Novovčelnický zpravodaj

Komentáře

Transkript

Novovčelnický zpravodaj
ý
k
c
i
n
l
e
č
v
Novo
j
a
d
o
v
a
r
zp
listopad ­2006
Z voleb do zastupitelstva naší obce
Vážení spoluobčané,
V proběhlých komunálních volbách jste měli opět možnost rozhodnout
o novém složení zastupitelstva města. To výrazně omládlo, věkový
průměr je 38 let, 5 členů bude navazovat na svou práci v minulém
období a 6 členů je nových.
Doufejme, že se tato jedenáctka brzy sehraje a bude opět úspěšně
proměňovat všechny šance, které se budou nabízet ve prospěch Nové
Včelnice a jejich obyvatel.
Všem bývalým zastupitelům města děkuji za dobře vykonanou práci
a čas, který správě obce věnovali.
Dovolte, abych poděkoval i Vám, aktivním voličům za účast a důvěru, kterou
jste svými hlasy vyjádřili nově zvoleným členům zastupitelstva města.
Jaroslav Hřebík, starosta města
naleznete uvnitř
Informace z radnice
• Volební servis
• ČOV
• Jednání zastupitelstva
• Vítání občánků
Ze života školy
• Sdružení rodičů
• Po stopách naší minulosti
Ze života města
• Aktivní děti
• Náhodná setkání
• Byli jsme na výstavě
• Jak se (ne)podařilo drakům
vylétnout ze slůjí?
• Módní přehlídka
• Adventní koncert
• Z Nové Včelnice až do
Hollywoodu
Ze sportu
• „G“ jako gymnastika
• Sportovní výsledkový servis
Počet volebních okrsků............................................................................2
Počet volebních obvodů...........................................................................1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů......1931
Celkový počet odevzdaných úředních obálek..................................884
Volební účast................................................................................. 45,83 %
Počet platných hlasů.............................................................. 8 779 hlasů
Z historie
• Kronika
• Pověsti
• Povídky
Recepty
Knihovna
Kulturní přehled
Inzerce
Ohlédnutí za volbami
do zastupitelstva
Informace z radnice
Zvolení členové zastupitelstva
Volební strana č. 1
Česká strana sociálně demokratická
Michal Hanuš....................34 let............ 182 hlasů
Volební strana č. 2
Komunistická strana Čech a Moravy
Pavel Poslušný...................31 let............ 166 hlasů
Volební strana č. 3
Sdružení nez. kandidátů – VOLBY Včelnice 2006
Lubomír Cypra.................55 let............ 222 hlasů
Jakub Štěpán......................32 let............ 184 hlasů
Volební strana č. 4
Občanská demokratická strana
Dušan Cigánik..................37 let............ 268 hlasů
Věra Davidová...................36 let............ 252 hlasů
Volební strana č. 5
Sdružení nez. kandidátů – Pro naše město
Jaroslav Hřebík..................43 let............ 528 hlasů
Pavel Šíma..........................43 let............ 492 hlasů
Jana Maříková...................35 let............ 428 hlasů
David Holoubek................31 let............ 301 hlasů
Karel Dvořák.....................44 let............ 327 hlasů
Počet hlasů a počet mandátů
podle volebních stran
Volební strana č. 1
Česká strana sociálně demokratická
Absolutní počet hlasů .....1100 hlasů tj. 12,52 %
Volební strana č. 2
Komunistická strana Čech a Moravy
Absolutní počet hlasů .....1117 hlasů tj. 12,72 %
Volební strana č. 5
Sdružení nez. kandidátů – Pro naše město
Absolutní počet hlasů......3 417 hlasů tj. 38,92 %
Počet hlasů jednotlivých
kandidátů podle
volebních stran
Volební strana č. 1
Česká strana sociálně demokratická
Hana Dufková............................................85 hlasů
Josef Kratochvíl........................................130 hlasů
Michal Hanuš...........................................182 hlasů
Jitka Dědičová............................................95 hlasů
Jana Plavcová..............................................87 hlasů
Ivan Pospíšil...............................................92 hlasů
Josef Petrů.................................................117 hlasů
Günter Matzke...........................................58 hlasů
Luboš Strnad..............................................76 hlasů
Jan Holický.................................................57 hlasů
František Růžička....................................121 hlasů
Volební strana č. 2
Komunistická strana Čech a Moravy
Zdeněk Brus.............................................160 hlasů
Pavel Poslušný..........................................166 hlasů
Zdeněk Beran...........................................109 hlasů
Alfréd Schmidt...........................................81 hlasů
Luboš Chocholáč.......................................84 hlasů
Jan Vaňásek................................................82 hlasů
Milena Moravová.......................................81 hlasů
Iva Kopecká................................................88 hlasů
Pavel Biernat.............................................109 hlasů
Miloslav Myslík..........................................74 hlasů
Věra Podlipná.............................................83 hlasů
Volební strana č. 3
Sdružení nez. kandidátů – VOLBY Včelnice 2006
Absolutní počet hlasů .....1275 hlasů tj. 14,52 %
Volební strana č. 3
Sdružení nez. kandidátů – VOLBY Včelnice 2006
Volební strana č. 4
Občanská demokratická strana
Absolutní počet hlasů......1870 hlasů tj. 21,30 %
Jakub Štěpán.............................................184 hlasů
Lubomír Cypra........................................222 hlasů
Jana Zemanová........................................121 hlasů
Petr Neugebauer......................................146 hlasů
2 / Novovčelnický zpravodaj
Magdalena Opelková................................84 hlasů
Dáša Strouhalová.......................................77 hlasů
Roman Kadlec............................................90 hlasů
Helena Hřebíková....................................107 hlasů
Oskar Plavec...............................................81 hlasů
Jan Pudil...................................................105 hlasů
Michal Šindelář..........................................58 hlasů
Zaznamenáno
objektivem
fotoaparátu
Informace z radnice
Volební strana č. 4
Občanská demokratická strana
Ladislav Švarc...........................................190 hlasů
Věra Davidová..........................................252 hlasů
Petr Berounský.........................................179 hlasů
Dušan Cigánik.........................................268 hlasů
Milan Starka.............................................203 hlasů
Pavel Anděra............................................198 hlasů
Tomáš Míchal...........................................129 hlasů
Jana Koutníková......................................119 hlasů
Dušan Senderák.........................................97 hlasů
Jiří Hembera.............................................130 hlasů
Roland Stark.............................................105 hlasů
Volební strana č. 5
Sdružení nez. kandidátů – Pro naše město
Jaroslav Hřebík.........................................528 hlasů
Jana Maříková..........................................428 hlasů
David Holoubek.......................................301 hlasů
Karel Dvořák............................................327 hlasů
Pavel Šíma.................................................492 hlasů
Jaroslav Kašša...........................................244 hlasů
Iveta Rottová............................................206 hlasů
Pavel Hanuš..............................................266 hlasů
Tomáš Jakubek.........................................211 hlasů
Jaroslav Knězů..........................................174 hlasů
Alena Vanišová........................................240 hlasů
Novovčelnický zpravodaj / 3
Občanské sdružení
Včelnicko děkuje
Ze života města
Poděkování patří všem zastupitelům a vedení
městského úřadu za to, že se podařilo zbudovat a dovést ke zdárnému dokončení novou
čistírnu odpadních vod v Nové Včelnici.
Člen výboru uvedeného sdružení pan Josef Míchal
požádal redakci Novovčelnického zpravodaje, aby
takto veřejně poděkovala všem, kteří se podíleli
na výstavbě nové ČOV v naší obci. Využily jsme
příležitosti a pohovořily jsme s panem Míchalem
trochu déle.
Řekněte nám něco ke vzniku vašeho sdružení.
Občanské sdružení Včelnicko bylo zaregistrováno dne 19. 3. 2001. Je to dobrovolné, neziskové
sdružení občanů, které čítá asi 20 členů. Má také
ustanovený výbor, ve kterém jsou pánové Frühbauer, Holický, Valášek, Báťa a já. Sdružení jsme
založili proto, abychom mohli hájit zájmy obce. V
té době šlo samozřejmě o výstavbu nové čističky.
Stávající čistírna pod Nechybou byla povolena v
roce 1977 jako prozatímní na dobu 5 let, ale pak
jí nikdo nechtěl zrušit. Neustále se prosazovala
pouze její rekonstrukce. To jsme prostě nechtěli
dopustit. Zasazovali jsme se všemožnými způsoby o to, aby se prosadila výstavba nové ČOV.
Však o tom bylo napsáno v tisku také dost. V té
době to byl velký boj. Uspořádala se i podpisová
akce, kterou ale nikdo nebral v úvahu. S občany
jako s jednotlivci se skoro nikdo nebavil. Pomoc
jsme hledali například u občanského sdružení
Jihočeské matky a u ekologického právního servisu v Táboře. Založili jsme občanské sdružení a
pak už jsme se do boje za novou čističku mohli
pustit naplno. Myslím si, že kdybychom za tím
tehdy tolik nešli, tak ta nová ČOVka dneska
nestála.
Proč jste tolik prosazovali novou ČOV?
To je naprosto jednoduché. Na tu starou by se
vůbec nenapojila převážná část Nové Včelnice.
To by pak nemělo žádný význam a bránilo by to
i dalšímu rozvoji města. Navíc ochranné pásmo
stávající čistírny zasahovalo až do centra zástavby
rodinných domů. A nikdo nechtěl, aby mu čistička
„smrděla“ pod nosem. To jsou asi ty nejhlavnější
důvody.
4 / Novovčelnický zpravodaj
Nová ČOV, ale zase město hodně finančně
zatíží.
My si myslíme, že by rekonstrukce staré čističky
vyšla bezmála na ty stejné peníze a přitom by
nemohla být napojena celá Včelnice. Kanalizace
by se musela rekonstruovat tak jako tak, tomu
bychom se prostě nevyhnuli. Takže co se týká
financí, nemyslíme si že by to Včelnici poškodilo,
ale naopak jí to pomohlo. Bude se moci rozvíjet.
Město dostalo na novou čističku dotaci 30 miliónů z EU. Na rekonstrukci staré čistírny by nikdo
nepřispěl.
Také tu byla možnost napojit se na ČOV Teba.
