dokument PDF - Balóny Kubíček

Komentáře

Transkript

dokument PDF - Balóny Kubíček
b.2101
BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.
Sídlo: Francouzská 81, 602 00 Brno
Pracoviště: Jarní 2a, 614 00 Brno
tel.: +420 545 422 620
fax: +420 545 422 621
[email protected]
www.kubicekballoons.cz
Letová př íručka
horkovzdušného balónu
(Pro balóny sériových čísel 640 a vyšších)
Typ: ...........................................
Model: ...........................................
Výrobní č.: ...........................................
Pozn. značka: ...........................................
Tento dokument je překladem schválené anglické verze, slouží pouze pro informaci a
nepodléhá schválení EASA.
V žádném případě nenahrazuje schválenou provozní dokumentaci. V případě rozporu je
rozhodující schválená anglická verze
Balón musí být provozován v souladu s informacemi a omezeními, která jsou zde uvedena.
Tato Letová příručka musí být během letu k dispozici v koši balónu.
www.kubicekballoons.cz
SNÍŽENÍ MAXIMÁLNÍ VZLETOVÉ HMOTNOSTI
Schválená MTOW
Datum změny
Potvrzení společnosti Balóny Kubíček spol. s r.o.
Viz. kapitola 1.4 – vysvětlení použití MTOW
ZÁZNAM HMOTNOSTI BALÓNU
Díl
Sériové číslo
Hmotnost
Obal
Hořák
Koš
Č.
Typ palivové lahve
CelkovÁ PráZDNá HMOTNOST
Sériové číslo
________________________
Hmotnost
prázdné lahve
Hmotnost
plné lahve
1
2
3
4
5
6
7
8
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
0.1 Seznam změn
Všechny změny v této příručce s výjimkou aktuálních hmotnostních údajů, musí být zaznamenány v následující tabulce.
Nový nebo pozměněný text na opravených listech je označen černou svislou čarou na okraji, číslo změny a datum je
uvedeno na dolní straně listu.
Všechny změny v Letové příručce provedené před datem vydání uvedeným na titulní straně byly začleněny do této
příručky.
Ćíslo změny
Změněná kapitola
Změněná stránka
Datum vydání
10
všechny - překlad vydán
všechny - překlad vydán
3. 1. 2011
POZNÁMKA:
Tento dokument je nově vydán jako překlad 10. změny schváleného originálu. Všechny změny provedené v změnách 1 - 10
jsou již zapracovány. Další změny jsou prováděny a označovány v souladu s originálem.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
II
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
III Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
0.3 Seznam platných stran
Kapitola
Strana
Datum vydání
Kapitola
Strana
Datum vydání
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
4
4 - 11
4 - 12
4 - 13
4 - 14
4 - 15
4 - 16
4 - 17
4 -18
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
5
5-1
5-2
5-3
5-4
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2 - 10
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6 - 10
6 - 11
6 - 12
6 - 13
6 - 14
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
7-1
7-2
7-3
7-4
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4 - 10
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
3. 1. 2011
9-1
3. 1. 2011
4
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
6
7
8
9
IV
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Obsah
0.1 Seznam změn................................................................................................................... II
0.3 Seznam platných stran....................................................................................................... IV
Kapitola 1 - Všeobecně........................................................................................... 1-1
1.1 Úvod.............................................................................................................................. 1-1
1.2 Použitelnost.................................................................................................................... 1-1
1.3 Certifikační základna......................................................................................................... 1-1
1.4 Definice a zkratky............................................................................................................. 1-1
1.5 Základní údaje................................................................................................................. 1-3
1.5.1 Obaly................................................................................................................... 1-3
1.5.2 Koše.................................................................................................................... 1-4
1.5.3 Hořáky................................................................................................................. 1-5
1.5.4 Palivové lahve........................................................................................................ 1-5
1.6 Starší vybavení................................................................................................................. 1-5
Kapitola 2 - Provozní omezení............................................................................... 2-1
2.1 Úvod.............................................................................................................................. 2-1
2.2 Povětrnostní podmínky...................................................................................................... 2-1
2.3 Palivo............................................................................................................................. 2-2
2.4 Značení manometru.......................................................................................................... 2-2
2.5 Minimální vybavení........................................................................................................... 2-2
2.6 Přípustné poškození.......................................................................................................... 2-3
2.7 Posádka.......................................................................................................................... 2-3
2.8 Teplota obalu a zatížení..................................................................................................... 2-3
2.9 Rozsah hmotností............................................................................................................. 2-4
2.10 Koše............................................................................................................................. 2-6
2.11 Sestavy vybavení............................................................................................................. 2-8
2.12 Vybavení od jiných výrobců............................................................................................... 2-10
2.13 Rychlost stoupání a klesání............................................................................................... 2-10
2.14 Paraventil...................................................................................................................... 2-10
2.15 Smart Vent, Lite Vent....................................................................................................... 2-10
2.16 Trhací pás...................................................................................................................... 2-10
2.17 Kotvený let.................................................................................................................... 2-10
2.18 Palivové lahve................................................................................................................ 2-11
2.19 Ostatní omezení.............................................................................................................. 2-11
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO............................................................................................................... 2-12
Kapitola 3 - Nouzové postupy................................................................................. 3-1
3.1 Úvod.............................................................................................................................. 3-1
3.2 Vyhýbání se překážkám...................................................................................................... 3-1
3.3 Střet s elektrickým vedením................................................................................................ 3-2
3.4 Požár za letu.................................................................................................................... 3-2
3.5 Požár na zemi.................................................................................................................. 3-2
3.6 Poškození obalu za letu...................................................................................................... 3-3
3.7 Náhodné otevření Smart Ventu nebo Lite Ventu za letu............................................................. 3-3
3.8 Nestandardní přistání....................................................................................................... 3-3
3.8.1 Tvrdé přistání ........................................................................................................ 3-3
3.8.2 Rychlé přistání...................................................................................................... 3-3
3.8.3 Přistání bez možnosti otevřít ZVV za silného větru........................................................ 3-4
3.9 Přetopení obalu - uvolnění tavné pojistky za letu.................................................................... 3-4
3.10 Selhání hořáku............................................................................................................... 3-4
3.11 Selhání zapalovacího hořáku............................................................................................. 3-5
3.12 Hlavní ventil nelze zavřít.................................................................................................. 3-5
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
VI
www.kubicekballoons.cz
Kapitola 4 - Normální postupy............................................................................... 4-1
4.1 Úvod.............................................................................................................................. 4-1
4.2 Plánování letu a počasí...................................................................................................... 4-1
4.3 Příprava a sestavení balónu................................................................................................ 4-1
4.3.1 Místo startu.......................................................................................................... 4-1
4.3.2 Sestavení balónu................................................................................................... 4-1
4.3.3 Předletová prohlídka............................................................................................... 4-3
4.3.4 Rozhodnutí o letu................................................................................................... 4-3
4.4 Poučení a nafukování........................................................................................................ 4-4
4.4.1 Poučení posádky.................................................................................................... 4-4
4.4.2 Poučení pasažérů................................................................................................... 4-4
4.4.3 Nafukování studeným vzduchem................................................................................ 4-6
4.4.4 Plnění horkým vzduchem......................................................................................... 4-6
4.5 Vzlet.............................................................................................................................. 4-8
4.5.1 Odepínač.............................................................................................................. 4-9
4.6 Úkony za letu................................................................................................................... 4-11
4.7 Přistání.......................................................................................................................... 4-12
4.8 Smart Vent ..................................................................................................................... 4-13
4.9 Lite Vent......................................................................................................................... 4-13
4.10 Trhací pás....................................................................................................................... 4-14
4.11 Poutací pás pilota............................................................................................................ 4-14
4.12 Kotvený let.................................................................................................................... 4-14
4.13 Vysazování parašutistů..................................................................................................... 4-15
4.14 Plnění paliva.................................................................................................................. 4-16
4.15 Tlakování palivových lahví................................................................................................. 4-17
Kapitola 5 - Hmotnost............................................................................................ 5-1
5.1 Úvod.............................................................................................................................. 5-1
5.2 Graf a tabulka nosnosti...................................................................................................... 5-1
5.2.1 Použití grafu a tabulky nosnosti................................................................................ 5-1
5.3 Létání při teplotní inverzi................................................................................................... 5-2
5.4 Vzorový výpočet............................................................................................................... 5-2
5.5 Graf nosnosti................................................................................................................... 5-3
5.6 Tabulka nosnosti.............................................................................................................. 5-4
Kapitola 6 - Popis balónu a jeho systémů.............................................................. 6-1
6.1 Úvod.............................................................................................................................. 6-1
6.2 Obal............................................................................................................................... 6-1
6.3 Typy a střihy obalů............................................................................................................ 6-1
6.3.1 Obal typu O, střih O................................................................................................. 6-1
6.3.2 Obal typu E, střih E................................................................................................. 6-1
6.3.3 Obal typu N, střih N................................................................................................ 6-1
6.3.4 Obal typu Z, střih Z................................................................................................. 6-2
6.3.5 Obal typu GP......................................................................................................... 6-2
6.3.6 Obal typu XR.......................................................................................................... 6-2
6.3.7 Obal typu P........................................................................................................... 6-2
6.3.8 Zvláštní tvary........................................................................................................ 6-2
6.4 Zařízení pro vypouštění vzduchu (ZVV) a další vybavení obalu.................................................... 6-3
6.4.1 Paraventil............................................................................................................. 6-3
6.4.2 Smart Vent............................................................................................................ 6-4
6.4.3 Lite Vent............................................................................................................... 6-5
