Třída S. - VSP Auto

Komentáře

Transkript

Třída S. - VSP Auto
Třída S.
Převzetí starého vozu. Kruh se uzavírá. Převezmeme Vaši třídu S zpět po skončení její dlouhé životnosti k ekologické likvidaci podle
směrnice EU o starých vozidlech1 – ale do té doby je ještě hodně daleko.
1 Platí
v souladu s předpisy jednotlivých států pro vozidla do 3,5 t celkové přípustné hmotnosti. Osobní vozy Mercedes-Benz splňují již několik let zákonem dané požadavky
na konstrukci, umožňující recyklaci a následné zhodnocení. Pro převzetí starých vozidel je k dispozici síť sběren a demontážních závodů, které Váš vůz ekologicky zhodnotí.
Možnosti zhodnocení vozidel a dílů jsou přitom neustále vyvíjeny a zlepšovány. Tím bude třída S také v budoucnu včas splňovat zvýšené kvóty recyklování dané zákonem.
Další informace získáte na internetových stránkách www.mercedes-benz.cz
K údajům v tomto prospektu: Po redakční uzávěrce této publikace 23.6.2011 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání
dodávek vyhrazuje konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky
únosné pro zákazníka s ohledem na zájmy prodejce. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky či objednaného předmětu
prodeje značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové
výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován
mezinárodně. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku
Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, jakož i o závazném
aktuálním stavu se proto laskavě informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.cz
Daimler AG, Stuttgart BC/MC 6700 · 0612 · 24 - 03 /0711 Printed in Germany
Fascinace.
Třída S je měřítkem mobility zítřka. A to již po celé generace. Díky
inovacím zaměřeným na zvyšování komfortu i bezpečnosti a zlepšování
ekologických parametrů se stala vzorem a symbolem inovace ve výrobě
automobilů. Tyto nároky splňuje i devátá generace. Celosvětově první
sériově vyráběné hybridní vozidlo s lithio-iontovými bateriemi a opatřeními
Třída S.
snižujícími spotřebu i emise v celé modelové řadě, to jsou jen dva
z mnoha důvodů. Početné senzory a inteligentní elektronické systémy
navíc určují krok, pokud jde o ochranu pasažérů, asistenty jízdy
a zábavu. Moderní, výrazný design navíc podtrhuje vzhled. Ani aktuální
třída S nenechá nikoho na pochybách: Je ikonou své třídy.
Fakta.
Požitek z jízdy: S 400 HYBRID,
vznětové a zážehové motory,
převodovka a podvozek.
Vyzkoušejte si, jak vypadá
uvolněná jízda: světla, asistenční
a multimediální systémy.
Pohon a podvozek | od strany 12
Komfort | od strany 22
Maximum bezpečnosti:
technologie pro aktivní a pasivní
bezpečnost.
Bezpečnost | od strany 20
Správná třída S pro každou situaci:
prodloužená verze a S 600.
Modelové varianty | od strany 26
Silné limuzíny AMG:
modely S 63 AMG a S 65 AMG.
Když to chcete vědět přesně:
rozměry, laky a technické údaje.
AMG | od strany 28
Údaje a barvy | od strany 44
Tak individuální je třída S:
standardní a příplatkové výbavy,
sada Sport AMG, designo, čalounění,
dekorační prvky a kola.
Hvězdné služby:
všechno o Muzeu Mercedes-Benz,
mobilitě Mercedes-Benz, servisních
paketech, zkušební jízdě, interaktivním návodu k obsluze, mobilním
internetu.
Výbavy | od strany 30
Servis a služby | od strany 48
2
Cestování|Setkat se se světem na výletě.
Pořekadlo o jízdě za modrým mořem pochází z vlnících se
světlemodrých kvetoucích polí lnu. Když toto rčení vzniklo,
jezdilo se ve vozech s jednou koňskou silou. K tomu, aby se
i dnes dalo jezdit stejně uvolněně – a přitom rychleji – je zde
třída S. Udává krok, pokud jde o bezpečnost. Je totiž vybavena
asistenty, kteří Vám pomáhají sledovat okolí a přitom
dokážou rozpoznat, čeho jste si nevšimli.
3
4
5
Sedadla|Nejpříjemnější způsob pohybu vpřed.
Od chvíle, kdy člověk začal chodit, je jeho tělo určeno k chůzi. V nové době
člověk dobrovolně vyměnil vzpřímenou polohu za polohu vsedě. O to je
významnější toto držení těla zachovat v co nejpřirozenější poloze. Například
pomocí ergonomických aktivních sedadel.
6
7
8
9
Klid|Šepot asfaltu.
Co slyšíme, když nic neslyšíme? Sami sebe, tlukot srdce, tep v žilách?
Pokud se to chcete dozvědět, neexistuje lepší místo než třída S.
10
Pohon a podvozek
12
BlueEFFICIENCY
13
Životní prostředí a třída S
14
S 400 HYBRID
15
Převodovka
7G - TRONIC/7G - TRONIC PLUS
Pětistupňová automatická
převodovka
16
Vznětové motory
Čtyřválec
Šestiválec
17
Zážehové motory
Šestiválec
Osmiválec
Dvanáctiválec
18
Podvozek
AIRMATIC
Active Body Control ABC
Pohon všech kol 4MATIC
Třída S v detailu.
Bezpečnost
20
21
Jezdit bezpečně
ATTENTION ASSIST
Adaptivní asistent dálkových
světel
Asistent nočního vidění Plus
Asistent jízdy Plus
Při nebezpečí a při nehodě
PRE-SAFE
Brzda PRE-SAFE
Opěrky hlavy NECK-PRO
Airbagy
Komfort
22
Světla
Světlomety
Zadní světla
Sada osvětlení LED
23
Asistenční systémy
Parkovací sada
Asistent rychlostních limitů
24
Multimediální systémy
COMAND APS
SPLITVIEW
Sada audio-video na zadních
sedačkách
Modelové varianty
26
Dlouhá verze
27
S 600
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
28
S 63 AMG
30
Standardní výbava
44
29
S 65 AMG
31
Příplatkové výbavy
44|45
32
Sada Sport AMG
34
designo
Individualizační program
designo Selection
36
Čalounění a dekorační doplňky
42
Kola
46
Rozměry
Laky
Technické údaje
Servis a služby
48
Servis a služby
Muzeum Mercedes-Benz
MercedesCard
Finanční služby Mercedes-Benz
Mobilita Mercedes-Benz
Servisní pakety
Zkušební jízda
Interaktivní návod k obsluze
Mobilní internet
11
12
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
BlueEFFICIENCY – rychlejší cesta do budoucnosti.
S vozy Mercedes-Benz se technologie budoucnosti
dostávají rychleji k cíli: na silnici. Do konce roku
2011 Vám nabídneme 128 modelů Mercedes-Benz
s technologiemi BlueEFFICIENCY, s nimiž budete
zatěžovat životní prostředí podstatně méně. Naše
inovace pro efektivní mobilitu jakož i optimalizované procesy aplikované v řetězci tvorby hodnot
jsme shrnuli do pojmu BlueEFFICIENCY.
BlueEFFICIENCY – sada efektivních opatření
značky Mercedes-Benz. Sestává z komplexních
optimalizačních prvků na vozidle, které ulehčují
životnímu prostředí. Každý model kombinuje
nejúčinnější motory s nejmodernějšími prvky
inteligentní aerodynamiky a řízení energie. Patří
sem i funkce start-stop ECO, která je k dispozici
ve stále více modelech. Nové zážehové motory
BlueDIRECT V6 a V8 v mnoha modelových
řadách snižují spotřebu až o 24 % – při výrazně
vyšším výkonu.
BlueTEC – čistý vznětový agregát. Díky modulárnímu systému čištění výfukových plynů je
BlueTEC mimořádně čistou technologií. Nejenže
zbaví výfukové plyny z 95 % částic sazí – také
oxidy dusíku jsou zredukovány až o 90 %. Zbývá
především voda a dusík.
HYBRID – inteligentní kombinace zážehového
a elektrického pohonu. Elektromotor lze přitom
použít ke zrychlení stejně jako pro zpětné získání
kinetické energie, která je uložena do akumulátoru. Klesne-li rychlost pod 15 km/h, elektronika
