Do kapsy

Komentáře

Transkript

Do kapsy
Tandem
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
13. Auflage
13. vydání
Ein kleiner
deutsch-tschechischer
Sprachführer für
Jugendbegegnungen
Malý česko-německý
jazykový průvodce
pro setkání mládeže
Do kapsy
Für die Hosentasche
Tandem
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
13. Auflage
13. vydání
Autor/-innen 2.–13. völlig überarbeitete Auflage |
Autoři 2.–13. vydání
Hansjürgen Karl, Kateřina Karl-Brejchová et al.
Autor/-innen 1. Auflage | Autoři 1. vydání
Hansjürgen Karl, Thomas Hochleitner, Kamila Hlavsová, Dr. Irena Hirschmann
Ein kleiner
deutsch-tschechischer
Sprachführer für
Jugendbegegnungen
Malý česko-německý
jazykový průvodce
pro setkání mládeže
Gestaltung | Grafická úprava
Büro für Öffentlichkeitsarbeit Marko Junghänel, Fridolin Wild (erste Auflage)
Umschlagbilder | Obrázky na obalu
Tandem Regensburg
Druck | Tisk
Kartenhaus Kollektiv, Regensburg
Do kapsy
ISBN: 978-3-925628-70-2
Für die Hosentasche
13. Auflage | 13. vydání: 85.001 – 95.000
Do kapsy
Do kapsy
3
Inhalt
Obsah
Roční období, měsíce, Jahreszeiten, Monate,
dny v týdnu ................................ Wochentage ..............................................46
Kde? Kam? ................................ Wo? Wohin? ..............................................47
Česká a německá Tschechisches und
abeceda ..................................... deutsches Alphabet ....................................6
Jazyková animace ..................... Sprachanimation ........................................8
S tím se v Německu a v České Tipps zum Alltag in
republice můžete setkat ............ Deutschland und Tschechien ................... 13
Jazyková část Sprachteil
Kolik to stojí? ............................. Wie viel kostet es? .................................... 17
Číslovky ..................................... Zahlen ....................................................... 18
Kolik je hodin? ........................... Wie spät ist es? ........................................ 19
Krátké věty ................................. Kurzsätze ..................................................22
První slova ................................. Erste Worte ...............................................22
První kontakty ............................ Erste Kontakte ..........................................23
Dorozumíváme se ...................... Wir verständigen uns ................................24
Ubytování ................................... Unterkunft .................................................25
Na cestě .................................... Unterwegs ................................................26
To je ... super! ............................ Das ist ... super! ........................................28
Počasí ........................................ Wetter .......................................................28
Schůzka / pozvání ..................... Verabredung / Einladung ..........................29
Škola a vzdělání ......................... Schule und Ausbildung ............................31
Kultura ....................................... Kultur ........................................................33
Počítač / (e-)mail ........................ Computer / (E-)Mail ..................................35
Internet ...................................... Internet .....................................................36
Víc než jen „dělicí [email protected]énka“ ... Mehr als nur „[email protected]“ .....................36
Sport .......................................... Sport .........................................................36
Jídla a nápoje ............................ Speisen und Getränke ..............................37
Na zdraví! ................................... Zum Wohl! Prost! ......................................38
Nakupování ................................ Einkaufen ..................................................39
Telefon, pošta, peníze ................ Telefon, Post, Geld ....................................41
Nápisy ....................................... Aufschriften ..............................................43
Pomoc (lékař, lékárna, policie) ... Hilfe (Arzt, Apotheke, Polizei) ....................44
Poděkování ................................ Dank .........................................................45
Přání, gratulace ......................... Glückwünsche, Gratulation ......................45
4 = čtyři = vier
Do kapsy
Slovníček
Německo-český ........................ Německé jazykolamy ................. Česko-německý ........................ České jazykolamy ...................... Wörterbuch
Deutsch – Tschechisch .............................49
Deutsche Zungenbrecher .........................78
Tschechisch – Deutsch ............................79
Tschechische Zungenbrecher ................ 106
Gramatická část Grammatikteil
K české gramatice ..................... Zur tschechischen Grammatik ............... 108
K německé gramatice ................ Zur deutschen Grammatik ...................... 118
DodatekAnhang
Informace o Tandemu ................ Infos zu Tandem ...................................... 124
Program podpory odborných praxí. Freiwillige Berufliche Praktika ................. 130
www.ahoj.info ............................ www.ahoj.info ......................................... 132
Krůček za krůčkem .................... Schritt für Schritt .................................... 134
Slovní zásoba pro mateřské školy... Wortschatz aus dem Vorschulbereich ..... 136
Jazyková animace ..................... Sprachanimation .................................... 138
Němčina nekouše II ................... Nachbar. | Sprache? | Tschechisch! 2 ..... 139
Rozjeď to s Tandemem! ............. Mit Tandem loslegen ............................... 140
Na jedné lodi ............................. Gemeinsam in einem Boot .................... 142
Slovní zásoba pro
výměny mládeže ........................ Wortschatz zum Jugendaustausch ........ 144
Školský systém v SRN .............. Schulsystem in Deutschland .................. 145
Školský systém v ČR ................. Schulsystem in Tschechien .................... 149
Bohemicum ............................... Bohemicum ............................................ 152
Výhodně vlakem! ....................... Zug ist günstig! ....................................... 153
Informace o ČR ......................... Informationen über Tschechien .............. 154
Informace o SRN ....................... Informationen über Deutschland ............ 155
Můj slovník ................................. Mein Wörterbuch ................................... 156
SMS zkratky .............................. SMS-Abkürzungen ................................. 165
Díky ............................................ Danksagung ........................................... 166
Impresum .................................. Impressum .............................................. 166
Ve zkratce .................................. Auf einen Blick ........................................ 168
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen, schriftlichen Einwilligung des Herausgebers.
Publikace a její části jsou chráněny autorským právem. K jejich použití v jiných než zákonem
stanovených případech je nutný písemný souhlas vydavatele.
Do kapsy
pět = fünf = 5
Česká abeceda
Německá abeceda
Tschechisches Alphabet Deutsches Alphabet
Aussprache wie bei
AAnna
BBerta
CCäsar
ČTschechisch
DDora
Ď
Nadja
EÄrger
Ě
g S. 7
FFriedrich
GGustav
HHeinrich
CH
machen
IIda
JJulius
KKlaus
LLudwig
MMartha
NNordpol
Ň
Kognak
O
Otto
PPaula
QQuelle
RRichard
Ř
Dvořák
(evtl. „Wurst” mit
süddt. Aussprache :)
S
Bus, Essen
ŠSchule
TTheodor
Výslovnost jako u
Aano
Ä
lépe
Bbabička
Ckrém (nebo co)
Ddům
Á
Tat, Bahn
Étätig
Í
studieren
Eeso
Ó
Ú, Ů
Ý
Rohr
rufen, Ruhm
studieren
Besonderheiten bei der Aussprache des tschechischen „ě“ (meistens als [je],
jedoch abhängig von seiner Umgebung):
Ffotograf
Ggolf
Hhusa
Iinženýr
Jjablko
Kkaktus
Llampa
Mmáslo
Nnákup
O
ovoce
Ö
Goethe
Ppero
Qkvadrát
Rryba
S
Uulice
Ü
München
Vfotograf (nebo výlet)
W
výlet
X
mixér
Y
München
Zcukr
Beachte:
Die tschechischen Vokale á, é, í, ó, ú, ů, ý werden lang gesprochen:
Lautumgebung Aussprachewie
I. pěna (Schaum)
oběd (Mittagessen)
věno (Mitgift)
[pjena]Croupier
[objed]objektiv
[vjeno]
II.
[mňesto]
město (Stadt)
III. děti (Kinder)
něha (Zärtlichkeit)
těšit se (sich freuen)
fast: [mnjesto]
[ďeťi]
fast: [djetji]
[ňeha]Ingenieur
[ťešit se]
fast: [tjeschit sse]
Die Buchstaben d, t, n werden vor „ě“ als ď, ť, ň ausgesprochen (dě g ďe,
tě g ťe, ně g ňe). Sie werden genauso ausgesprochen, wenn ihnen in tschechischen Wörtern ein „i“ folgt, (di g ďi, ti g ťi, ni g ňi).
zima (nebo sen)
Ttužka
Mehr zur Aussprache im Internet unter TrioLinguale – www.triolinguale.eu sowie auf
www.ahoj.info (g S. 132)
Více k výslovnosti na TrioLinguale – www.triolinguale.eu a na www.ahoj.info
(g str. 133)
6 = šest = sechs
Ť
Portier
UUlrich
VViktor
W
Viktor
XXaver
YIda
Z
Hose
Ž
Garage
Do kapsy
Nezapomeň:
V němčině se používá i tzv. „ostré ß“ (es). Stojí vždy za dlouhou samohláskou
a dvojhláskami -ei-, -ie, -au. Vyslovuje se stejně jako české „s“.
Viz též str. 36 „... dělicí [email protected]énka“ | S. auch Seite 36 „... [email protected]“
Do kapsy
sedm = sieben = 7
Jazyková animace
Sprachanimation1
Erste musikalische Sprachlektion
Dieses Sprachanimations-Spiel kann auch als warming-up benutzt werden. Die
Teilnehmer/-innen stellen sich im Kreis auf, singen dieses Lied und greifen sich
mit beiden Händen an das besungene Körperteil. Der Text kann natürlich auch
erweitert bzw. übersetzt werden.
KAJNE ANGST FÓR DÉR ČECHIŠN ŠRIFT!
FÍLE HÁBN ANGST FÓR DÉR ČECHIŠN ŠPRÁCHE, DÁ ZÍ DÍZE ZELTZAME ŠRIFT NICHT KENEN. DOCH DÍZE ANGST IST UNBEGRYNDET. IN
VÁRHAJT HAT DAS ČECHIŠE ŠRIFTZYSTÉM ZOGÁR FÍLE FÓRCÝGE!
AJNR DÉR HAUPTFÓRTAJLE LÍGT IM BERAJCH DÉR ŠPRÁCHEKONOMÍ: CUM BAJŠPÍL KAN MAN BAJ DEM VORT ŠLIČŮ 59 % DÉR BŮCHŠTÁBN IM FRGLAJCH CŮR DOJČN VERZIJÓN AJNŠPÁRN.
Ideal sind diese Texte als Einstieg bei gemischten Gruppen oder zur Vorbereitung mononationaler Gruppen, um die Mitglieder an die sonderbaren „Šryftcajchn“ zu gewöhnen. Der Text ermöglicht es, die (relativ korrekte) Aussprache
der anderen Sprache zu üben.
Tyto texty jsou vhodné pro práci se skupinami v úvodní části setkání, popř.
během přípravy jednotlivých národních skupin. Účastníci tak mají možnost procvičit si (relativně správnou) výslovnost cizí abecedy.
A JESCHTJE NJEZO K ABÄCÄDJE
KASCHDIE WIE, SCHE W NJEMTSCHINJE SE PIESCHE FSCHECHNO
JINAK NESCH F TSCHESCHTJINJE. TO NESNAMENAH, SCHE TO
JE JEDNODUSCHIE NEBO TJESCHIE. ALE KASCHDOPAHDNJE TO
WIPPADAH SAJIEMAVJE – NEBO SPIESCH FTIPNJE.
NJEMZI TRSCHEBA NEMAJIE HATSCHKI ANNI TSCHAHRKI. SATO
ALE SOU V NJEMTSCHINJE TAKEE DIWNEH SNAKY JAKO NAPRSCH.
„ß“. A PROTSCH? TO NJIGDO NEWIE.
Zungenbrecher | Jazykolamy
Mit Zungenbrechern kann man die eigene Sprache auf lustiger Art vorstellen.
Schlimmer wird es nicht mehr! (g S. 78 und 106)
Jazykolamy jsou jedna z možností, jak představit vlastní řeč a možná úskalí její
výslovnosti. Horší už to nebude! (g str. 78 a 106)
Více o jazykové animaci na www.jazykova-animace.info a na str. 138. |
Mehr zur Sprachanimation unter www.sprachanimation.info und auf der Seite 138.
1
8 = osm = acht
Do kapsy
První hudební lekce češtiny
Tuto hru lze využít jako rozcvičku. Účastníci se postaví do kruhu, zpívají
společně následující píseň a přitom se oběma rukama dotýkají té části těla,
o které se právě zpívá. Text lze samozřejmě libovolně rozšířit, popř. přeložit.
&/
2
4
eexxe x x e e x x
e
e e x x e e e
Hlava, ramena, kolena, paty, kolena, paty, kolena paty
e e x x e x x e e e e
e e e
e
hlava, ramena, kolena, paty, oči,
hlava | Kopf
uši,
e
q
pusa, nos.
oči | Augen
uši | Ohren
nos | Nase
ramena | Schultern
pusa | Mund
kolena | Knie
paty | Fersen
Za využití jazykové animace v rámci Programu podpory odborných
praxí a za vzdělávací kurzy pro jazykové animátory byl Tandem v letech
2006 a 2008 vyznamenán Evropskou jazykovou cenou Label.
Für den Einsatz der Sprachanimation im Programm Freiwillige
Berufliche Praktika und den Ausbildungskursen für Sprachanimateure
wurde Tandem 2006 und 2008 mit dem Europäischen Sprachensiegel
ausgezeichnet.
Do kapsy
devět = neun = 9
Das kenn’ ich doch...!
Mit dieser Liste1 kann man auch verschiedene kleine Sprachspiele vorbereiten.
Die Teilnehmer/-innen erhalten in gemischten Gruppen einige Lehnwörter vorgelegt. Sie übersetzen sie nicht nur ins Deutsche, sondern suchen dazu auch
die entsprechenden tschechischen „Originale“.
Beispiel: flaška g „Flasche“ g láhev.
w Das Wort flaška wird ins Deutsche übersetzt g „Flasche“.
w Im Tschechischen heißt „Flasche“ jedoch auch láhev.
Poznámka1 navíc
Na základě následujícího seznamu2 lze připravit několik krátkých jazykových
her. Účastníci se rozdělí do smíšených skupin. Každá z nich dostane lístek
s několika přejatými slovy. Jejich úkolem je pak tato slova nejen přeložit, ale
najít i patřičný český ekvivalent.
Příklad: flaška g „Flasche“ g láhev.
w Do němčiny se toto slovo přeloží jako g „Flasche“.
w Ve spisovné češtině se používá g láhev.
Lehnwort
Přejaté slovo
akorát
ánunk m.
biflovat (se)
bichle f.
brýle pl.
buřt / vuřt m.
cálovat
cukr m.
deka f.
dekl m.
Tsch. Äquivalent
Český ekvivalent
přesně
ponětí
učit se nazpaměť
knížka
špekáček
platit
pokrývka
poklop
Dt. Übersetzung
Německý překlad
akkurat
Ahnung m.
büffeln
Büchlein n.
Brille f.
Wurst f.
zahlen
Zucker m.
Decke f.
Deckel m.
1
Einige dieser (oft sehr) umgangssprachlichen Lehn- und Fremdwörter sind nicht
allen tschechischen Muttersprachler(n)/-innen bekannt, da sie z.T. auch nur in
bestimmtem Regionen verstanden werden. Eine erweiterte Liste ist ebenfalls in der
Tandem-Sprachanimation auf unseren Homepages unter der Rubrik Arbeitsbereiche/
Sprache enthalten: www.tandem-org.de und auf triolinguale.eu.
2
Rozsáhlejší seznam lze najít na www.triolinguale.eu.
10 = deset = zehn
Do kapsy
Lehnwort
Přejaté slovo
ajznboňák m.
cimra f.
drát m.
eklhaft
erteple pl.
fachman m.
fajn
fajnšmekr m.
fáro n.
fertik
flastr m.
flaška f.
flek m.
foršus m.
fusekle f.
gauč m.
gips m.
grif m.
grunt m.
handlovat
háro n.
hic m.
hicovat
kámoš m.
kamrlík m.
kanape n.
karotka f.
kasírovat
knajpa f.
krám m.
kšeft m.
kumšt m.
kvartýr m.
kýbl m.
luftovat
malovat
mančaft m.
mašinfíra m.
ordnunk m.
Do kapsy
Tsch. Äquivalent
Český ekvivalent
železničář
pokoj
odporné
brambory
odborník
pěkný; příjemný
labužník
vozidlo
hotový; hotovo
náplast
láhev
místo; skvrna
záloha
ponožka
pohovka
sádra
držadlo, úchytka
základ; statek
obchodovat
husté vlasy
horko
topit, silně hřát
kamarád, přítel
malá místnost
pohovka
mrkev
účtovat
hospoda
obchod
obchod
umění
byt
kbelík, vědro
větrat
mužstvo
strojvedoucí
pořádek
Dt. Übersetzung
Německý překlad
Eisenbahner m.
Zimmer n.
Draht m.
ekelhaft
Kartoffeln f. pl.
(aus Erdäpfel pl.)
Fachmann m.
fein
Feinschmecker m.
Fahrzeug n.
fertig
Pflaster n.
Flasche f.
Fleck m.
Vorschuss m.
Socke f.
Couch f.
Gips m.
Griff m.
Grund m.; Gut m.
handeln
Haar n. (sehr viel)
Hitze f.
heizen
Kamerad m.
Kämmerlein n.
Kanapee n.
Karotte f.
kassieren
Kneipe f.
Geschäft n.
Geschäft n.
Kunst f.
Quartier m.
Kübel m.
lüften
malen
Mannschaft f.
der Lokführer m.
Ordnung f.
jedenáct = elf = 11
Lehnwort
Tsch. Äquivalent
Dt. Übersetzung
Přejaté slovo
Český ekvivalent
Německý překlad
pakovatbalit
packen
pantofle pl.
trepkyPantoffeln pl.
papundekl m.
lepenkaPappe f.
pauza f.
přestávkaPause f.
pech m.
smůlaPech n.
plac m.
místoPlatz m.
plech m.
Blech n.
pucovat čistit
putzen
richtik správně
richtig
rolovat svinovat
rollen
ruksak m.
batohRucksack m.
sicflajš m.
výdrž, vytrvalost
Sitzfleisch n.
studovat
studieren
šlofík m.
krátký spánek
Schläfchen n.
šluk m.
hlt, lok
Schluck m.
šmirglpapír m.
brusný papír
Schmirgelpapier n.
šnek m.
hlemýžď
Schnecke f.
šnuptychl m.
kapesníkTaschentuch n.
šňůra f.
pletený provaz
Schnur f.
špacír m.
procházkaSpaziergang m.
špás m.
žert
Spaß m.
špek m.
slaninaSpeck m.
špička f.
hrotSpitze f.
špílmachr m.
Spielmacher m.
špíz m.
Spieß m.
šrot m.
staré železo
Schrott m.
šroub m.
Schraube f
štamgast m.
der Stammgast m.
štempl m.
razítkoStempel m.
štych m.
stehStich m.
štos m.
hromadaHaufen m.; Stoß m.
šuplík m.
zásuvkaSchublade f.
švagr m.
Schwager m.
švindl m.
podvodSchwindel m.
tancovat
tanzen
taška f.
brašnaTasche f.
trefit
zasáhnout
treffen
vandr m.
toulkaWanderung f.
vandrovat toulat se
wandern
vercajk m.
nářadíWerkzeug n.
12 = dvanáct = zwölf
Do kapsy
S tím se v Německu můžete setkat
Tipps zum Alltag in Deutschland
w Češi a Němci mají víc společného, než si možná myslíte!  
w V rozhovoru s Němci řekněte na rovinu, o co vám jde. Ostych a nerozhod nost mohou být pochopeny jako výmluva nebo neupřímnost.
w Dostanete-li se s Němci do diskuse, držte se rozumových argumentů.
w Němci dělají zpravidla jedno po druhém, podle „přesného“ plánu; sklon
k improvizaci není v Německu často na místě.
w Potřebujete-li informace, zeptejte se kohokoliv. I pár slůvek v němčině
dokážou Němci ocenit a pomohou vám.
w
Ve školách i v práci můžete očekávat méně autoritativní atmosféru. Učitelé,
inženýři atp. se neoslovují titulem („pane učiteli“, „pane inženýre“), nýbrž
vlastními jmény, (např. „Dr. Lenk“ g „Herr Lenk“ místo „Herr Doktor“).
Výjimku tvoří jen profesoři na univerzitách a lékaři.
w Přímočarost se projevuje i ve způsobu stravování. Nepobízí se dvakrát,
očekává se, že si přidáte sami.
w V Německu (zejména na jihu) si přátelé nepodávají ruce tak často jako
v Česku.
w Jdete-li na nějakou party, zpravidla nemůžete čekat, že vás hostitel osobně
každému představí. Tato iniciativa se očekává většinou od vás.
w Party začínají obvykle později; zábava probíhá neorganizovaně, každý si
hledá partnera pro rozhovory sám. Neočekávejte večeři s polévkou,
hlavním jídlem a zákuskem.
w Na diskotéku se chodí v Německu až kolem desáté hodiny.
w Každý platí většinou sám za sebe (i ženy). Žádný div, když například velká
minerálka stojí občas i více než 3 eura.
w Emancipace je v Německu dál než u nás. Muži zde často, rádi a dobře vaří.
A ženy např. častěji jezdí na motorce.
w Už dlouho není zvykem oslovovat neprovdané ženy jako „Fräulein“ (slečna). Některé ženy to mohou brát dokonce jako urážku. Namísto toho se užívá oslovení „Frau“ (paní).
Do kapsy
třináct = dreizehn = 13
Tipps zum Alltag in Tschechien
S tím se v Česku můžete setkat
w Auf die finanziellen Möglichkeiten der Gastfamilie und Freunde sollte man
Rücksicht nehmen. Es kommt nie und nirgends gut an, den „reichen Deut schen“ heraushängen zu lassen.
Das zumeist sehr reichliche (!) und kalorienreiche Essen wird in der Regel
fertig portioniert serviert, und auch der Nachschlag wird oft von der
Hausfrau in der Küche auf den Teller gegeben. (Eine beliebte Aufforderung dabei ist: „Jezte, jezte!“ – „Esst, esst!“  )
w Zwischen Deutschen und Tschechen/Tschechinnen gibt es insgesamt mehr
Gemeinsames, als Ihr euch vielleicht vorstellt.  
w
w Vor dem Betreten einer Privatwohnung zieht man am Eingang immer die
Straßenschuhe aus. Vorher Socken kontrollieren!  
w Es ist üblich, seine Freunde den anderen vorzustellen. Das gilt auch in
lockerer Atmosphäre (Disco, Party ...).
w Man schafft sich als Besucher/-in des Landes Vertrauen durch Offenheit und
Interesse für Land und Leute, durch Vermeidung von Besserwisserei und
besonders auch durch die Kenntnisse einiger Brocken Tschechisch!  
w
w Tschechische Jugendliche sind ebenso Anhänger der globalen Kultur
(Mode, Musik, Freizeitkultur usw.) wie deutsche Jugendliche auch.
w Handzeichen und Kopfbewegungen sind in Tschechien gleichbedeutend
wie in Deutschland.
w Die Lautstärke der Kommunikation in der Öffentlichkeit ist häufig leiser und
diskreter als in Deutschland.
w
Im Allgemeinen wird an Bushaltestellen geduldig gewartet und auch in
überfüllten Bussen und Zügen ohne Murren ausgeharrt. Drängler/-innen
werden natürlich nicht gerne gesehen. Für ältere Personen wird bereitwillig
Platz gemacht.
w Hohes Ansehen, auch bei Jugendlichen, genießen die Großeltern, da die
„babička“ bzw. „Oma“ (bei den in Tschechien häufiger als in Deutschland
berufstätigen Frauen) oft bei der Erziehung der Enkelkinder mithilft.
w Die Anrede von „höhergestellten Personen“ (Lehrer/-innen, Universitätsmit arbeiter/-innen usw.) ist förmlich (oft mit Titel!).
w
„Auf Heller und Pfennig“ kann nun auch in Tschechien nicht mehr abgerechnet werden, da seit September 2008 keine Hellermünzen mehr im
Umlauf sind. Dennoch sind Waren weiterhin auch in Heller ausgezeichnet.
Die Preise werden dann jedoch auf-/abgerundet. Stehen z. B.: 3,90 Kč auf
dem Preisschild, werden an der Kasse 4,- Kč bezahlt.
14 = čtrnáct = vierzehn
Do kapsy
Die Telefontarife für Auslandsgespräche aus dem Festnetz sind in Tschechien
höher als in Deutschland. Bei einem Anruf nach Deutschland sollte man sich
am besten mit einer Billigvorwahl (g Internet) zurückrufen lassen. Die Zahl
der Festnetzanschlüsse in Tschechien sinkt ständig. So verfügt 2012 mehr
als 80 % der tschechischen Haushalte nur über Handyanschluss, dagegen
sind es in Deutschland nur 12 %. Fast jede/-r Tschechin/Tscheche verfügt
inzwischen über mindestens ein Handy. („Handy“ heißt „mobil“ – wie in fast
allen anderen Sprachen auch!)
w Beim Trinkgeld wird empfohlen – wenn man zufrieden war – fünf bis zehn
Prozent des Gesamtbetrags zu zahlen (genau wie in Deutschland).
w Tschechen/Tschechinnen gehen oft (noch) auch weitere Strecken zu Fuß.
Das Auto wird seltener als in Deutschland für alltägliche Kurzstrecken eingesetzt.
wEinige tschechische Jugendliche gehen immer noch am Wochenende mit
Freunden zum Wandern/Übernachten im Freien. Diese „Wanderkultur“ (oft
mit Gitarre) wird „trempování“ genannt und hat nichts mit „Trampen“ zu tun!
w In den Sommerferien sind immer noch sehr viele Tschech/-innen die meiste
Zeit in ihrem Wochenendhäuschen, das jedoch auch in der Luxusausfüh rung noch liebevoll „Hütte“ (tsch. „chata, chalupa“) genannt wird.
w Viele Kinder und Jugendliche verbringen ihre Ferien in Zeltlagern (die oft
etwas straffer organisiert sind als in Deutschland). Das ist auch eine sehr gute
Möglichkeit für Deutsche (als Teilnehmer/-innen oder Leiter/-innen), Nachbar land und Leute noch besser kennen zu lernen. Aktuelle Termine finden
Sie in der Rubrik Aktuelles auf www.tandem-org.de (g S. 124) und auf
www.ahoj.info (g S. 132).
Do kapsy
patnáct = fünfzehn = 15
Kolik to stojí?
Wie viel kostet das?
To je…
1 Kč
jedna
koruna
eine
Krone
1 euro
jedno
euro
ein
Euro
Kolik to stojí?
Stojí to…
Jazyková èást
Sprachteil
1
2
Do kapsy
Wie viel kostet das?
Es kostet …
1 Kč
jednu
korunu
eine
Krone
1 euro
jedno
euro
einen
Euro
2
dvě
koruny
zwei
Kronen
3
tři
eura
drei
Euro
4
čtyři
vier
5
pět
korun
fünf
6
šest
eur1
sechs
7
sedm2
sieben
8
osm2
acht
9
devět
neun
10
deset
zehn
100
sto
hundert
w
w
16 = šestnáct = sechzehn
Das ist …
Na rozdíl od češtiny je v němčině měna euro v mužském rodě (der Euro)
a vyslovuje se [ojro].
Im Gegensatz zum Deutschen ist der Euro im Tschechischen Neutrum und
wird anders ausgesprochen: [e-uro].
In der gesprochenen Sprache kann man auch die Form „šest euro“ hören.
... wird umgangssprachlich wie „sedum“ bzw. „osum“ ausgesprochen!
Do kapsy
sedmnáct = siebzehn = 17
Číslovky
Zahlen
Řadové číslovky
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nula
jeden
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
třicet
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
null
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
10
20
30
40
50
60
70
80
90
deset
dvacet
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
100
200
300
400
500
600
700
800
900
sto
dvě stě
tři sta
čtyři sta
pět set
šest set
sedm set
osm set
devět set
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
tisíc
dva tisíce
tři tisíce
čtyři tisíce
pět tisíc
šest tisíc
sedm tisíc
osm tisíc
devět tisíc
10
20
30
40
50
60
70
80
90
zehn
zwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
100
200
300
400
500
600
700
800
900
(ein-)hundert
zweihundert
dreihundert
vierhundert
fünfhundert
sechshundert
siebenhundert
achthundert
neunhundert
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
(ein-)tausend
zweitausend
dreitausend
viertausend
fünftausend
sechstausend
siebentausend
achttausend
neuntausend
18 = osmnáct = achtzehn
jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
Ordnungszahlen
1. první
der / die / das erste
2. druhý, druhá, druhé
... zweite
3. třetí
... dritte
4. čtvrtý, čtvrtá, čtvrté
... vierte
5. pátý, pátá, páté
... fünfte
6. šestý, šestá, šesté
... sechste
7. sedmý, sedmá, sedmé
... siebte
8. osmý, osmá, osmé
... achte
9. devátý, devátá, deváté
... neunte
10. desátý, desátá, desáté
... zehnte
Tschechen/Tschechinnen lieben ihre Sprache und auch die damit verbundenen Schwierigkeiten. Sehr beliebt ist es z. B., sich von Ausländer/-innen die
Zahl „333“ nachsprechen zu lassen: „tři sta třicet tři“, was dann bei unserer
Aussprache ungefähr klingt wie „trschista-trschizet-trschi“ und für Erheiterung
auf tschechischer Seite sorgt (s. a. Zungenbrecher g S. 78 und 106).  
Kolik je hodin?
Wie spät ist es?
Je … jedna
Jsou … dvě
hodina.
hodiny.
… tři
Do kapsy
Do kapsy
… zwei
… drei
… čtyři
Je … pět
Uhr
Es ist … ein
… vier
hodin.
… fünf
… šest
… sechs
… sedm
… sieben
… osm
… acht
… devět
… neun
… deset
… zehn
… jedenáct
… elf
… dvanáct
… zwölf
devatenáct = neunzehn = 19
A kolik hodin je přesně?
Und wie spät ist es genau?
Je…
Es ist …
… čtvrt na osm.
… viertel nach sieben.
(auch: … viertel acht)
… půl deváté.
… halb neun.
… tři čtvrtě na deset.
… 9 hodin 45 minut.
… dreiviertel zehn.
… viertel vor zehn.
… 9 Uhr 45 Minuten.
… jedenáct hodin a deset minut.
… zehn nach elf.
… za pět půl dvanácté.
… fünf vor halb zwölf.
… za pět minut tři čtvrtě na sedm.
… zwanzig vor sieben.
… za pět dvanáct.
… fünf vor zwölf.
Jsou skoro tři hodiny.
To je příliš brzo (pozdě).
Es ist bald drei Uhr.
Das ist zu früh (spät).
ho
a.
din
ho
na
ed
J
.
y.
din
ěh
dv
Jsou tři hodiny.
Js
.
din
ou
ho
m
ři h
od
iny
.
zwei
drei
vier
v
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
hodin
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
dvanáct
um
ein
Uhr
zwölf
Wir treffen uns …
… ve tři hodiny.
… um drei Uhr.
… za pět minut.
… in fünf Minuten.
… přesně v osm hodin!
… pünktlich um acht Uhr!
… zwischen neun und zehn.
Seminář trvá do osmi hodin večer.
Das Seminar dauert bis acht Uhr
abends.
Snídaně je v sedm.
Frühstück ist um sieben.
Zítra (ráno) vstaneme až v deset
hodin.
Morgen (früh) stehen wir erst um
zehn Uhr auf.
Budeme odpoledne pracovat?
Arbeiten wir nachmittags?
Vlak jede v devět hodin sedmnáct
minut.
Der Zug fährt um neun Uhr und
siebzehn Minuten (ab).
Tento autobus / vlak jezdí jen
o víkendech.
Dieser Bus / Zug fährt nur am
Wochenende.
Jarda přijede až v poledne.
Jarda kommt erst mittags (an).
Gerd přijede večer autem.
Gerd kommt abends mit dem Auto.
din
ho
.
Je
se
d
čty
ět
Je šest hodin.
ho
p
Je
20 = dvacet = zwanzig
hodiny
ve1
o
u
so
din
din
.
m
hodinu
dvě
tři
čtyři
1
… mezi devátou a desátou.
Je devět hodin.
os
Je
jednu
ve
v
Setkáme se…
Je
j
et
Je dvanáct hodin.
es
in.
od
th
ác
en
ed
j
Je
Je
d
Kdy? V kolik hodin?
Wann? Um wie viel Uhr?
1
„Ve“ statt „v“ schreibt man vor Wörtern, die mit zwei oder mehr Konsonanten
beginnen.
Do kapsy
Do kapsy
dvacet jedna = einundzwanzig = 21
Krátké věty
naučte se nazpaměť
Kurzsätze
zum Auswendiglernen
Vorsicht! Im Tschechischen gibt es bei Adjektiven und Verben Unterschiede, je
nachdem, ob man von einer Frau oder einem Mann spricht oder ob man sich
an eine weibliche oder eine männliche Person wendet. In diesen Fällen steht
bei dem Verb oder Adjektiv das jeweilige Geschlecht als Symbol: männlich ♂,
weiblich ♀.
z. B.
♂ Šel domů.
Er ging nach Hause.
♀ Šla domů.
Sie ging nach Hause.

