Mini Euro Programme 2011 - Deutsch

Komentáře

Transkript

Mini Euro Programme 2011 - Deutsch
MINI
EURO
2011
powered by:
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
Investice do vaší budoucnosti
Gefördert mit Mitteln der EU aus dem
Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft
PROGRAM / PROGRAMM / PROGRAMME
CZ
Pátek, 06. 05. 2011, Příjezd týmů do Františkových Lázní
cca. 19h30 večeře v hotelu
Sobota, 07. 05. 2011, Základní skupiny ve Fr. Lázních, stadión
09h00 Slavnostní zahájení, zápasy v základních skupinách
13h15 Přestávka: Oběd v INGO Casino Františkovy Lázně
14h45 Pokračování zápasů v základních skupinách
18h30 Banket pro účastníky ve Společenském sále INGO Casina
Neděle, 08. 05. 2011, Finálová část v Rehau, Sportzentrum
07h30 Cesta do Rehau
09h00 Slavnostní zahájení, začátek finálové části
12h20 Přestávka: Oběd
13h00 Pokračování finálovou částí
16h45 Utkání o 3. místo
17h00 Finále
17h15 Slavnostní vyhlášení výsledků
DE
Freitag, 06. 05. 2011, Ankunft der Teams
ca. 19h30 Abendessen im Hotel
Samstag, 07. 05. 2011, Vorrunde im Stadion von Františkovy Lázně
09h00 feierliche Eröffnung: Vorstellung der Teams, Auslosung der Gruppen
13h15 Mittagspause: Mittagessen für alle Mannschaften im INGO Casino
14h45 Fortsetzung des Turniers
18h30 Bankett für alle Mannschaften im Ballsaal von INGO Casino
Sonntag, 08. 05. 2011, Finalrunde im Sportzentrum von Rehau
07h30 Fahrt nach Rehau
09h00 feierliche Eröffnung in Rehau: Start der Finalrunde
12h20 kurze Mittagspause und Essen der Mannschaften
13h00 Fortsetzung der Finalrunde
16h45 Spiel um Platz 3
17h00 Finale
17h15 Schlussfeier
EN
Friday, 06. 05. 2011, arrival of teams in Františkovy Lázně
ca. 19h30 dinner in hotel
Saturday, 07. 05. 2011, group games in Františkovy Lázně, Stadium
09h00 opening ceremony: presentation of teams, start of group games
13h15 lunch break: lunch for all teams at INGO Casino Franzensbad
14h45 group games (2nd part)
18h30 banquet for all teams in the ball-room of INGO Casino
Sunday, 08. 05. 2011, final round in Rehau, Sportzentrum
07h30 journey to Rehau
09h00 opening ceremony in Rehau: start of final round
12h20 short lunch break
13h00 second part of final round
16h45 3rd place play-off
17h00 final
17h15 closing ceremony
3
POZDRAV / GRUSSWORTE / GREETINGS
DE Im Namen des Bayerischen Fußball-Verbandes
(BFV) begrüße ich Sie sehr herzlich zur Mini-EM 2011
der DTFS! Durch die unermüdliche Arbeit vieler
ehrenamtlicher Helfer können wir in diesem Jahr
bereits zum 8. Mal ein grenzübergreifendes Fußballfest
zusammen feiern. Dieses Turnier ist mit hochkarätigen
Spitzenteams aus ganz Europa besetzt und stellt eine
international beachtenswerte Talentschau dar.
Besonders freue ich mich darüber, dass die diesjährige
Mini-EM erneut unter dem Motto „Gegen Rassismus
und Gewalt“ durchgeführt wird. Es gibt keinen besseren Slogan für diesen
grenzüberschreitenden Wettkampf. „Fußball ist mehr als ein 1:0“, so hat es der
langjährige DFB-Präsident Egidius Braun einmal formuliert. Im Fußball zählen
neben den mit Ehrgeiz angestrebten Erfolgen vor allem Teamgeist und Fairplay Hautfarbe, Sprache oder die soziale Schicht sind keine trennenden Elemente. Die
schönen Erinnerungen an internationale Freunde und ein kameradschaftliches
Miteinander in diesen Turniertagen helfen hoffentlich, Rassismus oder
Gewaltbereitschaft bei den teilnehmenden Jugendlichen gar nicht erst entstehen
zu lassen.
Die Austragung des Turniers, beiderseits in Tschechien und Deutschland, bietet
allen Gästen reizvolle Begegnungen, um europaweit Kontakte zu knüpfen, neue
Freundschaften zu schließen und eventuelle Vorurteile abzubauen. Unter diesen
Vorzeichen haben auch der BFV und der Tschechische FV 2007 eine Kooperation
vertraglich besiegelt, die in diesem Jahr im Münchener „Haus des Fußballs“
verlängert wurde und auf breiter Basis mit Leben erfüllt wird. Zu den
Höhepunkten gehören zweifelsohne zahlreiche Spiele der bayerischen
Auswahlteams gegen die Jugend-Nationalmannschaften Tschechiens, das
internationale Frauen-Futsalturnier des BFV in Maxhütte-Haidhof sowie
Gemeinschaftslehrgänge der U17-Juniorinnen mit dem tschechischen
U18-Nationalteam. In der Saison 2008/2009 fand erstmals zwischen der
Bayernliga und der 3. Tschechischen Liga auch ein Schiedsrichteraustausch statt.
Erneut hat der BFV gerne gemeinsam mit dem Tschechischen Fußballverband und
der UEFA die Schirmherrschaft für die MINI-EM 2011 übernommen. Zum guten
Gelingen stellen wir auch in diesem Jahr qualifizierte Schiedsrichter und
erstklassige Bälle zur Verfügung. Freuen wir uns also gemeinsam auf ein
hochklassiges Turnier mit spannenden und fairen Spielen!
CZ Jménem Bavorského fotbalového svazu (BFV) Vás velmi srdečně vítám na
turnaji Mini Euro 2011 pořádaném ČNFŠ! Díky neúnavné práci mnoha
neplacených funkcionářů a pomocníků můžeme společně oslavit přeshraniční
fotbalový svátek. Tento turnaj je obsazen nejprestižnějšími špičkovými týmy
z celé Evropy a představuje pozoruhodnou mezinárodní přehlídku talentů. Zvláště
velkou radost mám z toho, že letošní ročník Mini Euro je opět pořádán pod
heslem „Proti rasismu a násilí“.
Neexistuje lepší slogan pro toto přeshraniční sportovní klání. „Fotbal je více než
jen 1:0“, jak to zformuloval dlouholetý předseda Německého fotbalového svazu
Egidius Braun. Ve fotbale se vedle snahy o úspěch poháněné ambicemi počítá
především týmový duch a hra v duchu fairplay – barva pleti, jazyk nebo sociální
původ nepředstavují žádné rozdělující prvky. Krásné vzpomínky na přátele ze
zahraničí a kamarádské soužití během těchto dní, doufejme, napomohou tomu,
aby negativní jevy jako rasismus nebo sklon k násilí v zúčastněných mladých
lidech vůbec nezačaly klíčit.
Průběh turnaje, který proběhne na obou stranách hranice, v Česku i Německu,
4
přináší všem hostům řadu podnětných setkání, umožňujících navázat kontakty po
celé Evropě, vytvořit si nová přátelství a odstranit eventuální předsudky. Ve
znamení těchto cílů také Bavorský a Českomoravský fotbalový svaz v roce 2007
smluvně stvrdily vzájemnou spolupráci, která je na širokém základě naplňována
konkrétními kroky. K nejnovějším vrcholům spolupráce bezpochyby náleží zápasy
bavorského mládež nického výběru do 16 let proti reprezentačnímu výběru Česka
do 16 let, mezinárodní turnaj žen ve futsalu pod hlavičkou BFV v MaxhütteHaidhofu, jakož i společný kurz juniorek do 17 let s českou reprezentací do 18 let.
V rámci odvetných zápasů také proběhla od roku 2008 výměna rozhodčích mezi
bavorskou ligou a 3. českou ligou. Po velmi zdařilém průběhu turnaje v loňském
roce BFV společně s Českomoravským fotbalovým svazem a UEFA opět rád
převzal záštitu nad Mini Euro 2011. Pro zdar akce dáváme také letos k dispozici
kvalifikované rozhodčí a prvotřídní míče. Těšme se tedy společně na vynikající
turnaj s napínavými a férově vedenými zápasy!
EN I would like to welcome you in the name of the Bavarian FA to the Mini Euro
2011 of the Czecho-German Football School. Thanks to the hard work of many
volunteers we can again celebrate a great cross-border football festival this year.
This tournament is featuring top-class teams from all over Europe and marks an
impressive talent exhibition. I am especially delighted that the Mini Euro again has
the motto „Against Racism and Violence”. There is no better motto for this crossborder competition. „Football is more than a 1:0”, said the former president of
the German FA Egidius Braun. Team spirit and good skills are most important in
football – skin colour, language or social background are no dividing elements.
The fond memories of international friends and of the uniting spirit of this
tournament will hopefully help that our youngsters never think about racism and
violence.
The tournament takes place in the Czech Republic and Germany and will offer all
guests the chance of meeting people from all over Europe, to make new friends
and to dismantle stereotypes. This was also the reason why the Bavarian and the
Czech FA agreed on official co-operation on a broad basis. This co-operation was
prolonged this year in the House of Football in Munich: Recent highlights were
some international caps with the Czech and the Bavarian U16s, an international
women futsal tournament in Maxhütte-Haidhof and joint seminar of the U17s
women team with the Czech U18s national women team. Since 2008 referees
between the Bavarian amateur division and the Czech 3rd division have been
exchanged. After the excellent Mini Euro in the last year, the Bavarian FA is very
glad to be the patron of the Mini Euro 2011 in close co-operation with the
Czech FA and UEFA. Our contribution to the success of this event will be qualified
referees and first-class balls for the games. Let us look forward to exciting
moments and fair games.
DR. RAINER KOCH
PRÄSIDENT DES BAYERISCHEN FUSSBALL-VERBANDES
PREZIDENT BAVORSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU
PRESIDENT OF BAVARIAN FOOTBALL ASSOCIATION
5
POZDRAV / GRUSSWORTE / GREETINGS
DE „Gegen Rassismus und Gewalt“, unter diesem
Motto hat die Deutsch-Tschechische Fußballschule
(DTFS) auch in diesem Jahr wieder 14 europäische
Spitzenteams an den ehemaligen Eisernen Vorhang
geholt. Dazu möchte ich alle Spieler, Trainer und
Fußballfreunde herzlich willkommen heißen. Die MINI
EURO beweist eindrucksvoll, dass Fußball mehr ist als
ein 1:0. Sie setzt ein Zeichen für Fairness und Toleranz,
demonstriert Engagement für ein friedliches
Miteinander unabhängig von Sprache, Kultur und
Nationalität. Fußball ist kein Allheilmittel, aber er baut Brücken. Daher begrüßt der
DFB Aktionen wie die MINI EURO. Besonders würdigen möchte ich die europäische
Arbeit der Deutsch-Tschechischen Fußballschule (DTFS). Das Projekt hat sich seit
2002 hervorragend entwickelt und leistet einen wertvollen und wachsenden
Beitrag im Dialog zwischen Ost und West. Mehr und mehr Nationen und Vereine
schließen sich den grenzüberschreitenden Aktivitäten an, sodass die DTFS immer
mehr Kinder erfolgreich auf ihrem Weg ins neue Europa begleiten kann. Im Namen
