katalog výrobků - Mölnlycke Health Care

Komentáře

Transkript

katalog výrobků - Mölnlycke Health Care
KATALOG VÝROBKŮ
OBSAH
1. UNIVERZÁLNÍ SETY A ROUŠKY
Univerzální sety
„U“ roušky
Roušky
Roušky s aperturou
Základní sety a roušky
2. SPECIÁLNÍ SETY A ROUŠKY
3. Angiografické sety a roušky
4. Gynekologické sety
5. Kardiovaskulární sety a roušky
6. Neurochirurgické sety a roušky
7. Oční sety a roušky
8. ORL a zubní sety a roušky
9. Ortopedické sety a roušky
10. Porodní sety a roušky
11. Sety a roušky pro všeobecnou chirurgii
12. Urologické sety a roušky
13. DOPLŇKY K ROUŠKÁM
Návleky na instrumentační stolky
Roušky na pomocné stolky
Incizní fólie
Vaky Návleky na přístroje
Ostatní
14. OPERAČNÍ PLÁŠTĚ
15. OPERAČNÍ OBLEČENÍ
16. OPERAČNÍ ČEPICE
17. OPERAČNÍ ÚSTENKY
18. OSTATNÍ OBLEČENÍ
19. BŘIŠNÍ ROUŠKY
BARRIER® je široká řada jednorázových zdravotnických prostředků určených
k použití na operačních sálech. Patří mezi ně například chirurgické roušky, pláště,
operační ústenky, čepice, břišní roušky, operační oblečení a jiné ochranné oděvy.
Všechny výrobky BARRIER® vyhovují požadavkům uvedeným ve Směrnici pro
zdravotnické prostředky (Medical Device Directive) a jsou označeny značkou CE. Toto
nařízení popisuje řadu zásadních požadavků. Požadavky se týkají provedení, výroby
a balení výrobků a zahrnují i podmínky ohledně bezpečnosti, chemického složení,
fyzikálních a biologických vlastností a označování etiketami. Tím je zaručeno,
že výrobky BARRIER® jsou bezpečné, vhodné k použití a poskytují optimální ochranu.
Mölnlycke Health Care se snaží o to, aby na operačním sále probíhalo vše bez problémů
tak, jak má. Naše řada výrobků BARRIER je toho dokonalým příkladem.
SPRÁVNÝ VÝKON NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ
Bakterie, které se šíří do chirurgické rány z kůže pacienta, zapříčiňují vznik značného
množství případů pooperačních infekcí rány. Úlohou pacientských roušek je tomuto
přenosu zabránit. Roušky BARRIER® tuto úlohu dokonale splňují. Naše řešení
Univerzálních setů jsou flexibilní a mohou se upravit tak, aby splňovala většinu
chirurgických potřeb. Prostřednictvím našeho systému roušek pro krytí operačních
míst nabízí řada výrobků BARRIER® lepší vlastnosti v kritické oblasti díky zvláštnímu
zpevňujícímu materiálu, který poskytuje odolnost a kontrolu kontaminace tekutinami
tam, kde je to zapotřebí. Univerzální roušky BARRIER® od Mölnlycke Health Care
jsou jednoduše snadno použitelnou alternativou ochrany pomocí roušek nabízející vynikající kontrolu infekce.
6
UNIVERZÁLNÍ SETY A ROUŠKY
UNIVERSAL SETS AND DRAPES
UNIVERZÁLNÍ SETY
UNIVERZÁLNÍ SET BASIC
698740
4 ručník 19x25 cm
2 adhesivní rouška 75x75 cm
1 operační páska 9x49 cm
2 adhesivní rouška 150x175 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
7/14
UNIVERZÁLNÍ SET BASIC
698900
6/12
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
2 adhesivní rouška 90x75 cm
1 adhesivní rouška 175x175 cm
1 adhesivní rouška 150x240 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm PEDIATRICKÝ SET BASIC
699010
6/12
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
2 adhesivní rouška 75x73 cm, šířka adhezívního okraje 2,5cm 1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška 175x175 cm, šířka adhezívního okraje 2,5cm
1 adhesivní rouška 148x240 cm, šířka adhezívního okraje 2,5cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
UNIVERZÁLNÍ SET STANDARD
699054
6/12
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 2 adhesivní rouška 90x75 cm
4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška 175x175 cm
1 adhesivní rouška 150x240 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm UNIVERZÁLNÍ SETY
UNIVERZÁLNÍ SET STANDARD
699140
5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 2 adhesivní rouška 100x100 cm
4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška 175x175 cm
1 adhesivní rouška 175x300 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm UNIVERZÁLNÍ SET STANDARD
699340
7/14
2 adhesivní rouška 90x75 cm
4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška 175x175 cm
1 adhesivní rouška 150x240 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
UNIVERZÁLNÍ SET BARRIER® FLEX
66010
5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm,
2 adhezívní rouška 90x75 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhezívní rouška 175x175 cm
1 adhezívní rouška 300x175 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
absorpční část 65x85 cm
UNIVERZÁLNÍ SET SPECIÁL
699180
5/10
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 2 adhesivní rouška zesílená 100x100 cm
4 ručník 19x25 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška zesílená 175x240 cm
1 adhesivní rouška zesílená 175x300 cm
1 rouška na stolek zesílená 150x190 cm, absorpční část 65x190 cm
„U“ ROUŠKY
ADHESIVNÍ „U“ ROUŠKA
778900
15/60
779300
13/26
150x125 cm, rozparek 7x45 cm
ADHESIVNÍ „U“ ROUŠKA
200x260 cm, rozparek 7x102 cm ADHESIVNÍ „U“ ROUŠKA
60502 U rouška 200x150 cm, rozparek 7x65 cm, zesílení
10/40
60503
U rouška 200x260cm, rozparek 7x102 cm, zesílení
14/28
60504 U rouška 200x260 cm, rozparek 20x102 cm, zesílení
14/28
60506
U rouška 200x290 cm, rozparek 7x102 cm, prodloužené zesílení 12/24
60512
U rouška 200x260 cm, rozparek 20x102 cm, prodloužené zesílení
12/24
ROUŠKY
ADHESIVNÍ ROUŠKA
777400
150x175 cm
15/30
777600
150x240 cm
12/24
778200
175x300 cm
8/16
920496
175x175 cm
13/26
ADHESIVNÍ ROUŠKA
706400
50x50 cm
50/300
706500
75x75 cm
28/168
906677 90x75 cm
28/168
ADHESIVNÍ ROUŠKA
706100
25/50
absorpční poduška 55x70 cm
ROUŠKA
778000 150x175 cm
14/28
778100
150x240 cm
777900
90x150 cm
14/28
30/60
ROUŠKY
ROUŠKA POD HÝŽDĚ
828900
40/80 75x100 cm
ROUŠKA
700330 3 vrstvy 37,5x45 cm
120/480
700430 3 vrstvy 45x75 cm
80/320
700530 3 vrstvy 75x90 cm
30/180
800330 2 vrstvy 37,5x45 cm
160/640
800430
2 vrstvy 45x75 cm
100/400
800530
2 vrstvy 75x90 cm
40/240
ROUŠKY S APERTUROU
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
706610 20/120
100x125 cm, 11 cm ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
706620 variabilita 50x75 cm
40/240
706630 variabilita 75x100 cm
30/180
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
120x150 cm, 5x7 cm
150x180 cm, 5x15 cm
32/64
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
708840
708850
20/40
ROUŠKY S APERTUROU
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
200x240 cm, 12 cm
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
