FEIN nov-n korunkov-n magnetick-n vrta--ka - FEIN

Komentáře

Transkript

FEIN nov-n korunkov-n magnetick-n vrta--ka - FEIN
 KOV
Přesný, hospodárný – nejodolnější.
Systém korunkového vrtání FEIN.
ÚVOD
Použitelná řešení od odborníků.
FEIN je odborník na kvalitní elektrické nářadí a řešení pro jejich
použití, aby se osvědčily v nejtvrdším a trvalém nasazení v průmyslu
a řemesle.
V roce 1895 přinesl FEIN do pracovního světa revoluci vynálezem
první elektrické ruční vrtačky. Dodnes v sobě vrtačky FEIN pro
korunkové vrtání nesou stejného inovačního ducha. FEIN Vám
rozhodnutí pro korunkové vrtání zjednoduší, neboť všechny vrtačky
pro korunkové vrtání FEIN Vás přesvědčí blízkostí pro uživatele,
přesností a maximální spolehlivostí. Na staveništi i v dílně zvládnou
korunkové vrtačky FEIN nejrůznější úkoly.
Za více než 25 let trvalého vývoje dosáhla technologie korunkového
vrtání u FEIN maximální dokonalosti.
2
FEIN Vám nabízí systém korunkového vrtání na kov, v němž jsou
nářadí, korunkový vrták a příslušenství dokonale vzájemně sladěné.
To vše ve špičkové kvalitě – a vše najednou. Prvotřídní materiály
a vynikající zpracování činí korunkové vrtačky FEIN nejodolnější
v tom pravém smyslu slova. Od robustního motoru v kvalitním
pouzdře, přes hlíníkovou převodovku ke stojanu s elektronikou –
všechny součásti jsou od FEIN! To je kvalita „Made in Germany“.
Je jedno, zda se jedná o vrtání oceli, ušlechtilé oceli nebo hliníku:
díky našemu bohatému programu korunkových vrtáků a systémového příslušenství máme pro každé použití po ruce vhodné řešení.
Systém korunkového vrtání FEIN přinese do Vaší práce revoluci!
OBSAH
Je dobré vědět
Korunkový vrták FEIN
a příslušenství
Korunkové vrtačky FEIN
Úvod
Korunkové vrtání
4
Tvrdokov nebo HSS? 19
Řezání závitů
30
5
Řada FEIN pro
korunkové vrtání
11
Odborné zkušenosti FEIN
20
Zahlubování
32
Ty nejlepší korunkové vrtačky FEIN
6
FEIN KBM 32 Q
12
Korunkový vrták s nánosem tvrdokovu
Vystružování
33
FEIN KBM 50 QX
13
Korunkový vrták HSS
22
Otáčky tvrdokov / HSS
34
Bezpečnost 8
FEIN KBM 52 U
14
Středící kolíky, adaptér, 23
Kótovaný výkres zařízení
35
Systém QuickIN
9
Technické údaje
36
Servis
37
FEIN KBM 65 Q / KBM 65 QF 15
Upínací stopky
FEIN KBM 80 U
16
Příslušenství řezání závitů
24
17
Příslušenství KBM 80
25
Upínací zařízení
26
Chlazení a mazání
27
FEIN KBM 80 auto
3
KORUNKOVÉ VRTÁNÍ
Lepší vrtání.
Hospodárnější práce.
Systém korunkového vrtání FEIN přináší přesné výsledky vrtání
při podstatně snížené době práce a náklady na vrtání jsou oproti
běžnému postupu výrazně nižší. Korunkové vrtání s FEIN přináší
rozhodující ekonomické výhody:
 Rychlý postup práce pro rychlé vrtání
 Bez předvrtání nebo přestavení: zkrácení doby práce až o 40 %
 Menší obráběná plocha snižuje potřebu výkonu
a potřebnou sílu posuvu
Časová náročnost až o 40 % nižší
Korunkové vrtání
Spirálové vrtání
0%
Čas
50 %
60 %
100 %
Použití korunkového
vrtání
Méně síly a času, méně špon
*/09
F
F
Průřez
Pohled shora
Vystředění, předvrtání, vrtání na čisto –všechny tyto pracovní kroky provede korunkový vrták FEIN v jediné pracovní operaci.
Na rozdíl od spirálového vrtání se při korunkovém vrtání neopracovává celá vrtná plocha, nýbrž
pouze úzký kroužek, takže je potřeba podstatně
menší posuvná síla. S tím je spojený menší příkon
korunkové vrtačky. To šetří uživatele, korunkový
vrták i nářadí. Kombinovaný středí-cí a vyhazovací
kolík po průchodu materiálem automaticky vyhodí vrtné jádro. V jedné pracovní operaci je tak
možné provést korunková vrtání až do průměru
4
80 mm, v materiálu do tloušťky 50 mm. Rovněž
lze provádět překrývající vrty, např. pro podélné
otvory, ale také přesazená navrtání.
To vše dělá z korunkového vrtání mimořádně
úsporný vrtný postup – rychlejší, šetřící sílu a
přesnější než spirálové vrtání.
Upínací zařízení FEIN, která
jsou dodávána jako příslušenství, zajišťují i při vrtání trubek,
anti-magnetických materiálů
nebo na strukturovaném podkladu účinnou a hospodárnou
práci.
ODBORNÉ ZKUŠENOSTI FEIN
Využijte
odborných zkušeností FEIN.
Sotva se najde jiný výrobce elektrického nářadí, který nabízí
v oblasti korunkového vrtání tolik zkušeností jako FEIN. Po desetiletí shromažďované znalosti, které se uplatňují v každé korunkové
vrtačce FEIN. Je jedno, zda se jedná o ocelové konstrukce, stavbu
mostů, strojírenství nebo konstrukci nádrží: s korunkovými vrtačkami FEIN dosáhnete vždy toho nejlepšího výsledku vrtání! Využíváte
totiž dokonalé souhrny korunkové vrtačky a korunkového vrtáku
v jednom systému. Výsledek: přesně vyvrtaný otvor téměř bez
tvorby otřepů s působivou rychlostí.
Všechny součásti jsou od FEIN.
Od stojanu vrtačky přes motor a převodovku až po elektroniku, vše
pochází od firmy FEIN – s nejlepší kvalitou materiálu a zpracování.
Totéž platí pro korunkové vrtáky FEIN: kvalitní tvrdokovy a HSS
oceli s podílem kobaltu a promyšlené geometrie řezu zajišťují vynikající řezný výkon a maximální životnost. Ale korunkové vrtačky
FEIN toho umějí víc: jsou ideální i k mobilnímu spirálovému vrtání,
řezání závitů, zahlubování a vystružování.
Jste tak rychlejší – v každém materiálu
Rozmanitá použití – v jednom systému
Korunkové vrtačky FEIN mají
mnohostranné použití. Upnutí
nástroje na stroji umožňuje použití nejrůznějších pracovních
nástrojů pro vrtání, řezání závitů, vystružování a zahlubování.
S rychlostí řezu do 45 m / min
zajišťují korunkové vrtačky
FEIN* rychlý postup práce a
velkou hospodárnost – a to
téměř v každém materiálu.
* Korunkové vrtačky ve spojení s korunkovými vrtáky z tvrdokovu.
Nejen ke korunkovému vrtání – ale i pro všechny běžné oblasti použití
Vystružování
Řezání závitů
Spirálové vrtání
Zahlubování
Zahlubování
Vystružování
Řezání závitů
Spirálové vrtání
Zahlubování
Vystružování
Řezání závitů
Spirálové vrtání
Zahlubování
Korunkové vrtání
Vystružování
20
Řezání závitů
30
Spirálové vrtání
40
Řezání závitů
50
Spirálové vrtání
60
Korunkové vrtání
Průměr vložného nástroje (mm)
70
Korunkové vrtání
80
Korunkové vrtání, spirálové vrtání, řezání závitů,
zahlubování, vystružování
– korunkové vrtačky FEIN
pokrývají všechny běžné
oblasti použití.
Korunkové
vrtání
Korunkové vrtání
90
10
0
KBM 32 Q
KBM 50 QX
KBM 52 U
KBM 65 Q
KBM 65 QF
KBM 80 U
KBM 80 auto
5
TO NEJLEPŠÍ
Existuje mnoho dobrých důvodů pro korunkové vrtačky.
Naše vydrží po celý život.
Od KBM 32 Q až po KBM 80 auto: Korunkové vrtačky FEIN dodrží,
co slibují – dlouhou životnost stroje. Totéž se týká robustnosti a
spolehlivosti, stejně jako snadné manipulace, vysoké bezpečnosti,
účinného a hospodárného použití s prvotřídními výsledky vrtání.
Korunkové vrtačky od firmy FEIN nabízejí vše, co potřebujete na
Jedinečnost FEIN
staveništi nebo v dílně ke korunkovému vrtání. Kromě toho bohatý
a speciálně pro korunkové vrtačky FEIN sladěný program příslušenství zajišťuje, že máte vždy po ruce to správné řešení – pro vrtání,
řezání závitů a samozřejmě k zahlubování a vystružování.
Vynikající obsluha
Korunkové vrtačky FEIN jsou
zkonstruovány pro nejtěžší
použití v průmyslu a řemesle.
Aby bylo možné tyto požadavky splnit, mají některé konstrukční zvláštnosti: kryt
vrtacího motoru v hrnkovém
provedení, kryt převodovky
a stojan vrtačky z robustního
kovu – a také výkonný motor,
který je dimenzován pro
maximální životnost a výkon.
Vysoká přídržná síla magnetu
Optimální hmotnostní výkon
Stroj potřebuje bezpečný
stojan, aby mohl veškerou
svou sílu přeměnit v pracovní
výkon. U korunkových vrtaček
FEIN se již tak vysoká přídržná
síla elektromagnetů na počátku vrtání ještě automaticky
zvýší. Dokonce i při vysokých
točivých momentech na hřídeli
vrtačky to zajišťuje bezpečné
stání stojanu vrtačky.
6
Korunkové vrtačky FEIN se
ovládají jednoduše a velmi
příjemně – např. díky nové
koncepci obsluhy „Viseo Touch
Pad“. Rychlovýměnný systém
FEIN QuickIN umožňuje výměnu nástroje v několika sekundách – bez klíče nebo změny
vrtné polohy. Pro dlouhé vrtné
nástroje je možné rozsah zdvihu jednoduše zvýšit.
Korunkové vrtačky FEIN jsou
mimořádně lehké a výborně se
proto hodí pro montážní práce
na místě. Ale také jako dílenské
nářadí ukazují svůj optimální
hmotnostní výkon. Důvodem je
kompaktní provedení, hliníkové
součásti krytu převodovky,
rybinové vedení stojanu vrtačky
a kompaktní výkonný motor.
TO NEJLEPŠÍ
Elektronicky řízené
otáčky
Elektronicky řízené otáčky umožnují
i při vysokém zatížení rovnoměrný a
plynulý postup práce.
Výkonný motor FEIN
Výkonný motor FEIN se silným točivým momentem zajišťuje
vysokou spolehlivost, účinné a hospodárné vrtání.
Kompaktní uspořádání rotoru a statoru přitom zajišťuje
optimální převod výkonu, téměř bez ztrát.
Mimořádně velký rozsah zdvihu
Mimořádně velký rozsah zdvihu s robustním a přesným dvojitým rybinovým vedením umožňuje použití větších nástrojů –
a to bez toho, že by bylo třeba sejmout nářadí z obrobku.
Bezpečná manipulace
Oddělené umístění spínače vrtacího
motoru a magnetického spínače zajišťuje
mimořádně jednoduchou manipulaci a
podstatně snižuje riziko chybné obsluhy.
Mechanická převodovka
Mechanická převodovka s perfektně
sladěnými stupni pro optimální řeznou
rychlost: její vysoká účinnost zajišťuje,
že výkon motoru je téměř beze ztrát
přenášen na korunkový vrták.
Rychlovýměnný systém
QuickIN
FEIN QuickIN umožňuje výměnu
nástroje v několika sekundách:
Jedno klapnutí a nástroj sedí perfektně.
Bez klíče, bez posouvání vrtné polohy
a bez nového vystředění.
Zabudované chladicí a
mazací zařízení
Vnitřní chladicí systém zajišťuje přímý
přívod chladiva do špičky vrtáku –
a díky tomu i dlouhou životnost a čistý
řez.
Vysoká přídržná
síla magnetu
Na začátku vrtání se již tak vysoká
přídržná síla elektromagnetu automaticky zvýší. Základní předpoklad pro to,
aby bylo možné při práci využítt plnou
sílu stroje.
Kompaktní provedení
Kompaktní provedení s optimální
hmotností stroje dělají z korunkových vrtaček FEIN ideální nástroj pro
mobilní spirálové vrtání, řezání závitů,
zahlubování a vystružování.
7
BEZPEČNOST
Toto je bezpečné:
korunkové vrtání s FEIN.
Čistá plocha – bezpečný stojan
KBM 80 U
KBM 80 auto

Elektronické zvýšení přídržné síly magnetu na
začátku vrtání – pro ještě větší bezpečnost při
práci.



Dostatečný reakční čas na zvyknutí si na korunkovou vrtačku. Žádné překvapení při startu na
plný výkon.