vypojí navíc i zážehový motor. HYBRID má tak
až o 20 % nižší spotřebu.
BlueTEC HYBRID – čistý vznětový agregát
zkombinovaný s elektropohonem. Spojuje
výhody technologií HYBRID a BlueTEC: kinetická
energie se při brzdění přeměňuje v elektrickou
a v případě potřeby je znovu použita. Technologie
BlueTEC zároveň čistí výfukové plyny a odstraňuje většinu škodlivin. Vznětový motor je tak
ještě účinnější, agilnější a čistší.
Inovativní pohony, které jdou novou cestou:
E-CELL a F-CELL. Vyvinuli jsme dva bezemisní
pohony, kterými jezdí naši zákazníci od roku
2010, kdy byla zahájena výroba v malé sérii.
Třída B F-CELL přitom využívá vodík k výrobě
elektrické energie pro elektromotor. Třída A
E-CELL potom čerpá svoji energii přímo ze dvou
lithio-iontových baterií.
A to ještě není vše: v rámci koncepce Design for
Environment sledujeme celý životní cyklus
vozidla a od plánování až k recyklaci se s velkou
péčí věnujeme životnímu prostředí. Kromě toho
se podílíme na vývoji alternativních pohonných
hmot a na výzkumné disciplíně s názvem bionika.
Více informací o našich komplexních opatřeních
najdete na internetových stránkách
www.mercedes-benz.com/blueefficiency
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Životní prostředí, výkonnost a třída S.
Od nepaměti byla symbolem inovací. Pokud jde o udržitelnost a ochranu životního prostředí, jde třída S svou vlastní cestou: díky vyšší výkonnosti
a prvnímu hybridnímu vozidlu s lithio-iontovou technologií.
Třída S je vybavena úspornými a účinnými motory
i ekologickou technologií – nejen pod kapotou.
Aerodynamické úpravy, pneumatiky s optimalizovaným odporem a inteligentní řízení energie
napomáhají snižovat spotřebu paliva a emise CO2.
Energie je využívána efektivně, pokud možno
se šetří nebo – jako u S 400 HYBRID – je uložena
a využita jinde. S 350 BlueTEC disponuje vůbec
5
nejčistší technologií pro vznětové motory, S 400
HYBRID dosahuje emisních hodnot, které odpovídají nejpřísnějším celosvětovým normám.
1
Speciálně upravené pneumatiky s optimalizovaným odporem.
2
Certifikace Euro 5 pro všechny zážehové motory.
3
S 400 HYBRID se šestiválcovým zážehovým motorem,
elektromotorem a s rekuperačním brzdovým systémem
(ke zpětnému získání brzdicí síly) a funkcí ECO start-stop.
4
6
3
4
Aerodynamicky tvarovaný kryt zpětného zrcátka.
5
Vedlejší agregáty šetřící energii (čerpadlo posilovače řízení,
olejové a vodní čerpadlo).
7
2
6
Vůz startuje vždy v režimu převodovky „E“ (Economy).
7
Neprodyšné dělicí spáry na světlometech pro lepší
aerodynamiku.
8
8
Jedna z nejčistších technologií na světě u S 350 BlueTEC
(odpovídá emisní třídě Euro 6).
1
Opatření se liší v závislosti na modelu a trhu.
13
14
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
S 400 HYBRID.
Ekologická jízda s výkonným hybridním pohonem složeným z šestiválcového zážehového motoru a podpůrného elektromotoru.
S 400 HYBRID1 je vybaven výkonným šestiválcovým zážehovým motorem a podpůrným
elektromotorem se silným točivým momentem.
Optimalizovaná aerodynamika, zpětné získávání
kinetické energie, funkce ECO start-stop a pneumatiky s optimalizovaným odporem z něj navíc
Ukazatel toku energie v S 400 HYBRID.
činí efektivní vozidlo. Přitom nabízí obvyklý
jízdní komfort, nezmenšený zavazadlový prostor,
luxusní interiér a působivou agilitu. A to díky
funkci Boost, která krátkodobě koncentruje sílu
obou agregátů.
Srdcem vozu S 400 HYBRID je extrémně lehký
a malý hybridní modul, který se svým maximálním točivým momentem 160 Nm podporuje
šestiválcový zážehový motor. Optimální spojení
spalovacího motoru a elektromotoru je řízeno
výkonnou elektronikou. Speciálně vyvinutá lithioiontová baterie pohání hybridní modul – to je
kombinace, která je v S 400 HYBRID použita
v sériově vyráběném automobilu poprvé. Baterie
je při brzdění napájena rekuperačním brzdovým
systémem. Aktuální průběh energie elektromotoru nebo spalovacího motoru zobrazuje ukazatel
na sdruženém přístroji a displeji COMANDu.
Funkce ECO start-stop vypne spalovací motor
třídy S – například na semaforu. Díky uložené
elektrické energii třída S poté opět nastartuje
jako obvykle.
1 Nedodává
se v provedení s pravostranným řízením.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Převodovky.
Ať při úsporném nebo sportovním stylu jízdy – převodovky ve třídě S jsou optimálně přizpůsobeny potřebám řidiče.
7G-TRONIC. Řada našich motorů V6 a V8,
jakož i čtyřválcový vznětový motor v S 250 CDI
disponují vylepšenou sedmistupňovou automatickou převodovkou 7G - TRONIC PLUS s optimalizovanou spotřebou. 7G-TRONIC se ovládá
prostřednictvím volicí páky DIRECT SELECT
pod volantem. Sedm rychlostních stupňů pro
jízdu vpřed umožňuje udržovat optimální otáčky,
čímž je dosaženo nižší spotřeby. Rychlejší a měkčí
řazení dále zvyšuje komfort a snižuje hlučnost.
Tlačítkem nastavení lze volit mezi třemi variantami řazení: manuálním pomocí pádel na volantu,
komfortním nebo sportovním.
Pětistupňová automatická převodovka. Tato
převodovka dokonale ladí s charakteristikou
dvanáctiválcového motoru, řazení je plynulé
a téměř ho necítíte. V každém okamžiku tak
máte k dispozici potřebnou sílu motoru.
Volicí páka DIRECT SELECT na volantu.
7G-TRONIC PLUS: výsledek více než čtyřiceti let zkušeností s vývojem automatizovaných převodovek.
15
16
Bezpečnost
Pohon a podvozek
Komfort
Modelové varianty
Vznětové motory.
Vznětové motory třídy S s optimalizovanou spotřebou a emisemi se vyznačují výkonem, tichým chodem a efektivitou.
Čtyřválcový vznětový motor. S 250 CDI
BlueEFFICIENCY zapůsobí silným a výkonným
čtyřválcovým vznětovým motorem. Ke zrychlení
z 0 na 100 km/h potřebuje 8,2 vteřin, má jmenovitý výkon 150 kW a spotřebu 5,7 l/100 km.
Navíc patří s emisemi CO2 o hodnotě 149 g/km
ke vznětovým motorům s nejnižšími emisemi ve
třídě luxusních limuzín.
S 250 CDI BlueEFFICIENCY
150 kW
600
500 Nm
500
150
125
400
100
300
75
200
50
0
T. moment (Nm)
1500
3000
Otáčky (ot/min)
Oba vznětové motory – S 250 CDI BlueEFFICIENCY
a S 350 BlueTEC bez pohonu všech kol 4MATIC –
jsou vybaveny funkcí ECO start-stop ve standardní
výbavě. Filtr pevných částic v obou modelech
navíc zajišťuje výrazně nižší emise.
4500
Výkon (kW)
Max. točivý moment: 540 Nm při ot. 1600–1800/min.
Šestiválcový vznětový motor. Ještě propracovanější technologie BlueTEC v S 350 BlueTEC
s výkonem 190 kW má mimořádně nízké emise.
BlueTEC je synonymem pro opatření, která
optimalizují spotřebu, a pro čištění a další zpracování emisí. Díky tomu patří tento vznětový
motor k jednomu z nejčistších dieselových
pohonů na světě. Ukázkové emisní hodnoty, které
již dnes splňují limity emisní třídy zítřka
(Euro 6), nízká spotřeba při suverénním výkonu
a vysoký točivý moment 620 Nm, to jsou další
atributy S 350 BlueTEC.
S 250 CDI má mimořádně příznivou spotřebu.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Zážehové motory.