Asi by to také mohlo fungovat, ale pouze za určitých podmínek. Město by muselo mít na ČOV
alespoň 50% podíl. Tohle bych raději ale dál
nerozebíral. Když si vzpomenu na machinace s
pozemky… Dnes už je to pasé.
Takže dnes je vaše sdružení spokojeno?
Určitě. Dosáhli jsme svého a je postavena nová
čistírna odpadních vod tak, jak jsme si přáli. I když
největší zásluhu na tom, že ji tady máme, má určitě
pan tajemník Petr Meloun. Jak to vzal do svých
rukou, už jsme věděli, že to bude všechno dobře.
Teď už se jenom těšíme na spuštění nové čističky
a zbourání staré. Doufáme, že se také uskuteční
den otevřených dveří, abychom si mohli všechno
pořádně prohlédnout. Dobrá věc se podařila.
Děkujeme za rozhovor. Nebeská, Davidová
Tajemník městského úřadu Petr Meloun při rozhovoru s panem Jiřím Mikšem, zástupcem společnosti
VAK Jižní Čechy, která bude provozovat novou
novovčelnickou čističku. Foto M. Davidová
Den otevřených dveří
na ČOV Nová Včelnice
V sobotu 4. listopadu
od 10 do 13 hodin
bude čistírna otevřena pro veřejnost
Odborný výklad zajistí provozovatel společnost VaK Jč., a.s.
Zveme Vás na prohlídku této nové ČOV,
která bude sloužit celé Nové Včelnici
Jaroslav Hřebík
starosta města
Do konce měsíce listopadu bude ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu probíhat výstava o čističce odpadních vod.
Novovčelnický zpravodaj / 5
Informace z radnice
U příležitosti dokončení
čistírny odpadních vod v Nové Včelnici
a zahájení zkušebního provozu
si vás dovolujeme pozvat na
den otevřených dveří
Projekt
„MĚSTO NOVÁ VČELNICE DOPLNĚNÍ KANALIZACE“
Informace z radnice
byl realizován v letech 2005/2006 za podpory
programu 329 040 MZe ČR
Projektová dokumentace:
EKOEKO s.r.o.,
České Budějovice
Stavební dozor:
GPL-INVEST s.r.o.,
České Budějovice
Generální dodavatel:
Vodohospodářské stavby
Pelhřimov a.s.
Investor:
Město Nová Včelnice
Náklady na inženýrskou činnost:
249 tis. Kč
Náklady projektové dokumentace:
47 tis. Kč
Náklady stavební části stavby:
7 895 tis. Kč
Dotace Mze ČR:
3 947 tis. Kč
Celkové náklady:
8 191 tis. Kč
6 / Novovčelnický zpravodaj
Projekt
KANALIZACE A ČOV
byl realizován v letech 2005/2006 za podpory
Evropské unie
a Státního fondu
životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt:
Státní fond
životního prostředí ČR
Projektová dokumentace:
EKOEKO s.r.o.,
České Budějovice
Stavební dozor:
GPL-INVEST s.r.o.,
České Budějovice
Generální dodavatel:
VHS Vysočina, a.s.,
Jihlava
Investor:
Město
Nová Včelnice
Dodavatel technologie:
Kašparů-Koller,
Stavitelství s. r.o.,
České Budějovice
Novovčelnický zpravodaj / 7
Informace z radcnice
Řídící orgán:
Ministerstvo
životního prostředí ČR
Informace z jednání zastupitelstva města
Ze života města
Zastupitelstvo města
schválilo:
- Rozpočtové změny č. 3 a 4
dle předlohy.
- Smlouvu o smlouvě
budoucí č.: E.ON 4906073/2 o zřízení práva
věcného břemene – bezúplatně - k umístění
zemního kabelu NN v lokalitě sídliště rodinných domů Za Kozlovkou – manželé Pytlíkovi
– parc. č. 223/138, 223/142, 223/148.
- Dle výběrové komise na pronájem nebytových
prostor restauračního komplexu Nechyba pana
Sanda Petra, Nová Včelnice od 01.10.2006. Cena
za pronájem objektu Nechyba činí 160 000 Kč
ročně v nepravidelných splátkách.
- Směnu pozemků PK parc. č. 424/2 o vým.
1019 m2 a PK parc. č. 425/4 o vým. 8730 m2,
které jsou ve vlastnictví Města Nová Včelnice
za pozemek PK parc. č. 203/1 o vým. 3390 m2,
jež je ve vlastnictví manželů Ing. Jitky a Ing.
Josefa Žikovských.
- Výkup pozemku parc. č. 210/13 o výměře 931
m2, kat. území Nová Včelnice za cenu 40,- Kč/1
m2 od paní Marie Hejzlarové.
- Sepsání Smlouvy o smlouvě budoucí s jednotlivými vlastníky pozemků, které jsou určeny dle
Územního plánu k přípravě průmyslové zóny za
jednotnou cenu 40,- Kč/1 m2.
- Prodej pozemku parc. č. 235/36 o výměře 12
m2, kat. území Nová Včelnice panu Gustavu Fialovi, Jindřichův Hradec za cenu 250,- Kč/1 m2.
- Podání ústavní stížnosti na nespravedlivé
rozdělení prostředků na výkon státní správy
pro obce II . a I. typu.
- Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
Mateřské školy v Nové Včelnici.
- Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Nové
Včelnici, Zahradní 121 s nájemcem Romanem
Gujdou dohodou k 8.9.2006.
- Ukončení pronájmu nebytových prostor
– místnost č. 6 v Domě služeb, Na Hliněnce
457 v Nové Včelnici s nájemcem paní Evou
Knězkovou dohodou k 30.9.2006.
- Uzavření nájemní smlouvy mezi Městem
Nová Včelnice jako pronajímatelem a Jaroslavem Ferkem, Zahradní čp. 121, Nová Včelnice
jako nájemcem, kterou se pronajímá byt č. 2 v
Zahradní ulici čp. 121 v Nové Včelnici. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
11.09.2006 do 31.12.2006.
- Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v Nové
Včelnici, Zahradní 121 s nájemcem Ferkem
8 / Novovčelnický zpravodaj
Jaroslavem dohodou k 11.9.2006.
- Uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Nová
Včelnice jako pronajímatelem a Ivetou Billou
jako nájemcem, kterou se pronajímá byt č. 3
v Nové Včelnici, Zahradní čp. 121. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 25.9.
2006 do 31.12. 2006.
Zastupitelstvo města souhlasí:
- S prodloužením vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Československé armády k
pozemku paní Veroniky Strnadové. Stavba
bude realizována na náklady paní Strnadové a
po dokončení bude bezplatně smluvně předána
do majetku obce.
Zastupitelstvo města nesouhlasí:
- S žádostí o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu pro stavbu rodinného domu na
parcele č. 272/3 v Nové Včelnici manželům
Jaroslavě a Drahoslavu Tyšerovým na náklady
města Nová Včelnice.
Zastupitelstvo města neschválilo:
- Pronájem části parcely č. 13 přiléhající k domu
na Masarykově náměstí čp. 31, Nová Včelnice
za účelem pěstování zeleniny panu Michalu
Hanušovi, Nová Včelnice 431.
Zastupitelstvo města schválilo:
- Rozpočtovou změnu č. 5 dle předlohy
- Odpis pohledávek za odpady za rok 2004.
- Pronájem nebytových prostor v Domě služeb
čp. 457, I. patro, o výměře 16 m2, za účelem
provozování kadeřnických služeb slečně Marcele Krauzové, Jindřichův Hradec od 1.11.
2006.
- Pronájem nebytových prostor v Domě služeb
čp. 457, I. patro, o výměře 69 m2, za účelem
prodeje krmiv pro zvířata, chovatelské potřeby,
potřeby pro kutily a zahrádkáře paní Martině
Saulichové, Těmice od 1.11. 2006.
- Prominutí nájemného za objekt Nechyba čp.
20 v Nové Včelnici ve výši 12 000,- Kč za měsíc
říjen 2006.
- Výroční zprávu společnosti Etko, s r.o. za rok
2005.
- Odměny výborům a komisím za volební
období 2002-2006.
- Knihovní řád Městské knihovny Nová Včelnice.
Vítání občánků
Slavnostního ceremoniálu se v doprovodu
příbuzných zúčastnili také Barbora
Štěpánová (zleva),
Nikola Blahutková,
Filip Pecka, Zuzana
Veselá.
Snímky Petr Černoch
Nové občánky
přivítaly i děti
z mateřské
školky Martin
Němeček,
Kateřina
Letochová,
Natálie
Čermáková,
Nikola Jakešová a Matěj
Mašín.
Novovčelnický zpravodaj / 9
Ze života města
V obřadní síni Městského úřadu Nová Včelnice
přivítal starosta Jaroslav
Hřebík (zcela vpravo)
nové občánky města.
Na snímku jsou s rodiči
a sourozenci Matyas
Sháněl (zleva), Hana
Janošková, Viktorie
Šindelková.
Ze života školy
Ze sdružení rodičů
Vážení rodiče,
Ráda bych Vás touto cestou
seznámila s činností SRPŠ za
uplynulý školní rok.
Jak jistě víte SRPŠ se po delší době opět ujalo
své činnosti, což je kromě jiného využití
příspěvků rodičů ve prospěch všech dětí.
Během minulého školního roku z pořádaných akcí stojí za zmínku např.návštěva westernového městečka Šiklův mlýn či návštěva
multikina CINESTAR a plaveckého bazénu
v Českých Budějovicích. S kladným ohlasem rodičů a hlavně dětí se rovněž setkalo
pořádání dětského dne spolu s Poštovní
spořitelnou.
Jelikož nás zájem rodičů a hlavně dětí velice
těší, rádi bychom neusnuli „na vavřínech“
a v této činnosti pokračovali s ještě lepšími
výsledky.
Příspěvek SRPŠ pro letošní rok navrhujeme
opět 150 Kč na rodinu, ovšem sponzorským
darům se nebráníme, budou max.využity ve
prospěch Vašich dětí.
Nakonec bych zmínila další plánované akce
s výhledem do konce roku 2006.
V měsíci listopadu plánujeme návštěvu
multikina 3D IMAX v paláci Flóra v Praze,
spojenou s krátkou prohlídkou Prahy a v
prosinci návštěvu vánočních trhů v Českých
Budějovicích spojenou opět s návštěvou
Cinestaru a plaveckého bazénu.
Uvítáme veškeré další náměty, ale také připomínky od Vás rodičů, které prosím směřujte
na mou osobu.