708860
17/34
708870
12/24
200x280 cm, 15 cm, 100 cm od horního okraje ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
708880 14/28
200x280 cm, 14x14 cm, 124 cm od horního okraje
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
75x90 cm, 7 cm
904624 60/240
ROUŠKY S APERTUROU
ADHESIVNÍ EPIDURÁLNÍ ROUŠKA
906542
40/160
906544
75/300
906693
75/300
75x90 cm, 6x8 cm
ROUŠKA S APERTUROU
50/300
60x75 cm, 6x9,5 cm
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
906540 50x60 cm, 6x8 cm
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
50x60 cm, 6x8 cm ROUŠKY S APERTUROU
ADHESIVNÍ EPIDURÁLNÍ ROUŠKA
915447
36/216
935569 26/52
75x80 cm, 6x15 cm
ROUŠKA S ADHESIVNÍ APERTUROU
120x150 cm, 5x7 cm, 65 cm od horního okraje
ZÁKLADNÍ SETY A ROUŠKY
UNIVERZÁLNÍ SET
790000 4 ručník 18x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
2 adhezívní rouška 90x75 cm
1 adhezívní rouška 175x175 cm
1 adhezívní rouška 240x150 cm
1 rouška na stolek 140x190 cm, 65x190 cm absorpční
UNIVERZÁLNÍ SET
790500 1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, abs. 65x85 cm
4 ručník 18x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
2 adhezívní rouška 90x75 cm
1 adhezívní rouška 175x175 cm
1 adhezívní rouška 240x150 cm
1 rouška na stolek 140x190 cm, 65x190 cm absorpční
U-SET LIGHT
795500 4 ručník 18x25 cm
1 adhezívní U-rouška 200x250 cm, rozparek 20x100 cm
1 adhezívní rouška 240x150 cm
1 rouška na stolek 140x190 cm, 65x190 cm absorpční
U-SET LIGHT
796000 1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, abs. 65x85 cm
4 ručník 18x25 cm
1 adhezívní U-rouška 200x250 cm, rozparek 20x100 cm
1 adhezívní rouška 240x150 cm
1 rouška na stolek 140x190 cm, 65x190 cm absorpční
-/18
-/14
-/16
-/14
ZÁKLADNÍ SETY A ROUŠKY
EXTREMITNÍ SET LIGHT
798000 2 ručník 18x25 cm
1 rouška na stolek 140x190 cm, 65x190 cm absorpční
1 adhezívní rouška 75x75 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 extremitní rouška 200x300 cm
1 rouška na stolek 140x190 cm, 65x190 cm absorpční
EXTREMITNÍ SET LIGHT
798500 1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, abs. 65x85 cm
2 ručník 18x25 cm
1 rouška na stolek 140x190 cm, 65x190 cm absorpční
1 adhezívní rouška 75x75 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 extremitní rouška 200x300 cm
1 rouška na stolek 140x190 cm, 65x190 cm absorpční
-/16
-/12
ANGIOGRAFICKÉ SETY A ROUŠKY
ANGIOGRAPHY SETS AND DRAPES
ANGIOGRAFICKÉ SETY
ANGIOGRAFICKÝ SET
698220
5/10
1 angio rouška 240x330 cm, zesílení 70x70 cm, 2 apertura 7x10 cm
1 adhesivní rouška 50x50 cm
1 vak na RTG 140 cm
1 absorpční poduška 34x50 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
ANGIOGRAFICKÝ RADIÁLNÍ SET
698260
5/10
1 návlek na stolek 150x140 cm, 75x140 cm absorpční část
2 ručník 19x25 cm
1 absorpční poduška 56x80 cm
1 adhesivní rouška 50x50 cm
1 angio rouška 240x330 cm, apertura 5x7 cm (2) and 7x9 cm (2)
1 rouška na stolek 150x140 cm, absorpční část 75x140 cm
ANGIOGRAFICKÉ ROUŠKY
ANGIO ROUŠKA BRACHIÁLNÍ
21/42
828300
10/20
115x150 cm, zesílení 70x70 cm, ap. 6 cm
ANGIO ROUŠKA
65212 240x300cm, zesílení 70x70 cm, 2 apertura 7x10 cm
GYNEKOLOGICKÉ SETY
GYNEKOLOGICKÉ SETY
GYN/CYSTOSKOPICKÝ SET
696110
10/20
2 leginy 75x120 cm
1 rouška s aperturou75x175 cm, apertura 9x15 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm LITOTOMICKÝ SET
61010 6/12
1 rouška pod hýždě 75x100 cm
2 litotomické leginy 75x120 cm
1 litotomická rouška 75/150x170 cm, ap 9x11 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
LITOTOMICKÝ SET
696450 13/26
696500
9/18
2 leginy 75x120 cm
1 rouška pod hýždě 75x100 cm
1 rouška 90x150 cm
1 krepový papír 74x74 cm
GYN / LAPAROSKOPICKÝ SET
2 ručník 19x25 cm
1 rouška 75x90 cm
2 leginy 75x120 cm
1 laparoskopická rouška 150x130 cm, trojúhelníková apertura 26x20 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
GYNEKOLOGICKÉ SETY
GYN / LAPAROSKOPICKÝ SET
696600 2 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška 75x75 cm
1 laparoskopická rouška s leginy 250/270x310 cm,
7/14
trojúhelníková apertura 26x20 cm, 7,5x13 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
GYN / LAPAROSKOPICKÝ SET
903020 5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška 50x50 cm
1 laparoskopická rouška s leginy 200x320 cm, apertura 25x20 cm a 6x15 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
URO/GYNEKOLOGICKÝ SET
905020
5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 1 rouška pod hýždě 75x100 cm
4 ručník 19x25 cm
1 uro/gynekologická rouška 200/355x295 cm, apertura 17/8x28cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm GYNEKOLOGICKÝ SET
925982
3 ručník 19x25 cm
1 rouška 75x120 cm
2 leginy 75x120 cm
1 gynekologická U rouška 140x150 cm
1 abdominální rouška115x150 cm
1 rouška na stolek 140x150 cm absorpční část 75x140 cm
7/14
KARDIOVASKULÁRNÍ SETY A ROUŠKY
KARDIOVASKULÁRNÍ SETY
AKUTNÍ HRUDNÍ SET
669600
3/6
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm 1 rouška na genitálie 18x40 cm
6 ručník 19x25 cm
2 suchý zip 2,5x30 cm
1 adhesivní rouška 75x75 cm
1 vak na defibrilátor 33x38 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 akutní hrudní rouška 200/300x340 cm, incizní oblast 37x65 cm
1 rouška na stolek 150x240 cm, absorpční část 75x240 cm KARDIOVASKULÁRNÍ SET
694640 3/6
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm
6 ručník 19x25 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm 1 vak na defibrilátor 33x38 cm 2 suchý zip 2,5x30 cm
3 operační páska 9x49 cm
2 modré návleky na nohy
2 transparentní návleky na nohy 2 adhesivní rouška 75x75 cm
1 rouška s perineálním krytem 200x260 cm, rozparek 20x102 cm
1 hrudní rouška 200/300x330 cm, incizní oblast32x40 cm
1 rouška na stolek 150x240 cm, absorpční část 75x240 cm
KARDIOVASKULÁRNÍ UNIVERZÁLNÍ SET
694730
3/6
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm 1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm 1 rouška s perineálním krytem 200x260 cm, rozparek 20x102 cm
2 suchý zip 2,5x30 cm
6 ručník 19x25 cm
2 vak na defibrilátor 33x38 cm
1 adhesivní rouška 75x75 cm
3 operační páska9x49 cm
2 modré návleky na nohy
2 adhesivní rouška zesílená 100x100 cm
1 adhesivní rouška standard 175x175 cm
1 adhesivní rouška zesílená 175x300 cm
1 rouška na stolek 150x240 cm, absorpční část 75x240 cm
KARDIOVASKULÁRNÍ ROUŠKY
HRUDNÍ ROUŠKA
824600
6/12
824700
13/26
80974440
/5
200/300x330 cm, incizní oblast 32x40 cm
ROUŠKA S PERINEÁLNÍM KRYTEM
200x260 cm, rozparek 20x102cm
KARDIO ROUŠKA