Zážehové motory třídy S více než kdy dříve spojují intenzivní požitek z jízdy a nízké zatížení životního prostředí. Motory V6 a V8 s přímým vstřikováním
určují krok, pokud jde o efektivitu a výkonnost. Optimalizovaný dvanáctiválcový motor v S 600 splňuje požadavky emisní třídy Euro 5.
Šestiválcový zážehový motor. Motor V6 s přímým
vstřikováním benzínu pomocí piezo-injektorů
s vedením proudu paliva, čtyřmi ventily na
každém válci a nastavitelnými vačkovými hřídelemi. To u S 350 BlueEFFICIENCY znamená
nižší spotřebu paliva, nižší emise CO2 a tišší
chod. Motor má výkon 225 kW a maximálního
točivého momentu 370 Nm dosahuje při otáčkách 3500/min.
S 500 BlueEFFICIENCY
700 Nm
700
320 kW
350
650
300
600
250
550
200
500
150
0
T. moment (Nm)
2000
4000
Otáčky (ot/min)
Minimální otáčky, maximální rezervy.
Osmiválcový zážehový motor. Inovativní pohon
zaujme až o 15 % nižší spotřebou ve srovnání
s předchozím modelem. Navíc dosahuje díky
dvojitému plnění s chlazením plnicího vzduchu
výrazně vyššího jízdního výkonu. Výkon 320 kW,
točivý moment 700 Nm již při otáčkách 1800/min
a zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,0 sekund
znamenají, že v každé jízdní situaci budete mít
převahu. Díky integrované funkci ECO startstop v šestiválcových a osmiválcových zážehových
motorech navíc ušetříte palivo při stání na
semaforu nebo v koloně.
Dvanáctiválcový zážehový motor. Již při otáčkách
pod 2000/min dosahuje motor V12 maximálního
točivého momentu 830 Nm. Z 0 na 100 km/h
potřebuje díky výkonu 380 kW jen 4,6 vteřin.
6000
Výkon (kW)
Vysokotlaké vstřikování v novém zážehovém motoru V8.
17
18
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Podvozek.
Komfort si můžete užít všude: s ideálně sladěnými komponenty podvozku a silným pohonem všech kol.
Vzduchové odpružení AIRMATIC dodávané ve
standardní výbavě a aktivní podvozek Active
Body Control (ABC) se stabilizací bočního větru
zajišťují komfort a agilitu tím, že v případě
potřeby bleskurychle přizpůsobí nastavení podvozku. Při dynamické jízdě je odpružení spíše
sportovně tuhé, při klidné jízdě naopak velmi
pohodlné.
U aktivního podvozku ABC redukují pružicí
vzpěry řízené mikroprocesory houpání, kývání
a náklony karoserie tím, že selektivním zdviháním
nebo snižováním podvozku působí proti danému pohybu. Stejným způsobem jsou redukovány
pohyby karoserie způsobené dojížděním a brzděním. ABC tak v každé situaci zajišťuje nejlepší
možnou přilnavost, agilitu, dynamiku a suverénní
pocit z jízdy. Funkce stabilizace bočního větru
Pomocí vzduchového odpružení AIRMATIC zůstává světlá výška
Podvozek ABC zajišťuje agilní a dynamický pocit z jízdy. Stabilizace bočního větru zlepšuje jízdní vlastnosti díky aktivnímu ovlivňování
konstantní i při naloženém vozidle.
zátěže kol.
umožňuje pomocí rozdělení zátěže kol snižovat
vliv bočního větru a pomáhá držet stopu i při
nepříznivém počasí. ABC se stabilizací bočního
větru je ve standardní výbavě u S 600 a modelů
AMG, pro S 500 BlueEFFICIENCY je dodáváno
v příplatkové výbavě.
AMG
Výbavy
4MATIC. Stálý pohon všech kol rozděluje sílu
motoru v pevném poměru 45 % k 55 % na obě
nápravy – pro 100 % trakci. 4MATIC přitom
využívá elektronického stabilizačního programu
ESP a elektronického trakčního systému 4ETS.
4ETS cíleně přibrzďuje protáčející se kola
a současně zvyšuje hnací moment na kolech
s dobrou trakcí. To pomáhá energickému
rozjíždění a zrychlování – zejména na špatném
Údaje a barvy
povrchu. Automatické brzdné impulzy zlepšují
dojíždění na kluzkém povrchu a zvyšují stabilitu
při kritických jízdních manévrech. Další přednost: Díky kompaktní konstrukci, inteligentní
volbě materiálu a vysoké účinnosti není o mnoho
těžší než model s pohonem zadních kol.
4MATIC se dodává výlučně ve spojení s automatickou převodovkou 7G-TRONIC PLUS.
Elektronický trakční systém 4ETS automaticky převádí hnací moment na kola s dostatečnou přilnavostí k povrchu vozovky.
Servis a služby
19
20
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Jezdit bezpečně.
Asistenční systémy pomáhají rozpoznat kritické situace, zmírnit je a v rámci možností předejít nehodám.
ATTENTION ASSIST (standardní výbava)1. Tento
systém sledování bdělosti varuje při rychlosti
mezi 80 a 180 km/h řidiče, jakmile rozpozná
známky nepozornosti. Řada senzorů navíc průběžně analyzuje jeho chování při jízdě a dokáže
zaregistrovat typické příznaky únavy.
Adaptivní asistent dálkových světel (standardní
výbava). Asistent dálkových světel umožňuje
i v noci vynikající výhled, aniž by byla oslňována
protijedoucí či vpředu jedoucí vozidla. Řidič má
k dispozici největší možný dosah světla, takže
může lépe a dříve vidět silnici, chodce nebo
nebezpečná místa.
displeji. Pokud rozpozná postavu člověka, opticky
ji zvýrazní. Řidič tak může za soumraku a ve tmě
lépe reagovat na možná nebezpečí.
Asistent jízdy v pruhu Plus (příplatková výbava ).2
Aktivní asistent jízdy v pruhu varuje řidiče
jemnými vibracemi volantu, jakmile neúmyslně
opustí rozpoznanou jízdní stopu. Pokud na
varování řidič nereaguje, může dojít k brzdnému
zásahu, který vozidlo usměrní do stopy. Vyšší
bezpečnost při změně stopy zajišťuje aktivní
asistent mrtvého úhlu. Dva radarové senzory
sledují oblast, kterou řidič nevidí ve vnějším
zrcátku – „mrtvý úhel“. Systém řízení odstupu
DISTRONIC PLUS pomáhá řidiči pomocí radaru
dodržovat nastavený časový odstup od vozidla
jedoucího vpředu.
Asistent nočního vidění Plus (příplatková výbava).
Infračervená kamera osvětluje celý prostor
dálkových světel a zobrazuje ho na sdruženém
1 Nedodává
2 Pro
se pro S 400 HYBRID.
S 400 HYBRID se dodává jen sada jízdních asistentů.
Dosah potkávacích světel u adaptivního asistenta dálkových
světel je až 300 metrů.
Asistent nočního vidění Plus zlepšuje viditelnost osob.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Při nebezpečí a při nehodě.
Někdy se nehodě zabránit nedá: Pro takový případ byla pro třídu S vyvinuta řada systémů, které chrání cestující ještě lépe.
Systém PRE-SAFE (standardní výbava). Preventivní systém na ochranu cestujících umí předem
rozpoznat kritické situace během jízdy a učinit
preventivní ochranné zásahy. Při hrozící nehodě
se zavřou boční okna, sedadlo spolujezdce
se nastaví do pozice, která je v případě nehody
nejvhodnější, a přední bezpečnostní pásy se
automaticky napnou.
Brzdy PRE-SAFE (součást sady asistentů jízdy).
Systém opticky i akusticky varuje řidiče, pokud
rozpozná hrozící kolizi nebo začne částečně
brzdit sám, spustí také opatření PRE-SAFE.
Opěrky hlavy NECK-PRO (standardní výbava).
Opěrky hlavy u řidiče i spolujezdce jsou aktivovány senzory při nárazu zezadu.
Airbagy (standardní výbava). Luxusní limuzína
má devět airbagů, které při kolizi pomohou
zabránit zranění. Součástí standardní výbavy jsou
dva čelní airbagy, které se otevírají ve dvou
stupních, boční airbagy v opěradlech sedadel
řidiče a spolujezdce, také v zadní části vozu
a okenní airgaby. U řidiče je ještě integrovaný
kolenní airbag, který zvyšuje ochranný potenciál.