Úspěšný školní rok 2006-2007 Vám a Vašim
dětem přeje celý výbor SRPŠ.
Jolana Tůmová
Předsedkyně SRPŠ
Po stopách naší minulosti
Dne 21. září proběhlo projektové vyučování s
názvem Po stopách naší
minulosti. Žáci 6. a 7.
tříd se vydali na Třeboňsko, 8. a 9. třídy vyjeli
na Bystřicko a Slavonicko. Tam jsme navštívili
opevnění z 2. světové
války a přírodní zajímavosti České Kanady.
Za děvčata z 9. B Eliška Nováková a Saska Musilová
Sdružení rodičů
při Základní škole
a Mateřské škole v Nové Včelnici
pořádá výlet
do 3D IMAX kina
v Paláci Flora v Praze
v sobotu 25. 11. 2006
s prohlídkou Prahy.
Školní družina na výletě v Kamenici nad Lipou na
výstavě hraček.
10 / Novovčelnický zpravodaj
Cena 250,- Kč
(150,- Kč hradí účastník a 100,Kč hradí Sdružení rodičů).
Přihlášky si můžete vyzvednout
a odevzdat na vrátnici
Základní školy Nová Včelnice.
Aktivní děti Nové Včelnice
To opravdu nemám.
Víme, že nechodíš jenom na atletiku.
No ještě chodím tady ve Včelnici na aerobik. To je
pro mě příjemné zpestření.
A co další koníčky?
Baví mě kreslit. Dřív jsem jezdila do Hradce na
kreslení spolu s Eliškou Strouhalovou a Tomem
Nebeským. Teď tam z nás ale nikdo nejezdí, protože už by se to nedalo časově zvládnout. Taky
mě baví chodit jen tak ven s holkama. Prostě jen
tak chodíme, povídáme si a tak. Když nejsme
společně venku, tak si pokecáme přes ICQ, to
je taky dobrý.
Už koukáš po klukách?
Ne, to ne. (přály bychom vám vidět ten vyděšený
výraz ve tváři) Mám akorát
kamarády. A taky kamarádky, těch mám víc. Nejvíc
však kamarádím s Evou
Procházkovou a Nikolou
Svobodovou.
Jak ti to jde ve škole a
už máš představu kam
půjdeš dál?
Normálně. Zatím mi to
prochází tak, že se nemusím moc učit. Ležet v
knížkách mě opravdu moc
nebaví. Snažím se abych
se udržela na jedničkách
a dvojkách. Kam půjdu ze
školy to opravdu nevím.
Určitě bych chtěla někam
na střední školu, ale třeba na gympl by se mi
moc nechtělo. Uvažovala jsem o sportovním
gymnáziu, ale to už pomalu vzdávám. Nejsem si
totiž jistá, jestli bych to zvládla. Mám ještě rok
čas, tak se do té doby snad rozmyslím. Hlavně
abych mohla dál dělat atletiku.
Blíží se Vánoce, už myslíš na dárky?
No, už jsme si s holkama říkaly, že budeme muset
začít něco vymýšlet. Ale já raději dávám dárky,
které sama vyrobím. Myslím si, že to udělá vždycky
větší radost než třeba nějaká voňavka.
Jaké je tvé největší přání?
Mít stále dobré výsledky ve škole i v atletice,
protože od ledna 2007 přecházím do kategorie
starších žákyň a tam je „větší boj“ jak o výsledky,
tak i o medaile.
Tak my ti přejeme, aby ti to vyšlo a děkujeme za
rozhovor. Nebeská, Davidová
Novovčelnický zpravodaj / 11
Ze života města
Dnes jsme si k rozhovoru vybraly šikovnou atletku,
žákyni osmé třídy základní školy Elišku Tůmovou.
Jak sama říká, atletika jí prý baví tak hrozně moc,
že by na ní musela i kdyby byla třeba nemocná.
Zkrátka jí atletika maximálně přitahuje.
Kdo tě přivedl k atletice?
Mamka. Já jsem nejdřív od první do čtvrté třídy
chodila na gymnastiku. Pak jsem začala jezdit
do J. Hradce na aerobik. Ale mamka mě pořád
lákala na atletiku. Také mě stále přes mojí mamku
zkoušel nalákat i pan Jelínek. Nakonec se jim
to povedlo, i když se mi na atletiku ze začátku
moc nechtělo, ale od šesté třídy už chodím
pravidelně.
Jaké děláš disciplíny?
Hlavně dálku (skok daleký),
překážky na 60 m a někdy
víceboj.
Co pod sebou skrývá víceboj?
Je to vlastně pětiboj - překážky, dálka, šedesátka
sprint, krikeťák a běh na
800 m. Mladší žákyně mají
jenom pětiboj a starší už sedmiboj. Já bych mezi ty starší
měla patřit od ledna 2007.
To mě pak bude čekat zase
něco jiného – oštěp, 100 m
překážky, 60 m sprint, koule,
dálka, výška a běh na 800 m.
Oštěp už si občas zkusím, ale
moc mi to nejde.
Která disciplína je tvoje nejoblíbenější?
Určitě dálka. Osobák mám zatím 470 cm.
Jak často a kde trénuješ?
Trénujeme tady ve Včelnici na stadiónu, v zimě
pak v tělocvičně a na spojovačce. Tréninky máme
3 x týdně hodinu a půl, ale většinou jsme tam dýl,
tak ty dvě hodiny. Někdy si jdu s holkami jen tak
zaběhat.
Kdo je tvým trenérem?
Mým hlavním trenérem je p.Jelínek ale hodně
mi také pomáhá, radí a spoustu věcí ukáže i Míra
Zikmund, který nás chodí také trénovat. Mamka
(Jolana Tůmová pozn.redakce) se věnuje hlavně
malým holčičkám.
Jaké jsou tvé největší úspěchy?
1. místo v Jihočeském kraji ve skoku dalekém a
2. místo také v Jihočeském kraji v překážkách.
Máš nějaký atletický vzor?
Ze života města
Náhodná setkání
Je úterý 10.10.2006, krásný
slunný den, tak opět vyrážíme
vstříc našemu náhodnému
setkání. Tentokrát byl ochoten na naše zvídavé otázky
odpovídat pan Oldřich Doležal. Protože se blíží
komunální volby nemohly jsme se nezeptat.
Myslíte si, že se naše zastupitelstvo osvědčilo?
Vždyť je to téměř pořád stejné, všichni to myslíme dobře.
Půjdete volit?
Já nechodím volit,
oni za mnou vždycky přijdou sami s
přenosnou volební
schránkou, teda když
si je pozvu.
A pozvete si je?
Já to řeknu takhle,
kdybych byl zdravý,
myslím tím kdybych
chodil, tak bych se
vždycky rozmyslel v
té chvíli, jestli se mi
chce volit nebo ne.
Podle mě je to otázka
momentálního pocitu. Takhle je to trošku složitější. Musím
na to jít s větším
rozmyslem. Nevím
v jakém budu zrovna rozmaru, takže
teď ještě nedokážu
odpovědět, ale snad
volit budu.
Probíhají ukončovací práce nové prodejny
FLOP. Myslíte si, že je tady konkurence třeba?
Určitě. Pan Tuček bohužel zavřel a jedna samoška
na tolik obyvatel to nevytrhne.
Jaké služby byste přivítal ve Včelnici? Co tu
chybí, co je tady naopak dobré?
Rozhodně je to tu dobré po sportovní stránce. Ale
chybí tu kultura. Ta se odehrává akorát v hospodách. Ve Včelnici se o kultuře mluvit nedá.
Jaké máte koníčky?
Sport a přírodu. V přírodě jsem opravdu rád,
taková procházka lesem to je nádhera. Bohužel
některé lesní cesty jsou pro mě pasé, s vozíkem
se do lesa prostě nedostanu.
No a co bezbariérové přístupy všeobecně?
12 / Novovčelnický zpravodaj
Nejsou. Nejsou žádné. Ani na chodnících. Není to
problém jenom pro vozíčkáře, ale i pro maminky
s kočárky.
Můžeme se zeptat co se vlastně stalo, že jste se
ocitl na vozíku?
Už je to 13 let. Pátého srpna jsem spadl naznak ze
švestky, asi tak ze tři a půl metrové výšky a bylo
to. Ale myslím si, že už jsem v životě udělal více
hovadin než byla tato. Teď můžu dvakrát do roka
slavit narozeniny.
Vraťme se k tomu sportu.
Provozoval jsem paraduatlon,
ale ten už zrušili. Místo toho
dělám paratriatlon. Ten je
delší a náročnější. Je to hodně
o vytrvalosti.
Máte nějaké úspěchy z poslední doby?
Letos jsem závodil pouze jednou, na ME v Lounech. Byla to
časovka na 17 km. Skončil jsem
osmnáctý, líp to prostě nešlo.
(my si myslíme, že je to skvělé,
pozn. redakce)
Jezdíte s vozíkem po silnicích,
není to nebezpečné?
Je to asi stejné jako na kole.
Já už jsem si na ten provoz
zvykl.
Jak často měníte gumy?
Každý rok. Je to nákladná
záležitost a musí se to řešit
přes sponzory. Díky tomu, že
jsou, tak můžu jezdit. Díky
jim všem. Jmenovat je raději
nebudu, abych na někoho
nezapomněl.
Stále s Vámi chodí Váš pes. Jak se jmenuje?
Pajda. Je to takový můj věrný průvodce, ale na
závody se mnou nejezdí. Zůstává doma, i když je
mu smutno.
Chystáte se na další závody?
Letos určitě ne a příští rok uvidíme.
Jakému sportu fandíte ve Včelnici?
Fandím hokejbalu. To ostatní je takové spíše
ochotnicko turistické. Hokejbalisté dřou, tam je
vidět, že něčeho chtějí dosáhnout.
Máte nějaké přání?
Kdybych tak mohl někdy chodit.
K tomu není co dodat. Děkujeme za velmi příjemný
rozhovor. Nebeská, Davidová
Byli jsme na výstavě
Chlupatý kaktus mám tak rád
Jako kontrast na druhé straně u vchodu se na nás
zlověstně šklebily nepárované rybí hlavy dvou
velkých úlovků jako by protestovaly, že nepatří na
zeď, ale do vody. Byla to rybářská kolekce doplněná různými pomůckami a odbornou literaturou.
