Drony a radary na ochranu ČR před migranty - Úsvit

Komentáře

Transkript

Drony a radary na ochranu ČR před migranty - Úsvit
NArodnI listy
´
jižní čechy
´
www.blokprotiislamu.cz
blokprotiislamu
www.usvitnarodnikoalice.cz
usvitnarodnikoalice
Brusel je nám na nic,
chceme ochranu hranic!
● Drony a radary na ochranu ČR před migranty ●
1 500 000
imigrantů
Blok proti islámu (BPI) a Úsvit
- Národní Koalice (ÚNK) od loňského léta požadují dlouhodobou
ochranu státní hranice ČR. V říjnu proto podpořily prezidenta při
zasedání bezpečnostní rady státu
a v listopadu na Alberově.
„Brusel je na nic, chceme ochranu
hranic“, citovala bez souvislosti TV
Nova válečného veterána a předsedu ÚNK Mirka Lidinského.
Ministr vnitra Chovanec (ČSSD)
to až v prosinci ve sněmovně odmítl se slovy: „Vy nás tu vyzýváte,
abychom hermeticky uzavřeli hranici včetně technických zařízení,
včetně oplocení, což je návrat před
rok 1989 a u toho já osobně nechci
být. Protože jinak hranice, přátelé
z Úsvitu, bránit nejde!“
Více čtěte na str. 2
České
Budějovice
Podrobnosti na str. 4
Žertovná koláž: OWH
Přijďte na
naši debatu
stop imigraci!
ZASTAVTE MIGRANTY! Martin Konvička a Mirek Lidinský bojují společně proti sebevražedné politice české vlády.
Brána pro imigranty v rukou
organizovaného zločinu
Dolní Dvořiště lemují dvě velká
kasina a ve třech ulicích malého
centra najdete několik heren a
sedm nevěstinců. Díky odvážné
starostce Heleně Panské, která najala bezpečnostní agenturu, prostitutky a pasáci zmizeli alespoň z
ulic. Organizovaný zločin se však
usídlil v nočních klubech a hernách.
Horní a Dolní Dvořiště jsou frekventované hraniční přechody. Z
Rakouska sem často přijíždí za
zábavou i obchodem rakouští Turkové. Najdete zde i prozatím nepočetnou arabskou komunitu.
V celé Evropě platí, že pohyb migrantů po EU řídí organizovaný
zločin. Například sicilská mafie se
stará o imigranty od vylodění na
Sicílii až po jejich cestu do Francie,
nebo Německa. V momentu přesycení Rakouska a Německa imigranty se tak stane Dolní a Horní
Dvořiště tranzitním místem pro
pašeráky lidí i do ČR. Obdobná
situace by nastala v Českých Velenicích. Město trápí nejen organizovaný zločin, prostituce, ale jde
i o lokalitu ohroženou sociálním
vyloučením s početnou skupinou
nepřizpůsobivých
spoluobčanů.
Region tak trpí nadprůměrnou
majetkovou kriminalitou.
Ve Velenicích i Dvořišti byla dříve
oddělení Pohraniční policie. Dvořiště má dnes nejbližší policejní
služebnu v Kaplici, vzdálenou 10
km. Velenice až v Suchdole nad
Lužnicí - skoro 20 km. ÚNK a BPI
od loňského léta požadují obnovení Pohraniční policie a zřízení
jejích oddělení nejen v těchto městech, ale i v dalších 15 lokalitách,
kde je nyní naprosto nekontrolovaný pohyb osob přes státní hranici. Nárazově zajištěná ochrana
státních hranic Policií ČR...
Více čtěte na str. 2
(Dle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)
„Brusel je nám na nic, chceme ochranu hranic. Žádáme vládu ČR o stálou
ochranu státních hranic. Požadujeme
ochranu ČR před přílivem imigrantů,
terorismem a dalšími bezpečnostními
riziky po vzoru jiných států.“
Vyplněnou petici nám, prosím, zašlete na adresu: Blok proti
islámu, Velflíkova 1428/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, nebo nám ji
přineste na naší debatu.
Jméno a příjmení
Nečekané setkání
v Jižních Čechách
Žertovná koláž : OWH
luboš albert
petice za ochranu
státních hranic ČR
Trvalé bydliště (dle OP)
Podpis
2
´
´
NArodnI
listy
Brusel je na nám nic,
chceme ochranu hranic!
Pokračování ze str. 1
Přitom ÚNK již v září loňského roku
na sněmovním výboru pro obranu
