol. ČSL. Jablonec n.N. 1957. Silon,
barva černá, 48 mm, 4,54 g. Kopáč. F-M A 25/2A
58
proof
50
proof
100
proof
80
proof
180
proof
50
1/1
40
proof
50
proof
50
proof
80
0/0
100
1/1
40
1/1
80
0/0
90
1/-
80
1/-
80
0/0
120
1/1
50
1/1
30
1/1
60
0/0
220
1/1
80
1/1
80
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
50 let založení pobočky 1949-1999. Za rozvoj sklářství v Jizerských
horách. 2 postavy, opis / udělení erbu rodu Wanderů / portrét Eliáše
Wandera. Autoři: Dostál, Oplištil. Bronz, 40,5 mm, 65,22 g.
ČNS Nová Paka
Kroužek numismatický, 1967. Český lev / dva kostely, opis Nová
Paka, letopočky 1357 a1790. Al, 32 mm, 4,16 g. (Návrh i ražba J.
Vít).
ČNS Nymburk-Poděbrady
1000. výročí pádu Slavníkovské Libice 28.IX.995. Denár / sv.
Vojtěch a sv. Václav, opis. Sig. L. Kozák. Bronz pat, 60 mm, 89,24 g.
Vydala pobočka a obec Libice n.C.
40. výročí založení pobočky v Poděbradech 1961-2001. Sig. LK
(Ladislav Kozák). Znak Poděbrad, opis / znak Nymburka, opis.
Tombak, 60 mm, 96,58 g.
40. výročí založení pobočky v Poděbradech 1961-2001. Sig. LK
(Ladislav Kozák). Znak Poděbrad, opis / znak Nymburka, opis. Cu,
60 mm, 95,78 g. Lakováno.
Eliška Přemyslovna - 700 let příjezdu do královského města
Nymburka. Portrét, pohled na Nymburk / znak města, opis. (Námět
J. Vančura.) Autor: Iva Hradecká. MS 63 patin., 40 mm, 32,54 g.
Plexietue.
Eliška Přemyslovna - 700 let příjezdu do královského města
Nymburka. Portrét, pohled na Nymburk / znak města, opis. (Námět
J. Vančura.) Autor: Iva Hradecká. MS 80 patin., 40 mm, 32,36 g.
Plexietue.
Eliška Přemyslovna - 700 let příjezdu do královského města
Nymburka. Portrét, pohled na Nymburk / znak města, opis. (Námět
J. Vančura.) Autor: Iva Hradecká. Cu, 40 mm, 28,26 g. Plexietue.
0/0
50
0/0
60
1/1
100
1/1
100
0/0
100
0/0
80
0/0
80
0/0
80
1/1
80
1/-
350
1/-
350
0/-
400
0/0
20
1/1
80
1/1
35
0/0
70
Eliška Přemyslovna - 700 let příjezdu do královského města
Nymburka. Portrét, pohled na Nymburk / znak města, opis. (Námět
J. Vančura.) Autor: Iva Hradecká. Al mat., 40 mm, 8,16 g. Plexietue.
50. výročí založení ČNS, pobočky Nymburk-Poděbrady 1961-2011.
Charakteristické objekty Poděbrad a Nymburka, znaky měst. Autoři:
J. Vančura, I. Hradecká, ražba Triga Praha. MS patin., 50 mm,
51,12 g. I. série, nečísl.
50. výročí založení ČNS, pobočky Nymburk-Poděbrady 1961-2011.
Charakteristické objekty Poděbrad a Nymburka, znaky měst. Autoři:
J. Vančura, I. Hradecká, ražba Triga Praha. MS poměděná, 50 mm,
51,08 g. I. série, nečísl.
50. výročí založení ČNS, pobočky Nymburk-Poděbrady 1961-2011.
Charakteristické objekty Poděbrad a Nymburka, znaky měst. Autoři:
J. Vančura, I. Hradecká, ražba Triga Praha. MS pozlac., 50 mm,
50,46 g. I. série, nečísl.
ČNS Olomouc
VI. numismatické dny Slezska a severovýchodní Moravy, 1961. Al,
31 mm, 3,76 g. B-K A28/12
50 let numismatické práce 1922-1972. Bronz postř., 50 mm, 60,18 g.
B-K A28/17A; F-M uvádí 67,7 g
50 let od založení pobočky, 1929-1979, Bronz, 40 mm, 25,92 g, B-K
A28/25
50 let od založení pobočky, 1929-1979, Bronz postř., 40 mm, 28,52
g. B-K A28/25A
59
1613
50. výročí založení pobočky, 1929-1979. Autor: B. Teplý. MS postř.,
pat. na starostříbro, 40 mm, 28,72 g. Plexie etue. B-K 28/25A
1614
60 let od založení pobočky, 1929-1989, Bronz pat., 60 mm, 90,84 g.
F-M A28/28
60 let od založení pobočky, 1929-1989, Bronz postř., 60 mm, 92,12
g. F-M A28/28A
Kašna tritonů, 75. výročí pobočky 1924-1999. Autor P. Kudela. Cu,
ovál 70,5 x 46 mm, 126,34 g. SMK 1999. F-M A28/ČNS Opava
Numismatická výstava v Opavě 1954. Jednostr. litá medaile, Fe
poměď. tm. pat., 58,5 x 50 / 56,5 mm, 83,84 g. B-K A29/2
Numismatická výstava v Opavě 1954. Jednostr. litá medaile, Fe
poměď. světle pat., 59 x 59 / 56,5 mm, 93,62 g. B-K neuvádí.
V. numismatické dny Slezska a severovýchodní Moravy. 1960.
Bronz, 30,5 mm, 14,84 g. B-K A29/5
IX. numismatické dny Slezska a severovýchodní Moravy. 1964.
Bronz, 30 mm, 14,86 g. B-K A29/8
50 let pobočky 1948-1998. Autor J. Černaj. MS postř., hranáč 42,5 x
42,5 mm, 55,42 g. F-M A29/21
50 let pobočky 1948-1998. Autor J. Černaj. MS patin., hranáč 43 x
42,5 mm, 55,82 g. F-M A29/21A
50 let pobočky 1948-1998. Autor J. Černaj. Cu patin., hranáč 43 x 43
mm, 51,16 g. F-M A29/21B
ČNS Ostrava
VIII. numismatické dny Slezska a severovýchodní Moravy - říjen
1963. Bronz, 30 mm, 12,52 g. B-K A30/1
VIII. numismatické dny Slezska a severovýchodní Moravy - říjen
1963. Bronz postř., 30 mm, 12,88 g. B-K A30/1A. Raženo 10 ks.
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
Antonio Abondio, 1538-1591. Autor: L. Havelka, 1980. Bronz pat, 70
mm, 149,24 g. B-K 30/4
ČNS Pardubice
600 let povýšení Pardubic na město, 1340-1940. Vítek, Jarý. Al, 50
mm, 26,1 g. F-M A31/1F
Jan z Pernštejna - 400. výročí úmrtí 1548-1948. Bronz pat., 40 mm,
30,08 g. Vydal kroužek numismatiků 1948. F-M A31/3
25 let pobočky, 1954-1979. Bronz postř., 42 mm, 26,8 g. D.
Zahradník, 1981 (!). Narubu zn. METAL. F-M A31/5A
25 let pobočky, 1954-1979. Znak Perštejnů, opis / Jáchymovský
tolar s titulem Ludvíka I. z r. 1520. Bronz patin., 42 mm, 26,98 g.
Nesig, B15 údajně úmyslný podvrh
25 let pobočky, 1954-1979. Znak Perštejnů, opis / Jáchymovský
tolar s titulem Ludvíka I. z r. 1520. Bronz lesklý, 42 mm, 21,48 g.
Nesig. Údajně úmyslný podvrh mincovny.
30 výročí založení pobočky 1954-1984. Bronz postř., 50 mm, 61,46
g. B-K A31/6
ČNS Plzeň
Přemysl Otakar II, 1278-1978. Autor: J. Harcuba. Bronz postř., 40
mm, 26,26 g. F-M A32/6
Rudolf II. 700 let města Plzně, 1290-1990. L. Kozák. Cu, 40 mm,
26,32 g. Orig. plexietue. F-M A32/9A nep.černá tečka (2x)
60
1/1
40
1/1
50
0/0
90
0/0
100
1/1
100
0/0
120
0/0
35
0/0
35
0/0
100
0/0
100
0/0
100
0/0
30
0/0
85
1/1
35
0/0
120
1/1
100
0/0
80
1/1
100
0/0
100
0/0
80
0/0
100
0/0
180
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
ČNS Praha
Petr Parléř, 650 let od narození 1330-1980. L Havelka. Bronz postř,
40 mm, 25,92 g.. 1/17
85 let numismatické společnosti. Pohled na budovu pražského
výstaviště, 100 let české secese. Na R razič, dvě múzy, strom
života. Autor: Oppl. Bronz, 60,5 mm 83,68 g. Razila TRIGA Praha.
85 let numismatické společnosti. Pohled na budovu pražského
výstaviště, 100 let české secese. Na R razič, dvě múzy, strom
života. Autor: Oppl. Bronz postř., 60,5 mm 84,42 g. Razila TRIGA
Praha.
ČNS Příbor
VII. numismatické dny 1962. Bronz, 31 mm, 11,36 g. B-K A34/1
20. výročí založení pobočky 1956-1976. MS, 33 mm, 8,42 g, F-M
A34/2A. Raženo 5 ks.
20. výročí založení pobočky 1956-1976. Bronz patin. Cu, 33 mm,
8,52 g, F-M A34/2B
20. výročí založení pobočky 1956-1976. Bronz postř., 33 mm, 6,74
g, F-M A34/2D
20. výročí založení pobočky 1956-1976. Bronz pat. Cu, tmavá
patina, 33 mm, 8,54 g, F-M A34/-, neuvádí
25. výročí založení pobočky a 125 výročí narození prof. MUDr.
Sigmunda Freuda, 1856-1939. A. Peter. Bronz, 60 mm, 120,14 g.
A34/3
35. výročí založení pobočky 1956-1991. Bronz pat., 33 mm, 13,48 g.
F-M A34/4
35. výročí založení pobočky 1956-1991. Bronz pozlac., 33 mm,
15,68 g. F-M A34/4A
35. výročí založení pobočky 1956-1991. Bronz postř., 33 mm, 13,66
g. F-M A34/4B
Pečeť města Příbora z r. 1615. (1993.) Bronz pat., 36 mm, 14,92 g.
F-M A34/5
Pečeť města Příbora z r. 1615. (1993.) Bronz postř. pat. na