des DFB wünsche ich allen Aktiven und Zuschauern ein buntes, fröhliches
Fußballfest!
CZ „Proti rasismu a násilí“ – pod tímto heslem Česko-německá fotbalová škola
(ČNFŠ) i v tomto roce do blízkosti bývalé železné opony opět sezvala 14
špičkových evropských týmů. Rád bych srdečně přivítal všechny hráče, trenéry
a milovníky fotbalu při zahájení celého turnaje. MINI EURO přesvědčivým způsobem dokazuje, že fotbal je více než 1:0. Tento turnaj demonstruje angažovanost ve prospěch mírového soužití, bez ohledu na jazyk, kulturu a národnost.
Fotbal není žádný všelék, pomáhá však budovat mosty mezi lidmi. Proto vítá DFB
takové akce jako je MINI EURO. Především bych chtěl vyzdvihnout proevropskou
činnost ČNFŠ. Tento projekt se od r. 2002 vynikajícím způsobem rozvíjí a příspívá
tak významným a stále větším dílem k rozvoji dialogu mezi východem a západem.
Stále více národností a oddílů se zapojuje do přeshraničních aktivit tohoto
projektu, takže ČNFŠ úspěšně provází stále více dětí na jejich cestě do nové
Evropy. Jménem DFB přeji všem aktivním účastníkům i divákům barvitý, veselý
fotbalový svátek s mnoha napínavými zápasy vedenými v duchu fairplay!
EN „Against Racism and Violence“ is again the motto of this year’s MINI EURO
of the Czecho-German Football School. 14 European top teams have come to
where was once the Iron Curtain. To this special event I would like to welcome all
players, staff and fans. The MINI EURO is an impressive example that football can
be more than a simple 1:0. The tournament demonstrates the will that people
unite in peace, regardless to their origin, language and culture. Football may not
be the universal remedy, but football may build bridges. For this reason the
German FA is supporting events as the Mini Euro. The European activities of the
Czech-German Football School deserve my deep respect. The project has made
excellent progress since 2002 and is giving valuable and growing contribution to
the dialogue between East and West. More and more nations and clubs join their
cross-border activities. The Czech-German Football School shows more and
more young children their way into the new Europe. In the name of the German
FA I wish all players, coaches and fans a great tournament.
CZ S velkým zájmem sleduji, jak se daří realizovat
unikátní projekt, který na půdorysu fotbalu spojuje dva
národy. Mladí adepti fotbalu se tak učí
dvakrát – vstřebávají poznatky fotbalových škol obou
zemí a navíc se i naučí i jazyky, což se v globálním světě
může vždy hodit. I když třeba ne všem absolventům
školy přímo ve fotbale. Navíc aktivita této školy
v některých aspektech zasahuje prakticky do celé
Evropy. To platí o mini-mistrovství Evropy, velkém
mezinárodním turnaji, který si získal respekt a obdiv.
Jsme rádi, že můžeme spolu s dalšími převzít nad turnajem záštitu. V desítkách
zápasů turnaje jde nejen o výsledek, ale i setkání kultur z různých koutů kontinentu.
Pro mnohé malé kluky je to první takto významný kontakt, který zanechá pozitivní
stopy. Přeji organizátorům bezproblémovou práci a všem účastníkům pak krásné
okamžiky prožité na trávníku i mimo něj.
DE Mit großem Interesse verfolge ich wie es gelingt, ein einzigartiges Projekt
zu realisieren, das mit Hilfe des Fußballs zwei Nationen verbindet. Junge Fußballer
lernen hier doppelt – sie bekommen die Grundzüge der Fußballschulen zweier
Länder vermittelt und lernen außerdem neue Sprachen. Diese sind für die
globalisierte Welt immer gut. Auch wenn später vielleicht nicht alle
Projektteilnehmer ihre Sprachkenntnisse im Fußball brauchen werden. Darüber
hinaus beziehen einige Aktivitäten der DTFS ganz Europa mit ein. Das gilt auch für
die Mini Euro, einem großen internationalen Turnier, das Respekt und
Bewunderung erlangt hat. Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit Anderen die
Schirmherrschaft über dieses Turnier übernehmen dürfen. In Dutzenden von
Spielen geht es nicht nur ums Ergebnis, sondern um Kulturbegegnungen zwischen
ganz Europa. Für viele der kleinen Jungs wird dieser „Erstkontakt“ so
außergewöhnlich sein, dass er positive Spuren hinterlassen wird. Ich wünsche den
Organisatoren eine problemlose Durchführung und allen Teilnehmern schöne
Stunden – auf und neben dem Platz.
EN I am following with big interest a unique project where football helps to
connect two nations. Young football players may learn in the Czech-German
Football School in a double way – they get to know the basics of 2 national
football schools. In addition, they learn new languages. This is very important
in the new globalised world. Even if not all children may use their acquired
knowledge in football later on. Moreover, some of the activities of the CzechGerman Football School include Europe on the whole. This also counts for the
Mini Euro, a great international tournament which has deserved respect and
admirance. We are very glad to be patrons of this tournament, together with
other partners. The key aspect of the series of matches played in the tournament
is not the result, but pan-European cultural exchange. For many of the small boys
this first contact with new cultures will be exceptional and leave very positive
impressions. I wish the organizers a tournament without complications and a lot
of joy to all participants – on and beyond the pitch.
IVAN HAŠEK
PŘEDSEDA ČMFS
PRÄSIDENT DES TSCHECHISCHEN FUSSBALLVERBANDS ČMFS
DR. THEO ZWANZIGER
PRESIDENT OF CZECH FOOTBALL ASSOCIATION ČMFS
PRÄSIDENT DES DFB
PŘEDSEDA DFB
PRESIDENT OF THE GERMAN FA
6
7
POZDRAV / GRUSSWORTE / GREETINGS
CZ Jsem rád, když vidím, že práce Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky nese ovoce. A nemusí se
vždy jednat o zásadní novely zákonů. Turnaj, jako je
tento, je stejně dobrým výsledkem našeho snažení.
Aktivity Česko-německé fotbalové školy jsou
podporovány z Evropských programů zaměřených na
rozvoj přeshraniční spolupráce. Unikátním způsobem
pomáhají naplňovat hlavní cíl - odbourávání bariér
a předsudků v myšlení lidí na různých stranách hranice.
I když tentokrát na trávníku nepůjde o milionové
odměny, rozhodně to neznamená, že turnaj není srovnatelný s Ligou mistrů. Dnes
se tu setkávají mladí sportovci z různých koutů Evropy. Jejich velkou výhodou je
společná a ničím nezatížená budoucnost ve velkém lidském mraveništi, jménem
Evropa. Přestože se v posledních měsících může zdát, že tvrdá ekonomická
realita prohlubuje problémy ve spolupráci národů starého kontinentu, akce jako je
tahle nám říkají, že tomu tak není. Přeji Vám nádherné sportovní zážitky a mnoho
nových přátelství.
DE Ich freue mich, wenn ich sehe, dass die Arbeit des tschechischen
Ministeriums für Regionalentwicklung Früchte trägt. Es muss sich nicht immer nur
um neue Gesetze und Vorschriften handeln. Ein Turnier wie dieses ist ein genauso
gutes Ergebnis unserer Bemühungen. Die Aktivitäten der Deutsch-Tschechischen
Fußballschule werden durch die Programme der Europäischen Union für die
Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unterstützt. Sie helfen
auf einzigartige Weise ein großes Ziel zu erfüllen - die Barrieren und Vorurteile
abzubauen, die Menschen auf unterschiedlichen Seiten der Grenze haben. Auch
wenn es diesmal auf dem Rasen nicht um Millionen geht, heißt das sicher nicht,
dass das Turnier nicht mit der Champions League verglichen werden könnte.
Heute treffen sich hier junge Sportler aus unterschiedlichen Teilen Europas. Ihr
großer Vorteil ist eine gemeinsame, unbelastete Zukunft in einem großen
Ameisenhaufen, der sich Europa nennt. Auch wenn die vergangenen Monate den
Eindruck erwecken können, dass die harte ökonomische Realität das Problem in
der Zusammenarbeit der Nationen des alten Kontinents vertieft, zeigen Aktionen
wie diese, dass dem nicht so ist. Ich wünsche allen wunderbare sportliche
Erlebnisse und viele neue Freundschaften.
EN I am glad to see that the work of the Czech Ministry of Regional Development bears fruit. We are not always just producing new laws and regulations.
A tournament like this is also a good result of our efforts. The activities of
Czech-German Football School are supported by European Union through the
European Regional Development Funds of cross-border cooperation. These funds
help in a unique way to achieve a great aim - to dismantle stereotypes and barriers
which people have on different sides of a border. This time the games on the pitch
will be not worth several millions. Yet, this does not mean that this tournament
could not be compared to the Champions League. At the Mini Euro people from all
over Europe meet each other. Their great advantage will be that they are united in
a free future in a big anthill which is called Europe. Even if the last months may
evoke the impression that the hard economic reality worsens the cooperation
between European nations, actions like these underline that this is not true. I wish
all of you a great sports event and many new friends to be found.
DE Die Deutsch-Tschechische Fußballschule ist für
Oberfranken ein wichtiger Träger der internationalen
Jugendarbeit. Die erneute Einladung durch Bundespräsident Christian Wulff in seinen Amtssitz im Berliner
Schloss Bellevue zeigt, welche große Anerkennung der
Deutsch-Tschechischen Fußballschule national wie
international zuteil wird. Das Motto der diesjährigen
Veranstaltung „Gegen Rassismus und Gewalt“ deckt
sich mit den Empfehlungen des Schulsports, mit
Teamgeist und Fair play zum Ziel zu kommen.
Im Namen der Regierung von Oberfranken heiße ich wieder alle europäischen
Mannschaften bei uns herzlich willkommen. Ich danke den Verantwortlichen,
Helfern und Sponsoren für ihr großartiges Engagement, wünsche allen
Teilnehmern viele freundschaftliche Kontakte im fairen, sportlichen Wettkampf
sowie den Zuschauern spannende Fußballspiele.
CZ Česko-německá fotbalová škola je v regionu Oberfranken důležitým
představitelem mezinárodní spolupráce mládeže. Opakované pozvání spolkového
prezidenta Christiana Wulffa do sídla prezidentského úřadu v berlínském zámku
Bellevue ukazuje, jak velké uznání má Česko-německá fotbalová škola jak