umgangssprachlich | nespisovný
 
zum Schmunzeln | pro zasmání
1
2
První kontakty
Erste Kontakte
Těší mě!
Freut mich sehr!
Jak se máš / máte?
Wie geht’s dir / euch, Ihnen?
Děkuju, dobře.
Danke, gut.
Děkuju, není to nejhorší.
Nicht schlecht, danke.
Nemůžu si stěžovat.
Ich kann nicht klagen.
Všechno v pořádku. / (U)jde to.
Alles in Ordnung. / Es geht. Geht so.
Jak se jmenuješ?
Wie heißt du?
Jmenuju se Edita.
Ich heiße Edita.
(Já) jsem Eva Hofmanová.
Ich bin Eva Hofman.
Mé křestní jméno je Lucka.
Mein Vorname ist Lucka.
Mé příjmení je Kainz.
Mein (Familien-)Name ist Kainz.
Odkud pocházíš?
Woher kommst du?
Jsem z Německa / Česka.
Ich bin aus Deutschland / Tschechien.
Kde bydlíš?
Wo wohnst du?
Ich wohne in Berlin / Prag /
Pilsen / Regensburg.
První slova1
Erste Worte2
Určitě. / Jistě.
Sicher.
Škoda.
Schade.
Bydlím v Berlíně / v Praze /
v Plzni / v Řezně.
Mrzí mě to.
Es tut mir leid.
To nevadí.
Macht nichts.
Dej mi svou adresu, prosím.
Gib mir bitte deine Adresse.
Rádo se stalo.
Gern geschehen.
To je moje adresa.
Das ist meine Adresse.
V pořádku.
In Ordnung.
Kolik ti je (let)?
Wie alt bist du?
Bohužel ne.
Leider nicht.
Je mi 15 (let).
Ich bin 15 (Jahre alt).
Dobře.
Gut.
Co děláš?
Was machst du?
Špatně.
Schlecht.
Co děláte?
Was macht ihr? / Was machen Sie?
Prosím pomozte mi!
Bitte helfen Sie mir!
Čím jsi?
Was bist du von Beruf?
Pomalu!
Langsam!
Chodím do školy.
Ich gehe zur Schule.
Rychle!
Schnell!
Pozor! Bacha! 
Vorsicht!
Mám rád ♂ / ráda ♀ ...
Ich mag / habe gern ... (♂ / ♀)
Jsem rád ♂ / ráda ♀.
Ich bin froh. (♂ / ♀)
Podívej se!
Schau mal!
To se mi (ne)líbí.
Das gefällt mir (nicht).
Moc se mi líbíš.
Du gefällst mir sehr.
Ich bin Student / Studentin.1
Chodím…
Ich gehe …
… na gymnázium.
… aufs Gymnasium.
… na střední odborné učiliště.
… in die Berufsschule.
… na základní školu.
… in die Grund-, Hauptschule
1
Tschechische Gymnasiasten/Gymnasiastinnen und Schüler/-innen von den Mittelschulen werden auch als „Student/-innen“ bezeichnet. | V Německu se označení
„student“ užívá jen pro studenty vysokých škol. Střední školu navštěvují jen „žáci /
žákyně“ – „Schüler/-innen“.
Nejdůležitější slova najdete na zadní straně přebalu!
Die allerwichtigsten Wörter sind auf dem rückwärtigen Umschlag!
22 = dvacet dva = zweiundzwanzig
Jsem student / studentka.1
Do kapsy
Do kapsy
dvacet tři = dreiundzwanzig = 23
Dorozumíváme se
Wir verständigen uns
Ubytování1
Unterkunft2
Mluvíš /
(mluvíte)
česky / německy?
Sprichst du /
(sprecht ihr / sprechen Sie)
Tschechisch / Deutsch?
To je naše adresa:
Das ist unsere Adresse:
ulice
Straße
PSČ
PLZ
Bohužel nemluvím česky / německy.
Leider spreche ich kein Tschechisch /
Deutsch.
město
Ort (Stadt)
stát
Staat
Ich spreche ein bisschen Französisch
/ Russisch.
pokoj
Zimmer
telefon
Telefon
Ich spreche fließend Polnisch /
Englisch.
(e-)mailová adresa
(E-)Mail-Adresse
Kde jsme ubytováni?
Wo sind wir untergebracht?
Du sprichst wunderbar Tschechisch
/ Deutsch.
Spíme…
Wir schlafen ...
Mluvím trochu francouzsky / rusky.
Mluvím plynně polsky / anglicky.
Mluvíš skvěle česky / německy.
… v mládežnické ubytovně.
… in einer Jugendherberge.
Neděláš skoro žádné chyby!
Du machst fast keine Fehler!
… v kempu.
… auf einem Campingplatz.
Jak se to řekne česky / německy?
Wie sagt man das auf Tschechisch
/ Deutsch?
… ve stanu / pod širákem.
… im Zelt / im Freien.
… na koleji.
Jak se to řekne správně?
Wie sagt man das richtig?
… im Studentenwohnheim.
… im Internat / im Wohnheim.
Nevím, jak se to řekne.
Ich weiß nicht, wie man das sagt.
Nemluv prosím tak rychle!
Sprich bitte nicht so schnell!
… na internátu / na intru .
… soukromě / u přátel / u kolegů.
… v hostitelské rodině.
Mluv prosím (ještě) pomaleji!
Sprich bitte (noch) langsamer!
… v malém hotelu.
… in einem kleinen Hotel.
Co jsi říkal ♂ / říkala ♀?
Was hast du gesagt?
… v penzionu.
… in einer Pension.
Skoro ničemu jsem nerozuměl ♂ /
nerozuměla ♀.
Ich habe fast nichts verstanden.
… v centru pro mládež.
Mohl ♂ / mohla ♀ bys prosím ještě
jednou zopakovat to poslední slovo
(tu poslední větu)?
Könntest du das letzte Wort (den
letzten Satz) bitte noch einmal
wiederholen?
Špatně jsi mě pochopil ♂ / pochopila Du hast mich falsch verstanden.
♀.
Rozuměl ♂/ rozuměla ♀ jsem skoro
všemu.
Ich habe fast alles verstanden.
Mohl ♂ / mohla ♀ bys to prosím
přeložit?
Könntest du das bitte übersetzen?
Napiš mi to, prosím!
Schreib mir das bitte auf!
1
Pomoc, potřebuju tlumočníka!  
Hilfe, ich brauche einen
Dolmetscher!  
2
24 = dvacet čtyři = vierundzwanzig
… privat / bei Freunden / bei Kollegen.
… bei einer Gastfamilie.
… in einem Jugendzentrum.
Dostanu se tudy ke kempu?
Komme ich hier zum Campingplatz?
Kde je recepce?
Wo ist die Rezeption?
Promiňte, jste vedoucí této
ubytovny?
Entschuldigung, sind Sie der
Herbergsleiter?
Rezervovali jsme si zde pokoj.
Wir haben hier ein Zimmer reserviert.
Máte volný ještě jeden (dvojlůžkový)
pokoj / dvojlůžák ?
Haben Sie noch ein freies (Zweibett-)
Zimmer / Doppelzimmer ?
Kolik stojí jeden nocleh / jedna noc?
Was kostet eine Übernachtung / eine Nacht?
Co všechno je v ceně?
Was alles ist im Preis inbegriffen?
Chceme polopenzi / plnou penzi.
Wir möchten Halb- / Vollpension.
Přehled ubytování pro mládež v České republice (pouze v němčině!) spolu
s dvojjazyčným faxem na rezervaci ubytování najdete na www.tandem-org.de
Eine Übersicht der Jugendunterkünfte in Tschechien (mit zahlreichen Tipps und
Bestellfax-Muster) finden Sie unter www.tandem-org.de
Do kapsy
Do kapsy
dvacet pět = fünfundzwanzig = 25
Vzbuďte mne prosím v šest / sedm /
osm (hodin).
Wecken Sie (weckt) mich bitte um
sechs / sieben / acht (Uhr).
Kde je tu výtah / záchod / WC /
východ / koupelna?
Wo ist hier der Aufzug / die Toilette /
das WC / das Badezimmer?
Sprchy jsou tady / nahoře / dole /
v prvním patře.
Die Duschen sind hier / oben / unten /
im ersten Stock.
Dá se zde vypůjčit povlečení?
Kann man hier Bettwäsche
(aus-)leihen?
Dejte mi prosím ještě dvě deky /
čistý ručník.
Geben Sie mir bitte noch zwei
Decken / ein sauberes Handtuch.
Tudy prosím.
Hier entlang bitte.
Je tu připojení na wifi (wifina ) /
televize / telefon?
Gibt es hier einen WLan-Zugang /
Fernseher / ein Telefon?
Můžete mi to ukázat na mapě?
Können Sie es mir auf der Karte zeigen?
Kde dostanu plán města?
Wo bekomme ich einen Stadtplan?
Je tu někde poblíž pošta?
Gibt es hier in der Nähe eine Post?
Jaké je heslo na wifinu?
Wie ist das Password für WLan?
Dostanu se tam pěšky / autobusem / Komme ich zu Fuß / mit dem Bus / der
tramvají / metrem?
Straßenbahn / der U-Bahn dorthin?
V kolik hodin se (budova) zamyká?
Wann wird hier (das Haus)
abgeschlossen?
Mohli bychom prosím dostat klíč?
Kde můžu nechat stát kolo?
Könnten wir bitte den Schlüssel
bekommen?
Wo kann ich mein Fahrrad abstellen?
To je tvůj (váš) pokoj.
Das ist dein (euer / Ihr) Zimmer.
Máš klíč?
Ne, nemám.
To je můj cestovní pas /
občanský průkaz (moje občanka ).
Existuje nějaká sleva pro mládež /
žáky / studenty / učitele?
Gibt es eine Ermäßigung für Jugendliche / Schüler / Studenten / Lehrer?
Kde se můžeme dobře najíst?
Wo können wir gut essen?
V jídelně v přízemí.
Im Speiseraum im Erdgeschoss.
Kdy je snídaně / oběd / večeře?
Wann gibt es Frühstück / Mittagessen /
Abendessen?
Na cestě a ve městě
Unterwegs und in der Stadt
Promiňte prosím, kde je…
… německé velvyslanectví?
… český konzulát?
… pošta?
… samoobsluha?
… divadlo?
… (autobusové) nádraží?
Entschuldigen Sie bitte, wo ist …
… die deutsche Botschaft?
… das tschechische Konsulat?
… eine / die Post?
… ein Supermarkt?
… ein / das Theater?
… der (Bus-)bahnhof?
26 = dvacet šest = sechsundzwanzig
Zabloudili jsme.
Wir haben uns verlaufen.
Jak se dostanu...
Wie komme ich ...
… do parku?
… zu dem Stadtpark?
… do Husovy ulice?
… in die Hus-Straße?
… do centra?
… in die Innenstadt?
… na parkoviště?
… zu dem Parkplatz?
… ke kostelu?
… zur Kirche?
Kde najdu informační centrum/informace? Wo finde ich das Infozentrum?
Je to odsud daleko?
Jak dlouho to trvá pěšky / autem /
autobusem / vlakem / na kole?
Půjdu napřed.
Ist es weit von hier?
Wie lange dauert es zu Fuß / mit dem
Auto / Bus / Zug / Fahrrad?
Ich werde vorausgehen.
Hast du den Schlüssel?
Který autobus jede na hlavní
nádraží?
Kde musím vystoupit?
Welcher Bus fährt zum
Hauptbahnhof?
Wo muss ich aussteigen?
Nein, ich habe keinen.
Kolikátá je to stanice?
Die wievielte Haltestelle ist das?
Das ist mein Reisepass /
Personalausweis (Perso ).
Jste volný? (taxi)1
Kde najdu jízdní řád?
Vlak z Kladna má zpoždění.
Kde si můžu koupit jízdenku?
Kolik stojí jízdenka do Prahy?
V kolik mi to jede?
Z jakého nástupiště jede vlak do
Brna?
Je to přímý spoj nebo musím
přestupovat?
Kdy jede další vlak?
Který autobus jede do Norimberka?
Na trase je výluka.
Sind Sie frei? (Taxi)1
Wo finde ich einen Fahrplan?
Der Zug aus Kladno hat Verspätung.
Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen?
Was kostet die Fahrkarte nach Prag?
Wann kommt mein Zug?
Vom welchen Bahsteig fährt der Zug
nach Brünn?
Ist es eine direkte Verbindung oder
muss ich umsteigen?
Wann kommt der nächste Zug?
Welcher Bus fährt nach Nürnberg?
Unterwegs ist ein Schienenersatzverkehr (SEV).
Wo ist hier Gepäckaufbewahrung?
Gibt es hier Fahrradwege?
Wo kann man hier gut trampen?
Do kapsy
Kde je úschovna zavazadel?
Jsou tu cyklostezky?
Odkud se tady dobře stopuje?
1
Achtung: Bei Taxifahrten in Prag den Preis unbedingt vorher ausmachen!!!
Do kapsy
dvacet sedm = siebenundzwanzig = 27
To je (ale)…
Das ist (ja) …
Schůzka / pozvání
Verabredung / Einladung
… cool! / … super! / … geniální!
… úžasné! / skvělé!
… špičkové!
… bomba!
… mazec! / … pecka!
… krutý! / … hustý! / … drsný!
… v pohodě!
… cool! / … super! / … genial!
… toll!
… Spitze! … spitzenmäßig!
… Bombe!
… hammermäßig! / … Hammer!
… voll fett!
Passt schon!
Mám nápad.
Ich habe eine Idee.
Můžu tě pozvat na zmrzlinu / kolu /
pivo?
Kann ich dich auf ein Eis / Cola / Bier
einladen?
Máš chvilku čas?
Hast du etwas Zeit?
Tady je nuda.
Hier ist es ist langweilig.
To je (ale)…
Das ist (ja) …
… blbý !
… nesmysl!
… kravina!
… bída!
… masakr!
… blöd! / … doof!
… Unsinn! / … Quatsch!
… bescheuert!
… (voll) mies! … (voll) uncool!
… (voll) krass!
Co děláš dnes večer?
Můžeme…
… se projet na loďce.
Was machst du heute Abend?
Wir können …
… Boot fahren.
To je…
… nuda.
… fádní. / … otrava.
… opruz.
Das ist (so was von) …
… öde.
… fad.
… nervig.
… udělat táborák.
… si zahrát kulečník / karty.
Půjdeme…
Und wie wird das Wetter?!
To záleží na počasí.
Das hängt vom Wetter ab.
Dneska je pěkné počasí. Svítí slunce. Heute ist schönes Wetter.
Die Sonne scheint.
1
2
Hrozné / příšerné počasí!
Was für ein scheußliches Wetter!
Prší.
Es regnet.
Má pršet / sněžit.
Es soll regnen / schneien.
Sněží.
Es schneit.
Lije jako z konve.
Es gießt in Strömen.
Je zima! (... kosa! )
Es ist kalt! (... saukalt! )
Je horko!
Es ist heiß!
… Billard / Karten spielen.
Gehen wir …
… do kina?
… ins Kino?
… do divadla?
… ins Theater?
… tancovat?
… tanzen?
… na koncert?
… zum Konzert?
… se projít?
A jaké bude počasí?!
… ein Lagerfeuer machen.
… spazieren?
Kde se setkáme?
Wo treffen wir uns?
V šest před kinem / divadlem /
stadionem / klubem.
Um sechs Uhr vor dem Kino /
Theater / Stadion / Club.
Mám se pro tebe zastavit?
Soll ich dich abholen?
Opravdu (ne)?
Wirklich (nicht)?
Myslíš to vážně?
Meinst du das ernst?
Samozřejmě! No jasně!
Selbstverständlich! Na klar!
Domluveno! Každopádně!
Abgemacht! Auf jeden Fall!
Pojďte dál.
Kommen Sie herein.
Smím prosit? (při tanci)
Darf ich bitten? (beim Tanz)
Zatančíme si?
Wollen wir tanzen?
Smím (mám) tě doprovodit domů?
Darf (soll) ich dich nach Hause
begleiten?
To není nutné.
(Das ist) nicht nötig.
„pohoda“ ist eigentlich nicht übersetzbar, sondern eher eine Art Lebensgefühl ...  
„bejt“ = umgangssprachliche Form von „být“ (dt. sein)
28 = dvacet osm = achtundzwanzig
Do kapsy
Do kapsy
dvacet devět = neunundzwanzig = 29
Škola a odborné vzdělání
Schule und berufliche Ausbildung
Danke, gern. (♂ / ♀)
Co děláš za školu?
Welche Schule besuchst du?
Velmi rád ♂ / ráda ♀.
Sehr gern. (♂ / ♀)
Chodím…
Ich gehe ...
S radostí!
Mit Vergnügen!
… na základní školu1 / základku .
… in die Grundschule1.
Těší mě / nás.
Es freut mich / uns.
… in die Berufsschule.
Dej mi prosím číslo na mobil.
Gib mir bitte deine Handy-Nummer.
… na učiliště / učňák .
… na střední školu.
Na něčem se pak domluvíme.
Wir machen dann was aus.
… na gymnázium / gympl .
V pořádku. / Souhlasím.
In Ordnung. / Einverstanden.
Jsem v deváté třídě / devítce .
Ich bin in der neunten (Klasse).
Rozumím / chápu.
(Ich) verstehe.
Příští rok budu…
Im nächsten Jahr mache ich ...
Samozřejmě.
Selbstverständlich.
… maturovat.
… Abitur.
To je dobrý nápad!
Das ist eine gute Idee!
… dělat závěrečnou zkoušku.
… die Abschlussprüfung.
Nemám nic proti (tomu).
Ich habe nichts dagegen.
Když to musí být…
Wenn es sein muss ...
Co budeš dělat potom (po maturitě)? Was machst du danach
(nach dem Abitur)?
Když už, tak už!
Wenn schon, denn schon!
Chci studovat.
Ich will studieren.
O víkendu máme maturitní ples
(maturák ).
Am Wochenende ist unser Abiturball
(Abi-Ball ).
Přijmout pozvání
Eine Einladung annehmen
Děkuju, rád ♂ / ráda ♀.
(Přehled školských systémů od str. 143)
(Übersicht der Schulsysteme ab S. 143)
… in die Mittelschule.
… ins / aufs Gymnasium.
Odmítnout pozvání
Eine Einladung ablehnen
Jací jsou tvoji učitelé?
Wie sind deine Lehrer?
Mrzí mě to, ale dneska nemůžu.
Es tut mir leid, aber ich kann heute
nicht.
Jsou skvělí!
Sie sind spitze!
Jde to. Dá se.
Es geht. Geht so.
Bohužel už mám něco domluveno.
Leider bin ich schon verabredet.
Nic moc.
Nichts Besonderes.
Dnes nemám chuť.
Ich habe heute keine Lust.
To je můj ♂ / moje ♀ třídní učitel(ka).
Das ist mein(e) Klassenlehrer(in).
Jsem unavený ♂ / unavená ♀.
Ich bin müde.
Jaký ♂ / jaká ♀ je?
Wie ist er (sie)?
Necítím se dobře.
Ich fühle mich nicht wohl.
Dá se s ním ♂ / ní ♀ mluvit.
Man kann mit ihm (ihr) reden.
Už je pozdě.
Es ist schon spät.
Není přísný ♂ / přísná ♀?
Ist er (sie) nicht streng?
Někdy jindy.
Ein andermal.
Zítra píšeme písemku z matematiky.
Bohužel nemám čas.
Ich habe leider keine Zeit.
Nechci. Já taky ne.
Ich will nicht. Ich auch nicht.
Raději (radši ) ne.
V žádném případě! To nejde.
Lieber nicht.
Vyloučeno!
Ausgeschlossen!
To nepřichází v úvahu!
Das kommt nicht in die Frage.
Morgen schreiben wir eine
Matheprobe.
Was sind deine Lieblingsfächer?
Ich mag …
… Tschechisch und Deutsch.
… Geschichte und Sport.
… Physik und Chemie.
Myslím, že ne.
Nein, ich glaube nicht.
Které předměty máš rád ♂ / ráda ♀?
Mám rád ♂ / ráda ♀…
… češtinu a němčinu.
… dějepis a sport.
… fyziku a chemii.
Keinesfalls! Das geht nicht.
… náboženství / etiku a ruční práce.
… Religion / Ethik und Handarbeit.
… prázdniny!
… Ferien!
Die 6.−9. Klasse (2. Stufe) der „základní škola“ entspricht in etwa der „Realschule“
oder „Hauptschule“ in Deutschland.
V Německu neexistuje 2. stupeň základních škol. Po 4. třídě pokračují žáci buď na
gymnáziu (Gymnasium), reálce (Realschule) nebo na tzv. „hlavní škole“ (Hauptschule).
1
30 = třicet = dreißig
Do kapsy
Do kapsy
třicet jedna = einunddreißig = 31
Mám problémy s matikou 
(s matematikou).
Ich habe Probleme in Mathe 
(Mathematik).
Kultura
Kultur
Mám rád ♂ / ráda ♀ cizí jazyky.
Ich mag Fremdsprachen.
Hraju na klavír / klávesy.
Ich spiele Klavier / Keyboard.
Čeština / němčina není lehká!
Tschechisch / Deutsch ist nicht
leicht!
Baví mě to.
Es macht mir Spaß.
Miluju techno. A ty?
Ich liebe Techno. Und du?
Chodíš do školy pěšky nebo jezdíš
školním autobusem?
Gehst du in die Schule zu Fuß oder
fährst du mit dem Schulbus?
Techno nemůžu ani cítit.
Ich kann Techno nicht ausstehen.
Čím chceš být?
Was willst du werden?
Klasika je pro mě moc nudná.
Klassik ist mir zu langweilig.
Co studuješ?
Was studierst du?
Mám rád ♂ / ráda ♀…
Ich stehe auf / mag …
Studuju…
… pedagogiku / informatiku /
medicínu / dějiny / …
Ich studiere …
… Pädagogik / Informatik /
Medizin / Geschichte / …
Jaké máš potom možnosti?
Welche Möglichkeiten hast du dann?
Najdeš nějaké místo?
Wirst du eine Stelle finden?
Není lehké sehnat místo.
Es ist nicht einfach, eine Stelle zu
finden.
Čím se učíš?
Welchen Beruf lernst du?
Učím se na prodavačku.
Ich lerne Verkäuferin.
Máš už nějaké povolání?
Hast du schon einen Beruf?
Kde pracuješ?
Wo arbeitest du?
Jsem zdravotní sestra /
zaměstnankyně / servírka /
programátorka.
Ich bin Krankenschwester /
Angestellte / Kellnerin /
Programmiererin.
Budu automechanikem /
informatikem / truhlářem / tesařem /
klempířem / celníkem / fotbalistou.
Ich werde Automechaniker /
Informatiker / Schreiner / Zimmerer /
Klempner / Zöllner / Fußballspieler.
Jsem na praxi v nemocnici.
Ich mache ein Praktikum im
Krankenhaus.
Dělám dobrovolný sociální rok.1
Dělám Evropskou dobrovolnou
službu.2
Jsem nezaměstnaný ♂ / -á. ♀
Hledám práci / pracovní místo.
… Rock / Blues / Country.
… jazz / hip-hop / reggae.
… Jazz / Hip-Hop / Reggae.
… metal / klasiku.
Ich mache ein FSJ [EF-ES-JOT]
(= Freiwilliges Soziales Jahr).
Ich mache einen Europäischen
Freiwilligendienst.3
Ich bin arbeitslos.
Ich suche eine Arbeit / einen
Arbeitsplatz.
Informace o FSJ např. v Bavorsku najdete na www.fsj-bayern.org/
2
Informace o EVS najdete na www.ahoj.info/volunteering.
3
Mehr zum Europäischen Freiwilligendienst unter www.ahoj.info/volunteering.
1
32 = třicet dva = zweiunddreißig
… rock / blues / country.
Do kapsy
Chtěl ♂ / Chtěla ♀ bych…
… Heavy-Metal / Klassik.
Ich möchte …
… jít na koncert.
… ins Konzert gehen.
… jít tančit.
… zum Tanzen gehen.
… jít na výstavu moderního umění/
Andyho Warhola.
… in eine Ausstellung moderner
Kunst / von Andy Warhol gehen.
Zpívám ve sboru.
Ich singe im Chor.
Musíme (ještě) cvičit.
Wir müssen (noch) üben.
Hraju v orchestru.
Ich spiele in einem Orchester.
Má tady někdo kytaru?
Hat hier jemand eine Gitarre?
Zahrajeme si na kytaru?
Wollen wir Gitarre spielen?
Už osm let nehraju na kytaru.
A předtím?
Předtím také ne…!  
Ich spiele schon seit acht Jahren
nicht mehr Gitarre.
Und vorher?
Vorher auch nicht …!  
Zazpíváme si?
Wollen wir singen?
Neumím zpívat.
Ich kann nicht singen.
Chtěli bychom (bysme ) teď také
slyšet nějakou německou / českou
písničku.
Wir möchten jetzt auch mal ein
deutsches / tschechisches Lied
hören!
Má někdo text /
noty k této písničce?
Hat jemand den Text /
Kde je temná komora?
Wo ist die Dunkelkammer?
Mám rád ♂ / ráda ♀ černobílé fotky.
Ich mag Schwarzweiß-Fotos.
Do kapsy
die Noten zu diesem Lied?
třicet tři = dreiunddreißig = 33
Jdeme do kina.
Wir gehen ins Kino.
Počítač, PC
Rechner, Computer, PC
V tomhle počasí do kina?
Není tu někde letní kino (letňák )?
Bei dem Wetter ins Kino?
Gibt es hier kein Open-Air-Kino?
Dnes / zítra / pozítří půjdeme
do divadla.
Heute / morgen / übermorgen gehen
wir ins Theater.
Chceš (chcete) jít na ten koncert?
Willst du (wollt ihr) zu dem Konzert
gehen?
Už jsi koupil ♂ / koupila ♀ lístky?
Hast du schon Karten gekauft?
V předprodeji už žádné lístky nebyly.
Im Vorverkauf gab es keine Karten
mehr.
Co je to za film?
Was ist das für ein Film?
Nějaký americký film.
Ein amerikanischer Film.
Ten film je dabovaný.
Der Film ist synchronisiert.
obrazovka ♀
myš ♀
klávesnice ♀
Jak se dá nainstalovat česká /
německá klávesnice?
Mám problémy s českými (á, ů, ř…) /
německými (ä, ü, ß) diakritickými
znaménky.
pevný disk ♂ / externí disk ♂
tiskárna ♀ / tisknout
notebook ♂ / noťas m. 
flashdisk ♂ / fleška ♀ 
Můžeš mi to stáhnout na flešku ?
Má ten film titulky?
Hat der Film Untertitel?
Je v původním znění s titulky.
Er ist im Original mit Untertiteln
(O.m.U.).
Díky titulkům jsem se naučil ♂ /
naučila ♀ i nadávky.
Mit Untertiteln habe ich auch
Schimpfwörter gelernt!
Nemůžu pracovat. Počítač se zasekl.
Raději bych viděl ♂ / viděla ♀ nějaký
český film.
Ich würde lieber irgendeinen
tschechischen Film sehen.
Klikni na tento symbol.
Bildschirm ♂
Maus ♀
Tastatur ♀
Wie kann man den tschechischen /
deutschen Zeichensatz installieren?
Ich habe Probleme mit den
tschechischen (á, ů, ř …) / deutschen
(ä, ö, ü, ß) Sonderzeichen.
Festplatte ♀ / externe Festplatte
Drucker ♂ / drucken
Laptop ♂, Notebook n.
USB-Stick ♂
Kannst du mir das auf meinen Stick
ziehen?
Wo ist an diesem Computer der USBEingang?
Wo schaltet man den Computer ein/
aus?
Ich kann nicht arbeiten. Der
Computer ist abgestürzt.
Klick(e) dieses Symbol an.
Viděl ♂ / viděla ♀ jsi už „Kolju“ ?
Hast du „Kolya“ schon gesehen?
Už jsi to uložil?
Hast du es schon gespeichert?
Ten film neznám.
Den Film kenne ich nicht.
Ten film dostal (dokonce) Oskara.
Der Film hat (sogar) einen Oskar
bekommen.
Mrzí mě to. Myslím, že jsem smazal
tvůj pevný disk.
To nevadí. Stejně jsem chtěl uklidit.

