Program Kalsem 2015 Pondělí 20.00 Úterý Středa

Komentáře

Transkript

Program Kalsem 2015 Pondělí 20.00 Úterý Středa
Program
Kalsem 2015
Pondělí
Úterý
20.00
Registrace
9.00
Zahájení semináře
9.05
M. Bečvářová
Jak podvádět při volbách čestně
plenární přednáška
9.40
J. Leitner, P. Žáková, Z. Kolská, V. Švorčík
Studium termické stability povrchově modifikovaných uhlíkových nanočástic
10.00
Z. Kolská, P. Žáková, V. Švorčík, J. Leitner
BET(ka) a zet(k)a povrchově modifikovaných uhlíkových nanočástic
10.20
J. Pagáčová, A. Plško, M. Tomagová, V. Zemanová, I. Papučová
Termické vlastnosti anorganicko-organických xerogélov
10.40
Přestávka
11.00
T. Černohorský, M. Munzar, J. Lukeš
Nanomechanická termální analýza-využití metod AFM, nanoindentace a pikoindentace pro
lokální nanomechanickou termální analýzu
11.20
P. Svoboda
Magnetismus – další rozměr termodynamiky
12.00
Oběd
13.30
J. Bečvář
Archimédés a jeho Počítání písku
plenární přednáška
14.05
S. Mašková
Co jsou těžké fermiony a jak vypadají na měrném teple?
14.25
M. Orendáč
O magnetokalorickom jave v látkach rozličných
14.45
O. Zobač, J. Sopoušek, P. Roupcová
Nanomateriály kovů a jejich slitin
15.20
Přestávka
15.40
D. Sedmidubský
Termická analýza a kalorimetrie oxidových materiálů
plenární přednáška
16.15
P. Kadlec, M. Čermák, R. Polanský
Hodnocení vlivu HNT v LLDPE matrici na chování materiálu v teplotním a elektrickém poli
16.35
R. Polanský, M Polanská
Využití izolačního odporu k analýze dějů doprovázejících tepelný rozklad kabelové izolace
Středa
8.15
I. Kolářová, P. Šiler
Vliv dusičnanu zinečnatého na vlastnosti portlandského cementu a portlandského cementu s
polílkem
8.35
J. Zahálková, P. Rovnaník, P. Rovnaníková
Sledování vlivu amorfního SiO2 na mechanické vlastnosti a průběh hydratace cementových
past
Program
Kalsem 2015
prezentace
8.55
P. Šiler, I. Kolářová, T. Sehnal, T. Opravil, F. Šoukal
Kalorimetrické stanovení vlivu velikosti částic na hydrataci portlandského cementu
9.15
P. Rovnaník, O. Mikhailova, Á. Dufka
Vliv složení alkalicky aktivované strusky na průběh hydratační reakce a mechanické vlastnosti
9.35
J. Kolejka
Trendy v termické a mechanické analýze v roce 2015
9.55
A. Plško, V. Zemanová, M. Liška, J. Pagáčová, M. Chromčíková
Kryštalizácia skiel – modelový prístup
firmy
10.15
10.35
Přestávka
P. Pilný
Kinetická analýza termoanalytických dat
prezentace 11.10
firmy
11.45
J. Skalický
Přehled instrumentace Perkin Elmer
Oběd
13.00
Kuloárová setkání a diskuse
19.00
Večeře a volná diskuse
Čtvrtek
8.30
M. Kuklová, J. Kukla, K. Gašová
Vzťah ekologických podmienok na obsah energie v listoch paprade samčej
8.50
J. Zámečník, M. Faltus, A. Bilavčík
Specifický fingerprint termogramu biologických objektů
9.10
V. Zemanová, A. Plško, M. Lissová, M. Chromčíková, M. Liška
Kryštalizácia CaO-P2O5 skiel
9.30
A. Račický, P. Mošner, L. Koudelka
Termické chování a vlastnosti skel ZnO-In2O3-P2O5
prezentace
9.50
firmy
J. Kule
Novinky v termické analýze firmy Netzsch
10.10
Přestávka
10.30
S. Daniš
Dar přítele Röntgena a mezinárodní rok krystalografie
plenární přednáška
11.05
M. Chromčíková, M. Teplanová, M. Liška
Viskozita skiel určených na vitrifikáciu rádioaktívneho odpadu CHROMPIK
11.25
P. Mošner, A. Račický, L. Koudelka, L. Beneš
Termické chování a vlastnosti skel MgO-Fe2O3-P2O5
prezentace 11.45
firmy
T. Černohorský, H. Renna
Novinky firmy Linseis v oblasti termální analýzy
12.15
Oběd
13.30
M. Liška, M. Chromčíková
Experimentálne skúmanie a spôsoby kvantifikácie viskoelasticity skiel
Program
Kalsem 2015
13.50
P. Pilný, J. Shánělová, A. Perejón, L.A. Pérez-Maqueda, J. Málek
Analýza DSC křivek krystalizace jemných prášků sklovitého Se0.7Te0.3
14.10
E. Černošková, M. Hejdová, Z. Černošek, J. Holubová, R. Todorov, Mil. Vlček
Vybraná skla systému Ge-Se-Te
14.30
Z. Jakubíková, M. Teplanová, M. Chromčíková, M. Liška
Molárny objem a elektrická vodivosť skiel pre vitrifikáciu rádioaktívneho odpadu Chrompik
14.50
Přestávka
15.05
J. Macháček, M. Liška
Termochemický model skla CaO-B2O3 – hledání globálního minima
15.25
J. Holubová, E. Černošková, Z. Černošek
Metafosforečnanová skla pro ochranné povlaky
15.45
H. Hniličková, F. Hnilička, M. Kuklová, J. Kukla
Změny rychlosti fotosyntézy a obsahu energie asimilačních orgánů rostlin v závislosti na
výškovém gradientu
16.05
F. Hnilička, H. Hniličková, M. Soukup
Změny hodnot spalného tepla zemědělského odpadu v závislosti na jeho vlhkosti
16.25
Zakončení semináře

Podobné dokumenty