Ø ECKÉ DNY

Komentáře

Transkript

Ø ECKÉ DNY
Ø ECKÉ DNY
Ø ecké dny jsou jedineè nou pø ílež itostí,
jak ochutnat nebo si znovu pochutnat na
vaš em oblíbeném jídle, které jste si
zamilovali na své dovolené v Ø ecku,
pø ílež itostí pø ipomenout si krásné chvíle
strávené u plហe nad sklenkou známé
Retsiny nebo jiného omamnì vonícího
ø eckého vína è i Metaxy.
Objevte a už ijte si bohatou nabídku
autentických jídel vyrobených z
nejè erstvì jš ích surovin z velké è ásti
dovហených pø ímo z Ø ecka.
Ø ECKÉ DNY
2. 9. - 11. 9. 2016
CHU OVKY NEJEN K VÍNU, DIPY, POLÉVKY
FETA 150g
70,-
originální ø ecký sýr Feta s olivovým olejem a oregánem
TZATZIKY 200g
59,-
ELIES KALAMATAS 150g
69,-
pravý ø ecký jogurt s panenským olivovým olejem,strouhanými okurkami,
è erstvým è esnekem a variací è erstvých ø eckých bylinek
è erné olivy kalamata s peckou
MELITZANOSALATA 200g, PITA
79,-
OYZOMEZES 200g
98,-
grilované lilky utø ené s è esnekem, majonézou, panenským olivovým olejem
a citrónovou š ávou
Unikátní a hø íš nì dobré!
tzatziki, melitzanosalata, olivy, feta
FASOLADA 0,33l
tradiè ní ø ecká polévka z velkých bílých fazolí s rajè aty a ø eckými bylinkami
45,-
TRADIÈ NÍ JÍDLA A JÍDLA Z GRILU
MUSAKA 300g
139,-
STIFADO 200g, PITA
149,-
GEMISTA 200g
119,-
GYROS CHIRINOS 200g
159,-
vrstvy peè ených lilkù ,brambor a ragú z mletého hovì zího a vepø ového masa,
zapeè ené vrstvou beš amelové omáè ky dozlatova a sypané ø eckým sýrem Kefalotyri
kostky š avnatého hovì zího krku s rajè átky,ø eckým è erveným vínem,è erstvými
bylinkami a koø ením duš ené spolu se sklenì nými Stifado cibulkami podávané
v pánvi,výteè ná domácí specialita!
peè ená paprika plnì ná unikátním rýž ovým pilafem s rajè átky a voò avými ø eckými
bylinkami sypané tvrdým ø eckým sýrem Kefalotyri podávaná s hranolkami 200g
š avnaté prouž ky koø enì ného vepø ového masa s è ervenou cibulí,naš imi skvì lými
domácími tzatziki servírované s è erstvì grilovaným Pita chlebem a hranolkami 100g
GYROS KOTOPOULO 200g
š avnaté prouž ky koø enì ného kuø ecího masa s è ervenou cibulí,naš imi domácími
tzatziki servírované s è erstvì grilovanými Pita chlebem a hranolkami 100g
159,-
SOUVLAKI CHIRINO 200g
159,-
š avnaté kousky koø enì ného vepø ového masa na š pízu s è ervenou cibulí,naš imi
domácími tzatziki servírované s è erstvì grilovaným Pita chlebem a hranolkami 100g
SOUVLAKI KOTOPOULO 200g
159,-
š avnaté kousky koø enì ného kuø ecího masa na š pízu s è ervenou cibulí,naš imi
domácími tzatziki servírované s è erstvì grilovaným Pita chlebem a hranolkami 100g
Ø ECKÝ TALÍØ 400g - pro dvì a více osob
309,-
perfektní kombinace naš eho vepø ového a kuø ecího gyrosu s vepø ovými a kuø ecími
souvlaki,è ervené cibule,naš ich domácích tzatzikù servírovaná s è erstvì grilovaným
Pita chlebem (2ks) a hranolkami 200g
PRAŽ MA KRÁLOVSKÁ 300g
215,-
na è erstvých bylinkách,moø ské soli Maldon a extra panenském olivovém oleji
Tato ryba si než ádá ž ádných dalš ích doplò kù , snad jen bychom si dovolili doporuè it
jako pø ílohu pitu è erstvì grilovanou s oreganem, vaø ené brambory s máslem
è i choriatiki salata
SALÁTY A DEZERTY
CHORIATIKI SALATA 450g - velký
129,-
CHORIATIKI SALATA 250g - pø ílohový
79,-
PITA 1 ks - è erstvì grilovaná s oregánem
30,-
GALAKTOBUREKO
59,-
tradiè ní selský salát. È erstvá rajè ata,papriky,okurky doplnì né è ervenou cibulí,
originálním Feta sýrem,è ernými Kalamata olivami s peckou zakápnuté
panenským olivovým olejem a jableè ným octem
tradiè ní selský salát. È erstvá rajè ata,papriky,okurky doplnì né è ervenou cibulí,
originálním Feta sýrem,è ernými Kalamata olivami s peckou zakápnuté
panenským olivovým olejem a jableè ným octem
ø ecký pomeranè ový ø ez z originálního Fila tì sta s vanilkovou zmrzlinou
zdobený š lehaè kou
NÁPOJE
RETSINA (Vinaø ství Lafkioti) 0,2l
44,-
tradiè ní ø ecké bílé víno s pø íchutí pryskyø ice-suché
IMIGLYKOS - bílé-polosladké (Vinaø ství Lafkioti) 0,2l
IMIGLYKOS - è ervené-polosladké (Vinaø ství Lafkioti) 0,2l
METAXA ***** 4 cl
Ø ECKÉ FRAPPÉ 250 ml
44,44,50,40,-