183/300x341 cm, incizní oblast 25x37 cm
NEUROCHIRURGICKÉ SETY A ROUŠKY
NEUROCHIRURGICKÉ SETY A ROUŚKY
SET NA KRANIOTOMII
888142
5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 2 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
4 adhesivní rouška 50x50 cm
1 kraniotomická rouška 230x290 cm, incizní oblast 30x20 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm KRANIOTOMICKÁ ROUŠKA
291
279x218 cm, zesílení 71x86 cm, incizní oblast 30x20 cm
/10
OČNÍ SETY
OČNÍ SETY
OČNÍ SET 695400 11/22
1 ručník 19x25 cm
1 oční rouška s vaky 150x300 cm, incizní oblast 8x10 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
OČNÍ SET
903163
16/32
1 ručník 19x25 cm
1 oční rouška s vakem 140x150 cm , incizní oblast 8x10 cm,
apertura 3,5x6,5 cm
1 rouška na stolek150x140 cm, absorpční část 75x140 cm
OČNÍ SET 903165
10/20
1 ručník 19x25 cm
1 oční rouška s vaky150x300 cm,
incizní oblast 8x10 cm apertura 3,5x6,5 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
OČNÍ SET 903167
1 ručník 19x25 cm
1 oční rouška s vakem 140x150 cm , incizní oblast 8x10 cm
1 rouška na stolek150x140 cm, absorpční část 75x140 cm
16/32
OČNÍ SETY
OČNÍ SET 903286
1 ručník 19x25 cm
1 incizní film 10x12 cm
1 oční rouška s vaky 150x180 cm, apertura 5x7 cm
1 rouška na stolek150x140 cm, absorpční část 75x140 cm OČNÍ SET
915322
1 adhesivní rouška s aperturou 150x180 cm, apertura 5x7 cm
1 rouška na stolek150x140 cm, absorpční část 75x140 cm
16/32
16/32
ORL A ZUBNÍ SETY A ROUŠKY
ORL A ZUBNÍ SETY
ZUBNÍ SET 306480
25/50
2 návleky na kameru 8x120 cm
1 operační páska 9x24,5 cm
1 rouška s aperturou 100x150 cm, apertura 13x9,5 cm
1 rouška na stolek 75x100 cm
ZUBNÍ SET
694000
14/28
2 operační pásky 9x24,5 cm
2 návleky na kameru 8x120 cm
2 roušky 45x75 cm
1 rouška s aperturou 150x150 cm, apertura 13x10 cm
1 rouška na stolek 75x100 cm
SET NA PLASTICKOU CHIRURGII
692300
9/18
2 ručník 19x25 cm
1 rouška s aperturou 150x175 cm, apertura 13x17 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
SET NA HLAVU
696940
6/12
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 1 operační páska 9x49 cm
1 rouška na hlavu 150x175 cm a 106x103 cm
1 adhesivní rouška 175x175 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
ORL A ZUBNÍ SETY
ORL SET 697000 7/14
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
1 rouška 150x175 cm
1 adhesivní rouška 75x75 cm 2 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní U rouška150x125 cm, rozparek 7x45 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm KRČNÍ SET
697250
7/14
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 rouška na tělo 175x230 cm, rozparek 20x20 cm
1 rouška na hlavu 260x150 cm, rozparek 20x65 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
SET NA STRUMU
697260
7/14
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 suchý zip 2,5x30 cm
1 adhesivní rouška s aperturou 200/280x350 cm, apertura 11x11 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
ORL SET
697640
2x ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška s aperturou, 200x240 cm, apertura 7 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
8/16
ORL A ZUBNÍ SETY
ORL SET
65000 7/14
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4x ručník 19x25 cm
2x operační páska 9x49 cm
1 rouška 75x90 cm
1 adhesivní rouška 90x75 cm
1 adhesivní U rouška150x260 cm, rozparek 7x65 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
ORL ROUŠKY
ROUŠKA NA HLAVU
826900
14/28
150x175 cm, 106x103 cm + 1 operační páska 9x49 cm
ROUŠKA NA KRK/STRUMU
175/250x302 cm, incizní oblast 15x15 cm
65011
10/20
ORTOPEDICKÉ SETY A ROUŠKY
ORTOPEDICKÉ SETY
SET NA RAMENO
60001
4/8
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm
4 ručník 19x25 cm
1 U rouška na rameno spodní 230x295 cm, rozparek 10x70 cm
1 návlek na nohu malý 22x75 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 U rouška na rameno horní 240x170 cm, rozparek 15x45 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, zesílená
SET NA RAMENO, S VAKEM
60002
4/8
1 návlek na instrumentační stolek, zesílený, 79x145 cm,
4 ručník 18x25 cm
1 U rouška na rameno spodní 230x295 cm, rozparek 10x70 cm
1 návlek na nohu malý 22x75 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 U rouška na rameno s vakem 240x170 cm, rozparek 15x45 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, abs. 75x190cm
absorpční část 65x85 cm
SET NA RAMENO VSEDĚ
60003
4/8
1 návlek na instrumentační stolek, zesílený,
79x145 cm, absorpční část 65x85 cm
4 ručník 18x25 cm
1 U rouška 152x193 cm, adhez. rozparek 15x61 cm
1 návlek na nohu malý 22x75 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 rouška na rameno vsedě 400x240 cm, ap. 10x10 cm elastická
1 rouška na stolek zesílená 150x190 cm, abs. 75x190 cm
ARTROSKOPICKÝ SET
60101
1 artroskopická rouška 230x320 cm, elastická apertura 6 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
6/12
ORTOPEDICKÉ SETY
ARTROSKOPICKÝ SET 60102
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm
4 ručník 19x25 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
1 návlek na nohu malý 22x75 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 artroskopická rouška 230x320 cm, elastická apertura 6 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
EXTREMITNÍ SET
60202
5/10
7/14
1 operační páska 9x49 cm
1 extremitní rouška 230x315 cm, elastická apertura 7 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
EXTREMITNÍ SET
60205 6/12
4 ručník 19x25 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 extremitní rouška 230x315 cm, elastická apertura 7 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
1 krepový papír 100x140 cm
EXTREMITNÍ SET
60206 1 návlek na instrumentační stolek 79x145cm, abs. 65x85cm
4 ručník 18x25cm
1 adhesivní rouška 75x75 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 extremitní rouška 230x315 cm, elastická apertura 7 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, zesílená, abs. 75x190cm
/4
ORTOPEDICKÉ SETY
EXTREMITNÍ SET
60208 5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm
4 ručník 19x25 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
1 adhesivní rouška 75x75 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 extremitní rouška 230x315 cm, elastická apertura 7 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
EXTREMITNÍ SET
60209
5/10
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm
4 ručník 19x25 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