Vizuální
zobrazení přídržné síly magnetu


Čidlo překlopení


Zastaví vrtací motor, pokud se korunková
­vrtačka začne naklánět.
Zajištěný magnetický spínač
při aktivním vrtacím motoru


Žádná náhlá deaktivace magnetické nohy. Při aktivním vrtacím motoru: 1. dotek: motor vypnutý /
2. dotek: magnet vypnutý.
KBM 52 U

KBM 50 QX
Brání neočekávanému samočinnému rozběhu
při náhlém návratu napětí.
KBM 32 Q



Elektronické
zvýšení přídržné síly magnetu



Pozvolný rozběh



Elektronické
omezení přetížení




Pracovníci
Snížené napětí při neaktivním vrtacím motoru
brání přehřátí cívek.
Vrtací motor je při zapnutí chráněn před příliš
vysokými proudovými špičkami.
Žádné poškození korunkové vrtačky při
převrácení se z ocelového nosníku. Žádné
poškození korunkového vrtáku při převrácení
se z ocelového nosníku.


Oddělené umístění spínače vrtacího
motoru a magnetického spínače






Ochrana proti dotyku










Žádné vytažení upnutí nástroje Morseovým
kuželem z vřetena při příliš velkém zatížení.
Kluzná spojka točivého momentu


Brání odtržení jednotky korunkového vrtání od
pracovní plochy.
Ovládací prvek
Viseo Touch Pad


Prvek stále v zorném poli: na horní straně
vrtacího motoru. Riziko chybné obsluhy je tak
minimalizováno.



Korunková vrtačka a nástroj
Pás brání pádu stroje při neočekávaném poklesu
napětí.


43 %
Nízké opotřebení vrtáku díky konstantní
posuvné síle vřetena.


66 %
Žádný přímý kontakt s pohyblivými částmi stroje.
Pracovník provádí pouze kontrolní funkci.


80 %
Udává, zda přídržná síla magnetu dostačuje.

Bezpečnostní
kufřík pro ukládání
0,2 mm 0,4 mm 0,6 mm
Žádné poškození přetížením nebo přehřátím.
Jednotka je okamžitě opět připravená ke
startu.
Upínací pás
Upnutí Morseova kužele
zajištěné převlečnou maticí
–
100 %
Základním předpokladem pro úspěšné korunkové vrtání je bezpečné postavení
­korunkové vrtačky. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je magnetická noha
umístěna na rovném čistém a minimálně 12 mm silném obrobku.
Není-li tomu tak, hrozí podstatná ztráta magnetické přídržné síly.


Automatický
posuv vrtání
8
Vzdálenost magnetu od materiálu (obrobek)
Přídržná síla magnetu

Blokovací systém opětovného
rozběhu
Tenký, nerovný, znečištěný
povrch, povrch materiálu s okujemi
čistý
povrch
materiálu
KBM 65 Q KBM 65 QF
Korunkové vrtačky FEIN jsou nejen téměř nezničitelné, výkonné,
přesné a hospodárné, ale díky rozsáhlé koncepci bezpečnosti také
patří k nejbezpečnějším nástrojům na trhu. Ovládací prvky umístěny
odděleně, elektronické zvýšení magnetické síly, vizuální ukazatel
přídržné síly, obsluha „Viseo Touch Pad“, robustní ochrana před dotykem a třískami, elektronické omezování přetížení – až po kluznou
spojku točivého momentu pro automatický posuv vrtání – všechny
tyto bezpečnostní systémy slouží jedinému účelu: udělat práci
s korunkovými vrtačkami FEIN co možná nejbezpečnější.
Při každém použití – všude.
Snížené riziko chybné obsluhy díky
odděleným spínačům.
Žádný náhodný dotyk s rotujícími díly stroje.
Ochrana hnacího vřetena při přetížení. Žádné
zatížení řezacích zubů rázem a nárazem.
Plastový kufřík zajišťuje bezpečné uchovávání
a přepravu. Bezpečné uchovávání příslušenství díky zvláštní vložené přihrádce v kufru.
SYSTÉM QUICKIN
Výměna nástroje obratem ruky:
systém FEIN QuickIN.
Rychlejší a jednodušší výměna nástrojů, to se vyplatí! S FEIN
QuickIN stačí jedno klapnutí – a nástroj sedí perfektně v upnutí.
Výhoda pro vás: účinná, hospodárná práce a přesné výsledky.
Bez klíče, bez posouvání vrtné polohy a bez nového vystředění.
Takže jste při výměně korunkového vrtáku 4krát rychlejší než
například u upnutí Weldon. Kromě toho nabízí FEIN QuickIN ještě
další výhody: stávající korunkové vrtáky a příslušenství s upnutím
M 18 × 6 nebo upnutím Weldon je možné použít s adaptérem.
Dokonalý systém pro výměnu nástroje obratem ruky.
Dokonalý pro výměnu nástroje obratem ruky – systém FEIN QuickIN pro všechna upnutí
KBM 32 Q
KBM 50 QX
KBM 52 U
KBM 65 Q
KBM 65 QF
KBM 80 U
KBM 80 auto
QuickIN
½"
B 16
M 18 x 6
Weldon Weldon Spezial
KBM 32 Q
KBM 50 Q X
KBM 52 U
KBM 65 Q
KBM 65 QF
Rozhodující časová výhoda
Výměna korunkového vrtáku
FEIN QuickIN:
5–7 sekund
Upnutí Weldon:
20–30 sekund
V přímém porovnání ukazuje systém FEIN QuickIN, jak rychlá a uživatelsky orientovaná
může být dnes výměna korunkového vrtáku.
9
Je dobré vědět
Korunkový vrták FEIN
a příslušenství
Korunkové vrtačky FEIN
Úvod
Korunkové vrtání
4
Tvrdokov nebo HSS? 19
Řezání závitů
30
5
Řada FEIN pro
korunkové vrtání
11
Odborné zkušenosti FEIN
20
Zahlubování
32
Ty nejlepší korunkové vrtačky FEIN
6
FEIN KBM 32 Q
12
Korunkový vrták s nánosem tvrdokovu
Vystružování
33
FEIN KBM 50 QX
13
Korunkový vrták HSS
22
Otáčky tvrdokov / HSS
34
Bezpečnost 8
FEIN KBM 52 U
14
Středící kolíky, adaptér, 23
Kótovaný výkres zařízení
35
Systém QuickIN
9
FEIN KBM 65 Q / KBM 65 QF
15
Upínací stopky
Technické údaje
36
FEIN KBM 80 U
Servis
37
FEIN KBM 80 auto
10
Příslušenství řezání závitů
24
16
Příslušenství KBM 80
25
17
Upínací zařízení
26
Chlazení a mazání
27
ŘADA FEIN PRO KORUNKOVÉ VRTÁNÍ
Šest korunkových vrtaček –
v prvotřídní kvalitě FEIN
určité oblasti použití, úkoly a pracovní postupy. Od kompaktního
montážního stroje KBM 32 Q až po plně automatický dílenský stroj
KBM 80 auto přesvědčí každá korunková vrtačka FEIN optimálními
pracovními výsledky a vynikajícími vlastnostmi.
S řadou korunkových vrtaček FEIN jste maximálně vybaveni pro
všechny úkoly v řemeslných pracích i v průmyslu, neboť s nimi dostáváte prvotřídní kvalitu a vynikající výsledky vrtání. Řada korunkových vrtaček FEIN zahrnuje šest různých modelů: tři montážní
zařízení a tři dílenské stroje, které jsou cíleně koncipované pro zcela
KBM 32 Q
Kompaktní korun­
ková vrtačka s
vysokou mobilitou
pro montáž
KBM 50 QX
Korunková vrtačka
s dvoustupňovou
převodovkou pro
účinné vrtání na
místě
KBM 52 U
Univerzální korunková vrtačka
pro flexibilní
práci na místě
KBM 65 Q / KBM 65 QF
Výkonná korunková
vrtačka s dvoustupňovou převodovkou
do dílny
KBM 80 U
Univerzální korunková vrtačka s maximálním výkonem
pro dílnu
KBM 80 auto
Plně automatická
korunková vrtačka pro maximální
účinnost v dílně
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
Strana 16
Strana 17
Korunkové vrtání kovu do Ø 32 mm
KBM 32 Q
KBM 50 QX
KBM 52 U
KBM 65 Q
KBM 65 QF
KBM 80 U
KBM 80
auto
















Korunkové vrtání kovu do Ø 50 mm
Korunkové vrtání kovu do Ø 65 mm
Korunkové vrtání kovu do Ø 80 mm
Spirálové vrtání se sklíčidlem (DIN 338)










*

*


Zahlubování





Vystružování





Spirálové vrtání s upnutím Morseovým kuželem (DIN 345)
Řezání závitů
*
Plně automatické vrtání

