SURVEILLANCE PTAČÍ CHŘIPKY

Komentáře

Transkript

SURVEILLANCE PTAČÍ CHŘIPKY
SURVEILLANCE PTAČÍ CHŘIPKY
 Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež
jako slepice, krůty, kachny a husy. U některých volně žijících vodních ptáků dochází k minimálnímu
nebo žádnému výskytu příznaků onemocnění, a proto jsou hlavním rezervoárem viru. Vstupní bránou
infekce je zpravidla trávicí ústrojí a k zavlečení nákazy dochází většinou prostřednictvím infikovaného
trusu, krmiva, vody, pomůcek apod. Tato nákaza způsobuje velké ztráty, kdy může dojít k výrazné
manifestaci klinických příznaků a až 100 % hynutí. Inkubační doba se pohybuje od několika hodin až
do sedmi dnů.
 Příznaky ptačí chřipky
Klinické příznaky onemocnění jsou závislé především na schopnosti viru vyvolat onemocnění a
druhu infikovaných ptáků. Onemocnění může mít průběh od bezpříznakového až po perakutní
s náhlými úhyny. Ptáci bývají otupělí, neteční, odmítají se pohybovat a mají načepýřené peří. Trpí
nechutenstvím a výrazně omezují příjem vody. Některá zvířata mají příznaky nachlazení, výrazný otok
hlavy a také otoky a krváceniny na končetinách. Mohou vykazovat nervové poruchy jako ztráta
koordinace - točení se na vodě dokola a zkroucení krku k jedné straně. Následně dochází k úhynu.
 Surveillance ptačí chřipky
V České republice probíhá aktivní (plánovaný) a pasivní (neplánovaný) surveillance ptačí chřipky u
drůbeže a volně žijících ptáků. Aktivní surveillance je předem plánovaný odběr vzorků od ulovených
ptáků a drůbeže. V rámci pasivního surveillance se odebírají vzorky při zvýšeném úhynu volně žijících
ptáků. Cílem tohoto sledování je získat informace o cirkulaci viru ptačí chřipky na našem území. Na
základě informací získaných z těchto sledování se provádí analýza rizika a přijímají se preventivní
opatření k ochraně chovů drůbeže. Aby byla zajištěna funkčnost tohoto systému, je pro zajištění
pasivního surveillance nezbytná spolupráce veterinární správy s mysliveckými sdruženími a
organizacemi pro sledování a kroužkování volně žijících ptáků.
 Jak postupovat při zvýšeném úhynu volně žijících ptáků?
Nález většího množství uhynulých ptáků a ptáků s příznaky ptačí chřipky okamžitě hlaste na místně
příslušnou Krajskou veterinární správu, která zajistí odběr vzorků a jejich transport do laboratoře. Za
zvýšený úhyn volně žijících ptáků považujeme více jak 5 kusů uhynulých ptáků. Z bezpečnostních
důvodů se nedotýkejte a ani nijak nemanipulujte s nemocnými nebo mrtvými ptáky. Pokud je to
možné, zamezte vstupu dalších osob na místo nálezu. Řiďte se přesně podle instrukcí úředního
veterinárního lékaře. Další informace o ptačí chřipce, včetně kontaktů na jednotlivá regionální
pracoviště, naleznete na webu Státní veterinární správy ČR: http://www.svscr.cz.

Podobné dokumenty

2013-03 AK ASF

2013-03 AK ASF  Pro zabránění šíření je nutné včasné odhalení nákazy  Cílená pasivní surveillance v populaci volně žijících divokých prasat a v chovech domácích prasat  Vyšetřují se divoká prasata uhynulá nebo...

Více

Nodulární ermatitida lsd

Nodulární ermatitida lsd  1929: Jižní a východní Afrika poprvé pozorováno jako onemocnění skotu  Experimentální infekce - žirafy, antilopy  Virus se množí u ovcí a koz Znovu se objevuje v Africe v roce 1990

Více

Jak interaktivně prezentovat zajímavý klinický scénář - sepsis-Q

Jak interaktivně prezentovat zajímavý klinický scénář - sepsis-Q KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY KLINICKÝCH SCÉNÁŘŮ Všechny dosud vypracované klinické scénáře najdete na http://www.­ sepsis-q.cz pod odkazem „Klinické scénáře“ (menu v levé části www stránky). Jedná se napříkl...

Více

Distanční - Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zs

Distanční - Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zs Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv částkou dle Vašich možností. Číslo ...

Více

Povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

Povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: [email protected] ID datové schránky: ...

Více

TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY (TROPICKÝ PÁS, ROVNÍKOVÁ OBLAST

TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY (TROPICKÝ PÁS, ROVNÍKOVÁ OBLAST „základní ingredienty stimulantů a sedativ“. Vědci doufají, že zde bude v budoucnu objevena řada dalších léků. Producent kyslíku Tropický deštný les má nulovou až mírně kladnou bilanci pokud jde o ...

Více

Výběr poplatků a stočného na rok 2016

Výběr poplatků a stočného na rok 2016 děti do 15 let. Platba za stočné pro standardně vybavenou domácnost je na rok 2016 ve výši 555,-Kč na obyvatele. Přesto, že třídíme, je počet tun resp. kg směsného komunálního odpadu z našich popel...

Více

Císařský řez

Císařský řez Bydliště: Číslo zdravotní pojišťovny: Vážená paní, vzhledem k tomu, že se jako osoba plně svéprávná podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší osoby, máte neza...

Více

Pronájem kancelářských a skladových prostor v budově NWT a.s. ve

Pronájem kancelářských a skladových prostor v budově NWT a.s. ve nová moderní budova blízkost centra Zlína první budova v areálu Rybníky zastávka MHD 3 min. pěšky (Zahradnická) autobusové a vlakové nádraží 15 min. pěšky areál je otevřený, bez jakýchkoliv závor, ...

Více