Liturgický kalendář České dominikánské provincie

Komentáře

Transkript

Liturgický kalendář České dominikánské provincie
KALENDÁŘ
ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE
aktualizace k 1. 4. 2013
LEDEN
3.[Nejsvětějšího Jména Ježíš
Nezávazná památka]
Bl. Štěpánky Quinzaniové, panny, řeholnice
7.Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Památka
10. Bl. Gundisalva z Amaranta, kněze
Bl. Anny od Andělů Monteagudové, panny, mnišky
11. Bl. Bernarda Scammacca, kněze
15. Sv. Františka Fernandeze de Capillas, kněze,
Petra Sanse, biskupa, a druhů, čínských mučedníků
Památka
19. Sv. Markéty Uherské, panny, mnišky
Památka
pro mnišky: Svátek
Bl. Ondřeje Grega neboli z Peschiery, kněze
22. Bl. Antonína della Chiesa, kněze
23. Bl. Jindřicha Seuse neboli Susa, kněze
27. Bl. Markolína z Forli, kněze
28. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Svátek
29. Bl. Villany delle Botti, matky rodiny, terciářky
ÚNOR
2. [Uvedení Páně do chrámu
Svátek]
3. Bl. Petra Cambianiho neboli z Ruffìa, kněze a mučedníka
Bl. Antonína Pavoniho, kněze a mučedníka
Bl. Bartoloměje Cerveriho, kněze a mučedníka
4.Sv. Kateřiny z Ricci, panny, řeholnice
Památka
7.Vzpomínka zemřelých otců a matek
členů Řádu kazatelů
1
Bl. Reginalda z Orleansu, kněze
Nezávazná památka
Bl. Jordána Saského, kněze
Památka
Bl. Mikuláše Paglia neboli z Giovinazza, kněze
Bl. Jana z Fiesole neboli fra Angelica, kněze
Nezávazná památka
Bl. Alvara (Alvareze) ze Zamory
neboli z Cordoby, kněze
20. Bl. Kryštofa z Milána, kněze
24. Bl. Konstance Servoliho neboli z Fabriana, kněze
Bl. Ascensiony od Srdce Ježíšova Nicol Goni,
panny, řeholnice
12.
13.
16.
18.
19.
BŘEZEN
SLAVNOST]
25. [ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
DUBEN
10. Bl. Antonína Neyrota, kněze a mučedníka
13. Bl. Markéty z Citta di Castello, panny, terciářky
14. Bl. Petra Gonzaleze neboli „svatého Telma“, kněze
17. Bl. Kláry Gambacortové, vdovy, mnišky
Bl. Marie Manciniové, vdovy, mnišky
19. Bl. Isnarda z Chiampa, kněze
Bl. Sibylliny Biscossiové, panny, terciářky
20. Sv. Anežky z Montepulciana, panny, mnišky
Památka
pro mnišky: Svátek
24. Obrácení sv. Augustina
Nezávazná památka
27. Bl. Hosanny z Kotoru, panny, terciářky
28. Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu,
kněze, terciáře
Nezávazná památka
29. Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve, terciářky
Svátek
30. Sv. Pia V., papeže
Památka
2
KVĚTEN
– Připomínka utrpení našeho Pána Ježíše Krista
4. Bl. Emílie Bicchieriové, panny, mnišky
5.Sv. Vincence Ferrerského, kněze
Památka
7. Bl. Alberta z Villy d‘Ogna neboli z Bergama, terciáře
10. Sv. Antonína Pierozziho neboli Florentského, biskupa
Památka
12. Bl. Jany Portugalské, panny, mnišky
13. Bl. Imeldy Lambertiniové, panny
15. Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů
Památka
Bl. Ondřeje Abellona, kněze
Bl. Jiljí z Vouzely, kněze
19. Sv. Františka Colla Guitarta, kněze
Nezávazná památka
20. Bl. Kolumby Guadagnoliové neboli z Rieti,
panny, řeholnice
21. Bl. Hyacinta Marie Cormiera, kněze
Památka
24. Přenesení ostatků sv. otce Dominika
Památka