Tut mir leid. Ich glaube, ich habe
deine Festplatte gelöscht.
Das macht nichts. Ich wollte sowieso
aufräumen. 
Kolik stojí vstup?
Wieviel kostet der Eintritt?
Existuje sleva pro…
Gibt es auch …
Internet/ E-mail / Skype /
Facebook
Máš přístup na internet?
Ráda surfuju na internetu.
Pošli mi ten odkaz.
Jakou máš (e-)mailovou adresu?
Moment, já ti ji nadiktuju.
Fajn, ale jak se řekne @?
Jsi na facebooku?
Máš profil na facebooku?
Co se vám honí hlavou?
Napiš mi zprávu.
To se mi líbí.
Internet/ E-Mail / Skype /
Facebook
Hast du Internetzugang?
Ich surfe gerne im Internet.
Schick mir den Link.
Wie ist deine (E-)Mail-Adresse?
Moment, ich diktiere sie dir.
Fein, aber wie sagt man @?
Bist du auf Facebook?
Hast du ein Facebook-Profil?
Was machst du gerade?
Schreib mir eine Nachricht.
Gefällt mir.
1
… žáky?
… skupiny?
1
… Schülerermäßigung?
… Gruppenermäßigung?
Potřebujete mezinárodní studentský
průkaz. (=ISIC) (vyslov: [AI-SIK])
Ihr braucht / Sie brauchen einen
internationalen Studentenausweis.
(=ISIC)
Tento víkend je zde open-air festival.
Dieses Wochenende ist hier ein
Open-Air-Festival.
Kdo tam vystupuje?
Wer tritt da auf?
= 4. Fall, siehe auch Grammatikteil S. 108
34 = třicet čtyři = vierunddreißig
Do kapsy
Kde je na tomhle kompu úesbéčko
?
Kde se ten komp zapíná / vypíná?
Do kapsy
třicet pět = fünfunddreißig = 35
přidat příspěvek
přidat komentář
sdílet
přidat do přátel
Postni ty fotky na FB! 
Bára má nový status. Je ve vztahu.
Dáme skype?
videorozhovor
chatovat
@
/
\
_
:
.
,
;
„“
()
[]
<>
?
!
posten
kommentieren
teilen
Freunde hinzufügen
Poste die Fotos auf FB. 
Bara hat einen neuen Status. Sie ist
in einer Beziehung.
Skypen wir?
Videoanruf
chatten
english
at
slash
backslash
hyphen
underscore
colon
dot; point
comma
semicolon
česky
zavináč m. 
lomítko n.
obrácené lomítko n.
pomlčka f.
podtržítko n. 
dvojtečka f.
tečka f.
čárka f.
středník m.
deutsch
Klammeraffe m. 
Schrägstrich m.
Schrägstrich m. nach links
Bindestrich m.; Minus n.
Unterstrich m.
Doppelpunkt m.
Punkt m.
Komma n.
Strichpunkt m., Semikolon n.
quotation marks
uvozovky f. pl.
parentheses
squared bracket
angle bracket
question mark
exclamation mark
závorky f.
hranaté závorky f.
špičaté závorky f.
otazník m.
vykřičník m.
Anführungszeichen n.,
Gänsefüßchen n. 
runde Klammer f.
eckige Klammer f.
spitze Klammer f.
Fragezeichen n.
Ausrufezeichen n.
Sport
Sport
Kde je hřiště / tenisový kurt /
tělocvična / (krytý) bázen?
Hraju házenou a sem tam chodím
běhat.
Hrajeme fotbal.
Kdo jde do brány?
Nejsem v útoku.
Christoph je v obraně.
To nebyl ofsajd / faul.
Wo ist der Sportplatz / Tennisplatz /
die Turnhalle / das (Hallen)bad?
Ich spiele Handball und jogge ab
und zu.
Wir spielen Fußball.
Wer geht ins Tor?
Ich bin nicht im Sturm.
Christoph ist in der Abwehr.
Das war kein Abseits / Foul.
To bude trestný kop / trestný roh /
vhození.
Zahrajeme si stolní tenis / tenis /
badminton?
Das gibt Freistoß / Ecke / Einwurf.
1
36 = třicet šest = sechsunddreißig
Do kapsy
Spielen wir Tischtennis / Tennis /
Federball?
Kdo je rozhodčí?
Wer ist der Schiedsrichter?
Začneme nový set!
Beginnen wir einen neuen Satz!
Máš podání.
Du hast Aufschlag.
Tvůj (váš / Váš) míč.
Dein (euer / Ihr) Ball.
Kolik to je?
Wie steht es?
Je to nerozhodně.
Es steht unentschieden.
Prohráli jsme.
Wir haben verloren.
Oni vyhráli.
Sie (3. Pers. Pl.) haben gewonnen.
Jídla a nápoje
Speisen und Getränke
Co si přejete prosím?
Was wünschen Sie sich bitte?
Mohl ♂ / mohla ♀ bych prosím
dostat jídelní lístek?
Kann ich bitte die Speisekarte
bekommen?
Co můžete doporučit?
Was können Sie empfehlen?
Jakou máte denní nabídku?
Was für ein Tagesangebot haben Sie?
Co je typické pro tuto oblast?
Was ist typisch für diese Region?
Nejím maso.
Ich esse kein Fleisch.
Jsem vegetarián(ka).
Ich bin Vegetarier/-in.
Dobrou chuť!
Guten Appetit!
Děkuju, nápodobně!
Danke, gleichfalls!
Dal ♂ / dala ♀ bych si…
Ich hätte gerne …
Dali bychom si prosím…
Wir hätten bitte gerne …
… svíčkovou.
… Lendenbraten.
… vepřové.
… Schweinebraten.
… hovězí (maso).
… Rindfleisch.
… řízek.
… Schnitzel.
… guláš.
… Gulasch.
… kuře.
… Hähnchen
… kachnu.
… Ente.
… „vepřo, knedlo, zelo.“1
… Schweinebraten mit Knödeln
und (Sauer-)kraut.
An diesem Nationalgericht kommt niemand vorbei – und das ist auch gut so ...!  
Do kapsy
třicet sedm = siebenunddreißig = 37
… pstruha.
… smažený sýr, smažák .
… vejce (vajíčko ).
… palačinky.
… zmrzlinový pohár.
… zákusek.
… eine Forelle.
… panierten Käse.
… ein Ei.
… Pfannkuchen / Palatschinken.
… einen Eisbecher.
… ein Dessert.
… koláče.
… Kuchen (Kolatschen).
A jako přílohu?
… Knödel.
… Kartoffeln.
… Kartoffelpuffer.
… Pommes (frites).
… Reis.
… Nudeln.
… Brot.
… rohlík. / ... pečivo.
… Hörnchen, „Stangerl“, ... Gebäck.
(längliches Brötchen).
… ein Brötchen / eine Semmel.
… Kartoffelsalat.
… Gurkensalat.
… Tomatensalat.
… šopský salát.
Zum Wohl! Prost!
Dal ♂ / dala ♀ bych si prosím…
… minerálku.
Ich hätte bitte gerne …
… ein Mineralwasser.
… einen Kaffee.
… ein Glas Wein.
… eine Weinschorle.
… ein Bier, zwei Bier.
… einen Apfelsaft / -schorle.
… einen Orangensaft.
… ein Radler, ein Alsterwasser.
Hat es euch / Ihnen geschmeckt?
Es war (sehr) lecker, danke.
Können Sie mir das einpacken.
Zahlen, bitte!
38 = třicet osm = achtunddreißig
… plán města.
… pohledy.
… baterie do foťáku .
… paměťovou kartu.
… tampony a vložky.
… papírové kapesníky.
… láhev koly.
… deset deka šunky1.
Můžete mi prosím rozměnit na
drobné?
Kolik to stojí?
To je moc drahé.
Můžu si to vyzkoušet?
Jakou potřebujete velikost?
Sluší mi to?
Můžete mi to prosím schovat?
Kde je pokladna?
Chtěl / chtěla bych to vrátit / vyměnit
/ reklamovat.
Do kolika máte otevřeno?
To se mi líbí.
Odkud to máš?
To jsem koupila na netu / v online
shopu?
Na jaké stránce?
letní / zimní výprodej
Kde je…
… knihkupectví?
… nákupní středisko?
… květinářství?
Můžu platit kartou?
Ne, jen v hotovosti.
… einen gemischten Salat mit
Schafskäse.
Na zdraví!
… kávu / kafe .
… sklenku vína.
… vinný střik.
… jedno pivo, dvě piva.
… jablečný džus / střik.
… pomerančový džus.
… radlera.
Chutnalo vám?
Bylo to (velice) dobré, děkuji.
Můžete mi to zabalit?
Platit, prosím!
… česko-německý slovník.
Und als Beilage?
… knedlíky.
… brambory.
… bramboráky.
… hranolky.
… rýži.
… těstoviny / nudle.
… chleba.
… housku.
… bramborový salát.
… okurkový salát.
… rajčatový salát.
Nakupování
Mohu (můžu ) vám nějak pomoct?
Ne, děkuju, jen se dívám.
Ano, chtěla bych prosím…
… lístky na autobus / na tramvaj.
Do kapsy
Einkaufen
Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Nein danke, ich sehe mich nur um.
Ja, ich möchte bitte …
… Fahrkarten für den Bus / die
Straßenbahn.
… ein deutsch-tschechisches
Wörterbuch.
… einen Stadtplan.
… Ansichtskarten.
… Batterien für den Fotoapparat.
… eine Speicherkarte.
… Tampons und Binden.
… Papiertaschentücher.
… eine Flasche Cola.
… hundert Gramm Schinken2.
Können Sie mir bitte Kleingeld
wechseln?
Wie viel kostet es?
Das ist zu teuer.
Kann ich das anprobieren?
Welche Größe brauchen Sie?
Steht mir das?
Können Sie mir das bitte
zurücklegen?
Wo ist die Kasse?
Ich möchte das bitte zurückgeben /
umtauschen / reklamieren.
Bis wann haben Sie geöffnet?
Das gefällt mir.
Woher hast du das?
Das habe ich im Internet / OnlineShop gekauft.
Auf welcher Website?
Sommer- / Winterschlussverkauf.
Wo ist …
… die Buchhandlung?
… das Einkaufszentrum?
… der Blumenladen?
Kann ich mit Karte zahlen?
Nein, nur bar.
1
V Německu se váha v obchodech na rozdíl od nás nepočítá na deka, nýbrž na
gramy (10 dkg = 100 gramů).
Wie in Österreich wird auch in Tschechien in „Deka“ (1 dkg = 10 g) gemessen –
zehn Deka (tsch. deset deka) sind also 100 Gramm.
2
Do kapsy
třicet devět = neununddreißig = 39
Brigáda a práce
(Ferien-)Job
Telefon, pošta, peníze
Telefon, Post, Geld
Máš nějakou brigádu / brigošku ?
Sháním nějakou brigádu.
Hast du einen Ferienjob?
Kde je…
Wo ist …
Ich suche einen Ferienjob.
… nejbližší pošta?
Nevíš o něčem na léto?
Weißt du von etwas?
… poštovní schránka?
Potřebuju k tomu praxi?
Brauche ich dafür Vorkenntnisse?
Budu brigádničit v nějaké firmě.
Ich werde in einer Firma aushelfen.
Kolik máš na hodinu?
Was bekommst du in der Stunde?
hodinová mzda ♀
Stundenlohn ♂
plat ♂ / mzda ♀ / výplata ♀
Lohn ♂ / Gehalt n.
Kolik platíte na hodinu?
Was bezahlen Sie pro Stunde?
Jsem bez práce.
Ich bin arbeitslos.
Máte nějaké volné místo?
Haben Sie eine Stelle frei?
Jaká je pracovní doba?
Wie sind die Arbeitszeiten?
Začínám v osm ráno.
Ich fange um acht Uhr an.
Můžu dělat přesčas?
Kann ich Überstunden machen?
Kdy můžu nastoupit?
Wann kann ich anfangen?
Jaké jsou pracovní podmínky?
Wie sind die Arbeitsbedingungen?
Kdy dostanu výplatu?
Wann bekomme ich das Gehalt?
Můžu si udělat přestávku na oběd?
… die nächste Post?
… ein Briefkasten?
Kolik stojí dopis
do Německa / EU /
Česka?
Wie viel kostet ein Brief
nach Deutschland / in die EU /
nach Tschechien?
Prosím tři známky na dopis /
na pohled.
Bitte drei Briefmarken für Briefe /
Ansichtskarten.
Kde mohu podat doporučený dopis?
Wo kann ich ein Einschreiben
aufgeben?
Vyplnil ♂ / vyplnila ♀ jsem ten
formulář správně?
Habe ich das Formular richtig
ausgefüllt?
Jaké poštovní směrovací
číslo má Olomouc?
Wie ist die Postleitzahl von Olomouc
(Olmütz)?
Dal ♂ / dala ♀ byste mi prosím
telefonní seznam?
Würden Sie mir bitte ein Telefonbuch
geben?
Chtěl ♂ / chtěla ♀ bych zavolat do
Německa.
Ich möchte in / nach Deutschland
anrufen.
Kann ich jetzt Mittagspause machen?
Jaké předčíslí má Německo / Česko?
Wie ist die Vorwahl nach Deutschland /
Tschechien?
Jak dlouhá je polední přestávka?
Wie lange ist die Mittagspause?
Jaké máte telefonní číslo?
Kdy mám padla ?
Wann habe ich Feierabend?
Welche Telefonnummer habt ihr /
haben Sie?
Platíte denně / týdně /
měsíčně?
Zahlen Sie täglich / wöchentlich /
monatlich?
Je obsazeno.
Es ist besetzt.
Kolik jsem dlužen?
Wie viel bin ich schuldig?
Ta práce mě baví / nebaví.
Die Arbeit macht mir (keinen) Spaß.
Jak bylo v práci?
Wie war es in der Arbeit?
Můžu prosím mluvit s Andym nebo
s Janou?
Kann ich bitte (mit) Andy oder Jana
sprechen?
přestávka ♀
Pause ♀
šéf ♂ / šéfová ♀ 
Chef/-in ♂, ♀
Kde si mohu dobít SIM kartu
(SIMku)?
Wo kann ich meine SIM-Karte
aufladen?
zaměstnavatel(ka) ♂, ♀
Arbeitgeber/-in ♂, ♀
Dej mi prosím číslo na mobil!
Gib mir bitte deine Handynummer!1
zaměstnanec ♂/ zaměstnankyně ♀
Angestellte/-r ♀, ♂
Je tam signál (na mobil)?
Gibt es da ein (Handy-)Signal?
žádost f. o místo
Bewerbung ♀
Pošli mi SMS / esemesku .
Schreib mir eine SMS.
Pracuju jako…
Ich arbeite als …
Pošli mi to přes bluetooth / blůtko .
Schick mir das über Bluetooth.
Dá se jízdenka zaplatit esemeskou?
Kann man die Fahrkarte per SMS
bezahlen?
1
40 = čtyřicet = vierzig
Do kapsy
„Handy“ wird das Mobiltelefon übrigens nur in Deutschland genannt!  
Do kapsy
čtyřicet jedna = einundvierzig = 41
Banka
Bank
Kde si můžu vyměnit peníze?
Wo kann ich Geld wechseln?
Ve směnárně na náměstí.
In der Wechselstube am Stadtplatz.
Platí se tam poplatek za výměnu?
Zahlt man dort Wechselgebühr?
Jaký je kurz
koruny / eura?
Wie ist der Kurs für
die Krone / den Euro?
Můžete mi vyměnit 1000 (tisíc)
korun?
Können Sie mir 1000 (tausend)
Kronen wechseln?
Nemám žádné drobné.
Ich habe kein Kleingeld.
Můžete mi rozměnit na drobné?
Können Sie mir in Kleingeld
wechseln?
Musím si vybrat peníze.
Ich muss Geld abheben.
Nejlepší to je v bankomatu.
Am besten ist es im Geldautomaten.
Zaplatím účet…
Ich zahle die Rechnung …
Bahnsteig in Náchod mit Hinweisschildern für WC (záchod) und Ausgang (východ)
… v hotovosti.
… bar.
… kreditní kartou / kreditkou .
… převodem.
… mit Kreditkarte.
Záchod
Toilette
Nádraží
Bahnhof
… per Überweisung.
Mám zablokovanou kartu.
Meine EC-Karte ist gespert.
Na kontě jsem v minusu.
Ich habe mein Konto überzogen.
Zapomněl ♂ / zapomněla ♀ jsem
PIN.
Ich habe meine PIN-Nummer
vergessen.
Dívky / Holky
Ženy / Dámy
Chlapci / Kluci
Muži / Páni
Volno
Obsazeno
Mädchen
Damen
Jungen
Herren
Frei
Besetzt
Nástupiště
Kolej
Zastávka
Pozor vlak!
Příjezd / Odjezd
Zpoždění
Bahnsteig
Gleis
Haltestelle
Vorsicht Zug!
Ankunft / Abfahrt
Verspätung
Ztráty a nálezy
Fundbüro
Kam?
Wohin?
Zákazy
Verbote
Při přestupu jsem zapomněl ♂ /
zapomněla ♀ batoh ve vlaku.
Beim Umsteigen habe ich den
Rucksack im Zug vergessen.
Je tam peněženka a všechny moje
doklady.
Da sind mein Geldbeutel und alle
meine Papieren drin!
Ztratil ♂ / ztratila ♀ jsem peněženku.
Ich habe meinen Geldbeutel
verloren.
Sem (= hierher)
Tam (= dorthin)
Vchod
Východ
Vjezd
Výjezd
Ziehen (= táhnout)
Drücken (= tlačit)
Eingang
Ausgang
Einfahrt
Ausfahrt
Vstup zakázán!
Průjezd zakázán!
Zákaz kouření!
Zákaz koupání!
Zákaz zakazování! 
Eintritt verboten!
Durchfahrt verboten!
Rauchen verboten!
Baden verboten!
Verbieten verboten! 
Informujte se v oddělení ztrát
a nálezů na hlavním nádraží.
Informieren Sie sich im Fundbüro auf
dem Bahnhof.
Nakupování
Einkaufen
a ještě...
und sonst ...
Zde je číslo: 01805-990599
(Německé dráhy)
Hier ist die Telefonnummer:
01805-990599 (Deutsche Bahn)
Pokladna
Směnárna:
Nákup
Prodej
Otevřeno
Zavřeno
Kasse
Wechselstube:
Ankauf
Verkauf
Geöffnet
Geschlossen
Hranice
Clo
Záchranná služba
Pěší zóna
Lékárna
(Polední) přestávka
Grenze
Zoll
Rettungsdienst
Fußgängerzone
Apotheke
(Mittags-)Pause
Fragen zur Aussprache? g S. 6−7.
42 = čtyřicet dva = zweiundvierzig
Do kapsy
Do kapsy
čtyřicet tři = dreiundvierzig = 43
Pomoc
Hilfe
Poděkování
Dank
Můžete mi pomoct?
Kde je tu telefon?
Können Sie mir helfen?
Wo ist hier ein Telefon?
Děkuju1 (pěkně)! Díky! 
Danke (schön)!
Vielen Dank!
Lékař
Arzt
Mockrát děkuju! Díky moc! 
Není zač.
Zavolejte doktora / sanitku!
Mám silné bolesti.
Bolí to zde. (+zeigen)
Bolí mě…
… hlava.
… v krku.
… břicho.
… záda.
Píchá mne u srdce.
Je mi hrozně špatně.
Rádo se stalo.
Gern geschehen.
Děkuju, nápodobně.
Danke, gleichfalls.
Srdečně děkuju…
Herzlichen Dank …
Beru tyto léky.
Rufen Sie einen Arzt / Krankenwagen!
Ich habe starke Schmerzen.
Es tut hier weh. (+ ukázat)
Ich habe …
... Kopfschmerzen.
… Halsschmerzen.
… Bauchschmerzen.
… Rückenschmerzen.
Ich habe Herzstechen.
Mir ist furchtbar schlecht.
Ich habe mich (mehrmals) übergeben.
Ich habe Fieber.
Er / sie ist bewusstlos.
Er / sie hat einen Infarkt.
Er / sie blutet.
Er / sie braucht dringend Hilfe!
Wo ist das Krankenhaus?
Ich bin Allergiker/-in; Diabetiker/-in.
Ich nehme diese Medikamente.
Lékárna
Apotheke
Kde je tu lékárna?
Dejte mi prosím něco proti...
… chřipce / nachlazení / průjmu /
kašli.
Potřebuju prosím…
… tablety proti bolestem hlavy.
… něco proti úpalu.
… kondomy.
… náplast.
Wo ist hier eine Apotheke?
Geben Sie mir bitte etwas gegen ...
… Grippe / Erkältung / Durchfall
/ Husten.
Ich brauche bitte …
… Kopfschmerztabletten.
… etwas gegen Sonnenbrand.
… Kondome.
… ein Pflaster.
Policie
Polizei
Kde je nejbližší policejní stanice?
Chci ohlásit krádež.
Wo ist die nächste Polizeidienststelle?
Ich möchte einen Diebstahl melden.
(Několikrát) jsem zvracel ♂ / zvracela ♀.
Mám horečku.
Je v bezvědomí.
Má infarkt.
Krvácí.
Potřebuje rychlou pomoc!
Kde je nemocnice?
Jsem alergik / alergička; diabetik / diabetička.
44 = čtyřicet čtyři = vierundvierzig
Do kapsy
… za vaši pohostinnost.
… für eure / Ihre Gastfreundschaft.
… za příjemný večer.
… für den netten Abend.
… za pozvání.
… für die Einladung.
… za dárek.
… für das Geschenk.
Děkujeme za vaše srdečné přijetí.
Wir danken für euren / Ihren
herzlichen Empfang.
Jsem vám velice vděčný ♂ /
vděčná ♀ za vaši pomoc.
Ich bin euch / Ihnen sehr dankbar für
eure / Ihre Hilfe.
Chtěl ♂ / chtěla ♀ bych vám srdečně
poděkovat.
Ich möchte mich bei euch / Ihnen
herzlich bedanken.
Přání, gratulace
Glückwünsche, Gratulation
Gratuluju ti ke zkouškám.
Ich gratuliere dir zu den
(bestandenen!) Prüfungen.
Na tvé (vaše) zdraví!
Auf dein (euer / Ihr) Wohl!
Dobře dojeď!
Komm gut nach Hause!
Hezky se vyspi (vyspěte)!
Schlaf(t) gut!
Přeju ti (vám)…
Ich wünsche dir (euch / Ihnen) …
… vše nejlepší!
… alles Gute!
… šťastnou cestu!
… gute Reise!
… hezký víkend!
… ein schönes Wochenende!
… šťastný nový rok!
… ein glückliches neues Jahr!
… příjemné svátky!
… frohe Feiertage!
… hodně úspěchu!
… viel Erfolg!
… hodně štěstí!
Vše nejlepší k narozeninám /
k svátku!
1
Keine Ursache. Nichts zu danken.
… viel Glück!
Alles Gute zum Geburtstag /
zum Namenstag!
In der gesprochenen Sprache wesentlich häufiger: „děkuj-u“ statt „děkuj-i“.
Do kapsy
čtyřicet pět = fünfundvierzig = 45
(i
zim m) W
a
i
(v nte
zim r
ě)
le
Ja den
nu
ar
n
květe
Mai
n
be
du
ril
Ap
g
in )
e
hl
rü jař
) F na
(im ro (
ja
Feb
tady
hier
ein Jahr
r
st
Augu
n
e
srp
Udání času
den m.
týden m.
měsíc m.
svátek m.
prázdniny pl.
Velikonoce pl.
Zeitangaben
Tag m.
Woche f.
Monat m.
Feiertag m.
Ferien pl.
Ostern n.
Dny v týdnu
pondělí n.
úterý n.
středa f.
čtvrtek m.
pátek m.
sobota f.
Wochentage
Montag m.
Dienstag m.
Mittwoch m.
Donnerstag m.
Freitag m.
Samstag m.,
Sonnabend m.
letnice pl.
Vánoce pl.
Pfingsten n.
Weihnachten n.
morgens
(Morgen m.)
vormittags
(Vormittag m.)
mittags
(Mittag m.)
nachmittags
(Nachmittag m.)
abends
(Abend m.)
nachts (Nacht f.)
neděle f.
Sonntag m.
Montag
ráno (n.)
dopoledne (n.)
v poledne
(poledne n.)
odpoledne (n.)
v noci (noc f.)
46 = čtyřicet šest = sechsundvierzig
v
úterý
Dienstag
středu
Mittwoch
pátek
v
sobotu
neděli
am
vpředu
vorn
dopředu
nach vorne
vzadu
hinten
dozadu
nach hinten
nalevo (vlevo)
links
doleva
nach links
➠
ve
čtvrtek
sem
tam
hierhin (hierher) dorthin
napravo (vpravo)
rechts
doprava
nach rechts
uprostřed
in der Mitte
doprostřed
in die Mitte
nahoru
nach oben
nahoře
oben
Donnerstag
Freitag
Samstag,
Sonnabend
Sonntag
Do kapsy
dole
unten
Do kapsy
➠
večer (m.)
pondělí
tam
dort
➠
mbe
září
(im
lé ) So
to
(v mm
lé er
tě
)
če Jul
i
rv
en
ec
Juni
červ
en
)
t
zim
bs
er od
)H ap
(im (n
im
er
dz
ob
po
kt
O
en
říj
r
mbe
Nove
ad
listop
jeden rok
Septe
KAM?
WOHIN?
➠
ruar
pros
inec
Deze
mbe
r
KDE?
WO?
březe
n
März
únor
dolu
nach unten
čtyřicet sedm = siebenundvierzig = 47
Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Německo-český slovníček
Hinweise zu den verwendeten Abkürzungen
Bei (tschechischen) Substantiven
m. g männlich; f. g weiblich; n. g sächlich
m.u. g männlich unbelebt; m.b. g männlich belebt
sg. g Singular (= Einzahl); pl. g Plural (= Mehrzahl)
sg.t. g Singulare tantum (Wörter, die es nur im Singular gibt)
pl.t. g Plurale tantum (Wörter, die es nur im Plural gibt)
Wörterbuch
Slovníèek
Bei vielen („unregelmäßig“ deklinierten) Substantiven sind die Pluralformen in
Klammern angeführt und markiert. Die Pluralformen der anderen Substantive
kann man nach den Tabellen im Grammatikteil ableiten.
Bei tschechischen Verben (g S. 113)
pf. gperfektiv
impf.gimperfektiv
Bei tschechischen Adjektiven / Adverben
In der Angabe starý, -á, -é; staře („alt“) findet man die Grundformen des
Adjektivs und die des Adverbiums: staře. Star-ý ist die männliche Form, star-á
steht für weiblich und star-é für sächlich.
Bei manchen Adjektiven sind nur zwei Formen angegeben (z. B. moderní;
moderně „modern“), d. h., dass in der Grundform (1. Fall, Singular) die Form für
alle Geschlechter gleich ist.
Hinter dem Strichpunkt folgt das Adverb (moderně).
Allgemein
 gumgangssprachlich
  g zum Schmunzeln ...
Nähere Erklärungen auch im Grammatikteil (g S. 107)
48 = čtyřicet osm = achtundvierzig
Do kapsy
Do kapsy
čtyřicet devět = neunundvierzig = 49
A
A
Abend m.; abends
g Abendessen n.
abfahren
g Abfahrt f.
Abfall m.
Abitur n.
g Abiturball m.
g Abi-Ball m. 
abreisen
g Abreisetag m.
Abschied m.
g Abschied nehmen
Achtung! f.
Adresse f.
allein
alles
alt
g Wie alt bist du?
g Jakob ist älter als Martin.
anbieten
Andenken n.
ändern
Anfall m.
Angebot n.
Angelegenheit f.
Anhänger m.
ankommen (mit einem Fahrzeug)
ankommen (zu Fuß)
g Ankunft f.
anmelden (sich)
g Anmeldung f.
Anreise f.
g anreisen
g Anreisetag m.
anrufen
Anschluss m.
g Anschluss nach Prag / Berlin
Ansichtskarte f.
Antrag m.
Apfel m.1
Apotheke f.
1
1
 sprich: [jabko]; Allgemeines zur Aussprache siehe S. 6−7.
50 = padesát = fünfzig
Arbeit f.
g arbeiten (g S. 115)
g Agentur f. für Arbeit f.
g arbeitslos
g Arbeitslosigkeit f.
g Arbeitsplatz m.
Arm m.
Arzt m.
Atembeschwerden f.pl.
Auf Wiedersehen!
Aufenthalt m.
Aufenthaltskosten f.pl.
Aufgabe f.
g Hausaufgabe
aufhören
g Hör auf!
aufstehen
aufwachen
aufwecken (jmdn.)
Auge n.
Augenblick! m.
Ausflug m.
ausfüllen
g Hast du den Antrag ausgefüllt?
Ausgang m.
ausgezeichnet
Auskunft f.
Ausland n.
g Ausländer m.
g Ausländerin f.
ausleihen (sich)
ausschlafen, sich
Ausschlag m.
Aussicht f.
aussteigen
g Wo muss ich aussteigen?
Ausstellung f.
ausverkauft
Ausweis m.
g Autobahn f.
Auszubildende(r) m.+ f.
g Azubi m. + f. 
večer (-y) m.u.; večer
g večeře (-) f.
odjet pf., odjíždět impf.
g odjezd m.u.
odpad (-y) m.u.
maturita f.
g maturitní ples m.u.
g maturák m.u. 
odcestovat pf.
den m.u. odjezdu m.u.
loučení n., rozloučení n.
loučit se impf., rozloučit se pf.
Pozor! m.u.
adresa (-y) f.
sám / sama (♂ / ♀)
všechno
starý, -á, -é; staře
g Kolik je ti (let)?
g Jakub je starší než Martin.
nabídnout pf., nabízet impf.
památka (-y) f., suvenýr (-y) m.u.
měnit impf., vyměnit pf.
záchvat (-y) m.u.
nabídka (-y) f.
záležitost (-i) f., věc (-i) f.
přívěs (-y) m.u.
přijet pf., přijíždět impf.
přijít pf., přicházet impf.
g příjezd (-y) m.u.
přihlásit (se) pf.
g přihláška (-y) f.
příjezd (-y) m.u.
přicestovat pf., přijet pf.
den příjezdu m.u.
telefonovat impf., volat impf.
spoj (-e) m.u., přípoj (-e) m.u.
g spoj do Prahy / Berlína
pohled (-y) m.u., pohlednice (-) f.
žádost f., návrh m.u., nabídka f.
jablko (-a) n.1
lékárna (-y) f.
Do kapsy
práce f.
g pracovat impf. (g S. 115)
g pracovní úřad m.u.
g nezaměstnaný, -á, -é
g nezaměstnanost f.
g pracovní místo (a) n., pracoviště n.
ruka (ruce) f., paže f.
lékař (-i) m.b.
dýchací potíže f.pl.
Na shledanou!
pobyt (-y) m.u
náklady m.u.pl. na pobyt
úkol (-y) m.u., úloha (-y) f.
g domácí úkol
přestat pf., přestávat impf.
g Přestaň!
vstát pf., vstávat impf.
probudit se pf., vzbudit se pf.
probudit pf.,vzbudit pf. (někoho)
oko (oči) n.1
Okamžik! m.u.; Moment! m.u.
výlet (-y) m.u.
vyplnit pf., vyplňovat impf.
g Vyplnila jsi tu žádost?
východ (-y) m.u. (z budovy)
výborný, -á, -é; výborně
informace (-) f., zpráva (-y) f.
cizina f., zahraničí n.
g cizinec (cizinci) m.b.
g cizinka (-y) f.
vypůjčit (si) pf.
vyspat se pf.
vyrážka f.
výhled (-y) m.u.
vystoupit pf., vystupovat impf.
g Kde musím vystoupit?
výstava (-y) f.
vyprodáno
doklad (-y) m.u.
dálnice (-) f.
učeň (učni) m.b., učnice (-) f.
g učňák (učňáci) m.b. , učnice f.
A
sprich: [otschi]; Allgemeines zur Aussprache siehe S. 6−7.
Do kapsy
padesát jedna = einundfünfzig = 51
B
B
Bach m.
Bäckerei f.
Bad n., Badezimmer n.
g Badeanzug m.
g Badehose f.
g baden
Bahnhof m.
bald
(Fuß-) Ball m.
(Abschluss-) Ball m.
(Buch-) Band m. (Bände)
(Haar-) Band n. (Bänder)
(Musik-) Band f. (Bands)
Bargeld n.
basteln
beenden
beginnen (g S. 117)
g Wann beginnt der Film?
begleiten
behindert
g geistig / körperlich
g sehbehindert
Bein n.
Berg m.
Beruf m.
g Welchen Beruf hast du?
Bescheinigung f.
besetzt
besichtigen
g Besichtigung f.
besser
g am besten
bestätigen
g Wir bestätigen es.
g Bestätigung f.
Besteck n.
bestimmt
Besuch m.
besuchen
g Besuchst du mich?
beten
Betreuer m./ Betreuerin f.
g Betreuer im Sommerlager
52 = padesát dva = zweiundfünfzig
Bett n.
g Bettdecke f.
g Bettwäsche f., sg.t.
Biene f.
Bier n.
billig
Binde f.
g (Damen-)Binden f.pl.
bisschen
g ein (kleines) bisschen
Bitte f.
g bitten (g S. 116)
g bitte
g Wie bitte?
bitter
blau
Bleistift m.
Blume f.
g Blumengeschäft n.
Blut n.
g Blutung f.
Böhmen n.
Boot n.
Botschaft f.
brauchen
g Ich brauche Hilfe.
braun
brennen
g Das Lagerfeuer brennt.
g Heiner, Achtung, die
Brennnessel brennt!
Brief m.
g Briefkasten m.
g Briefmarke f.
g Brieftasche f.
Brille f.
Brot n.
g Brötchen n.
Bruder m.
potok (-y) m.u.
pekařství (-) n.
koupelna (-y) f.
g plavky pl.t. (dámské)
g plavky pl.t. (pánské)
g koupat se impf.
nádraží (-) n.
brzy
(fotbalový) míč (-e) m.u.
(závěrečný) ples (-y) m.u.
svazek (svazky) m.u. (knihy)
stuha (-y) f., pás (-y) m.u.
kapela (-y) f., (hudební) skupina f.
hotovost f.
kutit impf.
skončit pf., ukončit pf.
začínat impf., začít pf. (g str. 117)
g Kdy začíná ten film?
doprovodit pf., doprovázet impf.
postižený, -á, -é
g duševně / tělesně
g zrakově postižený, -á, -é
noha (-y) f.
hora (-y) f.
povolání (-) n.
g Čím jsi? Jaké máš povolání?
potvrzení (-) n.
obsazeno
prohlédnout si pf., prohlížet si impf.
g prohlídka (-y) f.
lepší
g nejlépe
potvrdit pf., potvrzovat impf.
g Potvrdíme to. Potvrzujeme to.
g potvrzení n.
příbor (-y) m.u.
určitě, jistě
návštěva (-y) f.
navštěvovat impf., navštívit pf.
g Navštívíš mě?
modlit se impf., pomodlit se pf.
pečovatel (-é) m.b., vychovatel (-é) m.b.
pečovatelka (-y) f., vychovatelka (-y) f.
vedoucí (-) m.b., f. na letním táboře
Buch n.
g Bücherei f.
g Buchhandlung f.
1
Do kapsy
postel (-e) f.
peřina (-y) f.
povlečení n.
včela (-y) f.
pivo (-a) n.
levný, -á, -é; levně
obvaz (-y) m.u.
(dámské) vložky f.pl.
trochu
g trošku (trošičku )
prosba (-y) f.
g prosit impf. (g str. 116)
g prosím
g Prosím?
hořký, -á, -é; hořce
modrý, -á, -é; modře
tužka (-y) f.
květina (-y) f., kytka (-y) f. ☺
g květinářství n.
krev f.
g krvácení n.
Čechy pl.t.
člun (-y) m.u.
velvyslanectví (-) n.
potřebovat impf.
g Potřebuju pomoc.
hnědý, -á, -é; hnědě
hořet impf., pálit impf.
g Táborák hoří.
g Jindro, pozor, kopřiva1 pálí.
B
dopis (-y) m.u.
poštovní schránka (-y) f.
poštovní známka (-y) f.
náprsní taška (-y) f.
brýle pl.t.
chléb, chleba (-y) m.u.
houska (-y) f.
bratr (bratři) m.b.,
brácha (bráchové) m.b.☺
kniha (-y) f., knížka (-y) f.
g knihovna (-y) f.
g knihkupectví (-) n.
sprich: [koprschiwa]; Allgemeines zur Aussprache siehe S. 6−7.
Do kapsy
padesát tři = dreiundfünfzig = 53
C
C
D
Café n.
Camping n.
g Camping(-platz) m.
Chef m.
Chor m.
Computer m.
Creme f.
kavárna (-y) f.
kempování n., táboření n.
g kemp (-y) m.u.
šéf (šéfové) m.b.
sbor (-y) m.u.
počítač (-e) m.u.
krém (-y) m.u.
da
danken
g Danke!
g Danke für die Einladung!
dann, danach
Daumen m.
Decke f. (Bettdecke)
Decke f. (Zimmerdecke)
dein, deine, dein
denken (g S. 117)
Denkmal n.
deutsch
g (ein) Deutsche(r) m./ (eine) Deutsche f.
g Jörg Böhme ist Deutscher.
g Jiří Němec ist Tscheche.1
g Deutschland n.
Diebstahl m.
Dienstag m.
Ding n.
direkt
g Ich fahre direkt nach Hause.
Dolmetscher m.
g Dolmetscherin f.
Donnerstag m.
Dorf n.
dort
dringend
du
g duzen (siezen)
dunkel
Durchfall m.
g Bitte etwas gegen Durchfall.
tady, tu, zde
děkovat impf.
g Děkuju! (Dík! Díky! )
g Děkujeme za pozvání!
potom, poté
palec (palce) m.u.
deka (-y) f.
strop (-y) m.u.
tváj, tvá, tvé, tvoje
myslet impf. (g str. 117)
pomník (-y) m.u.
německý, -á, -é; německy
g Němec (Němci) m.b./ Němka f.
g Jörg Böhme je Němec.2
g Jiří Němec je Čech.2
g Německo n.
krádež (-e) f.
úterý n.
věc (-i)f.
rovný, -á, -é; rovně; přímý; přímo
g Jedu rovnou domů.
tlumočník (tlumočníci) m.b.
g tlumočnice (-) f.
čtvrtek m.u.
vesnice (-) f.
tam
nutný, -á, -é; nutně
ty
g tykat impf. (vykat impf.)
tmavý, -á, é; tmavě; temný, -á, -é
průjem m.u.
g Prosím něco proti průjmu.
D
1
2
Beide waren bis zur Saison 2001/2002 Fußballspieler bei Schalke 04.  
Do sezóny 2001/2002 působili oba jako fotbalisté ve Spolkové lize u Schalke 04.  
54 = padesát čtyři = vierundfünfzig
Do kapsy
dürfen
g Dürfen wir hingehen?
Durst m.
g Ich habe Durst und Hunger.
Dusche f.
g duschen (sich)
smět impf.
g Smíme tam jít?
žízeň f.
g Mám žízeň a hlad.
sprcha (-y) f.
g sprchovat (se) impf.
Ecke f.
g um die Ecke
Ehe f.
g Ehefrau f., Ehemann m.
g Ehepaar n.; Eheleute
eher (früher)
eher (lieber)
Ei n.
g weich (hart) gekochtes Ei
g Spiegelei („Ochsenauge“)
g Rühreier mit Schinken
roh (-y) m.u.
g za rohem
manželství n.
g manželka f., manžel m.b.
g manželé pl.t.
dříve
spíše, raději
vejce (-) n., vajíčko1 (-a) n. 
g vejce na měkko (tvrdo)
g volské oko
g míchaná vejce se šunkou,
hemenex m.u. 
snadný, -á, é; snadno
jednoduchý, -á, -é; jednoduše
nakoupit pf., nakupovat impf.
pozvat pf., zvát impf.
g pozvání n.
osamocen ♂ / osamocena ♀
vstup m.u., vstupné n.
g Kolik stojí vstupné?
g vstupenka (-y) f.
Souhlasím!
jednotlivý, -á, -é; jednotlivě
g jednolůžkový pokoj m.u.
zmrzlina f.; led m.u.
rodiče pl.
konec m.u.
vnuk (vnuci) m.b., vnučka (-y) f.
Promiň! / Promiňte!
vyvolat impf.
g Chtěl ♂ / Chtěla ♀ bych nechat
vyvolat tento film.
on (ona, ono)
výsledek (výsledky) m.u.
einfach
einkaufen
einladen
g Einladung f.
einsam
Eintritt m.
g Was kostet der Eintritt?
g Eintrittskarte f.
(Ich bin) einverstanden!
einzeln
g Einzelzimmer n.
Eis n. (Speiseeis); Eis n.
Eltern pl.
Ende n.
Enkel m., Enkelin f.
Entschuldigung!
entwickeln
g Ich möchte den Film entwickeln
lassen.
er (sie, es)
Ergebnis n.
E
D
E
1
„Vajíčko“ = eigentlich „kleines Ei“. Im Tschechischen werden jedoch auch
Namen oft verkleinert: „Jan g Honza g Honzík g Honzíček“
Do kapsy
padesát pět = fünfundfünfzig = 55
E
F
erholen, sich
g Erholung f.
erkältet
g Mirka ist erkältet.
erlauben
g Erlauben es deine Eltern?
g Erlaubnis f.
Ermäßigung f.
erzählen
es
essen
g Isst du Fleisch?
g Essen n.
Etage f.
g Der Speisesaal ist in der zweiten
Etage / im zweiten Stock.
euer (m.), eure (f.), euer (n.)
eventuell
Exkursion f.
odpočinout si pf.
g odpočinek m.u.
nachlazený, -á, -é
g Mirka je nachlazená.
dovolit pf., dovolovat impf.
g Tvoji rodiče to dovolí?
g povolení, dovolení, svolení n.
sleva (-y) f.
vyprávět impf.
ono
jíst impf.
g Jíš maso?
g jídlo n.
patro (-a) n., poschodí (-) n.
g Jídelna je ve druhém patře.
Fach n.
g Unterrichtsfach
Fach n. (im Schrank etc.)
fahren (g S. 117)
g Birgit fährt gerade nach Hof.
g Züge fahren oft pünktlich.
g Fahrkarte f., Fahrschein m.
g Fahrplan m.
Fahrrad n.
Fahrstuhl m.
Familienname m.
Farbe f.
g farbig
g Farbfilm m.
Fax m. g faxen
Fehler m.
Feier f.
g feiern
g Feiertag m.
Fenster n.
Ferien pl.t.
g Ferienjob m.
obor (-y) m.u., předmět (-y) m.u.
g vyučovací předmět
přihrádka (-y) f., foch (-y) m.u. 
jet impf., jezdit impf.
g Birgit jede právě do Hofu.
g Vlaky jezdí často přesně.
g jízdenka (-y) f.
g jízdní řád (-y) m.u.
kolo (-a) n.
výtah (-y) m.u.
