Katalogový list

Komentáře

Transkript

Katalogový list
nouzovy-katalog 16.5.11 16:21 Stránka 58
Součásti systému LOGICA
Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami
a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení
do malých, středně velkých i velkých aplikací. Navíc, LOGICA
systém umožňuje automatický dohled a kontrolu nouzového
systému.
Koncept:
• LOGICA řídicí a monitorovací systém
• Nouzová svítidla
• Svítidla s bezpečnostními tabulkami
• Elektroinvertery
Hlavní výhody:
• Stavebnicový systém
• Možnost použití svítidel pro dva systémy
(AutoTest a CentralTest)
• Programovatelná autonomie
• Možnost časového rozdělení testování systému do dvou skupin
• Komunikační spojení pomocí vedení (LOGICA), nebo rádiových vln (LOGICA FM)
• Centrální jednotka LOGICA může ovládat a monitorovat svítidla s bezpečnostními tabulkami, nouzová svítidla a elektroinvertery s procesorem LOGICA, nebo standardní svítidla
s DALI sběrnicí.
• Možnost monitorování a řízení systému pomocí PC
(LOGICA Visual), nebo GSM sítě
• Není zapotřebí manuální nastavení adres na svítidlech.
• Vytvoření skupin svítidel (max. 16) pro rozesílání různých povelů
• Inverterové rozvaděče vhodné pro:
– Žárovky
– Halogenové žárovky
– Zářivky s elektronickým předřadníkem, nebo tlumivkou
Součásti systému LOGICA
CentralTest
V režimu CentralTest je dohled a řízení instalovaného nouzového
osvětlení centralizováno. Pro tento účel jsou nouzová svítidla,
elektroinvertery a inverterové rozvaděče připojeny buď k jednotce
INIBIT, nebo k Centrální řídicí jednotce LOGICA a nebo také
k Centrální řídicí jednotce LOGICA FM. Komunikace mezi nouzovými svítidly a Centrální řídicí jednotkou LOGICA je zprostředkována pomocí datové sběrnice DALI a pro komunikaci s Centrální
řídicí jednotkou LOGICA FM je použito rádiové spojení. Centrální
řídicí jednotka LOGICA může být také použita pro řízení standardních svítidel osazených elektronickými předřadníky DALI. Maximální možný počet nouzových svítidel připojených k jedné Centrální řídicí jednotce LOGICA je 128 ks. Pro centralizaci řízení je
u velkých aplikací možné propojení až 32 Centrálních jednotek
LOGICA s Centrální jednotkou LOGICA Supervisor, která umožní
maximální sjednocený dohled na 4 096 nouzových svítidel. Jedna
Centrální řídicí jednotka LOGICA FM umožňuje kontrolovat a řídit
až 992 nouzových svítidel, nouzových svítidel s bezpečnostními
tabulkami a elektroinverterů.
K centrální řídicí jednotce LOGICA, LOGICA Supervisor a LOGICA
FM mohou být připojeny k PC za použití jednoho z převodníků
RS232 / RS485, USB / RS485, Ethernet / RS485, nebo bezdrátového připojení pomocí GSM interface.
Kontrolní a řídicí software pro PC (Logica Visual) umožňuje splnit
požadavky pro centrální řízení neomezeného počtu systémů.
Navíc je možné propojení se systémem centrálního řízení budov
pomocí LON, nebo EIB-CONNEX interface.
Všechna svítidla s bezpečnostními tabulkami, nouzová svítidla
i elektroinvertery mají svůj vlastní jedinečný identifikační kód
(4místný kód pro LOGICA, 6místný kód pro LOGICA FM). Není
již zapotřebí žádné manuální nastavení adresy svítidel a dalších
zařízení. Centrální řídicí jednotky LOGICA a LOGICA FM detekují
tenhle jedinečný identifikační kód a automaticky si zaregistrují tuto
adresu. Pro snazší zaznamenání umístění jednotlivých svítidel
a jejich adres do dokumentace jsou všechna nouzová svítidla
dodávána včetně nálepek s identifikačním kódem.
LOGICA je modulový systém pro vysoce účinné monitorování
a řízení instalací autonomních nouzových svítidel. Je navržen tak,
aby zajistil spolehlivou funkčnost nouzového osvětlení.