Myslivecká organizace „Vrška“ připravila důstojnou přehlídku své činnosti. Pochlubili se 62
exponáty preparovaných trofejí. (Sv. Hubert měl
jistě radost). Zajímavá byla i výstavka 16 vzorků
listnatých dřevin. Pojmenovat je dělalo potíže
nejen školní mládeži.
Koutek včelařských exponátů v počtu 13 odborných
pomůcek se čtyřmi vzorky medu, velkými koláči
vosku a řadou diplomů pana Nejedlého nám ukázal,
jak odborná a zajímavá je včelařská činnost.
Zahrádkáři měli letos, vzhledem k větší úrodě než
loni, větší možnost pochlubit se svými výpěstky.
Bylo vystaveno 75 vzorků ovoce, převážně jablek,
30 vzorků květin, 20 exponátů léčivých bylin, ZD
se prezentovalo sedmi vzorky brambor. Instruktor
ČSZ ing. L. Zahradník se pochlubil kolekcí nových
odrůd ovoce, jakož i pan Elexhauser devíti stromky
krásných bonsají.
Chovatel pan Antonín David představil krásné
exempláře svých králíků, holubů vyznamenaných
řadou cen.
Zájem veřejnosti byl velmi dobrý. Pořadatelé
přivítali i vzácnou návštěvu v osobě Dr. Kříže,
předsedy Českého zahrádkářského svazu společně
s delegací žirovnické MO ČZS.
Starosta pan Jaroslav Hřebík přivedl na výstavu
starosty partnerských měst z bavorského Neuöttingu a švýcarského Eggiwilu, kteří se zúčastnili
oslav 100. výročí „úzkokolejky“ a naši výstavu
hodnotili jako velmi pěknou a poučnou.
Zájemci o výstavu shlédli celoroční práci spřízněných organizací na poli ochrany přírody a životního
prostředí. Mnozí jsme řadu exponátů viděli poprvé a
mohli tak zhodnotit, kolik práce po celý rok vyžaduje, než se šťavnaté jablko dostane na stůl, nebo než si
pochutnáme na rybím řízku či na kančím steaku se
šípkovou omáčkou. Je to jen malé olíznutí sladkého
medu ve srovnání s vynaloženou prací i finančních
nákladů.
I když převážná většina z nás rozděluje jablka na
dobrá nebo špatná, přece jen pohled na 25 odrůd
vystavených jablek upoutal přítomné svým krásným
vzhledem, (vůní i chutí) a možná i někoho podnítí
věnovat se některé z těchto zájmových činností.
Pořadatelé děkují všem, kteří přispěli obětavou
pomocí ke zdaru výstavy. Vyslovují dík paní
Mileně Moravové za velkou technickou pomoc a
hlavně všem vystavovatelům zajímavých exponátů. Snad příště na shledanou.
Za MO ČZS Josef Ďupal
Novovčelnický zpravodaj / 13
Ze života města
Druhý ročník společné výstavy místních organizací
zahrádkářů, myslivců, rybářů a včelařů se podle
ohlasu návštěvníků vydařil. Výstava se uskutečnila
ve dnech 30. září až 2. října 2006 v místnostech na
Nechybě a shlédlo ji 566 lidí.
Hned u vchodu nás zaujala kolekce dvaceti krásných kaktusů, pěstitele pana Brokeše; byli to svižní
junáci v nejlepších letech (kolem čtyřicítky). Vedle
se pyšnil rozložitý fíkovník obsypaný plody pěstitele
pana Pavlíčka.
Abeceda sportu
„G“ jako gymnastika
Historie novovčelnické gymnastiky
sahá až do roku 1977, kdy byla
postavena nová tělocvična a proto
bylo kde začít cvičit. Na podrobnosti jsme se zeptaly
dlouholetého trenéra a zakladatele gymnastiky u
nás, pana Františka Koláře.
Jak jste se dostal k trenérské činnosti v gymnastice?
To bylo v Jindřichově Hradci. Když jsem skončil
se svojí aktivní závodní činností, tak se na mě
obrátily paní Zdena Musilová a profesorka
Libuše Petzlová. Přemluvily mě, abych si udělal
trenérské zkoušky. Už tenkrát mi říkaly, že to
bude velký sportovní přínos pro děvčata. Pro
kluky bylo soutěžních sportů dost.
Jaké byly začátky gymnastiky v Nové Včelnici?
Cvičit jsme začali v roce 1977 po výstavbě nové
tělocvičny. Měli jsme tu výhodu, že jsme si mohli
v té době nakoupit nové nářadí a vše, co jsme pro
naše cvičení potřebovali jsme si vybírali sami.
Trénovat se mnou začaly Renata Koníčková,
Hana Vytisková a Jana Strašíková. Pak dlouho
nic. Poté mi pomáhal Zdeněk Špaček a Jirka
Kadlec. Ale to už je dávno. V současné době
trénují Renáta Koníčková, Hana Vytisková a
nové trenérky Věrka Blechová, Zlatka Pfaurová,
Daniela Šímová a Jitka Šprinclová.
Co současná činnost?
V Jihočeském kraji je celkem 11 oddílů včetně
našeho. Na závodech se umisťujeme v lepším
středu. „Vychovali“ jsme i špičkové závodnice
např. Veroniku Sýkorou, která se v letošním roce
stala mistryní republiky. Z předchozích let nelze
opomenout Janu Strašíkovou, Denisu Kovalčíkovou, Lucku Balážovou, Míšu Vytiskovou, Renatu
Koníčkovou nebo Agátu Špačkovou. Děvčata,
která cvičí dnes jsou také velmi šikovná.
Od kterého věku se s gymnastikou začíná?
Začínáme s dětmi od 4 do 6 let, které se učí
základní přípravná cvičení. Poté následují podle
věku mladší žákyně (7 – 10 let), starší žákyně (10
– 12 let), juniorky (13 – 16 let) a ženy, které u
nás ale necvičí. Děvčata tu jsou do konce školní
docházky. Poté přecházejí na střední či jinou školu a buď se do gymnastiky zapojují v místě sídla
školy nebo skončí. Také často přecházejí do jiných
sportů jako je například lehká atletika.
Kolik máme ve Včelnici gymnastek?
Celkem je nás asi 30. Počítám závodnice, trenéry
a rozhodčí. Samotných gymnastek je 20.
Vybíráte si závody?
Zúčastňujeme se skoro všech závodů v Jižních
Čechách a na Vysočině. V loňském roce naše
děvčata soutěžila celkem na 15 závodech.
Jak často trénujete?
Přípravka trénuje dvakrát týdně 1,5 hodiny a velké
třikrát týdně po 2 hodinách.
Můžete nám stručně vyjmenovat nářadí na
kterém děvčata cvičí nebo jednotlivé závodní
Oddíl novovčelnických gymnastek. Foto Marie Davidová
14 / Novovčelnický zpravodaj
disciplíny?
U malých gymnastek na závodech záleží na
„vypsání“ disciplín jednotlivými oddíly. Může to
být švihadlo, šplh, skok z místa, prostná, kladina,
hrazda, přeskok nebo shyby.
Větší gymnastky závodí v přeskoku, na bradlech o
nestejné výši žerdi, na kladině a v akrobacii.
Budete letos dělat nábor nových děvčat?
Letos nábor dělat nebudeme, nejsou trenéři. Nábor míváme přibližně jednou za dva roky.
není vůbec jednoduché a hlavně
nejsme asi jediní. Město nám na
naší činnost sice přispívá, ale na
obnovu to prostě nestačí. Pokud
by se nějaký sponzor našel, byli
bychom moc rádi.
S poskytovaným zázemím jste spokojen?
Určitě. Máme zdarma tělocvičnu, nemusíme platit
nájem a město nás velice podporuje.
Děkujeme, že jste si na nás našel čas a přejeme abyste problém s pořízením přeskokového stolu úspěšně
vyřešili. Davidová, Nebeská
Zahajuje 30. 10. 2006
Muži – pondělí
Koupele..................16 – 21 hod
Sauna....................17 – 21 hod
Ženy – pátek
Koupele..................16 – 20 hod
Nejmladší gymnastka Terezka Urbánková.
Co považujete za největší problém?
Jednoznačně trenéři. To je opravdu velký problém,
je jich prostě nedostatek. Zaměstnavatelé „neuvolní“ trenéra v pracovní době, takže je nás sice do
počtu hodně, ale musíme se střídat, což není pro
děvčata vůbec dobré.
Víme, že stojíte ještě před ještě jedním problémem. Povíte nám o něm?
Každá olympiáda přinese něco nového pro bezpečnost sportů. Pro gymnastiku je nyní místo
přeskokového koně předepsán přeskokový stůl,
který stojí 120 000,- Kč. Pro nás je to ohromná
částka. Pokud však děvčata budou chtít závodit,
budeme ho potřebovat. Nebo budeme muset
začít jezdit trénovat někam kde ho mají, ale tím
vznikají další finanční náklady s přepravou, a to
nemluvím o organizaci a dalším čase. Asi nás to
ale nemine.
K přeskokovému stolu dále potřebujeme dvě
doskokové duchýnky pro bezpečnost gymnastek.
Dalším finančním problémem je pořízení nových
trikotů, ty co máme, jsou zastaralé a bohužel i
dresy pro gymnastiku jsou tzv. „předpisové“. To
vůbec nemluvím o stejných teplákových soupravách. Hledáme sponzora, ale to v dnešní době
Sauna....................17 – 20 hod
Společná – pátek
Koupele, sauna....20 - 22,30 hod
Ceny
Sauna........... dospělý 60,- Kč
.................děti 25,- Kč
Koupele (vířivka)
.......... dospělý 40,- Kč
...............děti 20,- Kč
Permanentka
Sauna.............. 500,- Kč (10x)
Koupele............ 300,- Kč (10x)
Společná.......... 750,- Kč (10x)
Přijďte udělat něco pro své zdraví.