v národním, tak mezinárodním měřítku. Motto letošní akce „Proti rasismu a násilí“
je identické s obecnými zásadami sportu na školách a s principy, jak dosáhnout
svých cílů v týmovém duchu a fair play.
Jménem vlády Oberfranken bych u nás chtěl opět velmi srdečně přivítat všechny
evropské týmy. Děkuji všem odpovědným osobám, pomocníkům a sponzorům za
jejich znamenitou angažovanost. Přeji všem účastníkům, aby získali přátelské
kontakty během této sportovní akce, a také divákům napínavá fotbalová utkání.
EN Deutsch-Tschechische Fußballschule (DTFS) is a important institution of
international youth development to Oberfranken. Federal President Christian
Wulff again invited DTFS to Chateau Bellevue in Berlin last year. This underlines
the high prestige which DTFS has gained on a national and international level. The
motto of the tournament „Against Racism and Violence“ is identical to the
guidelines of sports in school, the principle to accomplish your aims with team
spirit and fair play.
In the name of the District Commission of Oberfranken I would like to welcome
all teams from abroad to our region. I would like to say thank you to all the
organising staff for their great commitment. I wish all the participants that they
find new friends in a fair sports competition and the fans may enjoy exciting
football games.
WILHELM WENNING
REGIERUNGSPRÄSIDENT VON OBERFRANKEN
HEJTMAN HORNÍCH FRANKŮ
DISTRICT COMMISSIONER OF OBERFRANKEN
ING. KAMIL JANKOVSKÝ
MINISTR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
MINISTER FÜR REGIONALENTWICKLUNG CZ
MINISTER FOR REGIONAL DEVELOPMENT CZ
8
9
POZDRAV
/ GRUSSWORTE
POZDRAV
/ Grußworte/ /GREETINGS
Greetings
CZ Vážení mladí přátelé a fotbaloví nadšenci,
blíží se Váš největší svátek, květnové Mini Euro 2011,
které je nejen mimořádnou sportovní událostí pro slibné
fotbalové naděje, ale také příležitostí setkat se
s vrstevníky z jiných zemí a změřit své síly. Není
důležité, kdo nakonec pokoří soupeře a bude první. Tím
nejpodstatnějším zůstává, abyste dokázali ve skvělé
atmosféře špičkového fotbalového turnaje podat kvalitní
výkon a načerpat zkušenosti bez ohledu na to, jakým
jazykem mluvíte, a z které země pocházíte. Přeji Vám nezapomenutelné fotbalové
zážitky a spoustu nových přátel napříč celou Evropou.
DE Liebe junge Freunde und Fußballfans,
Es nähert sich Euer größter Feiertag im Mai, die Mini Euro 2011, die nicht nur ein
außergewöhnliches sportliches Ereignis für verheißungsvolle Fußballtalente ist,
sondern die Gelegenheit bietet, Altersgenossen aus anderen Ländern zu treffen und
mit ihnen die Kräfte zu messen. Es ist nicht wichtig, wer am Ende die Gegner hinter
sich lässt und Erster wird. Das Allerwichtigste bleibt, dass ihr in der Atmosphäre
dieses Spitzenturniers eine gute Leistung zeigt und Erfahrungen sammelt ohne
Rücksicht darauf, welche Sprache ihr sprecht und aus welchem Land ihr kommt. Ich
wünsche Euch unvergessliche Fußballerlebnisse und eine Vielzahl neuer Freunde quer
durch ganz Europa.
EN Dear young friends and football fans,
We are about to celebrate your greatest holiday in May, the Mini Euro 2011, which
is not only an excellent sportive event for promising football talents. It offers the
chance to you to meet new friends from other countries and to measure your
strength with them. This tournament is not about the idea who is going to leave the
opponents behind and be the first in the end. The most important will be that you
perform well and gain experience regardless of what language you speak or what
country you come from. I wish all of you a great experiences in football to be
remembered and many new friends throughout Europe.
PaedDr. JOSEF NOVOTNÝ
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE
PRÄSIDENT DER KARLOVY VARY REGION
PRESIDENT OF THE KARLOVY VARY REGION
DE Zum achten Mal wird in diesem Jahr von der
Deutsch-Tschechischen Fußballschule die MINI-EM
durchgeführt. Die Vorrundenspiele dieses einzigartigen
sportlichen Wettbewerbs finden in Franzensbad,
Tschechische Republik, und die Endrunde in Rehau statt.
An diesem grenzüberschreitenden Turnier werden
14 Jugendmannschaften von bekannten Fußballvereinen
aus 13 Ländern teilnehmen. Die jungen Fußballer können
sich bei dieser Veranstaltung nicht nur auf sportlicher
Ebene messen, sondern werden auch neue Erfahrungen
in kultureller Hinsicht gewinnen. Diese Meisterschaft im Herzen Europas soll dazu
beitragen, dass die Jugend über Grenzen hinweg zusammenfindet.
Mein Dank gilt Herrn Gerald Prell und allen Helfern, die es ermöglicht haben, dass
die Finalrunde der MINI-EM in Rehau stattfinden kann, und allen Sponsoren,
welche die Finanzierung des Turniers gesichert haben. In diesem Jahr hat sich die
Stadt Rehau in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Hochfranken besonders
eingebracht.
Ich wünsche allen teilnehmenden Fußballern gute, faire, verletzungsfreie Spiele
und den Zuschauern erlebnisreiche Stunden bei einem spannenden Turnier.
CZ V tomto roce bude již po osmé pořádat Česko-německá fotbalová škola
MINI ME. Zápasy předkola této jedinečné sportovní akce se budou konat ve
Františkových Lázních a finálové zápasy proběhnou v Rehau. Tohoto mezinárodního turnaje se zúčastní 14 mládežnických týmů známých fotbalových klubů
ze 13 zemí. Mladí fotbalisté si můžou poměřit své síly nejen na sportovní úrovni,
ale získávají také nové zkušenosti z kulturní oblasti. Toto mistrovství v „srdci
Evropy“ je přínosem pro mladé hráče, aby našli společné cesty i přes hranice.
Poděkování patří panu Geraldu Prellovi a všem pomocníkům, kteří umožnili, že
se finálové kolo MINI ME bude hrát v Rehau, a všem sponzorům, kteří zajistili
financování tohoto turnaje. Organizace letošního ročníku je ve znamení spolupráce
města Rehau a Sparkasse Hochfranken.
Přeji všem zúčastněným hráčům úspěšný průběh zápasu bez zranění a ve stylu
fair play a divákům hodiny plné zážitků během tohoto napínavého turnaje.
EN For the 8th time the Czecho-German Football School has organised the
Mini Euro. The group games of this outstanding tournament takes place in
Frantiskovy Lazne, Czech Republic, the final round in Rehau. This year 14 youth
teams from 13 nations will take part in the Mini Euro. This event gives our
youngsters the chance to compete in sports and to make new interna tional
friendships. Sport is an important link in our society. This champion ship in the
heart of Europe shall contribute to a better understanding of the people in the
new Europe. I would like to say thank you to Gerald Prell and all volunteers who
stage the final round in Rehau and to all the sponsors who financed the
tournament. This year, Stadt Rehau took over the general sponsorship together
with Sparkasse Hochfranken to guarantee that the tournament could be staged.
I wish all players good and fair games without injuries and the fans an exciting
tournament.
MICHAEL ABRAHAM
1. BÜRGERMEISTER DER STADT REHAU
STAROSTA MĚSTA REHAU
MAYOR OF REHAU
10
11
POZDRAV
/ GRUSSWORTE
POZDRAV
/ Grußworte/ /GREETINGS
Greetings
DE Die Sparkasse Hochfranken fördert die DTFS seit
einigen Jahren. Dass wir dieses Jahr neben der Stadt
Rehau erstmals als Hauptsponsor der Mini-WM in
Rehau auftreten ist ein klares Bekenntnis zur Region.
Unsere Unternehmensphilosophie lautet: Gut für die
Region! Daher unterstützt die Sparkasse Hochfranken
keine nationalen sportlichen Großveranstaltungen,
sondern hochkarätige Veranstaltungen in der Region.
Dies ist uns wichtig, da wir das Geld, welches wir in
unserer Region verdienen auch wieder in der Region
CZ S velkým zájmem sleduji, jak se každoročně daří
realizovat unikátní projekt jako je MINI EURO a jsme
hrdí na to, že této mimořádné sportovní události může
město Františkovy Lázně opět poskytnout zázemí již
8. ročníku a podpořit tak nejen mladé sportovní naděje
v odvětví, které má v České republice dlouhou tradici,
ale rovněž tak umožnit setkání fotbalových týmů z celé
Evropy.
Mějme přitom na paměti, že není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se, a proto přejeme všem zúčastněným, aby si z této akce odnesli
především skvělé sportovní zážitky.
DE Mit großem Interesse verfolge ich, wie es jedes Jahr gelingt, ein
einzigartiges Projekt wie die Mini Euro zu realisieren. Wir sind stolz, dass die Stadt
Františkovy Lázně für ein solch außergewöhnliches Sportereignis schon zum
8. Male einer der Austragungsorte ist und damit nicht nur junge Sporttalente
in ihrer Entwicklung unterstützt (was in der Tschechischen Republik eine lange
Tradition hat). Gleichzeitig ermöglichen wir, dass sich Fußballteams aus ganz
Europa begegnen.
Tragen wir alle in Erinnerung, dass es nicht darauf ankommt zu gewinnen, aber
mit dabei zu sein. Daher wünschen wir allen Teilnehmenden, dass sie aus dieser
Aktionen tolle sportliche Erlebnisse mitnehmen.
EN I am very glad to follow how a unique project as the Mini Euro may be
staged every year again. We are very proud that the Town of Františkovy Lázně
is the site of such an exceptional sports event already for the 8th time. With the
Mini Euro we are not only supporting young football talents in their development
(this has a long tradition in Czech Republic). At the same time we provide the
basis that football teams from all over Europe have a chance to meet each other.
We should all be aware that it is not decisive to win, but to be a part of it. Thus,
we wish all participants that they enjoy the Mini Euro and take great experiences
back home.
ROMAN KNEDLÍK
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
2. BÜRGERMEISTER DER STADT FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
VICE-MAYOR OF FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
ausgeben.
Dieses Nachwuchsturnier der DTFS hat höchstes internationales Niveau erreicht.
Deshalb braucht die DTFS einen starken Partner an ihrer Seite. Mit der Sparkasse
Hochfranken steht ein Geldinstitut zur Seite, welches für ALLE in der Region ein
verlässlicher Partner ist. Von den teilnehmenden Mannschaften der 8. Mini-EM