1 návlek na nohu malý 22x75 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 extremitní rouška 230x315 cm, elastická apertura 7 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
EXTREMITNÍ SET NA NOHU, BILATERÁLNÍ
60301
7/14
4 ručník 19x25 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 bilaterální rouška na nohu 200x300 cm, elastická apertura 7 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
SET RUKA/NOHA
60302
1 rouška ruka/noha 230x315 cm, elastická apertura 3,5 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, zesílená
1 krepový papír 100x140 cm
7/14
ORTOPEDICKÉ SETY
SET RUKA/NOHA
60303
6/12
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm
1 rouška ruka/noha 230x315 cm, elastická apertura 3,5 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
SET RUKA/NOHA
60304 11/22
1 rouška ruka/noha 150X180 cm, elastická apertura 3,5 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
SET NA RUKU
60305 7/14
1 rouška na ruku 150/370x280cm, ap.3,5cm elast.
1 rouška na stolek 150x190cm, abs. 75x190cm
SET NA RUKU
60306 1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm
1 rouška na ruku 150/370x280 cm, elastická apertura 3,5 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
6/12
ORTOPEDICKÉ SETY
KYČELNÍ SET S DISLOKAČNÍM VAKEM 60602
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm
4 ručník 19x25 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
2 adhesivní rouška 75x75 cm
1 návlek na nohu velký 32x120 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 kyčelní rouška s dislokačními vaky 230/300x330 cm,
3/6
elastická apertura 18x22 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, zesílený
KYČELNÍ SET
60608
4/8
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm
4 ručník 19x25 cm
1 rouška 75x90 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm 1 návlek na nohu velký 32x120 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní U rouška 200x260 cm, rozparek 20x102 cm
1 adhesivní rouška175x300 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm, zesílený
KYČELNÍ SET
60609
4/8
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm
4 ručník 19x25 cm
1 rouška 75x90 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
1 návlek na nohu velký 32x120 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 U rouška 200x260 cm, ritoarej 7x102 cm
1 adhesivní rouška 175x300 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, zesílený
KYČELNÍ SET
60611 1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm
4 ručník 19x25 cm
1 rouška 75x90 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
1 návlek na nohu velký 32x120 cm
2 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní U rouška 230x330 cm, rozparek 20x102 cm
1 adhesivní rouška 175x300 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, zesílený
4/8
ORTOPEDICKÉ SETY
VERTIKÁLNÍ IZOLAČNÍ SET
903016
7/14
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4 ručník 30x24 cm
1 vertikální izolační rouška 330x240 cm, incizní oblast 30x40 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
VERTIKÁLNÍ IZOLAČNÍ SET
903026
6/12
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm 4 ručník 30x24 cm
1 vertikální izolační rouška 330x240 cm, incizní oblast 25x86 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
SPINÁLNÍ SET
80005471
/6
1 adhesivní rouška na pacienta 155x183 cm
1 spinální rouška 240x320 cm, incizní oblast 30x60 cm
1 rouška na stolek zesílená 140x215 cm, absorpční část 61x152 cm
ORTOPEDICKÉ ROUŠKY
EXTREMITNÍ ROUŠKA
60213 230x315 cm, elastická apertura 7 cm, zesílení 10/20
ROUŠKA PRO ARTROSKOPII KOLENE
60104
230x320 cm, elastická apertura 6 cm
6/18
ROUŠKA RUKA/NOHA
60308
150x180 cm, elastická apertura 3,5 cm, zesílení
60309 230x315 cm, elastická apertura 3,5 cm, zesílení 70x70 cm 11/22
ROUŠKA RUKA
60310
13/52
7/14
150x370x280 cm, elastická apertura 3,5 cm, krepový papír
ORTOPEDICKÉ ROUŠKY
VERTIKÁLNÍ IZOLAČNÍ ROUŠKA
826010
826020
330x240 cm, incizní oblast 25x86 cm
330x240 cm, incizní oblast 30x40 cm
VERTIKÁLNÍ IZOLAČNÍ ROUŠKA
/15
218x320 cm, zesílení 81x40 cm, incise area 35x23 cm, krepový papír
VERTIKÁLNÍ IZOLAČNÍ ROUŠKA
5222
10/20
10/20
80000527
240x320 cm, incizní oblast 30x60 cm, krepový papír
/12
PORODNÍ SETY
PORODNÍ SETY
SEKČNÍ SET
694135 4/8
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm
4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 rouška na dítě 90x120 c
1 sekční rouška 175/250x300 cm, incizní oblast 38x32 cm,
apertura18x16 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
SEKČNÍ SET
694140
5/10
4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 rouška na dítě 90x120 cm
1 sekční rouška 175/250x300 cm, incizní oblast 38x32 cm,
apertura 18x16 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
SET NA PFANNENSTIEL
694500
7/14
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm
4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 rouška na pfannenstiel 200/260x320 cm, apertura 30x16 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
SEKČNÍ SET
903328 4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 rouška na dítě 90x120 cm
1 sekční rouška 230x330 cm, incizní oblast 38x32 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
4/8
PORODNÍ SETY
SEKČNÍ SET
903355
4/8
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm
4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška 50x50 cm
1 rouška na dítě 90x120 cm
1 sekční rouška 175/250x300 cm, incizní oblast38x32 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm
PORODNÍ SET
904383
/14
1 rouška 75x120 cm
1 absorpční podložka 55x80 cm
1 rouška na dítě 56x80 cm
6 ručník 21x25 cm
1 absorpční podložka 55x60 cm
1 rouška na stolek 100x150 cm, absorpční část 75x150 cm
PORODNÍ SET
914341 2 rouška na dítě 56x80 cm
1 absorpční podložka 55x80 cm
6 ručník 21x25 cm
2 rouška 50x60 cm
1 vaginální tampón
20 komprese 10x10 cm
1 rouška na stolek 100x150 cm, absorpční část 75x150 cm
/11
SETY A ROUŠKY PRO VŠEOBECNOU CHIRURGII
SETY PRO VŠEOBECNOU CHIRURGII
LAPAROSKOPICKÝ SET ABDOMINO-PERINEÁLNÍ
694241
5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 suchý zip 2,5x30 cm
1 adhesivní rouška 75x75 cm
1 laparoskopická rouška 250/175/270x260 cm,
apertura 25x30 cm a13x24 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absopční část 75x190 cm LAPAROSKOPICKÝ SET
694245
5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 suchý zip 2,5x30 cm
1 návlek na kameru 12x240 cm