Navíc LOGICA systém umožňuje testování nouzového systému
osvětlení dle různých místních nebo mezinárodních předpisů.
Systém LOGICA může být používán v modifikaci AutoTest, nebo
jako CentralTest.
AutoTest
V autotestovém režimu nejsou nouzová autonomní svítidla ani
elektroinvertery propojeny k žádnému kontrolnímu, nebo řídicímu
nadřazenému zařízení. U každého nouzového svítidla nebo elektroinverteru je možné nastavit dobu autonomie na 1 hodinu, nebo
3 hodiny. Svítidla jsou vybavena ovládací elektronikou s mikroprocesorovým obvodem, který automaticky zvládá provádět testy
funkčnosti a autonomie v nastavených časových intervalech.
Vícebarevná LED indikuje aktuální stav daného nouzového svítidla, nebo elektroinverteru (síťové napájení, bateriový režim, nabíjení, nebo chybová hlášení jako vadná trubice, nebo baterie,
chyba nabíjení).
LOGICA System
AUTOTEST
CENTRAL TEST
KOMUNIKACE POMOCÍ
DATOVÉ SBĚRNICE
SAMOSTATNÁ SVÍTIDLA
INIBIT
CONTROL UNIT
KOMUNIKACE POMOCÍ
RÁDIOVÝCH VLN FM
SUPERVISOR UNIT
LOGICA FM CONTROL UNIT
58
nouzovy-katalog 16.5.11 16:21 Stránka 59
Systém Logica
FM radio control
Automatické komunikace mezi Centrální řídicí jednotkou a svítidly
Pokud je systém zapnutý, Centrální řídicí jednotka Logica FM
vysílá rádiový signál, tak aby prověřila a vymezila přesný počet
a umístění nainstalovaných svítidel. Adaptabilní proces automaticky vytvoří nejvhodnější komunikační trasu pro každé jednotlivé
svítidlo. Tento proces je automaticky spuštěn při uvedení do provozu, bez jakéhokoliv požadovaného zásahu ze strany obsluhy, což
podstatně zjednodušuje a zrychluje práci. Systém má schopnost
reorganizovat rádiové datové trasy vždy, když dojde ke změně
konfigurace systému.
Opakovaný signál má stejnou intenzitu jako počáteční signál
Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami systému LG a LGFM
Přenos pomocí nízkovýkonového spektra rádiových vln bez energetického rušení vykazuje vysokou energetickou úspornost
Rádiové vlny používané systémem Logica FM mají extrémně nízký
výkon, takže nevyzařují žádný typ nežádoucího elektromagnetického rušení. Výkonový signál komunikace Logica FM na frekvenci
2,4 GHz je stokrát nižší než výkon vyzařovaný běžným mobilním
telefonem. Všechny produkty této řady spadají do kategorie stanovené podle Evropského doporučení ERC / REC 70-03.
Obousměrná
komunikace
Neomezený rozsah
Systém sekvenčního opakování vyvinutý v Beghelli umožnil dosáhnout extrémně velkého rozsahu navzdory nízké spotřebě energie. Signál vysílaný Centrální řídicí jednotkou je přijímán prvním
svítidlem umístěným na „cestě“, vytvořené během načítacího
procesu při spuštění Centrální řídicí jednotky. Každé svítidlo je
vybaveno komunikačním vysílač-přijímačem (transceiver) a rádio
zesilovačem, který přijímá a odesílá signál k dalšímu svítidlu na
„komunikační trase“. Při použití nízkovýkonových rádiových vln je
možné garantovat dokonalý příjem signálu, bez ohledu na rozsah
systému. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými svítidly je až
400 m. Systém je konstruován tak, aby neovlivňoval ostatní bezdrátově komunikující systémy.
Esc
ok
Logica FM Centrální řídicí jednotka
59
nouzovy-katalog 16.5.11 16:21 Stránka 60
LOGICA VISUAL
LOGICA / LOGICA FM Kontrolní a řídicí software
Software Logica Visual umožňuje centrální dohled a řízení celého
systému nouzového osvětlení, např. pro rozsáhlé budovy, nebo
výrobní podniky s více objekty na jednom, nebo i více místech.
PC s nainstalovaným softwarem Logica Visual může být připojen
ke kompletnímu nouzovému systému řízeného pomocí:
• LOGICA Centrální řídicí jednotkou, nebo
• LOGICA Supervisor řídicí jednotkou, nebo