wird wieder hohes sportliches Niveau erwartet. Einen hohen Anspruch in Sachen
Finanzdienstleistungen erhebt auch die Sparkasse Hochfranken bei der
Finanzberatung ihrer Kunden. Mögen die besten Mini-Fußballteams aus
13 Nationen im fairen Wettkampf den Meister ermitteln.
CZ Sparkasse Hochfranken podporuje již několik let ČNFŠ. To, že tento rok
poprvé vystupujeme vedle města Rehau jako hlavní sponzor MINI ME, je jasným
výrazem uznání tohoto regionu. Naše filosofie zní: Vše pro region! Proto také
Sparkasse Hochfranken nepodporuje žádné velké národní sportovní akce, nýbrž
takto významné akce v regionu. Je pro nás důležité, abychom peníze, které
v našem regionu získáme, opět v regionu utratili. Tento mládežnický turnaj ČNFŠ
dosáhl nejvyšší mezinárodní úrovně. Proto potřebuje ČNFŠ na své straně silného
partnera. Díky Sparkasse Hochfranken má ČNFŠ na své straně peněžní ústav,
který představuje pro všechny v regionu spolehlivého partnera. Od všech
zúčastněných týmů 8. ročníku Mini ME se opět očekává vysoká sportovní úroveň.
Vysokou úroveň nabízí také Sparkasse Hochfrankem v oblasti finančního
poradenství. Tento turnaj Vám přinese podívanou na nejlepší fotbalové mini týmy
ze 13 zemí.
EN Sparkasse Hochfranken has been a supporter of DTFS since several years.
We wanted to set a clear sign for our home region when we together with Stadt
Rehau decided to take over the general sponsorhip in 2011. Our corporate
philosophy is: good for the region! We do not sponsor big national events, but
great events in our home region. It is vital to us that we invest the money which
we earned here also spend here again. The Mini Euro has reached the highest
international level. For this reason, DTFS needs a close partner. Sparkasse
Hochfranken is a bank, which is supporting everybody in our home region as
a reliable partner. We expect a high football level of all participating teams in the
8th edition of the Mini Euro. The same high expectation we have to ourselves
when we offer financial consulting services to our clients. Should the best mini
football teams find their champion among 13 nations in a fair competition.
BERND WÜRSTL
VORSTANDSVORSITZENDER DER SPARKASSE HOCHFRANKEN
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SPARKASSE HOCHFRANKEN
CEO SPARKASSE HOCHFRANKEN
12
13
POZDRAV / GRUSSWORTE / GREETINGS
DE Die Deutsch-Tschechische Fußballschule ist ein
europaweit einmaliges Projekt. Wir wollen Kindern
nicht nur professionelles Fußballtraining bieten. Über
den Fußball sollen bei uns Nachwuchskicker aus
Deutschland und Tschechien auch die Sprache und
Kultur des Nachbarn kennen lernen. Einmal pro Jahr
öffnen wir das europäische Fenster noch ein bisschen
weiter. Bei der Mini Euro begegnen sich dann namhafte
Fußballklubs aus ganz Europa. Premiere feierte die Mini
Euro am 1. und 2. Mai 2004 anlässlich der Erweiterung
der EU. Damals traten Traditionsklubs aus Deutschland
und allen EU-Beitrittsländern gegeneinander an, um
ihren „Europameister“ zu ermitteln. Mittlerweile ist die
Mini Euro zu einer festen Einrichtung im europäischen
Jugendfußball geworden. Unser aufrichtiger Dank gilt
an dieser Stelle allen Förderern, Sponsoren und den
vielen freiwilligen Helfern. Sie alle engagieren sich
tatkräftig dafür, dass die Mini Euro auch in diesem Jahr
wieder durchgeführt werden kann. Wir wünschen allen
Nachwuchskickern, Betreuern, Eltern und Zuschauern ein unvergessliches
Fußballwochenende!
CZ Česko-německá fotbalová škola je v evropském měřítku unikátním
projektem. Dětem nechceme nabídnout pouze profesionální fotbalový trénink,
prostřednictvím fotbalu by se malí fotbalisté z Německa a Česka měli seznámit
také s jazykem a kulturou sousední země. Jednou ročně se snažíme okno do
Evropy otevírat ještě o trochu více. Při každoročním Mini Euro se pak setkávají
věhlasné fotbalové kluby z celé Evropy. Premiéru mělo Mini Euro 1. a 2. 5. 2004
u příležitosti rozšíření Evropské unie. Tenkrát proti sobě nastoupily tradiční týmy
z Německa a ze všech zemí přistupujících do EU, aby se utkaly o titul „mistra
Evropy“. V současné době je již Mini Euro pevnou součástí evropského
mládežnického fotbalu. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem
donátorům, sponzorům a mnoha dobrovolným pomocníkům, bez jejichž podpory
by se z Mini Euro Česko-německé fotbalové školy stalo sotva něco více než
pěkný nápad. Všem fotbalovým žákům, trenérům, rodičům a divákům přejeme
nezapomenutelný fotbalový víkend!
CZ Je mi potěšením, že Mini Euro se koná již
poosmé nedaleko mého rodiště. V době kdy jsem byl
fotbalovým žákem, hrál jsem i na stadiónech, kde se
turnaj koná. V té době nebylo možné hrát tolik
mezinárodních zápasů, protože hranice mezi východem
a západem byly uzavřeny. Dnes je Evropa sjednocena
a proto jsem rád, že dnes místní mládež může hrát
s tolika špičkovými týmy z celé Evropy. Tím se stává
Mini Euro jedním z nejlepších mládežnických turnajů
v Evropě.
Přeji všem hodně úspěchů, zábavy a zápasy vedené fairplay!
DE Ich freue mich sehr, dass die Mini Euro zum 8. Mal in meiner Heimat
stattfindet. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich selbst in diesen Stadien Fußball
gespielt. Leider konnte ich mich damals nicht mit so vielen internationalen Teams
messen, weil die Grenzen zwischen Ost und West noch geschlossen waren. Heute
ist Europa vereint, und ich freue mich umso mehr, dass unser einheimischer
Nachwuchs mit so erstklassigen Teams aus ganz Europa spielen kann. Das macht
die Mini Euro zu einem der besten Jugendturniere Europas.
Ich wünsche allen viel Erfolg, unterhaltsame und faire Spiele!
EN It is a pleasure for me that the 8th Mini Euro is again taking place in my
home region. When I was a small boy, I played in the same football grounds as
you today. Unfortunately, I was not able to compete with so many international
teams as the borders between East and West were still closed. Europe is
re-united today and I am very happy that our youngsters can play with so many
top-class teams from all over Europe. This makes the Mini Euro one of the best
youth tournaments in Europe.
I wish you all a lot of success, exciting and fair games.
PAVEL NEDVĚD
EN The Czecho-German Football School as a project promoting football talent
JUVENTUS TORINO
is unique in European terms. It is not only a professional approach to training that
we would like to provide to the kids. Football at the same time helps young
German and Czech footballers in their attempt to get to know the language
and culture of the neighbouring country. Once a year we would like to open this
European window even more. At the Mini Euro renowned clubs from all over
Europe meet. The first tournament took place on 1 and 2 May 2004 on the
occasion of the enlargement of the EU: then we hosted traditional teams from
Germany and all of the newly accessing countries. Meanwhile the Mini Euro has
become a highlight in European youth football. We would like to say a big thank
you to all our sponsors, volunteers and fans without whose contribution our Mini
Euro would be nothing but a nice idea. We hope all young footballers, coaches,
parents and fans enjoy a football weekend to remember.
GERALD PRELL / FRANTIŠEK NEDBALÝ
DEUTSCH-TSCHECHISCHE FUSSBALLSCHULE
ČESKO-NĚMECKÁ FOTBALOVÁ ŠKOLA
CZECHO-GERMAN FOOTBALL SCHOOL
14
15
Juventus Torino
Manchester United
CZ „Stará dáma“, jak je přezdíván klub mezi fanoušky,
patří k nejúspěšnějším klubům na světě. 27 krát vyhrál
tento klub italskou Serii A. Juve je italským mistrem
a jediný italský klub, který smí nosit na svém dresu
2 mistrovské hvězdy. Juventus je také jediným
klubem, který dokázal vyhrát všechny tři hlavní
evropské poháry – Pohár mistrů evropských zemí,
Pohár vítězů poháru a Pohár UEFA. Tomu, že se
letošního Mini Euro zúčastní Juventus Turín přispěl velkou měrou Juve-Idol
Pavel Nedvěd, který má své kořeny ve Sklané nedaleko Františkových Lázní.
CZ Vzhledem k ceně přesahující jednu miliardu
dolarů je úřadující anglický mistr a vítěz Ligy mistrů
jedním z nejhodnotnějších týmů na světě. Sportovně
tento tradiční klub z Old Traffordu od roku 1986
vede sir Alex Ferguson, jenž dovedl tento tým
k četným domácím i mezinárodním titulům. Vrcholem
byl rok 1999, kdy si Manchester zajistil triple
vítězstvím v anglické lize, v Lize mistrů a v anglickém FA Cupu. Sir Alex také
přebudoval mládežnickou akademii, ze které vzešli takoví vrcholní hráči jako
Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Wes Brown nebo Gary Neville.
DE Die „alte Dame“, wie Juve-Fans ihren Verein nennen, zählt zu den
erfolgreichsten Vereinen weltweit. 27 Mal holte sich der Klub den Scudetto.
Damit ist Juve italienischer Rekordmeister und der einzige italienische Verein,
der zwei Meistersterne auf dem Trikot tragen darf. Außerdem ist Juve der
erste Klub überhaupt, der alle drei Europapokale gewinnen konnte – den
UEFA-Pokal, den Europapokal der Pokalsieger und den Europapokal der
Landesmeister. Die Mini-Euro-Teilnahme wurde von Juve-Idol Pavel Nedvěd
arrangiert, der seine Wurzeln in Skalná, unweit von Franzensbad, hat.
DE Mit einem Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar ist der amtierende
englische Meister und Champions-League-Sieger Manchester United einer
der wertvollsten Klubs der Welt. Seit 1986 wird der Traditionsklub aus Old
Trafford von Sir Alex Ferguson geleitet. Er führte United zu einer Vielzahl
nationaler und internationaler Titel. Der Höhepunkt war das Jahr 1999, als
Manchester die UEFA-Champions-League, die englische Meisterschaft und
den FA Cup gewann. „Sir Alex“ restrukturierte auch die Jugendakademie des
Vereins, in der seitdem Topspieler wie Ryan Giggs, Paul Scholes, David
Beckham, Wes Brown und Gary Neville ausgebildet wurden.
EN Juve, nicknamed Vecchia Signora (the Old Lady), counts among the
most successful clubs in the world. Juve won the Scudetto, the Italian
championship, 27 times. This makes Juve the Italian record-holding
champion and the only Italian club bearing two championship stars on their
shirts. Furthermore, Juve was the first club in the world which managed to