6.4.4 Trhací pás............................................................................................................. 6-6
6.4.5 Rotační ventil........................................................................................................ 6-7
6.4.6 Tavná pojistka....................................................................................................... 6-8
6.4.7 Teplotní štítek....................................................................................................... 6-8
VII Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
6.5 Hořák............................................................................................................................. 6-8
6.5.1 Úvod.................................................................................................................... 6-8
6.5.2 Hlavní hořák......................................................................................................... 6-8
6.5.3 Tichý hořák........................................................................................................... 6-8
6.5.4 Zapalovací hořák.................................................................................................... 6-8
6.5.5 Manometr............................................................................................................. 6-9
6.5.6 Palivový systém..................................................................................................... 6-9
6.5.7 Pevný rám hořáku................................................................................................... 6-10
6.5.8 Nastavitelný rám hořáku.......................................................................................... 6-10
6.5.9 Hořáky IGNIS......................................................................................................... 6-10
6.5.10 Hořáky KOMET DUO a KOMET TRIO............................................................................. 6-11
6.6 Palivové láhve.................................................................................................................. 6-11
6.6.1 Úvod.................................................................................................................... 6-11
6.6.2 Propojky palivových lahví......................................................................................... 6-12
6.7 Koše.............................................................................................................................. 6-12
6.7.1 Koše s přepážkami.................................................................................................. 6-12
6.7.2 Poutací pás pilota................................................................................................... 6-12
6.7.3 Odepínač.............................................................................................................. 6-13
6.7.4 Koš K13S............................................................................................................... 6-13
6.8 Přístroje......................................................................................................................... 6-13
6.9 Další vybavení.................................................................................................................. 6-13
6.9.1 Manévrovací lano................................................................................................... 6-13
6.9.2 Hasící přístroj a hasící rouška ................................................................................... 6-13
Kapitola 7 - Manipulace, ošetřování a údržba balónu.......................................... 7-1
7.1 Úvod.............................................................................................................................. 7-1
7.2 Periodické prohlídky.......................................................................................................... 7-1
7.3 Údržba a opravy balónu...................................................................................................... 7-1
7.4 Pozemní manipulace a silniční přeprava................................................................................. 7-1
7.5 Čištění a ošetřování........................................................................................................... 7-2
7.5.1 Obal..................................................................................................................... 7-2
7.5.2 Koš...................................................................................................................... 7-2
7.5.3 Hořák................................................................................................................... 7-2
7.5.4 Palivové láhve........................................................................................................ 7-2
7.5.5 Přístroje............................................................................................................... 7-2
7.6 Skladování...................................................................................................................... 7-3
Kapitola 8 - Seznam Vybavení a přílohy................................................................. 8-1
8.1 Seznam vybavení.............................................................................................................. 8-1
8.2 Přílohy........................................................................................................................... 8-6
Příloha 1: Výkony balónu................................................................................................. 8-6
Příloha 2: Obsazení koše.................................................................................................. 8-7
Příloha 3: Výměna kevlarových nosných lanek...................................................................... 8-8
Kapitola 9 - Dodatky.............................................................................................. 9-1
Úvod............................................................................................................................ 9-1
Seznam dodatků..................................................................................................................... 9-1
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
VIII
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
IX Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 1 - Všeobecně
1.1 Úvod
Tato Letová příručka (dále pouze Příručka) poskytuje pilotům a instruktorům informace potřebné k bezpečnému a
efektivnímu provozu horkovzdušných balónů vyrobených společností Balóny Kubíček spol. s r.o.
Změny této příručky jsou zveřejňovány na webových stránkách www.kubicekballoons.cz. Kromě toho jsou změny,
zavádějící důležité informace, oznámeny servisními bulletiny.
Současně s touto příručkou musí pilot dodržovat nařízení země registrace a provozu balónu.
1.2 Použitelnost
Tato příručka je použitelná pro balóny typu BB a BB-S od výrobního čísla obalu 640 a výše. Pro typ BB-S musí být
přiložen dodatek Příručky.
1.3 Certifikační základna
Balón typu BB byl schválen EASA dle typového osvědčení č. EASA BA.003.
Balón typu BB-S byl schválen EASA dle typového osvědčení č. EASA.BA.017.
1.4 Definice a zkratky
V Příručce používaná zkratka KB označuje Balóny Kubíček spol. s r. o. - výrobce horkovzdušných balónů, pro které je
tato Příručka použitelná.
Maximální vzletová hmotnost (MTOW)
Maximální povolená celková hmotnost balónu s veškerým letovým vybavením při startu zahrnující palivo, přístroje, a
osoby v koši, nezahrnuje hmotnost nosného plynu.
Redukovaná maximální vzletová hmotnost (RMTOW).
Vlastník nebo provozovatel daného balónu může, se souhlasem Balóny Kubíček spol. s r.o., snížit MTOW pod hodnotu
stanovenou v ýrobcem, ale v rámci omezení uvedených v bodě 2.10 této Příručky. V tomto případě je MTOW zaznamenána
výrobcem BK na druhé straně této Příručky. RMTOW může být změněna, ale nový údaj nabývá účinnosti, až když je
zaznamenán na druhé straně této příručky, a tato změna je potvrzena podpisem pověřené osoby KB.
Použitelná MTOW.
Buďto přímo MTOW balónu, jak je uvedena v této Příručce, nebo příslušná RMTOW, pokud byla stanovena. Viz. odstavec
výše. Příslušná hodnota je uvedena na straně I této Příručky.
Minimální přistávací hmotnost (MLW)
Minimální přípustná celková hmotnost balónu s veškerým letovým vybavením při přistání zahrnující palivo, přístroje,
a osoby v koši.
Rychlost přízemního větru
Rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
1-1
www.kubicekballoons.cz
Pro výstrahy, upozornění a poznámky jsou stanoveny tyto definice:
Výstraha:
Znamená, že nedodržení stanoveného postupu povede k okamžitému nebo významnému poklesu bezpečnosti letu.
UPozornění:
Znamená, že nedodržování stanoveného postupu povede k menšímu či delšímu poklesu bezpečnosti letu.
POZNÁMKA:
Soustřeďuje pozornost na speciální úkon, který nesouvisí s bezpečností, ale je důležitý nebo neobvyklý.
1-2 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
1.5 ZákladnÍ údaje
Celkový popis balónu a všech jeho systémů je uveden v kapitole 6 (Popis balónu a jeho systému) této Příručky.
1.5.1 Obaly
Obaly jsou šité konstrukce a jsou vyrobeny z polyesterové nebo polyamidové textilie s polyesterovými nosnými
popruhy.
Podrobný seznam obalů je uveden v kapitole 8 (Technický popis a přílohy) této Příručky.
Paraventil
Parachute
Stahovací
Shroud lines
šňůry
Temperature
Tavná
pojistka
streamer
Nosný
Vertical
popruh
load
tapes
Kladka
Pulley
Rovník
Equator
(nejširší místo
(The widest
na obalu)
location
of the
envelope)
Horozontální
Horizontal
popruh
load
tapes
Upevnění
šňůry
Fixed point
nebo kladka
Puley
Kladka
První
horizonFirst horizontal
tální
popruh
load tape
Nomexové
ústí
Fire resistant
fabric
Flying
Nosná
cables
lanka
Ovládací
šňůra
Parachute
paraventilu
rip line
Korunové
Crown linelano
Popis obalu
Envelope description
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
1-3
www.kubicekballoons.cz
1.5.2 Koše
Koše jsou klasické konstrukce se stěnami a přepážkami vypletenými proutím a překližkovými nebo kompozitovými
podlahami. Horní okraje koše jsou polstrovány a potaženy semišem nebo kůží. Koš je zavěšen na nosných lanech, které
vedou od karabin rámu hořáku přes stěny koše, pod podlahou a zpět k rámu hořáku.
Podrobný seznam košů je uveden v kapitole 8 (Technický popis a přílohy) této Příručky.
Hořák
Burner
Karabina
Karabiner
Závěs hořáku
Burner
gimbal
(kardan)
block
Koncovka
Burner
frame
pro nasunutí
socket
podpěry hořáku
Palivová
Fuelhadice
hose
Ochrannýsupport
rukáv
Padded
rod cover
Nosné
lano
Basket
koše
wire
PodpěraBurner
hořáku
support rod
Nátrubek
koše
Basket
Čalounění
Padded
okraje koše
basket
top
socket
Koš
Basket
Palivová láhev
Fuel
Stup hole
Step
cylinder
Poutací popruh
Cylinder
láhve
Rope
Lanovéhandles
madla
strap
Koženěnílower
Leather
spodnítrim
hrany
edge
Podlahafloor
a
Basket
podlahové
and runners
1-4 Bottom End Description
lišty
Popis hořáku a koše
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
1.5.3 Hořáky
Hořáky jsou zdrojem energie balónu. Palivo k nim je přiváděno hadicemi z palivových lahví, hořením poté ohřívá
vzduch uvnitř obalu balónu.
Podrobný seznam hořáků je uveden v kapitole 8 (Technický popis a přílohy) této Příručky.
1.5.4 Palivové lahve
Palivo je v kapalném skupenství uloženo v palivových lahví, které jsou připoutány v koši. Každá láhev má palivoměr
a ventil kapalné fáze, přes který je palivo přiváděno do hořáku. Láhve Master mají i ventil plynné fáze, která slouží k
napájení zapalovacího hořáku.
Podrobný seznam lahví, které jsou schváleny pro použití v balónech uvedených v této Příručce, je uveden v kapitole 8
(Technický popis a přílohy) této Příručky.
1.6 Starší vybavení
Starší typy košů a hořáků, které nejsou uvedeny v této Příručce mohou být použity s obalem balónu, pro který je tato
příručka určena, je-li použit příslušný dodatek této Příručky.
Hmotnosti koše a hořáku musí být zaznamenány v Záznamu o hmotnosti balónu v této Příručce (str. I) nebo v
odpovídající části deníku balónu. Tyto hmotnosti můžou být převzaty z původního deníku balónu, nebo mohou být
stanoveny vážením.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
1-5
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
1-6 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 2 - Provozní omezení
2.1 Úvod
Tato kapitola popisuje provozní omezení pro balón a jeho standardní vybavení.
2.2 Povětrnostní podmínky
Maximální povolená rychlost přízemního větru pro:
Všechny balóny BB kromě
modelů XR
BB17XR, BB20XR
Volný vzlet (s odepínačem)
7,5 m/s (14,6 kts)
7,5 m/s (14,6 kts)
Volný vzlet (s odepínačem)
při snížené pevnosti textilie*
7,5 m/s (14,6 kts)
5,0 m/s (10 kts)
Kotvený provoz
4,0 m/s (7,8 kts)
7,5 m/s (14,6 kts)
*Snížená pevnost textilie znamená, že Grab-test prováděný podle Příručky pro údržbu prokázal pevnost textilie v
rozmezí 10 -13 kg.
Není přípustné prosvést volný nebo kotvený let za podmínek silného termického proudění, bouřky, turbulence nebo
jiných meteorologických podmínek (např. střih větru), které vytváří nárazový vítr v letové oblasti.
Výstraha:
Je nepřípustné provádět let v blízkosti mraků typu Cumulonimbus. V blízkosti těchto mraků, které se často mění v bouřky,
mohou nastat nebezpečné turbulence a vzniká riziko deformace obalu nebo vynesení balónu do výšek s nedostatkem
kyslíku a velmi nízkou teplotou.
Pří výběru startovní plochy a plánování letu je nutno zvážit následující okolnosti:
Turbulence /
nárazový vítr Maximuální
rychlost větru
Letová hmotnost
Zkušenost pilota
árazový vítr obecně znesnadňuje ovládání balónu, zejména u obalů o objemu nad 7000 m3
N
je vhodné se mu vyhnout.
V ýše uvedené hodnoty představují maximální, nikoli střední rychlost větru. I rychlost
větru v nárazech musí být v uvedených limitech, např. při střední rychlosti větru 5 m/s jsou
přípustné poryvy rychlosti 2,5 m/s, při střední rychlosti větru 7,5 m/s pak žádné poryvy.
Kromě toho je třeba se zcela vyhnout poryvům o rychlosti 5 m/s nad střední rychlost.
Balón o hmotnosti blízké maximální vzletové je za větrných podmínek mnohem lépe
ovladatelný než balón naložený jen těsně nad minimální přistávací hmotnost.
V ýše uvedené hodnoty představují omezení balónu, pilot musí kromě toho uvážit své
schopnosti, praxi a zkušenost s konkrétní velikostí obalu. Neměl by se pokoušet o let, je-li
rychlost přízemního větru výrazně vyšší, než za jaké doposud létal.
VýstrahY:
Větrné poryvy nebo turbulence mohou převrátit koš na kratší stranu, což může vést k vážnému zranění osob uvnitř koše.
Pravděpodobnost převrácení je vyšší, pokud je balón méně naložen.
Při vzletu za větru o rychlosti 5,0 m/s (10 kts) a vyšší je ovladatelnost balónu obtížná.
Pro koše K32T nebo K40Y, které nemají rám hořáku označen symbolem “S / N” před sériovým číslem, platí dodatečná
omezení. Viz Dodatek Letové příručky č. B.2102-OBBF.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
2-1
www.kubicekballoons.cz
POZNÁMKA:
Podrobnější informace o upoutaném provozu balónu jsou uvedeny v odstavci 2.17.
2.3 Palivo
Schváleným palivem je čistý propan nebo směs propan-butan (LPG).
Maximální přípustný tlak paliva: 12 bar
Při tlakování palivové láhve dusíkem nesmí tlak překročit 12 bar
Minimální přípustný tlak paliva: 3 bar
Výstraha:
Palivové láhve nesmí být v blízkosti přímého ohně a neměly by být ponechány na přímém slunci. Láhve nesmí být přeplněny;
pokud vzroste teplota, palivo expanduje a zvýšený tlak může způsobit otevření pojistného ventilu a únik plynu.
Upozornění:
Zvýšená pozornost je namístě, pokud tlak paliva je nižší než 5,5bar. Při nízkém tlaku paliva balón pomaleji reaguje na
topení, zejména při velké zátěži. Doporučuje se současné topení hlavním i tichým hořákem.
Tlak v lahvích, které byly natlakovány dusíkem, se s úbytkem paliva snižuje. Při použití dusíku může nastat selhání
zapalovacího hořáku.
Při vysokém tlaku v hořáku jsou plameny delší než obvykle, a tak je třeba dbát, aby nedošlo k poškození ovládacích lan
paraventilu, zejména při delším topení.
Minimální množství paliva
Minimální požadované množství paliva při vzletu je jedna plná palivová láhev na každou hořákovou jednotku. U
jednoduchého hořáku jsou minimálním množstvím paliva při vzletu dvě plné palivové láhve.
2.4 Značení manometru
