NJ-06-A-01

Komentáře

Transkript

NJ-06-A-01
Jméno žáka:
Předmět:
Obtížnost:
Pracovní list
NJ
A
♦ MOJE RODINA: NJ-06-A-01
Obsah: MOJE RODINA ♦ Aktivní slovní zásoba: otec, matka, syn, dcera ♦ Zaměřeno: na znalost členů rodiny * z gramatiky
na podstatná jména, člen určitý a přivlastňovací zájmeno MEIN * dále na motoriku při vybarvování, vedení čar a dokreslování
+ na rychlou reakci na otázku WER IST DAS? a následnou odpověď DAS IST …
(1) Vybarvi obrázek a spoj ho s odpovídajícím textem:
WER IST DAS?
Das ist mein Vater.
Das ist meine Mutter.
Das ist der Sohn.
Das ist die Tochter.
der Sohn
mein Vater
meine Mutter
die Tochter
:-(
::-)
____________________
ROLINO metoda® výuky * Téma: MOJE RODINA * ZDARMA ke stažení na: www.rolino.cz
Jazykové studio ROLINO je akreditováno MŠMT dle zákona č. 563/2004 Sb.
___________________
© ROLINO, 2014; autor: Ing. Libuše Novotná; ilustrace: Ing. František Jelen
:-(
::-)
(2) Dokresli příslušný obrázek:

Podobné dokumenty

NJ-06-C-01 - Rolino, spol. s ro

NJ-06-C-01 - Rolino, spol. s ro ♦ MOJE RODINA: NJ-06-C-01

Více