platná ETA_15_03_2013

Komentáře

Transkript

platná ETA_15_03_2013
Platná ETA vydaná TZÚS Praha, s.p.
Valid ETAs issued by TZÚS Praha, s.p.
ETA číslo
ETA-05/0054
Výrobek
®
STX.THERM ALFA
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-05/0055
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La
BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La
BRAVOLL PTH 60/8-La
BRAVOLL PTH-L 60/8-La
Držitel ETA
Podklad
Platnost
STOMIX, spol. s r.o.
790 66 Skorošice
Czech Republic
ETAG 004
28.08.2012
16.03.2015
BRAVOLL Žirovnice
Czech Republic
ETAG 014
15.03.2010
14.03.2015
COLORLAK, a.s.
Tovární 1076
686 02 Staré Město
Czech Republic
ETAG 004
25.01.2013
26.10.2015
STOMIX, spol. s r.o.
790 66 Skorošice
Czech Republic
ETAG 004
28.08.2012
30.08.2015
LB Cemix, s.r.o.
Borovany
Czech Republic
ETAG 004
18.02.2013
19.09.2015
EXCEL MIX s.r.o.
Sokolovce, Slovak
Republic
ETAG 004
22.04.2011
08.01.2016
Hasit ŠVO, a.s. Velké
Hydčice
Czech Republic
ETAG 004
08.09.2011
14.03.2016
Hasit Romania, S.A.
Turda
Romania
ETAG 004
26.09.2011
14.03.2016
Hasit Slovakia s.r.o.
Lozorno
ETAG 004
26.09.2011
14.03.2016
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu
a zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in cocrete and mansonry
ETA-05/0154
EKO-STZ P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-05/0173
®
STX.THERM BETA
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-05/0188
CEMIX THERM P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-05/0280
EXCEL THERM
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-06/0037
WDVS Hasitherm – POL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-06/0140
WDVS Hasitherm – POL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-06/0141
WDVS Hasitherm – POL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
ETA-06/0188
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
Slovak Republic
EXCEL THERM mineral
EXCEL MIX, s.r.o.
Sokolovce, Slovak
Republic
ETAG 004
20.09.2012
11.10.2016
Dakota Italia S.p.A.
Verona
Italy
ETAG 014
08.01.2013
30.11.2016
STOMIX, spol. s r.o.
790 66 Skorošice
Czech Republic
ETAG 004
28.08.2012
25.04.2016
HASIT Trockenmörtel
GmbH, Freising,
Germany
ETAG 004
Kreisel – Technika
Budowlana Sp.z.o.o.
Poznaň
Poland
ETAG 004
18.07.2012
20.05.2017
Ing. Jan SKOVAJSA –
ETAG 014
18.05.2009
30.05.2014
Ing. Tibor Kysucký –
Progres TK Žilina
Slovak Republic
ETAG 001
18.05.2009
17.05.2014
Artis A, a.s.
Liberec
Czech Republic
ETAG 004
06.06.2012
05.06.2017
Artis A, a.s.
Liberec
Czech Republic
ETAG 004
06.06.2012
05.06.2017
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-06/0242
Dakota PP-La
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou ve zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in cocrete and mansonry
ETA-06/0250
®
STX.THERM PRIMA
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0059
Hasitherm EPS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0118
TURBO-W, TURBO-WSA, TURBO-WSO,
TURBO-WSO PROTECT, TURBO-WSISI
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0139
Plastové tanierové prichytky JANSA PTP
10/50-La
Plastic anchor JANSA PTP 10/50-La
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu a
ve zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
ETA-07/0143
Průvleková rozpěrná kotva PTK
Průvleková rozpěrná kotva z galvanizované oceli,
velikostí M10, M12 a M16, aktivovaná krouticím
momentem
Torque controlled expansion thread anchor made
of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16
ETA-07/0147
TOLTHERM 2
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0148
TOLTHERM 1
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
JANSA
Zábiedovo 225
028 01 Trstená
Slovenská republika
26.09.2011
14.03.2016
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0153
MAMUT-THERM P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0160
MAMUT-THERM M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0192
TURBO, TURBO-S, TURBO-SA, TURBOSO, TURBO-SO PROTECT, TURBO-SISI
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0267
POLYTEX-THERM
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0268
düfa Therm EPS F
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0282
SALITHERM-polystyren
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0283
SALITHERM-mineral
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0289
düfa Therm WOOL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-07/0294
ECOROCK
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
MAMUT-THERM s.r.o.
Brno
Czech Republic
ETAG 004
26.06.2012
25.06.2017
MAMUT-THERM s.r.o.
Brno
Czech Republic
ETAG 004
26.06.2012
25.06.2017
KREISEL-Technika
Budowlana Sp. z o.o.
Poznaň
Poland
ETAG 004
06.09.2012
05.09.2017
Polytex, spol. s r.o.
Porúbka 232
013 11 Porúbka
Slovak Republic
ETAG 004
15.10.2012
14.10.2017
Meffert ČR spol. s r.o.
Praha
Czech Republic
ETAG 004
18.02.2013
14.10.2017
VÁPENKA VITOŠOV
s.r.o.
Hrabová-Vitošov
Czech Republic
ETAG 004
11.03.2011
16.10.2012
VÁPENKA VITOŠOV
s.r.o.
Hrabová-Vitošov
Czech Republic
ETAG 004
11.03.2011
16.10.2012
Meffert ČR spol. s r.o.
Praha
Czech Republic
ETAG 004
18.02.2013
06.11.2017
ROCKWOOL, a.s.
Praha
Czech Republic
ETAG 004
20.11.2007
19.11.2012
ETA-07/0295
FASADEN UNIVER BAU MINERAL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0021
VISCO alfa
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0025
VISCO beta
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0026
THERMOMASTER B 03
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0036
FASADEN UNIVER BAU KLASIK
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0037
REVCOVER M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0043
REVCOVER P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0048
MultiTherm M-L
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0049
MultiTherm Neo
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
P&J Colours, spol.
s r.o.
Dolné Otrokovce
Slovak Republic
ETAG 004
24.01.2008
23.01.2013
Montako s.r.o.
Lobeček,
Kralupy n.Vlt.
Czech Republic
ETAG 004
06.11.2012
05.11.2017
Montako s.r.o.
Lobeček,
Kralupy n.Vlt.
Czech Republic
ETAG 004
06.11.2012
05.11.2017
Master Plast s.r.o.
Sládkovičovo
Slovak Republic
ETAG 004
01.02.2008
15.01.2013
P&J Colours, spol.
s r.o.
Dolné Otrokovce
Slovak Republic
ETAG 004
24.01.2008
23.01.2013
REVKO SLOVAKIA
s.r.o.
Košice
Slovak Republic
ETAG 004
10.11.2008
22.07.2013
REVKO SLOVAKIA
s.r.o.
Košice
Slovak Republic
ETAG 004
10.11.2008
22.07.2013
BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
Chrudim
Czech Republic
ETAG 004
27.10.2009
24.03.2013
BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
Chrudim
Czech Republic
ETAG 004
27.10.2009
24.03.2013
ETA-08/0050
MultiTherm M-D
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0059
KOLORA V
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0060
KOLORA P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0104
