stáhnout - MAGMARELAX.cz

Komentáře

Transkript

stáhnout - MAGMARELAX.cz
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU
č. 30003-CPR-2013/09/03
1. Jedinečný a neopakovatelný identifikační kód typu výrobku:
PAROC BLT 3
2. Typu, šarže, série nebo jakýkoli jiný prvek, který umožňuje identifikaci stavebního výrobku, požadovaný dle článku 11 (4):
viz etiketa výrobku
3. Účel a použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací dle výrobce:
Tepelná izolace budov - volná minerální vlna určena ke tvarování v místě použití
4. Název, registrovaný obchodní název nebo obchodní značka a kontaktní údaje výrobce požadované dle článku 11 (5):
Grupa Paroc
Energiakuja 3
FI-00180 Helsinky
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování vlastností stavebního výrobků v souladu s přílohou č. V:
Systém 1
6. Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaná jednotka č. 0809 - "VTT Expert Services Ltd", která má právo vydávat certifikáty, provedla vstupní inspekci
výrobnáho závodu a kontrolu výrobního procesu a také zavedla trvalý dohled a průběžné hodnocení systému řízení výroby v rámci
systému č. 1 a vydala certifikát Prohlášení o shodě EC.
7. Garantované vlastnosti
Reakce na oheň
Základní vlastnosti
Uživatelské vlastnosti
Harmonizovaná technická specifikace
(standardní metodologie)
Reakce na oheň, Eurotřída
A1
EN 14064:2010 (EN 13501-1)
Uživatelské vlastnosti
Harmonizovaná technická specifikace
Tepelný odpor
Základní vlastnosti
(standardní metodologie)
Podkroví (hustota po instalaci: ≥33 kg/m3)
Tepelná vodivost (zaručená), λ D:
EN 14064:2010 (EN 14064-1) EN
Rám, sešikmený ≤45° (hustota po instalaci: ≥ 0,041 W/mK
14064:2010 (EN 14064-1) EN
55 kg/m3)
14064:2010 (EN 14064-1)
Tepelná vodivost (zaručená), λ D:
Rám, sešikmený >45° (hustota po instalaci: ≥ 0,036 W/mK
70 kg/m3)
Tepelná vodivost (zaručená), λ D:
0,036 W/mK
Propustnost vody
Základní vlastnosti
Uživatelské vlastnosti
Harmonizovaná technická specifikace
(standardní metodologie)
Absorpce vody (v krátkodobém horizontu)
neurčeno
EN 14064:2010 (EN 1609)
Uživatelské vlastnosti
Harmonizovaná technická specifikace
WS,WP
Propustnost vodní páry
Základní vlastnosti
(standardní metodologie)
Prostup vodní páry MU, µ
1
EN 14064:2010 (EN 12086)
Vliv vysokých teplot, povětrnostních podmínek, stárnutí/degradace materiálu na stabilitu reakce na oheň.
Odolnost minerální vlny vůči ohni se s postupem času nezhoršuje. Zařazení výrobku do eurotříd se pojí s obsahem organických látek, který se
může v průběhu času zvětšovat.
Vliv vysokých teplot, povětrnostních podmínek, stárnutí/degradace materiálu na stabilitu tepelného odporu.
Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění - experimenty dokázaly, že struktura vláken je stabilní a neobsahuje
žádný jiný plyn než atmosférický vzduch.
8. Vlastnosti výrobku popsané v bodech 1 a 2 se shodují s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.
Toto prohlášení o vlastnostech výrobku se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Jménem výrobce potvrdil:
Paroc Oy Ab, Stavební izolace
Susanna Tykke-Vedder, vedoucí vývoje
Helsinky, 3.9.2013

Podobné dokumenty

evropská certifikace

evropská certifikace a o této zkoušce byla vydána klasifikační zpráva KB 3.1/11‐086‐2 ze dne 25.03.2011.   Byla  provedena  počáteční  zkouška  typu  výrobku  a  výrobek  podléhá  vlastní  kontrole  výroby dle DIN EN  ...

Více

PAROC Pro Section DL 100

PAROC Pro Section DL 100 Stopová množství vodou rozpustných iontů a hodnota pH Vlastnost

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH počáteční posouzení výrobku na základě zkoušky typu, podle systému 3 a vydal: - Protokol o zkoušce č. 01673/14/R20NM - Protokol o zkoušce č. LPP08-1673/14/R18NP strana 1/2

Více

Tenkovrstvá omítka Energy Clean

Tenkovrstvá omítka Energy Clean 059 35 Batizovce”, identifikační číslo 1396, provedl zkoušky typu podle systému 1 pro reakci na oheň a vydal následující zprávu o zatřídění výrobku: č. FIRES-CR-215-11-AURE

Více

Unirol Plus 40-220_WS1_w2_CZ

Unirol Plus 40-220_WS1_w2_CZ 44-100 Gliwice, ul.Okrężna 16, Polska www.isover.pl 4. Zplnomocněný zástupce:/ Authorised representative: není relevantní 5. Systém/systémy POSV:/ System/s of AVCP: Systém 1 Systém 3 6a. Harmonizov...

Více

DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ nr 17TP-11/13

DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ nr 17TP-11/13 DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ nr 17TP-11/13 1.Jednoznačný identifikační kód typu výrobku: UW-100 2. Číslo typu, šarže nebo série anebo jakýkoliv jiný prvek, který umožňuje identifikaci stavebního...

Více

pdf

pdf E1 ‐ lepeno bez formaldehydu

Více

DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ č. 17TP/KO

DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ č. 17TP/KO DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ č. 17TP/KO-UA75/40/13 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: UA-75 2. Číslo typu, šarže nebo série anebo jakýkoliv jiný prvek, který umožňuje identifikaci stav...

Více