příjmení (-) n.
barva (-y) f.
g barevný, -á, -é; barevně
g barevný film m.u.
fax (-y) m.u. g faxovat impf.
chyba (-y) f.
oslava (-y) f.
g slavit impf., oslavovat impf.
g svátek (svátky) m.u.
okno (-a) n.
prázdniny pl.t.
g brigáda (-y) f.
F
1
váš (m.), vaše (f.), vaše (n.)1
eventuální; eventuálně, možná
exkurze (-) f.
1
Zájmenem „euer“ přivlastňujeme skupině osob, kterým tykáme.
56 = padesát šest = sechsundfünfzig
dívat se na televizi impf.
g televize f. (instituce)
g televize f. (přístroj)
oheň m.u.
g hasičský (záchranný) sbor m.u.
g Feuerwehr f.
g hasiči m.b.
g Feuerzeug m.
g zapalovač (-e) m.u.
Fieber n.
horečka f., teplota f.
g Ich habe wohl Fieber.
g Asi mám teplotu.
finden
najít pf.; líbit se impf.
g Ich kann den Pass nicht finden.
g Nemůžu najít pas.
g Ich finde Prag sehr schön.
g Praha se mi moc líbí.
Fisch m. g fischen
ryba (-y) f. g rybařit impf.
Flasche f.
láhev (láhve) f.
g Flaschenöffner m.
g otvírák (na láhve) m.u.
Flohmarkt m.
bleší trh m.u., blešák (-y) m.u. 
Flug m.
let (-y) m.u.
g Flugplatz m., Flughafen m.
g letiště (-) n.
g Flugticket n.
g letenka (-y) f.
g Flugzeug n.
g letadlo (-a) n.
Fluss m.
řeka (-y) f.
Foto n.
fotka (-y) f.
fragen
ptát se impf., zeptat se pf.
Frau f.
paní (-) f.
frech
drzý, -á, -é; drze
frei
volný, -á, -é; volně; svobodný
g Entschuldigung, ist hier noch frei? g Promiňte, je tady ještě volno?
g im Freien schlafen
g spát pod širákem 
Freibad n.
koupaliště (-) n.
g Gibt es hier ein Freibad?
g Je tu koupaliště?
Freitag m.
pátek m.u.
(eine) Freiwillige f.
dobrovolnice (-) f.
g (ein) Freiwilliger m., der Freiwillige g dobrovolník (dobrovolníci) m.b.
g Freiwilliges Soziales Jahr n.
g dobrovolný sociální rok m.u.
Freizeit f.
volný čas m.u.
freuen, sich
těšit se impf., mít radost impf.
g Ich freue mich darüber.
g Mám z toho radost.
g Wir haben uns alle auf diese Reise g Všichni jsme se na tuto cestu
gefreut.
těšili.
Freund m.
přítel (přátelé) m.b.; kamarád (-i) m.b.
g Petr ist mein Freund.1
g Petr je můj přítel (kluk ).1
g Das ist ein Freund von mir.
g To je můj přítel (kamarád).
fernsehen
g Fernsehen n.
g Fernseher m.
Feuer n.
Do kapsy
F
Achtung! Pozor!  
Do kapsy
padesát sedm = siebenundfünfzig = 57
F
G
Freundin f.
g Hast du eine Freundin?
g Meine beste Freundin ist Jitka.
Friedhof m.
frieren
g Ich friere. Mir ist kalt.
frisch
früh
g Frühling m. (im Frühling)
g Frühstück n.
g Wann gibt es Frühstück?
Führerschein m.
Fundbüro n.
Fuß m.
g Fußball m.
přítelkyně (-) f.; kamarádka (-y) f.
g Máš přítelkyni? (holku )
g Má nejlepší přítelkyně je Jitka.
hřbitov (-y) m.u.
mrznout impf.
g Mrznu. Je mi zima.
čerstvý, -á, -é; čerstvě
časný; brzy
g jaro n. (na jaře)
g snídaně f.
g Kdy je snídaně?
řidičský průkaz m.u., řidičák m.u. 
ztráty a nálezy pl.
noha (-y) f., chodidlo (-a) n.
fotbal m.u.
Gabel f.
ganz
Garderobe f.
Gast m.
g Gastfamilie f.,Gasteltern pl.t.
g Gastfreundschaft f.
g Gastgeber m., Gastgeberin f.
Gebäck n. (Brötchen etc.)
Gebäck n. (Plätzchen etc.)
Gebäude n.
geben
g Gib Acht!
Gebirge n.
Geburt f.
g Geburtsort m.
g Geburtstag m.
g Geburtsdatum n.
Gedenkstätte f.
Gefahr f.
g gefährlich
gefallen
g Das gefällt mir (nicht).
Gefühl n.
gegenseitig
Gegenteil n.
g im Gegenteil
vidlička (-y) f.
celý, docela
šatna (-y) f.
host (-é) m.b.
g hostitelská rodina f.
g pohostinnost f.
g hostitel (-é) m.b., hostitelka (-y) f.
pečivo n.
cukroví n.
budova (-y) f.
dát pf., dávat impf.
g Dávej pozor!
pohoří n.
porod (-y) m.u., narození n.
g místo n. narození
g narozeniny pl.t., narozky pl.t. 
g datum n. narození
památník (-y) m.u.
nebezpečí n.
g nebezpečný, -á, -é; nebezpečně
líbit se impf.
g To se mi (ne)líbí.
cit (-y) m.u., pocit (-y) m.u.
vzájemný, -á, -é; vzájemně
opak m.u.
g naopak
G
58 = padesát osm = achtundfünfzig
Do kapsy
gehen
g Wir gehen (jetzt) ins Kino.
g Wir gehen (oft) ins Kino.
g Wie geht’s (dir)? – Danke, gut.
gelb
Geld n.
g Geldbeutel m.
g Geldstrafe f.
gelten
gemeinsam
g gemeinsame Interessen
g Wir arbeiten gemeinsam.
Gemüse n.
genug
g Danke, das genügt.
geöffnet
Gepäck n.
geradeaus
gern
g Ich esse gern Obst.
(g aber: Carsten ist froh.)
Geschäft n.
Geschenk n.
geschlossen
Geschwister pl.
Gespräch n.
gestern
gesund
g Gesundheit f.
Getränk n.
Glas n. (Trinkglas)
Glas n. (Material)
gleichfalls
Glück n.
g Viel Glück!
Glühbirne f.
golden
Gottesdienst m.
gratis
gratulieren (g S. 45)
g Ich gratuliere!
grau
jít impf., chodit impf.1
g Jdeme (teď) do kina.
g Chodíme (často) do kina.
g Jak se (ti) daří? – Díky, dobře.
žlutý, -á, -é; žlutě
peníze pl.t.
g peněženka (-y) f.
g pokuta (-y) f.
platit impf., být platný impf.
společný, -á, -é; společně
g společné zájmy
g Pracujeme společně.
zelenina f.
dost
Děkuju, stačí.
otevřeno
zavazadlo (-a) n.
přímo, rovně
rád ♂ / ráda ♀
g Rád ♂ / Ráda ♀ jím ovoce.
(g Carsten je rád.)
obchod (-y) m.u.
dárek (dárky) m.u.
zavřený, -á, -é; zavřeno
sourozenci m.pl.
rozhovor (-y) m.u.
včera
zdravý, -á, -é ; zdravě
g zdraví n.
nápoj (-e) m.u.
sklenice (-) f.
sklo n.
nápodobně
štěstí n.
g Hodně štěstí!
žárovka (-y) f.
zlatý, -á, -é; zlatě
bohoslužba (-y) f.
zdarma, zadarmo
blahopřát impf., gratulovat impf.
g Blahopřeju! Gratuluju!
šedivý, šedý, -á, -é; šedě
G
1
Die Verben der Bewegung sind im Tschechischen ein eigenes Kapitel – welches hier
aber zum Glück nicht geöffnet wird ...  
Do kapsy
padesát devět = neunundfünfzig = 59
G
H
Grenze f.
g grenznaher Raum m.
Grippe f.
groß
g Astrid ist größer als Alena.
grün
Grundschule f. (g S. 131!)
grüßen
g Grüß ihn (sie) von mir!
gültig
Gürtel m.
gut
g Alles Gute!
g Guten Appetit! (g S. 37)
g Guten Tag!
g Ich kenne ihn gut.
Gymnasium n.
g Ich gehe aufs Gymnasium.
hranice (-) f.
g pohraniční oblast f.
chřipka f.
velký, -á, -é
g Astrid je větší než Alena.
zelený, -á, -é; zeleně
základní škola f., základka f. 
pozdravit pf., pozdravovat impf.
g Pozdravuj ho (ji) ode mne.
platný, -á, -é
pásek (pásky) m.u.
dobrý, -á, -é; dobře
g Vše nejlepší!
g Dobrou chuť! (g str. 37)
g Dobrý den!
g Znám ho dobře.
gymnázium n., gympl m.u. 
g Chodím na gymnázium.
Haar n.
g (lange / kurze) Haare
haben (g S. 116)
Hallenbad n.
Hallo!1
Hals m.
g Halskette f.
g Halsschmerzen pl.
g Ich habe Halsschmerzen.
(Bus-) Haltestelle f.
Hand f.
g Handtuch n.
g Handball m.
Haus n.
g nach Hause (zu Hause)
g Haushalt m.
g Haushalt m. (Budget n.)
g Hausmeister m.
g Hausordnung f.
heißen
g Wie heißt du?
vlas m.
g (dlouhé / krátké) vlasy
mít impf. (g str. 116)
(krytý) bazén m.u.
Ahoj! Čau!1
krk (-y) m.u.
g řetízek (řetízky) m.u. na krk
g bolesti f.pl. v krku
g Bolí mě v krku.
(autobusová) zastávka (-y) f.
ruka (ruce) f.
g ručník (-y) m.u.
g házená f.
dům (domy) m.u.
g domů (doma)
g domácnost f.
g rozpočet (rozpočty) m.u.
g správce m.b., domovník m.b
g domovní řád m.u.
jmenovat se impf.
g Jak se jmenuješ?
H
1
„Ahoj!“, „Čau!“ benutzt man im Tschechischen zur Begrüßung und beim Abschied! |
„Hallo!“ se v němčině užívá jen při setkání, „Tschüss!“ naopak jen při loučení
60 = šedesát = sechzig
Do kapsy
helfen
g Können Sie mir bitte helfen?
Herbst m. (im Herbst)
Herein!
Herr g Herr Engelhardt
Herz n.
heute
Hilfe f.; g Hilfe! (g S. 44)
hin und zurück (g S. 47)
hoffen
hören (g S. 116)
Hose f.
g Hosentasche f.
g in die Hosentasche
hübsch
Hund m.
Hunger m.
g Ich habe Hunger.
husten (g S. 44)
g Husten m.
pomoct pf., pomáhat impf.
g Můžete mi prosím pomoct?
podzim m.u. (na podzim)
Dále!
pán g pan Engelhardt
srdce (-) n.
dnes, dneska 
pomoc f.; g Pomoc! (g str. 44)
tam a zpátky (g str. 47)
doufat impf.
slyšet impf. (g str. 116)
kalhoty pl.t.
g kapsa (-y) f.
g do kapsy
pěkný, -á, -é; pěkně
pes (psi) m.b.
hlad m.u.
g Mám hlad.
kašlat impf.
g kašel m.u.
ich
Idee f.
Imbiss(-stand) m.
immer
Ingenieur m.
g Ingenieurin f.
Innenstadt f.
Interesse f.
insgesamt
interessieren (sich)
ihr
g Das ist Rita und das ist ihr Auto.
ihr
g Das sind die Kinder und das sind
ihre Räder.
ihr
g Ich gebe ihr den Schlüssel.
Ihr
g Ist das Ihr Hund, Frau Tomková?
g ... und das Ihre Katze?
ihr
g Habt ihr das gemacht?
já
nápad (-y) m.u., idea (-y) f.
kiosek (kiosky) m.u., občerstvení n.
pořád, vždycky
inženýr (inženýři) m.b.
g inženýrka (-y) f.
centrum n. města n.
zájem (zájmy) m.u.
celkově, celkem
zajímat (se) impf.
její
g To je Rita a to je její auto.
jejich
g To jsou děti a to jsou jejich kola.
Do kapsy
H
I
I
jí
g Dám jí klíč.
Váš (m.), Vaše (f.), Vaše (n.) (vykání)
g Je to Váš pes, paní Tomková?
g ... a toto Vaše kočka?
vy
g Udělali jste to vy?
šedesát jedna = einundsechzig = 61
mezinárodní, mezinárodně
mýlit se impf.
g To se mýlíš.
g omyl m.u.
karimatka (-y) f. 
ja
Jacke f.
Jahr n.
g letztes Jahr
g Ich bin 14 Jahre alt.
g Cosima ist ein Jahr alt.
g Mein Sohn ist vier Jahre alt.1
g Jahrgang m.
g Jahrhundert n.
g Jahrtausend n.
g Jahrzehnt n.
Jeans f.
jeder, jede, jedes
jemand
jetzt
Jugend f.
g Jugendarbeit f.
g Jugendaustausch m.
g Jugendherberge f.
jung
g junge Frau / junger Mann
ano
bunda (-y) f.
rok (-y) m.u.
g loni, v minulém roce
g Je mi 14 (= čtrnáct) let.
g Cosimě je jeden rok.
g Mému synovi jsou čtyři roky.
g ročník (-y) m.
g století (staletí) n.
g tisíciletí (-) n.
g desetiletí (-) n.
džíny pl.t., rifle pl.t.
každý, -á, -é
někdo
nyní, teď
mládež f.
g práce f. s mládeží
g výměna f. mládeže
g mládežnická ubytovna f.
mladý, -á, -é; mladě
g mladá žena / mladý muž
Kaffee m.
kalt
g Mir ist kalt.
Kamm m.
kaputt
g Das ist kaputt.
Karte f. (Fahrkarte)
g Karte f. (Landkarte)
g Spielkarte f.
g Versicherungskarte f.
g Visitenkarte f.
Käse m.
Kassette f.
Katze f.
káva (-y) f., kafe (-) n.
zima f.
g Je mi zima.
hřeben (-y) m.u.
rozbitý, -á, -é; rozbitě
g Je to rozbité.
jízdenka (-y) f.
g mapa (-y) f.
g hrací karta (-y) f.
g karta (-y) pojištěnce f.
g vizitka (-y) f., navštívenka (-y) f.
sýr (-y) m.u.
kazeta (-y) f.
kočka (-y) f.
J
I
J
K
K
1
Kaugummi m. (n.)
kein
g keine(r)
g keinesfalls
Keks m.
kennen
g Ich kenne Dorothea gut.
g kennen lernen (sich)
Kind n.
Kirche f.
Kissen n.
Klasse f.
g Ich gehe in die 9. Klasse.
Kleidung f.
klein
g Kleingeld n., sg.t.
g Ich habe kein Kleingeld.
Kneipe f.
Knoblauch m.
Koffer m.
Kollege m., Kollegin f.
koupit pf., kupovat impf.
g Koupím si to.
g obchodní dům m.u.; obchoďák
m.u. 
žvýkačka (-y) f.
žádný, -á, -é
g nikdo
g v žádném případě
sušenka (-y) f.
znát impf.
g Znám Dorotku  dobře.
g poznat pf.; seznámit se pf.
dítě (děti) n.
kostel (-y) m.u.
polštář (-e) m.u.
třída (-y) f.
g Chodím do deváté třídy.
oblečení (-) n.
malý, -á, -é
g drobné pl.t.
g Nemám žádné drobné.
hospoda (-y) f.
česnek m.u.
kufr (-y) m.u.
kolega (kolegové) m.b., kolegyně (-) f.
kommen (zu Fuß)
g Er kommt immer zu spät.
g Wann soll ich kommen?
g Ich komme um 18.00 Uhr.
kommen (mit Fahrzeug)
g Der Bus kommt erst morgen.
g Der Zug kommt gerade.
g Ich komme mit dem Auto.
können
g Ich kann Tennis spielen.
g Ich kann heute nicht.
Kopf m.
g Edita hat Kopfschmerzen.
Korrektur f.
g korrigieren
kosten
g Wie viel kostet das?
g Kosten pl.t.
g kostenlos
přicházet impf., přijít pf.
g Přichází vždycky pozdě.
g Kdy mám přijít?
g Přijdu v 18.00 hodin.
přijet pf., přijíždět impf.
g Autobus přijede teprve zítra.
g Vlak zrovna přijíždí.
g Přijedu autem.
moct / moci impf.; umět impf.
g Umím hrát tenis.
g Dneska nemůžu.
hlava (-y) f.
g Editu bolí hlava.
oprava (-y) f. (textu)
g opravit pf.
stát impf.
g Kolik to stojí?
g náklady pl., výdaje pl.
g zadarmo, zdarma
kaufen
g Ich kaufe es mir.
g Kaufhaus n.
international
irren, sich
g Da irrst du dich.
g Irrtum m.
Isomatte f.
K
Von zwei bis vier benutzt man „roky“, ab fünf wird „let“ verwendet. (g S. 18)
62 = šedesát dva = sechzig
Do kapsy
Do kapsy
šedesát tři = dreiundsechzig = 63
krank (g S. 44)
g Ilona ist nicht mehr krank.
g Krankenhaus n.
Kreditkarte f.
Kreislaufstörung f.
Küche f.
Kugelschreiber m.
Kunst f.
Kuss m.
g küssen (sich)
nemocný, -á, -é; nemocně
g Ilona už není nemocná.
g nemocnice (-) f.
kreditní karta (-y) f., kreditka (-y) f. 
porucha f. krevního oběhu
kuchyň (kuchyně) f.
propiska (-y) f. 
umění n.
polibek (polibky) m.u., pusa (-y) f.
g líbat (se) impf., políbit (se) pf.
lachen
g Lachen n.
Landkarte f.
lang
langsam
langweilig
laufen
g Vlaďka läuft heute 30 km.
g Leon läuft jeden Morgen.
Laune f.
g Ich habe gute Laune.
laut
g Lautstärke
leben
Lebensmittel pl.
ledig
lehren
g Lehrer m., Lehrerin f.
g Lehre f.
g Lehrling m.
smát se impf.
g smích n.
mapa (-y) f.
dlouhý, -á, -é; dlouho / dlouze
pomalý, -á, -é; pomalu
nudný, -á, -é; nudně
běžet impf., běhat impf.
g Vlaďka dnes běží 30 km.
g Leon běhá každé ráno.
nálada f.
g Mám dobrou náladu.
hlasitý, -á, -é; nahlas
g hlasitost f.
žít impf.
potraviny pl.
svobodný, -á
učit impf.
g učitel (-é) m.b., učitelka (-y) f.
g učení n.
g učeň (učni) m.b.
g učňák (učňáci) m.b 
g sborovna (-y) f.
g učňovské místo n.
lehký, -á, -é; lehce
g lehce zraněný, -á, -é
g lehký úkol
mrzet impf., být líto, litovat impf.
g Mrzí mě to. Je mi to líto. Lituju toho.
g bohužel
půjčit pf., půjčovat impf.
tichý, -á, -é; tiše, potichu
L
K
L
g Lehrerzimmer (-) n.
g Lehrstelle f.
leicht
g leicht verletzt
g leichte Aufgabe
leid tun
g Es tut mir leid.
g leider
leihen
leise
1
64 = šedesát čtyři = vierundsechzig
Do kapsy
Leiter f.
Leiter m., Leiterin f.
lernen
lesen (g S. 117)
lieb
Liebe f.
g lieben
g Ich liebe dich.
lieber
g Ich mag lieber Saft als Cola.
Lied n.
links g nach links
Luft f.
g (aus-)lüften
Lüge f.
g lügen
žebřík (-y) m.u.
vedoucí (-) m., f.
učit se impf.
číst impf. (g str. 117)
milý, mile
láska f.
g milovat pf.
g Miluju tě.
raději; radši 
g Mám raději džus než kolu.
píseň (písně) f.
nalevo, vlevo g doleva
vzduch m.u.
g (vy)větrat
lež 1 (lži) f.
g lhát impf.
Mädchen n.
Magen m.
g Ich habe Magenschmerzen.
Mähren n.
Markt m.
Medikament n.
Meer n.
mehr
g Robin arbeitet mehr als Jan.
g Ich will nicht mehr.
mein, meine, mein
Messe f. (Gottesdienst)
Milch f.
Minderheit f.
Mineralwasser n.
mit
Mittagessen n.
Mittwoch m.
modern
Möglichkeit f.
g möglich (möglicherweise)
Montag m.
morgen
g Morgen m.
g morgens
g morgen früh
dívka (-y) f., holka (-y) f. 
žaludek m.u.
g Bolí mě žaludek.
Morava f.
trh (-y) m.u.
lék (-y) m.u.
moře (-) n.
víc, více
g Kryštof pracuje víc než Jan.
g Už nechci.
můj, má, mé, moje
mše (-) f.
mléko n., mlíko n. 
menšina (-y) f.
minerální voda f., minerálka (-y) f. 
s, se
oběd (-y) m.u.
středa f.
moderní; moderně
možnost (-i) f.
g možný, -á, -é (možná)
pondělí n.
zítra
ráno (-a) n.
g ráno, zrána
g zítra ráno
M
L
M
sprich [lesch]; Allgemeines zur Aussprache auf g S. 6−7.
Do kapsy
šedesát pět = fünfundsechzig = 65
Mücke f.
müde
Mund m.
Museum n.
müssen
g Ich muss lernen.
Mutter f.
g Mutti f., Mama f. 
komár (komáři) m.b.
unavený, -á, -é; unaveně
ústa pl.t., pusa f. 
muzeum (muzea) n.
muset impf.
g Musím se učit.
matka (-y) f.
g maminka (-y) f. 
nach (zeitlich); nach (örtlich)
Nachricht f.
nächste (Reihenfolge)
g Wer ist der nächste?
nächste (Entfernung)
g Wo ist die nächste Bank?
Nacht f.
g Gute Nacht!
g Nachtruhe f.
g nachts
nah
g näher
Name m.
g Familienname m.
g Spitzname m.
g Vorname m.
g Namenstag m.
nass
Natur f.
g Naturschutz m.
natürlich
nehmen
g Dana nimmt die Pille.
g Ich nehme eine Cola.
g Yvonne nimmt sich frei.
nein
nett
neu
nichts
niesen
niemand
noch
Norden m. (im Norden)
po; do, na, za
zpráva (-y) f.
další
g Kdo je další?
nejbližší1
g Kde je nejbližší banka?
noc (-i) f.
g Dobrou noc!
g noční klid m.u.
g v noci
blízký, -á, -é; blízko
g bližší; blíže
jméno (-a) n.
g příjmení (-) n.
g přezdívka (-y) f.
g (křestní) jméno n.
g svátek (svátky) m.u. (jmeniny)
mokrý, mokro
příroda f.
g ochrana f. přírody
přirozený, -á, -é; přirozeně
vzít (si) pf., brát (si) impf.; dát si pf.
g Dana bere antikoncepci.
g Dám si kolu.
g Yvonne si vezme volno.
ne
milý, -á, -é; mile
nový, -á, -é; nově
nic
kýchat impf.
nikdo
ještě
sever m.u. (na severu)
N
M
N
1
Notiz f.
Nummer f.
nur
poznámka (-y) f.
číslo (-a) n.
jen, jenom, pouze
oben
g nach oben
Obst n.
offen
g öffnen
oft
ohne
g ohnmächtig
Ohr n.
g Ohrring m.
orange
g Orange f., Apfelsine f.
Ordnung f.
g Alles (ist) in Ordnung.
Osten m. (im Osten)
Ostern n.
nahoře
g nahoru
ovoce n.
otevřený, -á, -é; otevřeně
g otevírat impf., otevřít pf.
často
bez
g v bezvědomí
ucho (uši) n.
g náušnice (-) f.
oranžový, -á, -é; oranžově
pomeranč (-e) m.u.
pořádek m.u.
g Vše (je) v pořádku.
východ m.u. (na východě)
Velikonoce pl.t.
Parkplatz m.
Partnergruppe f.
Pass m.
g Passbild n.
Personalausweis m.
g Perso m. 
Pferd n.
Pfingsten n.
Pflicht f.
Platz m.
g Wir haben wenig Platz.
g Platzkarte f.
Polizei f., sg.t.
g Ich rufe die Polizei.
Post f.
g Postleitzahl f. (= PLZ)
Preis m.
g Wie hoch ist der Preis
pro Tag / Woche?
g Er gewann den 1. Preis.
Pullover m.
pünktlich
parkoviště (-) n.
partnerská skupina f.
pas (-y) m.u.
g fotka na pas
občanský průkaz m.u.
g občanka (-y) f. 
kůň (koně) m.b.
letnice pl.t.
povinnost (-i) f.
místo (-a) n.
g Máme málo místa.
g místenka (-y) f.
policie f., sg.t.
g Zavolám policii.
pošta f.
poštovní směrovací číslo n. (= PSČ)
cena (-y) f.
g Jaká je cena
za den / týden?
g Vyhrál první cenu.
svetr (-y) m.u.
přesný, á, -é; přesně (časově)
O
P
N
O
P
sprich [nejblischie]; mehr zur Aussprache g S. 6−7.
66 = šedesát šest = sechsundsechzig
Do kapsy
Do kapsy
šedesát sedm = siebenundsechzig = 67
Q1
Quark m.
Quittung f.
tvaroh m.u.
účtenka (-y) f., stvrzenka (-y) f.
Rad n.
g Rad fahren
g Radtour f.
Radio n. (hören)
Rathaus n.
rauchen
Raum m.
rechnen
g Rechnung f.
Recht n.
g Du hast Recht.
rechts (g S. 47)
g nach rechts
rechtzeitig
regnen (g S. 27)
g Heute soll es regnen.
Reifen m.
Reihenfolge f.
reinigen
Reise f.
g Wie war die Reise?
g Gute Reise!
g Reisebüro n.
kolo (-a) n.
g jezdit na kole impf.
g výlet m.u. (túra f.) na kole f.
rádio (-a) n. (poslouchat r.)
radnice (-) f.
kouřit impf.
prostor (-y) m.u.; místnost (-i) f.
počítat impf.
g účet (účty) m.u.
právo n.
g Máš pravdu. (Máš recht. )
napravo, vpravo (g str. 47)
g doprava
včas
pršet impf. (g str. 27)
g Dnes má pršet.
pneumatika (-y) f.
pořadí n.
čistit impf., vyčistit pf.
cesta (-y) f.
g Jaká byla cesta?
g Šťastnou cestu!
g cestovní kancelář (-e) f.,
cestovka (-y) f. 
g (cestovní) průvodce m.b./ u.
g průvodkyně (-) f.
g náklady na cestu pl.t.; cestovné n.
g cestovat impf.
oprava (-y) f. (přístroje)
g opravit pf.
rezervovat pf., impf.
záchranná služba f.
správně
směr (-y) m.u.
prsten (-y) m.u.
sukně (-) f.
růžový, -á, -é; růžově
R
Q
R
g Reiseführer m.
g Reiseführerin f.
g Reisekosten pl.t.
g reisen
Reparatur f.
g reparieren
reservieren
Rettungsdienst m.
richtig
Richtung f.
Ring m.
Rock m.
rosa
1
1
„Q“ se vyslovuje jako [kú]. Tschechische Aussprache: [kwä]; (g S. 6−7)
68 = šedesát osm = achtundsechzig
Do kapsy
rot
g Rotwein m.
Rückkehr f.
rudern
Ruhe f.
g Ich brauche Ruhe.
g Ruhetag m.
g ruhig
rund
červený, -á, -é; červeně
g červené víno n.
návrat m.u.
veslovat impf.
klid m.u.
g Potřebuju klid.
g zavírací den (dny) m.u.
g klidný, -á, -é; klidně
kulatý, -á, -é
Sache f.
Saft m.
sagen
g Was sagst du?
sammeln
Samstag, Sonnabend m.
satt
Schachtel f.
Schade!
g Schade, dass du nicht kommst!
g Schaden m.(z.B.: am Auto)
Schauspieler m.; Schauspielerin f.
Schere f.
Schinken m. (mit Ei)
Schirm m.
schlafen
g im Freien schlafen
g Schlafsack m.
schlecht
g Mir ist schlecht.
Schlesien n.
Schlüssel m.
schmecken
g Es schmeckt super!
Schmerz m.
g Er hat starke Schmerzen.
schnäuzen, schneuzen
Schnee m.
g schneien
g Es schneit.
schnell
(Heu-)Schnupfen m.
věc (-i) f.
šťáva (-y) f., džus (-y) m.u.
říct pf., říkat impf.
g Co říkáš?
sbírat impf., sebrat pf.
sobota f.
sytý, -á, -é; sytě
krabička (-y) f.
Škoda!
g Škoda, že nepřijdeš!
g škoda f. (např.: na autě)
herec (herci) m.b.; herečka (-y) f.
nůžky pl.t.
šunka f. (hemenex m.u. 1)
deštník (-y) m.u.
spát impf.
g spát pod širákem 
g spací pytel (pytle) m.u. (spacák )
špatný, -á, -é; špatně
g Je mi špatně.
Slezsko n.
klíč (-e) m.u.
chutnat impf.
g Chutná to skvěle!
bolest (-i) f.
g Má silné bolesti.
smrkat impf
sníh m.u.
g sněžit impf.
g Sněží.
rychlý, -á, -é; rychle
(senná) rýma f.
S
R
S
Das Wort „hemenex“ kommt aus dem Englischen: „Ham & eggs“.
Do kapsy
šedesát devět = neunundsechzig = 69
Schokolade f.
schon
schön
schrecklich
schreiben (g S. 117)
g Schreibst du einen Brief?
g Ich werde dir schreiben.
g Schreib mir bitte, Mája!
g Schreibwarengeschäft n.
schüchtern
g Edgar ist zu schüchtern.
Schuh m. (Schuhe)
Schule f. (g S. 126)
g Robin geht noch zur Schule.
g schulischer Austausch m.
g Schuljahr n.
g Schullandheim n.
g Schüler m., Schülerin f.
schwanger
schwarz
Schwein n.
Schwimmbad n.
g schwimmen
g Kannst du schwimmen?
See m.
sehen
g Sehenswürdigkeit f.
Seife f.
sein
g Ich bin dafür / dagegen.
sein, seine, sein
g Das ist sein T-Shirt.
selbst
g Selbstbedienung f.
setzen (sich)
sicher
g Sicherheit f.
g Sicherheitsnadel f.
sie
g Muss sie das machen?
Sie
g Müssen Sie das machen?
g siezen (duzen)
S
1
čokoláda (-y) f.
už, již
krásný, -á, -é; krásně
strašný, -á, -é; strašně
psát impf., napsat pf. (g str. 117)
g Píšeš dopis?
g Napíšu ti.
g Napiš mi prosím, Májo! 1
g papírnictví n.
ostýchavý, ostýchavě
g Edgar je až moc plachý.
bota (boty) f.
škola (-y) f. (g str. 126)
g Robin chodí ještě do školy.
g školní výměna f.
g školní rok m.u.
g škola v přírodě f.
g žák (žáci) m.b., žákyně (-) f.
těhotná
černý, -á, -é; černě
prase (prasata) n.
bazén (-y) m.u., plovárna (-y) f.
g plavat impf.
g Umíš plavat?
jezero (-a) n.
vidět impf.
g pamětihodnost (-) f., památka (-y) f.
mýdlo (-a) n.
být impf.
g Jsem pro (to) / proti (tomu).
jeho
g To je jeho tričko.
sám, sama, samo
g samoobsluha f.
posadit (se) pf., sednout si pf.
bezpečný, -á, -é; bezpečně; určitě
g bezpečnost f.; jistota f.
g spínací špendlík m.u., spínák 
ona
g Musí to dělat ona?
Vy (při vykání)
g Musíte to dělat Vy?
g vykat impf. (tykat impf.)
Sinn m.
g Unsinn m.
singen
Ski fahren
Socken pl.
sofort
Sohn m.
Sommer m. (im Sommer)
g Sommerlager n.
Sonne f.
g Sonnenbrand m.
g Sonnenbrille f.
Sonntag m.
spät g später
spazieren gehen
Speisekarte f.
Spiegel m.
spielen
g Spielplatz m.
g Spielzeug n.; Spielsachen f.pl.
Sport treiben (g S. 36)
g Sportplatz m.
Sprache f.
g deutsche Sprache
g tschechische Sprache
g Sprachkurs m.
g Sprachmittler m.
g Sprachmittlerin f.
sprechen
g Sprich bitte langsam!
spülen (Geschirr)
Staat m.
Stadt f.
g Stadtbummel m.
g Städtepartnerschaft f.
g Stadtführer m.
g Stadtplan m.
stark
stattfinden
Steckdose f.
stehen
Stelle f. (Arbeitsstelle)
Stimme f.
Stimmung f.
smysl (-y) m.u.
g nesmysl (-y) m.u.
zpívat impf.
lyžovat impf.
ponožky f.pl.
hned
syn (synové) m.b.
léto n. (v létě)
g letní tábor m.u.
slunce n.
g sluneční úpal m.u.
g sluneční brýle pl.t.
neděle f.
pozdě g později
procházet se impf., projít se pf.
jídelní lístek (lístky) m.u.
zrcadlo (-a) n.
hrát (si) impf.
g dětské hřiště n.
g hračka f.; hračky f.pl.
g sportovat impf.
hřiště (-) n.
jazyk (-y) m.u., řeč (-i) f.
g německý jazyk m.u.; němčina f.
g český jazyk m.u.; čeština f.
g jazykový kurz m.u.
g tlumočník m.b.
g tlumočnice f.
mluvit impf.
g Mluv prosím pomalu!
mýt impf. (nádobí)
stát (-y) m.u.
město (-a) n.
g procházka (-y) f. po městě
g partnerství n. mezi městy
g průvodce m.b./ m.u. městem
g plán (-y) m.u. města
silný, -á, -é; silně
konat se impf.
zásuvka (-y) f.
stát impf.
místo (-a) n. (zaměstnání)
hlas (-y) m.u.
nálada f.
S
Kein Schreibfehler, sondern der 5. Fall (Vokativ), der bei der Anrede benutzt wird!
70 = sedmdesát = siebzig
Do kapsy
Do kapsy
sedmdesát jedna = einundsiebzig = 71
stören
g Verzeihung, störe ich?
Strafe f.
g Geldstrafe
Strand m.
Straße f.
g Straßenbahn f.
Streichhölzer pl.
Strumpfhose f.
Student m., Studentin f.
g studieren
Stunde f.
g Unterrichtsstunde
g In einer halben Stunde.
suchen
Süden m. (im Süden)
Suppe f.
rušit impf.
g Promiňte, ruším?
trest (-y) m.u.
g pokuta (-y) f.
pláž (-e) f.
ulice (-) f., silnice (-) f.
tramvaj (-e) f.
zápalky pl., sirky pl.
punčocháče pl., silonky pl.t. 
student (-i) m.b., studentka (-y) f.
g studovat impf.
hodina (-y) f.
g vyučovací hodina
g Za půl hodiny.
hledat impf.
jih m.u. (na jihu)
polévka (-y) f., polívka (-y) f. 
Tag m.
g Guten Tag!
g täglich
g Tagessatz m.
Tante f.
tanzen
g Gehen wir tanzen?
Tasche f. (Tüte f.)
Tasche f. (Hosentasche)
g Taschengeld n., sg.t.
g Taschenmesser n.
g Taschenlampe f.
Tasse f.
tauschen
Tee m.
teilnehmen
g Teilnehmer m.
g Teilnehmerin f.
telefonieren
g Telefonbuch n.
g Telefonkarte f.
teuer
Theater n.
g Theater-Workshop
den (dny) m.u.
g Dobrý den!
g denní; denně
g denní sazba f.
teta (-y) f.
tancovat impf.
g Půjdeme tancovat?
taška (-y) f.
kapsa (-y) f.
g kapesné n., sg.t.
g kapesní nůž (nože) m.u.
g baterka (-y) f.
hrneček (hrnečky) m.u.
měnit impf.
čaj (-e) m.u.
účastnit se impf.
g účastník (účastníci) m.b.
g účastnice (-) f.
telefonovat impf.
g telefonní seznam (-y) m.u.
g telefonní karta (-y) f.
drahý, -á, -é; draze
divadlo (-a) n.
g divadelní dílna (-y)
T
S
T
1
Fragen zur Aussprache? g S. 6−7.
72 = sedmdesát dva = zweiundsiebzig
Do kapsy
Tier n.
Tisch m.
g Tischtennis n.
Tochter f.
Toilette f.
trampen1
g Tramper m., Tramperin f.
traurig
treffen
g Hast du Katka getroffen?
treffen, sich
g Wir treffen uns morgen.
trinken
g Ich möchte bitte etwas zum
Trinken.
g Trinkwasser n.
Tscheche m., Tschechin f.
g Tschechische Republik f.
g Tschechien
g tschechisch
Tschüss! Tschau!
zvíře (zvířata) n.
stůl (stoly) m.u.
g stolní tenis m.u., pinčes m.u. 
dcera (-y) f.
záchod (-y) m.u., toaleta f., WC n.
jezdit stopem1 impf.
g stopař (-i) m.b., stopařka (-y) f.
smutný, -á, -é; smutně
potkat pf.
g Potkal ♂ / Potkala ♀ jsi Katku?
setkat se pf., setkávat se impf
g Setkáme se zítra.
pít impf., napít se pf.
g Chtěl ♂ / Chtěla ♀ bych něco
k pití.
g pitná voda f.
Čech (Češi) m.b., Češka (-y) f.
g Česká republika f.
g Česko n.
g český, -á, -é; česky
Ahoj! Čau! (jen při loučení)
über
übernachten
g Übernachtung f. (g S. 25)
übersetzen
g Kann das bitte jemand für mich
(uns) übersetzen?
Uhr f.
g um fünf Uhr
g Das ist eine schöne Uhr!
umarmen
Umgebung f .
umsonst (kostenlos)
umsonst (vergeblich)
umsteigen (g S. 28)
g Wo muss ich umsteigen?
umtauschen
Umwelt f.
unfreundlich
ungefährlich
unmöglich
unser, unsere, unser
nad, přes
přenocovat impf.
g nocleh (-y) m.u.
překládat impf., přeložit pf.
g Může mi (nám) to někdo
překládat, prosím?
hodina (-y) f.; hodinky pl.t.
g v pět hodin
g To jsou pěkné hodinky!
obejmout pf., objímat impf.
okolí n.
zadarmo, zdarma
zbytečně
přestoupit pf., přestupovat impf.
g Kde musím přestoupit?
vyměnit pf.
životní prostředí n.
nepřívětivý, -á, -é; nepřívětivě
bezpečný, -á, -é; bezpečně
nemožný, -á, -é; nemožně
náš, naše, naše
U
T
U
Sloveso trampen (vyslov [trempn]) má v němčině jen tento význam!
Do kapsy
sedmdesát tři = dreiundsiebzig = 73
dole (g str. 47)
g dolů
pod
g (jen) mezi námi
ubytování n.
bavit (se) impf.
g zábava f.; rozhovor m.u.
ubytování n.
(společné) vyučování n.
podpis (-y) m.u.
dovolená (-é) f.
příčina (-y) f., důvod (-y) m.u.
Není zač!
Vater m.
g Vati m. , Papa m. 
otec (otcové) m.b.
g táta (tátové) m.b. 
g tatínek (tatínkové) m.b. 
rozloučit se pf.
zodpovědnost f.
g Kdo je za to zodpovědný?
pořádat impf., uspořádat pf.
akce (-) f.
svaz (-y) m.u.
obvaz (-y) m.u., obinadlo (-a) n.
zakázat pf.
g zákaz (-y) m.u.
g zakázaný, -á, -é
zasloužit si pf.
g To si zasloužil.
vydělat pf.; vydělávat impf.
g Boženka vydělává velmi dobře.
dohodnout pf., domluvit pf.
zabloudit pf. (s autem)
marný, -á, -é; marně
zapomenout pf., zapomínat impf.
g Nezapomeň na to!
potěšení1 (-) n., radost (-i) f.
g S potěšením! S radostí!
ženatý ♂ / vdaná ♀
g Petr není ženatý.
g Vendula je vdaná.
antikoncepce f.
V
verabschieden, sich
Verantwortung f.
g Wer ist dafür verantwortlich?
veranstalten
g Veranstaltung f.
Verband m. (Organisaton)
Verband m. (Verbandszeug)
verbieten
g Verbot n.
g verboten
verdienen
g Das hat er sich verdient.
verdienen
g Boženka verdient sehr gut.
vereinbaren
verfahren sich
vergeblich
vergessen
g Vergiss es nicht!
Vergnügen n.
g Mit Vergnügen!
verheiratet ♂ / ♀
g Petr ist nicht verheiratet.
g Vendula ist verheiratet.
Verhütungsmittel n.
U
V
1
Verkehr m.
g Verkehrsunfall m.
verlaufen, sich
verlieben, sich
g Ich habe mich in dich verliebt.
unten (g S. 47)
g nach unten
unter
g (nur) unter uns
Unterbringung f.
unterhalten (sich)
g Unterhaltung f.
Unterkunft f.
(gemeinsamer) Unterricht m.
Unterschrift f.
Urlaub m.
Ursache f.
g Keine Ursache!
sprich [potjescheni]; Allgemeines zur Aussprache auf g S. 6−7
74 = sedmdesát čtyři = vierundsiebzig
Do kapsy
g verliebt
verlieren
g Ich habe den Pass verloren.
g Wir haben im Fußball verloren.
Verpflegung f.
Versicherung f.
g Versicherung f. (Anstalt)
verspäten, sich
g Helena hat sich verspätet.
g Verspätung f.
verständlich
verstehen
viel
vielleicht
Vogel m.
vor
g vorher
Vormittag m.; vormittags
g Vormittags gehe ich zur Schule.
Vorschlag m.
Vorsicht!
vorstellen, sich
g Darf ich mich vorstellen?
g Das stellte ich mir anders vor.
g Vorstellung f.
Vorurteil n.
Vorwahl f.
doprava f.
g dopravní nehoda (-y) f.
zabloudit pf. (pěšky)
zamilovat se pf.
g Zamiloval ♂ / Zamilovala ♀ jsem
se do tebe.
g zamilovaný, -á, -é; zamilovaně
ztratit pf., prohrát impf.
g Ztratil ♂ / Ztratila ♀ jsem pas.
g Prohráli ♂ jsme ve fotbale.
strava f.
pojištění (-) n.
g pojišťovna (-y) f.
zpozdit se pf.
g Helena se zpozdila.
g zpoždění n.
srozumitelný, -á, -é; srozumitelně
rozumět impf.
hodně, mnoho, moc
snad, možná
pták (ptáci) m.b.
před
g předtím, předem
dopoledne (n.)
g Dopoledne chodím do školy.
návrh (-y) m.u.
Pozor! Bacha! 
představit se / si pf.
g Mohu se představit?
g Představoval jsem si to jinak.
g představení n.
předsudek (předsudky) m.u.
předčíslí n., předvolba (-y) f.
Wahrheit f.
g Das ist wahr!
g wahrscheinlich
Wald m. (im Wald)
wandern
g Wanderung f.
wann
g Wann beginnt der Film?
warm
g Mir ist warm.
pravda f.
g To je pravda!
g pravděpodobně, asi
les m.u. (v lese)
putovat impf. (pěšky)
g putování n., vandr m.u. 
kdy
g Kdy začne ten film?
teplý, teplo
g Je mi teplo.
Do kapsy
W
V
W
sedmdesát pět = fünfundsiebzig = 75
warten (g S. 116)
g Warte auf mich!
g Wartesaal m., Wartezimmer n.
Warum?
was
waschen (Auto)
g waschen (sich)
g waschen (Wäsche)
g Waschraum m.
g Waschbär m.
Watte f.
wechseln
g Wo kann ich Geld wechseln?
g Wechselstube f.
