Vliv fungicidů na zakořeňování konifer

Komentáře

Transkript

Vliv fungicidů na zakořeňování konifer
Vliv fungicidů
na zakořeňování konifer
Ing. Petr Franc
Skalský Dvůr 2010
1.1 Přehled možných infekcí na množárně

Pythium sp. – napadá především nevyzrálá pletiva,
těsně u povrchu substrátu; padání klíčních rostlin atd.

Rhizoctonia – široce rozšířený půdní patogen, tvoří
odolná sclerotinia, napadá především mladé kořeny,
které se zabarvují do červeno-hněda.

Phytophtora sp. – Rozšířený pathogen s řadou
druhů a širokým rozsahem hostitelů. Přenos především
substrátem a vodou. Hlavní infekční tlak nastává při
přelití substrátu a teplotách 20-30°C. Napadá především
kořeny a báze řízků, kořeny se zabarvují do hnědočerné
barvy.
1.2 Přehled možných infekcí na množárně

Ascochyta clematidina – klematisové vadnutí
způsobuje stonkové nekrózy na bázi rostlin, výhony
rychle odumírají; spóry na listech přezimují a infikují
řízkovance – likvidace opadaných listů

Cylindrocladium – Půdní patogen jehož infekční tlak
nárůstá s rostoucí vlhkostí vzduchu. Omezení růstu
kořenů, na okrajích listů červenohnědé nekrózy. Nádory
na stoncích – vadnutí. Azalea, Magnolia a Ilex.

Pestalotiopsis + Monochaetia + Glomerella –
Listové infekce spojené s vysokou vlhkostí, závlahou
postřikem – kaluže vody – klíčení a šíření spór. Bazální
infekce a odumírání řízků – Camelia, Rhododendron, Calluna,
Erica, konifery.
1.3 Přehled možných infekcí na množárně

Botrytis cinerea – šedavé povlaky conidiofór – často
druhotná infekce souběžně s jiným patogenem,
poraněná a stárnoucí pletiva, později infekce i zdravých
částí rostliny. Slabá ventilace, teplo a vlhko + přehuštěný
spon výsadby – zvyšují riziko infekce.

Verticilium dahliae – Verticiliové vadnutí javorů –
důsledná péče o matečné rostliny omezuje infekci
řízkovanců a roubovanců.

Fusarium sp. – agresivní infekce u celé řady dřevin
způsobující na množárnách zahnívání řízků od báze.

Thielaviopsis, Oidium, Perenospora, Phomosis,
Botryosphaeria, Alternaria a Cercospora sp.
2. Metodika pokusů
fungicidy x Jun. sabina Tamariscifolia