1 laparoskopická rouška 250/175x295 cm, apertura 25x30 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absopční část 75x190 cm LAPAROSKOPICKÝ SET
694265 5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 suchý zip 2,5x30 cm
1 návlek na kameru 12x240 cm
1 laparoskopická rouška 250/175x325 cm, apertura 25x30 cm 1 rouška na stolek 150x190 cm, absopční část 75x190 cm SET NA VARIXY
2 ručník19x25 cm
1 rouška na stolek 100x150 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 U rouška 200x260 cm, rozparek 20x102 cm
1 adhesivní rouška 240x175 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
61400
6/12
SETY PRO VŠEOBECNOU CHIRURGII
LAPAROTOMICKÝ SET
697100
7/14
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm,
absorpční část 65x85 cm 4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 laparotomická rouška 200x315 cm, apertura 11x22 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absopční část 75x190 cm
SET S APERTUROU BASIC
697600
9/18
2 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška s aperturou 200x240 cm, apertura 12 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, absopční část 75x190 cm „U“ SET
60620 5/10
1 návlek na instrumentační stolek zesílený 79x145 cm
4 ručník 19x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
1 adhesivní rouška 90x75 cm
1 adhesivní U rouška 200x260 cm, rozparek 20x102 cm
1 adhesivní rouška 240x175 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm
LAPAROSKOPICKÝ SET BARIATRICKÝ
61450
5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm
4 ručník 18x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
2 suchý zip 2,5x30 cm, samolepící
1 návlek na kameru 13x244 cm
2 kapsa na nástroje 25x40 cm, samolepící
1 laparoskopická rouška 280/230/270x335 cm, adhezívní ap. 32x42 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, abs. 75x190cm
SETY PRO VŠEOBECNOU CHIRURGII
LAPAROSKOPICKÝ SET BARIATRICKÝ
61455
5/10
1 návlek na instrumentační stolek 79x145 cm, absorpční část 65x85 cm
4 ručník 18x25 cm
1 operační páska 9x49 cm
2 suchý zip 2,5x30 cm, samolepící
1 návlek na kameru 13x244 cm
2 kapsa na nástroje 25x40 cm, samolepící
1 laparoskopická rouška 230/280x415 cm, adhezívní ap. 32x42 cm
1 rouška na stolek 150x190 cm, abs. 75x190cm
ROUŠKY PRO VŠEOBECNOU CHIRURGII
LAPAROTOMICKÁ ROUŠKA
12/24
200x315 cm, apertura 11x22 cm, zesílení 50x70 cm LAPAROSKOPICKÁ ROUŠKA
825000
903005
12/24
249
/13
200x300 cm, apertura 21x18 cm
LAPAROSKOPICKÁ/LAPAROTOMICKÁ ROUŠKA
196/257x323 cm, zesílení 46x91 cm, variabilní apertura 20x31 cm
LAPAROTOMICKÁ ROUŠKA S VAKY
297
/12
196/257x323 cm, zesílení 46x76 cm, variabilní apertura 8x31 cm
ROUŠKY PRO VŠEOBECNOU CHIRURGII
LAPAROSKOPICKÁ ROUŠKA S VAKY
696
/12
196/257x333 cm, zesílení 46x84 cm, apertura 31x31 cm
NEONATÁLNÍ ROUŠKA
1202
/22
168x241 cm, zesílení 46x61 cm, apertura 8 cm PEDIATRICKÁ ROUŠKA
/14
196/257x320 cm, zesílení 46x71 cm, apertura 11x17 cm LAPAROTOMICKÁ ROUŠKA
1204
1246
196/257x323 cm, zesílení 46x71 cm, incizní oblast 23x36 cm
/15
ROUŠKY PRO VŠEOBECNOU CHIRURGII
PEDIATRICKÁ ROUŠKA
/20
196x254 cm, zesílení 46x71 cm, apertura 12x17 cm
PEDIATRICKÁ INCIZNÍ ROUŠKA
1294
1299
196x254 cm, zesílení 46x71 cm, incizní oblast 12x17 cm
/20
UROLOGICKÉ SETY A ROUŠKY
UROLOGICKÉ SETY
TUR SET
696310
10/20
1 operační páska 9x49 cm
2 leginy 75x120 cm
1 TUR rouška 75x175 cm, apertura 8 cm a 6 cm, gumový prst
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm TUR SET
888222 6/12
1 ručník 19x25 cm
1 úchytka na hadice 9x18 cm
1 TUR rouška s vakem 175x215 cm ,
apertura 8 cm a 5 cm, gumový prst
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm TUR SET
888225
7/14
1 ručník 19x25 cm
1 úchytka na hadice 9x18 cm
1 TUR rouška se sítkem 175x215 cm, apertura 8 cm a 5 cm, gumový prst
1 rouška na stolek 150x190 cm, absorpční část 75x190 cm UROLOGICKÉ ROUŠKY
NEFROSKOPICKÁ ROUŠKA S VAKEM
65810
7/14
84521220
35/70
175x300 cm
REKTÁLNÍ ROUŠKA
60x85 cm, apertura 5,5x8 cm, gumový prst
DOPLŇKY K ROUŠKÁM
NÁVLEKY NA STOLKY
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK
610601
25/75
610900
20/60
79x145 cm, absorpční část 65x85 cm NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK zesílený 79x145 cm,absorpční část 65x85 cm ROUŠKY NA STOLKY
ROUŠKA NA STOLEK 80100
100x150 cm, absorpční část 75x150 cm
150x190 cm, absorpční část 75x190 cm 22/44
150x240 cm, absorpční část 75x240 cm
20/40
80190
80240
40/80
INCIZNÍ FÓLIE
INCIZNÍ FÓLIE
801014
10x14 (10x8) cm
40/160
801526
15x26 (15x20) cm
30/120
803026
30x26 (30x20) cm
25/100
804040
40x40 (40x34) cm
20/80
804526
45x26 (45x20) cm
20/80
804555
45x55 (45x49) cm
15/60
805680
56x80 (56x74) cm
10/40
VAKY
KAPSA NA NÁSTROJE
705860
15/30
30x50 cm
VAK NA TEKUTINY 30/120
707035
30/120
706035
40x35 cm
KAPSA NA SÁNÍ A KOAGULACI
40x35 cm
VAK NA VÝPLACHY
50x50 cm
831200
12/24
VAKY
VAK NA ARTROSKOPII KOLENE
12/24
832000 11/22
5217
/24
69200
60x120 cm, elastická apertura 6 cm
VAK NA CÍSAŘSKÝ ŘEZ
100x80 cm, incizní oblast 38x32 cm
„U“ VAK NA RAMENO
81x86 cm, rozparek 15x52 cm
NÁVLEKY NA PŘÍSTROJE
NÁVLEK NA KABEL
705740
30/120
8x120 cm
NÁVLEK NA KABEL
20/80
705820
15/60
705830
15/60
705750
15x250 cm
NÁVLEK NA KAMERU
12x244 cm
NÁVLEK NA KAMERU
18x246 cm, elastický otvor
NÁVLEKY NA PŘÍSTROJE
VAK S ELASTICKÝM OKRAJEM
705844 705845
75x75 cm
75x90 cm
8/32
7/28
VAK S ELASTICKÝM OKRAJEM
705841 903757
75 cm, kruhový
140 cm, kruhový
ROUŠKA NA C RAMENO
152x265 cm
705852 10/40
16/96
9/18
NÁVLEKY NA PŘÍSTROJE
NÁVLEK NA MIKROSKOP
705920
Flexibilní elastická čočka, 117x254 cm
9/18
705930
WILD (objektiv 68mm), 117x165 cm
8/16
705936 WILD (objektiv 68mm) 117x254 cm
7/14
705943 705947 WILD (objektiv 68mm) 117x305 cm
WILD M680 s šikmou čočkou 137x304 cm
7/14
4/16
NÁVLEK NA MIKROSKOP
705950
Zeiss MD (objektiv 65mm) 117x165 cm
8/16
Zeiss MD (objektiv 65mm) 117x254 cm
7/14
705960
Zeiss MD (objektiv 65mm) 117x305 cm
7/14
705970 Zeiss OPMI (objektiv 48mm) 117x165 cm
9/18
705980
Zeiss OPMI (objektiv 48mm) 117x254 cm
8/16
705955
NÁVLEK NA ULTRAZVUKOVOU SONDU
20/80
706004 20/80
706000
13x236 cm
NÁVLEK NA ULTRAZVUKOVOU SONDU
13x236 cm OSTATNÍ
OPERAČNÍ PÁSKA
381035
100/400
120/480
9x49 cm
OPERAČNÍ PÁSKA
381045
2 kusy 9x49 cm
LITOTOMICKÉ LEGINY
901680
64/128
2 kusy, 75x115 cm
NÁVLEK NA NOHU 611105 malý 22x75 cm
22/132
611205
velký 32x120 cm
20/40
OSTATNÍ
KLINIPLAST (nesterilní)
700300 40x45 cm /450
700400 45x70 cm
/300
700500 70x90 cm
/200
700501 70x90 cm, skládaný
/150
700600
90x90 cm
/150