představil zástupcům ministerstev
studie na ochranu hranic.
„Pro ochranu hranic nelze dlouhodobě použít armádu a její zálohy,
k tomu je třeba 3000 nových pohraničních policistů a technologie
jako jsou drony a radary, které odliší imigranta od houbaře a sklady
mobilních zátarasů na hraničních
přechodech,“ uvedl v září Lidinský,
který v 90. letech u pohraniční policie před svou armádní misí v Afghánistánu sloužil .
21. ledna požadavky na ochranu našich hranic premiér Sobotka odmítl
se slovy: „Před uzavíráním hranic
jednoznačně česká vláda preferuje
společné evropské řešení“. Proč vláda odmítá chránit hranice a neustá-
le se spoléhá na Brusel vysvětluje
předseda BPI Konvička takto: „ Merkelová ještě ve svém novoročním
projevu s arabskými titulky lákala
imigranty do Německa slovy, že si
nikdo nemůže uzurpovat němectví
jen pro sebe. Sobotka raději zradí
vlastní zemi, než by neposlouchal
Brusel. Proto jsme od ledna spustili
petici za ochranu státní hranice ČR
a Úsvit na půdě sněmovny v březnu uspořádá další seminář, kde seznámí poslance s tím, jak efektivně
chránit státní hranice.“ Více zde:
www.usvitnarodnikoalice.cz
CO SE TUTLÁ
Podle šéfa německé kontrarozvědky H. G. Massena je nejméně jeden
ze sta uprchlíků terorista Islámského státu s příkazem zabíjet a 70 %
migrantů jsou mladí muži do 35 let.
Více na: www.securitymagazin.cz
Je odmítání islámu rasistické?
BPI zasáhla další vlna cenzury. Tentokrát portál Idnes zrušil Konvičkův blog, který měl tisíce čtenářů. Podle Patrika Bangy, editora blogů,
došlo k jeho deaktivaci kvůli političnosti článků. Docent Konvička
přitom za své články minulý rok od čtenářů získal prestižní cenu
Bloger roku. Jeho další články a blogy nyní naleznete na www.
blokprotiislamu.cz. Tento článek byl na Blogu Idnes uveřejněn
v pátek 2. 8. 2013 a přečetlo si ho 13 278 lidí.
Docent Konvička: Nechci čtenáře
nudit standardní odpovědí, že odpor k islámu rasistický být nemůže,
protože islám není rasa. Protože
verba docent, exempla trahunt, odpovím pomocí příkladů.
Expanze islámu se protiví lidem
všech barev a kultur - od Papuánců
po Evropany, včetně Romů. Rovněž
je naprosto jasné, že ve světovém
odporu vůči islámu si ne-Evropané počínají aktivněji. Je to proto,
že mají s islámem historicky delší
zkušenosti.
Vezměte si „islámofobní“ (mimochodem hrozné slovo) síň slávy:
Ayaan Hirsí Ali – Somálka. Ibn
Warraq a Salman Rushdie – Indové. Allen West a Kola Boof - Af-
No a v Česku? K nejhlasitějším kritikům islámu zde patří Pavlína Bitarová – poloviční Arabka. Beatrice
Radosa - no ta rasistka fakt není.
Salman Hassan - irácký křesťan.
Mezi příznivci BPI ale najdete i polo-Pákistánku, Roma, Západoafričanku, Rusů a Arménů a Židů jak
naseto ... (mnozí si nepřejí
být jmenováni, některé
roameričané.
Pamela
ani jmény neznám).
Geller – americká ŽiTy, kdo tuto přehlíddovka. Robert Spenku všech barev a odcer – poloviční Listínů kůže odmítají
banonec.
Mosab
vidět, nelze přesvědHassan Yousef a
čit. Nehrají totiž fér.
Walid Shoebat – paObvinění z rasismu je
lestinští
Arabové.
pro ně jen nástroj.
Chrisin Nawal a ZaNezbývá než hloupá obkharia Botros - EgypťaDocent
vinění ignorovat, respekné. Alí Sína - Peršan. Asia
Konvička
tive je vyvrátit životním příklaBibi a Sabatina James - Pákisdem.
tánky. A šlo by pokračovat do nekoPoznámka z února 2016: Ve výčtu
nečna….
odpůrců radikálního islámu chybí
Nejde jen o celebrity. Bojují i prostí
odvážní Kurdové a Kurdky, bojuvojáci a civilisté. Kromě Evropanů,
jící s tzv. Islámským státem. Je to
kteří se nepochopitelně drží zpátky,