win all 3 European competitions – the Champions League, the Europa
League and the Cup winners’ cup. The participation of Juve in the Mini Euro
was arranged by local Juve idol Pavel Nedvěd whose home-town Skalná is
near Františkovy Lázně.
PARTNER: INGO CASINO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
EN Manchester United is the reigning English champion and UEFA
Champions League holder. With a worth of more than a billion US dollars
Manchester United is one of the most valuable clubs in the world. The club
is based at Old Trafford and has been managed by Sir Alex Ferguson since
1986. He led the club to a series of national and international titles. The
highlight was the year 1999 when United won the English Premier League,
the FA Cup and the UEFA Champions League. „Sir Alex“ also restructured the
youth development at Manchester United. Since then the youth academy
has developed players such as Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham,
Wes Brown and Gary Neville.
PARTNER: KARLOVARSKÝ KRAJ
16
17
Austria Wien
Ajax Amsterdam
CZ Tento špičkový vídeňský klub byl založen v roce
1911 jako „Vídeňský amatérský sportovní klub“ a od roku
1926 nese oficiální název Austria. V roce 1938 se klub
ocitl téměř na pokraji zániku, když řada jeho židovských
funkcionářů a hráčů musela prchnout před nacisty. FK
Austria nakonec přežil válku a stal se z něj nejúspěšnější
klub Rakouska po roce 1945. Od té doby získaly „Fialky“,
jak se hráčům tohoto vídeňského klubu říká kvůli
oddílovým barvám, 23krát mistrovský titul.
CZ Nizozemský klub, který je nositelem mnoha
rekordů, byl založen v roce 1883 několika studenty pod
názvem „Union“. O rok později byl klub přejmenován na
Ajax, přičemž tento název byl odvozen od starořeckého
bojovníka. Do dnešního dne klub získal 29 národních
mistrovských titulů. K nim se přidávají také četné
mezinárodní úspěchy, např. ve Světovém poháru a Lize
mistrů. Výsledky práce s mládeží v tomto klubu jsou příkladem pro ostatní.
Nejlepší hráči jako Johann Cruyff, Clarence Seedorf, Edgar Davids nebo Marc
Overmars pocházejí z mládežnických družstev tohoto klubu.
DE Der Wiener Spitzenklub wurde 1911 als „Wiener Amateur-Sportverein“
gegründet und nennt sich seit 1926 offiziell Austria. 1938 stand der Verein
fast vor dem Aus, als mehrere jüdische Vorstände und Spieler vor den Nazis
fliehen mussten. Der FK Austria überlebte den Krieg und entwickelte sich
zum erfolgreichsten Klub Österreichs seit 1945. Seitdem gewannen die
„Veilchen“, wie die Wiener wegen ihrer Vereinsfarbe genannt werden,
23 Mal die Meisterschaft.
EN The Viennese top club was established in 1911 as „Wiener AmateurSportverein“ and has been called „Austria“ since 1926. In 1938 the club was
almost shut down when several Jewish officials and players had to flee from
the Nazis. FK Austria survived the war and became the most successful
Austrian football club since 1945. Since then, the „Violets“ – as the
Viennese are nicknamed according to their club's colours – have won the
championship for 23 times.
PARTNER: RAMADA BAD BRAMBACH RESORT
DE Gegründet wurde der niederländische Rekordklub 1883 von einigen
Studenten unter dem Namen „Union“. In Anlehnung an den antiken
griechischen Helden wurde er ein Jahr später in Ajax umbenannt. Bis heute
bringt es der Klub auf 29 nationale Meistertitel. Dazu kommen zahlreiche
internationale Erfolge zum Beispiel in Weltpokal und Champions League.
Die Nachwuchsarbeit von Ajax gilt weltweit als beispielhaft: Topspieler wie
Johann Cruyff, Clarence Seedorf, Edgar Davids oder Marc Overmars
stammen aus der eigenen Jugend.
EN The Dutch record-holding champion was founded by students in 1883.
The first name of the club was Union, one year later it was renamed into
Ajax referring to the Greek hero in ancient times. Up to now, Ajax claimed
29 Dutch championships. This success is completed by further titles in the
UEFA Champions League and the World Club Cup. Youth development at
Ajax is highly appreciated in the whole word: Ajax developed top players
such as Johann Cruyff, Clarence Seedorf, Edgar Davids or Marc Overmars.
PARTNER: NELAN
18
19
ЦСКА Москва
CSKA MOSKVA
CZ „Centrální sportovní armádní klub“ byl založen roku
1923. Nejúspěšnější sportovní klub Ruska a současný
fotbalový vicemistr vybojoval 7 sovětských a 3 ruské
tituly. V roce 2005 vyhrál klub, který je fanoušky
láskyplně nazýván „Koni“ (“Kůň”), kromě toho také
Pohár UEFA. V mládežnickém fotbale je CSKA v Rusku
na špici a klub zvítězil na mnoha mistrovstvích.
DE Der „Zentrale Sportklub der Armee“ wurde im Jahr 1911 gegründet
und feiert in diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum. Der erfolgreichste
Sportklub Russlands und aktuelle Fußball-Vizemeister hat 7 sowjetische
und 3 russische Titel errungen. 2005 gewann der Klub, der von den Fans
liebevoll „Koni“ („die Pferde“) genannt wird, außerdem den UEFA-Pokal.
Im Jugendfußball ist ZSKA Spitze in Russland und hat zahlreiche
Meisterschaften für sich entschieden.
EN The „Central Sports Club of the Army“ was founded in 1911 and is
celebrating its 100 th anniversary in this year. Russia’s most successful
sports club and current vice-champion of the Russian Premier League won
7 Soviet and 3 Russian championships. In addition, „Koni“ (“horses”), as the
club is nicknamed, won the Europa League in 2005. CSKA counts among the
top youth academies in Russia and won a great number of championships
and tournaments.
PARTNER: NETZSCH-GRUPPE SELB
FC Basel
CZ FCB, jak je tento klub fanoušky nazýván, byl
založen v roce 1983 v jedné basilejské hospodě.
Vhistorii švýcarské fotbalové soutěže získal klub
13x titul, 5x z toho v posledních 10 letech. Největším
mezinárodním úspěchem bylo, když klub došel
do osmifinálové skupiny Ligy mistrů v sezóně
2002/2003. Domácí zápasy hrají na stadiónu St. Jakob,
který je místními nazýván Joggeli. V mezinárodní fotbalové branži je Gisela
Oeri jednou z mála žen ve funkci prezidentky klubu.
DE Der FCB – wie er von den Fans genannt wird – wurde 1893 in einer
Basler Schuhmacher-Kneipe gegründet. Seitdem holte der amtierende
Schweizer Meister 13 nationale Titel, 5 davon allein in den letzten
10 Jahren. Größter internationaler Erfolg war das Erreichen der Champions
League-Zwischenrunde 2002. Zuhause ist der FC Basel im St. Jakob-Park,
im Volksmund Joggeli genannt. Mit Gisela Oeri hat der FC Basel zudem eine
der wenigen Vereinspräsidentinnen im internationalen Fußball.
EN FCB, as the club is nicknamed, was founded in 1893 in a shoemaker
beer pub in Basel. Since then the current Swiss champion has won
13 championships, among them 5 in the last 10 years. The greatest
international success was that the club entered the 2 nd round of the UEFA
Champions League in 2002. The home of FC Basel is St Jakob Park, locals
call it „Joggeli”. Gisela Oeri is the club’s president, one of a few women
leading an international top club in football.
PARTNER: VIESSMANN KÄLTETECHNIK AG
20
21
Bayern München
Liepājas Metalurgs
CZ Klub založený v roce 1900 patří k těm nejproslulejším
vůbec. Hráči jako Franz Beckenbauer, Gerd Müller nebo
Sepp Maier navždy ovlivnili historii FC Bayern
a nasměrovali ho na dráhu rekordmana. Celkem 22krát
vyhrál Bayern boj o titul mistra. Navíc si klub do města na
řece Isar 15krát přivezl Pohár Německého fotbalového
svazu. FC Bayern není špičkou jen v německém fotbale, ale
boduje i v mezinárodním měřítku. Dvě pohárová vítězství v letech 1976
a 2001 a 4 úspěchy v Lize mistrů řadí Bayern mezi nejlepší německé kluby.
CZ Fotbalový klub založený v roce 1909 pod názvem
Olimpija Liepāja je jedním z nejvýznamnějších klubů
v Lotyšsku. Jeho práce s mládeží je dokonce považována
za nejkvalitnější v celém Pobaltí. Od vyhlášení
nezávislosti země se Liepājas Metalurgs stal sedmkrát
vicemistrem, v roce 2005 a 2009 se podařilo získat
titul. Do roku 2010 je trenérem Liepājas Metalurgs
bývalý německý reprezentant Rüdiger Abramczik. Nejznámějším
odchovancem je Māris Verpakovskis, který se dokázal do světového fotbalu
prosadit v Dynamu Kyjev.
DE Der im Jahr 1900 gegründete Verein gehört zu den renommiertesten
überhaupt. Spieler wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller oder Sepp Maier
prägten die Geschichte des FC Bayern und brachten ihn auf Rekordkurs.
Insgesamt 22 Mal gewannen die Bayern den Kampf um die Meisterschaft.
Außerdem holte der Klub 15 Mal den DFB-Pokal an die Isar. Aber nicht nur
im deutschen sondern auch im internationalen Fußball ist der FCB „spitze“:
Die beiden Weltpokalsiege 1976 und 2001 sowie 4 Champions LeagueErfolge machen die Bayern zum Top-Verein in Deutschland.
DE Der 1909 unter dem Namen Olimpija Liepāja gegründete Fußballklub ist
einer der bedeutendsten Lettlands. Seine Jugendarbeit gilt sogar als die
beste des Baltikums. Seit der Unabhängigkeit des Landes wurde Liepājas
Metalurgs sieben Mal Vizemeister, 2005 und 2009 gewann man den Titel.
Trainiert wurde Liepajas Metalurgs bis 2010 vom ehemaligen deutschen
Nationalspieler Rüdiger Abramczik. Berühmtester Spieler ist Māris
Verpakovskis, der bei Dynamo Kiew den Durchbruch schaffte.
EN Established in 1900 the club is one of the most renowned teams in the
world. Players such as Franz Beckenbauer, Gerd Müller and Sepp Maier
created the history of Bayern and led the club on its record-breaking path.
Bayern has claimed 22 championship titles in total. Moreover, Bayern has so
far won 15 German FA Cups. Not only successful in domestic competitions,
Bayern is a top club in international football, too: the 2 World Club Cup titles
the club claimed in 1976 and 2001 and 4 Champions League victories make
Bayern the top team in Germany.
EN The football club was founded in 1909 under the name Olimpija Liepāja
and is one of the most prominent clubs in Latvia. The youth academy of
Liepājas Metalurgs counts as the best in the Baltic states. Since the
independence of Latvia Liepājas Metalurgs has been 7 times vice champion
in the Latvian premiership, in 2005 and 2009 they won the championship.