700601 90x90 cm, skládaný
/150
700700
90x130 cm
/100
700701
90x130 cm, skládaný /100
KLINIPLAST (nesterilní)
702200 v roli, 90 cmx50 m
SUCHÝ ZIP
/4
708131
50/200
691005
130/260
2,5x30 cm
TRANSPARENTNÍ BOTIČKY
transparentní, 2 kusy 36x28 cm
OSTATNÍ
NÁVLEK NA NOHU S OPERAČNÍ PÁSKOU
32x88cm
86530880
45/270
NOVÉ OPERAČNÍ PLÁŠTĚ BARRIER® VÁM
DOVOLUJÍ DOSAHOVAT TOHO NEJVYŠŠÍHO
VÝKONU
Operační pláště nejen brání vzniku infekce v místě chirurického výkonu. Musí také
chránit operační tým před kontaminací tekutinami. Operační pláště BARRIER®
poskytují různé úrovně ochrany. Pokrývají potřeby méně invazních operací
díky materiálu odpuzujícímu tekutiny, až po chirurgické zákroky ve vlhkém prostředí
a to díky přední části zesílené nepropustným materiálem, nepropustným rukávům
a švům. Ty nejpřísnější podmínky mohou být splněny pouze tehdy, pokud je plášť
zcela nepropustný.
Nová úroveň pohodlí a ochrany osob.
– Nová řada operačních plášťů BARRIER® je nejširší a nejucelenější řada moderních
jednorázových operačních plášťů.
– Pláště mají ergonomický střih pro ještě lepší volnost pohybu.
– Jsou baleny do snadno otevíratelných obalů se srozumitelnými pokyny.
Operační pláště BARRIER® také poskytují vysokou úroveň osobního pohodlí, jsou
vysoce prodyšné a snadno propouští vzduch.
OPERAČNÍ PLÁŠTĚ
OPERAČNÍ PLÁŠTĚ
OPERAČNÍ PLÁŠŤ PRIMARY SP
98000622
dva ručníky, krepový papír
L
/42
98000623
dva ručníky, krepový papír
L-L
/42
98000624
dva ručníky, krepový papír
XL
/42
98000625
dva ručníky, krepový papír
XL-L
/42
OPERAČNÍ PLÁŠŤ PRIMARY HP
98000722
dva ručníky, krepový papír
L
/30
98000723
dva ručníky, krepový papír
L-L
/28
98000724
dva ručníky, krepový papír
XL
/28
98000725
dva ručníky, krepový papír
XL-L
/26
OPERAČNÍ PLÁŠŤ CLASSIC SP – ZAVAZOVÁNÍ VZADU
640102
jeden ručník
L
22/44
640103
jeden ručník
XL-L
20/40
OPERAČNÍ PLÁŠŤ CLASSIC SP
650102
dva ručníky, krepový papír
L
20/40
650104
dva ručníky, krepový papír
L-L
20/40
650105
bez ručníku
L-L
22/44
650108
dva ručníky, krepový papír
XL
18/36
650110
dva ručníky, krepový papír
XL-L
18/36
650111
bez ručníku
XL-L
18/36
650113
dva ručníky, krepový papír
XXL-XL
16/32
650114
dva ručníky, krepový papír
XXL-L
18/36
* SP = Standardní provedení
* HP = Nadstandardní provedení
OPERAČNÍ PLÁŠTĚ
OPERAČNÍ PLÁŠŤ CLASSIC HP
660101
dva ručníky, krepový papír
L
18/36
660102
dva ručníky, krepový papír
L-L
18/36
660103
bez ručníku
L-L
18/36
660105
dva ručníky, krepový papír
XL
16/32
660106
dva ručníky, krepový papír
XL-L
16/32
660107
bez ručníku
XL-L
18/36
660110
dva ručníky, krepový papír
XXL-XL
16/32
660111
dva ručníky, krepový papír
XXL-L
16/32
OPERAČNÍ PLÁŠŤ CLASSIC HP – UROLOGICKÝ
670301
dva ručníky, krepový papír
L
16/32
670302
dva ručníky, krepový papír
XL
16/32
OPERAČNÍ PLÁŠŤ ULTIMATE SP
680102
dva ručníky, krepový papír
L
18/36
680103
dva ručníky, krepový papír
L-L
16/32
680104
dva ručníky, krepový papír
XL
16/32
680105
dva ručníky, krepový papír
XL-L
16/32
680106
dva ručníky, krepový papír
XXL-L
14/28
OPERAČNÍ PLÁŠŤ ULTIMATE HP
690102
dva ručníky, krepový papír
L
16/32
690103
dva ručníky, krepový papír
L-L
14/28
690104
dva ručníky, krepový papír
XL
14/28
690105
dva ručníky, krepový papír
XL-L
14/28
690106
dva ručníky, krepový papír
XXL-L
12/24
690107
dva ručníky, krepový papír
XXL-XL
12/24
* SP = Standardní provedení
* HP = Nadstandardní provedení
OPERAČNÍ PLÁŠTĚ
OPERAČNÍ PLÁŠŤ FPP HP
670102
dva ručníky, krepový papír
L
32/64
670103
dva ručníky, krepový papír
L-L
30/60
670104
dva ručníky, krepový papír
XL
28/56
670105
dva ručníky, krepový papír
XL-L
28/56
670106
dva ručníky, krepový papír
XXL-XL
28/56
670107
dva ručníky, krepový papír
XXL-L
26/52
NÁVLEK NA RUKÁV
623501
30/180
OPERAČNÍ OBLEČENÍ
OPERAČNÍ OBLEČENÍ
OPERAČNÍ OBLEČENÍ - BASIC 836109
halena a kalhoty, modré
S
/45
836209
halena a kalhoty, modré
M
/45
836309
halena a kalhoty, modré
L
/45
836409
halena a kalhoty, modré
XL
/45
OPERAČNÍ OBLEČENÍ - HALENA - UNISOFT
18600
halena, zelená
XS
/48
18610
halena, zelená
S
/48
18620
halena, zelená
M
/48
18630
halena, zelená
L
/48
18640
halena, zelená
XL
/48
18650
halena, zelená
2XL
/48
18660
halena, zelená
3XL
/48
18670
halena, zelená
4XL
/48
OPERAČNÍ OBLEČENÍ - KALHOTY S TKANICÍ - UNISOFT
18700
kalhoty, zelené
XS
/48
18710
kalhoty, zelené
S
/48
18720
kalhoty, zelené
M
/48
18730
kalhoty, zelené
L
/48
18740
kalhoty, zelené
XL
/48
18750
kalhoty, zelené
2XL
/48
18760
kalhoty, zelené
3XL
/48
18770
kalhoty, zelené
4XL
/48
OPERAČNÍ OBLEČENÍ - HALENA - UNISOFT
21600
halena, modrá
XS
/48
21610
halena, modrá
S
/48
21620
halena, modrá
M
/48
21630
halena, modrá
L
/48
21640
halena, modrá
XL
/48
21650
halena, modrá
2XL
/48
21660
halena, modrá
3XL
/48
21670
halena, modrá
4XL
/48
OPERAČNÍ OBLEČENÍ
OPERAČNÍ OBLEČENÍ - KALHOTY S TKANICÍ - UNISOFT
21700
kalhoty, modré
XS
/48
21710
kalhoty, modré
S
/48
21720
kalhoty, modré
M
/48
21730
kalhoty, modré
L
/48
21740
kalhoty, modré
XL
/48
21750
kalhoty, modré
2XL
/48
21760
kalhoty, modré
3XL
/48
21770
kalhoty, modré
4XL
/48
OPERAČNÍ OBLEČENÍ - DÁMSKÁ BLŮZA - UNISOFT
18820
dámská blůza, zelená
S
/48
18830
dámská blůza, zelená
M
/48
18840
dámská blůza, zelená
L
/48
18850
dámská blůza, zelená
XL
/48
18860
dámská blůza, zelená
2XL
/48
OPERAČNÍ OBLEČENÍ - KALHOTY S ELASTICKÝM PASEM - UNISOFT
18920
kalhoty s elastickým pasem, zelené
S
/48
18930
kalhoty s elastickým pasem, zelené
M
/48
18940
kalhoty s elastickým pasem, zelené
L
/48
18950
kalhoty s elastickým pasem, zelené
XL
/48
18960
kalhoty s elastickým pasem, zelené
2XL
/48
OPERAČNÍ OBLEČENÍ
OTEPLOVACÍ HALENA - UNISOFT
18001
halena s dlouhým rukávem, zelená
S
/48
18010
halena s dlouhým rukávem, zelená
M
/48
18020
halena s dlouhým rukávem, zelená
L
/48
18030
halena s dlouhým rukávem, zelená
XL
/48
18040
halena s dlouhým rukávem, zelená
2XL
/48
18050
halena s dlouhým rukávem, zelená
3XL
/48
OTEPLOVACÍ HALENA S POLODLOUHÝM RUKÁVEM - UNISOFT
18300
halena s polodlouhým rukávem, zelená
S
/48
18310
halena s polodlouhým rukávem, zelená
M
/48
18320
halena s polodlouhým rukávem, zelená
L
/48
18330
halena s polodlouhým rukávem, zelená
XL
/48
18340
halena s polodlouhým rukávem, zelená
2XL
/48
OPERAČNÍ ČEPICE
OPERAČNÍ ČEPICE
BASIC ČEPICE, ANNIE
621500
do gumičky, barevný mix
L (55 cm)
150/600
621825
do gumičky, zelená
L (55 cm)
150/600
621835
do gumičky, bílá
L (55 cm)
150/600
BASIC ČEPICE, ANNIE PRO
621845
do gumičky, potítko, zelená
L (55 cm)
120/480
BASIC ČEPICE, CHARLOTTE
620910
do gumičky, modrá