wecken (jmdn.)
g Wecker m.
Weg m.
g Der Weg ist lang.
weg
g Alle sind weg.
weh tun
Weihnachten n.
Wein m.
g Weintrauben pl.
weinen
weiß
wenig
wer
Werk n.
g Werkstatt f.
g werktags
Wespe f.
Westen m. (im Westen)
Wetter n. (g S. 27)
g Wetterbericht m.
wichtig
wie
g Wie geht es dir?
wie viel (g S. 17)
g Wie spät ist es?
g Wie viel kostet das?
willkommen heißen
g Herzlich willkommen!
W
1
čekat impf., počkat pf.
g Počkej na mě!
g čekárna (-y) f.
Proč?
co
mýt impf. (auto)
g (u)mýt (se) pf.
g prát impf.
g prádelna (-y) f.
g medvídek mýval m.
vata f.
měnit impf.
g Kde můžu vyměnit peníze?
g směnárna (-y) f.
probudit pf. (někoho)
g budík (-y) m.u.
cesta (-y) f.
g Cesta je dlouhá.
pryč1
g Všichni jsou pryč.
bolet impf.
Vánoce pl.t.
víno (-a) n.
g hroznové víno n.
plakat impf.
bílý, -á, -é; bíle
málo
kdo
dílo (-a) n.
g dílna (-y) f.
g v pracovní dny
vosa (-y) f.
západ m.u. (na západě)
počasí n. (g str. 27)
g zprávy f.pl. o počasí
důležitý, -á, -é; důležitě
jak, jaký
g Jak se máš?
kolik (g str. 17)
g Kolik je hodin?
g Kolik to stojí?
vítat impf.
g Srdečně vás vítám(e)!
Wind m.
Winter m. (im Winter)
wissen
g Ich weiß es.
wo (g S. 47)
Woche f.
g Wochenende n.
woher
g Woher kommst du?
wohin
wohnen
g (ständiger) Wohnsitz m.
g Wohnung f.
g Wohnwagen m.
Wolke f.
Wolle f.
wollen
g Willst du das auch?
g Ich will das nicht.
g Kurt will nach Hause.
g Das wollte ich nicht.
g Wir wollen nicht mehr.
g Wohin wollt ihr gehen?
Wort n.
g Wörterbuch n.
Wunsch m. (g S. 45)
g wünschen (sich)
g Ich wünsche dir alles Gute!
Würfel m.
g würfeln
Wurst f.
vítr (větry) m.u.
zima f. (v zimě)
vědět impf.
g To vím.
kde (g str. 47)
týden (týdny) m.u.
g víkend (-y) m.u.
odkud
g Odkud jsi / (j)seš ?
kam
bydlet impf.
g (trvalé) bydliště n.
g byt (-y) m.u.
g karavan (-y) m.u.
mrak (-y) m.u.
vlna f.
chtít impf.
g Chceš to také?
g Já to nechci.
g Kurt chce domů.
g To jsem nechtěl.
g Už nechceme.
g Kam chcete jít?
slovo (-a) n.
g slovník (-y) m.u.
přání (-) n.
g přát (si) impf.
g Přeju ti vše nejlepší!
kostka (-y) f.
g hrát v kostky
salám m., klobása f., buřt m.u. 
zäh
Zahl f. (g S. 18)
g zahlen (bezahlen)
g zählen (abzählen)
g zählen (gelten)
Zahn m.
g Zähne putzen
g Zahnarzt m.
g Zahnbürste f.
g Zahnpasta f.
g Zahnschmerzen pl.
tuhý, á, -é; ztuha
číslo (-a) n.
platit (penězi) impf.
počítat impf.
platit (být platný) impf.
zub (-y) m.u.
g čistit si zuby impf.
g zubař (zubaři) m.b.
g kartáček (kartáčky) m.u. na zuby
g zubní pasta f.
g bolesti f. zubů
Z
W
Z
sprich [pritsch]; Allgemeines zur Aussprache auf g S. 6−7.
76 = sedmdesát šest = sechsundsiebzig
Do kapsy
Do kapsy
sedmdesát sedm = siebenundsiebzig = 77
Z
Zeh m., Zehe f.
Zeit f.
g Hast du Zeit?
g Zeitschrift f.
g Zeitung f.
Zelt n. g zelten
g Zeltlager n.
g Zeltplatz m.
Zeuge m.
Zimmer n.
g Zimmerschlüssel m.
Zivildienstleistender m., Zivi m. 
zu
g zu Fuß
g zu viel
g zu (geschlossen)
zufrieden
Zug m. (g S. 43)
g Zugverbindung f.
g Von welchem Gleis fährt der Zug
nach Prag (ab)?
Zunge f.
Zuschlag m.
Zuschuss m.
g Reisekostenzuschuss
zuständig
prst (-y) m.u. (u nohy)
čas m.u.
g Máš čas?
g časopis (-y) m.u.
g noviny pl.t.
stan (-y) m.u. g stanovat impf.
g stanový tábor m.u.
g tábořiště (-) n.
svědek (svědci) m.b.
pokoj (-e) m.u., místnost (-i) f.
g klíč (-e) m.u. od pokoje
civilkář (-i) m.b. 
k; příliš; zavřeno
g pěšky
g příliš moc, až moc
g zavřený, -á, -é; zavřeno
spokojený, -á, -é; spokojeně
vlak (-y) m.u. (g str. 43)
g (vlakové) spojení n.
g Ze kterého nástupiště jede vlak
do Prahy?
jazyk (-y) m.u. (lidský orgán)
příplatek (příplatky) m.u.
příspěvek (příspěvky) m.u.
g příspěvek na jízdné
příslušný, -á, -é
Zungenbrecher | Jazykolamy
(g s.a. Sprachanimation, S. 8, und Fremdsprechen auf www.ahoj.info (g S. 144)
»Blaukraut bleibt Blaukraut, und Brautkleid bleibt Brautkleid.«
»Bürsten mit weißen Borsten bürsten besser als Bürsten mit schwarzen
Borsten.«
»Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz.«
»Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.«
»Ein plappernder Kaplan klebt Papp-Plakate.«
»Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil
zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken.«
»Zwanzig Zwerge zeigen Handstand, zehn im Wandschrank, zehn
am Sandstrand.«
»Eichhörnchen!« (Oft reicht schon ein Wort im Deutschen ...! )
78 = sedmdesát osm = achtundsiebzig
Do kapsy
Česko-německý slovníček
Tschechisch-deutsches Wörterbuch
Seznam použitých zkratek
U podstatných jmen
m. g mužský rod; f. g ženský rod; n. g střední rod
m.b. g mužský životný (männlich belebt)
m.u. g mužský neživotný (männlich unbelebt)
sg. g singulár (jednotné číslo); pl. g plurál (množné číslo)
sg.t. g singularia tantum (podstatná jména hromadná, tj. ta,
která mají jen jednotné číslo);
pl.t. g pluralia tantum (podstatná jména pomnožná, tj. ta,
která mají jen množné číslo)
a) Dochází-li k hláskovým změnám uvnitř slova, je v závorce
za slovem uveden celý tvar množného čísla a je označen.
b) Pokud se tvary jednotného a množného čísla v 1. pádě
shodují, je u tohoto slova uvedena značka (-).
c) Tvoří-li se množné číslo přidáním koncovky, je tato koncovka
uvedena v závorce za slovem.
U sloves
pf. g slovesa dokonavá (perfektiv)
impf.g slovesa nedokonavá (imperfektiv)
U přídavných jmen
Německému alt odpovídá české starý i staře, německému modern české
moderní i moderně.
Všeobecně
 g nespisovně;  g pro zasmání
Další vysvělivky najdete v gramatické části i v německo-českém slovníčku.
Do kapsy
sedmdesát devět = neunundsiebzig = 79
A
B
A
(s. auch unter „CH” – folgt nach „H"!)
adresa f.
Ahoj! (viz poznámku na str. 81)
akce f.
ano
antikoncepce f.
Adresse (-n) f.
Hallo! / Tschüss! Tschau!
Veranstaltung (-en) f.
ja
Verhütungsmittel n., Pille (-n) f. 
bankomat m.u.
barevný, -á, -é; barevně
g barva f.
baterka f.
bavit (se) impf.
bazén m.u.
běhat impf., běžet impf.
bezpečný, -á, -é; bezpečně
bezvědomí n.
g v bezvědomí
bílý, -á, -é; bíle
blahopřát impf.
bleší trh m.u.
blízký, -á, -é; blízko
g bližší
bohužel
bolest f.
g Má silné bolesti (v krku).
g bolet impf.
g Bolí mě žaludek.
bota f.
brát impf.
g Christian bere penicilín.
bratr m.b.
brigáda f.
brýle pl.t.
brzo, brzy
budík m.u.
budova f.
bunda f.
bydlet impf.
g Gabriela bydlí v Berlíně.
g (trvalé) bydliště n.
byt m.u.
být g Jsem pro (to) / proti (tomu).
Geldautomat (-en) m.
farbig
g Farbe (-n) f.
Taschenlampe (-n) f.
unterhalten (sich)
Schwimmbad (-bäder) n.
laufen
sicher
Ohnmacht f.
g ohnmächtig
weiß
gratulieren
Flohmarkt (Flohmärkte) m.
nah
g näher
leider
Schmerz (-en) m.
g Er hat starke (Hals-)Schmerzen.
g weh tun; schmerzen
g Ich habe Magenschmerzen.
Schuh m. (Schuhe)
nehmen
g Christian nimmt Penizillin.
Bruder (Brüder) m.
Ferienarbeit f., Ferienjob (-s) m.
Brille (-n) f.
bald; früh
Wecker (-) m.
Gebäude (-) n.
Jacke (-n) f.
wohnen
g Gabriela wohnt in Berlin.
g (ständiger) Wohnsitz (-e) m.
Wohnung (-en) f.
sein g Ich bin dafür / dagegen.
B
80 = osmdesát = achtzig
Do kapsy
C
cena f.
g Jaká je cena za den?
g Vyhrál první cenu.
g To nemá cenu.
centrum n. města n.
cesta f.
g Jaká byla cesta?
g Šťastnou cestu!
g cestovat impf.
g cestovní kancelář f.
civilkář m.b. 
cizí
g cizina f.
g cizinec m.b.
g cizinka f.
co
Preis (-e) m.
g Wie hoch ist der Preis pro Tag?
g Er gewann den ersten Preis.
g Das hat keinen Sinn.
Innenstadt f., Stadtzentrum n.
Weg (-e) m, Reise (-n) f.
g Wie war die Reise?
g Gute Reise!
g reisen
g Reisebüro (-s) n.
(ein) Zivildienstleistender m., Zivi (-s) 
fremd; ausländisch
g Ausland n.
g Ausländer (-) m.
g Ausländerin (-nen) f.
was
čaj m.u.
čas m.u.
g Máš čas?
g časopis m.u.
často
Čau! (při setkání / při loučení)1
Čech m.b.
g Čechy pl.t.
čekat impf.
g Erwin čeká na Arthura.
černý, -á, -é; černě
čerstvý, -á, -é; čerstvě
červený, -á, -é; červeně
g červené víno n.
česnek m.u.
český, -á, -é; česky
g Česká republika
g Česko n.
g Češka f.
čeština f.
číslo n.
čistit impf.
Tee m.
Zeit f.
g Hast du Zeit?
g Zeitschrift (-en) f.
oft
Hallo! / Tschüss! Tschau!
Tscheche (-n) m.
g Böhmen n.; Tschechien2 n.
warten
g Erwin wartet auf Arthur.
schwarz
frisch
rot
g Rotwein (-e) m.
Knoblauch m.
tschechisch
g Tschechische Republik
g Tschechien2 n.
g Tschechin (-nen) f.
Tschechisch n.
Zahl (-en) f., Nummer (-n) f.
reinigen, putzen
C
È
Č
1
V němčině se používá „Hallo!“ jen při setkání, „Tschüss!“ je při loučení.
Die Übersetzung des Begriffs „Tschechien“ ist nicht einheitlich. Nicht gerne gehört
wird das Wort „Tschechei“, da es mit Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht wird.
2
Do kapsy
osmdesát jedna = einundachtzig = 81
člun m.u.
čokoláda f.
čtvrtek m.u.
Boot (-e) n.
Schokolade (-n) f.
Donnerstag (-e) m.
dálnice f.
dále
další
dárek m.u.
dát pf., dávat impf.
g Dáš mi to?
g Dávej pozor!
datum n.
g datum narození
dcera f.
deka f.
děkovat impf.
g děkuju
g Děkujeme za pozvání!
den m.u.
g Dobrý den!
g zavírací den
g den narození n.
g den odjezdu m.u.
g denní, denně
g denní sazba f.
desetiletí n.
deštník m.u.
diapozitivy m.u.pl.
dílna f.
dítě (děti) n.
divadlo n.
dívat se impf.
g dívat se na televizi
dívka f.
dnes, dneska 
dobrovolník m.b. / dobrovolnice f.
g dobrovolný sociální rok m.b.
g Evropská dobrovolná služba
dobrý, -á, -é; dobře
g lepší g nejlépe
doklad m.u.
dole
Autobahn (-en) f.
herein
nächster, nächste, nächstes
Geschenk (-e) n.
geben
g Gibst du es mir?
g Gib Acht! Pass auf!
Datum n.
g Geburtsdatum
Tochter (Töchter) f.
Decke (-n) f.
danken
g danke
g Danke für die Einladung!
Tag (-e) m.
g Guten Tag!
g Ruhetag m.
g Geburtstag m.
g Abreisetag m.
g täglich
g Tagessatz m.
Jahrzehnt (-e) n.
(Regen-)Schirm(-e) m.
Dias n.pl.
Werkstatt (-stätte) f., Workshop m.
Kind (Kinder) n.
Theater (-) n.
schauen, sehen
g fernsehen
Mädchen (-) n.
heute
(ein) Freiwillige(r) m. / (eine) Freiwillige f.
g Freiwilliges Soziales Jahr n.1
g Europäischer Freiwilligendienst
gut
g besser g am besten
Ausweis (-e) m., Beleg (-e) m.
unten
D
D
1
Zkratka FSJ se vyslovuje jako [ef-es-jot], EVS jako [i-vi-es].
EVS, FSJ – viz str. 32/ s. S. 32
82 = osmdesát dva = zweiundachtzig
Do kapsy
g dolů
doleva
doma
g domů
g domácnost f.
g domovní řád m.u.
domluvit pf., dohodnout pf.
dopis m.u.
dopoledne n.
g Dopoledne chodím do školy.
doprava
doprava f.
g dopravní nehoda m.u.
doprovázet impf., doprovodit pf.
g Můžu tě doprovodit domů?
doufat impf.
dovolená f.
g dovolit pf., dovolovat impf.
g Dovolíte (to)?
drahý, -á, -é; draze
g To je drahé.
drobné pl.t.
g Nemám drobné.
drzý, -á, -é; drze
důležitý, -á, -é; důležitě
dům m.u.
dýchat impf.
g dýchací potíže f.pl.
džíny pl.t.
g nach unten
nach links
zu Hause
g nach Hause
g Haushalt (-e) m.
g Hausordnung (-en) f.
vereinbaren
Brief (-e) m.
Vormittag m.; vormittags
g Vormittags gehe ich zur Schule.
nach rechts
Verkehr m.
g Verkehrsunfall m.
begleiten
g Darf ich dich heimbringen?
hoffen
Urlaub (-e) m.
erlauben
g Erlauben Sie (das)?
teuer
g Das ist teuer.
Kleingeld n., sg.t.
g Ich habe kein Kleingeld.
frech
wichtig
Haus (Häuser) n.
atmen
g Atembeschwerden f.pl.
Jeans f.
eventuálně
exkurze f.
eventuell
Exkursion (-en) f.
faxovat impf.
fén m.u.
fialový, -á, -é; fialově
fotbal m.u.
fotka f. 
faxen
Haartrockner m., Föhn m.
lila, violett
Fußball (Fußbälle) m.
Foto (-s) n.
gratulovat impf.
gymnázium n.
g Chodím na gymnázium.
gratulieren
Gymnasium (Gymnasien) n.
g Ich gehe aufs / ins Gymnasium.
Do kapsy
D
E
F
G
E
F
G
osmdesát tři = dreiundachtzig = 83
H
H
CH
hasič m.b.
g hasičský (záchranný) sbor m.u.
házená f.
herec m.b.
g herečka f.
hlad m.u. g Mám hlad.
hlas m.u.
g hlasitý, -á, -é; hlasitě
hlava f.
hledat impf.
hned
hnědý, -á, -é; hnědě
hodina f. (g S. 19)
g vyučovací hodina
hodinky, hodiny pl.t.
g To jsou pěkné hodinky!
hodně
hora f.
horečka f.
hořet impf.
hořký, -á, -é; hořce
g hořká čokoláda f.
hospoda f.
host m.b.
g hostitel m.b.
g hostitelka f.
g hostitelská rodina f.
hotovost f.
houska f.
hračka f.
g hrát (si) impf.
hrneček m.u.
(židovský) hřbitov m.u.
hřeben m.u.
hřiště n.
g (dětské) hřiště
hroznové víno n.
Feuerwehrmann (-männer) m.
g Feuerwehr f.
Handball m.
Schauspieler (-) m.
g Schauspielerin (-nen) f.
Hunger m. g Ich habe Hunger.
Stimme (-n) f.
laut
Kopf (Köpfe) m.
suchen
sofort
braun
Stunde (-n) f.; Uhr (-en) f. (g str. 19)
g Unterrichtsstunde
Uhr (-en) f.
g Das ist eine schöne Uhr!
viel
Berg (-e) m.
Fieber n.
brennen
bitter
(Zart-)Bitterschokolade f.
Gaststätte (-n) f., Kneipe (-n) f.
Gast (Gäste) m.
g Gastgeber (-) m.
g Gastgeberin (-nen) f.
g Gastfamilie (-n) f.
Bargeld n.
Brötchen (-) n., Semmel (-n) f.
Spielzeug n. (Spielsachen f.pl.)
g spielen
Tasse (-n) f.
(jüdischer) Friedhof (Friedhöfe) m.
Kamm (Kämme) m.
Sportplatz (Sportplätze) m.
g Spielplatz m.u. (Spielplätze)
Weintrauben pl.
chléb, chleba m.u.
chodit impf.
g Chodíme často do kina.
g chodidlo n.
Brot (-e) n.
gehen
g Wir gehen oft ins Kino.
Fußsohle (-n) f., Fuß (Füße) m.
CH
1
84 = osmdesát čtyři = vierundachtzig
Do kapsy
chřipka f.
chuť f.
g Mám chuť jít do kina.
g Dobrou chuť!
chutnat impf.
g To chutná moc dobře.
chyba f.
Grippe f.
Lust f.; Appetit m.; Geschmack m.
g Ich habe Lust, ins Kino zu gehen.
g Guten Appetit!
schmecken
g Es schmeckt sehr gut.
Fehler (-) m.
informace f.
inženýr m.b.; inženýrka f.
index (-y) m.u.
Auskunft (Auskünfte) f.
Ingenieur (-e) m.; Ingenieurin (-nen) f.
Studienbuch (-bücher) n.
já
jablko n.
jak
jaro n. (na jaře)
jazyk m.u. (lidský orgán)
jazyk m.u. (řeč)
g jazykový kurz m.u.
g jazykový zprostředkovatel m.b.
jedlý, -á, -é
jednolůžkový pokoj m.u.
jednotlivý, -á, -é; jednotlivě
jeho
g To je jeho tričko.
její, jejich
ještě
jet impf., jezdit impf.
g jezdit na kole
g jezdit stopem
jezero n.
jídelní lístek m.u.
jídlo n.
jih m.u. (na jihu)
jíst impf.
g Jíš maso?
jistě
jít impf.
g Jdeme teď do kina.
jízdenka f.
jízdní řád m.u.
ich
Apfel (Äpfel) m.
wie
Frühling (-) m. (im Frühling)
Zunge (-n) f.
Sprache (-n) f.
g Sprachkurs (-e) m.
g Sprachmittler (-) m.
essbar
Einzelzimmer (-) n.
einzeln
sein, seine, sein
g Das ist sein T-Shirt.
ihr
noch
fahren
g Rad fahren
g per Anhalter fahren, trampen1
See (-n) m.
Speisekarte (-n) f.
Essen (-) n.
Süden m. (im Süden)
essen
g Isst du Fleisch?
sicher, klar
gehen
g Wir gehen jetzt ins Kino.
Fahrkarte (-n) f.
Fahrplan (Fahrpläne) m.
I
J
CH
I
J
Vyslovuj [trempn]! Více k výslovnosti g str. 6−7.
Do kapsy
osmdesát pět = fünfundachtzig = 85
(křestní) jméno n.
g jmenovat se impf.
g Jak se jmenuješ?
(Vor-)Name (-n) m.
heißen
g Wie heißt du?
kalhoty pl.t.
kam
kamarád m.u.; kamarádka f.
g To je můj přítel (kluk).1
g To je můj kamarád.
kapesné n., sg.t.
kapesní nůž m.u.
kapsa f.
g do kapsy
karavan m.u.
karimatka f. 
kartáček m.u. (na zuby)
kašel m.u.
g kašlat impf.
káva f.
g kavárna f.
každý, -á, -é
kazeta f.
kde g Kde bydlí Maruška?
kdo g Kdo z vás je Juliane?
kdy g Kdy začne ten film?
kemp m.u.
kempování n.
klíč m.u.
g klíč m.u. od pokoje
klid m.u.
g Potřebuju klid.
kniha f., knížka f.
kočka f.
kolega m.b.; kolegyně f.
kolik
g Kolik to stojí?
g Kolik je ti let?
g Kolik je hodin?
kolo n.
komár m.b.
konat se impf.
kostel m.u.
Hose (-n) f.
wohin
Freund (-e) m.; Freundin (-nen) f.
g Das ist mein Freund.1
g Das ist ein Freund von mir.
Taschengeld n., sg.t.
Taschenmesser (-) n.
Hosentasche (-n) f.
2
g in die Hosentasche
Wohnwagen (-) m.
Isomatte (-n) f.
(Zahn-)Bürste (-n) f.
Husten m.
g husten
Kaffee (-s) m.
g Café (-s) n.
jeder, jede, jedes
Kassette (-n) f.
wo g Wo wohnt Maruška?
wer g Wer von euch ist Juliane?
wann g Wann beginnt der Film?
Campingplatz (-plätze) m.
Camping n.
Schlüssel (-) m.
g Zimmerschlüssel m.
Ruhe f.
g Ich brauche Ruhe.
Buch (Bücher) n.
Katze (-n) f.
Kollege (-n) m.; Kollegin (-nen) f.
wie viel
g Wie viel kostet das?
g Wie alt bist du?
g Wie spät ist es?
Fahrrad (Fahrräder) n.
Mücke (-n) f.
stattfinden
Kirche (-n) f.
K
J
K
1
2
koupaliště f.
Pozor! Achtung!
Als Buchtitel übersetzt „Für die Hosentasche“
86 = osmdesát šest = sechsundachtzig
koupelna f.
koupat se impf.
koupit pf.
g Koupím si to.
kouřit impf.
krabička f.
krádež f.
krásný, -á, -é; krásně
krev f.
g krvácení n.
kuchyň f.; kuchyně f.
kufr m.u.
kulatý, kulatě
kůň m.b.
kupovat impf.
kutit impf.
květina f.
g květinářství n.
kýchat impf.
Freibad (-bäder) n.,
Badeplatz (-plätze) m.
Bad (Bäder) n., Badezimmer (-) n.
baden
kaufen
g Ich kaufe es mir.
rauchen
Schachtel (-n) f.
Diebstahl (Diebstähle) m.
schön
Blut n.
g Blutung f.
Küche (-n) f.
Koffer (-) m.
rund
Pferd (-e) n.
kaufen
basteln
Blume (-n) f.
g Blumengeschäft (-e) n.
niesen
láhev f.
láska f.
g laskavý, -á, -é; laskavě
led m.u.
lehký, -á, -é; lehce
g lehký úkol m.u.
g lehce zraněný
lék m.u.
g lékař m.b.
g lékárna f.
les m.u.
g v lese
let m.u.
g letadlo n.
g letenka f.
g letiště n.
létat impf.; letět impf.
letnice pl.t.
léto n. (v létě)
g letní tábor m.u.
Flasche (-n) f.
Liebe f.
g liebenswürdig
Eis n.
leicht
g leichte Aufgabe f.
g leicht verletzt
Medikament (-e) n.
Arzt (Ärzte) m.
Apotheke (-n) f.
Wald (Wälder) m.
g im Wald
Flug (Flüge) m.
g Flugzeug (-e) n.
g Flugticket (-s) n.
g Flugplatz (-plätze) m.
fliegen
Pfingsten n.
Sommer (-) m. (im Sommer)
g Sommerlager (-) n.
L
K
L
Více k výslovnosti? g str. 6−7.
Do kapsy
Do kapsy
osmdesát sedm = siebenundachtzig = 87
levný, -á, -é; levně
lež f.
g lhát impf.
líbat impf.
líbit se impf.
g To se mi (ne)líbí.
litovat impf.
g Lituju toho. / To je mi líto.
loni
loučení n.
g loučit se impf.
lyžovat impf.
billig
Lüge (-n) f.
g lügen
küssen
gefallen
g Das gefällt mir (nicht).
leid tun
g Das tut mir leid.
voriges Jahr, letztes Jahr
Abschied (-e) m.
g Abschied nehmen
Ski fahren
malý, -á, -é
g málo
manžel m.b.
g manželka f.
g manželé pl.t.
g manželství n.
mapa f.
g mapa města
marný, -á, -é; marně
máslo n.
matka f.
g maminka f. 
maturita f.
g maturitní ples m.u.
g maturák m.u. 
medvídek mýval m.
měnit impf.
menšina f.
měsíc m.u. (kalendářní)
měsíc m.u. (na obloze)
město n.
mezinárodní, mezinárodně
míč m.u.
milý, -á, -é; mile
místenka f.
místnost f.
místo n.
g Máme málo místa.
g (pracovní) místo n.
g Hledám nové místo.
g místo narození n.
klein
g wenig
Ehemann (Ehemänner) m.
g Ehefrau (-en) f.
g Ehepaar n., Eheleute pl.t.
g Ehe (-n) f.
(Land-)Karte (-n) f.
g Stadtplan (Stadtpläne) m.
vergeblich
Butter f.
Mutter (Mütter) f
g Mutti (-s) f. , Mama (-s) f. 
Abitur n.
g Abiturball (Abiturbälle) m.
g Abi-Ball m. 
Waschbär m.
tauschen, ändern
Minderheit (-en) f.
Monat (-e) m.
Mond (-e) m.
Stadt (Städte) f.
international
Ball (Bälle) m. (Spielzeug)
lieb, nett
Platzkarte (-n) f.
Raum (Räume) m., Zimmer (-) n.
Platz (Plätze) m.
g Wir haben wenig Platz.
g (Arbeits-)Stelle (-) f.
g Ich suche eine neue Stelle.
g Geburtsort m.
M
L
M
88 = osmdesát osm = achtundachtzig
Do kapsy
mládež f.
g práce f. s mládeží
g výměna f. mládeže
g mládežnická ubytovna f.
mladý, -á, -é; mladě
g mladá žena / mladý muž
mléko (-a) n., mlíko n. 
mléčná čokoláda f.
mluvit impf.
g Mluv pomalu, prosím!
moc f.
g moc (mnoho)
moct impf. g Už nemůžu.
modrý, -á, -é; modře
moře n.
možná
g možnost f.
g možný, -á, -é
g Chová se nemožně.
mrznout impf.
g Mrzne.
mše f.
můj, má, mé, moje
muset impf.
g Musím domů.
mýdlo n.
mýlit se impf. g To se mýlíš.
mýt impf. (auto)
mýt impf. (nádobí)
Jugend f.
g Jugendarbeit f.
g Jugendaustausch m.
g Jugendherberge (-n) f.
jung
g junge Frau / junger Mann
Milch (-e) f.
Milchschokolade f.
sprechen
g Sprich langsam, bitte!
Macht (Mächte) f.
g viel
können g Ich kann nicht mehr.
blau
Meer (-e) n.
möglicherweise, vielleicht
g Möglichkeit (-en) f.
g möglich
g Er benimmt sich unmöglich.
frieren
g Es friert.
Messe f. (Gottesdienst)
mein, meine, mein
müssen
g Ich muss nach Hause / heim.
Seife (-n) f.
irren, sich g Da irrst du dich.
waschen (Auto)
spülen (Geschirr)
na
g Na shledanou!
nabídka f.
g nabídnout pf.
nad
nádraží n.
nahlas
nahoře
g nahoru
nacházet impf., najít pf.
g Nemůžu najít pas.
nachlazený, -á, -é
najít pf., nacházet impf.
náklady na cestu pl.
auf, in, an
g Auf Wiedersehen!
Angebot (-e) n.
g anbieten
über
Bahnhof (-höfe) m.
laut
oben
g nach oben
finden
g Ich kann den Pass nicht finden.
erkältet
finden
Reisekosten pl.t.
Do kapsy
M
N
N
osmdesát devět = neunundachtzig = 89
N
nakoupit pf., nakupovat impf.
nálada f.
nalevo
nápad m.u.
napít se pf.
nápodobně
nápoj m.u.
napravo
napsat pf.
g Napiš mi, prosím tě, Blanko.
g Napíšu ti.
narozeniny pl.t.
náš, naše, naše
náušnice f.pl.
návrat m.u.
návrh m.u.
navštěvovat impf., navštívit pf.
nebezpečí n.
g nebezpečný, -á, -é; nebezpečně
neděle f.
nejbližší
g Kde je nejbližší kino?
někdo
němčina f.
g Němec m.b.
g Německo n.
g německý, -á, -é; německy
g Němka f.
nemocnice f.
g nemocný, -á, -é; nemocně
g Jana už není nemocná.
nemožný, -á, -é; nemožně
nezaměstnanost f.
g nezaměstnaný, -á, -é
nikdo
noc f.
g Dobrou noc!
g v noci
g noční klid m.u.
g nocleh m.u.
noha f. (celá)
noha f. (chodidlo)
noviny pl.t.
nový, -á, -é; nově
90 = devadesát = neunzig
einkaufen
Laune f., Stimmung f.
links
Idee (-n) f., Einfall (Einfälle) m.
trinken
gleichfalls
Getränk (-e) n.
rechts
schreiben
g Schreib mir bitte, Blanka.
g Ich werde dir schreiben.
Geburtstag (-e) m.
unser, unsere, unser
Ohrringe pl.
Rückkehr f.
Vorschlag (Vorschläge) m.
besuchen (jmdn.)
Gefahr (-en) f.
g gefährlich
Sonntag m.
nächster, nächste, nächstes
g Wo ist das nächste Kino?
jemand
Deutsch n. (= deutsche Sprache f.)
g (ein) Deutscher m., der Deutsche
g Deutschland n.
g deutsch
g (eine) Deutsche f.
Krankenhaus (-häuser) n.
g krank
g Jana ist nicht mehr krank.
unmöglich
Arbeitslosigkeit f.
g arbeitslos
niemand, keiner
Nacht (Nächte) f.
g Gute Nacht!
g nachts, in der Nacht
g Nachtruhe f.
g Übernachtung (-en) f.
Bein (-e) n.
Fuß (Füße) m.
Zeitung (-en) f.
neu
Do kapsy
nudný, -á, -é; nudně
nutný, -á, -é; nutně
nůžky pl.t.
nyní
langweilig
dringend
Schere (-n) f.
jetzt
obálka f.
občanský průkaz m.u.
občerstvení n.
obchod m.u.
g obchodní dům m.u.
oběd m.u.
obejmout pf., objímat impf.
oblečení n.
obor m.u.
oboustranný, -á, -é;
oboustranně
obsazeno
obvaz m.u.
odcestovat pf.
odjet pf., odjíždět impf.
g odjezd m.u.
odkud
g Odkud pocházíš?
odpad m.u.
odpočinek m.u.
g odpočinout si pf.
g odpočívat impf.
oheň m.u.
Okamžik! m.u.
okno n.
oko n.
okolí n.
omyl m.u.
on, ona, ono / oni, ony, ona pl.
oprava f. (stroje)
oprava f. (textu)
g opravit pf.
g Aneta může opravit to kolo.
g Učitel opravuje diktáty.
oranžový, -á, -é; oranžově
oslava f.
ostýchavý, -á, -é; ostýchavě
otec m.b.
(Brief-) Umschlag (Umschläge) m.
Personalausweis (-e) m.
Imbiss (-e) m.
Geschäft (-e) n., Laden (Läden) m.
g Kaufhaus (-häuser) n.
Mittagessen (-) n.
umarmen
Kleidung (-en) f.
Fach (Fächer) n.
gegenseitig, beideseitig
Do kapsy
O
besetzt
Verband (Verbände) m.
abreisen
abfahren
g Abfahrt f., Abreise f.
woher
g Woher kommst du?
Abfall (Abfälle) m.
Erholung f.
g sich erholen
g sich ausruhen
Feuer n.
Augenblick! m.
Fenster (-) n.
Auge (-n) n.
Umgebung (-en) f.
Irrtum (Irrtümer) m.
er, sie, es / sie pl.
Reparatur (-en) f.
Korrektur (-en) f.
g reparieren; korrigieren
g Aneta kann das Rad reparieren.
g Der Lehrer korrigiert die Diktate.
orange
Feier (-n) f.
schüchtern
Vater (Väter) m.
N
O
devadesát jedna = einundneunzig = 91
otevřeno
g otevřený, -á, -é; otevřeně
g otevírat impf., otevřít pf.
g otvírák (na láhve) m.u.
ovoce n.
geöffnet
g offen
g öffnen
g Flaschenöffner (-) m.
Obst n., sg.t.
památka f.
g památník m.u.
g pamětihodnost f.
panelák m.u.
Andenken (-) n.
g Gedenkstätte (-n) f.
g Sehenswürdigkeit (-en) f.
Hochhaus (Hochhäuser) n.;
Plattenbau (Plattenbauten) m.
Schreibwarengeschäft (-e) n.
Parkplatz (-plätze) m.
Partnergruppe (-n) f.
Städtepartnerschaft (-en) f.
Pass (Pässe) m.
g Passbild (-er) n.
Gürtel (-) m.
Freitag m.
Etage (-n) f., Stockwerk (-e) n.
(Ober-) Arm (-e) m.
Gebäck n. (= Brötchen etc.)
Betreuer (-) m.; Betreuerin (-nen) f.
hübsch
Geldbeutel (-) m
g Geld (-er) n.
Bettdecke (-n) f.
Hund (-e) m.
zu Fuß
Lied (-er) n.
trinken
g Trinkwasser n.
Bier (-e) n.
weinen
zahlen
gelten
g gültig
schwimmen
g Kannst du schwimmen?
Badeanzug (-anzüge) m.
g Badehose (-n) f.
Strand (Strände) m.
Reifen (-) m.
nach
P
O
P
papírnictví n.
parkoviště n.
partnerská skupina f.
partnerství n. mezi městy
pas m.u.
g fotka f. na pas
pásek m.u.
pátek m.u.
patro n.
paže f.
pečivo n.
pečovatel m.b.; pečovatelka f.
pěkný, -á, -é; pěkně
peněženka f.
g peníze pl.t.
peřina f.
pes m.b.
pěšky
píseň f.
pít impf.
g pitná voda f.
pivo n.
plakat impf.
platit impf. (útratu)
platit impf. (být platný)
g platný, -á, é
plavat impf.
g Umíš plavat?
plavky pl.t. (dámské)
g plavky pl.t. (pánské)
pláž f.
pneumatika f.
po
pobyt m.u.
g náklady na pobyt
počasí n.
počítač m.u.
počítat impf.
počkat pf.
g Počkej na mě!
pod
podpis m.u.
podzim m.u. (na podzim)
pohled m.u., pohlednice f.
pohoří n.
pohraniční oblast f.
pojištění n.; pojišťovna f.
pokoj m.u.
g Nechte mne prosím na pokoji! 
pokuta f.
polévka f.
polibek m.u.
g políbit pf.
policie f.
g Zavolám policii.
polštář m.u.
pomáhat impf.
pomalý, -á, -é; pomalu
pomník m.u.
pomoc f.
g Pomoc!
g pomoct pf.
g Můžete prosím pomoct?
ponožka f. g ponožky pl.
porod m.u.
porucha f. krevního oběhu
pořád
pořádat impf.
pořádek m.u.
g Vše je v pořádku.
pořadí n.
posadit (se) pf.
g Posaď se přece!
poschodí n.
g WC je ve druhém poschodí.
postel f.
Aufenthalt (-e) m.
g Aufenthaltskosten f.pl.
Wetter n.
Computer (-) m.
rechnen, zählen
warten
g Warte auf mich!
unter
Unterschrift (-en) f.
Herbst (-e) m. (im Herbst)
Ansichtskarte (-n) f.
Gebirge (-) n.
grenznaher Raum m.
Versicherung (-en) f.
Zimmer (-) n.
g Lasst mich bitte in Ruhe!
(Geld-)Strafe (-n) f.
Suppe (-n) f.
Kuss (Küsse) m.
g küssen
Polizei f.
g Ich rufe die Polizei.
Kissen (-) n.
helfen
langsam
Denkmal (Denkmäler) n.
Hilfe f.
g Hilfe!
g helfen
g Können Sie bitte helfen?
Socke (-n) f.
Geburt (-en) f.
Kreislaufstörung f.
immer
veranstalten
Ordnung f.
g Alles ist in Ordnung.
Reihenfolge (-n) f.
setzen (sich)
g Setz dich doch!
Etage (-n) f., Stockwerk (-e) n.
g Das WC ist im zweiten Stock.
Bett (-en) n.
P
Více k výslovnosti? g str. 6−7.
92 = devadesát dva = zweiundneunzig
Do kapsy
Do kapsy
devadesát tři = dreiundneunzig = 93
postižený, -á, -é
g tělesně postižený
g duševně postižený
pošta f.
g poštovní schránka f.
g poštovní směrovací číslo n.1
g poštovní známka f.
potěšení n; radost f.
g S radostí! S potěšením!
potichu
potkat pf.
g Potkal ♂ / potkala ♀ jsi Moniku?
potom, poté
potraviny pl.
potřebovat impf.
g Potřebuju pomoc.
povinnost f.
povlečení n.
povolání n.
g Jaké máš povolání?
povolení n.
pozdě; pozdní
g později
poznámka f. (zápis)
g poznámka f. (důtka)
poznat (se) pf.
Pozor! m.u.
g Dávej pozor!
pozvání n.
g Děkuju (Díky ) za pozvání!
g pozvat pf.
práce f.
g v pracovní dny
g pracovat impf.
g pracoviště n.
g pracovní místo n., pracoviště n.
g pracovní úřad m.u.
prádelna f.
prát impf.
pravda f.
g To máš pravdu, Tomáši.
g To je pravda.
P
1
behindert
g körperlich behindert
g geistig behindert
Post f.
g Briefkasten (-kästen) m.
g Postleitzahl f. (-en) (PLZ)
g Briefmarke (-n) f.
Vergnügen (-) n.
g Mit Vergnügen!
leise
treffen
g Hast du Monika getroffen?
dann, danach
Lebensmittel pl.
brauchen
g Ich brauche Hilfe.
Pflicht (-en) f.
Bettwäsche f., sg.t.
Beruf (-e) m.
g Welchen Beruf hast du?
Erlaubnis (-se) n.
spät
g später
Notiz (-en) f.
g Verweis (-e) m.
kennen lernen (sich)
Achtung! f., Vorsicht! f.
g Pass auf! Gib Acht!
Einladung (-en) f.
g Danke für die Einladung!
g einladen
Arbeit (-en) f.
g werktags
g arbeiten
g Arbeitsplatz (Arbeitsplätze) m.
g Arbeitsstelle (-n) f.
g Arbeitsamt (Arbeitsämter) n.
Waschraum (Waschräume) m.
waschen
Wahrheit (-en) f.
g Da hast du Recht, Thomas.
g Das stimmt.
pravděpodobný, -á, -é;
pravděpodobně
právo n.
g Lisbeth je v právu.
prázdniny pl.t.
probudit pf.
g Probudím ho.
probudit se pf.
g Aron se probudil brzo.
procházka f.
g procházka f. po městě
prohlédnout (si) pf., prohlížet (si)
impf.
g prohlídka f.
projít se pf.
Promiň! / Promiňte!
propiska f. 
prosba f.
g prosit impf.
g Prosím?
g Prosím tě (vás)...
prostor m.u.
pršet impf.
g Dnes má pršet.
prsten m.u.
průjem m.u.
g Něco proti průjmu, prosím!
(cestovní) průvodce m.b. / m.u.
g průvodce m.b. / m.u. městem
g průvodkyně f.
přání n.
g přát (si) impf.
g Přeju ti vše nejlepší!
před
předmět m.u.
g vyučovací předmět m.u
představit (se) pf.
g Mohu se představit?
představit si pf.
g Představoval jsem si to jinak.
g představení n.
předsudek m.u.
předtím, předem
wahrscheinlich
Recht (-e) n.
g Lisbeth ist im Recht.
Ferien pl.t.
(auf-) wecken (jmdn.)
g Ich wecke ihn.
aufwachen
g Aron wachte früh auf.
Spaziergang (-gänge) m.
g Stadtbummel (-) m.
besichtigen, anschauen
g Besichtigung (-en) f.
spazieren gehen
Entschuldigung!
Kugelschreiber (-) m., Kuli (-s) m. 
Bitte (-n) f.
g bitten
g Wie bitte?
g Ich bitte dich (euch, Sie) ...
Raum (Räume) m.
regnen
g Heute soll es regnen.
Ring (-e) m.
Durchfall m.
g Bitte etwas gegen Durchfall!
Reiseführer (-) m.
g Stadtführer (-) m.
g Reiseführerin (-nen) f.
Wunsch (Wünsche) m.
g wünschen
g Ich wünsche dir alles Gute!
vor
Fach (Fächer) n.
g Unterrichtsfach n.
vorstellen (sich)
g Darf ich mich vorstellen?
vorstellen, sich
g Das habe ich mir anders
vorgestellt.
g Vorstellung (-en) f.
Vorurteil (-e) n.
P
vorher
Abkürzung z. B. auf Formularen: PSČ
94 = devadesát čtyři = vierundneunzig
Do kapsy
Do kapsy
devadesát pět = fünfundneunzig = 95
P
překládat impf., přeložit pf.
g Může to prosím někdo pro mne
(nás) překládat?
přenocovat impf.
přes
přesný, á, -é; přesně
g přesný, á, -é; přesně (časově)
přestat pf., přestávat impf.
g Přestaň!
přestoupit pf., přestupovat impf.
g Kde musím přestoupit?
přezdívka f.
příbor m.u.
přicestovat pf.
příčina f.
přihláška f.
přicházet impf., přijít pf.
g Přichází vždycky pozdě.
g Kdy mám přijít?
g Přijdu v 18.00 hodin.
přijet pf., přijíždět impf.
g Vlak přijede v 6 hodin.
g Autobus zrovna přijíždí.
g příjezd m.u.
g den příjezdu m.u.
příjmení n.
přímo
případ m.u.
g v žádném případě
příplatek m.u.
příroda f.
g ochrana f. přírody
g přirozený, -á, -é; přirozeně
příspěvek m.u.
g příspěvek na jízdné
přítel m.b.
g To je můj přítel (kluk).
g To je můj přítel (kamarád).
g přítelkyně f.
g Máš přítelkyni?
psát impf.
g Píšeš dopis?
pták m.b.
96 = devadesát šest = sechsundneunzig
übersetzen
g Kann das bitte jemand für mich
(uns) übersetzen?
übernachten
