Unsere Familie - Verwandtschaftsbeziehungen

Komentáře

Transkript

Unsere Familie - Verwandtschaftsbeziehungen
GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174
Název projektu:
OP VK - IP oblast podpory 1.5
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0495
Tematický celek:
Číslo materiálu:
TESTE DEIN DEUTSCH Wortschatz – lexikální
cvičení
VY_22_INOVACE_Šv_NJ_06
Autor materiálu:
Jiřina Švarcová
Datum vytvoření:
9.9.2012
Anotace:
Pracovní listy slouží k upevnění slovní zásoby
tématu Verwandtschaftsbeziehugen, k
vysvětlování příbuzenských vztahů synonymy
nebo opisem a k porozumění některým
složeninám a zákonitostem jejich tvoření.
Vhodné pro konverzaci ve 3. ročníku, téma
Meine Familie, mein Lebenslauf, popř. jako
rozšiřující učivo pro 2. ročník(SSD – 10.lekce)
Studenti postupují podle pokynů na pracovních
listech, některé úkoly lze řešit formou soutěže o
nejrychlejší a nejlepší řešení.Závěrečné cvičení
česky shrnuje zákonitosti tvoření některých
složenin pro pojmenování příbuzenských
vztahů.
Metodika:
Unsere Familie - Verwandtschaftsbeziehungen
Stammbaum von der Familie Čech
1. Arbeite mit dem Familien – Stammbaum und ergänze
a) Kateřina und František hatten…. Kinder, …Söhne und….Töchter
b) Bohuslav Čech sagt: Helena ist meine…
c) Bohuslav Čech sagt: Jan ist mein…..
d) Bohuslav Čech sagt: Františka ist meine….
e) Bohuslav Čech sagt: Marta ist meine…
f) Bohuslav Čech sagt: Marie ist meine….
g) Zbyněk Čech sagt: Pravdomil ist mein….
h) Zbyněk Čech sagt:Anna ist meine….
i) Zbyněk Čech sagt: Františka ist meine….
j) Zbyněk Čech sagt:Přemysl ist mein…..
2. Wer ist das?
a) der Sohn meiner Schwester
b) der Bruder des Bruders meiner Mutter
c) der Sohn meiner Tochter
d) die Tochter der Tochter meiner Richter
e) der Bruder meiner Schwester
f) die einzige Tochter meiner Oma
g) der Vater des Vaters meines Bruders
h) die Mutter der Mutter meiner Schwester
i) die Tochter der Tochter meiner Uroma
j) der Sohn meines Onkels
3. Sage es anders
a) Großeltern
b) die Familie
c) der Mann und die Frau
d) ein Kind ohne Geschwister,
e) das Enkelkind
f) der Neffe
g) die Großfamilie
h) Brüder und Schwestern
i) zwei Kinder, die eine Mutter am gleichen Tag zur Welt bringt
j) ich
4. Was bedeuten die Zusammensetzungen mit – kind?Erkläre einfach auf Deutsch
a) das Wunderkind
b) das Einzelkind
c) dae Stiefkind
d) das Geburtstagskind
e) das Adoptivkind
f) das Glückskind
g) das Wunschkind
h) das Enkelkind
i) das Zwillingskind
j) das Waisenkind
5. Viele Verwandschaftsbeziehungen beginnen mit:
a) Großz.B. Großmutter
b) Schwieger- z.B. Schwiegertochter
c) Stiefz.B. Stiefsohn
d) Ur –
z.B. Urgroßeltern
e) Enkelz.B. Enkeltochter
f) Ehez.B. Ehemann
Erkläre es auf Tschechisch
Řešení :
1.
a) 5 Kinder, 3 Söhne, 2 Töchter
b) Schwiegertochter
c) Enkel, Enkelsohn
d) Oma, Großmutter
e) Schwester
f) Mutter
g) Onkel
h) Nichte
i) Uroma
j) Bruder
2.
a) Neffe
b) Onkel
c) Enkel
d) Urenkelin
e) ich/mein Bruder
f) Mutter
g) Opa
h) Oma
i) Mutter
j) Cousin
3.
a) Oma und Opa
b) Eltern und Kinder / ich und meine Verwandten
c) des Ehepaar, Eheleute
d) das Einzelkind
e) das Kind meines Kindes
f) der Sohn meines Bruders, meiner Schwester
g) eine Familie mit vielen Kindern
h) Geschwister
i) Zwillinge
j) z.B. das Kind meiner Eltern
4.
a) das Kind ist außerordentlich begabt, es schafft viel mehr als andere Kinder in seinem
Alter
b) das Kind ohne Geschwister
c) das Kind hat z.B. eigene Mutter, sie heiratete zum zweiten Mal, für ihren Mann ist es
das Stiefkind
d) jeder, der gerade Geburtstag hat
e) eine Familie hat ein Kind z.B. aus einem Kinderheim adoptiert
f) der Mensch hat fast immer Glück
g) ein Eheepaar wünscht sich ein Kind, das Kind wird mit Liebe erwartet
h) das Kind meines Kindes
i) das Kind hat einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester,die Geschwister sind
am gleichen Tag im gleichen Jahr geboren
j) das Kind ohne Eltern, seine Eltern sind gestorben
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
příbuzenský vztah ob 1 generaci proti směru časové přímky
b)příbuzenské vztahy vzniklé po sňatku v partnerově rodině
nevlastní
příbuzenský vztah ob 2 generace oběma směry na časové přímce
příbuzenský vztah ob 1 generaci ve směru časové přímky
příbuzenský vztah mezi mužem a ženou vzniklý sňatkem
Použité materiály:
AUTOR NEUVEDEN. Jan Čech - genealogické služby [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://www.gencech.cz/ukazky/rodokmen-prime-linie.jpg

Podobné dokumenty