Zkratka Celý název Vysvětlení A B C

Komentáře

Transkript

Zkratka Celý název Vysvětlení A B C
Zkratka
Celý název
Vysvětlení
4R
Right quantity, place, time,
quality
Správné množství, správné místo, správný čas, správná kvalita (česky 4S)
A
A.R.
A.TR
A/ C
A/P
A/R
A/R
AA
AAR
ABC
ABC
ABS
ADR
AETR
AID
AMS
APS
ATA
ATA
ATD
ATO
ATP
ATP
ATR
AVI/LAR
AWB
All Risk
Account
Accounts Payable
Accounts Receivable
All Risks
Automatic Approval
Against all risks
Activity Based Costing
Pareto Analysis
American Bureau of Shipping
Articles Dangereux de Route
Accord Européen sur les
Transports Routiers
Agency for International
Development
After Market Service
Advanced Planning and
Schedulling
Actual time of arrival
See carnet ATA
Actual time of departure
Available to Order
Available to Promise
Accord Transport Perissable
Live Animals Regulation
Air Waybill
Všechna rizika
Průvodní osvědčení mezi EU a TR, potvrzení statusu zboží
Účet
Účet pro odchozí platby
Účet pro příchozí platby
Všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách
Automatické potvrzení
Proti všem rizikům
Aktivita vykonaná na základě ceny
Paretová analýza zásob
Americký výbor pro lodní zasilatelství
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
Agentura pro mezinárodní rozvoj
Poprodejní servis
Pokročilé řízení a plánování výroby
Skutečná čas příjezdu
Viz. carnet ATA
Skutečná čas odjezdu
Dostupný na objenávku.
Dostupný na příslib.
Úmluva o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin
Dokument o původu zboží pro celní řízení
Letecká přeprava živých zvířat (IATA)
Letecký nákladní list (česky též LTA)
B
B/C
B/E
B/G
B/L
BAF
BPCS
Bulk cargo
Bill of Exchange
Bonded Goods
Bill of Lading
Bunker Adjustment Factor
Proprietary ERP System
Hromadný náklad
Směnka
Nevyclené zboží vázané zárukou
Konosament,náložný list
Palivový příplatek
Registrovaný ERP systém
Cash Before Delivery
Cash On Delivery
Cargo origin Declaration
Country of Origin
Charter Party
Corrective Action
Currency Adjustment Factor
Corrective Action Request
Admission Temporaire
Temporary Admission
Platba před dodáním
Dobírka
Doklad o původu zboží
Země původu
Smlouva o nájmu nebo provozu lodi
Nápravné opatření
Měnová přirážka
Požadavek nápravného opatření
C
C.B.D.
C.O.D.
C.O.D.
C/O
C/P
CA
CAF
CAR
Carnet ATA
ATA Carnet je mezinárodním dokumentem pro dočasný dovoz
Upozornění: Tento dokument má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný.
Zkratka
Carnet TIR
CBM
CBP
CEMT
CEP
CFR
CFT
CH.W
CIF
CIM
CIP
CLL
CMR
CoDB
COGS
COO
COT
COTIF
CPAS
CPFR
CPT
CRP
CRT
CSAT
CSU
CTD
Celý název
Transports Internationaux
Routiers
Cubic Meter
U.S. Customs and Border
Protection
Conférence Européenne des
Ministres des Transports
Courier, Express, Parcel
Cost and Freight
Cubic Feet
Chargeable weight
Cost , Insurance and Freight
Contrat de Transport
International Ferroviaire des
Marchandises
Carriage and Insurance Paid to
Colli
Convention Marchandise
Routière
Cost of Doing Business
Cost of Goods Sold
Certificate of origin
Collection on truck
Convention Relative Aux
Transports Internationaux
Ferroviaires
Corrective and Preventative
Action System
Collaborative planning,
forecasting and replenishment
Carriage paid to…
Continuous replenishment
Carton
Customer Satisfaction
Computer Systems Unit
Combined Transport Document
Vysvětlení
Mezinárodní přepravní doklad při silniční dopravě
Metr krychlový
Celní úřad USA
Evropská konference ministrů dopravy
Kurýrní, expresní a balíkové služby
Náklady a přepravné Cost and Freight (Incoterms 2010)
Kubická stopa (1 cft = 0,0283 cbm)
Účtovaná hmotnost
Náklady, pojištění a přepravné (Incoterms 2010)
Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží
Přeprava a pojištění placeny do… (Incoterms 2010)
Jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
Mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
Cena obchodu
Cena prodaného zboží
Certifikát o původu
Přímá nakládka
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
Systém nápravy a preventivních akcí
Systém společného plánování, předpovídaní poptávky a doplňování zásob
Přeprava placena do… (Incoterms 2010)
Pokračující doplnění
Karton
Ukazatel zákazníkovi spokojenosti
Jednotka počítačového systému
nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air
D
D.T.
D/P
DAF
DAP
DAT
DC
DDP
DDU
DEQ
DES
DF
Delivery Time
Documents Against Payment
Delivered at Frontier
Delivered at Place
Delivered at Terminal
Distribution centre
Delivered duty paid
Delivered Duty Unpaid
Delivered ex Quay
Delivered ex Ship
Dead Freight
Čas dodání
Předání dokumentů až po zaplacení
S dodáním na hranici (Incoterms 2010)
S dodáním na místa určení (Incoterms 2010)
S dodáním na překladiště (Incoterms 2010)
Distribuční centrum
S dodáním clo placeno (Incoterms 2010)
S dodáním clo neplaceno (Incoterms 2000)
S dodáním na nábřeží (Incoterms 2000)