über
genau
pünktlich
aufhören
g Hör auf!
umsteigen
g Wo muss ich umsteigen?
Spitzname (-n) m.
Besteck (-e) n.
anreisen
Ursache (-n) f.
Anmeldung (-en) f.
kommen (zu Fuß)
g Er kommt immer zu spät.
g Wann soll ich kommen?
g Ich komme um 18.00 Uhr.
kommen (mit einem Fahrzeug)
g Der Zug kommt um 6 Uhr.
g Der Bus kommt gerade.
g Ankunft f., Anreise f.
g Anreisetag m
Familienname (-n) m.
gerade, geradeaus, direkt
Fall (Fälle) m.
g keinesfalls, auf keinen Fall
Zuschlag (Zuschläge) m.
Natur f.
g Naturschutz m.
g natürlich
Zuschuss (Zuschüsse) m.
g Reisekostenzuschuss
Freund (-e) m.
g Das ist mein Freund.
g Das ist ein Freund von mir.
g Freundin (-nen) f.
g Hast du eine Freundin?
schreiben
g Schreibst du einen Brief?
Vogel (Vögel) m.
Do kapsy
ptát se impf.
půjčit (si) pf., půjčovat (si) impf.
g Kde bych si mohl ♂ / mohla ♀
půjčit kolo?
punčocháče pl.
pusa f. 
putování n.
g putovat impf.
fragen
leihen (sich)
g Wo könnte ich ein Fahrrad leihen?
rád ♂ / ráda ♀
g Rád ♂ / Ráda ♀ jím ovoce.
g Jsem rád ♂ / ráda ♀.
g raději
g Pojďme raději plavat!
g Piju raději džus.
rádio n.
g poslouchat rádio impf.
radnice f.
ráno (n.)
rezervace n.
g rezervovat impf.
ročník m.u.
rodiče pl.
rok m.u.
g v minulém roce
rovně
rozbitý, -á, -é
g Je to rozbité.
rozhovor m.u.
rozloučit se pf.
g rozloučení n.
rozpočet m.u.
rozumět impf.
ručník m.u.
ruka f.
rušit impf.
g Promiňte, ruším?
růžový, -á, -é; růžově
ryba f.
rychlík m.u.
rychlý, -á, -é; rychle
rýma f.
g senná rýma
gern; froh
g Ich esse gern Obst.
g Ich bin froh.
g lieber
g Gehen wir lieber schwimmen!
g Ich trinke lieber Saft.
Radio (-s) n.
g Radio hören
Rathaus (Rathäuser) n.
Morgen m.; morgens
Reservierung (-en) f.
g reservieren
Jahrgang (Jahrgänge) m.
Eltern pl.t.
Jahr (-e) n.
g im vergangenen Jahr
geradeaus
kaputt
g Das ist kaputt.
Gespräch (-e) n.
verabschieden, sich
g Verabschiedung (-en) f.
Haushalt (-e) f.
verstehen
Handtuch (Handtücher) n.
Arm (-e) m., Hand (Hände) f.
stören
g Verzeihung, störe ich?
rosa
Fisch (-e) m.
Schnellzug (-züge) m.
schnell
Schnupfen m.
g Heuschnupfen
Do kapsy
Strumpfhose (-n) f.
Kuss (Küsse) m.; Mund m.
Wanderung (-en) f.
g wandern
R
P
R
devadesát sedm = siebenundneunzig = 97
Ř
řeč f.
řeka f.
řetízek m.u. (na krk)
říct pf., říkat impf.
g Co říká Günter?
řidičský průkaz m.u.
Sprache (-n) f.
Fluss (Flüsse) m.
(Hals-)Kette f.
sagen
g Was sagt Günter?
Führerschein (-e) m.
salám m.
sám ♂ / sama ♀
g samoobsluha f.
sbírat impf., sebrat pf.
sbor m.u. (pěvecký)
sedět impf.
g sednout si pf.
setkat se pf., setkávat se impf.
g Setkáme se zítra.
sever m.u. (na severu)
seznámit se pf.
silonky pl.t. 
sirky f.pl.
sklenice f.
g sklo n.
skončit pf.
skupina f.
slavit impf.
sleva f.
slovník m.u.
g slovníček m.u.
g slovo n.
slunce n.
g sluneční brýle pl.t.
g sluneční úpal m.
směnárna f.
směr m.u.
smět impf.
g Smíme do kina?
smrkat impf.
smutný, -á, -é; smutně
smysl m.u.
g nesmysl m.u.
Wurst (Würste) f., Salami (-s) f.
allein, alleine; selbst
g Selbstbedienung (-en) f.
sammeln
Chor (Chöre) m.
sitzen
g setzen (sich)
treffen, sich
g Wir treffen uns morgen.
Norden m. (im Norden)
kennen lernen, sich
Strumpfhose (-n) f.
Streichhölzer pl., Zündhölzer pl.
Glas (Gläser) (Trinkglas) n.
g Glas n. (Material)
beenden
Gruppe f.
feiern
Ermäßigung f.
Wörterbuch (Wörterbücher) n.
g kleines Wörterbuch n.
g Wort (-e) (Wörter) n.
Sonne (-n) f.
g Sonnenbrille (-n) f.
g Sonnenbrand (-brände) m.
Wechselstube (-n) f.
Richtung (-en) f.
dürfen
g Dürfen wir ins Kino?
schnäuzen
traurig
Sinn (-e) m.
g Unsinn m.
S
Ø
S
snad
snadný, -á, é; snadno
sněžit impf.
g Sněží.
g sníh m.u.
snídaně f.
g Kdy je snídaně?
sobota f.
Souhlasím!
sourozenci m.pl.
spací pytel m.u., spacák m.u. 
spát impf.
spínací špendlík m.u., spínák m.u. 
spoj m.u.
spokojený, -á, -é; spokojeně
společný, -á, -é; společně
g Pracujeme společně.
sportovat impf.
správce m.b., správcová f.
sprcha f.
g sprchovat (se) impf.
srdce n.
g srdeční potíže f.pl.
srozumitelný, -á, -é; srozumitelně
stan m.u.
g stanovat
g stanový tábor m.u.
starý, -á, -é; staře
g To je starý vtip.
stát m.u.
stát impf.
g Kolik to stojí?
g Honza stojí u okna.
století n.
stolní tenis m.u.
stopovat pf.
g stopař m.b., stopařka f.
strašný, -á, -é; strašně
strava f.
strop m.u.
střední odborné učiliště n.
stříbro n.
1
Více k výslovnosti? g str. 6−7.
98 = devadesát osm = achtundneunzig
2
Do kapsy
vielleicht, hoffentlich
einfach
schneien
g Es schneit.
g Schnee m.
Frühstück (-e) n.
g Wann gibt es Frühstück?
Samstag m., Sonnabend1 m.
(Ich bin) Einverstanden!
Geschwister n.pl.
Schlafsack (Schlafsäcke) m.
schlafen
Sicherheitsnadel (-n) f.
Anschluss (Anschlüsse) m.
zufrieden
gemeinsam
g Wir arbeiten gemeinsam.
Sport treiben
Hausmeister (-) m., Hausmeisterin (-nen) f.
Dusche (-n) f.
g duschen (sich)
Herz (-en) n.
g Herzbeschwerden f.pl.
verständlich
Zelt (-e) n.
g zelten
g Zeltlager (-) n.
alt
g Das ist ein alter Witz.
Staat (-en) m.
kosten; stehen
g Wie viel kostet das?
g Hans steht am Fenster.
Jahrhundert (-e) n.
Tischtennis n.
per Anhalter fahren, trampen2
g Tramper2 (-) m., Tramperin (-nen) f.
schrecklich
Verpflegung f.
Decke (-n) f.
Berufsschule (-n) f.
Silber n., sg.t.
S
„Samstag“ se používá spíše na jihu Německa, „Sonnabend“ pak na severu.
Vyslov jako [trempn] a [trempr].
Do kapsy
devadesát devět = neunundneunzig = 99
student m.b.
g studentka f.
g studovat impf.
stůl m.
stvrzenka f.
sušenka f.
svátek m.u (jmeniny)
svaz m.u.
svědek m.b.
svetr m.u.
svoboda f.
g svobodný, -á, -é; svobodně
g svobodný, -á, -é (před svatbou)
syn m.b.
sýr m.u.
sytý, -á, -é; sytě
Student (-en) m., Studi (-s) m. 
g Studentin (-nen) f.
g studieren
Tisch (-e) m.
Quittung (-en) f.
Keks (-e) m.
Feiertag (-e) m. (Namenstag m.)
Bund (Bünde) m.
Zeuge (-n) m.
Pullover (-) m.
Freiheit f.
g frei
g ledig
Sohn (Söhne) m.
Käse (Käsesorten) m.
satt
šálek m.u.
šatna f.
šedý, -á, -é; šedě
šéf m.b.; šéfová f.
škoda f.
g Škoda!
škola f.
g Ještě chodím do školy.
g škola v přírodě f.
g školní rok m.u.
špatný, -á, -é; špatně
g Je mi špatně.
šperk m.u.
šťáva f.
štěstí n. g Hodně štěstí!
šunka f.
Tasse (-n) f.
Garderobe (-n) f.
grau
Chef (-s) m.; Chefin f.
Schaden (Schäden) m.
g Schade!
Schule (-n) f.
g Ich gehe noch zur Schule.
g Schullandheim (-e) n.
g Schuljahr (-e) n.
schlecht
g Mir ist schlecht.
Schmuck (Schmuckstücke) m.
Saft (Säfte) m.
Glück n. g Viel Glück!
Schinken (-) m.
(letní) tábor m.u.
g táborák m.u. 
g tábořiště n.
tam a zpátky
tancovat impf.
g Půjdeme tancovat?
těhotná
(Sommer-)Lager (-) n.
g Lagerfeuer (-) n.
g Lagerplatz, Zeltplatz (-plätze) m.
hin und zurück
tanzen
g Gehen wir tanzen?
schwanger
Š
S
Š
T
T
telefonovat impf.
g telefonní karta f.
g telefonní seznam m.u.
televize f. (instituce)
g televize f. (přístroj)
teplota f.
těšit se impf.
g Všichni jsme se na tuto cestu
těšili.
tichý, -á, -é; tiše
tlumočnice f.
g tlumočník m.b.
tramvaj f.
trempovat impf.
trest m.u.
trh m.u.
trochu
g trošku
třída f.
g Chodím do deváté třídy.
g Národní třída f.
tužka f.
tvaroh m.u.
tvůj, tvá, tvé, tvoje
ty
g tykat (vykat)
týden m.u.
telefonieren, anrufen
g Telefonkarte (-n) f.
g Telefonbuch (-bücher) n.
Fernsehen n. (Fernsehanstalt)
g Fernseher (-) m.
Fieber n., Temperatur f.
freuen, sich
g Wir haben uns alle auf diese Reise
gefreut.
leise, still
Dolmetscherin (-nen) f.
g Dolmetscher (-) m.
Straßenbahn (-en) f.
„wandern“1
Strafe (-n) f.
Markt (Märkte) m.
ein bisschen, ein wenig
g ein kleines bisschen
Klasse (-n) f.; Straße2 (-n) f.
g Ich gehe in die neunte Klasse.
g Nationalstraße (in Prag)
Bleistift (-e) m.
Quark m., sg.t.
dein, deine, dein
du
g duzen (siezen)
Woche (-n) f.
ubytování n.
účastnice f.
g účastník m.b.
g účastnit se impf.
učeň m.b.
g učnice f.
g učení n.
g Jsem ještě v učení.
g učňovské místo n.
účet m.u.
učit impf. g učit se impf.
g učitel m.b., učitelka f.
Unterkunft (Unterkünfte) f.
Teilnehmerin (-nen) f.
g Teilnehmer (-) m.
g teilnehmen
Lehrling (-e) m., Azubi3  (-s) m.
g Azubi3 (-s) f.
g Lehre (-n) f.
g Ich bin noch in der Lehre.
g Lehrstelle (-n) f.
Rechnung (-en) f.
lehren g lernen
g Lehrer (-) m., Lehrerin (-nen) f.
U
T
U
1
„trempovat“ = wandern, im Freien am Lagerfeuer übernachten usw. (nicht mit dem
deutschen Wort „trampen“ verwechseln!) g S. 15.
„třída“ = nur Straße in Großstädten
3
Azubi = Auszubildende(r) = „ten / ta k vyučení“ (= doslovný překlad!)  
2
Více k výslovnosti? g str. 6−7.
100 = sto = (ein)hundert
Do kapsy
Do kapsy
sto jedna = (ein)hunderteins = 101
účtenka f.
ucho n.
úkol m.u., úloha f.
g domácí úkol
ulice f.
umění n.
g umět impf.
g Umím hrát tenis.
unavený, -á, -é; unaveně
g Anna je určitě unavená.
určitě
ústa pl.t.
už, již
Quittung (-en) f.
Ohr (-en) n.
Aufgabe (-n) f.
g Hausaufgabe
Straße (-n) f.
Kunst (Künste) f.
g können
g Ich kann Tennis spielen.
müde
g Anna ist sicher müde.
bestimmt, sicher(lich)
Mund (Münder) m.
schon, bereits
v, ve
g v pondělí, ve škole
Vánoce pl.t.
váš, vaše, vaše (tykání)
g váš, vaše, vaše (vykání)
vata f.
včas
včela f.
včera
vdaná
věc f.
večer (m.u.)
g večeře f.
g večírek m.u.
vědět impf.
g Já to (ne)vím.
vedoucí m., vedoucí f.
vejce n.; vajíčko n. 
g vajíčko na měkko (tvrdo)
g volské oko
g míchaná vejce se šunkou
veletrh m.u.
Velikonoce pl.t.
velký, -á, -é
velvyslanectví n.
veslovat impf.
vesnice f.
vidět impf.
in; am
g am Montag, in der Schule
Weihnachten n.
euer (m.), eure (f.), euer (n.)
g Ihr (m.), Ihre (f.), Ihr (n.)
Watte f.
rechtzeitig
Biene (-n) f.
gestern
verheiratet (nur Frau)
Ding (-e / -er ) n., Sache (-n) f.
Abend (-e) m.; abends
g Abendessen (-) n.
g Party (Partys) f.
wissen
g Ich weiß es (nicht).
Leiter (-) m., Leiterin (-nen) f.
Ei (-er) n.; kleines Ei n.
g weich (hart) gekochtes Ei
g Spiegelei
g Rühreier mit Schinken
Messe (-n) f. (Austellung)
Ostern n.
groß
Botschaft (-en) f.
rudern
Dorf (Dörfer) n.
sehen
V
U
V
Více k výslovnosti? g str. 6−7.
102 = sto dva = (ein)hundertzwei
Do kapsy
víkend m.u.
víno n.
g červené (bílé) víno
vizitka f.
vlak m.u.
g vlakové spojení n.
g Ze kterého nástupiště jede vlak
do Prahy?
vlevo
g doleva
vložka f.
vnučka f.; vnuk m.b.
voda f.
g pitná voda
volný, -á, -é; volně
g volný čas m.u.
vosa f.
vpravo
g doprava
vstát, pf., vstávat impf.
vstup m.u., vstupné n.
g Kolik stojí vstupné?
g vstupenka f.
všude
vy
g Udělali jste to vy?
Vy
g Udělala jste to vy, paní Karl?
g vykat (tykat)
výdaje pl.
východ m.u. (na východě)
východ m.u. (z budovy)
vyčistit pf., čistit impf.
vydělat pf., vydělávat impf.
g Beate vydělává dobře.
výhled m.u.
výlet m.u.
g výlet na kole f.
výměna f.
g výměna f. mládeže f.
g školní výměna f.
g vyměnit pf.
g Lukáš vymění pneumatiku.
vyplnit pf., vyplňovat impf.
vyprávět impf.
Do kapsy
Wochenende (-n) n.
Wein (-e) m.
g Rotwein (Weißwein)
Visitenkarte (-n) f.
Zug (Züge) m.
g Bahnverbindung (-en) f.
g Von welchem Gleis fährt der Zug
nach Prag ab?
links
g nach links
(Damen-)Binde (-n) f.
Enkelin (-nen) f.; Enkel (-) m.
Wasser n.
g Trinkwasser
frei
g Freizeit f.
Wespe (-n) f.
rechts
g nach rechts
aufstehen
Eintritt m.
g Was kostet der Eintritt?
g Eintrittskarte (-n) f.
überall
ihr
g Habt ihr das gemacht?
Sie
g Haben Sie das getan, Frau Karl?
g siezen (duzen)
Kosten pl.t.
Osten m. (im Osten)
Ausgang (Ausgänge) m.
reinigen
verdienen
g Beate verdient gut.
Aussicht (-en) f.
Ausflug (Ausflüge) m.
g Radtour (-en) f.
Austausch m.
g Jugendaustausch m.
g Schüleraustausch m.
g aus-, umtauschen, wechseln
g Lukas wechselt den Reifen.
ausfüllen
erzählen
V
sto tři = (ein)hundertdrei = 103
vyprodáno
g výprodej m.
vypůjčit si pf.
vyrážka f.
výsledek m.u.
vysoká škola f.
vyspat (se) pf.
výstava f.
vystoupit pf., vystupovat impf.
g Kde musím vystoupit?.
vyučování n.
vyvolat (film)
vzduch m.u.
vzít pf.
g Felix vezme tento kufr.
ausverkauft
g Ausverkauf m.
ausleihen, sich
Ausschlag m.
Ergebnis (-se) n.
Hochschule (-n) f.
ausschlafen (sich)
Ausstellung (-en) f.
aussteigen
g Wo muss ich aussteigen?
Unterricht m.
entwickeln (einen Film)
Luft f.
nehmen
g Felix nimmt diesen Koffer.
zábava f.
zabloudit pf.
začínat impf., začít pf.
záda n.pl.
zahraničí n.
záchod m.u.
záchranná služba f.
zájem m.u.
g zajímat (se) impf.,
zákaz m.u. g zakázaný, -á, -é
g Koupání zakázáno!
g zakázat pf.
základní škola f.
záležitost f.
zamilovaný, -á, -é; zamilovaně
g zamilovat se pf.
g Zamiloval ♂ / zamilovala ♀ jsem
se do tebe.
zaopatření n.
západ m.u. (na západě)
zápalky f.pl.
zapomenout pf., zapomínat impf.
g (ne)zapomeň na to!
zase
zasloužit si pf.
g To si zasloužila.
Unterhaltung f., Vergnügen n.
verlaufen, sich
beginnen
Rücken (-) m.
Ausland n.
Toilette (-n) f., Klo (-s) n., WC (-s) n.
Rettungsdienst (-e) m.
Interesse (-n) n.
g interessieren (sich)
Verbot (-e) n. g verboten
g Baden verboten!
g verbieten
Grundschule (-n) f.
Angelegenheit (-en) f.
verliebt
g verlieben, sich
g Ich habe mich in dich verliebt.
Z
V
Z
104 = sto čtyři = (ein)hundertvier
Verpflegung f.
Westen m. (im Westen)
Streichhölzer pl.
vergessen
g Vergiss es (nicht)!
wieder
verdienen
g Das hat sie sich verdient.
Do kapsy
zastávka f.
g autobusová zastávka f.
zásuvka f.
zavazadlo n.
zavináč m.u.
zavírací den m.u.
zavřený, -á, -é; zavřeno
zbytek m.u.
zbytečně
zdarma
zdraví n.
zdravit impf.
zdravý, -á, -é; zdravě
zelenina f.
zelený, -á, -é; zeleně
zelí n.
zeptat se pf.
zima f. (v zimě)
g Je mi zima.
zítra g zítra ráno
zlatý, -á, -é; zlatě
zmrzlina f.
známka f. (poštovní)
známka f. (ve škole)
znát impf.
g Znám Kláru dobře.
zodpovědný, -á, -é; zodpovědně
zpívat impf.
zpoždění n.
g mít impf. zpoždění
g zpozdit se pf.
g Frido se zase zpozdil.
zpráva f.
g zprávy f.pl. o počasí
g televizní zprávy pl.
zrcadlo n.
ztratit pf.
g Lenka ztratila prsten.
ztráty a nálezy pl.
zub m.u.
g zubař m.b.
g zubní pasta f.
g čistit si impf. zuby
zvát impf.
zvíře n.
Do kapsy
Haltestelle (-n) f.
g Bushaltestelle (-n) f.
Steckdose (-n) f.
Gepäck (Gepäckstücke) n.
Rollmops (Rollmöpse) m.; @ (!)
Ruhetag (-e) m.
geschlossen
Rest (-e) m.
umsonst, vergeblich
kostenlos, gratis, umsonst
Gesundheit f., sg.t.
grüßen
gesund
Gemüse (-) n.
grün
Kraut n., sg.t., Kohl m.
fragen
Winter (-) m. (im Winter)
g Mir ist kalt.
morgen g morgen früh
golden
Eis n., sg.t. (Speiseeis)
Briefmarke (-n) f.
(Schul-)note (-n) f.
kennen
g Ich kenne Klara gut.
zuständig, verantwortlich
singen
Verspätung (-en) f.
g Verspätung haben
g sich verspäten
g Frido hat sich wieder verspätet.
Nachricht (-en) f., Bericht (-e) m.
g Wetterbericht m.
g Nachrichten pl.
Spiegel (-) m.
verlieren
g Lenka hat den Ring verloren.
Fundbüro (-s) n.
Zahn (Zähne) m.
g Zahnarzt (-ärzte) m.
g Zahnpasta (-pasten) f.
g Zähne putzen
einladen
Tier (-e) n.
Z
sto pět = (ein)hundertfünf = 105
Ž
Ž
žádný, -á, -é
žádat
g žadatel m.b.
g žádost f.
žák m.b.
g žákyně f.
žárovka f.
že
g Myslím, že bude pršet.
žebřík m.u.
žena f.
ženatý
g ženich m.b.
žít impf.
g život m.
g životní prostředí n.
žízeň f.
g Mám žízeň.
žlutý, -á, -é; žlutě
žvýkat
g žvýkačka f.
kein, keine, kein
verlangen, fordern
Antragssteller (-) m.
Antrag (Anträge) m.
Schüler (-) m.
g Schülerin (-nen) f.
Glühbirne (-n) f.
dass
g Ich denke, dass es regnen wird.
Leiter (-n) f.
Frau (-en) f.
verheiratet (nur Mann)
g Bräutigam (-e) m.
leben
g Leben (-) n.
g Umwelt f.
Durst m., sg.t.
g Ich habe Durst.
gelb
kauen
g Kaugummi (-s) m., n.
Gramatická èást
Grammatikteil
Jazykolamy | Zungenbrecher
g viz Jazyková animace (str. 8)
»Běžel jelen jetelem nebo neběžel jelen jetelem?«
»Mezi domama má má máma malou zahrádku.«
»Nenaolejuje-li Julie lilie, naolejuji je já.«
»Nesnese se se sestrou.« / »Kaplan plakal v kapli.«
»Od poklopu ku poklopu kyklop kouli koulí.«
»Strč prst skrz krk.«
»Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty.«
»Tato teta tuto tetu tahá.«
»Učeš si řasy!«
»Kapka kápla, klapka klapla.«
»Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných
střech.«
106 = sto šest = (ein)hundertsechs
Do kapsy
Do kapsy
sto sedm = (ein)hundertsieben = 107
Anmerkungen zur tschechischen Grammatik
Poznámky k české gramatice
Hier werden nur in aller Kürze die wichtigsten Grundlagen der tschechischen
Grammatik angeführt. So wird nur auf zwei der insgesamt sieben Fälle eingegangen (Nominativ und Akkusativ). Ausführliche Übersichten finden sich
z. B. in „klassischen“ Tschechisch-Wörterbüchern.
Substantive
Wie auch im Deutschen gibt es Einzahl (Singular) und Mehrzahl (Plural),
sowie auch Substantive, die nur eine Singularform (hier mit der Abkürzung
sg.t.), z. B. mládež − „Jugend“, oder nur eine Pluralform (pl.t.), z. B. Alpy −
„Alpen“ haben.
Im Tschechischen werden werden nur Eigennamen und der Satzanfang groß
geschrieben. Tschechische Substantive haben keinen Artikel.
Die sieben (!) Fälle1 werden durch die Endungen unterschieden. Neben den
vier Fällen, denen man auch im Deutschen begegnet, gibt es im Tschechischen
noch weitere drei Fälle:
5. Fall =
6. Fall =
7. Fall =
Vokativ (in der Anrede),
Präpositiv (nach Präpositionen),
Instrumental (im Deutschen u. a. durch die Verbindung
von mit / durch + Substantiv ausgedrückt).
Nominativ Singular und Plural
Die Grundform der Wörter (Nom. Sg.) steht auch im Wörterbuch.
Weiter unterscheidet man drei Geschlechter (Genera):
•männlich – hier unterscheidet man zwischen belebten und unbelebten Maskulina. Zu den belebten (z. B. student) gehören überwiegend
Substantive, die lebende Wesen wie Personen und Tiere bezeichnen.
Unbelebte Maskulina sind z. B. Gegenstände (z. B. strom – „der Baum“).
•weiblich (z. B. žena − „die Frau“) und
•sächlich (z. B. auto − „das Auto“).
To je...
To jsou...
(Das ist ...)
(Das sind ...)
Deklination
Nom. Sg.
Männlich
belebt
Jedes Geschlecht (Genus) hat eigene Deklinationsmuster. Das jeweilige
Deklinationsmuster richtet sich nach dem Geschlecht des Wortes1 (bei den
Maskulina spielt auch die Unterscheidung belebt/unbelebt eine Rolle), sowie
danach, wie das Wort endet.
Männlich
unbelebt
student
(Studenten)
-i
weiche
muž
(der Mann)
muž
(Männer)
-i
harte
kufr
(der Koffer)
kufr
(Koffer)
-y
počítač
(der Computer)
počítač
(Computer)
-e
weiche
To je...
To je...
(Das sind ...)
Maskulina, die auf harte (h, ch, k, r, d, t, n) und ambivalente (b, f, m, p, v, l, s, z)
Konsonanten enden, werden „hart“ dekliniert. Maskulina, die auf weiche
(ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) und in einigen Fällen auch auf ambivalente Konsonanten2 enden, werden „weich“ dekliniert.
(Das sind ...)
Nom. Sg.
Weibliche und sächliche Substantive haben im 1. Fall (Nominativ) in der
Regel eine spezifische Endung. Dadurch kann man das Substantiv dem jeweiligen Deklinationsmuster zuordnen.
z. B.: tašk -a, váh -a g
Muster (weiblich) žen -a
aut -o, kin -o g
Muster (sächlich) měst -o
Weiblich
Nom. Pl.
student
(der Student)
harte
Nom.Pl.
tašk
(die Tasche)
-a
tašk
(Taschen)
-y
růž
(die Rose)
-e
růž
(Rosen)
-e
píseň
(das Lied)
písn
(Lieder)
-ě
kost2
(der Knochen)
kost
(Knochen)
-i
1
1
Das Geschlecht der Substantive unterscheidet sich in den beiden Sprachen oft!
2
Substantive mit dem Suffix -tel wie učitel − „Lehrer“ aber auch andere wie z. B.:
Francouz − „Franzose“, Klaus
108 = sto osm = (ein)hundertacht
Do kapsy
Keine Panik - in Do kapsy wird jedoch nur auf den 1. und 4. Fall eingegangen!  
Genauso dekliniert werden die Wörter věc − „Sache“, noc − „Nacht“, moc −
„Macht“ und die Wörter mit der Nachsilbe (Suffix) -ost wie z. B. starost − „Sorge“,
radost − „Freude“ u. a.
2
Do kapsy
sto devět = (ein)hundertneun = 109
g Bei Nationalitäten ist im Nom. Pl. oft die Endung -ové:
To je...
To je...
(Das ist ...)
(Das ist ...)
Nom. Sg.
aut
(das Auto)
-o
aut
(Autos)
-a
moř
(das Meer)
-e
moř
(Meere)
-e
zvíř1
(das Tier)
-e
zvíř
(Tiere)
-í
nádraž
(der Bahnhof)
Sächlich
Nom. Pl.
nádraž
(Bahnhöfe)
Singular
Plural
Singular
Plural
-í
h
g z
pstruh
pstruzi
(die Forelle )
(die Forellen2)
ch
g š
Čech
Češi
(der Tscheche)
(die Tschechen)
k
g c
zpěvák
zpěváci
(der Sänger)
(die Sänger)
r
g ř
bratr
bratři
(der Bruder)
(die Brüder)
d
g ď
kamarád
kamarádi3
(der Freund)
(die Freunde)
t
g ť
student
studenti3
(der Student)
(die Studenten)
n
g ň
pán
páni3
(der Herr)
(die Herren)
Plural
Singular
Plural
Ital
Ital-ové
(der Italiener)
(die Italiener)
Rus
Rus-ové
(der Russe)
(die Russen)
g Bei einigen Wörtern flieht das sog. „flüchtige e“ tatsächlich:
-ata
Bei „belebten Maskulina“, die auf h, ch, k, r, d, t, n enden, kommt es im
Nominativ Plural zum Konsonantenwechsel:
Singular
Singular
Plural
Singular
Plural
Němec
Němc-i
(der Deutsche)
(die Deutschen)
pes
ps-i
(der Hund)
(die Hunde)
g Einige Sonderfälle bei der Pluralbildung:
Singular
Plural
Singular
člověk
lidé, lidi 1
(der Mensch)
Plural
(die Menschen, Leute)
kůň
koně
(das Pferd)
(die Pferde)
přítel
přátelé
(der Freund)
(die Freunde)
Akkusativ Singular und Plural
Vidím... | Znám... | Mám ...
(Ich sehe ... | Ich kenne ... | Ich habe ...)
Deklination
Substantiva mit den Suffixen -tel, -an, -ista enden im Nominativ Plural immer
auf -é:
Singular
Plural
Singular
Plural
spisovatel
spisovatel-é
(der Schriftsteller)
(die Schriftsteller)
Evropan
Evropan-é
(der Europäer)
(die Europäer)
fotbalista
fotbalist-é
(der Fußballspieler)
(die Fußballspieler)
Männlich-belebt
Männlichunbelebt
Akk. Sg.
Akk. Pl.
student
(den Studenten)
-a
student
(Studenten)
-y
weiche
muž
(den Mann)
-e
muž
(Männer)
-e
harte
kufr
(den Koffer)
kufr
(Koffer)
-y
weiche
počítač
(Computer)
počítač
(Computer)
-e
harte
1
Genauso dekliniert werden die Bezeichnungen der Jungtiere, z. B. štěně − „Welpe“,
kotě − „Katzenjunge“ und Wörter kníže − „Fürst“ und hrabě − „Graf“.
Die Forellen sind in Tschechien bzw. auf Tschechisch erstaunlicherweise auch dann
belebt, wenn sie paniert auf dem Teller liegen ... (aber nur grammatisch)  
3
Die Buchstaben d, t, n werden in dieser Position als ď, ť, ň ausgesprochen, vgl.
Tschechisches Alphabet und Aussprache, S. 6
2
110 = sto deset = (ein)hundertzehn
Do kapsy
1
Nicht vergessen: In Do kapsy kennzeichnet „“ umgangssprachliche Variante!
Do kapsy
sto jedenáct = (ein)hundertelf = 111
Auf folgende Fragen antwortet man sowohl im Deutschen als auch im
Tschechischen mit dem Akkusativ:
Vidím... / Znám... / Mám...
(Ich sehe ... / Ich kenne ... / Ich habe ...)
Akk. Sg.
Weiblich
Akk. Pl.
Koho? − Wen?
Co? − Was?
Kam? − Wohin?
tašk
(die Tasche)
-u
tašk
(Taschen)
-y
růž
(die Rose)
-i
růž
(Rosen)
-e
Unter Umständen auch auf die Frage: Kdy? − Wann?
píseň
(das Lied)
písn
(Lieder)
-ě
z. B.: kost
(den Knochen)
kost
(Knochen)
-i
v pět hodin
za pět minut
g
g
um fünf Uhr
in fünf Minuten
Einige Verben mit Akkusativ bzw. mit Akkusativpräposition:
čekat na koho / co (warten auf wen / was)
Akk. Sg.
Sächlich
g čekám na kamaráda (ich warte auf einen Freund)
Akk. Pl.
aut
(das Auto)
-o
aut
(Autos)
-a
moř
(das Meer)
-e
moř
(Meere)
-e
zvíř
(das Tier)
-e
zvíř
(Tiere)
nádraž
(den Bahnhof)
-í
nádraž
(Bahnhöfe)
číst co (lesen was)
g čtu román (ich lese einen Roman)
dostat co (bekommen was)
g dostanu svetr (ich bekomme einen Pulli)
-ata
hledat koho / co (suchen wen / was)
g hledám Noru a Petra1 (ich suche Nora und Peter1)
-í
koupit co (kaufen was)
g koupím zmrzlinu (ich kaufe ein Eis)
mít koho / co (haben was)
Der Akkusativ steht immer nach folgenden Präpositionen:
mimo
außer
přes
über
pro
für
skrz
durch
g mám bratra (ich habe einen Bruder)
potřebovat koho / co (brauchen was)
g potřebuju slovník (ich brauche ein Wörterbuch)
psát co − (schreiben was)
g píšu dopis (ich schreibe einen Brief)
Präpositionen, die den Akkusativ verlangen, können zugleich auch andere Fälle
(2., 6. oder 7.) verlangen:
4. und 6. Fall
4. und 7. Fall
poslouchat koho / co (hören was)
2., 4. und 7. Fall
za
g poslouchám hudbu (ich höre Musik)
o
um
mezi
zwischen
na
auf
nad
über
v, ve
in, um
pod
unter
znát koho / co (kennen wen / was)
před
vor
g znám Hanku (ich kenne Hanka)
hinter, für
vidět koho / co (sehen wen / was)
g vidím kamarádku (ich sehe eine Freundin)
1
112 = sto dvanáct = (ein)hundertzwölf
Do kapsy
Im Akkusativ wird im Tschechischen z. B. Karel zu Karla und Petr zu Petra!  
Do kapsy
sto třináct = (ein)hundertdreizehn = 113
Verben
Das tschechische Verb hat genauso wie das deutsche drei Personen (1., 2., 3.)
im Singular und im Plural.
Im Gegensatz zum Deutschen gibt es im Tschechischen nur eine
Vergangenheits- und nur eine spezifische Zukunftsform!
Vergangenheit
ich
war
−
bin
gewesen
war
gewesen
g
byl = ♂ /
byla = ♀ /
bylo1
g Eine Besonderheit des Tschechischen sind die „Aspekte“. Durch den
Aspekt kann man ausdrücken, ob die durch das Verb geäußerte Handlung
beendet worden ist oder nicht. Man unterscheidet hierbei den unvollendeten
(imperfektiven) und den vollendeten (perfektiven) Aspekt. Sowohl nakupovat
(impf.) als auch nakoupit (pf.) heißen „einkaufen“. Daher gibt es im
Tschechischen meist zwei Verbformen für ein deutsches Verb.1
(Fast) alles klar? Dann geht’s weiter! Die vollendete Verben haben noch eine
interessante Eigenschaft – durch ihre Gegenwartsformen kann die Zukunft
ausgedrückt werden:
jsem
Zukunft
ich
werde
schreiben
werde
geschrieben
haben
g
g In der Vergangenheitsform unterscheidet man, ob der Sprecher (1. Person),
der Ansprechpartner (2. Person) oder der, über den gesprochen wird (3. Person),
männlich ♂, weiblich ♀ oder sächlich ist.
g Unter den einzelnen Geschlechtern wird auch im Plural unterschieden. Diese
Tatsache bereitet übrigens auch den tschechischen Schüler/-innen gelegentlich
Schwierigkeiten.
männlich ♂
Person
weiblich ♀
2. sg.
byl
byla
bylo
3. sg.
1. pl.
2. pl.
byli
3. pl.
byly
byla
Gegenwart
Zukunft
napíšu (to)
g ich werde (es)
aufschreiben
psal jsem (dopis)
píšu
g ich schreibe
g ich schrieb
(einen Brief)
[g ich habe (einen
Brief) geschrieben]
budu psát
g ich werde
schreiben
g Auf den Aspekt wird hier jedoch nicht näher eingegangen, da es tatsächlich
nicht so einfach ist. Wendet euch bei Fragen an eine/-n Tschechin/Tschechen
eures Vertrauens ...  
Konjugation der Verben
jsem
Osobní zájmeno
být
Personalpronomen
sein
jsi
já
jsem
ich
bin
-
ty
jsi
du
bist
jsme
on / ona / ono
je
er / sie / es
ist
g ... Čech, Němec
jste
my
-
g Nur in der 3. Person wird das Geschlecht auch bei den Pronomina
unterschieden: on − „er“, ona − „sie“, ono − „es“ (Singular); oni (m.), ony (f.),
ona (n.) − „sie“ (Plural).
1
Bylo jsem (= 1. Person) wird zwar nicht benutzt, da Sächliches kaum über sich
selber spricht. In der 3. Person Sg. ist die Form bylo jedoch durchaus üblich.
114 = sto čtrnáct = (ein)hundertvierzehn
napsal jsem (to)
g ich habe (es)
aufgeschrieben
Verb být „sein“
sächlich
1. sg.
Vergangenheit
napsat
perfektiv
psát
imperfektiv
psát
budu
Infinitiv
Do kapsy
jsme
vy
Vy
jste
oni / ony / ona
jsou
g ... doma, ve škole
g ... ein Tscheche, ein Deutscher
wir
sind
ihr
seid
Sie
sind
sie
sind
g ... zu Hause, in der Schule
1
Einige Verben unterscheiden dies jedoch nicht, wie z. B. muset − „müssen“, chtít −
„wollen“ etc. In Do kapsy werden übrigens nicht immer beide Formen angegeben.
Do kapsy
sto patnáct = (ein)hundertfünfzehn = 115
Konjugationsmuster
Die tschechischen Verben kann man im Präsens in vier Klassen1 einteilen (entscheidend ist hierbei die Endung der 1. Person Singular). Zwischen den Endungen der 3. und 4. Klasse gibt es gewisse Ähnlichkeiten, die hier deutlich
werden:
I.
III.
IV.
IV.
jet
číst
psát
začínat
(arbeiten)
(fahren)
(lesen)
(schreiben)
(beginnen)
1. sg. pracuji / pracuju
jedu
čtu
píšu
začnu
2. sg. pracuješ
jedeš
čteš
píšeš
začneš
3. sg. pracuje
jede
čte
píše
začne
-at, -át
-et, -ět, -it
-ovat, mýt,
krýt
-nout, nést
1. pl. pracujeme
jedeme
čteme
píšeme
začneme
g znát
g vidět
g studovat
g jít ...
2. pl. pracujete
jedete
čtete
píšete
začnete
3. pl. pracují / pracujou
jedou
čtou
píšou
začnou
(kennen)
1. sg. já
II.
III.
pracovat
znám
(sehen)
vidím
(studieren)
studuj-i/-u
(gehen)
jdu
2. sg. ty
znáš
vidíš
studuj-eš
jdeš
3. sg. on,
ona,
ono
zná
vidí
studuj-e
jde
Negation (Verneinung)
1. pl. my
známe
vidíme
studuj-eme
jdeme
2. pl. vy
znáte
vidíte
studuj-ete
jdete
3. pl. oni,
ony,
ona
znají
vidí
studuj-í / -ou
jdou
já
nejsem
ich
bin
ty
nejsi
du
bist
on | ona | ono
není
er | sie | es
my
nejsme
vy
Vy
nejste
oni | ony | ona
nejsou
wir
ist
sind
ihr
seid
Sie
sind
sie
sind
nicht /
kein
Weitere Beispiele:
I.
mít
II.
slyšet
prosit
myslet
(warten)
(hören)
(bitten)
(denken)
1. sg. mám
čekám
slyším
prosím
myslím
2. sg. máš
čekáš
slyšíš
prosíš
myslíš
(haben)
3. sg. má
1. pl. máme
1
čekat
čeká
slyší
prosí
myslí
čekáme
slyšíme
prosíme
myslíme
2. pl. máte
čekáte
slyšíte
prosíte
myslíte
3. pl. mají
čekají
slyší
prosí
myslí
g Die Vorsilbe ne- entspricht dem deutschen nicht (oder auch kein) und wird
mit dem Verb zusammengeschrieben.
z. B.: Já nejsem Tomáš. aber:To nemá smysl. g „Ich bin nicht Thomas.“
g „Das hat keinen Sinn.“
In den folgenden Tabellen sind diese Klassen von I.–IV. durchnummeriert.
116 = sto šestnáct = (ein)hundertsechszehn
Do kapsy
Do kapsy
sto sedmnáct = (ein)hundertsiebzehn = 117
Rod podstatných jmen se v obou jazycích velmi často liší. Doporučujeme učit
se ho spolu se slovíčkem, nejlépe za použití určitého členu (např. das Haus
−„dům“) – odsazení.
Němčina rozlišuje čtyři pády v jednotném (Singular = Sg.) i množném čísle
(Plural = Pl.). Tyto pády jsou srovnatelné s 1. až 4. pádem v češtině. Němčina
je však na rozdíl od češtiny vyjadřuje pomocí členu v patřičném tvaru (např.
v 1. a 4. pádu mn.č. jen „die“ u určitého a nula � u neurčitého členu), popř.
pomocí koncovek, kterých má ve srovnání s češtinou velmi málo. V případě
českého 6. a 7. pádu si němčina vystačí s předložkovým spojením ve 3. nebo ve
4. pádě, při oslovení se užívá 1. pádu.
1. pád jednotného a množného čísla / Nominativ Singular und Plural
(To je...) Das ist ...
(To jsou...) Das sind ...
Mužský rod ♂
(Nom. Sg. ) 1. pád, j. č.
der
ein
(Nom. Pl.) 1. pád, mn. č.
(učitel)
Lehrer
(učitelé)
Lehrer
(bratr)
Bruder
(bratři)
Brüder
(pes)
Hund
(psi)
Hund
-e
(host)
Gast
(hosté)
Gäst
-e
(muž)
Mann
(muži)
Männ
-er
(student)
Student
(studenti)
Student
-en
(park)
Park
(parky)
Park
118 = sto osmnáct = (ein)hundertachtzehn
die
�
-s
Do kapsy
Ženský rod ♀
Střední rod
w mužský – na rozdíl od češtiny se dále nerozlišuje na životný a neživotný
(der Lehrer - „učitel“, der Baum - „strom“),
w ženský (die Frau − „žena“) a
wstřední (das Auto − „auto“).
