O sdružení ARGO

Komentáře

Transkript

O sdružení ARGO
ARGO o.s.
sdružení dětí, mládeže a dospělých
O nás...
Sdružení ARGO vzniklo roku 1993, ale jeho vlajkový oddíl Argonauti (pro děti od 10 do 15 let) se zrodil již v roce
1977. Navazuje na skautskou tradici, ale celý program i názvosloví je upraveno na vodáctví a řeckou mytologii.
ARGO sdružuje vedle Argonautů „mladší“ oddíl Apollon (pro děti od 6 do 10 let), „starší“ oddíl Cheiron (pro děti nad
15 let) a oddíl Achilleus pro klienty z psychiatrické poradny MUDr. Zuzany Peterové, která je zároveň jeho patronkou.
Provoz naší klubovny, nákup turistického a vodáckého vybavení spolu s dalšími výdaji je hrazen z členských
příspěvků, sponzorských darů a také z dotací. Všichni, kdo ve sdružení působí, vykonávají své funkce zcela
dobrovolně a bezplatně.
Program oddílů je zaměřen na tělesné a duševní zdokonalování dětí. Vycházíme při tom ze starořeckého ideálu
„kalokagathia“ (kalos – krásný, agathos – dobrý) zdůrazňujícího vyvážený rozvoj těla i ducha. Zároveň se snažíme,
aby program děti bavil. Výslednou kombinaci zábavných a didaktických her, sportů, vzdělávání a umění snad nejlépe
ilustrují naše kroniky, aktuality, zprávy jednotlivých oddílů na našem webu a kapitánské dopisy rodičům.
Příklad starých Řeků s jejich mytologií je patrný i v oddílových názvech. Nezůstává však jen u něj. Stále je dost běžně
známých historických i „fantasy“ kultur, které nám mají co říci, skrze které se můžeme leccos naučit o přírodě a úctě
k ní i o hranicích a možnostech sebe sama. Táborovou či expediční legendou tak bývají třeba světy indiánů, starých
Slovanů, samurajů nebo fascinující příběhy J. R. R. Tolkiena. Zvláště v Argonautech se snažíme co největší měrou
pokrýt zvolna se formující výtvarné, sportovní, hudební, literární či vědecké zájmy našich členů nebo teprve
poodkrývat jejich talenty. Také proto se konají pravidelná vánoční Divadla, Literární konference, Filmové kluby,
softbalové a plavecké tréninky apod. I proto se někdy z života v přírodě přeneseme do kosmického prostoru, vědecké
fikce v daleké budoucnosti…
Jelikož jsme hlavně vodácky oddíl, převzali jsme prvky ze slangu a zvyklostí námořníků. Jsou to hlavně vodácké
a námořnické písně, částečně naše oddílové kroje a názvy oddílových funkcí. V čele „lodi“ ARGO stojí navigátor,
jednotlivé oddíly řídí kapitáni se svými kadety (tzv. kapitanát), v každém oddíle fungují posádky vedené boatsmany.
V průběhu všech oddílových akcí nám jde též o něco, na co lze těžko připravit samostatný „program“. Nazvěme to
výchova k samostatnosti, poctivosti a spravedlnosti. Zakořenit v dětech cit pro skutečné lidské hodnoty na základě
často dramatických dobrodružných situací z oddílového života, je podle nás vůbec nejdůležitější. Nesnažíme se však
dětem vnucovat žádné náboženství či ideologii. Naopak respektujeme odlišná světonázorová podhoubí, ze kterých
děti přišly.
Podněcujeme také osobní vztah dětí ke sdružení, aby z něj nebylo jen chvilkové stanoviště, kterým členové
proběhnou a zase zmizí z obzoru. Proto oddíl Argonauti věkově navazuje na oddíl Apollon a dále rozvíjí program,
který s malými dětmi provést nelze. Starší členové se pak mohou dále uplatnit v oddíle Cheiron nebo pomáhat ve
vedení mladších oddílů. Nejen z toho důvodu považujeme za důležité zachovávání oddílových tradic a udržování
styků se „starými“ členy, což se nyní projevuje příchodem druhé generace bývalých Argonautů do členských řad.
Chcete vědět víc? Kontaktujte nás:
funkce
Navigátor
Kapitán Argonautů
Kapitán Apollonu
Kapitán Cheironu
Kapitán Achillea
jméno
Pavel Pávek
Michal Berlinger
Jakub Rumler
Jan Pohunek
Tereza Čálková
přezdívka
Numero, 510
Abuki
Klon
Přebral
Řehoř
mobil
777 777 510
608 664 514
736 434 565
721 577 302
604 286 773
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ARGO o.s.
sdružení dětí, mládeže a dospělých
U Ledáren 1772/3
147 00 Praha 4 - Braník
www.argo.in • [email protected]

Podobné dokumenty

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Všichni však byli opakovaně ujištěni, že k  nákupu bytu nájemníky nikdo nenutí, koupě je zcela dobrovolný proces a  zákon ani Pravidla prodeje městských bytů, schválená v  roce

Více

SEVA - SEED spol. s ro Valtice

SEVA - SEED spol. s ro Valtice Směs jednoletých aromatických rostlin na záhon

Více

3. 9. 2010 4. 9. 2010

3. 9. 2010 4. 9. 2010 minulém roce, kdy se návštěvnost vyšplhala až na 19 000 osob, jsme chtěli tento ojedinělý a  podle mého skvělý projekt opět podpořit. To se nám podařilo úzkou spoluprací s týmem JoyRide a jsem velm...

Více

Stáhněte si manuál studia v PDF

Stáhněte si manuál studia v PDF Pokud pojedete autem, poblíž studia se nachází Jižní spojka, která přechází do Barrandovského Mostu. Po sjezdu do ulice Modřanská doporučuji nevyužívat zkratky na mapě (není tam pro auto příliš kva...

Více

česky - Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v

česky - Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v pacienty po mozkových příhodách, s poúrazovými a podobnými stavy. Poskytuje komplexní péči v  Dětském a dorostovém detoxikačním centru při léčbě závislostí na psychotropních látkách s působností pr...

Více

Rozhovor Lidové noviny 2

Rozhovor Lidové noviny 2 dost, rozhodni se, a hlavně pořádně maluj. A pak byly jeho práce zkrátka mnohem lepší. Výjimkou je třeba Giorgione, který umřel podobně jako Jimmi Hendrix příliš mlád, aby mohl k tomuto poznání doj...

Více