zde

Komentáře

Transkript

zde
Voda a lázně / Wasser und Kurbäder
Obrázek č. 1 / Bild Nr. 1
Obrázek č. 2 / Bild Nr. 2
Obrázek č. 3 / Bild Nr. 3
1
Historie lázeňství / Geschichte und Kurbäder
Obrázek č. 4 / Bild Nr. 4
2
Napoleon v Teplicích
druhá světová válka
vláda královny Viktorie v Anglii
sjednocení Německa
Studená válka
vznik Československa
Velká francouzská revoluce
občanská válka v USA
3
Napoleon in Teplice
der Zweite Weltkrieg
Regierung der Königin Viktoria in
England
die Vereinigung Deutschlands
Kalter Krieg
die Entstehung der Tschechoslowakei
Die Französische Revolution
Der Bürgerkrieg
4
Objevení termálních pramenů v Teplicích / Entdeckung von Thermalquellen in Teplice
Obrázek č. 5 a 6 Bild Nr. 5 und 6
Obrázek č. 7 Bild Nr. 7
5
Teplice a symboly vody / Teplice und die Wassersymbole
znak města Teplice │
Wappen der Stadt Teplice
Obrázek č. 8 / Bild Nr. 8
znak Gymnázia Teplice/
Symbol des Gymnasium Teplice
Obrázek č. 11 / Bild Nr. 11
znak FK Teplice │
Symbol des FK Teplice
Obrázek č. 9 / Bild Nr. 9
logo Lázní Teplice/
Logo des Kurbades Teplice
Obrázek č. 12 / Bild Nr. 12
sklárna AGC │
Glashütte AGC
Obrázek č. 10 / Bild Nr. 10
vlajka města Teplice/
Flagge der Stadt Teplice
Obrázek č. 13 / Bild Nr. 13
6
Lázeňské budovy / Kurgebäude
1.
Obrázek č. 14/ Bil Nr. 14
2.
Obrázek č. 15 / Bild Nr. 15
7
3.
Obrázek č. 16 / Bild Nr. 16
4.
Obrázek č. 17 / Bild Nr. 17
8
5.
Obrázek č. 18 / Bild Nr. 18
9
klasicismus
gotika
novorenesance
baroko
Klassizismus
Gotik
Neurenaissance
Barock
10
Léčba pomocí vody / Therapie mit Hilfe von Wasser
Obrázek č. 19 / Bild Nr. 19
Obrázek č. 20 / Bild Nr. 20
Obrázek č. 21 / Bild Nr. 21
11
cévní onemocnění
plicní onemocnění
rakovinová onemocnění
onemocnění pohybového ústrojí
onemocnění nervové soustavy
onemocnění jater
Gefäßkrankheiten
Lungenleiden
Krebskrankheiten
Krankheiten des Bewegungsapparates
Krankheiten des Nervensystems
Leberkrankheiten
12
Slavní návštěvníci / Bekannte Besucher der Stadt
Ludvig van Beethoven
Petr I. Veliký
Wilhelm von Humboldt
M. D. Pöppelmann
diplomat, filosof
stavitel
politik
13
hudební skladatel
zakladatel univerzity v Berlíně
Zwinger v Drážďanech
modernizace Ruska
opera Fidelio
19. století
18. století
20. století
14
Ludvig van Beethoven
Petr I. der Größe
Wilhelm von Humboldt
M. D. Pöppelmann
Diplomat, Philosoph
Baumeister
Politiker
Komponist
15
hat Universität in Berlin gegründet
Zwinger in Dresden
Modernisierung von Russland
Fidelio Oper
19. Jahrhundert
18. Jahrhundert
20. Jahrhundert
16
A
Obrázek č. 22 / Bild Nr. 22
B
Obrázek č. 23 / Bild Nr. 23
17
C
Obrázek č. 24 / Bild Nr. 24
D
Obrázek č. 25 / Bild Nr. 25
18
Návštěvníci z ciziny/ Besucher aus dem Ausland
obrázek A / Bild A
obrázek B /Bild B
Obrázek č. 26 / Bild Nr. 26
obrázek C / Bild C
Obrázek č. 27 / Bild Nr. 27
obrázek D / Bild D
Obrázek č. 28 / Bild Nr. 28
Obrázek č. 29 / Bild Nr. 29
19
Obrázek E / Bild E
Obrázek č. 30 / Bild Nr. 30
20
obrázek F / Bild F
Obrázek č. 31/ Bild Nr. 31
obrázek G / Bild G
Obrázek č. 32 / Bild Nr. 32
21
obrázek H / Bild H
АБ В Г Д Е Ё ЖЗ И Й
К Л МН О ПР С Т У Ф
ХЦЧ ШЩЪЫЬ ЭЮЯ
obrázek CH / Bild CH
‫ث ت ب ا‬
obrázek I / Bild I
‫ر ذ د خ ح ج‬
‫ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز‬
‫ل ك ق‬
‫م‬
‫ن‬
‫ي و ه‬
Obrázek č. 33 / Bild Nr. 33
22
Obrázky a foto / Die Bilder und die Fotos:
Strana / Seite 1:

obr. č. / Bild Nr. 1: ABDEL – MONEM, Tárik. Malay family in Songkhla. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2008. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Malay_family_in_Songkhla.jpg

obr. č. / Bild Nr. 2: Výhled - Děkanský kostel sv. Jana Křtitele CH. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2008. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2013-09-15]. Dostupný pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/V%C3%BDhled_-_D%C4%9Bkansk%C3%BD_kostel_sv._Jana_K%C5%99titele_CH.jpg?uselang=cs.

obr. č. / Bild Nr. 3: vlastní obrázek / ein eigenes Bild (Jan Růžička)
Strana / Seite 2:

obr. č. / Bild Nr. 4: Autor neznámý / der Autor unbekannt. Internetová sbírka fotografií / Internet Fotosammlung Teplitz – Schönau na / an: https://cscz.facebook.com/TeplitzSchonau.
Strana / Seite 5:

obr. č. / Bild Nr. 5: vlastní obrázek / ein eigenes Bild (Jan Růžička)

obr. č. / Bild Nr. 6: vlastní obrázek / ein eigenes Bild (Jan Růžička)

obr. č. / Bild Nr. 7: Teplice - Kolostujova kašna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2014. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201309-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Teplice_-_Kolostujova_ka%C5%A1na.jpg.
Strana / Seite 7:

obr. č. / Bild Nr. 8: Erb Teplic. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15]. Dostupný
pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Erb_Teplic.png.

obr. č. / Bild Nr. 9: www.fkteplice.cz; obrázek uveden se souhlasem / Das Bild mit Zustimmung gegeben Obchodního a marketingového oddělení FK Teplice.

obr. č. / Bild Nr. 10: vlastní obrázek / ein eigenes Bild (Jan Růžička)

obr č. / Bild Nr. 11: Gymnázium Teplice.

obr č. / Bild Nr. 12: vlastní obrázek / ein eigenes Bild (Jan Růžička)

obr. č. / Bild Nr. 13: Teplice flag. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2013. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15].
Dostupný pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Teplice_flag.jpg.
23
Strana / Seite 8:

obr. č. / Bild Nr. 14: Lázeňský dům Beethoven. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2014. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201309-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/L%C3%A1ze%C5%88sk%C3%BD_d%C5%AFm_Beethoven.JPG.

obr. č. / Bild Nr. 15: Boží prst-2011. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2011. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15].
Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Bo%C5%BE%C3%AD_prst-2011.jpg.
Strana / Seite 9:

obr. č. / Bild Nr. 16: (TTO) Lázeňský dům Císařské lázně (Teplice) 2. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2013. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/%28TTO%29_L%C3%A1ze%C5%88sk%C3%BD_d%C5%AFm_C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A9_l%C3%A1zn%
C4%9B_%28Teplice%29_2.JPG.

obr. č. / Bild Nr. 17: Gymnazium Teplice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2010. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-0915]. Dostupný pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Gymnazium_Teplice.jpg.

obr. č. / Bild Nr. 18: Kulturní dům X3. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15].
Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Kulturn%C3%AD_d%C5%AFm_X3.JPG.
Strana / Seite 11:

obr. č. / Bild Nr. 19: Gray409. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2007. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15]. Dostupný
pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Gray409.png.

