Svět strojírenské techniky číslo 2/2007

Komentáře

Transkript

Svět strojírenské techniky číslo 2/2007
SVĚT STROJÍRENSKÉ
TECHNIKY
Vážení čtenáři,
Čínské teritorium je v letošním roce v popředí zájmu našich
členských podniků. I toto číslo našeho časopisu je věnováno
této problematice vzhledem k účastem na veletrzích. A není
divu. Čína je největším odběratelem obráběcích a tvářecích
strojů na světě a jejich výroba, která je „pouze“ celosvětově
na třetím místě, nedokáže zdaleka pokrýt jejich vlastní spotřebu. Tato skutečnost je proto velkou výzvou pro naše podniky
a účast na veletrzích je jednou z rozhodujících příležitostí,
jak se prezentovat čínské odborné veřejnosti. Tuto skutečnost
demonstrovala i účast našich podniků na veletrzích CIMT
Beijing a národní výstava Chengdo, které byly, v rámci oficiálních účastí České republiky v zahraničí, centrálně zajišťovány naším Svazem. Bližší informace o těchto účastech najdete
uvnitř našeho časopisu.
Čínská republika zaznamenává v poslední době značný nárůst i když se často hovoří o přehřáté ekonomice. Toto číslo
našeho časopisu Vám také poskytne statistické informace o
čínském průmyslu obráběcích a tvářecích strojů.
„Čínské teritorium je v letošním
roce v popředí zájmu našich členských podniků.“
Ing. František Hejný, úsek expertní služby
OBSAH ČÍSLA:
SST
červen 2007
www.sst.cz
Věda a výzkum
Horizontka H50 ze Zlína...................................................8
Výsledky výzkumu obráběcích strojů a obrábění na
ČVUT v roce 2006.......................................................... 10
Ekonomicko-statistické informace
o oboru obráběcích a tvářecích strojů
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů
za ČR v 1. čtvrtl. roku 2007........................................... 17
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů
za svazové podniky v 1. čtvrtl. roku 2007.................... 18
Výhled produkce a vývozu
obráběcích a tvářecích strojů za rok 2007................... 19
Technicko – ekonomické
informace...................................................................... 20
Výstavy a veletrhy
Výstavy a veletrhy v zahraničí
TECMA 2007, Mexico City, Mexiko............................ 24
METALWORKING 2007, Kyjev, Ukrajina.................... 26
MTA 2007, Singapur, Singapur.................................... 27
CIMT 2007, Peking, Čína.............................................. 28
TEHNIKE 2007, Bělehrad, Srbsko................................ 29
MSV 2007, Nitra, Slovensko......................................... 30
WCIETE 2007, Chengdu, Čína..................................... 31
30 let EMO Hannover - veletrhu, který určuje
budoucí směr výroby....................................................... 32
Aktualizace účasti členů Svazu na oficiálních
strojírenských veletržních akcích v 1. pol. 2007........... 32
Různé
Univerzální ložové obráběcí centrum FSGQ 80 A...... 33
Statistické informace o čínském průmyslu
obráběcích a tvářecích strojů......................................... 34
Dny obrábění v PRAMETu.............................................. 35
SVĚT STROJÍRENSKÉ TECHNIKY
Vydává: Svaz strojírenské technologie, zdarma pro potřebu členů
Ročník: V - č. 2 – vychází v červnu 2007, uzávěrka čísla 29.6.2007, Evid. č. MK ČR 15126
Toto číslo připravili: pracovníci vedení Svazu, úsek expertních služeb a ekonomický úsek SST
Adresa redakce: SST, Politických vězňů 1419/11, P.O.Box 837, 113 42 Praha 1
tel.: +420 234 698 409, fax: +420 224 214 789
Kontaktní pracovník: Ing. Jiří Vrhel, tel.: +420 234 698 403, E-mail: [email protected]
Tiskne: SEFIT s.r.o., Praha 1, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
1
Svazové informace
Program Inovace ...............................................................2
Zápis z porady obchodních ředitelů................................7
Svazové informace
w•’Š•„êp‘’™„†ˆ
k‘ˆê¢©­ª£­¢ªª§ê–ˆê‘„ê“S‡?êz™„˜ê–—•’B•ˆ‘–Ž>ꗈ†‹‘’’ŠŒˆê˜–Ž˜¾
—ˆ:‘Œ’ꇌ–Ž˜–‘Bê‰I•˜ê’ê“•’Š•„˜êp‘’™„†ˆêˆê–—•˜Ž—˜•5‘B†‹ê‰’‘¾
‡Sêl|­êkŒ–Ž˜–ˆê–ˆêR:„–—‘ŒŒê5–—˜“†Œê’•Š„‘Œ„†Bêjˆ†‹p‘™ˆ–—±êttê
w•Sœ–’™>ꖓˆŽ—•˜ê„êz™„ê–—•’B•ˆ‘–Ž>ꗈ†‹‘’’ŠŒˆ­
wdŒ‘5OBˆê‡„OBꝈê–>•Œˆê•ˆ“’•—5WBêê‡Œ–¾
Ž˜–‘B†‹ê ‰I•ê ‘„‡ê “•’Š•„œê “’‡“’•œê
ˆê –—•˜Ž—˜•5‘B†‹ê ‰’‘‡Sê l|ê Àê —ˆ‘—’Ž•5—ê
™5ê “dŒ…BWBˆê “•’Š•„ê p‘’™„†ˆ­ê „ê
jˆ†‹p‘™ˆ–—ê –ˆê ‡Œ–Ž˜–‘B‹’ê ‰I•„ê R:„–—¾
—™Bê ™ê “’‡’…?ê “„—ˆ‘—S±ê ’†‹•„‘‘U†‹ê ‘5¾
ˆŽ±ê ˜WŒ—‘U†‹ê ™’•Sê „ê “•Sœ–’™U†‹ê
™’•S­ê {„—’ê ‘’™5ê –’˜:5–—ê …œ„ê ‘„™5¾
‘„ê w•’ˆŽ—œê ‘„ê ’†‹•„‘˜ê “•5™ê “•Sœ–’¾
™>‹’ê ™„–—‘Œ†—™B­ê v…?ê :5–—Œê –“„‡„Bê ‡’ê
’…ˆ†‘>‹’ê“•’Š•„˜ê“’‡“’•œê‘„ê’…‡’¾
…Bꢪª§êÀꢪ¡£­êq–’˜ê™O„Žê•ˆ„Œ’™5‘œê
“•’–—dˆ‡‘Œ†—™Bê–„’–—„—‘U†‹ê™Uˆ™±êŽ—ˆ¾
•>ꅘ‡’˜ê™œ‹„O’™5‘œêŽ„W‡UꕒŽê™5OPê
“•’êp‘’™„:‘Bꓕ’ˆŽ—œê„ê“•’êw•’ˆŽ—œê‘„ê
’†‹•„‘˜ê “•5™ê “•Sœ–’™>‹’ê ™„–—‘Œ†—™B­ê
qˆ‡‘Bê ê ‹„™‘B†‹ê †BSê “•’Š•„˜ê p‘’¾
™„†ˆê ˆê ™UOˆ‘Bê Œ‘’™„:‘B‹’ê “’—ˆ‘†Œ5˜ê
“’‡‘ŒŽ„—ˆ–Ž>‹’ê–ˆŽ—’•˜ê„ê“’‡“’•„ꌑ’¾
™„:‘B†‹ê „Ž—Œ™Œ—ê ‰Œ•ˆê ™ê ˆ–Ž>ê •ˆ“˜…Œ†ˆ­ê
qˆ‡‘5ꖈê’ê“’‡“’•˜ê„™5‡?‘Bꌑ’™„†Bê™ê
“’‡‘Œ†B†‹ê„ê‡5ˆê—„Ž>Ꙝ˜WB™5‘Bê‘5–—•’¾
Sê ’†‹•„‘œê “•5™ê “•Sœ–’™>‹’ê ™„–—‘Œ†¾
—™B­ê}ˆê–™>ê‡S–ˆ‡Ž˜ê…œê—ˆ‘—’ê“•’Š•„ê
?ê ™>–—ê Žê “’–Bˆ‘Bê ‡’˜‹’‡’…>ê Ž’‘Ž˜¾
•ˆ‘†ˆ–†‹’“‘’–—Œê:ˆ–ŽU†‹ê“’‡‘ŒŽSê„ê“dŒ¾
–“?—êŽê™œ™5Wˆ‘>˜ê•ˆŠŒ’‘5‘B˜ê•’™’Œê
„ꘇ•WŒ—ˆ‘>˜ê•S–—˜­ê5–—Ž„ꄏ’Ž’™„‘5ê
‘„ê“•’Š•„êp‘’™„†ˆê:Œ‘Bꡤꐏ‡­êr:±ê†’Wê
“dˆ‡–—„™˜ˆê„–Œê¢ê‡­êr:ꕒ:‘?­
w’—ˆ‘†Œ5‘Bê“dBˆ†Œê“’‡“’•œê
ê“•’Š•„˜êp‘’™„†ˆ
s­êBWˆŽ®ê}ꓕ™‘Bê™U™?ê˜ê:5–—Œêp‘’™„:‘Bê
‘ŒŒêtŠ•­êsŒ…’•êBWˆŽ±ê™ˆ‡’˜†Bꒇ‡?ˆ‘Bê
Œ‘’™„†B±êp‘Š­êt„•—Œ‘êr„O“5•ˆŽ±ê“•’ˆŽ—’¾
™Uê „‘„Wˆ•ê ’‡…’•˜ê “’‡“’•œê ™UŽ˜˜ê
„ê™U™’ˆ±ê„êp‘Š­êy„‡’™„‘êrˆ–„±ê“•’ˆŽ¾
—’™Uꐄ‘„Wˆ•­êk„OBŒêR:„–—‘BŽœê‡Œ–Ž˜–¾
‘B‹’ê‰I•„ê…œŒêp‘Š­êtŒ„‘êk’…ˆO±ê™ˆ‡’˜†Bê
—ˆ†‹‘Œ†Ž>‹’êR–ˆŽ˜ê‰Œ•œêr˜Œ:Ž’™>êO•’˜¾
…œêr˜dŒ±ê„­ê–­±ê„êttêw•Sœ–’™>ꖓˆŽ¾
—•˜êp‘Š­êy’„‘êk™’d5Žê„êtŠ•­êi„‘Ž„ê
r˜—BŽ’™5±ê‡5ˆêp‘Š­ê‡ˆ‘?Žêi„™B‘ê„êp‘Š­ê
qŒdBê}•‹ˆêˆêz™„˜ê–—•’B•ˆ‘–Ž>ꗈ†‹‘’’¾
ŠŒˆ­
s­êBWˆŽ®êw•’Š•„êp‘’™„†ˆê“•’ê’…‡’…Bê
¢ªª§êÀꢪ¡£êˆ‡‘’˜ê–™’˜ê:5–—Bꑄ™„˜¾
ˆê‘„ꍌWꈛŒ–—˜B†Bꓕ’Š•„êp‘’™„†ˆêpê„êpp±ê
Ž—ˆ•Uê …œê –’˜:5–—Bê v“ˆ•„:‘B‹’ê “•’Š•„¾
˜ê w•Sœ–ê „ê “’‡‘ŒŽ5‘Bê ™ê “dˆ‡†‹5ˆB¾
†Bê“•’Š•„’™„†Bê’…‡’…B­ê{„—’ê‘„™„¾
˜B†Bê :5–—ê ‘ˆ–ˆê ‘5ˆ™ê p‘’™„:‘Bê “•’ˆŽ¾
—œ±ê‘’™?ꍈꖒ˜:5–—Bꓕ’Š•„˜êŒê’W‘’–—ê
“’‡“’•œê“•’ˆŽ—Sꑄꒆ‹•„‘˜ê“•5™ê“•S¾
œ–’™>‹’ꙏ„–—‘Œ†—™B±ê—ˆ‡œê“’‡“’•œê“dŒê
B–Ž5™5‘Bê “•5™ê “•Sœ–’™>‹’ê ™„–—‘Œ†¾
¢êê zz{
:ˆ•™ˆ‘ꢪª§
¶}ˆê–™>ê‡S–ˆ‡Ž˜ê…œê“•’Š•„êp‘’™„†ˆê?ê™>–—êŽê“’–Bˆ‘Bꇏ’˜‹’‡’…>ꎒ‘¾
Ž˜•ˆ‘†ˆ–†‹’“‘’–—Œê:ˆ–ŽU†‹ê“’‡‘ŒŽSê„ê“dŒ–“?—êŽê™œ™5Wˆ‘>˜ê•ˆŠŒ’‘5‘B˜ê
•’™’Œê„ꘇ•WŒ—ˆ‘>˜ê•S–—˜±µêŽ’‘–—„—˜ˆêŠ•­êsŒ…’•êBWˆŽ±ê™ˆ‡’˜†Bꒇ‡?ˆ¾
‘Bꌑ’™„†Bêjˆ†‹p‘™ˆ–—˜­
ššš­––—­†
projekty, která bude vyhlášena v květnu,
bude podpora pravděpodobně omezena jen na žadatele z řad malých a
středních podniků. Podporovány budou
všechny projekty, jejichž výstup se projeví v OKEČ 15, 17 – 37, 72 a 74.3,
tedy v odvětvích, která zahrnují zpracovatelský průmysl, odvětví zkušebnictví
a IT. U části Projekty na ochranu práv
průmyslového vlastnictví je okruh potenciálních příjemců širší, mohou jimi být
malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy i fyzické osoby. Odvětvové vymezení je rovněž velice široké, omezení je dáno pouze předpisy a nařízeními Evropské unie.
R. Dvořák: Bude podpora z programu
Inovace na některé regiony zaměřena
více?
L. Čížek: Míra podpory vychází z maximálních limitů, které jsou dané evropským nařízením. Ve všech krajích kromě
jihozápadu, kraje Plzeňského a Jihočeského, bude tedy podpora v rozmezí 40
– 60 %, v Plzeňském a Jihočeském kraji 36 – 56 %. Speciální zvýhodnění některých krajů v tomto programu není ukotveno.
R. Dvořák: Z jakého důvodu je ze všech
programů podpory vyčleněna Praha?
Pokud si pražský podnik zřídí provozovnu v jiném regionu, může požádat o
podporu?
podáno bylo více než 200 žádostí, které pocházely zejména z odvětví strojírenského a elektrotechnického průmys-
„Kamenem úrazu při podávání žádostí do programu Inovace v letech 2004 – 2006 byla velmi složitá a náročná administrativa
pro žadatele o dotace a velký počet
povinných příloh,“ upozorňuje ing.
Zdeněk Balvín ze Svazu strojírenské
technologie.
lu. Na základě vyhodnocení projektů z
prvního kola byla pro čerpání zbývajících prostředků vyhlášena krátká druhá
výzva Inovace II 3. – 28. dubna 2006.
Zájem byl opět velký, přišlo více než
100 žádostí, maximální výše dotace
byla 25 mil. Kč, mezi schválenými projekty byly nejvíce zastoupeny projekty z
elektrotechnického průmyslu.
Inovační projekty
L. Čížek: V části programu Inovace
L. Čížek: Praha není zařazena mezi hospodářsky zaostalé regiony, jejichž HDP
je pod úrovní 75 % evropského průměru.
Podpora je schvalována na základě místa realizace projektu. Máme i firmy, které mají sídlo v Praze, ale konkrétní projekt je realizován v jejich provozovně v
některém z krajů České republiky. Takové projekty už byly schváleny v předchozím programu Inovace a jsou realizovány.
Zhodnocení programu
Inovace 2004 – 2006
L. Čížek: Program Inovace se v letech
2004 – 2006 uskutečnil ve dvou vlnách.
Program Inovace I byl otevřen téměř celý
jeden rok – od července 2004 do června 2005, nabízel maximální výši dotace až 50 mil. Kč s mírou podpory 46
%, a navíc umožňoval kombinaci s úvěrem od Českomoravské záruční a rozvojové banky. O program byl velký zájem,
3
SST
červen 2007
„V České republice jsou také firmy,
které předem věděly o dotacích ze
strukturálních fondů EU. Pracovaly na průmyslovém vývoji, využily
možnosti nabízené programem Tandem, Impuls nebo dříve i Progres a
návazně předložily žádost do programu Inovace, který je zaměřen
na dotační výpomoc při pořízení
moderních výrobních technologií,“
vysvětluje ing. Radovan Klesal, projektový manažer z CzechInvestu.
www.sst.cz
Inovační projekty budou podporovanými aktivitami inovace produktů, tedy
zavádění do výroby a na trh produktů s novými vlastnostmi a parametry,
dále inovace procesů, tedy zavádění
nových efektivních technologií související se zaváděním nových produktů. Pouze pro malé a střední podniky jsou podporovanými aktivitami tzv. netechnické
inovace – organizační a marketingové
inovace. Organizační inovace zastřešují zavádění nových metod organizace
firemních procesů a spolupráce s firmami a s veřejnými institucemi – dodavateli, odběrateli nebo vysokými školami.
Marketingové inovace zahrnují zavádění nových prodejních kanálů, což může
být například zavádění metod elektronického prodeje. Organizační a marketingové inovace nemohou být podpořeny samostatně, pouze v návaznosti na inovace produktů nebo procesů.
Možnými příjemci podpory jsou v první výzvě, plánované na letošní květen,
pouze malé a střední podniky (s aspoň
2 uzavřenými daňovými obdobími), nicméně tento program je do budoucna připraven i pro podporu velkých podniků.
V programu je však celá řada opatření,
která zvýhodňují malé a střední podniky: v počtu podporovaných aktivit, ve
vyšší míře podpory (v souladu s regionální mapou intenzity veřejné podpory),
ve výběrových kritériích i v širším spektru způsobilých výdajů s možností využití podpory podle pravidla de minimis.
Mezi způsobilé výdaje patří dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stroje
a zařízení a jejich technické zhodnocení, v omezené míře i související stavební náklady, nákup patentů a licencí, HW
a sítě, SW), pro malé a střední podniky
i vybrané provozní náklady (na mzdy a
povinné pojistné zaměstnanců, kteří se
podílejí na realizaci projektu, poradenské služby, výdaje na zvláštní školení) a
náklady na povinnou publicitu, které se
objevují ve všech programech dotací ze
strukturálních fondů EU. Způsobilé výdaje budou podrobněji vymezeny v jednotlivých výzvách. Podpora bude poskytována formou dotace, u inovací produktů či procesů může maximálně činit 75
mil. korun, u organizačních a marketingových inovací 2 mil. korun. Předpokládáme, že program bude spuštěn a příjem registračních žádostí zahájen 7.
května. Žádost o poskytnutí podpory
bude podávána elektronicky prostřednictvím eAccountu (viz MM 3/2007) ve
Svazové informace
dvou krocích: nejdříve registrační žádost
se základními informacemi o žadateli a
projektu, poté plná žádost do 90 dnů od
potvrzení úspěšné registrace (zda uspěl,
se žadatel dozví do 14 dnů od registrace). Pro podání žádosti je nutný elektronický podpis.
nou součástí těchto opatření. U registrační žádosti budou žadatelé přikládat
účetní výkazy firmy, při podávání plné
žádosti studii proveditelnosti a finanční údaje o projektu. Další přílohy (jako
např. výpis z katastru nemovitostí), kte-
Z. Balvín: Podporuje program Inovace
fázi výzkumu a vývoje, práce konstruktérského a technologického charakteru,
které končí výrobou prototypu?
R. Klesal: V pokynech pro zpracování projektů do programu Inovace, které
budou koncem dubna nebo začátkem
května zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu i CzechInvestu, je striktně řečeno, že
nelze předkládat projekty financované
podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje. K tomuto účelu
slouží jiné programy v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, které nejsou podporovány ze strukturálních fondů EU, ale přímo ze státního rozpočtu
– např. Impuls nebo Tandem. V programu Inovace jsou realizovány projekty,
které navazují na ukončený vývoj nebo
aplikují transfery technologií. Jde o formu pomoci pro urychlení zavedení nově
vyvinutých nebo inovovaných produktů
a procesů do průmyslové praxe. V České republice jsou i firmy, které předem
věděly o dotacích ze strukturálních fondů EU, pracovaly na průmyslovém vývoji, využily možnosti nabízené programy Tandem, Impuls a dříve i programem
Progres a návazně předložily žádost do
programu Inovace, který je zaměřen na
dotační výpomoc při pořízení moderních výrobních technologií. Do programu Inovace naopak nelze přijímat projekty běžného modernizačního typu,
kdy si firma potřebuje obnovit výrobní
zařízení.
Z. Balvín: Kamenem úrazu při podávání žádostí do programu Inovace v
letech 2004 – 2006 byla velmi složitá a náročná administrativa pro žadatele o dotace, velký počet povinných příloh. Počítá se v programovacím období 2007 – 2013 se zjednodušením této
administrativy?
L. Čížek: Se zjednodušením se samozřejmě počítá. Je to jeden ze základních
bodů nového způsobu implementace a
snížení počtu příloh k žádosti je nedíl-
4
SST
červen 2007
„V minulém období jsme již prováděli vyhodnocování projektu prostřednictvím internetového přístupu a
myslím, že tento zjednodušující systém je skutečným zjednodušením a
přínosem,“ soudí ing. Milan Dobeš,
vedoucí technického úseku firmy
Kuličkové šrouby Kuřim, a. s.
ré byly dříve vyžadovány, budou předkládány až v době schválení projektu a při podpisu podmínek. Jestliže dříve bylo vyžadováno přibližně 13 příloh,
nyní už to budou pouze tři. Díky podá-
„Nárok na dotaci v části Projekty na
ochranu práv průmyslového vlastnictví programu Inovace má každý, komu bude průmyslové právo
(tzn. patent, užitný vzor, průmyslový
vzor nebo ochranná známka) uděleno či zapsáno. CzechInvest nebude posuzovat, zda jde o lepší nebo
horší patent než jiný,“ zdůrazňuje
Ing. Martin Kašpárek, projektový
manažer odboru podpory výzkumu
a vývoje.
vání žádostí prostřednictvím eAccountu
bude umožněno podat žádost rychleji a
www.sst.cz
bez zbytečných nákladů.
R. Klesal: Registrační žádost byla zavedena právě kvůli zjednodušení celého cyklu. Dosavadní praxe byla taková, že žadatel předložil projekt, vynaložil nemalé úsilí na jeho vypracování,
následně došlo k hodnocení a projekt
nebyl přijat, např. z důvodu, že se jednalo o prostou obnovu výrobního zařízení. Registrační žádost předem vyloučí
projekty, které nesplňují pouze základní
podmínky pro přijatelnost do programu
Inovace. Základní podmínky jsou definovány ve výzvě. V této souvislosti je třeba říci, že projekty, které si zpracovávaly firmy samy, byly v průměru kvalitnější, než když bylo vypracování zadáno
poradenské firmě.
L.Čížek: Velkou výhodou registrační
žádosti je i to, že způsobilé výdaje lze
počítat od data jejího schválení. Firmy
tedy nemusejí vypracovávat celý projekt, aby mohly uplatnit způsobilé výdaje.
M. Kašpárek: Ve chvíli podání registrační žádosti nemusí žadatel v případě
projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví uvádět, kam chce své technické řešení přihlásit, rovněž může oslovit později patentového zástupce, který provede rešerše ještě před samotným
podáním přihlášky u příslušného úřadu. Tyto výdaje, které vznikají ještě před
samotným podáním přihlášky vynálezu příslušnému úřadu, už jsou od data
podání registrační žádosti způsobilé.
M. Dobeš:
Tuto změnu velmi vítáme, protože rozsah
dokumentů, které musely vzniknout při
podání žádosti do určitého data, byl velký. Věřím, že registrační žádost bude přínosem, samozřejmě spolu s podáváním
pomocí internetového přístupu. Vyhodnocování projektu v minulém období jsme již prováděli prostřednictvím internetového formuláře a myslím, že tento
zjednodušující systém je skutečným přínosem.
Z. Balvín: Lze do části marketingové
inovace zahrnout marketingové studie o
zahraničním trhu, o konkrétních teritoriích, prospekty, dokumentaci a katalogy
se zaměřením na zahraniční trhy?
L. Čížek: V rámci programu Inovace
Projekty na ochranu práv
průmyslového vlastnictví
M. Kašpárek: V části programu Inovace zaměřené na ochranu práv průmyslového vlastnictví jsou podporovány projekty, které směřují k získání průmyslověprávní ochrany nehmotných statků ve
formě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.
Podporovanými aktivitami jsou podávání přihlášek vynálezů v ČR a zahraničí a zajištění ochrany průmyslového
vlastnictví ve formě patentů, užitných
vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána
přihláška vynálezu na stejné technické
řešení) v ČR a zahraničí, průmyslových
vzorů v zahraničí a ochranných známek
v zahraničí.
Způsobilými výdaji jsou služby oprávněných zástupců (specializovaných
advokátů, patentových zástupců), překlady a správní poplatky spojené s udělením práva průmyslového vlastnictví.
Mezi způsobilé výdaje nepatří udržovací poplatky, které jsou placeny po udělení patentu. Výše podpory je 10 – 300
tisíc Kč na projekt, v současné době
však vyjednáváme o navýšení maximální částky dotace. Žadateli mohou být