Juniperus sabina Tamariscifolia - 7 leté matečné
rostliny ve volné půdě. Řízky 8-12 cm dlouhé s bází 2.
letého dřeva.
Termín odběru konec ledna 2008 a 2009
Stimulace – 100 mg/l IBA na 18 hodin
Po stimulaci ponoření svazků řízků do roztoku
fungicidu na dobu 3 minut, koncentrace jednotlivých
fungicidů – nejvyšší doporučená.
Do roztoku fungicidů přidáno smáčedlo Silwet.
Řízky jsou píchány do sadbovačů JP3040-54 do směsi
světlé baltské rašeliny a hrubého perlitu v poměru 2:1 s
přídavkem 1g /L mletého vápence.
Zakořeňování ve skleníku pod kontaktní mikrotenovou
fólií; teplota 14-18°C
Výsledky 2008
Juniperus sabina Tamariscifolia x fungicidy – 2008
100 IBA 18 hod, ponoření do roztoku fungicidu na 3 min, zakořeňování ve skleníku 14-18°C, kontaktní mikrotenová fólie
termín
fungicid
účinná látka
počet koř.
zakoř. %
délka koř
délka cekl.
kalus
rašení
infekce
29-I-08
kontrola
bez fungicidu
10,5
53,3
51,7
543
1,1
0,9
1,50
29-I-08
Aliette 5g/l
fosetyl-Al 800g
5,0
20,0
40,2
201
0,5
0,1
3,80
29-I-08
Bavistin
0,8g/l
carbendazim 500 g
16,9
66,7
34,4
581
2,5
0,2
1,20
29-I-08
Rovral 2ml/l
iprodione 255g
14,3
73,3
41,4
592
1,7
0,5
0,60
29-I-08
Casoar
3,5ml/l
chlorothalonil 375 g
+ propamocarb
HCl 375 g
12,5
80,0
35,3
441
1,4
0,2
1,30
29-I-08
Horizon
1ml/l
tebuconazole 250 g
14,1
73,3
41,2
581
1,7
0,0
0,70
29-I-08
Clarinet
1,25ml/l
fluquinconazole 50g
+ pyrimethanil
150 g
17,8
80,0
49,7
885
2,2
0,5
0,20
PRŮMÉR
13,0
63,8
42,0
546
1,6
0,3
1,33
Výsledky 2008
60,0
Vliv fungicidů na zakořeňování
Jun. sabina Tamariscifolia
51,7
počet koř.
50,0
41,4
40,2
40,0
délka koř
49,7
41,2
35,3
34,4
30,0
16,9
20,0
10,5
10,0
14,3
12,5
14,1
17,8
5,0
bez fungicidu
fosetyl-Al 800g
carbendazim
500 g
iprodione 255g
chlorothalonil
375 g +
propamocarb
HCl 375 g
tebuconazole
250 g
fluquinconazole
50g +
pyrimethanil
150 g
0,0
kontrola
Aliette 5g/l
Bavistin
0,8g/l
Rovral
2ml/l
Casoar
3,5ml/l
Horizon
1ml/l
Clarinet
1,25ml/l
Výsledky 2008
885
délka cekl.
581
543
592
581
441
fosetyl-Al 800g
carbendazim
500 g
iprodione 255g
chlorothalonil
375 g +
propamocarb
HCl 375 g
tebuconazole
250 g
fluquinconazole
50g +
pyrimethanil
150 g
201
bez fungicidu
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Vliv fungicidů na zakořeňování
Jun. sabina Tamariscifolia
kontrola
Aliette
5g/l
Bavistin
0,8g/l
Rovral
2ml/l
Casoar
3,5ml/l
Horizon
1ml/l
Clarinet
1,25ml/l
Výsledky 2008
Vliv fungicidů na zakořeňování
Jun. sabina Tamariscifolia
100,0
90,0
80,0
80,0
zakoř. %
70,0
60,0
50,0
73,3
80,0
73,3
66,7
53,3
40,0
30,0
20,0
20,0
10,0
bez fungicidu
fosetyl-Al 800g
carbendazim
500 g
iprodione 255g
chlorothalonil
375 g +
propamocarb
HCl 375 g
tebuconazole
250 g
fluquinconazole
50g +
pyrimethanil
150 g
0,0
kontrola
Aliette 5g/l
Bavistin
0,8g/l
Rovral 2ml/l
Casoar
3,5ml/l
Horizon
1ml/l
Clarinet
1,25ml/l
Výsledky 2008
Vliv fungicidů na zakořeňování
Jun. sabina Tamariscifolia
5,00
4,50
3,80
4,00
infekce
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,30
1,20
1,50
1,00
0,70
0,60
0,20
0,50
bez fungicidu
fosetyl-Al 800g
carbendazim
500 g
iprodione 255g
chlorothalonil
375 g +
propamocarb
HCl 375 g
tebuconazole
250 g
fluquinconazole
50g +
pyrimethanil
150 g
0,00
kontrola
Aliette 5g/l
Bavistin
0,8g/l
Rovral 2ml/l
Casoar
3,5ml/l
Horizon
1ml/l
Clarinet
1,25ml/l
Výsledky
2009
Juniperus sabina Tamariscifolia x fungicidy - 2009
