Předpoklady pro úspěšné provádění EliA stanovení na IC 250

Komentáře

Transkript

Předpoklady pro úspěšné provádění EliA stanovení na IC 250
1.EliA i jiná stanovení IgG protilátek jsou mnohem více choulostivá na kontaminace a přenos
(carry-over) vzhledem k vysokému množství IgG v lidském séru – viz tabulka.
IgG
8 g / l*
IgA
3.5 g / l
IgM
1.5 g/l
IgD
0.03 g/l
IgE
30 x g/l (0,00003 g/l)
2.EliA wells.
Velmi citlivé na vlhkost.
Není- li nutné je skladovat v přístroji – nedělat to a pracovat z Loading tray
Je-li nutné skladovat zásobníky ve stroji – důkladně odstraňovat kondenzovanou vodu.
Načaté zásobníky skladovat vždy uzavřené v originálním obalu se sušidlem.
3.Konjugát
Důsledně na jedno použití! A to ještě během 24 hodin, co se nespotřebuje – vylít.
Nikdy konjugát neslévat
Pracovat v ochranných rukavicích
Nedotýkat se ani závitů uzávěrů lahviček
4.Kalibrátory
Před vložením do stroje opatrně promíchat pomalým převrácením nádobky.
5.Kontroly.
Kontroly pro EliA metodu jsou na jedno použití.
6.Promývací roztok.
Vždy čerstvě připravený.
Použít zaručeně kvalitní čistou vodu, zásobník na promývací roztok důkladně vymytý
Nepoužívat chladný roztok, vždy musí mít pro použití laboratorní teplotu
7.Ředicí roztok
Vždy zajistěte dostatečnou zásobu ředicího roztoku.
Nepoužívat roztok s prošlou dobou exspirace
8.Ředicí destičky
Jakoukoli manipulaci s ředicí destičkou nejdříve zadejte v ISW, jinak dojde k omylu.
Ředicí destičky mají také dobu exspirace, nepoužívejte prošlé.
9.EliA a IgG metody jsou mnohem citlivější na tovární (APD) nastavení přístroje,
nejkritičtější je nastavení promývacích trysek a pravého pipetovacího/promývacího ramene
Doporučujeme po APD kalibraci provést CMD run, dále doporučujeme před analýzou
rutinních vzorků provést jednu analýzu s kontrolami kvality pro ověření, že přístroj měří
správně
 Attention: me nu 9 in APD, right arm OF calibration, change settings to lowe r zaxis of pipette 100 steps into the inner tube of the OF cell to improve washing and
reduce risk of carry-over
10.Assay Run
Přepínání mezi technologiemi (ImmunoCAP vs EliA) – Change technology
Okamžitě po každé analýze provést denní promytí, nenechávat přístroj ve stavu Primed.
BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ!!!!
Kalibrátory jsou pipetovány v opačném pořadí – od nejvyšších k nejnižším
Aby se zabránilo kontaminaci přenosem (carry over) nejsou pipetována séra během
pipetování konjugátu ke kalibrátorům. Proto dochází k přestávce ve vkládání EliA wells do
IRW.
11.Projevy kontaminace konjugátu.
Malá kontaminace – EliA: druhý kalibrátor mimo rozsah
- ImmunoCAP: Nejnižší nebo nejvyšší kalibrátor mimo rozsah
- Druhý replikát CC je příliš vysoký
Velká kontaminace – EliA: spodní část kalibrační křivky je příliš vysoká nebo má příliš
rozhozené replikáty – vysoké hodnoty %CV
- obecně: vysoké hodnoty RU pro nejnižší body kalibrace, ale negativní
QC při správných hodnotách RU
12.Odstranění problémů
Udržujte přístroj perfektně čistý.
EliA wells – ověřte správnost distribuce, detekce a přenosu wells
- ověřte správnost vyhazování wells
Pipette wash station (OF cell) – udržovat čistou, nastavit správně APD kalibraci, ověřit, že
Rinse je distribuován rovnoměrně
Vymývání konjugátu – mnohem kritičtější než u ImmunoCAP – zde jen jednou
Ředění/Eluce – zkontrolovat hloubku pipety v destičce
- zkontrolovat přenos kapaliny – cuvette depth
13.Denní údržba EliA
PŘED ZAHÁJENÍM analýzy omýt pravou pipetu 70% etanolem nebo isopropanolem pomocí
ubrousku, který nepouští vlákna
Vytřít over-flow cell tamponem na,močeným v alkoholu
Otřít ejection tool hadříkem (nepouštějícím vlákna) namočeným v horké vodě
14.Užití chlornanu pro údržbu
Použití 1% roztoku chlornanu pro údržbu IC250 na nichž se používá technologie EliA je
možné za následujících podmínek:
- po použití chlornanu se následně provede 2x denní promytí, jedno
týdenní promytí a před další EliA analýzou uplyne více než 60 hodin
- údržbu s chlornanem proveďte ě až 4x ročně
- pro měsíční údržbu používejte Maintenance solution kit






Monthly maintenance with hypochlorite
Clean
– Wash and Rinse bottles
– Buffer bottles
– Left and right arm shoulder buffer bottles
– Left and right arm pipette
– Left and right arm Overflow cell
– Wash nozzle (sample wash, conjugate 1)
Replace elution wells
Calibrate the EliA positions (APD)
Perform EliA well dispensing test
SN < 781 - perform dilution calibration

Podobné dokumenty