veřejné výzkumné instituce a vysoké školy (ty mohou uplatnit 75 % způsobilých
výdajů), malé a střední podniky a fyzické osoby (45 % způsobilých výdajů),
malé a střední podniky spolupracující s
vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí (55 % způsobilých výdajů)
– vysoká škola musí vlastnit alespoň 10
% průmyslového práva. Sídlo či bydliště žadatele, případně adresa pracoviště
žadatele, v rámci jehož činnosti předmět
průmyslového vlastnictví vznikl, musí být
mimo území hl. m. Prahy.
Hlavním důvodem vytvoření tohoto
programu byl fakt, že průmyslověprávní
ochrana byla identifikována jako oblast,
v níž výrazně zaostáváme za ostatními
zeměmi EU. Pohlédneme-li do historie,
za první republiky byla ČR patentovou
velmocí (v r. 1930 byla ČR na 8. místě
na světě v počtu podaných patentových
přihlášek), dnes jsou v počtu patento-
5
SST
červen 2007
vých přihlášek i udělených patentů před
námi země, jako Maďarsko nebo Slovinsko. Ochrana průmyslových práv a jejich
licencování či obchodování přitom celosvětově nabývá na významu. Důležitá je
samozřejmě i ochrana před neoprávněným použitím nebo zcizením. Ochrana
průmyslových práv je u nás na tak nízké
úrovni také proto, že zahraniční patentové přihlášky jsou velmi finančně nákladné. Tento problém by měl pomoci řešit
právě program Inovace – Projekty na
ochranu práv průmyslového vlastnictví.
„U práv průmyslového vlastnictví je
často problém s Čínou,“ říká ing. Jiří
Vrhel ze Svazu strojírenské technologie.
Nárok na dotaci v této části programu
má každý, komu bude průmyslové právo (tzn. patent, užitný vzor, průmyslový
vzor nebo ochranná známka) uděleno
či zapsáno. CzechInvest nebude posuzovat, zda jde o lepší nebo horší patent
než jiný. Patentové řízení trvá v průměru
zhruba pět let a v programu podpory je
pamatováno na ty, kdo podali přihlášku
před vyhlášením programu. Tito žadatelé mohou podat registrační žádost po
zveřejnění jejich patentové přihlášky.
Výzva na tuto část programu Inovace
bude vyhlášena v polovině června.
J. Vrhel: Bude finanční podpora programu Inovace – Projekty na ochranu práv
průmyslového vlastnictví omezena na
nějaké území?
M. Kašpárek: U projektů na ochranu
práv průmyslového vlastnictví je kladen
důraz zejména na zahraničí, ale ochrana práv průmyslového vlastnictví je podporována rovněž v ČR. V případě České republiky jsou podporovány jak přihlášky vynálezů, tak přihlášky užitných
vzorů. Do zahraničí jsou navíc podporovány přihlášky průmyslových vzorů
a ochranných známek. Když si někdo
bude patentovat své technické řešení v
www.sst.cz
rámci celé Evropy nebo v rámci např. 50
zemí celého světa, kde je přihlašování a
ochrana průmyslových práv oproti ČR
mnohonásobně nákladnější (náklady na
řízení o přihláškách a zajištění průmyslověprávní ochrany v zahraničí mohou
dosahovat milionových částek), měl by
využít právě podporu projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví.
J. Vrhel: U práv průmyslového vlastnictví je často problém s Čínou. Co se stane
v případě, že někdo začne vyrábět český patentovaný produkt v Číně?
M. Kašpárek: Pokud má někdo své
technické řešení chráněno v Číně, pak je
otázka, jakým způsobem tam jsou tato
práva uplatňována a jaké šance jsou
na ochránění před zcizením a zneužitím vynálezu. Obecně lze říci, že pokud
máte v některé zemi chráněno své technické řešení, pak podniky v té zemi by
toto řešení neměly používat bez vašeho svolení a licence. Čína je však velmi
významný trh a řada firem tu přihlašuje svá průmyslová práva, např. v rámci
mezinárodních patentových přihlášek.
M. Dobeš: Naše firma má několik
ochranných známek a patentů udělených v České republice. Vztahoval by se
program Inovace – Projekty na ochranu
práv průmyslového vlastnictví i na případné rozšíření zemí platnosti již platných patentů?
M. Kašpárek: Záleží na tom, zda stihnete rozšíření českého patentu do
zahraničí ve lhůtě stanovené příslušnými
zahraničními úřady průmyslového vlastnictví. Pokud tato lhůta uplyne, již udělený patent nelze přihlásit znovu, protože pak přihlašovatel sám sebe vylučuje z hlediska světové novosti technického
řešení.
M. Dobeš: Nechtěli bychom patent znovu přihlašovat, nýbrž rozšířit tuto právní
ochranu o další země. Navíc jsme sice
malý či střední podnik, ale nesplňujeme podmínky programu. Naším majoritním majitelem je firma Alta, která má velký, nadlimitní obrat, takže de facto mezi
malé a střední podniky, jak jsou definovány, nepatříme a nebudeme se moci do
programu Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví přihlásit. Přesto o patentová řešení zájem
máme, je u nás oddělení vývoje v oblas-
Svazové informace
nemůžeme podporovat export a činnosti s ním související. Mezi způsobilé výdaje ale lze zahrnout například marketingové studie vytvořené za účelem hledání nových prodejních kanálů, pokud jde
o metodu prodeje, nikoli nových teritorií – odbytišť.
Svazové informace
ti příslušenství obráběcích strojů, kde ve
vlastní režii vznikají nová unikátní řešení, a proto tedy máme patenty udělené
především v České republice, zahraniční patenty jsou finančně opravdu velmi
náročné.
M. Kašpárek: Ano, Maďaři mají program, který podporuje průmyslověprávní aktivity. I tam jsme se inspirovali při
přípravě programu Inovace – Projekty
na ochranu práv průmyslového vlastnictví.
R. Dvořák: Když jste srovnával situaci
v oblasti patentové ochrany, konstatoval jste, že se řadíme až za Maďarsko
či Slovinsko. Pro firmy z těchto zemí však
náklady na ochranu práv průmyslového
vlastnictví musejí být podobné jako pro
Českou republiku. Proč jsou tedy úspěšnější než my?
R. Dvořák: Které náklady u programu
Inovace nelze zahrnout mezi způsobilé
výdaje?
M. Kašpárek: Tento problém souvisí s
vnímáním investic do průmyslové ochrany, které z krátkodobého hlediska nemusí být tak efektivní nebo rychle návratné.
Realita je taková, že i na řadě výzkumných ústavů a vysokých škol mají řadu
technických řešení, ale nemají dostatečné povědomí o tom, jak vynález přihlásit. Velkou bariérou je také finanční,
časová a administrativní náročnost.
R. Dvořák: Myslíte tedy, že u nás je problém v nedostatečné osvětě? Například
situace v Maďarsku byla velmi podobná, nyní tam však existuje speciální program na podporu duševního vlastnictví.
6
SST
červen 2007
L. Čížek: Jedná se o DPH, bankovní
poplatky, výdaje za materiály a energie.
Provozní výdaje jsou omezeny jenom
na mzdy a pojistné, platby za tvorbu
a vedení webových stránek a školení
zaměstnanců. Chtěl bych zdůraznit, že v
programu Inovace budou omezeny i stavební výdaje do výše maximálně 20 %
investic do strojů, zařízení a hardwaru.
M. Dobeš: Pokud přijdeme s novým
výrobkem, v České republice jedinečným, ale v zahraničí nikoli, lze podat
žádost do programu Inovace?
R. Klesal: Takový projekt lze předložit
– bude posouzen nezávislými odbornými experty a následně v hodnotitelské komisi. Bude záležet na technických
souvislostech a na prokázání budoucí
konkurenceschopnosti nového výrobku
www.sst.cz
na trhu. Rozbor konkurence je nezbytný a je ve studii proveditelnosti požadován. Není-li uveden nebo úmyslně potlačen, je většinou ke škodě předkladatele.
Obecně doporučujeme věnovat přípravě projektů velkou pozornost, příležitost
pro podnikatelskou sféru je v letech
2007 – 2013 obrovská a podle mého
názoru se už nemusí opakovat. Byla by
škoda ji nevyužít.
Připravili Blanka Kutílková,
Roman Dvořák
Svaz strojírenské technologie
organizoval poradu obchodních ředitelů svazových podniků ve dnech 25. 4. – 26. 4. 2007
ve školících prostorách hotelu U
Lípy v Kamenici nad Lipou. Porady se zúčastnilo 14 obchodních
ředitelů nebo jejich zástupců z
pozvaných 45 podniků.
Zahájení, všeobecné informace přednesl Ing. Stanislav Linc, náměstek ředitele. V krátkosti účastníky seznámil s programem jednání a zmínil některé otázky, kterými by se porada měla také
zabývat. Na poradě přivítal hosty pana
Mgr. Čížka z CzechInvestu, Ing. Opelku, obchodního ředitele firmy KOMPASS, Ing. Jevstafjeva z Ukrajinské banky FORUM a Ing. Musila s firmy MESSAG TIME.
Dále byla na programu informace o
uskutečněných veletrzích CIMT Peking,
MTA Singapur, IMTEX Bangalore Indie,
TECMA Mexiko, METALWORKING
Kyjev, kterou přednesli – Ing. Stanislav
Linc, Ing. František Hejný, Ing. Jiří Hladík
a Ing. Kočí, podle veletrhu který zpracovávali.
Ing. Hejný dále přednesl Informaci o připravovaných zahraničních veletrzích do
konce roku 2007 a návrh 2008. V diskuzi bylo konstatováno, že MPO nerespektuje plně požadavky představitelů Svazu a tím i členských organizací SST. Bylo
konstatováno, že mezi vybrané veletrhy
oficiální účasti pro rok 2007 se nedostal např. veletrh MAŠINOSTROJENIE
Moskva, kde se zúčastňuje mnoho členských firem SST včetně exponátů. Dále
byl kritizován návrh oficiálních účastí
pro rok 2008 kde chybí námi navrhované veletrhy a naopak se objevují veletrhy dle našeho názoru pro české exportní firmy nezajímavé (zemědělská technika-ASUNCION, Paraguay, a dále
strojírenské veletrhy v USA a Jižní Americe, kterých se členské firmy SST nezúčastňují a proto je do seznamu oficiálních účastí nenavrhovala.
O přípravách veletrhů EMO Hannover
7
SST
červen 2007
a MSV 2007 Brno informoval Ing. Balvín. K zajištění těchto veletrhů nebyly připomínky.
V další části jednání informoval Ing. Kočí
o spolupráci SST s ČNI ,informoval o
umístění vyhlášek a směrnic týkajících se
výroby obráběcích a tvářecích strojů na
webových stránkách CECIMO a dále
informoval o závěrečné fázi zpracování katalogu členských firem SST na CD.
Představitelé členských firem byli vyzváni aby si pečlivě prohlédli obdržený CD
katalog a eventuelní připomínky obratem zaslali Ing. Kočímu.
Jako další vystoupil Ing. Linc s Projektovým záměrem „INVEX“ ( veletrh Brno říjen 2007) .Zúčastnění byli seznámeni
s cílem projektu a byli požádáni aby o
tomto projektu informovali vedení společností. SST připraví do 11.5.07 informaci o tomto záměru a zašle ji všem
výrobním organizacím SST s cílem zajistit jejich účast na tomto veletrhu.
Informace o projektech OPPI (dotace z
EU) „INOVACE“ z CzechInvest –přednesl Mgr. Čížek. Prezentace byla zaměřena na programy podpory na období 2007-2013, detailně pak na vyhlášení programu INOVACE a POTENCIÁL,
které se týkají zlepšení výrobku, technologie či služby a kvalitního vybavení pro
tyto činnosti.
Prezentace systému komerčních informací KOMPASS – Ing. Dlabač, ředitel společnosti KOMPASS,
a.s. Tato prezentace byla
zaměřena na informace o
českých firmách. Tato databáze je součástí celosvětového systému komerčních
informací KOMPASS. Byly
prezentovány i poskytované služby – poptávka po
zboží.
Prezentaci ukrajinské banky FORUM přednesl Ing.
Jevstafjev, ředitel pražské
pobočky. Jedná se o první Ukrajinskou banku, která
má zastoupení v ČR s cílem
rozvoje financování obchodu mezi ČR a Ukrajinou.
www.sst.cz
V různém informoval Ing. Linc o nutnosti
vyplňování nových formulářů
“Hodnocení přínosu veletrhu“ což byl
úkol ze správní rady a představenstva
SST. Přítomní zástupci členských firem
byli vyzváni aby si projednali ve svých
podnicích připomínky k činnosti práce
expertního úseku SST a aby informovali nám. Ing. Lince o jaké služby již není
zájem a naopak o jaké služby by expertní služby SST měl zajišťovat.
Účastníci byli informováni o zájmu ministerstva průmyslu Pakistánu o spolupráci s pakistánskými firmami a eventuelně
účasti na veletrhu MTAP 2007, který se
bude konat 12.-15.12.2007 v Karáchi.
Dále byla podána informace právní kanceláře Peterka & Partners ohledně nabídky spolupráce při zakládání společností atd. na Ukrajině. Účastníkům porady
byl předán dotazník o inovacích v roce
2005 a byli požádáni, aby po vypracování tohoto dotazníků pro ČSU byla
kopie zaslána Ing. Mačákovi na SST.
Na této poradě dále byly předány tyto
materiály:
- Výroční zpráva SST
- Materiál – „Inovace v ČR“
- nový CD katalog.
Účastníci byli informováni o možnosti
se zúčastnit veletrhu MACHINE TOOL
INDONESIA v prosinci 2007. Zájemci
o účast nebo katalogovou účast budou
informovat Ing. Lince do 30.6.2007
Svazové informace
Zápis z porady obchodních
ředitelů
Věda a výzkum
o’•Œ’‘—Ž„êo¥ªêˆêB‘„
B‘ê –ˆê SWˆê —ˆ‘—’ê •’Žê “’†‹˜…Œ—ê ¡ª£ê
ˆ—ê—•™„B†Bꗕ„‡Œ†Bꖗ•’B•ˆ‘–Ž>‹’êdˆˆ–„­ê
u?Ž—ˆ•>êê—?†‹—’ꏈ—ꑈ…œœê•’™‘„ꏈ‹Ž>±ê
‘Œ†>‘?ê ‘’‹’ê ê ‘Œ†‹ê …œ’±ê ˆê „ê …˜‡ˆê
™ˆŒêR–“?O‘U†‹­êqˆ‡‘Bêê‘ˆ™U‘„‘?¾
OB†‹ê „ê ‘ˆ™U•„‘?OB†‹ê 5–—˜“†Sê –’˜:„–¾
‘>‹’ê–—•’B•ˆ‘–Ž>‹’êdˆˆ–„ꑄꁏB‘–Ž˜êˆê
{„„†¾wz±ê „­–­ê Àê ‘ˆˆ‘ê ™U•’…†ˆê ’…•5¾
…?†B†‹ê –—•’S±ê „ˆê Œê ‡’‡„™„—ˆê Ž’“ˆ›¾
‘B†‹ê–—•’B•ˆ‘–ŽU†‹ê–˜Wˆ…­ê
qˆ‡‘Bê ê ‡SˆWŒ—U†‹ê “ŒBdSê ‰Œ•œê {„„†¾
wzꍖ’˜ê‹’•Œ’‘—5‘Bꒅ•5…?†Bꖗ•’ˆ­êqŒWê™ê
Œ‘˜’–—Œê…œœêŽ’‘–—•˜’™5‘œ±ê™œ•’…ˆ‘œê„ê
“•’‡5‘œê™œ–’†ˆêŽ™„Œ—‘Bꖗ•’ˆ­êwdBŽ„‡ˆê
SWˆê…U—ê™S…ˆ†ê“•™‘Bꋒ•Œ’‘—5‘Bꒅ•5¾
…?†Bê †ˆ‘—•˜ê mxoê ¥ª±ê Ž—ˆ•>ê …œ’ê ™œ•’¾
…ˆ‘’ê „ê ™œ–—„™ˆ‘’ê ‘„ê tˆŒ‘5•’‡‘Bê
–—•’B•ˆ‘–Ž>ê™ˆˆ—•‹˜ê™ê•’†ˆê¡©§¢­êz—•’ê
?ê‘5–—˜“†ˆê’ê©êˆ—ê“’‡?Œê™ê“’‡’…?ê
’…•5…?†B‹’ꆈ‘—•„êtjmo꣢­ê{ˆ‘—’ê–—•’êê
–ˆê˜WꙈŒê…BWŒê„ŽêŽŒ‘ˆ„—ŒŽ’˜±ê—„Žê†ˆ¾
Ž’™’˜ê Ž’‘–—•˜Ž†Bê –’˜:„–‘Uê ‘ˆ’‡ˆ•¾
‘?OBê –—•’S­ê u5–ˆ‡’™„œê ‡„OBê „Ž’ê
tjmo¤ª±êtjmo¦£­
v‡êŽ’‘†ˆê•’Ž˜ê¢ªª¦ê…œ’ꇒ“‘?‘’ꇒê
™U•’…Ž’™>‹’ê “’•—‰’Œ„ê ‰Œ•œê {„„†¾wzê
‹’•Œ’‘—5‘Bꒅ•5…?†Bꆈ‘—•˜êo¥ª±êŽ—ˆ•>ê
—„Žê˜†ˆ˜ˆêŒWꓒ?•‘?ꇏ’˜‹’ꈛŒ–—˜B†Bê
kˆ–ŒŠ‘’™5ꖗ˜‡Œˆê‹’•Œ’‘—5‘B‹’ê’…•5…?†B‹’ꆈ‘—•„êo¥ª­
¨êê zz{
:ˆ•™ˆ‘ꢪª§
ššš­––—­†
d„‡˜ê‹’•Œ’‘—5‘B†‹ê†ˆ‘—ˆ•ê½o¤ª±êo¦£½­ê
w•’—’—œ“ê–—•’ˆêo¥ªê…œê“’“•™>Ꙝ–—„™ˆ‘ê
‘„ê–—5‘Ž˜ê{„„†¾wz±ê„­–­ê…?‹ˆêŽ’‘5‘Bê
zŽˆˆ—ê‹’•Œ’‘—5‘B‹’ê’…•5…?†B‹’ê–—•’ˆêo¥ªêz—„‘‡„•‡­
tz}±êpt{êi•‘’ê™ê5dBꢪª¦­ê
w•’ˆŽ—ê o¥ªê „:„ê ™‘ŒŽ„—ê ™ê :ˆ•™‘˜ê
¢ªª¤±ê Ž‡œê –ˆê ‡ˆ‰Œ‘’™„’ê „‡5‘Bê ™ê
•5†Œê “•’ˆŽ—˜ê w’Ž•’Žê „ê —’ê „ê “dŒ–“?‘Bê
tŒ‘Œ–—ˆ•–—™„ê“•Sœ–˜ê„ê’…†‹’‡˜­ê{ˆ‘—’ê
“•’ˆŽ—ê ’…–„‹˜ˆê ˆ‡‘„Žê –—„™…˜ê –—•’ˆê
o¥ªê–꓏’™’˜†Bê“•Œ‘†Œ“ˆê„ê—„Ž>ꖗ„™¾
…˜ê–—•’ˆê–ꎏ„–Œ†ŽUê˜–“’d5‡5‘B­êjBˆê
…œ’ê „“ŒŽ’™„—ê ‘’™Uê —ˆ’•ˆ—Œ†Žœê “’“–„‘Uê
Ž’‘–—•˜Ž:‘Bê “•™ˆŽê Àê ¶“’™’˜†Bê “•Œ‘†Œ“µê
Àê„ê‡5ˆê“’•’™‘„—ê™ê“•„›Œê’…?Ꙅ•Œ„‘—œê
–—•’S­
v…•5…?†Bꆈ‘—•˜êo¥ªê–ˆê™œ‘„:˜ˆê•’¾
?•ˆê“„ˆ—œê¥ªª›¥ªªêê–ꐒW‘’–—Bê
™?—Oˆ‘Bꑄꥪª›¦£ªê­ê{ˆ‘—’ê•’?•ê
“„ˆ—œê–ˆê˜Ž„˜ˆê…U—ê“•„Ž—Œ†ŽUêˆ>¾
‘„ê “•’ê —œê 5Ž„‘BŽœ±ê Ž—ˆdBê “’—dˆ…˜Bê ˜“B¾
‘„—ê‘„ê“„ˆ—˜ê•’?•‘>ê„ꖏ’WŒ—>ê“dB“•„™¾
Žœ­êy’ˆ‡œê–—•’ˆê™ê’–5†‹ê±ê€±êê–’˜ê
“•’œOˆ‘œê—„Ž±ê„…œê‘ˆ˜—•“?„ꍄŽê—˜‹’–—ê
–—•’ˆ±ê—„Žê„‘Œêˆ‹’ê—ˆ†‹‘’’ŠŒ†Ž>Ꙝ˜WŒ—B­ê
t5ê‘„ꐜ–Œêˆ>‘„ꑈˆ‘OBꙝ‡5ˆ¾
‘’–—ê ’–œê ™dˆ—ˆ‘„ê ’‡ê “’†‹œê “„ˆ—œê ½¥ªê
½ê „ê ™‡5ˆ‘’–—ê :ˆ„ê ™dˆ—ˆ‘ˆê ’‡ê ’–œê
’—5:ˆ‘B꓄ˆ—œê½¡£ªê½­ê}ˆŽ’˜ê„B„¾
™’–—Bꖗ•’ˆêˆê–œˆ—•Œ†Ž>꘏’Wˆ‘BꎘŒ:Ž’¾
™>‹’êO•’˜…˜ê–ê•’—˜B†Bꐄ—Œ†Bê™ê’–ˆê€­ê{’—’ê
©êê zz{
:ˆ•™ˆ‘ꢪª§
˜’Wˆ‘Bê ‘5ê ˜’W‘Bê 5–—„™…˜ê “•„Ž—Œ†Žœê
„Ž>‹’Ž’Œ™ê™dˆ—ˆ‘„ê:ŒêˆˆŽ—•’™dˆ—ˆ‘„ꇒê
™dˆ—ˆ‘BŽ˜ê ˆŒŽ’Wê ‘ˆ‹•’Bê ˆ‹’ê Ž’Œˆê –ê
‘ˆ–œˆ—•Œ†Žœê˜’Wˆ‘UêO•’˜…ˆê™ê’–ˆê€­ê
w•’ꇒ–„Wˆ‘B꒓—Œ5‘B‹’ê“’?•˜ê—˜‹’–—Œê
–—•’ˆê™S:Œê—˜‹’–—Œê™dˆ—ˆ‘„ꍖˆê™’ŒŒê˜“B¾
‘„†Bꕒ‹•„‘Bꑄê™dˆ—ˆ‘˜êpzv¥ª­êu5‹’‘ê
™dˆ—ˆ‘„ê ˆê ™ˆê –—„‘‡„•‡‘Bê “•’™ˆ‡ˆ‘Bê
•ˆ„Œ’™5‘ê dˆˆ‘’™Uê “dˆ™’‡ˆê –ê “„¾
‘ˆ—’™’˜ê“dˆ™’‡’™Ž’˜êÀꗒꝈ>‘„ê“•’ê
5Ž„‘BŽœê ™œW„‡˜B†Bê ™œ–’Ž>ê Ž•’˜—Œ†Bê
’ˆ‘—œê£¦§½¥¦¥êu­êk5ˆêˆê’W‘>ê
–—•’ê’–„‡Œ—ê™dˆ—ˆ‘œê–ê•’‡B‘UŒê™UŽ’‘’¾
™UŒê†‹„•„Ž—ˆ•Œ–—ŒŽ„Œ­ê}œ‡™Œ‹‘’˜—ê…œ†‹ê
†‹—?êŒê’‡˜5•‘?êdˆOˆ‘Uê5–’…‘BŽê‘5–—•’¾
SêÀê™ê5Ž„‡‘Bê“•’™ˆ‡ˆ‘Bꥦê‘5–—•’’¾
™U†‹êB–—²ê„—ˆ•‘„—Œ™‘?ꧦ­êw•’ê–—•’ˆê‡’ê
™U•’…‘B†‹êŒ‘ˆŽê…˜‡ˆê“’‡?Œê’W‘>ꖗ•’ê
™œ…„™Œ—ꙈŽ’Ž„“„†Œ—‘Bê5–’…‘BŽˆê“•’êê
¢¥¦ê‘5–—•’’™U†‹êB–—­êkS•„ê…œêŽ„‡ˆ‘ê
Œê‘„ꐄ›Œ5‘Bê‡>Ž˜ê‘5–—•’ˆê“•’ꎘWˆê
pzv¥ªê Àê —ˆ‘ê …˜‡ˆê ’†Œê ‡’–„‹’™„—ê „Wê
¤¥ªê±ê†’Wꖌꐜ–B±êWˆê’†ˆ‘Bê“dˆ™5W¾
‘5ê :5–—ê 5Ž„‘BŽSê “•„†˜B†Bê –ê ‡’˜‹UŒê
‘5–—•’Œ­ê wdŒê Ž’‘–—•˜Ž†Œê …œ’ê “„„—’™5¾
‘’ê Œê ‘„ê “dB–—˜“ê ’…–˜‹œê ‡’ê “•„†’™‘B‹’ê
“•’–—’•˜ê–—•’ˆ­êz—•’êˆê™œ…„™ˆ‘ꙈŽUŒê
ššš­––—­†
“’–˜™‘UŒê ‡™ˆdŒ±ê ˜B–—?‘UŒê ‹‘ˆ‡ê ˜ê
’™5‡„†B‹’ê “„‘ˆ˜±ê Ž—ˆ•>ê †ˆ„ê ’—ˆ™d’˜ê
“•„†’™‘Bꓕ’–—’•­ê{’ꋏ„™‘?êê—’‹’ê‡S™’¾
‡˜±ê Wˆê ‰Œ•„ê {„„†Àwz±ê „­–­ê ‘ˆ„“’¾
‘?„ê‘„ê–Ž˜“Œ‘˜ê5Ž„‘BŽSê˜êŽ—ˆ•U†‹ê–ˆê
:„–—’ê?‘Bê™U•’…‘Bꓕ’Š•„ê„ꐘ–Bꒇ„¾
<’™„—ê“•’Š•„œê“dB’ê‘„ê–—•’Œ­
z—•’ê o¥ªê –ê “’™’˜†Bê “•Œ‘†Œ“ˆê –ˆê
Ž’‘–—•˜’™„ê½’“•’—ŒêŽ„–Œ†Ž>Ꙉ•Œêo¥ª½ê
‘„™B†ê–ˆê–“ˆ†Œ5‘?ꑄ™•Wˆ‘Uê“•–—ˆ‘†’¾
™Uê ’—’•ˆê ™ê ’–ˆê i±ê —­ê ™ê ’–ˆê ’—5:ˆ‘Bê
“„ˆ—œ­ê {’—’ê “dB–˜Oˆ‘–—™Bê …œê “„Žê “’–>¾
ˆê “dŒ“„‡„’ê ™ê R™„‹˜ê “•’ê —ˆ‘ê –ˆŠˆ‘—ê
˜WŒ™„—ˆS±ê Ž—ˆdBê “’—dˆ…˜Bê ™ˆŒê •œ†‹ˆê
“’’‹’™„—ê“„ˆ—’˜êÀꑄ“dBŽ„‡ê“dŒê’…•5¾
…?‘Bꅏ’ŽSꐒ—’•Sꄗ“­ê
qˆ‡ˆ‘êêŒWêB–Ž„‘U†‹êR–“?†‹Sꖗ•’ˆêo¥ªê
ˆê˜‡?ˆ‘Bꓕˆ–—ŒW‘Bꆈ‘œê¶‡’…•Uꇈ–ŒŠ‘µê
’‡êkˆ–ŒŠ‘ꆈ‘—•„êy­
wdˆ–—’Wˆê Ž’˜OŽœê ’…’˜ê ™„•Œ„‘—ê –—•’Sê
™•†‹’Bê„ꑈ–’˜ê—˜‡BWꇈ‰Œ‘Œ—Œ™‘?ꘝ„™dˆ¾
‘œ±ê ŒWê ‡‘ˆ–ê SWˆˆê dB†—±ê Wˆê ’…„ê –—•’ˆê
„Bꖙ>꒓’‡–—„—‘?‘Bê„ê‘„‡?‘>ê™U–ˆ‡Žœ­
y’–—Œ–„™êr’5d
ˆ‡Œ—ˆê‡Œ™Œˆêjuj
Věda a výzkum
Výsledky výzkumu
obráběcích strojů a obrábění
na ČVUT v r. 2006
Ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii na fakultě strojní ČVUT v Praze v r. 2006 pokračovalo řešení
projektu “Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie”1M0507, významně podporovaného MŠMT. Jak je již známo
výzkum zde probíhá ve třech tématických okruzích a v nich celkem
v patnácti tématech. V jednotlivých tématech projektu je potom celkem 27 dílčích projektů.
Hlavním cílem projektu,
jehož řešení je plánováno
až do r.2009, je:
1. Provádět výzkum
nových
perspektivních
principů strojů, uzlů a
technologií pro strojírenskou výrobu,
vytvářet nové původní poznatky, iniciovat inovace a tak zabezpečit profesionální podporu inovačních kroků pro české
výrobce strojírenské výrobní techniky a
tím i spolupráci s nimi.
2. Vychovávat nové odborníky s nejvyšší
kvalifikací v doktorském studiu a předávat nejnovější odborné informace technickým pracovníkům podniků formou
konferencí, seminářů, kurzů a přednášek
a také publikacemi.
Dále je uveden stručný popis průběhu
řešení projektu v r.2006:
Tématický okruh č.1: Výzkum vysoce
výkonných, přesných, spolehlivých a
ekologických strojů a jejich komponentů
Zde probíhalo řešení témat:
1.1.Stroje nových koncepcí,
1.2 Komponenty strojů (zejména
nosných soustav),
1.3.Pohony a řídicí technika,
1.4.Virtuální prototypování strojů
a jejich uzlů a komponentů
(matematické modelování),
1.5.Programování a příprava
výroby pro CNC stroje.
1.1. Stroje nových koncepcí
Hlavní cíl: Zvýšení přesnosti a produktivity vysokorychlostních obráběcích strojů
na bázi nových původních řešení a principů s ohledem na zachování kvalitního
životního prostředí.
Jedná se zde o vyhledávací výzkum.