logické - roku 2013 ještě žádný Isse s islámem střetává kdejaké etnilámský stát nebyl.
kum a kdejaký kulturní okruh.
Exkluzivně o Konvičkově obvinění:
Snaha o dehonestaci pana docenta
muslimskou masokostní moučkou
17. listopadu, po Konvičkově
vystoupení vedle prezidenta
Zemana na Albertově ministr
spravedlnosti na svém Twitteru vyzval ke stíhání těch, kdo
podněcují k nenávisti vůči náboženství.
Druhý den policisté osobně navštívili předsedu Bloku proti islámu na
Přírodovědecké fakultě Jihočeské
univerzity a zde mu předali obvinění za podněcování k nenávisti dle
§ 356 trestního zákona.
Konvičkovi hrozí v případě odsouzení až dva roky vězení. Právníci
Konvičkovi doporučili, aby se k celé
věci nevyjadřoval, neboť jde o politický proces.
Přinášíme exkluzivně informace z
Konvičkova spisu včetně komentářů:
1.
Konvička je stíhán
za šíření nenávisti k
islámskému etniku:
„Veřejně podněcoval k nenávisti vůči
muslimské etnické menšině
a islámskému náboženství a
k omezování práv a svobod
jejich příslušníků, přesně neurčitý okruh osob v diskusi
zúčastněných.“
Sociolog PhDr. Petr Hampl, PhD,
místopředseda BPI a sociolog
přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy k tomu řekl:
„Islámské etnikum je ze sociologického, ale i filozofického hlediska
absolutní blábol. Náboženství a
etnický původ spolu nelze takto
spojovat. Prostě je patrné, že sice
policie dlouho věc šetřila, ale pak
pod tlakem ministra rychle namastila nesmyslné obvinění“.
2.
Obvinění vychází ze
dvou posudků soudních znalců, kteří si
ale odporují v klíčové otázce, zda islám
šíří náboženskou nesnášenlivost a zda se jedná o agresivní
náboženství...
JUDr. Ing. Josef Zouhar Dr. k tomu
v posudku uvedl: „Islám je agresivní náboženství a šíří náboženskou
i rasovou nesnášenlivost. Základním důkazem k tomu je hlavní
ideologický pramen islámu Ko-
rán.“ Druhý znalec však prvnímu v
obvinění Konvičky oponuje. Teolog
Prof. Dr. Josef Dolista Ph.D,
Th.D.: „Avšak pokud se jedná
o konkrétní otázku, zda je islám
jako celek agresivní náboženství
a šíří náboženskou nesnášenlivost,
je třeba odpovědět záporně.“
Evidentně tak jde o zmanipulování
soukromé korespondence s výroky
účelově vytrhanými z kontextu.
Tento kompromitující materiál
opakují média a pod tlakem ministra Pelikána nyní mají sloužit
i ke kriminalizaci našeho předsedy
a kompromitaci naší práce“.
3.
Výzva Pelikána ke
stíhání
nenechala
bez odezvy ani politiky napříč politickým
spektrem.
Exministr spravedlnosti a europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil k
tomu uvedl: „Takovýto radikální
výklad považuji za nebezpečný.
Jsem velkým zastáncem svobody
slova.
A i když třeba s řadou výroků pana
Konvičky nemusím souhlasit, neznamená to, že když se někomu
nelíbí islám, dopouští se tím trestného činu.“
Poslankyně Úsvitu a členka akční
rady Bloku proti islámu Olga Havlová interpelovala ministra spravedlnosti, jak si může dovolit vyzývat
otevřeně ke kriminalizaci osoby,
Konvička není obviněn za výroky uveřejněné na facebookové
skupině Blok proti islámu, nebo ve skupině Islám v ČR nechceme. Jde o
výroky vytržené z kontextu napsané například ve vzrušené debatě v
půl čtvrté ráno.
Mgr. Jana Volfová, místopředsedkyně BPI k tomu uvedla: „Někdo si
dal desítky hodin práce s tím hledat kdo ví kde výroky, které jsou
zjevně vytržené z kontextu a při
všem našem úsilí se ani nám nepodařilo dohledat jak některé výroky, natož jejich souvislosti.
Média mají ambici označovat tyto
výroky jako naše vyjádření. Nic
takového však na facebooku Bloku
proti islámu ani jinde nenajdete.
Brána pro imigranty v rukou...
Pokračování ze str. 1