Preventivní systém na ochranu pasažérů PRE-SAFE pomáhá
Hlavové opěrky NECK-PRO mohou v případě nárazu zezadu snížit
Celkem devět airbagů Vás a ostatní spolucestující chrání při
minimalizovat následky nehody.
riziko hyperflexe krku.
nehodě.
21
22
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Světla.
Výrazný vzhled třídy S je především v noci umocněn moderní technologií LED. Denní světla jsou integrována v předních náraznících.
Světlomety Třída S je vybavena Bi-xenonovými
světlomety (ve standardní výbavě). Design podtrhují výrazně tvarované blinkry a denní světlo,
které je stejně jako mlhové světlomety integrováno v nárazníku.
Koncová světla (standardní výbava). Koncová
světla jsou charakteristická četným použitím
viditelných LED-diod v blinkru i v zadním a brzdovém světle. LED design s typickým vzhledem
třídy S zvyšuje viditelnost pro auta jedoucí za
vámi.
Sada diodových (LED) světel (příplatková výbava).
Moderní světelná technika ve spojení s tímto
balíčkem určuje vzhled třídy S. Denní světlo LED
je komponováno jako světelné LED pruhy
v chromovém lemování v pravé i levé straně
nárazníku. Také blinkry a obrysová světla
využívají LED technologie.
Součástí balíčku je navíc inteligentní světelný
systém s funkcemi přisvícení do zatáčky, světel
pro silnici, dálnici, rozšířenými mlhovými
světly a adaptivním asistentem dálkových světel.
Koncová světla s moderním LED designem.
Sada diodových (LED) světel: Inteligentní systém světel a denní
světlo LED v nárazníku.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Asistenční systémy.
Četné asistenční systémy přispívají ke zvýšení komfortu jízdy a uvolnění řidiče v třídě S.
Sada parkovacích asistentů (příplatková výbava).
Kamera pro couvání napomůže snadnému
a bezpečnějšímu parkování. Kamera pro couvání
se automaticky zapne při zařazení zpátečky
a na displeji COMAND zobrazí, co se nachází
bezprostředně za vozidlem. Sada parkovacích
asistentů navíc obsahuje:
PARKTRONIC včetně parkovacího asistenta.
Parkovací asistent automaticky změří prostor
pro parkování a tak pomůže řidiči při hledání
vhodného parkovacího místa. Celá situace se poté
zobrazí na multifunkčním displeji. PARKTRONIC
navíc ukazuje aktuální vzdálenost od překážek.
Asistent omezení rychlosti (příplatková výbava
v navigační sadě). Systém umí rozpoznat dopravní
značení omezující maximální rychlost a zobrazit
je na sdruženém přístroji.
Parkovací asistent radí při parkování.
Pohodlná podpora parkovacího asistenta.
Informace o omezení rychlosti na sdruženém přístroji.
23
24
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Multimediální systémy.
Kromě rozhraní USB, Bluetooth a čtečky SD karet dodávaných ve standardní výbavě nabízí SPLITVIEW, zvukový systém Surround Harman
Kardon Logic 7 a sada audio-video na zadních sedačkách tu nejlepší zábavu, ať sedíte kdekoliv.
COMAND APS. (standardní výbava v navigační
sadě) Multimediální systém kombinuje telefon,
funkce audio a video i navigaci s daty na pevném
disku* a zobrazuje potřebné informace na centrálním barevném displeji. Integrovaný přehrávač
DVD přehrává kromě video- a audio-DVD také
CD a soubory ve formátu MP3. MUSIC REGISTER
navíc nabízí možnost uložit až 2500 skladeb.
Hudbu z databáze můžete vyhledávat podle titulu
nebo interpreta a požadovanou skladbu tak najdete
velmi rychle. Displej COMAND APS zobrazuje
mapy – například při navigaci – ve formátu 3D.
SPLITVIEW (příplatková výbava). Se SPLITVIEW
přichází úchvatná technologie displeje, díky níž
vidí řidič a spolujezdec na monitoru ve stejném
1
Ovladač COMAND ve středové konzole (standardní výbava).
okamžiku různý obraz. Zatímco řidič si může
zobrazit informace týkající se navigace, spolujezdec si může pustit vlastní zábavní program.
Zvuk je přenášen do bezdrátových sluchátek.
2
SPLITVIEW ukazuje řidiči (1) a spolujezdci (2) ve stejném okamžiku různý obsah na jednom monitoru.
* Tříletá bezplatná aktualizace Vašich mapových dat (platná pro konkrétní vozidlo od jeho první registrace).
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Sada audio-video vzadu (příplatková výbava).
O zábavu cestujících na zadních sedadlech se
stará sada audio-video. Obsahuje přehrávač DVD,
2 nově propracované, barevné TFT displeje
s úhlopříčkou 20,3 cm v opěrkách hlavy předních
sedadel, dvoje rádiová sluchátka, dálkové ovládání
a dva vstupy Aux-in. Díky tomu mohou cestující
vzadu sledovat filmy nebo připojit herní konzolu.
Jedinečný zvuk dále optimalizované kvality
zajišťuje zvukový systém Surround Harman
Kardon Logic 7. Kombinuje surround zvuk
v Dolby Digital 5.1, třináctikanálový zesilovač
zvuku DSP se 14 reproduktory optimalizovanými
pro interiér vozidla se subwooferem. 3D prostorový zvuk zaručuje požitek z poslechu, regulace
hlasitosti podle rychlosti umožňuje konstantní
Monitor pro zadní sedadla v opěrkách hlavy.
Zvukový systém Surround Harman Kardon Logic 7: prvotřídní akustický zážitek s výkonem 600 W.
dojem ze zvuku. Cestující na zadních sedadlech
mohou ovládat zvukové přehrávače i rozhraní
ve vozidle.
25
26
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Prodloužená verze.
Cestování, uvolnění a práce s maximálním pohodlím.
O 13 centimetrů delší třída S dělá svému jménu
čest, protože spolucestujícím na zadních sedadlech
poskytuje ještě více prostoru pro nohy. Také
seznam výbavy je dlouhý. Ve standardní výbavě
se dodává v kůži s vyhřívanými předními
i zadními sedačkami. Zadní sedadla lze nastavit
elektronicky. Ke standardní výbavě patří navíc
posuvné okno a roleta na zadním skle.
V příplatkové výbavě se dodávají jednotlivá
zadní sedadla a panoramatické střešní okno.
Volitelné mechanicky nastavitelné sklopné
stolky dodávané v příplatkové výbavě umožňují
vzadu pohodlnou práci.
Jako příplatková výbava se dále dodává sada
audio-video, která obsahuje: druhé telefonní
sluchátko s ovládáním v loketní opěrce, které
umožňují přijímat telefonní hovory.
Prodloužená verze třídy S.
Pasažéři vzadu mají více prostoru pro nohy.
Všichni pasažéři si užívají exkluzivní atmosféru.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
S 600.
Promyšlené detaily a luxusní výbava se v S 600 starají o uvolněnou jízdu.
S 600 je v základním provedení vybavena
luxusní kůží PASSION Exklusiv. Aktivní ortopedická sedadla vpředu a ortopedická sedadla
vzadu s masážní funkcí, jakož i středové části
dveří, středová konzola a přístrojová deska
jsou potaženy vysoce kvalitní kůží. Sloupky
jsou potaženy kůží Alcantara – stejně jako
strop v designu pruhů V12. Výplně dveří,
přístrojové desky, loketní opěrky a volant jsou
k dostání v exkluzivním topolovém dřevě.
KEYLESS-GO a osvětlení interiéru nastavitelné
ve třech barvách jsou samozřejmostí, stejně
jako vynikající zvuk Surround systému Harman
Kardon Logic 7. Ten je součástí sady
Při nastartování se na sdruženém přístroji objeví logo V12.
Koncová trubka s vertikální lamelou, typická pro V12.
audio-video vpředu dodávané ve standardní
výbavě. K cíli vás zavede navigační sada