Značení přístrojů a význam barevného značení je uveden v následující tabulce
Table of Manometer Indicated Overpressure:
červená radiála
žlutý oblouk
zelený oblouk
žlutý oblouk
červená radiála
dolní mez
zvýšená pozornost
normální provoz
zvýšená pozornost
horní mez
3 bar
3 - 4 bar
4 -11 bar
11 -12 bar
12 bar
(0,3 MPa)
(0,3 - 0,4 MPa)
(0,4 - 1,1 MPa)
(1,1 - 1,2 MPa)
(1,2 MPa)
2.5 Minimální vybavení
Výstroj balónu předepsaná pro každý let :
- Výškoměr
- Variometr
- Ukazatel teploty v obalu. Může buď umožňovat přímé odečítání, nebo dát varovný signál (např. tavná pojistka se
stuhou)
2-2 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
- Dvojí zapalovací prostředky. Zápalky, zapalovač, nebo podobné prostředky kromě vlastního zapalovače
zabudovaného v hořáku.
- Hasicí přístroj
- Hasicí rouška
- Manévrovací lano
- Ukazatel množství paliva
Upozornění:
Tavná pojistka signalizuje přehřátí vzduchu v obalu nad přípustnou mez. U balónu je použita pojistka typu A124 nebo
ML-01, která se rozpojí při teplotě 124°C.
Další doporučené vybavení:
- Ochranné rukavice pro pilota
- Hodinky
- Lékárnička
Veškeré vybavení musí být funkční.
2.6 Přípustné poškození
Žádné poškození není povoleno u hořáku a palivového systému, u nosných popruhů nebo nosných prvků obalu a koše.
Je přípustné jakékoli poškození textilie mezi prvním horizontálním nosným popruhem a nomexem. V ostatní části
obalu jsou přípustné neopravené trhliny do velikosti 5mm.
Jakékoliv poškození, které je mimo tyto limity, musí být opraveno v souladu s pokyny obsaženými v Příručce pro
údržbu.
2.7 Posádka
Minimální posádka: pilot způsobilý vykonat let
Maximální počet osob na palubě: viz odstavce 2.9 a 2.10
Upozornění
Dbejte na dodržování minimální přistávací hmotnosti.
2.8 Teplota obalu a zatížení
U obalů vyrobených pouze z polysteru mezi rovníkem a posledním horizontálním panelem nesmí teplota překročit
124°C.
V případě použití jakéhokoliv jiného typu textilie se používá odpovídající maximální teplota uvedená na Štítku textilie
obalu, který je umístěn na horizontálním popruhu v ústí balónu.
Teplota v obalu musí být udržována ve správných mezích buď pomocí teploměru nebo zatížením dle Tabulky zátěže v
kapitole 5 (Hmotnost).
POZNÁMKA:
Textilie použitá nad rovníkem je označena na Štítku textilie obalu.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
2-3
www.kubicekballoons.cz
2.9 Rozsah hmotností
Vzletová hmotnost (TOW) balónu nikdy nesmí překročit maximální vzletovou hmotnost (MTOW), která je uvedena v
tabulce na konci této kapitoly, nebo sníženou MTOW (RMTOW), která je uvedena na stránce I této Příručky.
Vlastník / provozovatel balónu může po dohodě KB stanovit RMTOW pro konkrétní balón, která je nižší než odpovídající
MTOW. RMTOW nesmí být menší než 55% MTOW uvedené v následující tabulce pro příslušný model balónu, nebo nižší
než součet hmotnosti kompletního balónu s minimální posádkou a s minimálním vybavením, podle toho, která hodnota
je vyšší.
MTOW nebo RMTOW, pokud je stanovena, je zapsána na stránce I této Příručky
Hodnota RMTOW může být po dohodě s KB kdykoli změněna. Změna se stává platnou, pokud je revidovaný údaj zapsán
na stránce I této Příručky a pozvrzen výrobcem.
Upozornění:
Pokud je balón jen velmi lehce zatížen, má poměrně nízký tlak v obalu a bude snadno zdeformován buď lehkou turbulencí
nebo při průletu střihem větru při stoupání nebo klesání.
Upozornění:
Pokud byla výrazně překročena teplota v obalu (signalizováno odpadnutím stuhy tavné pojistky), pak je nutno provést
pevnostní zkoušku textilie obalu. Podrobnosti viz. KB Příručka pro údržbu (B.2201, kapitola 7.16).
2-4 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Hmotnostní limity obalů:
Maximální vzletová hmotnost (MTOW)
Minimální přistávací hmotnost (MLW)
[kg]
[kg]
BB9
295
135
BB12
385
180
BB16
470
230
BB17GP
495
250
BB17XR
495
250
BB20
630
280
BB20E
630
280
BB20GP
730
280
BB20XR
730
280
BB22E
680
300
BB22
730
300
BB22N
730
300
BB22Z
730
300
BB26E
730
340
BB26
840
340
BB26N
840
340
BB26Z
840
340
BB30N
945
410
BB30Z
945
410
BB34Z
1 040
455
BB37N
1 150
500
BB37Z
1 150
500
BB40Z
1 310
580
BB42Z
1 410
630
BB45N
1 520
670
BB45Z
1 520
670
BB51Z
1 690
780
BB60N
1 940
930
BB60Z
1 940
930
BB70Z
2 300
1 060
BB85Z
2 820
1 350
BB100Z
3 200
1 600
BB120P
3 700
1 850
BB142P
4 500
2 000
Model obalu
Na straně I této Příručky ověřte, zda nebyla stanovena RMTOW. Pokud ano, potom platná RMTOW nesmí být
překročena.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
2-5
www.kubicekballoons.cz
2.10 Koše
Každá osoba v koši musí mít dostatečný prostor pro pohodlný let a bezpečí pro přistání. Podrobnosti jsou uvedeny v
Příloze 1.
Každá osoba v koši musí mít k dospozici minimálně jedno madlo.
Omezení pro koše:
Plocha podlahy
Nosnost
[m ]
[kg]
K7
0,72
450
2
K10
0,89
600
4
K11
1,16
650
4
K12, K12A
1,35
700
5
K13
1,23
700
4
K13S
1,15
550
3
K15
1,45
800
5
K16
1,62
900
6
K17
1,68
900
6
K18
1,80
950
7
K22
2,24
980
8
K25P
2,60
1 000
9
K32T
3,01
1 100
10
K32TT
4,00
1 100
10
K40Y
4,08
1 200
12
K50
4,80
1 400
14
K50TT
4,80
1 400
14
K60
5,95
1 800
18
K70
6,48
3 000
22
K80
7,5
3 400
26
K100
9,76
4 000
30
K110
10,56
4 000
34
Koš
2-6 2
Max. počet osob v koši
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Obsazení košů s přepážkami:
Koš
Maximální obsazení
pasažérské kóje
Maximální obsazení
pilotní kóje
Plocha podlahy pilotní kóje
K32T
4 osoby
pilot + 1 osoba
1,19
K32TT
2 osoby
pilot + 1 osoba
1,32
K40Y
5 osob
pilot + 1 osoba
1,19
K50
6 osob
pilot + 1 osoba
K50TT
3 osoby
pilot + 1 osoba
K60
4 osoby
pilot + 1 osoba
K70
5 osob
pilot + 1 osoba
K80
6 osob
pilot + 1 osoba
K100
vnější kóje: 3 osoby
vnitřní kóje: 4 osoby
pilot + 1 osoba
K110
4 osoby
pilot + 1 osoba
[m2]
1,32
1,4
1,84
POZNÁMKA:
Počet palivových lahví se stanoví podle postupu uvedeného v Příloze 2.
Zjednodušené pravidlo pro pasažérské kóje je “jedna láhev dovnitř = jedna osoba ven”
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
2-7
www.kubicekballoons.cz
2.11 Sestavy vybavení
Schválené kombinace obalů BB a košů:
K70
K80
K100
K110
RV
RV
RV
RV
# RV
‡ RV
RV
RV
RV
BB100Z
RV
RV
RV
RV
RV
BB120P
RV
RV
RV
RV
RV
BB142P
+ RV
+ RV
+ RV
RV
RV
K50
RV
K40Y
RV
K32T
BB70Z
K25P
RV
K22
RV
K18
RV
K17
BB60N, BB60Z
K16
RV
K15
RV
K13S
BB51Z
K13
RV
K11
RV
K10
BB45N, BB45Z
K7
K60
K50TT
K32TT
Model obalu
K12
K12A
Koš
BB9
BB12
124
BB16
124
BB17GP, BB17XR
124
BB20, BB20E,
BB20GP
124
BB20XR
124
BB22, BB22E,
BB22N, BB22Z
124
BB26, BB26E,
BB26N, BB26Z
BB30N, BB30Z
BB34Z
BB37N, BB37Z
BB40Z
BB42Z
# RV
BB85Z
Význam:
= schválená kombinace
124
= koše K10 sériových čísel 124 a vyšších lze kombinovat jen s hořáky Komet Duo a Ignis
RV
= musí být použit obal s rotačním ventilem
#
= smí být použit pouze rám hořáku se symbolem S/N před sériovým číslem
‡
= smí být použit pouze rám hořáku K50TT
+
= smí být použit pouze rám hořáku K60 STRONG
POZNÁMKA:
Kompletní seznam košů a příslušných rámů hořáků je uveden v tabulce košů, kapitola 8.1 Seznam vybavení.
2-8 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Schválené kombinace obalů a hořáků BB:
Hořák
Model obalu
KOMET DUO
do v.č. 104
KOMET DUO
v.č. 105 +
KOMET TRIO
IGNIS
2 jednotky
IGNIS
3 jednotky
IGNIS
4 jednotky
BB12
BB16
BB17GP, BB17XR
BB20, BB20E,
BB20GP, BB20XR
BB22, BB22E,
BB22N, BB22Z
BB26, BB26E,
BB26N, BB26Z
BB30N, BB30Z
BB34Z
BB37N, BB37Z
BB40Z
BB42Z
BB45N, BB45Z
BB51Z
BB60N, BB60Z
BB70Z
BB85Z
BB100Z
BB120P
BB142P
Význam:
= schválená kombinace
Upozornění:
Při změně kombinace obalu a koše na jinou schválenou kombinaci věnujte pozornost rozměrům rámu hořáku. Jsou-li
rozměry nově použitého rámu hořáku odlišné od původního, obraťte se na KB pro posouzení vhodnosti délek nosných lanek
obalu. Při podstatných rozdílech v rozměrech rámů je třeba lanka vyměnit. Instrukce pro výměnu nosných lanek obalu jsou
uvedeny v Příručce pro údržbu.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
2-9
www.kubicekballoons.cz
2.12 Vybavení od jiných výrobců
Koše a hořáky od některých jiných výrobců mohou být kombinovány s obaly KB. Podmínky pro kombinace jsou
definovány v bulletinu č. BB/22b-1.
2.13 Rychlost stoupání a klesání
Limity pro stoupání a klesání
Maximální ryhlost soupání
Maximální ryhlost klesání
[m/s]
[m/s]
Všechny modely BB kromě níže uvedených
4,0
6,5
BB9
4,0
5,0
BB17GP, BB20GP
6,0
6,5
BB17XR, BB20XR
9,0
9,0
Model
2.14 Paraventil
Paraventil musí být uzavřen:
- Během klesání se studeným balónem
- Při topení hořákem
- Při deformovaném ústí obalu
2.15 Smart Vent, Lite Vent
S výjimkou nouzového stavu je otevření Smart Ventu nebo Lite Ventu červeným lanem zakázáno, je-li spodní hrana
koše výše než 2 m nad zemí.
2.16 Trhací pás
S výjimkou nouzového stavu je otevření trhacího pásu zakázáno, je-li spodní hrana koše výše než 2 m nad zemí.
2.17 Kotvený let
Kotvený let nesmí být proveden, pokud vítr v místě provozu dosahuje vyšší rychlosti než 4,0 m/s (7,8 kts).
Při kotveném letu je vzletová hmotnost omezena nejvýše na 75% příslušné MTOW. V případě balónu s RMTOW lze použít
buď RMTOW nebo 75% MTOW, podle toho, která je nižší).
Maximální výška letu pro kotvený let je 30 m mezi spodní hranou koše a zemí.
Při použití košů K32TT, K50TT, K70, K80, K100 a K110 musí být použita schválená souprava pro kotvení.
2-10 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Výstraha:
Výše uvedená omezení vychází z konstrukce balónu. V každém případě musí pilot zvážit své znalosti, zkušenosti a aktuální
podmínky při rozhodování o kotveném letu.
POZNÁMKA:
V některých zemích mohou být kotvené lety horkovzdušných balónů zakázány leteckým úřadem.
2.18 Palivové lahve
Všechny palivové láhve z nerezové ocelii a titanu musí být vybaveny vnější voděvzdornou ochrannou vrstvou o tloušťce
minimálně 25 mm z buničité pěny nebo podobného materiálu.
Každá palivová láhev musí být v koši upoutána alespoň dvěmi poutacími popruhy schváleného typu.
2.19 Ostatní omezení
Druh letu
Jsou povoleny pouze lety za podmínek letu za viditelnosti (VFR).
Výška letu
Balón bez kyslíkových přístrojů a dýchačů pro posádku nesmí létat ve výškách, kde je okolní tlak vzduchu nižší než 700
hPa . Tento tlak odpovídá nadmořské výšce 3 000 m v podmínkách mezinárodní standardní atmosféry.
Kouření
Kouření v balónu a v okruhu 30 m od balónu je zakázáno.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
2-11
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
2-12 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 3 - Nouzové postupy
3.1 Úvod
Tato kapitola obsahuje postupy pro řešení mimořádných situací. Případy nouze jsou u balónu velice vzácné, pokud je
řádně prováděna předletová příprava a údržba. Jestliže stav nouze vznikne, musí být k řešení vzniklé situace použity
postupy popsané v této kapitole.
Při mimořádné situaci musí reakce pilota odpovídat vzniklým podmínkám.
3.2 Vyhýbání se překážkám
Pokud nastane riziko srážky s překážkou v nízké výšce, musí pilot rozhodnout, zda překážku přeletět či nikoli.
Je-li dostatek času na přeletění přepážky, musí pilot zajistit topení v maximální možné míře. U jednoduchého hořáku
otevřete hlavní letový ventil z jedné palivové hadice a tichý hořák z druhé palivové hadice. Na dvojitém, trojitém nebo
čtverném hořáku by měla být každá z jednotek napájena vlastní hadicí. Nepoužívejte cross-ventil (je-li namontován)
a nespouštějte dva nebo více hořáků z jedné palivové hadice, je-li jiná možnost.
Pokud se pilot rozhodne, že již nemůže zabránit střetu s nebezpečnou překážkou v dráze letu, má provést následující
kroky:
Osoby Ventilování Ventilovat tak, aby balón po kontaktu s překážkou nemohl odletět
Láhve Uzavřít ventily a vypustit palivové hadice
Koš
J akmile se balón zastaví, zajistit ho upoutáním k překážce manévrovacím lanem, pokud je
to vhodné
Opuštení koše
Zaujmout přistávací pozici u stěny koše vzdálené od překážky. Držet se madel uvnitř koše a
schovat hlavu pod okraj koše. Připravit se na tvrdé přistání.
Opouštět koš pouze tehdy, když je to bezpečné a pouze na pokyn pilota.
Při nouzovém přistání lze Smart Vent a Lite Vent částečně otevřít červeným lanem ve výšce pod 15 m.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
3-1
www.kubicekballoons.cz
3.3 Střet s elektrickým vedením
Pokud se pilot domnívá, že již nemůže zabránit střetu s elektrickým vedením, potom musí provést následující kroky:
Osoby Ventilování Ventilovat tak, aby se elektrického vedení dotkl obal a ne koš nebo nosná lana.
Láhve Uzavřít ventily a vypustit palivové hadice.
Opuštení koše
Sejmutí
vybavení
Z aujmout přistávací pozici u hrany koše vzdálené od překážky. Držet se madel uvnitř koše,
nedotýkat se palivových lahví a jiných kovových předmětů, schovat hlavu pod okraj koše a
připravit se na tvrdé přistání.
pouštět koš pouze tehdy, když je to bezpečné a pouze na pokyn pilota. Pokud koš zůstal
O
viset na elektrickém vedení, zůstaňte uvnitř, nedotýkejte se drátů a vyčkejte příjezdu
pomoci.
edotýkat se ničeho, co je v kontaktu s vedením a nesnažit se odstranit žádnou část balónu
N
z vedení, dokud příslušné orgány nepotvrdí, že je vše bezpečné.
3.4 Požár za letu
Láhve Uzavřít ventily a vypustit palivové hadice.
Hořák Vypnout zapalovací hořák.
Hašení
Hasit hasicím přístrojem a hasicí rouškou.
Přistání
ajít příčinu požáru a rozhodnout, zda je bezpečné znovu zapálit hořák. Pokud ne,
N
postupovat podle instrukcí pro tvrdé přistání (viz podkapitola 3.8).
Opuštění koše
Zabránit osobám v opuštění koše, dokud neni jisté, že balón znovu nevzlétne.
Upozornění:
Hasicí přístroj musí být vždy při použití ve svislé poloze. Mějte na paměti, že je vždy v činnosti jen několik sekund.
Pokud pro hašení ohně použijete práškový hasicí přístroj, pak se snažte všechen prášek co nejdříve odstranit. V kontaktu
se vzduchem je vysoce korozivní.
3.5 Požár na zemi
Láhve Uzavřít ventily.
Okolí koše
Vykázat všechny osoby, které nejsou zapojeny do záchrany a hašení.
Hašení
Hasit hasicím přístrojem a hasicí rouškou.
Únik P okud je balón naplněný horkým vzduchem, ventilovat tak , aby se balón nevznesl, dokud
cestující nevystoupí. Pilot opouští koš jako poslední, s ovládací šnůrou ZVV v ruce, aby se
balón již nevznesl.
Výstraha:
Pokud není možné požár okamžitě uhasit, je nutné, aby se všechny osoby vzdálily od balónu do bezpečné vzdálenosti - hrozí
výbuch palivových lahví.
Upozornění:
Hasicí přístroj musí být vždy při použití ve svislé poloze. Mějte na paměti, že je vždy v činnosti jen několik sekund.
Pokud pro hašení ohně použijete práškový hasicí přístroj, pak se snažte všechen prášek co nejdříve odstranit. V kontaktu
se vzduchem je vysoce korozivní.
3-2 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
3.6 Poškození obalu za letu
Hořák Topit pro doplnění přetlaku v obalu a udržení stabilizované rychlosti klesání.
Výška Sklesat do nízké výšky a přistát, jakmile to bude možné.
POZOR
etopit, pokud je únik vzduchu z obalu tak velký, že se uzavře plnící ústí. Poškození závěsů
N
popruhů může mít katastrofické následky.
Nekontrolovatelné
klesání
Tvrdé přistání
P okud nelze řídit rychlost klesání, zvažte odhození všech postradatelných předmětů
včetně palivových lahví. Učiňte tak, aby nedošlo k ohrožení osob nebo majetku na zemi.
lesá-li balón příliš rychle, připravte pasažéry na tvrdé přistání, tak jak je popsáno v bodě
K
3.8.
3.7 Náhodné otevření Smart Ventu nebo Lite Ventu za letu
Náhodným zatažením za červenou ovládací šňůru za letu se začne vypouštěcí ventil otevírat. Ventil musí být okamžitě
uzavřen zatáhnutím za bílo-červenou ovládací šňůru v případě Smart Ventu a bílou šňůrou v případě Lite Ventu.
Výstraha:
Pouhé uvolnění červeného lana nevede k automatickému uzavření Smart Ventu nebo Lite Ventu.
3.8 Nestandardní přistání
3.8.1 Tvrdé přistání
Přistání při klesání rychlostí 4 m/s nebo vyšší.
Osoby Poučit pasažéry o správné přistávací pozici, držení se madel, s nohama mírně pokrčenýma
pro zmírnění nárazu. Uložit všechny volné předměty. Připravit se na tvrdé přistání.
Koš
Pomocí rotačního ventilu (pokud jím balón vybaven) natočit balón tak, aby přistál na delší
stranu koše.
Doprovod
Informovat o tvrdém přistání.
Láhve Uzavřít ventily a vypustit palivové hadice před dotekem se zemí.
Červená šňůra
Připravená v ruce, naplno otevřit ZVV těsně nad zemí.
3.8.2 Rychlé přistání
Rychlost větru při přistání je vyšší než 7.5 m/s.
Osoby Poučit pasažéry o správné přistávací pozici. Uložit volné předměty. Držet se lanových
madel, zády po směru letu. Zaujmout nízkou pozici s pokrčenýma nohama, zapřít se zády a
