Největší workshop příchozího cestovního ruchu o

Komentáře

Transkript

Největší workshop příchozího cestovního ruchu o
www.germany.travel
Tiskové zprávy
38. GTM Germany Travel Mart™ v Lipsku
Největší workshop příchozího cestovního ruchu
o Německu jako zemi cestovního ruchu je ekologickou
Největší workshop příchozího cestovního ruchu o Německu jako zemi cestovního
událostí
ruchu je ekologickou událostí
Frankfurt
nad Mohanem
Mohanem/ / Lipsko,
Lipsko,14.
14.května
května2012
2012––Od
Od13.
13. do
do 15.
15. května
května2012
2012 pořádá
Frankfurt nad
Německá turistická centrála (DZT) 38. ročník veletrhu GTM Germany Travel Mart™ ve
pořádá
Německá
turistická Leipzig
centrála Tourismus
(DZT) 38. ročník
veletrhu GTM
Germany
Travel
spolupráci
se společností
und Marketing
GmbH
a společností
Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Dalšími důležitými partnery jsou
Mart™ ve spolupráci se společností Leipzig Tourismus und Marketing GmbH a
společnosti Deutsche Lufthansa AG a Deutsche Bahn AG. „GTM má jako největší
incomingový workshop pro Německo jako turistickou destinaci mezinárodní význam.
společností Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Dalšími důležitými
Klíčoví zákazníci z celého světa se zde setkávají s německými poskytovateli služeb,“
zdůrazňuje Petra Hedorferová, předsedkyně představenstva DZT. Zejména pro turistické
partnery jsou společnosti Deutsche Lufthansa AG a Deutsche Bahn AG. „GTM má
operátory střední velikosti je tato platforma jedinečnou šancí pro navázání kontaktů
v mezinárodním turistickém průmyslu a informování o aktuálních nabídkách a
jako největší incomingový workshop pro Německo jako turistickou destinaci
programech. V letošním roce je poprvé mottem veletrhu „Green Event“ a centrála DZT je
navíc doprovází kampaní na sociálních sítích. Tak například DZT při letošním GTM
mezinárodní význam. Klíčoví zákazníci z celého světa se zde setkávají s německými
poprvé integruje reportáž v sociálních médiích s multimediálními příspěvky na svém účtu
@gtm2012
na služeb,“
Twitteru zdůrazňuje
a na Storify.
Kromě
toho lze předsedkyně
poprvé živě sledovat
tiskovou
poskytovateli
Petra
Hedorferová,
představenstva
konferenci GTM na webových stránkách DZT na adrese www.germany.travel/gtmlive.
DZT.
Zejména
pro turistické
operátory
střední velikosti je tato platforma jedinečnou
38.
GTM
Germany
Travel Mart™
v Lipsku
Germany Travel Mart (GTM) je jednou z hlavních událostí v kalendáři mezinárodního
šancí
pro navázání
kontaktů
v mezinárodním
průmyslu
a informování
o
turistického
ruchu, která
se každý
rok koná na turistickém
různých místech
a v různých
regionech
v Německu. Během třídenní akce se 620 zahraničních nákupčích a novinářů ze 40 zemí
aktuálních nabídkách a programech. V letošním roce je poprvé mottem veletrhu
informuje u 356 německých poskytovatelů služeb o novinkách v hotelnictví, příchozím
cestovním ruchu a přepravě a u lokálních a regionálních turistických organizací
„Green Event“ a centrála DZT je navíc doprovází kampaní na sociálních sítích. Tak
o vhodných turistických destinacích v Německu. Největší delegace s 131 účastníky přijíždí
například DZT při letošním GTM poprvé integruje reportáž v sociálních médiích s
Německá turistická centrála (DZT)
c/o Česko-německá obchodní a
průmyslová komora
Václavské náměstí 40
110 00 Praha 1
Tel +420 2 21 49 03 74
Fax +420 2 24 22 na
2200 svém účtu @gtm2012 na Twitteru a na Storify. Kromě
multimediálními příspěvky
[email protected]
toho lze poprvé živě sledovat tiskovou konferenci GTM na webových stránkách DZT
www.germany.travel
z Asie. Ze severozápadní Evropy přijelo do Lipska 109 účastníků, ze severovýchodní
Evropy 105,
dále
je
zde
95 odborných
návštěvníků
z jihovýchodní
Evropy,
91 účastníků je z jihovýchodní Evropy a 90 návštěvníků přijelo z Ameriky a Izraele.
Město Lipsko a spolková země Sasko jako partneři GTM 2012 využívají Germany Travel
Mart jako platformu pro představení svých kulturních a turistických atrakcí klíčovým
mezinárodním zákazníkům a multiplikátorům. „Jsme rádi, že se GTM po ročníku 1998
v Drážďanech a 2003 v Chemnitz nyní potřetí během 15 let vrací do Saska a při svém
38. ročníku představí mezinárodním účastníkům Lipsko jako atraktivní a důstojné
hostitelské město,“ ¨říká Hans-Jürgen Goller, jednatel společnosti Tourismus Marketing
Gesellschaft Sachsen s. r. o. „Neustálý silný růst, který Sasko již několik let zažívá
v odvětví příchozího cestovního ruchu, jde ruku v ruce se stále tvrdší konkurencí. Letošní
GTM proto pro nás je vynikající příležitostí k představení Saska jako vysoce atraktivního
kulturního cíle.“ Slavnostní zahájení se koná v opeře, která je jednou z lipských
turistických atrakcí. Dějištěm druhého večera je klub Mořicova bašta, jedinečná součást