CEMIX THERM M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0131
FASADEN UNIVER BAU KLASIK
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0132
FASADEN UNIVER BAU MINERAL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální pěny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0135
CEMIX THERM M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0180
REVCO ALFA
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0181
REVCO BETA
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
Chrudim
Czech Republic
ETAG 004
11.07.2011
24.03.2013
KOLORA s.r.o.
Praha
Czech Republic
ETAG 004
15.09.2008
14.09.2013
KOLORA s.r.o.
Praha
Czech Republic
ETAG 004
15.09.2008
14.09.2013
LB Cemix, s.r.o.
Borovany
Czech Republic
ETAG 004
27.02.2013
26.02.2018
J.M.L.I., spol. s r.o.
Rakovice
Slovak Republic
ETAG 004
18.02.2013
22.01.2017
J.M.L.I., spol. s r.o.
Rakovice
Slovak Republic
ETAG 004
22.0.2013
22.01.2018
Cemix, s.r.o.
Dolná, Banská
Štiavnica
Slovak Republic
ETAG 004
10.03.2010
26.02.2013
Revco Slovakia s.r.o.
Čečejovce
Slovak Republic
ETAG 004
07.05.2008
07.01.2013
Revco Slovakia s.r.o.
Čečejovce
Slovak Republic
ETAG 004
07.05.2008
15.01.2013
ETA-08/0220
Silcolor therm
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0221
SAKRET Klasik
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0226
BALMINERAL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0227
BALPOLYSTYREN
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0247
SAKRET minerál
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0253
Silcolor therm mineral
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-08/0267
®
Bravoll PTH-S 60/8-La, PTH-SL 60/8-La
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu
a zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in cocrete and mansonry
ETA-08/0340
SP Star Euro Plastic Nail Pegs
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu
a zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in cocrete and mansonry
ETA-09/0004
THERMOKAPPA 3000
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
Stavební Chemie
Slaný, a.s.
Slaný
Czech Republic
ETAG 004
16.07.2010
02.09.2013
SAKRET CZ k.s.
Ledčice
Czech Republic
ETAG 004
03.09.2008
02.09.2013
BARVY A LAKY
HOSTIVAŘ, a.s.
Praha
Czech Republic
ETAG 004
03.09.2008
02.09.2013
BARVY A LAKY
HOSTIVAŘ, a.s.
Praha
Czech Republic
ETAG 004
03.09.2008
02.09.2013
SAKRET CZ k.s.
Ledčice
Czech Republic
ETAG 004
11.05.2012
29.09.2013
Stavební Chemie
Slaný, a.s.
Slaný
Czech Republic
ETAG 004
16.07.2010
01.10.2013
BRAVOLL spol. s r.o.
Žirovnice
Czech Republic
ETAG 014
10.11.2008
09.11.2013
Star Plastic Yapi
Elemenlari
Malzemeleri Ltd ŞTİ.
İSTANBUL
Turkey
ETAG 014
25.03.2009
24.03.2014
Paulín CZ, spol. s r.o.
Brno
Czech Republic
ETAG 004
19.11.2009
15.01.2014
ETA-09/0018
TOMTHERM-ST
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0028
KNAUF MARMORIT-ENERGIE
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0029
KNAUF MARMORIT-ENERGIE PLUS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0062
ROCK-WOOL-ST
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0075
FIBA TAPE
Sklovláknitá páska pro spoje sádrových desek
Glass fibre joint tape for gypsum plasterboards
ETA-09/0076
FLEECE TAPE
Sklovláknitá páska pro spoje sádrových desek
Glass fibre joint tape for gypsum plasterboards
ETA-09/0080
weber therm klasik E
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0127
HET-M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0128
HET-P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0130
weber therm klasik E mineral
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
TOMEŠ – VÝROBA
STAVEBNÍCH HMOT
s.r.o. Smržovka
Czech Republic
ETAG 004
25.08.2010
17.02.2014
KNAUF Praha, spol.
s r.o. Praha
Czech Republic
ETAG 004
20.03.2012
23.02.2014
KNAUF Praha, spol.
s r.o. Praha
Czech Republic
ETAG 004
20.03.2012
23.02.2014
TOMEŠ – VÝROBA
STAVEBNÍCH HMOT
s.r.o. Smržovka
Czech Republic
ETAG 004
21.07.2010
13.04.2014
Saint-Gobain Vertex,
a.s.
Litomyšl
Czech Republic
Saint-Gobain Vertex,
a.s.
Litomyšl
Czech Republic
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.,
divize Weber
Počernická 272/96
102 00 Praha
Czech Republic
HET. spol. s r.o. Ohníč
Czech Republic
čl. 9(2) CPD
27.04.2009
26.04.2014
čl. 9(2) CPD
27.04.2009
26.04.2014
ETAG 004
20.09.2012
23.04.2014
ETAG 004
29.05.2009
28.05.2014
HET. spol. s r.o. Ohníč
Czech Republic
ETAG 004
29.05.2009
28.05.2014
Divize Weber,
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.
Počernická 272/96
108 03 Praha
Czech Republic
ETAG 004
13.11.2012
02.06.2014
ETA-09/0144
KVK THERM eps
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0172
DEKTHERM E
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0176
DEKTHERM E mineral
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0177
KVK THERM mw
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0183
PRIMAGLASS BEAVER, PRIMAGLASS 4
TAB, PRIMAGLASS DELTA,
PRIMAGLASS HEXAGONAL
Nízkohmotnostní bitumenové šindele s minerální
výztuží
Low bitumen mass shingles with mineral
reinforcement
ETA-09/0184
KEW DSH 10 K
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu
a zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in cocrete and mansonry
ETA-09/0193
weber therm clima E
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0194
Tekutá kotva polyester, Tekutá kotva
polyester SF
Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi
polyesterových pryskyřic pro kotvení ocelových
tyčí pro použití v netrhlinovém betonu
Two component fastener based on polyester
resins for fixing steel rod for use in non-cracked
concrete
ETA-09/0203
weber therm clima E mineral
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
Krkonošské vápenky
Kunčice, a.s.
Kunčice nad Labem
Czech Republic
ETAG 004
26.07.2011
11.06.2014
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.,
divize Weber
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
Czech Republic
Divize Weber,
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.
Počernická 272/96
108 03 PrahaCzech
Republic
Krkonošské vápenky
Kunčice, a.s.
Kunčice nad Labem
Czech Republic
ETAG 004
20.09.2012
08.07.2014
ETAG 004
13.11.2012
08.07.2014
ETAG 004
26.07.2011
11.06.2014
DEHTOCHEMA
BITUMAT, s.r.o.
Pražská 870
294 21 Bělá pod
Bezdězem
Czech Republic
CUAP
04.02/21
12.05.2010
20.12.2014
Kunststofferzeugnisse
GmbH Wilthen
Wilthen
Germany
ETAG 014
15.07.2009
14.07.2014
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.,
divize Weber
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
Česká republika
Den Braven Czech
and Slovak s.r.o.
Úvalno
Czech Republic
ETAG 004
20.09.2012
27.07.2014
ETAG 001
26.06.2009
25.06.2014
ETAG 004
13.11.2012
27.07.2014
Divize Weber,
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.
Počernická 272/96
108 03 Praha
Czech Republic
ETA-09/0239
MAMUT-THERM E
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0240
