I306, I307, CONV - man-b

Komentáře

Transkript

I306, I307, CONV - man-b
I306, I307, CONV
manuál
PŘÍMÉ SPOJENÍ
Manuál
I306, I306USB, I307USB
CONV-1, CONV-2
CONV-3USB, CONV-4USB
VARIANT plus, spol. s .r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440
technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00)
www.variant.cz
[email protected]
Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a
výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále
zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto
manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT
plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího
upozornění.
Dokumentace vytvořena dne 28. 5. 2007
poslední korekce dne 1.11.2007
VRIANT plus s.r.o.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 1
manuál
I306, I307, CONV
I306, I306USB, I307USB
INTERFACE
Specifikace
Prostředí
Pracovní teplota
Vlhkost
vnitřní
-10 až +40 °C
max. 90%nekondenzující
I306
I306USB
Kabel na COM PC
port COM
port COM a USB
nekřížené prodloužení 1:1
Popis
I306, I307 je určen pro přímé spojení s ústřednami DGP, EVO, SPECTRA SP a ústřednou MAGELLAN. Pro spojení
je potřeba instalační software WINLOAD. K ústředně DGP 96 nebo EVO je možné se připojit i uživatelským
programem NEWARE. Nastavení počítače a ústředen proveďte dle manuálu pro software WINLOAD, NEWARE a
dle manuálu pro ústředny DIGIPLEX , MAGELLAN.
Instalace ovladačů k I306USB, I307USB
Na www.variant.cz nebo na CD VARIANT jsou ovladače umístěny ve složce //SW a komunikace – I306, I307//.
Ovladač pro Váš operační sysytém si uložte do PC a rozzipujte jej.
Připojte I306USB nebo I307USB do PC a postupujte dle instrukcí na obrazovce.
Po úspěšné instalaci se v PC vytvoří další COM. V programu WINLOAD nebo NEWARE vyberte pro připojení tento nový COM.
Tento kabel z I306,
I307 je možné
prodloužit
maximálně na 2m
Část ústředny
s konektorem SERIAL
Do USB počítače.
MAX. 5m
I306
I307
Pokud
připojujete
I306 nebo I307
přes port COM
neinstaluje se
do PC nic.
PC link USB
Product link
I307
Rx/Tx
Při připojení
I306, I307 do
PC přes USB je
nutné
instalovat
ovladače pro
USB.
nebo
Ovladače jsou
na CD nebo na
www.variant.cz
Do COM počítače. Z kabelu jsou použity piny 2,3 a
5. Maximální prodloužení kabelu je na 10m. Kabel
nesmí být křížený – prodloužení 1:1. (Při použití
kabelů UTP třídy 4 je možné prodloužit až na 30m. Tento
dosah ale berte jako orientační bez záruky. U těchto
vzdáleností je potřeba vždy komunikaci nejdříve
vyzkoušet.)
PC Link USB
LED svítí zeleně, pokud I307 je
připojena do PC
Product Link
LED svítí zeleně pokud je
připojení do ústředny v pořádku
Rx/Tx
LED bliká zeleně pokud jsou
přenášena data
POZOR u ústředny MAGELLAN je potřeba použít redukci mezi 4 pinovým konektorem INTERFACE-306 a 10-ti
pinovým konektorem MAGELLANU. Tuto redukci žádejte u Vašeho dodavatele. Vzdálenosti jsou shodné se
zapojením pro DGP.
MAGELLAN
redukce
strana 2
VARIANT plus spol. s r.o.
I306, I307, CONV
manuál
CONV-1
PŘEVODNÍK RS232 na RS485
CONV-1 poznáte dle svorkovnice
Specifikace
-obousměrná (half duplex)
vnitřní
-10 až +40 °C
max. 90% nekondenzující
Napájení
komunikace
Prostředí
Pracovní teplota
Vlhkost
Kompatibilita
DIGIPLEX 48
DIGIPLEX 848
DIGIPLEX 96
EVO 48
EVO 96
EVO 192
Popis
CONV-1 je určen pro programování a ovládání ústředen DIGIPLEX 48, DIGIPLEX 848, DIGIPLEX 96 na maximální vzdálenost
