zde

Komentáře

Transkript

zde
INDIKAČNÍ SEZNAM
LÁZEŇSKÉ PÉČE
pro děti a dorost
XXI
XXI/1
NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Zhoubné nádory
XXVI
NEMOCI NERVOVÉ
XXVI/1
XXVI/2
XXVI/3
Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie
Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění
Dětská mozková obrna
Mozečkové syndromy
Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení
Jiné hybné poruchy centrálního původu:
– hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární
– hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, po úrazech mozku, po operacích nádorů centrální nervové soustavy
Kořenové syndromy vertebrogenního původu
XXVI/5
XXVII
XXVII/1
XXVII/2
XXVII/3
XXVII/4
XXVII/5
XXVII/6
XXVII/7
XXX
XXX/1
XXX/2
XXX/7
XXXI
XXXI/1
XXXI/2
XXXI/3
XXXI/4
NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Juvenilní chronická artritis
Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře
Vrozené či získané ortopedické vady
Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí
Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči
Osteochondrózy ve stádiu reparačním
Morbus Perthes ve stádiu reparačním
Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku
Morbus Scheuermann
Vertebrogenní algický syndrom
NEMOCI KOŽNÍ
Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy
Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického
Chronické prurigo
Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev
NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel
Pozánětlivé změny v malé pánvi
Primární a sekundární:
amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní
Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):
– v malé pánvi
– po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve
– po appendectomii
Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě
pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění
1. 10. 2012
XXVI/4

Podobné dokumenty

Indikační seznam - Jihomoravské dětské léčebny, p.o.

Indikační seznam - Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Sinobronchitis, bronchitis recidivans Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc, Asthma bronchiale Poruchy dýchací soustavy po výkonech nezařazené jinde, stavy po operacích horních a dolních cest dý...

Více

Aktivní krvácení

Aktivní krvácení – Jednodobá operace resekce stenotického úseku a anastomóza end-to-end – Dvoudobá operace resekce podle Hartmanna slepý uzávěr aborálního pahýlu + terminální stomie. Rekonstrukce ve druhé době.

Více

HPV (human papilloma virus) - Ústav patologie 1.LF UK a VFN

HPV (human papilloma virus) - Ústav patologie 1.LF UK a VFN Cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) Dysplazie  Low grade (LSIL = CIN1): - 65% regreduje - 20% persistuje - 15% progreduje do vyššího stupně  High grade (HSIL = CIN2, CIN3, CIS): - HPV 16,...

Více

Corpus uteri

Corpus uteri Endometriosis externa • prevalence neznámáčasto asymptomatická • >80% v reprodukčním věku (20-30% vyžaduje chirurgické řešení) • klin.: podle lokalizace, zřejmě na podkladě cyklického krvácení, zá...

Více

Poradna - Precizia

Poradna - Precizia chtěla bych se zeptat na cenu modelace prsou se zvětšením pomocí implantátu. Samotnou modelaci účtujeme v rozsahu 35-45 tisíc s augmentací je cena vyšší o implantáty, tedy od 28 do 40 tis. v závisl...

Více

Zobrazit přílohu k přípravku

Zobrazit přílohu k přípravku zranil energii čchi QI a krev XUE. Ministr Tan xiang zahřívá střední ohniště ZHONG JIAO, upravuje oběh energie čchi QI. Asistent Sha ren upravuje pohyb energie čchi QI, uvolňuje střední ohniště ZHO...

Více

IV. Symposium on Scoliosis and Spinal Deformities

IV. Symposium on Scoliosis and Spinal Deformities University Hospital Brno, University Center for The Treatment of Scoliosis and Spinal Deformities, in Cooperation with Aesculap Academy and endorsed by ČSOT and UNIFY Wednesday 23rd – Friday 25th A...

Více

první linie 1_2012

první linie 1_2012 antibiotiky. Infekce močových cest patří mezi nejčastěji diagnostikované infekce. Vzhledem k anatomickým poměrům se vyskytují daleko častěji u žen. Nejčastějšími vyvolavateli jsou enterobakterie. U...

Více