ECOROCK MAX
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0318
Plates anchor TTH 10/60-La
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu
a zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in cocrete and mansonry
ETA-09/0336
®
STX.THERM BETA F
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z minerální vlny s omítkou pro použití jako
venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0366
EXCEL THERM R
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0376
MAPETHERM M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z minerální vlny s omítkou pro použití jako
venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0377
MAPETHERM P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0378
FAST SA
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-09/0379
FAST SM
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
MAMUT-THERM
s.r.o.
Brno
Czech Republic
ETAG 004
14.06.2011
14.09.2014
Rockwool, a.s.
Bohumín
Czech Republic
ETAG 004
12.05.2010
14.09.2014
Truhlář & spol., v.o.s.
Praha 8
Czech Republic
ETAG 014
06.11.2009
05.11.2014
STOMIX, spol. s r.o.
790 66 Skorošice
Czech Republic
ETAG 004
28.08.2012
03.11.2014
EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Velim
Czech Republic
ETAG 004
12.01.2010
11.01.2015
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192
772 11 Olomouc
Czech Republic
ETAG 004
26.06.2012
30.12.2014
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192
772 11 Olomouc
Czech Republic
ETAG 004
02.05.2011
30.12.2014
FAST Sp. z o.o.
Zielona Gora
Poland
ETAG 004
23.04.2012
30.12.2014
FAST Sp. z o.o.
Zielona Gora
Poland
ETAG 004
23.04.2012
30.12.2014
ETA-09/0380
FAST W
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z minerální vlny s omítkou pro použití jako
venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0028
®
BRAVOLL PTH-SX
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu
a zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in cocrete and mansonry
ETA-10/0077
FRIULSIDER INSULATION ANCHORS
ISOTHERM
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu
a zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in cocrete and mansonry
ETA-10/0078
MITECH
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0079
MITECH M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z minerální vlny s omítkou pro použití jako
venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0099
2KPS EASF-V, EASF-VC galvanized or
stainless steel bonded anchor
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20, M24 a M30
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30
ETA-10/0112
Systémy dodatečného předpínání –
Skanska
Předpínací systém pro předpínání se soudržností
pro 1 až 19 lan
FAST Sp. z o.o.
Zielona Gora
Poland
ETAG 004
23.04.2012
30.12.2014
BRAVOLL spol. s r.o.
Žirovnice
Czech Republic
ETAG 014
16.02.2010
15.02.2015
FRIULSIDER S.p.A.
Natisone (UD)
Italy
ETAG 014
15.02.2013
30.11.2016
MITECH CHEMIA
BUDOWLANA s.c.
Miłosz i Piotr Szupina
Zywiec
Poland
ETAG 004
16.03.2010
15.03.2015
MITECH CHEMIA
BUDOWLANA s.c.
Miłosz i Piotr Szupina
Zywiec
Poland
ETAG 004
16.03.2010
15.03.2015
2K polymer systems
ltd.
Ventura Crescent
Alfreton
Derbyshire DE55 7RA
United Kingdom
ETAG 001
02.02.2012
14.06.2015
Skanska, a.s.
Praha
Czch Republic
ETAG 013
10.06.2010
09.06.2015
MAPEI SK s.r.o.
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
ETAG 004
27.05.2010
30.12.2014
MAPEI SK s.r.o.
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
ETAG 004
27.05.2010
30.12.2014
Post-Tensioning System - Skanska
Skanska Bonded Post-Tensioning System for 1
to 19 strands
ETA-10/0119
MAPETHERM M SK
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z minerální vlny s omítkou pro použití jako
venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0120
MAPETHERM P SK
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0221
Plastové tanierové prichytky JANSA PTP
PK 10/50-La
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou do betonu
a zdiva
Plastic anchor JANSA PTP PK 10/50-La
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
ETA-10/0307
SYSTÉMY DODATEČNÉHO PŔEDPÍNÁNÍ
–OVM.M15A
Post-Tensioning System – OVM.M15A
OVM Předpínací systém pro předpínání se
soudržností pro 2 až 27 lan
OVM Bonded Post-Tensioning System for 2 to 27
strands
ETA-10/0320
Knauf Termo Plus M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z minerální vlny s omítkou pro použití jako
venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0321
Den Braven THERM STYRO
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0329
Den Braven THERM MINERAL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0360
THERMOPROSOPSIS FINE/ORGANIC
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z minerální vlny s omítkou pro použití jako
venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0361
THERMOPROSOPSIS FLEX
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0377
HEATMIX E
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0378
HEATMIX M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z minerální vlny s omítkou pro použití jako
venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
Ing. Jan SKOVAJSA
– JANSA
Zabiedovo Hamričky
028 01 Trstená
Slovak Republic
ETAG 014
24.06.2010
23.06.2015
NAPKO, spol. s r.o.
Jilemnického 46
772 00 Olomouc
Czech Republic
ETAG 013
23.08.2012
15.12.2015
SIA KNAUF
Sauriesi
Latvia
ETAG 004
28.12.2011
14.09.2015
Den Braven Czech
and Slovak, a.s.
Úvalno
Czeh Republic
ETAG 004
17.09.2010
16.09.2015
Den Braven Czech and
Slovak, a.s.
Úvalno 353
793 91 Úvalno
Czech Republic
ETAG 004
01.10.2010
30.09.2015
KNAUF GYPSOPIIA
A.B.E.E.
10 Euripidou Str.
GR 176 74 Kalithea
Athens, Greece
ETAG 004
28.02.2011
20.10.2015
KNAUF GYPSOPIIA
A.B.E.E.
10 Euripidou Str.
GR 176 74 Kalithea
Athens, Greece
ETAG 004
21.10.2010
20.10.2015
MPL Trading, s.r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
Slovak Republic
ETAG 004
11.11.2010
10.11.2015
MPL Trading, s.r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
Slovak Republic
ETAG 004
11.11.2010
10.11.2015
ETA-10/0390
KnaufTermo Plus P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0430
Resina vinilester sin estireno anclaje
químico para varillas de acero
galvanizado o inoxidable
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu
Velikosti: M8, M10, M12, M16, M20 a M24
Bonded injection anchor made of galvanized or
stainless steel for non cracked concrete
Sizes: M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-10/0438
CEMIX THERM M PLUS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0439
CEMIX THERM P PLUS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z pěnového polystyrenu
a omítkou pro použití jako vnější izolace stěn
budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-10/0458
INDEX Epoxy Acrylate Styrene Free
Mortar MOEPSE, MOEPSE-W galvanized
or stainless steel bonded anchor