300m. Především se CONV-1 používá pro spojení mezi ústřednou DIGIPLEX 96 a uživatelským programem NEWARE. CONV-1
se skládá ze dvou převodníků, mezi kterými je komunikace RS-485 a tento formát umožňuje přenos dat až na vzdálenost
300m. Propojení převodníků je pomocí 4 vodičů běžného kabelu SYKFY.
Plošné spoje CONV-1 tišťák a CONV-1 box jsou identické a nastavení jumperů shodné pro oba.
Zapojení
ústředna DGP
4 pinový kabel
do ústředny
CONV-1 tišťák
Jupery
vše spojit
JP1 ON
JP2 ON
JP3 ON
do
COM
4 vodičové
propojení max.
300m
Propojte svorky
CONV-1
tišťák
CONV-1
box
+12V
GND
A+
B-
+12V
GND
A+
B-
VARIANT plus spol. s r.o.
kabel JS11 –
COM max. 8m
CONV-1 box
strana 3
manuál
I306, I307, CONV
CONV-2
PŘEVODNÍK RS232 na RS485
CONV-2 poznáte dle svorkovnice
Specifikace
Kompatibilita
Napájení
-komunikace
obousměrná (full duplex)
Prostředí
vnitřní
Pracovní teplota
-10 až +40 °C
Vlhkost
max. 90% nekondenzující
rychlost přenosu dat asi 2x vyšší než u CONV1
DIGIPLEX 48
DIGIPLEX 848
DIGIPLEX 96
EVO 48
EVO 96
EVO 192
Popis
CONV-2 je určen pro programování a ovládání ústředen DIGIPLEX 48, DIGIPLEX 848, DIGIPLEX 96 a MAGELLAN na
maximální vzdálenost 300m. Především se CONV-2 používá pro spojení mezi ústřednou DIGIPLEX 96 a uživatelským
programem NEWARE. CONV-2 se skládá ze dvou převodníků, mezi kterými je komunikace RS-485 a tento formát umožňuje
přenos dat až na vzdálenost 300m. Propojení převodníků je pomocí 6 vodičů běžného kabelu SYKFY.
Plošné spoje CONV-2 tišťák a CONV-2 box jsou identické a nastavení jumperů shodné pro oba.
Zapojení
Propojte svorky
CONV2 - tišťák
+12V
GND
A+ RX
BRX
A+ TX
BTX
CONV2 - box
+12V
GND
A+ TX
BTX
A+ RX
BRX
6 vodičové propojení max 300m
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
strana 4
konektor pro připojení do ústředny DGP na konektor s označením SERIAL I/O
Kabel pro propojení „tišťáku“ s ústřednou – max 5m.
Jumper 5 – nastavte na OFF
Jumper 1 na OFF, Jumper 2 na OFF, Jumper 3 na ON
V případě, že komunikace není stabilní změňte jumpery na J1 ON, J2 ON, J3 ON
CONV-2 tišťák
Napájení
Datové propojení
CONV-2 box
Kabel pro připojení PC
9 pin canon zapojte do COM PC
VARIANT plus spol. s r.o.
I306, I307, CONV
manuál
Použití jednoho dílu CONV-1 nebo CONV-2 jako INTERFACE-306
svorkovnice se nepoužívá
ústředna
všechny jumpery musí být
propojeny ON.
U CONV-1 – J1, J2, J3 – ON
4 pinový
kabel pro
připojení k
ústředně
do COM PC
kanel JS11 – COM pro
připojení k PC
Použití CONV-2 jako CONV-1
Modul CONV-2 je možné používat ve 4 vodičovém zapojení jako CONV-1. Toto zapojení lze využít pokud nemáte plný počet
6ti vodičů nebo pokud je potřeba nahradit některý z modulů CONV-1 ve stávající instalaci. V tomto zapojení a nastavení je
možné kombinovat CONV-1 a CONV-2. Pro propojení se použijí první 4 svorky z leva dle popisu na obrázku
POZOR na nastavení jumperů.
ústředna DGP
4 pinový kabel
do ústředny
Jupery
JP1
JP2
JP3
JP5
CONV tišťák
OFF
ON
ON
ON
do
COM
4 vodičové
propojení max.
300m
kabel JS11 –
COM max. 8m
CONV box
Propojte svorky
VARIANT plus spol. s r.o.
CONV-2
tišťák
CONV-2
box
+12V
GND
A+ RX
B- RX
+12V
GND
A+ RX
B- RX
nebo
CONV-1
tišťák
CONV-2
box
+12V
GND
A+
B-
+12V
GND
A+ RX
B- RX
nebo
CONV-2
tišták
CONV-1
box
+12V
GND
A+ RX
B- RX
+12V
GND
A+
B-
strana 5
manuál
I306, I307, CONV
CONV-3USB
PŘEVODNÍK RS485
CONV-3USB poznáte dle svorkovnice
Specifikace
Napájení
-komunikace