Novovčelnický zpravodaj / 15
Abeceda sportu
Regenerační linka
Sportovní výsledkový servis
FOTBAL
Ze sportu
áčko
so 23.9. - Číměř – N.Včelnice 3 : 1 (Lukš)
čt 28.9. - Staré Město – N. Včelnice 4 : 1 (Blažek)
so 30.9. - N. Včelnice – Studená 6 : 4 (Hulík 2,
Blažek, Tomšů, Mišura, vlastní)
ne 8.10. - Suchdol B – N. Včelnice 1 : 3
so 14.10. - N. Včelnice – Rudolec 3 : 2 (Tomšů,
Vajda, Lukš)
dorost
so 30.9. - N. Včelnice – Strmilov 1 : 0 (Zápotoka)
ne 8.10. - Stráž – N. Včelnice 1 : 3 (Matoušek,
Matějka J., Blecha)
so 14.10. -N. Včelnice – Velenice 0 : 4
mladší žáci
ne 24.9. - N. Včelnice – Hranice 3 : 1 (Vydra 2,
Lešetický)
ne 1.10. - Lomnice – N. Včelnice 1 : 4 (Vydra 2,
Blažek, Jaroš)
ne 8.10. - N. Včelnice – Břilice 2 : 1 (Hornát V.,
Vydra)
minižáci
st 27.9. - N. Včelnice – Kunžak 4 : 1 (Svatoš 2,
Blažek, Jaroš)
st 4.10. - Strmilov – N. Včelnice 1 : 7 (Blažek O.
3, Hornát V., Jaroš, Brus, Hornát M.)
st 11.10. - N. Včelnice – J. Hradec B 6 : 0 (Jaroš 3,
Blažek O. 2, Hornát M.)
st 18.10. - Slavonice – N. Včelnice 0:10 (Jaroš 4,
Blažek 3, Hornát V. 2, Blažek V. )
Vytrvalostní běh
9. 9. 2006 - 5. ročník marathon Kladno - kategorie 60 let senioři - Pochobradský Pavel - se startovním číslem 60 v 60 letech na 60 místě v celkovém
pořadí 147 běžců jeho 50 marathon
14. 10. 2006 - 39. ročník běhu Kolem rybníka
Hejtman v Chlumu u Třeboně - Pochobradský
Pavel - 3. místo (za podporu na závodech a
treninku děkuje firmě Sklenářství - Dědičovi a
stavební společnosti Holoubkovi, panu Lutovskému, Karlovi Mileretovi, Zdeňkovi Brusovi a
Jardovi Tomanovi)
STOLNÍ TENIS
„KRAJSKÁ SOUTĚŽ C“
so 30.9.
SO Studená B – N. Včelnice A 9 : 5
so 14.10.
N. Včelnice A – Třeboň 9 : 7
ne 15.10.
N. Včelnice A – Týn A 4 : 9
HOKEJBAL
ne 24.9. - N. Včelnice – Kert Praha 3 : 4 (Schovanec, Štěpán, Hembera P.)
so 30.9. - Boleslav – N. Včelnice 4 : 9 (Dvořák 3,
Landkammer 2, Hembera M. 2, Slanina, Schovanec)
ne 1.10. - Přelouč – N. Včelnice 4 : 7 (Hembera M.
2, Slanina 2, Dvořák, Jíra, Hembera P.)
so 7.10. - N. Včelnice – Pardubice 5 : 4 (Landkammer 2, Slanina 2, Lukš)
ne 8.10. - N. Včelnice – Česká Třebová 5 : 3 (Slanina 3, Dvořák, Schovanec)
ne 15.10. - N. Včelnice – Olymp J. Hradec 2 : 1
(Hembera P., Hembera M.)
16 / Novovčelnický zpravodaj
Naši nejmenší na skluzavce. Foto Marie Davidová
AEROBIK
S cvičitelem aerobiku Romanem Ondráškem.
Nový druh cvičení – jamping
Novovčelnický zpravodaj / 17
Ze sportu
Tady jsme v plné sestavě.
V neděli 24.9.2006 jsme se
zúčastnily jednodenního kongresu FACE tour 2006 v Táboře.
Opět jsme se nechaly inspirovat
několika cvičebními hodinami, na kterých nám
předcvičovaly Lenka Velínská – step aerobics, Petra
Havelková – thai-box-robics, Klára Buzková – dance aerobics, Zuzana Švíková – power step a Petra
Havelková – chi-toning. Poslední hodinu jsme však
již neabsolvovaly, měly jsme toho prostě dost. Své
poznatky se pokusíme uplatnit při našich hodinách
v tělocvičně. Bylo to velmi příjemné cvičení a určitě
ani jedna z nás nelitovala, že jsme pro to obětovaly
celou neděli. Jely jsme ve složení Zuzka Dubšíková,
Eva Berounská, Pavlína Nebeská, Dáša Strouhalová
a Magda Opelková.
Atletky na MČR družstev dorostenek
Ze sportu
Po vítězství v Jihočeském KP
se družstvo novovčelnických
dorostenek výrazně prosadilo i v
semifinalové části MČR v Praze
na Děkance.
Dorostenkám pomohly v této soutěži starší žákyně
a děvčata tak společně vybojovala postup do finale
MISTROVSTVÍ ČR dorosteneckých družstev.
V konkurenci nejlepších družstev pěti krajů své
discipliny dokázaly vyhrát
Bára Zavadilová (3 km chůze 17:38,46)
Martina Drdová (výška 160 cm)
Klára Hadáčková (400m 61,45 sek.)
Za druhá místa ve svých disciplinách získaly po
devíti bodech L. Krištanová 200m, B. Slavíková
oštěp, M. Strašíková disk, M. Říhová kladivo,
R. Juřičková 3 km chůze, M. Drábiková koule a
štafeta 4 x 400 m (Juřičková, Marešová, Krištanová, Hadáčková).
Přidáme-li body za dvě třetí místa – B. Marešová
1500m a M. Drábiková kladivo, několik čtvrtých,
pátých a šestých míst dostaneme se ke konečnému
bodovému zisku družstva- 215 b.
Znamenalo to druhé místo družstva a postup do
finale MČR.
Konečné pořadí :
1.SK Jeseniova Praha....................................... 286
2.TJ Nová Včelnice.......................................... 215
3.PSK Olymp Praha......................................... 205
4.ŠAK Chodov................................................... 58
5.SKP Č.Budějovice........................................... 46
6.AK Škoda Plzeň.............................................. 46
Ve finalové soutěži v Olomouci, kde novovčelnické
družstvo bylo jediným bez statutu Sportovní školy
dokázala děvčata držet krok s nejlepšími družstvy
pouze v první polovině soutěže, navíc nemohly pro
zranění startovat loňské opory N.Zikmundová a
V.Vasičková, proto konečné osmé místo v republice
je velmi slušným umístěním a dobrou prezentací
naší atletiky.
Josef Jelínek
HEI SPORT
Nádražní 214, Nová Včelnice, Tel.:384 394 111
PŘIPRAVTE SE NA ZIMU!
Zahajujeme prodej lyží a snowboardů
(sety za zvýhodněné ceny),
půjčovna a servis v provozu
Zimní a lyžařské oblečení,doplňky
NOVINKA - nechcete kupovat lyže?
Sezónní půjčovné (listopad-duben)
lyžařských a snowboardových setů
Splátkový prodej Home Credit
Těšíme se na Vaši návštěvu
18 / Novovčelnický zpravodaj
Jak se (ne)podařilo
drakům vylétnout ze slůjí?
slov „starý jak Metuzalém“ pan Lumír Rataj starší.
A co Ti ostatní? Jeho dračí kamarádi mají papírové
zuby, proto sladkosti předali svým dětem. Jim přece vděčíme za to, že je vzali na jejich dračí slet.
Všichni, nejen draci, ale také děti a jejich rodiče
Ze života města
V pátek 13. října jsme vyhnali své draky ze svých
slůjí. Některým se chtělo létat, jiní nás pěkně pozlobili. Vždyť na své vylétnutí čekali téměř rok. Komu
by se chtělo létat po tak dlouhém odpočinku a ještě
k tomu jim ani jejich „známý“větřík vůbec nechtěl
pomoci. Ale kdo by si nechtěl popovídal se svým
dračím kamarádem. Zvláště když se těch dračích
kamarádů sešlo rovných osmdesát. Jeden hezčí než
druhý. To bylo panečku popovídání.
Pověděl Vám děti Váš drak také o svých kamarádech, tak jako ten náš? Ten náš povídal a povídal a
vůbec nás nepustil ke slovu. A těch nových dračích
kamarádů. Dozvěděli jsme se, že tentokrát byl největším drakem Maxíkem kamarád Fráček Josefa
Capouška, poté drak Obr s Jakubem Antošem a
jako třetí největší dráček Duha s Janem Štanglem.
Svým nejdelším ocasem se pyšnil dráček Auto s
Kateřinou Strejčkovou, o maličko kratším ocasem
Pinďa s Lumírem Ratajem a drak Nosák s Terezou Dlouhou. Mezi jeho nejveselejší kamarády
patří draci Plápola s Jakubem Mátlem, Červený
ocásek s Lucií Pilařovou a Ondrášek s Kateřinou
Vaňáskovou. Také se divil tomu, že se hodnotil
nejoriginálnější drak, kde zvítězil jeho kamarád
Okáč s Patrikem Lukášem, poté drak Motýlek s
Kristýnkou Jarošovou a Hvězdička s Kristýnkou
Holickou. Ten náš drak si také popovídal s koupenými draky. Zde byl první drak Káně s Michaelou
Skládalovou, drak Čert s Ludmilou Brusovou a
drak Ryba s Danielou Kořínkovou. A víte co mu
pověděl dráček Kraken? Jeho řídila nejmladší
účastnice dračího sletu – Nikolka Hogajová. Ale
diplom také obdržel nejstarší účastník, podle jeho
Nejmladší účastnice Nikolka Hogajová.
Snímky Marie Davidová
děkují našim hasičům za uspořádání jejich sletu,
opékání vuřtů a těší se na další slet. Náš drak nám
toho chtěl říci ještě mnoho, ale jak tak dlouho povídal a říkal nám všechny své dojmy ze svého čtvrtého
dračího sletu únavou usnul. Musí nabrat síly na
další setkání. Na své staré i nové kamarády se moc
těší.
Za kulturní komisi Marie Davidová.
Novovčelnický zpravodaj / 19
Z historie
Kronika
Augustina Dvořáka - 1928
Dne 1. května oslaven byl budíčkem Vilímkovy
kapely. Komunistické dělnictvo mělo na náměstí
velmi stálý tábor lidu.