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-10/0463
Zorlu EASF Epoxyacrylat styrolfrei
Verbundmörtel
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-11/0020
DYWIDAG Předpínací systém se
soudržností s kotvením typu SD
Předpínací systém se soudržností DYWIDAG pro
3 až 9 lan (150 mm2) s typem kotvení SD
Dywidag Bonded Post-Tensioning System for 3
to 9 Strands (150 mm2) with Anchorage Type SD
ETA-11/0021
BEK EPS PLUS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
SIA KNAUF
Sauriesi
Latvia
ETAG 004
28.12.2011
14.09.2015
Lusan Fijaciones y
Anclajes, S.L.
Pol. Pla de la
Bruguera
C/ Solsonès, 66
082111 Castellar del
Valles, Barcelona
Spain
ETAG 001
18.11.2010
30.05.2015
Cemix, s.r.o.
Dolná 18
969 01 Banská
Štiavnica
Slovak Republic
ETAG 004
31.12.2010
30.12.2015
Cemix, s.r.o.
Dolná 18
969 01 Banská
Štiavnica
Slovak Republic
ETAG 004
31.12.2010
30.12.2015
Index Técnicas
Expansivas, S.L.
P.I. La Portalada II C.
Segador 13
26006 Logroño
Spain
ETAG 001
01.12.2010
31.05.2015
ZORLU Kimyasal
Bağlanth Sistemleri
San.Tic.Ltd.Şti.
Kücük Sanayi Sitesi
79 Sk. No.8
19000 Corum
Turkey
ETAG 001
11.01.2011
15.05.2015
Dywidag-Systems
International GmbH
Destouchesstrasse 68
80796 Munich
Germany
ETAG 013
09.08.2011
31.09.2016
SIG Central Europe,
s.r.o.
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5
Czech Republic
ETAG 004
08.02.2011
07.02.2016
ETA-11/0022
BEK MW PLUS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-11/0046
PRIMALEX ETICS M
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-11/0047
PRIMALEX ETICS P
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-11/0048
TYTAN EOS ETICS s izolantem z
pěnového polystyrenu (EPS)
TYTAN EOS ETICS with insulation of
expanded polystyrene (EPS)
SIG Central Europe,
s.r.o.
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5
Czech Republic
ETAG 004
08.02.2011
07.02.2016
PPG Deco Czech a.s.
Břasy 223
338 24 Břasy
Czech Republic
ETAG 004
22.11.2012
03.04.2016
PPG Deco Czech a.s.
Břasy 223
338 24 Břasy
Czech Republic
ETAG 004
22.11.2012
03.04.2016
Selena FM S.A.
Strzegomska 2-4
53-611 Wroclav
Polskand
ETAG 004
11.01.2013
03.04.2016
OKLK, s.r.o.
Stříbrohorská 687
407 77 Šluknov
Czech Republic
ETAG 015
25.03.2011
24.03.2016
OKLK, s.r.o.
Stříbrohorská 687
407 77 Šluknov
Czech Republic
ETAG 015
25.03.2011
24.03.2016
ITW Construction
Systems trading as
Ramset™
Mooroolbark
296-298 Maroondah
Highway
Victoria 3138
Australia
ETAG 001
20.01.2011
15.05.2015
Universal de
suministro S.L.
Polígono Industrial El
Oliveral
Calle G, N° 22, Nave 5
46190 Ribarroja del
Turia
Valencia, Spain
ETAG 001
20.01.2011
31.05.2014
Styrcon, spol. s r.o.
Hlavná 71
951 73 Jelenec
Slovak Republic
CUAP
04.04/59
28.12.2012
27.12.2017
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-11/0056
OKLK Kotevní úhelníky typ WI 3
Trojrozměrné trámové spojky, úhelník pro spoje
dřevo – beton/ocel
Three-dimensional nailing plate, hold-down for
timber – to – concrete/steel
ETA-11/0057
OKLK Úhelníky typ WI 4
Trojrozměrné trámové spojky, úhelník pro spoje
dřevo – dřevo
Three-dimensional nailing plate, hold-down for
timber–to–timber
ETA-11/0063
Structaset™ 401 galvanized or stainless
steel bonded anchor
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-11/0064
Vinilester 2000 EP400S galvanized or
stainless steel bonded anchor
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-11/0108
STYREXON
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-11/0109
TYTAN EOS ETICS (MW)
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-11/0118
Tremco FX 130, FX 130 W
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-11/0211
Montované příčky MILT
Sestavy vnitřních příčel tvořené hliníkovou
konstrukcí, které se používají jako oddělující
nenosné stěny
Internal partition kits made from aluminium
strcture for use as separating non-load bearing
walls
ETA-11/0241
TM
FOAM-LOK
FL 500
Měkká pěnová polyuretanová izolace – tepelná
izolace aplikovaná stříkáním
Polyurethane insulation soft foam – spray applied
thermal insulation
ETA-11/0274
Stado Resi Fix 3EC, Resi Fix 3EW
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-11/0285
Chemofast PASF
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0286
Chemofast PA
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0308
®
Gabionová stavební konstrukce ALGON
Prvky gabionové stavební konstrukce se zinkohliníkovým povlakem se používají pro úpravu
a regulaci toků, jako zpevňující jako zpevňující
stěny pro svahy, protihlukové stěny a za
protierozním a architektonickým účelem systémy.
Components gabion structures with zincaluminium coating is used for river training,as
rear hanged retaining walls, sound barriers and
erosion control purpose and architectural
purpose.
ETA-11/0310
NOVATOP element
Prefabrikovaný element na bázi dřeva pro
stěnové, stropní a střešní konstrukce
Wood-based prefabricated element for wall, floor
and roof constructions
Selena FM S.A.
Strzegomska 2-4
53-611 Wroclav
Polskand
ETAG 004
16.01.2012
07.04.2016
Tremco Illbruck s.r.o.
Uvalska 737/34
100 00 Praha 10
Czech Republic
ETAG 001
18.02.2011
31.05.2015
MILT s.r.o.
Vinohradská 2165/48
120 00 Praha
Czech Republic
ETAG 003
09.08.2011
08.08.2016
Lapolla Industries, Inc.
154 02 Vantage
Parkway East, Suite
322
Houston, Texas 77032
USA
STADO CZ s.r.o.
Mendelova 306/2
40502 Děčín 7
Czech Republic
čl. 9(2) CPD
07.07.2011
06.07.2016
ETAG 001
14.06.2011
15.05.2015
Chemofast Anchoring
GmbH
Hanns-MartinSchleyer-Str. 23
47877 Willich
Germany
Chemofast Anchoring
GmbH
Hanns-MartinSchleyer-Str. 23
47877 Willich
Germany
ALGON, a.s.
Ringhofferova 1/115
155 21 Praha 5
Czech Republic
ETAG 001
11.10.2011
10.10.2016
ETAG 001
11.10.2011
10.10.2016
čl. 9(2) CPD
29.09.2011
29.09.2016
AGROP NOVA, a.s.
Ptenský Dvorek 99
798 03 Ptení
Czech Republic
ETAG 019
12.12.2012
23.08.2016
ETA-11/0387
KELYFOS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite System
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-11/0416
M-Power Kit galvanized or stainless
steel bonded anchor
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-11/0423
T101 PIOVRA, T101 PIOVRA B
Rozpěrná kotva aktivovaná kroutícím momentem
z pozinkované oceli pro kotvení v netrhlinovém
betonu o velikosti 6, 8, 10 a 12
Torque controlled expansion anchor made of
galvanised steel for use in non-cracked concrete:
sizes 6, 8, 10 and 12
ETA-11/0424
XLAM elements
Tuhé dřevěné panely určené pro konstrukční
použití v budovách
Solid wood slab element to be used as a
structural element in buildings
ETA-11/0441
MA Multi Anchor
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0442
Polyester PV 50-PRO
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0443
FIRST POLYVALENT
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0444
ECO-FIRST POLYVALENT
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0445
MA Green Plus
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0446