obousměrná (full duplex)
Prostředí
vnitřní
Pracovní teplota
-10 až +40 °C
Vlhkost
max. 90% nekondenzující
rychlost přenosu dat asi 2x vyšší než u CONV1
Kompatibilita
DIGIPLEX 48
DIGIPLEX 848
DIGIPLEX 96
EVO 48
EVO 96
EVO 192
Popis
CONV-3USB je určen pro programování a ovládání ústředen DIGIPLEX a DIGIPLEX EVO na maximální vzdálenost 300m.
Především se CONV-3USB používá pro spojení mezi ústřednou DIGIPLEX, EVO a uživatelským programem NEWARE. CONV3USB se skládá ze dvou převodníků, mezi kterými je komunikace RS-485 a tento formát umožňuje přenos dat až na
vzdálenost 300m. Propojení převodníků je pomocí 6 vodičů běžného kabelu SYKFY.
Plošné spoje CONV-3USB tišťák a CONV-3USB box jsou identické a nastavení jumperu shodné pro oba.
Zapojení
Propojte svorky
CONV-3USB tišťák
+12V
GND
A+ RX
BRX
A+ TX
BTX
A
CONV-3USB - box
+12V
GND
A+ TX
BTX
A+ RX
BRX
B
F
D
C
E
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
konektor pro připojení do ústředny DGP, EVO na konektor s označením SERIAL I/O
Kabel pro propojení „tišťáku“ s ústřednou – max 5m.
Jumper 1 – nastavte na OFF
CONV-3USB tišťák
Datové propojení
CONV-3USB box
Kabel pro připojení PC COM
Kabel pro připojení k PC USB
Instalace ovladačů k USB
Na www.variant.cz nebo na CD VARIANT jsou ovladače umístěny ve složce //SW a komunikace – I306, I307//.
Ovladač pro Váš operační sysytém si uložte do PC a rozzipujte jej.
Připojte CONV I307USB do PC a postupujte dle instrukcí na obrazovce.
Po úspěšné instalaci se v PC vytvoří další COM. V programu WINLOAD nebo NEWARE vyberte pro připojení tento nový COM.
strana 6
VARIANT plus spol. s r.o.
I306, I307, CONV
manuál
CONV-4USB
PŘEVODNÍK RS485
CONV-3USB poznáte dle svorkovnice
Specifikace
Napájení
-komunikace
obousměrná (full duplex)
Prostředí
vnitřní
Pracovní teplota
-10 až +40 °C
Vlhkost
max. 90% nekondenzující
rychlost přenosu dat asi 2x vyšší než u CONV1
Kompatibilita
DIGIPLEX 48
DIGIPLEX 848
DIGIPLEX 96
EVO 48
EVO 96
EVO 192
SPECTRA SP
MAGELLAN řady 5xxx
MAGELLAN řady 61xx
Popis
CONV-4USB je určen pro programování a ovládání ústředen DIGIPLEX, EVO, SPECTRA SP, MAGELLAN na maximální
vzdálenost 300m. Především se CONV-4USB používá pro spojení mezi ústřednou uživatelským programem NEWARE. CONV4USB se skládá ze dvou převodníků, mezi kterými je komunikace RS-485 a tento formát umožňuje přenos dat až na
vzdálenost 300m. Propojení převodníků je pomocí 6 vodičů běžného kabelu SYKFY.
Plošné spoje CONV-4USB tišťák a CONV-4USB box jsou identické a nastavení jumperu shodné pro oba.
Propojte svorky
Zapojení
CONV-4USB tišťák
+12V
GND
A+ RX
BRX
A+ TX
BTX
A
CONV-4USB - box
+12V
GND
A+ TX
BTX
A+ RX
BRX
B
F
D
C
E
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
konektor pro připojení do ústředny DGP, EVO na konektor s označením SERIAL I/O
Kabel pro propojení „tišťáku“ s ústřednou – max 5m.
Jumper 1 – nastavte na OFF
CONV-4USB tišťák
Datové propojení
CONV-4USB box
Kabel pro připojení PC COM
Kabel pro připojení k PC USB
Instalace ovladačů k USB
Na www.variant.cz nebo na CD VARIANT jsou ovladače umístěny ve složce //SW a komunikace – I306, I307//.
Ovladač pro Váš operační sysytém si uložte do PC a rozzipujte jej.
Připojte CONV I307USB do PC a postupujte dle instrukcí na obrazovce.
Po úspěšné instalaci se v PC vytvoří další COM. V programu WINLOAD nebo NEWARE vyberte pro připojení tento nový COM.
VARIANT plus spol. s r.o.
strana 7

