Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti

Komentáře

Transkript

Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti
pro děte
n
D
i
c
m
e
zve v rá
s
á
Morkes
V
a
r
y
t
in
e
č
P
o
s
u
ovny Vy
Ní kniho
á
ih
n
V
k
O
t
é
iS
k
L
s
j
projektu
ělení Kra
v
d
í
d
n
o
e
t
é
č
k
Děts
scénické
a
n
u
ih
n
skou k
a
k
p
a
ť
r
V
i
t
ř
s
a
o
s
i
r
d
u
o
Kom
m
u
b
u
z
í
t
e
l
k
o
r
din
o
h
ap
0
3
:
14 | 9
0
a
2
m
u
r
d
a
a
d
z
p
o
p
t
stu
v
. lis
|
9
2
e
c
a
i
t
n
o
rad
sob
é
r
a
t
S
l
á
s
ky zlo-
plétá nit
z
o
r
a
k
p
í slona
n
e
ař Vrťa
iz
is
m
m
z
o
K
záhadné
příběhu
zaplee
J
o
ím
h
.
n
e
y
iv
š
d
t
v
a
k
r
e
o
vém det i zoologické zah mysl? A jak je d
a
ín
rťapka
p
V
a
n
ř
a
c
V
ú
is
d
r
lý
m
s
z
stí
amém
i, že ko
, nebo
činu v s šťastná náhoda Mějte na pamět tní kožich. Naště
ne
, v parosti?
uje vlas
d
m
z
u
á
a
o
s
s
Marlona
a
m
a
n
h
b
t
c
s
u
mný zu
ho pado
ravedlno
é
p
s
n
áNí plné
a
a
v
V
ten taje
o
o
O
r
n
t
b
fi
iS
o
a
L
r
d
!
topě
t pro
očka
těchto
i
m
tentokrá ný detektiv na s A je to vážně k
a
b
s
e
r
las
ici.
navíc s k é diváky.
í,
t
s
není věh zvanou společn
o
ln
ne
ných oko baví malé i velk
iv
d
o
p
a
tách má
se, po
vratů
z
e
k
r
h
c
o
ý
M
n
a
a
r
neček
dinů Pet
r
h
h
c
ý
v
komikso
Hollá
a
r
ě
V
a
m
el Oubra
fronta
v
á
a
d
P
í
la
j
u
M
k
í
účin
datelstv
la
k
a
n
l
e
t
dava
vy
ovani.cz
t
s
li
.
w
w
w

Podobné dokumenty