Until 2010 the coach of the first team was the former German international
Rüdiger Abramczik. The most well-known player of the club is Māris
Verpakovskis who entered the European stage with Dynamo Kyiv.
PARTNER: REHAU AG+CO
PARTNER: LIVE GUIDE AGENTUR HOF
22
23
HJK Helsinki
Sparta Praha
CZ Helsingin Jalkapalloklubi je nejúspěšnějším klubem
Finska nejen na domácím poli, ale i mezinárodně. Tento
rekordman dosud oslavil 23 finských mistrovských titulů
a 10 pohárových úspěchů. Mimoto je HJK Helsinky
dodnes jediným klubem Finska, který koncem 90. let
postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. Domácím
hřištěm finského klubu č. 1 je stadion Sonera. Tentokrát
se na Mini Euro představí HJK s výběrem hráčů z celého Finska.
CZ V roce 1893 přivedli mladí sportovci na svět
Athletic Club Sparta, který se následně vypracoval
v nejlepší klub v Čechách a na Moravě. Sparta se stala
35krát českým nebo československým mistrem. Na
mezinárodním poli se Sparta zapsala 3 vítězstvími ve
Středoevropském poháru (1927, 1935, 1964)
a pravidelnou účastí v Poháru UEFA. V moderním
tréninkovém centru na Strahově se v poslední době klade stále větší důraz
na výchovu vlastního dorostu. Tradiční rudý dres je importovaným artiklem.
V roce 1906 přivezl tehdejší prezident z cesty po Anglii trikoty londýnského
Arsenalu a tím položil základní kámen typického sparťanského hracího oděvu.
DE Sowohl national als auch international ist der Helsingin Jalkapalloklubi
der erfolgreichste Klub Finnlands. Der Rekordmeister feierte bislang
23 finnische Meistertitel und 10 Pokalerfolge. Außerdem ist HJK Helsinki bis
heute der einzige Verein Finnlands, der Ende der 1990er Jahre die
Gruppenphase der Champions League erreichen konnte. Zuhause ist die
finnische Nummer 1 im Sonera-Stadion. Diesmal tritt HJK bei der Mini Euro
mit einer Auswahl von Spielern aus ganz Finnland an.
EN „Helsingin Jalkapalloklubi“ is the most successful Finnish football club in
Finland and in the European competitions. The record-holding champion won
the Finnish premiership 23 times and the cup 10 times. Furthermore, HJK
Helsinki is the only Finnish club that reached the UEFA Champions League
group stage in the end of the 1990s. The home of Finland’s number 1 is the
Sonera Stadium. This time HJK takes part in the Mini Euro with a selection of
players from all over Finland.
PARTNER: MĚSTO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
DE 1893 riefen junge Sportler den Athletic Club Sparta ins Leben, der sich
in der Folge zum besten Verein in Böhmen und Mähren entwickelte: 35 Mal
wurde Sparta tschechischer oder tschechoslowakischer Meister.
International etablierte sich Sparta mit 3 Mitropa-Pokal-Siegen (1927,
1935, 1964) und der regelmäßigen Teilnahme am UEFA-Pokal. Mit dem
modernen Trainingscenter Strahov wird seit kurzem der eigene Nachwuchs
noch stärker gefördert. Ein Import ist das traditionell dunkelrote Dress:
1906 brachte der damalige Präsident von einer Englandreise Trikots von
Arsenal London mit und legte den Grundstein für die typische Spielkleidung
von Sparta.
EN In 1893 a group of young sportsmen from Prague brought Athletic
Club Sparta to life. The club went on to become the best football club in
Bohemia and Moravia thereafter. Sparta has claimed 35 titles as Czech and
Czechoslovak champions. Internationally Sparta made a name for itself by
winning the Mitropa Cup 3 times (1927, 1935, 1964) and making regular
appearances in the UEFA Cup. The club operates a new training centre in
Strahov that provides solid support to the youth. The traditional dark-red
jersey was after all „imported”: in 1906 the president at that time brought
the Arsenal London jerseys from his trip to England, thus laying the
foundation to the typical colour of the Sparta outfit.
PARTNER: BÖHME GMBH WERTSTOFFERFASSUNG
24
25
FC Porto
Legia Warszawa
CZ Klub s oficiálním názvem „Futebole Clube do Porto“ patří
již mnoho let k absolutní špičce v Portugalsku i Evropě. Hráči
v jeho dresu, přezdívaní „Dragões“ (draci), získali 24 titulů
mistra Portugalska, celých 15 z nich dokonce v posledních
20 letech. Pozornost na mezinárodní scéně si klub poprvé
vydobyl v roce 1987, kdy v Lize mistrů UEFA porazil Bayern
Mnichov. V roce 2003 následoval triumf v Poháru UEFA,
v roce 2004 vítězství v Lize mistrů pod vedením trenéra José Mourinha.
Práce s mládeží u FC Porto je proslavená a v minulosti dopomohla proniknout
mezi fotbalovou elitu hráčům jako Deco.
CZ Tým z polské metropole byl založen v roce 1916 pod
jménem WKS Legia Warszawa. Bývalý vojenský klub má na
kontě 8 titulů. Polský pohár vyhrála Legia celkem 13krát.
Špičkový klub z polského hlavního města se tak řadí
k nejvěhlasnějším týmům v zemi. V roce 2000 Legia
založila vlastní mládežnickou akademii a od té doby sází na
intenzivní práci s mládeží. Není tedy divu, že žákovská
družstva klubu se mezitím propracovala mezi ta nejlepší v Polsku.
DE Der „Futebole Clube do Porto“ ist seit Jahren ein absolutes Spitzenteam
in Portugal und Europa. Die „Dragões“ (Drachen) errangen 24 portugiesische
Meistertitel, davon alleine 15 in den vergangenen 20 Jahren. 1987 sorgte
der Verein erstmals international für Aufsehen, als er gegen Bayern München
die UEFA Champions League gewann. 2003 folgte ein Triumph im UEFAPokal, 2004 ein weiterer in der Champions League unter Trainer José
Mourinho. Die Jugendarbeit des FC Porto ist berühmt und verhalf Spielern
wie Deco zum Sprung an die Spitze.
EN “Futebole Clube do Porto“ has been an absolute top team in Portugal
and Europe for years. The „Dragões“ (dragons) have claimed 24 Portuguese
championships up to now, with winning 15 championships in the past
20 years. In 1987 Porto caused a first international sensation with beating
Bayern München in UEFA Champions League final. In 2003 they added
a victory in the UEFA cup and in 2004 another in the Champions League
with coach José Mourinho. FC Porto's work with young talents is prestigious,
many players have reached top level, as for instance Deco.
DE Das Team aus der polnischen Hauptstadt wurde 1916 unter dem
Namen WKS Legia Warszawa gegründet. Bis heute kann der frühere
Armeeklub auf 8 Meisterschaften und 13 Pokalsiege zurückblicken. Damit
zählt der Topklub aus der polnischen Hauptstadt zu den renommiertesten
Teams im Lande. Im Jahr 2000 gründete Legia eine eigene Jugendfußballakademie und setzt seitdem auf eine intensive Talentförderung: Nicht
umsonst zählen die Nachwuchsmannschaften des Vereins mittlerweile zu
den besten in Polen.
EN The team from the capital of Poland was established in 1916 as WKS
Legia Warszawa. The former army club enjoys a past of winning
8 championships and 13 cups in the country. This makes the top club from
the Polish capital one of the best teams in the country. In 2000 Legia
established its own youth academy and has paid special attention to
intensive youth development since then. Thanks to this, Legia's youth teams
today rank among the best in Poland.
PARTNER: LANDKREIS HOF
PARTNER: HOTEL KAZDŮV DVŮR
26
27
MŠK Žilina
Team Europa - DTFS / ČNFŠ
CZ V posledních letech ovládl klub slovenskou Corgoň
ligu. Také na mezinárodním poli si tento klub vytvořil
dobrou pověst. V letošní sezóně Žilina, jakožto vítěz
předchozího ročníku Corgoň ligy, nastoupila i do předkol
Ligy mistrů. Svému úspěchu vděčí v neposlední řadě díky
dobré přípravě mládeže. Z žilinského fotbalového klubu
pochází i fotbalový útočník Marek Mintál, který
v současnosti působí v německém klubu 1. FC Nürnberg.
CZ Česko-německá fotbalová škola je
v evropském měřítku unikátním projektem
zaměřeným na práci s talenty. Od roku
2002 společně trénují německé a české děti
a paralelně se seznamují s jazykem sousední
země. Tento jednoduchý nápad má úspěch. Aktuálně se projektu účastní již
400 dětí. Sportovním vrcholem pro fotbalisty hrající v bílozelených dresech
je každoroční Mini Euro. Od nedávna ČNFŠ nabízí i hospitace pro trenéry
z celé Evropy a elitní mezinárodní fotbalové kempy pro špičkové kluby.
DE In den vergangenen Jahren hat sich der Klub zum Maß aller Dinge in der
slowakischen Corgoň Liga entwickelt. Und auch international macht Žilina
mittlerweile von sich reden: In diesem Jahr erreichte Žilina erneut den
europäischen Wettbewerb, diesmal die Gruppenphase der Champions
League. Nicht zuletzt dank seiner guten Nachwuchsarbeit: Aus der Jugend
von Zilina stammt unter anderem der Nürnberger Marek Mintál.
EN In the last few years, Žilina has become the leading club in the Slovak
Corgoň Liga. On the international stage Žilina has achieved some successes
and entered the European top competitions regularly: In this year the team
entered the group stage of the UEFA Champions League for the first time.
One of the secrets of the success of Žilina is the club’s youth academy
which brought out many top players. One of them is Marek Mintál, playing
for 1. FC Nürnberg.
PARTNER: CZ GEMINI
DE Die Deutsch-Tschechische Fußballschule ist ein europaweit einmaliges
Projekt der Talentförderung. Seit 2002 trainieren deutsche und tschechische
Kinder gemeinsam Fußball und lernen parallel dazu die Sprache des
Nachbarlands kennen. Die Idee ist einfach und hat Erfolg: am aktuellen
Projekt haben bereits über 400 Kinder teilgenommen. Sportlicher Höhepunkt
für die in Weiß-Grün spielenden Kicker ist die jährliche Mini Euro. Seit kurzem
runden Trainerhospitationen in ganz Europa und multinationale
Elitefußballcamps das Programm der DTFS ab.
EN The Czecho-German Football School is a unique project in Europe and
involves promoting young talented players from both sides of the border.
Since 2002 German and Czech children have been attending joint football
practice sessions while at the same time learning the language of the other
country. The idea is simple and one that yields success: in the current project
have participated more than 400 children. The annual Mini Euro is the
sporting highlight for the young footballers in white and green. Study visits
for coaches all over Europe and multinational elite football camps are the