(To jsou...) Das sind ...
(Nom. Sg.) 1. pád, j. č.
die
eine
das
ein
(Nom. Pl.) 1. pád, mn. č.
(matka)
Mutter
(matky)
Mütter
(noc)
Nacht
(noci)
Nächt
(žena)
Frau
(ženy)
Frau
-en
(taška)
Tasche
(tašky)
Tasche
-n
(babička)
Oma
(babičky)
Oma
-s
(dívka)
Mädchen
(dívky)
Mädchen
die
�
(vlas)
Haar
(obraz)
Bild
die
�
-e
(vlasy)
Haar
-e
(obrazy)
Bild
-er
(oko)
Auge
(oči)
Auge
-en
(srdce)
Herz
(srdce)
Herz
-en
(tým)
Team
(týmy)
Team
-s
Mnoho substantiv v množném čísle přehlasuje, tzn. jedna samohláska je
nahrazena jinou, např. der Bruder − „bratr“ − die Brüder − „bratři“.
4. pád jednotného a množného čísla / Akkusativ Singular u. Plural
(Vidím... / Mám...) Ich sehe ... / Ich habe ...
(Akk. Sg.) 4. pád, j. č.
Mužský rod ♂
Podstatná jména
Všechna podstatná jména se v němčině píší s velkým písmenem, stejně jako
vlastní jména a začátky vět. U podstatných jmen stojí buď člen určitý der, die,
das, který odpovídá českému ukazovacímu zájmenu ten, ta, to, nebo člen
neurčitý ein, eine, ein, odpovídající neurčitému zájmenu jeden, jedna, jedno,
popř. nějaký, nějaká, nějaké. Těmito členy je vyjádřen rod podstatných jmen.
Němčina stejně jako čeština rozlišuje tři rody:
(To je...) Das ist ... Ženský rod ♀
Poznámky k německé gramatice
Anmerkungen zur deutschen Grammatik
den
einen
die
eine
Do kapsy
(Akk. Pl.) 4. pád, mn. č.
(učitele)
Lehrer
(učitele)
Lehrer
(bratra)
Bruder
(bratry)
Brüder
(psa)
Hund
(psy)
Hund
-e
(hosta)
Gast
(hosty)
Gäst
-e
(muže)
Mann
(muže)
Männ
-er
(studenta)
Student
(studenty)
Student
-en
(park)
Park
(parky)
Park
(matky)
Mütter
die
�
-en
-s
(matku)
Mutter
(noc)
Nacht
die
(noci)
Nächt
(ženu)
Frau
�
(ženy)
Frau
-en
(tašku)
Tasche
(tašky)
Tasche
-n
(babičku)
Oma
(babičky)
Oma
-s
-e
sto devatenáct = (ein)hundertneunzehn = 119
(Vidím... / Mám...) Ich sehe ... / Ich habe ...
Střední rod
(Akk. Sg.) 4. pád, j. č.
das
ein
(Akk. Pl.) 4. pád, mn. č.
(dívku)
Mädchen
(dívky)
(vlas)
Haar
(vlasy)
Haar
-e
(obraz)
Bild
die
(obrazy)
Bild
-er
(oko)
Auge
�
(oči)
Auge
-en
(srdce)
Herz
(srdce)
Herz
-en
(tým)
Team
(týmy)
Team
-s
Mädchen
g Zápor se tvoří pomocí záporné částice „nicht“ nebo záporného zájmena
„kein“. Stojí volně ve větě, není tedy jako v češtině částí slova. Dále viz str. 117
(Negation).
př.: Já nejsem Tomáš. g
„Ich bin nicht Thomas.“
ale:
To nemá smysl. g
„Das hat keinen Sinn.“
g Rozlišujeme tzv. slovesa slabá g pravidelná (např. wohnen − „bydlet“)
a slovesa silná g nepravidelná (např. essen − „jíst“) podle způsobu tvoření
minulého času (wohnen, wohnte, h. gewohnt vs. essen, aß, h. gegessen).
U silných sloves navíc v přítomném čase dochází ke změně kmenové
samohlásky -e-, -a-, -o- ve 2. a 3. osobě jednotného čísla.
slabá slovesa
Jen 4. pád stojí po předložkách:
bis po
um kolem
durch skrz
für pro
auf
hinter
na, k
na
za
in
přes
fahren
nehmen
(bydlet)
(čekat)
(jíst)
(dát)
(jezdit)
(vzít, brát)
wohne
warte
esse
gebe
fahre
nehme
ohne bez
2. sg. du
wohnst
wartest
isst
gibst
fährst
nimmst
er,
3. sg. sie,
es
wohnt
wartet
isst
gibt
fährt
nimmt
1. pl. wir
wohnen
warten
essen
geben
fahren
nehmen
zwischen mezi
2. pl. ihr
wohnt
wartet
esst
gebt
fahrt
nehmt
3. pl. sie
wohnen
warten
essen
geben
fahren
nehmen
vor
Pomůckou pro to, abychom mohli určit, v jakém pádě je nutno v konkrétním
případě předložku použít, jsou otázky Wohin? nebo Wo?
Např.: geben
před
neben vedle
über
essen
1. sg. ich
unter pod
do, v
warten
gegen proti
4. pád může stát i po předložkách, které se váží se 3. pádem.
an
silná slovesa
wohnen
g Významným pomocným slovesem při tvoření minulého času je sloveso
haben „mít“. Časuje se nepravidelně.
Kam, wohin?
g 4. pád
1. sg.
ich habe
1. pl.
Kde, wo?
g 3. pád
2. sg.
du hast
2. pl.
ihr habt
3. sg.
er, sie, es hat
3. pl.
sie haben
schovat se za strom g Kam, wohin? g 4. pád
g sich hinter den Baum verstecken
schovávat se za stromem g Kde, wo? g 3. pád
g sich hinter dem Baum verstecken
Slovesa, která jsou tvořena předponou, dělíme do dvou skupin:
1. Slovesa s neodlučitelnou předponou (viz tabulky). Tyto předpony nemohou
stát samostatně.
Slovesa
g Německé sloveso má stejně jako české tři osoby (1., 2., 3.) v jednotném
i množném čísle.
g Němčina má na rozdíl od češtiny 3 minulé a 2 budoucí časy (viz tabulky
na str. 114 Vergangenheit a Zukunft).
g Časování slovesa „být“ viz str. 115 (Konjugation des Verbs „být“ − sein).
120 = sto dvacet = (ein)hundertzwanzig
wir haben
Do kapsy
Neodlučitelné předpony
bestellen
(objednat)
erledigen
(vyřídit)
gefallen
(líbit se)
misstrauen
(nedůvěřovat)
empfinden
(cítit, pociťovat)
verkaufen
(prodat)
entscheiden
(rozhodnout)
zerreißen
(roztrhat)
Do kapsy
sto dvacet jedna = (ein)hunderteinundzwanzig = 121
bestellen
bekommen
entscheiden
(objednat)
(dostat)
(rozhodnout)
1. sg. ich
bestelle
bekomme
entscheide
2. sg. du
bestellst
bekommst
entscheidest
3. sg. er, sie, es
1. pl. wir
bestellt
bekommt
entscheidet
bestellen
bekommen
entscheiden
2. pl. ihr
bestellt
bekommt
entscheidet
3. pl. sie
bestellen
bekommen
entscheiden
2. Slovesa s odlučitelnou předponou.
Ve větě stojí předpona na konci.
Anhang
Dodatek
Odlučitelné předpony (např.)
anbieten
(nabídnout)
ausschalten
(vypnout)
einkaufen
(nakoupit)
weitermachen
(pokračovat)
vorbereiten
(připravit)
teilnehmen
(účastnit se)
einkaufen
anbieten
teilnehmen
(nakoupit)
(nabídnout)
(účastnit se)
1. sg. ich
kaufe ...ein
biete ...an
nehme... teil
2. sg. du
kaufst ...ein
bietest... an
nimmst... teil
3. sg. er, sie, es
kauft ...ein
bietet... an
nimmt... teil
1. pl. wir
kaufen... ein
bieten... an
nehmen... teil
2. pl. ihr
kauft ...ein
bietet... an
nehmt... teil
3. pl. sie
kaufen... ein
bieten... an
nehmen... teil
122 = sto dvacet dva = (ein)hundertzweiundzwanzig
Do kapsy
Do kapsy
sto dvacet tři = (ein)hundertdreiundzwanzig = 123
Tandem
Wo bekomme ich weitere
Exemplare von Do kapsy?
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch (Regensburg)
Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže (Plzeň)
Bei Tandem Regensburg:
w telefonisch
w per E-Mail: [email protected]
w via Online-Shop: www.tandem-org.de/publikationen/e-shop.html
w oder persönlich in unserem Büro
Tandem ...
Die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch –
Tandem in Regensburg und Pilsen sind die zentralen Fachstellen für den
Jugend- und Schüleraustausch zwischen Deutschland und Tschechien.
Die Koordinierungszentren fördern die gegenseitige Annäherung und die
Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen jungen Menschen aus
beiden Ländern. Im Zentrum der Arbeit steht die Begegnung junger Menschen.
Tandem…
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni
a Regensburgu jsou v České republice a ve Spolkové republice Německo
celostátními odbornými pracovišti pro výměnu dětí a mládeže mezi oběma
zeměmi. Koordinační centra podporují sbližování a rozvoj všestranných styků
a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.
Kosten:
Do kapsy ist erhältlich gegen eine Schutzgebühr von 1 EUR / Exemplar zzgl.
Porto und Verpackung. Der Versand erfolgt gegen Rechnung.
Kde získám další
exempláře Do kapsy?
U Tandemu Plzeň:
w osobně
w objednáním v e-shopu: www.tandem.adam.cz/eshop
Tento jazykový průvodce mohou získat pracovníci s mládeží i učitelé. Cena
Do kapsy je 30 Kč za 1 ks. Poštovné je účtováno dle tarifu České pošty. Osobní
vyzvednutí je zdarma.
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Maximilianstraße 7, D-93047 Regensburg
fon: +49 941 585 57-0 | fax: +49 941 585 57-22
[email protected] | www.tandem-info.net
Besuchen Sie uns auch auf
Navštivte nás také na
124 = sto dvacet čtyři = (ein)hundertvierundzwanzig
Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže
Riegrova 17, CZ-306 14 Plzeň
tel.: +420 377 634 755 | fax: +420 377 634 752
[email protected] | www.tandem-info.net
facebook.com/ccentretandem
twitter.com/ccentretandem
Do kapsy
Do kapsy
sto dvacet pět = (ein)hundertfünfundzwanzig = 125
Was bietet Tandem
Information
Der Weg ins Nachbarland beginnt mit vielen Fragen – Tandem bietet Informationen zu Strukturen der Jugendarbeit in beiden Ländern, den unterschiedlichen
Schulsystemen, Finanzierungsmöglichkeiten, Sprache, Interkulturalität und
Landeskunde! Interessiert?
Besuchen Sie uns im Internet: www.tandem-info.net
Individuelle Beratung
Patentrezepte gibt es nicht – jede Begegnung verläuft anders! Haben Sie inhaltliche oder organisatorische Fragen? Das Tandem-Team steht Ihnen gerne mit
Rat und Tat zur Seite. Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ihrer pädagogischen
Arbeit. Kontaktieren Sie uns! E-Mail: [email protected]
w
w
Im Rahmen des Programms „Voneinander lernen“ bietet Tandem Einzelpersonen aus der Jugendarbeit die Möglichkeit, in Jugendeinrichtungen
des Nachbarlandes zu hospitieren.
Das Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“ ermöglicht deutschen
und tschechischen Berufsschüler/-innen, Auszubildenden, Berufsanfänger/-innen und jungen Arbeitsnehmer/-innen sowie Jugendlichen
ohne Ausbildungsplatz im Alter ab 16 Jahren die Möglichkeit eines mindestens zweiwöchigen Praktikumsaufenthaltes im Nachbarland.
Fortbildungen
Stets auf dem aktuellsten Stand! Das Tandem-Team qualifiziert Sie für die
Praxis im deutsch-tschechischen Jugendaustausch. Bei ein- oder mehrtägigen
Veranstaltungen arbeiten Sie gemeinsam mit Gleichgesinnten an Themen der
interkulturellen Pädagogik, Jugendarbeit und Landeskunde. So erarbeiten
Sie sich wertvolles Know-how für die Umsetzung Ihrer eigenen Projekte.
Interessiert? Auf der Tandem-Homepage www.tandem-org.de finden Sie unter
der Rubrik „Aktuelles / Termine“ unsere Seminarangebote.
Vermittlung von Kontakten
Suchen – aber richtig! Beidseits der Grenze besteht seitens Jugendverbänden
und Schulen reges Interesse an Jugendbegegnungen. Mit Hilfe der TandemKontaktbörse (www.tandem-info.net/partner) können Sie eine passende
Partnerinstitution im Nachbarland finden. In der Kontaktbörse eingetragen
sind auch Einzelpersonen, Institutionen und Fachleute, die sich mit
landesspezifischen Themen im Jugendbereich beschäftigen. Gern unterstützt
Sie auch unsere Kontaktlotsin. E-Mail: [email protected]
Info- und Vernetzungstage
Infos aus erster Hand! An Tschechien Interessierte können sich im Rahmen
von Info- und Vernetzungstagen über die einzelnen Tandem-Programme
informieren. Die aktuellen Termine finden Sie auf der Tandem-Homepage unter
www.tandem-org.de, Rubrik „Aktuelles / Termine“.
Finanzierung
Ohne Moos nix los! Tandem Regensburg verwaltet im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die „Sondermittel
Tschechische Republik“, die an Träger der Jugendarbeit ausgereicht werden.
Gleichzeitig bietet Ihnen das Tandem-Team eine Orientierung im Dschungel der
Fördermöglichkeiten von Jugendbegegnungen.
Tandem ...
w... Regensburg ist eine Einrichtung des deutschen Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Freistaaten Bayern
und Sachsen. Die Trägerschaft liegt beim Bayerischen Jugendring.
w... Pilsen ist eine Einrichtung des tschechischen Ministeriums für Schul wesen, Jugend und Sport und an die Westböhmische Universität ange gliedert.
w ... finden Sie auch im Internet:
Schulische Begegnungsmaßnahmen können von Tandem finanziell nicht
unterstützt werden. Wir zeigen Ihnen aber gerne verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten auf.
w Fortbildungsstipendien fördern die Teilnahme tschechischer Fachkräfte
(z. B. Jugendleiter/-innen) an Fortbildungsveranstaltungen in Deutsch land. (Anmeldung über Tandem Pilsen)
126 = sto dvacet šest = (ein)hundertsechsundzwanzig
Do kapsy
Was Sie sonst noch über Tandem wissen sollten ...
www.tandem-org.de
www.schrittfuerschritt.info
www.tandem-info.net/partner
www.ahoj.info
www.sprachanimation.info
www.tandem-info.net/projekt
Do kapsy
sto dvacet sedm = (ein)hundertsiebenundzwanzig = 127
Co nabízí Tandem?
w V rámci programu Učit se navzájem nabízí Tandem pracovníkům
z oblasti práce s mládeží možnost hospitovat v některém ze zařízení pro
mládež v sousední zemi.
Informace
Vydáte-li se na cestu do Německa, budete mít jistě mnoho otázek, na které
byste rádi znali odpověď – Tandem vám nabízí informace týkající se této země,
možností financování projektů, struktury práce s mládeží, školského systému,
jazykového vzdělávání, ale i jiných témat. Jste zvědaví? Navštivte nás na
internetu: www.tandem-info.net
Individuální poradenství
Na vytvoření projektu neexistuje žádný zaručený recept – každé setkání mládeže
probíhá jinak. Máte dotazy k obsahové či organizační stránce? Tandem vám rád
poradí. Rádi vás podpoříme ve vaší pedagogické práci. Zkontaktujte nás!
[email protected]
Zprostředkování kontaktů
Kdo hledá, ten najde – na obou stranách hranice je ve školách a sdruženích
velký zájem o setkání mládeže. S pomocí naší kontaktní databáze najdete
odpovídající partnerskou instituci v sousední zemi (www.tandem-info.net/partner).
Registrují se zde jednotlivci, odborníci a instituce, které se zabývají specifickými
tématy v oblasti práce s mládeží.
w Program podpory odborných praxí umožňuje žákům a absolventům
odborných a učňovských škol a mladým lidem ohroženým
nezaměstnaností absolvovat 3 až 12 týdenní praxi v sousední zemi.
w
Program Dobrovolně nabízí pro mladé lidi ve věku od 18-30 let Evropskou
dobrovolnou službu v zahraničí, zejména v Německu. Formou
neformálního vzdělávání získávají dobrovolníci ojedinělou interkulturní
a jazykovou zkušenost. Navštivte www.dobrovolne.ahoj.info.
Další vzdělávání a informační dny
Komu se nelení, tomu se zelení – Tandem vám umožní poznat blíže praxi
v oblasti výměn české a německé mládeže. Na jedno- či vícedenních akcích
máte možnost setkat se s lidmi stejného zaměření, s nimiž budete společně
pracovat na tématech z oblasti interkulturní pedagogiky, reálií a práce
s mládeží. Zde můžete převést vaši představu o projektu do konkrétní podoby.
Máte-li zájem o spolupráci s Německem, můžete na jednom z našich informačních
dní získat nové informace a nechat si poradit. Aktuální termíny najdete na
www.tandem.adam.cz v rubrice „Akce“.
Co byste o Tandemu ještě měli vědět
Tandem pravidelně pořádá kontaktní semináře, na kterých můžete navázat
osobní kontakty. Při vašem hledání vám rádi pomohou naši spolupracovníci.
Financování
Tandem finančně podporuje česko-německá setkání mládeže a další vzdělávání
pracovníků s mládeží. Rádi vám také poradíme s dalšími možnostmi financování
a pomůžeme vám zorientovat se v džungli finančních podpor určených pro
mezinárodní výměny mládeže.
wProgram Vzdělávání podporuje účast českých pracovníků s mládeží na
vzdělávacích seminářích v Německu. Podpora činí až 80 % účastnického
poplatku. Žádosti se podávají Tandemu Plzeň.
wProgram Rozjeď to s Tandemem! s podporou MŠMT nabízí českým
sdružením a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti příspěvek pro
spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem.
128 = sto dvacet osm = (ein)hundertachtundzwanzig
Do kapsy
Tandem…
w ... byl zřízen na základě společného prohlášení českého ministra školství
a německé spolkové ministryně pro mládež v roce 1997.
w... Plzeň je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni
a metodicky je veden Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
w... Regensburg je zařízení německého Spolkového ministerstva pro
rodinu, seniory, ženy a mládež a spolkových zemí Bavorska a Saska.
Zřizovatelem je Bavorský kruh mládeže.
w ... najdete též na internetu: www.tandem.adam.cz nabízí informace
o programech a projektech Tandemu, možnostech financování, akcích
a mnoho jiného.
w ... provozuje česko-německý internetový portál pro mladé lidi
www.ahoj.info (g str. 133).
Do kapsy
sto dvacet devět = (ein)hundertneunundzwanzig = 129
Freiwillige Berufliche Praktika
Program podpory odborných praxí
Auslandspraktika eröffnen jungen Menschen in der beruflichen Erstausbildung
unzählige Möglichkeiten und können ihnen das entscheidende Plus bei der
Jobsuche bringen. Das Koordinierungszentrum vergibt Aufenthaltsstipendien
für mindestens zweiwöchige Praktika in Tschechien aus Mitteln des DeutschTschechischen Zukunftsfonds und des EU-Programms Erasmus+ / LLP
Leonardo da Vinci. Tandem fördert im Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“
Maßnahmen von Berufsschulen, Ausbildungsbetrieben, überbetrieblichen
Ausbildungseinrichtungen sowie berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen,
die an einer deutsch-tschechischen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung
interessiert sind. Die Teilnehmer/-innen profitieren sprachlich, interkulturell sowie
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung vom Aufenthalt und können anschließend
durch eine Vielzahl neu erworbener Schlüsselqualifikationen zukünftige
Arbeitgeber von sich überzeugen. Im Rahmen des Programms können junge
Menschen ab 16 Jahren ein berufliches (mindestens zweiwöchiges) Praktikum
in Tschechien oder Deutschland absolvieren.
Förderung
1)Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds (Gastgeberprinzip)
2)Erasmus+ / LLP Leonardo da Vinci (Entsendeprinzip)
Kurz und knapp
•Zielgruppe: junge Menschen (ab 16 Jahren) in der beruflichen Bildung
•alle Branchen
•Dauer: ab 2 Wochen
•von Tandem organisierte sprachliche und interkulturelle Einführung
(Sprachanimation) als fester Bestandteil des Programms für die
Praktikanten/Praktikantinnen
Zuschüsse für (abhängig vom Förderprogramm)
•Verpflegung und Unterbringung
•Begleitperson
•ÖPNV / Reisekosten
•einmalige Kostenpauschale
• Sprachanimation und Versicherung
Program podpory odborných praxí je určen středním odborným školám,
učilištím a vyšším odborným školám. Program nabízí mladým lidem v prvotním
odborném vzdělávání možnost absolvovat minimálně třítýdenní praxi ve firmách,
dílnách, vzdělávacích zařízeních či institucích veřejné správy v sousední zemi.
Cílem programu je získávání nových pracovních zkušeností, zdokonalování
odborných dovedností a zvyšování šancí žáků a učňů na evropském pracovním
trhu. Kromě toho mohou získat cenné osobní i mezikulturní zkušenosti.
Finanční podpora
1)Česko-německý fond budoucnosti (hostitelský princip)
2)Program Erasmus+ (vysílající princip)
Shrnutí
•cílová skupina: žáci SOŠ, SOU, OU a VOŠ
•všechny obory
•délka praxe: 3-12 týdnů
•součástí programu je jazyková animace a interkulturní příprava
Příspěvky na (závislé podle typu financování)
•stravu a ubytování,
•MHD,
•pojištění,
•cestovné,
•jednorázový příspěvek na administrativu,
•doprovodnou osobu,
•jazykovou animaci a interkulturní přípravu.
Kontaktní osoba
Iva Tesařová
tel.: +420 377 634 759, [email protected]
Ansprechpartnerinnen
Lisa Minet (Päd. Mitarbeiterin)
Tel.: +49 941 585 57 14, [email protected]
Lucie Matyášová (Sachbearbeitung)
Tel.: +49 941 585 57 15, [email protected]
130 = sto třicet = (ein)hundertdreißig
Do kapsy
Do kapsy
sto třicet jedna = (ein)hunderteinunddreißig = 131
Deutsch-tschechisches Internetportal
Česko-německý internetový portál
Von jungen Menschen für junge Menschen
Od mladých lidí pro mladé lidi
Informiere Dich!
www.ahoj.info ist das deutsch-tschechische Portal von jungen Leuten für junge
Leute. Hier bekommst du Informationen zu den Themen:
wSprache
wMobilität
w News aus der deutsch-tschechischen Welt
Účastnit se, diskutovat, vytvářet
Podle hesla „Naše stránky jsou vaše stránky.“ mohou mladí lidé na
www.ahoj.info:
w psát vlastní texty a komentovat články
w představovat vlastní nápady a projekty
w navazovat kontakty s lidmi ze sousední země
Sag Deine Meinung!
Auf www.ahoj.info und dem projekteigenen Facebook-Account können junge
Menschen aus Deutschland und Tschechien:
w eigene Ideen / Projekte / Termine bekannt machen
w Themen / Artikel kommentieren
w mit jungen Menschen aus Deutschland und Tschechien
diskutieren
www.ahoj.info funguje jako informační portál. Lze zde najít zajímavosti
a potřebné informace o:
w novinkách z česko-německého světa,
w reáliích, jazyce, cestování,
w studiu a práci v zahraničí,
w dobrovolné službě, stážích a stipendiích.
Mach mit und hab Spaß!
Die Begegnungen junger Menschen aus Deutschland und Tschechien stehen im
Mittelpunkt von ahoj.info. Neben der virtuellen Begegnung im Netz veranstaltet
das ahoj.info-Team im Schnitt jeweils zwei Seminare und Tagesveranstaltungen
pro Jahr. Aktuelle Termine findest du auf www.ahoj.info.
www.ahoj.info ist ein Projekt des Koordinierungszentrums DeutschTschechischer Jugendaustausch – Tandem. Das zweisprachige Webportal wird
betreut von jungen Menschen, die in beiden Tandem-Büros ihren Europäischen
Freiwilligendienst absolvieren. Kontakt: [email protected]
www.ahoj.info wird unterstützt vom Deutschen Jugendherbergswerk, DJH.
Weitere Informationen unter www.djh.de
Tematické semináře ahoj.info
Aby se mladí lidé mohli setkávat nejen virtuálně, ale i ve skutečném životě,
pořádá ahoj.info tým pravidelně různé semináře.
w
w
w
Setkání a jazyk. Stejně jako i u ostatních projektů Tandemu stojí v popředí
setkávání mladých lidí z Česka a Německa.
V rámci interkulturních workshopů si účastníci pomocí česko-německé
jazykové animace osvojí nejdůležitější slova sousedního jazyka.
Jak wwwlastně fungují nová média? Na seminářích ahoj.info se mladí
lidé učí zacházet i s novými médii. Po přednáškách odborných referentů
se osvojené poznatky ihned využijí v praxi.
Dobrovolně do Evropy
Kdo hledá informace o Evropské dobrovolné službě (EVS), ten je na
www.ahoj.info správně. V rubrice „volunteering“ najdou zájemci obsáhlé
informace. Informace z první ruky poskytnou i oba dobrovolníci, kteří se o
portál ahoj.info starají. Kontaktujte je na [email protected]
www.ahoj.info je projekt Koordinačního centra česko-německých výměn
mládeže Tandem.
facebook.com/ahoj.info
twitter.com/ahojinfo
132 = sto třicet dva = (ein)hundertzweiunddreißig
www.ahoj.info je finančně podporováno Organizací německých turistických
ubytoven pro mládež (DJH) – www.djh.de
Do kapsy
Do kapsy
sto třicet tři = (ein)hundertdreiunddreißig = 133
Projekt Schritt für Schritt ins Nachbarland
Projekt Krůček po krůčku do sousední země
Tschechien und Tschechisch für Kinder von 3 bis 8 Jahren
Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let
Von 2012 bis 2014 werden vielfältige Angebote zum Nachbarland und
zur Nachbar-sprache für Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren und für ihre
pädagogischen Fachkräfte realisiert. Das Projekt „Schritt für Schritt ins
Nachbarland“ eröffnet Kindern in den Bezirken entlang der deutschtschechischen Grenze die Chance, von klein auf die Sprache und Kultur des
Nachbarlandes kennenzulernen.
Zielgruppen
w Kindergärten und Kindertagesstätten
w Horte und Grundschulen (1. und 2. Klasse)
w Freie Träger der Jugendarbeit
Inhalte des Projekts
w „Botschafter des Nachbarlandes“ mit Angeboten zu Tschechien und
Tschechisch
w Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte
w Methodische Beratung und Kontaktvermittlung
w Newsletter und Internetseiten
w Deutsch-tschechisches Wörterbuch (nicht nur) für den Vorschulbereich
w Arbeitsmappe „Projektbausteine“
Durch projektbegleitende Förderprogramme bietet Tandem zudem finanzielle
Förderung für Angebote zu Kultur und Sprache des Nachbarlandes,
gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder und
Fachkräfteaustausch im Vorschulbereich.
Tandem v letech 2012 až 2014 přichází s rozmanitou nabídkou pro děti ve věku
od 3 do 8 let a pro jejich pedagogy. Projekt „Krůček po krůčku do sousední
země“ otevírá dětem v regionech podél celé česko-německé hranice možnost
seznamovat se již odmalička s jazykem a kulturou sousední země.
Cílové skupiny
w Předškolní zařízení
w Školní družiny, základní školy (1. a 2. třídy)
w Organizace a sdružení pracující s dětmi ve věku od 3 do 8 let
Nabídka projektu
w „Vyslanci ze sousední země“ s aktivitami k Německu a němčině
w Další vzdělávání pro pedagogy
w Metodická podpora a zprostředkování kontaktů
w Newsletter a internetové stránky
w Česko-německý slovníček (nejen) pro předškolní oblast
w Pracovní materiály „Projekt jako stavebnice“
Tandem dále nabízí finanční podporu pro společné aktivity českých
a německých dětí ve věku od 3 do 6 let, výuku jazyka sousední země a výměny
pedagogů předškolních zařízení.
Bližší informace: www.krucekpokrucku.info
Weitere Informationen: www.schrittfuerschritt.info
Tento projekt spolufinancuje Evropská unie.
Das Projekt wird durch die Europäische Union kofinanziert.
134 = sto třicet čtyři = (ein)hundertvierunddreißig
Do kapsy
Do kapsy
sto třicet pět = (ein)hundertfünfunddreißig = 135
Wortschatz aus dem
Vorschulbereich
Slovní zásoba pro mateřské školy
Wir gehen spazieren / raus / rein /
nach Hause / in die Kirche / in den
Garten.
Jdeme na procházku / ven / dovnitř /
domů / do kostela / na zahradu.
Kindergarten m. (Kiga),
Kindertagesstätte f. (Kita)
Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in m./f.
Kindergartenleiter/-in, Kita-Leiter/-in m./f.
Kinderkrippe, Krabbelstube f.
vorschulische Erziehung f.
Bildung f.
Begegnung f.
Nachbarland n.
Morgenkreis m.
Freispiel n.
Eltern pl.t.
Guten Tag! / Auf Wiedersehen!
Hallo! / Tschüss!
Wie heißt du?
Ich heiße … / Ich bin …
Freund, Freundin, Freunde
mateřská škola, školka (MŠ)
Wir brauchen Buntstifte / Pinsel /
Farben / Papier / Knete / Kleber /
Scheren / Wolle.
Wir malen ein Bild.
Wir singen ein Lied.
Wir machen Musik.
Alle klatschen in die Hände.
Komm, wir tanzen!
Wir spielen Gitarre / Klavier /
Flöte / Xylophon / Trommel /
Tamburin.
Wir sprechen ein Gebet.
Wir falten die Hände.
Potřebujeme pastelky / šťetec /
barvy / papír / modelínu / lepidlo /
nůžky / vlnu.
Namalujeme obrázek.
Zazpíváme si písničku.
Zahrajeme si na hudební nástroje.
Všichni (za)tleskáme.
Pojď tancovat!
Hrajeme na kytaru / na klavír /
na flétnu / na xylofon / na buben /
na tamburínu.
Pomodlíme se.
Sepneme ruce.
Wir gehen in die Turnhalle / auf den
Spielplatz / in den Wald / in die Stadt.
Heute machen wir einen Ausflug.
Heute spielen wir drinnen / draußen.
Zieht eure Schuhe und Jacken aus!
Zieht eure Hausschuhe an!
Draußen ist es kalt / warm / heiß.
Wo hast du deine Schuhe / Jacke /
Mütze / Handschuhe / deinen Schal?
Wir rennen / springen / turnen.
Schnell! Tempo!
Langsam!
Auf die Plätze, fertig, los!
Fang mich!
Kommt, wir gehen rein!
Bist du müde?
Bist du hungrig / durstig?
Wir frühstücken / essen zu Mittag /
machen Brotzeit / naschen.
Wo ist dein Rucksack / deine Tasse /
dein Teller?
Guten Appetit!
Wir machen einen Mittagsschlaf.
Legt euch hin, Kinder!
Wir machen die Augen zu und
schlafen.
Wir machen die Augen auf.
Hast du deine Decke / dein Kissen /
dein Kuscheltier?
Ich singe euch ein Schlaflied vor.
Ich erzähle euch ein Märchen.
Musst du aufs Klo?
Wir gehen Hände waschen.
Wir gehen Zähne putzen.
Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst.
Jdeme do tělocvičny / na hřiště / do
lesa / do města.
Dnes jedeme na výlet.
Dnes si budeme hrát vevnitř / venku.
Svlékněte si bundy a zujte si boty!
Obujte si bačkory!
Venku je zima / teplo / horko.
Kde máš boty / bundu / čepici /
rukavice / šálu?
Běžíme / skáčeme / cvičíme.
Rychle! Honem!
Pomalu!
Připravit ke startu, pozor, teď!
Chyť si mě!
Pojďte, půjdeme dovnitř!
Jsi unavený ♂ ? Jsi unavená ♀?
Máš hlad / žízeň?
Snídáme / obědváme / svačíme /
mlsáme.
Kde je tvůj batůžek / tvůj hrníček /
tvůj talíř?
Dobrou chuť!
Po obědě jdeme spát.
Lehněte si, děti!
Zavřeme oči a budeme spinkat.
učitel(ka) MŠ m./f.
ředitel(ka) MŠ m./f.
jesle
předškolní výchova
vzdělávání
setkání
sousední země
(ranní) společné zahájení dne v MŠ
volná hra
rodiče
Dobrý den! / Na shledanou!
Ahoj! Čau! / Čau! Ahoj! Nashle!
Jak se jmenuješ?
Jmenuju se… / Já jsem…
kamarád, kamarádka, kamarádi /
přítel, přítelkyně, přátelé
Wir sind Freunde.
Jsme kamarádi.
Hast du einen Bruder / ein Brüderchen / Máš bratra / bratříčka /
eine Schwester / ein Schwesterchen? sestru / sestřičku?
Wollen wir malen / basteln /
Budeme malovat / tvořit /
Musik machen und singen / tanzen / hrát a zpívat / tancovat /
spielen?
hrát si?
136 = sto třicet šest = (ein)hundertsechsunddreißig
Do kapsy
Danke / bitte / Entschuldigung
Das war prima / super / sehr schön.
Do kapsy
Otevřeme oči.
Máš svojí deku / svůj polštář / svého
plyšáka?
Zazpívám vám ukolébavku.
Povím vám pohádku.
Potřebuješ na záchod?
Umyjeme si ruce!
Vyčistíme si zuby!
Zavolej mě, když budeš potřebovat
pomoct.
Děkuju / prosím / promiň(te), pardon.
To bylo fajn / super / moc hezký.
sto třicet sedm = (ein)hundertsiebenunddreißig = 137
Deutsch-tschechische
Sprachanimation
Nachbar. | Sprache? | Tschechisch! 2
Němčina nekouše II
Deutsch-tschechische Sprachanimation …
… wird seit 1997 als Methode der kreativen und motivierenden Annäherung an
die Nachbarsprache von Tandem entwickelt,
... wurde 2006 und 2008 mit dem Europäischen Sprachensiegel ausgezeichnet,
… wird nicht nur bei Jugend- und Schülerbegegnungen, sondern auch im Vor schulbereich sowie bei beruflichen Praktika eingesetzt.
www.sprachanimation.info – Dort findet sich alles Wissenswerte zur Tandem-Sprachanimation. Von Tandem ausgebildete Sprachanimateur/-innen stellen sich hier kurz vor und können auch online eingeladen werden.
www.triolinguale.eu – Die komplett dreisprachige Website basiert auf der
gleichnamigen CD-ROM und beinhaltet neben theoretischen Grundlagen einen
Audio-Sprachkurs und v.a. zahlreiche Spiele zur deutsch-tschechisch-polnischen Sprachanimation.
Feel Špáß! – Die Broschüre stellt die Methode der Sprachanimation in ihrer
ganzen Breite vor und enthält eine Zusammenfassung der interessantesten
sprachanimatorischen Projekte. Zugleich ist sie Inspiration für alle, die in der
deutsch-tschechischen Jugendarbeit tätig sind.
Česko-německá
jazyková animace
Česko-německá jazyková animace...
... je rozvíjena Tandemem od roku 1997 jako metoda tvůrčího a motivujícího
přiblížení jazyka našich sousedů.
... byla v letech 2006 a 2008 oceněna Evropskou jazykovou cenou Label.
... není používána pouze při setkáních škol a mládeže, ale např. také
v předškolní oblasti nebo v oblasti odborných praxí.
www.jazykova-animace.info – na této stránce najdete veškeré důležité