M (50 cm)
200
620920
do gumičky, zelená
M (50 cm)
200
STANDARD ČEPICE, TUCK
620100
kukla, zavazovací zelená, univerzální velikost
100/500
620105
kukla, zavazovací modrá, univerzální velikost
100/500
OPERAČNÍ ČEPICE
STANDARD ČEPICE, JACK
620300
upravený střih, zelená, univerzální velikost
100/500
STANDARD ČEPICE, FLORY
620500
zavazovací, zeleno-bílá, univerzální velikost
100/500
STANDARD ČEPICE, KOSACK
621000
do gumičky, zelená, univerzální velikost
100/500
621001
do gumičky, fialová, univerzální velikost
100/500
621005
do gumičky, modrá, univerzální velikost
100/500
STANDARD ČEPICE, KOSACK C
621010
do gumičky, zelená, univerzální velikost
100/500
621020
do gumičky, modrá, univerzální velikost
100/500
OPERAČNÍ ČEPICE
STANDARD ČEPICE, PHILIP
621301
zavazovací, zeleno-bílá, univerzální velikost
100/500
SPECIAL ČEPICE, GALEUS
622000
do gumičky, modro-zelená, univerzální velikost
100/500
SPECIAL ČEPICE, COMMODUS
622010
do gumičky, potítko, modro-zeleno-bílá, univerzální velikost
60/300
SPECIAL ČEPICE, PARVUS
622030
do gumičky, modro-zelená, univerzální velikost
100/500
OPERAČNÍ ČEPICE
STANDARD ČEPICE, FASHION
4210
do gumičky, květovaná, univerzální velikost
100/300
STANDARD ČEPICE, BOUFFANT
42620
do gumičky, modrá, univerzální velikost
100/600
42630
do gumičky, zelená, univerzální velikost
100/600
SPECIÁL ČEPICE, MICKI
42007
zavazovací, zelená, univerzální velikost
25/150
EXTRA COMFORT ČEPICE, FLOTT
42013
do gumičky, zelená, univerzální velikost
100/600
OPERAČNÍ ČEPICE
EXTRA COMFORT ČEPICE, KIDS
42014
do gumičky, zelená, univerzální velikost, dětská čepička
100/600
EXTRA COMFORT ČEPICE, MISS
42021
do gumičky, bílá, univerzální velikost
100/600
42022
do gumičky, modrá, univerzální velikost
100/600
42023
do gumičky, zelená, univerzální velikost
100/600
42024
do gumičky, žlutá, univerzální velikost
100/600
42025
do gumičky, růžová, univerzální velikost
100/600
EXTRA COMFORT ČEPICE, CHIC
42034
zavazovací, modrá, univerzální velikost
100/600
42036
zavazovací, růžová, univerzální velikost
100/600
EXTRA COMFORT ČEPICE, THEATRE
42042
zavazovací, modrá, univerzální velikost
100/600
OPERAČNÍ ČEPICE
EXTRA COMFORT ČEPICE, ELAST
42062
upravený střih, modrá, univerzální velikost
100/600
42063
upravený střih, zelená, univerzální velikost
100/600
EXTRA COMFORT ČEPICE, SURGEONS HOOD ALL PRO
42074
zavazovací, potítko, zelená, univerzální velikost
50/300
OPERAČNÍ ÚSTENKY
OPERAČNÍ ÚSTENKY
OPERAČNÍ ÚSTENKA STANDARD
657000
tkanice, modrá
50/300
657100
tkanice, extra široká, modrá
50/300
657010
tkanice, 2 vrstrvy proti zamlžení, modrá
50/300
OPERAČNÍ ÚSTENKA STANDARD
657020
657030
tkanice, 2 vrstvy proti zamlžení, antireflexní, modrá
tkanice, proti zamlžení, antireflexní, štít
50/300
50/300
OPERAČNÍ ÚSTENKA SPECIAL 658000
tkanice, zelená
50/300
658010
tkanice, 2 vrstvy proti zamlžení, zelená
50/300
OPERAČNÍ ÚSTENKA SPECIAL 658300
tkanice, hypoalergenní vnitřní vrstva, bílá
50/300
OPERAČNÍ ÚSTENKY
OPERAČNÍ ÚSTENKA BASIC
4334
gumičky, modrá
50/600
OPERAČNÍ ÚSTENKA BASIC 4312
tkanice, modrá
50/600
OPERAČNÍ ÚSTENKA STANDARD 42280
tkanice, modrá
60/360
OPERAČNÍ ÚSTENKA SE STANDARDNÍ FILTRACÍ EXTRA COMFORT
4230
tkanice, hypoalergenní vnitřní vrstva, modrá
50/300
OPERAČNÍ ÚSTENKY
OPERAČNÍ ÚSTENKA SE STANDARDNÍ FILTRACÍ EXTRA COMFORT
4238
tkanice, 2 vrstvy proti zamlžení, antireflexní, zelená
50/300
4239
tkanice, zelená
50/300
OPERAČNÍ ÚSTENKA S VYSOKOU FILTRAČNÍ SCHOPNOSTÍ
EXTRA FILTRATION EN 149:2001 42902
FFP1, elastické úchytky žluté, bílá
20/200
42904
FFP2, elastické úchytky modré, bílá
20/200
OSTATNÍ OBLEČENÍ
OSTATNÍ OBLEČENÍ
PACIENTSKÁ HALENA
616550
modrá, bez rukávů, univerzální velikost 10/140
PACIENTSKÁ HALENA
616560
modrá, s krátkým rukávem , univerzální velikost 10/140
OCHRANNÝ PLÁŠŤ
1902
modrá
1922
modrá
L
/50
XL
/50
OCHRANNÝ PLÁŠŤ NEPROPUSTNÝ
1931
žlutá
L
/50
1932
modrá
L
/50
1933
žlutá
XL
/40
1934
modrá
XL
/40
OSTATNÍ OBLEČENÍ
OCHRANNÝ PLÁŠŤ STERILNÍ
616641
jeden ručník, tmavě modrá
L 8/56
NÁVŠTĚVNICKÝ BALÍČEK
1809
ochranný plášť, ústenka, čepice, návleky na boty, modrá, univerzální velikost
/30
PŘIKRÝVKA NA JEDNO POUŽITÍ
629999
netkaná textilie, 130x190, bílá
/20
629998
nektaná textilie, 130x95 cm, bílá
/40
BŘIŠNÍ ROUŠKY, KOMPRESE, TAMPONY
BŘIŠNÍ ROUŠKY, KOMPRESE, TAMPONY
BŘIŠNÍ ROUŠKY S RTG VLÁKNEM, STANDARD NONWOVEN, 70g
185060
sterilní, 5 ks
10x40 cm
bílé
125/750 185260
sterilní, 5 ks
20x40 cm
bílé
65/390 185440
sterilní, 2 ks
30x40 cm
bílé
40/240
185460
sterilní, 5 ks
30x40 cm
bílé
45/270 185660
sterilní, 5 ks
40x40 cm
bílé
60/360 185830
sterilní, 1 ks
40x65 cm
bílé
30/180 185860
sterilní, 5 ks
40x65 cm
bílé
30/180 KOMPRESY S RTG VLÁKNEM, STANDARD NONWOVEN, 70g
185105
sterilní, 5 ks
7.5x7.5 cm, 6-ply bílé
100/600 185110
sterilní, 10 ks
7.5x7.5 cm, 6-ply bílé
110/660 185305
sterilní, 5 ks
10x10 cm, 6-ply bílé
90/540 185310
sterilní, 10 ks
10x10 cm, 6-ply bílé
90/540 185405
sterilní, 5 ks
10x20 cm, 6-ply bílé
90/540 185410
sterilní, 10 ks
10x20 cm, 6-ply bílé
90/540 185100
nesterilní
7.5x7.5 cm, 6-ply bílé 185300
nesterilní
10x10 cm, 6-ply bílé
185400
nesterilní
10x20 cm, 6-ply bílé
100/2000 100/1400 50/700 TAMPÓNY S RTG VLÁKNEM, STANDARD NONWOVEN, 40g
154160
sterilní, 5 ks
No 1
bílé
175/1050
154360
sterilní, 5 ks
No 3
bílé
150/900
154460
sterilní, 5 ks
No 4
bílé
75/450
154560
sterilní, 5 ks
No 5
bílé
75/450
154100
nesterilní
No 1
bílé
1000/3000 154300
nesterilní
No 3
bílé
250/3500 154400
nesterilní
No 4
bílé
100/1200 154500
nesterilní
No 5
bílé
100/800 BŘIŠNÍ ROUŠKY S RTG VLÁKNEM, SPECIAL NONWOVEN, 130g
187602
sterilní, 2 ks
10x60 cm, bílé
40/240
187605
sterilní, 5 ks
10x60 cm bílé
40/240 187702
sterilní, 2 ks
30x30 cm bílé
30/180
187705
sterilní, 5 ks
30x30 cm bílé
30/180
187802
sterilní, 2 ks
40x40 cm bílé
24/144
187805
sterilní, 5 ks
40x40 cm bílé
25/150
187901
sterilní, 1 ks
40x60 cm bílé
14/84
187902
sterilní, 2 ks
40x60 cm bílé
16/96
187600
nesterilní
10x60 cm
bílé
45/360
187700
nesterilní
30x30 cm
bílé
35/280
187800
nesterilní
40x40 cm
bílé
35/280
187900
nesterilní
40x60 cm
bílé
20/160
BŘIŠNÍ ROUŠKY, KOMPRESE, TAMPONY
BŘIŠNÍ ROUŠKY S RTG VLÁKNEM, SPECIAL NONWOVEN, 130g
187720
nesterilní
30x30 cm
zelené
35/280
187820
nesterilní
40x40 cm
zelené
35/28
BŘIŠNÍ ROUŠKY S RTG VLÁKNEM, S POUTKEM, SPECIAL NONWOVEN, 130 g
187712
sterilní, 2 ks
30x30 cm
bílé
30/180
187812
sterilní, 2 ks
40x40 cm
bílé
24/144
187815
sterilní, 5 ks
40x40 cm
bílé
187912
sterilní, 2 ks
40x60 cm
bílé
25/150
16/96