starostříbro, 36 mm, 15,38 g. F-M A34/5A
Pečeť města Příbora z r. 1615. (1993.) Bronz pozlac, 36 mm, 14,28
g. F-M A34/5B
750 let založení Příbora. Znak města, opis / pohled na starobylou
část města, letop. 1251-2001, opis. Jan Alerám. Bronz pat., 50 mm,
55,26 g. A34/- (Raženo 15 ks.)
750 let založení Příbora. Znak města, opis / pohled na starobylou
část města, letop. 1251-2001, opis. Jan Alerám. Bronz postř., pat. na
starostříbro, 50 mm, 55,06 g. A34/- (Raženo 15 ks.)
750 let založení Příbora. Znak města, opis / pohled na starobylou
část města, letop. 1251-2001, opis. Jan Alerám. Bronz pozlac., 50
mm, 54,76 g. A34/- (Raženo 10 ks.)
ČNS Příbram
100. výročí dosažení kolmé hloubky 1000 m, 1875-1975. Bronz, 29
mm, 10,32 g. F-M A35/1C
35. výročí založení pobočky 1966-2001. Cu, lakováno, 50 mm, 65,88
g. F.M neuvádí.
ČNS Teplice
15. výročí založení pobočky 1951-1966. Porcelán tm. zelený, 56 x
56 mm, 29,96 g. B-K A38/1
61
0/0
60
0/0
140
0/0
160
0/0
40
0/0
40
0/0
35
0/0
40
1/1
35
1/1
40
1/1
35
0/0
50
0/0
40
1/1
35
1/1
40
0/0
45
1/1
60
1/1
65
0/0
70
0/0
30
0/0
50
1/1
45
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
25. výročí založení pobočky 1951-1976. Cu, 32 mm, 20,76 g. B-K
A38/2
25. výročí založení pobočky 1951-1976. Ni, 32 mm, 21,0 g. B-K
A38/2A
40. výročí založení pobočky 1951-1991. Sn, hranáč 43,5 x 43,5 mm,
52,42 g. B-K A38/5
50 let pobočky 1951-2001, Julius Payer (1841-1915). Vitanovský. Cu
pat., 40 mm, 29,94 g. F-M A38/50. výročí založení pobočky 1951-2001. Cu, lakováno, 20 mm, 5,91
g. F-M neuvádí.
ČNS Uherské Hradiště
Nález mincí ve Zlechově r. 1962. Vyd. 1985. Bronz, 60 mm, 81,44 g.
B-K A 41/2
10. výročí pobočky 1970-1980, J. Jurčák. Bronz pat., 40 mm, 26,08
g. F-M A41/1
ČNS Ústí nad Orlicí
20. výročí založení pobočky 1961-1981, Bronz, 60 mm, 91,78 g. B-K
A 43/4
Výstava medailí Ústí nad Orlicí podzim 1985. Bronz, 60 mm, 85,44
g. B-K A 43/6 Raženo 70 ks.
30. výročí založení pobočky 1961-1991. Bronz pat., 60 mm, 105,98
g. Číslo 3. A 43/8
SNS
V. československo-polská numizmatická konferencia Svit 1988. Na
R král Ladislav na koni. A. Peter. Bronz pat., lakováno, 39 mm, 26,4
g. B12
10. výročí SNS 1970.1980. Cvengr. Bronz pat. na starostříbro, 68
mm, 135,68 g. MI-I/3
SNS Bratislava
40 rokov organizácie Bratislavských numizmatikov 1934-1974. Opis
/ hrad. Znač. CH. Autor Kudláč. Bronz patin., 50 mm, 63,16 g
Založení klubu medailéristů 2.XII.1980. Košťál. MS patin., 69,5 mm,
156,5 g. III/3a
550. výročie udelenia mincových práv mestu Bratislave 1430-1980.
A. Peter. Bronz patin., 79,5 mm, 195,84 g, lak. II/2
50. výročie organizovanej numizmatiky v Bratislave 1934-1984. Sig.
D. Zobek. Bronz patin., 70 x 65 mm, 195,98 g. MI-II/5
SNS Košice
15. výročí založení pob. 1967-1982. Sig. mv. MS pat., 70 mm,
149,74 g. III/2a
10. rok pobočky 1967-1976. Sig. A.P. (Andrej Peter). Bronz pat., 70
mm, 147,24 g.
SNS Kremnica-Ružomberok
Anton Hám 1899-1965, úmrtní medaile. Bronz, 60,5 mm, 96,16 g. BK 23/2 =R=
10. výročie založenia 1965-1975. Sig. A.P. (Andrej Peter). Bronz
postř. 40 mm, 21,94.
650. výročie založniia mincovne v Kremnici. Sig. A.P. (Andrej Peter).
Bronz postř., 50 mm, 48,84 g.
SNS Nitra
10. výročie založenia 1972-1982. C. I. Fodor. MS postř., pat. na
starostříbro, 60 mm, 96,16 g. VI/1
10. výročie založenia 1972-1982. C. I. Fodor. MS patin., 60 mm,
97,02 g. VI/1a
62
0/0
35
0/0
35
0/0
80
1/1
60
0/0
20
1/1
40
1/1
30
1/1
35
1/1
45
1/1
50
1/1
30
1/1
80
1/1
40
1/1
80
1/1
80
1/1
80
1/1
60
1/1
40
1/1
120
0/0
60
0/0
60
1/1
60
1/1
50
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
SNS Prešov
Rákocziho obliehanie Prešova 1704 - 1984. Sig. DS83. MS,
patinovaný, hranáč 55 x 55 mm, 86,04 g.
SNS Trenčín
10. výročie založenia 1969-1979. 1800 rokov rímskeho nápisu na
hradnej skale LAVGARICIO 179-1979. Sig. A.P. (Andrej Peter). MS
postř., pat. na starostříbro, 70 mm, 156,01 g. X/1LAUGARICIO 179-1979. Sig. cv 80. MS postř., pat na starostříbro,
68,5 mm, 158,98 g. X/2
550 let povýšenie Trenčína na slobodné královské mesto 14121982. Sig. Snopek 1981. MS postř., pat. na starostříbro, 80,5 mm,
282,2 g. X/3
SNS Trnava
750 let povýšenia Trnavy na slobodné královské mesto 1238-1988.
Sig, nečitelná. MS postř., pat. na starostříbro, 50,5 mm, 68,84 g. Na
hraně: SNS pob. Trnava 1978-1988, ev.č. 78.
750 let povýšenia Trnavy na slobodné královské mesto 1238-1988.
Sig, nečitelná. MS pat., 50,5 mm, 68,84 g. Na hraně: SNS pob.
Trnava 1978-1988, ev.č. 315.
MEDAILE - ČECHY, ČESKOSLOVENSKO, SLOVENSKO
Plaketa: Státní znak ČSR, český lev, dole PRAVDA VÍTĚZÍ. Nesign.
Bronz, 66,6 x 105 mm, 185,88 g. několik tm.skvrnek
Sbor pro občanské záležitosti. Lípa, let. 1953-1983 / rodina s
dítětem. Sig. JTS (Jarmila Truhlíková-Spěváková). MS patin., 60
mm, 91,84 g
Zemědělstvá rada pro království České. Český lev / Za zásluhy o
zemědělství, česko-německý text. (A) na hraně. Ag, 42 mm, 24,11 g.
rysky, velká hr.
Záslužná medaile: Mapa republiky, 40 / ČSSR, opis: ZA
DLOUHOLETOU ÚSPĚŠNOU PRÁCI PRO ROZVOJ /
MEZINÁRODNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH STYKŮ // Zeměkoule
přepásaná stuhou s nápisem ČTYŘICET LET ZNÁRODNĚNÍ
ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU, letop. 1948
/ 1988. Sig. JH (Josef Hvozdenský). Bronz patin., 59 mm, 84,56 g.
Haim, s. 174.
Záslužná medaile - cena: Divadelní maska, lyra, hvězdam srp a
kladivo, opis: PÍSNÍ PŘÁTELSTVÍ // čs. vlajka, holubice, houslový
klíč, opis: ÚSTŘEDNÍ KOLO. Sig. JH (Josef Hvozdenský), nedat.
(1983). Bronz postř., patin. na starostříbro, 75 mm, 173,14 g. Etue.
Haim, s. 174.
50. výročí vzniku ČSR, lipové listy v kruhu, 1918-ČSSR-1968 / žena symbol republiky. Autor: Mlynář. Vydal ÚV NF ČSSR. MS 50 mm,
54,98 g.
150. výročí železnic na území Československa. Parní
dvounápravová lokomotiva, nápis VÍDEŇ, BŘECLAV, BRNO /
elektrická lokomotiva, let. 1839-1989. MS, 70 mm, 145,16 g. Etue
114 x 114 mm.
Česká národní rada - rekonstrukce budovy. LAUS REI PUBLICAE
SUPREMA ESTO / český lev. Sig. ZP. MS postř., patina na
starostříbro, 70 mm, 145,31 g. Etue.
25. výročí bitvy u Sokolova 1943-1988. Poprsí kpt. Otakara Jaroše.
Nesig. Mosaz, 61 mm, 91,75 g.
63
1/1
50
1/1
80
1/1
70
1/1
80
1/1
70
1/1
50
1/-
80
1/1
20
-1/1
450
1/1
30
1/1
30
1/1
25
1/1
45
1/1
90
1/1
40
1694
100 let od zniku 1 korunové mince. Císařská koruna, let 1892 / velká
číslice 1, dole 1 K mince, názvy koruny v jazycích zemí rak.-uh.
monarchie, MDCCCXCII - MCMXCII. Nesig. Cu, 50 mm, 69,62 g.
1695
100 let od zniku 1 korunové mince. Císařská koruna, let 1892 / velká
číslice 1, dole 1 K mince, názvy koruny v jazycích zemí rak.-uh.
monarchie, MDCCCXCII - MCMXCII. Nesig. MS pozlac., 50 mm,
63,6 g.
Vstup do Evropské unie / logo ČSSD. MS, 20 mm.
Bitva u Slavkova. Portréty 3 císařú / výjev z bitvy 2.12.1805. Sig. P.S
(Petr Soušek). Cu, 31 mm, 12,84 g
VZDELANIE, MÚDROSŤ, ODVAHA, CHIRURGIA EST ... Žena a
muž, operace. Bronz, 100 mm, 422,05 g. Polomský. Kremnica EA
6/10. =R=
Matematicko fyzikální fakulta UK, spolek absolventů, 1998. MS
pozlac. (nepravé zlato), 30 mm, 11,34 g. Raženo 300 ks, Jablinec
n.Nis. Certifikát. Baše I, str. 13
Josef Dobrovský, portrét zpředu / Akademie věd České republiky