100 IBA 18 hod, ponoření do roztoku fungicidu na 3 min, zakořeňování ve skleníku 14-18°C, kontaktní mikrotenová fólie
termín
fungicid
účinná látka
počet koř.
zakoř. %
délka koř
délka cekl.
kalus
rašení
infekce
30-I-09
kontrola
bez fungicidu
10,6
54,3
34,6
367
0,8
1,0
2,05
30-I-09
Previcur
2ml/l
propamocarb - 607 g
14,7
64,5
61,2
900
0,6
0,8
0,90
30-I-09
Merpan 5g/l
captan - 80 %
18,8
62,5
67,7
1 274
1,9
0,7
0,40
30-I-09
Rovral 2ml/l
iprodione 255g
16,3
64,5
69,0
1 121
1,7
0,5
0,60
30-I-09
Ortiva 1,7ml/l
azoxystrobin - 250 g
8,0
52,6
37,7
302
1,1
0,7
3,06
30-I-09
Horizon 1ml/l
tebuconazole 250 g
13,8
65,5
57,5
791
1,5
0,3
1,24
30-I-09
Clarinet
1,25ml/l
fluquinconazole 50g +
pyrimethanil 150 g
16,2
93,1
60,7
982
2,4
1,1
0,55
30-I-09
Mythos 2ml/l
pyrimethanil - 300 g
26,6
94,8
48,3
1 283
2,0
0,9
0,59
30-I-09
Falcon 2ml/l
tebuconazole 167g +
triadimenol 43g +
spiroxamine 250g
26,4
82,8
66,2
1 746
1,8
0,8
0,44
30-I-09
Teldor
1,5ml/l
fenhexamid - 500 g
20,9
62,1
64,2
1 342
2,4
1,1
1,18
PRŮMÉR
17,2
69,7
56,7
1 011
1,6
0,8
1,10
Výsledky 2009
Vliv fungicidů na zakořeňování
Jun. sabina Tamariscifolia
80,0
67,7
70,0
69,0
61,2
66,2
počet koř. 57,5
délka koř
60,0
60,7
48,3
50,0
40,0
37,7
34,6
26,6
30,0
20,0
10,6
64,2
14,7
18,8
16,3
13,8
26,4
20,9
16,2
8,0
10,0
azoxystrobin 250 g
tebuconazole
250 g
fluquinconazole
50g +
pyrimethanil
150 g
pyrimethanil 300 g
tebuconazole
167g +
triadimenol 43g
+ spiroxamine
fenhexamid 500 g
Merpan
5g/l
iprodione 255g
kontrola Previcur
2ml/l
captan - 80 %
propamocarb 607 g
bez fungicidu
0,0
Rovral
2ml/l
Ortiva
1,7ml/l
Horizon
1ml/l
Clarinet
1,25ml/l
Mythos
2ml/l
Falcon
2ml/l
Teldor
1,5ml/l
Výsledky 2009
1 746
délka cekl.
1 342
1 283
1 274
1 121
982
900
791
367
tebuconazole
167g +
triadimenol 43g
+ spiroxamine
fenhexamid 500 g
Horizon Clarinet
1ml/l
1,25ml/l
pyrimethanil 300 g
Ortiva
1,7ml/l
fluquinconazole
50g +
pyrimethanil
150 g
Rovral
2ml/l
tebuconazole
250 g
azoxystrobin 250 g
Merpan
5g/l
iprodione 255g
kontrola Previcur
2ml/l
captan - 80 %
302
propamocarb 607 g
bez fungicidu
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Vliv fungicidů na zakořeňování
Jun. sabina Tamariscifolia
Mythos
2ml/l
Falcon
2ml/l
Teldor
1,5ml/l
Výsledky 2009
94,8
82,8
zakoř. %
64,5
62,5
65,5
64,5
54,3
62,1
tebuconazole
167g +
triadimenol 43g
+ spiroxamine
fenhexamid 500 g
Horizon Clarinet
1ml/l 1,25ml/l
pyrimethanil 300 g
Ortiva
1,7ml/l
fluquinconazole
50g +
pyrimethanil
150 g
Rovral
2ml/l
tebuconazole
250 g
azoxystrobin 250 g
kontrola Previcur Merpan
2ml/l
5g/l
iprodione 255g
captan - 80 %
52,6
propamocarb 607 g
bez fungicidu
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Vliv fungicidů na zakořeňování
Jun. sabina Tamariscifolia
93,1
Mythos
2ml/l
Falcon
2ml/l
Teldor
1,5ml/l
Výsledky 2009
infekce
3,06
2,05
1,24
tebuconazole
167g +
triadimenol 43g
+ spiroxamine
fenhexamid 500 g
0,44
pyrimethanil 300 g
0,59
fluquinconazole
50g +
pyrimethanil
150 g
0,55
tebuconazole
250 g
Merpan
5g/l
0,60
azoxystrobin 250 g
kontrola Previcur
2ml/l
captan - 80 %
propamocarb 607 g
0,40
1,18
iprodione 255g
0,90
bez fungicidu
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Vliv fungicidů na zakořeňování
Jun. sabina Tamariscifolia
Rovral
2ml/l
Ortiva
1,7ml/l
Horizon
1ml/l
Clarinet
1,25ml/l
Mythos
2ml/l
Falcon
2ml/l
Teldor
1,5ml/l
Závěr