Práce jednou rukou
Práce nad hlavou









Použití k montáži






Použití v dílně






 vhodné   velice vhodné *pouze se zařízením na řezání závitů
11
Korunková vrtačka DO 32 MM
KBM 32 Q – kompaktní korunková vrtačka
s vysokou mobilitou pro montáž.
S KBM 32 Q je možné provádět korunkové vrtání v rozsahu průměru od 12 do 32 mm.
Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti pouze 10,5 kg se KBM 32 Q optimálně
hodí pro montážní práce na místě. Jednoduše se odnese k obrobku a umožňuje spolehlivou práci po celou dobu pracovního cyklu – dokonce i vertikálně a nad hlavou. Vedle
vysoké mobility se stroj vyznačuje vysokou přesností a jednoduchou manipulací.
Výhody FEIN
Technické údaje
 Malá, extrémně lehká korunková vrtačka s vynikajícím ovládáním při
vertikálním použití a při práci nad hlavou.
 Systém QuickIN pro rychlou výměnu nástroje bez klíčů
 Použití dlouhých vrtáků bez sejmutí stroje z obrobku díky plynule nastavitelnému
dvojitému rybinovému vedení
 Výkonný motor se silným točivým
momentem
 Výkonný elektromagnet
 Elektronické zvýšení magnetické
přídržné síly
 Zabudované chladicí a mazací zařízení
 Elektronická ochrana proti přetížení
 Blokovací systém opětovného rozběhu
Provedení
KBM 32 Q
Korunkový vrták max. Ø
mm
32
Korunkový vrták max. vrtací hloubka
mm
50
Spirálový vrták max. Ø
mm
13
Řezání závitů max.
M
12
Jmenovitý příkon
W
700
Výkon
W
450
Otáčky při chodu naprázdno
1 / min
550
Otáčky při zatížení
1 / min
440
Upnutí korunkového vrtáku
QuickIN
Zdvih
mm
135
Celý rozsah zdvihu
mm
260
Přídržná síla magnetu
N
9 000
Rozměry magnetického podstavce
mm
160 × 80
Kabel se zástrčkou
m
4
Hmotnost podle EPTA
kg
10,5
Objednací číslo
7 270 27
Použití
Korunkové vrtání
Spirálové vrtání se sklíčidlem
Řezání závitů se zařízením na
řezání závitů
V ceně zahrnuto: 1 kufřík; 1 čerpadlo chladicí a mazací
kapaliny; 1 zajišťovací pás; 1 háček na odstraňování třísek,
1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem do Ø 13 mm; 1 adaptér QuickIN pro M 18 × 6 P 1,5; 2 středící kolíky; 1 dotyková
ochrana
Bohaté příslušenství: od strany 20
Kótovaný výkres zařízení: strana 35
12
Korunková vrtačka DO 50 MM
KBM 50 QX – korunková vrtačka
s dvoustupňovou převodovkou pro
účinné vrtání na místě.
KBM 50 QX pokrývá širší oblast použití: mechanická dvoustupňová převodovka poskytuje dostatečný točivý moment pro korunkové vrtání do průměru 50 mm. Dva elektronické stupně otáček umožňují zahlubování a vystružování a slouží také jako navrtávací
funkce u tvrdých materiálů. Navíc je KBM 50 QX jedno z nejlehčích zařízení ve svém
segmentu – a lze ho proto bez problémů použít i vertikálně a nad hlavou.
Výhody FEIN
Technické údaje
 Rozšířená oblast použití, jako například vystružování a zahlubování, díky
mechanické dvoustupňové převodovce se dvěma elektronickými stupni
 Systém QuickIN pro rychlou výměnu nástroje bez klíčů
 Použití dlouhých vrtáků bez sejmutí stroje z obrobku díky plynule
nastavitelnému dvojitému rybinovému vedení
 Kompaktní provedení a optimální
hmotnostní výkon
 Výkonný motor se silným točivým
momentem
 Elektronicky řízené otáčky
 Výkonný elektromagnet
 Elektronické zvýšení magnetické
přídržné síly
 Zabudované chladicí a mazací zařízení
 Elektronická ochrana proti přetížení
 Blokovací systém opětovného
rozběhu
Použití
Provedení
KBM 50 QX
Korunkový vrták max. Ø
mm
50
Korunkový vrták max. vrtací hloubka
mm
50
Spirálový vrták max. Ø
mm
16
Řezání závitů max.
M
16
Zahlubování max. Ø
mm
31
Vystružování max. Ø
mm
16
Jmenovitý příkon
W
1 200
Výkon
W
680
Otáčky při zatížení
1. stupeň – slow
1 / min 160
1. stupeň – fast
1 / min 260
2. stupeň – slow
1 / min 320
2. stupeň – fast
1 / min 520
Upnutí korunkového vrtáku
QuickIN
Zdvih
mm
135
Celý rozsah zdvihu
mm
310
Přídržná síla magnetu
N
11 000
Rozměry magnetického podstavce
mm
180 × 90
Kabel se zástrčkou
m
4
Hmotnost podle EPTA
kg
12,8
Objednací číslo
Korunkové vrtání
Spirálové vrtání se sklíčidlem
7 270 33
Řezání závitů se zařízením na
řezání závitů
V ceně zahrnuto: 1 kufřík; 1 čerpadlo chladicí a mazací kapaliny; 1 zajišťovací pás; 1 háček na odstraňování třísek,
1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem do Ø 13 mm; 1 adaptér
QuickIN pro M 18 × 6 P 1,5; 2 středící kolíky; 1 dotyková
ochrana
Bohaté příslušenství: od strany 20
Kótovaný výkres zařízení: strana 35
Zahlubování
Vystružování
13
Korunková vrtačka DO 50 MM
KBM 52 U – univerzální korunková vrtačka
pro flexibilní práce na místě.
Pro uživatele, kteří od korunkového vrtání požadují univerzální možnosti použití a
vysokou flexibilitu, je KBM 52 U první volbou. Lehké dvoustupňové zařízení s upnutím Morseovým kuželem MK 3, pravotočivým/levotočivým chodem a elektronickým
snižováním otáček umožňuje řezání závitů do M 16. Naposledy použité otáčky se
automaticky uloží a je možné je při následujícím vrtání opět vyvolat. Díky tomu je
zařízení také pro sériové korunkové vrtání do průměru 50 mm jedním z nejhospodárnějších řešení. KBM 52 U – univerzální talent pro každé použití.
Výhody FEIN
Technické údaje
 Optimální rychlost řezu při vrtání, řezání závitů, vystružování a zahlubování díky
mechanické dvoustupňové převodovce a plynulému elektronickému snižování
otáček
Provedení
KBM 52 U
mm
50
Korunkový vrták max. vrtací hloubka mm
50
Spirálový vrták max. Ø
mm
23
Řezání závitů max.
M
16
Zahlubování max. Ø
mm
50
 Použití dlouhých vrtáků bez sejmutí stroje z obrobku díky plynule nastavitelnému
dvojitému rybinovému vedení
Vystružování max. Ø
mm
23
Jmenovitý příkon
W
1 200
Výkon
W
640
 Kompaktní provedení a optimální
hmotnostní výkon
 Pravotočivý/levotočivý chod
 Výkonný motor se silným točivým
momentem
 Elektronicky řízené otáčky
 Výkonný elektromagnet
 Paměť otáček „Memory Function“
Otáčky při zatížení
1. Stupeň
1 / min
130 – 260
2. Stupeň
1 / min
260 – 520
Upnutí nástroje
Morseův kužel
3
Zdvih
mm
135
Celý rozsah zdvihu
mm
310
Přídržná síla magnetu
N
11 000
Rozměry magnetického podstavce
mm
180 × 90
Kabel se zástrčkou
m
4
Hmotnost podle EPTA
kg
14,2
 Flexibilní používání nástroje a vysoká přesnost vystředěného běhu díky kombinaci
upnutí QuickIN a Morseova kužele MK 3
 Elektronické zvýšení magnetické
přídržné síly
 Zabudované zařízení pro důkladné
chlazení a mazání
 Pohodlná jednoruční obsluha
 Elektronická ochrana proti přetížení
 Blokovací systém opětovného
rozběhu
Použití
Korunkové vrtání
Korunkový vrták max. Ø
Upnutí korunkového vrtáku
QuickIN
Objednací číslo
Spirálové vrtání se sklíčidlem nebo
upnutím Morseovým kuželem MK 3
Řezání závitů se sklíčidlem pro
rychlou výměnu při řezání závitu
V ceně zahrnuto: 1 kufřík; 1 nádoba na chladivo;
1 zajišťovací pás; 1 háček na odstraňování třísek;
1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem do Ø 13 mm; 1 adaptér
QuickIN pro M 18 × 6 P 1,5; 2 středící kolíky; 1 vyrážecí klín;
1 dotyková ochrana
Bohaté příslušenství: od strany 20
Kótovaný výkres zařízení: strana 35
Zahlubování
Vystružování
7 270 31
Korunková vrtačka DO 65 MM
KBM 65 Q / KBM 65 QF – výkonné korunkové
­vrtačky s dvoustupňovou ­převodovkou do dílny.
Nezničitelné a výkonné dvoustupňové stroje FEIN KBM 65 Q a KBM 65 QF jsou nástupem do třídy dílenských zařízení. Obě zařízení nabízejí optimální otáčky pro náročné
použití do průměru korunkového vrtání 65 mm. Extrémně velký rozsah zdvihu z nich
dělá ideální řešení pro speciální použití, jako je vrtání hlubokých děr nebo řezání
závitů. Vřeteno nástroje na stroji umožňuje flexibilní použití nástrojů s Morseovým
kuželem MK 3 s vysokou přesností vystředěného běhu. KBM 65 QF je navíc vybaveno
přesným nastavením. To je zárukou pro nejlepší výsledky práce.
Výhody FEIN
Technické údaje
Provedení
 Výkonné i při náročném použití jako je korunkové vrtání do Ø 65 mm
nebo řezání závitů do M 20
Korunkový vrták max. Ø
 Flexibilní používání nástroje a vysoká přesnost vystředěného běhu díky
kombinaci upnutí QuickIN a Morseova kužele MK 3
KBM 65 Q KBM 65 QF
mm
65
65
Korunkový vrták max. vrtací hloubka mm
50
50
Spirálový vrták max. Ø
mm
23
23
Řezání závitů max.
M
20
20
 Použití dlouhých vrtáků bez sejmutí stroje z obrobku díky plynule
nastavitelnému dvojitému rybinovému vedení
Zahlubování max. Ø
mm
50
50
Vystružování max. Ø
mm
23
23
 KBM 65 QF: Jemné nastavení vrtacího vřetena pro pohodlné směrování
stroje bez opětovného sejmutí a nasazení magnetu
Jmenovitý příkon
W
1 460
1 460
Výkon
W
650
650
 Optimální hmotnostní výkon
 Mechanická dvoustupňová převodovka
 2 elektronické stupně otáček pro
každou rychlost
 Elektronicky řízené otáčky
 Výkonný elektromagnet
 Zabudované chladicí a mazací zařízení
 Elektronická ochrana proti přetížení
 Blokovací systém opětovného rozběhu
Otáčky při zatížení
1. stupeň – slow
1 / min
125
125
1. stupeň – fast
1 / min
250
250
2. stupeň – slow
1 / min
255
255
2. Sstupeň – fast
1 / min
510
510
QuickIN
QuickIN
Upnutí korunkového vrtáku
Upnutí nástroje
Morseův kužel 3
mm
145
145
Celý rozsah zdvihu
mm
330
330
Rozsah nastavení stojanu vrtačky
mm
± 8°
Přídržná síla magnetu
N
12 000
Rozměry magnetického podstavce
mm
184 × 92
184 × 92
Kabel se zástrčkou
m
4
4
Hmotnost podle EPTA
kg
19,0
20,6
7 270 29
7 270 28
Objednací číslo
Korunkové vrtání
±6
Rozsah otáčení stojanu vrtačky
Použití
Spirálové vrtání se sklíčidlem nebo
uchycení Morseovým kuželem MK 3
3
Zdvih
12 000
Řezání závitů se zařízením na
řezání závitů
V ceně zahrnuto: 1 kufřík; 1 čerpadlo chladicí a mazací kapaliny; 1 zajišťovací pás; 1 háček na odstraňování třísek, 1 sklíčidlo
vrtáku s ozubeným věncem do Ø 13 mm; 1 adaptér QuickIN
pro M 18 × 6 P 1,5; 2 středící kolíky; 1 vyrážecí klín; 1 dotyková
ochrana
Zahlubování
Vystružování
Bohaté příslušenství: od strany 20
Kótovaný výkres zařízení: strana 35
15
Korunková vrtačka DO 80 MM
KBM 80 U – univerzální korunková vrtačka
s maximálním výkonem do dílny.
Zařízení do dílny KBM 80 U je optimální stroj pro všechny, kteří chtějí využívat
celého spektra použití korunkové vrtačky: korunkové vrtání, vrtání, řezání závitů,
zahlubování a vystružování. Vše, co potřebujete k profesionální práci, obsahuje KBM
80 U: výkonný motor 2 000 W s výkonnou třístupňovou převodovkou, pravotočivý/
levotočivý chod, upnutí Morseovým kuželem MK 3 a elektrické snižování otáček a
Memory Function pro ukládání otáček při sériových vrtných pracích.
Výhody FEIN
Technické údaje
 Optimální rychlost řezu při korunkovém vrtání, upnutí, řezání závitů, zahlubování a
vystružování díky mechanické třístupňové převodovce a plynulému elektronickému
snižování otáček
 Flexibilní používání nástroje a vysoká přesnost vystředěného běhu díky kombinaci
upnutí QuickIN a uchycení Morseovým kuželem MK 3
 Výkonný motor se silným točivým momentem pro účinné korunkové vrtání až do
80 mm a řezání závitů do M 27
Rychlovýměnný systém QuickIN MAX
Mimořádně velký rozsah zdvihu
Pravotočivý/levotočivý chod
Elektronicky řízené otáčky
Výkonný elektromagnet
Elektronické zvýšení přídržné síly
magnetu
Vizuální zobrazení přídržné síly
magnetu
Jemné nastavení vrtného vřetena
Automatický přívod chladicí kapaliny
Kluzná spojka točivého momentu
Ovládací prvek Viseo Touch Pad
Paměť otáček „Memory Function“
Elektronická ochrana proti přetížení
Provedení
KBM 80 U
Korunkový vrták z tvrdokovu max. Ø
mm
80
Korunkový vrták HSS max. Ø
mm
65
Korunkový vrták max. vrtací hloubka
mm
50
Spirálový vrták max. Ø
mm
32
Řezání závitů max.
M
27
Zahlubování max. Ø
mm
50
Vystružování max. Ø
mm
31
Jmenovitý příkon
W
2 000
Výkon
W
900
Otáčky při zatížení
1. stupeň
1 / min 110 – 180
2. stupeň
1 / min 160 – 260
3. stupeň
1 / min 350 – 580
Upnutí korunkového vrtáku
Upnutí nástroje
QuickIN / QuickIN MAX
Morseův kužel
mm
145
Celý rozsah zdvihu
mm
285
Rozsah nastavení stojanu vrtačky
mm
± 4,25
Rozsah otáčení stojanu vrtačky
Použití
± 11°
Přídržná síla magnetu
N
18 000
Rozměry magnetického podstavce
mm
270 × 90
Kabel se zástrčkou
m
4
Hmotnost podle EPTA
kg
25,4
Objednací číslo
Korunkové vrtání
Spirálové vrtání se sklíčidlem nebo
uchycení Morseovým kuželem MK 3
3
Zdvih
7 270 34
Řezání závitů se sklíčidlem pro
rychlou výměnu při řezání závitu
V ceně zahrnuto: 1 kufřík; 1 nádoba na chladivo; 1 zajišťovací
pás; 1 háček na odstraňování třísek, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem do Ø 13 mm; 1 adaptér QuickIN pro M 18 × 6 P 1,5;
2 středící kolíky; 1 vyrážecí klín; 1 dotyková ochrana
Zahlubování
Vystružování
Bohaté příslušenství: od strany 20
Příslušenství QuickIN MAX: strana 25
Kótovaný výkres zařízení: strana 35
Korunková vrtačka DO 80 MM
KBM 80 auto – plně automatická korunková
­vrtačka pro maximální účinnost v dílně.
Dílenské nářadí KBM 80 auto s průměrem korunkového vrtání do 80 mm stanoví
nová měřítka co se týče produktivity, flexibility a bezpečnosti práce. Automatický
posuv vrtání zajišťuje reprodukovatelné časy vrtání a konstantní postup práce ve
všech materiálech. Především u velkých objemů vrtání ušetříte hodně času i peněz.
Bezpečnost práce se díky KBM 80 auto podstatně zvyšuje, protože do vrtacího procesu není třeba zasahovat. Jako první plně automatická korunková vrtačka s digitálně
řízeným posuvem vrtání zajišťuje KBM 80 auto v dílně dosud nedosaženou účinnost.
Výhody FEIN
Technické údaje
Úspora času a nákladů při velkém objemu vrtání díky digitálně řízenému posuvu
při vrtání pro konstantní postup práce ve všech materiálech při malém opotřebení
nástroje
Plánovatelná pracovní doba při zakázkových a sériových pracích díky
opakovatelným a pravidelným časům vrtání
Vysoká bezpečnost práce díky bohatému bezpečnostnímu vybavení s kluznou
spojkou točivého momentu, vizuálním zobrazením přídržné síly magnetu a
ovládacím prvkem "Viseo Touch Pad"
Výkonný motor se silným točivým
momentem
Upnutí Morseovým kuželem MK 3
Rychlovýměnný systém QuickIN MAX
Rychlovýměnný systém QuickIN
Mimořádně velký rozsah zdvihu
Pravotočivý/levotočivý chod
Výkonný elektromagnet
Elektronicky řízené otáčky
Elektronické zvýšení magnetické
přídržné síly
Jemné nastavení vrtného vřetene
Automatický přívod chladicí kapaliny
Paměť otáček „Memory Function“
Elektronická ochrana proti přetížení
Provedení
KBM 80 auto
Korunkový vrták z tvrdokovu max. Ø
mm
80 Korunkový vrták HSS max. Ø
mm
65
Korunkový vrták max. vrtací hloubka
mm
50
Spirálový vrták max. Ø
mm
32
Řezání závitů max.
M
27
Zahlubování max. Ø
mm
50
Vystružování max. Ø
mm
31
Jmenovitý příkon
W
2 000
Výkon
W
900
1. stupeň
1 / min
110 – 180
2. stupeň
1 / min
160 – 260
3. stupeň
1 / min
350 – 580
Otáčky při zatížení
Upnutí korunkového vrtáku
Upnutí nástroje
QuickIN / QuickIN MAX
Morseův kužel
mm
145
Celý rozsah zdvihu
mm
285
Rozsah nastavení stojanu vrtačky
mm
± 4,25
Rozsah otáčení stojanu vrtačky
Použití
± 11°
Přídržná síla magnetu
N
18 000
Rozměry magnetického podstavce
mm
270 × 90
Kabel se zástrčkou
m
4
Hmotnost podle EPTA
kg
26,4
Objednací číslo
Korunkové vrtání
Spirálové vrtání s sklíčidlem nebo
uchycení Morseovým kuželem MK 3
3
Zdvih
7 270 32
Řezání závitů se sklíčidlem pro
rychlou výměnu při řezání závitu
V ceně zahrnuto: 1 kufřík; 1 nádoba na chladivo; 1 zajišťovací
pás; 1 háček na odstraňování třísek, 1 sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem do Ø 13 mm; 1 adaptér QuickIN pro M 18 × 6 P 1,5;
2 středící kolíky; 1 vyrážecí klín; 1 dotyková ochrana
Zahlubování
Vystružování
Bohaté příslušenství: od strany 20
Příslušenství QuickIN MAX: strana 25
Kótovaný výkres zařízení: strana 35
17
Korunkové vrtačky FEIN
Úvod
Korunkový vrták FEIN
a příslušenství
Je dobré vědět
Korunkové vrtání
4
Tvrdokov nebo HSS? 19
Řezání závitů
30
5
Řada FEIN pro
korunkové vrtání
11
Odborné zkušenosti FEIN
Zahlubování
32
6
FEIN KBM 32 Q
12
20
Ty nejlepší korunkové vrtačky FEIN
Korunkový vrták s nánosem tvrdokovu
Vystružování
33
FEIN KBM 50 QX
13
Korunkový vrták HSS
22
Otáčky tvrdokov / HSS
34
Bezpečnost 8
FEIN KBM 52 U
14
Kótovaný výkres zařízení
35
Systém QuickIN
9
FEIN KBM 65 Q / KBM 65 QF 15
Středící kolíky, adaptér, 23
Upínací stopky
36
16
Příslušenství řezání závitů24
Technické údaje
FEIN KBM 80 U
17
25
37
FEIN KBM 80 auto
Příslušenství KBM 80
Servis
Upínací zařízení
26
Chlazení a mazání
27
18
TVRDOKOV NEBO HSS?
Těžká práce vyžaduje nástroj.
Vedle uživatelsky orientovaného programu korunkových vrtaček
nabízí FEIN také bohatý sortiment korunkových vrtáků. Ten zahrnuje
nejen mimořádně trvanlivé a výkonné korunkové vrtáky z tvrdokovu, ale také korunkové vrtáky HSS, mimořádně odolné vůči rázům a
nárazům, s 5% podílem kobaltu. Korunkové vrtáky FEIN z tvrdokovu se v první řadě používají při trvalém použití, např. u sériových
vrtných prací v průmyslu, dílně a v řemeslných pracích.
Při správné manipulaci mají téměř dvojnásobnou životnost než korunkové vrtáky HSS a jsou tak nejhospodárnějším řešením pro tuto
oblast. Na staveništi a při montážních pracích na místě se většinou
používají korunkové vrtáky FEIN HSS – především tehdy, když je
korunkový vrták vystaven mimořádnému zatížení rázy a nárazy.
FEIN HM Ultra
FEIN HSS DUra
FEIN HSS PrIMa
FEIN HM „S“
Maximální trvanlivost díky kvalitnímu osazení tvrdokovem a
vynikající řezný výkon ve všech
materiálech.
Viz str. 20/str. 25
Vynikající trvanlivost díky 5% podílu
kobaltu a povrchové vrstvě z titanhliník-nitridu pro optimální výsledky
vrtání v oceli, ušlechtilé oceli a šedé
litině. Viz str. 23
Dlouhá trvanlivost díky 5%
podílu kobaltu pro prvotřídní
výsledky vrtání u ocelových a
kovových konstrukcí.
Viz str. 22
Speciální korunkový vrták s
extrémní tvrdostí pro použití
při stavbě kolejí a kolejnic.
Al < 10 % Si < 600 N / mm²