"Za zásluhy o rozvoj společenských věd". Sig. J. Prádler. MS
pozlac., 65 mm, 126,94 g. Etue.
Alexander Dubček - Pražské jaro 1968. Portrét zpředu / starý státní
velký znak, historické momenty. Ag .333, 15,12 g. Plexietue.
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
Antonín Dvořák, 1841-1904. Portrét zpředu / pohIed na rodiště
NeIahozeves a KraIupy n.VIt. Autor: Harcuba. MS, pozlaceno, 70
mm, 110,82 g. 2004. Etue.
Andrej Hlinka. Portrét zleva / znak Slovenska. Znač. DZ. CuNi
postř., 27 mm, 9,98 g. Razila Kremnica. Plexietue.
Pět set let korunovace krále Jiřího, 1458 - 1958. Poprsí zleva / erb
kunštátský. Špánek. Tombak, 29 mm, 6,92 g.
František Kmoch 1.8.1848-30.4.1912. Portrét zleva zpředu. / KOLÍN.
Kostel sv. Bartoloměje, tovární komín, znak města, notový zápis.
Bronz pat., 60 mm, 85,8 g.
Sochař Karel Lidický. Výtvarné Hlinecko 1960 - 1979. Sig. L.
HAVELKA / 1978. Bronz pat. 69,7 mm, 142 g.
Ernst Mach, fyzik, filozof, prof. univerzity v Praze.Autor Harcuba. MS
lesk|á, pozlacená, 65,5mm, 113,36 g. Vydala Akademie věd ČR.
Vojta Náprstek, 1826-1894, poprsí zpředu / lev, NM Praha a
Náprstkovo muzeum. Sig. M. KNOBLOCH. Mosaz, 75 mm, 160,42
g.
Vojta Náprstek, průmysIník, politik, mecenáš, 1826-1894. Portrét
zprava, |et. 2002, MS Iesk|á, pozIacená, 65,5mm, 109,32 g. VydaIa
Akademie věd ČR.
Zdeněk Nejedlý, portrét zleva / Karel IV. klečící před sv. Václavem,
UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS FACULTAS
PEDAGOGICA. Sig. H (Harcuba). Mosaz, 79 mm, 226 g.
Jan Opletal. Demonstrace proti okupantům 15.11.1939. Portrét
zprava mírně zpředu. / Lev, tank, lipové větévka, 1939-1945,
NEVZDÁME SE. MS pozlac., 38,5 mm 25,48 g. Plexietue.
Andrej Peter, k 70tinám. Autoportrét / Múza. Bronz postř., pat na
starostříbro, 50 mm, 58,64 g.
Přemysl Otakar II., 700. výročí úmrtí. Král ve zbroji na koni, opis
latinský / král. koruna, letop. 1233 - 1278 - 1978, opis český.
Kovanič. Bronz, 42 mm, 35,64 g.
64
1/1
80
0/0
0/0
100
15
0/0
90
0/-
500
proof
50
0/0
180
proof
180
0/0
50
0/1
90
0/0
75
1/1
60
1/1-
60
0/0
50
1/1
100
0/0
50
-1/1
150
proof
180
1/1
30
1/1
40
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
Přemysl Otakar II. král český 1233-1278. Portrét zprava / Městec
Králové - město, kde se narodil král železný a zlatý. Pohled na
radnici a kostel. Vitanovský 2009. Bronz, 40 mm 32,48 g. Ražba
Triga Praha.
F. X. Šalda. Portrét zpředu / růže a text Každá velká báseń je dialog
mezi básníkem a národem". Sig. K Housa, b. let. Bronz, 60 mm,
105,94 g. Miskovitá ražba.
Jiří Trnka. Portrét / motivy tvorby. Artia. Autor: Havelka. Bronz postř,
40 mm, 27,91 g.
Sv. Václav v přilbici / rotunda sv. Víta. Vitanovský. MS lak., 42 mm,
42,48 g. Certifikát.
Sv. Václav v přilbici / rotunda sv. Víta. Vitanovský. MS pat. Cu, 42
mm, 44,08 g. Certifikát.
Václav II. český král 1271-1305. Postava zprava / hodiny orloje.
Autor: Oppl. MS, 80, 50 mm, 48,38 g. Vydala Praga Mystica.
Certifikát.
Aleš Valenta - olympijský vítěz na na XIX. ZOH Salt Lake City 2002.
Sig. (c)ŠT. Cu, 40 mm. Vydalo město a ČNS pobočka Šumperk.
K 70. výročí naroezní Jiřího Wolkra. Městský národní výbor v
Prostějově 1970. Na L hlava zleva, vavřínová ratolest, letop. 1900 /
1924, v opisu DŘÍV NEŽ MOH' SRDCE K BOJI VYTASIT ZEMŘEL. Bronz, 79,5 mm, 195,3 g.
Přemysl Otakar I 1198-1230 - z cyklu "Největší osobnosti českého
národa". Portrét zpředu / český lev. MS pozlac., 40 mm, 30,06 g.
Plexietue.
Praotec Čech. MS postř. a pozlac., 40 mm 25,82 g. Plexietue. Z
cyklu "Česká historie".
Kněžna Libuše. MS postř. a pozlac., 40 mm 26,52 g. Plexietue. Z
cyklu "Česká historie".
Přemysl Oráč. MS postř. a pozlac., 40 mm 26,42 g. Plexietue. Z
cyklu "Česká historie".
Svatý Václav. MS postř. a pozlac., 40 mm 25,9 g. Plexietue. Z cyklu
"Česká historie".
Karel IV. MS postř. a pozlac., 40 mm 26,12 g. Z cyklu "Česká
historie".
Jan Hus. MS postř. a pozlac., 40 mm 26,24 g. Z cyklu "Česká
historie".
Karel Havlíček Borovský. 700 výročí udělení městských práv
Havlíčkovu Brodu 1278-1978. / Klečící matka s dítětem v náručí, MĚ
RODNĚ MĚSTO. Mosaz, poměď, 60 mm, 138,18 g
Jičín - pohled na starobylou část. MS, 30 mm, 12,12 g
Kutná Hora. Ukončení těžby rud. Znak / havíř, let. 985 / 1991. MS
poměď, 40 mm, 30,08 g
Lysá nad Labem. Občan města / opis v kartuši. MS pozlac., 30 mm,
11,56 g. Etue.
Milovice, 600 let 1396-1996. Cín, 30,1 mm, 9,1 g.
Soubor medailí Nymburka a okolí, různé materiály a rozměry.
Olomouc. 850. výročí posvěcení kostela sv. Václava, MCXXXI MCMLXXXI. HENRICUS EP. ECCLAM. Sig. R. Doležal. Bronz, 60
mm, 79,84 g.
Vyznamenání Za zásluhy o budování okresu Pelhřimov. MS 33 mm,
stuha rudá š. 32 mm. Stužka. Etue 77 x 116 mm. Dekret.
Plzeň. Medaile jednostr. z věže kostela sv. Bartoloměje (1935). Cu
pat., 32,5 mm, 3,26 g.
65
6 ks
0/0
180
0/0
100
0/0
80
1/1
30
1/1
30
0/0
40
0/0
50
1/1
80
proof
180
proof
180
proof
180
proof
180
proof
180
proof
180
proof
180
1/1
0/0
100
30
0/0
30
proof
proof
1/1
45
40
90
1/1
170
1/1/1
50
1/-
35
1738
1739
1740
1741
1742
1743
Praha, NG. Jiřský klášter, hrad, 1976, R: ruce drží misku s ohněm.
Lidický '75, MS,.56 mm, 77,7 g,
(1) Praha 2 / Novoměstská radnice. CuNi, 12,32 g. (2) Dopravní
podnik hl.m. Prahy 1875-1975. Velký znak Prahy. MS pat. lak, 60
mm, 93,41 g.
Památník národního písemnictví v Praze. Lev s optevřenou knihou/
interieru knihovny. Sig. Špánek 1959. MS, 35,5 mm.
Památník národního písemnictví v Praze. Český lev / Jaroslav
Vrchlický, dat. 1853-1912, portrét zpředu. 1972, autor JP (Prádler).
MS patinováno, 60 mm, 88,14 g
Pamětní medaile: znak hl. m. Prahy, opis: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
// 60, v opisu VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V EVROPĚ
. PRAHA 2005 .; nesig. Bronz pozlac, 30 mm, 13,98 mm. Plexietue.
1749
Pražský hrad - Vladislavský sál. Výstava korunovačních klenotů 19.29.4.2008. Nesig. MS, 30 mm, 13,86 g. Plexietue.
Tolar z Velvar, tolar M. Terezie / městský znak, opis. Bílý kov, 40
mm, 41,94 g.
Tolar z Velvar, tolar M. Terezie / městský znak, opis. Bílý kov, 40
mm, 42,28 g.
Tolar z Velvar, tolar M. Terezie / městský znak, opis. Al, 40,5 mm,
12,34 g.
Klášter Mariánská Týnice. MS, 36 mm, 17,02 g. Edice PAMĚTNÍK
Č. R., č. 1
Hrad Kunětická hora. MS, 36 mm, 16,96 g. Edice PAMĚTNÍK Č. R.,
č. 2
Hrad kašperk. MS, 36 mm, 16,94 g. Edice PAMĚTNÍK Č. R., č. 6
1750
Špitál Kuks. MS, 36 mm, 16,98 g. Edice PAMĚTNÍK Č. R., č. 8
1751
Hrad Křivoklát. MS, 36 mm, 16,92 g. Edice PAMĚTNÍK Č. R., č. 9
1744
1745
1746
1747
1748
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
Orlík. MS, 36 mm, 17,14 g. Edice PAMĚTNÍK Č. R., č. 13
Hrad a zámek Bečov nad Teplou. MS, 36 mm, 16,94 g. Edice
PAMĚTNÍK Č. R., č. 17
ŠTÁTNA MINCOVŇA KREMNICA P.F. 1949. Puti nese kruh s
nápisem P.F.1949. Autor. Uchytilová-Kučová. Jednostr. med., MS,
60 mm, 69,76 g.
Kremnica. Sada medailí mincovních měst: (1) Kremnica 1328, (2)
Košice 1321-1710, (3) Smolník 1331-1816, (4) Bratislava 14301726. Autor: L. Bodi. MS, postř, pat. na starostříbro, 50 mm, 65,4 až
68,22 g. Orig. etue, 190 x 210 mm.
Slobodné banské mesto Kremnica. L: pohIed na starou část města,
R: brána. Autor: A. Hám. MS, 30mm, 16,8g. PIexietue.
Pam. medaile: Městský znak, hornická kladívka, razicí stroj, opis:
muzeum Kremnica // panovník na trůnu, opis: MONETA . DOMINI .
KAROLI . Nedat, nesig. Mosaz pozlac., 27 mm, 7,28 g.
Kremnická mincovňa - Za záslužnú prácu. Nesig. Jednostr. medaile.
Bronz, 70 mm, 137,58 g
Mesto Kremnica. Pohled na historickou část města / brána. Autor: A.
Hám. MS, 60 mm, 103,96 g.
Mesto Kremnica. Pohled na historickou část města / brána. Autor: A.
Hám. Jednostr. medaile. MS postř., 60 mm, 80,66 g.
Múzem Kremnica. Groš Karla Roberta. MS postř., 27 mm, 7,36 g.
66
4 ks
1/1
35
proof, 0/0
45
1/1
20
1/1
35
0/0
30
0/0
80
0/0
40
0/0
40
0/0
20
0/0
50
0/0
50
0/0
50
0/0
50
0/0
0/0
50
50
0/0
50
0/-
80
1/1
180
0/0
30
0/0
20
1/1-
35
1/1
40
1/-
45
0/0
30
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
Kremnica. Groš Karla Roberta. Sedící postava / znak města, opis
MUZEUM KREMNICA. MS postř., 27 mm, 7,26 g
groš Karla Roberta, muzeum Kremnica. MS postř., 27 mm, 7,6 g
Kremnica 1328. Pohled na starobylou část města / brána. L. Bodi.
Bronz, 60 mm, 81,36 g.
Kremnica 1328. Pohled na starobylou část města / brána. L. Bodi.
Bronz postř., pat na starostříbro, 60 mm, 89,36 g.
Kremnica 1328. Pohled na starobylou část města / brána. L. Bodi.
Bronz pozlac, 60 mm, 97,02 g.
Kremnica 1328. Pohled na starobylou část města / brána. L. Bodi.
Bronz postř., 60 mm, 96,92 g.
Kremnica 1328. Pohled na starobylou část města / brána. L. Bodi.
Cu, 60 mm, 82,6 g.
Štátna mincovňa Kremnica n.p.. 650 rokov 1328-1978. Razič,
výrobky / státní vyznamenání. A.P. (Andrej Peter). MS postř., 42
mm, 29,54 g.
Kremnica. 650 let města. L: pohled na město, opis a letop. 13281978. R: lis Vulkán, opis. MS postř. 38 mm. Plexietue zapečetěná.
na hr.slabá pat.
Kremnica. 35. výročí SNP 1944-1979. Partyzáni / lis Vulkán. MS
postř. 38 mm. Plexietue zapečetěná. na hr.slabá pat.
Kremnica. 90 let muzea. Portrét - Pavol Križko 1980 / Muzeum mincí
a medailí, lis Vulkán. C.I. Fodor. MS postř. 40 mm, 28,44 g.
Plexietue.
660 rokov mincovníctva v Kremnici, 1328-1988. Razič, budova / lis,
druhy ražených mincí. L. Bodi. MS, 79,5 mm, 199,52 g.
Kremnica - Múzem mincí a medailí. (1) 90 rokov korunovej meny
1892-1982. Vyobrazení 1 K F.J.I. 1892, 1 Kč z I. rep., 1 Kčs (19571990) a dalších mincí. MS postř., (2) 60 rokov československých
mincí. Sig. C. FODOR. MS postř, 38 mm, 30,56 g a 25,94 g.
2 ks
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
Muzem mincí a medailí v Kremnici. Národní banka Slovenska. Opisy
ražených mincí. Cu, 40 mm, 30,51 g
Mincovna Republiky Československej v Kremnici, pohled na budovu
/ razič u lisu. Nesig. Bronz patin., 56 mm, 61,42 g.
Zaslúžilý pracovník dopravy - odvětví letecké dopravy - slovenská
verze. Zn, tm.pat., smalt. rudá hvězda, ovál 48 x 44 mm, raž.ouško.
Stužka 45 x 12 mm, MS, rudý smalt. Etue.
TRANS GAS n. p. Účastníkům výstavby I.etapy 1971-1973. Mapa
ČSSR a cesty plynovodu. Nesig. MS, 60,5 mm, 68,3 g.
TESLA VÚST A. S. POPOVA, portrét R. A. Skromný / za
dlouholetou obětavou práci 25 let 1952-1977. Nesig. Mosaz, 50,5
mm 60,34 g. Miskovitá ražba.
Mototechna, čtvrt století služeb 1949-1974, logo / letop., 25 let.
Nesig. Bílý kov, patin. na starostříbro, 60 mm, 103,88 g.
Záslužná medaile: Pražská architektura, vavřínový věnec,
ornamenty / opis: RESTAURACE A JÍDELNY V PRAZE 1 // 5
pohárů s městskými znaky, opis: ZA ZÁSLUHY O PODNIK. Sig.
KOLÁŘSKÝ, nedat. (1974). Bronz patin., 62 mm, 84,92 mm. Haim,
s. 217.
Československý rozhlas Praha. Za obětavou práci. Vysílací věže,
znak měst studií rozhlasu. Nesig. jednostranná medaile. MS pozlac.,
49 mm, 69,92 g.
Československé letecké podniky Praha AERO 1970. Letadlo L29 v
letu. Nesig. Mosaz, 70 mm, 111,6 g.
67
0/0
15
-0/0
35
1/1
45
1/1
45
proof
120
proof
100
0/0
60
0/0
40
proof
25
proof
25
proof
25
1/1
80
proof
45
0/0
50
1/1
35
1/-/1
45
1/1
85
1/1
25
1/1
30
1/1
30
0/-
100
1/1
40
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
Pamětní medaile EuroTel: Zeměkoule, nápis: EuroTel / mobilní
telefony, 4. VÝROČÍ ZAHAJENÍ PROVOZU SPOLEČNOSTI /
.1991.1995. // zeměkoule, mobilní telefon, nápis. EuroTel / mobilní
telrfony / září 1995. Nesig. Mosaz, 30,2 mm, 8,74 g.
100 let Škoda Auto 1895-1995. Moderní vůz / 1. vyrobený vůz L&K.
MS postř., 30 mm, 10,32 g. Plexietue.
Stavostroj n.p. - pamětní medaile: Městská architektura, lipová a
vavřínová snítka převázané stuhou, opis NOVÉ MĚSTO N AD
METUJÍ / STAVOSTROJ //.lipová a vavřínová snítka převázané
stuhou, 25, 1948 / 1973, opis: STAVOSTROJ NP - NOSITEL ŘÁDU
PRÁCE. Nesig. Bronz pozlac., 45 mm, 46,22 g
Železniční opravny a strojírny Nymburk. 110. výročí založení, 1874 1984. Pohled na podnik / starobylá část města. Nesig. Eloxovaný Al,
40 mm, 7,64 g
Medaile jednostr. SVAZARM - AUTOMOTOKLUB, vavřínový věnec,
nápisy. Al elox. 49,5 mm 13,26 g. Etue 57 x 65 mm
Lidové milice 1948-1968 k 20. výročí Února. Za obětavou činnost. /
Postava milicionáře. Nesig. Mosaz, 60 mm, 86,50 g. S-N nezná.
Alois Pižl, L: portrét zleva, 15.II.1938. R: SK ČOS / SIEC . VDK DH .
SPOŠ / SPP.OŠ.GPO.ÚS VVŠ / SŘOŠ . ZÚOŠ . ÚSČP / SSADA .
JK. SAVOŠ / JUSP SPNO ZAZ VDIG / VDDH.JF.VAPHI. Sign. V.
Vokálek. Mosaz, 30 mm, 13,72 g.
Mladá Boleslav. III. mistrovství čsl. v tenise, pánská dvouhra, 19./V.
1928. Jednostr. plaketa litá, MS, 56 x 74 mm, pohled na hrad, nápis.
Na dřevěné podložce 133 x 83 mm.
České slovo - Za sportovní zdatnost. Cvičenkyně s praporem / opis,
dole lipové ratolesti. J. Brůha. Bronz, 30,5 mm, 10,27 g, ouško.
Vašíčkův memorial XXV Karlín - Brandýs n/L., chůze 19 km, 19
25/V. 30, paměť účasti / chodec. Sig. J. Stehlík. MS, 30 mm, 13,72
g, raž. ouško.
Československá lawntennisová asociace. Tenista / vavřínová a
lipová větévka. Mosaz, 61 mm, 75,76 g.
Přebor Republiky Československé 1955 v běhu. Za 1. místo. 3 atleti
na stupních vítězů. Al elox., 71 mm 38,76 g
Přebor Republiky Československé 1955 v běhu. 3 atleti na stupních
vítězů. Al zlatě elox., 71 mm 42,62 g
XXX. mezinárodní šestidenní motocyklová, 1955. Nesig. Mosaz,
smalt červen a modrý, 57 mm, 21,52 g, šroub, matice. Ražba
Jablonec n./Nis.
Tělovýchovné slavnosti na Slovensku 1958. Cvičitel a cvičitelka,
opis / prapor ČSTV, lipová a vavřínová snítka. Sig. AP (Andrej
Peter). Al elox., 70 mm, 33,16 g.
Mistrovství ČSR - házená muži 1959. 1 místo. Borec / lipové
ratolesti, I. v kruhu. Al zlatě elox., 70 mm, 37,68 g. Štítek mosaz., 61
x 16 mm. Etue 140 x 115 mm
Ministerstvo školství 1952-1977 a Vojenská katedra - Znak vojen.
katedry / Památník bojů u Dukly. Nesig. MS, 60 mm, 80,78 g.
Armádní sportovní centrum - Dukla - 60 let 1948-2008. Na R
vyobrazení sportovních odvětví. MS, 61 mm, 91 g.
Svatováclavská koruna. / Lilie ve věnci, REGIS CORONA
IMPERATOR EUROPA. CuNi, střed pozlacen, 40 mm, 31,4 g.
Plexietue.
68
0/0
15
proof
75
0/0
30
0/0
20
0/-
20
1/1
40
1/1
35
1/-
60
1/1
40
1/1
40
téměř 0/0
45
téměř 0/0
30
0/0
40
-1/-
50
0/0
24
0/0
40
1/1
140
0/0
100
proof
130
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
Jan Lucemburský.Motiv florénu, na R prázdné místo pro dorytí textu.
Nesig. MS, pozIaceno, 70 mm, 125 g.
Replika: Pražský groš Karla IV. Pos korunou COPY. CuNi, 40 mmm
28,56 g. Plexietue.
Replika: Malý groš Rudolfa II. z r. 1590. CuNi, 21,5 mm, 3,48 g.