Podobné dokumenty

Technické podmínky pro lisování CD a DVD

Technické podmínky pro lisování CD a DVD – Al+Cu Vnitřní transparentní část Vnitřní část CD je transparentní (čirá) bez reflexní vrstvy. Účelem transparentní části je zakrýt nerovnoměrnosti lakování, které mohou vznikat u středu CD. Pokud...

Více

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH 7300189 DESAG

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH 7300189 DESAG tabule : 80 x 120 cm = 0,96 m2 Schott Kathedral 4281 světlý aquamarin tabule : 80 x 120 cm = 0,96 m2 Schott Kathedral 5246 tmavá zelená tabule : 80 x 120 cm = 0,96 m2 Schott Kathedral 5259 střední ...

Více

Vědomí odpovědnosti I

Vědomí odpovědnosti I investicemi. Zdobí novou administrativní budovu generálního øeditelství stejnì jako repliky Pešánkových dìl. Tato publikace pøibližuje výstavy, které každoroènì v nové administrativní budovì v obdo...

Více

Vladimir Havlik monography low res

Vladimir Havlik monography low res obsahující databáze se opakovaně vrací, studuje jednotlivé „soubory“, některé přejmenovává, přesouvá je do jiných složek. Kdyby bylo možné počítačové zacházení s údaji aplikovat na výtvarnou tvorbu...

Více

Katalog výrobků

Katalog výrobků Katalog výrobků

Více

katalog-zdrav.

katalog-zdrav. Rouška univerzální s adhezivním pruhem je vyrobena z třívrstvé netkané textilie DM3. Rouška má velice dobré sorpční vlastnosti, které umožňuje savá netkaná textilie z viskózy na vrchní straně roušk...

Více

9. Zastrce (5).xlsx

9. Zastrce (5).xlsx Klika kovová se šroubem / Alloy handle with screw materiál / material : slitina hliníku, černě lakovaná / varnished aluminium alloy

Více