s navigací COMAND APS, zaparkovat vám
pomůže PARKTRONIC včetně parkovacího
asistenta a kamery pro couvání.
Při čelním pohledu na S 600 jednoznačně dominuje mřížka chladiče v chromovém provedení
se třemi dvojitými lamelami. Jedinečným prvkem
designu je sada LED světel s inteligentním
světelným systémem, adaptivním asistentem
dálkových světel, denním světlem, směrovými
a obrysovými světly LED dodávaná ve standardní
výbavě. Díky kolům z lehkých slitin v designu
V12 dodávaných ve standardní výbavě působí
limuzína dynamicky ještě dříve, než se rozjede.
Charakteristické je označení V12 umístěné na
stranách blatníků, dělené koncovky výfuku
integrované v náraznících a chromová ozdobná
lišta na zadním nárazníku.
27
28
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
S 63 AMG.
Dynamika a výkonnost. → www.mercedes-amg.com
S 63 AMG dává již při pohledu zvenčí najevo
dravost AMG motoru V8 o objemu 5,5 l s výkonem 400 kW při otáčkách 5250–5750/min
a točivým momentem 800 Nm. Působivý čelní
spoiler v charakteristickém designu AMG
obsahuje denní světlo LED, zatímco při pohledu
zezadu přitahuje pohledy zadní spoiler s difuzorem v barvě vozu. V příplatkové výbavě získáte
dokonce ještě více dynamiky: Díky sadě AMG
Performance Package uvádí Vaši třídu S do
pohybu 420 kW při otáčkách 5500/min a točivém
momentu 900 Nm. Ve Studiu AMG Performance
můžete svůj vůz AMG individualizovat ještě
více zcela podle svých představ. Například
černě lakovanými kovanými koly AMG.
Sportovní sedadla AMG v kůži PASSION s grafikou typickou pro
Sportovní výfuk s dvojitými chromovanými koncovkami.
Kovaná kola AMG, černě lakovaná (příplatková výbava).
AMG a s přírodní kůží v bočních opěrkách sedadel.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
S 65 AMG.
Nejsilnější AMG limuzína všech dob spojuje impozantní výkon a exkluzivní dynamiku. → www.mercedes-amg.com
Nejsilnější model třídy S: S 65 AMG s šestilitrovým
AMG V12 motorem. Má výkon 450 kW při otáčkách 4600–5000/min a dosahuje maximálního
točivého momentu 1000 Nm. Z toho vyplývají
jedinečné schopnosti – z 0 na 100 km/h zrychlí
za pouhé 4,4 vteřiny. Rychlosti můžete volit
pomocí volicí páčky DIRECT SELECT a s pomocí
hliníkových řadicích pádel na sportovním volantu
AMG – podobně jako ve Formuli 1. Vzhled
dokresluje sportovní výfuk AMG se dvěma chromovanými dvojitými koncovkami, design AMG
V12 a titanově šedá lakovaná kovaná kola AMG
v designu dvouloukotí. V příplatkové výbavě se
ze studia AMG Performance Studio dodávají
dekorační prvky v klavírovém laku černá/karbon.
Sportovní volant AMG a sdružený přístroj AMG.
Dekorační prvky AMG v klavírovém laku černá/karbon
Sportovní sedadla AMG, čalounění designo kůže Anilin Exklusiv
(příplatková výbava).
sytě černá (příplatková výbava) v kosočtvercovém designu V12 AMG.
29
30
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Standardní výbava | Výběr.
Multifunkční volant v kůži Nappa.
ATTENTION ASSIST.
Telefonní klávesnice.
Středová konzola s ovladačem COMAND.
Barevný displej COMAND.
Funkce Bluetooth v ovladači COMAND.
Denní světlo a mlhovky s dvojitými prstenci.
Koncová světla LED.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Příplatkové výbavy | Výběr.
Volant v provedení dřevo-kůže.
KEYLESS-GO.
DISTRONIC PLUS.
Sada audio-video na zadních sedačkách.
Aktivní ortopedická sedadla vpředu.
Sada asistentů jízdy, mimo jiné s aktivním asis-
Harman Kardon Logic7
Panoramatické posuvné střešní okno.
tentem mrtvého úhlu, zajišťuje vyšší bezpečnost.
Surround-Soundsystem.
Jednotlivé vlastnosti mohou zobrazit obsah sady.
31
32
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Sada Sport AMG.
Dynamický vzhled a exkluzivní sportovní charakter. → www.mercedes-benz.cz
Sada sportovních výbav AMG propůjčuje třídě S
dynamický vzhled. Zvenčí začíná silným předním
spoilerem a obložením bočních prahů a pokračuje
až po výrazný zadní spoiler AMG. Tento design
doplňují leštěná kola z lehkých slitin s pěti
loukotěmi. V příplatkové výbavě se dodávají
také kola z lehkých slitin AMG v designu dvou
loukotí.
Dalším rozdílem oproti standardnímu modelu
jsou lakované brzdové třmeny s nápisem
Mercedes-Benz a u šestiválcových modelů větší
brzdové kotouče vpředu. V interiéru se rozdíl
projevuje například dekoračními prvky v provedení lesklé dřevo černý jasan a volantem
v provedení dřevo-kůže. Nakonec jsou tu sportovní pedály z leštěné ušlechtilé oceli, jejichž
vhodným doplňkem jsou velurové podlahové
koberečky AMG.
Dekorační prvky v provedení dřevo jasan lesklé, černá.
Výrazný zadní spoiler sady Sport AMG.
AMG
Výbavy
Sada Sport AMG propůjčuje třídě S sportovně-dynamický vzhled.
Údaje a barvy
Servis a služby
33
34
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
designo.
Hodnotná výbava a zvláštní detaily činí designo tak fascinujícím. → www.mercedes - benz.com / designo
Ručně vyráběný program designo s řadou barev,
exkluzivních dekoračních prvků a ušlechtilých
materiálů nabízí téměř neomezenou inspiraci.
Již u vnějšího laku je k dispozici celá řada
doplňkových barevných možností.
V interiéru se můžete rozhodnout mezi designo
kůží Anilin nebo designo přírodní kůží v různých
barvách. Stylově ladící dřevěné nebo kamenné
dekorační prvky se dodávají v celé řadě různých
variant, například jemně broušená žula z Norska
Středové části dveří v provedení designo kůže Anilin Exklusiv světlá hnědá (X35).
nebo vysoce lesklý černý klavírový lak. Kromě
deseti podélných píšťal a kovové plakety designo
v opěradlech sedadel přispívají k jedinečné
atmosféře také volant v provedení dřevo-kůže
a obložení stropu v provedení Alcantara.
Dekorační doplňky designo: dřevo javor žilkový přírodní (W64).
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
designo Selection.
designo Selection – dodává prodloužené verzi třídy S nezaměnitelný charakter. → www.mercedes - benz.com / designo
Díky designo Selection máte volný výběr ze
všech dostupných vnějších laků designo (designo
metallic, designo mystic a designo magno). Také
v interiéru si můžete volně vybírat z dostupných
barev pro čalounění sedadel v designo kůži
Anilin Exklusiv. Interiér je doplněn volitelnými
dřevěnými dekoračními prvky a volantem
v provedení dřevo-kůže. Dále tu je obložení stropu
v černé designo kůži Nappa v designu podélných píšťal a exkluzivní logo designo v osmnác-
Čalounění v kůži designo Anilin Exklusiv porcelán (X27) s dekoračními doplňky designo v černém klavírovém laku (W69).
tikarátovém zlatě. designo Selection každopádně
podtrhuje exkluzivní charakter třídy S.
designo volant v provedení dřevo-kůže v černém klavírovém laku.
35
36
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Čalounění a dekorační doplňky.
Interiér zcela podle Vašich představ – s ušlechtilým dřevěným obložením a jemnými látkovými nebo koženými potahy.
Sada kůže PASSION. Hodnotná sada výbav pro
interiér se skládá ze sedadel a loketních opěrek
v ušlechtilé kůži, přístrojové desky a vnitřního