lipského městského opevnění. „Při naší snaze učinit Lipsko jako turistickou destinaci ve
světě ještě známější nabízí pořádání GTM v roce 2012 jedinečnou šanci. Máme možnost
představit se 1000 zahraničním účastníkům z oboru přímo na místě jako atraktivní
kongresová destinace a místo jedinečné kulturní nabídky,“ zdůrazňuje Volker Bremer,
jednatel společnosti Leipzig Tourismus und Marketing GmbH.
Green Event
Mottem GTM Germany Travel MartTM 2012 v Lipsku je trvale udržitelný rozvoj a Německo
se při něm představuje jako vedoucí region v tomto odvětví. Společně se svým partnerem
mygreenmeeting.de sestavila centrála DZT obsáhlý katalog opatření pro ekologicky
šetrnou realizaci veletrhu GTM. Lipský veletrh má certifikát „Green Globe“, to znamená,
že GTM se koná v areálu, který je certifikován jako realizátor trvale udržitelného rozvoje.
Během workshopu využije centrála DZT rovněž ekologicky šetrnou dopravu: Každý
účastník GTM obdrží kongresovou poukázku na využití MHD. Nabídka stravování
zahrnuje výhradně regionální a sezónní produkty.
Německá turistická centrála (DZT)
c/o Česko-německá obchodní a
průmyslová komora
Václavské náměstí 40
110 00 Praha 1
Tel +420 2 21 49 03 74
Fax +420 2 24 22 2200
[email protected]
www.germany.travel
Workshop informuje o Německu jako zemi cestovního ruchu
Centrem dění na tomto světově největším B2B veletrhu pro příchozí cestovní ruch je
dvoudenní workshop, který se letos bude konat v areálu Lipských veletrhů. Němečtí
poskytovatelé zde představí nákupčím z celého světa své produkty a služby. Doprovodný
„vzdělávací program“ poskytne nákupčím přehled o jednotlivých pobídkách, které jsou
poskytovány při cestování do Německa. Návštěvníci se statutem „Hosted Buyer“ – jsou
jimi výhradně klíčoví zákazníci z trhů, s nimiž centrála DZT spolupracuje celoročně – se
mohou již v neděli mj. informovat o nejnovějších nabídkách společnosti Lufthansa a
Německých drah. Své nejnovější programy uceleně představí nákupčím na semináři
rovněž pořadatelské město Lipsko a region Sasko. Účastníci kromě toho obdrží informace
o ekologických aktivitách a semináři „Sales Guide“, které pořádá centrála DZT. Navíc se
poskytovatelé služeb mohou podílet na panelové diskusi o autobusové přepravě a
zúčastnit se semináře na téma „Příležitosti na trhu růstového regionu Balkán“. Špičkoví
zahraniční novináři budou mít během workshopu příležitost poznat při mnoha
organizovaných prohlídkách z nejrůznějších hledisek veletržní město Lipsko a okolní
region. Čtyři prohlídkové trasy „Lipsko, světové město hudby“, „Kreativní město Lipsko –
umění a architektura“, „Zelené Lipsko – aktivní trávení volného času“ a „Nejvýznamnější
historické památky – reformace, Bitva národů, pokojná revoluce“ seznamují s Lipskem
jako městem kreativity, s jeho historickými památkami i jako ekologickým centrem volného
času.
Bohatý doprovodný program
Po celém Německu se budou v rámci příprav veletrhu GTM konat několikadenní zájezdy
s nejrůznější tematikou předcházející jeho konání. Tak například se bude konat zájezd do
Berlína a Braniborska, další představí Dolní Sasko spolu s kulturními centry, kterými jsou
Hamburk a Brémy. Témata dalších zájezdů sahají od kultury a tradic v Hessensku přes
téma „Hudba a Luther“ až po „Kulinářství“, „Zemi vína“ a „Bezbariérové cestováni“.
Německá turistická centrála (DZT)
c/o Česko-německá obchodní a
průmyslová komora
Václavské náměstí 40
110 00 Praha 1
Tel +420 2 21 49 03 74
Fax +420 2 24 22 2200
[email protected]
www.germany.travel
O DZT
Německá turistická centrála (DZT) je německým národním úřadem cestovního ruchu s hlavním
sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a
technologie (BMWi) zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí
Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. DZT vyvíjí a komunikuje
strategie a produkty, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v
zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa. K tomu provozuje 30 zahraničních zas
toupení po celém světě. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na
www.germany.travel/presse.
Německá turistická centrála (DZT)
c/o Česko-německá obchodní a
průmyslová komora
Václavské náměstí 40
110 00 Praha 1
Tel +420 2 21 49 03 74
Fax +420 2 24 22 2200
[email protected]

Podobné dokumenty

TZ_Germany Travel Mart

TZ_Germany Travel Mart Německá turistická centrála (DZT) je německým národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a technologie (BMWi) zastu...

Více

Neckermann Auto / Bahn / Bus / Ferienwohnungen

Neckermann Auto / Bahn / Bus / Ferienwohnungen Na nejvyšší příčce v počtu přenocování se mezi zahraničními hosty umístilo Nizozemí s 10,7 miliony přenocováními. Každý šestý zahraniční host Německa tak pocházel právě z Nizozemí. „Počet přenocová...

Více