Pisatel těchto pamětí vykonal podomní sbírku ve
prospěch Bulharska zemětřesením postiženého
a výnos její 1 050 Kč veřejně kvitovaný odevzdal
ústřední sběrně ČOJ v Praze.
Značný obnos tento dokazuje, že
téměř všechno obyvatelstvo Nového
Etynku projevilo soucitné srdce s
nešťastnými, jen několik tvrdých srdcí
zavřelo se snad neštěstí buď z lakoty,
budiž nedůvěry nebo lhostejnosti,
snad i z odporu ke každé záchranné
akci pro osoby vzdálené, neznámé.
Snad i vadilo, že sbírka vykonána pod
firmou sokolské jednoty.
Ve schůzi městské rady 19. května
bylo usneseno vybírati obecní dávku
z 1 l piva 10 haléřů, zvýšiti dávku ze
psa ze 3 Kč na 6 Kč.
Člen městské rady Václav Mileret vzdal se funkce
v zastupitelstvu obce, když nebylo vyhověno jeho
požadavku ve stavební záležitosti nastoupil náhradník Jana Blažek, do městské rady František Peřan.
Obec stala se společníkem Lužnického elektrárenského svazu v Táboře.
Bohuslav Hrůza, majitel pletárny, koupil pro svoji
potřebu obchodní za 5 000 Kč osobní auto. V
naléhavých případech rychlé dopravy nemocných
ochotně poskytne tohoto prostředku dopravního
za mírný poplatek, sám auto řídě.
Zastupitelstvo obce k projektové návštěvě ministra
veřejných prací do jižních Čech stanovilo tento
program požadavků pro zdejší obec naléhavých:
stavba vodovodu, školy, státní budovy pro poštu,
četnictvo a státní zaměstnance a regulaci potoka
kamenického.
Žel, že ministrův zájezd se neuskutečnil. Kéž by
v brzké době došlo k postupnému uskutečnění
tohoto znamenitého plánu!
V květnu převzala sokolská jednota zdejší biograf
od sokolské jednoty kamenické za 23 000 Kč a
začala samostatný provoz za vedení člena Augustina Dvořáka.
Povětrnost od měsíce května byla velmi příznivá
polnímu hospodářství.
Léto bylo teplé, v červenci byla vydatná vedra.
20 / Novovčelnický zpravodaj
Přes to, že nebylo dešťů a jevilo se na některých
místech nedostatek vody ve studních, byl letošní
rok velmi úrodný a všude nahradil nedostatky z
předešlého roku. Obilí, bramborů i píce hojně se
urodilo, jen zeleniny pro nedostatek vláhy byly
bídné a housenkami bělásků většinou umořené.
Hub bylo velmi málo. Ovoce,
třebaže jarní mrazíky poškodily květ, bylo dost, zejména jablek a hrušek. Mládež i dospělí
užili v krásném létě hojně
osvěžující koupele v rybnících
i potocích našich.
Život občanský v celém létě
neměl význačných událostí a
plynul v obvyklých starostech
životních klidně.
Husových oslav 5. a 6. července zúčastnilo se obyvatelstvo v hojném počtu, zvláště
lampiónového průvodu v předvečer slavnosti
k Husově hranici na silnici žďárské a divadla
„Půlnoc“ od F. Krejčího, se zdarem zahraného
členy sokolské jednoty a Volné Myšlenky 6.
července večer.
Na veřejné schůzi na náměstí o Mistru Janu Husovi
pěkně promluvil Josef Hlavsa, učitel měšťanské
školy v Poličce.
Rozpočet na rok 1929 vykázal potřebu – pro školu
obecnou Kč 17 280,- pro školu měšťanskou Kč
21 830,- a pro ústav chudých Kč 4 190,-. Nekrytá
potřeba se uhradí 162 % k dani činžovní a 200 %
k ostatním daním Kč 52 661,- a další nekrytá
potřeba Kč 33 733 se uhradí z vyrovnávacího fondu
u zemského správního výboru v Praze dle zákona
č. 77 z roku 1927.
Zastupitelstvo obce žádalo železniční správu o
zavedení večerních vlaků i ve všední den a o vypravení motorových vozidel na zdejší trať.
Věžní ciferníky, již neznatelné byly obnoveny
pozlacovačem J. Tomáškem z Jindřichova Hradce. Přitom byly vyměněny hodinové ručičky tak,
aby kratší ukazovala hodiny a větší minuty, ne
obráceně, jak dosud k nemalému podivu cizinců
se dělo.
Byly obnoveny i tabulky s názvy ulice. Prozatímní
ponocný Karel Šíma vystřídán Václavem Valdou
1. října 1928.
Pověsti o Nové Včelnici
Pověst o „Nechybě“
Panské budově ve Včelnici
Novovčelnický zpravodaj / 21
Z historie
Dávno odezněla sláva a jásot mohutného shromáždění při slavnostním vysvěcení nové kaple Panny Marie
ve Včelnici Eustach Míček, mlynář na Kalichu i jeho
přátelé, kameničtí sousedé Šimon Picek a Martin
Holoubek, byli stále ještě drženi ve vězení kamenického zámku. Všechny starosti o mlýn a práce v
hospodářství ležely na bedrech mladého mlynářova
syna. Vavřinec byl na svého otce hrdý a měl ho velice
rád. Stejně tak si ho vážili i prostí lidé z celého okolí.
Mlynář byl z gruntu dobrý člověk,
poctivý a spravedlivý, jak k vlastním,
tak i cizím. Vavřinec nikdy nezapřel
svého otce, jehož děd a praděd byli
věrní a horliví následovníci a vyznavači odkazu Mistra Jana Husa. Také
Vavřinec byl ve staré víře vychován
a vřele oddán kalichu. Většina jeho
vrstevníků byla již dávno obrácena
na víru katolickou. On však stále
odolával. Tak jak ostatním i jemu
se líbila sličná panna Mandalenka,
společnice kamenické hraběnky.
Vyhledával jakoukoliv příležitost,
aby ji mohl alespoň spatřiti. Ať už
to bylo u kaple „Na bojišti“ kam s
hraběnkou chodila, nebo při vyřizování otcových
záležitostí na kamenické rychtě a podobně. Jednou,
při náhodné návštěvě hrobu své matky na brádelském
hřbitově, uviděl Vavřinec Mandalenku, jak s paní
hraběnkou vychází z kaple sv. Máří Magdaleny. Jejich
zraky se setkali. Dlouho si hleděli do očí a oba zahořeli vzájemnou láskou, neboť také Mandalence nebyl
Vavřinec lhostejný. Líbil se jí ten snědý pěkně urostlý
mládenec. Co však je to všechno platné. On kališník,
ona katolička. Těžko by jeho otec přenesl přes srdce,
kdyby věděl, že syn zahořel láskou k papežence, jak
ji nazýval, kdykoliv ji viděl s hraběnkou blížili se ke
kapli pod Kalichem. Stejně takové obavy měla Mandalenka. Bála se svého otce a ještě více hraběnky.
Brzo však hraběnka poznala, že se s Mandalenkou
něco děje, neboť jednou žádala o dovolení zůstat
jeden nebo dva dny doma, že je otec nemocný. Podruhé našla si jinou výmluvu, podívat se sama do kamenického kostela, a to Mandalenka nikdy nedělala. Byla
to náhoda, že se vždy nakratičko setkala s Vavřincem,
smluvili se na Jánskou pouť na kostelík. Uprosila hraběnku, aby se mohla s družkami na Kostelík vypravit.
Zde se scházeli lidé z širokého okolí. Dopoledne starší,
odpoledne omladina. Konečně se setkali a řekli si o
své beznadějné lásce, kterou musejí přede
všemi skrývat. Mandalenka dlouho své
tajemství neudržela. Chodila jako bez
ducha, bez zájmu. Však si toho zámecká paní už
dávno všimla, zvláště teď po Jánské pouti. Uhodila
na ni a Mandalenka ve své oddanosti a poslušnosti
všechno jí vyjevila. Plakala prosila, zapřísahala se, že
se s Vavřincem již nikdy nesejde.
Hraběnka dlouho přemýšlela. Konečně přišla na
to, jak veřejně pokořit nenáviděné kališníky přitom
vyzdvihnout svoji šlechetnost dle slov Kristových:
„Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí“. Souhlasila. Měla však jedinou podmínku,
že Vavřinec, jeho otec Eustach, i
ostatní Picek, Holoubek a další
tajní kališníci veřejně odprosí hraběnku, zřeknou se své kacířské víry
a přestoupí k pravému, jedinému
svatosvatému náboženství katolickému. Všichni tak slíbili a učinili při
slavném procesí z kaple „na bojišti“
do Včelnice, kde hradecký páter Jiří
Plachý, někdejší obránce Prahy proti
Švédům vykonal kázání v zahradě u
poutní Mariánské kaple. Po kázání
přijal vyznání víry nově obrácených
a uvedl je v lůno církve katolické.
Po skončení pobožnosti přiblížil se
Vavřinec k Mandalence, uchopil ji za ruce a pravil:
„Mandalenko, propast, která nás dělila je překonána.
Splníš svůj slib?“ Mandalenka nastavila mu své rty
k políbení.
Starý mlynář Eustach se nepodal. Zůstal víře svých
otců věrný. Netrvalo dlouho a Vavřinec uváděl na
Kalich svoji Mandalenku, novou hospodyni. Pan otec
ji přijal otevřenou náručí, jako svoji vlastní dceru.
Novomanželům dostalo se nespočetných blahopřání
a mnoho vzácných darů. Mimořádný svatební dar
věnovala hraběnka Hypolita. Nedaleko kaple ve Včelnici dala postavit zvláštní panskou budovu, kterou z
částí pozemků dala jako věno Madlence s tím výslovným přáním, aby se do Včelnice přestěhovali.
Budovu nazvala Nechyba, protože spojením Vavřince
s Mandalenkou se žádná chyba nestala.
Když mlynář na Kalichu, Eustach Míček, poslední
protestant na kamenickém a včelnickém panství
zemřel a byl pochován ve víře svých předků, odstěhovali se mladí Míčkovi do Včelnice a žili v míru a
pokoji na Nechybě.
Zbývá nám jen jedna otázka: „Byl Vavřinec prvním
šenkýřem na Nechybě? Byl či nebyl?“
Podle Bohouška Lešetického
Veselé povídky
z Nové Včelnice, Eduard Keist
Z historie
Vandrovní
Tehdá, za starých časů, když se učedník vyučil
nějakému řemeslu a stal se tovaryšem, vydal se
pak vandrem do světa na zkušenou, aby se ve svém oboru
zdokonalil a naučil se ještě
něčemu novému od cizích
mistrů.