Al > 10 % Si < 600 N / mm²



ocel < 500 N / mm²



ocel < 750 N / mm²



ocel < 900 N / mm²



ocel < 1100 N / mm²


ocel < 1400 N / mm²

ušlechtilá ocel < 700 N / mm²


ušlechtilá ocel > 700 N / mm²




Viz str. 21
Materiál
Litina (GG, GGG)
< 300 N / mm²
mosaz (CuZn) < 500 N / mm²

Těžko obrobitelné
materiály

Kolejnice





Povrch
ploché povrchy






Povrch trubek



kruhové povrchy



střídavé povrchy



strukturované povrchy
speciální použití
suché vrtání



navrtání



vícevrstvé vrtání



překrývací vrtání



 vhodné
  velmi vhodné
   optimální
19
KORUNKOVÉ VRTÁKY
Korunkové vrtáky osazené tvrdokovem
Korunkové vrtáky FEIN osazené tvrdokovem HM ultra se výborně
hodí pro trvalé použití v průmyslu, dílně a řemeslných pracích.
Díky kvalitnímu osazení tvrdokovem a speciální geometrii řezu dosahují maximální životnosti a vynikajícího řezného výkonu. Zároveň
nabízejí enormně vysokou flexibilitu u vrtaného materiálu: od hliníku přes obecnou stavební ocel až po těžko obrobitelný materiál.
Trvanlivost tvrdokovu v konkurenčním srovnání
FEIN HM Ultra
Tvrdokovový konkurent
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Počet vrtných otvorů
Testovací podmínky: Při průměrném výsledku tvrdokovového konkurenčního
výrobku 190 vyvrtaných otvorů na jeden korunkový vrták dosáhl FEIN HM ultra
výsledku 380 vyvrtaných otvorů. Materiál: Ocel C 45, 30 mm silná; Ø: 18 mm
Korunkový vrták HM Ultra
s upínáním QuickIN
Maximální trvanlivost a vynikající řezný
výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu
35 mm
Ø
mm
Objednací číslo
Balení 1 ks
33
6 31 27 107 01 0
34
6 31 27 108 01 8
35
6 31 27 109 01 2
36
6 31 27 110 01 4
37
6 31 27 111 01 3
38
6 31 27 112 01 6
39
6 31 27 113 01 0
Ø
mm
Objednací číslo
Balení 1 ks
40
6 31 27 114 01 8
41
6 31 27 115 01 2
12
6 31 27 086 01 9
42
6 31 27 116 01 5
13
6 31 27 087 01 3
43
6 31 27 117 01 9
14
6 31 27 088 01 1
44
6 31 27 118 01 7
15
6 31 27 089 01 5
45
6 31 27 119 01 1
15,5
6 31 27 238 01 1
46
6 31 27 120 01 3
16
6 31 27 090 01 7
47
6 31 27 121 01 2
17
6 31 27 091 01 6
17,5
6 31 27 239 01 5
49
6 31 27 123 01 9
18
6 31 27 092 01 9
50
6 31 27 124 01 7
19
6 31 27 093 01 3
48
51
6 31 27 122 01 5
6 31 27 125 01 1
19,5
6 31 27 240 01 7
52
6 31 27 126 01 4
20
6 31 27 094 01 1
53
6 31 27 127 01 8
21
6 31 27 095 01 5
54
6 31 27 128 01 6
22
6 31 27 096 01 8
55
6 31 27 129 01 0
23
6 31 27 097 01 2
56
6 31 27 130 01 2
24
6 31 27 098 01 0
57
6 31 27 131 01 1
Velká balení
Využijte našich cenově zvýhodněných
velkých balení: u zvláště označených
balení dostanete navíc 1 až 3 korunkové
vrtáky zdarma!
19
6 31 27 093 03 0
20
6 31 27 094 03 0
21
6 31 27 095 03 0
22
6 31 27 096 03 0
23
6 31 27 097 03 0
Objednací číslo
Balení 4 ks
24
6 31 27 098 03 0
6 31 27 086 02 0
25
6 31 27 099 03 0
13
6 31 27 087 02 0
26
6 31 27 100 03 0
14
6 31 27 088 04 0
27
6 31 27 101 03 0
15
6 31 27 089 02 0
28
6 31 27 102 03 0
16
6 31 27 090 02 0
29
6 31 27 103 03 0
17
6 31 27 091 02 0
30
6 31 27 104 03 0
18
6 31 27 092 03 0
31
6 31 27 105 03 0
19
6 31 27 093 02 0
32
6 31 27 106 03 0
20
6 31 27 094 02 0
21
6 31 27 095 02 0
22
6 31 27 096 02 0
23
6 31 27 097 02 0
24
6 31 27 098 02 0
skládající se ze 4 korunkových vrtáků
Ø 14, 18, 22 a 32 mm (hloubka řezu
35 mm) a 1 středícího kolíku (105 mm)
v přenosném plastovém kufru
25
6 31 27 099 02 0
Objednací číslo
26
6 31 27 100 02 0
Ø
mm
3+1
12
27
6 31 27 101 02 0
28
6 31 27 102 02 0
29
6 31 27 103 02 0
30
6 31 27 104 02 0
31
6 31 27 105 02 0
32
6 31 27 106 02 0
Provedení jako sada
6 31 27 088 03 0
Korunkový vrták HM Ultra 2"
s upínáním QuickIN
Maximální trvanlivost a vynikající řezný
výkon. Rozměry v palcích, hloubka řezu
2" / 50 mm
25
6 31 27 099 01 4
58
6 31 27 132 01 4
26
6 31 27 100 01 5
59
6 31 27 133 01 8
26,5
6 31 27 241 01 6
60
6 31 27 134 01 6
Ø
mm
27
6 31 27 101 01 4
61
6 31 27 135 01 0
12
6 31 27 086 03 0
28
6 31 27 102 01 7
62
6 31 27 136 01 3
13
6 31 27 087 03 0
Ø
in
Ø
mm
29
6 31 27 103 01 1
63
6 31 27 137 01 7
14
6 31 27 088 05 0
½"
12,70
6 31 27 383 01 0
30
6 31 27 104 01 9
64
6 31 27 138 01 5
15
6 31 27 089 03 0
⁹⁄₁₆"
14,29
6 31 27 384 01 0
31
6 31 27 105 01 3
65
6 31 27 139 01 9
16
6 31 27 090 03 0
⅝"
15,88
6 31 27 385 01 0
32
6 31 27 106 01 6
20
7+3
Objednací číslo
Balení 10 ks
Objednací číslo
Balení 1 ks
17
6 31 27 091 03 0
¹¹⁄₁₆"
17,46
6 31 27 386 01 0
18
6 31 27 092 04 0
¾"
19,05
6 31 27 387 01 0
KORUNKOVÉ VRTÁKY
¹³⁄₁₆"
20,64
6 31 27 388 01 0
23
6 31 27 021 01 3
⅞"
22,23
6 31 27 389 01 0
24
6 31 27 022 01 6
¹⁵⁄₁₆"
23,81
6 31 27 390 01 0
25
6 31 27 004 01 0
1"
25,40
6 31 27 391 01 0
26
6 31 27 005 01 4
1 ¹⁄₁₆"
26,99
6 31 27 392 01 0
27
6 31 27 023 01 0
1 ¹⁄₅"
28,58
6 31 27 393 01 0
28
6 31 27 006 01 7
1 ³⁄₁₆"
30,16
6 31 27 394 01 0
29
6 31 27 024 01 8
1 ¼"
31,75
6 31 27 395 01 0
30
6 31 27 007 01 1
1 ⁵⁄₁₆"
33,34
6 31 27 396 01 0
31
6 31 27 025 01 2
1 ⅜"
34,93
6 31 27 397 01 0
32
6 31 27 008 01 9
1 ⁷⁄₁₆"
36,51
6 31 27 398 01 0
33
6 31 27 026 01 5
1 ½"
38,10
6 31 27 399 01 0
34
6 31 27 009 01 3
1 ⁹⁄₁₆"
39,19
6 31 27 400 01 0
35
6 31 27 010 01 5
1 ⅝"
41,28
6 31 27 401 01 0
36
6 31 27 027 01 9
1 ¹¹⁄₁₆"
42,86
6 31 27 402 01 0
37
6 31 27 028 01 7
1 ¹³⁄₁₆"
44,45
6 31 27 403 01 0
38
6 31 27 011 01 4
1 ¹³⁄₁₆"
46,04
6 31 27 404 01 0
39
6 31 27 012 01 7
6 31 27 030 01 3
48
6 31 27 312 01 0
49
6 31 27 313 01 0
50
6 31 27 314 01 0
51
6 31 27 315 01 0
52
6 31 27 316 01 0
59
6 31 27 323 01 0
60
6 31 27 324 01 0
48
6 31 27 016 01 6
49
6 31 27 034 01 7
50
6 31 27 017 01 0
51
6 31 27 035 01 1
52
6 31 27 018 01 8
53
6 31 27 036 01 4
54
6 31 27 037 01 8
55
6 31 27 038 01 6
56
6 31 27 039 01 0
57
6 31 27 040 01 2
58
6 31 27 041 01 1
59
6 31 27 049 01 9
60
6 31 27 050 01 1
61
6 31 27 051 01 0
62
6 31 27 052 01 3
63
6 31 27 053 01 7
Maximální trvanlivost a vynikající řezný
výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu
50 mm
Ø
mm
Objednací číslo
Balení 1 ks
12
6 31 27 276 01 0
13
6 31 27 277 01 0
14
6 31 27 278 01 0
15
6 31 27 279 01 0
16
6 31 27 280 01 0
17
6 31 27 281 01 0
18
6 31 27 282 01 0
19
6 31 27 283 01 0
20
6 31 27 284 01 0
21
6 31 27 285 01 0
22
6 31 27 286 01 0
23
6 31 27 287 01 0
24
6 31 27 288 01 0
25
6 31 27 289 01 0
26
6 31 27 290 01 0
27
6 31 27 291 01 0
28
6 31 27 292 01 0
29
6 31 27 293 01 0
30
6 31 27 294 01 0
31
6 31 27 295 01 0
32
6 31 27 296 01 0
20
6 31 27 002 01 8
21
6 31 27 020 01 4
33
6 31 27 297 01 0
6 31 27 003 01 2
34
6 31 27 298 01 0
35
6 31 27 299 01 0
22
6 31 27 311 01 0
6 31 27 032 01 5
6 31 27 055 01 9
6 31 27 019 01 2
6 31 27 310 01 0
47
6 31 27 033 01 9
65
19
Korunkový vrták HM Ultra 50
s upínáním Weldon
46
47
6 31 27 045 01 0
6 31 27 001 01 5
6 31 27 436 01 0
6 31 27 309 01 0
46
15
18
40
6 31 27 308 01 0
45
6 31 27 322 01 0
6 31 27 054 01 5
6 31 27 047 01 7
6 31 27 060 01 0
44
6 31 27 321 01 0
64
17
36
6 31 27 307 01 0
58
6 31 27 044 01 6
6 31 27 046 01 3
6 31 27 048 01 5
6 31 27 306 01 0
43
57
14
16
33
42
6 31 27 015 01 3
45
6 31 27 043 01 8
6 31 27 059 01 8
6 31 27 305 01 0
6 31 27 031 01 2
44
13
32
41
6 31 27 320 01 0
43
6 31 27 042 01 4
6 31 27 058 01 4
6 31 27 304 01 0
6 31 27 319 01 0
42
6 31 27 408 01 0
12
30
40
56
6 31 27 407 01 0
52,39
Objednací číslo
Balení 1 ks
6 31 27 057 01 6
6 31 27 303 01 0
55
50,80
2 ¹⁄₁₆"
Ø
mm
26
39
6 31 27 013 01 1
2"
Maximální trvanlivost a vynikající řezný
výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu
50 mm
6 31 27 056 01 2
6 31 27 302 01 0
6 31 27 014 01 9
41
Korunkový vrták HM Ultra 50
se závitem FEIN M 18 × 6 P 1,5
24
6 31 27 301 01 0
38
6 31 27 317 01 0
6 31 27 406 01 0
6 31 27 384 02 0
Objednací číslo
Balení 1 ks
37
6 31 27 318 01 0
6 31 27 405 01 0
49,21
Objednací číslo
Ø
mm
6 31 27 300 01 0
54
47,63
1 ¹⁵⁄₁₆"
skládající se ze 4 korunkových vrtáků
Ø ⁹⁄₁₆", ¹¹⁄₁₆", ¹³⁄₁₆", ¹⁵⁄₁₆" (hloubka řezu
2"/50 mm) a 1 středícího kolíku (105 mm)
v přenosném plastovém kufru
Vyvinutý speciálně pro použití při stavbě
kolejí a kolejnic: mimořádně tvrdé řezací
zuby z tvrdokovu a optimalizovaná řezná
geometrie zajišťují ty nejlepší výsledky.
Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm
36
53
1 ⅞"
40
Provedení jako sada
6 31 27 029 01 1
Korunkový vrták HM „S“
se závitem FEIN M 18 × 6 P 1,5
61
6 31 27 325 01 0
62
6 31 27 326 01 0
63
6 31 27 327 01 0
64
6 31 27 328 01 0
65
6 31 27 329 01 0
21
KORUNKOVÉ VRTÁKY
Korunkový vrták HSS
Korunkové vrtáky FEIN HSS Prima jsou tvořeny mimořádně kvalitní
rychlořeznou ocelí: 5% podíl kobaltu zajišťuje dlouhou trvanlivost
a zvýšenou rázovou a nárazovou pevnost. Korunkové vrtáky FEIN
HSS Prima dosahují prvotřídních výsledků vrtání u ocelových a
kovových konstrukcí a umožňují mimořádně hospodárné vrtání při
montážích.
Trvanlivost HSS v konkurenčním srovnání
FEIN HSS PrIMa
Konkurenti HSS
0
50
100
150
200
Počet vrtných otvorů
Testovací podmínky: Při průměrném výsledku konkurenčních výrobků HSS u
100 vyvrtaných otvorů na jeden korunkový vrták dosáhl FEIN HSS Prima výsledku