27. Bl. Ondřeje (Františka) Franchiho, biskupa
28. Bl. Marie Bartolomey Bagnesiové, panny, terciářky
29. Bl. Viléma Arnauda, kněze, a druhů, mučedníků
Bl. Jakuba Salomoniho, kněze
30. Sv. Zdislavy z Lemberka, matky rodiny, terciářky,
spolupatronky provincie
Svátek
ČERVEN
2. Bl. Sadoka, kněze, a druhů, mučedníků
4.Sv. Petra Veronského, kněze a mučedníka
8.Bl. Diany Andalo a Cecílie, panen, mnišek
10. Bl. Jana Dominiciho, biskupa
12. Bl. Štěpána Bandelliho, kněze
3
Památka
Nezávazná památka
pro mnišky: Památka
Nezávazná památka
18. Bl. Hosanny Andreasiové neboli z Mantovy,
panny, terciářky
20. Bl. Markéty Ebnerové, panny, mnišky
23. Bl. Inocence V., papeže
ČERVENEC
4. Bl. Petra Jiřího Frassatiho, terciáře
Bl. Kateřiny Jarrige, panny, terciářky
7. Bl. Benedikta XI., papeže
8. Bl. Adriána Fortescue, otce rodiny, terciáře, mučedníka
9.Sv. Jana Kolínského, kněze, a druhů, mučedníků
13. Bl. Jakuba z Varazze, biskupa
17. Bl. Česlava z Polska, kněze
18. Bl. Bartoloměje od Mučedníků, biskupa
22. [Sv. Marie Magdalény
24. Bl. Jany z Orvieta, panny, terciářky
Bl. Augustina de Fango neboli z Bielly, kněze
27. Bl. Roberta Nuttera, kněze a mučedníka
Památka
Památka
Památka]
SRPEN
2.Bl. Jany, matky sv. otce Dominika
Nezávazná památka
3. Bl. Augustina Kazotiče neboli z Lucery, biskupa
8. SV. OTCE DOMINIKA, KNĚZE
SLAVNOST
12. Bl. Jana ze Salerna, kněze
Bl. Jana Jiřího (neboli Tomáše) Rehma,
kněze a mučedníka
Bl. Aima Taparelliho, kněze
15. [NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
SLAVNOST]
17. Sv. Hyacinta z Polska, kněze
Památka
18. Bl. Mannesa neboli Mamesa, kněze,
bratra sv. otce Dominika
Nezávazná památka
4
19. Bl. Jordána z Rivalta neboli z Pisy, kněze
23. Sv. Růženy Floresové neboli z Limy, panny, terciářky
26. Bl. Jakuba Bianconiho neboli z Bevagny, kněze
28. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Památka
Svátek
ZÁŘÍ
2. Bl. Gualy z Rogna neboli z Bergama, biskupa
Bl. Ingrid ze Skänninge, vdovy, mnišky
4. Bl. Kateřiny Matteiové neboli z Racconigi,
panny, terciářky
5.Vzpomínka zemřelých příbuzných a dobrodinců řádu
Bl. Jana Josefa Latasta, kněze
6. Bl. Bertranda z Garrigua, kněze
Bl. Michaela neboli Jana Františka Czartoryského, kněze,
a Julie Stanislavy Rodzinské, panny, řeholnice,
polských mučedníků
18. Sv. Jana Maciase, řeholníka
Památka
22. Bl. Františka de Posadas, kněze
Bl. Hyacinta Serrana Lopeze, kněze, a druhů,
španělských mučedníků
24. Bl. Dalmáce Monera, kněze
25. Bl. Marka Scalabriniho neboli z Modeny, kněze
26. Sv. Dominika Ibaněze z Erquicia, Jakuba Kyušei
Tomonagy, kněží, Vavřince Ruize, otce rodiny,
a druhů, japonských mučedníků
Památka
Bl. Vavřince z Ripafratty, kněze
28. [SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA PROVINCIE
SLAVNOST]
ŘÍJEN
3. Bl. Dominika Spadafory, kněze
4. Sv. otce Františka z Assisi
5
Svátek
5.Bl. Rajmunda delle Vigne neboli z Kapuy, kněze Nezávazná památka
6. Bl. Bartoloměje Longa, terciáře
7. Panny Marie Růžencové
Svátek
8. Bl. Ambrože Sansedoniho, kněze
Bl. Matěje Carreriho, kněze
9.Sv. Ludvíka Bertrana, kněze
Památka
11. Bl. Jakuba Griesingera neboli z Ulmu, řeholníka