most recent projects of the Czecho-German Football School.
PARTNER: SPARKASSE HOCHFRANKEN / STADT REHAU
28
29
SAMSTAG / SATURDAY / SOBOTA 7. 5. 2011
GRUPPE / GROUP / SKUPINA A
GRUPPE / GROUP / SKUPINA B
1
2
3
4
5
6
7
A1
A2
:
B1
B2
:
A3
A4
:
B3
B4
:
A5
A6
:
B5
B6
:
A1
A7
:
B1
B7
:
A2
A3
:
B2
B3
:
A4
A5
:
B4
B5
:
A6
A7
:
B6
B7
:
A1
A3
:
B1
B3
:
A2
A5
:
B2
B5
:
A4
A6
:
B4
B6
:
9:45
10:02
10:19
10:36
10:53
11:10
11:27
11:44
12:01
12:18
SAMSTAG / SATURDAY / SOBOTA 7. 5. 2011
A3
A7
:
B3
B7
:
A1
A5
:
B1
B5
:
A2
A4
:
B2
B4
:
A3
A6
:
B3
B6
:
A5
A7
:
B5
B7
:
A2
A6
:
B2
B6
:
A1
A4
:
B1
B4
:
A3
A5
:
B3
B5
:
A2
A7
:
B2
B7
:
A1
A6
:
B1
B6
:
A4
A7
:
B4
B7
:
12:35
12:52
14:45
15:02
15:19
15:36
15:53
16:10
16:27
16:44
17:01
ABSCHLUSS-QUALIFIKATIONSSPIEL / FINAL QUALIFICATION MATCH
17:18
4A
BARÁŽ O POSTUP DO FINÁLOVÉ SKUPINY
4B
:
SAMSTAG / SATURDAY / SOBOTA 7. 5. 2011
GRUPPE
GROUP
SKUPINA
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
A1
TORE
SCORE
SKÓRE
PLATZ
POSITION
POŘADÍ
PUNKTE
POINTS
BODY
TORE
SCORE
SKÓRE
PLATZ
POSITION
POŘADÍ
▲
A2
▲
A3
▲
A4
▲
A5
▲
A6
▲
A7
GRUPPE
GROUP
SKUPINA
PUNKTE
POINTS
BODY
▲
A1
B1
▲
B2
▲
B3
▲
B4
▲
B5
▲
B6
▲
B7
▲
SONNTAG / SUNDAY / NEDĚLE 8. 5. 2011
GRUPPE / GROUP / SKUPINA A
GRUPPE / GROUP / SKUPINA B
1 (1A)
1
(LOSER 4A/4B)
2 (2A)
2 (5A)
3 (3A)
3 (6A)
4 (1B)
4 (7A)
5 (2B)
5 (5B)
6 (3B)
6 (6B)
7
7 (7B)
(WINNER 4A/4B)
A1
A2
:
B1
B2
:
A3
A4
:
B3
B4
:
A5
A6
:
B5
B6
:
A1
A7
:
B1
B7
:
A2
A3
:
B2
B3
:
A4
A5
:
B4
B5
:
A6
A7
:
B6
B7
:
A1
A3
:
B1
B3
:
A2
A5
:
B2
B5
:
9:45
10:02
10:19
10:36
10:53
11:10
11:27
11:44
12:01
SONNTAG / SUNDAY / NEDĚLE 8. 5. 2011
A4
A6
:
B4
B6
:
A3
A7
:
B3
B7
:
A1
A5
:
B1
B5
:
A2
A4
:
B2
B4
:
A3
A6
:
B3
B6
:
A5
A7
:
B5
B7
:
A2
A6
:
B2
B6
:
A1
A4
:
B1
B4
:
A3
A5
:
B3
B5
:
A2
A7
:
B2
B7
:
A1
A6
:
B1
B6
:
A4
A7
:
B4
B7
:
13:00
13:17
13:34
13:51
14:08
14:25
14:42
14:59
15:16
15:33
15:50
16:07
SONNTAG / SUNDAY / NEDĚLE 8. 5. 2011
GRUPPE
GROUP
SKUPINA
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
A1
TORE
SCORE
SKÓRE
PLATZ
POSITION
POŘADÍ
PUNKTE
POINTS
BODY
TORE
SCORE
SKÓRE
PLATZ
POSITION
POŘADÍ
▲
A2
▲
A3
▲
A4
▲
A5
▲
A6
▲
A7
GRUPPE
GROUP
SKUPINA
PUNKTE
POINTS
BODY
▲
A1
B1
▲
B2
▲
B3
▲
B4
▲
B5
▲
B6
▲
B7
▲
ABSCHLUSSTABELLE
FINAL STANDINGS / KONEČNÁ TABULKA
SPIEL UM PLATZ 3 / 3RD PLACE PLAY-OFF / ZÁPAS O 3. MÍSTO
16:30
3A
4A
:
2A
:
FINALE / FINAL / FINÁLE
17:00
1A
TEAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SPIELE
PLAYED
ZÁPASY
TORE
SCORE
SKÓRE
PUNKTE
POINTS
BODY
DIE FÜNF „GOLDENEN REGELN DES FAIR PLAY“
Wir unterstützen Fair Play, Gewaltfreiheit und Toleranz im
Fußball, weil wir unseren Sport lieben. Darum beachten wir
die folgenden Grundsätze:
DIE ANTIRASSISMUS-KAMPAGNE DES BFV
1. Wir sind aufrichtig und beachten die geschriebenen und
Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) kämpft im Jahr 2011
ungeschriebenen Regeln. Zum Fußball gehören Sieg und
gemeinsam mit seinen Vereinen weiter gegen Rassismus und
Niederlage, wir werden mit Anstand gewinnen, aber auch
Gewalt im Fußball. Nach der offiziellen Präsentation der
mit Anstand verlieren!
Kampagne Anfang Februar 07 wird die Aktionsreihe
fortgesetzt. BFV-Vizepräsident Reinhold Baier betont: „Das
Thema Fairness auf dem Platz und im menschlichen Umgang
2. Wir sind tolerant und akzeptieren alle Entscheidungen des
Schiedsrichters!
3. Wir achten unseren Gegner als Partner und betrachten ihn
miteinander muss ein Dauerbrenner bleiben, damit es in das
nicht als Feind. Daher fühlen wir uns auch für die
Bewusstsein aller am Fußballgeschehen Beteiligten und
körperliche und seelische Unversehrtheit unserer Partner
Interessierten vordringt und auch danach gehandelt wird.“
verantwortlich!
4. Wir sind für fairen Sport und wissen, dass nur durch
Die Mini Euro in Rehau ist mit ihren teilnehmenden Top-
Aufrichtigkeit, Toleranz, Hilfsbereitschaft und
Mannschaften aus ganz Europa ein Musterbeispiel für ein
Verantwortung fairer Fußballsport möglich ist und die
interkulturelles Jugendturnier und ein deutliches Zeichen
Freude daran erhalten bleibt!
dafür, dass auf bayerischen Fußballplätzen „kein Platz für
5. Wir achten insbesondere auch die Mitspieler und Spieler
Gewalt“ ist. Rehau ist in diesen Tagen vielmehr der
unserer Partner, die anderer Herkunft, Hautfarbe, Religion
Austragungsort eines professionellen Turniers, bei dem trotz
und Weltanschauung sind als wir, denn auch wir wollen stets
des sportlichen Ehrgeizes, das gemeinsame und faire Mitein-
so akzeptiert werden wie wir sind. Daher treten wir
ander im Vordergrund steht. Die bisherigen Aktionen rund
geschlossen gegen Gewalt, Rassismus und
um die Antirassismus-Kampagne waren alle ein voller Erfolg.
Fremdenfeindlichkeit ein und bitten alle, sich mit uns in dieser
BFV-Präsident Dr. Rainer Koch hält die Aktion daher für
Zielsetzung solidarisch zu erklären!
äußerst bedeutsam und ist der absoluten Überzeugung: „Egal
ob Profis, Amateure oder Jugend: Gemeinsam und fair heißt
das Motto in unserer bayerischen Fußballfamilie, das wir
thematisieren müssen und nicht Gewalt“.
Herzstück der Kampagne - auch hier bei der Mini Euro in
Rehau - sind die „Goldenen Regeln des Fair Play“.
LEISTUNGSSTARK.
IN JEDER BEZIEHUNG.
Als Premiummarke für polymerbasierte Lösungen ist REHAU in den Bereichen
Bau, Automotive und Industrie international führend. Schon heute proltieren
Millionen Menschen weltweit täglich von REHAU Produkten, meist, ohne es zu
wissen: Egal ob perfekte Platzverhältnisse in Stadien, bei energieeflzientem
Bauen, verbesserter Sicherheit beim Autofahren oder kompromisslosen Küchendesigns – REHAU schafft mit innovativen Ideen neue Substanz für unsere Welt.
Rund um den Globus engagieren sich mehr als 15.000 Mitarbeiter für den Erfolg
unseres unabhängigen Familienunternehmens.
POWERFUL.
IN EVERY ASPECT.
REHAU is the premium worldwide brand for polymer-based solutions in construction, automotive and industry. Millions of people worldwide already benelt from
REHAU products today on a daily basis, most without knowing it: Whether perfect
pitch conditions in stadiums, in energy-eflcient construction, improved safety
when driving or uncompromising kitchen design – REHAU is creating new substance for our world with innovative ideas. Today, more than 15,000 employees
around the globe ensure the success of our independent, family-owned company.
REHAU AG + Co - Rheniumhaus - 95111 Rehau - [email protected]
www.rehau.com
Große Stunde
für kleine Stars ...
Als europäischer Marktund Technologieführer
liefert Viessmann temperaturkontrollier te
Räume und leistungsstarke Kältetechnik für
branchenindividuelle
Kälte nach Maß.
Wir freuen uns, die MINI
EM 2011 unterstützen
zu können und wünschen allen Teilnehmern
und Fans ein erlebnisreiches und spannendes
Turnier im Sinne des
Fairplay.
www.vkag.de
Neue Freunde finden. Spaß
am Spiel haben. Alles mit
der richtigen Technik, auf
dem Weg in die Champions
League.
In der Champions League
spielen nur die Besten.
NETZSCH gehört mit seinen
drei Geschäftsbereichen
Analysieren & Prüfen, Mahlen
& Dispergieren und Pumpen
& Systeme als Technologieführer zu den Besten.
Technologie fasziniert
www.netzsch.com
Viel Erfolg bei der
MINI EM 2011
Historischer Festsaal für Veranstaltungen bis zu
300 Personen. Restaurant GOETHE mit Europas größtem
Bodenaquarium. Wiener Café, Sommerterrasse.
Amerikanisches Roulette, Poker, Black Jack
und Spielautomaten.
Historický sál s kapacitou až 300 míst.
Restaurant GOETHE s největším podlahovým akváriem
v Evropě. Vídeňská kavárna, letní terasa.
Americká ruleta, Poker, Black Jack, hrací automaty.
Národní 1, 351 01 Františkovy Lázně
Tel.: + 420 354 500 000
Fax: + 420 354 500 120
E-mail: [email protected]
www.ingo-casino.com
des Experten
n
Mit besten
e
g
n
u
l
Empfeh
„Der ideale
isotonische
Durstlöscher
für sportlich Aktive!“
it wertNEU: M trolyten,
k
vollen Eleium und
s
e
n
g
Ma
en
6 Vitamin
LAMILUX -
Heimstark und auswärts erfolgreich
Bereits 2 Liter decken den
empfohlenen Tagesbedarf
an Magnesium sowie der
International florieren – in der Heimat expandieren. Als
Familienunternehmen gestalten wir aus Tradition die
Moderne und schaffen mit langfristigen Strategien
solides Wachstum.
6 Vitamine ab. Damit tankt
der Körper auf natürliche
Weise neue Kraft!
Prof. Dr. med. Resch,
Institut Bad Elster
Unsere Aufstellung: Hoch motivierte Teamplayer, die sich
jeden Tag aufs Neue für Ihr Unternehmen, ihre Produkte und
ihre Kunden engagieren und begeistern. Mit rund um den
Globus gefragten Produkten und Services erbringen sie jeden
Tag Spitzenleistungen für HochFranken – und sorgen hier, im
Herzen Europas, für wirtschaftliche Dynamik.
LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
p{~‰ŠˆwÊ{H©OKGGGh{~w‹
j{‚DFOHNIEKOKCF©\wŽPFOHNIEKOKCHOF
DbWc_bknDz{©„|…ˆƒwŠ…„V‚wƒ‚‹ŽDz{
Erfrischender GrapefruitZitronengeschmack
We deliver languages.
Worldwide.
Sie wollen nach Mittel- und
Osteuropa expandieren?
Mit Skrivanek im Team sind Sie
immer ein Gewinner!
Wir liefern Übersetzungen in alle
mittel- und osteuropäischen Sprachen.
www.skrivanek-gmbh.de
[email protected]
Belgien Bulgarien China Deutschland Estland Lettland Litauen
Polen Russland Slowakei Slowenien Tschechien Ungarn USA
MEINE GROSSE
LEIDENSCHAFT!
Meinee ...
Freud
Mein Clu
b ...
e
Endlich Platz für all
Fans ...
Wir finden auch für
Sie garantiert das
richtige Fahrzeug!
VOLKSWAGEN ZENTRUM HOF
Ndl. der Autowelt König GmbH & Co. KG
Erlhofer Straße 76 • Telefon 09281/586-0
Nutzfahrzeuge
Weitere Informationen unter www.autowelt-koenig.de
SPOLUFINA NCOVÁ NO E V ROPSKOU UNIÍ
Z E V ROPSKÉ HO FOND U PRO R E GIONÁ LN Í ROZ VOJ:
INV E STICE D O VA ŠÍ BUD OUCNOSTI
GEFÖR D ERT M IT M IT TE LN D E R EU
AUS DEM EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE
E NT W ICKLUNG: INV ESTITION IN IHR E Z UKUNF T
POZNÁMKY / NOTIZEN / NOTES
72
73
TEXT
GERALD PRELL, ULLA GEMEINHARDT-RAUSCH,
FRANTIŠEK NEDBALÝ, TEREZA JÁNSKÁ
GRAFICKÝ NÁVRH / LAYOUT
KAISER
NÁKLAD / AUFLAGE / EDITION
1000
KONTAKT / CONTACT
DEUTSCH-TSCHECHISCHE FUSSBALLSCHULE
GERBERSTR. 11A
D-95111 REHAU
T +49 (0)9283 898284
F +49 (0)9283 591978
E [email protected]
WWW.DTFS.DE