...a případně armádou bez dokonalé místní znalosti by znamenala
jediné - vítězství organizovaného
zločinu nad snahami chránit hranice nebo neprodyšné uzavření
státních hranic, které by však mělo
obrovský dopad pro prosperitu
(především cestovní ruch) v celých
Jižních Čechách.
Za preventivní a dlouhodobou
ochranu státních hranic demonstrovali příznivci BPI na Dolním
Dvořišti již loni v září.
S demonstranty vyslovila souhlas
i starostka Dolního Dvořiště Helena Panská. „S touto akcí souhlasím. Kvůli bezpečnosti bychom
určitě chtěli uzavřít hranice,“ řekla statečná starostka Panská.
Předseda Jihočeského BPI Miro-
slav Adamec to pro Parlamentní
listy komentoval: „Místní občané
by byli první na ráně.“
Jihočeská cizinecká policie sídlí
nikoliv na hranicích, ale v Českých
Budějovicích a Táboře a má méně
než 100 příslušníků. Jsou to bohužel spíše „úředníci“, kteří musí
vyřizovat komplexní pobytovou
agendu cizinců včetně dohledu,
kontrol a vyhoštění. O přímém dohledu na státní hranici nemůže být
řeč. Jihočeská hranice s Rakouskem měří 277 km. Jeden
policista cizinecké policie připadá na 3 km státní hranice.
ÚNK a BPI od loňského září požadují obnovení Pohraniční policie
s minimálním počtem 3 000 policistů v kombinaci s inteligentními technologiemi na její efektivní
ochranu. Občané příhraničních
oblastí musí mít jistotu bezpečí
v případě nárůstu imigrační vlny
v tomto roce a dalších letech.
Luboš
Albert
● Žije v Novohradských
horách.
● 24 let u Policie ČR
● Bývalý komisař Ochranné
služby PČR, zajišťoval ochranu
ústavních činitelů
● Pracuje jako manažer ve
zdravotnictví
● Kandidát ÚNK a BPI do krajských voleb
4.
které upozorňují na nebezpečnost
islámu. Samotná Pelikánova stranická kolegyně Jana Lorencová
k problematice islámu na půdě sněmovny řekla:
„Islám není náboženství. Islám
je životní filozofie, islám je něco
z naprosto cizí, odlišné kultury. Je
to něco, s čím se většina národa nikdy nemůže ztotožnit. A je to něco,
co, jestliže implantujeme do naší
civilizace, tak to nás zničí“.
Vyjádření
Martina Konvičky
„Jsem nevinen, žádný trestný
čin jsem nespáchal, v obvinění
jsou výroky vytržené z kontextu. Mé skutečné názory jsou
uvedeny na www.blokprotiislamu.cz. Účelové politicky
motivované stíhání mě nezastaví v tom, abych usiloval o
to, aby se zpřísnily podmínky
získání vyšších práv církví, tedy
jejich přístup do věznic, škol
i armády“.
Předseda jihočeského
BPI k programu
do krajských voleb
Obrana proti imigrantům
není jen v ochraně hranic, ale
také ve výchově našich dětí a
podpoře naší kultury.
Neuvážená inkluze a malé odměny učitelů jsou zásadní problém, který doufám, že BPI
s ÚNK prostřednictvím krajských zastupitelstev vyřeší.
Stejně tak je třeba v regionálním školství řešit problém
zastavení nesmyslných evropských dotací pro budování
multikulturní společnosti a
naopak udělat maximum pro
budování programů národní
hrdosti a znalosti vlastní historie.
Mgr.
Miroslav
Adamec
● Předseda BPI v Jihočeském
kraji
● Žije v Českých Budějovicích
● Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
● Věnuje se vzdělávání dospělých v oblasti počítačů
● Je ženatý, má tříletého syna
3
´
´
NArodnI
listy
Konvička je lídrem kandidátky
ÚNK a BPI v jižních čechách
● Rozhovor s Martinem Konvičkou a Mirkem Lidinským ●
Doc. Mgr.
Martin Konvička,
předseda
Bloku proti islámu
Narodil se 2. listopadu roku 1969
v Opavě. Je ženatý, má jednu dceru. Studoval biologii v Olomouci.
V průběhu Sametové revoluce byl
členem stávkového výboru Přírodovědecké fakulty. Počátkem 90.
let absolvoval roční stáž v USA, po
návratu se živil jako překladatel.
Akademická půda