Polyester PV 45-PRO
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
POLYKEM S.A.
Lefkis 111
14 568 Krioneri, Attica
Greece
ETAG 004
05.09.2012
07.11.2016
Pehu Tooling BV
De Tienden 52
5674 TB Nuenen
Netherlands
ETAG 001
16.09.2011
31.05.2015
ITW Construction
Products Italy srl
Viale Regione
Veneto,
5 - 35127 Padova
Italy
ETAG 001
23.04.2012
24.11.2016
FeMaDa, s.r.o.
Papradno 511
SK-018 13 Papradno
Slovak Republic
čl. 9(2) CPD
16.11.2011
15.11.2016
G&B Fissaggi S.R.L.
C.so Savona 22
10029 Villastellone
(TO)
Italy
ETAG 001
17.10.2011
10.10.2016
Powers Fasteners
Europe BV
Westrak 208
NL-1771 SV
Wieringerwerf
Netherlands
SCELL-IT
329, rue de l’industrie
59113 Seclin
France
ETAG 001
17.10.2011
10.10.2016
ETAG 001
17.10.2011
10.10.2016
SCELL-IT
329, rue de l’industrie
59113 Seclin
France
ETAG 001
17.10.2011
10.10.2016
G&B Fissaggi S.R.L.
C.so Savona 22
10029 Villastellone
(TO)
Italy
ETAG 001
17.10.2011
10.10.2016
Powers Fasteners
Europe BV
Westrak 208
NL-1771 SV
Wieringerwerf
Netherlands
ETAG 001
17.10.2011
10.10.2016
ETA-11/0447
Soudafix P300-SF
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0483
Powers NHS Nylon Hammer-Screw
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou do betonu
a zdiva
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
ETA-11/0486
Mapefix PE SF
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-11/0494
SYSTEM KOSBUD ST
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrene s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-11/0539
Kotevní úhelníky typ WI 3
rozměry: 90x35x3x(40,80), 125x35x3x(40,80),
165x35x3x(40,80), 205x35x3x(40,80),
265x35x3x(40,80)
Trojrozměrná trámová spojka, kotevní úhelník
pro spoje dřevo – beton/ocel
Three-dimensional nailing plate, hold-down
for timber-to-concrete/steel connections
ETA-11/0540
Úhelníky typ WI 4
bez žebra (m. R.) a se žebrem (o. R.), rozměry:
70x70x2x55 m. R.
70x70x2x55 o. R.
90x90x2,5x65 m. R. 90x90x2,5x65 o. R.
105x105x3x90 m. R. 105x105x3x90 o. R.
Trojrozměrná trámová spojka, úhelník pro spoje
dřevo – dřevo
Three-dimensional nailing plate, angle bracket
for timber-to-timber connections
ETA-12/0013
FATRAFOL-S
Systémy mechanicky kotvených pružných
střešních hydroizolačních povlaků
Systems of mechanically fastened flexible roof
waterproofing membranes
ETA-12/0044
ECOROCK FAST/ ECOROCK FF
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-12/0059
Agom R-Max kalotové a cylindrické
ložisko s kluzným prvkem AgomGlide®
Agom R-Max spherical and cylindrical
bearing with speciál sliding material
AgomGlide®
Kalotová a cylindrická ložiska se speciálním
kluzným prvkem
Spherical and cylindrical bearing with special
sliding material
Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Belgien
ETAG 001
17.10.2011
10.10.2016
Powers Fasteners
Europe BV
Westrak 208
NL-1771 SV
Wieringerwerf
Netherlands
ETAG 014
17.01.2012
16.01.2017
Mapei S.p.A.
via Cafiero 22
20158 Milano
Italy
ETAG 001
04.11.2011
10.10.2016
KOSBUD BRACIA
KOSIŃSCY Sp. J.
Dziekowizna 16
05-300 Minsk
Mazowiecki
Poland
ETAG 004
28.12.2011
27.12.2016
BeA CS, s. r. o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9
Czech Republic
ETAG 015
19.12.2011
24.03.2016
BeA CS, s. r. o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9
Czech Republic
ETAG 015
19.12.2011
24.03.2016
Fatra, a.s.
tř. Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Czech Republic
ETAG 006
01.02.2012
31.01.2017
Rockwool Polska Sp.
z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
Poland
ETAG 004
07.05.2012
27.02.2017
AGOM International
S.r.l.
Via Mesero 12
20010 Ossona (MI)
Italy
CUAP
03.01/35
07.06.2012
06.06.2017
ETA-12/0079
NOVATOP solid
Tuhé dřevěné panely určené pro konstrukční
použití v budovách
Solid wood slab element to be used as a
structural element in buildings
ETA-12/0080
Lu..po.Therm B2+8
Vícevrstvý tepelně reflexní materiál pro tepelnou
izolaci budov
Multilayer heat reflective material for thermal
building insulation
ETA-12/0090
Scell-it Nylon Hammer-Screw YZZY
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou do betonu
a zdiva
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
ETA-12/0094
EKOMIX
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrene s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings
ETA-12/0105
Gebofix EA-SF
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-12/0106
Chemofast EASF
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-12/0107
RESIFIX EYSF
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-12/0108
Henkel Injection system CF 800
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-12/0109
Henkel Injection system CF 850
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-12/0110
Gebofix EA
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99
CZ-798 43 Ptení
Czech Republic
CUAP
03.04/06
23.11.2012
27.03.2017
LPS GmbH
Gewerbering 1
A-5144 Handenberg
Austria
CUAP
12.01/12
26.07.2012
25.07.2017
Scell-it
329 rue de l’industrie
59113 Seclin
France
ETAG 014
02.02.2012
16.01.2017
TORGGLER Polska
Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6, 95-100
Zgierz
Polská republika
ETAG 004
02.04.2012
01.04.2017
G&B Fissaggi S.R.L.
C.so Savona 22
10029 Villastellone
(TO)
Italy
ETAG 001
10.02.2012
10.10.2016
Chemofast Anchoring
GmbH
Hanns-MartinSchleyer-Str. 23
47877 Willich
Germany
Apolo MEA
Befestigungssysteme
GmbH
Industriestrasse 6
D-86551 Aichach
Germany
Henkel KGaA
Henkelstraße 67
D-40191 Düsseldorf
Germany
ETAG 001
10.02.2012
10.10.2016
ETAG 001
10.02.2012
10.10.2016
ETAG 001
10.02.2012
10.10.2016
Henkel KGaA
Henkelstraße 67
D-40191 Düsseldorf
Germany
ETAG 001
10.02.2012
10.10.2016
G&B Fissaggi S.R.L.
C.so Savona 22
10029 Villastellone
(TO)
Italy
ETAG 001
10.02.2012
10.10.2016
ETA-12/0111
Chemofast EA
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-12/0112
RESIFIX EY
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-12/0147
S101 PIOVRA
Rozpěrná kotva aktivovaná kroutícím momentem
z pozinkované oceli pro kotvení v netrhlinovém
betonu
o velikosti 6, 8, 10 a 12
Torque controlled expansion anchor made of
galvanisér steel for use in non-cracked concrete:
sizes 6, 8, 10 and 12
ETA-12/0154
weber.therm XM roche
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0192
HET-P2
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0193
HET-M2
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0194
MIT-VSF, MIT-COOL galvanized or
stainless steel bonded anchor
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20, M24 a M30
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30.
ETA-12/0201
Vápencový filler jako kamenivo do
betonu PREMIACAL M8
Limestone filler as aggregate for
concrete PREMIACAL M8
Jemnozrnný uhličitan vápenatý jako příměs do
betonu typu I s katalytickými pojivovými
vlastnostmi
Calcium carbonates fines as type I additions for
concrete with catalytic binding properties
Chemofast Anchoring
