1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině

Komentáře

Transkript

1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině
uvedené na trh v české republice, která byla vyrobena mimo území
České republiky
Provozovatel potravinářského podniku:
IČO:
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
49790765
Sídlo
Obec:
Ulice/č.p.:
PSČ:
Tel.:
Karlovy Vary
T. G. Masaryka 282/57
360 01
00420 225 990 814
Obchodní název lihoviny:
Kategorie lihoviny:
Číslo šarže / datum výroby:
viz níže
viz níže
viz níže
Velikost spotřebitelského balení,
včetně % obsahu alkoholu:
Množství ks spotřebitelského
balení:
Množství v litrech 100% etanolu:
viz níže
viz níže
viz níže
Země původu lihoviny:
Dodavatel:
viz níže
viz níže
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:
Jméno a přijmení:
E-mail:
Tel.:
Vladimír Darebník
[email protected]
00420 225 990 814
Datum:
29.04.2013
Otisk razítka:
Podpis:
Číslo šarže /
datum výroby
Velikost
spotřebitelského
balení, včetně %
obsahu alkoholu
Množství
Množství ks
v litrech
spotřebitelského
100%
balení
etanolu
Země
původu
lihoviny
Obchodní
název lihoviny
Kategorie
lihoviny
Martell VS 6x 70 cl,
40%
22082012
LF12185 /
3.7.2012
0,03 L / 40 %
2880
34,56
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA12024 /
24.1.2012
0,7 L / 40 %
1008
282,24
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA120240 /
24.1.2012
0,7 L / 40 %
1008
282,24
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA12079 /
19.3.2012
0,7 L / 40 %
5232
1464,96
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA12117 /
26.4.2012
0,7 L / 40 %
504
141,12
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA12172 /
20.6.2012
0,7 L / 40 %
4536
1270,08
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA17172 /
20.6.2012
0,7 L / 40 %
504
141,12
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LX12123 /
2.5.2012
0,7 L / 40 %
624
174,72
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
L0637 / 19.3.2012
0,7 L / 40 %
1
0,28
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA12227 /
14.8.2012
0,7 L / 40 %
2520
705,6
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA12256 /
12.9.2012
0,7 L / 40 %
2448
685,44
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA12275 /
1.10.2012
0,7 L / 40 %
1440
403,2
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,70 l
22082012
LA12310 /
5.11.2012
0,7 L / 40 %
4032
1128,96
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S. 0,7L +
sklo ball
22082012
LX12192 /
10.7.2012
0,7 L / 40 %
1122
314,16
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Cordon
Bleu 0,70 l
22082012
LX12010 /
10.1.2012
0,7 L / 40 %
330
92,4
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Cordon
Bleu 0,70 l
22082012
LX120101 /
10.1.2012
0,7 L / 40 %
36
10,08
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Cordon
Bleu 0,70 l
22082012
LX1201013 /
10.1.2012
0,7 L / 40 %
24
6,72
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Cordon
Bleu 0,70 l
22082012
LX12156 /
4.6.2012
0,7 L / 40 %
30
8,4
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Cordon
Bleu 0,70 l
22082012
LX12164 /
12.6.2012
0,7 L / 40 %
120
33,6
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Cordon
Bleu 0,70 l
22082012
LX12005 /
5.1.2012
0,7 L / 40 %
1
0,28
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Cordon
Bleu 0,70 l
22082012
LX12240 /
27.8.2012
0,7 L / 40 %
60
16,8
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Cordon
Bleu 0,70 l
22082012
LX13043 /
12.2.2013
0,7 L / 40 %
3
0,84
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Creation
3x70 cl
22082012
LX12151094 /
30.5.2012
0,7 L / 40 %
6
1,68
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell Creation
3x70 cl
22082012
LX12339 /
4.12.2012
0,7 L / 40 %
3
0,84
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell VS 6x 70 cl,
40%
22082012
LJ12243 /
30.8.2012
0,7 L / 40 %
3
0,84
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell VS 6x 70 cl,
40%
22082012
LJ12290 /
16.10.2012
0,7 L / 40 %
1
0,28
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell VSOP 0,03
22082012
LF12024 /
24.1.2012
0,03 L / 40 %
288
3,456
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell VSOP 0,03
22082012
LF12073 /
13.3.2012
0,03 L / 40 %
288
3,456
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12073 /
13.3.2012
0,7 L / 40 %
660
184,8
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12088 /
28.3.2012
0,7 L / 40 %
3048
853,44
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12130 /
9.5.2012
0,7 L / 40 %
1512
423,36
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12235 /
22.8.2012
0,7 L / 40 %
2520
705,6
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LB12004 /
4.1.2012
0,7 L / 40 %
1008
282,24
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LB120040 /
4.1.2012
0,7 L / 40 %
504
141,12
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LB120041 /
4.1.2012
0,7 L / 40 %
1512
423,36
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Dodavatel
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LB12033 /
2.2.2012
0,7 L / 40 %
5796
1622,88
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12232 /
19.8.2012
0,7 L / 40 %
504
141,12
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12086 /
26.3.2012
0,7 L / 40 %
1
0,28
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12290 /
16.10.2012
0,7 L / 40 %
1512
423,36
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12313 /
8.11.2012
0,7 L / 40 %
1512
423,36
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell V.S.O.P.
0,70 l
22082012
LA12353 /
18.12.2012
0,7 L / 40 %
2520
705,6
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12010 /
10.1.2012
0,7 L / 40 %
270
75,6
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12038 /
7.2.2012
0,7 L / 40 %
228
63,84
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12108 /
17.4.2012
0,7 L / 40 %
214
59,92
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12135 /
14.5.2012
0,7 L / 40 %
414
115,92
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
L1433C /
12.1.2012
0,7 L / 40 %
28
7,84
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12096 /
5.4.2012
0,7 L / 40 %
1
0,28
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
0,7 L / 40 %
270
75,6
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12220 /
7.8.2012
0,7 L / 40 %
342
95,76
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12283 /
9.10.2012
0,7 L / 40 %
342
95,76
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
0,7 L / 40 %
12
3,36
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12276 /
2.10.2012
0,7 L / 40 %
33
9,24
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12348 /
13.12.2012
0,7 L / 40 %
342
95,76
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX13029 /
29.1.2013
0,7 L / 40 %
342
95,76
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12318 /
13.11.2012
0,7 L / 40 %
24
6,72
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO 0,70 l
22082012
LX12256 /
12.9.2012
0,7 L / 40 %
24
6,72
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO twin
ball.gl.3x70cl
22082012
LX12170 /
18.6.2012
0,7 L / 40 %
24
6,72
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
Martell XO Exlusive Architec
22082012
LX12242 /
29.8.2012
0,7 L / 40 %
18
5,04
Francie
Martell & CO, B.P. 21,
Cognac cedex 161 01, France
L12125 / 4.5.2012
L0803C / 5.7.2012

Podobné dokumenty

Martell VSOP 2012-05-09

Martell VSOP 2012-05-09 1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v české republice, která byla vyrobena mimo území České republiky Provozovatel potravinářského podniku:

Více