Jáchymovský dvoutolar 1520 s titulem Ludvíka I. MS, postř., zn. C
1967 (kopie). Orig PVC obal.
Replika: Albrecht v Valdštejna, 1/4 tolaru b.l. (Jičín), let. 1625-1993.
Al, 3.28 g
Replika svatováclavského dukátu. Cu pozlac., 40 mm, 29,82 g.
Plexietue, certifikát.
Replika dukátu k 5. výročí republiky. Č 660. MS pozlac, 40 mm,
28,82 g. Plexietue.
5 hal. 1924 - replika zvětš. Ag 34 mm, 10,58 g. Plexietue.
5 hal. 1924 - replika. Charvát - zn. na mostě. 1,38 g. Plexietue.
č.tečky
5 hal. 1924. Replika, znač NAP. Mosaz (?) postř., 30 mm, 10 g.
MEDAILE - NĚMECKO
Medailka na 1000 let Rýna. Minatura 5 RM 1925 A Fe pat na
starostříbro, 16 mm. nep.hr, škr.
Adolf Hitler 1880-1945 / EIN VOLK EIN REICH EIN FÜHRER.
Tombak postř., 35 mm, 14 g. Novoražba. č.tečka
MedaiIe na upomínku první 5DM 1952, CuNi, 35mm,16,38 g. Vydalo
Muzeum Norimberk v r.2006.
Sex v Německu. Erotický výjev, opis. Nedat. CuNi, 31 mm, 12,88 g.
200 let Brandenburské brány, 1791 - 1991. Brána / orlice, opis.
Znač. SH. MS, pozlac, 40,5 mm, 26,96 g. Plexietue.
SRN
INT. ADAC, 3 TAGEFAHRT 1955 ISNY. Orlice s vavřínovým
věncem, vlaječky zúčastněných států, nápisy, Na rubu znač.
DESCHLER und SOHN, MÜNCHEN. Bílý kov, pat. na starostříbro,
87 mm, 112,16 g, 2 otvory pro zavěšení.
25. WESTFALEN LIPPE FAHRT 1963 - GELÄNDE
MEISTERSCHAFT. Orlice v kruhu, znak. Na R znač. C.
POLLEATH, UHG, SCHROBENHAUSEN . Mosaz, půlovál, barevný
smalt, cca 113 x 72 mm, 126,28 g, 2 otvory pro zavěšení.
Plechová jednostranná medaile "Wer täglich singt, dass alles schallt,
wird 99 Jahre alt" (Kdo denné zpívá, že všechno zní, bude 99 roků
stár.) Cu, potisk, 60 mm, 11,8 g
NDR
INTERNATIONAL STERNFAHRT - TRANSIT. DDR. 1969. Mapa
NDR, znak ADMV (Allgemeiner Deutscher Motorsport Verband).
Nesig. Mosaz, smalt, 74,5 x 94 mm, 147,32 g.
Neuruppin. Theodor Fontane. Portrét zprava / znak města. Hnědý
porcelán (Míšeň), 64 mm, 49,02 g. Etue.
MEDAILE OSTATNÍ
Francie
Ludvík XV. král Francie a Navarry. Portrél zleva, / Postava zabíjející
draka. Mosaz, 24,5 mm, 4,22 g.
69
2 ks
0/0
50
proof
180
1/1
40
1/1
50
0/0
30
proof
100
proof
proof
180
220
0/0
500
proof
80
-1/1-
35
proof
120
proof
60
proof
15
proof
60
1/-
100
1/-
50
0/-
40
0/-
50
1/1
30
-1/1-
180
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
Ludvík XV. král Francie a Navarry. Portrél zprava, / 2 postavy.
Mosaz, 27 mm, 5,72 g.
Ludvík XVI., král Navarry. Žeton pro štěstí. Okřídlená kotva. Mosaz,
19,5 mm, 2,46 g.
Napoleon Bonaparte, portrét zprava, opis (za dobytí itálie) / sedící
ženská postava (Francie) vzdává hodl vojákům. 1795. MS, 32 mm,
otvor pro zavěšení 2 mm. Opis nep.nedoraž., skvrnky na R.
Upomínka na výstup na Eiffelovu věž. Dělníci montují rozhlednu //
vrcholek rozhledny s franc. vlajkou, v pozadí měst architektura,
SOUVENIR / DE / L'ASCENSION, v opisu: SOMMET DE LA TOUR
EIFFEL, doplněn nápis: Jansa / Ernest / Oct. 31. 1921. Sig. AM-?.
Mosaz, 41,5 mm, 29,34 g.
Suvenýr z Eiffelovy věže. Věž, opis / výjev ze stavby. Mosaz, 41,5
mm, 27,4 g. skvrnka
Paříž. Ražený přívěsek s úchytem, tvar elipsy. Nejznámější památky
- Eiffelova věž, Vítězný oblouk aj. Bílý kov, pat. na starostříbro, 36 x
46 mm. Ražba: MIREL PARIS.
Norsko
Pamětní medaile na norské fjordy a zátoku (Norweigen Heritage).
CuNi, slabě pozlac., 31 mm, 15,14 g. Plexietue.
Polsko
Katowice. 50 let knihovny 1973. Stylizované knihy v plachtě lodi, na
R negativ lice. Autor R. Chrom. Bronz, umělá měděnka, 78 mm,
187,68 g. Etue, certifikát.
Velká Británie
Žeton královny Alžběty II. - oboustr. portrét, opis. Mosaz, 19 mm,
1,34 g, raž. ouško
Válečná anonymní medailka. Válečný trojstěžník / člun. MS, 13 mm.
Evropa
Karel IV. mince 2 euro, 2002, bimetal, 26 mm 8,98 g. Plexietue,
certifikát.
Karel IV. 1316-1378, 2 euro. Plexietue.
Jiří z Poděbrad 1420-1471, 2 euro. Plexietue.
USA
John F. Kennedy - inaugurace 20.1.1961. Cu, 34 mm, 19,84 g
Replika zlaté 20 dollarové mince (Double Eagle) 1933 (nejdažší
mince světa). Cu pozlac., 40 mm, 30,56 g. Nahoře COPY, dole
2003. Certifikát, plexietue.
MEDAILE CÍRKEVNÍ
200 let arcidiecéze Olomoucké, 1777-1977. Chrám / sv. Václav v
přilbě zleva. Sig. M (Myszak). Bronz, postř., pat. na starostříbro, 59
mm, 83,76 g.
200 let arcidiecéze Olomoucké, 1777-1977. Chrám / sv. Václav v
přilbě zleva. Sig. M (Myszak). Bronz, pozlac, 59 mm, 83,06 g.
Papež LEO XIII., portrét zleva / 1810-1903, kříž, opis PABST LEO
XIII V. JOACHIM PECCI. Bronz, 30 mm, 10,74 g
Jan Pavel II: Návštěva Československa 21. a 22.4.1990. Portrét
zleva / znak papeže. Cu, 31 mm, 13,78 g. Certifikát. Trikolora.
JOHANNES PAULUS PP II., portrét zprava / Velehrad XXII. IV.
MXM. Cu, 60 mm, 87,04 g
70
1/1-
180
1/1-
120
-1/1-
50
téměř 0/0
30
1/1
80
1/-
35
0/0
80
1/-
60
0/0
50
0/0
35
0/0
0/0
0/0
80
65
65
téměř 0/0
85
proof
100
1/1
60
0/0
100
1/1
120
0/0
34
1/1
100
1844
Jan Pavel II., úmrtní medaile. Portrét, 16.X.1978-02.IV.2005 / Kristus
na kříži, znaky papežů. MS pozlac., 70 mm, 108,12 g. Plexietue.
1845
Jan Pavel II. - Karol Wojtyla - úmrtní medaile. (1) MS, 40 mm, 25,16
g, (2) MS, 50 mm, 64,6 g
SEINT WORT SEI DEINES FÜSSES LEUCHTE (Jeho slovo buď
tvým nohám světlo) PS 119 V 105. Otevřená bible / loď v bouři,
maják. MS pozlac (mírně setřeno), 27 mm, 6,92 g. Plexietue. rysky
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
Sv. Jiří na koni zabíjí draka / plachetnice v bouři. Mosaz postř, 27
mm, 5,92 g. Spona pro uchycení na klopu.
Medailka s výjevem narození Ježíše. Mosaz, 21,5 mm, 2,34 g, raž.
ouško. skvrnka
Svátostka: Stojící P. Maria, kolem andělé. Jednostr. medailka s raž
ouškem, Ag, 19 mm, 2,29 g
Soubor svátostek, Československo, Evropa. Různé kovy, sklo,
různé rozměry.
FALERISTIKA
Československo
Pamětní medaile Vítežný únor 1948-1973. Bronz, 30,5 mm. Stuha.
Stužka. Etue.
(1) 25. výročí "Vítězného února". B. Burian. VM 57, SN 173. (2) 50
let KSČ 1921-1971. SN 172
Miniatury řádu 25. února: (1) 1 stupeň (do klopy), bronz pozlac.,
smalt. patina (2) 2 stupeň (s jehlicí), bronz postř., smalt. (3) 3.
stupeň (s jehlicí), bronz pat., smalt. VM 28
Záslužná medaile "Za vynikající práci", matriční č. -11975-. Nesig.
(J. Brůha). Bronz patin., 33 mm, závěs s stuhou a sponou. Orig.
etue, zespoda stítek s matričním č. a jménem vyznamenaného "Dr.
Josef Kožušník. VM IV/34, N-S 133, Pulec 1/C-7
SPO ČSSR "Za příkladnou práci". Bronz zlac., 36 mm, stuha,
stužka. Etue.
SPO ČSSR "Za příkladnou práci". Bronz zlac., 36 mm, stuha,
stužka. + Velký odznak. Etue.
PRIEKOPNÍK SIEDMEJ PÄŤROČNICE. MS, nepravidelný tvar,
8boký, 30 x 40 mm. "Stužka" s 5 hvězdičkami, MS, 31 x 9 mm,
spona.
PRIEKOPNÍK OSMEJ PÄŤROČNICE. MS, obdélník zakončený
kružnicí, 32 x 40 mm. "Stužka" s 1 hvězdičkou, MS, 30,5 x 9 mm,
spona. Lak.
Pamětní medaile k 30. výr. osvobození Československa sovětskou
armádou. Sig. JH (J. Hvozdenský). Bronz pat., 30 mm, závěs se
stuhou, spona, 2 stužky. Etue. VM IV/59. N-S 174
proof
200
1/1
60
1/1
30
1/1
60
1/1
30
1/-
40
0 až 1
80
1/1/1, 1
50
2 ks
1/1/1
50
3 ks
1/-
30
1/1/1
75
0/0/0
35
0/0/0
50
1/-/1
100
1/-/1
100
1/1/1
20
1/1/1
25
0/0/0
30
0/0/0
30
2 ks
18 ks
2 ks
Záslužná medaile ROH "Za obětavou práci. Sig. MK (Mincovňa
Kremnica). Bílý kov, 31 mm, závěs se stuhou na sponě, Stužka s
miniaturou, spona. S-N neznají