• LOGICA FM Centrální řídicí jednotkou
Prostřednictvím převodníku:
• RS232 / RS485
• USB / RS485
• Ethernet / RS485
• bezdrátové spojení přes GSM převodník
Základní funkce:
• Možnost vložení výkresů budovy ve formátech dxf nebo dwg
• Nastavení funkcí a intervalů testů
• Naprogramování délky autonomie individuálně pro každé svítidlo
zvlášť
• Rozdělení nouzových svítidel, svítidel s bezpečnostními tabulkami a inverterů vybavených elektronikou LOGICA do ovládaných skupin 1 až 16
• Rozdělení standardních svítidel vybavených el. předřadníkem
DALI do ovládaných skupin 1 až 16
• Programování až do 16 různých světelných scén
• Programové nastavení až 16 událostí pro každou scénu
• Konfigurace svítidel / zařízení
• Provozní stav (bateriové / síťové napájení)
• Blokování nouzové funkce
• Stmívání (%)
• Chybová hlášení (nabíjení / baterie / trubice)
• Výsledky testů
• Záznamník výsledků testů
Řídicí funkce:
• Ruční řízení nouzových a standardních svítidel, jak individuálně,
tak i ve skupinách 1 až 16
• Ruční stmívání nouzových a standardních svítidel, jak individuálně, tak i ve skupinách 1 až 16
• Ruční nastavení a synchronizace funkcí a spouštění testů individuálně pro jednotlivá svítidla, nebo ve skupinách 1 až 16
• Ruční nastavení blokace nouzového režimu svítidel, jak individuálně, tak i ve skupinách 1 až 16
• Ruční aktivace scén 1 až 16 individuálně pro jednotlivá svítidla
s DALI a pro nouzová svítidla (pouze pro svítidla v režimu stále
svítící SA), nebo kompletního systému
Požadavky na Hardware:
• IBM-kompatibilní PC, doporučený procesor min. Pentium II,
166 MHz, 100 MB volné kapacity na hard disku
Požadavky na Software:
• Operační systém Windows 98, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Win 7 nebo Windows NT
Vizualizační funkce:
• Číselné a grafické zobrazení nouzových svítidel, svítidel s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery do výkresové dokumentace budovy
• Číselná a grafická indikace provozního stavu a chybových hlášení nouzových svítidel, elektroinverterů a svítidel s DALI
SYSTÉM LOGICA AT (AutoTest)
230 V
Svítidlo je možno instalovat bez jakýchkoliv připojení k dalším svítidlům. V tomto případě se obvod sám automaticky konfiguruje
do režimu AutoTest, aby se umožnila autodiagnostika každého
svítidla pomocí rozhraní s vícebarevnou LED na reflektoru zobrazující aktuální provozní stav svítidla. V případě požadavku změny
stávajícího systému na centrálně řízený není nutné vyměňovat
nouzová svítidla, stačí kdykoliv doplnit propojení svítidel
na Centrální řídicí jednotku pomocí páru sběrnice kompatibilní
s DALI.
Nouzová svítidla
LOGICA Beghelli
60
nouzovy-katalog 16.5.11 16:21 Stránka 61
Systém Logica
SYSTÉM LOGICA INIBIT
230 V
Esc
DALI BUS
ok
Centrální jednotka
LOGICA
Nouzová svítidla
LOGICA Beghelli
CENTRÁLNĚ ŘÍZENÝ SYSTÉM
(CT) LOGICA
Pomocí sběrnice BUS až 128 svítidel
230 V
Centrální řídicí jednotka LOGICA umožňuje pomocí datové sběrnice ovládat svítidla nouzového osvětlení řady LOGICA, tak i svítidla DALI, a to až do počtu 128 svítidel. Prostřednictvím PC je
možné řídit potenciálně neomezený počet centrálních řídicích jednotek LOGICA, což umožňuje vytvoření systému s velkým množstvím nouzových svítidel, která jsou sjednocena v jedno řídicí
místo – CentralTest.
Možnosti pro svítidla DALI:
• Vytvoření skupin svítidel (max. 16) pro rozesílání různých povelů
• Funkce stmívání
• Správa předem naprogramovaných nastavení pro ovládání
druhu osvětlení podle požadované funkce. Centrální řídicí
jednotka LOGICA má vstup ze čtyř programovatelných
tlačítek pro správu různých druhů osvětlení.
• Časování s nastavením denní / týdenní / měsíční aktivace
