Zavedení QC vzorků

Komentáře

Transkript

Zavedení QC vzorků
Kontrola kvality výsledků na IC250.
V software přístroje jsou výrobcem zadány kalibrace pro firmou dodávané lahvičky
s materiály pro kontrolu kvality – najdete je v Utilities – Parameter setting (nutno zadat
servisní heslo) – záložka Tube. Označeny jsou QC vial small a QC vial large.
Pokud chcete používat vlastní kontrolní materiály (Lab QC), je třeba je zadávat v Racku
označeném Sample, jako normální vzorek, tj. ve zkumavkách, ve kterých vkládáte běžné
vzorky. Podrobný popis postupu je uveden níže.
Information Data Manager – dále jen IDM (dříve UniCAP Data Manager – UDM) – je
místem, kde je vše potřeba zadat a kde se potom shromažďují naměřené hodnoty a kde je
možno provádět statistická vyhodnocení.
Pojmy.
QC Profile
QC rack
QC
Lab QC
seznam testů, které se mají provést v jednom Assay Runu
držák na vzorky, který je rezervován pro QC vzorky, na běžné vzorky jej nelze
použít
vzorek pro kontrolu kvality dodávaný firmou Phadia, vkládá se do držáku QC
rack
vzorek pro kontrolu kvality, který si vytvořila laboratoř sama, vkládá se do
držáku pro běžné vzorky Sample rack
Nadefinování QC racku
Jako QC rack může být nadefinován jakýkoli rack, toto nadefinování lze kdykoli měnit.
Provádí se v okně Rack list, stisknutím Ne w nebo vymazáním (označit rack, stisknout Delete)
libovolného racku a jeho novým zadáním s odlišným určením.
Aktivace QC pro použití v QC racku.
1.Definování QC vzorku
Provádí se v Systém – Methods – Open – záložka QC. Vybrat kontrolu – Open.
Firmou dodávané QC vzorky jsou již předefinovány v IDM. V otevřeném okně Quality
control najdete:
Status – nastavení active znamená, že se přidává vždy, tj. do každého Analytical runu
- nastavení manual znamená, že se do Analytical Runu přidává vždy, když je
skutečně vložen do přístroje nebo když je manuálně zvolen
- nastavení inactive znamená, že se nepřidává
Name - název vzorku (kapaliny).POZOR musí být stejně zadán v Systém – Articles, jinak jej
SW „nezná“ a nemůže sledovat změny podle šarží atd.
Test - Alergen nebo antigen, který má být použit
Jak se zachová IC250 podle toho, jaký má zvolený QC vzorek status?
Active – jakmile je fyzicky vložen v QC racku do přístroje, zpracovává se dříve než rutinní
vzorky. Není-li vložen, přístroj jej bude chtít.
Manual - jakmile je fyzicky vložen v QC racku do přístroje, zpracovává se dříve než rutinní
vzorky. Není-li vložen, přístroj jej nebude chtít.
Inactive – takový vzorek nelze zahrnout do QC Profilu (viz níže).
Acceptance limits (Přípustné rozmezí)
V okně Quality control – u komerčně dodávaných vzorků se vyplní automaticky po zadání
úplného čárového kódu, u Lab QC musí být vyplněn ručně.
ZADÁNÍ QC VZORKU DO QC RACKU.
1.Definovat QC rack
2.Otevřít QC rack, stisknout tlačítko Manual entry, v otevřeném okně zadat čárový kód QC
vzorku (komerční).
3.Vytvořit profil (pro celý QC rack – tj. může obsahovat testy pro různé metody)
V okně Rack list stisknout tlačítko Configure profiles – New.
Zadat jméno profilu (Name)
Zvolit jméno profilu a stisknou Open
Zvolit metodu, QC vzorek (název jak je uveden v Systém – Articles) a test, který má být
proveden. Stisknout Add.
Tento postup opakovat pro všechny testy, které chcete do daného profilu zahrnout.
JEDEN PROFIL MŮŽE OBSAHOVAT QC PRO RŮZNÉ METODY!
4.Přiřazení profilu ke QC racku
V Rack list označit QC rack a stisknout tlačítko Select profile a objeví se rozbalovací
nabídka s možnostmi:
- No profile selected
- Default – použít vždy, když se tento QC rack dostane do stroje
- Temporary – použít,když je rack poprvé vložen do stroje. (Po zpracování se tato
informace maže a je třeba Select profile znovu)
ZADÁNÍ QC VZORKU DO SAMPLE RACKU
1.Nadefinovat Lab QC vzorek
Systém – Articles – New , vyplnit
Systém – Method – QC a vyplnit. POZOR – je třeba definovat všechny testy postupně
Včetně očekávaných hodnot!!!
2.Vytvořit QC request Request – New
3.Do políčka Sample Id zadat jméno Lab QC (tak jak bylo zadáno do Systém – Articles)
4.Do políčka Type vyplnit QC
5.Zadat test
PROVEDENÍ QC TESTŮ A PŘEHLED VÝSLEDKŮ
1.V okně Result zvolit přístroj, Assay/Analytical Run a záložku QC

Podobné dokumenty

Spadia News - SPADIA LAB, as

Spadia News - SPADIA LAB, as celkového IgE je dnes natolik zvládnuto, že akreditované metody dávají prakticky shodné výsledky, ač jsou prováděny různými diagnostiky a různými technikami. Naopak stanovování alergen-specifických...

Více

Imunologie a alergologie - současné možnosti laboratorní diagnostiky

Imunologie a alergologie - současné možnosti laboratorní diagnostiky U osob indikovaných ke screeningu se doporučuje dvojstupňové vyšetření:

Více

Imunoterapie hmyzími jedy

Imunoterapie hmyzími jedy • VYŠETŘENÍ SPECIFICKÉHO IgE (ImmunoCap Phadia) - k extraktu včelího a vosího jedu (I1,I3)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČEKIA Stability Award

TISKOVÁ ZPRÁVA ČEKIA Stability Award zdravotnická zařízení. „Společnými vlastnostmi nejstabilnějších společností jsou zpravidla silné postavení na trhu, kvalitní služby, propracovaný marketing a portfolio věrných zákazníků,“ dodala Al...

Více

Parietal cells

Parietal cells mezi laboratořemi existovat díky mnoha faktorům – populace, dietní návyky, laboratorní vybavení, výběr referenčních vzorků atd. – je třeba, aby si každá laboratoř stanovila svoje rozmezí nebo ověři...

Více

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS Pro výkonové aplikace mají

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS Pro výkonové aplikace mají roste tloušťka ochuzené vrstvy a kapacita CGD klesá Vstupní kapacita Cin je nabíjena ze zdroje napětí UGS s vnitřním odporem RG1, vrstva

Více

VoIP Recorder RD 016 009

VoIP Recorder RD 016 009 Tlačítkem Open documentation se spustí aplikace Průzkumník Windows a zobrazí obsah složky, kde je umístěna dokumentace. Tlačítkem Install ReDatSoft se spustí instalace, viz níže. Poznámka: Pokud se...

Více

První krok s programem Music Visualization

První krok s programem Music Visualization Receiving”. V případě, že interface není připojen či nejsou nainstalovány ovladače objeví se po spuštění zpráva „Interface USB-DMX512 isn't connected.“. Bude-li připojeno více interface současně, o...

Více