rameny proti přední hraně koše. Připravit se na tvrdé přistání, převrácení koše a tažení po
zemi velkou rychlostí. Opustit koš až zcela zastaví a pouze na pokyn pilota.
Koš
Pomocí rotačního ventilu (pokud je jím balón vybaven) natočit balón tak, aby přistál na
delší stranu koše.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
3-3
www.kubicekballoons.cz
Prostor
Vybrat velkou volnou plochu nebo plochu chráněnou svahem, bez elektrického vedení.
Doprovod
Informovat o rychlém přistání.
Klesání
Pozvolna.
Láhve Uzavřít ventily a vypustit palivové hadice před dotekem se zemí.
Červená šňůra
Připravená v ruce, naplno otevřit ZVV těsně nad zemí.
3.8.3 Přistání bez možnosti otevřít ZVV za silného větru
Osoby Poučit pasažéry o správném přistání, jak je podrobně uvedeno u rychlého přistání. Uložit
volné předměty. Buďte připraveni na dlouhé vláčení po poli. Nikdo nesmí opustit koš,
dokud úplně nezastaví.
Koš
Pomocí rotačního ventilu (pokud je jím balón vybaven) natočit balón tak, aby přistál na
delší stranu koše.
Doprovod
Informovat o přistání bez možnosti použití ZVV.
Klesání
Pozvolné, ventilovat současným použitím obou rotačních ventilů (pokud jsou použity)
Prostor
Vyberte velké pole nebo plochu chráněnou svahem, bez elektrického vedení.
Láhve Uzavřít ventily a vypustit palivové hadice před dotekem se zemí.
Ventilování Stále se snažit otevřít vypouštěcí ventil v průběhu přistání a otevřít oba rotační ventily.
3.9 Přetopení obalu - uvolnění tavné pojistky za letu
Hořák Přestat topit, pak pokračovat v letu kratším topením.
Sestup
Sestoupit na minimální rozumnou výšku, klesat a stoupat pouze pozvolna.
Přistání
Přistát na vhodném místě.
Upozornění:
Po přetopení obalu je podezření na nutnost provést pevnostní zkoušku textilie obalu. Podrobnosti viz Příručka pro
údržbu.
3.10 Selhání hořáku
Hořák Pokud je hořák nefunkční, zkontrovat množství a tlak paliva, napojení hadic a ventil
láhve.
Pokud nefunguje jeden hořák, topit druhým hořákem, v případě jednoduchého hořáku topit
ventilem tichého hořáku nebo připojit hořák na jinou lávev.
Láhve Zavřít palivovou láhev, vyprázdnit palivovou hadici a použít druhý hořák.
Přistání
Přistát co nejdříve.
Zamrznutí palivového systému
Objevují-li se na palivových hadicích, regulátorech nebo ventilech známky mrznutí, pak s největší pravděpodobností
došlo k omezení dodávky paliva. Zkontrolujte, že jsou všechny ventily, vztahující se k omrzlým částem, buď zcela
otevřené nebo zcela zavřené, a že hadicové spoje těsní. Pokud jste vše zkontrolovali a problém nebyl odstraněn,
postupujte takto:
3-4 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Hořák Použít druhý hořák.
Láhve Vypustit dotčenou palivovou hadici a připojit k jiné plné palivové lahvi.
3.11 Selhání zapalovacího hořáku
Zkontrolujte množství paliva, připojení hadic a ventil na láhvi. Použijte druhý hořák, klesejte a přistaňte na vhodném
místě. Pokud nefunguje žádný zapalovací hořák a není je možné zprovoznit ani za pomocí zapalovače a zápalek
potom:
Hořák Krátce otevřít hlavní ventil.
Zápalky
Zapalte plyn při doběhu u hlavní trysky hořáku zápalkami nebo zapalovačem.
Hořák Ovládat topení otevíráním a přivíráním ventilů. Nenechat plamen zcela zhasnout.
Přistání
Přistát na vhodném místě.
POZNÁMKy:
Ve většině případů dochází k selhání zapalovacího hořáku z těchto důvodů: nedostatek paliva, nízký tlak plynu v regulátoru,
ucpání trysky nebo uvolnění koncovky hadice.
Pokud nakloníte hořák na stranu (od skupu), dostanete se snadněji zapalovačem k hlavním tryskám.
3.12 Hlavní ventil nelze zavřít
Páka ventilu Zatlačit zespodu. Zůstane-li páka zablokována, postupujte takto:
Láhve Zavřít ventil přívodu paliva.
Topení
Použít druhou hořákovou jednotku, nebo ovládat topení ventilem na láhvi.
Přistání
Přistát co nejdříve.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
3-5
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
3-6 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 4 - Normální postupy
4.1 Úvod
Tato kapitola obsahuje seznam úkonů a doporučené postupy k normálnímu provozu.
Postupy v odstavcích 4.3 až 4.7 včetně jsou pro balóny vybavené paraventilem. Pokud je balón vybaven Smart Ventem,
Lite Ventem nebo trhacím pásem, pak musí být tyto odstavce čteny v souvislosti s odpovídajícími odstavci pro
vypouštěcí systém nainstalovaný v balónu. Smart Vent, Lite Vent a trhací pás jsou popsány v odstavcích 4.8 až 4.10.
4.2 Plánování letu a počasí
Před zahájením přípravy balónu na let pilot musí vypočítat nosnost a zkontrolovat, zda je aktuální předpověď počasí
vhodná pro létání v dané oblasti.
Kromě omezení povětrnostních podmínek uvedených v bodě 2.2 je třeba pamatovat na to, že balóny nesmí létat v
termice, v oblasti aktivní bouřkové oblačnosti, nebo v oblasti, kde z jakéhokoliv důvodu není příznivá předpověď
počasí.
Při kontrole předpovědi počasí věnujte zvláštní pozornost upozornění na mořské brízy. Mořské brízy se nejčastěji
objevují v odpoledních hodinách, mohou přijít náhle a dramaticky změnit směr větru i jeho rychlost.
Při zvažování konkrétní letové oblasti se s ohledem na směr a rychlost větru ujistěte, že máte na palubě dostatečné
množství paliva, které umožní balónu bezpečně přistát, že nehrozí žádné překážky a že se nepohybujete v omezeném
vzdušném prostoru.
Upozornění:
Zvýšenou pozornost věnujte zejména předletové přípravě k letu s balónem větší kubatury pouze s minimálním povoleným
množstvím paliva na palubě. Tato kombinace umožňuje jen krátký let.
Před vzletem musí pilot provést závěrečné zhodnocení povětrnostních podmínek. Za letu pak nadále sleduje změny
počasí, směr větru a jeho rychlost.
4.3 Příprava a sestavení balónu
4.3.1 Místo startu
Startovní místo má být vybráno s ohledem na meteorologické podmínky, které umožní bezpečný let v požadovaném
čase. Vhodný je prostor bez překážek, pokud možno i na návětrné straně, dostatečně
velký k roztažení balónu, v ideálním případě zatravněný. Dále má být startovní místo
bez překážek, které by mohly poškodit balón během nafukování nebo při pohybu po
zemi před vzletem.
4.3.2 Sestavení balónu
Umístěte koš na návětrné straně startovacího místa. Poutacími popruhy připevněte
palivové láhve do koše. Do pouzder na horním rámu koše umístěte podpěry hořáku
a nasaďte na ně hořák tak, aby po položení koše na zem směřovala lana s červeně
označenými koncovkami do pravého dolního rohu. Připevněte nosná lana koše
k rámu hořáku pomocí karabin a zašroubujte pojistné matice karabin. Správné
připevnění je zobrazeno na obrázku.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
Připevnění nosných lan koše
4-1
www.kubicekballoons.cz
Připojte palivové hadice k palivovým lahvím. Pokud má hořák hadici plynné fáze pro napájení zapalovacího hořáku,
připojujte hadice kapalné fáze nejprve k lahvím Standard a teprve po jejich vyprázdnění k lahvím Master. Přes podpěry
hořáku, nosná lana a hadice upevněte ochranné rukávy. Ujistěte se, že hadice jsou na horní hraně rukávu dostatečně
vysunuty a umožňují pohyb hořáku do všech stran. Zkontrolujte, zda je hořák s košem správně smontovaný, zapalte
zapalovací hořák a zkontrolujte funkci hořáku. Po ověření hořáku uzavřete palivové láhve a vypusťte plyn z hadic.
Přístroje a výbavu umístěte na rukávy podpěr nebo do koše.
Položte koš na bok, hořáky po větru, červeně označená nosná lana musí být v pravém dolním rohu.
Otevřete brašnu obalu a připojte karabiny obalu ke karabinám koše, karabinu obalu s červeně označenými lanky spojte
s karabinou červeně označených lan koše. Obal musí být připojen tak, aby byly identifikační štítky obalu na horní
straně uprostřed. Zkontrolujte, zda lanka nejsou překroucena a zajistěte karabiny šroubovací pojistkou.
Pokud používáte čtyřbodový rám hořáku, musí být nosná lana obalu rovnoměrně rozdělena mezi připojovací body. Na
osmibodovém závěšení pak mají být připevněna dle obrázku níže.
Obal s 24 poledníky
Obal s 28 poledníky
Obal s 32 poledníky
Připojení nosných lan obalu - z pohledu pilota
Vytáhněte obal z brašny a roztáhněte ho buď přímo na zem nebo na předem připravenou podkladovou plachtu. Ve
směru větru zcela rozviňte korunové lano a uzavřete ZVV. Roztáhněte ústí obalu, upevněte zástěrku obalu a ovládací
lana ZVV k rámu hořáku. Při použití elektronického teploměru umístěte čidlo na obal a dbejte na správné umístění
čidla teploměru a antény.
Na návětrné straně obalu připevněte odepínač (přesné instrukce viz bod 4.5.1), poutací lano upevněte k bezpečnému
kotvícímu bodu.
Umístěte ventilátor k levé straně koše. Dbejte na to, aby vždy někdo stál u zapnutého ventilátoru.
POZNÁMKA:
Pokud je rychlost větru vysoká (vyšší než 3,2 m/s =6 kts), doporučuje se najít startovní místo v závětří.
Výstraha:
Všechny láhve a těžší předměty je nutno zajistit v koši poutacími popruhy proti pohybu, aby případně nemohly způsobit
zranění osob během přistání.
Upevňování předmětů, kromě textilních transparentů, rádiových antén a brašen obalu, z vnější strany koše je zakázáno.
4-2 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
4.3.3 Předletová prohlídka
Proveďte kontrolu:
Dokumenty Platnost OLZ, pojištění a všech dalších požadovaných dokladů.
Koš
P řipevnění nosných lan k rámu hořáku, stav podlahy a stěn koše, správné sestavení a volný
pohyb hořáku. Zkontrolujte, že všechny nezbytné doklady jsou umístěny v koši.
Láhve Upevnění láhví v koši, správné připojení a těsnost připojení hadic.
Výstroj,
přístroje a
příslušenství
Hořáky
Nastavitelný
rám hořáku
(je-li použit)
Obal Kevlarová nosná lanka
(jsou-li použita)
Zkontrolovat všechna lanka po celé délce. Žluté jádro nesmí být odkryto, lanko musí být
ohebné a bez mechanického poškození. Nevyhovující lanka musí být vyměněna, instrukce
jsou uvedeny v Příloze 2 této příručky.
Ovládací lana ZVV
a rotačních ventilů
Nepoškozená a řádně připevněná k rámu hořáku.
Ústí obalu
Nepoškozená nosná lanka a nosné popruhy.
Textilie obalu
a nosné popruhy
Korunový kruh
Odepínač a
poutací lano pevnění a funkce výškoměru, variometru a teploměru. Dva zapalovací zdroje, hasicí
U
přístroj, manévrovací lano a hasící rouška jsou správně uloženy.
postaveného koše již byla ověřena správná funkce hořáku. Dále ověřit, že jsou všechny
U
ventily hořáku uzavřeny a hadice jsou připojeny k lahvím, které mají být použity jako
první.
Zajistit hořák v nejnižší pozici.
Nosná lana správně připevněná, nejsou přetočená, překřížená, nebo zalomená. Zámky
nosných karabin zajištěny.
Nepoškozeny.
epoškozený korunový kruh a spoje popruhů, korunové lano správně připojeno a
N
nepoškozeno.
depínač správně připevněn ke karabinám obalu nebo ke kotvícím úchytům rámu hořáku
O
(pokud jsou použity). Poutací lano připojeno k pevnému bodu.
4.3.4 Rozhodnutí o letu
Počasí
Místo startu Chráněno a bez překážek ve směru po větru.
Hmotnost
Nebude překročená maximální vzletová hmotnost.
Palivo
Minimální požadované množství paliva při vzletu je v koši. (tj. jedna plná palivová láhev na
každou hořákovou jednotku, pokud se jedná o jednoduchý hořák, pak minimální množství
paliva při vzletu jsou dvě plné palivové láhve).
Bez termiky, turbulence a silného větru.
Upozornění:
VZLET JE ZAKÁZÁN, pokud existuje podezření, že při přistání překročí rychlost přízemního větru omezení pro vzlet. Nikdy se
nepokoušejte o let, pokud je v oblasti bouřka, před blížícím se frontálním systémem, nebo pokud je ve oblasti nepříznivé
počasí jakéhokoli druhu (turbulence, termické nebo vlnové proudění atd.).
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
4-3
www.kubicekballoons.cz
4.4 Poučení a nafukování
Posádka musí být plně poučena před začátkem nafukování. Pasažéři musí být poučení, jak se chovat v okolí balónu a
jak nastoupit do koše ještě před zahájením nafukování. Měli by být informováni o letu a způsobech přistání ještě před
nafouknutím, nebo poté v koši při nafouknutém balónu.
4.4.1 Poučení posádky
Výstraha:
Nejdůležitější pokyn pro všechny členy posádky je okamžité uvolnění všeho, pokud existuje riziko, že budou zvednuti ze
země.
Obsluha ústí
Každý člen posádky, který bude v blízkosti plamenů hořáku, měl by mít oděv z přírodního nebo teplu odolného
materiálu a žáruvzdorné rukavice. Ruce a nohy by měly být kryté pro ochranu před teplem.
Jeden z členů posádky obsluhuje ventilátor. Proud vzduchu z ventilátoru míří do ústí balónu rovnoběžně s plamenem.
Na pokyn pilota obsluha ventilátor vypne a odveze od koše.
Další dva členové posádky drží ústí obalu co nejvíce otevřené s napnutýmí nosnými lany dostatečně vzdálenými od
plamene hořáku. Při plnění obalu musí pomocníci dávat pozor, aby se jim ruce a nohy nezamotaly do nosných lanek,
nezakopli a nebo nebyli zvednuti od země.Když je obal dostatečně naplněn studeným vzduchem, pilot jej prohlédne
zevnitř a posléze začne plnit horkým vzduchem za pomocí hořáků. Pokud vane mírný vítr, může pilot požádat posádku,
aby odstoupila od ústí. Při silnějším větru může být posádka požádána, aby dále držela otevřené ústí obalu. Dále je
povinností posádky na ústí zatížit vlastní vahou horní okraj koše a udržovat tak balón na zemi po postavení obalu.
Obsluha na koruně
Obsluha korunového lana by měla mít rukavice a vhodnou obuv. Pro pilota je důležité vědět, jaká hmotnost je dispozici
na koruně. Posádka na koruně nikdy nesmí přijmout pomoc od ostatních lidí. Obsluha drží korunové lano na jeho konci
a jakmile začne nafukování, zabraňuje zvednutí obalu. Nikdy si nesmí omotávat lano okolo zápěstí nebo končetin a
vždy musí informovat pilota, pokud na obalu zpozoruje něco neobvyklého.
Úkolem obsluhy korunového lana je zabránit kývání obalu ze strany na stranu a zabránit jeho zvednutí před natopením.
Změní-li se směr větru, není vhodné snažit se obal za každou cenu udržet v původním směru, místo toho se má obsluha
přesunout tak, aby byla vždy po větru od koše.
Jakmile se balón začne nafukovat horkým vzduchem, nechá se obsluha pomalu táhnout směrem ke koši, přičemž v
rozumné míře brzdí zvedání obalu.
Je zvláště důležité, aby obsluha nadále pevně držela korunové lano, i ve chvíli, kdy je obal téměř kolmo vztyčen. Tím
se zabrání překmitnutí obalu přes koš. Obsluha drží korunové lano po větru od koše do chvíle, než dá pilot signál, že
lano může být připnuto k rámu hořáku nebo ke koši.
Další posádka
Pro případ potřeby zatížit koš po zvednutí obalu mají být poučeny další osoby.
4.4.2 Poučení pasažérů
Pilot před letem poučí pasažéry o provedení letu zejména vysvětlí následující důležité instrukce.
4-4 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Pasažéři v koších bez přepážek
Pasažéři musí
Před přistáním:
Při přistání:
Stát bokem ke směru letu.
Držet se pevně madel.
Stát s nohama u sebe a s mírně pokrčenými koleny.
Stát na podlaze koše na celé ploše obou chodidel.
Nedávat ruce mimo koš.
Osoby s dlouhými vlasy je zasunou pod bundu nebo jiný oděv, aby nemohly být zachyceny
pod obrubou koše.
Sledovat průběh přistání a připravit se na dotek se zemí.
Mít na paměti, že se koš při přistání může překlopit a může být tažen po zemi.
Zůstat v koši, dokud pilot nedá pokyn k vystoupení.
Po celou dobu letu dbát instrukcí pilota.
Bezpečně uložit všechny volné předměty (např. fotoaparáty, kamery).
Pasažéři nesmí
Držet se palivových hadic, dotýkat se ovládacích lan a ovládat hořáky.
Kouřit v koši nebo v oblasti 30 m od balónu.
Při přistání:
Držet se okolo podpěr hořáku.
Opustit koš před pokynem pilota.
Pasažáři v koších s přepážkami
Pasažéři musí
Před přistáním:
Při přistání:
Stát zády ke směru letu.
Oběma rukama se držet madel před sebou.
S tát s nohama u sebe a s mírně pokrčenými koleny, vzepřít se proti hraně pasažérského
prostoru s hlavami na úrovní horního čalounění koše.
Stát na podlaze koše na celé ploše obou chodidel.
Nedávat ruce mimo koš.
Osoby s dlouhými vlasy je zasunou pod bundu nebo jiný oděv, aby nemohly být zachyceny
pod obrubou koše.
Mít na paměti, že se koš při přistání může překlopit a může být tažen po zemi.
Zůstat v koši, dokud pilot nedá pokyn k vystoupení.
Po celou dobu letu dbát instrukcí pilota.
Bezpečně uložit všechny volné předměty (např. fotoaparáty, kamery).
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
4-5
www.kubicekballoons.cz
Pasažéři nesmí
Držet se palivových hadic, dotýkat se ovládacích lan a ovládat hořáky.
Kouřit v koši nebo v oblasti 30 m od balónu.
Při přistání:
Držet se okolo podpěr hořáku.
Opustit koš před pokynem pilota.
4.4.3 Nafukování studeným vzduchem