Podobné dokumenty

Mini Euro Programm 2010

Mini Euro Programm 2010 a obdiv. Jsme rádi, že můžeme spolu s dalšími převzít nad turnajem záštitu. V desítkách zápasů turnaje jde nejen o výsledek, ale i setkání kultur z různých koutů kontinentu. Pro mnohé malé kluky je...

Více

MINI-EM Programm 2007 - Deutsch

MINI-EM Programm 2007 - Deutsch immer häufiger konfrontiert werden, auch angemessen und wirkungsvoll begegnen zu können. Dazu gehören insbesondere gemeinsame Anstrengungen, um Fair Play als wichtigen Bestandteil des menschlichen ...

Více

Mini-EM Programm - Deutsch-Tschechische Fußballschule

Mini-EM Programm - Deutsch-Tschechische Fußballschule 6. společně oslavit přeshraniční fotbalový svátek. Tento turnaj je obsazen nejprestižnějšími špičkovými týmy z celé Evropy a představuje pozoruhodnou mezinárodní přehlídku talentů. Zvláště velkou r...

Více

MINI-EM-Programm 2008 - Deutsch

MINI-EM-Programm 2008 - Deutsch hochkarätige Vereine aus 11 Nationen am ehemaligen Eisernen Vorhang

Více

Program akce (soubor ke stažení - velikost 6,8

Program akce (soubor ke stažení - velikost 6,8 abzubauen. Unter diesen Vorzeichen haben auch der BFV und der Tschechische FV im Vorjahr eine Kooperation vertraglich besiegelt, die bereits auf der Ebene des Spielbetriebs mit Leben erfüllt worden...

Více

MINI-EM Programm 08 kurz - Deutsch

MINI-EM Programm 08 kurz - Deutsch hochkarätige Vereine aus 11 Nationen am ehemaligen Eisernen Vorhang

Více

Mini Euro 2013 web programme - Deutsch

Mini Euro 2013 web programme - Deutsch auch in diesem Jahr qualifizier te Schiedsrichter und erstklassige Bälle zur Verfügung. Freuen wir uns also gemeinsam auf ein hochklassiges Turnier mit spannenden und fairen Spielen!

Více