Doktorský titul získal na katedře zoologie Biologické fakulty Jihočeské
univerzity. Během studia pracoval
v Entomologickém ústavu AV ČR,
roku 2008 se habilitoval jako docent. Publikoval 85 vědeckých prací
v zahraničních časopisech, napsal
čtyři knihy. V současnosti vede dva
projekty, první se zabývá ekologií
vysokohorských motýlů v Alpách,
druhý pak motýly v ČR. Navštívil
USA, Kanadu, Turecko a Indii. Vyučuje na Jihočeské univerzitě.
Předseda BPI
Roku 2009 se připojil k iniciativě „Islám v České republice nechceme“
a stal se jedním z mluvčích IVČRN.
V roce 2014 byl čtenáři iDnes
zvolen za blogerský objev roku.
V roce 2015 byl zvolen předsedou
sdružení Blok proti islámu.
● Pánové, EU připravuje Evropskou pohraniční stráž,
jedná s NATO a Tureckem.
Připravuje ochranu hranic EU
i mimo Řecko. Rakousko chrání své hranice. Proč chcete
ochranu hranic ČR?
● ML: Pro srovnání, ÚNK a BPI
požadují 3 000 policistů na ochranu hranic ČR. Pohraniční stráž EU
bude v Bruselu schválena nejdřív v
létě a má mít 1 500 mužů na více
než 50 000 km dlouhou hranici.
Navíc USA potřebují Turecko v
NATO, aby ruské loďstvo nemohlo
v případě konfliktu volně do Středozemního moře. Turecko chce na slabosti EU vydělávat a žádá po Bruselu doslova výpalné za imigranty.
● MK: Hromadné sexuální obtěžování žen gangy imigrantů na začátku roku už jasně ukázalo, že Německo situaci nezvládá.
ČR musíme chránit nejen před přicházejícími novými imigranty z jihu,
ale i před frustrovanými imigranty
z Německa. Jen zlomek imigrantů,
kteří jsou v Německu odmítnuti, je
deportován mimo EU.
Navíc i podle šéfa německé kontrarozvědky, je více než jeden ze
sta imigrantů terorista Islámského
státu. Důsledné kontroly na našich
hranicích jsou tak potřeba nejen
kvůli imigrantům, ale i teroristům.
● Vláda cvičí aktivní zálohy, je
připravena armáda i policie.
Podle Vás to opravdu nestačí?
● MK: Imigranti se po EU nepohybují jako turisté. Imigranti jsou
Martin
Konvička
byznysem organizovaného zločinu.
Potřebujeme Pohraniční policii, aby
rozbila organizovaný zločin, především s prostitucí v Dolním a Horním Dvořišti, v Českých Velenicích,
na Strážném, apod. Prostě mafiáni,
co pomáhají imigrantům, nesmí najít v našem pohraničí spolupracovníky.
Chceme řád
a pořádek, proto
všechny násilnosti
striktně odmítáme
● Jak souvisí prostituce například ve Velenicích a imigrační
vlna?
● ML: Sám jsem léta sloužil jako
policista zde v Jižních Čechách - na
Miroslav
Lidinský
Program Úsvitu - Národní Koalice
a Bloku proti islámu do krajských voleb
1. Pohraniční policie do
všech hraničních okresů
2. Žádné další azylové tábory v krajích
3. Zřízení krajských sborů
obrany státu
4. Prevence kriminality:
Práce místo podpor
5. Přímá demokracie a referenda i v krajích
6. Zachování praktických
škol. Stop nepromyšlené
inkluzi
7. Odměny pro učitele za
pokroky žáků
8. Školky a mimoškolní aktivity dostupné pro všechny
9. Zastavení multikulturních programů a zavedení
výchovy k národní hrdosti
na školách
10. Děti a mladí z pouličních part a od počítačových her na hřiště
11. Zapojení místních firem všech velikostí do přípravy učňů – podle švýcarského vzoru
12. Nižší daně pro firmy
i občany
13. Ochrana české krajiny,
podpora historických tradic
a cestovního ruchu
14. Dostupné služby a aktivity pro všechny seniory
15. Krajská veřejná doprava pro aktivní občany
zdarma
16. Udržení systému dostupnosti zdravotní péče
17. Tranzit kamionů pouze po železnici – podle rakouského vzoru
18. Zrušení soukromých
exekutorů
oddělení Pohraniční policie v Chlumu u Třeboně. Již v 90. letech jsme