V roce 2006 byly předmětem zkoumání
4 nové pricipy ve čtyřech projektech, z
nichž dva byly zaměřeny na problema-
Obr.1a – Zkušební stand pro ověření nového principu
vyrovnávání poklesu vodorovně výsuvných pinol
10
SST
červen 2007
www.sst.cz
tiku zvyšování přesnosti strojů. Zde se
v prvé řadě jednalo o výzkum nového
principu vyrovnávání poklesu vodorovných pinol při jejich výsuvu. Jde zde o
mechatronické řešení, které pokles pinoly
automaticky stále měří a okamžitě vyrovnává (eliminuje). Na obr.1 je uvedeno
experimentální zařízení, na kterém byl
princip ověřen. V r. 2006 byla rovněž
rozpracována i průmyslová aplikace.
Autoři principu podali žádost o udělení
patentu a průmyslového vzoru. Výsledky
řešení projektu tvoří také základ jedné
doktorské disertační práce.
Zvyšováním přesnosti práce obráběcích
strojů se dále zabýval projekt „Měřicí
rámy a prvky pro vyrovnávání deformací
obráběcích strojů“. Zde proběhlo studium stávajících metod a systémů vyrovnávání deformací rámů obráběcích strojů,
způsobených tepelnými vlivy, řeznými
silami i tíhou přestavovaných hmot. Byla
provedena analýza nedostatků známých
metod a studium nových možností měření
odchylek od referenčních, tepelně stabilizovaných měřicích rámů. Bylo navrženo
rozmístění senzorů a možných provedení
prvků valivých i hydrostatických vedení,
které by vyrovnávání odchylek od měřicích rámů umožnily. Byl proveden konstrukční návrh experimentálního standu
s měřicím rámem podle nově vypracované koncepce “virtuálního rámu” stojanu
horizontálních frézek a vyvrtávaček.
V tomto tématu se také řeší tzv. Seismické
vyvažování obráběcích strojů. Jedná se
o zcela nový princip řešení obráběcích
strojů tak, aby stroje nebyly zdrojem vibrací při významném zlepšení podmínek
pro práci pohonů řízených os. Zde bylo
Obr.1b - Citlivost a opakovatelnost kompenzace
tíhových deformací pinoly na zkušebním standu STD-5
v r.2006 dokončeno studium známých
řešení útlumu vibrací strojních struktur a
základů obráběcích strojů, proběhla analýza nedostatků existujících řešení, návrh
vlastních původních principů, konstrukční
úpravy a výrobní realizace ověřovacího
a měřicího standu, zkoušky, oživení a
ověření správné funkce nového principu. Bylo provedeno stanovení nových,
náročnějších cílů projektu, nalezení jejich
řešení a vytvořena počitačová simulace
řízení standu. Pokračovala stavba standu
STD-1 v nové modifikaci. (obr.2)
Předmětem řešení byla i nová metoda
modelování samobuzených kmitů. Po
studiu známých lineárních metod modelování samobuzených kmitů řezných
procesů obrábění byla provedena analýza nedostatků lineárních frekvenčních
metod, studium možností vyšetřování nelineárních jevů, nalezení vlastní metody
interpretace samobuzených kmitů jako
zpětnovazebně řízeného polohového
servosystému, osvojení si modelování v
programech Matlab/Simulink, sestavení
blokových schémat a simulace základních přechodových dějů se zahrnutím
nelinearit. Byla nalezena nová metoda
vyhodnocení stupně útlumu stabilních
i nestabilních systémů z průběhu simulovaných přechodových jevů v časové
doméně. Byl nalezen způsob vykreslení
lobových diagramů pro zvolený stupeň
útlumu, tj. pro zvolený stupeň “bezpečnosti” systému proti vzniku samobuzených kmitů.
Téma 1.2. Komponenty strojů
(zejména nosných soustav)
Hlavní cíl: Zdokonalit vlastnosti a možnosti komponentů a skupin zejména vysoce dynamických výrobních strojů, zvýšit
potenciál pro jejich nejvhodnější uplatnění, analyzovat jejich možnosti a omezení, a vytvořit vlastní řešení a modifikace.
Otevřít možnost stavby vysoce přesných
strojů pro mikroobrábění.
I v tomto tématu byly dle plánu výzkumu řešeny 4 projekty. V prvním z nich
Obr.3 - Experimentální stand pro zkoušky vysokotlakých hydrostatických buňek.
11
SST
červen 2007
www.sst.cz
Věda a výzkum
Obr. 2 - Stand STD-1 v nové modifikaci
pro experimentální ověření seismicky
vyváženého stroje
s názvem „Vysoce dynamické a přesné
pohybové skupiny“ pokračovala tvorba
databáze údajů o vysoce dynamických a
přesných pohybových skupinách a tvorba
CAD databáze samotných pohybových
skupin. Proběhly zde také experimenty
se získáním signálu rychlosti pokročilou
derivací signálu polohy a integrací ze
signálu zrychlení a experimenty se stavovým řízením reálné pohybové osy.
Další dílčí projekt se zabýval nekonvenčními materiály a materiálovými strukturami. Zde se provádělo zdokonalování
MKP modelů sendvičových struktur, verifikace výpočtů provedením mnoha experimentů, založení databáze nekonvenčních materiálů a materiálových struktur
a rešerše možností spojování nekonvenčních materiálů. Na základě získaných
poznatků bylo provedeno několik případových studií možných náhrad kovových
částí stroje nekonvenčními materiály.
Řeší se zde také nové principy a způsoby užití hydrostatických a integrovaných
vedení. Zde byla dokončena výroba
mechanické i elektrické části experimentálního standu pro výzkum hydrostatických
lineárních i otočných uložení. Proběhlo i
oživení a montáž standu včetně elektro
části, osazení a oživení diagnostického a
měřicího systému. Bylo zahájeno odstraňování technických problémů při prvních
experimentech. (obr.3)
Problémy rychlé automatické manipulace s nástroji a obrobky jsou řešeny také
v tomto tématu. V r.2006 zde proběhla
Věda a výzkum
ní odměřování. Dále oživení laseru a
úvodní experimenty s odměřováním.
Digitální komunikace s pohony (řízení přes CAN Bus). Oživení a úvodní
experimenty s průvlekovým motorem
(obr.5). Realizace a oživení standu
s piezoaktuátorem pro potlačení vibrací. Byly zde vykonány i teoretické
práce v oblasti potlačování vibrací
pohybových os, které byly aplikovány
na stroji LM2. Byl rovněž získán užitný
vzor na zařízení pro zlepšení vlastností regulace pohonů pohybových
os strojů. Byla také vytvořena teorie pro
výpočet energetické bilance tlumených
soustav. Byl dále vytvořen software pro
návrh posuvových os s kuličkovými šrouby včetně optimalizace na maximální
zrychlení a potlačení vibrací (obr.6).
V oblasti zvyšování přesnosti dráhového
řízení při interpolaci vysokými rychlostmi
probíhalo modelování servomechanismů
v prostředí Matlab - Simulink, byly prováděny výpočty modelů mechaniky stroje
na základě metody konečných prvků,
bylo provedeno měření na zkušebním
Obr.4 - Stand pro zkoušky rychlých
systémů automatické výměny nástrojů.
příprava výrobní dokumentace pro zkušební stand a zadání do výroby. Výroba
zkušebního standu. Tvorba obecného
dynamického modelu dvouramenného
manipulátoru. Dále byla dokončena
knihovna 3D modelů známých mechanismů AVN a jejich konstrukčních a
provozních charakteristik. Byl vytvořen
dynamický model servopohonů s regulací a jeho vazba na dynamický model
manipulátoru. (obr.4)
1.3. Pohony a řídicí technika
Hlavní cíl: Posunout na vyšší úroveň současné teoretické a aplikačních znalosti v
oboru dráhového řízení NC strojů.
V tomto tématu proběhl v r. 2006 vývoj
algoritmu PLC pro plovoucí princip a řeše-
Obr.5 - Experimentální stand s průvlekovým motorem.
stavu TU Liberec a měření na stroji LM1
v laboratoři Centra v Praze. Proběhlo i
zpřesnění modelů pohonů posuvů propojením modelu stroje (metoda konečných
prvků) a modelu regulace (Simulink).
Model byl částečně ověřen na stroji LM1.
Dále se podařilo na stroji LM1 zredukovat dynamické kvadrantové chyby při
interpolaci na 50%. Byl rovněž sestaven
zpřesněný model pohonu posuvu stroje
Varia (TOS Varnsdorf).
Obr.6 - Schéma programu pro návrh posuvových os s kuličkovými šrouby.
12
SST
červen 2007
www.sst.cz
1.4. Virtuální prototypování strojů a jejich uzlů a komponentů
(matematické modelování)
Hlavní cíl: Cílem je vybudování knowhow pro vytváření věrohodných a spolehlivých simulačních modelů nosných
struktur, konstrukčních skupin a komponent obráběcích strojů.
V tomto tématu jsou řešeny 3 projekty.
Věda a výzkum
Jedním z nich je „Modelování nosných
struktur obráběcích strojů, jejich uzlů
a komponent“, ve kterém byl v r.2006
řešen vývoj simulačních submodelů (na
bázi MKP) komplikovaných součástí a
uzlů OS (přírubových spojů, valivých a
hydrostatických vedení, svarových spojů, krytování, piezoelektrických aktuátorů). Dále zde proběhl vývoj a aplikace
metod pro tvorbu přesných náhrad uzlů
- zjednodušených členů s vlastnostmi
identickými s detailní předlohou, stavba
experimentálního standu STD-12 a příprava a zahájení experimentů pro ověření vyvinutých postupů.
V projektu „Matematické modelování
sdílení tepla a tepelných deformací v
konstrukcích obráběcích strojů“ (obr.7)
byl řešen vývoj a verifikace simulač-
Obr.8 – Vizualizace obrábění na MCVL 1000 pro pětiosé řízení.
modelování systémů s přelaďujícími se
dynamickými vlastnostmi v časové oblasti byl rozpracován návrh možného přístupu založeného na metodice modálního
rozkladu. Byly dále získány zkušenosti
z práce s pokročilými systémy, které
disponují nástroji pro topologickou optimalizaci, zohledňující reálná výrobní a
konstrukční omezení.
Obr.7 - Výsledek výpočtu teplotně
mechanického modelu ložiskové sestavy
(nejvyšší teplota je červená)
ních modelů na bázi kombinace MKP
a analytických postupů, vývoj a aplikace postupů pro modelování systémů se
vzájemnou vazbou teplotních a mechanických dějů a stavba experimentálního
standu. Probíhal i rozvoj metod inverzní
analýzy teplotních polí pro určení tepelných zdrojů a součinitelů přestupu tepla
v konstrukci strojů, experimentální ověření metod inverzní analýzy a výpočty
chladicích soustav.
Třetím Projektem zde byla „Optimalizace
návrhu obráběcích strojů s ohledem na
zvýšení výkonnosti a přesnosti obrábění“. Zde byl sestaven výpočetní postup
popisu dynamických vlastností mechanické stavby stroje na základě modální
analýzy a redukce modálních souřadnic,
navrženy a otestovány na příkladech
reálných strojů postupy citlivostní analýzy vlivu jednotlivých parametrů pohonu
na jeho dynamické vlastnosti a provedeny první verifikace simulačních výsledků
s výsledky měření na reálném stroji. Pro
13
SST
červen 2007
1.5. Programování a příprava
výroby pro CNC stroje
Hlavní cíl: Zvýšení přesnosti a produktivity obrábění tvarově složitých dílů.
Zde byly provedeny studie a praktické
zkoušky užití interpolací na CNC stroji,
byl vygenerován a ověřován postprocesor na multifunkční soustružnické centrum Multicut, zpracován návrh dílu pro
kontrolu funkční schopnosti a pracovní
přesnosti na multifunkční soustružnická
centra. Byla zpracována TPV pro opracování geometricky složitých lopatek
proudových strojů s přímou návazností
na potřeby průmyslu a provedeno měření
přesnosti s využitím tenzometrické sondy.
V části „Aplikace programovacích metod
pro víceosé obrábění“ byla provedena
aktivace, ověření a užití systému NX4
včetně postprocesorových aplikací, zpra-
Obr.9 – Stand pro měření vlastností chlazených kuličkových šroubů (KŠK Kuřim), na
kterém probíhala měření chlazených KŠ.
www.sst.cz
Věda a výzkum
teplotních deformací a byl prováděn teoretický a experimentální výzkum chlazených kuličkových šroubů (obr.9).
2.2 Postprocesní a inprocesní
kontrola
Hlavní cíl: Podporovat a ulehčovat realizaci postprocesní kontroly jakosti v interakční soustavě stroj-nástroj-obrobek a tak
zabezpečit stále rostoucí požadavky na
přesnost výrobků.
Obr.10 – Schéma managementu rizika.
cování variantních kinematik pro pětiosé
stroje včetně vizualizace a aplikace pro
kontrolu kolizních stavů a aplikace systému CATIA. Byla také zvládnuta aplikace
software pro měření při víceosém řízení.
Tyto poznatky byly aplikovány při reálné spolupráci s průmyslem (pro První
Brněnskou Strojírnu, aplikace pro potřeby kosmických technologií a pro Český
Metrologický institut atd.)(obr.8).
V tomto tématu byla rovněž řešena optimalizace technologického programu.
Byla vypracována studie optimalizací
trajektorií nástrojů při opracování tvarově složitých dílů pro potřeby leteckého
průmyslu, kde odběr materiálu převyšuje 90% hmotnosti polotovaru. Zde byly
zváženy možnosti využití trochoidního
způsobu vedení nástroje při hrubování
dutin. Metoda byla aplikována při realizaci dílů mikroakcelerometru pro kosmický program. Při spolupráci s AERO
Vodochody bylo dosaženo prokazatelných úspor. Tak byl realizován přenos
poznatků nového pojetí TPV pro frézování tvarově složitých dutých obrobků do
průmyslové praxe.
Tématický okruh č.2: Výzkum vlastností
obráběcích strojů, jejich měření, monitorování a hodnocení.
Řešená témata :
2.1.Přesnost CNC obráběcích strojů.
2.2.Postprocesní a inprocesní kontrola.
2.3 Výkonnost, spolehlivost a
diagnostikovatelnost CNC obráběcích strojů.
2.4.Analýza rizik a bezpečnost strojů.
14
SST
červen 2007
2.1.Přesnost CNC obráběcích strojů
Hlavní cíle:
1. Zvýšit produktivitu současných metod měření prostorové přesnosti frézovacích center za neustáleného teplotního stavu stroje i okolí.
2. Formulovat požadavky na konstrukci termicky stabilních rámů přesných obráběcích strojů.
3. Vyšetřit podmínky zvýšení přesnost frézovacích a soustružnických
vřeten za rotace.
Práce v r.2006 byly v tomto tématu
zaměřeny zejména na zvyšování produktivity současných metod měření prostorové přesnosti frézovacích center za neustáleného teplotního stavu stroje a okolí.
Obr.11 – Silové poměry při obrábění.
Dále na verifikaci výpočtů teplotních polí
nosných soustav frézovacích strojů, na
bilanci tepelných výkonů a řešení problematiky stabilizovaných rámů. Proběhla
zde i verifikace výpočtů chladicích soustav, pracovalo se s modely kompenzace
www.sst.cz
Zde probíhaly v r. 2006 ještě rešeršní
práce, získávání informací ohledně možností zpracování signálů, zaškolení řešitele projektu do způsobu práce úhlových
odměřovacích senzorů. Byl navržen měřicí přípravek pro připojení úhlového odměřování na vřeteník soustružnické centra
SPM16 a provedeno měření výstupního
signálu při různých otáčkách a různých
nastaveních. Dále bylo navrženo zařízení pro úpravu výstupního signálu pro
vysoké otáčky na bází jednočipového
mikroprocesoru, rozpracován program
a provedeno jeho testování. Byla započata analýza problému a rozpracovány
programové moduly pro rychlé nastavování soustružnických nástrojů. Práce byly
řešeny ve spolupráci s firmou RENISHAW
jako skutečné problémy při aplikaci postprocesního měření v průmyslu.
2.3 Výkonnost, spolehlivost a
diagnostikovatelnost CNC obráběcích strojů
Hlavní cíle:
1. optimalizovat dynamické vlastnosti frézovacích vřeten,
2. vyvinout specializovanou metodu a
zařízení monitorující frézovací vřetena,
3. vyvinout specializovaný expertní
systém použitelný v provozu ke
sledování stavu,
4. Pilotní projekty diagnostikovatelných,
frézovacích vřeten.
V tomto tématu probíhal výzkum stability
obrábění titanových slitin, byla zpracována dokumentace, realizována výroba
a montáž diagnostického vřetena, provedena částečná montáž řídicího systému
diagnostického vřetena a bylo provedeno modelování vřeten vlastním SW. Dále
zde probíhal výzkum měření frekvenčních přenosů strojů při obrábění, vývoj
diagnostické monitorovací jednotky a
expertního systému pro obráběcí stroje.
3.2 Ekologické obrábění
Hlavní cíl: Experimentální výzkum procesů probíhajících při suchém obrábění bez chlazení, s chlazením studeným
vzduchem a s chlazením s minimálním
množstvím kapaliny (MQL).
Zde byl stanoven vliv řezných podmínek
na velikost řezných sil, dále byla měřena drsnost obrobeného povrchu, mikrotvrdost, zbytková napětí, teplota řezání
a teplota obrobeného povrchu obrobku
při obrábění etalonové oceli 12 050.
Zpracován byl i závěr o vhodnosti použití
jednotlivých způsobů chlazení pro dané
konkrétní podmínky a navrženo optimální pracovní prostředí pro obrábění oceli
12 050 nástrojem z povlakovaného SK z
hlediska výše uvedených parametrů.
Obr.12 – Obrábění voskového modelu
kola plynové turbinky a odlitek kola.
2.4 Analýza rizik a bezpečnost
strojů
Hlavní cíl: Podpořit zajištění plné funkčnosti, provozuschopnosti a bezpečnosti
provozu strojů.
V tomto tématu byly dokončeny rešeršní
práce, bylo provedeno studium bezpečnostních a ergonomických normativů,
odborná školení a navazování spolupráce s národními i evropskými institucemi
zabývajícími se problematikou bezpečnosti strojů. Byla vypracována systémová
metodika pro stanovení preventivních
opatření k předcházení potenciálních
rizik s využitím standardních metod a
nástrojů pro řízení jakosti v konstrukci,
výrobě, montáži a provozu výrobních
strojů (obr.10). Navíc byla řešena témata:
management rizik, analýza nebezpečí u
soustružnických strojů na obrábění kovů
a proces posuzování rizik při hodnocení
bezpečnosti strojů dle platné legislativy
EU a ČR. Byla složena certifikační zkouška u TÜV Österreich Akademie.
Tématický okruh č.3: Výzkum
perspektivních, výkonných a
ekologických výrobních procesů
(zejména obráběcích)
Řešená témata:
3.1.Tvrdé obrábění
3.2.Ekologické obrábění
3.3.Vysokorychlostní obrábění
15
SST
červen 2007
3.4 Mikroobrábění
3.5.Laserové technologie
3.6.Výrobní náklady
3.1. Tvrdé obrábění
Hlavní cíl: Experimentální výzkum procesů probíhajících při tvrdém obrábění.
Přesto že podle celkového plánu výzkumu měl být projekt řešen až v období
2007-2009, jeho řešení bylo zahájeno již v r. 2006 a sice částí programu
z r. 2007. Bylo provedeno: vypracování
literární rešerše: “Obrábění těžkoobrobitelných materiálů”. Byla provedena příprava měření vlivu řezných podmínek na
velikost řezných sil při obrábění těžkoobrobitelných materiálů (obr.11) a proběhlo i experimentální odladění parametrů
a kalibrace dynamometru pro konkrétní
měření. Řešeno bylo i měření vlivu řezných podmínek na velikost řezných sil
při obrábění těžkoobrobitelných materiálů a provedeno vyhodnocení vlivu řezných podmínek na velikost řezných sil při
obrábění těžkoobrobitelných materiálů.
Připravena byla i měření vlivu řezných
www.sst.cz
3.3 Vysokorychlostní obrábění
Hlavní cíl: Experimentální výzkum procesů probíhajících při vysokorychlostním obrábění. Výzkum byl proveden
při vysokorychlostním frézování duralu.
Bylo provedeno měření a vyhodnocení
vlivu řezných podmínek v režimu HSC