S dodáním z lodi (Incoterms 2000)
Přepravné placené za objednaný, ale nevyužitý lodní prostor
DGR
Dangerous Goods Regulations
Přeprava nebezpečného zboží (IATA)
DLY
Delivery
Doručení
DOT
Delivery on Truck
Přímá vykládka
Upozornění: Tento dokument má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný.
Zkratka
Celý název
Vysvětlení
DD
DTA
DTD
DWCC
DWT
Double decker
Door-to-Airport
Door-to-Door
Deadweight cargo capacity
Deadweight all told
Dvoupodlažní
Přeprava z místa odeslání na letiště
Přeprava z místa odeslání do místa určení
Čistá nosnost lodi (max. nosnost nákladu)
Hrubá nosnost lodi
European Article Number
Efficient Customer Response
Export Control System
Electronic data interchange
Expected time of arrival
Expected time of completion
Expected time of departure
EUR pallet
EUR.1 movement certificate
Export document
Exchange Bill of Lading
Čárový kod zboží, zásilky
Řízení zásob dodavateli
Elektronický způsob celní deklarace
Elektronická výměna dat
Předpokládané připlutí / příjezd
Předpokládané ukončení nakl./vykl.
Předpokládané odplutí / odjezd
EURo paleta
Osvědčení o původu zboží
Vývozní doprovodný doklad
Obchodovatelný konosament
Fast As Can
Freight All Kinds
Free Alongside Ship
Free Carrier
Federal Communications
Commission
Full Container Load
Franco
Free Discharge
Food and Drug Administration
(USA)
First expired – First out
Forty-foot equivalent unit
Federation Internationale des
Associations de Transitaires et
Assimiles
Forwarders Certificate of Receipt
First in - First out
Free in and out
Free in and out and free stowed
Free in and out and free trimmed
Free on Board
Free of Charge
Freight
Freight Prepaid
Fuel surcharge
Full truck load
Dodání nejrychlejším možným způsobem
Sazba za zboží všeho druhu při přepravě v kontejnerech
FAS - Vyplaceně k boku lodi (Incoterms 2010)
FCA - Vyplaceně dopravci (Incoterms 2010)
E
EAN
ECR
ECS
EDI
ETA
ETC
ETD
EUR
EUR.1
EX
ex. B/L
F
FAC
FAK
FAS
FCA
FCC
FCL
FCO
FD
FDA
FEFO
FEU
FIATA
FCR
FIFO
FIO
FIOS
FIOT
FOB
FOC
FRT
FRT ppd.
FSC
FTL
Federální komise pro dopravu
Celokontejnerové zásilka
Vyplaceně
Vykládka na účet najímatele nebo příjemce
Úřad pro potraviny a léčiva
První expirující - první vyskladněno
Ekvivalent 40 stopého kontejneru
Mezinárodní sdružení zasilatelů
FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)
První naskladněno - první vyskladněno
Volně do a z lodi
Volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi
Volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)
Vyplaceně loď (Incoterms 2010)
Zdarma
Přepravné
Přepravné zaplaceno předem
Palivový příplatek
Celovozová zásilka
G
GATT
GRP
GRT
General Agreement on Tariffs and
Všeobecná dohoda o clech a obchodu
Trade
Groupage
Sběrná služba
Gross Registered Ton
Hrubá prostornost lodi v rejstř. tunách
Upozornění: Tento dokument má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný.
Zkratka
H
Celý název
Vysvětlení
HAWB
HC
HS
HUB
House AirWay Bill
High Cube
Harmonize System
HUB
HAWB – letecký nákladový list, používá se pro konsolidované zásilky
Vysokoobjemový kontejner (námořní)
Jedinečný celní kód výrobku pro celní účely
Překladiště/Logistické centum
I
International Air Transport
Association
International civil aviation
ICAO
organization
International Chamber of
ICC
Commerce
ICS
Import Control System
IDL
Indirect Labour
IE
Immediate exportation
IN
Inbound
INCOTERMS International Commercial Terms
INTRASTAT IOD
Information of delivery
International Road Transport
IRU
Union
International Organization for
ISO
Standardization
IATA
Mezinárodní asociace leteckých dopravců
Mezinárodní organizace pro civilního letectví
Mezinárodní obchodní komora
Dovozní kontrolní systém
Pracovníci nepřímo se podílející na výrobě (kancelářská podpora)
Okamžitý export
Příjem
Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
Systém pro statistiku pro dovoz a vývoz v rámci EU
Informace o doručení
Mezinárodní unie silniční dopravy
Mezinárodní organizace pro standardizaci
J
JCD
JIT
JMI
JPP CIM
JSD
Just in Time
Jointly-managed inventory
JPP Contrat de Transport
International Ferroviaire des
Marchandises
-
Jednotná celní deklarace
Logistická metoda dodávek na přesný čas
Jednotné řízení zásob
Kurier Express Paket
Key Performance Indicators
Key Success Indicators
Kurýrní, expresní a balíkové služby
Kurýrní, expresní a balíkové služby
Klíčový ukazatel výkonnosti
Klíčové indikátory úspěšnosti
Letter of Advice
Letter of Credit
Low Cost Geography
Less than container load
Loading meter
Last In First Out
Lastkraftwagen
Lift-on/Lift-off containership
Letter of Intent
Lumpsum
Less then Truck Load
Avízo, oznámení
Dokumentární akreditiv
Nízkonákladová země
Kusová zásilka
Ložný metr
Poslední naskladněno - první vyskladněno
Nákladní vůz
Kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů
Dohoda o záměru