obložení dveří v provedení imitace kůže ARTICO
s barevně sladěnými ozdobnými švy.
Sada kůže PASSION Exklusiv. Sada výbav
dodávaná v příplatkové výbavě ještě umocňuje
krásu sady kůže PASSION – v ušlechtilé kůži
s ozdobnými barevně sladěnými švy je i přístrojová deska, vnitřní obložení dveří, výpony
sedadel, kapsy na zadních stranách opěradel
a odkládací plocha za zadními sedadly. Obložení
stropu a všechny sloupky jsou v nejjemnější
kůži Alcantara.
Obě sady výbav obsahují velurové podlahové
koberce.
Barevně sladěné ozdobné švy na odkládací přihrádce.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
V černé sérii si můžete zvolit mezi potahy sedadel z látky (standardní výbava) a sedadly v kůži (standardní výbava u prodloužené
verze) nebo kůži PASSION. Interiér (přístrojová deska, volant,
středová konzole, bočnice a kobercová podlaha) je přitom jednotně
černý. Pro prodlouženou verzi se jako příplatková výbava dodává
varianta kůže PASSION Exklusiv, v níž jsou navíc potaženy kůží
PASSION také přístrojová deska, obložení dveří, kapsy na zadních
stranách opěradel a odkládací plocha za zadními sedadly. Efekt
podtrhuje obložení stropu a všechny sloupky v kůži Alcantara.
ČERNÁ/ČERNÁ
011 Látka
211 Kůže
821 Leder PASSION
H15
U09 Sada kůže PASSION
901 Sada Kůže PASSION Exklusiv
731
011
911 Sada Kůže PASSION Exklusiv1
DEKORAČNÍ DOPLŇKY
H14
H15 Dřevo eukalyptus lesklé, tmavá hnědá2
731 Kořenové dřevo lesklé, tmavá hnědá
H18
211
821
901
911
H14 Kořenové dřevo lesklé, světlá hnědá
H18 Dřevo topol, hnědá lesklá3
736
736 Dřevo jasan lesklá černá
1 Jen
pro V12.
výbava jen pro V6 a V8, ne pro V12.
výbava jen pro V12.
2 Standardní
3 Standardní
37
38
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Barevná série Béžová Kašmír/Černá se vyznačuje koženým čalouněním dodávaným v příplatkové výbavě (standardní výbava u prodloužené verze), jakož i spodní částí přístrojové desky, horní částí
středové konzoly a vnitřním obložením dveří v béžovém Kašmíru.
Horní část přístrojové desky, volant, hrana dveří a koberečky jsou
černé. Stejná barevná kombinace je v příplatkové variantě kůže
PASSION resp. kůže PASSION Exklusiv (pro prodlouženou verzi).
V té jsou přístrojová deska, výplně dveří a odkládací plocha za
zadními sedadly potaženy kůží PASSION. Efekt podtrhuje obložení
stropu a sloupky A, B a C v kůži Alcantara.
BÉŽOVÁ SAHARA/ČERNÁ
275 Kůže
885 Kůže PASSION1
H15
U09 Sada kůže PASSION.
955 Sada kůže PASSION Exklusiv1
731
965 Sada kůže PASSION Exklusiv2
DEKORAČNÍ DOPLŇKY
H14
H15 Dřevo eukalyptus tmavá hnědá lesklá3
731 Kořenové dřevo tmavá hnědá lesklá
H18
275
885
955
965
H14 Kořenové dřevo světlá hnědá lesklá
H18 Dřevo topol hnědá lesklá4
736
736 Dřevo jasan černá lesklá
1 Nedodává
se pro S 63 AMG.
pro S 600 L.
výbava jen pro V6 a V8, ne pro V12.
4 Standardní výbava jen pro V12.
2 Jen
3 Standardní
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Barevná série Kaštanově hnědá/Černá se vyznačuje koženým
čalouněním dodávaným v příplatkové výbavě (standardní výbava
u prodloužené verze), jakož i spodní částí přístrojové desky,
středovou konzolí a vnitřními výplněmi dveří v kaštanově hnědé.
Horní část přístrojové desky, volant, hrana dveří a koberečky jsou
černé. Stejná barevná kombinace je v příplatkové variantě kůže
PASSION resp. kůže PASSION Exklusiv (pro prodlouženou verzi).
V té jsou přístrojová deska, výplně dveří a odkládací plocha za
zadními sedadly potaženy kůží PASSION. Efekt podtrhuje obložení
stropu a sloupky A, B a C v kůži Alcantara.
KAŠTANOVĚ HNĚDÁ/ČERNÁ
274 Kůže
884 Kůže PASSION1
H15
U09 Sada kůže PASSION
954 Sada kůže PASSION Exklusiv1
731
964 Sada kůže PASSION Exklusiv2
DEKORAČNÍ DOPLŇKY
H14
H15 Dřevo eukalyptus tmavá hnědá lesklá3
731 Kořenové dřevo tmavá hnědá lesklá
H18
274
884
954
964
H14 Kořenové dřevo světlá hnědá lesklá
H18 Dřevo topol hnědá lesklá4
736
736 Dřevo jasan černá lesklá
1 Nedodává
se pro S 63 AMG.
pro S 600 L.
výbava jen pro V6 a V8, ne pro V12.
4 Standardní výbava jen pro V12.
2 Jen
3 Standardní
39
40
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Barevná série Šedá Alpaka/Šedá Bazalt se vyznačuje koženým
čalouněním dodávaným v příplatkové výbavě (standardní výbava
u prodloužené verze), jakož i spodní částí přístrojové desky,
středovou konzolou, vnitřním obložením dveří a koberečky v šedé
Alpace. Horní část přístrojové desky, volant a hrana dveří jsou
v šedém Bazaltu. Stejná barevná kombinace je v příplatkové variantě kůže PASSION resp. kůže PASSION Exklusiv (pro prodlouženou
verzi). V té jsou přístrojová deska, výplně dveří a odkládací plocha
za zadními sedadly potaženy kůží PASSION. Efekt podtrhuje obložení
stropu a sloupky A, B a C v kůži Alcantara.
ŠEDÁ ALPAKA/ŠEDÁ BAZALT
218 Kůže
828 Kůže PASSION
H15
U09 Sada Kůže PASSION
908 Sada kůže PASSION Exklusiv
731
918 Sada kůže PASSION Exklusiv1
DEKORAČNÍ DOPLŇKY
H14
H15 Dřevo eukalyptus tmavá hnědá lesklá2
731 Kořenové dřevo tmavá hnědá lesklá
H18
218
828
908
918
H14 Kořenové dřevo světlá hnědá lesklá
H18 Dřevo topol hnědá lesklá3
736
736 Dřevo jasan černá lesklá
1 Jen
pro V12.
výbava jen pro V6 a V8, ne pro V12.
výbava jen pro V12.
2 Standardní
3 Standardní
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
Barevná série Béžová Kašmír/Béžová Savana se vyznačuje koženým
čalouněním dodávaným v příplatkové výbavě (standardní výbava
u prodloužené verze), jakož i spodní částí přístrojové desky, středovou konzolou, vnitřním obložením dveří a koberečky v béžovém
Kašmíru. Horní část přístrojové desky, volant a hrana dveří jsou
v šedém Bazaltu. Stejná barevná kombinace je v příplatkové variantě kůže PASSION resp. kůže PASSION Exklusiv (pro prodlouženou
verzi). V té jsou přístrojová deska, výplně dveří a odkládací plocha
za zadními sedadly potaženy kůží PASSION. Efekt podtrhuje
obložení stropu a sloupky A, B a C v kůži Alcantara.
BÉŽOVÁ KAŠMÍR/BÉŽOVÁ SAVANA
214 Kůže
824 Kůže PASSION
U09 Sada Kůže PASSION
904 Sada kůže PASSION Exklusiv
H15
914 Sada kůže PASSION Exklusiv1
DEKORAČNÍ DOPLŇKY
731
H15 Dřevo eukalyptus tmavá hnědá lesklá2
731 Kořenové dřevo tmavá hnědá lesklá
H14
H14 Kořenové dřevo světlá hnědá lesklá
H18 Dřevo topol hnědá lesklá3
H18
214
824
904
914
736 Dřevo jasan černá lesklá
Další provedení v kůži a dekorační doplňky najdete ve výbavě
736
designo.
41
42
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Kola.
Kola z lehkých slitin, 7 loukotí, pneu 235/55 R 17
Kola z lehkých slitin, 5 loukotí, pneu 255/45 R 18 vpředu
Kola z lehkých slitin, více loukotí, pneu 255/45 R 18 vpředu
(standardní výbava pro motory V6).
a 275/45 R 18 vzadu (standardní výbava pro motor V12).
a 275/45 R 18 vzadu (příplatková výbava).
Kola z lehkých slitin, 5 loukotí, pneu 255/45 R 18
Kola z lehkých slitin, 7 loukotí, pneu 255/45 R 18 vpředu
a 275/45 R 18 vzadu, leštěné (příplatková výbava).
Kola z lehkých slitin, 10 loukotí, pneu 255/45 R 18 vpředu
a 275/45 R 18 vzadu (příplatková výbava).