Jsou-li všichni členové posádky na svých místech, začněte nafukovat balón pomocí ventilátoru. Nafukováním obalu se
uvolní ZVV a ovládací lana. Upevněte ovládací lana k rámu hořáku a položte je stranou od plamene hořáku, nezamotané
v ústí obalu.
Uzavřete ZVV připevněním očíslovaných velcro pásků paraventilu k velcrům na plášti obalu.
Ventilátor nechte běžet na plné otáčky, dokud obal není plně napuštěn studeným vzduchem.
U naplněného obalu pilot zkontroluje:
Obal Textilie obalu je bez poškození, děr a trhlin nad prvním vodorovným popruhem.
Paraventil
Velcra správně spojena (paraventil těsní), trhací pás (pokud je použit) také zajištěný.
Ovládací lana jsou nepoškozená, nepřekřížená a nezamotaná. Kladky nepoškozené.
Vybavení
Tavná pojistka se stuhou je připevněna. Svod teploměru (pokud je použit) je nepoškozený
a správně natažený.
Upozornění:
Hmotnost paliva v láhvích musí být zjištěna zvážením nebo pomocí ventilu maximální úrovně hladiny.
Čidlo teploměru musí být upevněno ve stejné vzdálenosti od stěny obalu jako tavná pojistka.
Při rychlostech větru nad 5,0 m/s (10 kts) je ovladatelnost balónu obtížná. Pro obaly velikosti 7000 m3 a větší se doporučuje
použít k nafouknutí dvou ventilátorů a zajistit dostatečně početnou posádku.
4.4.4 Plnění horkým vzduchem
Posádka
Poučena, na svých místech a připravena pro plnění horkým vzduchem.
Ukotvení
Balón bezpečně ukotven.
Ventilátor
Ventilátor běží a obal je nafouknut studeným vzduchem.
Topení
Krátké zážehy hořáku do obalu.
Zvedání
Z vedat koš do svislé polohy. Obsluha korunového lana se přibližuje ke koši, ale musí se
zastavit v dostatečné vzdálenosti, aby zabránila překmitnutí obalu přes koš.
Vypnout ventilátor a umístit do bezpečné vzdálenosti.
Když je koš postaven, posádka jej zatěžuje , aby balón nevzlétl.
Příprava ke vzletu
4-6 Zkontrolovat, že všechno potřebné vybavení je v koši. Cestující mohou nastoupit. Korunové
lano bezpečně upevnit k rámu hořáku. Opatrně vytopit balón.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Tahem
za nosné
popruhy
Envelope
spread
flat by
rozprostřete
obal
pulling on the
tapes
Koš
a hořák
správněcorrectly
upevněny k
Basket
and burner
obalu
attached to the envelope
Poutací
lano
upevněno
Restraint
line
attachedpřes
via aodepínač
quick
krelease
rámu hořáku
to the burner frame
Obsluha
korunového lana
Crown crew
omezuje
pohyb
restraning
the horní
top ofčásti
obalu
the balloon
Ústí
obalumouth
drženohelp
co nejvíce
Envelope
open
otevřené,
abyair
mohl
vzduch
to allow cold
to blow
into
proudit
dovnitř
the balloon
Ventilátor
vhání
vzduch
Inflation fan
blowing
air
do
obalu
into
the envelope
Obal
je postavený
Envelope
upright a
připravený
protake
vzlet
and ready for
off
Korunové
upevněno k rámu
Crown linelano
secured
hořáku
nebo
ke koši
to burner
frame
or basket
Posádka drží balón
Crew applying weight
vlastní vahou na zemi
to the basket
to keep the balloon
stable on the ground
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
Nafukování
Inflating abalónu
Balloon
4-7
www.kubicekballoons.cz
4.5 Vzlet
Úkony před vzletem:
Paraventil
Textilie obalu
Bez poškození nad prvním horizontálním popruhem.
Nosná lana
Bez poškození a přetočení.
Karabiny
Uzavřeny a zajištěny.
Hořák Všechny hořáky správně fungují.
Palivový systém
Radiostanice a
přístroje
Mapy V dosahu pilota.
Zapalovací
prostředky
V dosahu pilota.
Osoby P oučeny a v koši. Doprovod má klíče od vozidla. Zjištěno telefonní číslo doprovodu.
Nepoučené osoby v bezpečné vzdálenosti od koše.
Vyvážení
Vyvážit balón na zemi.
Pozemní posádka
Uvolnit koš.
Okolí koše
Volné, bez vybavení a osob.
Vzdušný prostor
Volný nad balónem a okolo něj.
Odepínač
Odjistit závlačku, poté odepnout.
Topení
Topit, dokud balón nevzlétne ze země.
Kontrola koše
Žádná osoba nebo volný předmět není z vnější strany koše.
Stoupání
Dostatečná vzdálenost od překážek.
Čas
Zaznamenat čas vzletu.
Tahem za červené lano ověřit funkci – otevření a zavření. Červené lano je v dosahu pilota
připevněno k rámu hořáku.
Hadice připojeny, láhve otevřeny dle připojení k hořáku. Žádné netěsnosti.
Výškoměr správně nastaven, přístroje zapnuty, teploměr funguje, radiostanice zkontrolována.
Výstraha:
LET JE ZAKÁZÁN pokud jsou netěsnosti v palivovém systému!
Upozornění:
Při vzletu musí pilot nastoupat do výšky odpovídající bezpečnému přeletu přes překážky, musí zhodnotit zejména směr a
rychlost větru.
POZNÁMKA:
Při startu za větru je vhodné nalézt místo, které je co nejvíce před větrem chráněno. Ujistěte se, že zde bude nafukovaný
balón chráněn po celé své výšce.
- Při startu za větru je zvláště důležité ujistit se, že je balón bezpečně ukotven
- Pokud nafukujete ve větrném stínu, dávejte při vzletu pozor a počítejte s deformací obalu a částečnou ztrátou nosné
síly, jakmile balón při stoupání vyletí mimo stíněnou oblast.
- Při nafukování ve větrném stínu mějte i při mírném větru na paměti efekt „falešného vztlaku“ vytvořený obtékáním
horní části obalu před vzletem. „Falešný vztlak“ po vzletu zaniká a musí být nahrazen zvýšeným topetím.
- Posádka před vzletem nikdy nesmí balón ze země zvedat nebo nadlehčovat.
4-8 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
4.5.1 Odepínač
Standardní odepínač (pro koše do K25P)
Odepínač se upevňuje na návětrné straně balónu buď ke karabinám obalu nebo k závěsům na rámu hořáku (pokud
jsou použity). Během nafukování je oko poutacího lana zasazeno do odepínače, který je uzavřen a zajištěn závlačkou.
Druhý konec poutacího lana je upevněn na kotvícím bodě - buďto na zemi nebo na přední straně těžkého vozidla.
Odepínač typu Y (pro balóny s koši se čtyřmi podpěrami hořáku)
Odepínač se upevňuje na návětrné straně balónu do oka na rámu hořáku, co nejblíže k pilotnímu prostoru. Lano
odepínače vede od odepínače skrz kruh na konci poutacího lana k dalšímu oku na rámu hořáku. Druhý konec poutacího
lana je upevněn na kotvícím bodě - na zemi nebo na přední straně těžkého vozidla.
Odepínač typu W (pro balóny s koši s osmi podpěrami hořáku)
Pro koše s osmi podpěrami hořáku a středovým pilotním prostorem musí být použity odepínače typu W. Standardní
odepínač je uchycen u pilotní kóje uprostřed. Lano odepínače je uchyceno k závěsům na rámu hořáku. Toto lano
prochází kruhem na konci poutacího lana a je zajištěno odepínačem u pilotního prostoru stejným způsobem jako u
standardního odepínače. Druhý konec poutacího lana je upevněn na kotvícím bodě - na zemi, nebo na přední straně
těžkého vozidla.
Bezprostředně před vzletem odstraňte pojistnou závlačku. Závěrečné odpoutání provede pilot, který drží v ruce
rukojeť odepínače. Při pohybu odepínače směrem ke koši zatáhne prudce za rukojeť. Poutací lano vypadne z odepínače
a balon se uvolní.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
4-9
www.kubicekballoons.cz
Y quick release
Standard
Standardní odepínač
Odepínač typu Y
(Rámy hořáků do K25P)Y quick release
(Rámy horáků
K32T, K32TT, K50, K50TT)
Standard
60°release
Ymax
quick
Standard
max
60°
Webbing
Y quick release
Standard
max 60°
max 60°
Webbing
Popruh
Rope
Webbing
max 60°
max 60°
max 60°
Webbing
Lano Rope
Rope
max 60°
Ropes
Lana
Ropes Ropes
W quick release
Ropes
Rope
Webbing
max 60°
W release
quick release
W quick
Odepínač typu W
(Koše s 8 podpěrami hořáku)
max 60°
max 60° W quick release
Webbing
Webbing
Ropes
max
max90°
60°
Popruh
Webbing
Quick releases
Ropes Ropes
Lana
Ropes
Quick releases
Quick releases
Odepínače
Quick releases
Výstraha:
Z důvodu omezení namáhání rámu hořáku je maximální úhel mezi rameny odepínače omezen na 60° nebo na 90°
Při úhlu 60° mají být ramena popruhu odepínače nejméně tak dlouhá, jaká je vzdálenost mezi body jejich upevnění na
rámu hořáku - karabinami obalu nebo kotvícími oky.
Pro ověření úhlu 90° může pilot využít vhodný pravoúhlý předmět, např. složku na mapu, deník balónu atd.
Body upevnění lana odepínače musí být schopné snést nejméně následující zatížení:
- MTOW příslušného balónu + 800 kg
POZNÁMKY:
Odepínač je nejvhodnější odepnout ve chvíli, kdy poklesne tah v laně, aby se snížil zpětný ráz odepínače do koše a riziko
zranění osob.
Při uvolňovaní napnutého odepínače buďte velice opatrní, aby nedošlo k zasažení osob v koši nebo na zemi uvolněným
odepínačem resp. lanem.
4-10 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
4.6 Úkony za letu
Úkony po vzletu
Odepínač
Odepnout od rámu a zavěsit v koši.
Palivo
V ždy mějte k hořáku připojeny láhve s palivem. Pokud používáte poslední dvě láhve, používejte je tak, abyste měli palivo pro každou hořákovou jednotku. Přistávejte minimálně
se zásobou 20% paliva v tolika lahvích, kolik je hořákových jednotek.
Obal Ustí otevřené, ZVV zavřeno, obal bez deformací.
Tavná pojistka je na svém místě.
Poloha
Každých 15 minut zaznamenat polohu do mapy.
Vztlak balónu je ovládán pomocí hořáku. V rukou zkušeného pilota balón může létat velmi přesně a jeho výška může
být také přesně dodržována. V každou chvíli by mělo být palivo přiváděno ke každému hořáku balónu.
Při létání v blízkosti hospodářských zvířat může pilot použít tichý hořák, který má tišší a méně výkonný plamen.
Tichý hořák by se neměl používat při částečně otevřeném ventilu, protože se tak mohou na tryskách vytvořit kapičky
propanu. Toto zkapalněné palivo se pak může hromadit v hořáku a může hrozit nebezpečí požáru. Měli byste se i
vyhnout dlouhodobějšímu topení tichým hořákem, kvůli riziku přehřátí plnícího ústí.
Výměna palivových lahví za letu
Výška Ujistit se, že v dráze letu nehrozí překážka a před výměnou lahví uvést balón do stoupání.
Příprava
držovat stoupání topením hořákem připojeným k druhému zdroji paliva. Uzavřít ventil
U
prázdné lahve. Otevřením letového ventilu vyprázdnit hadici kapalné fáze.
Výměna lahví
dšroubovat hadici kapalné fáze a našroubovat ji na plnou láhev. Otevřít ventil nové láhve,
O
zkontrolujte tlak paliva a zda nedochází k úniku kapaliny.
Zkouška
Zkontrolovat funkci hořáku po přepojení. Zaznamenat čas výměny palivové láhve.
Pravidelné kontroly při letu
Je samozřejmostí, že pilot po celou dobu sleduje stav balónu, pasažéry a polohu balónu.
Každých 15 minut by měl pilot provést následující kontrolu:
Poloha
Zaznamenat polohu balónu do mapy a ujistit se, že let může pokračovat v předpokládaném
čase. Ujistit se, že je bezpečné pokračovat v letu v této výšce.
Palivo
Z kontrolovat spojení palivových lahví s hořáky a zjistit, jak dlouho je možno letět s ohledem
na množství paliva.
Přístroje
Kontrola správné funkce.
Pasažéři
Ujistit se, že jsou pasažéři v pořádku.
Doprovod
Zvážit, zda informovat doprovod a potvrdit plánovanou činnost v další fázi letu.
Použítí T- propojek palivových lahví
Propojky palivových lahví mohou být použity k propojení dvou nebo více palivových lahví s hořákem. Propojky nesmí
být použity k propojení dvou nebo více hořáků. Při použití propojek musí být každá koncovka propojky připojena k
palivové láhvi.
Při použití T-propojky smí být odebíráno palivo pouze z jedné palivové láhve. Při změně napájení horáku musí být
nejprve uzavřen ventil palivové láhve a teprve poté otevřen ventil další palivové láhve.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
4-11
www.kubicekballoons.cz
Výstraha:
Smí být použity pouze T-propojky dodané KB nebo jiným výrobcem balónů schváleným EASA.
4.7 Přistání
Přistání je nejkritičtější částí každého letu a je důležité, aby balón bezpečně přistál na co nejdostupnějším místě.
Přiblížení má být bylo provedeno tak, aby došlo k co nejmenšímu vyrušení lidí a zvířat v okolí.
Přiblížení na přistání:
Informace
Poučení pasažérů
Znovu poučit pasažéry o přistání.
Koš
Pomocí rotačího ventilu (pokud je jím balón vybaven) natočit balón tak, aby přistál nejprve
na delší stranu koše, zástěrkou směrem dolů.
Hořáky
Zkontrolovat, zda jsou všechny hořáky funkční a jsou připojeny k lahvím s palivem.
Místo přistání
V yberte pole ve směru po větru, dostatečně velké pro aktuální povětrnostní podmínky.
Prostor musí být bez elektrického vedení nebo jiných překážek.
Ovládací šňůra
Ověřit, že máte ovládací šňůry po ruce.
Klesání
Klesat na zvolené místo přistání.
Informovat doprovod o přistání, nebo pouze o nácviku přiblížení.
Přistání:
Klesání
Vyklesat do výšky 1 m nad zem.
Palivo
Je-li to praktické, zhasnout zapalovací hořáky a uzavřít ventily na lahvích.
Pasažéři
Ujistit se, že jsou pasažéři ve správné přistávací pozici.
Ventilování Otevřít paraventil a držet otevřený, dokud se balón nezastaví.
Hořáky a zapalovací
hořáky
Vypnout hořáky, zhasnout zapalovací hořák. Zavřít láhve. Vypustit palivové hadice.
Pasažéři Vydat pokyn k opuštění koše.
POZNÁMKA:
Pokud balón zůstává po přistání vztyčený, je vhodné ochladit spirály hořáku vypuštěním malého množství nezapáleného
plynu, abychom zabránili možnosti propálení textilie obalu při jejím případném pádu na hořák.
Úkony po přistání:
Láhve Uzavřít všechny ventily palivových lahví.
Hořák Vypnout zapalovací hořák, vypustit palivové hadice, zavřít všechny ventily hořáku.
Obal V yfouknout. Prázdný obal sbalit do dlouhé „nudle“ a vytlačit přebytečný vzduch ve směru
od ústí obalu ke koruně. Balit do brašny směrem od koruny k ústí.
Doprovod
Informovat o místě přistání.
Doklady
Zaznamenat let do deníku balónu a do pilotního deníku.
4-12 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
4.8 Smart Vent
Příprava obalu
Připevněte červené a červenobílé ovládcí lano do brašny lana v prostoru pilota. Rozložte obal standardním způsobem
a spojte velcry paraventil s obalem.
Předletová kontrola
Jakmile je balón vztyčen a plně nafouknut horkým vzduchem, uvolněte velcra Smart Ventu tahem za červenobílé
ovládací lano a zkontrolujte funkci ventilace.
Poté, co se panel vrátí zpět na místo, ještě jednou plně nafoukněte obal a opatrně zatáhněte za červené ovládací lano.
Zkontrolujte, že Smart Vent funguje správně. Předtím než se obal příliš vypustí, zavřete Smart Vent pomalým tahem
za červenobílé lano. Panel se rozprostře a po uvolnění červenobílého lana vrátí do původní pozice. Pro dokonalé
zatěsnění je někdy lepší za červenobílé lano zatáhnout ještě jednou.
Přistání a vypuštění vzduchu
Zatáhněte za červené lano těsně před dotykem se zemí. Při finálním vypouštění vzduchu by měl být SmartVent úplně
otevřen. Při mírném větru může balón se Smart Ventem přistát a vypustit vzduch pouze za použití červenobílého lana,
ale vypouštění je méně účinné.
4.9 Lite Vent
Příprava obalu
Připevněte červené ovládací lano k rámu hořáku, červenobílé a bílé lano (resetovací) do brašny lan v prostoru pilota.
Rozložte obal obvyklým způsobem a spojte velcry paraventil s obalem.
Předletová kontrola
Jakmile je balón vztyčen a plně nafouknut horkým vzduchem, uvolněte velcra Lite Ventu tahem za červenobílé lano a
zkontrolujte funkci ventilace.
Poté, co se panel vrátí zpět na místo, ještě jednou plně nafoukněte obal a opatrně zatáhněte za červené lano.
Zkontrolujte, že Lite Vent funguje správně. Předtím než se obal příliš vypustí, zavřete Lite Vent pomalým tahem za
bílé lano (resetovací). Panel se rozprostře a po uvolnění červenobílého lana vrátí do původní pozice. Pro dokonalé
zatěsnění je někdy lepší za červenobílé lano zatáhnout ještě jednou.
Přistání a vypuštění vzduchu
Zatáhněte za červené lano těsně před dotykem se zemí. Při finálním vypouštění vzduchu by měl být SmartVent úplně
otevřen. Při mírném větru může balón s Lite Ventem přistát a vypustit vzduch pouze za použití červenobílého lana,
ale vypouštění je méně účinné.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
4-13
www.kubicekballoons.cz
4.10 Trhací pás
Příprava obalu
Trhací pás musí být před nafouknutím obalu pečlivě uzavřen. Těsnost závisí na tom, jak pevně jsou velcra k sobě
přitisknuta. Pro dobré utěsnění panelu je dobré nejprve proti sobě natáhnout oba konce velcra, přiložit na ně pás a pak
ho na velcra pevně přitisknout. Jakmile je panel správně umístěn, uzamkněte bezpečnostní pojistku (nebo pojistky).
K uzavření pojistky vložte střední kruh do velkého kruhu a pak protáhněte textilní poutko středním kruhem. Pak
protáhněte pojistnou jehlu textilním poutkem do krytu pojistné jehly.
Jehlu poté zajistěte přitisknutím velcra na kryt kolíku. Viz obrázek u odstavce 6.4.4.
Předletová kontrola
Vizuálně zkontrolujte, zda je panel správně uzavřen a pojistky zajištěny.
Přistání a vypuštění vzduchu
Při přistání zatáhněte za ovládací šňůru. Tahem nejdříve uvolníte pojistky a následně otevřete trhací pás.
POZNÁMKA:
Úplný popis trhacího pásu je v kapitole 6 (Popis balónu a jeho systému) této Příručky.
Výstraha:
Trhací pás není možné znovu uzavřít za letu.
4.11 Poutací pás pilota
Poutací pás zabraňuje pilotovi vypadnout z koše při přístání. Pás se upevňuje kolem pilotova pasu a je připevněn ke
kování na podlaze koše. Na pásu je umístěna spona, kterou pilot v případě potřeby může rychle odepnout.
4.12 Kotvený let
Místo pro kotvení
Prostor pro kotvení balónu musí být dostatečně velký, aby bylo možné balón bezpečně rozvinutout, nafouknout a
ukotvit, bez překážek a elektrického vedení. Prostor po větru musí být volný, aby mohl balón v nezbytném případě
odletět. Je vhodné určit několik členů posádky, aby usměrňovaly přihlížející osoby.
Ukotvení balónu
Balón se kotví pomocí tří lan, dvou ve směru proti větru a jednoho po větru.
Maximální výška pro kotvený let je 30 m ode dna koše.
Dvě hlavní lana stejné délky se ukotví na návětrné straně ke kotvícím okům na rámu hořáku (pokud je takový rám
použit) nebo přímo ke karabinám obalu (pokud je použit rám bez kotvících ok). Tato lana nejvíce omezují pohyb balónu
a musí být uchycena k pevným kotvícím bodům na zemi tak, aby úhel mezi lany nepřesahoval 90°. Vzdálenost mezi
košem a kotvícím bodem (kóta R na obrázku) má být stejná nebo větší než požadovaná výška letu (H).
Třetí (pomocné) lano je ve směru po větru upevněno k kotvícímu oku na rámu hořáku nebo ke karabině obalu. Druhý
konec se buďto připevní k vozidlu, nebo jej drží obsluha nejvýše tří lidí. Pohybem vozidla k balónu a od něj lze řídit
výšku letu.
Lana použitá pro kotvení musí mít pevnost alespoň 4 000 kg a před každým použitím musí být prohléhnuta. Jsou-ke
kotvení použity také karabiny, i jejich pevnost musí být alespoň 4 000 kg.
4-14 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Délky lan je nutné přiměřeně upravit, aby při požadované poloze a výšce balónu byla všechna lana zatížena.
Pokud zesílí vítr, je balón hůře ovladatelný a kotvící lana je třeba zkrátit. Překročí-li rychlost větru omezení stanovené
v kapitole 2 (Provozní omezení), nebo je balón příliš obtížně ovladatelný, musí přistát a být vypuštěn. Po celou dobu
letu musí mt pilot k dispozici informaci o rychlosti větru, například z ručního anemometru.
Direction
Směr větru
of wind
Fixednebo
or moveable
Pevný
pohyblivý
kotvící
bod
tether
point
Pevný tether
kotvící point
bod
Fixed
H
R≥H
max.
90° 90°
R
Pevný tether
kotvící point
bod
Fixed
Tether balónu
layout
Kotvení
Výstraha:
Minimální únosnost kotvících bodů pro hlavní lana musí být stejná jako pro upevnění lana odepínače (viz odstavec 4.5.1)
Jakmile se napne pomocné lano (po větru), nesmí pilot dále topit.
POZNÁMKA:
Mějte na paměti, že kotvení ve větru způsobuje značné zatížení konstrukce balónu, kotvícího vybavení a kotvících bodů.
Pokud dojde k poškození některého prvku, balón musí balón přistát a být vypuštěn.
Po každém kotveném letu musí pilot zkontrolovat, zda lana, kotvící body a balón nebyly poškozeny. Zvlášť pozorně je nutno
prohlédnout rám hořáku.
Kromě uvedených postupů je nutno respektovat omezení uvedené v bodě 2.17.
4.13 Vysazování parašutistů
Podmínky pro výsadky:
- Maximální vzletová hmotnost balónu nesmí být překročena.
- Je nutné dbát dodržení hmotnostních limitů v průběhu celého letu a počítat s úbytkem hmotnosti po vysazení
parašutistů s ohledem na minimální přistávací hmotnost
- Je nutno vyhovět všem platným národním předpisům
- Jsou povoleny pouze seskoky volným pádem. Seskoky s použitím výtažného lana padáku jsou zakázány.
- V jeden okamžik smí vyskočit nejvýše tři parašutisti.
Pilot musí rychle reagovat na odlehčení balónu po seskoku parašutistů a odventilováním zabránit nadměrnému stoupání.
Parašutisty je také možno vysazovat při mírném klesání. Doporučená rychlost klesání na jednoho vyskakujícího
parašutistu je 1 m/s.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
4-15
www.kubicekballoons.cz
Úkony při výsadku:
Příprava
Volnost vybavení
Parašutisté jsou v bezpečné vzdálenosti od ovládacích lan, palivových hadic a dalšího
vybavení.
Kontrola prostoru
Prostor pod košem je volný.
Seskok
Parašutisté vyskakují na pokyn pilota.
Ventilování Parašutisté sedí na hraně koše.
Otevřít paraventil a ventilovat, dokud je třeba.
4.14 Plnění paliva
Základní pravidla bezpečnosti pro práci s propanen a propan-butanem
Propan, butan a LPG jsou vysoce hořlavé látky těžší než vzduch. Při tankování nebo manipulaci s nimi musí být
dodržovány následující předpisy:
Vždy Noste ochranné rukavice.
Používejte spíše přírodní než umělé tkaniny, snížíte tak možnost vzniku jiskry od statické
elektřiny.
Mějte k dispozici alespoň jeden hasicí přístroj.
Před plněním vypněte vysílačky a mobilní telefony.
Uzemněte palivové láhve.
Láhve plňte postupně po jedné.
Nikdy Neplňte láhve v koši, pokud není připojena externí odvzdušňovací sada.
Neplňte v uzavřeném prostoru.
Neplňte v blízkosti kanalizace, dutin, jímek nebo kdekoliv, kde by se mohl nahromadit
uniklý plyn.
Nemějte u sebe zápalky a zapalovače v prostoru plnění.
Postup
Připojte plnící hadici na ventil kapalné fáze palivové láhve.
Otevřete ventil maximální úrovně hladiny na lahvi jen tak, aby byl slyšet unikající plyn.
Otevřete ventil kapalné fáze na palivové lahvi.
Otevřete přívod paliva.
Zapněte čerpadlo (pokud je jím plnička vybavena).
Jakmile začne z ventilu maximální úrovně hladiny unikat kapalina, rychle uzavřete ventil kapalné fáze na láhvi.
Zavřete ventil maximální úrovně hladiny a vypněte čerpadlo.
Vypusťte plnící hadici a vyprázdněte ventily kapalné fáze stlačením zpětné koncovky ventilu.
POZNÁMKA:
Postupujte stejně, ať už plníte z velkoobjemové nádrže nebo z menších přepravních lahví. Pokud však využíváte menší
přepravní láhve, pamatujte na to, že jejich obsah může být znečištěn jinými ropnými produkty, a že byste se měli vyhnout
přenosu těchto látek do palivových lahví. Malé přepravní láhve proto nakloňte o přibližně 45° a tankujte normálním
způsobem.
4-16 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Nemá-li plnící láhev čerpadlo, lze proces urychlit tím, že přes láhev, z níž je palivo tankováno, lijete horkou vodu.
4.15 Tlakování palivových lahví
V chladných obdobích mohou být láhve natlakovány dusíkem pro zvýšení tlaku paliva.
Redukční ventil na dusíkové láhvi nastavujte pouze v rozmezí 0 až 10 bar. S dusíkem musí být nakládáno v souladu s
pokyny dodavatele.
Palivové láhve se vždy tlakují až po naplnění palivem. Dusík se přivádí přes ventil kapalné fáze.
Výstraha:
Palivové láhve nikdy nesmí být tlakovány vzduchem nebo kyslíkem, v láhvi by se mohla vytvořit výbušná směs.
Upozornění:
Tlak paliva v láhvi nesmí být větší než 10 bar.
Pokud je palivová láhev uložena v natlakovaném stavu, nesmí tlak paliva překročit 7 bar.
Pokud je zapalovací hořák napájen plynnou fází, příslušnou Master láhev netlakujte a označte, aby se do zapalovacího
hořáku nedostal dusík.
Láhev natlakovanou dusíkem nepoužívejte pro zapalovací hořák napájený plynnou fází.
Tlakování láhví je vhodné provádět až krátce před použitím a natlakované láhve označit. Pokud nebudou láhve hned
použity, snižte tlak na nejvýše 7 bar otevřením ventilu maximální úrovně hladiny. Při odpouštění dodržujte stejná
pravidla jako při plnění.
Po letu všechny natlakované láhve před uložením stejným způsobem odtlakujte.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
4-17
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
4-18 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 5 - Hmotnost
5.1 Úvod
Tato kapitola popisuje postup pro zjištění maximální nosnosti balónu. Po provedení výpočtu vždy ověřte, že zjištěná
hodnota nepřekračuje MTOW (případně RMTOW) konkrétního balónu. Pokud ano, vždy platí nejnižší použitelná
hodnota.
5.2 Graf a tabulka nosnosti
Před každým letem musí být zjištěna vzletová hmotnost balónu a ověřeno, že není vyšší, než nosnost balónu v největší
plánované letové výšce.
Váha, kterou balón může nést závisí zejména na:
-
Objemu obalu
Letové výšce
Okolní teplotě
MTOW (případně RMTOW) uvedené na str. I této Příručky
5.2.1 Použití grafu a tabulky nosnosti
1. Z grafu odečtěte jednotkový vztlak pro 1000 krychlových stop a plánovanou letovou výšku.
2. Pro nalezenou hodnotu jednotkového vztlaku najděte v tabulce nosnosti velikost vztlaku pro konkrétní model
balónu.
3. Od zjištěné hodnoty vztlaku odečtěte prázdnou hmotnost balónu.
4. Výsledkem je hodnota využitelného vztlaku pro dané podmínky.
5. Ověřte, zda součet hmotností paliva, osob, které mají letět, a vybavení balónu nepřesahuje hodnotu využitelného
vztlaku.
POZNÁMKA:
Plné křivky představují podmínky na stejné nadmořské výšce.
Tečkované křivky v grafu nosnosti představují pokles teploty s výškou podle modelu mezinárodní standardní atmosféry.
Přestože jsou pouze přibližné, lze je použít ke stanovení teploty v určité výšce, pokud známe teplotu v jiné výšce. Přesto
mějtě na paměti údaje z odstavce 5.3 Létání při teplotní inverzi.
Graf a tabulka nosnosti jsou stanoveny pro statický vztlak v obalu při takové vnitřní teplotě v obalu, která dává rezervu pro
mírné stoupání bez přetopení obalu.
Při letu v blízkosti nebo na maximální zátěži dávejte pozor na přetopení obalu při rychlejším stoupání nebo při převedení
balónu z klesání do stoupání.
Prázdná hmotnost balónu sestává z hmotností obalu, brašny obalu, koše, podpěr hořáku a jejich rukávů, hořáku a
předepsaného vybavení.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
5-1
www.kubicekballoons.cz
5.3 Létání při teplotní inverzi
Graf nosnosti odpovídá mezinárodní standardní atmosféře, tedy poklesu teploty vzduchu s výškou. Pokud naopak
teplota s výškou roste, hovoříme o teplotní inverzi. Nastává často v brzkých ranních hodinách, zejména pokud bylo v
noci jasno.
Abyste předešli přetopení obalu při letu v inverzi, pracujte v grafu buďto s předpokládanou teplotou na místě startu
za poledne nebo se známou teplotou v určité výšce nad inverzí.
5.4 Vzorový výpočet
Následující příklady jsou v grafu ilustrovány čerchovanými čarami.
Příklad 1 – Teplota vzduchu v největší plánovaná výšce je známa
Máte balón BB20, jeho prázdná hmotnost je 189 kg. Plánovaná výška letu je 6 000 ft a podle údajů meteorologických
služeb bude v této výšce teplota 6°C.
Na ose grafu najděte teplotu 6°C a od ní jděte kolmo nahoru až po křivku odpovídající výšce 6 000 ft. Od průsečíku
postupujte vodorovně a na ose odečtěte hodnotu jednotkového vztlaku 16.5
V tabulce vyhledejte skutečný vztlak balónu BBB20 pro zjištěný jednotkový vztlak. Protože hodnota jednotkového
vztlaku 16.5 není v tabulce uvedena, interpolujte hodnoty pro 16 a 17. Výsledná hodnota je 533 kg.
Od hodnota 533 kg odečtěte 189 kg prázdné hmotnosti balónu. Výsledných 344 kg představuje využitelný vztlak.
Příklad 2 – Teplota vzduchu v největší plánovaná výšce známa není
Máte balón BB22, jeho prázdná hmotnost je 224 kg. Místo startu leží v nadmořské výšce 1000 ft, okolní teplota je 11°C
a plánovaná výška letu je 6 000 ft.
Na ose grafu najděte teplotu 11°C a od ní jděte kolmo nahoru až k odhadované křivce pro 1 000 ft. Z tohoto bodu
pokračujte rovnoběžně s teplotními křivkami až k výškové křivce pro 6 000 ft. Od průsečíku postupujte vodorovně a na
ose odečtěte hodnotu jednotkového vztlaku 17,6.
V tabulce vyhledejte skutečný vztlak balónu BBB22 pro zjištěný jednotkový vztlak. Protože hodnota jednotkového
vztlaku 17.6 není v tabulce uvedena, interpolujte hodnoty pro 17 a 18. Výsledná hodnota je 626 kg
Od hodnoty 626 kg odečtěte 244 kg prázdné hmotnosti balónu. Výsledných 402 kg představuje využitelný vztlak
Příklad 3 – Teplotní inverze
Při teplotní inverzi může pilot stanovit využitelný vztlak buďto na základě známé hodnoty teploty v požadované
výšce letu (tj. použitím postupu podle příkladu 1) nebo pomocí předpokládané teploty v místě startu za poledne (tj.
použitím postupu podle příkladu 2)
POZNÁMKA:
Věnujte pozornost dodržení MTOW zejména za nízkých teplot. V žádném případě nemůže průsečík teploty a požadované
výšky letu ležet nad grafem. To by automaticky znamenalo překročení MTOW.
5-2 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
-25
-10
-20
-5
0
-15
5
10
-10
15
20
-5
25
30
0
35
5
40
45
10
50
55
15
60
65
20
70
25
75
80
30
85
90
35
95
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Teplota [°C]
10
-30
-15
10
-35
-20
11
-25
11
-40
-30
12
-35
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
-40
Příklad 1
Teplota [°F]
Příklad 2
5.5 Graf nosnosti
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
5-3
Jednotkový vztlak pro 1000 ft3
Jednotkový vztlak pro 1000 ft3
www.kubicekballoons.cz
5.6 Tabulka nosnosti
Maximální nosnost balónu [kg]
Model obalu
BB9
BB12
BB16
BB17GP, BB17XR
BB20, BB20E,
BB20GP, BB20XR
BB22E
BB22, BB22N,
BB22Z
BB26E
BB26, BB26N,
BB26Z
BB30N, BB30Z
BB34Z
BB37N, BB37Z
BB40Z
BB42Z
BB45N, BB45Z
BB51Z
BB60N, BB60Z
BB70Z
BB85Z
BB100Z
BB120P
BB142P
Jednotkový vztlak pro 1000 ft 3
10
145
194
259
272
323
323
355
11
160
213
284
299
355
355
391
12
175
233
310
326
388
388
427
13
189
252
336
354
420
420
462
14
204
271
362
381
452
452
498
15
218
291
388
408
485
485
533
16
233
310
414
435
517
517
569
17
247
330
439
462
549
549
604
18
262
349
465
490
582
582
640
19
276
368
470
495
614
614
675
20
291
385
470
495
630
646
680
21
295
385
470
495
630
679
680
22
295
385
470
495
630
711
680
23
295
385
470
495
630
730
680
355
391
427
462
498
533
569
604
640
675
711
730
730
730
420
462
504
546
588
630
672
714
730
730
730
730
730
730
420
462
504
546
588
630
672
714
756
798
840
840
840
840
485
549
598
646
687
727
824
969
1 131
1 373
1 603
1 924
2 276
533
604
658
711
755
800
906
1 066
1 244
1 511
1 763
2 116
2 504
582
659
717
776
824
873
989
1 163
1 357
1 648
1 924
2 308
2 732
630
714
777
840
893
945
1 071
1 260
1 470
1 785
2 084
2 501
2 959
679
769
837
905
961
1 018
1 154
1 357
1 583
1 923
2 244
2 693
3 187
727
824
897
969
1 030
1 091
1 236
1 454
1 697
2 060
2 405
2 886
3 415
776
879
957
1 034
1 099
1 163
1 318
1 551
1 810
2 197
2 565
3 078
3 642
824
934
1 016
1 099
1 167
1 236
1 401
1 648
1 923
2 335
2 725
3 270
3 870
873
989
1 076
1 163
1 236
1 309
1 483
1 745
2 036
2 472
2 886
3 463
4 098
921
1 040
1 136
1 228
1 305
1 382
1 566
1 842
2 149
2 610
3 046
3 655
4 325
945
1 040
1 150
1 293
1 373
1 454
1 648
1 939
2 262
2 747
3 200
3 700
4 500
945
1 040
1 150
1 310
1 410
1 520
1 690
1 940
2 300
2 820
3 200
3 700
4 500
945
1 040
1 150
1 310
1 410
1 520
1 690
1 940
2 300
2 820
3 200
3 700
4 500
945
1 040
1 150
1 310
1 410
1 520
1 690
1 940
2 300
2 820
3 200
3 700
4 500
Maximální nosnost balónu [kg]
Model obalu
BB9
BB12
BB16
BB17GP, BB17XR
BB20, BB20E,
BB20GP, BB20XR
BB22E
BB22, BB22N,
BB22Z
BB26E
BB26, BB26N,
BB26Z
BB30N, BB30Z
BB34Z
BB37N, BB37Z
BB40Z
BB42Z
BB45N, BB45Z
BB51Z
BB60N, BB60Z
BB70Z
BB85Z
BB100Z
BB120P
BB142P
10
11
12
13
14
Jednotkový vztlak pro 1000 ft 3
15
16
17
545
726
968
1 019
1 210
1 210
1 331
18
577
769
1 025
1 079
1 281
1 281
1 410
19
609
812
1 035
1 090
1 353
1 353
1 488
20
641
848
1 035
1 090
1 388
1 424
1 498
21
650
848
1 035
1 090
1 388
1 495
1 498
22
650
848
1 035
1 090
1 388
1 566
1 498
23
320
427
570
599
712
712
783
352
470
626
659
783
783
861
384
513
683
719
854
854
940
416 448 481 513
555 598 641 683
740 797 854 911
779 839 899 959
925 997 1 068 1 139
925 997 1 068 1 139
1 018 1 096 1 175 1 253
650
848
1 035
1 090
1 388
1 608
1 498
783
861
940
1 018 1 096 1 175 1 253 1 331 1 410 1 488 1 566 1 608 1 608 1 608
925
1 018 1 111 1 203 1 296 1 388 1 481 1 573 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608
925
1 018 1 111 1 203 1 296 1 388 1 481 1 573 1 666 1 758 1 850 1 850 1 850 1 850
1 068
1 210
1 317
1 424
1 513
1 602
1 815
2 136
2 492
3 026
3 531
4 238
5 015
1 175
1 331
1 449
1 566
1 664
1 762
1 997
2 349
2 741
3 328
3 885
4 662
5 516
1 281
1 452
1 580
1 709
1 815
1 922
2 178
2 563
2 990
3 631
4 238
5 085
6 018
1 388
1 573
1 712
1 851
1 967
2 082
2 360
2 776
3 239
3 933
4 591
5 509
6 519
1 495
1 694
1 844
1 993
2 118
2 242
2 541
2 990
3 488
4 236
4 944
5 933
7 021
1 602
1 815
1 975
2 136
2 269
2 403
2 723
3 203
3 737
4 538
5 297
6 357
7 522
1 709
1 936
2 107
2 278
2 420
2 563
2 904
3 417
3 987
4 841
5 650
6 780
8 023
1 815
2 057
2 239
2 420
2 572
2 723
3 086
3 631
4 236
5 143
6 003
7 204
8 525
1 922
2 178
2 371
2 563
2 723
2 883
3 268
3 844
4 485
5 446
6 357
7 628
9 026
2 029
2 291
2 502
2 705
2 874
3 043
3 449
4 058
4 734
5 748
6 710
8 052
9 528
2 082
2 291
2 533
2 848