GmbH
Hanns-MartinSchleyer-Str. 23
47877 Willich
Germany
Apolo MEA
Befestigungssysteme
GmbH
Industriestrasse 6
D-86551 Aichach
Germany
ITW Construction
Products Italy srl
Viale Regione Veneto
5 – 35127 Padova
Italy
ETAG 001
10.02.2012
10.10.2016
ETAG 001
10.02.2012
10.10.2016
ETAG 001
02.03.2012
24.11.2016
Saint Gobain Weber
France
Rue de Brie – BP 84 –
Servon 3
77253 Brie-ComteRobert Cedex
Francie
HET spol. s r.o.
Ohníč č.p. 14
417 65 Ohníč
Czech Republic
ETAG 004
10.07.2012
09.07.2017
ETAG 004
30.03.2012
16.09.2015
HET spol. s r.o.
Ohníč č.p. 14
417 65 Ohníč
Czech Republic
ETAG 004
30.03.2012
30.09.2015
Mungo
Befestigungstechnik
AG
Bornfeld Strasse 2
CH-4603 Olten
Switzerland
ETAG 001
28.03.2012
30.05.2015
CARMEUSE CZECH
REPUBLIC s.r.o.
Mokrá 359
664 04 Mokrá
Czech Republic
CUAP
03.01/41
23.05.2012
22.05.2017
ETA-12/0202
Vápencový filler jako kamenivo do
betonu PREMIACAL P8
Limestone filler as aggregate for
concrete PREMIACAL P8
Jemnozrnný uhličitan vápenatý jako příměs do
betonu typu I s katalytickými pojivovými
vlastnostmi
Calcium carbonates fines as type I additions for
concrete with catalytic binding properties
ETA-12/0203
weber therm elastik E
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou z pěnového polystyrenu pro
použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0205
M50-PLUS
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-12/0223
ENVART izol MW
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0248
MultiTherm MP
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0249
MultiTherm MM
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0252
ECM
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and
M24
ETA-12/0268
SYSTEM DOCIEPLEŃ TERMO BRAVO
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
CARMEUSE CZECH
REPUBLIC s.r.o.
Mokrá 359
664 04 Mokrá
Czech Republic
CUAP
03.01/41
23.05.2012
22.05.2017
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.,
divize Weber
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
Česká republika
Sympafix
5 rue pierre curie
59810 Lesquin
France
ETAG 004
05.06.2012
04.06.2017
ETAG 001
29.03.2012
10.10.2016
ENVART s.r.o.
Kytlická 780/16
190 00 Praha
Czech Republic
ETAG 004
13.06.2012
12.06.2017
BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
Czech Republic
ETAG 004
28.06.2012
27.06.2017
BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
Czech Republic
ETAG 004
28.06.2012
27.06.2017
ESSVE Produkter AB
SE-191 27 Sollentuna
Sidensvansvägen 10
Sweden
ETAG 001
07.05.2012
10.10.2016
P.P.H TERMO
BRAVO JAROSLAW
KOBIELA
Turystyczna 144
43-384 Jaworze
Polsko
ETAG 004
18.07.2012
17.07.2017
ETA-12/0273
ENGLISH PREMIER FASTENERS (EPF)
chemická kotva z pozinkované nebo
nerezové oceli
ENGLISH PREMIER FASTENERS (EPF)
galvanized or stainless steel bonded
anchor
H & B FASTENERS
23 KM OFF
FEROZPUR ROAD
LAHORE
Pakistan
ETAG 001
06.06.2012
31.05.2015
Hüfner-Dübel GmbH
Gothaer Straße 50
99880 Waltershausen
Germany
ETAG 014
28.06.2012
05.11.2014
Mistral paints s.r.o.
Poděbradská 65a
193 00 Praha 9
Česká Republika
ETAG 004
15.08.2012
14.08.2017
VELOX - WERK s.r.o.
Bělotínská 288
Hranice I - Město
CZ-753 01 Hranice
Česká republika
VELOX-Werk
Gesselschaft m.b.H.
Dachberg 10
A-9422 Maria Rojach
Rakousko
Chemofast Anchoring
GmbH
Hanns-MartinSchleyer-Str. 23
47877 Willich
Germany
POLYTEX, spol. s r.o.
Porúbka 232
013 11 Porúbka
Slovenská republika
CUAP
12.01/32
12.09.2012
11.09.2017
CUAP
12.01/32
12.09.2012
11.09.2017
ETAG 029
15.10.2012
14.10.2017
ETAG 004
20.09.2012
19.09.2012
Expandet Screw
Anchors A/S
Svendebuen 2-6
DK-3230 Graested
Denmark
ETAG 001
25.07.2012
30.05.2015
Powers Fasteners
Europe BV
Westrak 208
NL-1771 SV
Wieringerwerf
Netherlands
ETAG 001
20.09.2012
19.09.2017
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-12/0303
TTH 10/60-La
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu a
zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
ETA-12/0317
MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0320
Stavební a izolační desky VELOX
VELOX Building and Insulation Boards
Štěpkocementové desky
Cement-bonded boards made of wood chips
ETA-12/0321
Stavební a izolační desky VELOX
VELOX Building and Insulation Boards
Štěpkocementové desky
Cement-bonded boards made of wood chips
ETA-12/0341
Chemofast PASF
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
ETA-12/0345
POLYTEX-THERM MINERAL
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0356
Expandet ESL, EVL chemická kotva
z pozinkované nebo nerezové oceli
Chemická injektovaná kotva pro kotvení
nerezových nebo pozinkovaných ocelových tyčí
do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10,
M12, M16, M20, M24 a M30
Bonded injection type anchor made of galvanized
or stainless steel for non cracked concrete: sizes
M8, M10, M12, M16, M20, M24.a M30
ETA-12/0365
BSC-PBZ-PRO
Rozpěrná kotva aktivovaná deformací z
pozinkované oceli a určená pro skupinové použití
v nenosných konstrukcích v betonu
Deformation-controlled expansion anchor made
of galvanisér steel for multiple use for nonstructural applications in concrete
ETA-12/0380
CM-PS
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and
M24
ETA-12/0381
CM-P
ETA-12/0391
Clima PLUS
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and
M24
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0409
Mistral TECTOTHERM MW 2012
ETA-12/0415
SPEKTRA TIS EPS – CS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou a izolantem z pěnového
polystyrenu pro použití jako vnější izolace stěn
budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0417
SPEKTRA TIS MW – CS
ETA-12/0431
EUROREVIT THERM EPS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou a izolantem z minerální vlny
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0432
EUROREVIT THERM MW
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro
použití jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-12/0450
Polymix SFPSF
ETA-12/0451
Polymix SFP
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and
M24
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and
M24
Truhlář a spol., v.o.s.
Klapkova 36
182 00 Praha 8
Czech Republic
ETAG 001
13.08.2012
10.10.2016
Truhlář a spol., v.o.s.
Klapkova 36
182 00 Praha 8
Czech Republic
ETAG 001
13.08.2012
10.10.2016
THRAKON AEVE
Syngroy Av. 130
17671 Athens
Greece
ETAG 004
16.10.2012
15.10.2017
Mistral paints s.r.o.
Poděbradská 65a
193 00 Prague 9
Czech Republic
ETAG 004
01.11.2012
31.10.2017
CHEDO, spol. s r.o.
Husova 191
266 01 Beroun
Czech Republic
ETAG 004
24.10.2012
23.10.2017
CHEDO, spol. s r.o.
Husova 191
266 01 Beroun
Czech Republic
ETAG 004
24.10.2012
23.10.2017
STOMIX, spol. s r.o.
790 66 Skorošice 197
Czech Republic
ETAG 004
10.09.2012
16.03.2015
STOMIX, spol. s r.o.
790 66 Skorošice 197
Česká republika
ETAG 004
10.09.2012
30.08.2015
HAMAR SP.J. B. i H.
Grzesiak
ul. Hutnicza 7
81-061 Gdynia
Poland
ETAG 001
09.10.2012
