Digitální výukové materiály

Komentáře

Transkript

Digitální výukové materiály
DUM: GEOGRAFICKÉ INRORMAČNÍ SYSTÉMY
1. tematický okruh: Základy GIS
01
Úvod, motivace
02
Definice a vymezení tematická oblast – Základy GIS
03
Literatura
04
Vývoj – nové směry
05
Oblasti využívání
06
Prostorová data – příklady
07
Atributová data
08
Datové modely v GIS
09
Příklady využití lesnických map v GIS
10
Databáze
11
Vstup dat
12
Zpracování a uchování dat
13
Analýza a syntéza
14
Tvorba výstupů – vizualizace dat
15
Prezentace dat – mapové kompozice
16
Internetové aplikace – prohlížečky GIS
17
Mapové servery
18
Diagramy
19
Prostředí Quantum GIS
20
Nástroj Topol
1
DUM: GEOGRAFICKÉ INRORMAČNÍ SYSTÉMY
2. tematický okruh: Využití GIS v lesnictví
01
GPS třetí generace
02
Příprava exkurze s pomocí GIS
03
Souřadnicové výpočty
04
Meteorologie radar
05
Meteorologie družice
06
Mapování krajiny I. - krajinná ekologie
07
Mapování krajiny II. - typy krajiny (krajinný ráz)
08
Tvorba a zpracování lesnických map I.
09
Tvorba a zpracování lesnických map II.
10
Historické mapové podklady pro GIS
11
Současné mapové podklady pro GIS
12
Digitální zpracování LHP, LHO I.
13
Digitální zpracování LHP, LHO II.
14
Náležitosti map, mapové značky
15
Modely magnetického pole země
16
Práce s GIS programy
17
Geologické mapy
18
Kartometrie (digitální)
19
Shrnutí I.
20
Shrnutí II.
2
DUM: GEOGRAFICKÉ INRORMAČNÍ SYSTÉMY
3. tematický okruh: Technologie GIS
01
Mapový server ÚHÚL - mapy OPRL I.
02
Mapový server ÚHÚL - mapy OPRL II.
03
Technologie GIS - podpora HÚL (taxace)
04
Technologie GIS - podpora HÚL (sortimentace)
05
Mercatorova projekce
06
České katastry - vývoj
07
Globální změny (GIS-DPZ - proměny země - stav životního prostředí)
08
Družicové snímky dokládají, jak se mění svět
09
Internet - technologie GIS
10
Kartografická zobrazení
11
Fotogrammetrie
12
Katastr nemovitostí ČR
13
Použití GPS
14
DPZ - metody
15
Projekt v programu TOPOL I.
16
Projekt v programu TOPOL II.
17
HELETAX - prohlížečka LHP (LHC) a LHO
18
Lesnické mapy v prohlížečce HELETAX
19
NIL - přístroje a výsledky
20
Počátky souřadných soustav
3
Uvedené Digitální Učební Materiály jsou k dispozici pro aplikaci
Microsoft Office PowerPoin, nebo ve formátu PDF po dohodě
s autorem.
Kontakt na autora:
Ing. Jan Kukrál.
[email protected], telefon: 382 506 109
4

Podobné dokumenty

5 - programové vybavení počítačů

5 - programové vybavení počítačů operačním softwaru se budeme blíže bavit

Více

Země je deska

Země je deska J. Bajer, UP Olomouc 2005

Více

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3D vizualizace

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3D vizualizace Prohlížení 3D obrazů Ruční prohlížečky – kukátka (Meoskop) Světelné panorama – využití diapozitivů Polarizované promítání – dva projektory s polarizačními filtry otočenými o 90%, stejně polarizova...

Více

Úvod do kartografie - Západočeská univerzita

Úvod do kartografie - Západočeská univerzita mapy a rozmnožení a vytištění mapy z podkladů vytvořených v rámci kartografické tvorby Kartometrie – měření na mapách a zjišťování kvantitativních údajů z map Morfometrie – morfometrické charakteri...

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Teplé

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Teplé měla z větší části do PR patřit. Je tedy zřejmé, že vyhláška obsahuje věcné omyly, které je třeba napravit. Podobné diskrepance najdeme i ve vymezení ochranného pásma. V k.ú. Bohuslav vyhláška uvád...

Více