3 026
3 203
3 631
4 271
4 983
6 051
7 049
8 151
9 912
2 082
2 291
2 533
2 886
3 106
3 348
3 723
4 274
5 067
6 212
7 049
8 151
9 912
2 082
2 291
2 533
2 886
3 106
3 348
3 723
4 274
5 067
6 212
7 049
8 151
9 912
2 082
2 291
2 533
2 886
3 106
3 348
3 723
4 274
5 067
6 212
7 049
8 151
9 912
POZNÁMKA:
Nosnosti odpovídající nejvyšším hodnotám jednotkového vztlaku jsou upraveny tak, aby nemohla být překročena MTOW
balónu.
5-4 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 6 - Popis balónu a jeho systémů
6.1 Úvod
Balón se skládá z obalu, hořáku, koše, palivových lahví a z dalšího vybavení. Každý z těchto prvků je popsán v této
kapitole Příručky.
Tabulky obalů, košů a hořáků jsou uvedeny v Kapitole 8 - Seznam vybavení.
6.2 Obal
Obaly jsou klasické šité konstrukce z polyesterové nebo polyamidové textilie, s polyesterovými nosnými popruhy.
Textilie je opatřena zátěrem, který zajišťuje neprodyšnost. Zatížení ve svislém směru je přenášeno popruhy, vodorovné
popruhy zabraňují šíření případných trhlin na obalu.
Panely v ústí balónu jsou vyrobeny z nehořlavé textilie, stejně tak jako scoop, který je umístěn mezi ústím obalu a
rámem hořáku. Svislé nosné popruhy jsou na spodní straně přeloženy do smyček, ke kterým jsou připevněna nosná
lanka. Na druhém konci jsou lanka připevněna ke karabinám obalu. Spoj lanko - popruh je překryt kapsičkou z nehořlavé
textilie.
Obal je složen z několika poledníků. Poledník je svislý pás tkaniny mezi dvěma svislými popruhy. Počet poledníků
závisí na velikosti a konstrukci obalu. V horní části mají všechny obaly ZVV.
Existuje několik typů ZVV. K jejich ovládání slouží barevně označená lana, jejich funkce a použití odpovídá konkrétnímu ZVV.
Na vrcholu obalu jsou všechny nosné popruhy přišity ke korunového kruhu. Ke němu je také připevněno korunové lano,
které je o něco delší než výška balónu a používá se k držení horní části balónu při nafukování.
6.3 Typy a střihy obalů
Existuje několik standardních typů balónů naturálního tvaru, tj podobných obrácené kapce vody.
6.3.1 Obal typu O, střih O
Obal typu O má 8 nebo12 zakřivených poledníků, poček nosných lanek je stejný jako počet poledníků.
6.3.2 Obal typu E, střih E
Obal typu E má 12 poledníků. Je podobný typu O, poledníky jsou však méně vyklenuté.
6.3.3 Obal typu N, střih N
Obal typu N má 24 až 32 poledníků a je téměř plochý. Střih panelů je vertikální. Na obalech menších velikostí jsou
nosné popruhy sdruženy do páru, takže obal má poloviční množství nosných lanek než poledníků. Na obalech větších
kubatur je jedno nosné lanko pro každý poledník.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
6-1
www.kubicekballoons.cz
6.3.4 Obal typu Z, střih Z
Obal typu Z má 24 až 32 poledníků a je téměř plochý. Střih panelů je horizontální, proto má Z typ více panelů než typ N.
Na obalech menších velikostí jsou nosné popruhy sdruženy do páru, takže obal má poloviční množství nosných lanek
než poledníků. Na obalech větších kubatur je jedno nosné lanko pro každý poledník.
6.3.5 Obal typu GP
Obal typu GP je navržen pro závodní létání. Má 16 nebo 24 téměř plochých poledníků, střih je horizontální. Nosné
popruhy jsou sdruženy po párech, takže obal má poloviční množství nosných lanek než poledníků.
6.3.6 Obal typu XR
Obal typu XR je navržen pro vysokovýkonné soutěžní létání a vysoké vertikální rychlosti. Má 16 až 20 téměř plochých
poledníků, střih je horizontální. Počet nosných lanek odpovídá počtu poledníků.
6.3.7 Obal typu P
Obal tyou P se konstrukčně podobá typu Z, střih je horizontální, počet poledníků 28 nebo 32. Počet nosných lanek
odpovídá počtu poledníků. Křivka obalu je uspůsobena pro specifický provoz balónů velkých kubatur.
6.3.8 Zvláštní tvary
Zvláštní tvary obalů se často vyrábí jako repliky výrobků nebo postav, maskotů a podobně. Každý speciální tvar má
vlastní dodatek této Příručky, kde mimo jiné popis technických odlišností a provozní omezení.
6-2 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
6.4 Zařízení pro vypouštění vzduchu (ZVV) a další vybavení obalu
Obaly jsou vybaveny ZVV různých typů, dále může být použit rotačním ventil, umožňující natočení balónu za letu.
Všechny obaly jsou vybaveny tavnou pojistkou a teplotním štítkem.
6.4.1 Paraventil
Tento vypouštěcí systém má podobu padáku, je umístěn na vnitřní straně na vrcholu balónu a těsní kruhový vypouštěcí
otvor. Poloha paraventilu je vymezena centrovacími šňůrami, které jsou přivázány na jeho okraji a na vnitřním plášťi
obalu. Na paraventilu a na plášti obalu jsou umístěny velcra,kterými je paraventil připevněn během nafukování. Po
nafouknutí je udržován přetlakem uvnitř obalu. Paraventil se ovládá červeným ovládacím lanem, po uvolnění lana se
sám vrací do uzavřené polohy.
Panel
Parachute
paraventilu
panel
Centrovací
Centralising
šňůry
lines
Stahovací
Shroud
šňůry
lines
Kladka
Shroud
stahovacích
line pulley
šňůr
Upevnění
Attachment
šňůrypoint
nebo
Kladka
Pulley
kladka
Červené
Rip line
ovládací lano
Parachute valve
Paraventil
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
6-3
www.kubicekballoons.cz
6.4.2 Smart Vent
Smart Vent (SV) má stejnou podobu a použití jako paraventil při všech běžných postupech, kromě použití při přistání.
Má dvě ovládací lana: červenobílé pro ventilování za letu a uzavírání při přistání, červené pro odventilování při
přistání a pro konečné vypuštění.
Při otevření pomocí červeného lana se SV uvolněním lana samovolně nezavírá, uzavření se provádí tahem za
červenobílé lano!
Panely
ventilu
Vent Panel
Centrovací
Shroud a
stahovací
šňůry
Centralising
Vent panel
lines
Tape
Popruh
Shroud
Centralising
lines
Tapes
Kladky
Pulleys
Červenobílé
Weight
ovládací lano
Reset line
Kladky
Lower
Upevnění
Attachment
šňůrypoints
nebo
Pulleys
Vent line
Červené
Rip line lano
ovládací
kladka
Attachment
points
Smart Vent
Smart Vent
Lite Vent
6-4 Lower
Pulleys
Červené
Rip line lano
Rip line
připevněné
Attachmentk rámu
hořáku,
červenobílé
to Burner
frame
lano
připevněné
k
Vent
line
Rip line
brašně
Attachment
Attachment to bag
to Burner frame
Vent line and
reset lines
Attachment
to their bags
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
6.4.3 Lite Vent
Lite Vent (LV) je rystém rychlého vypouštění systém podobný Smart Ventu, ale s efektivnějším ventilováním. Je
ovládán třemi lany: červeným, červenobílým (ventilovacím) a bílým (resetovacím). Červenobílé lano slouží pouze k
ventilování za letu.
Při otevření pomocí červeného lana se LV uvolněním lana samovolně nezavírá, uzavření se provádí tahem za bílé
(resetovací) lano!
Upozornění:
U obalů, které mají jak Lite Vent, tak i rotační ventily, dejte pozor na použití správných ovládacích lan pro otáčení balónu
a uzavření Lite Ventu.
Panely
ventilu
Vent panel
Centrovací
Shrouda
stahovací
šňůry
Centralising
lines
Popruhy
Tapes
Závaží
Weight
Bílé
ovládací
Reset
line lano
Červenobílé
Vent line
ovládací lano
Lower
Kladky
Pulleys
Attachment
Upevnění
points
šňůr
Rip line
Červené
ovládací lano
Červené
Rip line lano
připevněné
Attachmentk rámu
hořáku,
červenobílé
to Burner
frame
aVent
bílé line
lanoand
připevněné k brašně
Lite Vent
reset lines
Attachment
to their bags
Lite Vent
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
6-5
www.kubicekballoons.cz
6.4.4 Trhací pás
Trhací pás se používá u obalů zvláštního tvaru místo standardního paraventilu, nebo jako pomocný prostředek k
záverečnému vypuštění; jednou otevřený trhací pás již nelze zavřít a nikdy se nesmí použít za letu.
Trhací pás je částečně odnímatelný panel texilie, na jedné straně je přišitý k obalu a na dalších stranách chycený k
obalu suchým zipem. Panel musí být před nafouknutím obalu pečlivě uzavřen. Kvalita utěsnění je závislá na tom, jak
pevně jsou k sobě suché zipy přitisknuty. K dobrému utěsnění musí být všechny strany strana pásu napnuté, panel
umístěn na místo a pevně přitisknut po celé délce. Trhací pás je konstruován tak, aby byl o něco větší, než je otvor v
obalu. Po uzavření panelu je nutno správně uzavřít jeho zámek (nebo zámky) podle následujícího obrázku.
Kryt
jehly
Pin housing
Ocelová
jehla
Pin (steel)
Velcro
Velcro
Textilníloop
oko
Fabric
Prostřední
kruh
Middle ring
Velký ring
kruh
Large
Trhací
šňůra
Rip line
Trhací
panel
Rip panel
Rip panel
Trhací pás
6-6 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
6.4.5 Rotační ventil
Rotační ventil (RV) se umísťuje poblíž rovníku obalu. Při otevření vypouští vzduch přes vertikální otvory a otáčí balón
okolo svislé osy. Ovládání se provádí dvěma lany, černé lano otáčí balón nalevo a zelené napravo.
Upozornění:
U obalů, které mají jak Lite Vent, tak i rotační ventily, dejte pozor na použití správných ovládacích lan pro otáčení balónu
a uzavření Lite Ventu.
Black
Zelenéline
lano
Černé lano
Green
line
ZPilot
pohledu
viewpilota v koši
Kladka
Pulley
D
rings
Kroužek
Otvor,Through
kterým
Hole
procházejí
ovládací
which rotation
vent
lana
line pass
Ovládací lana
Rotation
ventRVline
připavněná
rámu
Attachmentk to
hořáku
Burner frame
Rotation vent
Rotační ventily
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
6-7
www.kubicekballoons.cz
6.4.6 Tavná pojistka
Tavná pojistka signalizuje dosažení maximální přípustné teploty v obalu. Jsou to pásky plechu spojené nýty ze
speciální slitiny umístěné uvnitř obalu a nesoucí barevnou stuhu kontrastní barvy. Dojde-li dosažení maximální
přípustné teploty, nýty se roztaví a stuha odpadne. K oddělení stuhy dochází při teplotě 124°C.
6.4.7 Teplotní štítek
Teplotní štítek je umístěn uvnitř obalu v jeho vrcholu. Podle dosažené teploty trvale mění svou barvu, tím vytváří
trvalý záznam maximální teploty, které bylo v daném obalu dosaženo.
6.5 Hořák
6.5.1 Úvod
Hořák je zdroj tepla v balónu a skládá se z jedné nebo více hořákových jednotek a rámu hořáku. Palivo je zapalováno
zapalovacím hořákem, který je spuštěn po celou dobu, kdy je hořák v provozu.
Ovládací prvky hořáku jsou umístěny na spodní straně armatury.
POZNÁMKA:
Vlivem nedostatku kyslíku v okolí dochází k selhání hořáku ve výškách nad 7 000 m (23 000 ft)
6.5.2 Hlavní hořák
Vysoce výkonný hlavní hořák je napájen kapalným palivem, které před spálením zplynuje ve spirále. Průtok paliva je
ovládán pákou letového ventilu.
6.5.3 Tichý hořák
Tichý hořák je součástí každé jednotky hořáku. Pracuje pouze s kapalnou fází plynu, která je odbočkou z letového
ventilu přivedena přímo na trysku a neprochází spirálou. Je tišší a má menší výkon.
6.5.4 Zapalovací hořák
Zapálení hlavního hořáku zajišťuje zapalovací hořák. Hořák spaluje buď kapalný propan přivedený z armatury a
zplynovaný ve zplynovači, nebo plynnou fázi přivedenou samostatnou hadicí z palivové láhve. Každý pilotní hořák má
svůj vlastní piezozapalovač, který je v pozici vypnuto krytý ovládací páčkou zapalovacího hořáku.
Pro zapálení zapalovacího plamene otevřete ventil a zapalte plyn pomocí piezozapalovače. Chcete-li zapalovací
plamen vypnout, otočte páku do polohy zavřeno.
Piezozapalovač se aktivuje stisknutím tlačítka. Tím přeskočí jiskra mezi svíčkou piezozapalovače a hlavicí pilotního
hořáku a zapálí zapalovací plamen.
6-8 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Whisper
Burner
Tichý
hořák
Fuel
Supplies
Přívod
paliva
(kapalná
fáze)
(liquid
phase)
Zapalovací
Pilot Flamehořák
Manometr
Pressure
Gauge
Fuel
Supplies
Přívod
paliva
(plynná fáze)
(vapour
phase)
Main
Burner
Hlavní
hořák
Schémawith
hořáku
se
Burner
Vapour
zapalovacím hořákem na
Pilot Flame Supply
plynné palivo
TichýBurner
hořák
Whisper
Zplynovač
Pressure reducer
Fuel
Supplies
Přívod
paliva
(kapalná
fáze)
(liquid
phase)
Zapalovací
Pilot Flamehořák
Manometr
Pressure
Gauge
Hlavní
hořák
Main Burner
Schéma with
hořáku
se
Burner
liquid
zapalovacím
hořákem
Pilot Flame Supplyna
kapalné palivo
6.5.5 Manometr
Manometr je umístěn na každé hořákové jednotce. Ukazuje tlak kapalného plynu v palivovém systému, pokud je hořák
připojen k příslušné palivové lahvi.
6.5.6 Palivový systém
Každá hořáková jednotka má svůj vlastní přívod paliva. V případě jednoduchého hořáku musí být použity dva nezávislé
palivové systémy, každý pro jednu hadici kapalného paliva.
Hadice kapalné fáze jsou na dvojitých, trojitých a čtverných hořácích na každém konci hadice barevně označeny.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
6-9
www.kubicekballoons.cz
6.5.7 Pevný rám hořáku
Rám hořáku je vyroben z nerezových trubek. Hořákové jednotky jsou kardanovým závěsem připevněny ke středové
tyči rámu a je možné jimi kývat do stran. Na rámu hořáku jsou připevněny plechy pro připojení karabin koše a pevné
nebo výkyvné koncovky podpěr horaku. Nylonové podpěry horaku drži hořák ve vzpřímené poloze nad košem a jsou
zasunuty do těchto koncovek.
6.5.8 Nastavitelný rám hořáku
Nastavtelný rám hořáku umožňuje seřízení výšky hořáku nad podlahou koše. Tato úprava může být bezpečně prováděna
za letu.
6.5.9 Hořáky IGNIS
Hořák Ignis je vyráběn jako dvojitý, trojitý nebo čtverný hořák
Hlavní hořák je ovládán hlavním ventilem, který se otevírá přitažením ovládací páky k madlu. Páky jsou umístěny tak,
aby se dal jednou rukou ovládat pár sousedících jednotek Tichý hořák se ovládá stříbrnou páčkou, otočením směrem dolů se ventil otevře.
Hořák Ignis je vybaven buď plynným nebo kapalným zapalovacím hořákem. Červená ovládací páčka v poloze zavřeno zakrývá zapalovač zapalovacích hořáku, jejím otočením o 180° se otevírá přívod paliva.
Páka
Mainovládání
blast
hlavního
valve hořáku
Tlačítko
Pilot
light
piezozapalovače
ignitor button
PilotVentil
light
zapalovacího
valve
hořáku
Páka
ovládání
Whisper
tichého
valve hořáku
Ignis Burner
Ignis Burner
Hořák Ignis
6-10 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
6.5.10 Hořáky KOMET DUO a KOMET TRIO
Hořáky KOMET byly vyráběny ve dvou variantách:
- Hořáky do sériového čísla 104 mají křížový ventil a menší spirálu.
- Hořáky od sériového čísla 105 nemají křížový ventil. Spirála je vyšší pro vyšší výkon a upravené ovládání hořáku
umožňuje ovládání dvou jednotek jednou rukou. Hořáky těchto sériových čísel byly také sestavovány ve verzi
Komet Trio
Hořáky Komet jsou napájeny dvěma hadicemi plynné a kapalné fáze. Mohutnost plamene zapalovacího hořáku je
regulována ventilem na palivové láhvi.
POZNÁMKA:
Hořáky Komet Duo do sériového čísla 104 jsou vybaveny křížovým ventilem. Otevřením křížového ventilu přivedete palivo z
jedné palivové láhve do obou hořákových jednotek.
6.6 Palivové láhve
6.6.1 Úvod
Propan je přepravován v kapalné formě v lahvích. Jako “Standard” se označují láhve s odběrem pouze kapalné fáze, láhve “Master” umožňují i nezávislý odběr plynné fáze s regulací tlaku.
Regulace
Vapour
průtoku
flow
plynného
adjustor
paliva
Vývod
Vapour
plynné
takefáze
off
Ventil
ON/OFF
plynnévalve
fáze
screw
Pojistný ventil
Pressure
relief valve
Ventil
Maxfillmax.
plnění
valve
Vývod
Liquid
kapalné
takefáze
off
Palivoměr
Fuel
contents
gauge
Trubička
Maxfill
maximálního
tube
plnění
Quick
shut off
Páka kulového
kohoutu
Trubka
Liquid
odběru
take
off
kapalné
fáze
Plovák
Float
palivoměru
FuelPalivová
Cylinderláhev
(master)
(Master)
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
6-11
www.kubicekballoons.cz
Kapalné palivo je odebíráno z dolní části palivové láhve přes vnitřní trubici. Přívod paliva se uzavírá kulovým
kohoutem nebo kohoutem s kolem. Kulový kohout může být osazen buď koncovkou Rego (šroubové spojení) nebo
Tema (rychlospojka).
U lahví typu Master je z horní části láhve odebírána plynná fáze pro zapalovací hořák. Palivo prochází přes ventil a
regulátor tlaku. Palivová hadice je připojena rychlospojkou.
Každá palivová láhev je vybavena palivoměrem, který měří množství paliva v posledních 35% obsahu láhve.
Každá palivová láhev je vybavena šroubovým ventilem maximálního plnění. Při plnění láhve je tento ventil otevřen,
aby se zabránilo přeplnění láhve.
Láhve musí být vybaveny polstrovaným obalem, který chrání jak láhve před poškozením při přepravě, tak posádku při
přistání.
Palivové láhve, které jsou schváleny pro použití v balónech Kubíček jsou uvedeny v Kapitole 8 - Seznam vybavení.
6.6.2 Propojky palivových lahví
K připojení několika palivových lahví na jednu palivovou hadici hořáku smí být použity pouze schválené propojky.
6.7 Koše
Stěny košů jsou vyrobeny tradičně z proutí, podlaha je z vodovzdorné překližky. Ve stěnách koše jsou otvory, kterými
jsou provlečeny poutací popruhy pro uchycení palivových láhví. Podpěry hořáků se zasunují do nátrubků na horním