(1) Vyznamenání "Za příkladnou práci. Na R znač. MK (Mincovňa
Kremnica). Bronz pozlac., smalt, stuha se sponou. 2 stužky s
miniaturami. Orig. etue. (2) Čestný odznak "Za socialistickou péči III. stupeň". Tombak, pozlac., smalt, 25 mm, jehlice.
2 ks
1862
(a) Vyznamenání "Vzorný pracovník stavebnictví", sig. V.HOUSA.
Bronz pozlac., 30 mm, spona. (b) Miniatura, 19 mm, jehlice. Etue. SN neznají.
71
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
(a) Vyznamenání "Zasloužilý pracovník stavebnictví", sig. V.HOUSA.
Bronz pozlac., 30 mm, spona. (b) Miniatura, 19 mm, jehlice. Etue. SN neznají.
(1) Vyznamenání Ministerstva školství ČSR "Zasloužilý pracovník",
nesig. (V. Housa). Bronz postř. 40 mm. Závěs se sponou. (2)
Miniatura, 14 mm, jehlice. S-N neznají.
(1) Vyznamenání Ministerstva školství ČSR "Vzorný pracovník",
nesig. (V. Housa). Bronz patin. 36 mm. Závěs se sponou. (2)
Miniatura, 14 mm, jehlice. S-N neznají.
Čestný odznak ministerstva zdravotnictví "Dětská ošetřovatelka".
Autor J. Hvozdenský. Bronz, 34 x 33 mm, spona. Etue. S-N neznají.
2x nep.černá tečka
Maďarsko
Střelecký odznak - pro střelce ze samopalu. M / Ö. Mosaz, smalt
(národ. barvy) 40 mm, šroub, matice.
Rakousko-Uhersko
Záslužná medaile válečná, 2. prosince 1873 - 25leté panovnické
jubileum. Bronz, 36 mm, 21,34 g. závěs. ouško, stuha chybí. VM I,
28A
Konvolut náprsních stužek k státním vyznamenáním.
SSSR
20 let vítězství ve vlastenecké válce 1945-1965. Mosaz, 32 mm.
Stuha do V. Nošeno, skvr., rysky.
Rusko
80 let VLKSM. Portrét Lenina, 80 let / 6 různých řádů Lenina, letpo.
1918-1998. Mosaz, 35 mm, stuha do V červená s žlutými proužky na
okr.
Válečný kříž (?), uprostřed lebka. Bílý kov, červený smalt, ražené
ouško, očko pro zavěšení, 33 x 33 mm.
ODZNAKY
Odznak: 600 let Univerzity Karlovy. Postava císaře, Iet.1348. Sig.
O.Š..(Otakar Španiel). Bronz, 26 x 33mm, spec. úchyt vzadu.
Mincovňa Kremnica.
Pardubice. IV. sjezd budovatelů republiky 27. srpna 1950. Mosaz, 30
x 27 cm, jehlice.
Vzorný student vojenské katedry (VK). Bílý kov patinovaný na
stříbro, 35 mm, šroub, matice. SMK, česká verze. Z Krubl, str.85,
obr. 8, 2. řada.
Praha. Festival pěvecké obce československé 1934. B. Smetana, A.
Dvořák, data. Sn, 30 mm.
Sjezd čsl. strany lidové v Praze 24.-25.51947. Mosaz, 21 x 34 mm,
jehlice.
IX. Všesokolský slet, Praha 1932. Slavnostní sletový odznak
členstva. Bronz (odznak + medailka), stuha. No.s IX.09a
Čáslav, okresní slavnost budovatelů 1950. Al, 26 mm, jehlice.
Litvínov. SČSP - den přátelství a míru 1951, Cu, 28 x 31 mm,
jehlice.
Mělník. Národní pouť vinařská. Mosaz, 20 x 34 mm jehlice.
Poděbrady. 500 let mírových snah Jiřího z Poděbrad 1464-1964.
Mosaz pat., 18 mm, jehlice
Přerov. Středomoravská výstava 1936. Obrys republiky, znak města.
MS, 25 x 35 mm, spona, stužka trikolora, vybledlá.
Okresní slavnosti KSČ v Rychnově nad Kněžnou, 5..-6.VI.1949. Al,
28 mm, jehlice.
72
0/0/0
30
2 ks
1/1/1
30
2 ks
1/1/1
30
1/-
45
0/-
80
1/11 až 1-
25
20
-1/0/1
20
0/0/1
340
1/-
45
1-
20
1
50
1/-
80
1/-
45
0
40
1/1/10
25
60
1
0
60
25
1
24
1/-/1-
35
0
30
3 ks
1885
1886
1887
1888
Vážany n. Lit. 110 let dobrovolných hasičů 1897-2007. MS pozlac.,
46 x 43 mm, spec. uzávěr
Zasloužilý pracovník dopravy - letecká doprava, česká verze. Věnec
z lipových ratolestí, uprostřed smalt. V, modrý, rudá hvězda. MS,
postříbř., ovál 49 x 45 mm, raž. ouško. Závěs, bílý kov, smalt
červený, 40 x 11,5 mm
Zasloužilý pracovník dopravy - železnice, česká verze. Věnec z
lipových ratolestí, uprostřed znak železnic, barva modrá, rudá
hvězda. MS, postříbř., ovál 50 x 42 mm, raž. ouško. Závěs, bílý kov,
smalt červený, 40 x 11,5 mm
Vzorný pracovník dopravy - autobusová doprava, česká verze.
Uprostřed autobus, rudá hvězda, kolem lipové listy. MS, postříbř.,
ovál 44 x 49 mm. Miniatura - odznak, MS, 16 x 18 mm, smalt modrý.
0
140
0/-/0
60
0/-/0
60
0/-/0
50
0/-
25
0/-
240
1/-
180
0
N
130
750
2 ks
2-, 2
100
2 ks
2, 2-
100
1
35
2 ks
2
60
2 ks
1-, 1
2
2-
65
70
50
14 ks
2, 3
350
14 ks
2, 3
350
N
20
2 ks
1889
1890
1891
Za úspěšnou práci v dopravě. Trojúhelník v kruhu, nahoře rudá
hvězda. MS, 29 mm, smalt červený, žlutý, modrý, jehlice
Bělorusko. Svaz důstojníků. Klopový odznak. MS, smalt (barvy
běloruské vlajky), neprav. tvar, 32 x 39 mm, šroub s maticí.
Sbírka sportovních odznaků (účastníka) plaveckých soutěží na OH,
MS a ME: Československo (23 ks), Austrálie (1), Belgie (1),
Bulharsko (1), Dánsko (1), Finsko (1), Francie (2), Chorvatsko (1),
Japonsko (1), Kuba (1), Kanada (1), Lotyšsko (1), Malta (1),
Maďarsko (2), Polsko (1), Rakousko (1), Německo (3), SSSR (5),
Španělsko (1), Švýcarsko (2), Turecko (2), USA (2), V. Británie (4).
Na podložce 480 x 200 mm.
60 ks
1894
PAPÍROVÁ PLATIDLA - Československo, Slovensko
Československo (1918-1939)
5000 Kč 1919 s. 1005 č. 010148. NEPLATNÉ. Fotokopie.
5000 Kč 1920 s. B č. 076011. SPECIMEN. Ba 17b
Československo (1945-1953)
1000 Kčs 16.5.1945 s. 06B,č.027158 a s.20B, č.194072. Ba 78b
1895
1000 Kčs 16.5.1945 s. 04C, č.663350 a s. 08C č.150296. Ba 78c
1892
1893
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
Československo (1953-1960)
10 Kčs 1960, s. S68 č. 968876. Ba 94c
Československo (1961-1990)
100 Kčs 1961, s. X59, č. 583209, s. X91 č. 031186. Ba 98d
10 Kčs 1986, s. V59 č. 649626. Ba 103. 50 Kčs 1987, s. F56 č.
478537. Ba 104a
500 Kč,1973 s. Z03 č. 853454. Ba 101
500 Kčs 1973, s. Z80 č. 054513. Ba 101
Slovensko (1939-1945)
100 Ks 7.10.1940, I. vydání s. O1, N2, M3, L4, K5, J6, I7, H8, G9,
F10, E11, D12, C13, B14. Ba 48a, b
100 Ks 7.10.1940, I. vydání s. O1, N2, M3, L4, K5, J6, I7, H8, G9,
F10, E11, D12, C13, B14. Ba 48a, b
PAPÍROVÁ PLATIDLA - EVROPA
Estonsko
1 kroon 1992, s. AB č. 5209916. Pi 69
73
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
Francie
25 centimes 1924, s. 299 č. 006716. RÉGION ÉCONOMIQUE DU
CENTRE pro regiony Clerrmont, Tulle aj. 1x silně přeložena. =R=
2-
35
22
2
30
40
15
2
30
1
40
3 ks
N
25
4 ks
N
35
3 ks
N
35
2 ks
N
2
35
15
N
20
1
15
3 ks
1, 1-, 2
15
2 ks
2-
25
01
15
15
N
15
0
30
2-
15
2 ks
1/1
N
15
25
3 ks
N
15
Německo
20 marek 5.8.1914, s. N č. 1349819. Ro 49b
10000 marek 19.1.1922, s. L č. 10913340. Ro 69b
1000 marek 15.9.1922, s. Be č. 298162. Ro 75m
Obsazená území spojenci za II. svět. války, 20 marek 1944, vyd.
SSSR. Ro 204c
Rakousko
20 korun 2.1.1913, II. vydání (1919), s. 1169 č. 842480, přetisk
Deutschösterreich. Pi 53
Pokladniční poukázky na 10 haléřů pro obce Ansfelden - 6.5.1920,
Marbach - b.l. Payerbach - do 31.12.1920; oboustranné.
Pokladniční poukázky na 20 haléřů pro obce Windischgarsten - do
30.10.1920, Gross-Siegharts - do 31.12.1920; 20 a 50 haléřů obce
Pennewang - do 23.5.1920; oboustranné.
Pokladniční poukázky na 50 haléřů pro obce Fischsham - do
31.12.1920, Nussdorf am Alter See - do 30.11.1920, Wechling - do
30.11.1920; oboustranné.
Pokladniční poukázky na 50 haléřů obce Drischaft - do 31.10.1920,
jednostr.; 60 haléřů obce Köstendorf - do 1.10.1920.
20 schilling, 1.10.1986, s. U č. 729304A. Pi 148
PAPÍROVÁ PLATIDLA MIMOEVROPSKÁ
Brazílie
50 cruzeiros b.l. (1981), s. A1371011875A
Čína
10 fen 1979 s. VD č. 470689 - výměnný certifikát (bon). Pi Fx1
1 yuan 1999, s. D4E3 č. 258346, s. RO80 č. 338058; 5 yuan 2005,