(standardní výbava pro motory V8).
AMG
Výbavy
Kola z lehkých slitin, 5 loukotí, pneu 255/40 R 19 vpředu
a 275/40 R 19 vzadu (příplatková výbava).
Kola z lehkých slitin, 5 Y-loukotí, pneu 255/40 R 19 vpředu
a 275/40 R 19 vzadu (příplatková výbava).
Údaje a barvy
Servis a služby
Kola z lehkých slitin, více loukotí, pneu 255/40 R 19 vpředu
Kola z lehkých slitin AMG, 5 dvouloukotí, pneu 255/35 R 20
a 275/40 R 19 vzadu (příplatková výbava).
vpředu a 275/35 R 20 vzadu (příplatková výbava).
Kola z lehkých slitin AMG, 5 loukotí, pneu 255/40 R 19 vpředu
a 275/40 R 19 vzadu (sada Sport AMG).
Kola z lehkých slitin1 incenio „Alaraph“, 10 loukotí, pneu
255/35 R 20 vpředu a 275/35 R 20 vzadu (kola v příslušenství
z výroby).
1
Kola z lehkých slitin incenio se dodávají bez pneumatik.
43
44
Bezpečnost
Pohon a podvozek
Komfort
Rozměry.
Modelové varianty
Laky.
Třída S
1005
983
740
510
493
554
358
306
888
1606
1173
3035
5096
2120
Inovativní systém laku Mercedes-Benz nabízí
jeden z nejlepších čirých laků na automobilovém
trhu. Díky mimořádně husté molekulární struktuře je lak – ať už standardní nebo metalický –
odolnější. I trvalejší a viditelně intenzivnější
lesk přispívá k tomu, že si vozidlo zachovává
svou hodnotu.
Třída S prodloužená verze
STANDARDNÍ LAKY (standardní výbava)
961
1479
493
554
040 Černá
977
METALICKÉ LAKY (příplatková výbava)
870
510
183 Černá Magnetit
358
306
197 Černá Obsidián
1600
1871
888
1173
3165
5226
300 Zelená Periklas
370 Šedá Andorit
474 Hnědá Peridot
544 Červená Karneol
775 Stříbrná Iridium
1545
1548
792 Stříbrná Palladium
890 Modrá Cavansit
1502
1490
SPECIÁLNÍ METALICKÉ LAKY (příplatková výbava)
526 Hnědá Dolomit
799 Bílá Diamant BRIGHT
Všechny hodnoty jsou v milimetrech. Zobrazené míry jsou uváděny jako střední hodnoty a platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě.
Další laky najdete ve výbavě designo.
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
45
STANDARDNÍ LAKY
040
370
183
474
792
METALICKÉ LAKY
890
SPECIÁLNÍ METALICKÉ LAKY
197
544
526
300
775
799
46
Bezpečnost
Pohon a podvozek
Komfort
Modelové varianty
Technické údaje.
VZNĚTOVÉ MOTORY
ZÁŽEHOVÉ MOTORY
S 250 CDI
S 350
S 350 BlueTEC
S 350
BlueEFFICIENCY
BlueTEC
4MATIC
BlueEFFICIENCY
Uspořádání/počet válců
R4
V6
V6
V6
Celkový zdvihový objem (cm3)
2143
2987
2987
3498
Jmenovitý výkon1 (kW při 1/min)
150/4200
190/3600
190/3600
225/6500
Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot/min)
500/1600–1800
620/1600–2400
620/1600–2400
370 /3500–5250 (3500 )
Kompresní poměr
16,2
15,5
15,5
12,0
Zrychlení 0-100 km/h (s) (prodloužená verze)
8,2 (8,2)
7,1 (7,1)
7,1 (7,1)
6,9 (7,1)
Maximální rychlost cca (km/h) (prodloužená verze)
240 (240)
250 (250 )
250 (250 )
2502 (2502)
Velikost pneu na přední nápravě
Velikost pneu na zadní nápravě
235/55 R 17
235/55 R 17
235/55 R 17
235/55 R 17
235/55 R 17
235/55 R 17
235/55 R 17
235/55 R 17
Palivo
Nafta
Nafta
Nafta
Natural
mimo město (prodloužená verze)
7,0–7,1 (7,0–7,1)
5,0 (5,0)
9,9–10,1 (9,9–10,1)
5,8 – 5,9 (5,8–5,9)
10,2 – 10,6 (10,3–10,7)
6,0–6,3 (6,1–6,4)
kombinovaná (prodloužená verze)
5,7–5,8 (5,7–5,8)
7,7–7,9 (7,7–7,9)
5,4 – 5,6 (5,4–5,6)
6,2 – 6,4 (6,2–6,4)
7,3 – 7,4 (7,3–7,4)
7,6–7,9 (7,7–8,0)
Emise CO23 (g/km), celkem (prodloužená verze)
149–151 (149–151)
164–168 (164–168)
193–195 (193–195)
177–184 (179–186)
Emisní třída
Euro 5
Euro 6
Euro 6
Euro 5
Obsah nádrže (l)/z toho rezerva cca
83/11
83/11
83/11
83/11
Objem zavazadlového prostoru (l)
560
560
560
560
Průměr otáčení v m (prodloužená verze)
11,8 (12,2)
11,8 (12,2)
11,8 (12,2)
11,8 (12,2)
Pohotovostní hmotnost (kg) (prodloužená verze)
1970 (2045)
1995 (2060)
2065 (2130)
1910 (1975)
Přípustná celk. hmotnost v kg (prodloužená verze)
2565 (2625)
2590 (2640)
2660 (2710)
2505 (2555)
2
2
2
2
Spotřeba paliva3 (l/100 km)
ve městě (prodloužená verze)
4
2 Elektronicky regulováno.
3 Udávané hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (Směrnice 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na jedno
podle Směrnice 80/1269/EHS v současně platném znění.
konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel.
1 Údaje
AMG
Výbavy
Údaje a barvy
Servis a služby
ALTERNATIVNÍ POHON
S 6005
S 63 AMG
S 65 AMG5
S 400 HYBRID
V8
V12
V8
V12
V6
4663
5513
5461
5980
3498
S 350 4MATIC
S 500
S 500 4MATIC
BlueEFFICIENCY
BlueEFFICIENCY
BlueEFFICIENCY
V6
V8
3498
4663
225/6500
320/5250
320/5250
380/5000
400/5250–5750 (5500) [420/5500]
463 / 4600-5000
205/ 6000
370/3500–5250 (3500)
700/1800–3500
700/1800–3500
830/1800–3500
800/2000–4500 [ 900/2250 –3750 ]
1000/2300–4300
350/3000–5500
12,0
10,5
10,5
9,0
10,0
9,0
11,7
6,9 (7,1)
5,0 (5,0)
5,0 (5,0)
(4,6)
4,5 (4,5) [4,4]
(4,4)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7,2 (7,2)
250 (250 )
250 (250 )
250 (250 )
(250 )
250 (250 ) [300 ]
(250 )
2502 (2502)
235/55 R 17
235/55 R 17
255/45 R 18
255/45 R 18
255/45 R 18
255/45 R 18
255/45 R 18
275/45 R 18
255/40 ZR 19
275/40 ZR 19
255/35 ZR 20
275/35 ZR 20
235/55 R 17
235/55 R 17
Natural
Natural
Natural
Super
Super
Super
Natural
10,8–10,9 (10,8–10,9)
6,5–6,7 (6,5–6,7)
12,9–13,4 (12,9–13,4)
7,3–7,4 (7,3–7,4)
13,8 (13,9)
(21,5–21,7)
(9,7–9,9)
14,4 (14,4) [14,4]
(21,8)
10,7 – 10,9 (10,8 – 11,0)
8,2 (8,2) [8,2]
(9,9)
6,3 – 6,5 (6,4 – 6,6)
8,1–8,3 (8,1–8,3)
9,4–9,6 (9,4 – 9,6 )
7,5–7,6 (7,6–7,7)
9,8 (9,9)
(14,1–14,2)
10,5 (10,5) [10,5]
(14,3)
7,9 – 8,1 (8,0 – 8,2)
189–193 (189–193)
219–224 (219–224)
228–229 (230–231)
(329–332)
244 (244) [244]
(334)
186–189 (188–191)
Euro 5
Euro 5
Euro 5
Euro 5
Euro 5
Euro 5
Euro 5
83/11
83/11
83/11
90/11
90/14
90/14
90/11
560
560
560
550
560
550
560
11,8 (12,2)
11,8 (12,2)
11,8 (12,2)
(12,2)
11,8 (12,2)
(12,2)
11,8 (12,2)
1980 (2045)
2010 (2075)
2075 (2140)
(2210)
2120 (2170)
(2275)
1955 (2020)
2580 (2630)
2615 (2655)
2685 ( 2715 )
(2690)
2670 (2695)
(2710)
2550 (2600)
4 Údaje
2
2
podle Směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, s řidičem 68 kg, a zavazadlem 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatková výbava a příslušenství tuto hodnotu zpravidla
5 Dodává se pouze v prodloužené verzi.
zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem sníží užitečné zatížení.
Hodnoty v hranatých závorkách platí pro AMG Performance Package.
47
48
Pohon a podvozek
Bezpečnost
Komfort
Modelové varianty
Servis a služby.
Muzeum Mercedes-Benz. 125 let automobilové
historie na jednom místě – to Vás čeká v Muzeu
Mercedes-Benz ve Stuttgartu. Zažijte zvláštní
fascinaci a vydejte se na vzrušující cestu časem.
V architektonicky působivé budově se prostřednictvím více než 1500 exponátů na devíti podlažích seznámíte s jedinečnou tradicí a inovační
schopností značky Mercedes-Benz. Prohlédněte
si první dva automobily na světě, Benzův patentovaný motorový vůz a Daimlerův motorový
kočár – oba z roku 1886. Dvě navzájem spojené
kruhové chodby Vás provedou od počátků automobilismu přes nezapomenutelné klasiky až
k výhledu do budoucnosti – na ploše o celkové