140 vyvrtaných otvorů. Materiál: Ocel C 45, 30 mm silná; Ø: 18 mm
Korunkový vrták HSS PrIMa
s upínáním QuickIN
5% kobaltová slitina pro dlouhou
životnost. Metrické rozměry, hloubka
řezu 35 mm
Využijte našich cenově zvýhodněných
velkých balení: objednejte 7 vrtáků,
dostanete 1 zdarma!
Ø
mm
Ø
mm
Objednací číslo
Balení 1 ks
Korunkový vrták HSS PrIMa 1"
s upínáním QuickIN
Velká balení
7+1
5% kobaltová slitina pro dlouhou
životnost, rozměry v palcích, hloubka
řezu 1" / 25 mm
Objednací číslo
Balení 8 ks
12
6 31 27 194 02 0
13
6 31 27 195 02 0
14
6 31 27 196 02 0
15
6 31 27 197 02 0
16
6 31 27 198 02 0
12
6 31 27 194 01 0
17
6 31 27 199 02 0
13
6 31 27 195 01 4
18
6 31 27 200 02 0
14
6 31 27 196 01 7
19
6 31 27 201 02 0
15
6 31 27 197 01 1
20
6 31 27 202 02 0
16
6 31 27 198 01 9
21
6 31 27 203 02 0
17
6 31 27 199 01 3
22
6 31 27 204 02 0
18
6 31 27 200 01 1
23
6 31 27 205 02 0
19
6 31 27 201 01 0
24
6 31 27 206 02 0
20
6 31 27 202 01 3
25
6 31 27 207 02 0
21
6 31 27 203 01 7
26
6 31 27 208 02 0
22
6 31 27 204 01 5
27
6 31 27 209 02 0
23
6 31 27 205 01 9
28
6 31 27 210 02 0
24
6 31 27 206 01 2
29
6 31 27 211 02 0
25
6 31 27 207 01 6
30
6 31 27 212 02 0
26
6 31 27 208 01 4
31
6 31 27 213 02 0
27
6 31 27 209 01 8
32
6 31 27 214 02 0
Ø
in
Ø
mm
Objednací číslo
Balení 1 ks
⁷⁄₁₆"
11,11
6 31 27 409 01 0
½"
12,70
6 31 27 410 01 0
⁹⁄₁₆"
14,29
6 31 27 411 01 0
⅝"
15,88
6 31 27 412 01 0
¹¹⁄₁₆"
17,46
6 31 27 413 01 0
¾"
19,05
6 31 27 414 01 0
¹³⁄₁₆"
23,81
6 31 27 415 01 0
⅞"
22,23
6 31 27 416 01 0
¹⁵⁄₁₆"
23,81
6 31 27 417 01 0
1"
25,40
6 31 27 418 01 0
1 ¹⁄₁₆"
26,99
6 31 27 419 01 0
1 ¹⁄₅"
28,58
6 31 27 420 01 0
1 ³⁄₁₆"
30,16
6 31 27 421 01 0
1 ¼"
31,75
6 31 27 422 01 0
1 ⁵⁄₁₆"
33,34
6 31 27 423 01 0
1 ⅜"
34,93
6 31 27 424 01 0
36,51
6 31 27 425 01 0
28
6 31 27 210 01 0
29
6 31 27 211 01 9
1 ½"
38,10
6 31 27 426 01 0
30
6 31 27 212 01 2
1 ⁹⁄₁₆"
39,19
6 31 27 427 01 0
31
6 31 27 213 01 6
1 ⅝"
41,28
6 31 27 428 01 0
6 31 27 214 01 4
1 ¹¹⁄₁₆"
42,86
6 31 27 429 01 0
1 ¾"
44,45
6 31 27 430 01 0
1 ¹³⁄₁₆"
48,04
6 31 27 431 01 0
1 ⅞"
47,63
6 31 27 432 01 0
1 ¹⁵⁄₁₆"
49,21
6 31 27 433 01 0
2
50,80
6 31 27 434 01 0
2 ¹⁄₁₆"
52,39
6 31 27 435 01 0
22
skládající se ze 4 korunkových vrtáků
Ø ⁹⁄₁₆", ¹¹⁄₁₆", ¹³⁄₁₆", ¹⁵⁄₁₆"hloubka řezu
1"/25 mm) a 1 středícího kolíku
v přenosném plastovém kufru
Objednací číslo
1 ⁷⁄₁₆"
32
Provedení jako sada
6 31 27 411 02 0
KORUNKOVÉ VRTÁKY
Korunkové vrtáky FEIN HSS Dura se používají tam, kde se trvale pracuje za nepříznivých pracovních podmínek nebo kde nelze
pracovat s chladicí kapalinou. Jsou vyrobeny z kvalitní rychlořezné
oceli s podílem kobaltu 5 %. Povrch je opatřen prvotřídní vrstvou z
titan-aluminium-nitridu. Ta zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti, zvýšenou odolnost proti horku a vynikající životnost v oceli, ušlechtilé
oceli a šedé litině.
Délka 3 – 3 / 8"
Středící kolíky
Korunkový
vrták
Délka 105 mm
Upnutí
HM Ultra
QuickIN
HSS Prima
QuickIN
35 mm
HSS Dura
QuickIN
35 mm
Objednací číslo
Trvanlivost HSS s povrchovou vrstvou v konkurenčním srovnání
FEIN HSS Dura
0
50
3 02 17 332 00 9
100
150
200
250
Počet vrtných otvorů
Testovací podmínky: Při průměrném výsledku konkurenčních výrobků HSS u
140 vyvrtaných otvorů na jeden korunkový vrták dosáhl FEIN HSS D ura výsledku
180 vyvrtaných otvorů. Materiál: Ocel C 45, 30 mm silná; Ø: 18 mm
5% kobaltová slitina a povrchová úprava
pro vynikající životnost a maximální
kluzné vlastnosti. Metrické rozměry,
hloubka řezu 35 mm
Provedení jako sada
Objednací číslo
3 02 17 338 00 0
Délka 4 – 11 / 16"
HM Ultra 50
Weldon
(s adaptérem 6 39 01 021 01 4)
50 mm
U konkurenčních korunkových vrtáků
Weldon s vnitřním vrtáním > 6,4 mm
musí být použit adaptér 6 39 01 024 01.
3 02 17 337 00 2
Konkurence
Weldon
25, 35, 40
(s adaptérem 6 39 01 021 01 4)
mm
Konkurence M18 × 6 P 1,5
(s adaptérem 6 39 01 020 00 6)
50 mm
3 02 17 333 00 3
Objednací číslo
QuickIN
HSS Prima
(s adaptérem 6 39 01 045 01 0)
35 mm
HSS Dura
QuickIN
(s adaptérem 6 39 01 045 01 0)
35 mm
Konkurence
Weldon
(s adaptérem 6 39 01 021 01 4)
50 mm
6 31 27 142 02 9
Objednací číslo
3 02 17 355 00 0
Délka 4 – 1 / 8"
13
6 31 27 141 01 0
14
6 31 27 142 01 3
HM Ultra 2"
QuickIN
15
6 31 27 143 01 7
Ø
mm
QuickIN
1"
6 31 27 144 01 5
Ø
in
HSS Prima 1"
16
HSS Nova 1"
Weldon
1"
17
6 31 27 145 01 9
⁷⁄₁₆"
11,11
18
6 31 27 146 01 2
½"
12,70
6 31 27 357 01 0
19
6 31 27 147 01 6
⁹⁄₁₆"
14,29
6 31 27 358 01 0
20
6 31 27 148 01 4
⅝"
15,88
6 31 27 359 01 0
HM Ultra 2" QuickIN MAX
2"
21
6 31 27 149 01 8
¹¹⁄₁₆"
17,46
6 31 27 360 01 0
HSS Prima 1" QuickIN
1"
22
6 31 27 150 01 0
¾"
19,05
6 31 27 361 01 0
(s adaptérem 6 39 01 045 01 0)
23
6 31 27 151 01 9
¹³⁄₁₆"
20,64
6 31 27 362 01 0
24
6 31 27 152 01 2
Konkurence Weldon
1", 1 – 3 / 8"
(s adaptérem 6 39 01 021 01 4)
⅞"
22,23
6 31 27 363 01 0
25
6 31 27 153 01 6
¹⁵⁄₁₆"
23,81
6 31 27 364 01 0
26
6 31 27 154 01 4
1"
25,40
6 31 27 365 01 0
27
6 31 27 155 01 8
1 ¹⁄₁₆"
26,99
6 31 27 366 01 0
28
6 31 27 156 01 1
1 ¹⁄₅"
28,58
6 31 27 367 01 0
29
6 31 27 157 01 5
1 ³⁄₁₆"
30,16
6 31 27 368 01 0
30
6 31 27 158 01 3
1 ¼"
31,75
6 31 27 369 01 0
6 31 27 159 01 7
1"
Objednací číslo
Korunkový
vrták
6 31 27 160 01 9
QuickIN
50 mm
6 31 27 140 01 1
32
HSS Nova 1"
Ø 7 / 16"
Délka 135 mm
Objednací číslo
Balení 1 ks
31
1"
50 mm
Hloubka
Korunkový
Upnutí
řezu
vrták
HM Ultra
QuickIN
35 mm
(s adaptérem 6 39 01 045 01 0)
Průmyslový standard. Rozměry v palcích,
hloubka řezu 1"/25 mm
12
QuickIN
HM Ultra 50 QuickIN MAX
Hloubka
řezu
skládající se ze 6 korunkových vrtáků,
Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm (hloubka
řezu 35 mm) a 1 středícího kolíku
v přenosném plastovém kufru
Korunkový vrták HSS Nova 1"
s upínáním Weldon
Ø
mm
HSS Prima 1"
Ø 7 / 16"
HM Ultra 50 M 18 × 6 P 1,5
(s adaptérem 6 39 01 020 00 6)
Upnutí
Objednací číslo
Korunkový vrták HSS Dura
s upínáním QuickIN
Hloubka
řezu
Hloubka
Korunkový
Upnutí
řezu
vrták
Konkurence
Weldon
2"
Ø 7 / 16"
(s adaptérem 6 39 01 021 01 4)
Délka 125 mm
Korunkový
vrták
Konkurenti HSS s povrchovou vrstvou
Hloubka
řezu
35 mm
Korunkový
vrták
Upnutí
Objednací číslo
Balení 1 ks
6 31 27 356 01 5
Upnutí
Objednací číslo
Hloubka
řezu
2"
3 02 17 332 00 9
Délka 4 – 11 / 16"
Korunkový
vrták
Objednací číslo
Upnutí
Hloubka
řezu
3 02 17 333 00 3
Délka 5 – 5 / 16"
Hloubka
Korunkový
Upnutí
řezu
vrták
HM Ultra 2"
QuickIN
2"
(s adaptérem 6 39 01 045 01 0)
Konkurence
Weldon
(s adaptérem 6 39 01 021 01 4)
Objednací číslo
2"
3 02 17 355 00 0
23
PŘÍSLUŠENSTVÍ
FEIN – Váš kompetentní partner, pokud jde o řezání závitů.
Strojní řezání závitů je nejen rychlejší a tělesně méně namáhavé
než ruční, ale poskytuje také jasné výhody co se týče přesnosti.
FEIN k tomu nabízí bohatý program příslušenství: od zařízení na
řezání závitů a sklíčidla pro rychlou výměnu až po upínací vložky
závitníku pro slepé a průchozí otvory.
Adaptér/sklíčidlo
Adaptér s upínáním QuickIN
Výstup M 18 × 6 P 1,5
Objednací číslo
6 39 01 020 00 6
Nástavec
pro používání na omezeném, zahloubeném nebo stupňovitém povrchu, možné
průchozí otvory od Ø 36 mm. Upnutí
QuickIN, délka 100 mm, vč. středícího
kolíku
Objednací číslo
6 31 06 016 01 0
Upínací vložka zavitníku vel. 2
pro průchozí otvory, závitníky podle
DIN 374/376
Řezání závitů
Sklíčidlo pro rychlou výměnu při
řezání závitu pro KBM 52 U
lze použít pouze pro jednotky korunkového vrtání s levotočivou funkcí. Vel. 2,
s upnutím QuickIN, pro závitníky
(DIN 374/376) ve spojení s upínací vložkou závitníku s bezpečnostní spojkou
nebo bez ní M 6 – M 16
Výstup Weldon
Upínací stopky
Objednací číslo
6 39 01 021 01 4
Výstup Weldon Speciál. Speciální pro
konkurenční korunkový vrták s vnitřním
vrtáním > 6,4 mm
Objednací číslo
6 39 01 022 00 8
Výstup B 16
Objednací číslo
Kužel
Ø
mm
MK3
12 – 65
6 39 01 019 01 3
MK2
12 – 35
6 39 01 018 01 9
Zařízení na řezání závitů KBM 32 Q
a KBM 50 QX
Vel. 2, s upnutím QuickIN, pro závitníky (DIN 374/376) ve spojení s upínací
vložkou závitníku s bezpečnostní spojkou nebo bez ní M 6–M 16. Vč. opěry
točivého momentu
Objednací číslo
k dovybavení provedení KBM 52 U
(7 270 31), KBM 65 Q (7 270 26) a
KBM 65 QF (7 270 23). Integrovaný
přívod chladící a mazací kapaliny
Kužel
Ø
mm
MK 3
12 – 65
M6
4,5
3,4
6 32 06 117 01 5
M8
6
4,9
6 32 06 095 01 1
M 10
7
5,5
6 32 06 096 01 4
M 12
9
7
6 32 06 097 01 8
M 14
11
9
6 32 06 098 01 6
M 16
12
9
6 32 06 099 01 0
M 18
14
11
6 32 06 100 01 1
M 20
16
12
6 32 06 101 01 0
Objednací číslo
s bezpečnostní spojkou pro slepé otvory
Ozubené sklíčidlo vrtáku s
upínáním QuickIN
Objednací číslo
Balení 1 ks
1,5 – 13
6 39 01 023 02 0
1 – 16
6 39 01 023 01 1
Objednací číslo
Zařízení na řezání závitů pro
KBM 65 Q a KBM 65 QF
Vel. 2, s upnutím Morseovým kuželem
MK 3, pro závitníky (DIN 374/376) ve
spojení s upínací vložkou závitníku s
bezpečnostní spojkou nebo bez ní, M 6
– M 20. Vč. opěry točivého momentu
Závit
Ø
mm