10.10.2016
HAMAR SP.J. B. i H.
Grzesiak
ul. Hutnicza 7
81-061 Gdynia
Poland
ETAG 001
09.10.2012
10.10.2016
ETA-12/0477
Termo+Mineral Eko
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
(ETICS) with rendering on mineral wool for the
use as external insulation to the walls of
buildings.
ETA-12/0496
®
CEFTECH
Kotevní prvky pro pružné střešní hydroizolační
systémy
Fasteners for flexible roof waterproofing systems
ETA-12/0497
KwR konstrukční prvek
KwR construction element
Sendvičový stěnový panel – stavebnicový systém
pro vytváření staveb
Sandwich wall panel – prefabricated system for
building structures
ETA-12/0534
KEM UP + Polyester
ETA-12/0535
Powers PV 45-PRO
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
ETA-12/0535
Chemofast EASF
ETA-12/0567
Termo+Styrol Eko
ETA-12/0568
MA Green Plus
ETA-12/0569
WIT-PM 200
ETA-12/0570
E410+
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z pěnového polystyrenu a
omítkou pro použití jako vnější izolace stěn
budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro
kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use
in masonry
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and
M24
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu
o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24
Bonded injection type anchor for non cracked
concrete:
sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24
ETA-12/0571
Dakota Insulation Anchors D.10
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou do betonu
a zdiva
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
TERMO + holding, a.s.
Všebořická 239/9
400 01 Ústí nad
Labem
Czech Republic
ETAG 004
11.12.2012
10.12.2017
Helena Hanzlová
Tisá 218
403 36 Tisá
Czech Republic
KwR Kovář, s.r.o.
Hošťálková 500
756 22 Hošťálková
Czech Republic
ETAG 006
26.11.2012
25.11.2017
CUAP
03.04/18
26.11.2012
25.11.2017
Friulsider S.p.A.
Via Trieste, 1
33048 St. Giovanni al
Natisone
Italia
Powers Fasteners
Europe BV
Westrak 208
NL-1771 SV
Wieringerwerf
Netherlands
Chemofast Anchoring
GmbH
Hanns-MartinSchleyer-Str. 23
47877 Willich
Germany
TERMO + holding, a.s.
Všebořická 239/9
400 01 Ústí nad
Labem
Czech Republic
ETAG 029
14.11.2012
14.10.2017
ETAG 029
14.11.2012
14.10.2017
ETAG 029
14.11.2012
14.10.2017
ETAG 004
11.12.2012
10.12.2017
G&B Fissaggi S.R.L.
C.so Savona 22
10029 Villastellone
(TO)
Italy
ETAG 029
03.12.2012
14.10.2017
Adolf Würth GmbH &
Co. KG
Reinhold-WürthStrasse 12-17
74653 Künzelsau
Germany
ETAG 001
03.12.2012
10.10.2016
VJ Technology
Brunswick Road;
Cobbs Wood lnd.
Estate
Ashford Kent TN23
1EN
England
Dakota Italia S.p.a.
Via Don Cesare Scala
55
37020 – Rivalta
Veronese
Verona-Italy
ETAG 001
03.12.2012
10.10.2016
ETAG 014
08.01.2013
07.01.2018
ETA-12/0576
MANTOTHERM EXTERNAL THERMAL
INSULATION COMPOSITE SYSTEM –
XPS Layered Thermal Insulation Systém
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou pro použití jako vnější izolace
stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering for the use as external insulation
to the walls of buildings.
ETA-12/0577
MANTOTHERM EXTERNAL THERMAL
INSULATION COMPOSITE SYSTEM –
Carbon Reinforced EPS Layered
Thermal Insulation Systém
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou pro použití jako vnější izolace
stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering for the use as external insulation
to the walls of buildings.
ETA-12/0598
weber therm elastik E minerál
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with mineral wool insulation and rendering for the
use as external insulation to the walls of
buildings.
ETA-12/0608
KEM UP + Polyester
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and
M24
ETA-12/0609
DEWALT NHS Nylon Hammer-Screw
ETA-12/0610
DEWALT BSC-PBZ-PRO
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou do betonu
a zdiva
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
Rozpěrná kotva aktivovaná deformací z
pozinkované oceli a určená pro skupinové použití
v nenosných konstrukcích v betonu
Deformation-controlled expansion anchor made
of galvanisér steel for multiple use for nonstructural applications in concrete
ETA-12/0614
T-10
ETA-12/0615
KREISEL Wärmedämm-System PS-M
KREISEL Wärmedämm-System PS-S
KREISEL Wärmedämm-System PS-SA
KREISEL Wärmedämm-System PS-SO
KREISEL Wärmedämm-System PS-SO
PROTECT
KREISEL Wärmedämm-System PS-SISI
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou do betonu
a zdiva
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou z pěnového polystyrenu pro
použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with Rendering on polystyrene for as external
insulation to the walls of buildings.
KYK YAPI
KİMYASALLARI SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.
Organize San. Böl. 5.
Cadde No: 2
ESKİŞEHİR
Turkey
ETAG 004
01.02.2013
31.01.2018
KYK YAPI
KİMYASALLARI SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.
Organize San. Böl. 5.
Cadde No: 2
ESKİŞEHİR
Turkey
ETAG 004
01.02.2013
31.01.2018
divize Weber
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.,
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
Czech Republic
Friulsider S.p.A.
Via Trieste, 1
33048 St. Giovanni al
Natisone
Itálie
ETAG 004
21.12.2012
20.12.2017
ETAG 001
13.12.2012
10.10.2016
DeWalt
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Germany
ETAG 014
13.12.2012
16.01.2017
DeWalt
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Germany
ETAG 001
13.12.2012
19.09.2017
NIP Spasić d.o.o.
Kralja Petra I
Oslobodioca 68
35230 Ćuprija
Serbia
ETAG 014
11.01.2013
10.01.2018
UAB „KREISEL
VILNIUS“
Metalo g.6
LT-02190 Vilnius
Lithuania
ETAG 004
21.12.2012
30.04.2013
ETA-12/0616
KREISEL Wärmedämm-System MW-M
KREISEL Wärmedämm-System MW-SA
KREISEL Wärmedämm-System MW-SO
KREISEL Wärmedämm-System MW-SO
PROTECT
KREISEL Wärmedämm-System MW-SISI
UAB „KREISEL
VILNIUS“
Metalo g.6
LT-02190 Vilnius
Lithuania
ETAG 004
21.12.2012
30.04.2013
divize Weber
Saint-Gobain
Construction Products
CZ a.s.,
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
Czech Republic
ISOMAT S.A.
BUILDING
CHEMICALS AND
MORTARS
17th km ThessalonikiAg.
Athanasios Road, GR
570 03 Agios
Athanasios
Greece
Mungo
Befestigungstechnik
AG
Bornfeldstrasse 2
CH-4603 Olten
Schweiz
Mungo
Befestigungstechnik
AG
Bornfeldstrasse 2
CH-4603 Olten
Schweiz
Adolf Würth GmbH &
Co. KG
Reinhold-WürthStrasse 12-17
74653 Künzelsau
Germany
TOX-DÜBELTECHNIK GmbH
Brunnenstr. 31
D-72505
Krauchenwies-Ablach
Germany
TOX-DÜBELTECHNIK GmbH
Brunnenstr. 31
D-72505
Krauchenwies-Ablach
Germany
DeWalt
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Germany
ETAG 004
22.01.2013
21.01.2018
ETAG 001
15.01.2013
10.10.2016
ETAG 001
15.01.2013
10.10.2016
ETAG 029
15.01.2013
14.10.2017
ETAG 029
15.01.2013
14.10.2017
ETAG 001
06.02.2013
10.10.2016
ETAG 029
06.02.2013
14.10.2017
ETAG 001
05.02.2013
10.10.2016
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou z minerální vlny pro použití