Z Jižních Čech se chodívalo
většinou na Vídeň do Rakous
a poněvadž tehdá nebylo vlaků a aut, chodilo se pěšky od
města k městu, jak se říkalo
„vandrem“
A Chramosta vypravoval, co
zažil na jednom takovém vandru za příhodu: „Byl jsem ještě
mladý tovaryš, když se mně
zachtělo pustit se vandrem do
Vídně a ani cesta nebyla tak zlá, dokud jsem měl
v ranci buchty z domova, pak v kapse nějakej
krejcar a tabák ke kouření. Když jsem přecházel
Rakouské hranice, to mně bylo ještě hej, ale už
v Mariecell v předměstí Vídně jsem byl úplně
plonk. Jako z udělání ke vší smůle jsem nikde
nesehnal práci a tak k večeru sedím smutně s
kručícím žaludkem na lavičce u kostela s hlavou
v dlaních, když najednou tak z nenadání si vedle
mě sedne takový fešný myslivec a hned se mě ptá:
„Co je s Váma mládenče, že jste tak smutný?“
I vypověděl jsem mu to všechno a on nato: „No,
hlavu vzhůru, však zítra bude zase dobře!“ sáhl
do své torby, podal mně kus uzeného s chlebem
a nabídl ještě tabák z tabatěrky.
A jak si tak prstem vybírám tabák, koukám
že víčko tabatěrky je označeno písmeny ef,
jé, ajnc (F.J.I) a hned mě to rychtik trklo do
hlavy, vyskočím, zasalutuju a hned hlásím: „Vy
jste Veličenstvo, Vy jste sám císař Franz Josef
první a on Vám mně na to odpověděl: „Však já
Vás taky znám pane Chramosta a až přijdete
domů do Nového Etinku, pozdravujte tam ode
mne Vaše rodiče a taky kloboučníka Keista ze
Špincimru!“
Toť víte, koukal jsem na něj celej vyjevenej a
jen si ještě pamatuju, že mně taky na odchodu
zasalutoval, než ode mě odešel.
22 / Novovčelnický zpravodaj
Prášilovská
V Jindřichově Hradci v hospodách, kde ho lidé tak
dobře neznali, si Chramosta rád pustil hubu na
špacír a konec konců se jeho vyprávění
líbilo a hradečáci mu rádi naslouchali.
Třebas o té hrozitánské smrči, jak vyprávěl: „To u nás v Etynku nám narostla
na Kozlovské hrázi obrovská smrč a
jednou vám přišla taková velká vichřice
a tu jistou smrč vyvrátila a donesla až za
Počátky, někam do Dubenek. Etynští
dřevaři se to však nějak dozvěděli a šli
tam ten kus cesty a tu smrč zdělali pak
na dva a představte si, že nadělali z toho
stromu 120 sáhů dřeva!“
Ještě dnes si o tom v Etynku lidi
vypravujou, co to bylo povozů, než se
to dřevo z tý jistý smrče hrozitánský
odvezlo.
A Hradečáci prý „osmilháři“ naslouchali, jako by
to byl sám kazatel.
Průlom
začíná zvedat.
Z a v pravdě průlomový čin
ovšem považuji úsek z volebního
programu novovčelnické ODS,
která se ve svém programu nechala slyšet, že
„starosta a zastupitelstvo dělalo svou práci
dobře“. Ocenění rivala (byť nepředpokládám
obrovskou řevnivost právě mezi nezávislými a
ODS) je jev na české politické scéně nevídaný!
A až něco takového uvidíme ve vyšších sférách
(např. v parlamentě) bude to jistě svědčit o posunu politiků více směrem ke službě společnosti
než budování vlastní kariéry.
Předvolební kampaň mě v Nové Včelnici opravdu nadchla a doufám, že nás všechny nadchnou
i splněné sliby nového zastupitelstva...
Vít Poláček
Externí pracovníci
Městského úřadu Nová Včelnice
Externí pracovníci se zástupci Městského úřadu zleva Pavel Štangl, Dalibor Míchal, tajemník Petr Meloun,
matrikářka Hana Škvorová, Olga Ratajová, Pavla Tomšů, Marcela Jakešová, Alena Vanišová, starosta
Jaroslav Hřebík, místostarosta Luboš Cypra, Alena Poláčková a Pavel Poláček.
Novovčelnický zpravodaj / 23
Ze života města
Protože jsou již volební výsledky známy, a já
tak vlastně už nemohu zpětně nic ovlivnit a
také protože mé krátké zamyšlení nemůže být
posuzováno jako přihrávka té či oné straně,
dovolím si upozornit na jednu věc, které jsem
si během předvolební kampaně všiml.
Zatímco v průběhu kampaně k parlamentním
volbám, v průběhu pražské kampaně k volbám
do zastupitelstev (v Praze studuji) a nakonec i
na našich včelnických nástěnkách politických
stran zuřil předvolební boj, jehož zásadní
devizou bylo vylíčit protivníka, alespoň jako
kriminální živel, když ne ještě hůře, tak v
programech politických stran před volbou do
zastupitelstva našeho města nebylo nic takového
k vidění, což mi přišlo velmi sympatické a zdá
se, že alespoň politická kutura se u nás ve městě
Recepty
Tentokrát podle paní Vlasty Havelkové
Klášterské řezy
Recepty
Těsto:
35 dkg hladké mouky
7 dkg másla
6 dkg cukru moučka
lžička sody
2 celá vejce
8 lžic mléka
Krém:
Z ½ l mléka a dvou sáčků vanilkového pudinku
uvaříme puding, který studený zašleháme do
máslového krému. Máslový krém umícháme z
másla, žloutku, cukru a rumu.
Bublanina
Suroviny:
4 žloutky
¼ kg cukru
1 dcl. oleje
1 dcl mléka
ze 4 bílků sníh
0,40 kg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
Ušleháme žloutky s cukrem, poté přidáme olej,
mléko, mouku a prášek do pečiva. Nakonec vmícháme sníh. Navrch dáme ovoce podle sezóny
– třešně, broskve, meruňky apod.
Perník na chaloupky
1 kg hladké mouky
35 dkg moučkového cukru
25 dkg medu
4 celá vejce + 1 žloutek
2 dkg jedlé sody
1 lžíce meruňkové marmelády
1 lžíce koření do perníku
Ze všech surovin zpracujeme těsto. Perník je lepší, když těsto uděláme i 2 měsíce dopředu.
Necháme v lednici !
24 / Novovčelnický zpravodaj
Modní přehlídka
Ze života města
Eliška Tůmová a Eva Procházková při aerobiku.
Ložní souprava.
Jiřina Velková.
Aneta Knězková.
Eva Knězková.
Marie Jelínková.
Alena Kotková.
Michala Brabcová.
Novovčelnický zpravodaj / 25
Z historie
Stalo se v knihovně
Honza: Vytváříme pexeso „Hloupý Honza mýma
očima“
Děti ze školní družiny na návštěvě Městské knihovny v Nové Včelnici
Připravujeme na listopad
Den poezie – 15. listopadu
Naše knihovna očima dětí.
Výtvarná dílna pro malé děti - Kde domov
můj - vymalujeme si své město
Výtvarná soutěž - Kde domov můj - Nová
Včelnice očima dětí
Vědomostní soutěž - Jak známe básničky
Výstava - Poezie také žije
Výstava – „Pexesa podle nás“
Výstava kreativních knížek – „Otevři a
podívej se dovnitř!“
Naše výtvory z výtvarného kurzu „Pleteme košíky
z pedigu“ pod vedením Moniky Weissové.
Foto: Marie Davidová
Co jsme ještě všechno stihli:
- 3 kurzy „Školička Internetu pro seniory“
- Výtvarné dílny, vědomostní testy
- Kreslit pověsti
26 / Novovčelnický zpravodaj
Besedy pro děti z mateřské školky – „Co
nám poví Večerníček“
Vědomostní testy – „Matematické pohádky“
a „Narození v listopadu“
Internet v knihovně
od 1. 11. 2006 zdarma.
Český loutnista Tomáš Najbrt
Martou Neumannovou a Jiřím Stivínem. Jako sbormistr a dirigent působí
již několik let v čele amatérského
pěveckého sboru a komorního orchestru Vocatus,
jehož sídlo je na Vysočině.
Tomáš Najbrt se svým samostatným programem
vystupoval v Německu, Polsku, Rakousku, Dánsku,
Holandsku, USA a Kanadě. Kromě řady nahrávek s
ansámbly vyšla v roce 1996 kolekce jeho vlastních
písní. V roce 1997 Česká televize vysílala jeho
medailon.
Soukromá inzerce
NOVý obchod - V budově bývalé mlékárny v Jarošově nad Nežárkou čp. 190
(vedle prodejny s keramikou), je otevřen
nový obchod se sportovním oblečením.
Provozní doba kdykoli dle přání zákazníka po telefonické dohodě na čísle
775 040 342 nebo 605 364 442, případně
777 938 282.
PRODÁM BYT – OV v Nové Včelnici.
Hala, lodžie, 78m2. Cena k jednání – SPĚCHÁ!! Tel: 723 405 145
Prodám zahradu v Nové Včelnici
u Paseckého rybníka, 405 m2 se studnou.
Tel.: 775 717 072
Prodám byt 2+1 o celkové ploše 60
m2 na adrese Ulice ČS Armády 411,
1. patro.
Byt je vybavený kuchyňkou linkou, sporákem, elektrickým ohřívačem vody a
vestavěnými skříněmi.
Nedílnou součástí bytu je balkon a 2 sklepy. Bez výtahu.
Prodejní cena: Kč 500.000,-, při rychlém
jednání možnost dohody.
Tel. 777 567 771.
Během oslav 100. výročí otevření úzkorozchodné místní dráhy Jindřichův Hradec – Obrataň přispěly svými obrázky žáci Základní školy v Nové Včelnici.
Za velmi pěknou výzdobu železničního nádraží dětem děkuje „železniční dědeček“ pan Weiss.