Přípravky Aliette a Ortiva jsou podle získaných
výsledků neúčinné v potlačení infekce a negativně
ovlivňují zakořeňování.
Z běžně používaných přípravků vykazují velmi dobrou
účinnost proti rozvoji infekce přípravky Merpan a
Rovral, současně mají pozitivní vliv na zakořenění.
Previcur působil na zakořeňování méně výrazně,
fungicidní účinnost je slabší.
Z novějších přípravků lze jako perspektivní doporučit
Clarinet, Mythos a Falcon. Všechny působily velmi pozitivně
na tvorbu kořenů a vykázaly vysoké % zakořenění. Současně
mají velmi dobrou fungicidní účinnost. Je třeba ověřit jejich
působení při vyšších teplotách a u bylinných řízků.

Podobné dokumenty

2/12/15 Accurate scientific names of plant pathogenic fungi Below is

2/12/15 Accurate scientific names of plant pathogenic fungi Below is ≡ Macrophoma phaseolina Tassi 1901 ≡ Tiarosporella phaseolina (Tassi) Aa 1981 = Sclerotium bataticola Taubenh. 1913 ≡ Rhizoctonia bataticola (Taubenh.) E.J. Butler 1925 = Macrophoma corchori Sawada...

Více

Aktuální nabídka ve formátu PDF

Aktuální nabídka ve formátu PDF capricorne bilo-ţlutý trn capricorne hnědo-černý trn capricorne v. nudum crassispinoides myriostigma myriostigma Huizache myriostigma v. nudum myriostigma v. quadricostatum MY x AS - superkabuto ni...

Více

Nabídka rostlin SPS 2013

Nabídka rostlin SPS 2013 Nabídka rostlin SPS 2013 Objednávky adresujte distributorovi akce Ing. Rostislavu Novákovi na email [email protected], případně poštou na adresu: Janouškova 12, Třebíč, 674 01. Objednávejte pod o...

Více

Diagnostické metody detekce patogennních organismů

Diagnostické metody detekce patogennních organismů pufr, vymývací pufr, 4-nitrofenylfosfát – substrát, protilátka PPV IgG (Bioreba, Swiss), protilátka IgG konjugovaná (Bioreba, Swiss) Stručný laboratorní postup metody ELISA 1. Příprava vzorků. Pro ...

Více

Přehled přípravků na ochranu rostlin podle toxicity vůči parazitickým

Přehled přípravků na ochranu rostlin podle toxicity vůči parazitickým Přehled přípravků na ochranu rostlin podle toxicity vůči parazitickým hlísticím Přípravek Insekticidy Agrion delta Lepinox® Plus Karate Zeon Furadan Marshal Dursban Cyper Decis Dimilin Sumithion Ni...

Více