M6
4,5
3,4
6 32 06 118 01 3
M8
6
4,9
6 32 06 102 01 3
M 10
7
5,5
6 32 06 103 01 7
Objednací číslo
M 12
9
7
6 32 06 104 01 5
M 14
11
9
6 32 06 105 01 9
M 16
12
9
6 32 06 106 01 2
M 18
14
11
6 32 06 107 01 6
M 20
16
12
6 32 06 108 01 4
6 39 01 017 01 1
6 39 01 027 01 0
Rozpětí
mm
9 26 02 072 01 2
Objednací číslo
Sada pro přestavbu
pro předchůdce provedení KBM 542 na
rychlovýměnný systém QuickIN
24
9 26 02 079 01 0

Objednací číslo
6 39 01 023 00 2
Adaptér s upínáním Weldon
pro přestavbu konkurenčních výrobků
na systém QuickIN
Objednací číslo
Objednací číslo
Ø
mm
6 39 01 024 01 9
Výstup ½"
Objednací číslo
Upínací stopky QuickIN
pro použití korunkových vrtáků FEIN
na stolních a sloupových vrtačkách a
všech ostatních korunkových vrtačkách
s uchycením Morseovým kuželem.
Včetně ručního čerpadla a středícího
kolíku pro externí přívod chladící a
mazací kapaliny
Závit
6 39 01 028 01 8
Příslušenství KBM 80 U / 80 auto
viz str. 25
Závitník obdržíte ve specializovaných
obchodech
Objednací číslo
9 26 02 066 01 2
Příslušenství KBM 80 U / 80 auto
viz str. 26
PŘÍSLUŠENSTVÍ KBM 80
FEIN KBM 80 QuickIN MAX
příslušenství – zde se k sobě
hodí to, co k sobě patří.
KBM 80 U
Pomocí bohatého sortimentu příslušenství, od korunkových vrtáků
přes středící kolíky a adaptéry až po speciální upínací stopky pro
různé pohony, zajišťuje FEIN, aby při korunkovém vrtání s KBM 80
vše dokonale vzájemně ladilo. Díky upnutí nástroje QuickIN MAX
se korunkové vrtáky HM Ultra 50 hodí i do konkurenčních zařízení
se standardním upnutím Weldon 32.
Korunkový vrták HM Ultra 50
s upínáním QuickIN MAX
Maximální trvanlivost a vynikající řezný
výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu
50 mm
78
6 31 27 458 01 0
79
6 31 27 459 01 0
80
6 31 27 460 01 0
Korunkový vrták HM Ultra 2"
s upínáním QuickIN MAX
Maximální trvanlivost a vynikající řezný
výkon. Rozměry v palcích, hloubka řezu
2"/50 mm
Ø
mm
Objednací číslo
Balení 1 ks
50
6 31 27 330 01 0
51
6 31 27 331 01 0
52
6 31 27 332 01 0
53
6 31 27 333 01 0
54
6 31 27 334 01 0
55
6 31 27 335 01 0
56
6 31 27 336 01 0
57
6 31 27 337 01 0
58
6 31 27 338 01 0
59
6 31 27 339 01 0
60
6 31 27 340 01 0
61
6 31 27 341 01 0
62
6 31 27 342 01 0
63
6 31 27 343 01 0
64
6 31 27 344 01 0
65
6 31 27 345 01 0
66
6 31 27 346 01 0
67
6 31 27 347 01 0
68
6 31 27 348 01 0
69
6 31 27 349 01 0
70
6 31 27 350 01 0
71
6 31 27 351 01 0
72
6 31 27 352 01 0
73
6 31 27 353 01 0
74
6 31 27 354 01 0
75
6 31 27 355 01 0
76
6 31 27 456 01 0
77
6 31 27 457 01 0
Ø
in
Ø
mm
QuickIN MAX
QuickIN
Sklíčidlo s upnutím QuickIN
QI
2"
50,80
6 31 27 437 01 0
52,39
6 31 27 438 01 0
2 ⅛"
53,98
6 31 27 439 01 0
2 ³⁄₁₆"
55,56
6 31 27 440 01 0
2 ¼"
57,15
6 31 27 441 01 0
2 ⁵⁄₁₆"
58,74
6 31 27 442 01 0
2 ⅜"
60,33
6 31 27 443 01 0
2 ⁷⁄₁₆"
61,91
6 31 27 444 01 0
2 ½"
63,50
6 31 27 445 01 0
2 ⁹⁄₁₆"
65,09
6 31 27 446 01 0
WRE 3/2
Závitová vložka
velikost 3
Závitová vložka
velikost 2
QIM
M22–M27
Adaptér/sklíčidlo
Adaptér s upnutím QuickIN MAX
Výstup QuickIN
Objednací číslo
Rozpětí mm
1,5 – 13
66,68
6 31 27 447 01 0
2 ¹¹⁄₁₆"
68,26
6 31 27 448 01 0
2 ¾"
69,85
6 31 27 449 01 0
2 ¹³⁄₁₆
71,44
6 31 27 450 01 0
2 ⅞"
73,03
6 31 27 451 01 0
2 ¹⁵⁄₁₆"
74,61
6 31 27 352 01 0
Rozpětí mm
1 – 16
3"
76,20
6 31 27 353 01 0
3 ¹⁄₁₆"
77,79
6 31 27 454 01 0
3 ⅛"
79,38
6 31 27 455 01 0
Středící kolík
Středící kolík pro korunkový vrták
QuickIN MAX
6 39 01 045 01 0
Ozubené sklíčidlo vrtáku s
upínáním QuickIN
2 ⅝"
125
Závitové sklíčidlo
velikost 3
MK3/
Weldon 32
Nástavec upínací
stopky
M6–M20
Výstup QuickIN MAX
K dovybavení KBM 80 U / KBM 80 auto.
Se zabudovaným přívodem chladicí kapaliny. Pro všechny korunkové vrtáky FEIN
QuickIN MAX Ø 50 – 80 mm
Objednací číslo
Balení 1 ks
2 ¹⁄₁₆"
Délka / mm
KBM 80 auto
Objednací číslo
6 39 01 038 02 0
Výstup Weldon 32 Standard
Speciálně pro korunkové vrtáky s
upínacími plochami posunutými o 90°.
Maximální hloubka řezu 50 mm
Objednací číslo
6 39 01 023 02 0
Objednací číslo
6 39 01 041 01 0
Výstup Weldon 32
Upínací plochy v rovině. Maximální
hloubka řezu 75 mm. Speciálně pro
korunkové vrtáky od:
Objednací číslo
6 39 01 023 01 1
Upínací stopky Morseův
kužel MK 3
Výstup QuickIN
K dovybavení KBM 80 U / KBM 80 auto.
Se zabudovaným přívodem chladicí
kapaliny. Pro všechny korunkové vrtáky
QuickIN 12 – 65 mm
Objednací číslo
Hougen
6 39 01 042 01 0
Jancy
6 39 01 040 01 0
Nástavec upínací stopky Morseova
kužele MK 3 Výstup Morseův kužel MK 3.
Speciálně pro zahlubování
Objednací číslo
3 02 17 333 00 3
Objednací číslo
6 39 01 039 02 0
Objednací číslo
6 33 04 005 00 0
25
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Řezání závitů KBM 80
Sklíčidlo pro rychlou výměnu při
řezání závitu pro KBM 80
lze použít pouze pro korunkové vrtáčky
s levotočivou funkcí. Vel. 3, s upnutím
QuickIN MAX, pro závitníky (DIN
374/376) ve spojení s upínací vložkou
zavitníku s bezpečnostní spojkou nebo
bez ní, M 22–M 27
Magnetické či nikoli: upínací zařízení
FEIN se hodí pro každé použití.
Pro materiály a obrobky, u kterých není možné použít elektromagnety korunkových vrtaček, nabízí
FEIN alternativní upínací zařízení: přísavná deska pro antimagnetické materiály jako ušlechtilá ocel
nebo hliník, vakuová deska, která se společně s vakuovým čerpadlem použije např. u rýhovaných nebo
slzičkových plechů, až k přípravku na vrtání trubek o průměru 60 až 300 mm.
Upínací zařízení
Objednací číslo
9 26 02 082 01 0
Upínací vložka závitníku vel. 3
pro průchozí otvory, závitníky podle
DIN 374/376
Závit
Ø×
mm
Objednací číslo
M 22 / M 24 18 × 14,5
6 32 06 119 01 0
M 27
6 32 06 120 01 0
20 × 16
Vakuová deska
pro antimagnetické materiály a strukturovaný podklad (rýhovaný plech,
bradavkovitý plech aj.). K tomu je třeba
vakuové čerpadlo
s bezpečnostní spojkou pro slepé otvory
Přísavná deska
pro antimagnetické materiály,
250 × 330 × 110 mm
Nelze použít u KBM 80
Objednací číslo
Vakuová deska 396 × 200 × 95 mm pro
KBM 32 Q, 50 QX, 52 U, 65 Q, 65 QF
Objednací číslo
9 26 02 057 01 7
Závit
Ø×
mm
Objednací číslo
M 22 / M 24 18 × 14,5
6 32 06 122 01 0
M 27
6 32 06 123 01 0
20 × 16
Zařízení pro vrtání trubek
vč. upínacího pásu, pro provádění vrtání
na trubkách o průměru trubky od
60 do 300 mm, 220 × 130 mm
9 26 02 085 01 0
Vakuové čerpadlo
Nasávané množství 0,015 m³ / min,
–0,8 bar, 92 W, hmotnost 2,5 kg, vč. sací
hadice
Výměnná redukční vložka (3 / 2)
Redukční vložka pro upnutí vložky
­závitníku vel. 2 (M 6 – M 20) ve sklíčidle
pro rychlou výměnu při řezání závitů
vel. 3. (9 26 02 082 01 0)
Objednací číslo
Objednací číslo
Objednací číslo
26
6 32 06 125 01 0
9 26 01 022 01 3
Ochrana před dotykem a ochrana
proti třískám
Zabraňuje neúmyslnému dotyku s rotujícími díly, zvyšuje pasivní bezpečnost.
Hodí se také k dovybavení KBM 32 Q,
50 Q, 50 QX a KBM 52 U
Objednací číslo
9 26 02 054 01 6
Vakuová deska 396 × 350 × 95 mm pro
KBM 80 U, 80 auto
Objednací číslo
Všeobecné příslušenství
9 26 02 055 01 0
6 39 01 037 01 0
CHLAZENÍ A MAZÁNÍ
Dlouhá životnost –
dokonalé výsledky vrtání.
Dostatečné a spolehlivé chlazení zvyšuje životnost nástroje a zaručuje lepší postup práce. U korunkových vrtaček FEIN je chladicí
kapalina přiváděna přes zabudované vnitřní chlazení a mazání.
Chladicí a mazací kapalina se dostává přímo na břity korunkového
vrtáku. Není-li to možné, jako např. při práci nad hlavou, je třeba
využít externího chlazení. Zde doporučujeme práci s chladicí
kapalinou ve spreji. Při suchém vrtání se dosahuje nejlepších
výsledků s korunkovými vrtáky s povrchovou vrstvou, jako je FEIN
HSS D ura .
Dlouhá životnosti díky správnému mazivu
Materiál
Mazivo
Al < 10 % Si < 600 N / mm²
Emulze, petrolej*
Al > 10 % Si < 600 N / mm²
Emulze, petrolej*
ocel < 500 N / mm²
Emulze
ocel < 750 N / mm²
Emulze
ocel < 900 N / mm²
Emulze, výkonný řezný olej
ocel < 1100 N / mm²
Emulze, výkonný řezný olej
ocel < 1400 N / mm²
Emulze, výkonný řezný olej
ušlechtilá ocel < 700 N / mm²
Emulze
ušlechtilá ocel > 700 N / mm²
Emulze, výkonný řezný olej
Litina (GG) < 300 N / mm²
Emulze, suchá
mosaz (CuZn) < 500 N / mm²
Emulze
Těžko obrobitelné materiály
Emulze, výkonný řezný olej
Kolejnice
Emulze, výkonný řezný olej
* nenaplňujte do nádoby chladicí kapaliny KBM 80!
Pro dosažení optimální trvanlivosti a dlouhé životnosti vrtného nástroje musí být
chladicí a mazací kapalina optimálně sladěna se zpracovávaným materiálem.
Chlazení
Ruční čerpadlo
Kapacita cca 450 ml. Hodí se pro
korunkové vrtačky FEIN KBM 32 Q,
KBM 50 QX, KBM 52 U, KBM 65 Q,
KBM 65 QF
Objednací číslo
Zařízení pro důkladné chlazení a
mazání.
Kapacita cca 500 ml, přesné dávkování
průtokového množství pomocí kulového
kohoutu. Hodí se ke korunkovým
vrtačkám FEIN KBM 32 Q, KBM 50 QX
a KBM 52 U od roku výroby 2006.
3 21 32 022 00 7
Objednací číslo
6 39 01 036 01 0
Vnitřní chlazení a mazání korunkových vrtaček FEIN umožňuje plynulou, hospodárnou
práci a dlouhou životnost nástroje.
27
Je dobré vědět
Korunkový vrták FEIN
a příslušenství
Korunkové vrtačky FEIN
Úvod
Korunkové vrtání
4
Tvrdokov nebo HSS? 19
Řezání závitů
5
Řada FEIN pro
korunkové vrtání
11
Odborné zkušenosti FEIN
20
12
32
6
FEIN KBM 32 Q
Zahlubování
Ty nejlepší korunkové vrtačky FEIN
Korunkový vrták s nánosem tvrdokovu
FEIN KBM 50 QX
13
Korunkový vrták HSS
22
Vystružování
33
Bezpečnost 8
FEIN KBM 52 U
14
Středící kolíky, adaptér, 23
Otáčky tvrdokov / HSS
34
Systém QuickIN
9
FEIN KBM 65 Q / KBM 65 QF 15
Upínací stopky
FEIN KBM 80 U
16
Příslušenství řezání závitů
24
FEIN KBM 80 auto
17
Příslušenství KBM 80
25
Upínací zařízení
26
Chlazení a mazání
27
28
30
Kótovaný výkres zařízení 35
Technické údaje
36
Servis
37
Je dobré vědět
Již více než 25 let je FEIN u korunkového vrtání představitelem
fundovaných odborných znalostí, rozsáhlého know-how a odborných
zkušeností: u korunkových vrtaček, u korunkových vrtáků a u příslušenství. Vlastní zkušenosti, které se vztahují nejen na použití správných otáček a vhodné chladicí a mazací kapaliny, ale také na všechny
otázky, v nichž se jedná o řezání závitů, vystružování a ­zahlubování.
Protože i u těchto použití nabízejí korunkové vrtačky od FEIN značné
výhody. Přesvědčte se o tom sami na následujících stránkách.
Další dotazy a odborné poradenství Vám kdykoli rádi poskytnou
odborní prodejci FEIN. A pokud Vaše korunková vrtačka přestane
