roztočte nástroje v kruhové interPolaCi

Komentáře

Transkript

roztočte nástroje v kruhové interPolaCi
Roztočte
nástroje
v kruhové
interpolaci
mimatic
domov inovací
®
K velmi moderním metodám třískového
obrábění na CNC strojích patří obrábění
kruhovou interpolací. Firmou, která se na tento progresivní způsob třískového
obrábění orientuje již několik desítek let, je německý výrobce Mimatic. V zaměření se na komplexní frézování drážek, závitů a zápichů je dnes celosvětově
uznávaným a vyhledávaným výrobcem, určujícím světové trendy ve vývoji
obráběcích nástrojů. TEXT/FOTO Mimatic
Cirkulární frézovací nástroje Trimill
Rozsáhlý program cirkulárních frézovacích
nástrojů Trimill patří k nejdéle vyráběným
a stále velmi rozšířeným nástrojům výrobce. Těleso nástroje, do něhož je možné upínat
rozmanité spektrum tříbřitých výměnných
frézovacích destiček různých tvarů, přináší značnou univerzálnost použití. Propojení
tělesa nástroje a destičky je vytvořeno trojúhelníkovým rozhraním. Výměnné břitové destičky jsou vyráběny pro frézování drážek, drážek ve tvaru T, zápichů pro pojistné kroužky,
zápichů pro O-kroužky, rádiusové zápichy,
závitů s částečným i plným profilem, odjehlování a zpětné srážení hran obrobků.
Vzhledem k dostatečné délce samotného tělesa nástroje je možné obrábění i v dostatečných hloubkách otvorů. Nástroje umožňují
frézování ve slepých otvorech až zcela do dna
bez potřeby zápichu. Krátká drobivá tříska
a možnost vnitřního chlazení navíc eliminuje
problémy s pěchováním třísek a jejich odváděním z otvorů. Pro obrábění velkých průměrů
jsou vyvíjeny tělesa nástroje ve tvaru nástrčné či kotoučové frézy pro standardně vyráběné destičky.
Progresivní nástroje Polymill
Za účelem zvýšení produktivity a předběhnutí konkurence byl sortiment cirkulárních
nástrojů rozšířen o další segment – nástroje Polymill. Oproti předchozímu systému jde
o modernější, výkonnější a produktivnější
program, jenž ocení především zákazníci zabývající se sériovou výrobou.
Těleso nástroje je propojeno s výměnnou břitovou destičkou dvěmi soustřednými, do sebe vzájemně zapadajícími polygony. Zajišťující šrouby pouze fixují výměnnou břitovou
Strojárstvo / Strojírenství 9/2012
korunku proti unášecímu lůžku, ale sami nepřenáší žádnou část řezné síly. Řezná síla je
přenášena kompletně polygonovým tvarovým
spojem, jehož plocha přenosu síly je oproti jiným rozhraním větší. Tím nástroje dosahují vyšších kroutících momentů a logicky i vyšších otáček či posuvů při obrábění.
Nadstandardní životnosti nástrojů je docíleno
vysokou přesností v obvodové házivosti vyplývající z broušení výměnných břitových korunek na jediné upnutí.
Nástroje přináší rovněž výhodu ochrany proti ulomení břitu. Při přenosu kroutícího momentu dochází totiž v rozhraní k drobné
pružné deformaci kovového nástrojového držáku, čímž je zamezeno předpětí břitové korunky a následnému zlomení. Samostředicí
polygon umožňuje opakovanou přesnost upnutí až 0,002 mm a velmi rychlou výměnu
břitové korunky. Vlastní produktivita nástroje
je zvýšena i počtem 6 břitů.
Frézování drážek pro pero
Aktuální novinkou výrobce jsou tvrdokovové monolitní frézy určené na frézování drážek
pro pero dle DIN norem. Nástroje jsou speciálně určené pro tyto operace, zvyšují produktivitu
a zároveň kvalitu výroby. V podstatě jde o kombinovaný nástroj vyvinutý pro frézování drážek
a současné odjehlení hran této drážky. Produkty
najdou využití jak na frézovacím centru, tak na
CNC soustruhu bez potřeby Y osy.
Firma Mimatic je držitelem několika celosvětových patentů. Řešením praktických technologických aplikací zákazníků získává cenné
zkušenosti a poznatky pro vývoj nových produktových řad a proto může svým zákazníkům pravidelně nabízet unikátní novinky přinášející efektivitu obrábění. •
Mimatic GmbH
vyvíjí a vyrábí
inovativní technická
řešení.
Značka Mimatic je
celosvětově
uznávána pro
vysoké nároky na
kvalitu a
integrovaná
systémová řešení
v oblasti třískového
obrábění.
Navštivte
nás v hale
P stánek
č. 103
MSV 2012
www.mimatic.cz

Podobné dokumenty

Poháněné úhlové agregáty

Poháněné úhlové agregáty dnešní doby opustilo brány výrobního závodu v Betzigau nespočet standardních i speciálních aplikací na úhlové vrtací i frézovací hlavy.

Více

Technologie broušení - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Technologie broušení - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Lože – litinová skříň, na níž jsou vodící plochy pro podélný stůl, uvnitř je hydraulický agregát. Podélný stůl – je uložen na podélných saních, má ruční nebo hydraulický posuv, na horní ploše stolu...

Více

MASAM, s.r.o. Parková 75 952 01 Vráble

MASAM, s.r.o. Parková 75 952 01 Vráble Rejstrík trestu právnických osob Ove ru j i , že tento výpis z Rej s t ŕ í k u trestu p r á v n i c k ý c h osob skládající se 2 1 listu, vznikl pod p o r a d o v ý m čís l e m 605046__005925 p r ...

Více

Melatonin 2

Melatonin 2 • melatonin působí i proti rakovině, v případě, kdy rakovinové bujení je vyvoláno intenzivním působením volných radikálů, např. po ozáření, by melatonin mohl mít ochranné účinky • působení melaton...

Více

Hydraulika - Tubes International

Hydraulika - Tubes International několik set bar. Používány nejen pro olej v hydraulických systémechd, ale také pro jiná kapalná a plynná média. Vyráběny v provedení spoje kuličkové nebo šroubovací. Nejčastěji vyráběny dle norem I...

Více

3.12 upínání obrobků

3.12 upínání obrobků Soustava stroj – nástroj – obrobek je typická trojice používaná k popisu toho, jak je vše ve výrobní technice provázané. Protože teorie pole dosud není „řádně odladěna“, stále potřebujeme prostředk...

Více