informace o jazykové animaci u Tandemu včetně profilů námi vyškolených
jazykových animátorů. Jazykovou animaci je také možné objednat on-line.
www.triolinguale.eu – tato trojjazyčná webová stránka vychází ze
stejnojmenného CD-ROMu a krom teoretických podkladů obsahuje audiojazykový kurz, a především množství her k česko-německo-polské jazykové
animaci.
Feel Špáß! – tato příručka představuje metodu jazykové animace v celé její šíři
a obsahuje i shrnutí zajímavých projektů jazykové animace. Současně může být
inspirací pro všechny ty, kdo jsou aktivní v oblasti česko-německých výměn mládeže.
138 = sto třicet osm = (ein)hundertachtunddreißig
Do kapsy
Im Januar 2012 wurde in Kooperation mit dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und dem Goethe-Institut Prag das Projekt „Nachbar. | Sprache? | Tschechisch!“ gestartet. Mit Hilfe der von Tandem entwickelten deutsch-tschechischen
Sprachanimation werden in beiden Ländern an den 5.–9. Jahrgangsstufen Schüler/-innen zur Wahl der Nachbarsprache als zweite Fremdsprache motiviert. Zugleich soll das bis zum 30. 6. 2015 laufende Projekt die Schulleitungen und die Eltern zur Förderung des Unterrichtes der Nachbarsprache anregen. Insgesamt über
600 kostenlose Sprachanimationsstunden in Tschechien und Deutschland können
seit dem 1. 4. 2012 auf der Webseite www.nemcina-nekouse.cz beantragt werden.
Außerdem bietet Tandem Sprachlehrkräften Seminare an, bei denen sowohl die
Grundprinzipien als auch ausgewählte Elemente der Sprachanimation vermittelt
werden. Zur Unterstützung der Lehrkräfte werden im Rahmen des Projektes zudem methodische Unterlagen und Handreichungen entwickelt. Das Projekt wird
finanziell auch von der Deutschen Botschaft Prag unterstützt.
Němčina nekouše II
Nachbar. | Sprache? | Tschechisch! 2
V lednu 2012 odstartoval Tandem zcela nový projekt Němčina nekouše, který se
následně dočkal v červenci 2013 svého pokračování Němčina nekouše II. Jeho
cílem je motivovat žáky českých základních škol a německých reálných škol
k volbě němčiny resp. češtiny jako svého druhého cizího jazyka prostřednictvím
česko-německé jazykové animace. Zároveň chce podněcovat vedení škol
a rodiče k větší podpoře výuky němčiny/češtiny. Němčina nekouše II nabízí
školám pro žáky v 5.-9. třídách bezplatné realizace motivačních jazykových
animací. Kromě toho jsou pro učitele připraveny vzdělávací semináře
akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, při nichž se naučí
základní principy a vybrané prvky metody jazykové animace. Její vlastní aplikaci
při výuce jim usnadní metodické podklady, pomůcky a materiály, které v rámci projektu rovněž vzniknou. Poptávky na jazykové animace mohou školy od 1. 4. 2012
zasílat prostřednictvím webové stránky www.nemcina-nekouse.cz. Projekt končí
30. 6. 2015 a v jeho rámci je naplánována realizace více než 600 hodin jazykových
animací v Čechách i v Německu. Projekt Němčina nekouše II finančně
podpořilo také Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.
Do kapsy
sto třicet devět = (ein)hundertneununddreißig = 139
Mit Tandem loslegen – Rozjeď to s Tandemem!
Ein gemeinsames Förderprogramm
Rozjeď to s Tandemem! – Mit Tandem loslegen
Program podpory
Tandem Pilsen bietet mit Unterstützung des tschechischen Ministeriums für
Bildung, Jugend und Sport tschechischen Vereinen und Organisationen, die im
außerschulischen Bereich aktiv sind, einen Zuschuss für gemeinsame Veranstaltungen im internationalen Jugendaustausch mit Deutschland.
Tandem Plzeň s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízí
českým sdružením a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti příspěvek
pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem. Program
Rozjeď to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty pracující
ve volném čase s dětmi a mládeží k uspořádání česko-německých výměn
mládeže. Tandem chce prostřednictvím programu podpořit setkávání dětí
a mládeže ve věku 8-26 let. Zájemci mohou podávat návrhy projektů průběžně
po celý rok. Podpora může dosahovat výše až 10.000 Kč na projekt. Tandem
převezme v každém projektu roli partnera, který bude dohlížet na přípravu
a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném
rozsahu a převezme část nákladů na setkání. Pro prvožadatele možnost
kofinancování z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.
Das Programm „Rozjeď to s Tandemem!“ zielt darauf ab, aktive Leute aus
Tschechien, die sich in ihrer Freizeit mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen, zum deutsch-tschechischen Jugendaustausch zu motivieren.
Tandem will durch dieses Förderprogramm Veranstaltungen zur Begegnung von
Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 26 Jahren unterstützen. Interessenten können während des ganzen Jahres Projektanträge stellen. Ein Projekt
kann maximal mit 10 000 Kronen gefördert werden.
Tandem übernimmt bei jedem Projekt die Rolle des Projektpartners, welcher
die Vorbereitung und Zielerfüllung beaufsichtigt, sich an der Durchführung in
vorgegebenem Umfang beteiligt und einen Teil der Kosten der Begegnung
übernimmt.
Das Programm richtet sich in erster Linie an tschechische Vereine, Freizeiteinrichtungen und Zentren sowie andere Jugendorganisationen, die außerschulische Tätigkeiten für Kinder und Jugendliche durchführen, mit der Ausnahme
von Schulen und Sportvereinen oder Gruppen, die sich hauptsächlich auf
Sport konzentrieren.
Der Austausch soll bis Ende des Kalenderjahres realisiert werden. Gleichzeitig sind Tandem vom Veranstalter der Begegnung bis Jahresende eine ordnungsgemäße Projektabrechnung sowie Belege (in Kopie) vorzulegen. Fester
Bestandteil der Abrechnung ist der Abschlussbericht zum Projekt. Förderfähig
sind ausschließlich Kosten, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik
entstehen. Bei Vorbereitung und Durchführung des Projekts sind die Grundsätze der Ausgewogenheit und Gegenseitigkeit zu beachten.
Program je určen primárně pro česká sdružení, střediska volného času, školní
kluby, neformální skupiny mládeže a další subjekty vyvíjející mimoškolní
činnost pro děti a mládež, vyjma škol a sportovních oddílů či skupin, které mají
obsah setkání prioritně zaměřen na sport. Výměnu je nutné realizovat vždy do
konce kalendářního roku a současně je realizátor výměnné akce povinen do
konce roku předložit Tandemu řádné vyúčtování projektu a kopie dokladů, jež
budou předmětem podpory. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva
o projektu. Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území České republiky.
V rámci přípravy a realizace projektu musí být dodržován princip vyváženosti
a reciprocity.
Aktuální informace o programu podpory spolu s formuláři najdete na webových
stránkách www.tandem.adam.cz/rtt.
Aktuelle Informationen zum Förderprogramm sowie Antragsformulare finden
Sie unter www.tandem.adam.cz/rtt.
140 = sto čtyřicet = (ein)hundertvierzig
Do kapsy
Do kapsy
sto čtyřicet jedna = (ein)hunderteinundvierzig = 141
Na jedné lodi
Podpora česko-německých setkání
partnerských škol
Gemeinsam in einem Boot
Projekt Na jedné lodi je zaměřen na podporu česko-německých výměn
a projektů, při kterých účastníci komunikují převážně v angličtině.
Das Projekt richtet sich an Teilnehmer/-innen deutsch-tschechischer Projekte,
die während der Begegnung untereinander auf Englisch kommunizieren.
Nabídka projektu
V místě setkání české a německé partnerské skupiny bude uspořádán čtyřhodinový česko-německý animační blok, který obsahuje seznamovací či rozehřívací
hry, jazykovou animaci a část, kde je možné volit mezi aktivitami zaměřenými
na interkulturní vzdělávání nebo teambuilding. Každý nabízený animační blok
je individuální, reagujeme na požadavky skupin, téma výměny, stáří a počet
účastníků. Animační blok vede zkušený, speciálně vyškolený jazykový animátor
Tandemu v češtině a němčině. Tato nabídka je v rámci projektu zdarma.
Ziel des Projekts ist die Intensivierung der Erlebnisse und Erfahrungen der
Teilnehmer/-innen, speziell das Erleben der Sprache und Kultur des anderen
Nachbarlandes.
Komu je projekt určen
Projekt je připraven pro spolupráci již existujících partnerských škol všech
typů (základní, střední, umělecké, odborné) a organizací z Česka a Německa.
Podmínkou je, že komunikačním jazykem skupin je angličtina, popřípadě že
účastníci neovládají jazyk partnerské skupiny (Češi němčinu a naopak).
Projekt nelze využít v rámci odborných stáží Programu podpory odborných
praxí Tandemu.
Cílem projektu je zintenzivnění prožitku a nabytí nových zkušeností účastníků
česko-německých projektů a setkání. Intenzivnějších výměn může být
dosaženo poznáním druhého národa, získáním nových zkušeností a znalostí.
Neoddělitelným prvkem je poznávání jazyka a kultury sousedního země. Touto
cestou může dojít ke zvýšení zájmu o jazyk a kulturu. Prostřednictvím
realizace animačního modulu dojde k výraznému posílení komunikace, poznání
a pochopení účastníků obou stran.
142 = sto čtyřicet dva = (ein)hundertzweiundvierzig
Do kapsy
Angebot
Am Begegnungsort der deutsch-tschechischen Gruppe wird ein dreiteiliges
Angebot durchgeführt:
wKennenlernspiele
w deutsch-tschechische Sprachanimation
w wahlweise IKK oder Teambuilding
Ziel der drei Einheiten, die insgesamt gut vier Stunden dauern, ist das
Kennenlernen der Teilnehmer/-innen untereinander, die Verbesserung der
Kommunikation sowie die Förderung des Verständnisses für das Nachbarland
und seine Menschen. Das Angebot ist kostenlos.
Zielgruppe
Das Projekt ist sowohl für schulische als auch für außerschulische
Begegnungen gedacht, bei denen die Kommunikationssprache Englisch ist
bzw. die Teilnehmer/-innen die Sprache der Partnergruppe nicht verstehen.
(Das Projekt kann nicht im Rahmen des Programmes „Freiwillige Berufliche
Praktika“ eingesetzt werden.)
Do kapsy
sto čtyřicet tři = (ein)hundertdreiundvierzig = 143
Wortschatz zum Jugendaustausch
Slovní zásoba pro výměny mládeže
Hast du schon die Bewilligung?
Ja. Ich habe (Wir haben) sie.
Es wurde abgelehnt.
Ja. Alles ist erledigt.
Wir haben den Vorschuss (noch
nicht) bekommen.
Hast du den Antrag schon
eingereicht?
Máš už povolení?
Ano. Mám (Máme) ho.
Zamítli to.
Ano. Všechno je vyřízené.
Zálohu jsme (ještě ne)dostali.
Wir haben hier Vegetarier,
drei essen kein Schweinefleisch und
zwei haben Laktoseintoleranz.
Versichert auch die Teilnehmer/
-innen!
Quittiert (Quittieren Sie) bitte den
Empfang des Taschengeldes.
Bitte hier unterschreiben.
Es fehlt noch der Stempel.
Setzt euch bitte mit Tandem in
Verbindung.
Hast du die Teilnahmeliste?
Wir müssen noch abrechnen.
Ist der Bericht schon fertig?
Wir kommen mit dem Zug / Bus.
Muss ich an diesem Programmpunkt
teilnehmen?
144 = sto čtyřicet čtyři = (ein)hundertvierundvierzig
Vyplnil ♂ / vyplnila ♀ jsi formulář?
Nemůžu (nemůžeme) přijet.
Rezervovali jste si noclehy
(autobus)?
Tuto akci odřekneme.
Máme příliš málo účastníků.
S námi přijedou dva vychovatelé.
Máte tlumočníka?
Potřebujeme tlumočnici.
Přenocujeme ve stanech /
na ubytovně / v penzionu /
v hostitelských rodinách.
Máme pět vegetariánů,
tři nejedí vepřové maso a
dva mají intoleranci laktózy.
Pojistěte i účastníky/
účastnice!
Potvrďte prosím příjem kapesného.
Tady prosím podepsat.
Chybí ještě razítko.
Spojte se prosím s Tandemem.
Máš seznam účastníků?
Musíme ještě vyúčtovat.
Je ta zpráva už hotová?
Přijedeme vlakem / autobusem.
Musím se zúčastnit této části
programu?
Do kapsy
Herausgeber: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland © KMK 2007
Habt ihr (Haben Sie) den Antrag
schon eingereicht?
Hast du das Formular ausgefüllt?
Ich kann (Wir können) nicht kommen.
Habt ihr die Übernachtungen (den
Bus) reserviert?
Wir sagen diese Maßnahme ab.
Wir haben zu wenig Teilnehmer.
Es kommen zwei Betreuer mit.
Habt ihr einen Dolmetscher?
Wir brauchen eine Dolmetscherin.
Wir übernachten in Zelten /
in der Jugendherberge / im Pension /
in Gastfamilien.
Už jsi odevzdal ♂ / odevzdala ♀ svoji
žádost?
Už jste odevzdali vaši žádost?
Grundstruktur des Bildungswesens in Deutschland
Základní struktura vzdělávacího systému v Německu
Stand: 2013
Do kapsy
sto čtyřicet pět = (ein)hundertfünfundvierzig = 145
Pojmy ze školské oblasti v Německu
Gemeinschaftsschule
V jednotlivých spolkových zemích Německa se používají rozdílná označení pro
školu velmi podobného typu; systém není jednotný a je tedy složité srovnávat
ho se systémem českým. Tento přehled si neklade nárok na úplnost a je
zjednodušen pro potřeby kontaktní databáze Tandemu.
Download: www.tandem-info.net/partner/ („Organizace/škola“)
kombinace několika druhů škol s možností
zakončit třemi různými zkouškami
(Berufsschulreife, Mittlere Reife, Allgemeine
Hochschulreife)
Gymnasium
gymnázium (5.-12. tř.)
Předškolní oblast:
Kindergarten
mateřská škola
Kindertagesstätte
Primární vzdělání v Německu:
Grundschule
1. stupeň základní školy
(1.-4. tř., v Berlíně a Braniborsku 1.-6. tř.)
pomocná škola (zvláštní škola)
Förderschule
Sonderschule
Sekundární vzdělání I v Německu:
(různé typy škol, na které lze přejít z Grundschule)
Hauptschule
2. stupeň základní školy (5.-9./10. tř.),
orientovaný převážně na žáky mířící do učení
Hauptschulabschluss
dokončené základní školní vzdělání
Berufsschulreife
(zkouška na konci Hauptschule) – předpoklad
pro přijetí do učení nebo pro další vzdělávání
Qualifizierender
Hauptschulabschluss
v některých spolkových zemích dobrovolná
zkouška s vyššími nároky než prostý
Hauptschulabschluss
M-Zug (Mittlere-Reife-Zug)
M-Zweig
M-Klasse
součást bavorského školského systému:
speciální stupeň ZŠ s vyššími nároky:
(7.-10. tř.) - průsečík mezi Hauptschule
a Realschule
Realschule
2. stupeň základní školy
(5.-10. tř.) – vyšší nároky než na Hauptschule
kombinace Realschule a Hauptschule
(5.-9./10./12. tř.) - možnost zakončení podle
zařazení do příslušné třídy jak zkouškou
Berufsschulreife, tak mittlere Reife
Gesamtschule
Regionalschule
mittlerer Schulabschluss
mittlere Reife
Realschulabschluss
mittlerer Bildungsabschluss
Fachoberschulreife
dokončené sekundární vzdělání I (zkouška
po 10. ročníku) – opravňuje k vstupu do
sekundárního vzdělávání II
146 = sto čtyřicet šest = (ein)hundertsechsundvierzig
Do kapsy
Sekundární vzdělání II v Německu:
(odpovídá českému středoškolskému vzdělávání)
Berufsschule (BS)
učňovská škola (střední odborné učiliště) –
spojeno s praxí, zakončeno výučním listem
Berufsfachschule (BFS)
odborná škola (11./12./13. tř.) – bez praxe,
zakončeno státní odbornou zkouškou
Fachoberschule (FOS)
střední odborná škola (11.-12./13. tř.) –
Berufskolleg
zakončeno Fachhochschulreife
Berufliche Oberschule
součást bavorského školského systému:
Bayern (BOB)
kombinace FOS a BOS - zakončeno
Fachhochschulreife nebo Allgemeine
Hochschulreife
Berufsoberschule (BOS)
součást bavorského školského systému:
střední odborná škola (11.-12./13. tř.) –
zakončeno Fachhochschulreife
Wirtschaftsschule
součást bavorského školského systému:
obchodní akademie (7.-10. tř.) –
zakončeno Wirtschaftsabschluss (odpovídá
Realschulabschluss)
Berufsgrundbildungsjahr
jednoroční příprava pro čekatele na učební
(BGJ)
obor (BGJ a BVJ nejsou identické)
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
Duale Ausbildung
Abitur Allgemeine
Hochschulreife
(Vollabitur)
duální vzdělávací systém:
výuka ve škole (BS) a praxe
maturita – oprávnění k vysokoškolskému
studiu ve všech oborech
Fachgebundene
Hochschulreife
(Fachabitur)
maturita – oprávnění k vysokoškolskému
studiu ve vybraných oborech
Fachhochschulreife
odborná maturita - oprávnění ke studiu
na FH
vyšší odborná škola (1-2 roky)
součást bavorského školského systému:
odpovídá FS
Fachschule (FS)
Fachakademie
Do kapsy
sto čtyřicet sedm = (ein)hundertsiebenundvierzig = 147
Základní struktura vzdělávacího systému v České republice
Grundstruktur des Bildungswesens in Tschechien
Terciární vzdělání v Německu:
Fachhochschule (FH)
Hochschule (HS)
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (HAW)
vysoká škola (6 semestrů k B.A., 2-4 semestry
k M.A.) – bez doktorského studia, orientace
na praxi
Hochschule für Musik
(Konservatorium)
Berufsakademie
vysoká hudební škola
Universität
Bachelorabschluss (B.A.)
Masterabschluss (M.A.)
Kultusministerium,
Schulministerium
BMBF – Bundesministerium
für Bildung und Forschung
prakticky orientovaná vysoká škola - lze
dosáhnout titulu bakalář
univerzita
bakalářské ukončení studia
magisterské ukončení studia
zemská ministerstva školství
ministerstvo, pod které spadají školy na
spolkové úrovni
© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití v jiných než
zákonem stanovených případech je nutný souhlas Tandemu.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck, Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedürfen einer vorherigen Genehmigung durch Tandem.
148 = sto čtyřicet osm = (ein)hundertachtundvierzig
Do kapsy
Do kapsy
sto čtyřicet devět = (ein)hundertneunundvierzig = 149
Begriffe aus dem tschechischen Schulsystem
Integrovaná střední škola
Das Schulsystem ist in ganz Tschechien einheitlich. Diese vereinfachte Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Download unter: www.tandem-info.net/partner/de/ („Organisation/Schule“)
Vorschulbereich:
Mateřská škola
Kindergarten
wörtlich: „Mutterschule“
Primarstufe (Schulpflicht) in Tschechien:
Základní škola (ZŠ)
Pomocná škola
Zvláštní škola
Základní škola praktická
- Primarstufe und Sekundarstufe I
- 1.-9. Klasse, Alter: 6/7 bis 15/16 Jahre
- zwei Bildungsstufen in einer Schule
- entspricht der deutschen Grundschule plus
- 5.-9. Klassen an Haupt-, Real- und Mitteloder Gesamtschulen
- wörtlich: „Grundschule“
Förderschule, Sonderschule
Obchodní akademie
Gymnázium
Konzervatoř
Základní umělecká škola
(ZUŠ)
Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky
- Sprachschule mit staatlicher
Sprachprüfungsbefugnis
- Nachmittagsangebot
- außerhalb der Schulpflicht
Maturita
- Abitur
- Voraussetzung für Studium an der
Universität oder Hochschule,
Besuch der Fachschule
Tertiärstufe in Tschechien:
Vyšší odborná škola (VOŠ)
- Fachschule
- 2-3-jährig
- Voraussetzung ist Abitur
DiS. (diplomovaný
specialista)
Vysoká škola (VŠ)
- kein akademischer Titel
- nach dem Abschluss der VOŠ (Fachschule)
- wörtlich: „Hochschule“
- entspricht dem Studium an der Universität
Universität
Titel nach dem Bachelorabschluss (auf
den Titel wird größerer Wert gelegt als in
Deutschland)
Sekundarstufe in Tschechien:
Střední odborné učiliště
(SOU)
- Berufsschule
- 2-3-jährig, Alter: 15/16 bis 17/18 Jahre
- mit Abschlussprüfung (Gesellenprüfung)
Výuční list
- Gesellenbrief / Facharbeiterbrief /
IHK-Prüfungszeugnis
- für benachteiligte Schüler/-innen,
- meistens von Förderschulen
- 1-2-jährig, Alter: 15/16 bis 16/17/18 Jahre
- ohne Gesellenprüfung
- danach Hilfsarbeitskräfte
- wörtl. „praktische Schule“
Praktická škola
Nástavbové studium
- Aufbaustufe nach SOU
- führt zum Abitur
- 2-3-jährig
Střední odborná škola (SOŠ)
- Fachoberschule
- 3-4-jährig, Alter: 15/16 bis 18/19 Jahre
- mit Abitur als Abschluss
150 = sto padesát = (ein)hundertfünfzig
- Zusammenschluss von SOU a SOŠ
- nur bis 1998
- heute keine rechtliche Grundlage,
lediglich historische Bezeichnung
entspricht der Wirtschaftsschule (in Bayern)
Gymnasium - mit Abitur als Abschluss
Musikgymnasium
- Musik- und Kunstschule
- Nachmittagsangebot
- außerhalb der Schulpflicht
Do kapsy
Univerzita
Bc. (bakalář)
Mgr. (magistr)
Ing. (inženýr)
Titel nach dem Masterabschluss (auf
den Titel wird größerer Wert gelegt als in
Deutschland)
MŠMT: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Ministerium für Schulwesen, Jugend und
Sport
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck, Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer vorherigen Genehmigung
durch Tandem.
© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití v jiných než
zákonem stanovených případech je nutný souhlas Tandemu.
Do kapsy
sto padesát jedna = (ein)hunderteinundfünfzig = 151
Zug ist günstig!
Výhodně vlakem!
Skupinová víkendová jízdenka+Německo
... ist eine Tagesnetzkarte, die an Sonnabenden oder Sonntagen im Gesamtnetz
der ČD und im sächs. und bayer. Grenzgebiet gilt. Kosten: für regionale Variante
325 Kč (ca. 13 Euro) – landesweit: 700 Kč (ca. 26 Euro) für die Zugkategorien Os,
Sp, R und Ex (Stand: 10/2012). Gültigkeit: Für 5 Personen (max. 2 Personen
älter als 15 Jahre). Nur 2. Klasse! Nicht in SC, EC und IC. Kauf: Auch im Zug (+
30 Kč Nachlösegebühr). Vorverkauf ist nicht möglich.
Skupinová víkendová jízdenka+Německo
... je multifunkční jednodenní síťová jízdenka pro pět osob, platná buď v
sobotu, nebo v neděli. Využít ji mohou maximálně dva dospělí, ostatní členové
skupiny musí prokázat věk do 15 let. Za síťovou jízdenku v rámci jednoho
regionu zaplatí celá skupina 325 Kč. Celorepubliková varianta (pro Os, Sp,
R a Ex) stojí 700 Kč. Jízdenku vydanou z elektronické pokladny je možno použít
také v německém příhraničí (stav: říjen 2012).
Celodenní jízdenka+Německo
Diese Tagesnetzkarte gilt im Rahmen der einzelnen Bezirke in Tschechien in der
2. Klasse der Zugkategorien Os, Sp und in Deutschland in den Kategorien RB,
RE, IRE, VBG, ALX und kostet 275 Kč für eine Person. Mehr Info: / Více na:
www.cd.cz/scripts/detail.php?pgid=273
studienbegleitende Ausbildung
an den Universitäten Regensburg und Passau
Tschechisch aktiv und passiv in 10 Monaten
Sprachaufenthalte in der Tschechischen Republik
Landes- und Kulturkunde
Exkursionen in die Tschechische Republik
Spezialangebot in den Fächern Jura, Wirtschaft, Geschichte, Politik,
Geographie, Sprach- und Literaturwissenschaften
keine Vorkenntnisse erforderlich, befreit von Zweitstudiengebühr
Bayern-(Sachsen-)Böhmen-Ticket/Bayern-(Sachsen-)Böhmen-Ticket-Single
Gilt werktags von 9:00 Uhr (am Wochenende ab 0:00) bis Mitternacht in ganz
Bayern (Sachsen) in Zügen der 2. Klasse (RE, RB, IRE, S-Bahn). Bis zu 5
Personen können beliebig viele Fahrten absolvieren. In Begleitung der (Groß-)
Eltern dürfen alle Kinder bis zum 15. Lebensjahr kostenlos reisen. Die Fahrkarte
gilt auch im tschechischen Grenzgebiet in Zügen der 2. Klasse (R, Sp, Os).
Man kann in jede beliebige tschechische Stadt fahren, die ca. 60 km weit von
der Grenze entfernt liegt (z. B. Liberec, Most, Plzeň, České Budějovice). Eine
Person zahlt 25 Euro. Jeder weitere Reisende zahlt nur noch 4,50 Euro mehr.
Anmeldung: jedes Jahr Ende August
Kontakt
Bohemicum Regensburg-Passau
Universität Regensburg
93040 Regensburg
Telefon: +49 941 943 3525
www.bohemicum.de
152 = sto padesát dva = (ein)hundertzweiundfünfzig
Bayern-(Sachsen-)Böhmen-Ticket/Bayern-(Sachsen-)Böhmen-Ticket-Single
Platí každý den od 9.00 (o víkendu již od 0.00) do půlnoci po celém Bavorsku
či Sasku ve všech regionálních vlacích 2. třídy (použít lze vlaky označené RE,
RB, IRE, S-Bahn). Na jednu jízdenku může cestovat až pět osob, které mohou
absolvovat libovolný počet jízd. V doprovodu (pra)rodičů smí společně cestovat
všechny děti do 15 let. Jízdenka platí i v českém příhraničí (ve vlacích typu R, Sp,
Os). Můžete tak zadarmo dojet do kteréhokoli českého města ležícího do 60 km
od hranice (např. do Liberce, Mostu, Plzně, Českých Budějovic atp.). Cena 25
Euro za jednu osobu, každý další cestující platí 4,50 Euro navíc.
Do kapsy
Do kapsy
sto padesát tři = (ein)hundertdreiundfünfzig = 153
Několik údajů o České republice
Tschechische Republik in Zahlen
Bundesrepublik Deutschland in Zahlen
Několik údajů o Německé spolkové republice
Name:
Tschechische Republik (Tschechien) − Česká republika (Česko)
g bestehend aus den historischen Ländern Böhmen (Čechy),
Mähren (Morava) und Schlesien (Slezsko)
Fläche: 78.867 km2
Einwohner: 10.721.315 (01.01.2012)
Flagge: weiß-rot (waagrecht) mit blauem Dreieck am
Flaggstock
Hauptstadt: Prag − Praha (1.294.196 Einwohner – 01.01.2012)
Nachbarstaaten: Deutschland (längste gemeinsame Grenze!),
Polen, Slowakei, Österreich
Název:
Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland)
g skládá se ze 16 spolkových zemí
Rozloha: 357 092 km2
Počet obyvatel: 81 842 228 (31. 3. 2012)
Státní vlajka: černo-červeno-zlatá (vodorovně)
Hlavní město: Berlín - Berlin (3 510 032 obyvatel − 31. 3. 2012)
Sousední státy: Dánsko, Nizozemí, Belgie, Lucembursko,
Francie, Švýcarsko, Rakousko, Česká republika (nejdelší
společná hranice!), Polsko.
Schleswig-Holstein
Šlesvicko-Holštýnsko
Mecklenburg-Vorpommern
Meklenbursko-Pøední
Pomoøansko
Hamburg
Hamburk
Bremen
Brémy
Niedersachsen
Dolní Sasko
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský
kraj
Královéhradecký
kraj
Praha
Pardubický kraj
Støedoèeský kraj
Plzeòský kraj
Nordrhein-Westfalen
Severní PorýníVestfálsko
Moravskoslezský kraj
Olomoucký
kraj
Hessen
Hesensko
Kraj Vysoèina
Jihoèeský kraj
Zlínský
kraj
Brandenburg
Braniborsko
Berlin
Berlín
Sachsen-Anhalt
Sasko-Anhaltsko
Thüringen
Durynsko
Sachsen
Sasko
Rheinland-Pfalz
Porýní-Falc
Jihomoravský kraj
Saarland
Sársko
Baden-Württemberg
BádenskoWürttembersko
154 = sto padesát čtyři = (ein)hundertvierundfünfzig
Do kapsy
Do kapsy
Bayern
Bavorsko
sto padesát pět = (ein)hundertfünfundfünfzig = 155
Mein Wörterbuch
Můj slovník
156 = sto padesát šest = (ein)hundertsechsundfünfzig
Mein Wörterbuch
Můj slovník
Do kapsy
Do kapsy
sto padesát sedm = (ein)hundertsiebenundfünfzig = 157
Mein Wörterbuch
Můj slovník
158 = sto padesát osm = (ein)hundertachtundfünfzig
Mein Wörterbuch
Můj slovník
Do kapsy
Do kapsy
sto padesát devět = (ein)hundertneunundfünfzig = 159
Mein Wörterbuch
Můj slovník
160 = sto šedesát = (ein)hundertsechzig
Mein Wörterbuch
Můj slovník
Do kapsy
Do kapsy
sto šedesát jedna = (ein)hunderteinundsechzig = 161
Mein Wörterbuch
Můj slovník
162 = sto šedesát dva = (ein)hundertzweiundsechzig
Mein Wörterbuch
Můj slovník
Do kapsy
Do kapsy
sto šedesát tři = (ein)hundertdreieinundsechzig = 163
Mein Wörterbuch
Můj slovník
SMS zkratky / SMS-Abkürzungen
Německé SMS zkratky
Bb
gn8
hdl
iO
ka
LG
Lw
nzd
td
teln
We
wmg
bis bald
gute Nacht
Hab dich lieb.
in Ordnung
keine Ahnung
liebe Grüße
langweilig
Nichts zu danken.
trotzdem
telefonieren
Wochenende
Was machst du gerade?
brzy na viděnou
dobrou noc
Mám tě rád.
v pořádku
nemám tušení
srdečné pozdravy
nuda
Není zač.
přesto
telefonovat
víkend
Co teď děláš?
Tschechische SMS-Abkürzungen
jj
mmt
mt
mtr
nz
pp
z5
jojo
moment
Miluju tě.
Mám tě rád.
Není zač.
papa
zpět
ja ja
Moment
Ich liebe dich.
Ich habe dich gern.
Nichts zu danken.
tschüss
zurück
Anglické zkratky / Englische Abkürzungen
Cu
Rofl
Lol
Thx
FB
Sry
Ly
Mb
PLS
ILY
Bf
Gn
see you
roll on the floor laughing
laughing out loud
thanks
facebook
sorry
love you
mail back
please
I love you
best friends
good night
Více k tématu na / mehr dazu unter www.internetslang.com
164 = sto šedesát čtyři = (ein)hundertvierundsechzig
Do kapsy
Do kapsy
sto šedesát pět = (ein)hundertfünfundsechzig = 165
Unser Dank gilt ...
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Robert Bosch
Stiftung, der Ständigen Kultusministerkonferenz der Länder, dem Ministerium für
Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik und Herrn Ralf Kehr. Insbesondere danken wir Herrn Prof. Marek Nekula (Bohemicum Regensburg – Passau)
für die hervorragende produktive Zusammenarbeit am grammatischen Teil sowie für
Hinweise zu weiteren Teilen dieses Buches. (Mehr Infos zum Bohemicum auf Seite
150.)
Für die Unterstützung bei der Erfassung der aktuellen Jugendsprache möchten wir
uns bei den Schüler/-innen des J. Š. Baar-Gymnasiums Domažlice und des Beruflichen Schulzentrums M. Runtinger Regensburg bedanken.
Naše poděkování patří...
Spolkovému ministerstvu pro rodinu, seniory, ženy a mládež, Nadaci Roberta
Bosche, Stálé konferenci zemských ministrů kultury, Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a panu Ralfu Kehrovi. Děkujeme zejména profesoru Marku Nekulovi
(Bohemicum Regensburg – Passau) za velmi produktivní spolupráci na gramatických
pasážích této knihy, jakožto i za cenné připomínky k jejím ostatním částem. (Více
informací o Bohemicu na str. 150.)
Studentům Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích a žákům Odborného školního centra
M. Runtingera v Regensburgu děkujeme za podporu při zpracování moderní slovní
zásoby mládeže.
Herausgegeben von | Vydal
gefördert von: | podpořeno z prostředků:
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Maximilianstraße 7, D-93047 Regensburg
fon: +49 941 585 57-0
fax: +49 941 585 57-22
[email protected]
www.tandem-info.net
Die 1. Auflage erschien mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung. | První vydání
vzniklo za podpory Nadace Roberta Bosche.
Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže
Riegrova 17, CZ-30614 Plzeň
tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752
[email protected]
www.tandem-info.net
166 = sto šedesát šest = (ein)hundertsechsundsechzig
Do kapsy
Auf einen Blick
Ve zkratce
Herzlich Willkommen!
Srdečně Vás vítáme!
Guten Tag! Guten Morgen!
Dobrý den! Dobré ráno!
Guten Abend! Gute Nacht!
Dobrý večer! Dobrou noc!
Auf Wiedersehen!
Na shledanou!
Hallo! (jen při setkání),
Servus!
Ahoj! Čau!
Tschüss! (jen při loučení!!!),
Servus! (regionálně)
Ahoj! Čau!
Entschuldigung!
Promiň / Promiňte!
Bitte! Danke!
Prosím! Děkuji!
Ja! Nein!
Ano! Ne!
Hilfe!
Pomoc!
Wichtige Telefonnummern
Důležitá telefonní čísla
Euro-Notruf: 112
Evropská linka tísňového
volání: 112
Předvolba do:
00420
Vorwahl nach:
= ???
0049

Podobné dokumenty

Do kapsy

Do kapsy SMS zkratky .............................. SMS-Abkürzungen ................................. 161 Díky ........................................... Dank .............................................

Více

Do kapsy

Do kapsy Bohemicum ............................... Bohemicum ............................................ 149 Díky ........................................... Dank .........................................

Více

Do kapsy

Do kapsy Nabídka v předškolní oblasti ..... Angebote im Vorschulbereich ................ Jazyková animace ..................... Sprachanimation ................................... Němčina nekouše . .......

Více