bojovali s organizovaným zločinem
převaděčů, který úzce souvisel s
prostitucí a drogami. Nechceme na
hranicích stavět ploty. Nechceme
zničit turistický ruch tupým uzavřením hranice. Velenice, Dvořiště,
dnes mají policejní služebny vzdálené minimálně 10 km. Chceme v
těchto městech a dalších 15 lokalitách na hranicích v Jižních Čechách
oddělení Pohraniční policie. České
Velenice mají navíc problém s velkou skupinou nepřizpůsobivých
spoluobčanů s nadprůměrnou majetkovou kriminalitou.
● MK: Již v září loňského roku
BPI symbolicky v Dolním Dvořišti
uzavřel hraniční přechod. Demonstrovali jsme za zavedení kontrol na
hraních. Tehdy jsem se dozvěděl,
že starostka si zde musela najmout
bezpečnostní agenturu, aby vyhnala
prostitutky alespoň z ulic.
My chceme na Dolním Dvořišti znovu oddělení Pohraniční policie a důsledné rozbití místního organizovaného zločinu to je nejlepší prevence,
aby zde v budoucnosti nebujelo převaděčství s imigranty.
● Pane docente, proč chcete
kandidovat na podzim do krajského zastupitelstva v Jižních
Čechách? Ochrana hranic je
problém vlády v Praze.
● MK: Pro zastavení imigrace a islamizace musíme bojovat na všech
úrovních politiky. Krajský úřad
může udělat mnohé proto, aby u
nás například nebyl zřízen tábor pro
imigranty. Dále na kraji musíme
posílit školství zastavením inkluze,
zvýšením odměn učitelů za výsledky
žáků.
Pokud nevychováme vzdělanou
a hrdou generaci, ochrana hranic
nás před islamizací nezachrání. Navíc krajské volby byly vždy určitým
referendem o vládě a já doufám, že
tak donutíme Sobotku s Babišem,
aby se přestali bát Merkelové a toho,
že přijdou o datace z Bruselu a začali konečně jednat jako třeba Fico na
Slovensku.
● 6. 2. na Hradčanech v Praze
jste na demonstraci měli dle
některých médií až 10 tisíc lidí.
Ustoupila vám vláda v něčem?
● ML: Ustoupila. Týden po demonstraci se nám po více než půlročním
snažení ve sněmovně podařilo prosadit zařazení naší novely azylového
zákona. Kdo spáchá přestupek nebo
trestný čin, nesmí v ČR dostat azyl.
Třetí čtení naší novely čekám do
května.
6.2 to však nebylo jen o nás. S německou Pegidou, estonskou parlamentní Konzervativní stranou a
dalšími 16 hnutími v Evropě jsme
založili obranný spolek Pevnost Evropa, abychom zastavili multikulturní šílenství Angely Merkelové,
která chce v Evropské unii levnější
pracovní sílu.
Ing.
Miroslav Lidinský,
nový předseda
Úsvitu Národní Koalice
Narodil se 23. září 1972 v Chlumu
u Třeboně. Službu v ozbrojených
složkách začal v roce 1993 na pohraniční policii ČR. Získal specializace: potápěč, pyrotechnik, letecký
záchranář a další. Učil na Jihočeské univerzitě zdravotní záchranáře.
Elitní jednotky
V roce 2006 se stal členem elitní
protiteroristické jednotky SOG. Na
misi v Afghánistánu v létě 2007 byl
v boji s Talibánci zasažen protitankovou střelou. Byla mu amputována noha pod kolenem. Je držitelem
Medaile Karla Kramáře za hrdinství (2008), stříbrného a bronzového Záslužného kříže ministryně
obrany (2009, 2008) a dalších 10
vyznamenání.
Handicapovaný
sportovec
Je vicemistr Evropy v golfu handicapovaných roku 2010.
PŘEDSEDA ÚNK
V srpnu 2015 byl za podpory
Marka Černocha zvolen předsedou ÚNK s vizí spolupráce Úsvitu
a Bloku.
● Demonstraci provázely bezpečnostní incidenty. A také
bylo napadeno centrum pro
uprchlíky. Cosi tom myslíte?
● MK: Chceme řád a pořádek,
a proto všechny násilnosti striktně
odmítáme. Naším cílem je obrana
vzdělané a hrdé společnosti. Také
se nic takového nestalo na naší demonstraci, i když některá média se
nás snažila s tím spojovat.
Jediný incident na Hradčanech měl