fungovat, Váš servisní partner FEIN ji zase rychle uvede do chodu.
Na to se můžete spolehnout! Neboť i u servisu znamená FEIN absolutní spolehlivost a trvalou kvalitu.
29
ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
Přesné závity od M 6 do M 27.
Strojní řezání závitů je mnohonásobně přesnější než ruční, jde
rychleji a bez námahy. To platí především pro řezání závitů s
korunkovými vrtačkami FEIN: jejich velký rozsah zdvihu umožňuje
výměnu nástroje, aniž by bylo třeba uvolnit korunkovou vrtačku
od obrobku – a bez opětovného vyrovnání, popř. vystředění, pokud je použit řezač závitů. Individuální nastavitelné, elektronické
snižování otáček a jemný posuv umožňují lehkou a přesnou práci.
Zařízení na řezání závitů s funkcí levotočivého chodu
Při řezání závitů ve slepých otvorech brání speciální vložky pro
řezání závitů se zabudovanou bezpečnostní spojkou, aby závitník
narazil na dno otvoru a zlomil se.
FEIN nabízí rozsáhlý program příslušenství pro řezání závitů: od
zařízení na řezání závitů a sklíčidel pro rychlou výměnu při řezání
závitu až po upínací vložky závitníků od M 6 do M 27.
Shrnutí: Korunkové vrtačky FEIN a příslušenství jsou při řezání
závitů vynikající volbou.
Přesné výsledky při řezání závitů
Se zařízením na řezání závitů je
možné rozšířit o funkci řezání
závitů i korunkové vrtačky,
které jsou vybaveny pouze
pravotočivým chodem: zařízení
umožňuje levotočivý chod a
vede závitník přeně ze závito­
vého otvoru.
Úspora času díky sklíčidlu pro rychlou výměnu
U korunkových vrtaček se
zabudovaným levotočivým
­c hodem představuje sklíčidlo
pro rychlou výměnu řezače
závitů nejhospodárnější řešení.
Upínací vložky závitníků podle rozměrů
Vložky FEIN na řezání závitů
jsou přizpůsobeny pro příslušné
použití podle typu závitu
a závitníku podle DIN 374/376.
Odlišují se různým rozměrem
průměru u kruhového dříku
a čtyřhranu.
Průchozí otvor
Je jedno, zda se jedná o otvor průchozí nebo slepý: s korunkovými
vrtačkami FEIN dosáhnete i při řezání závitů přesných výsledků v
krátkém čase.
Rychlost řezu při řezání závitů
Materiál
Nástroj
Al
> 10 % Si
< 600 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov
20
40
30
ocel
< 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov
20
25
25
ocel
> 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov
15
20
20
ušlechtilá ocel
< 700 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov
8
10
15
Litina (GG)
< 300 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov
15
25
15
Mosaz (CuZn)
< 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov
20
40
35
* Údaje bez záruky
30
Slepý otvor
Rychlost řezu [m/min]*
ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
KBM 32 Q
KBM 50 QX
KBM 52 U
KBM 65 Q
KBM 65 QF
KBM 80 U
KBM 80 auto
260 Ot/min.
260 Ot/min.
250 Ot/min.
260 Ot/min. 180 Ot/min.
do M 20
do M 27
9 26 02 072 01 2
9 26 02 079 01 0
9 26 02 066 01 2
9 26 02 082 01 0
Od M 6 do M 27 –
FEIN má pro každý
průměr závitu vhodné
řešení.
440 Ot/min.
9 26 02 072 01 2
Průchozí
otvor
Slepý otvor
Slepý otvor
Průchozí
otvor
Slepý otvor
Průchozí
otvor
Slepý otvor
Průchozí
otvor
Slepý otvor
6 32 06 125 01 0
6 32 06 125 01 0
+
6 39 01 023 02 0
M8
Průchozí
otvor
5,0
Řezání závitů
Slepý otvor
Ø / mm
M6
Průchozí
otvor
Závit
Předvrtání
6 32 06 117 01 5
6 32 06 118 01 3
6 32 06 117 01 5
6 32 06 118 01 3
6 32 06 117 01 5
6 32 06 118 01 3
6 32 06 117 01 5
6 32 06 118 01 3
6,8
6 32 06 118 01 3
6 32 06 125 01 0
6 32 06 125 01 0
+
6 39 01 023 02 0
6 32 06 095 01 1
6 32 06 102 01 3
6 32 06 095 01 1
6 32 06 102 01 3
6 32 06 095 01 1
6 32 06 102 01 3
6 32 06 095 01 1
6 32 06 102 01 3
M 10 8,5
6 32 06 096 01 4
6 32 06 103 01 7
6 32 06 096 01 4
6 32 06 103 01 7
6 32 06 096 01 4
6 32 06 103 01 7
6 32 06 096 01 4
6 32 06 103 01 7
M 12 10,2
6 32 06 102 01 3
6 32 06 125 01 0
6 32 06 125 01 0
6 32 06 097 01 8
6 32 06 104 01 5
6 32 06 097 01 8
6 32 06 104 01 5
6 32 06 097 01 8
6 32 06 104 01 5
6 32 06 097 01 8
6 32 06 104 01 5
M 14 12,0
6 32 06 103 01 7
6 32 06 125 01 0
6 32 06 125 01 0
6 39 01 023 02 0
6 32 06 098 01 6
6 32 06 105 01 9
6 32 06 098 01 6
6 32 06 105 01 9
6 32 06 098 01 6
6 32 06 105 01 9
M 16 14,0
6 32 06 104 01 5
6 32 06 125 01 0
6 32 06 125 01 0
6 39 01 023 01 1
6 32 06 099 01 0
6 32 06 106 01 2
6 32 06 099 01 0
6 32 06 106 01 2
6 32 06 099 01 0
6 32 06 106 01 2
M 18 15,5
6 32 06 105 01 9
6 32 06 125 01 0
6 32 06 125 01 0
6 39 01 023 01 1
6 32 06 100 01 1
6 32 06 107 01 6
M 20 17,5
6 32 06 106 01 2
6 32 06 125 01 0
6 32 06 125 01 0
6 32 06 101 01 0
6 32 06 108 01 4
+
6 32 06 100 01 1
6 32 06 107 01 6
6 32 06 125 01 0
6 32 06 125 01 0
+
6 31 27 239 01 5
+
6 32 06 099 01 0
+
6 31 27 238 01 1
+
6 32 06 098 01 6
+
6 31 27 088 01 1
+
6 32 06 097 01 8
+
6 31 27 086 01 9
+
6 32 06 096 01 4
+
6 39 01 023 02 0
+
6 32 06 095 01 1
+
6 39 01 023 02 0
+
6 32 06 117 01 5
+
6 32 06 101 01 1
6 32 06 108 01 4
6 31 27 240 01 7
6 32 06 119 01 0
6 32 06 122 01 0
6 31 27 095 01 5
6 32 06 119 01 0
6 32 06 122 01 0
6 31 27 098 01 0
6 32 06 120 01 0
6 32 06 123 01 0
M 22 19,5
M 24 21,0
M 27 24,0
31
Zahlubování
Zahlubování – pro dokonalá
šroubová spojení.
Korunkové vrtačky FEIN se vyznačují především svými univerzálními možnostmi použití: Pro veškeré práce na hotovém vrtaném
otvoru, jako je odstraňování otřepů nebo výroba profilových nebo
rovných stupňů, jsou ideální. Především u šroubových a nýtovaných
spojení se doporučuje odstranit z vrtaného otvoru otřepy a případně provést zahloubení. Jen tak je dosaženo toho, že hlavice šroubů,
matice nebo nýty doléhají přesně na povrch obrobku. Podle typu
korunkové vrtačky k tomu můžete použít různé nářadí na zahlubování: U zahlubovacích nástrojů s kuželovým upnutím se nástroj
nasazuje přímo do vrtné hřídele. Pokud má nástroj válcové upnutí,
je možné provést upnutí přes sklíčidlo. Ať chcete spojit cokoli:
korunkové vrtačky FEIN umožňují profesionální práci a dokonalé
výsledky práce kolem vyvrtaného otvoru.
Rychlost řezu při zahlubování
Rychlost řezu [m/min]*
Materiál
Nástroj
Al
> 10 % Si
< 600 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov**
20
25
45
ocel
< 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov**
28
34
65
ocel
> 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov**
26
32
60
ušlechtilá ocel
< 700 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov**
7
8
16
Litina (GG)
< 300 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov**
20
25
45
mosaz (CuZn)
< 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
Tvrdokov**
50
60
90
* Údaje bez záruky ** Slinutý karbid (VHM)
Aby matice, hlavice šroubů a nýty přesně doléhaly na povrch obrobku – dokonalé odstranění otřepů a zahloubení s korunkovými
vrtačkami FEIN.
32
Provedení
Ø zahlubování max.
KBM 50 QX
31 mm
KBM 52 U
50 mm
KBM 65 Q / KBM 65 QF
50 mm
KBM 80 U
50 mm
KBM 80 auto
50 mm
Vystružování
Vystružování – pro přesné
vrtání s lepší jakostí povrchu.
Pomocí vystružování se vyrábějí přesné vrtné otvory s vysokou
jakostí povrchu. Korunkové vrtačky FEIN jsou i pro toto použití
optimální. Jsou totiž vybaveny vysokou přesností vystředěného
běhu, přesným rybinovým vedením, které jsou pro vystružovací
práce nezbytné. To z nich dělá ideální nástroj co se týče mobilního
vystružování u kovových konstrukcí a ve strojírenství.
Podle materiálu a průměru vrtání se rozsah při vystružování pohybuje mezi 0,1 a 0,8 mm. Výstružník je nasazen buď přímo ve vrtací
hřídeli, nebo je upnut přes sklíčidlo.
S korunkovými vrtačkami FEIN máte pro každou práci po ruce to
správné zařízení!
Rychlost řezu při vystružování
Rychlost řezu [m/min]*
Materiál
Nástroj
Al
> 10 % Si
< 600 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
HM
–
–
20
ocel
< 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
HM
11
15
13
ocel
> 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
HM
7
9
10
ušlechtilá ocel
< 700 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
HM
4
6
13
Litina (GG)
< 300 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
HM
9
12
10
mosaz (CuZn)
< 500 N / mm2
HSS
HSS s povrchovou úpravou
HM
11
15
20
* Údaje bez záruky
Provedení
Ø vystružování max.
KBM 50 QX
16 mm
KBM 52 U
23 mm
KBM 65 Q / KBM 65 QF
23 mm
KBM 80 U
31 mm
KBM 80 auto
31 mm
Pro přesné vrtné otvory s maximální jakostí povrchu –
strojní vystružování s korunkovými vrtačkami FEIN.
33
ORIENTAČNÍ HODNOTY OTÁČEK – TVRDOKOV A HSS
Na správných otáčkách záleží.
To nejdůležitější pro dosažení optimálních výsledků práce při
korunkovém vrtání je rychlost řezu: optimální otáčky korunkového
vrtáku se řídí podle průměru korunkového vrtání, typu vrtání a
vrtaného materiálu. Díky mechanické převodovce umožňují korunkové vrtačky FEIN velice dobré přiblížení k ideální rychlosti řezu. U
strojů FEIN s elektronickým snižováním otáček můžete otáčky určit
ještě jemněji. Tímto způsobem můžete plnit objem práce plynule a
zároveň s podstatně delší životností korunkového vrtáku.
HM Ultra orientační hodnoty otáček
800
750
700
650
600
550
500
450
Ot/min.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ocel < 750 N / mm2
45 m / min
ušlechtilá ocel < 700 N / mm2
25 m / min
< 20
40
30
50
70
60
80
Průměr (mm)
50
Průměr (mm)
HSS PrIMa orientační hodnoty otáček
650
600
550
500
ocel < 750 N / mm2
20 – 25 m / min
450
400
Ot/min. 350
300
250
ušlechtilá ocel < 700 N / mm2
6 – 10 m / min
200
150
100
50
0
10
15
20
25
30
35
40
45
HSS DUra orientační hodnoty otáček
800
750
700
650
600
550
500
Ot/min. 450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ocel < 750 N / mm2
30 – 35 m / min
ušlechtilá ocel < 700 N / mm2
8 – 12 m / min
10
34
15
20
25
30
35
Průměr (mm)
KÓTOVANÝ VÝKRES ZAŘÍZENÍ
Zařízení a jejich rozměry.
KBM 52U
KBM 32 Q
KBM 32 Q
KBM 50 QX
KBM 50 QX
KBM 52 U
18
2
56
n4
mi x 692
ma
62
n3
mi x 660
ma
73
n3
mi x 570
ma
160
38
180
180
,5
0
30
60
72
48
,5
6
31
60
KBM 80 U
KBM 80 U
KBM 65 QF
KBM 65 Q / KBM 65 QF
48
6
31
KBM 80 auto
KBM 80 auto
19
8
22
25
3
31
n5
mi x 818
a
m
39
n4
mi x 766
ma
19
7
19
7
6
31
n5
mi x 818
a
m
0
0
27
184
58
40
5
37
55
70
27
0
44
55
70
0
44
35
Technické údaje
Korunkové vrtačky FEIN – kompletní program.
Objednací číslo
Korunkové vrtání kovu do Ø 32 mm
KBM 32 Q
KBM 50 QX
KBM 52 U
KBM 65 Q
KBM 65 QF
KBM 80 U
KBM 80 auto
7 270 27
7 270 33
7 270 31
7 270 29
7 270 28
7 270 34
7 270 32