Podobné dokumenty

Olympia HI

Olympia HI Systém Olympia HI je vytvoèen z materiálu, který je ze 100% možné recyklovat. Hliníkové profily, je bez v´tších nákladû možné pèetavit na jiný pln´ hodnotný hliníkový produkt. Také díky používání š...

Více

Slovník Epocware SlovoEd pro telefony řady Series 60 – 1st

Slovník Epocware SlovoEd pro telefony řady Series 60 – 1st - Případně další slovníky, pokud jste jich zakoupili více. Aplikace se instalují běžným způsobem. Je vhodnější je instalovat na paměťovou kartu. Upozornění: Pro úspěšnou instalaci musí být v intern...

Více

Active/Passive S-Band RHCP/LHCP Antennas Pictures, Outline

Active/Passive S-Band RHCP/LHCP Antennas Pictures, Outline (1.25-1.35) GHz Antennas, P/N: 3G1.25-1.35RR-P-XTBC-1 (RHCP); P/N: 3G1.25-1.35LL-P-XTBC-1 (LHCP) (1.35-1.45) GHz Antennas, P/N: 3G1.35-1.45RR-P-XTBC-1 (RHCP); P/N: 3G1.35-1.45LL-P-XTBC-1 (LHCP) (2....

Více

Manuál k STB Motorola VIP 1910 - T

Manuál k STB Motorola VIP 1910 - T Nově dodávané domácí brány přímo od T-Systems (cca po 15.8.2010) jsou již nastavovány v souladu s touto instalační příručkou. Cílem tohoto dokumentu je zejména optimalizovat nastavení wi-fi části d...

Více

Stáhnout v PDF - Vše o Counter

Stáhnout v PDF - Vše o Counter Na úvod pár informací o skinech: Skiny jsou nové vzhledy zbraní, postav a vůbec čehokoli ve hře. Jejich vkládání je v podstatě nahrazování původních souborů novými. Před vkládáním skinu doporučuji ...

Více

technický popis

technický popis Komunikačního Systém ATEUS® - NETSTAR od českého výrobce 2N Telekomunikace a.s. Současně Vás prosíme, abyste si dříve, než začnete systém používat, pečlivě pročetli tento návod k použití. Budete-li...

Více

magellan 6160 - Elektro

magellan 6160 - Elektro VARIANT plus, spol. s .r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz [email protected] Tato dokumen...

Více

TEKNIM-720WR

TEKNIM-720WR VARIANT plus, spol. s .r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz [email protected] Tato dokumen...

Více