údajně Český rozhlas, který se neakreditoval a svým vozem blokoval
přístupovou cestu. Proto jsme se
obrátili na vedení Českého rozhlasu, aby tuto věc řešil.
CO SE TUTLÁ
„Do Evropy prozatím dorazilo
pouze 10 % migrantů, na cestu
se chystá dalších 10 milionů lidí,“
prohlásil o příchodu imigrantů
německý ministr pro rozvoj Gerd
Müller. www.securitymagazin.cz
Pomozte nám
s distribucí!
Došly Vám noviny?
Volejte: 604 344 866
NArodnI listy
´
www.blokprotiislamu.cz
´
blokprotiislamu
www.usvitnarodnikoalice.cz
usvitnarodnikoalice
Zveme Vás na debaty jihočeském kraji
STOP
IMIGRACI!
Ing. Miroslav Lidinský, Doc. Martin Konvička, PhDr. Petr Hampl PhD., Marek Černoch
jak chránit naše hranice?
www.usvitnarodnikoalice.cz a www.blokprotiislamu.cz
Speciální hosté:
Miroslav Adamec, Luboš Albert, Jiří
Barták, Vladimír Rybák
● České Budějovice
25. 2., 18.30 h, hotel Slavie,
Jirsíkova 243/2
● Prachatice
29. 2., 18.30 h, Restaurace Almara,
Velké náměstí 39
● Strakonice
2. 3., 18.00 h, Restaurace Palermo,
Zimní stadion,
● Jindřichův Hradec
8. 3., 18.00 h, Sportcentrum Bobelovka,
Otín 187
● Třeboň
9. 3., 19.00 h, Malý divadelní sál,
● Písek
16. 3., 19 hod, hotel U Zlatého býka,
Kocínova 136/1
● Tábor
21. 3., 18 hod, hotel Palcát, 9. května
2471/2
● Český Krumlov
22. 3., 18 hod, hotel Bellevue, Latrán 77
Zilvar: Jižní Čechy ohrožují
imigranti. Nasaďme Sosáky!
Ministr vnitra Milan Chovanec
(ČSSD) odmítá návrh BPI a ÚNK
na přijetí 3 000 pohraničních policistů mimo jiné i proto, že je u nás
prý málo lidí ochotných sloužit u
policie.
Ve sněmovně k tomu řekl: „A těch
mladých zdatných lidí, kteří jsou
schopni udělat psychotesty a
udělat test zdatnosti, v republice
opravdu tolik nemáme. I kdybychom se dnes pokoušeli a získali
peníze od ministra financí na další
3 000 policistů, tak vám garantuji,
že je prostě nenajdeme“.
Sekretář poslaneckého klubu ÚNK
Jan Zilvar společně s vojenským
expertem BPI Martinem Kollerem
založili nadační fond Stráž obrany
státu (SOS), který má za cíl zmobilizovat síly mezi aktivními spoluobčany, kteří by chtěli policii s ochranou hranic pomoci.
„SOS by měla vzniknout analogicky k armádním aktivním zálohám,
ale neměla by být podřízena armádě, ale policii,“ uvedl Koller.
„Stráž obrany státu byl v letech
1936 - 9 speciálně zřízený sbor,
který nejdříve posílil Finanční stráž a následně armádu při
ochraně hranice naší vlasti. 312
příslušníků SOS, jimž se běžně říkalo Sosáci padlo v boji s různými
hitlerovskými silami. V úctě k nim
by pomocné síly policie měly i dnes
mít název tohoto sboru. Když pan
ministr vnitra není schopen přijmout 3000 policistů, dejme šanci
aktivním spoluobčanům,“ řekl Národním listům Jan Zilvar a připomněl hrdé Králováky, kteří již ve
středověku byli královským privilegiem zbaveni roboty a chránili jižní
hranici Českých zemí s Bavorskem.
Koller odpovídá za vypracování
uceleného projektu SOS. Zilvar,
který působil jako ředitel soukromých rádií, je odpovědný za
propagaci záměru a dále z pozice
sekretáře ÚNK koordinuje přípravu legislativního návrhu celého
projektu. Více o SOS čtěte na
www.usvitnarodnikoalice.cz
Inzerce
.
Jan
Zilvar
● Sekretář
poslaneckého
klubu Úsvitu Národní
Koalice
● Bývalý generální ředitel
významných
soukromých
rádií
● Mediální
poradce
a marketér
Martin
Koller
● Absolvent
Vysoké vojenské velitelsko technické školy
● Bývalý vrchní
rada na Ministerstvu průmyslu a obchodu
● Diplomat na
ministerstvu
zahraničních
věcí - zvláštní
mise v Iráku
´
´
NArodnI
listy
Vydavatel: Tyneside, s.r.o., se sídlem
Praha 2, Vinohrady, Italská 1580/26,
PSČ: 120 00, IČ: 24293296
Layout: OWH. Publikace: 2016 / 5