Korunkové vrtání kovu do Ø 50 mm














Korunkové vrtání kovu do Ø 65 mm
Korunkové vrtání kovu do Ø 80 mm
Spirálové vrtání se sklíčidlem (DIN 338)


Spirálové vrtání s upnutím Morseovým kuželem (DIN 345)
Řezání závitů
*














*

*
*


Zahlubování






Vystružování








Plně automatické vrtání

Práce jednou rukou

Práce nad hlavou







Použití k montáži







Použití v dílně







Korunkový vrták z tvrdokovu Ø
mm
12 – 32
12 – 50
12 – 50
12 – 65
12 – 65
12 – 80
12 – 80
Korunkový vrták max. vrtací hloubka
mm
50
50
50
50
50
50
50
Spirálový vrták max. Ø
mm
13
16
23
23
23
32
32
Řezání závitů max.
M
12
16
16
20
20
27
27
Zahlubování max. Ø
mm
31
50
50
50
50
50
Vystružování max. Ø
mm
16
23
23
23
31
31
Jmenovitý příkon
Watt
700
1 200
1 200
1 460
1 460
2 000
2 000
Výkon
Watt
450
680
640
650
650
900
900
Otáčky chodu naprázdno
1 / min
550
1. stupeň
1 / min
440
2. stupeň
1 / min
3. stupeň
1 / min
1. stupeň – slow / fast
1 / min
160 / 260
125 / 250
125 / 250
2. stupeň – slow / fast
1 / min
320 / 520
255 / 510
255 / 510
QuickIN
QuickIN
Otáčky při zatížení
Upnutí korunkového vrtáku
130 – 260
110 – 180
110 – 180
260 – 520
160 – 260
160 – 260
350 – 580
350 – 580
QuickIN
QuickIN
QuickIN
QuickIN
QuickIN
QuickIN MAX QuickIN MAX
Upnutí nástroje
MK
3
3
3
3
3
Zdvih
mm
135
135
135
145
145
145
145
Celý rozsah zdvihu
mm
260
310
310
330
Rozsah nastavení stojanu vrtačky
mm
Rozsah otáčení stojanu vrtačky
Přídržná síla magnetu
N
Elektronické zvýšení přídržné síly magnetu
9 000
11 000
11 000



12 000
330
285
285
+/– 6
+/– 4,25
+/– 4,25
+/– 8°
+/– 11°
+/– 11°
12 000
18 000
18 000




270 × 90
270 × 90
Zobrazení přídržné síly magnetu
Rozměry magnetického podstavce
mm
160 × 80
180 × 90
180 × 90
184 × 92
184 × 92
Kabel se zástrčkou
m
4
4
4
4
4
4
4
Hmotnost podle EPTA
kg
10,5
12,8
14,2
19,0
20,6
25,4
26,4
Automatický posuv vrtání

Pravotočivý/levotočivý chod



Elektronické snižování otáček



Memory Function
Elektronicky řízené otáčky



Kluzná spojka točivého momentu








 vhodné   velice vhodné  obsaženo *pouze se zařízením na řezání závitů
36
SERVIS
Jsme tu pro Vás – poradenství, servis, záruka.
Již více než 140 let vyvíjí FEIN stále nová řešení, která usnadňují
práce v řemeslech i průmyslu. Také korunkové vrtačky FEIN byly
vyvinuty, abyste mohli požadavky každodenní práce plnit rychleji,
pohodlněji a hospodárněji: v nejtěžších podmínkách, po dlouhá léta
– a s nástroji a příslušenstvím, které jsou dokonale přizpůsobené
Kvalifikované poradenství
těmto požadavkům. Blízkost k uživatelům, která Vám samozřejmě
přijde vhod i při poradenství u našich odborných prodejců a v našich
odborných servisech. Potřebujete pomoc při výběru nebo využití
své korunkové vrtačky? Zeptejte se svého odborného prodejce.
Rád Vám poradí.
Autorizované dílny
Profesionální a spolehlivé elektrické nářadí od FEIN najdete
výhradně v odborné prodejně.
Protože pouze to garantuje
maximální kvalitu poradenství –
od výběru vhodného elektrického nářadí až po předvedení
praktického použití. Váš odborný prodejce Vám rád poradí.
Profesionální informační materiál
Profesionální tipy pro použití
pro účinnou a bezpečnou práci
najdete v našem instruktážním
filmu Korunkové vrtání. V něm
jsou názorně vysvětlena všechna důležitá použití a korunkové
vrtačky.
Objednací číslo
3 41 30 385 06 0
FEIN KBM Video
To, že nějaké zařízení – především při náročném trvalém
použití jako výrobní prostředek
– vždy poběží, nemůže slíbit
nikdo. Ale FEIN Vám zaručuje,
že v takovém případě vše znovu
poběží rychleji. Díky husté síti
kvalifikovaných, námi vyškolených dílen je FEIN u veškeré
údržby, oprav a bezpečnostních zkoušek rychle a cenově
výhodně.
Záruka FEIN PLUS 3 roky
Zaregistrujte si online svou novou korunkovou
vrtačku FEIN během šesti týdnů po koupi na
www.fein.cz a ihned obdržíte záruční certifikát,
který Vám dohromady s pokladním dokladem
zajišťuje záruku FEIN PLUS 3 roky.
www.fein.com
PC: Pentium IV, Windows 2000 or higher, min. 512 MB free memory,
monitor with 1024 x 768 pixels, 4x DVD-ROM drive
Mac: G4 processor, OSX 10.2 or higher, min. 512 MB free memory,
monitor with 1024 x 768 pixels, 4x DVD-ROM drive
To watch the videos on a computer, DVD-player software is required.
en: Working with FEIN core drilling machines
de: Arbeiten mit FEIN Kernbohrmaschinen
3 41 30 385 06 0
37
Váš odborný prodejce Vám rád poradí:
Nĕmecko: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Česká Republika: FEIN elektronáradie, s.r.o.
Vajanského 1519/16, 92400 Galanta,
Tel. +421-31-780 82 90 / 91, Fax +421-31-780 82 92
e-mail: [email protected]
www.fein.cz
Vytištěno v Německu. Vyobrazení jsou nezávazná. Technické změny vyhrazeny. 1 88 31 687 11 0 12.09 CS.
Chcete se ještě na něco zeptat?
Nebo chcete vyzkoušet korunkové vrtačky FEIN?

Podobné dokumenty

Profily - blecha.at

Profily - blecha.at Objednávky nejpozději den předem do 12 hodin.

Více

Katalog Sapeli , 13.5 MB

Katalog Sapeli , 13.5 MB a vodorovných částí může být tzv. na tupo nebo na pokos.

Více

zde - KSPS Praha

zde - KSPS Praha Je to zdůvodněno i tím, že se tácky snadněji shánějí, naopak získat nepoužitou etiketu je mnohdy dost pracné. Řada sběratelů kdysi začínala tím, že si odlepovali etikety z láhví od piva ve vodě. Ne...

Více

Optimální jádrové vrtání s novými vrtačkami pro jádrové vrtání KBB

Optimální jádrové vrtání s novými vrtačkami pro jádrové vrtání KBB Stabilní krouticí moment Dobrá práce i při náročném nasazení díky vrtacímu motoru se

Více

Technické informace Exterior CZ

Technické informace Exterior CZ Desky Max Exterior jsou vysoce kvalitním stavebním materiálem, který je používán hlavně jako fasádní obkladové desky a nebo výplně balkonů. Max Exterior jsou duromery vysokotlakého laminátu (HPL) v...

Více

Kompletní ceník výrobků Fein platný od 04/2012 - hala

Kompletní ceník výrobků Fein platný od 04/2012 - hala Jeden z nejlehčích akumulátorových šroubováků/vrtaček ve své třídě pro stavby střech a průčelí. Napětí akumulátoru

Více