s. QW79 č. 977164. Pi 892, 897
Dominikánská republika
5 pesos 1995 s. F č. 683772 R; 20 pesos 1988 s. C č. 997536 X. Pi
54, 56
Egypt
1 libra {19)78 s. 281/J4665365, sig. 19. Pi 50c
25 piastrů 2007, s. 440 č. 6650231. Pi 57d
Indonézie
100 rupií 1992 s. MSS č. 014667. Pi 127a
Irák
10000 dinárů, s. 0135 č. 300576. Pi 90
Izrael
10 nových šekelů 1987 č. 0800015391. Pi 53b
Kambodža
1. riel 1972 č.809954. Pi 4
100 Reis 2001 č. 1436047 a 3807682. Pi 52
Kazachstan: 10 tengé 1993 s. AИ č. 9609923; 3 tengé 1993 s. AЖ
č. 5405389. Kyrgystan: 1 tyiyn b.l. (1993) s. 24/CH č. 00774557. Pi
7, 8, 1
74
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
Thajsko
10 baht b.l. (1980) s. 5E č. 8465107, 20 baht b.l. (1981-84) s. 5E č.
3393371. Pi 82, 88
Turecko
1 milion lir 1970, s. H07 č. 362391. Pi 209
Turkmenistan
1 manat b.l. (1993) s. AF č. 1183893; 5 manat b.l. (1993) s. Ac č.
9166998; 10 manat s. AA č. 2008301. Pi 1. 2. 3
Uzbekistan
1 sum 1992 s. AA č. 82258034; 50 sum 1994 s. CM č. 3074897. Pi
44, 49
CENNÉ PAPÍRY
Československo
(1) Odběrný list na textil a obuv pro muže od dokončeného 20. roku)
S. Č, řada T, č. 666078. Razítko Národní výbor v Plazích. (2) dtto na
jiné jméno, s. Č, řada T, č. 658259. (3) dtto, ale pro děti od
dokončeného 1 roku do dokončeného 12. roku, s. Č, řada Z, č.
353312, částečně odstřiženo. razítko jako předešlé.
Los výherní, s. 001504 č. 000081, barva hnědá; s. 004014 č.
000279, barva zelená. Razítko Berní úřad Jaroměř, Republika
Československá
Sbírka losů čs. státní loterie, 1986, 1987, 1991, 1992, emise 300306, 351, 352, 358, 362 až 365.
Cestovní šek na 200 Kčs z 4.8.1978 s B č. 02791108,
znehodnoceno 1 otvorem; cestovní šek na 500 Kčs z 28.7.1978 s. N
č. 00131736, znehodnoceno 3 otvory.
Rakousko
Válečná státní půjčka na 1000 a 2000 K, vyd. 1.11.1914 s. C č.
188516 a s. D č.161597 s 5 1/2% úrokem. Zbylé kupóny, natrženo
mírně v přehybu, nep. proáleno (s. D), jinak pěkné
Válečná státní půjčka na (1) 2000 K, vyd. 1.5.1915 s. D č. 011,174,
zbylé kupony na 55 K, celkem 13, (2) na 1000 K z 16.4.1916, zbylé
kupony na 27,50 K, celkem 9, č. 233,686, (3) na 1000 K č. 118,773 z
20.11.1916, zbylé kupony na 27,50 K, celkem 7
2 ks
2
15
1
30
3 ks
N
30
2 ks
N, 1-
16
2 ks
Z
20
2 ks
0
45
27 ks
N
15
2 ks
0
30
2 ks
1-
80
3 ks
1
120
3 ks
1
15
N
20
2-
20
Z
15
N
15
N
15
N
25
Úrokový kupon na 5 1/2% válečné půjčky rakouské vlády z. 1.4.1919
ve výši 27 K 50 haléřů, s. C č. 188,514 a 188,515 a ve výši 55 K, s.
D č. 161,597 s 5 1/2% úrokem. Znehodnoceno barvou a otvorem.
REKLAMNÍ PENÍZE
Nymburk, Hotel Knížecí, nájemce Karel Netík, reklamní bankovka 1000 dollarů USA, s. M č. 7454480A, 1.7.1937
Mladá Boleslav, Městské divadlo, 100 dollarů Franklin, č.
M00123456D
LITERATURA
Marko Jindřich: Mincovní a mincmistrovské značky na ražbách
habsburské monarchie 1519-1918. Brož., 86 str.
Karel Castelin. Sborník příspěvků k oslavě 70. narozenin. ČNS pob.
Hradec Králové, 1974, 107 str., foto.
Královéhradecký sborník numismatických prací. ČNS pob. Hradec
Králové, 1977, 107 str., foto.
Miroslav Mixa: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové
války, 1. část. Poukázky 1944 a měnová opatření. 136 str., foto. Vyd.
pob. Hradec Králové.
75
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
Miroslav Mixa: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové
války, 2. část. Československé státovky a bankovky. 205 str., foto.
Vyd. pob. Hradec Králové.
M. Foukal, L. Jareš: Ražby Josefa Víta. 83 str. 230 pol., všechny
vyobrazeny. ČNS pob. Hradec Králové, 2005.
Světlá-Dubská, Liptovský Zb.: Psí známky ražebmy Vladimír
Podivín.
(1) J. P. Kreuman: Sbíráme odznaky. MF Praha, 1969, 1. vyd.,138
str., vyobrazení. (2) Miloš Urban: Seznam podnikových odznaků
odvětví železniční dopravy. KDŽ Praha 1977, 85. str. 340 barev.
vyobrazení.
Miroslav Mixa: Katalog losů třídních a dobročinných loterií 18531957. ČNS pob. Papírová platidla, 140 str, mnoho vyobrazení.
Miroslav Mixa: Katalog losů čsl. státní loterie 1957-1980. ČNS pob.
Papírová platidla, 120 str, 115 reprodukcí.
(1) Šebek Sv.: 125 let Sokola Nymburk 1868-1993. Brož., 65 str. (2)
750 let obce Židněves (okr. MB) 1255-2005. Brož., 29 str.
N
30
N
25
N
20
N
25
N
35
N
35
N
25
Z
20
Z
50
Z
35
Z
30
N
20
0 až 1
40
N
20
50 ks
2 až 3-
120
80
60
41 ks
0 až 2
36
13 ks
0 až 3
50
13 ks
N
26
Z
20
3 ks
N
20
3 ks
N
20
2 ks
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Výbor ze spisů T. G. Masaryka. Svazek I.. Brož., 160 str.. Příloha
Budujeme národní galerii.
ARCHIVÁLIE
List domovský, Židněves, 27.4.1937. Věra Ševčíková
Doksy, Vzájemný pojišťovací spolek proti škodám z ohně. (1)
Úhrada pojistného z 9.11.1901 ve výši 5 zl. 43 kr. (!) - Jos. Buchar.
(2) dtto, 9.11.1903, 5 K 43 hal. (3) dtto, úhrada nedoplatku
pojistného za II. pololetí 1904
Občanská záložna ve Svratce. Falcká valná hromada 28. února
1915 s účetní uzávěrkou r. 1914.
ČOS - župa Krkonošská - Víchová n.Jiz. Plakát oznamující odložení
cvičení na 5.-6. července 1933
Vstupenky: hrady Točník, Karlštejn I. okruh, Kost, zámek Žleby;
Kutná Hora - sv. Barbora, rozhledna Žalý - Benecko, ZOO Chleby u
Nymburka, Národní zemedělské muzeum Praha
Vstupenka: Všeobecná československá výstava v Praze 1991,
Výstaviště Praha, č. 551901
KONVOLUTY
Řím. Malé a střední bronzy, blíže neurčeno.
Evropa. Konvolut mincí, 0,84 kg
Konvolut mincí z celého světa
Konvolut mincí evropských zemí. Francie (1854-1948) - 8 ks, Itálie
(1866-1925) - 11 ks, Německo (1939-1943´- 16 ks, ostatní - 6 ks
Soubor bankovek ČSR (např. 100 Kčs 1961 s. P), evropských zemí,
Asie
RŮZNÉ
Soubor barevných pohlednic "ZNAKY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ".
autor: Z. J. K. Čech. Pův. přebal.
Olšanské papírny n.p. Olšany, Praha. Spořič tabáku, kompletní
Závody oborové mechanizace Nymburk, vlaječka s logem závodu,
140 x 215 mm; odznak; zálepka
Tělovýchovná jednota Nymburk, vlaječka - pohled na hradby,
trojúhelník 140/220/220 mm; odznak; zálepka
76
8 ks
4 ks
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Německo, III. říše. Knoflíky pro námořníky, pro mužstvo, nižší a
vyšší důstojníky Kreigsmarine, zn. 19 JFS 1942, 19 HGM 1942, 19
HGM 1943, sklo různé barvy, 25 mm,
Zásobník na mince, 10 listů, cca 220 x 220 mm. Výroba NDR,
Drážďany.
Zásobník na mince, 7 listů pro mince a vyznamenání, cca 260 x 250
mm. Výroba NDR.
Kapesní zásobník s 12 listy, 160 x 100 mm + mince NDR 1948-1985
- 60 ks, Jugoslávie - 25 ks
Kapesní zásobník s 8 listy, 160 x 100 mm + mince Polska (19231999), oběžné i pamětní - 57 ks
Kapesní zásobník s 8 listy, 160 x 100 mm + mince ČSR I. - 10, 20,
50 hal., 1 Kč (vč. 1930), ČSR 1948-1953 a ČSSR 1962
2 lupy, průměr 60 mm, cca 2,5x zvětšení
Lupa, průměr 100 mm, cca 2,5x zvětšení, obal.
Lupa, průměr 75 mm, cca 2,5x zvětšení, osvětle ní LED, SRN,
pouzdro, obal.
Lupa flexibilní se stojánkem, osvětlení 2 LED, zvětšení 2,3 x, 4x,
krajová čočka 8,8 cm, cca 2,5x zavětšení, látkový sáček, oba SKN.
13 ks
50 ks
2 ks
70 igelitových kapslí 50 x 50 mm z ČNB + 80 papírových kapslí 50 x
150 ks
50 mm
48 papírových sáčků z ČNB, 55 x 55 mm potištěných pro pamětní
90 ks
mince + 42 pro oběžné mince
77
1/1
150
Z
25
Z
25
Z
80
Z
50
Z
N
N
50
50
35
N
40
N
150
Z
75
N, Z
45