Podobné dokumenty

- Úsvit

- Úsvit Snaha o dehonestaci pana docenta muslimskou masokostní moučkou

Více

- Úsvit

- Úsvit UNK Lidinského. Ministr vnitra Chovanec (ČSSD) to až v prosinci ve sněmovně odmítl se slovy: „Vy nás tu vyzýváte, abychom hermeticky uzavřeli hranici včetně technických zařízení, včetně oplocení, c...

Více

- Úsvit

- Úsvit Mgr. Jana Volfová, místopředsedkyně BPI k tomu uvedla: „Někdo si dal desítky hodin práce s tím hledat kdo ví kde výroky, které jsou zjevně vytržené z kontextu a při všem našem úsilí se ani nám nepo...

Více

Listopad - Časopis Život v Kristu

Listopad - Časopis Život v Kristu e mi 33 let a mám dvě děti (syna čala nikdy užívat a vlastně jsem k ní pak já k němu cítím naprostý odpor, a vždy 11 a dceru 7 let). Před několika lety už nikdy nešla. Vím, že to je chyba, ale já č...

Více

the boardgame - Civilization

the boardgame - Civilization Pokud docílíte některého z níže uvedených milníků aktuální doby (viz tab.), oznamte to ostatním hráčům, vezměte si jednu z karet divů světa z aktuální doby, a položte ji před sebe. Dosažení milníku...

Více