na teplotu řezání a teplotu obrobeného
povrchu obrobku. Dále byl sledován vliv
řezných podmínek na drsnost obrobeného povrchu, tvar odcházející třísky, velikost řezných sil a provedena simulace na
software AdvantEdge. Bylo také provedeno a vyhodnoceno měření řezných sil
a momentů při řezání materiálů kotoučovou pilou (realizace u firmy BOMAR).
3.4 Mikroobrábění
Hlavní cíl: Optimalizace sledovaných
procesů, měření a objektivizované vyhodnocení dosažených výsledků včetně
jejich prezentace. Zpracování obecných
zásad pro aplikaci těchto technologií.
V tomto tématu v r. 2006 probíhal
výzkum mikrofrézování při souvislém
řízení v 5-ti osách s využitím pro tvorbu
tvarově složitých mikroforem a dílů. Byly
provedeny aplikace mikroobrábění při
opracování tvarově složitých dílů, při tom
byly sledovány výsledky dosahovaných
jakostí povrchu a dynamické jevy na
mikronástroji (obr.12). Byl navržen a realizován prototyp brzdy pro měření kroutícího momentu vysokootáčkového vřetena pracujícího do cca 80 000 ot/min.
Poznatky byly bezprostředně promítnuty
do realizovaných prací pro průmysl.
Věda a výzkum
podmínek na trvanlivost břitu nástroje
pro realizace v r. 2007.
Věda a výzkum
obr.13 - Spolupráce průmyslem VCSVTT v letech 2001 – 2006.
Uskutečnil se zde také výzkum kombinací opracování a speciálních technologií s
využitím obrábění, mikroobrábění a laserových technologií při víceosém řízení a
opracování speciálních materiálů. Byly
studovány možnosti použití laserových
technologii při víceosém řízení; jako možná cesta bylo zvažováno použití laseru
pro leštění tvarově složitých ploch. Jako
aplikační možnost byl vybrán artefakt
dle požadavku Českého Metrologického
Institutu, obsahující souvislou sinusovou
plochu.
3.5 Laserové technologie
Hlavní cíl: Optimalizace sledovaných
procesů, měření a objektivizované vyhodnocení dosažených výsledků včetně
jejich prezentace. Zpracování obecných
zásad pro aplikaci těchto technologií.
V části tématu obráběcí stroje s laserem
byl ve spolupráci s podnikem KOVOSVIT
MAS vybrán vhodný soustruh (SPU 16),
provedeno proměření pracovního prostoru stroje, vybrán vhodný typ laseru
- diodový laser o výkonu 3 kW, který
potřebuje malý zastavěný prostor a má
vhodný tvar stopy paprsku pro kalení
- obdélník. Byly dále navrženy tři varianty umístění laseru, včetně optické cesty
paprsku laseru. Vzhledem k nezájmu
podniků o realizaci soustruhu pro kalení
laserem bylo řešení úkolu zaměřeno na
vytipování vhodné technologie Rapid
Prototyping pro kombinaci s obráběcím
strojem a na toto téma byla zpracována rešerše s cílem stanovení možností a
účelnosti kombinace technologie Rapid
Prototyping a obrábění.
Druhá část tématu je věnována výzkumu
laserových technologií. Zde bylo vyvinuto šest nových technologií, z nichž byly tři
16
SST
červen 2007
realizovány v průmyslu:
1.Výroba přesných zápichů (tři tvary)
o rozměrech 0,04, 0,06 a 0,08 mm
- realizováno ve firmě VISTEON AUTOPAL, s.r.o.
2.Technologie texturování povrchů rovinných i prostorových laserem - realizováno ve firmě BARUM CONTINENTAL,
s.r.o.
3.Svařování obtížně svařitelných materiálů (ocel - Nimonic) - realizováno
ve firmě ČZ Strakonice, a.s. DIVIZE
TURBO.
4.Technologie leštění rovinných i prostorových ploch ocelových součástí laserem.
5.Technologie výroby kolmých stěn i stěn
se záporným úhlem (rybiny).
6.Svařování Mg, Al a oceli 19 312.
Dále byla vyvinuta metodika stanovení
obrobitelnosti železných materiálů laserem podle jejich chemického složení. Na
zapůjčeném diodovém laseru o výstupním výkonu 3,1 kW bylo provedeno ověření jeho vhodností pro kalení a svařování
strojních součástí. Byly zpracovány a předány podklady pro autorské osvědčení
“Řezný nástroj využívající externí zdroj
energie pro zvýšení řezného výkonu”.
3.6 Výrobní náklady
Hlavní cíl: Vypracování metodiky pro stanovení optimálních řezných podmínek a
minimalizaci výrobních nákladů.
Zde byla zpracována metoda kalkulace výrobních režijních nákladů a dalších nákladových položek pro obráběcí
pracoviště, která byla realizována při
optimalizaci řezných podmínek ve firmách KOVOSVIT MAS, a.s. a BARUM
CONTINENTAL, s.r.o.
www.sst.cz
Výstupem za druhý rok řešení bylo také
90 publikací, 62 výzkumných zpráv,
21 realizací (zejména realizace v průmyslu), 3 užitné vzory a 3 uspořádané
kurzy pro pracovníky průmyslu. Cílů,
které jsou specifikovány v projektu pro
r. 2006, bylo dosaženo. V r. 2006
pokračovalo Centrum také ve spolupráci na dvou evropských projektech, podporovaných z prostředků 6. rámcového
programu. Jedná se o projekty Ecofit a
HardPrecision. Centrum spolupracuje
rovněž s průmyslovými podniky na řešení
několika projektů podporovaných MPO.
Hlavní pracoviště Centra je na ČVUT v
Praze (49 osob) a další 3 spoluřešitelská
pracoviště na VUT v Brně 6 osob, TU v
Liberci (4 osoby) a na ZČU v Plzni (5
osob). Průběžná periodická zpráva o
postupu řešení projektu v r. 2006 byla
předána v lednu r. 2007 poskytovateli
dotace (MŠMT) společně s účetním auditem celého projektu.
Centrum opět splnilo v r. 2006 jednu z hlavních podmínek soutěže „1M
Výzkumná centra“ a získalo na podporu projektu 10% uznaných nákladů z
komerční sféry. Celkový objem spolupráce Centra s průmyslem od r. 2003 stále stoupá, jak je patrno z grafu na obr.
13. Stále rostoucí zájem o spolupráci s
Centrem je pravděpodobně odrazem
správně zaměřeného výzkumného programu Centra, který byl tvořen za úzké
spolupráce s průmyslem strojírenské
výrobní techniky.
VCSVTT se také podílí na doktorském studijním programu v oborech:
2302V039 Stavba výrobních strojů a
zařízení, 2303V002 Strojírenská technologie, 3901V024 Mechanika tuhých
a poddajných těles a prostředí.
Na všech pracovištích Centra působí:
9 školitelů (pracovníci Centra), 4 školitelé
externí (z jiných ústavů), 3 školitelé specialisté (pracovníci Centra), 30 školených
doktorandů.
Témata disertačních prací školených
doktorandů jsou orientována na problematiku, řešenou v projektech centra,
nebo těmto projektům velmi blízkou. Na
činnosti Centra se rovněž podílí asi 15
studentů magisterských studií.
Podrobnější informace o VCSVTT včetně
nabídky spolupráce Centra průmyslu a
kontaktů na Centrum je možno získat na
Internetové adrese www.rcmt.cvut.cz.
Prof.Ing.Jaromír Houša, DrSc
vedoucí VCSVTT
Ekonomicko-statistické informace o oboru obráběcích a tvářecích strojů
}U–ˆ‡Žœê’…’•˜ê’…•5…?†B†‹ê„ê—™5dˆ†B†‹ê
–—•’SꝄêyê™ê¡­:—™•—­ê•’Ž˜ê¢ªª§
}U™’ê„ꇒ™’ê’…•5…?†B†‹êê„êꗙ5dˆ†B†‹ê–—•’Sêê™êˆ–Ž>ꕈ“˜…Œ†ˆê„ê¡­xꢪª§
w•’‡˜Ž†ˆê™êvrlꢩ­¤ê¾ê’…•5…?†Bê„ê—™5dˆ†Bꖗ•’ˆê™ê¡­xꢪª§±ê–—ˆ‘?ꍄŽ’ê“•’‡˜Ž†ˆê™êvrlꢩ­¤¢¾’…•5…?†Bê„ê—™5dˆ†Bꖗ•’ˆê‘„ꎒ™ê
‘ˆ‘Bê™ê—’—’ê•’†ˆêŒOP’™5‘„êz ê„ê—˜‡BWꍈBꋒ‡‘’—œê‘ˆ–’˜ê“dˆ–‘?ꝑ5œ­
w’•’™‘5‘Bê™U–ˆ‡ŽSꝄꡭê:—™•—­ê•’Ž˜ê¢ªª§ê„ê¡­:—™•—­ê•’Ž˜ê¢ªª¦ê
’…•5…?†B†‹ê„ê—™5dˆ†B†‹ê–—•’SꝄꈖŽ’˜ê•ˆ“˜…ŒŽ˜
}U™’
}U™’
w’‡B
k’™’
k’™’
w’‡B
¡­:—™•—­ª§
¡­:—™•—­ª¦
Ü
¡­:—™•—­ª§
¡­:—™•—­ª¦
Ü
¨¤¥¦
mœŒŽ5‘?¾†‹ˆŒ†Ž>ꖗ•’ˆ
§§±©
£¡±¦
¢¤¦±¦
¢¢¡±¨
¢©§±£
§¤±¦
¨¤¥§
v…•5…?†Bꆈ‘—•„
¤¢¤±£
£ª¤±©
¡£©±¢
£§¨±¦
¢¨ª±©
¡£¤±¨
¨¤¥¨
z’˜–—•˜‹œ
§ª¦±¨
¥¡§±¥
¡£¦±¦
¥ª¥±¢
£¨©±§
¡¢©±¦
¨¤¥©
z—•’ˆê“•’ꙕ—5‘B±ê™œ™•—5™5‘B±ê‰•>’™5‘Bê„êdˆ5‘Bê5™Œ—S
§¢¨±¥
¥¢¨±©
¡£§±§
¡©¨±¤
¢¡©±ª
©ª±¦
¨¤¦ª
z—•’ˆê“•’ê…•’˜Oˆ‘B±ê’–—dˆ‘B±ê‹’‘’™5‘Bê„ꏄ“’™5‘B
¦£¥±§
¤¨¢±¨
¡£¡±§
¡£¥±¨
¡¦¤±¨
¨¢±¤
¨¤¦¡
z—•’ˆê“•’ê‹’…’™5‘B±ê’…•5Wˆ‘B±ê“•’—„‹’™5‘B±ê’˜…5•ˆ‘–Ž>ê
–—•’ˆê„ê“Œœ
¡©¤±¢
¡§ª±ª
¡¡¤±¢
¨©±¨
¨¦±¦
¡ª£±§
jˆŽˆê’…•5…­–—•’ˆ
¢§¦§±£
¢ª£¥±¦
¡£¥±©
¡¥¢©±¦
¡¤£¨±£¦¨
¡ª¦±£
¨¤¦¢
{™5dˆ†Bꖗ•’ˆê™:ˆ—‘?ꏌ–S
¢¢ª±§
¢©¢±§
§¥±¤
§££±¢
©¦¦±¤
§¥±©
¨¤¦£
v–—„—‘Bꗙ5dˆ†Bꖗ•’ˆ
¢£±¦
§±©
¢©§±¥
¡¤©±§
©§±¥
¡¥£±¥
jˆŽˆê—™5dˆ†Bꖗ•’ˆ
¢¤¤±£
£ªª±¦
¨¡±£
¨¨¢±¨
¡ª¦¤±ª
¨£±ª
jˆŽˆê’…•5…­„ê—™5d­ê–—•’ˆ
£ª¡¡±¦
¢££¦±¢
¡¢¨±©
¢¤¡¢±¤
¢¥ª¢±£
©¦±¤
}U™’ê’…•5…?†B†‹ê„ê—™5dˆ†B†‹ê–—•’SꝄꈖŽ’˜ê•ˆ“˜…ŒŽ˜ê™ê¡­x­ê¢ªª§
„ê—™5dˆ†B†‹ê–—•’Sꖙ„’™U†‹ê“’‡‘ŒŽSê:Œ‘Œê¡ê
©£¦±£êŒ­êr:ꗍ­ê¦¤±£êÜêê†ˆŽ’™>‹’ê™U™’¾
˜êˆ–Ž>ꕈ“˜…ŒŽœ­êrê‘5•S–—˜ê™U™’˜ê‡’O’ê
1.čtvrtl. 2007
¡§ê zz{
:ˆ•™ˆ‘ꢪª§
1.čtvrtl.2006
ššš­––—­†
1157,1
Ostatní
106,4
111,4
Kanada
203,8
625,7
378,5
mil. Kč
149,7
Francie
0
Polsko
8463
385,4
292,7
7,9
8462
23,6
8461
500
Slovensko
8460
1 000
Čína
8459
1 500
635,7
728,5
170,0
8458
™ˆê ™Oˆ†‹ê –Ž˜“Œ‘5†‹ê ozê Œ’ê ozê ¨¤¦¢±ê
’…ˆ’™?ꑈ™?—OBê‘5•S–—ê…œê™ˆê–Ž˜“Œ‘5†‹êê
¨¤¥§±ê¨¤¥¨±ê¨¤¥©ê„ꨤ¦ª­
}U™’ê’…•5…?†B†‹ê„ê—™5dˆ†B†‹ê–—•’Sꓒ‡ˆê
—ˆ•Œ—’•ŒBê™ê¡­ê:—™•—­ê¢ªª§ê™êŒ­êr:
Rusko
8457
482,8
517,5
304,9
31,6
8456
220,7
0,0
194,2
200,0
424,3
400,0
77,9
mil. Kč
600,0
706,8
800,0
528,9
}U™’ê’…•5…?†B†‹ê„ê—™5dˆ†B†‹ê–—•’Sêêyꇏˆêoz
ê™ê¡­ê:—™•—­ê¢ªª§ê™êŒ­êr:
Německo
}U™’ê’…•5…?†B†‹ê„ê—™5dˆ†B†‹ê–—•’Sê™ê¡­êx­ê
¢ªª§ê ™ê ˆ–Ž>ê •ˆ“˜…Œ†ˆê ‡’–5‹ê ‹’‡‘’—œê
£ª¡¡±¦êŒ­êr:ê„ê“dBUê™U™’ê’…•5…?†B†‹ê
Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do ČR dle teritorií
v 1. čtvrtl. 2007 v mil. Kč
Dovoz obráběcích a tvářecích strojů v
1.Q. 2007 v České republice dosáhl hod-
noty 2412,4 mil. Kč, což je v meziročním
srovnání pokles o 3,6%. K objemově nej-
Ostatní
75,1
V.Británie
Itálie
Rakousko
75,6
130,5
142,4
224,0
353,5
8463
463,9
947,4
mil. Kč
149,7
97,5
8462
Tchaj-wan
8461
733,2
164,8
89,8
135,8
8460
1.čtvrtl.2006
Švýcarsko
8459
1.čtvrtl. 2007
86,6
219
389,7
8458
198,4
505,2
8457
Japonsko
8456
1 000
800
600
400
200
0
Německo
0,0
221,8
500,0
378,6
1 000,0
280,9
297,3
966,4
Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do ČR dle
HS v 1. čtvrtl. 2007 v mil. Kč
mil. Kč
Ekonomicko-statistické informace
Dovoz obráběcích a tvářecích strojů do České republiky za 1.Q. 2007
většímu nárůstu dovozu došlo u skupin
8457 a 8458.
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů
za svazové podniky v 1. čtvrtl. roku 2007
Produkce a vývoz obráběcích a tvářecích strojů
ve svazových podnicích za 1.Q 2007 a 1.Q.2006
Na základě vyžádaných podkladů z
organizací Svazu byl zpracován přehled
o výrobě a vývozu za 1. čtvrtletí 2007.
Pro porovnání byly do tabulek uvedeny
údaje za 1. čtvrtletí roku 2006 podle již
dříve vybraných oborů v členění podle
nomenklatury celního sazebníku. Uvedený podíl vyjadřuje poměr mezi výrobou či
vývozem za uvedená čtvrtletí.
Přehled o výrobě a vývozu vybraných oborů podle celního sazebníku za členy Svazu z České republiky
Produkce v mil. Kč
Nomenklatura celního sazebníku
8456 - Fyzikálně-chemické stroje
I.čtvrt. 2007
I.čtvrt. 2006
Vývoz v mil. Kč
Podíl v %
I.čtvrt. 2007
I.čtvrt.2006
0
0
Podíl v%
0
0
8457 - Obráběcí centra, obráběcí stroje jednopolohové a vícepolohové
536,1
508,6
105,4%
415,0
402,6
103,1%
8458 - Soustruhy pro obrábění kovů
622,1
290,2
214,4%
585,1
394,6
148,3%
8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání a frézování
528,4
356,7
148,1%
428,0
258,4
165,6%
8460 - Obráb.stroje pro broušení,ostření nebo jinou konečnou
úpravu vyjma brusek na ozubení
466,7
550,8
84,7%
431,3
537,1
80,3%
8461 - Obráb.stroje k obrábění ozubení, strojní pily a ostatní obr.
stroje jinde nezahrnuté
12,0
2,8
428,6%
0,0
2,8
8462 - Tvářecí stroje ke zpracování kovů kováním, ražením nebo
lisováním v zápustce, ostřihováním, buchary, stroje k tvářením kovů
ohýbáním, ohraňováním, rovnáním, děrováním, nastřihováním, lisy
pro tváření kovových prášků
30,7
93,1
33,0%
76,9
73,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2196,0
1802,2
1936,3
1669,2
0,0
0,0
0,0
0,0
20,2
86,6
14,9
79,6
356,2
275,6
129,2%
222,2
150,9
8463 - Ostatní tvářecí stroje
Celkem OS a TS
8464 - Obráb.stroje na obrábění skla za studena, kámen, beton
nebo keramické hmoty
8465 - Obráb.stroje na opracování dřeva
8466 - Části, součásti a příslušenství včetně upín.zařízení, dělicích
přístrojů a jiných spec.přídavných zařízení
8207 - Nástroje pro obráběcí stroje, tvářecí stroje a pro vrtání hornin
121,9%
104,3%
116,0%
147,2%
10,0
16,0
62,5%
11,0
8,0
137,5%
Obory výše neuvedené
1705,8
1739,0
98,1%
929,6
869,4
106,9%
Celkem
4288,2
3919,5
109,4%
3114,0
2777,0
112,1%
Vývoj produkce i vývozu oboru obráběcích a tvářecích strojů je ovlivněn skutečností, že v 1. čtvrtletí je poměrně vysoká
18
SST
červen 2007
rozpracovanost výrobků pro další období
roku 2007. I přes tuto skutečnost je nárůst v
produkci ve srovnání s 1. čtvrtletím minulé-
www.sst.cz
ho roku (o 21,9%) a u vývozu (o 16,0%).
1.Q.2007
8456
8457
Název skupin HS:
8456 – Fyzikálně–chemické stroje; 8457 – Obráběcí centra, jednoúčelové stroje a linky; 8458 – Soustruhy;
8459 – Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů;
Produkce
Vývoz
1.Q.2006
1802,2
1669,2
1.Q.2007
2196,0
1936,3
% 06/05
121,9%
116,0%
0
18,0
58,5
537,1
258,4
8460
1.Q.2007
1.Q.2006
0
415
431,3
8459
0
8458
0
mil. Kč
0
77,9
0
0
8463
76,9
8462
200
0,0
8461
400
428
8460
394,6
402,6
550,8
18
8459
30,7
8458
600
585,1
8456
12
8457
466,7
528,4
0
356,7
290,2
508,6
200
622,1
400
536,1
0
600
0
mil. Kč
800
8461
8462
8463
1.Q.2006
8460 – Stroje pro broušení, ostření, honování, lapování;
8461 – Stroje pro hoblování, obrážení, protahování,
8462 – Tvářecí stroje;
8463 – Ostatní tvářecí stroje.
V objemově silných výrobních oborech kopíruje export většinou situaci ve výrobě. Mezi nejsilnější skupiny ve vývozu patří
HS 8460, HS 8458, HS 8457 a HS 8459.
Údaje o produkci, vývozu a dodávkách do tuzemska obráběcích a tvářecích strojů za svazové podniky
v České republice v 1. čtvrtletí 2007 a v 1. čtvrtletí 2006
Produkce v mil. Kč
Rok
Celkem
Produkce v mil.EUR
Obráběcí stroje
Tvářecí stroje
Celkem
Obráběcí stroje
Tvářecí stroje
1.Q.2006
1802,2
1724,3
77,9
63,6
60,8
2,7
1.Q.2007
2196,0
2165,3
30,7
78,3
77,2
1,1
% 07/06
121,9%
125,6%
39,4%
123,2%
126,9%
39,8%
Export v mil.Kč
Rok
Celkem
Export v mil.EUR
Obráběcí stroje
Tvářecí stroje
Celkem
Obráběcí stroje
Tvářecí stroje
1.Q.2006
1669,2
1610,7
58,5
58,9
56,8
2,1
1.Q.2007
1936,3
1859,4
76,9
69,1
66,3
2,7
% 07/06
116,0%
115,4%
131,5%
117,3%
116,7%
132,9%
Dodávky do tuzemska v mil.Kč
Rok
Celkem
Obráběcí stroje
Dodávky do tuzemska v mil.EUR
Tvářecí stroje
Celkem
Obráběcí stroje
Tvářecí stroje
1.Q.2006
133,0
113,6
19,4
4,7
4,0
0,7
1.Q.2007
259,7
305,9
-46,2
9,3
10,9
-1,6
% 07/06
195,3%
269,3%
-238,1%
197,4%
272,2%
-240,7%
Podíl exportu na produkci
Rok
Celkem
Obráběcí stroje
Podíl dodávek do tuz. na produkci
Tvářecí stroje
Celkem
Obráběcí stroje
Tvářecí stroje
1.Q.2006
92,6%
93,4%
75,1%
7,4%
6,6%
24,9%
1.Q.2007
88,2%
85,9%
250,5%
11,8%
14,1%
-150,5%
Výhled produkce a vývozu obráběcích a tvářecích strojů za rok 2007
Výhled
Produkce
Vývoz
rok 2006
9303,9
8296,1
rok 2007
11301,0
9961,0
% 07/06
121,5%
120,1%
19
SST
červen 2007
Dodávky do tuzemska v 1. čtvrtletí 2007
dosahují v porovnání se srovnatelným
čtvrtletím minulého roku 195,3%. Zůstává
vysoký podíl exportu na produkci a to ve
výši 88%.
www.sst.cz
Výhled produkce a vývozu na rok 2007
je optimistický a signalizuje, že podniky
mají dostatečné množství zakázek tak,
aby potvrdily rostoucí trend oboru obráběcích a tvářecích strojů.
Ekonomicko-statistické informace
Vývoz obráběcích a tvářecích strojů
svazových podniků v 1.Q. 2007
Produkce obráběcích a tvářecích strojů
svazových podniků v 1.Q. 2007
Technicko - ekonomické informace
¡­ê r’™’’…•5…?†Bꖗ•’ˆ®
¡­¡ê’…•5…?†Bꆈ‘—•„²
¡­¢ê –’˜–—•˜‹œ²
¡­£ê ‰•>Žœ±ê™œ™•—5™„:Žœ²
¡­¤ê ™•—„:Žœ²
¡­¥ê …•˜–Žœ²ê
¡­¦ê ’˜…5•ˆ‘–Ž>ꖗ•’ˆ²
¡­§ê ‡?ˆ‘Bꐄ—ˆ•Œ5˜²
ê ¡­¨ê ‡’Ž’‘:’™„†B꒓ˆ•„†ˆ­
¢­ê {™5dˆ†Bꖗ•’ˆ®
¢­¡ê “’O‘>ꗙ5dˆ‘B²
ê ¢­¢ê ’…ˆ’™>ꗙ5dˆ‘B²
£­ê w„–—ŒŽ5d–Ž>ꖗ•’ˆ²ê
¤­ê kdˆ™’’…•5…?†Bꖗ•’ˆ²ê
¥­ê uˆŽ’‘™ˆ‘:‘Bꗈ†‹‘’’ŠŒˆ²
¦­ê u5d„‡B±ê‘5–—•’ˆ±ê?dŒ‡„²
§­ê r’‘–—•˜Ž:‘?¾—ˆ†‹‘’’ŠŒ†Ž>ê
Œ‘‰’•„†ˆêˆê–ˆ‡’™„‘U†‹ê
’…’•S²
¨­ê v…†‹’‡‘?¾ˆŽ’‘’Œ†Ž>ꌑ‰’•¾
„†ˆêˆê–ˆ‡’™„‘U†‹ê’…’•S²
©­ê }Oˆ’…ˆ†‘>ꌑ‰’•„†ˆ­
¡­êr’™’’…•5…?†Bꖗ•’ˆ
¡­¡ê’…•5…?†Bꆈ‘—•„
}B†ˆ‰˜‘Ž:‘Bꆈ‘—•„êt„„Ž
mŒ•„ê t„„Žê ™œ™Œ‘˜„ê ™ê “’–ˆ‡‘Bê ‡’…?ê
‡™?ê ™B†ˆ‰˜‘Ž:‘Bê †ˆ‘—•„­ê qˆ‡‘Bê ê ‘Œ†‹ê ˆê
–’˜–—•˜W‘Œ†Ž>ê †ˆ‘—•˜ê p‘—ˆŠ•ˆ›ê ¢ªª¾p}ê
z{±ê Ž—ˆ•>ê ˜’WG˜ˆê –’˜–—•˜Wˆ‘B±ê ‰•>’™5¾
‘B±ê ™•—5‘B±ê dˆ5‘Bê ™‘Œ—d‘B†‹ê 5™Œ—Sê „ê ‡„OBê
’“ˆ•„†ˆê ‘˜—‘>ê “•’ê Ž’“ˆ—‘Bê ’…•’…ˆ‘Bê
–’WŒ—U†‹ê –’˜:5–—Bê “dŒê –’˜™Œ–>ê dBˆ‘Bê ™ê
“?—Œê’–5†‹­êz—•’ê5ꇙ?ꓕ’—Œˆ‹5ê™dˆ—ˆ‘„ê
“•’ê–’˜–—•˜Wˆ‘Bê–ꐄ›­ê‰•ˆŽ™ˆ‘†B꒗5:ˆ‘Bê
¥êªªªêŒ‘¾¡±ê’…?ê™dˆ—ˆ‘„ê—™’dBꗄŽ>꒗’:¾
‘>꒖œêjê„êjá­êm•>’™„†Bê™dˆ—ˆ‘’ê–ꐒ—’¾
•ˆê’ê™UŽ’‘˜ê¡©êŽ~ê5ꐄ›­ê‰•ˆŽ™ˆ‘†Œê
’—5:ˆ‘BꡢꪪªêŒ‘¾¡­êv…?ꖒ˜–—•˜W‘Œ†Ž5ê
™dˆ—ˆ‘„ꐒ‹’˜ê…U—ê“’˜WŒ—„ê–’˜:„–‘?ꓕ’ê
’…•5…?‘Bê ‡™’˜ê ’…•’…ŽSê ˆ‡‘„Žê ‘5–—•’Œê
˜B–—?‘UŒê‘„ê‹’•‘Bê–˜“’•—˜±êŽ‡ˆêSWˆê
…U—ꕈ™’™ˆ•’™5ꋏ„™„ꖈꤪê‘5–—•’Œê„ꍈ‡¾
‘„Žê‘5–—•’Œê˜B–—?‘UŒê‘„ꇒ‘Bê–˜“’•—˜ê
Â©ê ‘5–—•’Síê v…•’…ˆŽê ˜“‘˜—Uê ™ê ˆ‡‘’ê
¢ª ê zz{
:ˆ•™ˆ‘ꢪª§
™dˆ—ˆ‘˜ê ˆê ’W‘’ê ™ê “•S…?‹˜ê ’…•5…?†B¾
‹’ê †œŽ˜ê “dˆ“‘’˜—ê ‡’ê ‡•˜‹>‹’ê ™dˆ—ˆ‘„ê
„ꘐ’W‘Œ—ê—„Žê’…•’…ˆ‘Bꖒ˜:5–—Œêê’…’˜ê
–—•„‘­
k•˜‹Uê–—•’ˆêˆê–™Œ–>ꒅ•5…?†Bꆈ‘—•˜ê
}„•Œ„›Œ–ê ¦£ª¾¥ê pp­ê {’—’ê ’…•5…?†Bê †ˆ‘—¾
•˜ê˜’WG˜ˆê•’™‘?Wꎒ“ˆ—‘Bꒅ•’…ˆ‘Bê
–’WŒ—U†‹ê–’˜:5–—Bê“dŒê–’˜™Œ–>êdBˆ‘Bê™ê“?—Œê
’–5†‹­êo„™‘Bꉕ>’™„†Bê™dˆ—ˆ‘’ꍈꓒ‹5‘?¾
‘’ꐒ—’•ˆê’ê™UŽ’‘˜ê£ªêŽ~ê„ꍈ‹’ꐄ›­ê
‰•ˆŽ™ˆ‘†ˆê’—5:ˆ‘BꍈꡨꪪªêŒ‘¾¡­êv…•’¾
…ˆŽêˆê˜“‘˜—ê‘„ê’—’:‘>ê‘„Ž5“?†Bê–—’¾
ˆ±ê•’–„‹ê‘„Ž5“?‘BꍈêªÏê„Wꩪϭê{ˆ‘—’ê
–—Sê SWˆê –’˜WŒ—ê „Ž’ê “•„†’™‘Bê ™dˆ—ˆ‘’ê
“dŒê –’˜–—•˜Wˆ‘Bê –ê „›­ê ‰•ˆŽ™ˆ‘†Bê ’—5:ˆ‘Bê
¡ê ¡ªªê Œ‘¾¡­ê }UŽ’‘ê ’—’•˜ê ˆê ¡¨ê Ž~­êê
u5–—•’ˆê–’˜ê™œ?G’™5‘œêˆê5–’…‘BŽ˜ê
™5O—‘Bê“dB–˜Oˆ‘–—™BÃê’ꤪêB–—ˆ†‹±ê‡’…„ê
™U?‘œê—dB–Ž„¾—dB–Ž„ꍈ꣱¦ê–­êyœ†‹’“’–˜™ê
™êŒ‘ˆ5•‘B†‹ê’–5†‹ê
ˆê±ê€±ê„êêˆê¥¢ê
½Œ‘­
}ˆŒê
•œ†‹>ê
“•„†’™5‘Bê ™ˆ¾
Ž>‹’ê
‘’W–—™Bê
‡„—±ê Ž—ˆ•>ê ™œ–’†ˆê
“dˆ–‘>ê ’…•5…?‘Bê
–’WŒ—U†‹ê —™„•Sê ˜ê
’…’˜ê ˜™ˆ‡ˆ‘U†‹ê
–—•’Sê ™œW„‡˜ˆ±ê
ˆê „ŒO—?‘’ê ‘’¾
™Uê
–œ–—>ˆê
t„„—•’ê t„—•Œ›ê
juj­ê qˆ‹’ê ™œOOBê
™‘Œ—d‘Bê ™U“’:—’™5ê
•œ†‹’–—ꘐ’WG˜ˆê
ššš­––—­†
“’˜WŒ—Bê ˆ‘†’‡ˆ•˜ê –ê ¡¦ê ŒŒ’‘œê “˜Sê ‘„ê
Ž„W‡>ꏌ‘ˆ5•‘B꒖ˆê–ˆê–˜…ŒŽ•’‘’™’˜ê†Œ—¾
Œ™’–—BêdBˆ‘Bꓒ’‹œ­êw’–˜™œê“dŒê’…•5…?‘Bê
–’WŒ—U†‹ê—™„•Sꍖ’˜ê‡™„Ž•5—ê•œ†‹ˆOBꑈWê
˜ê “dˆ‡†‹’B‹’ê juj±ê ‘’™5ê —ˆ†‹‘’’ŠŒˆê
–ˆ•™’“’‹’‘˜êŒ‘Œ„Œ˜ˆê™Œ…•„†ˆ­êu’™Uê
–’‰—š„•ˆê„ŒOP˜ˆê–‘„‡‘?OBê„ê…ˆ“ˆ:‘?¾
OBꓕ’Š•„’™5‘Bê„ê:Œ‘‘’–—ê–—•’ˆ­êp‘—ˆŠ•’¾
™„‘Uê ‹„–’™Uê “’•„‡†ˆê –’™‘?ê Œ‘‰’•˜ˆê
’…–˜‹˜ê’ê‘„–—„™ˆ‘Bꍈ‡‘’—Œ™U†‹ê–“B‘„:Sê
“dŒê•˜:‘Bê’™5‡5‘B±ê—dB•’?•’™5Ꙍ˜5¾
‘Bꖌ˜„†ˆê“’5‹5ꒅ–˜ˆê“dŒê:Œ‘‘’–—Œê
–—•’ˆê Œ‡ˆ‘—Œ‰ŒŽ’™„—ê „Ž>Ž’Œ™ê Ž’Œ‘Bê –Œ—˜„¾
†ˆê„ꘐ’WG˜ˆê–ˆ‡’™„—ê“•S…?‹ê“•’Š•„˜ê
’…•’…Ž˜­hˆ•Œ†„‘êt„†‹Œ‘Œ–—±êˆ‡ˆ‘ꢪª§ê
–—•­ê¥¡ê„ꥢÃê„êR‘’•ê¢ªª§ê–—•­ê¥¢Ã
Firma MC Machinery Systems, Inc.
představila nové svislé vysokorychlostní
obráběcí centrum s pěti souvisle řízenými
osami, které dosahuje vysokou přesnost.
Stroj má portálovou konstrukci, lože a
portál jsou odlity z Meehanite GC. Vřeteno s integrovaným motorem je uloženo
v ložiskách s kosoúhlým stykem s keramickými kuličkami, která jsou mazána