Podobné dokumenty

37 aurea

37 aurea 10 Kčs 1965 - Jan Hus, bez původní etue 10 Kčs 1965 - Jan Hus, bez původní etue 10 Kčs 1966 - Velká Morava, bez původní etue 10 Kčs 1967 - Academia Istropolitana, bez původní etue 10 Kčs 1968 -...

Více

Univerzální seznam archivů a fondů

Univerzální seznam archivů a fondů Níže se uvádějí názvy archivů a fondů, ze kterých editoři čerpali (stav v září 2010). Jednotlivé pramenné díly (svazky) obsahují v referenční části přehled archivů a fondů, které byly v jejich rámc...

Více

zlaté mince - numismatika.cz

zlaté mince - numismatika.cz 25 hal. 1964 lepší ročník skvr., škr. 10 hal 1964 10 Kčs 1965 Hus 5 Kčs 1966 varianta velké číslice letopočtu hranky 100 Kčs 1978 Karel IV. Sada oběh. mincí 1980, obal PVC drobné stopy koroze Sada ...

Více

BRNO • 30. 11. 2014

BRNO • 30. 11. 2014 – Saurma Jeltsch Hus – Huszar: Münzkatalog Ungarn Rauch – Aukční katalogy fy Rauch Vídeň Höl. – Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I. SM – Smolík: Pražské groše ŠM – Šmerda: Denáry české a ...

Více

Untitled - Česká numismatická společnost

Untitled - Česká numismatická společnost Děkujeme všem, kteří se podíleli na této aukci a těšíme se na další spolupráci.

Více