okraji koše a rámu hořáku.
Nosná lana koše prochází souvisle pod košem a na obou koncích jsou připojena k rámu hořáku. Podpěry hořáku, nosná
lana a palivové hadice musí být kryty odnímatelnými polstrovanými rukávy,
Výbava a výstroj musí být připevněny v koši, vloženy do kapsářů, připevněných na vnitřní stěně koše. Letové přístroje
a radiostanice připevněte k podpěrám a zabezpečte velcro páskami. Pod vnitřním okrajem koše jsou madla, kterých se
cestující pevně drží při přistání.
6.7.1 Koše s přepážkami
Větší koše jsou uvnitř rozděleny přepážkami. Ty dávají konstuci koše větší tuhost a oddělují skupiny cestujících. V
těchto koších má pilot s palivovými lahvemi samostatný prostor odděleně od cestujících.
6.7.2 Poutací pás pilota
Poutací pás pilota (pokud je použit) slouží k zajištění pilota uvnitř koše při přistání. Sestává z opasku zapínaného
pomocí spony a popruhu seřiditelné délky s karabinami na obou koncích. Jedna karabina se připojuje k D kruhu na
opasku, druhá k D kruhu na kování na podlaze koše
Pilot si musí připnout opasek před přistáním a během přiblížení seřídit délku popruhu. Správně seřízený popruh nesmí
pilotovi bránit v dosažení ovládacích prvků a zároveň musí zabránit riziku vypadnutí pilota přes okraj koše. V případě
potřeby lze opasek uvolnit.
6-12 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
6.7.3 Odepínač
Odepínač je určen k zakotvení balónu během nafukování a přípravy k letu. Odepínač se používá pro volný vzlet, ale
nikdy ne pro kotvený provoz.
Odepínač je připevněn ke karabinám obalu, nebo k poutacím okům na rámu hořáku a kotvícímu lanu, které je
připevněno buď k pevnému bodu v zemi nebo k přední části těžkého vozidla. Proti neúmyslnému otevření je odepínač
jištěn závlačkou.
6.7.4 Koš K13S
Koš K13S je speciální lehké konstrukce. Podlaha je vyrobena z několika vrstev kompozitu uhlík - aramid, horní a dolní
rám koše jsou z trubek ze slitiny hliníku.
6.8 Přístroje
Přístroje používané v balónu jsou: výškoměr, variometr (ukazuje rychlost stoupání nebo klesání) a teploměr (ukazuje
aktuální teplotu v obalu).
6.9 Další vybavení
6.9.1 Manévrovací lano
Manévrovací lano slouží k manipulaci balónu posádkou při lehkém větru. Pokud není manévrovací lano používáno, má
být sbaleno v brašně na vnitřní straně koše.
6.9.2 Hasící přístroj a hasící rouška
Tyto prostředky musí být vždy v kapsáři koše a musí být použity v případě nouze.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
6-13
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
6-14 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 7 - Manipulace, ošetřování a údržba balónu
7.1 Úvod
Tato kapitola obsahuje výrobcem doporučené postupy pro správné zacházení s balónem a jeho údržbu. Stanoví
požadavky na prohlídky a údržbu tak, aby balón zůstal v dobrém stavu a byla zachována jeho letová způsobilost a
spolehlivost.
7.2 Periodické prohlídky
Pro zachování letové způsobilosti musí být ve správných intervalech prováděny uvedené prohlídky. Také musí být
dodržovány prohlídky vyplývající z předpisů země, ve které je balón registrován a provozován.
Rozsah, oprávnění a postupy pro provádění prohlídek jsou uvedeny v Příručce pro údržbu konkrétního balónu.
Přehled prohlídek předepsaných výrobcem:
Typ prohlídky
Periodicita
Rozsah prohlídky
Roční prohlídka
100 letových hodin nebo 12 kalendářních
měsíců, podle toho, co nastane dříve
Obal, koš, hořák, palivové láhve, vybavení
a příslušenství balónu
Desetiletá prohlídka
10 let*
Palivové láhve
(podrobnosti viz Příručka pro údržbu)
* Pro stanovení termínu prohlídky je určující datum výroby, případně datum poslední prohlídky vyznačené na každé
láhvi.
7.3 Údržba a opravy balónu
Veškerá údržba, prohlídky a opravy balónu musí být prováděny v souladu s Příručkou pro údržbu balónů Kubíček
(dokument č. B.2202). V případě pochybností ohledně schválených oprav kontaktujte Balóny Kubíček spol. s r.o.
7.4 Pozemní manipulace a silniční přeprava
Po ukončení letu sbalte obal a přepravujte ho jen v originální přepravní brašně. Obal musí být během přepravy chráněn
před deštěm.
Vždy odpojte palivové hadice od lahví a vypusťte z nich palivo. Zkontrolujte, že jsou všechny ventily palivových lahví
uzavřeny.
Hořáky se zapalovacím hořákem napájeným kapalnou fází by měly být přepravovány a skladovány spirálou mířící
směrem nahoru. Tím se zabrání, aby zbytky nečistot z paliva natekly do trysky zplynovače.
Při přepravě zajistěte jednotlivé částí balónu, aby nedošlo k jejich poškození.
Palivové láhve přepravujte vždy ve svislé poloze s ventily nahoře a dodržujte předpisy pro přepravu tlakových nádob
se zkapalněnými plyny příslušného státu.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
7-1
www.kubicekballoons.cz
7.5 Čištění a ošetřování
7.5.1 Obal
Znečištěné oblasti lze čistit vlhkým hadříkem. Mohou být také použity běžné čistící prostředky. Před sbalením nechte
obal vždy dokonale vyschnout.
7.5.2 Koš
Koš je zapotřebí pravidelně čistit. Podlahu a proutí čistěte tekoucí vodou a kartáčem, podle možností lze použít i
tlakovou vodu (horní koženou obrubu přitom chraňte před promáčením). Před uskladněním nechte koš vyschnout
Proutí chraňte před přílišným vysušením, snižuje se tím jeho odolnost proti lámání. Čistěte a ošetřujte useň na dně
koše a semiš na horním okraji pomocí přípravků na kůži a semiš. Pokud je na horním okraji semiš, lze jej čistit kartáčem
na boty.
7.5.3 Hořák
Po každém letu očistěte hořák od sazí a kondenzátu. Překontrolujte pohyblivé části rámu, zavěšení hořáku a hadice,
zda jsou čisté, bez špíny a bahna. V případě potřeby očistěte a namažte silikonovým olejem.
Zkontrolujte volnost ovládání letového ventilu. Pokud jde příliš ztuha, promažte jej, jak je popsáno v Příručce pro
údržbu balónů Kubíček.
7.5.4 Palivové láhve
Zkontrolujte volnost ovládání ovládacích ventilů a seřízení redukčního ventilu. Při jakémkoli podezření na nesprávnou
funkci předejte láhve do opravy Balóny Kubíček spol. s r.o. k posouzení, a to i v případě poškození lahví.
Pokud je třeba, namažte těsnící kroužky. Udržujte okolí ventilů a připojovacích koncovek v čistotě.
7.5.5 Přístroje
Postupujte podle instrukcí pro konkrétní přístroje stanovených výrobcem.
7-2 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
7.6 Skladování
Balón musí být uskladněn v čisté, suché a větrané místnosti, obal v brašně, pokud možno na paletě.
Obal neskladujte vlhký nebo mokrý kromě nezbytných případů a i tak nejvýše po několik málo dní. Zbytková vlhkost
může vést k poškození textilie plísní nebo hnilobou. Mokrý obal by měl být co nejdříve jemně vysušen studeným
nafouknutím ventilátorem a obracením obalu zavlhlou častí nahoru. Nafukování mokrého obalu horkým vzduchem
může vést k poškození tkaniny. Nevystavujte obal přímému slunečnímu záření nebo sálavému teplu při sušení.
Pokud je to možné skladujte koš na paletě, aby nebyl vystaven vlhkosti od podlahy. Voda nasáklá v proutí a kůži je ničí,
takže vždy odstraňte z koše hlínu a ujistěte se, že stojí v suchu.
Láhve by měly být skladovány ve svislé poloze, s ventily nahoře, v dobře větraném prostoru bez zdroje vznícení nebo
vysokých teplot.
Hadice hořáku musí být vždy vypuštěny, jinak mohou být poškozeny expandujícím palivem. Při balení hořáku by hadice
měly obtočeny podél rámu tak, že nebudou nikde zlomené, zejména poblíž zalisování koncovek.
Upozornění:
Palivové láhve, které byly natlakovány dusíkem a nebyly využity, je potřeba odtlakovat (viz odstavec 4.14 této Příručky)
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
7-3
www.kubicekballoons.cz
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
7-4 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 8 - Seznam Vybavení a přílohy
Tato kapitola uvádí seznam všech hlavních částí balónu a jejich parametrů.
8.1 Seznam vybavení
Tabulka obalů
Model
Objem [m3]
Počet poledníků a střih
BB9
900
8, střih O
BB12
1 200
8, střih O
BB16
1 600
8, střih O
BB17GP
1 700
16, střih Z
BB17XR
1 700
16, střih Z
BB20
2 000
12, střih O
BB20E
2 000
12, střih E
BB20GP
2 000
24, střih Z
BB20XR
2 000
20, střih Z
BB22E
2 200
12, střih E
BB22
2 200
12, střih O
BB22N
2 200
24, střih N
BB22Z
2 200
24, střih Z
BB26E
2 600
12, střih E
BB26
2 600
12, střih O
BB26N
2 600
24, střih N
BB26Z
2 600
24, střih Z
BB30N
3 000
24, střih N
BB30Z
3 000
24, střih Z
BB34Z
3 400
24, střih Z
BB37N
3 700
24,střih N
BB37Z
3 700
24, střih Z
BB40Z
4 000
24, střih Z
BB42Z
4 250
24, střih Z
BB45N
4 500
24, střih N
BB45Z
4 500
24, střih Z
BB51Z
5 100
24, střih Z
BB60N
6 000
32, střih N
BB60Z
5 950
24, střih Z
BB70Z
7 000
24, střih Z
BB85Z
8 500
28, střih Z
BB100Z
10 000
28, střih Z
BB120P
12 000
28, střih Z
BB142P
14 200
32, střih Z
POZNÁMKA:
Hmotnost konkrétního obalu je uvedena na identifikační štítku obalu a v záznamu hmotnosti balónu (strana I této
příručky).
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
8-1
www.kubicekballoons.cz
Tabulka košů
Model koše
Rozměry a uspořádání
Typická
hmotnost*
Použitelné rámy hořáku
[kg]
K7
85 x 85, otevřený
50
K10
85 x 100, otevřený
60
K11
98 x 116, otevřený
70
K12, K12A
116 x 116, otevřený
80
K13
116 x 125, otevřený
80
K13S
95 x 126, otevřený
45
K15
116 x 125, otevřený
85
K16
116 x 140, otevřený
90
K17
116 x 145, otevřený
90
K18
116 x 155, otevřený
100
K22
125 x 179, otevřený
105
K25P
125 x 208, 2 kóje
135
pevný rám - typ K25P
K32T
125 x 241, 3 kóje, uspořádání T
160
pevný rám - typ K32T
K32TT
160 x 250, 5 kójí, uspořádání 2 x T
170
pevný rám - typ K32TT nebo K50TT
K40Y
163 x 250, 3 kóje uspořádání Y
220
K50
160 x 300 3 kóje, uspořádání T nebo Y
270
K50TT
160 x 360, 5 kóji, uspořádání 2 x T
280
K60
170 x 350, 5 kójí, uspořádání 2 x T
320
K70
170 x 400, 5 kójí, uspořádání 2 x T
400
K80
170 x 450, 5 kójí, uspořádání 2 x T
450
K100
160 x 610, 9 kójí, uspořádání 2 x 2 x T
550
K110
160 x 660, 9 kójí, uspořádání 2 x 2 x T
600
pevný rám - basic
nebo nastavitelný - Vario
pevný rám - typ K50
pevný rám - typ K32TT nebo K50TT
pevný rám -typ K60 nebo
K60 STRONG
pevný rám - typ K100
* Typická hmotnost zahrnuje vybavení uvedené v odstavci 2.5.
8-2 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Tabulka hořáků
Model hořáku
IGNIS - 2 jednotky
IGNIS - 3 jednotky
IGNIS - 4 jednotky
KOMET DUO
KOMET TRIO
Uspořádání
dvojitý hořák
trojitý hořák
čtverný hořák
dvojitý hořák
trojitý hořák
Použitelné rámy hořáku
Hmotnost
[kg]
pevný rám - basic
23
nastavitelný rám - basic Vario
24
pevný rám - typ K25P
26
pevný rám - typ K32TT
38
pevný rám - typ K50TT
43
pevný rám - typ K25P
41
pevný rám - typ K32T
42
pevný rám - typ K32TT
47
pevný rám - typ K50
53
pevný rám - typ K50TT
52
pevný rám - typ K60
56
pevný rám - typ K60 STRONG
59
pevný rám - typ K32TT
56
pevný rám - typ K50
60
pevný rám - typ K50TT
61
pevný rám - typ K60
63
pevný rám - typ K60 STRONG
66
pevný rám - typ K100
102
pevný rám - basic
21
nastavitelný rám - basic Vario
22
pevný rám - typ K25P
24
pevný rám - typ K25P/typ K32T
38
pevný rám - typ K40Y
42
POZNÁMKA:
Hmotnost konkrétního koše a rámu je uvedena na identifikační štítku a v záznamu hmotnosti balónu (strana I této Příručky).
Hmotnost koše zahrnuje předepsané vybavení a - je-li použito - doplňkové vybavení jako například přídavné obložení stěn,
přídavné brašny, zábradlí pilotní kóje a podobně.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
8-3
www.kubicekballoons.cz
Tabulka palivových lahví:
Hmotnost
Výrobce
Schroeder Fire Balloons
Materiál
Nerezová ocel
Slitina hliníku
Nerezová ocel
Cameron Balloons
Titan
Nerezová ocel (duplex)
Lindstrand Balloons
Nerezová ocel
Titan
Thunder & Colt
Nerezová ocel
Typ
Prázdná
Plná
[kg]
[kg]
VA 50
15
36
VA 70
18
48
Worthington (CB250)
14
34
CB497
16
34
CB599
20
41
CB2088
22
50
CB426
22
51
CB 959
25
61
CB2385
11
34
CB2387
14
41
CB2380
13
42
CB2383
15
52
CB2900
21
44
CB2901
23
53
CB2902
24
51
CB2903
27
63
V20
14
34
V30
18
48
V40
20
60
T30
10
40
V20
14
34
V30
18
48
V40
20
60
Uvedené palivové láhve jsou schváleny pro použití v balónech, ke kterým se vztahuje tato Příručka.
8-4 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
B.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
8-5
www.kubicekballoons.cz
8.2 Přílohy
Příloha 1: Výkony balónu
Následující tabulka uvádí letové výkony balónů zjištěné letovými zkouškami při maximální vzletové hmotnosti a
s použitím průměrných pilotních dovedností.
Model
Minimální stoupání v
prvních 60 s
Ztráta výšky k dosažení
ustáleného neřízeného
klesání
Ztráta výšky pro zastavení
ustáleného neřízeného
klesání
[m]
[ft]
[m]
[ft]
[m]
[ft]
Všechny modely
BB *
95 **
310 **
450
1 475
450
1 475
BB9
95 **
310 **
200
656
200
656
BB17GP, BB20GP
135
420
490
1 605
250
820
BB17XR, BB20XR
135
420
400
1 310
250
820
* Platí pro všechny modely BB kromě níže uvedených
** Minimální hodnota zjištěná u modelů BB
Upozornění: (pro bb9)
V porovnání s většími obaly má model BB9 menší tepelnou setrvačnost, což vede jednak k živé odezvě na topení a také k
tendenci k brzkému přechodu do rychlému klesání při ochlazení.
8-6 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Příloha 2: Obsazení koše
Kromě omezení uvedených v kapitole 2 (Provozní omezení) a 5 (Hmotnosti) je nutno vzít v úvahu i následující okolnosti.
Tento návod předpokládá, že dospělá osoba váží cca 77 kg.
Při použití koše s přepážkami musí pilot uvážit hmotnost jednotlivých cestujících a rovnoměrně je rozmístit.
Pro všechny koše platí, že každý cestující musí mít nejméně 0,25 m2 podlahové plochy.
Palivové láhve zaujímají podlahovou plochu 0,15 m2. Tento údaj vynásobte počtem lahví a výsledek odečtěte od
celkové podlahové plochy. Zbývající plochu vydělte 0,25 m2, čímž zjistíte, kolik pasažérů může bezpečně cestovat v
koši balónu.
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
8-7
www.kubicekballoons.cz
Příloha 3: Výměna kevlarových nosných lanek
Kevlarová lanka jsou hmotnostně výhodnější a elektricky nevodivou alternativou k lankům ocelovým. V případě
potřeby mohou být snadno výměněna bez použití nářadí.
Kevlarová lanka jsou složena z kevlarova jádra překrytého teplovzdorným opletem. Jeden konec se připojuje přes
karabinu k rámu hořáku, druhý konec je smyčkou připojen do poutka nosného popruhu.
Kevlarové lanka je nutno před každým startem prohlédnout (viz bod 4.3.3) a v případě potřeby vyměnit následujícím
způsobem:
1. V yjměte stávající nosné lanko uvolněním smyčky v poutku nosného popruhu. Zkontrolujte připravené nové
lanko, zda je stejně dlouhé jako původní.
2. Okem nosného popruhu provlečte větší oko lanka a provlečte jím druhý konec.
3. Utáhněte smyčku a před závěrečným dotažením urovnejte smyčku tak, aby byly ohyby lanka co nejméně ostré.
1.
2.
3.
Instalace kevlarového lanka
8-8 Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
b.2101
LEToVÁ PŘÍRUČKA horkovzdušného balónu
Kapitola 9 - Dodatky
Úvod
Tato kapitola obsahuje doplňující informace pro bezpečný a spolehlivý provoz balónu, který se liší z technických
a/nebo provozních důvodů. Uspořádání dodatků odpovídá této Příručce, přičemž jsou uvedeny instrukce a omezení
specifické pro konkrétní vybavení nebo druh provozu. Pokud se informace v dodatku liší od hlavní části Letové příručky,
je dodatek rozhodující.
Seznam dodatků
Číslo
Edice 2 / Změna 10, 3. 1. 2011
Název
Změna
Datum vydání
9-1
BALÓNY KUBÍĆEK spol. s r. o.
e-mail: [email protected] • www.kubicekballoons.cz
Sídlo: Francouzská 81 • 602 00 Brno
Pracoviště: Jarní 2a • 614 00 Brno
tel.: +420 545 422 620, • fax: +420 545 422 621
© Copyright BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.
2011

Podobné dokumenty

dokument PDF - Balóny Kubíček

dokument PDF - Balóny Kubíček Stránky označeny „Schv“ schválila EASA Datum schválení:

Více

dokument PDF - Balóny Kubíček

dokument PDF - Balóny Kubíček Původní datum schválení:

Více

k náhledu zde

k náhledu zde sportovní létání, protože právě toto odvětví nepřímo nutí výrobce k dalšímu vývoji. Nedílnou součástí balónového létání je nauka o geografii, která je s ním úzce spjata a které se věnuji v hlavní k...

Více

SERVISNÍ BULLETIN č. BB/35

SERVISNÍ BULLETIN č. BB/35 Po zástavbě dveří nebo pasažérské sedačky platí níže uvedené dodatky příruček a musí být vloženy do provozní dokumentace: - Flight Manual Supplement Basket Door & Passenger Seat (dokument č. B.0102...

Více

Zima 2012 - Obec Stěbořice

Zima 2012 - Obec Stěbořice v našich obcích přejeme do dalšího vánočního světelného zkrášlování mnoho skvělých nápadů.

Více