olejovou mlhou. Těleso vřetena je chlazeno protékajícím chladicím olejem, jehož
teplota je chladicím zařízením udržována v
rozsahu +/- 1°F. Rozsah frekvence otáčení
vřetena je od 200 min-1 do 32 000 min-1.
Vřeteno je konstruováno pro nástrojové
vybavení HSK-E40. Na obou stranách
svisle se pohybujícího vřeteníku jsou
připojeny pneumatické vyvažovací jednotky, které usnadňují přesný a plynulý
pohyb při tvarovém obrábění vysokými
rychlostmi a snižují zatížení kuličkového
šroubu. Použité řízení pohybů optimalizuje rychlost a zrychlení. Kombinace rychlých výpočtů a v předstihu zadávaném
programu minimalizuje úchylky tvaru
obráběného povrchu.
American Machinist, leden 2007 (str. 48)
Svislé obráběcí centrum s natáčecí vřetenovou hlavou a s podáváním tyčí
Pro výrobu malých a složitých součástí
pro zdravotnické účely a pro automobilový průmysl vyvinula firma Chiron America vícefunkční svislé obráběcí centrum
FZ12KS s natáčecí vřetenovou hlavou.
Rozsah natáčení hlavy je od -10° do +
115°, natočení z polohy 0° do polohy
90° trvá 0,5 s. Kombinace tohoto centra
21
SST
červen 2007
kapaliny a zvyšuje produktivitu řezání.
Tryska se vyrábí ve dvou velikostech.
American Machinist, únor 2007 (str. 52)
s podavačem tyčí nabízí maximální univerzálnost. NC natáčení hlavy umožňuje frézovací a vrtací operace a řezání
vnitřních závitů v každé úhlové poloze a
obrábění vnějších i vnitřních ploch. Svislé
NC soustružnické zařízení rozšiřuje řadu
aplikací včetně možnosti obrábění součásti ze 6 stran. Rozsahy pohybů v lineárních osách X, Y a Z jsou 500 mm, 320
mm a 360 mm, rychloposuv je 76 m/min
a zrychlení 1,5 G. Maximální frekvence
otáčení vřetena je 12 000 min-1 ( zvláštní
provedení 24 000 min-1). Přesnost řízení
polohy zajišťují digitální pohony se skleněnými měřítky.
Speciální zařízení pro výměnu nástrojů
má velmi krátkou dobu výměny (nástroj
– nástroj 0,8 s, tříska – tříska 1,9 s).
Základ stroje je z minerálního kompozitu,
systém řezné kapaliny je umístěn v tomto
základu. K dispozici je také systém manipulace s obrobky a skladovací systém.
Jako řídicí systém může být použit buď
Fanuc, nebo Siemens.
American Machinist, únor 2007 (str. 54)
1.7 dělení materiálu
Nová tryska pro přívod řezné
kapaliny pro polosuché řezání
Firma ITW Rocol vyvinula speciální U
trysku pro aplikaci polosuchého řezání.
Tato tryska přivádí řeznou kapalinu na
pilový kotouč zezadu ze tří stran. Je připojena ke dvoučerpadlovému systému
aplikátoru a mísí se v ní řezná kapalina
se vzduchem. Na řezné hraně se vytvoří
pravidelný povlak a suché řezání je tak
eliminováno. Použití trysky zvyšuje životnost nástroje, omezuje spotřebu řezné
www.sst.cz
6. Nářadí, nástroje,
měřidla
Nová generace přenosných
měřidel pro měření drsnosti
povrchu
Firma Mahr Federal Inc. představila
novou generaci kapesních měřidel pro
měření drsnosti povrchu. Měřidlo PS1
může měřit 24 různých parametrů drsnosti povrchu a má několik nových znaků
včetně paměti a PC software jako zvláštního příslušenství.
Měřicí rozsah do 350 μm umožňuje
měření velmi drsných povrchů. Pohonná
jednotka se může otáčet nebo pohybovat
lineárně a může měřit i v poloze vzhůru
nohama při montáži na měřený povrch
nebo kolmo na kontaktní povrch s doplňujícím V-blokem. Přítlačný tlak je pouze
0,7 mN. Je k dispozici řada snímačů, které mohou být použity pro měření uvnitř
děr do nejmenšího průměru 3 mm. Snímač s dvojitou kluznou lištou může být
použit pro měření plechů a válcových
ploch, jiný je konstruován pro měření
vydutých a vypouklých ploch a další jsou
Technicko - ekonomické informace
Svislé obráběcí centrum RMX-5
Technicko - ekonomické informace
určeny pro měření v těžko dostupných
místech, jako jsou např. hluboké drážky.
Měřicí jednotka může být připojena k PC
pro uložení dat bez nutnosti použít doplňujícího software nebo diskové jednotky.
Doplňující software, je potřeba pouze
pro zobrazení měřených profilů a výsledků měření na obrazovce PC.
American Machinist, leden 2007 (str.47)
Obrábění těžko obrobitelných
materiálů
Firma Sandvik Coromant má několik
nových výrobků pro frézování těžko
obrobitelných materiálů. Je to např. řada
fréz CoroMill 210 u kterých je v první
řadě důležité použití nové řezné geometrie s pozitivním úhlem čela. Geometrie
má ostřejší a „lehčí“ tvar, konstrukce fréz
je přizpůsobena zejména pro zápichové
a rychlostní frézování. Kromě zvýšení
produktivity mají tyto nástroje delší životnost, řezný proces je klidnější se sníženou
hlučností a energetické náročnosti. Frézy
CoroMill 210 s úhlem nastavení 10°
umožňují velké posuvy při malých hloubkách při čelním frézování a dosahují
velkého úběru materiálu nesrovnatelného s úběrem tradičních čelních fréz. Při
zapichovacím hrubovacím obrábění hlubokých vybrání nebo hlubokých osazení odstraňují velké množství materiálu v
axiálním směru.
Byly taká vyvinuty nové výměnné destičky řady E-xL s úhlem čela 10° a s fazetou
0,2 mm, které snižují řezné síly, zmenšují
vibrace při nestabilních řezných podmínkách a umožňují velké řezné rychlosti.
Používají se u nástrojů CoroMill 300,
které jsou vhodné pro tvarové frézování.
American Machinist, leden 2007 (str. 18)
7. Konstrukčnětechnologické
informace ze
sledovaných oborů
Jednoduchý pohyb ve více osách
Firma Bosh Rexroth
Corporation zdokonalila stávající manipulační
robotický karteziánský pohybový
systém (CNS).
Tento systém je
jednodušší pro specifikaci, instalaci i řízení, protože je konstruován tak aby eliminoval učicí křivku spojenou s programováním většiny aplikací od bodu k bodu.
Pro zajištění intuitivního a jednoduchého
řízení karteziánského portálu až s třemi
lineárními osami (X, Y a Z) a s třemi rotačními osami (A, B a C) je používán systém
založený na PLC Rexroth L40 a L2O a
rozhraní VCP 08.2. Systém obsahuje jak
hardware tak software s předem definovanými bloky pohybových funkcí. Pohybový systém je konstruován pro zatížení
25 kg a zrychlení 15 m/s2. V závislosti
na zvolené kombinaci os a velikosti může
systém vykonávat pohyb v osách X, Y a Z
v rozsahu až, 1 000 mm, 700 mm resp.
800 mm.
American Machinist, leden 2007 (str. 14)
Adaptivní řízení
Systémy adaptivního řízení se používají již od šedesátých let, avšak teprve v
posledních letech se s ohledem na rychlejší mikroprocesory a nižší cenu počítačů
dramaticky zvýšil užitek z jejich používání. Tento užitek zahrnuje: zkrácení doby
22
SST
červen 2007
cyklu, optimalizaci zatížení nástroje, zvýšení životnosti nástroje zabráněním jeho
poškození, omezení údržby a ztrátových
časů eliminací zbytečných výměn nástrojů, snížení teploty obrobku, omezení
potřeby ruční optimalizace part programů a omezení odpadu a dodatečných
úprav obrobku. Adaptivní řízení obrábění používá senzor pro měření výkonu
motoru vřetena, dle kterého řídí posuv
pro zachování konstantního zatížení.
Jak však vypadá adaptivní řízení v porovnání se softwarem optimalizujícím dráhu
nástroje? Některé dnešní software CAM
mají vestavěné optimalizační funkce
dráhy nástroje, které definují segmenty
dráhy nástroje tak, aby bylo konstantní
zatížení nástroje a pro každý segment
nastavují automaticky posuvy založené
www.sst.cz
na specifických řezných podmínkách
zahrnujících hloubku, šířku a úhel řezu.
Ověřovací software má přidanou hodnotu v ověřování integrity dráhy nástroje
a v identifikování potenciálně drahých
chyb před začátkem obrábění. Žádný z
těchto softwarových produktů však nemá
možnost automaticky zjistit některé další
podmínky, které mohou způsobit poškození nástroje. Tyto podmínky zahrnují
změnu tvrdosti obráběného materiálu,
nestejné rozměry a povrchy obrobků
(např. u odlitků a výkovků), opotřebení
nástroje a změnu teploty obrobku v průběhu obrábění. Pro zabránění poškození nástroje vlivem uvedených podmínek
musí programátoři volit posuv s ohledem
na nejhorší případy, čímž se stává řezný
proces sice bezpečný, ale méně efektivní. I tak ovšem může dojít k poškození
nástroje, zejména při obrábění houževnatých materiálů, které jsou pro dnešní
výrobky používány. Tyto podmínky lépe
zvládá adaptivní řízení a maximalizuje
tak úběr materiálu. Z uvedených výhod
a nevýhod obou systémů vyplývá, že by
Místní ohřátí šroubu v rozsahu pohybu matice 150 mm po šesti hodinách
reversačního pohybu při rychlosti 24 m/min. Pro tento termografický snímek
byl stůl stroje odsunut na stranu na konec zdvihu. Obrázek ukazuje vyšší teploty řemenového převodu, ložisek šroubu a samotného šroubu.
Vliv tření v systému kuličkových
šroubů na přesnost
Pohony v lineárních osách obráběcích
strojů, které používají kuličkové šrouby
s rotačními snímači polohy mají sklon
k chybě v nastavení polohy v důsledku
tepelných deformací šroubu. Kuličkový
šroub slouží totiž dvojímu účelu. Jednak
musí přenést požadovanou posuvovou
sílu a k tomu účelu by měl být dostatečně tuhý a jednak slouží jako odměřovací
prvek polohy.
Přitom jak tuhost tak tepelné deformace
závisí na předepnutí matice a ložisek
šroubu a třecí moment šroubu je zhruba
přímo úměrný předepnutí, musí být tedy
zvolen určitý kompromis.
Nejvíce tření v pohonu kuličkovým šroubem vytvářejí obíhající kuličky v kuličkové matici. Kromě odvalování v oběžných
drážkách a protilehlých závitech šroubu
existuje u kuliček mikroprokluz způsobený relativním pohybem ve stlačených
kontaktních plochách. Protože oběžné
drážky nedrží kompletně kuličky ze
všech stran, kuličky se viklají jako tenisový míček valící se ve žlábku a vzniká
tak další tření. Tření se dále zhoršuje z
toho důvodu, že kuličky nejsou vzájemně
odděleny (ve většině případů).
Prováděný výzkum v tomto směru se
zabýval měřením třecího momentu při
různém předepnutí a různých frekvencích
otáčení typického posuvového šroubu o
průměru 40 mm a se stoupáním 10 mm.
Bylo potvrzeno, že při nízkých frekvencích otáčení kuličkového šroubu je velký
podíl suchého tření a smíšeného tření. Při
vysokých frekvencích otáčení naopak
dominuje viskózní tření. Avšak u popsa-
23
SST
červen 2007
ného kuličkového šroubu pro normální
pracovní posuvy je frekvence otáčení
šroubu daleko od frekvencí, při kterých
je tření na svém minimu. Opak je pravdou při rychloposuvu. Posuvy, při kterých
má kuličkový šroub optimální účinnost
se proto objeví jen zřídka. Třecí moment
je jen málo ovlivněn axiálním zatížením
šroubu.
V posledních pěti letech se sice frekvence otáčení šroubu zdvojnásobily, avšak
s ohledem na požadavek velkých zrychlení zůstává předepnutí stejné, vzniká
více tepla a v budoucnosti jej bude vznikat ještě více. Výzkumem bylo zjištěno,
že jestliže má matice předepnutí 3 kN,
bude třecí moment 0,5 Nm až 1,0 Nm.
Při rychloposuvu je frekvence otáčení
šroubu cca 2 000 min-2 a generované
teplo v matce je přibližně od 100 W do
200 W. Toto vzniklé teplo je dostatečné
pro roztažení posuvových prvků a při
typické časové konstantě od 1 hod do 2
hod. může být úchylka nastavení polohy
způsobená tepelným roztažením prvků
posuvu řádově 0,1 mm. Úchylka nastavení polohy převáží tepelné deformace
kostry stroje a jeho geometrickou chybu.
Doporučené pravidlo pro určení roztažení šroubu o délce 1 m je že se šroub
při každém dvojzdvihu roztáhne o 0,001
mm. V průběhu času se toto roztažení
akumuluje. Tepelné roztažení šroubu
závisí na typu jeho uložení. Při pevném
axiálním ložení pouze na jednom jeho
www.sst.cz
konci (druhý konec je axiálně volný) je
úchylka nastavení polohy závislá na
vzdálenosti matice od konce šroubu s
pevným uložením. Jiná situace nastává
při pevném axiálním uložení šroubu na
obou jeho koncích. Ideálně tuhá ložiska
by zabránila jakékoliv deformaci, vzniká
však velká síla. Pro popsaný šroub je tato
síla při zvýšení teploty o 1°C
2,6 kN. Při skutečných podmínkách je
tuhost axiálních ložisek včetně jejich
uložení 800 N/μm. Tzn., že se ložiska
při zvýšení teploty šroubu značně zdeformují. Úchylka nastavení polohy se při
tomto uspořádání značně zmenší, teoreticky nulová je uprostřed šroubu.
Často se používá axiální předepnutí
šroubu. Při typickém předepnutí 50 μm/m
lze očekávat, že se toto uspořádání při
zvýšení teploty do 5°C bude chovat jako
uspořádání s pevným axiálním uložením.
Pro zabránění uvedeným úchylkám
nastavení polohy lze použít chlazení
kuličkového šroubu. To však znamená
použít šroub s vrtáním a při otáčejícím
se šroubu těsnění u přívodu chladicí
kapaliny. Kromě problémů s těsněním
je však nutné počítat se snížením axiální
tuhosti šroubu. Dokonalejším řešením je
pro odměřování polohy použití lineárního měřítka místo rotačního snímače a to
zejména s ohledem na požadavky neustálého zvyšování posuvových rychlostí
a zvyšování přesnosti.
American Machinist, leden 2007 (str.40)
Technicko - ekonomické informace
neměl být jeden systém nahrazen druhým, ale pro sloučení jejich výhod by
měly být použity oba současně. Programování adaptivního řízení je v současné
době jednodušší, než tomu bylo v letech
minulých. Napomáhá tomu i grafický
displej, na kterém je ukázán okamžitý
posuv a výkon motoru vřetena. Obsluha
může snadno posuv změnit, může adaptivní řízení v kterémkoliv bodě vypnout
nebo zapnout a funkci adaptivního řízení může nastavit pro každý jednotlivý
nástroj zvlášť.
American Machinist, leden 2007 (str. 30)
Výstavy a veletrhy
}U–—„™œê„Ꙉˆ—•‹œê™ê„‹•„‘Œ:B
TECMA 2007
Mexico City, Mexico
4.3. - 14.3.2007
}ˆê ‡‘ˆ†‹ê ¤­£­ê „Wê
¡¤­£­¢ªª§ê –ˆê Ž’‘„¾
œê ™ê tˆ›ŒŽ˜ê ‡™„ê
ˆŒ‘5•’‡‘Bê ™ˆˆ—•¾
‹œ­ê {ljthê ™ê tˆ›Œ¾
†’êjŒ—œê„Ꙉˆ—•‹êêlwvêthu|mhj{|¾
yhê Ž—ˆ•Uê –ˆê Ž’‘„ê ™ê t’‘—ˆ••ˆœ­ê }ˆˆ—•‹ê
{ljthê –ˆê ™ˆê –—5™„B†Bê ™ˆ•Œê Ž’‘5ê ’‡ê
•’Ž˜ê ¡©©¡ê „ê ˆê —’ê ˆ‡Œ‘5ê –“ˆ†Œ„Œ’™„¾
‘5ê ™U–—„™„ê ‘„ê –—•’B•ˆ‘–Ž>ê —ˆ†‹‘’’ŠŒˆê
„ê’…•5…?†Bꖗ•’ˆê„ꝄdBˆ‘B­êjˆŽ’™?ꖈê
ˆ—’–ê {ljthê Ž’‘„„ê ŒWê “’ê ‡™„‘5†—>ê „ê
ˆê‘ˆ™?—OBê™ˆˆ—•‹ˆê™êtˆ›ŒŽ˜­êR:„–—¾
‘Œ’ꖈꋒꡦ¤ê™œ–—„™’™„—ˆSêê££êˆB±ê
‘„ꆈŽ’™>꓏’Oˆê¢¡­¦ªªê¢ê­ê}ˆˆ—•‹ê–ˆê
Ž’‘„ê ™ê ‘’™>ê ‹„ˆê ™U–—„™‘B‹’ê Ž’“ˆ›˜ê
l›“’êz„‘—„êml­ê}ˆˆ—•‹ê‘„™O—B™Œ’ê™B†ˆê‘ˆWê
¡ª­ªªªê‘5™O—?™‘BŽSêê’‡…’•‘U†‹êŽ•˜‹S­ê
}ˆˆ—•‹˜ê–ˆêR:„–—‘ŒŒê5–—˜“†Œê‘5–ˆ‡˜B¾
†B†‹ê’•Š„‘Œ„†B®êhhmtohêÀêh•Šˆ‘—Œ‘„±ê
hipthxêÀêi•„ŒŒˆ±êhmtêÀ꓄‘?–Ž’±ê
ht{ê Àê |zh±ê ztlê Àê |zhê Âz’†Œˆ—œê ’‰ê
t„‘˜‰„†—˜•Œ‘Šêl‘ŠŒ‘ˆˆ•–ñêh~zêÀê|zhê
Âhˆ•Œ†„‘ê ~ˆ‡Œ‘Šê z’†Œˆ—œÃ±ê htktê
Àêtˆ›ŒŽ’êÂh–’†Œ„†ŒI‘êtˆ›Œ†„‘„ꇈêkŒ–¾
—•Œ…˜Œ‡’•ˆ–ê ‡ˆê t„”˜Œ‘„•Œ„ñê jhytholê
Àê h•Šˆ‘—Œ‘„ê Âh•Šˆ‘—Œ‘–Ž5ê Ž’’•„ê “•’ê
’…•5…?†Bꖗ•’ˆÃ±êpjlêÀêp—„ŒˆêÂp—„–ŽUꌑ–—Œ¾
—˜—ê “•’ê „‹•„‘Œ:‘Bê ’…†‹’‡±ê jˆ†‹{•„‡ˆê
Àêy±êêzz{êÀêy­êw’Ž˜‡ê‡ˆê’ê–—•’ˆê…œ’ê
™œ–—„™ˆ‘’ê ‘’W–—™Bê –—•’Sê B–—‘BŒê ‡Œ–—•Œ¾
…˜—’•œ­ê „‘„ˆ‘„Œê –ˆê –—•’ˆê hth¾
kh±ê ktn±ê jpujpuuh{pê ’…•5…?†Bê
†ˆ‘—•„Ꙉ•—­Ã±êohhzê–’˜–—•˜‹œÃ±êthhrê
™ˆ•—­ê †ˆ‘—•„ñê olssly±ê o€|ukhp¾rphê „ê
—„Ž>ê –—•’ˆê O“„‘?–Ž>ê Ž’‘Ž˜•ˆ‘†ˆê ‰Œ•œê
¢¤ê zz{
:ˆ•™ˆ‘ꢪª§
q˜„•ŒŽ—Œ­
o‘ˆ‡ê ‡•˜‹Uê ‡ˆ‘ê ™ˆˆ—•‹˜ê “•’…?‹„ê “•ˆ¾
ˆ‘—„†ˆê jˆ†‹ê {•„‡ˆê „ê zz{­ê z™„ê …œê
“dˆ‡–—„™ˆ‘ꍄŽ’ê–Œ‘5ꖎ˜“Œ‘„Ꙝ•5…?B†Bê
OŒ•’ŽUê –’•—Œˆ‘—ê jujê ’…•5…?†B†‹ê –—•’Sê
„ê Ž™„Œ—‘Bê —™5dˆ†Bê —ˆ†‹‘ŒŽ˜­ê {Œ–Ž’™>ê Ž’‘¾
‰ˆ•ˆ‘†ˆê–ˆêR:„–—‘Œ’ê‘?Ž’ŒŽê‘’™Œ‘5dSê„ê
‘’‹’ê ˆ›Œ:„‘S±ê ê ‘Œ†‹Wê ‘?Ž—ˆdBê ‘„Œê
‘„:Žœê{vz±êrvkhꑈ…’êthz­
k•˜‹Uê ™ˆˆ—•‹ê –ˆê Ž’‘„ê ’‡ê ¡£­£­ª§ê ™ê
t’‘—ˆ••ˆœ­ê{ˆ‘—’Ꙉˆ—•‹ê–ˆêŽ’‘„ê–ê“’‡¾
“’•’˜ê „ˆ•Œ†ŽU†‹ê Œ‘–—Œ—˜†Bê „Ž’ê ht{±ê
h~zê„ꐌ‘­ê’…†‹’‡˜ê|zh­ê}ˆˆ—•‹ê?ê
‡5—ê Ž’“ˆ—‘Bê “dˆ‹ˆ‡ê ™:ˆ—‘?ê —ˆ†‹‘’’¾
ŠŒ†ŽU†‹ê dˆOˆ‘Bê ’…•5…?‘Bê Ž’™Sê „ê ˆŒ†‹ê
—™5dˆ‘B±ê “dˆ‹ˆ‡ê ’ê ’…•5…?†B†‹ê –—•’B†‹ê
„ê Ž’‘—•’‘B†‹ê –œ–—>ˆ†‹­ê iœê ™O„Žê ™ê
“’•’™‘5‘Bê –ê ™ˆˆ—•‹ˆê {ljthê ‡„ˆŽ’ê
„ê’:ˆŽ5™5‘B­ê}œ–—„™ˆ‘U†‹ê–—•’Sꅜ’ê
Œ‘Œ˜ê „ê —„Žê ‹„™‘Bê 5Ž„‡ˆê …œœê
ˆ›“’Œ†ˆê —•„‡Œ:‘B†‹ê ‰Œ•ˆê „Ž’ê ˆê p–†„•±ê
zˆ†’ê{’’–±ê:5–—ê’…–„ˆ‘5êh~zê©ꉌ•ˆê
“’‡ê ™ˆ‡ˆ‘Bê hˆ•Œ†Ž>‹’ê z™„˜ê z™„d’¾
™5‘Bñê:5–—ê™?‘’™„‘5ꉌ‘„‘†’™5‘BêÂhtl±ê
ihuhtl±ê mŒ‘„‘:‘Bê –Ž˜“Œ‘œê ozijÃê „ê
:5–—ê™?‘’™„‘5ꈛ“’Œ†Œê|zh­êk5ˆê…œœê
–—5‘Žœê–’‰—š„•’™U†‹ê‰Œ•ˆê„ꇌ–—•Œ…˜—’•S­ê
zˆ‘„ê ™œ–—„™’™„—ˆSê ˆê Žê ‡Œ–“’–Œ†Œê ˜ê
p‘Š­êsŒ‘†ˆ­
i?‹ˆê‘5™O—?™œê™êtˆ›ŒŽ˜ê“•’…?‹„ê—„Ž>ê
ˆ‡‘5‘Bê–ê‘?Ž—ˆ•UŒê‡SˆWŒ—UŒê’•Š„‘Œ„¾
†ˆŒê„ꉌ•„Œ­êtˆŒê‘ˆ‡SˆWŒ—?OBꘕ:Œ—?ê
ššš­––—­†
“„—dBê ˆ‡‘5‘Bê –ê “•ˆŒ‡ˆ‘—ˆê ’•Š„‘Œ„:¾
‘B‹’ê™U…’•˜ê{ljth꓄‘ˆêu’•…ˆ•—ˆê
{‹˜ˆ‘êl•…ˆ•­êˆê„B„™>‹’ê•’‹’™’•˜ê
™œ“œ‘˜’±ê Wˆê zz{ê SWˆê ™5WŒ—ê ’W‘’–—ê
–—5—ê–ˆê:ˆ‘ˆêhtkt­ê}ꖒ˜:„–‘>ꇒ…?ê
‘ˆ‘Bê W5‡‘Uê :ˆ‘ê ™U•’…†ˆê –—•’S±ê „ˆê
:ˆ‘ˆê htktê –’˜ê ‡Œ–—•Œ…˜—’•–Ž>ê ‰Œ•œê
„Ž’ê ktnê t>›Œ†’ê z­h­ê ‘ˆ…’ê thhrê
‡ˆêt>›Œ†’êz­h­êv…‡•WˆŒê–ˆêŽ’“ˆ—¾
‘Bꖄ‡˜ê“•’ê5ˆ†ˆê’ê:ˆ‘–—™B­êhtktê
˜‡•W˜ˆê ‘ˆ™?—OBê Ž’‘—„Ž—œê –ê ht{±ê …•„Œ¾
–ŽUê„ê„•Šˆ‘—Œ‘–ŽUê–™„ˆ­êzˆ‘„êˆŒ†‹ê
:ˆ‘Sꏝˆê‘„>—ê‘„êššš­„‡­’•Š­›­
k„OBê‡SˆWŒ—Uêˆ‡‘5‘Bê…œ’ê–ˆ—Ž5‘Bê–ê
“dˆ‡–—„™Œ—ˆŒêtˆ›Œ†Ž>ꕄ‡œê“•’ê’…†‹’‡±ê
Œ‘™ˆ–—Œ†ˆê„ê—ˆ†‹‘’’ŠŒˆê“„‘BêwŒ„•êwŒ‘ˆŒ•’ê
Âdˆ‡Œ—ˆŽ„ê“•’êl™•’“˜Ãê„ê“„‘ˆêp‘Š­êq’•¾
Šˆês’“ˆêt’•—’‘
Ž’‘˜—„‘—ê tˆ›Œ†Ž>ê •„‡œê “•’ê ’…†‹’‡±ê
Œ‘™ˆ–—Œ†ˆê„ê—ˆ†‹‘’’ŠŒˆÃ­êw„‘BêwŒ‘ˆŒ•’Ꙉ¾
Œê˜™B—„„ê‘„Oˆê„Ž—Œ™Œ—œê™êtˆ›ŒŽ˜ê„ꌑ‰’•¾
’™„„±êWˆêˆŒ†‹êy„‡„ê…˜‡ˆê’•Š„‘Œ’™„—ê
†ˆ–—˜ê‡’êl™•’“œ­
u„…B‡Œê –ˆê Bê ’W‘’–—ê ‘5™O—?™œê y±ê
™:ˆ—‘?ê‘5™O—?™œê‘?Ž—ˆ•U†‹ê5™’‡SꑄOŒ†‹ê
:ˆ‘S­
w„‘ê t’•—’‘ê ˜™ˆ‡±ê Wˆê ™ê tˆ›ŒŽ˜ê ‘ˆ‘Bê
W5‡‘Uê™U•’…†ˆê’…•5…?†B†‹ê–—•’Sê„ê“•’¾
—’ê Ž„W‡Uê ™U•’…†ˆê ˆê ™B—5‘­ê ‡S•„‘Œê
’™Oˆê ‘˜—‘’–—ê „–—’˜“ˆ‘Bê ‘„ê B–—?ê „ê
—ˆ†‹‘Œ†Ž’˜ê “’‡“’•˜­ê k’“’•˜:Œê ˆ‡‘5‘Bê
Výstavy a veletrhy
s největšími mexickými firmami a jejich
dodavateli. Zejména šlo o PEMEX (nafta) a jeho dodavatele (jako Global Off
Shore de México, Náutica Saltzmar
(největší provozovatel lodí zásobujících
těžební plošiny na světě), Ocean Wie
(firma, která provozuje lodě na stavění
a demontáž těžebních plošin). Vzhledem
k nedostatku času bude o kontakt těchto
firem požádán vedoucí obchodního úseku velvyslanectví ČR v Mexico City pan
Ing Paukner.
Dále bylo jednáno s panem Velvyslancem ČR Mgr. V. Eisenbrukem. Bylo konstatováno, že jsme první větší delegace
výrobců strojů do Mexika. Pan velvyslanec přislíbil pomoc, při kontaktování
důležitých institucí v Mexiku. Většinu
našeho pobytu nás pak doprovázel pan
Ing Paukner, ved. obchodního úseku
velvyslanectví ČR. Za tuto pomoc panu
Velvyslanci i panu Ing Pauknerovi děkujeme.
Dál bylo jednáno
- s představiteli argentinského svazu p.
Lic. Alejandro Rodriguez Tomietto (president) a panem Lic. Alberto Mario Amato,
kteří na TECMě zastupovali arg. Asociaci Výrobců Obráběcích strojů a zařízení.
Pánové nás pozvali k účasti na veletrhu
v Buenos Aires a naopak projevili zájem
zúčastnit se veletrhu MSV 2007 v Brně.