různých scén pro skupiny i jednotlivá svítidla (např. noční
osvětlení)
Možnosti pro svítidla nouzového osvětlení LOGICA:
• Synchronizace testovacích úkonů
• Časování funkcí testu nouzového osvětlení
• Ruční spuštění testů jednotlivých svítidel nebo skupin
• Přeprogramování autonomie každého svítidla (1 nebo 3 h)
• Vytvoření skupin svítidel (max. 16) pro rozesílání různých povelů
• Vypnutí nouzové funkce pro skupiny i jednotlivá svítidla
• Zaznamenávání chyb jednotlivých svítidel s přesným popisem
typu nainstalovaného akumulátoru a zářivky
• Zrušení chyb
• Stmívání svítidel (pouze pro stále svítící nouzová svítidla – SA)
• Časování s nastavením denní / týdenní / měsíční aktivace zapnutí
a vypnutí stále svítících nouzových svítidel v režimu SA
DALI BUS
Esc
ok
Logica
tiskárna
LOGICA
Centrální
jednotka
Další převodníky:
USB
ETHERNET
RS232
GSM interface
LON interface
PC
LON
Svítidlo kompatibilní s DALI
LOGICA Beghelli
Nouzové svítidlo
61
Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami systému LG a LGFM
Řídicí jednotka LOGICA INIBIT je vhodná pro méně náročné
central testové systémy s následujícími druhy úkonů:
• Centrální manuální test
• Synchronizace testů na svítidlech / zařízeních
• Blokace nouzového stavu na svítidlech / zařízeních
• Resetování chybových hlášení na svítidlech / zařízeních
nouzovy-katalog 16.5.11 16:21 Stránka 62
LOGICA SYSTÉM centralizovaný
jednotkou LOGICA Supervisor
až pro 4 096 svítidel
K řídicí jednotce LOGICA Supervisor je možné připojit až 32 Centrálních řídicích jednotek LOGICA s celkovým počtem svítidel
až 4 096. Řídicí jednotka LOGICA Supervisor může být propojena místně, nebo vzdáleně na řídicí PC. Řídicí jednotka Logica
Supervisor rozšiřuje LOGICA systém o následující funkce:
• Sjednocené programování a kontrola na všechny připojené Centrální řídicí jednotky LOGICA
• Jednotné místo pro tisk a ovládání
• Záznamník (uložení výsledků testů až 2 roky)
PC
LON
Další převodníky:
USB
ETHERNET
RS232
Logica
BS100
až do 128
Esc
GSM interface
ok
Logica DALI Centrální jednotka
Logica
BS100
až do 128
LON interface
Esc
ok
Logica DALI Centrální jednotka
Logica
BS100
Logica
tiskárna
až do 128
Esc
ok
LOGICA Supervisor Centrální jednotka
62
Esc
ok
Logica DALI Centrální jednotka
nouzovy-katalog 16.5.11 16:21 Stránka 63
Systém Logica
LOGICA SYSTÉM centralizovaný
pomocí bezdrátového spojení
až pro 992 svítidel
230 V
Logica FM
Logica FM
Možnosti svítidel nouzového osvětlení řady LOGICA FM:
• Nastavení času funkcí testů nouzového osvětlení
• Synchronizace testovacích úkonů
• Ruční spuštění testů jednotlivých svítidel nebo skupin
• Vypnutí nouzové funkce pro skupiny nebo jednotlivá svítidla
• Přeprogramování změny autonomie každého svítidla
(1 nebo 3 h)
• Vytvoření skupin svítidel (max. 16) pro rozesílání různých
povelů
• Zaznamenávání chyb jednotlivých svítidel. S přesnou identifikací chyby a popisem nainstalovaného akumulátoru a typu
použité zářivky
• Zrušení chyb
• Stmívání svítidel (pouze pro stále svítící nouzová svítidla – SA)
• Záznamník (uložení výsledků testů až 2 roky)
Esc
Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami systému LG a LGFM
Centrální řídicí jednotka LOGICA FM umožňuje řídit a kontrolovat
nouzové osvětlení řady LOGICA FM. Prostřednictvím PC je
možné řídit potenciálně neomezený počet centrálních řídicích jednotek LOGICA FM, což umožňuje vytvoření systému s velkým
množstvím nouzových svítidel, která jsou sjednocena pod jedno
řídicí místo.
ok
Logica
tiskárna
LOGICA Centrální jednotka
LON interface
Další převodníky:
USB
ETHERNET
RS232
GSM interface
PC
LON
LOGICA Beghelli
Nouzové svítidlo
63