Podobné dokumenty

Ř ECKÉ DNY

Ř ECKÉ DNY jak ochutnat nebo si znovu pochutnat na vaš em oblíbeném jídle, které jste si zamilovali na své dovolené v Ø ecku, pø ílež itostí pø ipomenout si krásné chvíle strávené u plហe nad sklenkou známé ...

Více

Ř ECKÉ DNY

Ř ECKÉ DNY jak ochutnat nebo si znovu pochutnat na vaš em oblíbeném jídle, které jste si zamilovali na své dovolené v Ø ecku, pø ílež itostí pø ipomenout si krásné chvíle strávené u plហe nad sklenkou známé ...

Více

Ř ECKÉ DNY 6.

Ř ECKÉ DNY 6. è erstvým è esnekem a variací è erstvých ø eckých bylinek

Více

sezónní nabídka penzion hermes polévky

sezónní nabídka penzion hermes polévky SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES

Více

villa giorgos

villa giorgos (hlávkový salát, kuřecí maso, parmesan, krutony, omáčka)

Více

Fiche opatření 1: Rozvoj zemědělských podniků Hlavní opatření

Fiche opatření 1: Rozvoj zemědělských podniků Hlavní opatření - zastaralé technologie česání a sušení chmele nejsou technologicky propojeny, tak aby celý technologický proces sklizně chmele byl efektivně produktivní a zajistil kontinuální proces sušení - tech...

Více

Zeus Vás zve do Řecka, abyste s ním sdíleli teplo řeckého slunce

Zeus Vás zve do Řecka, abyste s ním sdíleli teplo řeckého slunce Elies-piperies kafteres marinované olivy a feferonky, cibulka a oregano, oliv.olej., vin. ocet

Více

Rautové menu ke stažení

Rautové menu ke stažení Peèená šunková kýta s jableèno - hoøèicovým glazé, zdobená ovocem, køen

Více

Menu - Řecká restaurace Poseidon

Menu - Řecká restaurace Poseidon SOUVLAKI - nakládané vepřové špízy, tzatziki, malý řecký salát ................................................................... 154,STEAKY Z KOTLETY S GRILOVANÝM LILKEM, CIBULÍ A CHERRY RAJČATY ...

Více

Rypadlonakladače nové generace když chcete víc

Rypadlonakladače nové generace když chcete víc • Pod střechu vyklopitelné zadní okno skýtá bezproblémový výhled při práci s rypadlem. Pokud se zadní okno otevře, kabina se dostatečně větrá. I přesto je osádka stroje chráněna před deštěm. • Okna...

Více