Největší zájem byl o spolupráci s firmou
Šmeral.
- s představiteli brazilského svazu p. Eng.
Alfredo V.F.Ferrari (viceprezident podkomory CSMF což je Komora pro obráběcí
stroje a integrované výrobní systémy) a
panem Marco Antonio Carlotti (poradce
Komory). Také tito pánové projevili velký
zájem se zúčastnit veletrhu MSV. Přislíbili
jsme jim poslat pozvánku.
- s představiteli firmy Strojimport Internacional S.A. panem Ing. V. Ivanovským
a jeho synem Ing. Kamilem Ivanovským.
25
SST
červen 2007
Pánové nás informovali o hospodářské
situaci v Mexiku, jejím dopadu na strojírenství a o obchodních obyčejích v Mexiku. Během dalšího pobytu se pánové
zúčastnili jednání na veletrhu TECMA a
zvláště proběhla jednání s firmou TOS
Varnsdorf, Šmeral Brno a TOMA Ind. Trnava. Jako nejdůležitější bod dovozů strojů
do Mexika upozorňují na nutnost přesného
zpracování dokumentů o shodě.
- s firmou NEMAK – výrobce hlav motorů a motorových bloků. Mají továrny v
Kanadě (2), Německu(2), ČR(1), Slovensku (1), USA (8). Prozatím vyrábějí v
ČR 0,6 mil kusů a chtějí letos docílit 0,9
mil. V ČR chtějí ještě investovat 40 mil.
Euro (hlavy motorů pro Jaguár, Volvo a
VW). Centrálně nakupují mnoho pomocného zařízení. Používají RFQ request for
quotation. Pošlou nám informaci o jejich
vedení v ČR. Hledají volné kapacity na
hrubování.
- s firmou CEMEX – jedna z největších
cementárenských skupin ve světě s ročním prodejem cca 15,3 mld. USD, ve
světě má více než 50.000 zaměstnanců
a v roce 1999 vstoupila na akciový trh v
www.sst.cz
New Yorku. V ČR vlastní několik cementáren. Zajímavost: aplikuje centrální nákup
všeho potřebného.
- s panem Tamayo novinářem měsíčníku
Mundo Internacional. Také se zúčastnil
na tiskové konferenci.
- s vydavatelem časopisu Metalmecanica. Technický časopis pokrývající celou
Latinskou Ameriku. Tento časopis chodil
dříve i do SST. Projednali jsme obnovení
jeho posílání na SST.
- s vydavatelem časopisu Boletín Industrial. Možno umístit reklamu, avšak reklama
je poměrně drahá. Detaily jsou k disposici u Ing. Lince.
- seznam návštěvníků stánku SST je k
disposici u Ing Lince
Návštěva obou veletrhů byla velmi
zajímavá a naznačila možnosti pro čs.
výrobce obráběcích strojů. Nutností však
je spojení s místním partnerem, nebo
založení vlastní firmy. Je nutno si uvědomit, že Mexiko spadá do oblasti které
skoro výhradně vládnou američané a
mají zde také dominantní postavení.
Výstavy a veletrhy
METALWORKING 2007
Kyjev, Ukrajina
27.3. - 30.3.2007
}U–—„™„ê tl{hs~vyrpunê
¢ªª§ê ™ê rœˆ™?ê –ˆê ˜–Ž˜—ˆ:¾
‘Œ„ê ™ˆê ‡‘ˆ†‹ê ¢§­ê ¾ê £ª­ê …dˆ¾
‘„ê ¢ªª§ê ™ê tˆŒ‘5•’‡‘Bê
™U–—„™‘Bê †ˆ‘—•˜ê ‘„ê i•’™„•–Ž’ê „™ˆ‘˜ˆê
Âsˆ™’…ˆ•ˆW‘„„Ã±ê „Ž’ê –’˜:5–—ê }pp­ê }Oˆ¾
˜Ž•„Œ‘–Ž>‹’ê “•Sœ–’™>‹’ê ‰’•„±ê „?¾
dˆ‘>‹’ê ‘„ê –—•’B•ˆ‘–—™B±ê Ž’™’’…•5…?‘B±ê
‘5–—•’ˆê „ê “„–—ŒŽ5•ˆ‘–ŽUê “•Sœ–­ê iœ„ê
—’ê —ˆ“•™ˆê ‡•˜‹5ê –“’ˆ:‘5ê R:„–—ê :ˆ–ŽU†‹ê
–—•’„dSê©êÐê¤Ãꑄꖗ•’B•ˆ‘–Ž>ê™ˆˆ—•‹˜ê
‘„ê|Ž•„Œ‘?Ꝅꓒ–ˆ‡‘B†‹ê“„—‘5†—ꏈ—­êˆê
–™„’™U†‹ê “’‡‘ŒŽSê –ˆê ™ˆ‡ˆê –—5‘Ž˜ê zz{ê
R:„–—‘Œœê “dˆ™5W‘?ê Œ‘‰’•„:‘BŒê –—5‘¾
Žœê ‰Œ•œê {vzê }hyuzkvym±ê „­–­±ê {vz±ê
„­–­±ê ~hs{ly±ê –­•­’­±ê {hqthj¾wz±ê „­–­±ê
rv}vz}p{êthz±ê„­–­±êpu{vz±ê–“’­ê–ê•­’­±ê
l•šŒ‘êq˜‘Žˆ•êt?‘BŽ±„­–­±êizoêo’Œ†ˆ±ê„­–­±ê
{yluz±ê „­–­±ê ‡5ˆê “„Žê ‘ˆ:ˆ‘’™>®ê nzwê
ÂoŒŠ‹ê {ˆ†‹ê z„š–ñê rhy{±ê –­•­’­±ê oˆ‘‘Œ†‹ê
p‘‡˜–—•Œˆ—ˆ†‹‘ŒŽ±ê –“’­ê –ê •­’­ê „ê w•’ê z„‘‡ê
l‘ŠŒ‘ˆˆ•Œ‘Š±ê –­•­’­ê z“’ˆ:‘Uê Œ‘‰’–—5‘ˆŽê
?’ê •’™‘?Wê twvê yê „ê jˆ†‹{•„‡ˆ­ê
uˆ…œ—‘’–—ê R:„–—Œê „ê –’˜–—„™‘>ê “•ˆˆ‘—„¾
†ˆê:ˆ–ŽU†‹ê–—•’„dSꑄ꘎•„Œ‘–Ž>ê—•‹˜êˆê
™œ™’5‘„ê“dˆ‡ˆ™OBê–Ž˜—ˆ:‘’–—B±êWˆê:ˆ–ŽUê
™U™’ê ’…•5…?†B†‹ê –—•’Sê ‘„ê |Ž•„Œ‘˜ê ‡’ê
•’Ž˜ê ¢ªª¤ê –—„Š‘’™„ê „ê :Œ‘Œê „‘ˆ‡…„¾
—ˆ‘U†‹ê ¢±¦ê Œ­ê l|y­ê rê ™U‘„‘?OB˜ê
‘5•S–—˜ê ‡’†‹5Bê —ˆ“•™ˆê ’‡ê •’Ž˜ê ¢ªª¥±ê
—­êŒê•’Ž˜ê“•™‘Bꖓ’ˆ:‘>ê„ê•’–5‹>êR:„–—Œê
:ˆ–ŽU†‹ê –—•’„dSê ‘„ê —„Ž’™>—’ê ™U–—„™?ê ‘„ê
|Ž•„Œ‘?­êv…†‹’‡‘Bê™U?‘„ê–ê|Ž•„Œ‘’˜ê™ê
’…„–—Œê’…•5…?†B†‹ê„ê—™5dˆ†B†‹ê–—•’S꓄Žê
‡’‘„„ê™ê•’†ˆê¢ªª¦ê‡œ‘„Œ†Ž>‹’ê•S–—˜±ê
ˆ>‘„ê™ê’…„–—Œê:ˆ–Ž>‹’ê™U™’˜­ê}ꕒ†ˆê
¢ªª¦ê:Œ‘Œê:ˆ–ŽUê™U™’ê‘„ê|Ž•„Œ‘˜ê¢¡±¡ê
Œ­êl|y꒓•’—Œê¡¡±©êŒ­êl|yê™ê•’†ˆê¢ªª¥­ê
{?WŒO—?ê :ˆ–ŽU†‹ê ‡’‡5™ˆŽê :Œ‘Œœê ’…•5…?†Bê
†ˆ‘—•„±ê™’‡’•’™‘>Ꙝ™•—5™„:Žœê„ꉕ>Žœ­êê
¢¦ê zz{
:ˆ•™ˆ‘ꢪª§
‹ˆ‡Œ–Ž„ê:ˆ–Ž>‹’ꇒ™’˜êˆê‡’–„‹’™5‘’ê
B•‘>‹’ê‘5•S–—˜±ê‘Œ†>‘?ꖈê:ˆ–ŽUꇒ™’ê
™ê“’–ˆ‡‘B†‹êˆ—ˆ†‹ê“’‹œ…’™„ê‘„êR•’™‘Œê
††„ê ¡±¡¥ê Œ­ê l|y­ê z“’ˆ:‘5ê ˆ›“’Œ†ˆê
?„ê “’†‹˜ê ††„ê ¡¥£ê ¢­ê tŒ’ê –“’ˆ:¾
‘’˜êˆ›“’Œ†Œê‡5ˆê™œ–—„™’™„„꘎•„Œ‘–Ž5ê
‰ŒŒ5Ž„ê–“’ˆ:‘’–—Œêwyvth¾n•’˜“êOŒ•’ŽUê
–’•—Œˆ‘—ꐈ‘OB†‹ê„ꍈ‡‘’‡˜OOB†‹ê’…•5…?¾
†B†‹ê –—•’S­ê wdˆ‡–—„™Œ—ˆê ‰Œ•œê “„‘ê h•—’ê
tœOˆŠ•ˆ…’™ê “•’ˆ™’™„ê Œ‘—ˆ‘Œ™‘Bê 5ˆê
’ê :Œ‘‘’–—Œê z™„˜ê zz{±ê –ê ’W‘’–—Bê ™–—˜“˜ê
–“’ˆ:‘’–—Œê wyvth¾n•’˜“ê ‡’ê z™„˜­ê
}ê „•ˆ5˜ê ™U–—„™ŒO—?ê –ˆê ˜–Ž˜—ˆ:‘Œê ‡‘ˆê
¢¨­£­¢ªª§ê ’‡…’•‘Uê –ˆŒ‘5dê ‘„ê —>„ê
¶u’™>ê –?•œê –—•’B•ˆ‘–Ž>ê —ˆ†‹‘’’ŠŒˆê ™ê
yµê „ê “•ˆˆ‘—„†ˆê :ˆ–ŽU†‹ê R:„–—‘BŽSê „ê
R:„–—Œê :ˆ–Ž>‹’ê ™ˆ™œ–„‘†ˆê “„‘„ê r„•„ê
—Œ‘‡„±ê™ˆ‡’˜†B‹’ê’…†‹’‡‘B‹’êR—™„•˜ê ê
“„‘„ê}5†„™„êy„…’˜–Ž„ê„ê“dˆ‡–—„™Œ—ˆˆê
„Šˆ‘—˜•œêjˆ†‹{•„‡ˆê™êrœˆ™?±ê“„‘„êp‘Š­
h­ê zœ‘Ž„­ê z™>ê “’–—„™ˆ‘Bê ‘„ê ˜Ž•„Œ‘–Ž>ê
—•‹˜±ê „Ž’Wê Œê —ˆ†‹‘’’ŠŒ†Ž>ê ‘’™Œ‘Žœê “•ˆ¾
ˆ‘—’™„’ê¦ê–™„’™U†‹ê‰Œ•ˆ±ê“•’ꆆ„ꤪê
“’™„‘U†‹ê‘5™O—?™‘BŽS±ê™:ˆ—‘?ê¥ê‘’™Œ‘5¾
dS­ê}ˆŒê“’Œ—Œ™‘?ꅜœê‹’‡‘’†ˆ‘œêŒ‘‰’•¾
„:‘Bê …•’W˜•œ±ê Ž„—„’Šœê „ê “•’“„Š„:‘Bê
‡™’Œ–—œê“•„†’™„‘>ꓕ’êR:ˆœê™U–—„™œê–ê
†Bˆê “dˆ‹ˆ‡‘>‹’ê “dˆ‡–—„™ˆ‘Bê R:„–—‘BŽSê
z™„˜êzz{­êvWŒ™ˆ‘Bê…œ„ꐭ­êŒê‘5™O—?™„ê
˜Ž•„Œ‘–Ž>ꅄ‘Žœêmvy|tê™êrœˆ™?Ꝓ•Š„¾
‘Œ’™„‘5êz™„ˆ­êu5–ˆ‡‘>ꓕˆˆ‘—„†ˆê
–ˆêR:„–—‘ŒŒê5–—˜“†Œê¤ê–™„’™U†‹ê“’‡‘Œ¾
ŽS­êi„‘Ž„êmvy|tꍄŽ’ê“•™‘B꘎•„Œ‘–Ž5ê
…„‘Ž„ê5ꒇꕒŽ˜ê¢ªª¦ê–™>Ꝅ–—’˜“ˆ‘Bê
™ê yê „ê ‘„…BBê ŽŒˆ‘—Sê d„‡˜ê “•’‡˜Ž—Sê Žê
‰Œ‘„‘†’™5‘Bê ™U™’‘?¾‡’™’‘B†‹ê ’“ˆ•„†B­ê
h‡•ˆ–„Ꝅ–—’˜“ˆ‘Bêi„‘Žœêhriê¶m’•˜µê™ê
y®êq­êt„–„•œŽ„ê¡¢½§ª¨ê¡¢ªêªªêw•„‹„ê
¢±êˆ¾„Œ®ê“•„Š„’‰Œ–͉’•˜…„‘Ž­†±ê
—ˆ®ê Ф¢ªê ¢¢¢ê ¥¡¥ê ¡¨¦­ê }ˆ‡ˆê ™?—OŒ‘œê
˜Ž•„Œ‘–ŽU†‹ê™U•’…†Sê„Ꝅ–—’˜“ˆ‘BꝄ‹•„¾
‘Œ:‘B†‹ê‰Œ•ˆê‘„ê|Ž•„Œ‘?ꖈꐌ’ê“’:ˆ—¾
‘>ê R:„–—Œê :ˆ–ŽU†‹ê ™U•’…†S±ê “•ˆˆ‘—’™„œê
‰Œ•œê ‘?ˆ†Ž>±ê Œ—„–Ž>±ê —˜•ˆ†Ž>±ê ‡’Ž’‘†ˆê
Œê“’–Ž>­êê“’Œ—Œ™‘B†‹ê“’‘„—ŽSꏝˆê˜™>–—ê
ššš­––—­†
‘„:‘Uê5ˆê‘ˆˆ‘ê‘’™Œ‘5dS±ê„ˆêŒê’‡…’•¾
‘>ê ™ˆdˆ‘’–—Œê ’ê –—„™ê :ˆ–Ž>‹’ê –—•’B•ˆ‘–—™B­ê
}U‘„‘’˜ê’•Š„‘Œ„:‘Bꄎ—Œ™Œ—˜ê™ê“•S…?¾
‹˜ê™U–—„™œê„ê“’‡B˜ê‘„ꇒ“•’™’‡‘>ꄎ†Œê
“•’Ž5„„ê „Šˆ‘—˜•„ê jˆ†‹{•„‡ˆ±ê ˆ‘’¾
™Œ—?꓄‘êp‘Š­êhˆOêzœ‘ˆŽ­ê}OŒ†‹‘ŒêR:„–—‘B†Œê
?Œê “dŒ“•„™ˆ‘>ê –†‹SŽœê •ˆ–“­ê ’…†‹’‡‘Bê
ˆ‡‘5‘Bê„êd„‡„êê‘Œ†‹ê‘„™O—B™Œ„ê–™>꓄•—¾
‘ˆ•œê ‘„ê “’‡‘Œ†B†‹±ê ‘„“d­ê u’™’Ž•ˆ„¾
—’•–ŽUê „OŒ‘’–—•’Œ—ˆ‘œê „™’‡±ê Œ‰™ˆ•–—ê
s˜…‘œ±ê tŒŽ•’‘ê v‡?–„±ê k‘?“•’“•—•’™–ŽUê
„OŒ‘’–—•’Œ—ˆ‘œê 5™’‡±ê ˆ—ˆ†ŽUê 5™’‡ê
h‘—’‘’™­
Singapur je v Jihovýchodní Asii jedním z
nejvíce rozvinutých států a v dané oblasti patří k finančnímu a ekonomickému
centru. V průběhu r. 2005 vzrostl výkon
singapurské ekonomiky o 6,4 %, což
byl sice mírný pokles rychlosti růstu proti
roku 2004 (8,4 %), ale více než původní odhad 6,0 %. Lepšího výsledku bylo
dosaženo zejména díky vyššímu růstu ve
výrobních odvětvích. Zahraniční obchod
Singapuru vzrostl v r. 2005 o 14 %, což
bylo méně než 22 % v r. 2004. Pokud
jde o výhled celé singapurské ekonomiky na rok 2006, hovoří současné vládní
odhady o pokračování růstu HDP, což
se opírá o globální odhad zdravého
růstu významných světových ekonomik.
Tahounem ekonomiky jsou především
obory jako elektronika, chemická výroba, biomedicína, přesné strojírenství a
dopravní strojírenství. Singapurský přístav patří mezi tři největší na světě a v
jeho areálu jsou i loděnice pro stavbu
nákladních lodí. Zároveň je v Singapuru největší kontejnerové překladiště na
světě. 17. ročník Mezinárodního specializovaného veletrhu MTA 2007 proběhl
v termínu 28.3.-31.3. 2007. Souběžně
probíhal i veletrh METROLOGY, Outsorce a Automation. Stánek Svazu byl na
ploše 44 m2, společně se stánkem MPO,
TOSu Varnsdorf a CzechInvestu, pod
jehož záštitou naše účast probíhala. Realizátorem této účasti byla firma MESSAG
27
SST
červen 2007
Výstavy a veletrhy
MTA - Metal Asia 2007
Singapore, Singapore
28.3. - 31.3.2007
Time, která se tohoto úkolu profesionálně
zhostila. Účast vystavovatelů a návštěvníků plně potvrdila výše uvedenou skutečnost o důležitosti této malé republiky pro
celou oblast. Na veletrhu vystavovaly
takové přední světové firmy jako AMADA, AGIE Charmilles, DMG, Hurco,
Mori Seiki, Rollomatic a další. Dále zde
bylo přítomno i velké množství čínských
firem. Z návštěvníků byla místní populace
reprezentována cca. 20%. Zbytek návštěvníhů byl především z Indie, Malajsie,
Thajska a Indonésie. Za zmínku stojí jednání s p. R. W. Pawleym, ředitelem firmy
E+R Engineering Services. Pan Pawley
v minulosti dovážel naše stroje do dané
oblasti a proto má velké zkušenosti nejen
s prodejem, ale i servisem. Nabízí proto českým firmám své služby. Reference
může poskytnout TOS Varnsdorf, kontakt
je na Svazu (ing. Hejný). Během koná-
www.sst.cz
ní veletrhu proběhla tisková konference
v prostorách výstaviště. Další pracovní
setkání zorganizoval Singapurský Svaz
SPETA (Singapure Precision Engineering
and Tooling Association). Vzhledem k
výše uvedeným skutečnostem, rostoucího trendu ekonomiky a významu země
pro daný region doporučuji se účastnit i
příštího ročníku veletrhu MTA.
Výstavy a veletrhy
CIMT 2007
Peking, Čína
9.4.-15.4.2007
Čínská ekonomika zaznamenává v
poslední době značný nárůst i když se
často mluví o přehřáté ekonomice. Hospodářské výsledky Číny ukazují, že se
Čína nadále velmi dynamicky vyvíjí i při
realizaci úsporných opatření zejména ve
spotřebě energií a surovin, což souvisí mj.
s celkovou restrukturalizací a modernizací průmyslu. Ve výši vytvořeného HDP
se Čína již dostala na 5. světovou příčku, kde vystřídala Francii. Podle zprávy
čínského Národního statistický úřadu o
vývoji čínské ekonomiky za rok 2005 byl
celkový výkon hospodářství 18,23 biliónů Yuanů (2,23 bil. USD), což znamenalo nárůst proti předchozímu roku o 9,9%.
Výše HDP na obyvatele dosáhla 1.700
USD. Hospodářský růst byl rovnoměrný,
jen s malými výkyvy v jednotlivých čtvrtletích (mezi 9,8 a 10,1%). Ve výrobě obráběcích a tvářecích strojů se sice Čína řadí
„jen“ na třetí místo na světě v r. 2006 (5
575 mil. EUR), ale ve spotřebě je Čína
na prvním místě hodnotou 10,1 mil. EUR.
Česká republika svým vývozem ve výši
726 mil. Kč hraje, bohužel, jen malou
roli, což je výzva pro naše výrobce a
exportéry.
10. ročník Mezinárodního specializovaného veletrhu CIMT 2007 Beijing proběhl v termínu 9.4. 2007 – 15.4. 2007.
Tento veletrh byl zařazen do oficiálních
účastí České republiky v zahraničí.
Jedná se o jeden z největších specializo-
28
SST
červen 2007
vaných veletrhů tohoto druhu na světě a
tomu odpovídá i účast světových výrobců
obráběcích a tvářecích strojů. Je otázkou
prestiže u známých výrobců se tohoto
veletrhu účastnit, vzhledem k velikosti čínského trhu.
Ze známých světových firem se veletrhu
účastnily například Schaublin Machines,
Hardinge, Mori Seiki, Okuma, Tornos,
DMG, Doerries Scharmann, Bridgeport,
Chiron, Erwin Junker, TRUMPH, Yamazali Mazak, Oerlikon, Cincinnati a další.
Z českých firem se veletrhu zúčastnily
následují organizace: TS Plzeň, ŽĎAS,
Šmeral BRNO, WEILER Holoubkov,
STROJIMPORT, TOS Varnsdorf, ŠKODA
MT, ČKD BLANSKO, SST, ELAS Zlín.
Všechny přítomné firmy kladně hodnotily přítomnost partnerů a zákazníků pro
jednání.
Oficiální stánek ČR se rozkládal na 171
m2 přes původně požadovaných 260
m2. Z těchto důvodů bylo nutno exponát
TOSu Varnsdorf (WRD 150) umístit na
stánku TOSu Kunming.
Velkou aktivitu vyvíjel také čínský partnerský svaz CMTBA, který zorganizoval
setkání představitelů přítomných Svazů
na nejvyšší úrovni, kterého se účastnili
nejen členové CECIMO, ale i představitelé Svazů Argentiny, Brazílie, USA a
Ruska. Při tomto setkání byly probrány
nejen statistické výsledky, ale i celková
situace průmyslu obráběcích a tvářecích
strojů. Mimo jiné proběhla i dílčí setkání
mezi jednotlivými Svazy.
V rámci naší účasti na tomto veletrhu proběhla 11.4. 2007 tisková konference a
prezentace v reprezentačních prostorách
Českého velvyslanectví v Pekingu, kde
jednotliví představitelé výrobních podniků a SST prezentovali svůj výrobní program a profil. Účast na této prezentaci
předčila očekávání. Nutno zdůraznit, že
www.sst.cz
bez vydatné pomoci vedení a pracovníků Velvyslanectví by nebylo možno toto
setkání zorganizovat a proto bych rád
touto formou poděkoval velvyslanci ČR
v Číně, PhDr. Greplovi, Ing. Petru Vávrovi, vedoucímu obchodně-ekonomického
úseku a ing. Kateřině Ďurové, attaché.
Dle písemného vyjádření podniků splnil
tento veletrh veškerá očekávání. Zároveň
účastí přítomných vystavovatelů jenom
potvrdil důležitost této veletržní akce. Proto doporučuji se tohoto veletrhu účastnit
formou oficiální účasti i v roce 2009.
Ve dnech 8. – 12. května 2007 se uskutečnil v Bělehradě 51. ročník veletrhu
„TEHNIKE“. Jednalo se o mezinárodní
technický veletrh, který byl zaměřen na
široké spektrum výrobků a služeb. Realizátorem české účasti na veletrhu byla
firma INTEGRA spol. s r.o. zastoupená
paní Zdeňkou Drakuličovou.
Česká republika na tomto veletrhu měla
zastoupení ve formě oficiální účasti a
její expozice patřila mezi největší. Expozice České republiky, jejíž součástí bylo
28 českých vystavovatelů se nacházela v hale 3, v hale, která prezentovala
rovněž rozmanité seskupení výrobků a
služeb. Svaz strojírenské technologie byl
jedinou zastřešující organizací v rámci
české expozice. Na veletrhu byli dále
dva členové Svazu, a to KOVOSVIT
MAS, a.s. který vystavoval universální
hrotový soustruh MASTURN 550 CNC
a frézovací centrum MCV 754 QUICK,
oba stroje jsou novinky roku 2006, dále
společnost Walter, s.r.o., která prezentovala brousicí stroje HELITRINIC BASIC
a HELITRONIC VISON. Je nutné zdůraznit, že Walter nebyl členem oficiální české účasti a měl stánek v hale č. 1, to je
v hale ve které byla světová konkurence
obráběcích a tvářecích strojů.
Za Svaz se veletrhu zúčastnil Ing. Leoš
Mačák a Ing. Jiří Vrhel a jejich činnost po
dobu veletrhu byla následující:
8. 5. 2007 – účast na slavnostním zahájení veletrhu a jednání s Ing. Davidem
Fritschem, zástupcem organizace CzechTrade, Mgr. Ivanem Jestřábem, velvyslancem České republiky v Bělehradě a
JUDr. Svatoplukem Čechem, obchodním
radou České republiky. Z těchto jednání vyplynula skutečnost, že Srbsko patří
mezi rozvíjející se ekonomiky a jeho podniky většinou neprošly privatizací. O tyto
podniky je z pohledu ostatních států a
nadnárodních a dalších organizací velký
zájem. Příkladem je prodej fabriky na
výrobu obráběcích strojů MONTAVAR
ILR slovinské organizaci.
Velvyslanec České republiky a obchodní rada na jednání se zástupci Svazu
29
SST
červen 2007
zdůraznili zájem o spolupráci při propagování obráběcích a tvářecích strojů
v České republice a nabídli prostory
ambasády pro prezentaci tohoto oboru
v rámci oslovení srbských partnerů.
V průběhu dne byly navazovány první
kontakty s možnými zákazníky (zájemci
o obráběcí a tvářecí stroje).
Tisková konference se konala dne 9. 5.
2007, poté navazovalo střetnutí s potencionálními investory v rámci českého
dne. Při příležitosti konference vystoupil
Ing. Jiří Vrhel s prezentací Svazu a svazových organizací, která všechny zúčastněné zaujala. Byly rozdány propagační
materiály, které byly cíleně zaměřeny na
tuto skupinu.
Dne 10. 5. 2007 probíhala jednání, na
kterých svazoví pracovníci informovali o
možnostech České republiky v sektoru
obráběcích a tvářecích strojů. Dále pak
proběhlo jednání na expozici Walter
s.r.o., a to i za účasti ředitele odboru
strategie a kvality služeb MPO Ing. Marka Voseckého. Zástupci firmy Walter,
s.r.o. konstatovali, že i pro jejich firmu
je srbský trh zajímavý a důležitý neoficiálně uvedli, že by v tomto roce měli
dosáhnout na dva kontrakty právě díky
své účasti na tomto veletrhu.
Nasledující den 11. 5. 2007 se zástupci
Svazu zúčastnili slavnostního vyhlášení
nejlepších výrobků v rámci daného veletrhu a dále pak se zúčastnili i dne Slovenské republiky, který proběhl od 11
– 14,00 hod v hale č. 14. Poznatky slovenského zastoupení odpovídají poznatkům české strany, to znamená, že trh
zatím nereaguje na konkrétní výrobky,
spíše se uplatňují produkty nadnárodních
společností, které se váží k dodávkám
energie a k infrastruktuře.
Poslední den veletrhu 12. 5. 2007 pokračovala jednání na stánku Svazu, ke kterým
patřilo i jednání s ředitelem již zmíněné
společnosti MONTAVAR ILR. Ředitel této
společnosti p. Vladimir Kvrgiću potvrdil
zájem srbské strany spolupracovat s českými organizacemi zvláště pak při získávání kooperací. Zmínil se, že jeho firma
spolupracuje se členskými organizacemi
Svazu jako TOS KUŘIM – OS, a.s., TOS
VARNSDORF, a.s., a ŠKODA MACHINE
TOOL, a.s. Tohoto jednání se zúčastni i
zástupce CzechTrade Ing. David Fritsch,
který upozornil na probíhající privatizaci
slévárny, která by jistě byla pro českého
investora zajímavou akvizicí a dále pak
upozornil i na skutečnost, že došlo k
podpisu smlouvy s Ruskem o bezcelním
www.sst.cz
Výstavy a veletrhy
TEHNIKE 2007
Bělehrad, Srbsko
8.5. - 12.5.2007
Výstavy a veletrhy
styku při dodávkách obráběcích a tvářecích strojů. Ing. David Fritsch je ředitelem
CzechTrade pro Srbsko a Černou Horu a
jeho znalost marketingového prostředí je
značná. Vedle tohoto jednání proběhlo
i jednání se zástupcem firmy Jelšingrad
panem Slavko Vasiličem, marketingovým
ředitelem, který uvedl, že jejich firma má
dobré historické zkušenosti s výrobky z
České republiky, konkrétně uvedl ŠKODA
MACHINE TOOL, a.s, ŽĎAS, a.s. a Šmeral Brno, a.s. a vyslovil přání navázat na
přerušené kontakty formou nejprve formou dodávek náhradních dílů a posléze
nových strojů nebo spolupracovat formou kooperace.
MSV 2007
Nitra, Slovensko
22.5.-25.5.2007
CAST-EX – slévání, metalurgie a hutnictví; CHEMPLAST – plasty a chemie pro
strojírenství a EMA – elektrotechnika,
měření a automatizace.
Veletrhu ze zúčastnily tyto členské organizace BOS HK a.s., INTOS, spol. s r.o.,
Pramet Tools s.r.o., STROJTOS LIPNÍK,
a.s., STROJÍRNA TYC, s.r.o., Šmeral
Brno, a.s., TAJMAC-ZPS, a.s., TOS VARNSDORF, a.s., KOVOSVIT MAS a.s., TOS
KUŘIM-OS a.s., Walter, s.r.o.; ze Slovenské republiky TRENS, a.s., VOJUS, a.s.,
TOMA INDUSTRIES, s.r.o. a přes zástupce také Obráběcí stroje Olomouc, s.r.o.,
ŽĎAS, a.s. a HELTOS, a.s.
Za Svaz se veletrhu zúčastnil Ing. Leoš