Podobné dokumenty

na použití laseru v kosmetice

na použití laseru v kosmetice jejich dorůstající srst byla o poznání zdravější a lesklejší. Následující série experimentů pak jednoznačně potvrdila souvislost mezi ozařováním kožního povrchu nízkovýkonným laserem a pronikavým z...

Více

Katalogový list

Katalogový list nouzovy-katalog 16.5.11 16:21 Stránka 78

Více

marketingpl á n

marketingpl á n Po zavedení Vašich dat do evidenčního systému získáváte právo nákupu se slevou. Je Vám otevřena cesta k nabídce produktu a možnosti slev dalším osobám, pro které budete Registrující osobou - Sponzo...

Více

dopravní stavby

dopravní stavby www.cetris.cz/systemy/ostatni-systemy/

Více

GSM kom. ATHGSM, ATHG - návod verze 13

GSM kom. ATHGSM, ATHG - návod verze 13 Program Hyperterminal je standardní součástí instalace operačního systému Microsoft Windows od verze 98 aţ po XP. Další popis je platný pro českou verzi operačního systému Windows XP, v dřívějších ...

Více

Fyzikální základy moderních technologií Seznam rešeršních témat :

Fyzikální základy moderních technologií Seznam rešeršních témat : 1. Moderní typy vývěv pro tlaky 103 až 100 Pa. 2. Moderní typy vývěv pro tlaky 10-1 až 10-5 Pa. 3. Vývěvy pro průmyslové aplikace pro tlaky do 102 Pa (sušení, ....) 3. Moderní typy vývěv s vazbou m...

Více

Katalogový list

Katalogový list nouzovy-katalog 16.5.11 16:21 Stránka 88

Více

Manuál Active Guard v.1

Manuál Active Guard v.1 Obraťte se na nejbližšího distributora ve vaší oblasti pro více informací o schváleném příslušenství.

Více