Paušální dopravné
Kusová zásilka; menší FTL zásilka
Jednotné právní předpisy pro Smlouvu o mezinárodní železniční přepravě
zboží
JSD - jednotný správní doklad, dříve JCD
K
KEB
KEP
KPI
KSI
L
L/A
L/C
LCG
LCL
LDM
LIFO
LKW
Lo/Lo
LOI
lps
LTL
Upozornění: Tento dokument má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný.
Zkratka
M
Celý název
Vysvětlení
M/R
M/S
M/V
M/W
MAWB
MRN
MTO
Mate´s Receipt
Motor Ship
Motor Vessel
Measurement/weight
Master AirWay Bill
Movement reference number
Multimodal Transport Operator
Potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí zboží na loď
Motorová loď
Motorová loď
Míra, kubatura/váha
Letecký nákladový list, používá se pro přímé zásilky
Identifikační číslo v systému ICS,ECS a NCTS
Dopravci organizující více druhů dopravy
Non-Containerised Load
New Computerised Transit
System
Non-disclosure Agreement
Nomenclature Harmonisée
Marchandises
Net Weight
Near Term Overage
Nekontejnerová zásilka (námořní)
Overnight
Order Action Request
Owner`s Risk
Open Top
On Time Delivery
On Time In Full
Přes noc
Požadavek objednávky
Na nebezpečí majitele lodi
Kontejner ISO s nepevnou střechou umožňující nakládat zboží shora
Včasná dodávka
Zásilka doručena včas a v úplnosti
Piece
Parcel
Picking
Package
Product Life Cycle
Pallet
Purchase Order
Power of Attorney
Proof of Delivery
Prepaid
Product Transfer Process
Pick Up Drop Off Point
Put-a-way
Kus
Balíček
Vychystání
Balíček
Životní cyklus výrobku
Paleta
Překročená ložná míra
Nákupní objednávka
Plná moc
Potvrzení o doručení
Vyplaceně
Proces přepravy produktu
Sběrné místo
Naskladnění
Quality Assurance
Quality Management System
Quality, Safety, Health &
Environment
Zajištění kvality
Systém řízení kvality
Resource based Costing
Re-delivery
Request for Quotation
Náklady zásob
Opakovaná dodávka
Požadavek nabídky (poptávka)
N
NCL
NCTS
NDA
NHM
Nt.wt.
NTO
Elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu
Dohoda o mlčenlivosti
Označení pro harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě
Čistá váha
Limit přebytků (zásob)
O
O/N
OAR
OR
OT
OTD
OTIF
P
PC
PCL
PIC
PKG
PLC
PLL
PLM
PO
POA
POD
PPD
PTP
PUDO
PUT
Q
QA
QMS
QSHE
Kvalita, bezpečnost, ochrana zdraví a přírody
R
RBC
REDLY
RFQ
Upozornění: Tento dokument má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný.
Zkratka
RID
RMR
RoLa
Ro/Ro
Celý název
Regulations Concerning the
International Transport of
Dangerous Goods by Rail
Retail Management
Replenishment
Rollende Landstraße
Roll on/roll off
RoHS
Restriction of the use of certain
Hazardous Substances
ROIC
Return on Invested Capital
Vysvětlení
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Způsob řízení toku zboží
Kombinovaná doprava silnice/železnice
Nakládka po vlastní ose
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních
Návrat investovaného kapitálu
S
SCM
SCP
Shtg
SMI
Supply Chain Management
Shortage
Supplier Managed Inventory
SSCC
Serial Shipping Container Code
Řízení dodavatelského řetězce
Souhrnné celní prohlášení
Manko
Zásoby řízené dodavatelem
Specifický kód pro označení a identifikaci celé přepravní jednotky, např.
kontejneru.
T
T&E
T/C
T1
T2L
TACT
TAT
T-C
TCP
TDD
TEU
THC
Transportation and exportation
Time-charter
The Air Cargo Tariff
Turn Around Time
Trans-Container
Tranzitní celní prohlášení
Twenty-Foot-Equivalent Unit
Terminal Handling Charge
Přeprava a export
Nájem na dobu
Tranzitní celní prohlášení (společný režim tranzitu)
Tranzitní celní prohlášení (doklad statutu zboží Společenství)
Sazebník leteckých nákladů
Čas obrátky
Kontejner pro zámořskou přepravu
Tranzitní celní prohlášení
Tranzitní doprovodný doklad
Ekvivalent dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C
Poplatky za manipulaci kontejneru v přístavu
TIR
Transport International Routier
Mezinárodní dohoda o zvláštním režimu přeprav
Under Seal
UK Accreditation Service
Pod celní uzávěrou
Akreditační služba
Valuable Cargo
Value, Valued, Valuable
Value Added Reseller
Value Added Service
Value Added Tax
Very Important Cargo
Cenná zásilka
Cenná zásilka
Přeprodej přidané hodnoty
Přidaná hodnota
Daň z přidané hodnoty
Vývozní doprovodný doklad
Velmi důležitý náklad
Vysokozdvižný vozík
Weather Permitting
Weight/Measurement
Warehouse Receipt
Warranted
Warehouse
Pokud počasí umožní
Hmotnost/objem
Potvrzení o vlastnictví zboží uloženého ve skladu
Potvrzeno, zaručeno
Sklad
U
U.S.
UKAS
V
v.c.
Val
VAR
VAS
VAT
VDD
VIC
VZV
W
w.p.
W/M
W/R
Wd.
Whse
Upozornění: Tento dokument má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný.
Zkratka
Celý název
WMS
wt.
WTO
Warehouse Management System Systém pro řízení skladu
Weight
Váha, hmotnost
World Trade Organization
Světová obchodní organizace
Vysvětlení
Z
ZIP
Zone Improvement Plan Code
Poštovní směrovací číslo
Upozornění: Tento dokument má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný.