Mačák a Ing. Irena Doktorová a jejich
činnost po dobu veletrhu byla následující: 22.5. – účast na slavnostním zahájení veletrhu s paní Evou Glendovou z
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Od 13.00 se uskutečnilo v prostorách
Západoslovenské koliby v areálu výstaviště II. střetnutí TOP manažerů České
a Slovenské republiky. Navazovalo na
první úspěšné střetnutí, které se konalo v
Ve dnech 22. – 25. května
se na výstavišti Agrokomplex v Nitře uskutečnil 14.
ročník MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO
VELETRHU. Za 13 let svojí
existence se stal nejvýznamnější přehlídkou strojírenské produkce na Slovensku.
Zúčastnilo se více jak 900 vystavovatelů
a spoluvystavovatelů ze 17 zemí, kteří
zastupovali dalších cca 240 firem. Celková pronajatá výstavní plocha přesáhla
30 000 m2. Největší zahraniční zastoupení připadlo České republice a dále se
zúčastnily firmy z Německa, Rakouska,
Japonska, Maďarska, Švýcarska, Velké
Británie, Francie, Dánska, USA, Švédska,
Finska, Izraele, Holandska, Itálie, Číny a
dalších zemí.
Součástí veletrhu byly 4 tématické výstavy EUROWELDING – výstava sváření;
30
SST
červen 2007
Závěr:
Posláním svazové účasti na tomto veletrhu
bylo zjistit jaká je ekonomická a politická
www.sst.cz
skutečnost v Srbské republice. Z předběžné analýzy vyplývá, že Srbové jsou
těsně před privatizací a konkrétní prodej
konkrétního výrobku je velice obtížný.
Stojí za zvážení zda neoslovit srbský trh
spíše větší investicí (koupit některé výrobní kapacity). Dalším krokem jak postupovat by mělo být oslovení firem, které již
se Srbskem kooperují a domluvit s nimi
případné další jednotící postupy.
říjnu 2005 v Brně. Vystoupili jak zástupci Ministerstva hospodářství Slovenské
republiky, tak Ministerstva průmyslu a
obchodu České republiky a další. Na
závěr se rozvinula podnětná diskuze.
Od 16.00 hod. se konalo valné
shromáždění Svazu strojírenského průmyslu SR, kde byla předložena výroční
zpráva představenstva o činnosti ZSP SR
a zpráva o činnosti dozorčí rady ZSP.
Od 19.00 se konalo v pavilónu V vyhodnocení soutěže o „Cenu veletrhu“, kterou
porota uděluje nejlepším exponátům.
Tento slavnostní večer byl ukončen koncertem Slovenské filharmonie.
Ve středu se především uskutečňovala
setkání na stánku Svazu např. návštěva
zástupců STROJÍRNY TYC, s.r.o., Heltos
a.s, zástupci České exportní banky a
další.
Ve čtvrtek proběhla na stánku Svazu
diskuze o možnostech spolupráce se
zástupci GE money Bank a ABF.
V Praze dne 30.5.2007 vypracovali Ing.
Leoš Mačák a Ing. Irena Doktorová.
Konání veletrhu
WCIETE v Chengdu proběhlo v
období kdy čínská vicepremiérka
pí. Wu Li byla na návštěvě v USA kde
byla hlavním tématem jednání obchodní
výměna mezi USA a ČLR. Některé sdělovací prostředky a také někteří oficielní
představitelé USA obviňují ČLR z umělého udržování kurzu RMB proti US dolaru,
což negativně ovlivňuje obchodní deficit
USA z ČLR. Paní Wu Li však toto odmítla a poukázala na to, že směnná relace
RMB není hlavním důvodem obrovského
amerického obchodního deficitu s ČLR.
Nicméně však připustila, že flexibilnější
směnný kurz je v souladu čínskými strategickými zájmy. Od roku 2005 přijímá
ČLR kroky k větší tržní flexibilitě směnného kurzu. Prezident Národní banky ČLR
připustil, že tlaky na revalvaci RMB se
mohou v budoucnosti ještě zvýšit díky
obrovskému obchodnímu přebytku ČLR
a zvýšení přílivu zahraničních fondů do
země. Nicméně čínští představitelé potvrdili, že pro rok 2007 bude udržován
pouze čtyř procentní limit vůči US dolaru. Nicméně i toto je ústupek ČLR protože
dosavadní limit byl dne 21. května 2007
zvýšen z maximálních 0,3% denních
výkyvů na 0,5%.
Ještě před zahájením České národní
výstavy pořádané při příležitosti veletrhu
WCIETE byla dne 24.5.2007 uspořádána tisková konference, které se zúčastnil
ze strany ČLR úzký okruh novinářů a
televize. Na této tiskové konferenci představil p. obchodní rada spolu s ředitelem
čs účasti Ing. Okrouhlým vystavovatele z
ČR a předal jim jejich materiály. Nejdůležitější částí oficielního programu bylo
uspořádání Česko-čínského obchodního
fóra, konaného 26.5.2007. Na tomto
fóru vystoupili nejdůležitější představitelé
na veletrhu v Chengdo, velvyslanec ČR
v ČLR Dr. V. Grepl, náměstek ministra
MPO Ing. M. Tlapa, ředitelka SPD Ing.
D. Kuchtová, VOEÚ v Pekingu Ing. P.
Vávra. Během tohoto semináře vystoupil
i ředitel SST Ing. Z. Holý, který představil
SST a jeho svazové podniky ve vztahu
k ČLR.
Během veletrhu navštívila Chengdo i
podnikatelské delegace KB vedená jejím
31
SST
červen 2007
ředitelem panem Gautard Lacurentem,
se kterým proběhlo jednání s představiteli SST ohledně vzájemné spolupráce, jak
v oblasti pronájmu budovy, tak i v oblasti
obchodní spolupráce.
Expozice SST tvořila kompaktní blok
o velikosti cca 150 m2 jehož centrálními body byl stánek TOS Varnsdorf/
TOS Kunming – kde se vystavoval stroj
WHN 130Q a stánek JUNKER Grinding
Technology s exponátem EJ 29 SILVER.
Významným momentem SST byl fakt, že
oba stroje pocházejí z licenční výroby
mateřských podniků v ČLR. Stroj WHN
130Q – horizontální vyvrtávací stroj se
zásobníkem byl během veletrhu prodán
zákazníkovi z oblasti Šanghaje. Prostřednictvím zastupitelské sítě TOS Kunming
byli kontaktováni další tři zájemci o stejný
typ stroje z oblasti Chengdo. Tito zákazníci oceňují zejména technické parametry a vysokou přesnost při obrábění. Bylo
dohodnuto pokračování v jednání při
jejich návštěvě výrobního závodu TOS
Kunming.
Během veletrhu uzavřela firma TOS Varnsdorf smlouvu o obchodním zastoupení
s firmou ze severní Číny a to nejen pro
oblast severní Číny ale i Japonsko, Indonésii, Malajsii a Filipín. Podle dohody
se počítá s ročním prodejem v hodnotě
cca 70 až 100 mil. CZK. Firma JUNKER, která vystavovala licenční výrobek
jejich JVC v ČLR se vystavoval v Chengdo poprvé. Zájem na trhu o tyto stroje je
v ČLR stabilní a firma je v pravidelném
styku se zákazníky z automobilek z celé
ČLR. Firma JUNKER by však dávala
přednost účasti na odborných veletrzích
strojírenského charakteru (jako byl veletrh v Shenyangu v roce 2006).
Zástupci firmy Šmeral Brno jednali se
zákazníkem z oblasti Chengdu o možnosti dodávky a instalace automatizované kovací linky na součásti spojek
pro motory. Bylo dohodnuto, že Šmeral
předá nabídku včetně podavače a včetně strojů nutných pro opracování. Jedná
se o kovací linku na nízkouhlíkovou ocel.
Odhadovaná cena včetně automatizace
(bez obráběcích strojů) a bez ohřevu
může být cca 2,8 mil EURO. Dále na
výstavu do Chengdu přijeli dva zákazníci z Pekingu a bylo navázáno na jednání z veletrhu CIMT Peking. Jedná se o
spolupráci při výrobě bucharů (přenos
technologie), požadují nabídku na stroje
KHZ 4,8. Dále projevili zájem o nákup
kovacích strojů pro části diferenciálů pro
těžká nákladní auta. Tato poptávka bude
www.sst.cz
předána firmě ŽĎAS. Těmto zákazníkům
bude také předána nabídka na stroj LZK
4000 v přibližné ceně 3,5 až 4 mil.
EURO.
Výstavy a veletrhy
WCIETE 2007
Chengdu, China
25.5.-28.5.2007
Výstavy a veletrhy
30 let EMO Hannover – veletrhu,
který určuje budoucí směr výroby
EMO 2007
Hannover, Německo
17.9. - 22.9.2007
První veletrh EMO Hannover se konal v
září 1977. Začal však ještě o dva roky
dříve v Paříži jako mezinárodní výstava obráběcích strojů. Od začátku 50.
let do té doby zorganizoval zastřešující evropský svaz průmyslu obráběcích
strojů CECIMO (Comité Européen de
Coopération des Industries de la Machine-Outil) na různých místech dvanáct
výstav a omezoval se pouze na evropské vystavovatele. Obchody s obráběcími stroji však byly stále mezinárodnější a
tak byl veletrh z podnětu VDW (Sdružení
německých továren na výrobu obráběcích strojů) nakonec zpřístupněn výrobcům z celého světa.
Na prvním veletrhu EMO Hannover se
představilo 1 619 vystavovatelů z 29
zemí na čisté výstavní ploše o velikosti
116 700 m2. Ve srovnání s první akcí
v Paříži stoupl počet vystavovatelů o 18
% a obsazená plocha dokonce o 24 %.
Od svého začátku byl veletrh EMO nej-
rozsáhlejší mezinárodní přehlídkou techniky obrábění kovů na světě. Na tomto
základě v minulých 30 letech stále rostl
jeho význam jako největšího mezinárodního fóra inovací v odvětví.
Do roku 2003 se veletrh EMO střídavě
konal v Paříži, Hannoveru, Miláně a v
Hannoveru. Potom svaz CECIMO rozhodl o novém rytmu. Nyní se jako místo
konání veletrhu střídá Hannover, Hannover, Miláno.
Zvláštností veletrhu EMO vždy bylo, že
stroje a zařízení byla soustředěna do
technologických oblastí, aby byla zajištěna přehlednost a možnost odborného
srovnávání. V roce 1977 byl veletrh rozdělen na devět skupin produktů. Třískové
a tvářecí obráběcí stroje a přesné nástroje tvořily jádro. Dále sem patřily potřebné periferie pro kompletní průmyslový
výrobní proces, např. systémové prvky
a komponenty pro automatizaci výroby,
řízení, systémy zajišťování kvality, služby
atd. Tento princip platí dodnes a zajišťuje veletrhu EMO status největší výkladní
skříně celého průmyslového procesu
obrábění kovů.
Veletrh EMO Hannover 2007 se koná
od 17. do 22. září t.r. a představí se zde
všichni významní výrobci z různých zemí
nabízející uvedenou výrobní techniku.
18.května t.r. uspořádal organizátor
EMO německý svaz VDW v Praze tiskovou konferenci k této významné události.
Přípravy VDW a veletržní správy Deutsche Messe AG na veletrh EMO běží
na plné obrátky. Od listopadu 2006
probíhá představování veletrhu na všech
významných odbytištích. K veletrhu EMO
2007 bude zorganizováno okolo 65 tiskových konferencí po celém světě. Podle
informací z pražské tiskové konference
se na veletrh již přihlásilo 1875 vystavovatelů z 39 zemí světa. Rezervovali si
zatím 158 000 m2 čisté výstavní plochy.
Také čeští výrobci obráběcích strojů se
připravují velmi zodpovědně. Přihlásilo
se 25 vystavovatelů, kteří obsadí více
než 2000 m2 čisté výstavní plochy. Největší podíl na této ploše mají podniky
SST (14 podniků, cca 1700 m2 čisté
výstavní plochy).
Tisková konference VDW, materiály SST
Aktualizace účasti členů Svazu
na oficiálních strojírenských
veletržních akcí v 2. pol. 2007
Kategorie
Termín
Veletrh
Město/Země
Zaměření
C
17.9. - 22.9.2007.
EMO
Hannover/Německo
Obráběcí a tvářecí stroje
B
1.11. - 4.11.2007
MACTECH
Káhira/Egypt
Obráběcí stroje
32
SST
červen 2007
www.sst.cz
Různé
|‘Œ™ˆ•5‘BꏒW’™>ꒅ•5…?†Bê
†ˆ‘—•˜êmznxꨪêh
}ˆê –“’ˆ:‘’–—Œê {vzê r|pt¾vz±ê „­–­ê
“•’…?‹’ê ‡‘ˆê ¢¨­¢­¢ªª§ê R–“?O‘>ê
’“’‘ˆ‘—‘Bê dBˆ‘Bê “•’ê “•’ˆŽ—ê ¶}U™’ê
˜‘Œ™ˆ•5‘B‹’ê ’W’™>‹’ê ’…•5…?†B‹’ê
†ˆ‘—•„µê ê “•’Š•„˜ê p“˜–ê „ê —’ê „ê
R:„–—Œê“dˆ‡–—„™Œ—ˆSêtŒ‘Œ–—ˆ•–—™„ê“•S¾
œ–˜ê„ê’…†‹’‡˜±êz™„˜ê“•Sœ–˜ê„ê
‡’“•„™œê y±ê }œ–’Ž>‹’ê ˜:ˆ‘Bê —ˆ†‹¾
‘Œ†Ž>‹’ê ™ê i•‘?ê „ê 5–—˜“†Sê ‰Œ•œ­ê }ê
5™?•˜ê …œ’ꎒ‘–—„—’™5‘’±êWˆê RŽ’œê
“•’Š•„˜ê…œœê‘„“‘?‘œ­
w’W„‡„™Žœê 5Ž„‘BŽSê ‘„ê „>ê ’…•5…?¾
†Bê †ˆ‘—•˜±ê Ž—ˆ•>ê …œê •’OŒd’™„’ê —ˆ†‹‘’¾
’ŠŒ†Ž>ê ’W‘’–—Œê ŒWê “•’‡5™„‘>ê —œ“’™>ê
d„‡œê’W’™>‹’ê’…•5…?†B‹’ꆈ‘—•„êmznxê
¨ªê ™œR–—Œœê ™ˆê ™U™’ê „ê ™U•’…˜ê ‘’™>‹’ê
˜‘Œ™ˆ•5‘B‹’ꏒW’™>‹’ê’…•5…?†B‹’ꆈ‘¾
—•„ê mznxê ¨ªh­ê {’—’ê ’…•5…?†Bê †ˆ‘—•˜ê
ˆê ˜•:ˆ‘’ê “•’ê ’…•5…?‘Bê —™„•’™?ê ™ˆŒê
–’WŒ—U†‹ê ’…•’…ŽSê Ž„–Œ†Ž’˜ê —ˆ†‹‘’’ŠŒBê
„ê•œ†‹’–—‘Bê’…•5…?‘B­
££
zz{
:ˆ•™ˆ‘ꢪª§
5Ž„‡‘Bê‘„Žˆê–—•’ˆêˆê“ˆ™‘>ꏒWˆ±ê
“’ꎗˆ•>ê–ˆê™ê“’‡>‘>ê–?•˜ê“’–’˜¾
™5ê –—S­ê zê ’Wˆê –—•’ˆê ˆê “ˆ™‘?ê –“’ˆ‘ê
–—’„‘ꖈꖙŒ–Uê™ˆ‡ˆ‘B±ê“’ꎗˆ•>ê–ˆê
“’‹œ…˜ˆêŽ’‘’„ê–ê™dˆ—ˆ‘BŽˆ­ê}dˆ—ˆ‘BŽê
ˆê ’“„—dˆ‘ê ™dˆ—ˆ‘’™’˜ê ‹„™’˜±ê –’˜™Œ–¾
ˆê ’—’:‘’˜ê ™ˆê ‡™’˜ê ‘„™5ˆê Ž’U†‹ê
’–5†‹ê–Ꙝ?‘Œ—ˆ‘Uê™dˆ—ˆ‘ˆ­
t’W‘’–—ê ˆ‡‘’‡˜†‹>ê ™U?‘œê ™dˆ—ˆ‘„ê
–ê ˆ†‹„‘Œ†ŽUê ‘5‹’‘ˆê ’‡ê ‹„™‘B‹’ê
“’‹’‘˜ê „ê ˆˆŽ—•’™dˆ—ˆ‘’ê ˜’WG˜ˆê ‘„ê
–—•’Œê “•’™5‡?—ê –ê ™œ–’Ž’˜ê “•’‡˜Ž—Œ™Œ—’˜ê
„Žê ‹•˜…’™„†Bê ’“ˆ•„†ˆ±ê —„Žê ‡’Ž’‘:’™„¾
†Bê ’“ˆ•„†ˆ­ê t„›Œ5‘Bê ’—5:Žœê ™dˆ—ˆ‘’¾
™>ê ‹„™œê –ê ˆ†‹„‘Œ†ŽUê ‘5‹’‘ˆê –’˜ê
¤ªªªê’—½Œ‘±ê™UŽ’‘ê™dˆ—ˆ‘’™>‹’ꐒ—’•˜ê
¡©±£êŽ~­êt„›Œ5‘B꒗5:ŽœêˆˆŽ—•’™dˆ—ˆ¾
‘„ꍖ’˜ê¡¥ªªªê’—½Œ‘ê„ê™UŽ’‘ꡨêŽ~­ê
}dˆ—ˆ‘„ꍖ’˜ê’“„—dˆ‘„ꇘ—Œ‘’˜êozr¾h¦£ê
“•’ê “dˆ–‘>ê „ê —˜‹>ê „˜—’„—Œ†Ž>ê ˜“‘˜—Bê
‘5–—•’S­êz—•’êˆê™œ…„™ˆ‘ê—ˆ“ˆ‘’˜ê–—„…Œ¾
Œ„†Bê ˆˆŽ—•’™dˆ—ˆ‘„ê „ê ˆ†‹„‘Œ†Ž>ê “dˆ¾
™’‡’™>ꖎdB‘?­êw’‹’‘ê™êŒ‘ˆ5•‘B†‹ê’–5†‹ê
„ŒOP˜Bê –„’–—„—‘>ê –ˆ•™’“’‹’‘œ±ê Ž—ˆ•>ê
“’‹5‘Bê “dB’ê Ž˜Œ:Ž’™>ê O•’˜…œê –ê “dˆ‡ˆ¾
“‘˜—’˜ê„—Œ†B­êsŒ‘ˆ5•‘B꒖œê–’˜ê’“„—dˆ‘œê
“dˆ‡ˆ“‘˜—UŒê™„Œ™UŒê™ˆ‡ˆ‘BŒ­
ššš­––—­†
w•„†’™‘Bê ‡™Œ‹ê ™ê “’‡>‘>ê –?•˜ê ˆê
¢ªªªê ±ê ™ê “dB:‘>ê –?•˜ê ¡ªªªê ê
„ꙈꖙŒ–>ê–?•˜ê¨ªªê­êt„›Œ5‘Bê
•œ†‹’“’–˜™œê‡’–„‹˜BꢪꐽŒ‘­
z—•’êˆê™œ…„™ˆ‘ê…˜…‘’™Uê5–’…‘BŽˆê
‘5–—•’Sê “•’ê ¢¤ê ‘5–—•’S­ê t„›­ê “•S?•ê
‘5–—•’ˆêSWˆê…U—ê¡¥ªêê„ê‡>Ž„꣥ªê
­ê h˜—’„—Œ†Ž5ê ™U?‘„ê ‘5–—•’Sê –ˆê
“•’™5‡Bê ‡’ê ’…’˜ê —œ“Sê ™dˆ—ˆ‘ê ™ˆê –™Œ–>ê
“’’ˆ­ê w•„†’™‘Bê “•’–—’•ê –—•’ˆê ˆê ™œˆ¾
ˆ‘꓈™‘UêŽ„…Œ‘’™UêŽ•œ—ˆê–ꇙ’Œ†Bê
™–—˜“‘B†‹ê “’–˜™‘U†‹ê ‡™ˆdB­ê r•œ—ê „ˆ¾
˜ˆê ’‡>—5™5‘Bê —dB–ˆŽê „ê •’–—dŒŽ˜ê †‹„¾
‡Œ†Bê Ž„“„Œ‘œ­ê u„ê Ž•œ—’™5‘Bê “•„†’™‘B‹’ê
“•’–—’•˜ê‘„™„˜Bꖓ„‡œê—dB–ˆŽê–ê’“„†‹œê
„ê ‡™„ê O•’˜…’™>ê ÂO‘ˆŽ’™>Ãê ‡’“•„™‘BŽœê
—dB–ˆŽ­ê u„ê “d5‘Bê ˆê ‡’‡„—ê •S‘>ê –œ–¾
—>œê †‹„ˆ‘Bê ‘5–—•’Sê „ê ‰Œ—•„†ˆê dˆ‘>ê
Ž„“„Œ‘œ­ê v…„ê —œ“œê ™dˆ—ˆ‘ê –’˜ê ™œ…„™ˆ¾
‘œê ™‘Œ—d‘Bê “dB™’‡ˆê ™œ–’Ž’—„Ž>ê Ž„“„¾
Œ‘œê ‡’ê ‘5–—•’S­ê w•™‘Bê ™œ•’…ˆ‘Uê –—•’ê ŒWê
–’˜WBê ˜ê :ˆ–Ž>‹’ê 5Ž„‘BŽ„ê ’‡ê „:5—Ž˜ê
•’Ž˜ê¢ªª§­ê{ˆ‘—’ê–—•’ê…˜‡ˆê—„Ž>ꋏ„™‘Bê
ˆ›“’‘5—ˆê ‘„OBê ‰Œ•œê ‘„ê ™U–—„™?ê ltvê
¢ªª§ê™êo„‘‘’™ˆ•˜­
Různé
Statistické informace o čínském průmyslu
obráběcích a tvářecích strojů
Hrubý domácí produkt
2006
% nárůstu oproti 2005
2007
Hodnota v mld. USD
10,7
% nárůstu oproti 2006 (odhad)
2 695
8
Sektor obráběcích a tvářecích strojů
2005
2006
Hodnota mld.
USD
Výroba
Hodnota
mld. USD
2007 (odhad)
% nárůstu
Hodnota
mld. USD
% nárůstu
5,1
7,06
38,43
7,7
9
Vývoz
0,82
1,19
45,12
1,5
26
Dovoz
6,5
7,24
11,54
7,5
3
10,78
13,11
21,61
13,7
5
Spotřeba
Sektor obráběcích strojů (údaje v mld. USD)
Rok
Výroba
Počet
Vývoz
Hodnota
Počet
Dovoz
Hodnota
Počet
Hodnota
2006
562 134
5,33
264 896
0,93
73 883
5,48
2005
450 723
4,00
210 201
0,66
75 737
4,63
Uvedené údaje jasně ukazují nejen
velké nárůsty ve všech ukazatelích,
ale i snahu čínské vlády zmírnit tempo růstu v roce 2007 a tím zmírnit
přehřátost ekonomiky. Zároveň
objem výroby a dovozu je podstatně
vyšší než objem vývozu, což svědčí o velké domácí spotřebě a silně
se rozvíjejícím průmyslu. Nutno ale
zdůraznit, že výrobou obráběcích a
tvářecích strojů se v r. 2006 zabývalo 2 404 podniků.
Místní výroba dosahuje přibližně stejných hodnot, jako dovoz. V případě
počtu dovezených strojů se ale jedná
o podstatně menší počty. Přitom většina čínské produkce zůstává v zemi.
Znamená to, že v Číně stále vyrábějí
především standardní a jednoduché
stroje, ale dovoz je orientován na
CNC stroje na nejvyšší úrovni s vysokou tržní hodnotou.
Sektor tvářecích strojů (údaje v mld. USD)
Rok
Výroba
Počet
2006
Vývoz
Hodnota
148 002
2005
Počet
Dovoz
Hodnota
Počet
Hodnota
1,73
243 064
0,26
34 751
1,77
1,10
200 482
0,66
40 830
1,87
Rozhodující země vývozu (údaje v mld. USD)
Pořadí
Země
2006
Hodnota
1
USA
2005
Celkové %
0, 178
14,98
Hodnota
%
0,147
17,91
2
Japonsko
0,105
8,84
0,072
8,89
3
Německo
0,066
5,53
0,049
6,03
4
Hong Kong
0,065
5,46
0,049
5,96
5
Indie
0,0040
3,34
0,015
1,89
Rozhodující země dovozu (údaje v mld. USD)
Pořadí
Země
2006
Hodnota
1
Japonsko
2,5
2
Taiwan
3
Německo
4
5
34
SST
2005
Celkové %
Hodnota
%
33,83
2,2
34,16
1,3
17,55
1,3
19,53
1,1
14,66
1,1
16,56
USA
0,6
8,24
0,4
5,9
Korea
0,5
7,18
0,4
6,68
červen 2007
www.sst.cz
Zdroj: China Machina Tool & Tool
Builders´Association (CMTBA), Celní statistika.
Různé
DNY OBRÁBĚNÍ V PRAMETU
Ve dnech 4. až 8. června 2007 uspořádala společnost Pramet
Tools, s.r.o. v prostorách firmy třetí ročník domácího veletrhu
pod názvem „DNY OBRÁBĚNÍ V PRAMETU“.
Hlavní výhodou této akce proti standardnímu veletrhu je možnost, že zákazníci
navštíví přímo sídlo společnosti a zde
se mohou seznámit s celým sortimentem
výrobků Pramet Tools, prohlédnout si
sortiment výrobků dalších vystavujících
firem, mohou shlédnout praktické ukázky soustružení a frézování na obráběcích centrech, zúčastnit se odborných
přednášek nejen o výrobcích Pramet
Tools nebo si prohlédnout výrobní provozy a získat hlubší informace o firmě
Pramet Tools.
Na ploše téměř 1000 m2 vystavovalo
vedle společnosti Pramet Tools dalších
26 firem, zabývajících se obráběním.
Výrobci či dovozci obráběcích strojů jako
Fermat Group a.s., KOVOSVIT MAS,
a.s., SLOVTOS, spol.s r.o., STROJTOS
LIPNÍK, a.s. a TAJMAC-ZPS, a.s. vystavovali svá obráběcí centra a předváděli ukázky použití Pramet nástrojů, své
výrobky zde prezentovali i další výrobci
35
SST
červen 2007
nářadí, nástrojů a dodavatelé software
a také distributoři Pramet Tools.
U příležitosti této akce Pramet Tools před-
www.sst.cz
stavil nové výrobky, které byly uvedeny
na trh v letošním roce. Jednalo se především o nové materiály 6605 a 6615 pod
Různé
názvem Dark Grade pro soustružení,
sortiment nástrojů a destiček pro těžké
soustružení, frézy pro těžké hrubování (SBMR), frézy pro rovinné frézování
36
SST
červen 2007
(SDMT12), rychloposuvové frézy (HFC)
a další.
Účast a zájem o tuto akci jak ze strany vystavovatelů, ale hlavně ze strany
zákazníků potvrzuje správnost této aktivity a dává předpoklad konání „Dnů
obrábění v Prametu“ i v budoucích
letech.
Dny obrábění v Prametu v číslech:
počet vystavovatelů: 27,
počet návštěvníků: 1235,
počet zúčastněných zemí: 14 (Bělorusko, Česká republika, Itálie, Japonsko,
Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko,
Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Ukrajina).
Několik názorů zákazníků:
www.sst.cz
- Jsem příjemně překvapený; vysoký
standard; skvělá organizace; pečlivá
příprava a organizace“
- „Super exkurze do výroby; ukázky produktivity obrábění“
- „Přátelská atmosféra“
- „Vše je bezvadně zorganizované, pokračoval bych v toto trendu i nadále.“
- „Velmi působivá prezentace výrobků,
včetně ukázek“
- „Varianta vystavovatelé + stroje v
jednom prostoru je lepší řešení. Bez
výhrad - vysoký standard.“
- „Máte to tu bez chyb“
Ing. Jiří Diviš
Marketing Communication Manager
³¸­ŸìäùèícñîãíwŸ
òóñîéwñäíòꚟ
õäëäóñç
³­ŸìäùèícñîãíwŸ
õäëäóñçŸãîïñàõøŸ
àŸëîæèòóèêø
°­č´­Ÿ°¯­Ÿ±¯¯¶
ÁñíîŸčŸÕšòóàõèóo
ööö­áõõ­âù®ìòõ
ÕäëäóñçøŸÁñíà­ò­
՚òóàõèóoŸ°
ÂÙ¬µ³¶Ÿ¯¯ŸÁñíî
Óäë­¹Ÿª³±¯Ÿ´³°Ÿ°´±Ÿ¸±µ
Åà÷¹Ÿª³±¯Ÿ´³°Ÿ°´²Ÿ¯³³
Ĭìàè빟ìòõ¿áõõ­âù