obr. č. / Bild Nr. 20: Central nervous system. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2010. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201309-15]. Dostupný pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Central_nervous_system.svg.

obr. č. / Bild Nr. 21: The human circulatory system. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2013-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Grafik_blutkreislauf.jpg.
24
Strana / Seite 17:

obr. č. / Bild Nr. 22: Matthaeus Daniel Poeppelmann. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2008. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2013-09-15]. Dostupný pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Matthaeus_Daniel_Poeppelmann.jpg.

obr. č. / Bild Nr. 23: WilhelmvonHumboldt. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-0915]. Dostupný pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/WilhelmvonHumboldt.jpg.
Strana / Seite 18:

obr. č. / Bild Nr. 24: Beethoven. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15].
Dostupný pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Beethoven.jpg.

obr. č. / Bild Nr. 25: Peter der-Grosse 1838 PR. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201309-15]. Dostupný pod licencí public domain z / Verfügbar unter der public domain von: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Peter_derGrosse_1838_PR.jpg.
Strana / Seite 19:

obr. č. / Bild Nr. 26: EVANS, Steve. Muslim woman in Yemen. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2013-09-15]. Obrázek dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Muslim_woman_in_Yemen.jpg.

obr. č. / Bild Nr. 27: Flag od Russia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15].
Obrázek volně dostupný z / Bild frei verfügbar von: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Russia.svg.

obr. č. / Bild Nr. 28: LERREDE, Francis. Evgeni Malkin3. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2013-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Evgeni_Malkin3.jpg.

obr. č. / Bild Nr. 29: IslamSymbol. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2010. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15].
Obrázek volně dostupný z / Bild frei verfügbar von: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/IslamSymbol.svg.
Strana / Seite 20:

obr. č. / Bild Nr. 30: AZOVTSEV, Dmitry. StBasile SpasskayaTower Red Square Moscow. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/StBasile_SpasskayaTower_Red_Square_Moscow.hires.jpg.
25
Strana / Seite 21:

obr. č. / Bild Nr. 31: Kuldīga, pravoslavný kostel (2). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2008. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2013-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Kuld%C4%ABga%2C_pravoslavn%C3%BD_kostel_%282%29.jpg?uselang=cs.

obr. č. / Bild Nr. 32: Aya sofya. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2005. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-15].
Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1ita#mediaviewer/File:Aya_sofya.jpg.
Strana / Seite 22:

obr. č. / Bild Nr. 33: Vladimir Putin – 2006. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2006. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-0915]. Dostupný pod licencí Creative Commons z / Verfügbar unter einer Creative Commons-Lizenz von:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Vladimir_Putin_-_2006.jpg.
26

Podobné dokumenty

Bližší pohled se vyplatí: přidaná hodnota značky

Bližší pohled se vyplatí: přidaná hodnota značky Pöppelmann s šest vy´robními závody s 450 vstřikovacími stroji, tvarovacími linkami a extrudéry rozrostla v předního výrobce mezi

Více

2014 IRONMAN World Championship Participant List as of 8/14/14

2014 IRONMAN World Championship Participant List as of 8/14/14 MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

Více

Přes 3.000 řešení – k dodání okamžitě ze závodu. Pöppelmann

Přes 3.000 řešení – k dodání okamžitě ze závodu. Pöppelmann Přes 3.000 řešení – k dodání okamžitě ze závodu. Pöppelmann KAPSTO∏ normalizovaný program. Ochranné prvky z umělé hmoty pro všechny případy.

Více

KAPSTO® Kompletní katalog

KAPSTO® Kompletní katalog Krytky na ochranu maznic Krytky na ochranu maznic Krytky na ochranu maznic Krytky na ochranu maznic Šestihranné krytky GPN 980 Tvar A GPN 980 Tvar B GPN 985 Tvar A GPN 985 Tvar B GPN 1000

Více

860. lázeňská sezona slunečná a jubilující

860. lázeňská sezona slunečná a jubilující Adresy inzerujících nesdělujeme! Těšíme se na spolupráci s Vámi

Více