FAQ: Gigaset vyměňuje lithium-ionové baterie v produktové řadě

Komentáře

Transkript

FAQ: Gigaset vyměňuje lithium-ionové baterie v produktové řadě
FAQ: Gigaset vyměňuje lithium-ionové baterie v produktové řadě SL910
Obsah
1
Jakých modelů se upozornění týká?................................................................................2
2
Jaké jsou bezpečnostní pokyny? Co musím jako zákazník udělat? .................................2
3
Proč společnost Gigaset vydala upozornění na lithium-ionové baterie? ..........................3
4
Kdy budou problémy s bateriemi vyřešeny? ....................................................................3
5
Týká se to i dalších modelů Gigaset? ..............................................................................3
6
Jak mám defektivní baterii z řady SL910 zlikvidovat? ......................................................3
7
Kdy mohu svůj SL910 opět začít používat? .....................................................................4
8
Jak mám postupovat jako kupující? .................................................................................4
9
Co se děje s telefony Gigaset SL910 v obchodech? ........................................................4
10
Jsou tímto problémem dotčeny jiné telefony Gigaset? .................................................4
11
Co se stalo? Proč bylo vydáno upozornění? ................................................................4
12
Jak vysoké je riziko pro mě jako uživatele?..................................................................5
1
Jakých modelů se upozornění týká?
Upozornění se týká lithium-ionových baterií v modelech produktové řady Gigaset
SL910, dodávaných subdodavatelem.
Konkrétní baterie (číslo komponentu V30145-K1310-X447) pocházejí z výrobní doby
před 38. kalendářním týdnem roku 2011 včetně.
Lze je identifikovat podle výrobního data, jež je na nich vytištěno černým písmem na
bílém pozadí (např. „DATE: HY3811“).
První dvě číslice po „HY“ představují kalendářní týden jako datum výroby.
Další dvě číslice představují kalendářní rok. Dotčené jsou baterie s výrobním datem
do a včetně „DATE: HY3811“, tzn. 38. kalendářního týdne roku 2011.
Baterie s výrobním datem „DATE: HY3911“ a starší jsou plně funkční a nezávadné.
2
Jaké jsou bezpečnostní pokyny? Co musím jako zákazník udělat?
Všem uživatelům velmi doporučujeme, aby přístroje vybavené těmito bateriemi
přestali užívat.
Baterii je třeba z telefonu vyjmout a řádně ji zlikvidovat.
Sluchátko lze opět použít pouze s novou baterií, označenou výrobním datem „DATE:
HY3911“ či pozdějším.
3
Proč společnost Gigaset vydala upozornění na lithium-ionové baterie?
Ačkoli je počet případů spojených s lithium-ionovými bateriemi extrémně nízký,
společnost Gigaset o nich vzhledem k možnému riziku požáru informovala příslušné
úřady. Společnost Gigaset Communications GmbH tímto plní svou statutární
povinnost a bezpečnost zákazníků klade na první místo.
4
Kdy budou problémy s bateriemi vyřešeny?
Co nejdříve. Naše technické oddělení již příčinu problému nalezlo.
Nové baterie jsou ve výrobě a dodávky jsou již na cestě do našeho hlavního
výrobního závodu v Bocholtu.
Společnost Gigaset s dodavatelem baterií velmi úzce spolupracuje na rychlém
vyřešení nedostatku baterií.
První várka náhradních baterií je očekávána v polovině prosince.
5
Týká se to i dalších modelů Gigaset?
Ne. Toto upozornění se týká výhradně baterií ve sluchátcích produktové řady Gigaset
SL910, které pocházejí od subdodavatele.
Netýká se žádných jiných modelů v širokém portfoliu společnosti Gigaset.
Každý rok naše hlavní výrobní zařízení v Bocholtu v německé spolkové zemi Severní
Porýní-Vestfálsko opustí více než 15 milionů telefonů.
Doposud tento závod vyrobil přes 160 milionů telefonů.
6
Jak mám defektivní baterii z řady SL910 zlikvidovat?
Jednotlivé lithium-ionové baterie by měly být řádně zlikvidovány ve vašem místním
sběrném dvoře. Podrobnější informace o recyklaci získáte na vašem místním úřadě či
u služby pro likvidaci odpadu.
7
Kdy mohu svůj SL910 opět začít používat?
Oddělení Řízení kvality společnosti Gigaset Communications GmbH již příčinu
problému s dodavatelem baterií nalezlo a nalezlo spolehlivé řešení.
Gigaset brzy poskytne náhradní baterie zdarma.
8
Jak mám postupovat jako kupující?
Pokud jste zakoupili produkt z řady SL910, kontaktujte, prosím, servisní oddělení
Gigaset – v České republice na telefonním čísle +420 233 032 727. Náhradní baterii
zdarma vám poté zašleme domů.
9
Co se děje s telefony Gigaset SL910 v obchodech?
V rámci upozornění na baterie ve sluchátcích z řady SL910 informovala společnost
Gigaset také obchodníky a požádala je, aby veškeré dotčené zboží stáhli z prodeje a
vrátili je společnosti Gigaset k výměně baterií.
Toto opatření má zajistit, aby zákazníkům nebyly prodány žádné telefony
s potenciálně škodlivými lithium-ionovými bateriemi.
10
Jsou tímto problémem dotčeny jiné telefony Gigaset?
Ne, jde pouze o modely Gigaset SL910 s lithium-ionovou baterií s výrobním datem do
38. kalendářního týdne roku 2011 včetně.
Gigaset každý rok ve svém hlavním zařízení v Bocholtu v Severním Porýní-Vestfálsku
vyrobí přes 15 milionů telefonů.
Doposud bylo v tomto moderním závodě vyrobeno přes 160 milionů.
11
Co se stalo? Proč bylo vydáno upozornění?
Společnost Gigaset se dozvěděla o velmi malém počtu případů spojených s lithiumionovými bateriemi v modelech řady SL910, při kterých došlo k přehřátí baterií.
Jako výrobce symbolizující kvalitu se společnost Gigaset rozhodla vydat toto
upozornění, aby ihned zabránila možnému zranění.
12
Jak vysoké je riziko pro mě jako uživatele?
Možnost zranění v důsledku přehřátí baterie je extrémně nízká. Abychom však
zabránili všem rizikům, je zapotřebí dotčené baterie vyměnit.

Podobné dokumenty

Be inspired

Be inspired Váš přístroj Gigaset je schválen pro provoz v České republice Českým telekomunikačním úřadem, viz přiložené Rozhodnutí o schválení ČTÚ 2002 N TR 112, a lze jej provozovat jako rádiové zařízení ve s...

Více

Gigaset SL910

Gigaset SL910 Instalace základny a nabíječky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Připojení základny k telefonní síti a k elektrické síti . . . . . . . ...

Více

Manuál

Manuál elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupi...

Více

Gigaset SL37H

Gigaset SL37H Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol škrtnuté po...

Více

uživatelský manuál

uživatelský manuál stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti „+“

Více

PLYNOVÉ TURBÍNY Autor

PLYNOVÉ TURBÍNY Autor nenastane změna skupenství pracovní látky. Ve srovnání s parními turbínami pracují s vyššími teplotami a s menšími tlaky. S rostoucí pracovní teplotou roste i účinnost turbíny. Rozsah pracovních te...

Více

Obsah - CPress

Obsah - CPress Pořízení zálohy služby DHCP Změna intervalu zálohy služby DHCP Změna umístění zálohy služby DHCP Přejmenování databáze služby DHCP Export a import kompletní konfigurace služby DHCP

Více