jako vnější izolace stěn budov
External Thermal Insulation Composite Systems
with Rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-13/0008
weber therm combi E minerál
ETA-13/0031
ISOMAT EPOMAX ANCHOR
ETA-13/0032
Mungo MIT-SP
ETA-13/0033
Mungo MIT-SP
ETA-13/0037
WIT-PM 200
ETA-13/0052
TOX TVM-PSF
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with mineral wool insulation and rendering for the
use as external insulation to the walls of
buildings.
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-13/0053
TOX TVM-PSF
ETA-13/0061
DeWalt PV 45-PRO
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-13/0062
DeWalt PV 50-PRO
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-13/0063
DeWalt PV 45-PRO
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
ETA-13/0064
Soudafix P300-SF
ETA-13/0094
WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem
ETA-13/0102
SANATHERM minerál
ETA-13/0103
SANATHERM
ETA-13/0104
Injektážní systém o velikosti M8, M10, M12 a
M16 pro kotvení ve zdivu
Injection system with sizes M8, M10, M12 and
M16 for use in masonry
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with mineral wool insulation and rendering for the
use as external insulation to the walls of
buildings.
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou a izolantem z minerální vlny
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
(ETICS) with rendering on mineral wool for the
use as external insulation to the walls of
buildings.
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou a izolantem z pěnového
polystyrenu pro použití jako vnější izolace stěn
budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
SWISS THERMO GENIUS E
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z pěnového polystyrenu a
omítkou pro použití jako vnější izolace stěn
budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering on polystyrene for the use as
external insulation to the walls of buildings.
ETA-13/0105
SWISS THERMO GENIUS W
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
(ETICS) with rendering on mineral wool for the
use as external insulation to the walls of
buildings.
ETA-13/0106
PTB-PRO
Kotva určená pro skupinové použití v nenosných
konstrukcích v betonu
Anchor for multiple use for non-structural
applications in concrete
ETA-13/0111
Henkel CF 890
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
DeWalt
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Germany
ETAG 001
05.02.2013
10.10.2016
DeWalt
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Germany
ETAG 029
05.02.2013
14.10.2017
Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Belgien
ETAG 029
05.02.2013
14.10.2017
HASIT Šumavské
vápenice a omítkárny,
s.r.o.
Velké Hydčice
341 01 Horažďovice
Czech Republic
ETAG 004
12.03.2013
11.02.2018
AUSTIS a.s.
K Austisu 680
154 00 Praha 5
Czech Republic
ETAG 004
08.03.2013
07.03.2018
AUSTIS a.s.
K Austisu 680
154 00 Praha 5
Czech Republic
ETAG 004
08.03.2013
07.03.2018
ZIELBAU.CZ s r.o.
Rychnovská 190
468 01 Jablonec nad
Nisou
Czech Republic
ETAG 004
08.03.2013
07.03.2018
ZIELBAU.CZ s r.o.
Rychnovská 190
468 01 Jablonec nad
Nisou
Česká republika
ETAG 004
08.03.2013
07.03.2018
Powers Fasteners
Europe BV
Stanley Black&Decker
Deutschland GmbH
Black-&-Decker Str. 40
65510 Idstein
Germany
Henkel KGaA
Henkelstraße 67
D-40191 Düsseldorf
Germany
ETAG 001
12.03.2013
11.03.2018
ETAG 001
13.02.2013
10.10.2016
ETA-13/0112
TOX TVM-PA
Chemická injektovaná kotva do netrhlinového
betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a
M24
Bonded injection type anchor for non-cracked
concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24
ETA-13/0119
EKO-STZ M
ETA-13/0120
Knauf Energie UNI EPS
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití
jako venkovní izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systéme
with rendering on mineral wool for the use as
external insulation to the walls of buildings.
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s omítkou a izolantem z pěnového
polystyrenu pro použití jako vnější izolace stěn
budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with Rendering on polystyrene for as external
insulation to the walls of buildings.
ETA-13/0138
TexColor A2
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z minerální vlny a omítkou
pro použití jako vnější izolace stěn budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
(ETICS) with Rendering on mineral wool for the
use as external insulation to the walls of
buildings.
ETA-13/0139
TexColor B1
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) s izolantem z pěnového polystyrenu a
omítkou pro použití jako vnější izolace stěn
budov.
External Thermal Insulation Composite Systems
with Rendering on polystyrene for as external
insulation to the walls of buildings.
ETA-13/0195
TTH 10/60-La
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních
tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu a
zdivu
Plastic nailed-in anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems with
rendering in concrete and masonry
TOX-DÜBELTECHNIK GmbH
Brunnenstr. 31
D-72505
Krauchenwies-Ablach
Germany
COLORLAK, a.s.
Tovární 1076
686 02 Staré Město
Czech Republic
ETAG 001
13.02.2013
10.10.2016
ETAG 004
18.03.2013
17.03.2018
KNAUF Praha spol. s
r.o.
Mladoboleslavská 949
190 00 Praha 9 –
Kbely
Czech Republic
ETAG 004
19.03.2013
18.03.2018
TexColor CZ, s.r.o.
Pekařská 12
155 00 Praha 5
Czech Republic
ETAG 004
18.03.2013
17.03.2018
TexColor CZ, s.r.o.
Pekařská 12
155 00 Praha 5
Czech Republic
ETAG 004
18.03.2013
17.03.2018
I.N.G. FIXATIONS
Z.I. de Chassende, BP
90168
43005, Le Puy en
Velay
France
ETAG 014
15.03.2013
05.11.2014

Podobné dokumenty

oficialni prehled ETA CPR na web na tisk

oficialni prehled ETA CPR na web na tisk Platná Evropská technická posouzení (ETA), která vydal TZÚS Praha, s.p. /Valid European Technical Assessments (ETA) issued by TZUS Prague/ ke dni 18.11.2014

Více

Technický list

Technický list - Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů; - Kotvení do podkladů z betonu, zdiva, kamene apod.; - Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.;...

Více

zde

zde ITW Construction Products CZ s.r.o. Sídliště č.p. 696 BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 394 68 Žirovnice

Více

TZUS prehled ETA k CPR k 6-11-2015

TZUS prehled ETA k CPR k 6-11-2015 Platná Evropská technická posouzení (ETA), která vydal TZÚS Praha, s.p. /Valid European Technical Assessments (ETA) issued by TZUS Prague/ ke dni 06.11.2015 Podklad pro vypracování ETA /ETA issued ...

Více

Technicka dokumentace SLK-ALU

Technicka dokumentace SLK-ALU The delimitation of the deformation in a used state requires the seamless installation of the heavy-load corbel SLK®ALU-TQ in the heat insulation bonding system. The specifications of the system su...

Více