Podobné dokumenty

Svět strojírenské techniky číslo 4/2007

Svět strojírenské techniky číslo 4/2007 v zahraničí v roce 2008................................................21 Oficiální účasti české republiky na mezinárodních strojírenských veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2008...............

Více

HES, s. r. o. Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2273 Kalibrovaná

HES, s. r. o. Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2273 Kalibrovaná OM600SW Omega1 Omega3 OM-MT35VAC OPD802 OPTIVAR 3 OR300E OS3020 OS3040 OS5020 OS5020G OS5040 OS5100RB OS9020G OS9020P OS904RD OX520B OX722 OX803B

Více

pracovní dny dětské nefrologie v r. 2010

pracovní dny dětské nefrologie v r. 2010 „ê ‡’–„‹˜ˆê ¥¨ê ‘’™U†‹ê “dB“„‡Sê ‘„ê ¡ªê ªªªê ‹’–“Œ—„Œ’™„‘U†‹½•’Ž­ê „ê —B—’ê ‘5•S–—ˆê –—’Bê “dˆ‡ˆ™OBê•’™’êŒ‘—ˆ‘Œ™‘Bꐈ‡Œ†B‘œê„ꇌ„Š‘’–—Œ†Ž>ꗈ†‹‘ŒŽœ­ z†‹’“‘’–—ꌑ‹Œ…Œ†ˆê—•’…Œ‘˜êˆê™ê‡?—...

Více

číslo 1, ročník 2015

číslo 1, ročník 2015 Searching for the Boundaries of Intellectual Property Law, sponsored by the University of Hong Kong Faculty of Law, Peking University and Drake University Law School, The Geographies of Intellectua...

Více

molekularni biologie a prognosticke faktory crc

molekularni biologie a prognosticke faktory crc  Geny rozlišujeme na geny strukturní a regulační.  Exony jsou funkční úseky genu, které jsou přepisovány do mRNA a dále přepisovány při proteosynthese.  Introny jsou ty úseky, jejichž funkce dos...

Více

Inzerce + Zelené stránky KRAJE VYSOČINA 2008

Inzerce + Zelené stránky KRAJE VYSOČINA 2008 Na „Zelených stránkách“ jsou tištěny inzeráty v rámečcích spolu s regionálními adresáři institucí a firem. Adresář vychází v obdobné podobě jako v našem kalendáři. Základní rozdělení adres je dle t...

Více