rozloze 16 500 m2. Vychutnejte si jedinečný
zážitek ze značky. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Další informace na
www.mercedes-benz-classic.com/museum
MercedesCard. Je vstupenkou do světa zážitků
Mercedes-Benz: Čtyřikrát ročně obdržíte časopis
Mercedes se zajímavými reportážemi ze světa
Mercedes-Benz a zprávami o posledních vozech.
Jakožto karta Visa je karta MercedesBenz celosvětově akceptovaným platebním prostředkem
a nabízí navíc ještě další výhody, která přispějí
k Vašemu pohodlí, jako například pojišťovací
služby pro celou rodinu. Při předložení Vaši karty
MercedesCard Visa získáte mimo jiné volný
vstup do muzea Mercedes-Benz. Další informace
najdete na adrese
www.mercedes-benz.de/mercedescard
Finanční služby Mercedes-Benz. Kvalita,
inovace a bezpečnost – to charakterizuje
Mercedes-Benz. Totéž platí také pro Finanční
služby Mercedes-Benz. Nabízíme Vám inovativní
leasingové a finanční produkty. Přizpůsobíme
je Vašim finančním možnostem a potřebám tak,
abyste bez problémů dostali do rukou klíčky
od svého vysněného vozu. Až s ním potom budete
jezdit, nabídnou Vám naše pojistné produkty
rozsáhlou ochranu na všech cestách. A naše
servisní produkty se koneckonců postarají o to,
aby Váš vůz jezdil v co možná nejlepším stavu
a náklady na jeho provoz přitom zůstaly transparentní a přehledné. Nejrychlejší cesta k podrobným nabídkám: Váš zástupce Mercedes-Benz.
Ten Vám rád poskytne informace o aktuálních
finančních službách a podmínkách.
AMG
Výbavy
Mobilita Mercedes-Benz. Jedna věc je s Vámi ve
Vašem novém mercedesu vždy na cestách: pocit,
že jste na cestách v bezpečí. Pokud byste někdy
potřebovali pomoc, je zde pro Vás Mercedes-Benz
Servis24h na servisní lince +420 296 335 601.
Ještě lepší zákaznický servis nabízí nová integrovaná telematická služba Mercedes-Benz Contact1:
Stisknutím tlačítka Vás telefonicky spojí přímo
se zákaznickým centrem Mercedes-Benz. Na přání
lze přitom zajistit přenos všech relevantních
údajů o vozidle a poloze. Tím je umožněna co
možná nejkratší reakční doba a rychlá pomoc
na místě. Ve standardní výbavě a bez příplatku:
paket mobility Mercedes-Benz Mobilo2. Od
ztráty klíčků přes poruchy až ke škodám způsobených nehodou nebo vandalismem – Mobilo
Vám pomůže, abyste dorazili ke svému cíli. A to
v celé Evropě. Ať už budete mít jakýkoliv problém,
jedna věc je jistá: ve své cestě budete moci v co
nejkratší době pokračovat.
1 Předpoklad:
2 Mobilo
Údaje a barvy
Servisní pakety. Díky službám přizpůsobeným
vozidlu můžete svůj mercedes individuálně
zabezpečit v podobě dlouhodobé ochrany před
nepředvídanými náklady na opravu a vysoce
kvalitním servisem s originálními díly MercedesBenz. Můžete se navíc spolehnout na rozsáhlou
síť servisů Mercedes-Benz a získat tak pro svůj
vůz obvyklou kvalitu služeb za pevnou cenu,
kterou budete znát předem. Další informace
získáte od svého prodejce Mercedes-Benz.
Zkušební jízda. Zvláštní atmosféru, jež se vytváří
během jízdy v mercedesu, však nelze vyjádřit
slovy. Proto Vás zveme, abyste se sami přesvědčili o tomto jedinečném pocitu. Seznamte se
osobně se svým vysněným modelem MercedesBenz při zkušební jízdě. Svého nejbližšího
partnera Mercedes-Benz najdete na adrese
www.mercedes-benz.cz. Zvolte si jednoduše
kategorii Vyhledávání prodejců.
Servis a služby
Interaktivní návod k obsluze. Na internetu máte
navíc možnost seznámit se blíže s modelem,
který požadujete, a to prostřednictvím interaktivní prohlídky. Nastupte a seznamte se pomocí
simulací se svým vysněným automobilem.
Důležité funkce si můžete vyzkoušet do detailů,
podívat se zblízka, jak vypadá interiér nebo
se informovat o výhodách toho kterého modelu.
Vše další na adrese www.mercedes-benz.cz
Mobilní internet. Již teď Vám mobilní telefon
otevírá celý svět Mercedes-Benz. Kromě přehledu
všech modelů osobních vozů jsou zde pohledy
na ostatní segmenty značky, jakož i nejrůznější
nabídky zábavy a přímý kontakt na různé
služby na adrese www.mercedes.mobi
rádio z výroby je propojeno s mobilním telefonem.
je po uplynutí 4 let prodlouženo do příštího plánovaného termínu k provedení údržby, maximálně do 30 let stáří vozu. Předpoklad: pravidelná údržba u autorizovaného servisu Mercedes-Benz.
49
Třída S.
Převzetí starého vozu. Kruh se uzavírá. Převezmeme Vaši třídu S zpět po skončení její dlouhé životnosti k ekologické likvidaci podle
směrnice EU o starých vozidlech1 – ale do té doby je ještě hodně daleko.
1 Platí
v souladu s předpisy jednotlivých států pro vozidla do 3,5 t celkové přípustné hmotnosti. Osobní vozy Mercedes-Benz splňují již několik let zákonem dané požadavky
na konstrukci, umožňující recyklaci a následné zhodnocení. Pro převzetí starých vozidel je k dispozici síť sběren a demontážních závodů, které Váš vůz ekologicky zhodnotí.
Možnosti zhodnocení vozidel a dílů jsou přitom neustále vyvíjeny a zlepšovány. Tím bude třída S také v budoucnu včas splňovat zvýšené kvóty recyklování dané zákonem.
Další informace získáte na internetových stránkách www.mercedes-benz.cz
K údajům v tomto prospektu: Po redakční uzávěrce této publikace 23.6.2011 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání
dodávek vyhrazuje konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky
únosné pro zákazníka s ohledem na zájmy prodejce. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky či objednaného předmětu
prodeje značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové
výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován
mezinárodně. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku
Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, jakož i o závazném
aktuálním stavu se proto laskavě informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.cz
Daimler AG, Stuttgart BC/MC 6700 · 0612 · 24 - 03 /0711 Printed in Germany

Podobné dokumenty

Modul pro správu informací pro Android - ExtBrain

Modul pro správu informací pro Android - ExtBrain Mobilní internet a chytrá zařízení se pomalu začínají rozšiřovat napříč společností. Odhaduje se, že do konce roku 2011 budou mít chytré mobilní telefony více jak třetinu českého i celosvětového tr...

Více

Třída CLS.

Třída CLS. únosné pro zákazníka s ohledem na zájmy prodejce. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky či objednaného předmětu prodeje značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žád...

Více

Třída G. - VSP Auto

Třída G. - VSP Auto s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky či objednaného předmětu

Více

Třída B.

Třída B. Platí v souladu s předpisy jednotlivých států pro vozidla do 3,5 t celkové přípustné hmotnosti. Osobní vozy Mercedes-Benz splňují již několik let zákonem dané požadavky na konstrukci, umožňující re...

Více

Stáhnout

Stáhnout únosné pro zákazníka s ohledem na zájmy prodejce. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky či objednaného předmětu prodeje značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žád...

Více