13. Bl. Magdalény Panatieriové, panny, terciářky
14. Bl. Marie Poussepinové, panny, terciářky
19. Bl. Anežky od Ježíše Galandové, panny, mnišky
21. Bl. Petra Capucciho neboli z Citta di Castello, kněze
22. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KLÁŠTERNÍHO KOSTELA
SLAVNOST
25. Bl. Petra Geremii, kněze
26. Bl. Damiána Furcheriho neboli z Finalborga, kněze
27. Bl. Bartoloměje z Vicenzy, biskupa
30. Bl. Benvenuty Boianiové, panny, terciářky
Bl. Terence Alberta O’Briena, biskupa,
a Petra Higginse, kněze, irských mučedníků
LISTOPAD
3. Sv. Martina de Porres, řeholníka
5. Bl. Šimona Ballacchiho, řeholníka
6.Bl. Alfonse Navarrety, kněze, a druhů,
japonských mučedníků
7. Všech svatých Řádu kazatelů
8.Vzpomínka všech zemřelých
bratří a sester Řádu kazatelů
14. Bl. Jana Liccia, kněze
Bl. Lucie Broccadelliové neboli z Narni,
panny, řeholnice
15. Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
6
Svátek
Památka
Svátek
Svátek
19. Bl. Jakuba Benfattiho, biskupa
24. Sv. Ignáce Delgada, biskupa, Vincence Liema, kněze,
Dominika An-Khama, otce rodiny, a druhů,
vietnamských mučedníků*
27. Bl. Markéty Savojské, vdovy, mnišky
Památka
PROSINEC
1. Bl. Jana z Vercelli, kněze
8. [NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
SLAVNOST]
16. Bl. Šebestiána Maggiho, kněze
22. Výročí schválení řádu
liturgicky se neslaví
25. [NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST]
*
V celocírkevním kalendáři je tato památka vietnamských mučedníků uvedena
pod názvem „sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků“. Nejedná se
tedy o střet dvou oslav.
7
DODATEK
Výročí posvěcení klášterních kostelů v provincii:
4. 5.
12. 7.
4. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 10.
Výročí posvěcení klášterního kostela sv. Jiljí v Praze
Výročí posvěcení klášterního kostela Nalezení sv. Kříže ve
Znojmě
Výročí posvěcení klášterního kostela sv. Vavřince
v Jablonném v Podještědí
Výročí posvěcení klášterního kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Uherském Brodě
Výročí posvěcení klášterního kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci
Výročí posvěcení klášterního kostela Panny Marie
Růžencové v Plzni
Titulární slavnosti klášterních kostelů a kaplí v provincii:
3. 5.
8. 5.
10. 8.
15. 8.
1. 9.
7. 10.
8. 12.
Titulární slavnost klášterního kostela Nalezení sv. Kříže ve
Znojmě
Titulární slavnost klášterní kaple Panny Marie, ochránkyně
Řádu kazatelů v Lysolajích
Titulární slavnost klášterního kostela sv. Vavřince
v Jablonném v Podještědí
Titulární slavnost klášterního kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Uherském Brodě
Titulární slavnost klášterního kostela sv. Jiljí v Praze
Titulární slavnost klášterního kostela Panny Marie
Růžencové v Plzni
Titulární slavnost klášterního kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci
8

Podobné dokumenty

Cestello zvěstování

Cestello zvěstování 7. Všech svatých Řádu kazatelů 8. Vzpomínka všech zemřelých  bratří a sester Řádu kazatelů 14. Bl. Jana Liccia, kněze Bl. Lucie Broccadelliové neboli z Narni, panny, řeholnice 1...

Více