Je jen škoda, že jiné děti ničí naše pěkně upravené a zrekonstruované vlakové nádraží. Nově vymalované zdi
již jsou zamazané od jablek, které děti házejí na zeď. Foto: Marie Davidová
Novovčelnický zpravodaj / 27
Ze života města
Tomáš NAJBRT, narozen 1951, studoval na pražské
Státní konzervatoři hru na klasickou kytaru a
kompozici. Po absolutoriu se zabýval různými
projekty v oborech staré a lidové hudby, pokračoval v soukromém studiu hry na loutnu v Polsku a
Německu a prošel také jazzovou a rockovou praxí.
Deset let hrál continuo
na teorbu v souboru
Musica Antiqua Praha
.Teprve další studium na Hochschule für
Kirchenmusik v Herfordu ukončilo tuto
úspěšnou spolupráci.
V Německu Tomáš
Najbrt studoval především hru na varhany a
na loutnu, kompozici
a dirigování. Od roku
1989 byl osm let evangelickým celocírkevním kantorem, vyučoval hymnologii na teologické fakultě UK,
vedl pěvecké sbory.
V posledních letech převažuje zájem o historické a
lidové nástroje jako jsou dudy, teorba, barokní kytara,
niněra, citera, hackbrett. Vedle nynější trvalé spolupráce se soubory Ritornello, Pražští pěvci madrigalů
a dalšími skupinami Tomáš Najbrt vystupuje sólově
v programech zahrnujících hudbu loutnových tabulatur, písně z barokních a bratrských kancionálů i
písně lidové. Významná je též dlouholetá spolupráce
se zpěvákem Michalem Pospíšilem nebo s flétnistkou
Ze života města
Nová Včelnice
Kulturní přehled
Nová čistička opdadních vod
4. listopadu od 10 do 13 hodin - U příležitosti
dokončení čistírny odpadních vod v Nové Včelnici
a zahájení zkušebního provozu si vás dovolujeme
pozvat na Den otevřených dveří
Městský úřad
Do konce měsíce listopadu bude ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu probíhat výstava o
čističce odpadních vod.
Městská knihovna
15. listopadu - Den poezie
celý listopad - Výtvarná dílna pro malé děti - Kde
domov můj - vymalujeme si své město
celý listopad - Výtvarná soutěž - Kde domov
můj - Nová Včelnice očima dětí
celý listopad - Vědomostní soutěž - Jak známe
básničky
celý listopad - Výstava - Poezie také žije
celý listopad - Výstava – „Pexesa podle nás“
celý listopad - Výstava kreativních knížek – „Otevři a podívej se dovnitř!“
celý listopad - Besedy pro děti z mateřské školky
– „Co nám poví Večerníček“
celý listopad - Vědomostní testy – „Matematické
pohádky“ a „Narození v listopadu“
Kamenice nad Lipou
Kulturní dům
3. listopadu v 19.30 hodin - Křeslo pro hosta -Povídání a historky dlouholetého člena kamenického
divadelního souboru Ofína Kašparů.
7. listopadu v 16.30 hodin - Seniorpárty -Setkání
starší generace v loutkárně KD
10. listopadu v 19.30 hodin - Podzimní koncert
- Koncert pěveckého sboru Lípa a PS Telč.
16. listopadu v 19.30 hodin - SCREAMERS „The
Best III“ - Nový pořad populární travesti skupiny.
4. 11. ve 16 hodin a 11.11. v 14 hodin - Taneční
kurz
25. listopadu v 19 hodin - Závěrečný věneček
Ukončení tanečního kurzu. Hraje Generace.
Muzeum
4.11. – 12. 12. - Krajinná setkání … - Výstava
fotografií Jana Trejbala a Jana Dočekala. Vernisáž
4. 11. v 16 hodin.
Divadelní zájezdy Tábor
3. listopadu v 17.30 u KD - Divadlo Na Jezerce Praha
- LÁSKY PANÍ KATTY s Jiřinou Bohdalovou - tragikomická irská hra
28 / Novovčelnický zpravodaj
Žirovnice
Zámek – knihovna
3. listopadu ve 20 hod.- Recitační pásmo Zdeňka
Peroutky
10. listopadu v 19.30 hod. - Zámecké jazzování
Vánoce na Zámku
3.prosinec 2006
Začátek ve 14 hodin
na Zámku v Žirovnici
Rozsvícení vánočního stromu
na Havlíčkově náměstí v 17:00 hod
Jindřichův Hradec
Kulturní dům Střelnice
7. listopadu v 19 - Talk show JAN KRAUS A EVA
HOLUBOVÁ
11. listopadu v 19.00 - TANEČNÍ VEČER NA
STŘELNICI - K tanci a poslechu hraje TO Globus 2.
Pro dámy a pány jest předepsán společenský oděv.
12. listopadu v 17.00 - SENIOR KLUB - Zábavný
pořad pro střední a starší generaci. Moderátor: Václav Staněk, K tanci a poslechu hraje MTO V.Kriso
18. listopadu v 19.00 - OMÁMENÝ KOLOTOČ
Divadelní společnost V jámě Praha - Hrají: Saša
Rašilov a Vanda Hybnerová
19. listopadu v 16.00 - O VLKOVI A KŮZLÁTKÁCH - Hravé divadlo Brno
Divadelní pohádka z cyklu „Děti z rodiči do
divadla“.
Muezum
13. listopadu v 19.00 - ŽIDÉ NA JINDŘICHOHRADECKU - Beseda spojená s otevřením tématické výstavky - konferenční sál
14. listopadu v 15.00 -130.VÝROČÍ OTEVŘENÍ
PRVNÍ DĚTSKÉ OPATROVNY V J.HRADCI
Program: 15.00-16.30 - vystoupení dětí z MŠ - konferenční sál muzea; 16.30-18.00 - prohlídka 1.MŠ
v Růžové ulici a „posezení s pamětníky“; výstava v
křížové chodbě minoritského kláštera
Kaple sv. Maří Magdaleny
14. listopadu v 19.30 - SMETANOVO TRIO - Jindřichohradecký hudební podzim - Na programu:
Mozart, Šostakovič, Dvořák
Z Nové Včelnice
až do Hollywoodu
vyklým pojetím odlišení jednotlivých šachových
figurek okouzlila režiséra i kameramana filmu
natolik, že se nakonec z nepřeberné nabídky
všech světových designérů rozhodli právě pro
její návrh. Není proto žádným překvapením, že
šachové soupravy navržené paní Evou Starkovou
zdobí sbírky nejvýznamnějších sběratelů umění
z celého světa.
Úplnou nabídku firmy 2ES Dačice, která kromě šachů zhotovených podle návrhů Evy Starkové zahrnuje i šachy ostatních českých výrobců, si můžete
prohlédnout na stránkách http://www.crystalchess.
com (stránky jsou pouze v angličtině).
Jan Starka
Novovčelnický zpravodaj / 29
Ze života města
Do českých kin počátkem října po dlouhém
očekávání konečně dorazil film Nabít a zabít (v
originále Lucky Number Slevin). Toto gangsterské drama se pyšní nejen brilantní zápletkou ale
také hvězdným obsazením rolí herci Morganem
Freemanem (Sedm), Brucem Willisem (Pulp
Fiction), Benem Kingsley (Schindlerův seznam),
Joshem Hartnettem (Pearl Harbor) a Lucy Liu
(Ally McBeelová).
Nepřehlédnutelnou rekvizitou zvýrazňující dramatičnost děje jsou křišťálové šachy, které byly
vyrobeny v Kamenici nad Lipou firmou 2ES Dačice. Jejich návrhářem je novovčelnická občanka
Eva Starková, která zvoleným materiálem a neob-
Stavební a nábytkové truhlářství
Petráš Ladislav Nová Včelnice 149
607 738 786
384 395 052
Kompletní vybavení interiérů
Inzerce
- kuchyňské linky
včetně spotřebičů – odpočet DPH
- sleva 10 % na vestavěné skříně
- potravinové skříně
- dveře venkovní a vnitřní
- okna a veškeré truhlářské práce
Při závazné objednávce na rok 2007 sleva na vše 8 %.
Firma Jaroslav Pecka nabízí:
-
-
-
-
opravu a údržbu osobních a užitkových vozů
prodej náhradních dílů
rovnání (broušení) hlav bloků
nástřik spodků a další
Telefon: 777 15 27 67
Jaroslav Pecka
Husova 154
378 42 Nová Včelnice
30 / Novovčelnický zpravodaj
Inzerce
Novovčelnický zpravodaj vydává Město Nová Včelnice nákladem 1100 ks, neprodejné. Evidenční číslo: MK ČR E
11662. IČ: 247146. Měsíčník, příspěvky nevracíme. Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Nepodepsané
příspěvky nebudou uveřejňovány. Grafika, sazba: SKOLIT s.r.o. - 777 605 808, Tisk: RAIN s.r.o., J. Hradec, Redakční
rada: Pavlína Nebeská, Jaroslav Hřebík, Marie Davidová. E-mail: [email protected]
Uzávěrka podkladů do příštího čísla je 18. 11. 2006
Novovčelnický zpravodaj / 31
Československá obchodní banka, a.s.
Pobočka pro soukromou a firemní klientelu
Nám. Míru 140/I.
377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 384 377 020
e-mail:[email protected]
Vážení občané,
jistě jste zaznamenali v okolí bankomatu ČSOB zajímavou novinku. ČSOB
ve spolupráci se zástupci Města Nová Včelnice umístila v prostorách budovy
pošty nástěnky s informacemi o službách, které banka poskytuje soukromým
osobám i podnikatelům.
Rádi bychom vás na těchto nástěnkách informovali o našich novinkách a
službách, které vám naše banka může poskytnout. (na těchto nástěnkách
vás budeme pravidelně informovat o novinkách v produktové nabídce i
službách ČSOB)
V případě zájmu o kterýkoliv bankovní produkt nebo službu se neváhejte obrátit na kontakty našich zaměstnanců, které jsou uvedeny spolu s
nabídkou služeb na nástěnkách. Bude nám potěšením sejít se s Vámi v
prostorách ČSOB v Jindřichově Hradci, kde budete mít dostatek soukromí
k projednání Vašich osobních potřeb, nebo přijedeme za vámi na předem
dojednanou schůzku.
Při řešení vašich finančních potřeb a osobních záležitostí vám nabízíme
diskrétnost, profesionální přístup a osobní péči našich poradců.
Vaše ČSOB

Podobné dokumenty