Podobné dokumenty

Page 1 当地时间! 月! 日,皇家马德里队球员 " 罗(中)进球后与古蒂(左

Page 1 当地时间! 月! 日,皇家马德里队球员 Vo JGT>ħ?7T OWXY0Ÿèk¦Mfg Z½°B[);-st î\]]^¤‰< D‰ów§O-¦ M›v#_`>î 5D7¡‰< o ™z"a›v –D^²b/-G TÖ ' ?- 2f g4MJhet˜

Více

zkratky v přepravě

zkratky v přepravě Deadweight All Told

Více

zde - DHL Global Forwarding (CZ)

zde - DHL Global Forwarding (CZ) povahy (faktury, balicí listy a další povinné dokumenty), za jejichž vystavení je

Více

Metodika posloupnosti grafomotorických vzorů

Metodika posloupnosti grafomotorických vzorů nemá náladu, nenutíme je. Všechny činnosti by měla provázet motivace, která obohacu|e Život a poskytuje plostol pro vlastní aktivitu dítěte. Kromě toho je třeba vždy sledovat správné sezení a drŽen...

Více

NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické parametry krytokořenného

NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické parametry krytokořenného volume ratio were achieved in all 13 growing pot treatments used to grow European beech seedlings. The planting stock raised in all 13 pot (container) types reached acceptable standards. Other stan...

Více