Homolská Ck Heligonka ve Stračově

Komentáře

Transkript

Homolská Ck Heligonka ve Stračově
Obec STRAČOV
ve spolupráci s
Historickým C.k. Řadovým pěším plukem č. 18, KVH Nový Bydžov
a Klub přátel pplk.Karla Vašátky - 2.roty 1.Česko-Slovenského stř.pluku,o.s.“
pořádají
zábavnou hudební akci
Homolská C.k. heligonka 18. pěšího
hraje ve Stračově
V sobotu 28. srpna 2010 v obci Stračov na prostranství místního
zámku
Staročeské písničky z období Rakouska-Uherska od Homolské Heligonky s doprovodným
program uniformovaných C.k. vojenských jednotek, Výstava 18. pěšího pluku a ČS legií
v místním zámku zaměřená na období 1866 a 1. světová válka, Dobový vojenský tábor,
Večerní tancovačka – hraje Homolská heligonka
Program:
10:00 – 18:00
10:00 – 13.00
14:00 – 18:00
14:50
16:00
18:30
19:00 – ????
Výstava „18. infanterie regiment“ v místním zámku
Dobový vojenský tábor – táborový život
Oficiální zahájení - C.k. heligonka s programem uniformovaných historických jednotek
Příjezd arcivévody Františka Ferdinanda D´Este
Svěcení pomníku obětem 1. sv. války ve Stračově
Pietní akt na hřbitově u pomníku obětem války 1866
Večerní tancovačka s Homolskou heligonkou
Účinkují:
Homolská heligonka (Petr Šimáček, Dana Sokolová, Jaroslav Rojar), Historický C.k. řadový pěší
pluk č.18, KVH Nový Bydžov, Klub přátel pplk.Karla Vašátky - 2.roty 1.Česko-Slovenského
stř.pluku,o.s.
(Pořadatel si vyhrazuje právo na případné technické úpravy programu)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Podrobnější informace na:
www.IR18.webgarden.cz , http://hradec.1866.cz , http://www.kvhnb.cz/,
www.stracov.cz , [email protected]
gsm.: 606 628 934