Program KYBER STOČ 2016 - FMMI

Komentáře

Transkript

Program KYBER STOČ 2016 - FMMI
ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST
PRO AUTOMATIZACI
a
Katedra automatizace a počítačové
techniky v metalurgii, VŠB-TU Ostrava
KYBER STOČ 2016
soutěžní prezentace tvůrčích činností studentů v oblasti
automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů
v Ostravě
Datum konaní:
Místo konání:
18. března 2016
učebna J 226
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava - Poruba
Program
9:00 – 9:25
9:30 – 9:40
9:40 – 11:15
11:15 – 11:30
11:45 – 13:00
13:30– 14:30
Registrace s možností odzkoušení si prezentací
Zahájení KYBER STOČ 2016
Soutěžní prezentace
Vyhlášení výsledků, předání cen, zakončení soutěžní přehlídky
Exkurze do laboratoří Katedry materiálů a technologií pro automobily.
Exkurze do Národního superpočítačového centra VŠB –TU Ostrava
Mediální partner
Soutěžní prezentace
Čas
9:40-9:55
9:55-10:10
10:10-10:25
10:25-10:40
10:40-10:55
10:55-11:10
Student
Lukáš Granzer
Prezentace
Ekvitermní regulátor topení.
Střední škola průmyslová a umělecká
Opava, příspěvková organizace,
Praskova 8
746 01 Opava
Regulátor reguluje vytápění rodinného domku.
Regulátor je ozazen mikrokontrolérem ATMega8.
Mikrokontrolér ovládá směšovací čtyřcestný ventil přes
elektropohon. Zajímavostí je řízení kotle na uhlí!
Adam Peter, Vladislav Ohera
Dopravníkový pás
Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie, Bruntál, příspěvková
organizace, Kavalcova 814/1,
792 01 Bruntál
Řízení pohybu dopravníkového pásu pomocí PLC
automatu Siemens LOGO!
Jakub Kapustka
Třídící linka
SOŠ Třineckých železáren
Lánská 132
Třinec
Model třídící linkysestavený ze stavebnice MERKUR
řízený mikroprocesorem ATmega328 (na desce
Arduino Nano), který rozděluje výrobky na základě
jejich výšky do 3 směrů.
Jiří Hopp, Jan Tomanek
Učební pomůcka – pneumatika
SPŠ elektrotechnická, příspěvková
organizace, Makarenkova 1,
Havířov-Město
Výukový materiál jako pomůcka pro práci
s pneumatickými prvky, pro začátečníky, vývojové
prostředí FESTO.
Jakub Klokočník
Wi-Fi meteostanice
Střední škola průmyslová a umělecká
Opava, příspěvková organizace,
Praskova 8
746 01 Opava
Meteostanice řízená mikropopčítačem ESP8266.
Změřené veličiny (teplota,vlhkost, tlak, zda prší ..,atd)
jsou zobrazeny na barevném LCD .
Součástí meteostanice je nastavení času přes web
server.
Daniel Kajzar, Marek Petlák,
Mark Minařík
Indukční pec na odstředivé lití
SPŠ elektrotechnická, příspěvková
organizace, Makarenkova 1,
Havířov-Město
Program pro řízení základních procesů vybraného
zařízení (pec na odstředivé lití) a následnou simulaci
na řídicím systému firmy AMIT.
Plán areálu VŠB – TU Ostrava
Mapa1
Budova A
Hlavní vchod
Mapa 2
Učebna J226 se nachází ve 2. patře v pavilonu J.
Po vstupu hlavním vchodem se dáte vpravo ke schodům a výtahům.
Ve druhém patře projdete kolem Bufetu a průchodem se dostanete do pavilonu J.
Za průchodem se dáte chodbou doprava a dojdete na konec chodby a odbočíte vlevo.
Laboratoře Katedry materiálů a technologií pro automobily jsou ve stejném pavilonu
(pavilon J) v prvním patře.
Národní superpočítačové centrum VŠB-TU Ostrava je vzdáleno cca 15 min. chůze (u
kolejí VŠB) – viz. mapa 1 a 3
Mapa 3